Page 1

Shenzhou Open Univer ShenzhouOpen OpenUniversity University of Shenzhou ofTCM TCM

2014 - 2015

Studiegids Acupunctuur

l

Kruidengeneeskunde

l

Tuina therapie

l

HBO Medische Basiskennis

PROFESSIONELE TCM OPLEIDINGEN Geaccrediteerd door NVA, ZHONG, V TCGN, FONG, VNT, FAGT


“ Een reusachtige boom groeit vanuit een kleine spruit. Een negen-verdiepingen tellende toren rijst op van een hoop aarde. Een duizend-mijl reis begint met de eerste stap.�

Lao Tzu


S H E N Z H O U O P E N U N I V E R S I T Y O F TC M | 1

Brief van de directeur Hartelijk dank voor uw interesse in de Shenzhou Open University of TCM. Achtentwintig jaar geleden zette ik in Utrecht een acupunctuurkliniek op. Een kleine vier jaar later, in 1990, was de oprichting van het European TCM and Acupuncture Advanced Training Center (ETAATC), heden de Shenzhou Open University of TCM, een feit. Deze uitbreiding van de zakelijke activiteiten maakte verhuizen naar onze huidige locatie te Amsterdam noodzakelijk. Als een van de hoogst aangeschreven opleidingsinstituten voor Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) in Nederland, bieden we een uniek curriculum in Acupunctuur, Chinese Kruidenleer, Tuina, Qigong en andere traditionele Chinese behandelwijzen. Met meer dan drieëntwintig jaar onderwijservaring achter ons, hebben we een uitstekende reputatie in ons vakgebied opgebouwd, waar zowel de school als de alumni trots op mogen zijn. Al onze opleidingen zijn op part-time basis, wat studeren naast werk en gezin mogelijk maakt. Onze professionele TCG artsen brengen de studenten naast de medische kennis ook veilige werkwijzen bij. Er gaat veel aandacht uit naar onberispelijk professioneel gedrag in de kliniek en er ligt een sterke nadruk op een groot verantwoordelijkheidsgevoel en compassie jegens de patiënt. Ons streven is om iedere student veilige en ethische werkwijzen voor hun toekomstige beroep bij te brengen. De Chinese cultuur en gewoonten verhouden zich nauw tot de Chinese Medische filosofie. Het integreren en begrijpen van deze cultuur en haar gebruiken zullen daarom tot een dieper begrip van de materie leiden. We doen aan de Shenzhou Open University of TCM daarom ons best om een authentieke sfeer te creëren, zowel in het klaslokaal als tijdens de stages in de kliniek. Startend met het academisch jaar 2014-2015, zal de ‘Excellent Student Prijs’ worden ingevoerd om de student te belonen die de hoogste academische standaard heeft behaald in zijn of haar studiejaar. Als directeur van de CMC Tasly Group verheugt het mij om u alles te kunnen bieden wat wij in huis hebben, en ik leg bij dezen de gelofte af u de optimale ruimte tot ontplooiing te bieden. Uw keuze voor een opleiding aan de Shenzhou Open University of TCM betekent een brug naar een volgende levensfase.

Zhi Lin Dong


2 | S T U D I E G I D S 2 0 14 - 2 0 1 5


S H E N Z H O U O P E N U N I V E R S I T Y O F TC M | 3

Inhoud 1

Bestuur, Personeel en Examencommissie

4

2 Geschiedenis

4

3 Accreditatie

5

4 Opleidingsstructuur

6

5

6

4.1 Opleidingsschema

6

4.2 Leslocatie

7

Programma Chinese Geneeskunde

7

5.1 Basisopleiding Chinese Geneeskunde (CG)

7

5.2 Acupunctuur (AC)

8

Het programma Medische Basiskennis

9

6.1 Medische Basiskennis (MBK)

9

7

De Kliniek

10

8

Praktische lesonderdelen

10

9

Externe stage

11

10 Nascholing

11

11 Toelating

12

12 Inschrijven

12

13 Lesgeld

13

14 Betalingen

13

15 Restitutie

13

16 Registratieherroeping, Studieonderbreking & Verzuimverlof

14

17 Aanwezigheidsplicht en Studielast

14

18 Talen

14

19 Professioneel gedrag

15

20 Minimale Academische Vooruitgang

15

21 Academisch Jaar en Lengte van de Opleiding

15

22 Overdraagbaarheid van Studiepunten

15

23 Combineren van Opleidingsonderdelen

16

24 Examinering

16

25 Studiemateriaal en studieboeken

17

26 Nascholing en Seminars

18

27 Ons team docenten

18

28 School- en Stagebeleid

22

29 Klachten

24

30 Informatie over gerelateerde organisaties

24

31 Routebeschrijving

25


4 | S T U D I E G I D S 2 0 14 - 2 0 1 5

1 Bestuur, Personeel en Examencommissie Grondlegger & Directeur Z.L. Dong Academische Staf Weixiang Wang, Ph.D., CMD, Decaan van de SOU | Feng Li Yao, CMD | Hui Jun Shen, CMD | Yifan Yang, CMD | You-Ping. Zhu, Dr. | A.C.F.M. Korthout, arts | Marc Shamier, arts | Peggy Bosch, Drs. / Nancy Verwoerd | Carlien Nijbroek, Drs. | Marlon Tjin-A-Koeng, Drs. Ing. Gastdocenten: Shaomin Xue, CMD | Jidong Wu, CMD | Shulan Tang, CMD Praktijkmedewerkers Liping Zhao, CMD, Praktijk Manager | Q.T. Nguyen, CMD | M.A.S. Satjadibrata, arts | S.M. Sukrisno, arts | Weixiang Wang, Ph.D., CMD | Pingzheng Zhao CMD Studiecoördinator Mea de Boer Tolken en Receptie Yuni Harnani, Manager | Katia Brouwer | Wai Shan Man (Shandy) Apotheek Fen Hua Fong | Li Wang | Yaqin Chen Examencommissie Dhr. Hans van Brero – lid NVA | Dhr. H.H. Tan – lid NAAV | Mw. M. van der Schilt – lid ZHONG Onafhankelijk tussenpersoon In het geval van een geschil zal een onafhankelijke tussenpersoon uitgenodigd worden.

2 Geschiedenis 1986

l

1990

l

De oprichting van het ETAATC, heden de Shenzhou Open University of TCM.

1994

l

Eerste afgestudeerden.

1995

l

l

2001

l

Het Chinees Medisch Centrum BV (CMC BV) werd in 1986 opgericht door Dhr. Z.L. Dong te Utrecht, Nederland.

CMC BV en de Shenzhou Open University of TCM verhuizen naar hun huidige locatie te Amsterdam. Dhr. Z.L. Dong richt de Vereniging Traditionele Chinese Geneeswijze in Nederland (VTCGN) op; een uniek verbond, aangezien het de enige Chinese vereniging voor TCG in ons land is. Lidmaatschap van de VTCGN beperkt zich niet uitsluitend tot Chinese beroepsbeoefenaars van de Chinese geneeskunde. TCG beoefenaars in Nederland, van alle nationaliteiten, kunnen zich bij deze vereniging aansluiten Oprichting van de Pan European Federation of TCM Societies (PEFOTS) door Dhr. Z.L. Dong, huidig hoofd van de PEFOTS.


S H E N Z H O U O P E N U N I V E R S I T Y O F TC M | 5

2003

l

l

2004

l l

2006

l

l

2007

l

2008

l

l

2011

l

De CMC Tasly Group BV wordt in het leven geroepen; een samenwerkingsverband tussen CMC BV en Tasly (Pharmaceutical) Group Ltd., uit Tianjin, China. Dr. W. Wang wordt decaan van de school. Mevrouw Mea de Boer wordt studieco枚rdinator. Er komt een overeenkomst voor externe stage met de Beijing Universiteit voor TCG en de Zhejiang Universiteit voor TCG. Na een opleiding van drie jaar studeren de eerste studenten kruidenleer in Oktober 2006 af. De eerste twee groepen Medische Qigong ontvangen hun certificaat. Shenzhou Open University of TCM participeert in het opgerichte Acupunctuur Netwerk (A.N.); een samenwerkingsverband van vakgerelateerde verenigingen en educatieve instituten op het gebied van de TCG om tot zowel een keurmerk als een kwaliteitsbescherming van de professionele TCG beoefening te komen. Een kleine selectie uittreksels van bij ons opgeleide studenten acupunctuur komt door de strenge selectieprocedure van een beroepstijdschrift heen en wordt gepubliceerd. De eerste groep Gevorderde Medische Qigong studenten ontvangt hun certificaat. Registratie in het Centraal register Kort Beroepsonderwijs (CrKBO).

