Page 1

English Section page 13

STUDIUM GENERALE AGENDA 10 SEP- 5 NOV 2012

Lezingen, collegereeksen, debatten, muziek, film, cabaret Lectures, lecture series, debates, music, film, comedy


HIGHLIGHTS

P. 2

Global Culture Festival (1 t/m 4 nov) -p. 24-

The Last Emperor (15 en 21 okt) -p. 30/31-

Gerard BodifĂŠe: de illusie van de tijd (3 okt) -p. 10-

Klaus MĂźhlhahn: China 1911 (8 okt) -p. 21Tans Lecture: Laurence Rees (17 okt) -p. 22Receive the free digital SG Newsletter With the digital SG Newsletter you are always up-todate on the programme of Studium Generale. Subscribers will receive a weekly e-mail with upcoming Studium Generale activities. You can subscribe to the digital newsletter at our website: www.maastrichtuniversity.nl/ studiumgenerale or by sending an e-mail to sg-mail@maastrichtuniversity.nl

Paul Schnabel (25 sept) -p. 09-


TEN GELEIDE Paul de Blot, hoogleraar spiritueel leiderschap aan de Nyenrode Business Universiteit, wees er onlangs in een weblog op dat onze verzorgingsstaat een grote verrijking is van ons leven. Diezelfde verzorgingsstaat heeft er echter wel toe geleid dat ons gevoel van verantwoordelijkheid voor onszelf en anderen in hoge mate is afgenomen. Aangezien ze haast onbetaalbaar is geworden, kunnen we anno 2012 niet langer alles op de staat afschuiven. Hoog tijd dus om ons te bezinnen op onze eigen rol in de samenleving. Zonder nieuw leiderschap zal daar echter weinig van terecht komen, ben ik bang. Aan universiteiten is het nu de taak om academici op te leiden die open staan voor nieuwe ideeĂŤn, kritisch zijn ten

P. 3

opzichte van zichzelf en hun omgeving, bewust zijn van de ethische consequenties van de toepassingen van wetenschappelijk onderzoek en sociaal betrokken zijn. Aan die brede sociale, culturele, morele, persoonlijke en academische vorming een - al is het bescheiden - bijdrage leveren, is het voorrecht van iedereen die op een of andere wijze betrokken is bij de realisatie van het Studium Generale programma. Over dat programma, waarvan we hier een eerste luik onthullen, kan ik kort zijn: dat ziet er indrukwekkend uit! Al zeg ik het zelf. In alle onbescheidenheid. Jacques Reiners Studium Generale

SG-Agenda 10 september - 5 november 2012 De SG-Agenda is een uitgave van Studium Generale Maastricht met informatie over het programma van het SG. Ze verschijnt vier maal per jaar en wordt verspreid over een groot aantal adressen in Maastricht. GeĂŻnteresseerden van buiten de Universiteit Maastricht kunnen de SG-Agenda gratis thuis ontvangen. Bel: (043) 388 53 07, of mail: sg-mail@maastrichtuniversity.nl. Het Studium Generale is een activiteit van de Universiteit Maastricht Maastrichtuniversity.nlStudiumGenerale Facebook.com/StudiumGenerale Twitter.com/StudiumGenerale


Inhoud CONTENT Collegereeksen >

05 • Filosofie van de Renaissance en de Verlichting - Leren over je lijf Goed oud worden - Bestaat Limburgse identiteit?

Lezingen >

Alzheimer - De veranderende verhouding tussen kiezers en gekozenen, tussen burgers en bestuurders - Over voeding en veroudering - Parmenides, Einstein en de illusie van de tijd - De ontdekking van het Higgs-deeltje Van leeftijd naar leven in verschillende tijden - De Arabische lente Het einde van 2000 jaar geschiedenis - Het menselijk genoom

Tans Lecture > Music >

16 • Human Rights • Sustainability - Introduction to Contemporary

Art - The Arab Spring - Creative Problem Solving Thinking Skills The Place of Science in Western Culture

Lectures >

08 • Rousseau en de paradoxen van het politieke • Nieuwe inzichten in

14 • Agenda Lecture Series >

P. 4

20 • A Better Europe without the Euro • From Turing’s Test to Turing’s Tango - China 1911: Revolution and its Legacy - Alexis de Tocqueville

22 • The Charisma of Adolf Hitler • Laurence Rees

23 • Banditaliana - Ensemble Wouter Vandenabeele

Global Culture Festival > 24 • Global Culture Festival • Mose Fan Fan - Gozaran - Marius Preda’s Music and Film Unknown All stars - De leegte en het woord (The Last Frontier) - ¡Vivan las antipodas! - African Night - Wavumba - Marley - Windstreken - Trishna Film >

28 • (Neighbouring Sounds) • As Hiper Mulheres (The Hyperwomen)

- Sudoeste (Southwest) - The Day After Peace - Student Sneak Preview - Codebreaker - Shock Head Soul - De man die zich voor Don Quichot hield - The Last Emperor (NL & ENG) - Filmcyclus The Story of Film: An Odyssey - Student Sneak Preview - Off the Grid

Comedy / Cabaret >

32 • International Comedy Night - Dara Faizi, Gevaarlijke gedachten


SG COLLEGEREEKSEN Filosofie van de Renaissance en de Verlichting

Maandagen 10, 17 en 24 sept. 1 en 8 okt. 19.30 tot 21.30 uur Karl Dittrichzaal, SSC, Bonnefantenstraat 2 Docent: drs. Marcel Leduc, filosoof, Maaseik (B)

Kosten per college: studenten UM € 2,50 / overigen € 12,50 (medewerkers UM en studenten van overige instellingen: 50% korting). Degenen die zich inschrijven voor een gehele reeks en op tijd betalen krijgen 20% korting.

P. 5

In een van zijn essays stelt Montaigne de bedrieglijk eenvoudige vraag Que sais-je? Het uitvoerig antwoord daarop is niet alleen een apologie van zijn sceptische levenshouding, maar de argumenten die hij formuleert zullen filosofen na hem stimuleren tot heftige reacties. Descartes drijft de wijsgerige twijfel radicaal tot het uiterste om nieuwe fundamenten te leggen met de uitspraak Cogito, ergo sum en door wiskundige redeneringen toe te passen op de natuur. Voor Pascal daarentegen leidt die scepsis tot een onvoorwaardelijk geloof in God. Later zullen Spinoza en Leibniz het vertrouwen in het menselijk verstand verdiepen door de rationele structuur ervan te verhelderen. In deze reeks komen al deze genoemde wijsgeren aan bod. De afzonderlijke colleges: 1. Michel de Montaigne (10 sept) 2. René Descartes (17 sept) 3. Blaise Pascal (24 sept) 4. Baruch de Spinoza (1 okt) 5. Gottfried Wilhelm Leibniz (8 okt)


P. 6

SG Collegereeksen

Gezondheidsuniversiteit: leren over je lijf

Woensdagen 19 en 26 sept. 3, 10 en 17 okt. 19.00 tot 21.30 uur Akenzaal, Universiteitssingel 40 Docenten: prof. dr. Wouter Lamers, prof. dr. Anton Gorgels, prof. dr. Geertjan Wesseling, UM Kosten voor de hele reeks: € 25,-

De gezondheidsuniversiteit van het Maastricht Universitair Medisch Centrum (Maastricht UMC+) is een initiatief van studenten die hun kennis en vaardigheden graag willen delen met geïnteresseerden. Zij hebben een programma opgezet waarbij verschillende ziektes uitgebreid aan bod komen. In deze eerste reeks staan hart- en vaatziektes en longaandoeningen centraal. Na een kort inleidend college van een deskundige presenteren studenten aan de hand van een casus aan kleinere groepen verschillende aspecten van een ziekte, de diagnose en mogelijke behandelingen. Men kan niet alleen specifieke vragen stellen, maar krijgt op deze manier ook inzicht in hoe de medische wetenschap ervoor staat en hoe men werkt. SG ondersteunt dit initiatief van harte en heeft het daarom opgenomen in het programma van de collegereeksen. De spreker van de vierde bijeenkomst wordt bekendgemaakt via onze website. Tijdens de vijfde bijeenkomst vinden er verschillende workshops plaats met diverse docenten. www.gezondheidsuniversiteit.nl De afzonderlijke colleges: 1. Anatomie en fysiologie van hart en longen (Lamers / 19 sept ) 2. Het hart als pomp, hartinfarct (Gorgels / 26 sept) 3. De long, COPD, Astma (Wesseling / 3okt) 4. Bloed, bloeddruk, nieren (10 okt) 5. Hoe informeer je je als patiënt? (17 okt)

