Page 38

vstupným tak tvoří základ jejích finančních prostředků. Majitelé však neusínají na vavřínech a plánují, jak toto místo rozšířit o  další budovy a další umělecké prostory. V budoucnu by zde měly například vzniknout jedny z největších keramických dílen na světě. Posledním důležitým prvkem galerie je tým lidí, který za vedením celého místa stojí, a protože je opravdu malý, vžil se pro něj výraz CCA Family. Tvořit součást této rodiny, ačkoliv jen na dobu šesti měsíců, pro mě bylo nezapomenutelnou zkušeností a přínosem v profesním i osobním životě (galerie nabízí spolupráci formou pracovní stáže). Bez týmu těchto úžasných lidí by dané centrum nikdy nefungovalo. Myšlenky a vize mohou být sebelepší, bez těch správných osob však zůstávají jen snem. Můj největší dík patří čtyřem lidem, jež stojí na opačných stranách chodu galerie. Prvním z  nich je Rodrigo, který zde pracuje od samého počátku. Všechna díla, která kdy byla v  galerii vystavena či prodána, prošla jeho 38

Profile for S. A. M.

s.a.m. 4/11 2017  

S. A. M. magazín vychází dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim. V každém čísle přinášíme našim čtenářům studii z oblasti dějin umění či ar...

s.a.m. 4/11 2017  

S. A. M. magazín vychází dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim. V každém čísle přinášíme našim čtenářům studii z oblasti dějin umění či ar...

Advertisement