3 Accreditatie Accreditatie Het opleidingsprogramma Traditionele Chinese Geneeskunde van de Shenzhou Open University of TCM is tot op heden door alle relevante professionele organisaties in Nederland geaccrediteerd, waaronder de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA), ZHONG, VNT, NWP, VTCGN en FAGT. Ons onderwijsprogramma voor de Medische Basiskennis (MBK) is geaccrediteerd door ZHONG, VTCGN en FAGT. Wij zijn lid van FONG en hebben daarmee erkenning van deze organisatie ontvangen (A-lidmaatschap voor ons TCG programma en C-lidmaatschap voor ons programma Medische Basiskennis). Vernieuwde regels aangaande de opleidingen in Medische Basisvakken hebben onlangs tot onafhankelijke accreditatie eisen geleid, waar men vroeger accreditatie van de beroepsverenigingen ontving. De Shenzhou Open University of TCM bevindt zich momenteel als een van de eerste kandidaten in dit accreditatieproces. Wij verwachten dit proces ruim v贸贸r september 2014, het begin van het volgende academische jaar, doorlopen te hebben. Tegelijkertijd worden ook de beroepsopleidingen onderworpen aan onafhankelijke accreditatie binnen een vastgesteld tijdsbestek. De Shenzhou Open University of TCM zal aan deze eisen gehoor blijven geven teneinde accreditatie te behouden. Daarbij staat de Shenzhou Open University of TCM geregistreerd bij het Centraal register Kort Beroepsonderwijs (CrKBO), wat betekent dat onze cursusgelden gevrijwaard zijn van BTW.


6 | S T U D I E G I D S 2 0 14 - 2 0 1 5

De missie van de Shenzhou Open University of TCM Shenzhou Open University of TCM is het enige instituut in Nederland wiens TCM docenten allemaal een universitaire graad bezitten van het Chinese Ministerie van Opleiding. Het is onze intentie om medische beroepsbeoefenaars in de Chinese geneeskunde op te leiden, niet slechts louter genezers, ook al heeft het Nederlandse Geneeskundige systeem de TCG nog niet erkend. Wij hebben als doel om goed opgeleide therapeuten in de TCG voort te brengen. Om dit te bewerkstelligen, dienen wij het professionele niveau van onze opleidingen continu hoog te houden door regelmatige evaluatie en, waar nodig, aanscherping. Gedurende het studiejaar ontvangen we doorlopend feedback van onze leraren en studenten middels vragenlijsten. Wij implementeren aanpassingen in onze cursussen die beantwoorden aan onze eigen hoge standaarden en aan die van de beroepsverenigingen. Zo zijn we verzekerd van de blijvende accreditatie van onze opleidingen.

4 Opleidingsstructuur

Medische Basiskennis1 Duur: 2 jaar, Diploma

+ Basisopleiding Chinese Geneeskunde Duur: 1 jaar, Diploma

Acupunctuur Duur: 2 jaar, Diploma

Lid van Beroepsvereniging2

1 Vrijstelling voor artsen, fysiotherapeuten en anderen met een medische achtergrond welke voldoet aan de CPION MBK eisen. 2 Iedere Beroepsvereniging heeft haar eigen regels en eisen. Gelieve direct met hen in contact te treden.

4.1 Opleidingsschema N.B.: Wij delen onze lesprogramma’s met zorg in, maar eventuele onvoorziene situaties kunnen zich gedurende het studiejaar voordoen. Hierdoor zijn roosters aan verandering onderhevig. Shenzhou behoudt zich het recht voor om het rooster aan te passen, zonder enige aankondiging vooraf.


S H E N Z H O U O P E N U N I V E R S I T Y O F TC M | 7

4.2 Leslocatie De lessen voor de opleidingen die in de Nederlandse taal worden aangeboden hebben als leslocatie de TU Delft Library. De locatie is makkelijk bereikbaar per openbaar vervoer en heeft gratis parkeergelegenheid voor studenten die per auto komen. Lunch, koffie, thee of frisdrank zijn niet inbegrepen in het lesgeld maar kunnen op locatie gekocht worden. Adres: TU Delft Library, Prometheusplein 1, 2628 ZC Delft (voor routebeschrijving zie punt 31). De lessen voor de opleidingen in de Engelse taal hebben Amsterdam als leslocatie, waar tevens het secretariaat van de opleiding gevestigd is. Dit is eveneens het adres waar de studenten van beide opleidingen hun stage kunnen lopen.

5 Programma Chinese Geneeskunde Overzicht van het lesprogramma en omschrijvingen

5.1 Basisopleiding Chinese Geneeskunde (CG) Doel van het vak Basiskennis Chinese Geneeskunde is het bieden van kennis omtrent de grondbeginselen van de Chinese Geneeskunde. Dit onderdeel is verplicht en afdoende voor verdere studie in de richtingen Acupunctuur, Chinese Kruidenleer en Tuina, etc. Code

Naam Lesonderdeel

CG001

Basisprincipes Chinese Geneeskunde

CG002

Yin en Yang

CG003

Vijf Elementen

CG004

Zang Fu Organen

CG005

Qi, Bloed en Lichaamsvloeistoffen

CG006

Aetiologie en Pathogenese in de Chinese Geneeskunde

CG007

Tongdiagnose

CG008

Polsdiagnose

CG009

Andere diagnostische methoden

CG010

Patroonbepaling: 8 Beginselen, Pathogene factoren

CG011

Patroonbepaling: Zang Fu Organen

CG012

Patroonbepaling: Qi, Bloed en Lichaamsvloeistoffen

CG013

Patroonbepaling: 6 Fasen, Drie Verwarmer en 4 Niveaus

CG014

Het eerste contact met patiĂŤnten: het gedrag van de therapeut


8 | S T U D I E G I D S 2 0 14 - 2 0 1 5

5.2 Acupunctuur (AC) Een volledig doorlopen lesjaar Basiskennis Chinese Geneeskunde gaat vooraf aan het lesprogramma Acupunctuur. Doel van de beroepsopleiding Acupunctuur is het voorbereiden van de toekomstige therapeut op de professionele praktijk van de Traditionele Chinese Geneeskunde. Dit vereist inzicht in zowel de klassieke methoden van TCG, de moderne ontwikkelingen alsmede TCG in de praktijk. Het is belangrijk dat studenten het herkennen en behandelen van aandoeningen vaardig zijn, dat zij nieuwe ontwikkelingen kunnen analyseren en dat zij TCG kunnen aanwenden voor patiĂŤnten die onder Westerse Geneeskunde zijn gediagnostiseerd. Een presentatie, workshops, groepsstudie, stage en een scriptie vormen een deel van het lesprogramma.

Code

Naam Lesonderdeel

AC001

Geschiedenis van de Acupunctuur en Moxatherapie Algemene Kennis over Meridianen en Acupunten

AC002

Meridianen: Drie Hand Yin Meridianen Meridianen: Drie Hand Yang Meridianen

AC003

Meridianen: Drie Voet Yang Meridianen

AC004

Meridianen: Drie Voet Yin Meridianen

AC005

Meridianen: Acht Uitzonderlijke Meridianen

AC006

Acupunten: Du Mai en Ren Mai

AC007

Acupunten: Drie Hand Yin Meridianen

AC008

Acupunten: Drie Hand Yang Meridianen

AC009

Acupunten: Drie Voet Yang Meridianen

AC010

Acupunten: Drie Voet Yin Meridianen

AC011

Acupunctuurtechnieken

AC012

Moxatherapie en Cupping

AC013

Oor, Scalp en Electro-Acupunctuur

AC014

Klinische Acupuntselectie

AC015

Herhalen en Verbeteren

AC016

Algemene Introductie Acupunctuur, Behandelwijzen en Beginselen

AC017

Klinische Behandeling: Hartsysteem Aandoeningen

AC018

Klinische Behandeling: Longsysteem Aandoeningen

AC019

Klinische Behandeling: Leversysteem Aandoeningen

AC020

Klinische Behandeling: Milt- en Maagsysteem Aandoeningen

AC021

Klinische Behandeling: Niersysteem Aandoeningen

AC022

Klinische Behandeling: Jin Luo Meridiaan Aandoeningen

AC023

Klinische Behandeling: Qi, Bloed en Lichaamsvloeistoffen Gerelateerde Aandoeningen

AC024

Klinische Behandeling: Gynaecologische Aandoeningen

AC025

Klinische Behandeling: Kinderziekten en Huidaandoeningen

AC026

Met vaste voet de brug over: van de klas naar de praktijk


S H E N Z H O U O P E N U N I V E R S I T Y O F TC M | 9

6 Het programma Medische Basiskennis Overzicht van het lesprogramma en omschrijvingen

6.1 Medische Basiskennis (MBK) Ons intensieve opleidingsonderdeel Medische Basiskennis is ontwikkeld voor studenten van uiteenlopende vormen van complementaire geneeskunde teneinde een hoog kennisniveau van de anatomie, fysiologie, psychologie en pathologie te verkrijgen. De inhoud van het lesprogramma beslaat hiernaast ook thema’s die aan de meest recente eisen beantwoorden, waaronder een aantal extra algemene onderwerpen, farmacologie, psychosociale onderwerpen en psychische aandoeningen. We combineren de bestudering van internationaal academisch studiemateriaal met een interactieve studiemethode in de lessen, onder andere door het houden van presentaties door studenten en het klassikaal bespreken van de huidige wetenschappelijke literatuur. Het actualiseren van deze studiegids valt samen met de lopende aanvraag tot accreditatie door CPION, de organisatie die in 2013 door de zorgverzekeraars is aangewezen om deze evaluaties te verrichten. Een presentatie, workshops, groepsstudie zijn onderdeel van het lesprogramma.

