Page 1

Na początku 1995 roku Pan dal mi sen, który okazał się początkiem serii powiązanych z sobą doświadczeń proroczych. Zwięzłą wersję pierwszego snu opublikowałem w „The Morning Star Prophetic Bulletin" i „The Morning Star Journal", pod tytułem „Hordy piekiel maszerują". Kiedy jeszcze pytałem Pana o wielką duchową bitwę, którą widziałem, otrzymałem całą serię proroczych doświadczeń, które były z nią związane. Opublikowałem je w „The Morning Star Journal" jako „Hordy piekiel maszerują część II i III". Była to prawdopodobnie najpopularniejsza pozycja jaką wydaliśmy. Zasypywano nas prośbami o wydanie wszystkich trzech części w postaci książki. Zdecydowałem się uzupełnić tekst o te fragmenty, które zostały pominięte w skróconych wersjach. Byłem już gotowy, by oddać książkę do wydawcy, kiedy otrzymałem kolejną proroczą wizję, która w oczywisty sposób wiązała się z poprzednią i zawierała treści, które uważałem za najważniejsze ze wszystkich. Są one zawarte w IV i V rozdziale tej książki (część IV rozdziału znalazła się w III części w „The Journal"). Również w pierwszych trzech częściach znalazła się znaczna partia nie opublikowanego wcześniej materiału.

Rick Joyner str1 wstęp  

No Description

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you