Page 1

English Section page 14

STUDIUM GENERALE AGENDA 9 jan - 7 mrt 2013

Lezingen, collegereeksen, debatten, muziek, film, cabaret Lectures, lecture series, debates, music, film, comedy


high足lights Kader Abdolah (27 feb) -p. 08-

Sergiu Hart (14 jan) -p. 15-

P. 2

La Chiva Gantiva (18 jan) -p. 21-

Sadik Al-Azm (23 jan) -p. 16-

Op Sterk Water (26 feb) -p.23-

Wat is Studium Generale? Studium Generale is een programma van activiteiten op het gebied van brede wetenschappelijke, maatschappelijke en culturele vorming. Het bestaat uit lezingen, debatten, collegereeksen, concerten, filmvertoningen en cabaretvoorstellingen. Kijk voor een overzicht van het programma op pagina 12.

P. 3

Ten Geleide Eindelijk zijn de mensen bevrijd van dogma, dictatuur en onwetendheid en dan grijpen ze nog hun kansen niet. Ze zijn vrij, ze zijn rijk en ze leven in rede. Ze hebben genoeg kennis meegekregen om alles te kunnen leren wat ze willen weten of kunnen. Dan mag je toch niet, met die ene ademtocht die je hebt in de eeuwigheid, je alleen maar laten vermaken, verstrooien en vervelen. Dit citaat van de Amsterdamse emeritus hoogleraar sociale wetenschappen Abram de Swaan uit het NRC Handelsblad van 29 oktober 2012 zou als verzuchting uit mijn mond kunnen komen bij het

zien van het geringe aantal Nederlandse studenten bij de academische activiteiten van het Studium Generale. Positief is de constatering dat onze Engelstalige activiteiten in de regel goed tot massaal bezocht worden door in hoofdzaak buitenlandse studenten. Als ik op 8 november in de Observant lees dat rector Soete de UM wil laten groeien naar 25.000 studenten, van wie 75 procent buitenlanders, verdringt een brede grijns mijn verzuchting en mijn glimlach. Soete zij mijn genot als het gaat Luccen! Jacques Reiners Studium Generale

SG-Agenda 9 januari - 7 maart 2013 De SG-Agenda is een uitgave van Studium Generale Maastricht met informatie over het programma van het SG. Ze verschijnt vier maal per jaar en wordt verspreid over een groot aantal adressen in Maastricht. Ge誰nteresseerden van buiten de Universiteit Maastricht kunnen de SG-Agenda gratis thuis ontvangen. Bel: (043) 388 53 07, of mail: sg-mail@maastrichtuniversity.nl. Het Studium Generale is een activiteit van de Universiteit Maastricht Maastrichtuniversity.nl/StudiumGenerale Facebook.com/StudiumGenerale Twitter.com/StudiumGenerale

Foto omslag: Film: De regels van Matthijs


Inhoud CONTENT Lezingen en films (NL) >

Collegereeksen >

Lectures & Debates (Eng) >

05 • Van systeemdenken naar systeemgeneeskunde - Systeemdenken en de toekomst van de gezondheidszorg - Serendipiteit, de ongezochte vondst - De baby - Gewone Nederlanders en de Holocaust - De regels van Matthijs - Samen voor ons eigen - Higgs - De toekomst van Nederland door de ogen van Kader Abdolah - The Best of IDFA Het recht om te sterven

12 • Agenda

Music >

P. 5

15 • Europe and the Arab World - Game Theory ... and Practice -

The Arab Spring Considered and Reconsidered - National Distribution of Economic Wealth - Reparenting a Psychopath: Is it Possible, and Does it Matter? - China and the European Union - Blood Phones

18 • Film Analysis - Europe’s Culture and the Cultural Politics of

the EU - 18th Century Philosophy

21 • La Chiva Gantiva - Rafik El Maai

Comedy / Cabaret 22 • De Gebroeders Fretz: Revolte (NL) - Van der Laan & Woe: (Eng & NL) > Buutvrij (NL) - Op Sterk Water: ALFA-a (ENG) Films (Eng & NL) >

Lezingen en Films Lezingen en films

10 • Hoe wankel is de wereld? - Filosofie van de kunst

Lecture Series (Eng) >

P. 4

24 • Monday Movie Nights

Lezing

Van systeemdenken naar systeem­ geneeskunde

Do 10 januari, 20.00 uur Aula Minderbroeders­berg 4-6 Y. Schroën, MSc, Sino-Dutch center for Preventive and Personalized Medicine

Onze geneeskunde is vooral gericht op ziektemanagement. Health promotion staat nog in de kinderschoenen. Onderzoek laat zien dat een preventieve en verregaande individuele benadering van gezondheid hiervoor essentieel is. Ideeën uit het systeemdenken, met name de systeembiologie, kunnen ons helpen meer inzicht te krijgen in gezondheid. Volgens Warfield is het van belang eerst eens naar andere culturen, die in systemen denken, te kijken en ervan te leren. Schroën gaat in op hoe systeemdenken een brug kan slaan tussen ons westers wetenschappelijk paradigma en dat van de Oost-Aziatische geneeskunde. Wat kunnen we leren van de methodologie van Oost-aziatische geneeskunde en levert dat nieuwe inzichten op voor onze eigen westerse visie op ziekte en gezondheid? Hoe passen we dergelijke nieuwe inzichten toe in de praktijk?