Code

Naam Lesonderdeel

MBK001

Wetten, praktijkregels, patiĂŤntendossiers in het Nederlandse gezondheidszorgsysteem

MBK002

De sociale kaart: Organisaties in het (geestelijke) Nederlandse gezondheidszorgsysteem en hun doelen

MBK003

Chemie komt tot leven: Cytologie & Embryologie basis

MBK004

Skelet & Spieren: anatomie, fysiologie, pathologie

MBK005

Bloed & Immuniteit: fysiologie en pathologie

MBK006

Hart & Bloedvaten: anatomie, fysiologie en pathologie

MBK007

Longen & Respiratie: anatomie, fysiologie en pathologie

MBK008

Spijsverteringsstelsel: anatomie, fysiologie en pathologie

MBK009

Urine stelsel: anatomie, fysiologie en pathologie

MBK010

Zenuwstelsel: anatomie, fysiologie en pathologie

MBK011

Endocriene & Hormoonaalstelsel: anatomie, fysiologie en pathologie

MBK012

Voeding, metabolisme & temperatuursregeling

MBK013

Anamnese, inspectie en lichamelijk onderzoek

MBK014

Infectieuze en parasitaire aandoeningen

MBK015

Aandoeningen van het vrouwelijke en mannelijke genitale stelsel, borst aandoeningen en sexueel overdraagbare aandoeningen

MBK016

Subdisciplines van psychologie; de biologische-, leer-theoretische-, humanistische & systeem theoretische benaderingen

MBK017

Toegepaste (ontwikkelings)psychologie; ontwikkeling van de persoonlijkheid, levensfasen en aanverwante ontwikkelingstaken, psychopathologie en de samenleving, verouderen en sterven

MBK018

Psychopathologie; DSM IV en V systeem en verschillen; Algemene eigenschappen, Diagnostisch proces, Psychologische storingen

MBK019

Psychofarmaca, Psychiatrische behandeling: algemene therapielijnen, cognitieve attributies, therapietrouw

MBK020

Medische en psychosociale signalen, rode en gele vlaggen


1 0 | S T U D I E G I D S 2 0 14 - 2 0 1 5

N.B.: Een In-Company (locatie Amsterdam) 3 daagse aanvullende training in Eerste Hulp, Basic Life Support en AED is verplicht. De docent is goedgekeurd door het Oranje Kruis. Na voltooing van de cursus en behalen van het examen wordt een diploma van het Oranje Kruis afgegeven, met een geldigheidsduur van 2 jaar. Elk tweede jaar dient de cursist een herhaaldag te volgen om de competentie aan te tonen, waarna het diploma door het Oranje Kruis wordt verlengd voor opnieuw een periode van 2 jaar. Deze aanvullende training is niet in het lesgeld van de Medische Basiskennis inbegrepen Jaarlijks ontvangen wij een prijsofferte van het bedrijf die de training geeft. Op het moment van publicatie van onze studiegids waren de prijzen nog niet bekend.

7 De Kliniek Zowel de docenten als leidinggevenden in de kliniek aan de Shenzhou Open University hebben ten minste een Master opleiding in de TCG en de reguliere geneeskunde in China, of zijn erkend arts en acupuncturist in Nederland. Daarbij hebben allen uitgebreide ervaring op het gebied van Acupunctuur, Tuina, Kruidenleer en Dermatologie.

Afdelingen: n Acupunctuurafdeling n Tuina-afdeling n Kruidenafdeling n Apotheek

8 Praktische lesonderdelen In principe hebben alle lesweekends in de vervolgjaren na het jaar Basiskennis van de TCG naast theoretisch onderricht ook casusanalyses (zowel klassikaal als in kleine groepen), Acupunctuurtechniek onderricht op het programma. Daarbij zijn de studenten verplicht om een vastgesteld aantal uren klinische praktijkervaring op te doen tijdens de stage. Studenten van de Shenzhou Open University kunnen hun verplichte stage-uren bij de Shenzhou kliniek volmaken. Extra stage SOU studenten kost â‚Ź 35,- per werkdag. Studenten afkomstig van andere instituten betalen â‚Ź 75,- per werkdag, te voldoen op de dag van de stage. Het is studenten van de Shenzhou University toegestaan om een externe stage te volgen. Deze dient van tevoren door de Shenzhou Open University of TCM goedgekeurd te worden. Opleiding

Praktische lesonderdelen

Basiskennis Traditionele Chinese Geneeskunde

80 uur

Acupunctuur 1 jaar

120 uur

Acupunctuur 2 jaar

120 uur

ste de


S H E N Z H O U O P E N U N I V E R S I T Y O F TC M | 11

9 Externe stage Toegestane externe stages in Nederland en China Studenten van de Shenzhou Open University kunnen hun kennis en vaardigheid uitbouwen door het volgen van stages in China, aan de TCG universiteiten van Beijing en Zhejiang; TCG instituten die erkend zijn als Medische Trainingcentra door de World Health Organization (WHO). De gemaakte stage-uren dienen aangegeven te worden op een door het relevante instituut verzorgd certificaat. Het is studenten aan de Shenzhou Open University toegestaan om hun stage elders te volgen de TCG arts waarbij aan de verplichte uren voldaan wordt, moet vooraf de stage door de Shenzhou Open University goedgekeurd zijn

Universiteit voor Chinese Geneeskunde Beijing De Universiteit voor Chinese Geneeskunde te Beijing werd gesticht in 1956 en is een van de eerste gevestigde instituten voor hoger onderwijs op het gebied van Traditionele Chinese Geneeskunde in China. De fusering van de Universiteit Beijing en het College voor Acupunctuur & Traumatologie Beijing op 31 juli 2000, resulteerde in de nieuwe Universiteit voor Chinese Geneeskunde. Deze universiteit vervulde een sleutelrol in het hoger onderwijs onder de directe supervisie van het Ministerie van Onderwijs van China. Zowel complete opleidingen als kortlopende programma’s voor afgestudeerde TCG beoefenaars worden hier aan buitenlandse studenten in het Engels gegeven. Stage wordt gelopen in een van de gelieerde ziekenhuizen.

Universiteit voor Chinese Geneeskunde Zhejiang Gesticht in juni 1959, is de Universiteit voor Chinese Geneeskunde Zhejiang het enige instituut voor hoger onderwijs in de Zhejiang provincie dat gespecialiseerd is in de opleiding voor hoogstaande beroepsbeoefening in de TCG. Met een autorisatie van de raad van state schreef de universiteit in 1978 haar eerste lichting afgestudeerden in voor de officiÍle Master opleiding. In 1985 volgden de eerste buitenlandse studenten, en sindsdien biedt het cursussen en opleidingen op uiteenlopende niveaus aan studenten uit meer dan twintig landen. Zowel complete opleidingen als kortlopende programma’s voor afgestudeerde TCG beoefenaars worden hier aan buitenlandse studenten in het Engels gegeven. Stage wordt gelopen in een van de gelieerde ziekenhuizen.

10 Nascholing Shenzhou geeft seminars en nascholing. Als een seminar tevens geschikt is voor de huidige studenten, dan zal de seminar als Keuzevak op de website en in brochures gepresenteerd worden. Alle huidige studenten genieten een korting van 10% op deze seminars.


1 2 | S T U D I E G I D S 2 0 14 - 2 0 1 5

11 Toelating Opleidingseisen n n n n n

Een HAVO of VWO diploma en bereidwilligheid tot het volgen van het onderdeel Medische Basiskennis (HBO-niveau) Fysiotherapeuten en andere therapeuten HBO verpleegkundige(n) Artsen, tandartsen en studenten medicijnen Eenieder die een vervolgopleiding in eigen land met goed gevolg heeft volbracht en beschikt over afdoende vaardigheid in de taal. Bereidwilligheid tot het volgen van het onderdeel Medische Basiskennis is noodzakelijk.

Secretariaat Het secretariaat van de Shenzhou Open University is telefonisch te bereiken op maandagen, woensdagen en donderdagen tussen 09:00 en 12:00 uur. Studiecoördinator: Mea de Boer E-mail : info@shenzhou-university.com Postadres : Geldersekade 67, 1011 EK Amsterdam Telefoon : 020-5218150 (receptie) Fax : 020-6233636 Website : www.shenzhou-university.com Decaan Shenzhou Open University: Dr. Weixiang Wang E-mail : sou-wang@shenzhou.com

12 Inschrijven Noodzakelijk bij inschrijving n

Een compleet ingevuld en getekend registratieformulier Een recente pasfoto n Kopieën van relevante diploma’s en certificaten n

Wij kunnen u een registratieformulier toesturen, of u kunt een registratieformulier vanaf onze website printen www.shenzhou-university.com Registratie geschiedt per jaar. Stuur het ingevulde en getekende exemplaar naar het adres dat onder Secretariaat staat.