Goed oud worden

Donderdagen 27 sept. 4, 11 en 25 okt. - 19.30 tot 21.30 uur Karl Dittrichzaal, SSC, Bonnefantenstraat 2 Docenten: prof. dr. Rudolf Ponds, prof. dr. Jan Hamers, prof. dr. Ruud Kempen en prof. dr. Jos Schols, UM Kosten per college: studenten UM € 2,50 / overigen € 12,50 (medewerkers UM en studenten van overige instellingen: 50% korting). Degenen die zich inschrijven voor een hele reeks en op tijd betalen krijgen 20% korting

2012 is uitgeroepen tot het Europees jaar van “actief ouder worden en intergenerationele solidariteit”. Daarom organiseert het SG deze collegereeks over een aantal themata die te maken hebben met (goed) oud worden. Uit onderzoek blijkt dat we weliswaar niet alles, maar wel veel wat te maken heeft met goed oud worden, zelf in de hand hebben. Door de juiste leefstijl, voeding en beweging kunnen we niet alleen heel oud worden, maar ook nog zonder al te veel lasten en kwalen. Het is wel zaak daar zo vroeg mogelijk mee te beginnen. Op psychisch en emotioneel vlak is het nodig wijsheid te ontwikkelen om zodoende een evenwicht te vinden tussen wat men wil en wat men kan. Zie ook: forumgesprek op 21 september over Alzheimer en de lezingen over voeding en veroudering op 27 september en over goed niet oud worden op 18 oktober.


P. 7 De afzonderlijke colleges: 1. Cognitieve fitheid: een kwestie van oefenen? (Ponds / 27 sept) 2. Vastbinden? Over fixatievrije ouderenzorg (Hamers / 4 okt) 3. Succesvol oud worden: kwestie van toeval of eigen regie? (Kempen / 11 okt ) 4. Hoe kunnen we voorkomen dat kwetsbare ouderen in een verpleeghuis worden opgenomen? (Schols / 25 okt )

Bestaat Limburgse identiteit?

Woensdagen 24 en 31 okt. en 14 nov. - 16.00 tot 18.00 uur Karl Dittrichzaal, SSC, Bonnefantenstraat 2 Docenten: drs. Kitty Janssen, curator Museum Het Domein, drs. Ben van Melick, publicist, prof. dr. Leonie Cornips, bijzonder hoogleraar taalcultuur in Limburg, UM Kosten per college: € 5 / gratis voor donateurs van het Dr. Winand Roukens Fonds

“Hebben die 1.122.701 inwoners, van wie het grootste deel tussen de 20 en de 65 jaar oud is, iets gemeenschappelijks? Iets wat ze afzondert van Nederlanders, van Brabanders, van katholieken?”, aldus het commentaar van Marita Mathijssen op de grote winst van de PVV in Limburg bij verkiezingen in 2010 en 2011. Limburgers pretenderen precies uit te kunnen leggen wat het eigene is aan hun dialect, of waarom hun feesten hun streek uniek maken. Veel van wat als uniek wordt ervaren treft men echter elders ook aan: zo spreekt men niet alleen in Limburg dialect en wordt er boven de grote rivieren bijvoorbeeld ook carnaval gevierd. Mensen bepalen in feite zelf wat “uniek is voor hun gemeenschap”. In deze reeks, die samen met het Dr. Winand Roukens Fonds is opgezet, nemen drie sprekers het begrip Limburgse identiteit antropologisch, taalkundig en letterkundig onder de loep. De afzonderlijke colleges: 1. Limburgse identiteit, een constructie (Janssen / 24 okt) 2. Identiteit: tussen verzinsel en creatie (Van Melick / 31 okt) 3. Bestaat de Limburgse identiteit wel? Over de vele facetten van constructie van identiteit door taal. (Cornips / 14 okt)

Meer informatie en inschrijven? Kijk op www.maastrichtuniversity.nl/studiumgenerale of stuur een e-mail naar sg-lectures@maastrichtuniversity.nl. Inschrijven voor deze reeksen is noodzakelijk. Diegenen die zich inschrijven voor een hele reeks hebben voorrang op diegenen die afzonderlijke colleges willen bijwonen. Informatie over Engelstalige collegereeksen vind je op pagina 16 t/m 19


LEZINGEN Lezingen

Lezing

Rousseau en de paradoxen van het politieke

Do 20 sept. 20.00 uur Aula Minderbroedersberg 4-6 Prof. dr. A. Vandevelde, hoogleraar wijsbegeerte, KU Leuven

Talkshow

Nieuwe inzichten in Alzheimer

Vr 21 september, 14.00 uur Groot Societeit, Vrijthof 36 Met prof. dr. F. Verhey, hoogleraar neuropsychiatrie en geriatrie, UM, mw. dr. M. de Vugt, docent neuropsychiatrie en coördinator Alzheimer Centrum Limburg en schrijver, essayist en criticus Cyrille Offermans.

P. 8

Rousseau is waarschijnlijk de meest intrigerende politieke filosoof van de 18e eeuw. Hij geeft een haast marxistisch aandoende maatschappijkritiek, maar dan gekoppeld aan een diep pessimisme. Zijn denken van het sociaal contract zit gevat in een netwerk van paradoxen en onmogelijkheden. In het samenleven verliest de mens zijn oorspronkelijke onschuld, en toch kan hij zijn menselijkheid (en een gevoel voor moraliteit) slechts ontwikkelen in een maatschappelijke context. Het politieke probleem staat gelijk met het vinden van de kwadratuur van de cirkel. Samenleven is immers slechts mogelijk als we “een regeringsvorm vinden die de wet boven de mens plaatst”. We weten echter dat wetten menselijk maakwerk zijn. Rousseau toont aan dat ook in een geseculariseerde maatschappij die de autonomie van de mens beklemtoont, het politiek probleem uiteindelijk een theologisch probleem blijft: samenleven is onmogelijk zonder verwijzing naar een punt buiten de maatschappij. Bij gelegenheid van Wereld Alzheimer Dag organiseren het SG, Health Foundation Limburg en Alzheimer Centrum Limburg een middag over nieuwe inzichten in Alzheimer en in het omgaan met mensen met dementie. Na twee korte inleidingen door Verhey en De Vugt volgt er een publiek interview van Verhey met Cyrille Offermans. Offermans is de schrijver van Waarom ik moet liegen tegen mijn demente moeder, uit 2006. In dit boek beschrijft hij van zeer nabij, met een precisie die liefde verraadt, de lotgevallen van zijn oude, dementerende moeder: hoe het begon, met vergeetachtigheid en wantrouwen, hoe moeilijk het is erop te reageren, hoe opname onvermijdelijk werd, hoe haar binnenwereld volledig desintegreerde. De essayist, die zijn moeder jarenlang heeft helpen verzorgen, probeert haar schijnbaar betekenisloos geworden uitingen als zinvol en menselijk te duiden.


P. 9 Lezing

Wie leest wie de les? De veranderende verhouding tussen kiezers en gekozenen, tussen burgers en bestuurders

Di 25 september, 20.00 uur Aula Minderbroedersberg 4-6 Prof. dr. P. Schnabel, directeur Sociaal en Cultureel Planbureau en hoogleraar sociale wetenschappen, Un. Utrecht

Lezing

Over voeding en veroudering

Do 27 september, 20.00 uur Aula Minderbroedersberg 4-6 Dr. K. Verburgh, auteur, wetenschapper en spreker, Puurs (B)

Twee weken na de verkiezingen voor de Tweede Kamer weten we of de kiezers gekozen hebben wat ze in de peilingen vooraf aangaven te zullen doen. Zeker is op voorhand al dat kiezers zich minder dan ooit gebonden en verbonden voelen met een bepaalde partij. Juist de partijen die vroeger op een groot aantal trouwe kiezers konden rekenen (CDA, PvdA), moeten nu vechten voor iedere stem. Voor bijna alle partijen geldt dat zij steeds meer rekening moeten en willen houden met de persoonlijke mening van hun mogelijke kiezers, zoals die bijna dagelijks gepeild wordt. Dat betekent minder ideologie en meer emotie, minder consensus en meer conflict, minder het midden en meer de uitersten. Dat maakt de vorming van een nieuw kabinet extra moeilijk. Of misschien toch niet?