Lezingen en films

Lezing

Systeemdenken en de toekomst van de gezondheidszorg Do 17 januari, 20.00 uur Aula Minderbroedersberg 4-6 Prof. dr. J. van der Greef, TNO, Universiteit van Leiden en Sino-Dutch center for Preventive and Personalized Medicine

Lezing

Serendipiteit, de ongezochte vondst

Over “toevallige” ontdekkingen, uitvindingen en creaties uit wetenschap, techniek en kunst Ma 21 januari, 20.00 uur Aula Minderbroedersberg 4-6 Pek van Andel, wetenschapsfilosoof, serendipitoloog en oogheelkundige

P. 6

P. 7

De gezondheidszorg staat onder enorme druk, enerzijds door de alsmaar stijgende kosten en anderzijds door de enorme investeringen in de farmaceutische industrie, die steeds minder innovatieve medicijnen oplevert. In de laatste tien jaar is het duidelijk geworden dat het denken in zelforganiserende systemen nodig is om vernieuwing te brengen in de gezondheidszorg. Dit is nodig om antwoord te krijgen op een vraag als waarom 90% van onze geneesmiddelen maar voor 3050% van de mensen werkt. En welke factoren een rol spelen bij een diagnose die gericht is op het herkennen van de uniciteit van een individu, zodat geïndividualiseerde interventie mogelijk wordt.

Film

Serendipiteit is het vinden van iets onverwachts en bruikbaars, vaak terwijl je op zoek bent naar iets anders. Het is de gave een “toevallige” verrassende waarneming te doen en dan juist te duiden. Dat “toevallige” betekent niet dat je iets willekeurigs vindt, maar dat iets je “toevalt”. Als je oog wilt hebben voor onverwachte observaties en het verklaren ervan, moet je natuurlijk allereerst weten wat je kunt verwachten. Daar is kennis, ervaring, visie en fantasie voor nodig. Anders gaat de verrassende waarneming aan je voorbij, en sta je er niet bij stil, noch letterlijk, noch figuurlijk. Denk maar aan de Amerikaanse longfysioloog Julius Comroe, die serendipiteit typeerde als “Het zoeken naar een naald in een hooiberg, en eruit rollen met een boerenmeid.” In de wetenschap, techniek en kunst wemelt het van de serendipiteiten. Denk aan de vondst van champagne, maatjesharing, de fiets, penicilline, röntgenstraling, de abstracte schilderkunst, kosmische achtergrondstraling, Post-it lijm, en de werking van Viagra.

Gewone Nederlanders en de Holocaust Ma 28 januari, 20.00 uur Aula Minderbroedersberg 4-6 Dr. B. van der Boom, docent moderne Nederlandse geschiedenis, Un. Leiden

Van Andel ontving in 1992 de WubboOckels prijs voor de ontwikkeling van het kunsthoornvlies. Nu voltooit hij zijn proefschrift Serendipity at Work aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De baby

Zo 27 januari, 14.15 uur Lumière Cinema, Bogaardenstraat 40b Nederland, 2012, 90 min. Van Dam. Ned. en Eng. gesproken, Ned. ondertiteld Kaarten: studenten e 4 / overigen e 6 Reserveren: Lumiere.nl of (043) 321 40 80 Lezing

Wij weten niets van hun lot

Film

De regels van Matthijs

Do 31 januari, 19.30 uur Lumière Cinema, Bogaardenstraat 40b Nederland, 2012, 73 min. Schmidt Kaarten: studenten e 4 / overigen e 6 Reserveren: Lumiere.nl of (043) 321 40 80

Het levensverhaal van een vrouw die als baby in de Tweede Wereldoorlog is afgegeven door een koerierster bij een lantaarnpaal in Voorburg. De vrouw zelf, haar koerierster en haar pleegbroer komen aan het woord. Ieder met een andere versie en met een dramatische ontknoping. Film in het kader van de Holocaust Memorial Day

Van der Boom staat vanavond stil bij de vraag of en zo ja wat “gewone Nederlanders” tijdens de oorlog wisten over de Holocaust. Deze vraag is eerder gesteld en eerder beantwoord. Abel Herzberg, Jacques Presser en Loe de Jong meenden dat men het niet had geweten. De beschikbare informatie was fragmentarisch en inconsistent, de misdaad was onvoorstelbaar. Een nieuwe generatie historici trok dat in twijfel en stelde vast dat de BBC, Radio Oranje, de illegale pers en oorlogsdagboeken met enige regelmaat spraken van “uitroeiing” en “vernietiging” van de joden. Wie wilde, kon het weten, opperden zij - maar men wílde niet weten, want men wilde niet handelen. Uit angst, onverschilligheid en antisemitisme keek men liever de andere kant op. Het lot van de joden was ongewenste kennis, zo luidt de nieuwe consensus. In het boek Wij weten niets van hun lot waarvoor Van der Boom in oktober 2012 werd onderscheiden met de Libris Geschiedenis Prijs, construeert en analyseert hij aan de hand van 164 dagboeken van zeer uiteenlopende Nederlanders wat men destijds hoorde, dacht en wist. Regisseur Marc Schmidt won het Gouden Kalf voor Beste Lange Documentaire voor dit portret van zijn jeugdvriend Matthijs, die als autist wanhopig orde probeert te scheppen in de chaos om hem heen. De film ontrafelt beetje bij beetje Matthijs’ complexe denkwereld en toont de catastrofale gevolgen die deze uiteindelijk voor hem heeft. Met talkshow na afloop met onder anderen dr. Hans Stauder en Chantal van Diepe, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Autisme regio Limburg


P. 8

Lezingen en films

Lezing

Samen voor ons eigen

Do 21 februari, 20.00 uur Aula Minderbroedersberg 4-6 Dirk Draulans, bioloog, journalist en schrijver

Film

Higgs

Wo 27 februari, 19.30 uur Lumière Cinema, Bogaardenstraat 40b Nederland, 2009, 54 min. Hannie & Jan van den Berg Kaarten: studenten e 4 / overigen e 6 Reserveren: Lumiere.nl of (043) 321 40 80 Lezing

Zeesla en de lepels van Alice

De toekomst van Nederland door de ogen van Kader Abdolah Woensdag 27 februari, 20.00 uur Collegezaal Tongersestraat 53 Kader Abdolah, schrijver Kaarten: e 5 / studenten gratis Reserveren: (043) 388 53 88 of maastrichtuniversity.nl/ studiumgenerale