Registratiekosten Bij uw eerste registratie betaalt u eenmalige inschrijfgelden a €75,-. Deze registratiekosten zullen weergegeven zijn op de lesgeldfactuur.

Registratiedatum Doorgaans wordt de beslissing om een opleiding doorgang te laten vinden of af te gelasten, gebaseerd op het aantal inschrijvingen, midden Augustus genomen. U wordt daarom vriendelijk verzocht uw registratieformulier vóór deze periode in te leveren, bij voorkeur maximaal eind juli. Voor registratie na midden Augustus, gelieve direct contact op te nemen met de studiecoördinator om te achterhalen of deelname aan de studie van uw keuze nog mogelijk is.


S H E N Z H O U O P E N U N I V E R S I T Y O F TC M | 13

13 Lesgeld Lesgelden variëren per opleiding en worden jaarlijks voldaan. Medische Basiskennis (incl. psychologie) Duur : 2 jaar Per jaar : € 1.100,- incl. syllabi en 2 theorie-examens per jaar Basiskennis Chinese Geneeskunde Duur : 1 jaar Per jaar : € 1.595,- incl. syllabi, 1 praktijkexamen & 2 theorie-examens per jaar Acupunctuur Duur : 2 jaar Per jaar : € 1.595,- incl. syllabi, 1 praktijkexamen & 2 theorie-examens per jaar

Examenkosten Herexamen voor Shenzhou Open University studenten : € 100,Examen ter niveaubepaling : € 200,Evaluatie-examen voor professionele verenigingen : € 300,-

14 Betalingen Studenten die tot de opleidingen worden toegelaten ontvangen een factuur. De lesgelden en registratiekosten moeten vóór aanvang van het studiejaar worden voldaan. Deelbetalingen zijn NIET mogelijk. Kosten voor examens en herexamens (eenmalig) en enkele syllabi (geen boeken) zijn bij de lesgelden inbegrepen. Kosten voor boeken zijn niet inbegrepen.

15 Restitutie Lesgelden zijn, in principe, nooit restitueerbaar met uitzondering van extreme situaties – zware ongevallen, ziekte of overlijden – waardoor de student niet in staat is om zijn of haar studie te beginnen of af te ronden. In deze gevallen kan de student in kwestie of een familielid een schriftelijk verzoek tot restitutie indienen. Zij die drie weken na aanvang van het lesjaar een restitutie aanvraag doen, krijgen bij gegrondverklaring 50% van de lesgelden terug. Na dit tijdsbestek is restitutie niet langer meer mogelijk. Registratiekosten zijn nimmer restitueerbaar.


1 4 | S T U D I E G I D S 2 0 14 - 2 0 1 5

16 Registratieherroeping, Studieonderbreking & Verzuimverlof Registratieherroeping vóór aanvang van het lesprogramma Na registratie voor een opleiding, verwachten wij dat de geregistreerde in de lessen verschijnt. Mocht dit niet het geval zijn, dan zullen wij trachten contact op te nemen met de persoon in kwestie. Het komt sporadisch voor dat een geregistreerde alsnog beslist niet deel te nemen aan de opleiding zonder ons hiervan op de hoogte te stellen. Tijdige verwittiging van registratieherroeping heeft invloed op ons besluit om de opleiding wel of niet te starten, aangezien een minimum hoeveelheid deelnemers vereist is. Verzuim van een registratieherroeping kan in de toekomst leiden tot een weigering tot herregistratie van de persoon in kwestie.

Studieonderbreking In het geval van een studieonderbreking wordt de student verzocht de studiecoördinator hiervan middels een brief of e-mail op de hoogte te stellen. Er zijn verschillende redenen tot studieonderbreking – bijvoorbeeld een verandering in de werksituatie, werklast, werkuren of een verandering in de persoonlijke situatie. Het kan eveneens voorkomen dat de student de opleiding niet naar verwachting vindt. Wij stellen het daarom op prijs als een eventuele studieonderbreking met een korte onderbouwing gepaard gaat. Correspondentie aangaande de studieonderbreking wordt opgeslagen in het studentendossier van de persoon in kwestie.

Verzuimverlof In het geval van verzuim met verlof, dient de student de studiecoördinator op de hoogte te stellen. Dit kan schriftelijk middels een brief of e-mail.

17 Aanwezigheidsplicht en Studielast Daar wij onze reputatie van hoog belang achten, hanteert de Shenzhou Open University een minimum aanwezigheidsplicht van 80%. Een aanwezigheidslijst wordt iedere lesdag getekend. Studenten die de 80% aanwezigheidseis niet halen, kan deelname aan het examen ontzegd worden. In dit geval worden zij waarschijnlijk geadviseerd om de eerstvolgende optie tot het volgen van de gemiste lessen te benutten en het examen in het erop volgende studiejaar alsnog te doen. Wij raden studenten aan ten minste 5 maal de hoeveelheid contacturen (CU) te besteden aan het bestuderen van de literatuur. Deze studielast (SL) is de minimale tijd die nodig is om het lesmateriaal goed te begrijpen en de lessen te kunnen blijven volgen.

18 Talen Tijdens de lessen Een soepel begrip van de Nederlandse taal is nodig voor het volgen van de lessen en het lezen van de literatuur, indien u de Nederlandstalige opleiding wilt volgen.

Tijdens stage in de kliniek en studiecoördinatie Een aantal van onze praktijkbegeleiders spreekt Chinees, Nederlands en/of Engels. Hierdoor kan de voertaal tijdens de stage variëren. De studiecoördinator spreekt zowel Nederlands als Engels.


S H E N Z H O U O P E N U N I V E R S I T Y O F TC M | 15

19 Professioneel gedrag Van onze studenten wordt professioneel gedrag en een beleefde opstelling verwacht; niet alleen in de lessen, maar ook in de praktijk tijdens de stage. In gezondheidszorg ligt de prioriteit bij de patiĂŤnt. Om deze reden wordt de student niet alleen op de technische aspecten van de behandeling beoordeeld, maar ook op zijn of haar attitude. De leidinggevende arts kan een opmerking in het praktijkrapport maken in de volgende gevallen: het niet opvolgen van gegeven opdrachten, een onprofessionele houding jegens patiĂŤnten of een incorrecte houding jegens de docent of medestudenten. De Shenzhou Open University behoudt zich het recht voor om studenten studievoortgang of deelname aan examens te weigeren als zijn of haar gedrag in conflict is met de geldende normen voor goede en veilige beoefening van TCG.

20 Minimale Academische Vooruitgang Aan het eind van ieder studiejaar wordt een examen afgenomen. Een minimumscore van 60 punten is noodzakelijk om te kunnen slagen. Voor meer informatie over examens verwijzen we u naar het onderdeel examinering.

21 Academisch Jaar en Lengte van de Opleiding Doorgaans betekent een academisch jaar de periode tussen september en juni van het volgende jaar. Voor sommige opleidingen is er echter een afwijkende begindatum. Een lesprogramma is in de studiegids gevoegd of kan op verzoek naar u verzonden worden. De lengte van iedere afzonderlijke opleiding is te vinden bij de omschrijving van de opleidingen.

22 Overdraagbaarheid van Studiepunten Toegestane Overdracht van Studiepunten van geaccrediteerde scholen in Nederland De Shenzhou Open University accepteert studenten die eerder aan een van de geaccrediteerde TCG opleidingsinstituten binnen Nederland studeerden. Voorwaarde voor overdracht van studiepunten is een voldoende aantal punten voor het afgelopen studiejaar om door te mogen stromen naar het daaropvolgende studiejaar. Een brief van de school in kwestie vergezeld van examenresultaten is vereist, alsmede een verklaring met een uiteenzetting van de behandelde vakken. De Shenzhou Open University zal het opleidingsniveau van de vorige school vergelijken met dat van de eigen opleiding. Het is de student vervolgens toegestaan de opleiding op te pakken vanaf het vergelijkbare niveau.

Toegestane Overdracht van Studiepunten van geaccrediteerde scholen buiten Nederland Studenten die eerder TCG studeerden aan een opleidingsinstituut buiten Nederland, kunnen hun studie aan de Shenzhou Open University voortzetten. De student in


1 6 | S T U D I E G I D S 2 0 14 - 2 0 1 5

kwestie moet het afgelopen studiejaar met afdoende hoge resultaten afgerond hebben om door te mogen stromen naar het daarop volgende studiejaar. Een brief van de school in kwestie vergezeld van examenresultaten is vereist, alsmede voldoende bewijs middels een verklaring van de vorige school met een uiteenzetting van de behandelde vakken. De Shenzhou Open University zal het opleidingsniveau van de vorige school vergelijken met dat van de eigen opleiding. De student mag vervolgens de studie vanaf het vergelijkbare niveau oppakken.

