Page 1

CURRICULUM VITAE PERSONALIA E.C. Stuifmeel Hoge Wal 4 5053 AS Goirle Tel. 013 – 5347372, mob 06 51013178 Mail; ec.stuifmeel@home.nl Geboortedatum: 23 - 9 - 1947 te Tilburg Getrouwd.

GEVOLGDE OPLEIDINGEN Opleiding

van/tot

diploma

Mulo AB te Tilburg H.T.S., afd. bouwkunde te Tilburg, Inclusief het voorbereidende jaar. T.H.Delft; bouwkunde, afstudeerrichting, Volkshuisvesting/Bouwkunde te Delft.

1961 - 1965 1965 - 1971

Juli 1965 Juni 1971

1975 - 1979

Maart 1979

CURSUSSEN Financieel management voor woning corporaties, cursus N.W.R., 1986. Cursussen automatisering voor woningcorporaties. 1989. Cursussen diverse automatisering programma’s, vanaf 1994 Cursus opleidingsmanager voor het HBO; management van professionals, 1995 Human ressource management cursus, 1999

EIGENSCHAPPEN       

Pragmatisch denken en handelen Inzicht in bedrijfskundige vraagstukken van organisatorische aard Delegeren van werkzaamheden Openheid en spontaniteit Incasseringsvermogen Resultaatgericht Affiniteit met operationeel management i


VORIGE WERKGEVERS EN EIGEN OPDRACHTEN ALS ZELFSTANDIG ADVIES BUREAU Eigen adviesbureau: Stuifmeel Advies en Opleidingen; vanaf 1-10-2005 tot heden: Afgeronde en nog lopende opdrachten: 

Werkzaam vanaf augustus 2008 tot heden, ±16 u/week, als projectleider en adviseur bij woningstichting Leyakkers te Gilze-Rijen, verantwoordelijk voor de coördinatie, opzet en uitvoering van diverse nieuwbouwprojecten zoals bedrijfs- en winkelprojecten, zorgappartementen en koopwoningen.

Vanaf 1-1-2006 tot 1-7-2008. Projectleider implementatie omgevingsvergunning voor de gemeentes in de provincie Limburg, Brabant en Zeeland; als zelfstandige via Yacht vanuit het ministerie VROM; directie Strategie en Bestuur voor ± 16 á 21 u/week.

Advies: Vanaf 1-7-2007 tot 1-2-2008; Adviseur gemeente Arnhem m.b.t. de planologische en verkeerskundige problemen in de Vinex wijk Schuitgraaf; nota van aanpak.

Vanaf 1-1-2007 tot 1-11-2007; Adviseur afdeling woon- en bouwzaken; dienst publiekszaken gemeente Tilburg m.b.t. de aanpak van de implementatie van omgevingsvergunning.

Vanaf 1-10-2005 tot 31-12-2005; Werkzaam voor de gemeente Breda als Wabo adviseur; notitie van aanpak.

Vanaf 1-10-2005 tot 1-2-2006; Werkzaam voor de gemeente Waalwijk; notitie van aanpak archeologisch en restauratie beleid.

Het verzorgen van trainingen: 

Vanaf 1-1-2006 tot heden; Bestuursacademie Nederland te Maarssen; het verzorgen van de kopcursus bouw- en woningtoezicht; per jaar ± 12 dagdelen; Management en Organisatie voor leidinggevenden. Eveneens het verzorgen van Trainingen t.b.v. medewerkers bouw- en woningtoezicht en milieu voor diverse gemeentes in de provincie Limburg op het gebied van de omgevingsvergunning.

Najaar 2009, het verzorgen van algemene trainingen, VROM seminars ed, t.b.v. de implementatie van de omgevingsvergunning in opdracht van de BAN en de BAZN tot heden.

ii


Vanaf 1-1-2006 tot heden; Bestuursacademie Zuid Nederland te Tilburg; het verzorgen van diverse cursussen op het gebied van de Ruimtelijke ordening en de Wabo (wet algemene bepalingen omgevingsrecht; c.q. de omgevingsvergunning) .