Waardoor verouderen we? Welke voeding speelt een rol in het vermeerderen of het verminderen van het risico op verouderingsgerelateerde ziektes, zoals harten vaatziektes, diabetes type 2 of dementie? Verburgh gaat vanavond dieper in op het hoe en waarom van het verouderingsproces en het belang van voedingsmiddelen in het kader van preventieve geneeskunde. Verburgh stelt ook een nieuw model voor, de voedselzandloper, dat patiĂŤnten kan helpen om betere en gezondere voedingskeuzes te maken. Verburgh is auteur van De voedselzandloper, een nationale bestseller. Het is het eerste gezondheidsboek dat voeding en afvallen bekijkt vanuit het standpunt van de biogerontologie, de wetenschap van het verouderingsproces. www.krisverburgh.com


Lezingen

http://www.nikLezing hef.nl/~i93/img/ Parmenides, Einstein en de DSC_0085_small. illusie van de tijd jpg Wo 3 oktober, 20.00 uur

Aula Minderbroedersberg 4-6 Dr. G. Bodifée, astrofysicus, journalist en schrijver, Lummen (B) Toegang € 5 / studenten gratis

Lezing

De ontdekking van het Higgs-deeltje Do 11 oktober, 20.00 uur Aula Minderbroedersberg 4-6 Prof. dr. M. Merk, hoogleraar experimentele deeltjesfysica, VU

P. 10 Tijd bestaat niet. De ervaring van tijd is een illusie. Tot dat besluit kwam de oude Griekse filosoof Parmenides op basis van een strikt logische redenering. Vijfentwintig eeuwen later ontdekt Einstein met de methoden van de natuurkunde dat tijd relatief is. Niet alleen tijdsduren, ook de “nu-momenten” kunnen verschillend zijn voor verschillende waarnemers. Eenzelfde gebeurtenis die voor de ene persoon al in het verleden ligt, of nog in de toekomst, gebeurt voor een ander op het huidige moment. De begrippen heden, verleden en toekomst missen absolute betekenis. De stroming van de tijd is een illusie, vond ook Einstein. Al gaf hij toe dat het een hardnekkige illusie is.

Op 4 juli hebben wetenschappers op CERN tijdens een persconferentie de ontdekking van een nieuw fundamenteel deeltje aangekondigd: mogelijkerwijs het veelgezochte Higgs boson. Het Higgs boson is de ontbrekende schakel in de theorie die de natuur op de meest fundamentele schaal beschrijft: die van de elementaire deeltjes en hun onderlinge krachten. In de lezing van vanavond bespreken we hoe deze ontdekking tot stand gekomen is en wat haar zo bijzonder maakt. Betreft het daadwerkelijk het Higgs-deeltje? Tevens werpen we een blik vooruit: hoe kan deze ontdekking tot nieuwe inzichten leiden op de open vragen van het bestaan van donkere materie en het ontbreken van vrije antimaterie in de natuur.


P. 11 Lezing

Van leeftijd naar leven in verschillende tijden

Do 18 oktober, 19.30 uur Aula Minderbroedersberg 4-6 Prof. dr. J. Baars, em. hoogleraar wijsbegeerte, Un. van Humanistiek, Utrecht Toegang € 5 / studenten gratis

Lezing

De Arabische revolutie van Tunesië tot Syrië

Ma 22 oktober, 20.00 uur Aula Minderbroedersberg 4-6 Prof. dr. G. Schallenbergh, hoogleraar Nabije Oosten Studies, KU Leuven

In het laatmoderne leven speelt de chronologische tijd een belangrijke structurerende rol. Nadat de wekker de dag heeft ingeluid, voltrekt ze zich grotendeels binnen chronologische schema’s en tijdsbudgetten. Zelfs de levensloop wordt, bewust of onbewust, ingedeeld volgens chronologische leeftijden. In grote lijnen is de huidige leeftijdsgebonden organisatie van de levensloop ontworpen in de late negentiende en vroege twintigste eeuw in een poging om antwoord te geven op een aantal belangrijke problemen. Inmiddels zijn zowel de samenleving als processen van ouder worden en veroudering zodanig veranderd dat de oriëntatie op leeftijd grondige doordenking verdient. Een goed leven in de tijd vraagt om ruimte en aandacht voor verschillende betekenisvolle tijden.

De tragische zelfmoord van Muhammad Bouazizi in Tunesië in december 2010 leidde tot een spectaculaire reeks van demonstraties, opstanden en soms zelfs burgeroorlog die een einde maakten aan autoritaire regimes. Dictators die gedurende decennia met ijzeren hand regeerden werden verbannen, veroordeeld tot een gevangenisstraf of gedood. Niemand had verwacht dat de gebeurtenissen zich zo snel zouden voltrekken rekening houdend met de militaire macht van de verdwenen regimes. De revoluties in Tunesië, Egypte, Libië, Jemen en Syrië vertoonde gelijkenissen en verschillen. In deze lezing zal ingegaan worden op de achterliggende oorzaken van de protestgolf, de technologische communicatiemiddelen die bijdroegen tot het succes van de revolutie en het nieuwe politieke landschap dat ontstond na de revolutie.


Lezingen

Lezing

Het einde van 2000 jaar geschiedenis Do 25 oktober, 20.00 uur Aula Minderbroedersberg 4-6 Prof. dr. B. J. ter Haar, hoogleraar geschiedenis van China, Un. Leiden

P. 12 Als startpunt van het Chinese keizerrijk geldt het jaartal 221 v. Chr, toen Qin Shi Huandi, de Eerste Keizer, het gebied dat wij nu China noemen, verenigde. Na de Qin-dynastie volgden de Han-, de Tang-, de Yuan-, de Ming- en de Qingdynastie. In 1911 kwam er een einde aan de laatste dynastie (1644 - 1911), geheel passend binnen de gangbare Chinese visie op de geschiedenis van politieke systemen als een cyclus waarbij om de zoveel eeuwen een andere keizerlijke familie het Mandaat des Hemels krijgt. In onze ogen is deze val echter logisch tegen het licht van de ondergang van veel monarchieën in de 20e eeuw. Ter Haar legt uit dat het keizerlijke systeem sneuvelde als gevolg van pogingen om het systeem te redden, van hervormingen dus, waarbij de cruciale band tussen het keizerlijke centrum en de plaatselijke elites onherstelbaar werd verbroken. Op maandag 8 oktober is er een Engelstalige lezing over de Chinese revolutie van 1911 door de Berlijnse sinoloog K. Mühlhahn. Zie blz 21. In Lumière Cinema wordt de speelfilm The Last Emperor vertoond op maandag 15 (Engels ondertiteld) en zondag 21 oktober (Nederlands ondertiteld). Zie blz 30/31.

Debatcafé met SV Santé

Het menselijk genoom

Di 30 oktober, 20.00 uur Boekhandel Dominicanen De Slegte, Dominikanerkerkstraat 1 Debat met o.a. prof. dr. B. Smeets, bijzonder hoogleraar genoomanalyse, prof. dr. G. de Wert, hoogleraar biomedische ethiek, onder leiding van dr. B. Verhage, docent epidemiologie, allen UM. Overige deelnemers worden bekendgemaakt op de website.

Het onderzoek naar de genen levert steeds meer resultaten op, waardoor we over het menselijk genoom steeds meer te weten komen. Belangrijk daarbij is, dat we op basis van de informatie over de genen ook inzicht krijgen in hoe een leven zich verder zal ontwikkelen. We kijken graag naar voorspellingen betreffende onze gezondheid. In dit debatcafé spreken deskundigen over de stand van zaken van het onderzoek. Ethische vragen komen daarbij uitgebreid aan bod. Het gaat er dan niet alleen om wat kan worden achterhaald of voorspeld en welke grenzen moeten worden gesteld aan het onderzoek, maar vooral ook om wat we met de informatie doen. Wie mag en moet wat precies weten? Wat schiet je op met de kennis dat je een bepaald percentage kans hebt op een bepaalde ziekte? De vraag wat wenselijk is en niet staat centraal in dit debatcafé dat samen wordt georganiseerd met studievereniging Santé in het kader van haar elfde lustrum.