De mens is de slimste diersoort die ooit op aarde heeft geleefd. Maar hoe meer we leren over onszelf, hoe minder we ervan begrijpen. In het boek Samen voor ons eigen gaat bioloog en journalist Draulans op zoek naar de oorzaken en patronen van het menselijk samenleven. Zijn we veroordeeld om door het leven te gaan als botte egoïsten? Of moeten we ons meer bewust zijn van onze drang om toch te zorgen voor elkaar? En hoe komt het dat we elkaars gedrag zo slecht kunnen inschatten? 10.000 jaar geleden waren er 6 miljoen mensen, vandaag zijn het er 7 miljard. Toen was de wereld onoverzichtelijk groot, vandaag brengt Facebook ons in real time in contact met mensen op alle continenten. We hebben ons met succes aangepast aan de groeiende complexiteit van ons sociale leven. Draulans vertelt hoe dat in zijn werk is gegaan en komt tot verrassende conclusies. Fascinerende documentaire over de zoektocht van het CERN naar het higgsdeeltje, de missing link in de theorie van de elementaire deeltjes. Een film over het fundamentele, wetenschappelijke verlangen om iets nieuws te leren.

Voor het recent gepubliceerde boek Zeesla en de lepels van Alice maakte de schrijver Kader Abdolah een reis langs 22 markante wetenschappers, uitvinders, kunstenaars en ondernemers met verrassende ideeën en boeiende visies op de toekomst. In de gesprekken met deze mensen weet hij door te dringen tot hun persoonlijke drijfveren en hun diepste dromen. Of ze nu grote akkers op zee aanleggen, bestek voor dementerenden ontwerpen of robots willen ontwikkelen die poëzie kunnen begrijpen. Deze avond neemt Kader Abdolah u mee op zijn reis en vertelt over Nederland, een land waar onuitputtelijk pogingen worden gedaan om dromen vorm te geven. Een oosterse vertelling met harde wetenschappelijke feiten en verrassende moderne sprookjes. Een bron van inspiratie voor iedereen.

P. 9 Kader Abdolah (Iran, 1954) debuteerde na zijn vlucht naar Nederland met de verhalenbundel De Adelaars. Tot zijn bekendste werken behoren Spijkerschrift (2000), Het huis van de moskee (2005), De boodschapper en De Koran (2008) en De Koning (2011). Zijn boeken zijn in dertig landen uitgegeven.

Film

The Best of IDFA

Za 2 maart, 19.00 uur Lumière Cinema, Bogaardenstraat 40b Ned. ondertiteld Kaarten: e 25 Reserveren: Lumiere.nl of (043) 321 40 80 Lezing

Het recht om te sterven

Do 7 maart, 20.00 uur Aula Minderbroedersberg 4-6 Prof. dr. W. Distelmans, hoogleraar palliatieve geneeskunde, VU Brussel

Het International Documentary Film Festival Amsterdam is het belangrijkste documentaire festival ter wereld. Tijdens deze marathonavond worden de belangrijkste prijswinnende films gepresenteerd. Het precieze programma wordt begin januari bekend gemaakt op de website. De avond eindigt omstreeks middernacht.

De maatschappelijke discussie rond palliatieve zorg en de wetgeving rond euthanasie zijn het logisch sluitstuk van een halve eeuw ervaring met medische toptechnologie. Daardoor kan veel leed worden vermeden, maar kan ook - wanneer artsen de behandeling te lang volhouden - nieuw lijden ontstaan. Dankzij de euthanasiewet weten mensen steeds beter dat ze de regie over hun levenseinde zelf in handen kunnen nemen. Toch schat men de beslissingen tot euthanasie slechts op twee procent van de jaarlijkse sterfgevallen. Er zijn echter nog vijf andere mogelijkheden die overwogen kunnen worden om te helpen bij de keuze voor een milde dood. Ze zullen vanuit verschillende aspecten bekeken worden met het oog op het recht om te sterven. Kankerspecialist Distelmans is de oprichter van Leif vzw (LevensEinde InformatieForum). Hij publiceerde onlangs het boek Het recht om te sterven.


Collegereeksen Collegereeksen

P. 10

Meer informatie en inschrijven? Ga naar www.maastrichtuniversity.nl/studiumge­ nerale of stuur een e-mail naar sg-lectures@maastrichtuniversity.nl. Inschrijven is verplicht. Mensen die een hele reeks volgen ontvangen een certificaat. Voor informatie over de Engelstalige collegereeksen: zie bladzijde 18.

Hoe wankel is de wereld? - Honderd jaar onrust om onzekerheid

Dinsdagen 15, 22 en 29 januari, 5 en 19 februari 19.30 tot 21.30 uur Karl Dittrichzaal, Studenten Service Centrum, Bonnefantenstraat 2 Docent: dr. Gerard Bodifée, astrofysicus, journalist en schrijver Kosten: studenten UM e 10 / medewerkers UM en studenten van overige instellingen e 25 / overigen e 50 Inschrijven via sg-lectures @maastrichtuniversity.nl

Honderd jaar geleden stond de wereld aan de vooravond van een ongekende catastrofe. In het oorlogsgeweld dat losbarstte leek de wereldorde niet alleen fysiek en politiek, maar ook moreel in te storten. Van het bange voorgevoel, en van de ontreddering nadien, vindt men de sporen terug in de werken van kunstenaars en schrijvers van die tijd. In diezelfde periode sloopte de wetenschap het oude beeld van een wereld waarvan de stabiliteit verzekerd leek door vaste wetten en permanente substanties. Poincaré bewees dat de natuurwetten chaos niet uitsluiten. Becquerel ontdekte dat ondeelbaar geachte atomen uiteenvallen. De vaste sterren aan het firmament bleken hun onvermijdelijk einde tegemoet te gaan. Boltzmann kondigde de warmtedood van het heelal aan. Een revolutionaire fysica en een aanstootgevende biologie sloegen de bodem weg onder het vertrouwde wereldbeeld. Weldra zou aangetoond worden dat het heelal in zijn geheel meer weg heeft van een explosie dan van een stevig huis. Alles wijkt, de wereld wankelt. De Europese samenleving wentelde zich honderd jaar geleden in een frivole fin-de-siècle-sfeer, en lag tegelijk in de greep van angst

P. 11

Collegereeksen

en pessimisme. Een eeuw later weten we dat het heelal dynamisch en altijd vernieuwend is. De ruimte expandeert. Het leven evolueert. Alles verandert. Niet langer biedt de wetenschap het perspectief van een onvermijdelijke ondergang; er is integendeel een vooruitzicht van onbeperkte ontwikkeling. Maar de toekomst is onzeker, en de onrust is niet helemaal weg. De afzonderlijke colleges: 1. Wetenschap in een fin-de-siècle-sfeer (15 jan.) 2. Golven van onzekerheid (22 jan.) 3. Evolutie van sterren en sterrenstelsels (29 jan.) 4. Complexiteit tussen orde en chaos (5 febr.) 5. Een heelal uit evenwicht (19 febr.)