Voorjaar 2008 Het verzorgen van trainingen voor de gemeente Maastricht voor medewerkers bouwtoezicht m.b.t. de implementatie van de omgevingsvergunning.

Voorjaar 2007; Het verzorgen van trainingen voor de het opleidingsinstituut Dataland t.b.v. archiverings- en informatiemanagers.=

WERKGEVERS: Hoofd bouw- en woningtoezicht gemeente Breda , fulltime vanaf 1-8-2001 tot 1-10-2005, parttime tot 31-12-2005 Verantwoordelijkheid voor de afgifte van bouw- vergunningen, van een afdeling van ± 60 medewerkers, Eveneens intensief betrokken bij de oprichting van de vereniging Bouw- en Woningtoezicht. Bestuurslid tot november 2005, afgetreden i.v.m. mijn vertrek (pre-vut) als medewerker bij de gemeente Breda.

Sectormanager, Bestuursacademie Nederland, fulltime vanaf 1-8-2000 tot 1-8-2001. Per 1-8-2000 ben ik hier in eerste instantie in dienst getreden als senior adviseur m.b.t. trainings- en coachingstrajecten, voor medewerkers in dienst van gemeentes, op het brede gebied van de ruimtelijke ordening, bouw- en woningtoezicht, milieu en grondzaken verder uit te bouwen. Echter vanaf 1-1-2001 werd ik i.v.m. de fusie tevens verantwoordelijk voor de sector inwonerszaken en de gehele sector vakopleidingen van de bestuursacademie met kantoren in Groningen, Velp, Maarssen en Tilburg.

Opleidingsmanager, N.H.T.V. te Breda, fulltime vanaf 1990 tot 1-8-2000. Vanaf 1990 ben ik in eerste instantie als docentcoördinator volkshuisvesting en stedenbouw aangetrokken door de N.H.T.V. (verkeersacademie te Tilburg) Per 1 augustus 1994 werd ik in Breda, opleidingsmanager ruimtelijke ordening en planologie van de faculteit verkeer planologie en logistiek.

iii


Hoofd technische afdeling, c.q. technisch manager woningbouwvereniging IJsselmonde te Rotterdam; vanaf 1988 t/m augustus 1990 Het betrof hier een grootstedelijke corporatie met ± 8000 woningen en een personeelsbestand van ± 100 werknemers. Ik was hier verantwoordelijk voor het gehele technische apparaat van 45 werknemers, bestaande uit een bedrijfs- en projecten bureau en een eigen onderhoudsdienst.

Directeur stichting "Beter Wonen" te Sint-Maartensdijk, van december 1985 tot 31 juli 1988. Op 1 december 1985 werd ik als eerste directeur, verantwoordelijk voor de verdere opzet en uitwerking van de corporatie van de per 1 januari 1986 zelfstandig geworden stichting “Beter Wonen”; ± 2400 woningen en 26 werknemers,

Beleidscoördinator technische zaken woningbouwvereniging Samenwerking te Tilburg; van oktober 1983 t/m 1985. Bij deze corporatie had ik de verantwoordelijkheid over de ontwikkeling van projecten in de stadsvernieuwings- en uitbreidingsgebieden.

Projectleider stadsvernieuwing, dienst publieke werken, gemeente Tilburg; van juli 1979 t/m september 1983. Als projectleider stadsvernieuwing en voorzitter van de projectgroep, was ik verantwoordelijk voor de coördinatie van alle beleidsuitvoerende en -voorbereidende projecten in het kader van de stadsvernieuwing voor het zuidoostelijke gedeelte van de stad.

Assistent ontwerper, dienst stadsontwikkeling gemeente Den Haag; van oktober 1977 t/m 1979.

iv

http://stuifmeeladvies.nl/wordpress/wp-content/uploads/2010/12/CV-E  

http://stuifmeeladvies.nl/wordpress/wp-content/uploads/2010/12/CV-E.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you