Page 1

2018

Katalog produktów

Product catalogue

rozświetlimy twoją przyszłość

lighting up your future

®


lighting up your future ŹRÓDŁA ŚWIATŁA • LIGHT SOURCES • LICHTQUELLEN • ZDROJ SVĚTLA • ZDROJ SVETLA • FÉNYFORRÁS • ИСТОЧНИКИ СВЕТА • FONTI DI LUCE • FONTES DA LUZ • FUENTES LUMINOSAS • Πηγές φωτός • SURSE DE LUMINĂ • IZVORI

17–73

SVJETLOSTI • LJUSKÄLLOR

OPRAWY ARCHITEKTONICZNE • ARCHITECTURAL LUMINAIRES • ARCHITEKTONISCHE LEUCHTEN • ARCHITEKTONICKÉ SVÍTIDLA • ARCHITEKTONICKÉ SVIETIDLÁ • ÉPÍTÉSZETI LÁMPATESTEK • АРХИТЕКТУРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ • APPPARECCHI

75–94

DI LUCE ARCHITETTONICI • ARMADURAS ARQUITECTÓNICAS • LUMINARIAS ARQUITECTÓNICAS • Φωτιστικά αρχιτεκτονικού φωτισμού • CORPURI DE ILUMINAT ARHITECTONICE • ARHITEKTONSKE SVJETILJKE • ARKITEKTONISK BELYSNINGSINSTALLATION

OPRAWY PRZEMYSŁOWE • INDUSTRIAL LUMINAIRES • INDUSTRIELEUCHTEN • PRŮMYSLOVÁ SVÝTIDLA • PRIEMYSELNÉ SVIETIDLÁ • IPARI VILÁGÍTÁS • ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ • APPARECCHI DI LUCE INDUSTRIALI • ARMADURAS

95–105

INDUSTRIAIS • LUMINARIAS INDUSTRIALES • Βιομηχανικά φωτιστικά • CORPURI DE ILUMINAT INDUSTRIALE • INDUSTRIJSKE SVJETILJKE • INDUSTRIBELYSNINGSINSTALLATION

OPRAWY ZEWNĘTRZNE • OUTDOOR LUMINAIRES • AUSSENLEUCHTEN • VENKOVNÍ SVÍTIDLA • VONKAJŠIE SVIETIDLÁ • KÜLTÉRI LÁMPATESTEK • НАРУЖНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ • APPARECCHI ESTERNE • ARMADURAS EXTERNAS • LUMINARIAS

107–130

DE EXTERIOR • Φωτιστικά εξωτερικού χώρου • CORPURI DE ILUMINAT EXTERIOARE • VANJSKE SVJETILJKE • UTOMHUS BELYSNINGSINSTALLATION

TAŚMY LED I AKCESORIA • LED STRIPS AND ACCESSORIES • LED-LEUCHTBÄNDER • LED PÁSKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ • LED PÁSY A PRÍSLUŠENSTVO • LED SZALAGOK ÉS TARTOZÉKOK • СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ И АКСЕССУАРЫ • NASTRI LED ED

131–149

ACCESSORI • TIRAS LED E ACESSÓRIOS • TIRAS LED Y ACCESORIOS • Ταινίες LED και εξαρτήματα τους • BENZILE LED ȘI ACCESORII PENTRU BENZI • LED TRAKE I PRIBOR ZA TRAKE • LED-BAND OCH BANDTILLBEHÖR

OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY • ELETRICAL INSTALLATION EQUIPMENT • ZUBEHÖR FÜR ELEKTROINSTALLATIONE • ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL • ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL • VILLANYSZERELÉSI ANYAGOK • ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ • ATTREZZATURE ELETTRICHE PER L’INSTALLAZIONE • EQUIPAMENTO ELÉCTRICO DE INSTALAÇÃO • ACCESORIOS DE INSTALACIÓN • Εξοπλισμός ηλεκτρικής εγκατάστασης • ACCESORIIPENTRU INSTALAȚII ELECTRICE • ELEKTROINSTALACIJSKI PRIBOR • ELEKTRISKA OCH MONTERINGSTILLBEHÖR

151–168


LED-POL to wiodący polski producent oświetlenia i akcesoriów LED. Firma powstała w roku 2006 w Bielsku-Białej, mieście przyjaznym nowym technologiom i  mocno związanym z branżą elektryczną i  energetyczną. W  ciągu kilkunastu lat działalności, z  niewielkiej firmy o  lokalnym zasięgu, LED-POL stał się przedsiębiorstwem działającym na terenie nie tylko całej Polski, ale i poza jej granicami – produkty z naszej oferty obecne są także w krajach Europy Środkowej i Południowej. Od początku naszej działalności koncentrujemy się na dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań oświetleniowych do zastosowań profesjonalnych i powszechnego użytku. Bazę naszej oferty stanowią innowacyjne, energooszczędne i ekologiczne źródła światła LED. Jest to zróżnicowana gama produktów przeznaczonych do oświetlenia podstawowego, dodatkowego oraz dekoracyjnego, dostępna w różnej temperaturze barwowej, odmiennej kolorystyce, a także wartości lumenów. W odpowiedzi na trendy rynkowe i zmieniające się potrzeby Klientów nieustannie aktualizujemy naszą ofertę, poszerzając ją nie tylko o kolejne rozwiązania w zakresie oświetlenia LED, ale i o nowe kategorie produktów. Wartości, którym hołdujemy w codziennej pracy to rzetelność, szacunek i lojalność wobec naszych Klientów oraz Dostawców. Staramy się tworzyć długoletnie relacje biznesowe, gdyż wierzymy, że pomogą one osiągnąć sukces naszym kontrahentom i naszej firmie. Od początku istnienia firmy współpracujemy przede wszystkim z  rynkiem tradycyjnym. Nasze produkty obecne są  w  niemal 700  wyspecjalizowanych hurtowniach, działających tak samodzielnie, jak i zrzeszonych w polskich grupach elektrycznych. Obsługa Klienta to kolejny aspekt naszej działalności, do którego przykładamy dużą wagę. Filarem firmy jest sieć przedstawicieli handlowych na terenie całego kraju oraz wspierający ich Dział Sprzedaży w  centrali firmy. Klienci zagraniczni otoczeni są opieką Działu Eksportu oraz oddziałów naszej firmy w  Czechach i  na  Słowacji. Ciągłość dostaw oferowanych przez nas produktów zapewnia centralny magazyn, zlokalizowany w siedzibie firmy. Niezwykle dużą wagę przykładamy do jakości naszych produktów. Aktywnie współpracujemy z naukowcami z najlepszych polskich uczelni – między innymi z  Politechniką Śląską w  Gliwicach oraz Akademią Górniczo-Hutniczą w  Krakowie. Dodatkowo, proces kontroli zgodności parametrów technicznych naszych produktów przeprowadzamy w laboratorium firmy w Polsce. Wyrazem uznania dla jakości produktów, uczciwości biznesowej i dynamiki rozwoju naszej firmy są liczne nagrody i  wyróżnienia, którymi możemy się poszczycić:

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

4


lighting up your future LED-POL is a leading Polish producer of lighting and LED accessories. The company was established in 2006 in Bielsko-Biala, a city friendly to new technologies and closely associated with the electrics and energy industries. Within several years of activity, LED-POL has grown from a small local business to a company operating not only across Poland but also beyond its borders. Our product offer is also present in the countries of Central and Southern Europe. Since the beginning of our activity we have been focused on delivering modern lighting solutions designed for professional applications and common use. The basis of our offer are innovative, energy-efficient, sustainable LED light sources. It is a diversified range of products intended for basic, supplementary and decorative lighting, available in different colour temperature, various colours and lumen value. In response to market trends and changing customer needs, we  constantly update our  offer, expanding it not only by further LED  lighting solutions, but also by new categories of products. Values we hold in our everyday work are respect and loyalty to our Customers and Suppliers. We strive to establish long-term business relationships, because we believe they will help our contractors and our company achieve success. From the very beginning of our operation we have cooperated primarily with the traditional market. Our products are present in nearly 700 specialized warehouses, operating individually or as members of Polish associated electrics groups. Customer Service is another aspect of our business that we attach great weight to. Our company’s pillar is the nationwide network of sales representatives and the supportive Sales Department at our headquarters. Foreign customers are cared for by our Export Department and our branches in the Czech Republic and Slovakia. Continuity of product supplies is ensured by the central warehouse at our premises. We pay ultra-great attention to the quality of our products. We cultivate active cooperation with scientists from the best Polish universities, including the University of Silesia in Gliwice and the AGH University of Science and Technology in Cracow. In addition, the conformity assessment of the technical parameters of our products is performed in our company’s laboratory in Poland. We have been frequently recognized for our product quality, business integrity and dynamics of development, with numerous prizes and awards, which we are proud of:

We invite you to explore our offer!

5


TABLE OF CONTENTS | INHALTSVERZEICHNIS | OBSAH | OBSAH | TARTALOMJEGYZÉK | ТАБЛИЦА СОДЕРЖАНИЯ | SOMMARIO | TABLA DE CONTENIDOS | ÍNDICE | ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ | CUPRINS | SADRŽAJ | INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SPIS TREŚCI