ENGLISH SECTION

P. 13

Editorial

Paul de Blot, professor of Business Spirituality at Nyenrode Business University, recently argued on a blog that our welfare state greatly enriches our lives; however, that same welfare state has significantly decreased our sense of responsibility for ourselves and others. Since the welfare state has become prohibitively expensive, we can no longer shift everything onto the state. Though it is high time for us to reflect on our own roles in society, little may come of this without new leadership. It is up to universities to train academics who are socially engaged, open to new ideas,

critical of themselves and their environment and aware of the ethical consequences of applying academic research. To make a contribution – however small – to the wide social, cultural, ethical, personal and academic formation of those people is a privilege for everyone who has been in some way involved in the development of the Studium Generale programme. We are revealing the first part of the Studium Generale programme here and it is impressive, if I may, in all modesty, say so myself. Jacques Reiners Studium Generale

Studium Generale offers a series of academic and cultural activities for students and university staff, including lectures, debates, lecture series, concerts and comedy nights. Non-students are also welcome. Go to www.maastrichtuniversity.nl/studiumgenerale and subscribe to the English language activities newsletter. In addition, the Studium Generale Programme Bulletin gives you information on the programme of Studium Generale. Published four times a year, the Bulletin can be found at the university faculties, institutes, and schools and in the bars and restaurants of Maastricht. You can subscribe to the SG bulletin by calling +31 (0)43 388 53 07 or by email at sg-mail@maastrichtuniversity.nl. Although the bulletins are free, we welcome voluntary contributions. Studium Generale is an activity of Maastricht University. maastrichtuniversity.nl/studiumgenerale Facebook.com/StudiumGenerale Twitter.com/StudiumGenerale


Ma 10 sept Di 18 sept Di 18 sept Wo 19 sept Wo 19 sept Do 20 sept Vr 21 sept Zo 23 sept Di 25 sept Wo 26 sept Do 27 sept Do 27 sept Ma 1 okt Wo 3 okt Vr 5 okt Ma 8 okt Di 9 okt Do 11 okt Wo 17 okt

Agenda

Start collegereeks Goed oud worden

Over voeding en veroudering - Verburgh - lezing

From Turing’s Test to Turing’s Tango - Mols - Lecture

Parmenides, Einstein en de illusie van de tijd - Bodifée - lezing

Banditaliana - Music

China 1911: Revolution and its Legacy - Mühlhahn - Lecture

Start Lecture Series The Arab Revolution

De ontdekking van het Higgs deeltje - Merk - lezing

The Charisma of Adolf Hitler - Rees - Tans Lecture

KD

MBB

MBB

MBB

KUM

MBB

KD

MBB

Ts-c

19.30 uur

20.00 uur

20.00 uur

20.00 uur

20.30 uur

19.30 uur

17.30 uur

20.00 uur

20.00 uur

International Comedy Night - Comedy

TahV

20.30 uur

Wie leest wie de les? - Schnabel - lezing

MBB

20.00 uur

Start Lecture Series Introduction to Contemporary Art

BON

11.00 uur

Nieuwe inzichten in Alzheimer - Offermans, Verhey, De Vugt - talkshow

GS

14.00 uur

Rousseau en de paradoxen van het politieke - Vandevelde - lezing

MBB

20.00 uur

Start Lecture Series Sustainability

KD

19.30 uur

Start collegereeks Leren over je lijf

UNS

19.00 uur

A Better Europe Without the Euro - Klamer - Lecture

MBB

20.00 uur

Start Lecture Series Human Rights

KD

19.30 uur

Start collegereeks Filosofie van de Renaissance en de Verlichting

KD

19.30 uur

p.10

p.18

p.21

p.23

p.10

p.20

p.09

p.06

p.32

p.09

p.17

p.08

p.08

p.17

p.06

p.20

p.16

p.05

p.22

P. 14


Het menselijk genoom - debatcafé met santé

Start Lecture Series The Place of Science in Western Culture

Mose Fan Fan - Music from Congo

Marius Preda’s Unknown All stars - Gipsy Jazz

African Night: Minata & Band and Kerfonse Kanté & Mory Kanté Band

DOM

KD

TahV

AINSI

AINSI

AINSI

20.00 uur

19.30 uur

20.00 uur

20.00 uur

20.00 uur

16.30 uur

Alexis de Tocqueville - Kinneging - Lecture

MBB

20.00 uur

Windstreken - Music

Start Lecture Series Creative Problem Solving Thinking Skills

KD

19.30 uur

Het einde van 2000 jaar geschiedenis - Ter Haar - lezing

MBB

20.00 uur

Start collegereeks Bestaat Limburgse identiteit?

KD

16.00 uur

De Arabische revolutie van Tunesië tot Syrië - Schallenbergh - lezing

MBB

20.00 uur

Ensemble Wouter Vandenabeele - Music

ANSI

20.30 uur

Gevaarlijke gedachten - Dara Faizi - cabaret

TahV

20.30 uur

Van leeftijd naar leven in verschillende tijden - Baars - lezing

MBB

19.30 uur

Activity accessible for non-Dutch speakers

AINSI Lage Kanaaldijk 112-113 - BON Bonnefantenmuseum, Avenue Ceramique 250 - GS Groote Societeit, Vrijthof 36 - KD Karl Dittrichzaal, Bonnefantenstraat 2 - KUM Kumulustheater Herbenusstraat 89 - - MBB Aula Minderbroedersberg 4-6 - DOM Dominicanen De Slegte, Dominikanerkerkstraat 1 - TahV Theater aan het Vrijthof, Vrijthof 47 - TS-c Collegezaal Tongersestraat 53 - UNS Akenzaal, Universiteitssingel 40

Do 18 okt Do 18 okt Vr 19 okt Ma 22 okt Wo 24 okt Do 25 okt Ma 29 okt Ma 29 okt Di 30 okt Wo 31 okt Do 1 nov Vr 2 nov Za 3 nov Zo 4 nov

p.27

p.26

p.25

p.24

p.19

p.12

p.21

p.18

p.12

p.07

p.11

p.23

p.32

p.11

P. 15


SG LECTURE SERIES SG Lecture Series

P. 16

In series of four or five lectures, various topics that contribute to the academic education of Maastricht University students will be addressed. The goal is to give students the opportunity to look outside their field of study and learn from other disciplines. The lectures are also open to non-students.

Human Rights

Tuesdays 18 and 25 September, 2, 9 and 16 October 7.30 till 9.30 pm Karl Dittrich Hall, Student Service Centre, Bonnefantenstraat 2 Lecturers: Prof. Fons Coomans, Prof. Menno Kamminga, Leila Choukroune, PhD, Prof. Theo van Boven, Prof. Fred Gr端nfeld, International Law, Maastricht University

Human Rights are on the agenda constantly. We keep hoping things change to the better, but atrocities are daily news. Uprisings and big political changes can lead to better human right conditions but also to war and crimes against humanity. In this series of lectures we will explore the significance of human rights in a globalizing world. The lectures will demonstrate how human rights are increasingly becoming an instrument by which the negative side-effects of globalization may be challenged. The separate lectures: 1. Human Rights and Poverty (Coomans / 18 Sept) 2. Multinational Enterprises and Human Rights (Kamminga / 25 Sept) 3. Business and Human Rights: A Perspective From the Chinese Field (Choukroune / 2 Oct) 4. Human Rights and Torture (Van Boven / 9 Oct ) 5. Genocide: The Role of Bystanders (Gr端nfeld / 16 Oct )


P. 17

Sustainability

Wednesdays 19 and 26 September, 3, 10 and 17 October - 7.30 till 9.30 pm Karl Dittrich Hall, Student Service Centre, Bonnefantenstraat 2 Lecturers: Prof. René Kemp, Prof. Harro van Lente, Prof. Rob Bauer, Prof. Piet Eichholtz and Prof. Jaap Bos, Maastricht University

Introduction to Contemporary Art

Sundays, 23 September, 4 November and 2 December - 11 am till 1 pm Bonnefanten Museum, Avenue Ceramique 250 Sunday 14 October, departure 9.30 am, Central Station Maastricht Lecturer: Ko van Dun, art historian, Maastricht

Note: The entrance fee of the Bonnefanten Museum is included, so when you come to the lecture you can also visit the museum that day. Because of the extra costs, we will charge extra for the excursion on 14 October to Amsterdam. You will be informed about the program of the excursion and extra costs when you register.

Sustainability has become an increasingly important attribute of economic activities describing methods of production, but also qualities of consumption and attributes of capital investment. In part, this reflects popular concern with environmental preservation, but it may also reflect changes in tastes among consumers and investors. “Sustainability” may also be a marketing device which can be employed successfully by large corporations and small businesses alike. The separate lectures: 1. Innovation for Sustainable Development (Kemp / 19 Sept) 2. Responsible Investing (Bauer / 26 Sept) 3. Sustainable Property, Energy Efficiency and Sustainability in the Real Estate Sector (Eichholtz / 3 Oct) 4. Sustainable Development from a Humanistic Perspective, the relation between needs and novelty (Van Lente / 10 Oct) 5. Sustainable Banking, sustainable necessity and success in international finance (Bos / 17 Oct)

This series consists of three lectures and an excursion on the art from the sixties to our days. These two key notions are important. It’s not the art that changes but the world that it belongs to. An enlightening notion that underlines the urgency of contemporary art. But also an insight that leads to rather confusing questions. One of which is: does our dislike of contemporary art show the distress we feel regarding the world we live in? Art is a state of mind. An equally important notion. Not only because it implies that everything can be art - depending on the way you look at it - but also because it suggests that the distinction between artist and public is blurred. The separate activities: 1. Lecture: How to sell a Nazi car in a Jewish town? towards an extended definition of art (23 Sept) 2. Excursion: Stedelijk Museum Amsterdam (14 Oct) 3. Lecture: The End of History - art in a cosmopolitan world (4 Nov) 4. Lecture: From the Hours of the Day to Hotel Democracy The Bonnefanten Museum (2 Dec)


P. 18

SG Lecture Series

The Arab Revolution and the New Political Landscape in the Middle East Tuesdays 9 and 16 October, 6 and 13 November - 5.30 till 7.15 pm Karl Dittrich Hall, Student Service Centre, Bonnefantenstraat 2 Lecturer: Prof. Gino Schallenbergh, Near Eastern Studies, KU Leuven

Creative Problem Solving Thinking Skills and Productive Thinking

Mondays 29 October, 5, 12, 19 and 26 November, and 3 December, 7.30 - 9.30 pm Karl Dittrich Hall, Student Service Centre, Bonnefantenstraat 2 Lecturer: Sjra Puts, Creativity Consultant, Swalmen

Note: This series will be very interactive and more in the form of workshops. There will be lots of time for working with and practicing the learned skills.