Bepaling tot Vergelijkbaar Cursusniveau voor een niet-geaccrediteerd Instituut Wanneer een aspirant-student een opleiding aan een niet-geaccrediteerd instituut heeft gevolgd, binnen of buiten Nederland, biedt de Shenzhou Open University de gelegenheid tot het afnemen van een examen ter niveaubepaling. Een minimum resultaat van 60 punten is noodzakelijk. De student mag aan de Shenzhou Open University de opleiding voortzetten vanaf het examenniveau. De kosten voor het examen ter niveaubepaling dienen v贸贸r aanvang van het examen voldaan te worden.

Examinering op Verzoek van een Beroepsvereniging Iemand die een TCG opleiding buiten Nederland heeft afgerond en een verzoek tot lidmaatschap bij een van de Nederlandse beroepsverenigingen heeft ingediend, kan verzocht worden om een examen af te leggen bij een geaccrediteerd opleidingsinstituut in Nederland. De Shenzhou Open University biedt hiertoe de gelegenheid. De examens worden in het Engels afgenomen. Een verklaring van het examenresultaat wordt naar de beroepsvereniging in kwestie gestuurd; de student ontvangt een kopie van deze verklaring. De kosten voor het examen ter niveaubepaling dienen v贸贸r aanvang van het examen voldaan te worden.

23 Combineren van Opleidingsonderdelen Het opleidingsonderdeel Medische Basiskennis (HBO-niveau) kan gecombineerd worden met het onderdeel Basiskennis Traditionele Chinese Geneeskunde en de 2-jarige vervolgopleiding Acupunctuur.. Het is studenten niet toegestaan om twee academische jaren van hetzelfde opleidingsonderdeel te volgen.

24 Examinering n

Er is een schriftelijk en/of mondeling examen aan het eind van ieder studiejaar. Een voldoende score van 60 procent voor de praktische en theoretische onderdelen is noodzakelijk om in aanmerking te komen voor doorstroming naar het volgende studiejaar. n In de kliniek wordt de student tijdens de stage beoordeeld aan de hand van criteria die betrekking hebben op de uitoefening van TCG. n Herexamens: studenten die niet geslaagd zijn voor een examen mogen binnen drie maanden opnieuw een poging wagen. In het geval de student een tweede keer voor het examen zakt, zal hij of zij tot het daarop volgende jaar moeten wachten totdat om het examen weer te mogen doen. In dit geval zullen kosten in rekening worden gebracht.


S H E N Z H O U O P E N U N I V E R S I T Y O F TC M | 17

n

In sommige gevallen kiest een student ervoor om niet deel te nemen aan het eerste examen en direct voor het herexamen te gaan. Dit wordt beoordeeld als “examenverzuim”. Indien de student voor dit herexamen zakt, kan het examen pas in het daarop volgende studiejaar afgenomen worden. In dit geval zullen kosten in rekening worden gebracht. n Studenten die niet opdagen voor het examen en ons niet ten minste drie weken van tevoren hiervan op de hoogte hebben gesteld, verliezen hun recht op het gratis herexamen. Het herexamen kan na betaling worden afgenomen. n De Shenzhou Open University behoudt zich het recht voor studenten die tot twee keer voor hetzelfde examen zijn gezakt te weigeren tot vervolgstudie.

Cum Laude Cum Laude wordt gegeven aan studenten van Acupunctuur, die een gemiddelde score van 8.5 of hoger hebben EN die het opleidingsonderdeel Medische Basiskennis hebben gevolgd. Het gemiddelde resultaat wordt berekend uit de resultaten van de onderdelen Basiskennis TCG en de jaarlijkse resultaten per gekozen opleiding, gedeeld door het aantal studiejaren. Studenten die eens of vaker dan eens gezakt zijn voor een examen, zullen geen Cum Laude krijgen, ook al is hun gemiddelde eindcijfer 8.5 of hoger.

25 Studiemateriaal en studieboeken Studenten dienen een aantal boeken aan te schaffen. Aanvullende syllabi worden, waar van toepassing, tijdens de lessen uitgedeeld. De Shenzhou Open University gebruikt altijd de meest recente edities van boeken. Mocht de editie die we in de studiegids noemen niet langer verkrijgbaar zijn, neem dan contact op met de studiecoördinator alvorens een eventuele andere editie van het boek aan te schaffen.

Basisopleiding Chinese Geneeskunde De Grondslag van de Chinese Geneeskunde, auteur G. Maciocia (verplicht boek) Tongdiagnostiek in de Chinese Geneeskunde, auteur G. Maciocia (aanbevolen boek) Diagnostiek in de Chinese Geneeskunde, auteur G. Maciocia (aanbevolen boek)

Acupunctuur De Grondslag van de Chinese Geneeskunde, auteur G. Maciocia (verplicht boek, zie ook basisjaar) De Praktijk van de Chinese Geneeskunde, auteur G. Maciocia (verplicht boek)

Medische Basiskennis 1e jaar: Anatomie & Fysiologie, 5e editie, auteur Frederic H. Martini, Edwin F. Bartholomew (verplicht boek) Reader Psychologie, gebaseerd op het boek Psychology, the Science of Mind and Behaviour, auteur N. Holt, A. Bremner, E. Sutherland, M. Vliek, M. Passer & R. Smith (Eds) (2012), McGraw-Hill Education - Europe Coëlho Zakwoordenboek der Geneeskunde (aanbevolen boek)


1 8 | S T U D I E G I D S 2 0 14 - 2 0 1 5

26 Nascholing en Seminars De Shenzhou Open University organiseert regelmatig seminars. Met ons programma voor dit seizoen hopen we u een goede keuze aan te bieden. Recente ontwikkelingen in de TCG alsmede de interesse in verschillende onderwerpen die deelnemers aan de dag leggen, bewegen ons steeds weer tot het zoeken naar nieuwe onderwerpen voor seminars. Bekende artsen en docenten uit China, Europa en de Verenigde Staten worden uitgenodigd om boeiende lezingen voor u te verzorgen. Voor al onze seminars vragen wij accreditatie aan bij de verschillende beroepsverenigingen. U kunt het programma vinden op onze website: www.shenzhou-university.com. Wij kondigen onze seminars alleen op onze website en in de vaktijdschriften aan. Als u graag op de hoogte gehouden wordt over ons seminar-aanbod, vul dan uw e-mail adres in op de website.

27 Ons team docenten Dr. Weixiang Wang Academisch Decaan van de Shenzhou Open University of TCM, lid van de China Association of Chinese Medicine, docent aan de Nanjing Universiteit voor TCG. Hij studeerde af aan de Nanjing Universiteit voor TCG in 1989 en ontving een aantal jaren later zijn Master en PhD titels van dezelfde universiteit. Vóór zijn komst naar Nederland in 2003, had hij reeds 14 jaar werkervaring aan de Nanjing Universiteit en de academische ziekenhuizen in China. Hij heeft uitgebreide ervaring in het lesgeven aan en begeleiden van TCG studenten alsmede klinische ervaring. Hiernaast was hij schrijver of co-auteur van tien publicaties aangaande TCG in China. Alvorens hij zich bij de Shenzhou Open University of TCM in Amsterdam voegde, werkte Dr Wang in Ierland, Hong Kong, Oostenrijk en Duitsland als gastdocent en TCM arts. Hij is commissaris van het Chinese Medicine Education Committee of Pan-European Federation of Traditional Chinese Medicine Societies (PEFOTS) en lid van Zhong – de Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde als geregistreerd Chinees Geneeskundig Arts.

Dr. Feng Li Yao Studeerde Traditionele Chinese Geneeskunde aan het Jiangxi College voor TCG waar hij zijn Bachelor titel in Geneeskunde behaalde in 1982. Daarnaast werkte hij aan het Jiangxi Onderzoeksinstituut voor TCG tot 1985. Van 1985 tot 1987 studeerde hij verder aan de Nanjing Universiteit voor TCG waar hij zijn Master titel in de Geneeskunde behaalde, waarna hij als universitair hoofddocent in het academisch ziekenhuis van het Beijing College voor Acupunctuur werkte. Hiernaast was hij consultant bij het militair hospitaal in Xiamen en werkte tevens in Riyadh te Saudi Arabië. In 2000 verhuisde hij naar Nederland, alwaar hij aan het werk ging als acupuncturist. Sinds 2006 heeft hij zijn eigen kliniek.

Dr. Hui Jun Shen Studeerde af aan de Shanghai Universiteit voor TCG in 1982. Van 1982 tot 1985 werkte hij als arts aan het Xinjiang Ziekenhuis voor Chinese Geneeskunde. Hij behaalde zijn Master titel aan het College voor Chinese kruidenleer, deel van de Beijing Universiteit voor TCG in 1988. Daarna werkte hij als docent en universitair hoofddocent aan de Beijing Universiteit voor TCG tot 1995. In dat jaar verhuisde hij naar Engeland alwaar hij sindsdien in een kliniek werkzaam is. Dr Shen beschikt over zeer brede kennis en onderwijservaring in TCG.