Filosofie van de kunst

Maandagen 21 en 28 januari, 4, 18 en 25 februari - 19.30 tot 21.30 uur Karl Dittrichzaal, Studenten Service Centrum, Bonnefantenstraat 2 Docent: dr. René Gabriëls, docent wijsbegeerte, UM Kosten: studenten UM e 10 / medewerkers UM en studenten van overige instellingen e 25 / overigen e 50 Inschrijven via sg-lectures @maastrichtuniversity.nl

Wat is kunst? Waarin onderscheidt zich een esthetische van een niet-esthetische ervaring? Moet een kunstwerk per se mooi zijn? Heeft kunst iets met ethiek of politiek te maken? Hoe zit het met de schoonheid van de natuur? Deze en andere vragen vormen het onderwerp van de filosofie van de kunst oftewel de esthetica. In deze collegereeks wordt u ingeleid in de filosofie van de kunst. Daarbij wordt de filosofie van de kunst van onder anderen Kant, Hegel, Nietzsche, Heidegger, Wittgenstein, Adorno, Lyotard en Derrida uit de doeken gedaan. Hun ideeën worden verhelderd met voorbeelden uit de architectuur, beeldende kunst, literatuur en muziek. U weet niet wat u zult zien en horen! De afzonderlijke colleges: 1. Het schone en het sublieme (21 jan.) 2. Ethiek en esthetiek (28 jan.) 3. Natuur en cultuur (4 febr.) 4. Esthetische waarheid (18 febr.) 5. Postmodernisme (25 febr.)


MBB MBB KD

20.00 uur 20.00 uur 19.30 uur

TahV LUM TS-c LUM KD MBB MBB

20.30 uur 19.30 uur 20.00 uur 19.00 uur 19.30 uur 20.00 uur 20.00 uur

MBB

20.00 uur

KD

KD

19.30 uur

19.30 uur

SEL

20.00 uur

MBB

LUM

19.30 uur

20.00 uur

MBB

20.00 uur

AINSI

LUM

14.15 uur

20.30 uur

TahV

20.30 uur

TahV

MBB

20.00 uur

20.30 uur

MBB

20.00 uur

MBB

KD

19.30 uur

20.00 uur

AINSI

20.30 uur

20.00 uur MBB

MBB

20.00 uur

Het recht om te sterven - Distelmans - Lezing

Blood Phones - Lecture and debate

Start Lecture Series 18th Century Philosophy - Gabriëls

The Best of IDFA - Film

De toekomst van Nederland door de ogen van Kader Abdolah - Lezing

Higgs - Film

Op Sterk Water: ALFA-a - International Comedy

Start Lecture Series Europe’s Culture and the Cultural Politics of the EU - Patel

China and the European Union - Holslag - Lecture

Rafik El Maai - Arabic-Andalusian music

Van der Laan en Woe - Buutvrij - Cabaret

Samen voor ons eigen - Draulans - Lezing

Reparenting a Psychopath: Is it Possible, and Does it Matter? - Bernstein - Lecture

Start Lecture Series Film Analysis - Deburchgrave

National Distribution of Economic Wealth - Debate Café with Scope | Economics

De regels van Matthijs - Film en nagesprek

Gewone Nederlanders en de Holocaust - Van der Boom - Lezing

De baby - Film

De Gebroeders Fretz: Revolte - Comedy

The Arab Spring Considered and Reconsidered - Al-Azm - Lecture

Serendipiteit, de ongezochte vondst - Van Andel - Lezing

Start collegereeks Filosofie van de kunst - Gabriëls

La Chiva Gantiva - Cumbia, Latin, Afrobeat, funk and rock

Systeemdenken en de toekomst van de gezondheidszorg - Van der Greef - Lezing

Start collegereeks Hoe wankel is de wereld? - Bodifée

Game Theory ... and Practice - Hart - Lecture

Van systeemdenken naar systeemgeneeskunde - Schroën - Lezing

Europe and the Arab World - Khader - Lecture

Activity accessible for non-Dutch speakers

SEL Boekhandel Selexyz, Dominikanerkerkstraat 1 - TahV Theater aan het Vrijthof, Vrijthof 47 - TS-c Collegezaal Tongersestraat 53

p.15

p.16

p.18

p.16

p.07

p.07

p.07

p.22

p.16

p.06

p.11

p.21

p.06

p.10

p.15

p.05

p.09

p.17

p.20

p.09

p.08

p.08

p.23

p.19

p.17

p.21

p.23

p.08

AINSI Lage Kanaaldijk 112-113 - KD Karl Dittrichzaal, Bonnefantenstraat 2 - LUM Lumière, Bogaardenstraat 40B - MBB Aula Minderbroedersberg 4-6 -

Do 21 feb Vr 22 feb Vr 22 feb Ma 25 feb Di 26 feb Di 26 feb Wo 27 feb Wo 27 feb Za 2 mrt Ma 4 mrt Di 5 mrt Do 7 mrt

Wo 9 jan Do 10 jan Ma 14 jan Di 15 jan Do 17 jan Vr 18 jan Ma 21 jan Ma 21 jan Wo 23 jan Do 24 jan Zo 27 jan Ma 28 jan Do 31 jan Di 19 feb Wo 20 feb Wo 20 feb

