Page 43

DEN ARCHITEKTURY V OLOMOUCI OVLÁDL RUDOLFŮV PLNOVOUS V neděli 1. října 2017 v Divadle hudby Muzea umění Olomouc proběhlo vyhlášení pátého ročníku Ceny Rudolfa Eitelbergera, kterou uděluje spolek Za krásnou Olomouc za kvalitní počin v oblasti architektury, urbanismu a péče o památky v Olomouckém kraji za uplynulé dva roky. Podvečerem, který probíhal v rámci Dne architektury v Olomouci, provázeli Mgr. Martina Mertová za spolek Za krásnou Olomouc a prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc. za komisi ceny.

Obr. 1: Fotografie ze slavnostního vyhlášení 1. místa. Foto: archiv Za krásnou Olomouc

Mezinárodní Den architektury 2017 se v Olomouci protáhnul na šest dní, v nichž se pořadatelé a návštěvníci devíti akcí připojili k celosvětovému svátku architektury. Spolek Za krásnou Olomouc zasvětil tři ze sedmi svých letošních akcí zakladateli oboru dějiny umění a  památkové péče v Rakousko-Uhersku (vůbec prvnímu profesorovi dějin umění ve Vídni), obroditeli uměleckých

řemesel, pro která ve Vídni založil a řídil vídeňské uměleckoprůmyslové muzeum (dnes Österreichisches Museum für angewandte Kunst, MAK), a olomouckému rodákovi, Rudolfu Eitelbergerovi (1817–1885). U  příležitosti dvousetletého jubilea od Eitelbergerova narození si v  sobotu 30. 9. od 15:00 43

Profile for S. A. M.

s.a.m. 4/11 2017  

S. A. M. magazín vychází dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim. V každém čísle přinášíme našim čtenářům studii z oblasti dějin umění či ar...

s.a.m. 4/11 2017  

S. A. M. magazín vychází dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim. V každém čísle přinášíme našim čtenářům studii z oblasti dějin umění či ar...

Advertisement