S H E N Z H O U O P E N U N I V E R S I T Y O F TC M | 19

Dr. Yifan Yang Studeerde Traditionele en Moderne Medicijnen aan de Beijing Universiteit voor Traditionele Chinese Geneeskunde van 1977 tot 1982 en werkte daar als docent en arts na haar afstuderen op de Chinese Kruidenafdeling. Naast lesgeven en beroepsbeoefening behaalde ze haar Master titel in Chinese Kruiden- en Formuleleer. In 1990 verhuisde ze naar Nederland, alwaar ze sindsdien in de TCG kliniek werkzaam is. Dr. Yang geeft hiernaast colleges in Chinese Kruidenleer aan studenten in zowel Nederland als België.

Dr. You-Ping Zhu Is voornamelijk opgeleid in de farmaceutische wetenschappen (B.Sc., 1982) en gespecialiseerd in de farmacognosie van de Chinese kruidenleer (Ph.D., 1989). Dr. Zhu is verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole en zaken omtrent regelgeving bij de CMC Tasly Group BV, Nederland. Hij was universitair hoofddocent farmacognosie aan de Faculteit Farmacologie, SMMU Universiteit te Shanghai, China. Zijn boek Chinese Materia Medica: Chemistry, Pharmacology and Application is het meest veelomvattende naslagwerk op het gebied van wetenschappelijke informatie over Chinese kruiden. Er wordt, zowel in de Verenigde Staten als in Europa, bijzonder vaak een beroep gedaan op zijn expertise aangaande veiligheids- en kwaliteitskwesties in de Chinese kruidenleer en zijn diepe kennis in de complexe regelgeving voor kruidenproducten binnen de EU.

A.C.F.M. Korthout, arts Studeerde natuurgeneeskunde aan de Nederlandse Academie voor Natuurgeneeskunde te Hilversum, medicijnen aan de Rijksuniversiteit Limburg te Maastricht en ooracupunctuur aan de Stichting NAAV Opleiding SNO. Hij voert sinds1983 zijn eigen praktijk voor natuurgeneeskunde in Sleeuwijk. Hij is lid van de Nederlandse acupunctuur vereniging NAAV en hij geeft les aan de NAAV Onderwijsen Onderzoeksstichting in de vakken ooracupunctuur en basale reanimatie (BLS) met de AED. Hij doceert pathologie binnen de vijfjarige opleiding aan de Hogeschool voor Natuurgeneeswijzen HvNA te Arnhem, alsmede het éénjarige opleidingsonderdeel Basiskennis Westerse Geneeskunde. Hij geeft sinds 2010 het studieonderdeel pathologie aan de Shenzhou Open University.

Marc C. Shamier, arts Studeerde af aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij deed (Honours Program) onderzoek naar de “Specificiteit en Reactiviteit van infiltrerende lymfocyten in microsatelliet-instabiele colorectale tumoren”. Hij is een gemotiveerd docent die begon met lesgeven in het studiejaar 2010-2011. Hij wordt door de studenten gewaardeerd om zijn heldere methoden en prettige sfeer in de lessen. Aan de Shenzhou Open University doceert hij anatomie en fysiologie.

Drs. Peggy Bosch Is psycholoog (afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen), acupuncturist (opgeleid bij Shenzhou) en Heilpraktikerin. Ze werkt in een grote psychiatrische instelling in Duitsland en heeft op vele psychiatrische afdelingen gewerkt, waaronder forensische psychiatrie, verslavingsbehandeling, algemene psychiatrie en traumapsychiatrie. Heden rondt zij een PhD onderzoek naar acupunctuur bij de behandeling van schizofrenie en depressie (aan de afdeling Biologische Psychologie aan de Radboud Universiteit) af. Samen met haar man Maurits van den Noort werkte zij als schrijver en redacteur aan het boek Schizofrenie, Slaap en Acupunctuur. Ze geeft regelmatig lezingen op (internationale) congressen, doceert bij internationale lezingen gehouden in Nederland en aan de Duitse Heilpraktiker School te Leipzig. Ze geniet van het lesgeven en is begeleider voor Bachelor en Master studenten bij het schrijven van hun scriptie en gedurende hun stage. Zij zal voor onze cursussen en seminars Medische Basiskennis de psychosociale kennis verzorgen.


2 0 | S T U D I E G I D S 2 0 14 - 2 0 1 5

Nancy Verwoerd Studeerde af aan de Shenzhou Open University of TCM gespecialiseerd in Acupunctuur en Chinese Materia Medica gepatenteerde Formules. Hierna continueerde ze haar kennis door het volgen van nascholingscursussen in medische basiskennis evenals medische onderzoekstechnieken, kinesiologie. Tevens nam zij deel aan diverse nascholingen en seminars zoals Pols diagnostiek, Zhu’s scalpacupunctuur, Auriculo (oor acupunctuur) en Faeces Diagnostiek. In haar praktijk combineert zij haar kennis over voeding, voedingssupplementen en TCG.

Drs. Carlien A. Nijbroek Studeerde in 1979 af aan de Katholieke Universiteit Nijmegen als psycholoog. Haar diepe interesse in het veld van de geestelijke gezondheid en gezondheid in het algemeen, motiveerde haar tot het volgen van verschillende opleidingen zoals hypnotherapie, neuropsychologische diagnostiek, neuro-emotionele integratie (NEI) en meer. Ze studeerde af aan de Shenzhou University of TCM als acupuncturist voor de opleiding Acupunctuur en Chinese Materia Medica gepatenteerde Formules. Hierna verdiepte en vergrootte zij haar kennis op het gebied van de TCG verder tijdens de daarop volgende jaren bij verschillende opleidingsinstituten en voltooide Tuina therapie en Chinese Guasha cursussen (tot aan docent niveau). Ze heeft ervaring in het docentschap en deelt haar uitgebreide kennis graag.

Drs. Ing Marlon Tjin A Koeng Studeerde HBO medisch laboratoriumonderwijs (immunohistologie en moleculaire biologie) aan de Hogeschool West-Brabant en ontving zijn diploma in 1994. Zijn achtergrond in de gevechtskunsten maakte hem nieuwsgierig naar wat de Chinese Geneeskunde te bieden had, wat resulteerde in een studie TCG bij Shenzhou. Hij studeerde af aan de Shenzhou Open University of TCM in Acupunctuur en een aantal jaren daarna behaalde hij zijn Tuina therapie diploma aan de European Academy of Traditional Medical Science. In hetzelfde jaar behaalde hij het diploma Assistent Patholoog. Hij heeft zijn eigen praktijk en ook een sportschool in Haarlem, waar hij Shaolin Kung Fu en andere gevechtskunsten doceert.

Stagebegeleiders in de kliniek: Dr. Weixiang Wang Dr. Liping Zhao Is de voormalig vice-directeur van de dermatologie-afdeling aan het Geaffilieerde Dongzhimen Ziekenhuis van de Beijing Universiteit voor Traditionele Chinese Geneeskunde alsmede universitair hoofddocent en adviseur voor Master studenten. Ze studeerde af aan de Beijing Universiteit voor TCG in 1982. De afgelopen 20 jaar heeft zij lesgegeven, behandeld en onderzoek gedaan op het gebied van Chinese kruiden en acupunctuur met de nadruk op dermatologie; een veld waarin zij een uitzonderlijke hoeveelheid kennis en expertise heeft vergaard. Zij is tevens een stagebegeleider voor studenten Kruidenleer.

Dr. Q.T. Nguyen Studeerde Traditionele Geneeskunde aan de Vietnam Universiteit voor Traditionele Geneeskunde en studeerde af in 1998. Tot 2002 was hij werkzaam als Traditioneel geneeskundig arts in de disciplines acupunctuur, tuina en kruidengeneeskunde in het Nationaal ziekenhuis voor Traditionele Geneeskunde te Hanoi, Vietnam. Van 2003 tot 2008 praktiseerde hij in zijn eigen privepraktijk in Hanoi, Vietnam. Sinds zijn verhuizing naar Nederland in 2009 werkt hij in onze kliniek. Hij is lid van de beroepsvereniging ZHONG. Hij is ook stagebegeleider voor de Tuina studenten.


S H E N Z H O U O P E N U N I V E R S I T Y O F TC M | 21

Dr. M.A.S. Satjadibrata Studeerde in 1975 af als arts en in 1980 als chirurg te Surabaya, Indonesië. Hij ontving zijn arts licentie in 1994 en is sinds 1998 BIG geregistreerd. Hij volgde een opleiding tot arts-acupuncturist aan de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging (NAAV) en hij is lid van de NAAV sinds 1997. Hij beschouwt acupunctuur als een effectieve vorm van Traditionele Chinese Geneeskunde die de reguliere geneeskunde kan ondersteunen en aanvullen. Hij is eveneens stagebegeleider voor acupunctuurstudenten.

Dr. S.M. Sukrisno Werd in Indonesië geboren. Op 15 jarige leeftijd verhuisde zij naar China, alwaar zij haar middelbare schooldiploma haalde. In 1976 studeerde ze af als arts in China. Na haar verhuizing naar Nederland studeerde ze medicijnen aan de VU te Amsterdam, waar ze haar diploma behaalde in 1990. Ze heeft zowel in Nederland als in China acupunctuur gestudeerd en ze is lid van de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging (NAAV) sinds 2005. Zij is tevens een stagebegeleider voor acupunctuur studenten.