Agenda

P. 12 P. 13


English section

P. 14

Editorial

At last, people are freed from dogmatism, dictatorship and ignorance and still they do not make use of the chances this new freedom offers to them. They are free, they are rich and live in reason. They acquired enough knowledge to learn about everything they want to know or can do. Under these conditions and keeping in mind that one has just that one tiny chance to make a difference in eternity, one can not let go of that chance while wasting in boredom and seeking only entertainment. This quote is from Abram de Swaan, former Professor of Social Sciences in Amsterdam, and was published in NRC Handelsblad on Oct 29th 2012. A quote that I fully endorse and could have been uttered by me after witnessing the low Studium Generale offers a series of academic and cultural activities for students and university staff, including lectures, debates, lecture series, concerts and comedy nights. Non-students are also welcome. Go to www.maastrichtuniversity.nl/studiumgenerale and subscribe to the English language activities newsletter. In addition, the Studium Generale Programme Bulletin gives you information on the programme of Studium Generale. Published four times a year, the Bulletin can be found at the university faculties, institutes, and schools

number of Dutch students who attend the academic activities of Studium Generale. On the other hand it is a good thing and deserves mentioning that our English spoken lectures are massively attended by mostly our international students. It will be of no surprise to you that the following statement from our new Rector Luc Soete in the Observant of November 8th concerning the gaol he has set for the UM allowing the number of international students to grow to 75% of the total, brought a big smile to my face. Lucky Luc: may he succeed! Jacques Reiners Studium Generale

Lectures & Debates Lectures & Debates

Lecture

Europe and the Arab World

Wed 9 January, 8 pm Auditorium, Minderbroedersberg 4-6 Prof. Bichara Khader, Professor of Political, Economic, and Social Sciences, University of Louvain

Lecture

Game Theory... and Practice and in the bars and restaurants of Maastricht. You can subscribe to the SG bulletin by calling +31 (0)43 388 53 07 or by email at sg-mail@maastrichtuniversity.nl. Although the bulletins are free, we welcome voluntary contributions. Studium Generale is an activity of Maastricht University. maastrichtuniversity.nl/studiumgenerale Facebook.com/StudiumGenerale Twitter.com/StudiumGenerale

Mon 14 January, 8 pm Auditorium, Minderbroedersberg 4-6 Prof. Sergiu Hart, Professor of Mathematics and Professor of Economics, Hebrew University of Jerusalem

P. 15

For more than 150 years, the Arab World has been colonized by European powers in different forms. This historic legacy, combined with geographic proximity, has produced an intimate relationship between Europe and the Arab World. Not only is it becoming increasingly important to Europe in terms of geopolitics and geostrategy, but it represents a huge market for European exports and a huge supplier of energy to European countries. Moreover, there are some 7 millions Arabs, mainly of Maghreb origin, who live in the 27 states of the European Union. It is in the interest of the EU to facilitate their integration and it is in the interest of the Arab World that these immigrants do not remain a bone of contention feeding islamophobia and tensing relations between Europe and the Arab World. Game Theory studies the behavior of decision-makers (“players”) whose decisions affect each other. The players may be people, corporations, nations, computers and even genes. What is essential is the fact that each player’s decision affects what happens not only to that player, but also to the other players. Thus no player can guarantee his or her desired outcome, and needs to take into account that the other players each try to obtain their own desired outcomes, and also that these other players take all this into account ... At this point it all seems like an insoluble vicious circle. Nevertheless, game theory succeeds in cutting this Gordian knot and reaching insightful and useful results. The lecture will provide a varied sample of game-theoretic models, with their theoretical analysis and at times practical applications.


P. 16 Lecture

The Arab Spring Considered and Reconsidered

Wed 23 January, 8 pm Auditorium, Minderbroedersberg 4-6 Prof. Sadik Al-Azm, Professor (emer.) of Modern European Philosophy, Rheinische Friedrich-WilhelmsUniversität Bonn & Wissenschaftskolleg zu Berlin Debate Café with Scope | Economics

National Distribution of Economic Wealth

Tue 19 February, 8 pm Bookshop Selexyz, Dominicanen, Dominikanerkerkstraat 1

Lecture

Reparenting a Psychopath: Is it Possible, and Does it Matter?

Wed 20 February, 8 pm Auditorium, Minderbroedersberg 4-6 Prof. D. Bernstein, Associate Professor Psychology, Maastricht University

Sadik Al-Azm will analyze the main features of the Arab Spring, particularly the Tahreer Square experience in Cairo and those similar ones in other Arab capitals. The revolution in Syria will be discussed at some length including its most distinguishing characteristics. He will also deal with the novelties contributed by the mass movements (and civil society in general) of the Arab Spring to contemporary Arab political life and the nature of Arab protest movements. There will be a consideration of the question of the “return of Islam” with the Arab Spring. He will end by a number of reconsiderations concerning the real and imagined achievements of the Arab Spring. In a lot of nations, economic inequalities are a fact. These inequalities might have consequences for the quality of life of individuals, and the functioning of the society as a whole. The focus of this Debate Café is on analyzing the distribution of economic wealth, and the connection between the quality of life, and discussing the improvements which could be made. The Debate Café is a meeting place for scientists and university students. The café provides an opportunity for anyone and everyone to debate with scientists in an informal atmosphere. Scientists talk about their passions and their work. More information www.maastrichtuniversity.nl We are using Schema Therapy to treat some of the most challenging patients in forensic settings, including psychopaths. Psychopaths are defined by ruthlessness, manipulation, lack of empathy, and remorselessness. Many experts believe that these patients lack the emotional prerequisites to benefit from psychotherapy, and are therefore untreatable. Schema Therapy attempts to form an emotional bond with the patient, an approach known as “limited reparenting.” It thus represents a radical departure from conventional wisdom for these individuals. In this presentation, Bernstein will argue that some, and perhaps many, psychopathic patients can benefit from reparenting, showing emotional breakthroughs that were not believed possible.