6

PREMIUM-E27-A60-15W-WW

PREMIUM-E27-A60-12W-WW

PREMIUM-E27-A60-10W-WW

E27-A65-BONO-18WWW/DW/CW

E27-TOTO-14W-WW/DW/CW

18

19

20

21

22

E27-TOTO-12W-WW/DW/CW

E27-TOTO-10W-WW/DW/CW

E27-BARO-10W-BC/BD/BZ

E27-VITO-5W-BZ

E27-G45-TOTO-6W-WW/DW/CW

23

24

25

26

27

E27-B45-NOTO-3,5W-BC

E27-COMBO-18W-WW/CW

E27-COMBO-12W-DW

E27-C37-TOTO-6W-WW/DW/CW

PREMIUM-E14-C37-6W-WW

28

29

30

31

32

E14-C37-TOTO-7W-WW/CW

E14-C37-TOTO-6W-WW/DW/CW

E14-C37-NOTO-3,5W-BC

E14-C37-TOTO-FLAMI-6W-WW

E14-G45-TOTO-7W-WW/CW

33

34

35

36

37

E14-G45-TOTO-6W-WW/DW/CW

E14-B45-NOTO-3,5W-BC

E14-T20-1,8W-WW

G9-SEDI-4,5W-WW/CW

G9-APLA-3,5W-WW/CW

38

39

40

41

42


G9-OLI-3W-BC/BZ

G4-OLI-1,5W-BC/BZ

G4-6L-1,2W-100LM-BC/BZ

G4-24L-SMD-80-BC

GU10-HERA-8W-II-BC/BD/BZ

43

44

45

46

47

GU10-LUPO-7W-WW/CW

GU10-TOTO-6W-WW/DW/CW

GU10-TOTO-4W-WW/DW/CW

GU10-TOTO-3W-WW/CW

GU10-BAHO-2W-WW/CW

48

49

50

51

52

GU10-D35-1,8W-BC/BZ

MR11-1,8W-150LM-80-BC/BZ

MR16-SIX-6W-BC/BZ

MR16-3,7W-320LM-80-BC/BZ

E14-R50-5,5W-BC/BD/BZ

53

54

55

56

57

AR111-GU10-(W)-COSMO-BC

AR111-G53-(W)-COSMO-BC

AR111-GU10-(W)-BASIC-14WWW/DW

E27-FL-CLARO-8W-WW

E27-FL-ROTA-6W-WW

58

59

60

61

62

E27-ST64-FL-AMBER-4W-WW

E27-G125-FL-AMBER-6W-WW

E14-C35-FL-CLARO-4W-WW

E14-C35-FL-CLARO-FLAMI4W-WW

GU10-21L KOLORY/COLORS

63

64

65

66

67

7


8

T8-60-GLASS-BD/BZ

T8-120-GLASS-BD/BZ

T8-150-GLASS-DW/CW

T8-60-BASIC-DW/CW

T8-120-BASIC-DW/CW

68

69

70

71

72

ADAPTER-E14/E27 ADAPTER-E14/GU10

ADAPTER-E27/E14

ADAPTER-E27/G9

ORO-ADAPTER-E27/GU10

GNIAZDO-GU10

73

73

73

73

73

PANEL-LED-VELA-60X60

PANEL-LED-VELA-30X120

PANEL-LED-GLARE-60X60-40W

PANEL-LED-60X60

PANEL-LED-30X120

76

77

78

79

80

TESSA-12W

TESSA-18W

TEO-12W

TEO-18W

REGINA-12W/18W-BC

81

82

83

84

85

VICTOR-12W/18W-BC

HANA-18W-BC

HUGO-18W-BC

SPOT-ZUMA-5W /-7W

SPOT-ZUMO-5W /-7W

86

87

88

89

90


LUMAGO-LED

LUMAGO-2

PARED-2XT8120

TALIO-18W-CW / -36W-CW

91

92

93

94

TODO-36W-DW / -L

INTERO-40W-DW / -SM / -L

SFERIS-40W-DW-L / -SM

INTEGRA-58W-DW

ETERNO-60W-DW-L / -SM

96

97

98

99

100

ATLAS-2XT860-G /-120-G /-150G

GRADO-2XT8120

HB-ALIEN-100W/150W/200W

HB-AERO-60W-DW / -100W-DW / -150W-DW

HB-120W-IP65-DIODO-BZ

101

102

103

104

105

HALOGEN-20W-DIODO-XP

HALOGEN-20W-DIODO-XP-PIR

HALOGEN-30W-DIODO-XP

HALOGEN-30W-DIODO-XP-PIR

HALOGEN-50W-DIODO-XP

108

108

109

109

110

HALOGEN-50W-DIODO-XP-PIR

HALOGEN-100W-DIODO-XP

HALOGEN-IGNIS-10W-CW

HALOGEN-IGNIS-10W-PIR-CW

HALOGEN-IGNIS-20W-CW

110

111

112

112

113

9


10

HALOGEN-IGNIS-20W-PIR-CW

HALOGEN-IGNIS-30W-CW

HALOGEN-IGNIS-30W-PIR-CW

HALOGEN-IGNIS-50W-CW

HALOGEN-IGNIS-50W-PIR-CW

113

114

114

115

115

HALOGEN-RICO-20W-CW

WENA

WENA-E27

BRICK

LEO

116

117-8

119

120

121

LUNA

LIDO

ETNA

LOFT

MALTA

122

123

124

124

124

DELTA

JAVA

LIMA

ZOE

RODO

125

125

125

126

127

SOLARE

SPARK

STREET LAMPS

128

129

130


600L-SMD-2835NWD/WD-BC/BZ-8MM

300L-SMD-2835-24V-WDWW/CW

300L-SMD-2835NWD/WD-BC/BZ-8MM

300L-SMD-5630NWD/WD-BC/BD/BZ

300L-SMD-RGB-NWD/WD-BP

132

133

134

135

136

300L-SMD-WD-BP-8mm KOLORY/COLORS

150L-SMD-RGB-NWD/WD-BP

MODUL-3X / MODUL-4X

STEROWNIK-RGB-1

STEROWNIK-RGB-4

137

138

139

141

141

STEROWNIK-RGB-TOUCH

WZMACNIACZ-RGB

ÅšCIEMNIACZ-LED-2

DIMM-MINI

DIMM-4-ZONE

141

142

142

142

143

REMOTE-DIMM-4-ZONE

CONTRO-RGB-MINI

CONTRO-RGB-4-ZONE

REMOTE-RGB-4-ZONE

MULTI-CONTRO-RGB

143

143

144

144

144

MULTI-REMOTE-RGB

KONEKTORY/CONNECTORS

PROFIL-UNI-IN-1M / -2M

PROFIL-UNI-OUT-1M / -2M

PROFIL-UNI-COR-1M / -2M

144

145

146

147

148

11


SENSO-MIC-1

SENSO-MIC-2

SENSO-PIR-1

SENSO-PIR-2

SENSO-PIR-3

152

153

154

155

156

SENSO-PIR-4

SENSO-PIR-5

157

12

158

ZASILACZE APV 12V

ZASILACZE APV 24V

ZASILACZE LPV 12V

POWER SUPPLIES APV 12V

POWER SUPPLIES APV 24V

POWER SUPPLIES LPV 12V

159

160

161

LPC-35-700mA-IP67-MW

ZASILACZE LPV 24V

ZASILACZE LRS

ZASILACZE APC

POWER SUPPLIES LPV 24V

POWER SUPPLIES LRS

POWER SUPPLIES APC

162

163

164

164

ZASILACZ 1,5A

ZASILACZ 2A

ZASILACZ 2,5A

ZASILACZ-5A

168

168

168

168

ZASILACZE LCM POWER SUPPLIES LCM

165


LEGENDA

SYMBOLS | SYMBOLE | SYMBOLY | SYMBOLY | JELMAGYARÁZAT | СИМВОЛЫ | SIMBOLOGIA | SIMBOLOGÍA | ΣΥΜΒΟΛΑ | LEGENDĂ | LEGENDA | SYMBOLFÖRKLARING

GU10 Trzonek / Bulb base Sockel / Patice (závit) / Pätica (prípojka) / Foglalat / Цоколь (патрон) / Base (attacco) / Base de la bombilla / Tipo de casquilho / Βάση λαμπτήρα /Soclu (filet) / Grlo (navoj) / Skaft (gänga)

20000 x

CRI

Ra≥80

15 sec 9 min

Napięcie / Voltage AC 230 V ~50–60 Hz

Stromspannung / Napětí / Napätie / Feszültség / Напряжение / Voltaggio / Tensión / Tensão / Τάση / Tensiune / Napon / Spänning