Dr. Pingzheng Zhao Studeerde af aan het Guangxi College voor Traditionele Chinese Geneeskunde in 1988. Daarna werkte hij ruim tien jaar als TCG-arts in een ziekenhuis in Yangsuo. Na zijn verhuizing naar Nederland werkte hij zowel in zijn eigen kliniek als in de Shenzhou kliniek als TCG arts, gespecialiseerd in Kruidenleer. Daarnaast is hij stagebegeleider voor de Kruidenleer studenten van de Shenzhou Open University.

Gastdocenten Dr. Shaomin Xue Gastdocent aan de Shenzhou Open University of TCM. Zij behaalde haar Master titel in 1991 aan het Acupunctuur en Moxatherapie Instituut dat gelieerd is aan de Academie voor Traditionele Chinese Geneeskunde in Beijing. Hiervoor studeerde ze vijf jaar lang aan het Instituut voor Chinese Geneeskunde Beijing, met een specialisatie in de richting acupunctuur gedurende de daarop volgende drie jaar. Dr. Xue heeft vele jaren praktijkonderwijs ervaring in de TCG, zowel in China als in Europa. Zij heeft vijf publicaties over acupunctuur en TCG geschreven en geredigeerd. Hiernaast is ze voorzitter van de Quality Control Committee of PEFOTS (Pan-European Federation of TCM Societies).

Dr. Jidong Wu Gastdocent aan de Shenzhou Open University of TCM en docent aan de Nanjing University of TCM. Dr. Wu kwam in 1993 naar Engeland. Sindsdien is hij zowel in de praktijk als op academisch gebied actief geweest op het vakgebied TCG in Engeland. Hij was het hoofd van de Bachlor opleiding TCG aan de Middlesex University – de eerste TCG opleiding met erkende graad in Europa. Tegenwoordig is hij senior docent en professioneel adviseur voor de TCG Bachelor opleiding aan de Middlesex University. Dr. Jidong Wu is sinds 1994 acupunctuur arts in de omgeving van Londen en Cambridge. Hij is gespecialiseerd in acupunctuurtherapie en zeer ervaren in het behandelen van gynaecologische aandoeningen met Chinese kruiden. Dr. Wu is een geregistreerd lid van de Britisch Acupuncture Council (BacC), een raadslid van de Association of Traditional Chinese Medicine (ATCM) en eervol lid van het Register of Chinese Herbal Medicine (RCHM)


2 2 | S T U D I E G I D S 2 0 14 - 2 0 1 5

Dr. Shulan Tang Gastdocent aan de Shenzhou Open University of TCM. Zij studeerde af met een Master titel in de Medicijnen. Na 7 jaar werkervaring in Chinese ziekenhuizen kwam ze in 1991 naar Engeland om Chinese Geneeskunde uit te oefenen en heeft zich sindsdien gevestigd als invloedrijk lid van de Chinese medische gemeenschap aldaar. Haar uitzonderlijk volle rooster bestaat uit voltijdse voering van haar eigen privékliniek, regelmatige bijdragen aan vaktijdschriften en invulling van haar plichten als Academisch Leidinggevende aan het ATCM en staflid van de RCHM. Tevens is zij part-time docent aan de Salford University en een gastspreker voor scholen in zowel het Verenigd Koninkrijk als Europa. Dr. Tang verenigt haar uitgebreide ervaring in de Chinese Geneeskunde, met name in de gynaecologie, met een ongecompliceerde doceerstijl.

28 School- en Stagebeleid Als student aan de Shenzhou Open University dient men zich te houden aan de regels aangaande gedrag, klaslokalen, koffie- en theepauzes en lunchpauzes zoals hierbij omschreven.

Leslocatie TU Delft Library De lokalen en de ruimte voor koffie/thee en lunch dienen netjes gehouden te worden; er wordt van studenten verwacht dat zij hun eigen afval zelf naar behoren wegwerpen. Gedurende de les: Mobiele telefoons moeten of uitgeschakeld of in stille modus staan gedurende de lessen. In de pauzes kan men bellen. Als men toch de telefoon wil beantwoorden gedurende de les dan dient men deze te beantwoorden buiten het leslokaal.

Stagelocatie Amsterdam Toegestane / Verboden ruimtes tijdens pauzes Algemeen genomen zijn alleen de publieke ruimtes op de eerste verdieping en de winkel- en receptieruimte toegestaan voor studenten. Met uitzondering van de tijden waarop de student stage loopt zijn de behandelruimtes verboden gebied. Daarbij is het niet toegestaan om de administratieruimten op de eerste etage en de wachtkamer voor de patiënten te betreden. De student dient de ingang van het gebouw, de receptiebalie en de ingang tot de behandelruimtes vrij te houden. Boeken in de winkel dienen met zorg te worden gehanteerd en zowel boeken als producten moeten op hun oorspronkelijke plaats teruggezet worden indien ze niet gekocht worden. Mobiele telefoons moeten of uitgeschakeld of in stille modus staan gedurende de stage. Het is toegestaan om in de pauzes buiten te bellen.

Stagebeleid Iedere student is verantwoordelijk voor het plannen en registreren van de eigen stage-uren. Bij de receptiebalie bent u in de gelegenheid om een hele of halve dag te reserveren. Er is een maximum van twee studenten per arts. Ochtend 09.00 – 13.00

Middag 13.30 – 17.30

Hele dag 09.00 – 17.30

De artsen stellen het op prijs als de student op tijd in de kliniek aanwezig is. In het geval dat u iets later arriveert, wordt u vriendelijk verzocht om te wachten met binnen komen tot de arts aan de behandeling van de volgende patiënt begint.


S H E N Z H O U O P E N U N I V E R S I T Y O F TC M | 23

Mocht u wegens omstandigheden verhinderd zijn om een geboekte stage na te komen, meld dit dan uiterlijk 24 uur van te voren aan de receptie. Zo kan een andere student een aantal van zijn of haar stage-uren op die dag invullen. Een registratieformulier voor de stage-uren met alle studenten per studiejaar ligt klaar bij de receptie. Bij binnenkomst en vertrek wordt u verzocht uzelf te melden aan de balie: uw uren zullen hier geregistreerd worden. Tijdens de stage wordt van de studenten verwacht dat zij een schone, witte doktersjas dragen. Het is de bedoeling dat een eigen jas meegenomen wordt. We verzoeken u speciale aandacht te geven aan persoonlijke hygiëne; denk aan schone nagels en handen, et cetera. Het hanteren van materialen dient als volgt te gaan: n deponeer gebruikte naalden in de daarvoor bestemde gele bakken n watjes en plastic buisjes dienen in de grote afvalbakken geworpen te worden n ook papier dient in opgevouwen staat in de grote afvalbakken gedeponeerd te worden Er wordt van alle studenten op elk moment van de aanwezigheid in de kliniek verwacht dat zij een onberispelijke, professionele houding aannemen. Hiernaast dienen studenten zich respectvol te gedragen in het bijzijn van artsen en patiënten. Het is van belang dat de student zich realiseert dat hij of zij geen doktor is in deze context, ongeacht of de student in kwestie elders arts of therapeut is. Het is de student verboden om ongevraagd advies te geven of persoonlijke vragen te stellen aan de patiënten of om ze andere vormen van therapie te adviseren. Sommige patiënten hebben liever geen stagiaire bij de behandeling; dit dient te worden gerespecteerd. Studenten die hun stage liever elders lopen, dienen vooraf de studiecoördinator te raadplegen voor verdere informatie over criteria en dergelijke. Chinese Medical Center biedt studenten de gelegenheid tot het lopen van stage in de eigen kliniek. Een vast aantal casusverslagen dient volgens de stageregels te worden ingeleverd. Zie ook punt 19. Professional Gedrag.

Chinese Medical Center Vooraf regelen via telefoon of e-mail

Receptie (Stage registratieformulier ophalen)

Acupunctuur Afdeling

Receptie (Terugbrengen Stage registratieformulier)


2 4 | S T U D I E G I D S 2 0 14 - 2 0 1 5

29 Klachten De Shenzhou Open University streeft naar een zo hoog mogelijk professioneel niveau in al haar opleidingen. Het kan echter voorkomen dat een student een klacht heeft aangaande de school, de studie of iets anders. De eerste personen die men kan aanspreken over een klacht zijn de decaan en de studiecoördinator. U kunt een klacht mondeling of schriftelijk indienen. De Regels bij Klachten van de school zijn vastgelegd en verkrijgbaar op aanvraag.

30 Informatie over gerelateerde organisaties Er zijn beroepsverenigingen die studenten als studentenlid toelaten, met een mogelijkheid tot volledig lidmaatschap na afstuderen. Toelatingscriteria voor lidmaatschap verschillen per vereniging. Voor details hieromtrent verwijzen we u naar de beroepsvereniging in kwestie.

Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA) Van Persijnstraat 17 3811 LS Amersfoort Tel 033-4616141 (09.00 – 12.00) Fax 033-4654062 e-mail: nva@acupunctuur.nl website: www.acupunctuur.nl

ZHONG Secretariaat (Dinsdag – Donderdag 09.00 – 15.00) Salverdaplein 15 6701 DB Wageningen Tel 0317-423505 Fax 0317-451996 e-mail: info@zhong.nl website: www.zhong.nl

Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten (VNT) Secretariaat (Dinsdag – Vrijdag 10.00 – 12.30) Liendertseweg 112-2 3815 BJ Amersfoort Tel 033-4726003 Fax 033-4726300 e-mail: info@vnt-nederland.nl website: www.vnt-nederland.nl

V.T.C.G.N. Secretariaat Gloriantstraat 13 2531 EW Den Haag

Centraal Bureau NWP Jacob Clementstraat 1 6023 CB Budel-Schoot Tel 0495-499919 (werkdagen 08.30 – 12.30) Fax 0495-499773 e-mail: info@nwp-natuurgeneeskunde. nl website: www.nwpnatuurgeneeskunde.nl

Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging (NAAV) Secretariaat Zuidoostersingel 13 8861 GB Harlingen Tel 0517-415231 (zie website voor meer info) e-mail: info@naav.nl website: www.acupunctuur.com


S H E N Z H O U O P E N U N I V E R S I T Y O F TC M | 25

Federatie voor Additief Geneeskundig Therapeuten (FAGT) Secretariaat Spoorstraat 10 6026 CX Maarheeze Tel 06-29733555 e-mail: secretariaat@fagt.org website: www.fagt.org

Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland CPION K.P. van der Mandelelaan 41A 3062 MB Rotterdam Tel. 0900-2224111 e-mail: info@cpion.nl website: www.cpion.nl

Federatie Opleidingen in de Natuurlijke Geneeswijzen FONG Donkerstraat 42 4901 EL Oosterhout Tel: 06-44205051 Maandag en Donderdag van 09.00 tot 12.00 E-mail: secretariaat@fong.nl Website: www.fong.nl

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg RBCZ Postbus 70 4700 AB Roosendaal Tel: 0165-564652 Maandag – Vrijdag van 10.00 tot 13.00 e-mail: info@rbcz.nl website: www.rbcz.nu

31 Routebeschrijving Route TU Delft Library Met de auto De centrale bibliotheek van TU Delft Library is met de auto gemakkelijk bereikbaar vanaf de snelweg A13: n neem de afrit Delft-Zuid en volg de borden TU Delft n draai rechtsaf de Schoemakerstraat op n neem de tweede weg naar links, de Van der Waalsweg n dit is de parkeerplaats, de bibliotheek bevindt zich recht voor u met de hoofdingang links om de hoek. n Het parkeren is gratis

Met het openbaar vervoer Als u met het openbaar vervoer komt, neemt u de trein of bus naar Station Delft. Daar kunt u de volgende bussen naar TU Delft Library nemen: n bus 69 (richting Delft Watermanweg), uitstappen halte Aula TU Delft n bus 121 (richting Zoetermeer), uitstappen halte Aula TU Delft Vanaf de halte Aula loopt u meteen linksaf de Chr. Huygensweg in. De bibliotheek is het gebouw aan de rechterkant van de weg met grasdak en kegel. Voor bustijden kunt u kijken op: www.9292ov.nl

Route Shenzhou Open University of TCM Wij bevinden ons in het centrum van Amsterdam op loopafstand van het Centraal Station. De Nieuwmarkt en Chinatown zijn zeer nabijgelegen. Een omschrijving van de looproute van het Centraal Station naar ons pand kunt u vinden op onze website.

Met de auto: Komend van Den Haag: Volg de A4-E19 tot Ring A10 naar Amsterdam (Zuid/Centrum). Na de brug ga naar rechts. Bij het tweede verkeerslicht ga naar rechts, over de Amstel rivier. Maak een drie-kwart draai op de rotonde bij Amstelstation (Pr. Bernhardplein). Volg de weg tot


2 6 | S T U D I E G I D S 2 0 14 - 2 0 1 5

het eind van de Weesperstraat (Mr. Visserplein). Houdt rechts aan, ga niet door de tunnel. Houdt rechts aan. Op de rotonde ga naar de richting van de Prins Hendrikkade. Ook hier, ga niet door de tunnel maar houdt rechts aan, tot je bij de stoplichten komt (Prins Hendrikkade). Ga naar links. Volg de weg in de richting Centraal Station. Na het tweede stoplicht, neem de tweede straat links. Dat is de Geldersekade. Op nummer 67 – in het gebouw van CMC Tasly Group – is op de 1e etage de Shenzhou Open University gehuisvest. Komend van Utrecht: Neem de A2 tot Amsterdam-centrum, afslag S110. Voor verdere routedetails zie hierboven. Komend van Haarlem: Neem de N5 door Halfweg naar Amsterdam-centrum. Je passeert het Centraal Station. Volg de weg. Neem de tweede straat aan jouw rechterkant (op de hoek zie je de “Schreierstoren”). Komend van Zaandam: Neem de A8 naar Amsterdam-noord. Ga door de IJtunnel naar Amsterdam-centrum. Sla rechts af (Prins Hendrikkade). Na de tweede straat, sla links af. Dat is de Geldersekade.

Per Metro/Trein: Ga naar het Centraal Station. Shenzhou Open University – gehuisvest in het gebouw van CMC Tasly Group – is op loopafstand van het Centraal Station.

Te voet: Komende vanaf het Centraal Station gaat u naar links waar de stadsbussen vertrekken. Steek de weg over en ga links de Prins Hendrikkade op. Neem de tweede straat rechts (om de hoek voorbij de Schreierstoren). U bevindt zich nu op de Geldersekade. Op nummer 67 – in het gebouw van CMC Tasly Group – is op de 1e etage de Shenzhou Open University gehuisvest.

Shenzhou Bed & Breakfast Het Shenzhou Bed & Breakfast hotel is direct naast de school gesitueerd. Dit is erg gemakkelijk in het geval van seminars of wanneer u uw verblijf in Amsterdam wilt verlengen. Studenten aan de Shenzhou Open University kunnen hier voor een gereduceerd tarief verblijven. Reserveren kan via 020-5218151 of stuur een e-mail naar: hotel@shenzhou.com. Website: www.shenzhou.com/hotel

Ce

ntr

aal

Station plein

Sta

tio

n

Schreierstoren

Nieuw Markt


S H E N Z H O U O P E N U N I V E R S I T Y O F TC M | 27

Shenzhou Open University of TCM (in het gebouw van CMC Tasly Group) Geldersekade 67, 1011 EK Amsterdam

TU Delft Library Prometheusplein 1, 2628 ZC Delft


2 8 | S T U D I E G I D S 2 0 14 - 2 0 1 5

Open Shenzhou

University

of TCM

DIPLOMA

r n der Mee B ia n c a v a Amsterdam, the Netherlands

ha s su

of stu dy of in ts in th e co ur se ec em be r 19 79 ed re qu ire m en ib bo rn on 25 D cr es pr d an ce ss ar y pl et ed al l th e ne e d ic in e cc es sfu lly co m

W e s te r n M this Diploma f o s n o ti a ar de d Found d is he re by aw

, an 13 . rs ity of TC M th N ov em be r 20 u O pe n U ni ve e 30 da y of th on s at th e S he nz ho nd rla he et N e th , in A m ste rd am Duly signed and

acknowledged by:

ShenzhZ.oL.uDong, ODiprecetorn Unive rsity

s of Examiners

the Board On behalf of all

Professors

2013 Diploma's

DIPLOMA 12-03-14

A4.indd 63

of TCM

09:31

Han Wong

bo rn on 2 Ju ne ha s su cc es sfu lly 19 78 in Pe kin g, co mp let ed all th e C hin a ne ce ssa ry an d pr es cr ibe d re qu ire me nt s in th e co ur at th e Sh en zh ou

A c u p u n c tu r

e

se of stu dy of

O pe n U niv er sit y of TC M , an d in A ms ter da m, is he re by aw ar de th e N eth er lan ds d th is D ipl om a on th e 11 th da y of O cto be r 20 13 . Duly signed and ack

nowledged by:

Professors 2013 Diploma's

A4.indd 64

On behalf of all the

Boards of Examin

ers

Z.L. Dong, Directo

r

12-03-14 09:32


Colofon Tekst en illustraties Shenzhou Open University of TCM Vertaling www.tekstenverhaal.nl Fotografie Dreamstime Ontwerp www.studiosnh.nl

Š 2008-2015 Shenzhou Open University of TCM Deze studiegids is een uitgave van SOU of TCM. Niets uit deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worden zonder vooraf schriftelijke toestemming van SOU of TCM te hebben verkregen. De inhoud is onderhevig aan verandering door de bevoegden van de universiteit, zonder aankondiging vooraf.


Shenzhou Open University of TCM Geldersekade 67, 1011 EK Amsterdam T 020 521 81 50 l F 020 623 36 36 info@shenzhou-university.com l www.shenzhou-university.com

Studiegids Open University of TCM 2014-2015  

Als een van de beste onderwijsinstellingen van Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) in Nederland, bieden wij een unieke curriculum in het...