P. 17

Lectures & Debates

Lecture

China and the European Union

Mon 25 February, 8 pm Auditorium, Minderbroedersberg 4-6 Prof. J. Holslag, Professor of International Politics, Free University Brussels

On the turn of the century China and the European Union vowed to turn their partnership into a strategic axis. The emerging multipolar order, they stated, was a perfect opportunity for joining forces on an range of international challenges and to cement strong economic ties. About a decade later, Europe and China seem to have built a technocratic partnership, not a strategic one. That renders the Sino-European relations prone to tensions and setbacks. Holslag is a professor of international politics at the Free University Brussels and the head of research at the Brussels Institute of Contemporary China Studies. He has published widely and is a frequent commentator in international news media. He also works frequently with the European institutions, international organizations, and large companies on issues related to Asia. After the lecture: debate organized by E.S.A. Concordantia: see the website for more information.

Lecture and debate

Blood Phones

Tuesday 5 March, 8 pm Auditorium Minderbroedersberg 4-6 With a.o.: Seada Nourhussen, Africa journalist for the national newspaper Trouw

We all use mobile phones, smart phones and tablets. But the production has a dark side. Every mobile contains tiny electronic circuits, and they couldn’t work without a mineral called coltan. Coltan is mined in the eastern Congo. Here this mineral helps fuel one of the world’s deadliest conflicts. Our demand for phones has been helping to finance a civil war in Congo. Tonight we will discuss the human rights violations and ecological devastation accompanying coltan mining and trading. In cooperation with E.S.A. Concordantia


Lecture Series Lecture Series

P. 18

More information and registration? Go to www.maastrichtuniversity.nl/ studiumgenerale or send mail to sg-lectures@maastrichtuniversity.nl. Registration is necessary. Those who follow a whole series get a certificate. See page 10 for our lecture series in Dutch.

Film Analysis

Wednesdays 20 and 27 February, 6, 13 and 20 March - 7.30 to 9.45 pm Film Theatre Lumière, Bogaardenstraat 40b Lecturer: Karel Deburchgrave, Film Critic, Hasselt (B) Costs: UM students e 10 / UM employees and students from other schools e 25 / others e 50. Registration via sg-lectures@ maastrichtuniversity.nl

Film analysis is the process in which a film is analyzed in terms of the visual, the sound, the editing and narration. Analyzing film will help us to understand the effectiveness of filmmakers’ intentions and messages as well as our own interpretations of the final visual product. Each session will be given with a PowerPoint presentation and film clips illustrating the topics. Karel Deburchgrave is the chairman of the Belgian film monthly Filmmagie and has worked as a film critic for various Dutch and English magazines. He teaches film at the film museums of Brussels, Antwerp and Louvain and gives film seminars for teachers at different cultural centres. The separate sessions: 1.  Moving pictures, the visual code in silent films: The Idle Class (1921), Charles Chaplin / Case Study: The Artist (2011), Michel Hazanavicius (20 February) 2.  Moving pictures, the visual code in sound films: pure cinema / Case Study: La Guerre du feu (1981), Jean-Jacques Annaud (27 February) 3.  Sound, the audio code: l’Amour l’après-midi (1972), Eric Rohmer / Case Study: The Conversation (1974), Francis Ford Coppola (6 March)

P. 19

Lecture Series

4. The editing: The Godfather (1972), Francis F. Coppola / Case Study: Cidade de Deus (2002), Fernando Meirelles and Kátia Lund (13 March) 5. Narration: The classical plot: High Noon (1952), Fred Zinnemann / Case Study: Strangers on a train (1951), Alfred Hitchcock (20 March) This series is organized in cooperation with Film Theatre Lumière

Europe’s Culture and the Cultural Politics of the EU

Historical Perspectives and Present Trends Tuesdays 26 February, 5 and 12 March - 7.30 to 9.30 pm Karl Dittrich Hall, Student Services Centre, Bonnefantenstraat 2 Lecturer: Prof. Kiran Patel, Professor of European and Global History, UM Costs: UM students e 6 / UM employees and students from other schools e 15 / others e 30. Registration via sg-lectures@ maastrichtuniversity.nl

What does culture mean for Europe? And what does Europe mean and do for culture? A shared European heritage and culture is often seen as the basis of political cooperation and integration in Europe since 1945. That said, culture has remained a marginal field in EU politics, and member states have been reluctant to grant the EU additional competences in this policy domain. What, then, is the role of culture in Europe? Is there something like a distinct European culture? Should it and can it play a more prominent role in European integration? This lecture series will discuss these and related questions. It will consist of three sessions. While the first will discuss the role of culture for Europe quite generally, the second will zoom in on the divisive and unifying dimensions of European culture. The final session will then assess the activities of the EU in the field of culture. The separate lectures: 1. Facing Augustine’ Problem: What is European Culture? (26 February) 2.  Unity in diversity? Culture in Europe (5 March) 3.  “If I could start again with European integration, I would commence with culture”: The EU’s cultural policy (12 March)


P. 20

18th Century Philosophy: Intellectual Heroes and Key Themes

Mondays 4, 11, 18 and 25 March and 8 April - 7.30 to 9.30 pm Karl Dittrich Hall, Student Services Centre, Bonnefantenstraat 2 Lecturer: René Gabriëls, PhD, assistent professor of philosophy, UM Costs: UM students e 10 / UM employees and students from other schools e 25 / others e 50. Registration via sg-lectures@ maastrichtuniversity.nl

In The Netherlands right wing intellectuals and politicians tend to show themselves as defenders of The Enlightenment. They see the achievements of the “century of reason” being threatened by the Islam. The irony is that for a long time left wing intellectuals and politicians had to defend the ideals of The Enlightenment, being Freedom, Equality and Brotherhood, against the right wing.