Żywotność / Rated lifetime 15000 h

T [K]

Lebensdauer / Průměrná životnost / Priemerná životnosť / Élettartam / Средний срок службы / Durata media / Vida útil estimada / Tempo útil de vida / Ονομαστική διάρκεια ζωής / Durata de viață / Životni vijek / Livslängd

Temperatura barwowa [K] / Colour temperature [K] Farbtemperatur [K] / Teplota chromatičnosti [K] / Teplota farby [K] / Szín hőmérséklet [K] / Цветовая температура [K] / La temperatura di colore [K] / Grado [K] / Temperatura da cor: [K] / Θερμοκρασία χρώματος [K] / Temperatura de culoare [K] / Temperatura boje [K] / Färgtemperatur [K]

Liczba cykli włączania / Number of switch cycles

Klasa ochrony I / Protection class I

Klasa ochrony II / Protection class II

Klasa ochrony III / Protection class III

Anzahl der Schaltzyklen / Počet cyklů zapnutí / Počet spínacích cyklov / Kapcsolási ciklusok száma / Количество циклов включения / Numero cicli di accensione / Número de ciclos de conmu tación / Nº de ciclos / Αριθμός κύκλων λειτουργίας / Numărul de cicluri de pornire / Broj ciklusa uključivanja / Antal påsättningscyklar

Schutzklasse I / Stupeň ochrany I / Třída ochrany I / IP védettségi szint I / Класс защиты I / Protezione clas I / Protección de clase I / Classe de protecção I / Προστασία κλάσης I / Clasa de protecție I / Klasa zaštite I / Skyddsklass I

Schutzklasse II / Stupeň ochrany II / Třída ochrany II / IP védettségi szint II / Класс защиты II / Protezione clas II / Protección de clase II / Classe de protecção II / Προστασία κλάσης II / Clasa de protecție II / Klasa zaštite II / Skyddsklass II

Schutzklasse III / Stupeň ochrany III / Třída ochrany III / IP védettségi szint III / Класс защиты III / Protezione clas III / Protección de clase III / Classe de protecção III / Προστασία κλάσης III / Clasa de protecție III / Klasa zaštite III / Skyddsklass III

Współczynnik oddawania barw / Color rendering index

Możliwość przyciemniania: Nie / Dimmable: No

Farbwiedergabenindex / Index podání barev / Index podania farieb / Színvisszaadási index / Индекс цветопередачи / Indice di resa cromatica / IRC índice de reproducción cromática / CRI / Δείκτης χρωματικής απόδοσης / Coeficientul de redare a culorii / Omjer prikazivanja boja / Färgåtergivningstal

Dimmbar: Nein / Stmívatelné: Ne / Stmievateľné: Nie / Dimmelhető: nem / Регулируемая яркость: нет / Funzione di riduzione luminosità: No / Regulable: No / Dimável: Não / Χρήση με ροοστάτη: όχι / Posibilitatea de întunecare: nu / Mogućnost regulacije jačine svjetlosti: ne / Dimbara: nej

Schutzklasse / Stupeň krytí / Úroveň ochrany / Védelmi osztály / Классификация IP / Grado di protezione / Protección de entrada IP / Índice de protecção IP / Προστασία εισόδου / Gradul de protecție / Stupanj zaštite / Kapslingsklass

Czas pracy / Time delay

Regulacja natężenia światła / Light control

Maksymalne obciążenie / Maximum load

Zeitverzögerung / Zpoždění vypínání / Pracovného času / Üzemidő / выдержка времени / Tempo di funzionamento / Retraso de tiempo / Tempo de atraso / Χρονοκαθυστέρηση / Timpul de lucru / Radno vrijeme / Arbetstid

lux

3–2000

Beleuchtungsstärke / Intenzita světla / Nastavenie intenzity svetla / A fényerősség beállítása / Световой поток / Regolazione intensità luce / Control de luz / Ajuste de intensidade da luz / Έλεγχος φωτισμού / Reglare intensitatea luminii / Regulacija intenziteta svjetlosti / Ljusintensitet justering

IP20

1200 W max

2x

max 40 W

1xE27

60W GLS 10W LED

Stopień ochrony / Ingress Protection

Nennstrombelastung / Max. zatížení / Max. Zaťaženie / Maximális terhelés / Мощность нагрузки / Carico massimo / Carga máxima / Carga máxima / Μέγιστο φορτίο / Sarcina maximă / Maksimalno opterećenje / Maximal belastning

30 g

Hg

0,0 mg

Waga / Weight Gewicht / Hmotnosť / Váha / Súly / Вес / Peso / Peso / Peso / Βάρος / Greutate / Težina / Vikt

Zawartość rtęci / Mercury content Quecksilbergehalt / Obsah rtuti / Obsah ortuti / Higanytartalom / Содержание ртути / Contenuto di mercurio / Contenido de mercurio Hg / Teor de mercúrio (Hg) / Περιεκτικότητα σε Υδράργυρο / Conținutul de mercur / Sadržaj žive / Kvicksilverhalt

13


Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnej mocy światła / Warm-up time to 60% light

IK 10

(OV)

(SC)

Prąd pobierany przez lampę / Lamp current Nennstromleistung / Proud lampy / Prúd žiarivky / Lámpa áramerőssége / Сила тока лампы / Corrente lampadina / Corriente cargado por lampara / Consumo / Ισχύς λαμπτήρα / Curent absorbit de lampă / Struja koju troši svjetiljka / Lampans elförbrukning

14

0,5

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe / Short-circuit protection

PF

Współczynnik mocy / Power factor Leistungsfaktor / Účiník / Účinník / Teljesítménytényező / Коэффициент мощности / Fattore di potenza / Factor de Potencia / Factor de potência / Συντελεστής ισχύος / Coeficientul de putere / Omjer snage / Effektkoefficient

Minimalna odległość od oświetlanej powierzchni / Minimum distance from illuminated surface

(OC)

