Studvest 2013 15

Page 8

8

8. mai 2013

STUDVEST

NYHET

Etterlyser mer praksis PPU-studenter etterlyser mer praksis og bedre organisering av studiet for å være forberedt til læreryrket. – Aner ikke hva vi går til, sier student. Tekst: MARTINE MARKUSSEN Foto: JIN SIGVE MÆLAND

– Det er gjennom praksisen vi virkelig lærer, sier Christian Lomsdalen. Han studerer praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for å kunne få jobb som lærer. PPU-utdanningene ved universiteter og høyskoler i Norge tilbyr studenter totalt 14 uker praksis, men Lomsdalen og flere av medstudentene mener dette ikke er nok. Mer praksisorientert PPU-studenten synes det største problemet med studiet er at man ikke får studiepoeng for praksisen. Til tross for at han snart er ferdig med studiet, og har jobbet som vikar på skoler i to år, er det fortsatt ting han ikke føler seg forberedt på. – Vi får verken betalt i penger eller studiepoeng, og uten noen gjennomgang av hvordan vi for eksempel skal gjennomføre foreldresamtaler, aner vi ikke hva vi går til, sier han. Lomsdalen, som har en mastergrad fra før, forteller at studiet innebærer mye tung teori, og at det er begrenset med tid til å lese pensum når de er ute i praksis. – Jeg vil si studiet er hardere enn en mastergrad. Istedet for tunge teorier, bør det bli brukt mer virkelighetsnær praksisteori. Katrine Mellingen Bjerke studerer også PPU. Hun er enig i at det bør bli mer praksisorientert teori, og at de bør få uttelling for praksisen de gjør. – Jeg har lært veldig mye,

VIL MER UT. PPU-student Christian Lomsdalen er ikke fornøyd med hvordan studiet er lagt opp, og vil ha mer praksis. – Det heter tross alt praktisk-pedagogisk utdanning, sier han.

spesielt gjennom praksisen. Jeg er mer forberedt på å gå ut til en klasse nå enn før jeg startet, men det er fortsatt ting jeg ikke er helt forberedt på, sier hun. Bjerke tror bedre informasjon og bedre organisering vil forbedre studiet, samt at arbeidskravene gjennomgås slik at de samsvarer med studiepo-

fundament. – Teoriene og litteraturen vi ber studentene lese, samt forelesninger og annen aktivitet, er rettet mot praksis i skolen, sier førsteamanuensis Bjarte Furnes. Lengden på praksisperioden blir bestemt på nasjonalt plan, og er lik for alle lærerutdan-

Det er ikke alle som helt vet hva studiet går ut på når de søker Brit-Helen Russdal-Hamre, tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

engene man får. Ikke lengden som gjelder De pedagogikkansvarlige på ettårig PPU ved Universitetet i Bergen mener derimot at studiet er praksisrettet, og at god praksis er avhengig av et solid vitenskapelig kunnskaps-

ningsinstitusjoner. Det samme gjelder studiepoeng for praksis. Furnes tror ikke mengden praksis er avgjørende for kvaliteten på studiet, men heller hva dagene fylles med. – Vi jobber kontinuerlig med at dagene i praksis oppleves

som krevende, men samtidig meningsfulle for den enkelte student, sier han. Klar over misnøye Brit-Helen Russdal-Hamre, tillitsvalgt i Utdanningsforbundet, er ikke enig med studentene i at det er for lite praksis i PPUstudiet. – 14 uker i løpet av ett år er ganske mye. Studentene må også ha tid til teoriundervisning i pedagogikk og fagdidaktikk, sier hun. Russdal-Hamre forteller at Utdanningsforbundet er klar over misnøyen som finnes hos endel av PPU-studentene, og tror noe av misnøyen kan komme av at studiet ikke svarer til forventningene studentene har før de begynner. – Det er ikke alle som helt vet hva studiet går ut på når de

BONNIE PRINCE BILLY REGGIE WATTS KARPE DIEM (US)

(US)

(US)

(Mali)

(F)

(N)

PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING

• Årsstudium som gir undervisningskompetanse. • En ny NOKUT-rapport viser at studenter ønsker mer praksis i studiet. • Totalt er det i dag opptil 14 uker praksis. • Man får ikke studiepoeng for praksisperioden. • En ny rammeplan, som foreløpig ikke er vedtatt, kan føre til endringer i både opptakskrav og innhold i studiet.

(N)

DEE DEE BRIDGEWATER MIKE STERN/BILL EVANS CARAVAN PALACE ARVE HENRIKSEN BASSEKOU KOUYATE & NGONI BA MATHIAS EICK – VOSS ELEPHANT 9 med Reine Fiske (US)

søker. Misnøyen kan komme av flere grunner, så det må vi undersøke bakgrunnen til. Det skal sies at noen er veldig fornøyde med studiet også, sier RussdalHamre.

(N)

(N/S)

22.mai-1.juni

MØSTER! (N) ATLANTER (N) INGRID OLAVA (N) MINIBUS PIMPS (N/UK) POING med LARS LILLO-STENBERG og STIAN WESTERHUS (N) THOMASZ STANKO NYC QUARTET (P/US) STEIN URHEIM & MARI KVIEN BRUNVOLL (N) SVENSKA KAPUTT (S) GORAN KAJFES SUBTROPIC ARKESTRA (S) BEADY BELLE (N) ELECTRIC EYE (N) GABRIEL FLIFLET - VALSERIA (N) BATABROK (N) CORTEX (N) Norges beste festivalpriser!! STUDENTRABATT PÅ FESTIVALPASS, NATTPASS OG DAGSPASS! CINEPIANO – TONY BERCHMAN (BR) + + + m.flere!

FRIVILLIG PÅ NATTJAZZ? Se Nattjazz.no for mer info og fullt program!

NATTJAZZ PÅ MOBIL. ALLTID OPPDATERT!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.