The Arab revolution that swept through the Middle East since January 2011 has changed the political landscape dramatically. No one expected that the events would take such a spectacular turn. The revolution created a new political awareness, especially among the disillusioned younger generations. Old authoritarian regimes with at its head dictators that ruled for decades fell one after the other. The course of events and the outcome of the revolutions in the different Arab states show similarities and differences. In this series of lectures devoted to the Arab revolution the causes and outcome of the revolutions will be addressed. The separate lectures: 1. The Start of the Revolts: Tunisia, Libya and Egypt (9 Oct) 2. The Rise of Political Islam (16 Oct) 3. Syria (6 Nov) 4. Non-successful Revolutions in the Arab Monarchies: Saudi Arabia (13 Nov) Eighty percent of what we do and think we do by patterns. Our minds are very strong pattern makers, pattern users and re users but very bad pattern breakers. When we face a problem or challenge we tend to look for a solution in our patterns. In this series however, you will learn that there are easy ways to break patterns and find new ideas. It will lead from a confrontation with these patterns to all day creativity. This will bring us to what Osborn called: “Applied Imagination”. This is more and more becoming something we need to have instead of something nice to have. Since Osborn in the early 30’s of the last century discovered brainstorming and developed Creative Problem Solving (CPS), together with Sid Parnes, the evolution of creative thinking processes is going very fast. Time for you to jump on board! The separate lectures: 1. Introduction into creative thinking process (29 Oct) 2. Assessing the Situation (5 Nov) 3. Gathering Data and Clarifying the Problem (12 Nov) 4. Transformation Phase (19 Nov) 5. Transformation Phase Converging (26 Nov) 6. Implementation of Ideas (3 Dec)


P. 19

The Place of Science in Western Culture Lectures in the cultural history of science Wednesdays, 31 October, 7, 14, 21 and 28 November, 7.30 - 9.30 pm Karl Dittrich Hall, Student Service Centre, Bonnefantenstraat 2 Lecturer: Geert Somsen, PhD, Faculty of Arts and Social Sciences Maastricht University

Whether we like it or not, science seems to be what has made us modern. Without it, wouldn’t we still walk in bear skins and believe in religion and magic? Isn’t science precisely what distinguishes Western civilization from traditional cultures? This course takes a critical look at these questions by examining the place of science in Western culture. How does science really relate to religion? What are its ties to art? Has it made the world better or only more prosperous? Has it made our society rational? The separate lectures: 1. The Rise of Modern Science (31 Oct) 2. Science and Religion (7 Nov) 3. Art and Science (14 Nov) 4. Science and Politics (21 Nov) 5. The West and the Rest (28 Nov)

More information: www.maastrichtuniversity.nl/studiumgenerale or send an email to sg-lectures@maastrichtuniversity.nl. You must register for the lecture series. Payment can be done after registration. Those who register for a whole series have priority to those who want to come to the separate lectures. Costs: UM-students €2,50 per lecture / others €12,50 per lecture (50% discount for UM-employees or students from other schools). Those who register for the whole series and pay in time, get a 20% discount. A certificate will be issued to those who attend a whole series. In November on Tuesdays a series will start on brain research: Brain Storm. Information on this series can be found on our website. Registration is already possible.


LECTURES Lectures

Lecture

A Better Europe Without the Euro

Tue 18 September, 8 pm Auditorium Minderbroedersberg 4-6 Prof. A. Klamer, Professor of the Economics of Art and Culture at Erasmus University Rotterdam, Author, Dean of Academia Vitae

Lecture

From Turing’s Test to Turing’s Tango

Mon 1 October, 8 pm Auditorium Minderbroedersberg 4-6 B. Mols, PhD, science journalist and author, Amsterdam

P. 20

Klamer has long been ridiculed. Fellow economists did not take him serious - as he was not only against the Euro back in the nineties but also predicted Euro doom and Euro gloom. A couple of years ago, the Euro was still hailed as a spectacular success. But the world changes. Klamer was right. But what’s his alternative? He proposes a whole variety of moneys: special money for transactions between certain companies, special kinds of money for specific regions - just imagine. Klamer holds the world’s only chair in the field of cultural economics. Prior to that he taught for many years at several universities in the US, including Wellesley College and George Washington University. Alan Turing (1912-1954) can be seen as the father of computer science and pioneer of the Digital Age (even though he did not invent the computer as a machine). This year it is exactly hundred years ago that Turing was born and that’s why the world celebrates this year as the Alan Turing Year. Turing is perhaps the only person in the world who has made pioneering contributions to three branches of intelligence: human, artificial and military. His work extends over mathematics, logic, computer science, philosophy and even biology. Mols’ lecture concentrates on Turing’s life and work and on the question what has become of Turing’s dreams about artificial intelligence. What can and cannot be expected from artificial intelligence? Computers, internet, smart phones and consumer robots are increasingly penetrating our daily lives. Our devices are becoming smarter


P. 21 Screening of the drama/ documentary Codebreaker about Alan Turing after the lecture at 10.15 pm in Lumière Cinema. Go to page 29 for more information.

and smarter. But will they also become smarter than humans? Will robots take care of sick and elderly? Will we soon driven around by robotic cars? Will the computer become our soul mate? What are the differences between the human brain and the electronic brain? Mols recently published Turing’s Tango about the quest to build thinking machines.

Lecture

In 2011, China celebrated the 100th anniversary of the Xinhai Geming, commonly called the 1911 Revolution. In 1911 China was on the forefront of a century of change, renewal and radical transformation. It not only became Asia’s first republic, but in fact was one of the first continental empires to reinvent itself as a Republic and to adopt the nation state form. Subsequently while European empires destroyed itself in the WWI, China witnessed the first golden age of Chinese capitalism and made Shanghai the cosmopolitan center of Asia and the world. And China sets out to create one of the most dynamic systems of higher education in the world - one that would train the scientists and technocrats of later generations. The talk of tonight will reflect on how the change and transformation initiated by the 1911 revolution have shaped modern China and its rise.

China 1911: Revolution and its Legacy Mon 8 October, 7.30 pm Auditorium Minderbroedersberg 4-6 Prof. K. Mühlhahn, Professor on Chinese History and Culture, Freie Universität Berlin

Lecture

Alexis de Tocqueville Mon 29 October, 8 pm Auditorium Minderbroedersberg 4-6 Prof. A. Kinneging, Professor in Philosophy of Law, Un. Leiden

Alexis de Tocqueville is one of the most interesting political philosophers of the modern age. His book Democracy in America, first published in 1835/40, is commonly regarded as the best book on democracy ever. Tocqueville admires democracy in some respects, but, unlike most people, he is also quite critical. He believes that democracy can easily degenerate into several kinds of tyranny. In his book he describes how this degeneration takes place and what we can do in order to prevent it from happening. Although written in the early nineteenth century Tocqueville’s ideas are remarkably up to date and very helpful in understanding the political development in our own time.


TANS LECTURE Tans Lecture

The Charisma of Adolf Hitler

Wed 17 October, 8 pm Lecture hall, Tongerserstraat 53 Laurence Rees, British historian

The Tans Lecture is organized every year to honor dr. J. Tans (1912-1993), the founding father of Maastricht University.