Mindestabstand zur beleuchteten Fläche / Minimální vzdálenost od osvětlované plochy / Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného povrchu / Minimális távolság a megvilágított felülettől / Минимальное расстояние от освещаемой поверхности / Distanza minima dalla superficie illuminata / Distancia mínima desde la superficie iluminada / Distância mínima da superfície iluminada / Ελάχιστη απόσταση από την φωτιζόμενη επιφάνεια / Distanța minimă de la suprafața iluminată / Nominalna udaljenost od osvijetljene površine / Nominellt avstånd från belysta ytor

P [W]

Moc w watach / Wattage

[°]

Kąt wiązki światła / Beam angle Abstrahlwinkel / Úhel paprsku / Uhol lúča / Sugárzási szög / Угол освещения / Angolo di proiezione / ángulo de haz / Ângulo de projecção / Γωνία δέσμης / Unghiul fasciculului de lumină / Kut mlaza svjetlosti / Ljusstråles vinkel

Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe / Overcurrent surge protection Überlastschut / Ochrana proti přetížení / Nadprúdová ochrana / Túlterhelés elleni védelem / Защита от перегрузок / Anti sovraccarico / Protección contra sobretensiones / Sobrecorriente / Protecção contra sobrecargas / Προστασία υπερέντασης / Protecție împotrivă suprasarcinii / Zaštita od preopterećenja / Överbelastningsskydd

Ф [lm]

Leistung / Příkon / Výkon vo wattoch / Teljesítmény / Мощность в ваттах / Potenza in watt / Potencia electrica / Potência / Ισχύς / Putere în wați / Snaga u Wattima / Effekt i watt

Kurzschlussschutz / Ochrana proti zkratu / Protiskratová ochrana / Rövidzárlat elleni védelem / Защита от короткого замыкания / Anti cortocircuito / Protección contra cortocircuitos / Protecção contra curto-circuitos / Προστασία βραχυκυκλώματος / Protecție împotrivă scurtcircuitului / Zaštita kratkog spoja / Kortslutningsskydd

Überspannungsschutz / Ochrana proti přepětí / Prepäťová ochrana / Túlfeszültség elleni védelem / Защита от перенапряжения / Sicurezza contro sovratensione / Protección contra sobretensiones / Protecção contra sobretensão / Προστασία υπέρτασης / Protecție împotrivă supratensiunii / Zaštita od prenapona / Överspänningsskydd

I [mA]

[m]

IK-Stoßfestigkeitsgrad / IK stupeň ochrany pred mechanickým poškodením / Stupeň krytí IK před vnějšími mechanickými nárazy / Külső mechanikai hatás elleni védelem / IK степень защиты от внешних механических воздействий / IK grado di protezione da urti / Protección de impacto mecanico / Grau de protcção contra impactos / Προστασία στην κρούση / Gradul de protecție împotrivă loviturilor mecanice / Stupanj zaštite od mehaničkih udaraca / Kapslingsklass för skydd mot mekaniska slag

Aufwärmzeit 60% / Doba zahřívání do 60 % světla / Doba zahrievania na 60 % svetelného výstupu / A maximális fényerősség 60% -os szint eléréséhez szukséges idő / Продолжительность прогревания 60 % светового излучения / Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% della luce / Tiempo de calentamiento hasta el 60% de luz / Tempo de aquecimento até 60% de luminosidade / Χρόνος έναυσης στο 60% της απόδοσης / Timp de iluminare până la obținerea a 60% din puterea maximă a luminii / Vrijeme obasjavanja do 60% maksimalne svjetlosne snage / Upplysningstid till 60% maximal ljuseffekt

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe / Overvoltage surge protection

Stopień ochrony przed uderzeniami mechanicznymi / Impact protection

Moc strumienia świetlnego / Light output Lichtausbeute / Světelný výstup / Svetelný výkon / Fényáram / Световая отдача / Emissione luminosa / Salida de luz / Saída de luz / Ισχύς φωτός / Puterea fascicului de lumină / Snaga mlaza svjetlosti / Ljusstråle effekt

[mm]

Szerokość / Width Breite / Šířka / Šírka / Szélesség / Ширина / Larghezza / Ancho / Largura / Πλάτος / Lățime / Širina / Bredd


A+

Klasa energetyczna / Energy efficiency class

gW

Energieeffizienzklasse / Energetická třída / Energetická trieda / Energiaosztály / Классы энэргоэффективности / Classe energetica / Clase energética / Classe energética / Κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης / Clasa energetică / Energetska klasa / Energiklass

Kąt działania czujnika / Detector working angle 360°

180°

Erfassungsbereich / úhel senzoru / Uhol senzora / Mozgásérzékelő működési szöge / Угол обнаружения / Angolazione funzionamento sensore / ángulo de trabajo detector / Ângulo de detecção do sensor / Εύρος γωνίας ανίχνευσης / Unghiul de acțiune a senzorului / Kut rada detektora / Detektorns aktiveringsvinkel

Moc równoważna / Wattage equivalent of incandescent bulb Gleichwertige Stärke einer konventionellen Glühlampe / Ekvivalent tradiční žárovky / Ekvivalent tradičnej žiarovky / Hagyományos izzó kiváltása / Мощность соответствующая традиционной лампочке / Potenza equivalente alla lampadina tradizionale / Potencia equivalente de bombilla tradicional / Potência equivalente da lâmpada incandescente / Αντιστοιχία σε λαμπτήρα παλαιού τύπου / Putere echivalentă / Ekvivalentna snaga / Ekvivalent effekt

h2,2–4 m 8m h 1–3 m 2–12 m

Zasięg działania czujnika, wysokość montażu / Detector reach, installation height Detektionsreichweite, empfohlene Montagehöhe / Provozní rozsah snímače, doporučená montážní výška / Prevádzkový rozsah snímača, montážna výška / Mozgásérzékelő működési távolsága, ajánlott szerelési magasság / Дальность обнаружения, pекомендуема я высота установки / Copertura di funzionamento del sensore, altezza di montaggio / Alcance detector, altura intellation / Alcance de detecção, altura de instalação / Ύψος τοποθέτησης λειτουργίας ανιχνευτή / Raza de acțiune a senzorului, înălțime de montaj / Opseg rada detektora, visina instaliranja / Detektorns omfattning, monteringshöjd

