Page 1

Pozvánka na přednášku OP VK Datum:

12. 03. 2014

Místo konání:

Slezská univerzita v Opavě, FPF , Na Rybníčku 1, Aula

Termín konání:

14.00 hod.

Přednášející:

Doc. PhDr. Pavel Rankov, Ph.D.

Téma: Remediace: jak nové médium obsahuje formu informace a formuje obsah informace Abstrakt: Každé elektronické, audiovizuální, tištěné či psané médium má své předchůdce, s kterými ho spojuje využívání stejných znakových systémů, přenos stejných obsahů nebo plnění stejných funkcí. Pojem remediace zavedl do věd o komunikaci P. Levinson a rozšířil se díky J. D. Bolterovi a R. Grusinovi. Remediace je dynamický a komplikovaný proces, kdy si nové médium přivlastňuje techniky, formu a sociální význam starších médií a pokouší se jim konkurovat. Jazyk nového média se přizpůsobuje recepčním stereotypům publika předchozích médií. Z hlediska kontinuity kultury je remediace perpetuum mobile, které transportuje množinu kultury z minulosti do budoucnosti, díky ní má kultura kumulativní charakter. V procesech remediace se rozhoduje i o tom, co z obsahů zanikne. Digitální technologie umožňují jednoduchý rozklad, kopírování a skládání obsahů, podporují synkretické a syntetické komunikáty založené na mnohonásobných remediacích.

Přednáška "Remediace: jak nové médium obsahuje formu informace a formuje obsah informace"  

Pozvánka na přednášku v rámci OP VK doc. PhDr. Pavla Rankova, Ph.D. ze Univerzity Komenského Bratislavě, Filozofické fakulty, Katedry knižni...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you