P. 22

More than any other single figure, it is arguably Adolf Hitler who has most changed the course of history. He used the extraordinary power he held over those around him and the German people to inspire a nation to go to war, commit genocide and celebrate him almost as a deity. Adolf Hitler was driven by an extreme ideology and addicted to taking risks. What was it about his personality that meant so many were prepared to follow him? Why was every challenge to his leadership certain to fail? If he didn’t ‘hypnotise’ his supporters or use threats and fear, how was he able to wreak such destruction? And, seventy years on, is the man who exercised such control over Europe’s destiny still a warning to us all? In this lecture Rees discusses the often overlooked subject of Hitler’s character and personality, and argues that Adolf Hitler was the most extraordinary human being who has ever lived. ‘My whole life can be summed up as this ceaseless effort of mine to persuade other people’ - Adolf Hitler Laurence Rees was educated at Oxford University, and began his career as an editor on the BBC series Timewatch. He wrote, directed and produced the 1997 series The Nazis: A Warning from History, the 2001 series Horror in the East, and the 2005 Auschwitz: The Nazis and the ‘Final Solution’. He also wrote, directed and produced the documentary, World War II Behind Closed Doors. He also wrote the companion books to his series The Nazis: A Warning from History, Horror in the East: Japan and the Atrocities of World War II, The War of the Century: When Hitler Fought Stalin and Auschwitz: A New History. Rees wrote: Nazis: A Warning from History. (1996). The War of the Century: When Hitler Fought Stalin. (1999). Horror in the East: The Japanese at War 1931-1945. (2001). Auschwitz: The Nazis and the ‘Final Solution’. (2005). Their Darkest Hour: People Tested to the Extreme in WWII. (2007). World War II Behind Closed Doors: Stalin, the Nazis and the West. (2009) The Charisma of Adolf Hitler (2012)


GLOBAL CULTURE NIGHTS Global Culture Nights

P. 23

Banditaliana

Banditaliana offers a fusion of Tuscan tradition, Mediterranean flavors, jazz improvisation, instrumental virtuosity and precious rhythmic grooves. Expect a night full of fresh and sunny music with a Mediterranean and African flavor. Banditaliana, one of the most renowned Italian groups on the international scene, has achieved great success while touring Europe and Canada, taking part in some of the most popular folk & jazz festivals. With Riccardo Tesi (diatonic accordion) Maurizio Geri (guitar and voice) Claudio Carboni (sax) Gigi Biolcati (percussions)

Ensemble Wouter Vandenabeele

This ensemble brings together two ambassadors of Turkish music, Emre Gültekin playing the saz, a long-necked Ottoman lute, and Ertan Tekin playing the duduk, an ancient armenian wind instrument, and two Belgian musicians, the virtuoso violinist Wouter Vandenabeele and the excellent double-bass player Joris Vanvinckenroye. The group makes dreamy cinematic music inspired by journeys to Central-Anatolia and the city of Antwerp. The album Chansons pour la fin d’un jour received wide positive reviews. With: Wouter Vandenabeele (violin), Emre Gültekin (saz, baglama), Joris Vanvinckenroye (double-bass), Ertan Tekin (duduk, zurna & mey)

Fri 5 October, 8.30 pm Kumulustheater Herbenusstraat 89 Tickets: e 12 / students e 8 Res: (043) 388 5 388 or via www.maastrichtuniversity. nl/studiumgenerale Sit-down concert

Fri 19 October, 8.30 pm AINSI, Lage Kanaaldijk 112-113 Tickets: e 16 / students e 10 Res: (043) 350 55 55 or via www.theateraanhetvrijthof.nl Sit-down concert


GLOBAL CULTURE FESTIVAL Global Culture Festival

Music from Congo

Mose Fan Fan

Thu 1 November, 8 pm Theater aan het Vrijthof, Papyruszaal, Vrijthof 47 Tickets: e 20 / students e 10 Res: (043) 350 55 55 or www. theateraanhetvrijthof.nl Sit-down concert

Gozaran Time passing

Vr 2 november, 19.30 uur Scheffer, Nederland 2012, 87 min., Farsi gesproken, Ned ondertiteld Tickets: e 6 / students e 4

P. 24

Towards the end of the sixties Mose Fan Fan was the lead guitar player and composer of Le TPOK Jazz, the orchestra of the master of Congolese rumba: Franco. With his own band “Somo Somo” Mose Fan Fan was very successful in East-Africa. He had big success with Orchestre Makassy and Orchestre Matimila in which Remmy Ongala also participated. His last CD’s are distinct treasures resounding the glory years of the classic rumba of Franco and Rochereau. Afterparty met DJ Rik, le professeur d’ambiance. In 2005 wordt de Iraanse componist Nader Mashayekhi gevraagd om het Symfonieorkest van Teheran te leiden. Omdat westerse muziek door het Iraanse regime nauwlettend wordt gecontroleerd, weet hij dat het een zware taak zal zijn, maar hij gaat de uitdaging aan en keert terug naar zijn geboorteland. N.B: De film wordt ingeleid door regisseur Frank Scheffer


P. 25 Gipsy jazz

Marius Preda’s Unknown All stars

Fri 2 November, 8 pm AINSI Lage Kanaaldijk 112-113 Tickets: e 16 / students e 10 Res: (043) 350 55 55 or www. theateraanhetvrijthof.nl Sit-down concert

It shows a great sense of humor to call your band Unknown All Stars when in fact the band members are all wellknown. No one less than Erik Visser, Antal Steixner, Cezar Cazanoi, Marian Masik and Akos Laki participate in Marius Preda’s dream orchestra. The band formed during a project at the International Gipsy Festival in 2010. It was there that Romanian cimbalom Marius Preda was asked to put together an ensemble. Preda, who lives in the Netherlands, is one of those rare musicians who is able to make the cimbalom sound rock ’n’ roll. It’s fireworks!

De leegte en het woord (The Last Frontier)

Mongolië heeft na zeventig jaar communisme de grenzen geopend voor buitenlandse missionarissen. En masse zijn christelijke zendelingen het straatarme land binnenVr 2 november, 21.30 uur getrokken. Zonder een oordeel te vellen, toont Floris-Jan Van Luyn, Nederland 2011, van Luyn hun koppige inspanningen in een land waarvan 60 min., Mongools gesproken, de bevolking volop bezig is haar eigen boeddhistische en Ned ondertiteld sjamanistische oorsprong te herontdekken. Tickets: e 6 / students e 4

¡Vivan las antipodas! Sat 3 November, 7.30 pm Kossakovsky, Germany/ Argentina/Netherlands/ Chile 2011, 105 min., Spanish/English/Aboriginal/ Russian/Shanghainese/ Tswana spoken, Eng subtitles Tickets: e 6 / students e 4

This visually stunning documentary takes a common musing - if you dug a hole straight through the planet, what would you see on the other side? - and pursues it to the ends of the earth. Traveling to four pairs of antipodes (places located exactly opposite each other on the globe’s surface), Kossakovsky finds contrasts and commonalities.


Global Culture Festival

African Night

Minata & Band and Kerfonse Kanté & Mory Kanté Band

Sat 3 November, 8 pm AINSI Lage Kanaaldijk 112-113 Tickets: e 16 / students e 10 Res: (043) 350 55 55 or www. theateraanhetvrijthof.nl Stand-up concert

Wavumba

Za 3 november, 21.30 uur Van Velzen, Nederland 2012, 75 min., Nederlands/ Swahili gesproken, Ned ondertiteld Tickets: e 6 / students e 4

P. 26 Minata & Band (Burkina Faso / Belgium) - Minata is a singer, guitarist, dancer and composer. Her soft melodies and blues have impressed audiences both in Europe and Africa. Her powerful music is marked by its simplicity and poetry: the vocals and guitar reminds one of Tracy Chapman with songs in Dioula, French and English. Kerfonse Kanté & Mory Kanté Band (Guinea-Conakry) Kerfonse Kanté comes from a family of famous musicians. Vader Manfila Kanté played with Les Ambassadeurs and the Super Rail Band de Bamako. His uncle Mory Kanté helped him with his cd’s Femmes batues and We go far away. During his concert at AINSI Kerfonse will be joined by the band members of Mory Kanté, travelling from Paris especially for the evening!

Toen Jeroen van Velzen als kind in Kenia woonde was hij heel ontvankelijk voor de magische verhalen die de visser Gatete hem vertelde. In Wavumba keert hij terug naar Kenia en laat hij zich door een oude visser opnieuw meevoeren naar een wereld waar fantasie en werkelijkheid in elkaar overlopen.


P. 27

Marley

Sun 4 November, 2 pm Kevin Macdonald, US/UK 2012, 144 min., English language, Dutch subtitles. Cast: Bob Marley, Rita Marley, Ziggy Marley, Jimmy Cliff, the Wailers Tickets: e 6 / students e 4

Cross over

Windstreken

Sun 4 November, 4.30 pm AINSI Lage Kanaaldijk 112-113 Tickets: e 16 / students e 10 Res: (043) 350 55 55 or www. theateraanhetvrijthof.nl Sit-down concert

The ultimate documentary film on the life and legacy of a true legend, one of the most influential singers, songwriters, musicians and activists of the 20th century: Bob Marley. His music transcends culture, language and creed and resonates around the world today as powerfully as when he was alive. Documentaire over het leven van de legendarische reggaemuzikant Bob Marley. Gesteund door Marleys nabestaanden maakte Kevin Macdonald deze muzikale biografie, waarin alle hoogte- en dieptepunten uit Marleys leven voorbijkomen. En natuurlijk is er die tijdloze muziek, die nog net zo krachtig is als toen Marley nog leefde.