Typ zasilacza / Power supply type Netzteiltyp / Typy napájení / Typ napájacieho zdroja / Tápegység típusa / Тип блока питания / Tipo di alimentatore / Tipo de fuente de alimentación / Tipo de alimentação / Τύπος τροφοδοσίας / Tip alimentator / Tip postrojenja za napajanje / Nätapparat typ

Możliwość przyciemniania / Dimmable Dimmbar / Stmívatelné / Stmievateľné / Dimmelhető / Регулируемая яркость / Funzione di riduzione luminosità / Regulable / Dimável / Συμβατότητα με ροοστάτη / Posibilitate de întunecare / Mogućnost regulacije jačine svjetlosti / Dimbar

Oprawa oświetleniowa przeznaczona do bezpośredniego montażu na podłożu z materiału normalnie palnego Bulkhead designed for mounting directly on normally flammable surfaces Leuchte zum direkten Einbau am normal entflamm Boden Osvětlovací těleso určené pro přímou montáž na podklad z normálně hořlavého materiálu Svietidlo určené na priamu montáž na podklade z normálne horľavého materiálu A lámpatest hagyományosan gyúlékony felületre közvetlenül szerelhető Светильник предназначен для непосредственного монтажа на основании со стандартной огнестойкостью Plafoniera progettata per il montaggio diretto su base di materiale infiammabile La luminaria está diseñada para montaje directo sobre una base de material normalmente inflamable Plafon pode ser instalado directamente em superfícies inflamáveis Πλαφονιέρα σχεδιασμένη για άμεση τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες Corp de iluminat destinat pentru montaj direct pe un substrat dintr-un material normal inflamabil Svjetiljka namjenjena za izravno postavljanje na podlogu od normalno zapaljivog materijala Belysningsinstallation för direkt montering på vanligen brännbar yta

15


ŹRÓDŁA ŚWIATŁA LIGHT SOURCES LICHTQUELLEN • ZDROJ SVĚTLA • ZDROJ SVETLA • FÉNYFORRÁS • ИСТОЧНИКИ СВЕТА • FONTI DI LUCE • FUENTES LUMINOSAS • FONTES DA LUZ • Πηγές φωτός • SURSE DE LUMINĂ • IZVORI SVJETLOSTI • LJUSKÄLLOR

LAMPY LED | KIERUNKOWE LAMPY LED | DEKORACYJNE LAMPY LED | TUBY LED | AKCESORIA DO LAMP LED LED LAMPS | DIRECTIONAL LED LAMPS | DECORATIVE LED LAMPS | LED TUBES | LED LAMP ACCESSORIES


LAMPY LED • LED LAMPS • LED-LEUCHTMITTEL • LED LAMPY • LED LAMPY • LED LÁMPÁK • СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ • LAMPADE LED • LÁMPARAS LED • LUMINÁRIAS LED • Λαμπτήρες LED • LÂMPILE LED • LED SVJETILJKE • LED-LAMPOR

A+

ORO-PREMIUM-E27-A60-15W

LED PREMIUM

lighting up your future

120 mm

Ø60 mm

E27

AC 175–265 V ~50–60 Hz

20000 x 25000 h

18

56 g

0,0 mg

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO04039

15

1350

3000

130

>0,5

15W-WW

CRI

Ra≥80

Hg

IP20

ORO-PREMIUM-E27-A60-15W-WW

40 °C –20

[°]

gW

240

91


LAMPY LED • LED LAMPS • LED-LEUCHTMITTEL • LED LAMPY • LED LAMPY • LED LÁMPÁK • СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ • LAMPADE LED • LÁMPARAS LED • LUMINÁRIAS LED • Λαμπτήρες LED • LÂMPILE LED • LED SVJETILJKE • LED-LAMPOR

A+

ORO-PREMIUM-E27-A60-12W

LED PREMIUM

lighting up your future

110 mm

Ø60 mm

E27

AC 175–265 V ~50–60 Hz

20000 x 25000 h

CRI

48 g

Ra≥80

Hg

IP20

ORO-PREMIUM-E27-A60-12W-WW

40 °C –20

0,0 mg

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO04037

12

1055

3000

105

>0,5

[°]

gW

240

75

12W-WW

19


LAMPY LED • LED LAMPS • LED-LEUCHTMITTEL • LED LAMPY • LED LAMPY • LED LÁMPÁK • СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ • LAMPADE LED • LÁMPARAS LED • LUMINÁRIAS LED • Λαμπτήρες LED • LÂMPILE LED • LED SVJETILJKE • LED-LAMPOR

A+

ORO-PREMIUM-E27-A60-10W

LED PREMIUM

lighting up your future

110 mm

Ø60 mm

E27

AC 175–265 V ~50–60 Hz

20000 x 25000 h

20

45 g

0,0 mg

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO04035

10

860

3000

87

>0,5

10W-WW

CRI

Ra≥80

Hg

IP20

ORO-PREMIUM-E27-A60-10W-WW

40 °C –20

[°]

gW

240

63


lighting up your future

LAMPY LED • LED LAMPS • LED-LEUCHTMITTEL • LED LAMPY • LED LAMPY • LED LÁMPÁK • СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ • LAMPADE LED • LÁMPARAS LED • LUMINÁRIAS LED • Λαμπτήρες LED • LÂMPILE LED • LED SVJETILJKE • LED-LAMPOR

