Page 1

WSTĘP

oszczędzić czas i miejsce, w książce zawarłem wiedzę, nie wyjaśniając, w jaki sposób ją otrzymałem.

Korzystanie z proroczego objawienia Muszę tu wyraźnie podkreślić, że nie wierzę, by jakiekolwiek prorocze objawienie miało na celu ustanowienie doktryny. Od tego mamy Pismo Święte. Istnieją dwa podstawowe sposoby używania proroctw. Pierwszy z nich, to objawianie strategii Pana, dotyczącej obecnych lub mających nadejść wydarzeń. Przykłady widzimy w śnie Pawła o pójściu do Macedonii i w uniesieniu, w którym usłyszał, że ma niezwłocznie opuścić Jerozolimę. Podobne przykłady objawienia proroczego znajdujemy w posłudze Agabusa. W jednym przypadku dotyczyło ono zbliżającego się czasu głodu, a w drugim wizyty Pawła w Jerozolimie. Widzimy także, że objawienia takie dawane były dla wyjaśnienia nauki zawartej w Piśmie, a rozumianej niejasno. Doświadczenie Piotra w czasie uniesienia jest przykładem objawienia woli Pana i zdrowej doktryny biblijnej, co do której Pismo stwierdzało wyraźnie (że poganie mogą przyjąć ewangelię), a która nie była jeszcze zrozumiana przez Kościół. Wizje spisane w tej książce zawierają pewne strategiczne objawienia oraz naświetlają niektóre prawdy biblijne, których, szczerze mówiąc, nie widziałem wcześniej, a teraz są one dość wyraźne. Chociaż większość objawionych mi prawd znałem i nauczałem od lat, to jednak nie mogę powiedzieć, że wszystkimi nimi żyłem. Wielokrotnie myślałem o ostrzeżeniu, które Paweł dał Tymoteuszowi mówiąc, aby baczył na jego naukę. Często nauczałem przekazując słowa otrzymane w czasie moich doświadczeń. Wiem też, że nie wprowadzam w życie

n

niektórych moich nauczań i dlatego słowa te przyjmuję również jako osobiste napomnienie. Mimo to czułem, że stanowią one przesłanie do większej grupy ludzi i dlatego zamieściłem je tutaj. Niektórzy zachęcali mnie, bym napisał to w formie alegorii, w trzeciej osobie podobnie, jak „Wędrówkę pielgrzyma". Zaniechałem tego jednak z kilku powodów. Po pierwsze sądziłem, że niektórzy odbiorą to jako przejaw mojej własnej kreatywności, a byłoby to niewłaściwe. Chciałbym być tak twórczy, ale nie jestem. Po drugie, uważałem, że o wiele lepiej będzie, jeśli napiszę to tak, jak sam otrzymałem. Starałem się, najlepiej jak umiałem przekazać to, czego sam doświadczyłem. Za mój najsłabszy punkt uważałem kiepską pamięć do szczegółów. Chwilami podawałem w wątpliwość nieomylność pamięci w odniesieniu do konkretnych szczegółów wizji i dlatego myślę, że możecie czuć się upoważnieni do tego samego. Sądzę, że w przypadku tego rodzaju przesłania jest to prawidłowa postawa. Tylko Biblia zasługuje na miano niezawodnej. Modlę się, aby Duch Święty prowadził cię do prawdy, kiedy będziesz czytał przesłanie i oddzielił wszelkie plewy, jakie mogą się w nim znaleźć, od ziarna.

Rick loyner Rick Joyner jest założycielem i dyrektorem "Morning Star Publications and Ministries" w Charlotte w Północnej Karolinie. Jest seniorem pastorem Morning Star Fellowship, działającej obecnie w Charlotte i Wilkesboro. Napisał ponad tuzin książek, wśród nich: "There Werę Two Trees in the Garden", "The Harvest", "The Cali", "The Finał Quest", "The Prophetic Ministry". Rick jest także wydawcą "The Morning Star Journal" i "The Morning Star Prophetic Bulletin" oraz nowego dziennika młodzieżowego "The Message". Rick nadzoruje Morning Star School of Ministry, The Morning Star Fellowship of Ministries i The Morning Star Fellowship of Churches. Wszystkie one służą wyposażaniu przyszłych liderów oraz pracy w budowaniu relacji wśród obecnych liderów. Rick i jego żona Julie mieszkają wraz z piątką dzieci (Anna, Aaryn, Amber, Ben i Sam) w Północnej Karolinie.

Rick Joyner str 10-11  
Rick Joyner str 10-11  

Rick loyner oszczędzić czas i miejsce, w książce zawarłem wiedzę, nie wyjaśniając, w jaki sposób ją otrzymałem. n WSTĘP

Advertisement