Windstreken is a remarkable modern renaissance jazz ensemble that appeals to your imagination. Their music is played with unusual instruments like the chest organ, tabla, saxophones, ud, cello, violin and flute. For lovers of jazz, organ and Arab music, this concert is a must. The listener will be carried away to places he or she didn’t know existed! “Great musicians, with a lot of guts and great imagination!” (Het Parool. Aug18th, 2010).

The Global Culture Festival has been organized in cooperation with Theater aan het Vrijthof and Cinema Lumiére. It receives generous financial support from the Maastricht Municipality, the Province of Limburg, the Elisabeth Strouven Foundation and the Studium Generale Foundation.


FILM Film

P. 28

Lumière Cinema and Studium Generale present the following film program. Tickets: d 6 / students d 4

O som ao redor (Neighbouring Sounds)

The residents of a middle-class neighbourhood of Recife no longer feel safe. A private security outfit offers its services. At first this gives the residents a feeling of security, but soon enough the downside becomes apparent: fear, anxiety and distrust start to dominate everyone’s lives. http://www.youtube.com/watch?v=-A6eSp8kKrU

As Hiper Mulheres (The Hyperwomen)

Deep in the rain forest of Mato Grosso, this sparkling documentary follows preparations for a Jamurikumalu ritual: a festival of singing and dancing that is only performed by women. The problem is that the only woman who knows all the songs is seriously ill. Trailer www.vimeo.com/40613060

Sudoeste (Southwest)

Sudoeste - the Southwest... Officially the southwest of Brazil doesn’t exist. With this enigmatic title debuting director Eduardo Nunes sets the tone for a magical realist tale about a secluded Brazilian coastal village, where everything seems motionless. In this village, the entire life of Clarisse passes in a single day.

Mon 10 September, 9.15 pm Filho, Brasil 2012, 131 min., Port/Eng/Mandarin language, Eng subtitles

Tue 11 September, 7.30 pm Fausto, Sette & Kuikuro, Brasil 2011, 80 min., Kuikuro language, Eng subtitles

Wed 12 September, 7.30 pm Eduardo Nunes, Brasil 2012, 128 min., black and white, Port language, Eng subtitles


P. 29

The Day After Peace

The Day After Peace charts Jeremy Gilley’s extraordinary 10-year quest to establish an annual day of global ceasefire and non-violence. The documentary shows how this day (September 21) is being used around the world to save lives, while also highlighting some of the problems involved in trying to achieve a world of peace.

Student Sneak Preview

Our monthly surprise film, exclusively for students. English dialogue or subtitles guaranteed. The Student Sneak Preview is almost always sold out. We recommend buying your ticket up front via www.lumiere.nl.

Codebreaker

Drama/documentary about one of the 20th century’s greatest minds: Alan Turing. This genius British mathematician was instrumental in breaking the German Naval Enigma code during World War II and pioneered artificial intelligence. Instead of recognition for his genius, Alan Turing was driven to a terrible despair and tragic death. There will be a lecture about Alain Turing by dr. ir. drs. B. Mols before the screening at 8 pm (auditorium Minderbroedersberg 4-6). More information about the lecture on page 20.

Shock Head Soul

Experimental portrait of Daniel Paul Schreber, a successful lawyer who spent nine years of his life in an asylum, tortured by delusions of cosmic control. During his confinement he wrote Memoirs of my Nervous Illness (1903), the most celebrated autobiography of madness ‘from the inside’. De Britse filmmaker Simon Pummel verweeft documentaire, fictie en animatie in deze experimentele film over Daniel Paul Schreber, auteur van DENKWÜRDIGKEITEN EINES NERVENKRANKEN (1903), de beroemdste ‘van binnenuit geschreven’ autobiografie over schizofrenie, paranoia en grootheidswaanzin.

Mon 17 September, 9.15 pm Gilley, UK 2008, 82 min., Eng language, no subtitles

Mon 24 September, 9.15 pm

Mon 1 October, 10.15 pm Beavan & Stacey, UK 2011, 63 min., Eng language, no subtitles

Mon 8 October, 9.15 pm Pummell, Netherlands/UK 2011, 86 min., Eng language, Dutch subtitles

Introduction by Prof. dr. Jim van Os, professor of Psychiatric Epidemiology at Maastricht University.


Film

P. 30

De man die zich voor Don Quichot hield

In het Guislain Instituut - een psychiatrische kliniek in Gent - repeteren de bewoners met hun begeleiders voor een toneelvoorstelling over Don Quichot. De documentaire werpt vragen op over de scheiding tussen realiteit en fictie. Wie zit aan welke kant van de psychiatrische muur?

The Last Emperor

Bertolucci’s compelling historical drama about the life of emperor Pu Yi, who took the throne at age three, in 1908, before witnessing decades of cultural and political upheaval in China. Lecture China 1911: Revolution and its Legacy by Professor K. Mühlhahn on Monday 8 October, 7.30 pm. More information page 21.

The Story of Film: An Odyssey

In his monumental documentary project The Story of Film: An Odyssey, Mark Cousins goes on a journey through the history of cinema. He takes a global approach and showcases iconic film clips from Asia, Africa, the Middle East and South America - woven into the more familiar legacy of Europe and North America. A quintessential 15 hour feast for cinema lovers, divided over seven screenings.

Wo 10 oktober, 19.30 uur Van Malder & Weyn, België 2005, 58 min., Ned gesproken, niet ondertiteld

Mon 15 October, 7.30 pm Bertolucci, China/Italy/ UK/France 1987, 163 min., Eng/Mandarin/Japanese/ Russian language, Eng subtitles

Tue 18 Oct, 7.30 pm: Episode 1: Birth of the Cinema (1895-1920) & Episode 2: The Hollywood Dream (1920s)


P. 31 Tue 25 Oct, 7.30 pm: Episode 3: Expressionism, Impressionism, Surrealism (1920s) & Episode 4: The Arrival of Sound (1930s) Tue 1 Nov, 7.30 pm: (Episode 5: Post-War Cinema (1940s) & Episode 6: Sex & Melodrama (1950s)

The Last Emperor

De indrukwekkende levensgeschiedenis van Aisin-Gioro Pu Yi, China’s laatste keizer. Op 3-jarige leeftijd werd deze uitverkorene gekroond tot almachtige heerser van het Chinese rijk, dat echter al op het punt stond om een republiek te worden.

Student Sneak Preview

Our monthly surprise film, exclusively for students. English dialogue or subtitles guaranteed. The Student Sneak Preview is almost always sold out. We recommend to buy your ticket up front via www.lumiere.nl.

Off the Grid

While the United States are ravaged by a severe recession and the global economic system wavers, some Americans are taking command of the situation by creating an independent local economy. Off the Grid challenges today’s economic system and pictures the alternatives. Special screening on the eve of the U.S. elections.

Zo 21 oktober, 14.00 uur Bertolucci, China/Italië/ Groot-Brittannië/Frankrijk 1987, 163 min., Engels/ Mandarijn/Japans/Russisch gesproken, Ned ondertiteld

Mon 29 October, 9.15 pm

Mon 5 November, 9.15 pm Oey, Netherlands/US 2011, 75 min., English language, Dutch subtitles


COMEDY CABARET Comedy,Cabaret

P. 32

Studium Generale is known for its International Comedy Nights and nights of socalled (Dutch) cabaret of young talented comedians. This season we cooperate with the Vrijthof Theatre to offer students a night with tears and laughter at least once a month from September till May. The seats for these popular shows are reserved for students until 10 days before the show, so be sure to get your tickets quickly.

International Comedy Night

An express delivery from all over Europe carrying four comedians, each of them infamous for his own type of good old stand-up comedy. Fasten your seatbelts and step in tonight’s rollercoaster of unfussy unpretentious humor. Please note that entering this dangerously vibrant night of hilarity is at your own risk. Line up: Steve Dix (UK), Dennis Vansant (BE), Wolff Manuel (GER) and James Allan (UK).

Dara Faizi, Gevaarlijke gedachten

De bijzondere levensloop van de 23-jarige Afghaan Dara Faizi maakt dat hij razendsnel kan schakelen, van vriendelijk naar wantrouwend, van ideale schoonzoon naar rotjochie en van politiek beschouwer naar rascomedian. Altijd met rake grappen, zelfspot en onderkoeld venijn. In Gevaarlijke gedachten is Dara confronterend, grappig, uitdagend, beklemmend en vlijmscherp. Hij vertelt op intrigerende wijze over zijn komst vanuit Afghanistan naar Nederland die eindigt bij de plek waar hij zelf dacht nooit meer te zullen komen... Hij doet dit zonder fout sentiment en met een nuchtere, scherpe blik.