A+

ORO-E27-A65-BONO-18W

Ø 65 mm

128 mm

E27

AC 175–250 V ~50 Hz

20000 x 15000 h

40 °C –10

68 g

Hg

IP20

0,0 mg

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO-E27-A65-BONO-18W-WW

ORO04019

18

1800

3000

156

ORO-E27-A65-BONO-18W-DW

ORO04020

18

1850

4000

ORO-E27-A65-BONO-18W-CW

ORO04021

18

1890

6500

18W-WW

CRI

Ra≥80

[°]

gW

>0,5

240

115

156

>0,5

240

118

156

>0,5

240

120

18W-DW

18W-CW

21


lighting up your future

LAMPY LED • LED LAMPS • LED-LEUCHTMITTEL • LED LAMPY • LED LAMPY • LED LÁMPÁK • СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ • LAMPADE LED • LÁMPARAS LED • LUMINÁRIAS LED • Λαμπτήρες LED • LÂMPILE LED • LED SVJETILJKE • LED-LAMPOR

A+

ORO-E27-TOTO-14W

120 mm

Ø60 mm

E27

AC 175–250 V ~50 Hz

20000 x 15000 h

56 g

0,0 mg

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO-E27-TOTO-14W-WW

ORO04041

14

1251

3000

120

ORO-E27-TOTO-14W-DW

ORO04043

14

1251

4000

ORO-E27-TOTO-14W-CW

ORO04042

14

1251

6500

14W-WW

CRI

Ra≥80

Hg

IP20

22

40 °C –15

[°]

gW

>0,5

240

86

120

>0,5

240

86

120

>0,5

240

86

14W-DW

14W-CW


lighting up your future

LAMPY LED • LED LAMPS • LED-LEUCHTMITTEL • LED LAMPY • LED LAMPY • LED LÁMPÁK • СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ • LAMPADE LED • LÁMPARAS LED • LUMINÁRIAS LED • Λαμπτήρες LED • LÂMPILE LED • LED SVJETILJKE • LED-LAMPOR

ORO-E27-TOTO-12W

A+

112 +/-0,5 mm

Ø60 mm

E27

AC 175–250 V ~50 Hz

20000 x 15000 h

40 °C –15

48 g

Hg

IP20

0,0 mg

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO-E27-TOTO-12W-WW

ORO04003

12

1055

3000

105

ORO-E27-TOTO-12W-DW

ORO04013

12

1055

4000

ORO-E27-TOTO-12W-CW

ORO04004

12

1055

6500

12W-WW

CRI

Ra≥80

[°]

gW

>0,5

240

75

105

>0,5

240

75

105

>0,5

240

75

12W-DW

12W-CW

23


lighting up your future

LAMPY LED • LED LAMPS • LED-LEUCHTMITTEL • LED LAMPY • LED LAMPY • LED LÁMPÁK • СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ • LAMPADE LED • LÁMPARAS LED • LUMINÁRIAS LED • Λαμπτήρες LED • LÂMPILE LED • LED SVJETILJKE • LED-LAMPOR

ORO-E27-TOTO-10W

A+

112 +/-0,5 mm

Ø60 mm

E27

AC 175–250 V ~50–60 Hz

20000 x 15000 h

48 g

0,0 mg

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO-E27-TOTO-10W-WW

ORO04001

10

806

3000

85

ORO-E27-TOTO-10W-DW

ORO04016

10

806

4000

ORO-E27-TOTO-10W-CW

ORO04002

10

806

6500

10W-WW

CRI

Ra≥80

Hg

IP20

24

40 °C –15

[°]

gW

>0,5

240

60

85

>0,5

240

60

85

>0,5

240

60

10W-DW

10W-CW


lighting up your future

LAMPY LED • LED LAMPS • LED-LEUCHTMITTEL • LED LAMPY • LED LAMPY • LED LÁMPÁK • СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ • LAMPADE LED • LÁMPARAS LED • LUMINÁRIAS LED • Λαμπτήρες LED • LÂMPILE LED • LED SVJETILJKE • LED-LAMPOR

ORO-E27-BARO-10W

A+

110±0,5 mm

Ø60±0,5 mm

E27

AC 220–240 V ~50 Hz

20000 x 15000 h

40 °C –15

41 g

Hg

IP20

0,0 mg

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO-E27-BARO-10W-BC

-

10

780

3000

84

ORO-E27-BARO-10W-BD

-

10

800

4000

ORO-E27-BARO-10W-BZ

-

10

800

6000

10W-BC

CRI

Ra≥80

[°]

gW

>0,5

240

58

84

>0,5

240

60

84

>0,5

240

60

10W-BD

10W-BZ

25


lighting up your future

LAMPY LED • LED LAMPS • LED-LEUCHTMITTEL • LED LAMPY • LED LAMPY • LED LÁMPÁK • СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ • LAMPADE LED • LÁMPARAS LED • LUMINÁRIAS LED • Λαμπτήρες LED • LÂMPILE LED • LED SVJETILJKE • LED-LAMPOR

ORO-E27-VITO-5W

A+

Produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych / The offer valid while stocks lasts

108±0,5 mm

Ø60±0,5 mm

E27

AC 175-250 V ~50–60 Hz

20000 x 15000 h

CRI

45 g

Ra≥80

Hg

IP20

ORO-E27-VITO-5W-BZ

40 °C –15

0,0 mg

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

-

5

380

6000

37

>0,5

[°]

gW

160

34

5W-BZ

26


lighting up your future

LAMPY LED • LED LAMPS • LED-LEUCHTMITTEL • LED LAMPY • LED LAMPY • LED LÁMPÁK • СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ • LAMPADE LED • LÁMPARAS LED • LUMINÁRIAS LED • Λαμπτήρες LED • LÂMPILE LED • LED SVJETILJKE • LED-LAMPOR

A+

ORO-E27-G45-TOTO-6W

81,5 mm

Ø44,7 mm

E27

AC 175–250 V ~50–60 Hz

20000 x 15000 h

40 °C –15

25 g

Hg

IP20

0,0 mg

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO-E27-G45-TOTO-6W-WW

ORO04007

6

470

3000

50

ORO-E27-G45-TOTO-6W-DW

ORO04024

6

470

4000

ORO-E27-G45-TOTO-6W-CW

ORO04008

6

470

6500

6W-WW

CRI

Ra≥80

[°]

gW

>0,5

160

40

50

>0,5

160

40

50

>0,5

160

40

6W-DW

6W-CW

27


lighting up your future

LAMPY LED • LED LAMPS • LED-LEUCHTMITTEL • LED LAMPY • LED LAMPY • LED LÁMPÁK • СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ • LAMPADE LED • LÁMPARAS LED • LUMINÁRIAS LED • Λαμπτήρες LED • LÂMPILE LED • LED SVJETILJKE • LED-LAMPOR