music Music

P. 21

Where the left criticized the authority of the church and state and strived for emancipation, the right wants to maintain the “ancien régime”. The topicality of The Enlightenment is a good reason to bring to the attention the work of those philosophers who played an important role in the development of it. Their thoughts on key themes can still be inspiring for those who haven’t found what they are looking for, yet. The separate lectures: 1.  Reasonableness and humanity: Voltaire, 1694-1778 (4 March) 2.  Materialism and Atheism: Diderot, 1713-1784 (11 March) 3.  Sovereignty and Authenticity: Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778 (18 March) 4.  Passion and Doubts: David Hume, 1711-1776 (25 March) 5.  The Public Use of Reason: Immanuel Kant, 1724-1804 (8 April)

La Chiva Gantiva

The music of La Chiva Gantiva is a combination of Cumbia rhythms and melodies, Spanish en French texts, African rhythms, funk, Latin and jazz. A fantastic band to enjoy in a live setting. You will be amazed by the sound and the energy of this band and you surely love to dance to this music. The band consists of three Colombian members supplemented with a Fleming, a Vietnamese and a Frenchman. The band brings an exciting live act filled with South American passion. www.lachivagantiva.com Stand-up concert

Rafik El Maai

At a young age the Moroccan singer Rafik El Maai became immersed in the Samaâ, a centuries old ArabicAndalusian music style, an oral tradition stemming from the Sufi brotherhoods. In his work he lets the so-called “sacred songs” melt together with learned music styles. While experimenting with different musical genres he searches for aesthetic authenticity. He will perform with an ensemble which he set up some years back in Brussels. Sit-down concert

Cumbia, Latin, Afrobeat, funk and rock Fri, 18 January, 8.30 pm AINSI, Lage Kanaaldijk 112-113 Tickets: e 14,40 / students e 10 Reservations: UITbalie: (043) 350 55 55 or www. theateraanhetvrijthof.nl

Arabic-Andalusian music Fri, 22 February, 8.30 pm AINSI, Lage Kanaaldijk 112-113 Tickets: e 14,40 / students e 10 Reservations: UITbalie: (043) 350 55 55 or www. theateraanhetvrijthof.nl

Organized in cooperation with Theater aan het Vrijthof


COMEDY Comedy,Cabaret

P. 22

Studium Generale is known for its International Comedy Nights and nights of so-called (Dutch) cabaret of young talented comedians. This season we cooperate with the Vrijthof Theatre to offer students a night with tears and laughter at least once a month from September to May. The seats for these popular shows are reserved for students until 10 days before the show, so be sure to get your tickets quickly. Presale at UITbalie Tue to Sat 12 AM - 6 PM

De Gebroeders Fretz Revolte

Do 24 januari, 20.30 uur Bovenzaal Theater aan het Vrijthof, Vrijthof 47 Kaarten: studenten e 10 Voorverkoop: UITbalie, Theater ah Vrijthof, Vrijthof 47 (di-za, 12.00-18.00 uur) of reserveren maastrichtuniversity.nl/ studiumgenerale

In Revolte besluiten De Gebroeders Fretz hun idealen in Den Haag te gaan verwezenlijken. Hun missie is om van Johan de eerste donkere minister-president van Nederland te maken, met Marcel als oer-Hollandse spindoctor en running mate aan het roer. Een historische strijd breekt aan. Als Obama het in Amerika kan, dan kunnen De Gebroeders Fretz het hier ook. www.gebroedersfretz.nl

P. 23

Van der Laan & Woe Buutvrij

In 2011 wonnen Van der Laan & Woe de Neerlands Hoop-prijs voor meest veelbelovende cabaretiers. “Geëngageerd cabaret zonder vingertje, dat aantoont hoe uitgesproken nuance kan zijn”, aldus de jury. In Buutvrij gaan ze verder waar ze gebleven waren. “Met hun eigen, scherpe kijk op de tijdgeest brengen zij een “smakelijke mix van absurde sketches en herkenbare scènes” (de Volkskrant). www.geenfamilie.nl

International Comedy Op Sterk Water ALFA-a

Never has a funnier group of comedians been brought together on stage. The improv group Op Sterk Water creates an original comedy and music show night after night out of thin air. For twelve years their virtuosos performances have demonstrated the best of improvisational comedy. Tonight they’ll bring their newest show, ALFA-a, to Maastricht. Join us and watch them show yet again who the first and best alpha apes on the improv comedy rock are.

Vr 22 februari, 20.30 uur Bovenzaal Theater aan het Vrijthof, Vrijthof 47 Kaarten: studenten e 10 Voorverkoop: UITbalie, Theater ah Vrijthof, Vrijthof 47 (di-za, 12.00-18.00 uur) of reserveren maastrichtuniversity.nl/ studiumgenerale

Tue 26 February, 8.30 pm Theater aan het Vrijthof, Vrijthof 47 Tickets studenten e 10 Presale at UITbalie, Theater ah Vrijthof, Vrijthof 47 (Tue-Sat, 12 am -18 pm) or maastrichtuniversity.nl/ studiumgenerale


Monday movie nights Film

P. 24

P. 25

Lumière Cinema and Studium Generale present the following film programmme. ma 7 jan 21:15 Student Sneak Preview English spoken, Dutch subtitled ma 14 jan 21:15 The other Mads Mikkelsen: Adam’s Apples Denmark, 2005. Jensen. Danish spoken, English subtitled. 94 min. ma 21 jan 21:15 IFFR preview: Sightseers UK, 2012. Ben Wheatley. English spoken, Dutch subtitled. 88 min. ma 28 jan 21:15 The Master US, 2012. Anderson. English Spoken, Dutch Subtitled. 144 min. ma 4 feb 21:15 Student Sneak Preview English spoken Dutch subtitled ma 18 feb 21:15 Passion (avant-première) US, 2012. Brian de Palma. English Spoken, Dutch Subtitled. 100 min. ma 25 feb 21:15 Home France, 2009. Yann Arthus-Bertrand. English subtitled. 95 min. ma 4 mrt 21:15 Oscar Winner One of the winners in a main category. The title will be announced on February 25. Check www.lumiere.nl for details. ma 11 mrt 21:15 Student Sneak Preview English spoken, Dutch subtitled Tickets: students d 4 / others d 6 (unless otherwise stated) Tickets: www.Lumiere.nl of (043) 321 40 80. Location: Lumière Cinema, Bogaardenstraat 40b

Lecture

Reparenting a Psychopath: Is it Possible, and Does it Matter?