Wed 26 September, 8.30 pm Bovenzaal, Vrijthof Theatre, Vrijthof 47 Admission: students € 10 (including a free drink) Tickets: (043) 350 55 55 or via www.theateraanhetvrijthof.nl

Do 18 oktober, 20.30 uur Bovenzaal Theater aan het Vrijthof, Vrijthof 47 Kaarten: studenten € 10 Reserveren: (043) 350 55 55 of via www.theateraanhetvrijthof.nl

Dara is columnist voor het NTR-radioprogramma Dichtbij Nederland. www.darafaizi.nl


P. 33 Op 4 juli ontving het Studium Generale een brief van de gemeente met de mededeling dat de subsidie ten behoeve van het Global Culture Festival met ingang van 31 december 2012 wordt stopgezet. Dit als onderdeel van een totaal van cultuurbezuinigingen vanaf 2013 van 675.000 euro. Maastricht Culturele Hoofdstad 2018 staat vanaf diezelfde datum voor 1.000.000 euro op de begroting. Dat het SG, in 2011 goed voor bijna 20.000 deelnemers, en het Global Culture Festival volledig ontbreken in het bidbook van MCH 2018 eerder dit jaar gaf al te denken. Hiermee wordt volledig voorbij gegaan aan de jarenlange, bijzonder succesvolle bijdrage die het SG levert aan de ontwikkeling van een euregionale kennis- en cultuurinfrastructuur. En dat de gemeente en de kwartiermakers van Maastricht & Euregio Maas-Rijn 2018 een unieke kans laten liggen op een terrein dat zich bij uitstek leent voor euregionale samenwerking, namelijk dat van wereldmuziek, -film, -dans en gesproken woord is onvergeeflijk. En dat voor slechts 15.000,-. In zijn afscheidsrede van 29 juni jl. zei rector Mols over de relatie tussen universiteit en gemeente het volgende: “De universiteit is de plaats bij uitstek waar wereldburgers worden gevormd en waar belangrijke democratische waarden worden aangeleerd en aangescherpt. Ook dat is een wezenlijk onderdeel van de maatschappelijke betekenis van de universiteit. Ik heb de afgelopen jaren zeer tot mijn spijt niet steeds de indruk gehad dat deze wezenlijke onmisbare functies van de universiteit steeds door externe partijen, waar onder de overheid, op hun juiste waarde werden geschat. En ik zie nog niet, dat dat in de nabije toekomst wezenlijk gaat veranderen.” Na zijn rede kreeg Mols uit handen van Costongs, de Maastrichtse wethouder van cultuur, de dr. J.G.H. Tanspenning, de hoogste onderscheiding van de UM, vernoemd naar de grondlegger van de universiteit, Sjeng Tans. Het zou goed zijn als de gemeente zich blijft realiseren dat met de oprichting van de UM (toen nog RUL geheten) door Tans Maastricht sociaal, cultureel, intellectueel en economisch heeft kunnen herrijzen. Het ingedutte, verstofte, sterk vervallen provinciestadje uit de jaren ’70 is veranderd in een aantrekkelijke, fris ogende, vaak bruisende stad vol jonge wereldburgers. Maar helaas er is niets dat zo snel veroudert als dankbaarheid. Jacques Reiners


Informatie

P. 34

Bureau Studium Generale Postbus 616, 6200 MD Maastricht • T. (043) 388 53 07 (ma t/m do, 9.00-17.00 uur) • sg-mail@maastrichtuniversity.nl; www.maastrichtuniversity.nl/ studiumgenerale Bezoekadres: Bonnefantenstraat 2, Kamer C1.11, Maastricht

Hoofd / programmaleiding Jacques Reiners (043) 388 53 02 jacques.reiners@maastrichtuniversity.nl Zakelijke leiding Rob van Duijn (043) 388 53 04 rob.vanduijn@maastrichtuniversity.nl Lezingenprogramma en pr Jaap Janssen (043) 388 53 05 jaap.janssen@maastrichtuniversity.nl Logistiek en secretariaat Marjan van Ooij (043) 388 53 07 marjan.vanooij@maastrichtuniversity.nl Lezingenprogramma Marcel Leduc, free lancer Gastvrouw Marieke Beker Aanvang en einde van de activiteiten De meeste lezingen beginnen om 20.00 uur. De avonden worden afgesloten om uiterlijk 21.45 uur. Voor de overige activiteiten gelden vaak afwijkende tijdstippen.

Toegang Tenzij anders staat aangegeven zijn de activiteiten gratis toegankelijk.

Reserveren en kaartverkoop Lezingen: voor sommige lezingen vragen wij een bijdrage. Soms is het nodig hiervoor te reserveren, of zijn er kaarten bij aanvang aan de zaal te verkrijgen Global Culture Nights en cabaretvoor­ stellingen: via de UITbalie (043) 350 55 55 of via www.theateraanhetvrijthof.nl Film: Filmtheater Lumière (043) 321 40 80 of www.lumiere.nl Vol We moeten ons houden aan de brandweervoorschriften en kunnen niet meer mensen in de zaal toelaten dan is toegestaan. Roken In de gebouwen van de Universiteit Maastricht mag niet worden gerookt. Garderobe De garderobes op de UM zijn niet bewaakt. Het SG is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van jassen, tassen en paraplu’s. GSM’s GSM-toestellen dienen uitgeschakeld te worden vóór aanvang van de activiteiten. Parkeren Behalve op donderdag is parkeren in de buurt na 18.00 uur gratis. Tijdens de activiteiten in de Tongersestraat 53 en de Minderbroedersberg 4-6 kan gratis geparkeerd worden (bij de slagboom even melden bij de portier). NB: de parkeerplaats sluit om 22.30 uur! Haal uw auto tijdig weg!


Commissie Studium Generale De Commissie vormt de denktank van het SG. Zij bestaat uit: dr. N. Baakman, dr. P. Collins, mw. L. Dupuy, prof. dr. F. Grünfeld, dr. M. Jelicic, prof. dr. J. Muysken (voorz.), mw. dr. K. Pärna, prof. dr. P. Tummers en mw. dr. P. Wolffs. Stichting Studium Generale De Stichting is in het leven geroepen om de band van Studium Generale met de stad en de regio te versterken en te zorgen voor aanvullende financiële middelen. Hiertoe richt ze subsidieverzoeken aan gemeente, provincie, fondsen en goede doelenstichtingen en legt ze contacten met donateurs, begunstigers en sponsors. Met haar subsidies stelt ze het SG in staat jaarlijks de Global Culture Nights en de Avond van het Woord te organiseren. Het bestuur bestaat uit: prof. dr. P. Tummers, mw. prof. mr. H. Schneider, drs. M. Starren, drs. F. Jadoul en ir. W. Hazeu. Samenwerking De Global Culture Nights en de comedy- en cabaretavonden zijn tot stand gekomen dankzij medewerking van het Theater aan het Vrijthof. De filmvertoningen zijn geprogrammeerd door Lumière Cinema en vormen een aanvulling op het lezingen- en muziekprogramma. Financiële ondersteuning Het programma van Studium Generale komt mede tot stand dankzij financiële bijdragen van: Architecten aan de Maas / Drukkerij Pietermans, Lanaken / Hotel Les Charmes / Kamer van Koophandel Limburg / KPMG Accountants N.V. / Notariaat Versteeg Giesbers & Steegmans / Ontwerpbureau B2B / Restaurant Au Coin des Bons Enfants / Woonpunt Maastricht & Mergelland

P. 35 De Global Culture Nights worden gesubsidieerd door de Gemeente Maastricht, de Provincie Limburg, de Stichting Elisabeth Strouven, en de Stichting Studium Generale Hiernaast ontvangt het Studium Generale vele donaties van particulieren. Wij danken iedereen die het Studium Generale steunt. Meer weten? Wilt u meer weten over het sponsoren van het Studium Generale, neem dan contact op met: (043) 388 53 05. Op de hoogte blijven? www.maastrichtuniversity.nl/ studiumgenerale www.Twitter.com/StudiumGenerale www.Facebook.com/StudiumGenerale Nieuwsbrief via e-mail: aanmelden kan via de website Diverse media (Observant, Week in Week uit, Uit in Maastricht) Oplage 9.000 Vormgeving Ontwerpbureau B2B Druk Drukkerij Pietermans, Lanaken Het Studium Generale is een activiteit van de Universiteit Maastricht


Studium Generale Postbus 616 6200 MD Maastricht

Studium Generale Program Sept-Nov2012  

Studium Generale offers a series of academic and cultural activities for students and university staff, including lectures, debates, lecture...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you