Wed 20 February, 8 pm / Auditorium, Minderbroedersberg 4-6 Prof. D. Bernstein, Associate Professor Psychology, Maastricht University / See page 16


Informatie Bureau Studium Generale Postbus 616, 6200 MD Maastricht • T. (043) 388 53 07 (ma t/m do, 9.00-17.00 uur) • sg-mail@maastrichtuniversity.nl; www.maastrichtuniversity.nl/ studiumgenerale Bezoekadres: Bonnefantenstraat 2, Kamer C1.11, Maastricht

Hoofd / lezingen Jacques Reiners (043) 388 53 02 jacques.reiners@ maastrichtuniversity.nl Zakelijke leiding / collegereeksen Rob van Duijn (043) 388 53 04 rob.vanduijn@ maastrichtuniversity.nl PR / lezingen Jaap Janssen (043) 388 53 05 jaap.janssen@ maastrichtuniversity.nl Logistiek en secretariaat Marjan van Ooij (043) 388 53 07 marjan.vanooij@ maastrichtuniversity.nl Glauke Pannevis (043) 388 53 08 glauke.pannevis@ maastrichtuniversity.nl Lezingen Marcel Leduc, free lancer Gastvrouwen Marieke Beker Inge Kats

P. 26

Student-medewerkers Myra Loog, PR Anke Rutten, collegereeksen Aanvang en einde van de activiteiten De lezingen beginnen om 20.00 uur. De avonden worden afgesloten om uiterlijk 21.50 uur. Voor de overige activiteiten gelden soms afwijkende tijden. Toegang Tenzij anders staat aangegeven zijn de activiteiten gratis toegankelijk. Reserveren en kaartverkoop Voor SG Podium activiteiten en sommige betaalde lezingen zijn kaarten aan de zaal verkrijgbaar. Verkoop start 45 minuten voor aanvang. Reserveren is niet mogelijk. Voor de Global Culture Nights dient men te reserveren via de UITbalie (043) 350 55 55 of www.theateraanhetvrijthof.nl Vol Op last van de brandweer mogen we niet meer mensen in de zaal toelaten dan is toegestaan. Roken In de gebouwen van de Universiteit Maastricht mag niet worden gerookt. Garderobe De garderobes van de UM zijn niet bewaakt. Het SG is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van jassen, tassen en paraplu’s. GSM’s GSM-toestellen dienen uitgeschakeld te worden vóór aanvang van de activiteiten.

P. 27

Parkeren Behalve op donderdag is het parkeren in het centrum ’s avonds gratis. Op de parkeerplaatsen van Tongersestraat 53 en Minderbroedersberg 4-6 kan ’s avonds ook geparkeerd worden. U dient zich dan wel even bij de slagboom te melden bij de portier. Deze parkeerplaatsen sluiten kort na het einde van de lezing! Vergeet niet tijdig uw auto weg te halen!

Financiële ondersteuning Het programma van Studium Generale komt mede tot stand dankzij financiële bijdragen van: Architecten aan de Maas / Drukkerij Pietermans, Lanaken / Kamer van Koophandel Limburg / KPMG Accountants N.V. / Notariaat Versteeg Giesbers & Steegmans / Ontwerpbureau B2B / Restaurant Au Coin des Bons Enfants / Woonpunt Maastricht & Mergelland

Commissie Studium Generale De Commissie vormt de denktank van het SG. Zij bestaat uit: dr. N. Baakman, dr. P. Collins, mw. L. Dupuy, prof. dr. T. de Goeij, prof. dr. F. Grünfeld, dr. M. Jelicic, prof. dr. J. Muysken (voorz.), prof. dr. P. Tummers en mw. dr. P. Wolffs.

De Global Culture Nights worden gesubsidieerd door de Gemeente Maastricht, de Provincie Limburg, de Stichting Elisabeth Strouven, en de Stichting Studium Generale

Stichting Studium Generale De Stichting is in het leven geroepen om de band van Studium Generale met de stad en de regio te versterken en te zorgen voor aanvullende financiële middelen. Hiertoe richt ze subsidieverzoeken aan gemeente, provincie, fondsen en goede doelenstichtingen en legt ze contacten met donateurs, begunstigers en sponsors. Met haar subsidies stelt ze het SG in staat jaarlijks de Global Culture Nights en de Avond van het Woord te organiseren. Het bestuur bestaat uit: prof. dr. P. Tummers, mw. prof. mr. H. Schneider, drs. M. Starren, drs. F. Jadoul en ir. W. Hazeu. Samenwerking De Global Culture Nights en de comedyen cabaretavonden zijn tot stand gekomen dankzij medewerking van het Theater aan het Vrijthof. De filmvertoningen zijn geprogrammeerd door Lumière Cinema. Een aantal lezingen en debatten worden samen met studie­ verenigingen georganiseerd.

Hiernaast ontvangt het Studium Generale vele donaties van particulieren. Wij danken een ieder die het Studium Generale steunt. Meer weten? Wilt u meer weten over het sponsoren van het Studium Generale, neem dan contact op met: 043 - 388 53 05. Op de hoogte blijven? www.maastrichtuniversity.nl/ studiumgenerale www.Twitter.com/StudiumGenerale www.Facebook.com/StudiumGenerale Nieuwsbrief via e-mail: aanmelden kan via de website diverse media (Observant, Week in Week uit, Uit in Maastricht) Oplage 8.000 Vormgeving Ontwerpbureau B2B Druk Drukkerij Pietermans, Lanaken Het Studium Generale is een activiteit van de Universiteit Maastricht


Studium Generale Postbus 616 6200 MD Maastricht

Studium Generale Maastricht - programma Jan- Mar  

Het programma van Studium Generale voor 9 januari t/m 7 maart

Studium Generale Maastricht - programma Jan- Mar  

Het programma van Studium Generale voor 9 januari t/m 7 maart

Advertisement