A+

ORO-E27-B45-NOTO-3,5W

82,5 ±0,5 mm

Ø45±0,5 mm

E27

AC 220–240 V ~50 Hz

20000 x 15000 h

28

23 g

0,0 mg

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

-

3,5

249

3000

40

>0,4

3,5W-BC

CRI

Ra≥80

Hg

IP20

ORO-E27-B45-NOTO-3,5W-BC

40 °C –15

[°]

gW

180

25


lighting up your future

LAMPY LED • LED LAMPS • LED-LEUCHTMITTEL • LED LAMPY • LED LAMPY • LED LÁMPÁK • СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ • LAMPADE LED • LÁMPARAS LED • LUMINÁRIAS LED • Λαμπτήρες LED • LÂMPILE LED • LED SVJETILJKE • LED-LAMPOR

ORO-E27-COMBO-18W

A+

151 mm

Ø120 mm

E27

AC 220–240 V ~50 Hz

20000 x 15000 h

40 °C –15

185 g

Hg

IP20

0,0 mg

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO-E27-COMBO-18W-WW

ORO04009

18

1521

3000

145

ORO-E27-COMBO-18W-CW

ORO04010

18

1521

6500

145

18W-WW

CRI

Ra≥80

[°]

gW

>0,5

240

100

>0,5

240

100

18W-CW

29


lighting up your future

LAMPY LED • LED LAMPS • LED-LEUCHTMITTEL • LED LAMPY • LED LAMPY • LED LÁMPÁK • СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ • LAMPADE LED • LÁMPARAS LED • LUMINÁRIAS LED • Λαμπτήρες LED • LÂMPILE LED • LED SVJETILJKE • LED-LAMPOR

ORO-E27-COMBO-12W

A+

127 mm

Ø90 mm

E27

AC 220-240 V ~50 Hz

20000 x 15000 h

107 g

0,0 mg

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO04018

12

1055

4000

105

>0,5

12W-DW

30

CRI

Ra≥80

Hg

IP20

ORO-E27-COMBO-12W-DW

40 °C –15

[°]

gW

240

75


lighting up your future

LAMPY LED • LED LAMPS • LED-LEUCHTMITTEL • LED LAMPY • LED LAMPY • LED LÁMPÁK • СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ • LAMPADE LED • LÁMPARAS LED • LUMINÁRIAS LED • Λαμπτήρες LED • LÂMPILE LED • LED SVJETILJKE • LED-LAMPOR

A+

ORO-E27-C37-TOTO-6W

98±0,5 mm

Ø37±0,5 mm

E27

AC 175–250 V ~50–60 Hz

20000 x 15000 h

40 °C –15

25 g

Hg

IP20

0,0 mg

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO-E27-C37-TOTO-6W-WW

ORO04005

6

470

3000

50

ORO-E27-C37-TOTO-6W-DW

ORO04023

6

470

4000

ORO-E27-C37-TOTO-6W-CW

ORO04006

6

470

6500

6W-WW

CRI

Ra≥80

[°]

gW

>0,5

160

40

50

>0,5

160

40

50

>0,5

160

40

6W-DW

6W-CW

31


LAMPY LED • LED LAMPS • LED-LEUCHTMITTEL • LED LAMPY • LED LAMPY • LED LÁMPÁK • СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ • LAMPADE LED • LÁMPARAS LED • LUMINÁRIAS LED • Λαμπτήρες LED • LÂMPILE LED • LED SVJETILJKE • LED-LAMPOR

A+

ORO-PREMIUM-E14-C37-6W

LED PREMIUM

lighting up your future

99 mm

Ø37 mm

E14

AC 175–265 V ~50–60 Hz

20000 x 25000 h

32

25 g

0,0 mg

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO03028

6

500

3000

52

>0,5

6W-WW

CRI

Ra≥80

Hg

IP20

ORO-PREMIUM-E14-C37-6W-WW

40 °C –20

[°]

gW

200

42


lighting up your future

LAMPY LED • LED LAMPS • LED-LEUCHTMITTEL • LED LAMPY • LED LAMPY • LED LÁMPÁK • СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ • LAMPADE LED • LÁMPARAS LED • LUMINÁRIAS LED • Λαμπτήρες LED • LÂMPILE LED • LED SVJETILJKE • LED-LAMPOR

A+

ORO-E14-C37-TOTO-7W

99 mm

Ø37 mm

E14

AC 175–250 V ~50–60 Hz

20000 x 15000 h

40 °C –15

24 g

Hg

IP20

0,0 mg

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO-E14-C37-TOTO-7W-WW

ORO03009

7

638

3000

60

ORO-E14-C37-TOTO-7W-CW

ORO03010

7

638

6500

60

7W-WW

CRI

Ra≥80

[°]

gW

>0,5

160

50

>0,5

160

50

7W-CW

33


lighting up your future

LAMPY LED • LED LAMPS • LED-LEUCHTMITTEL • LED LAMPY • LED LAMPY • LED LÁMPÁK • СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ • LAMPADE LED • LÁMPARAS LED • LUMINÁRIAS LED • Λαμπτήρες LED • LÂMPILE LED • LED SVJETILJKE • LED-LAMPOR

ORO-E14-C37-TOTO-6W

A+

98,5 mm

Ø37 mm

E14

AC 175–250 V ~50–60 Hz

20000 x 15000 h

24 g

0,0 mg

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO-E14-C37-TOTO-6W-WW

ORO03001

6

470

3000

50

ORO-E14-C37-TOTO-6W-DW

ORO03013

6

470

4000

ORO-E14-C37-TOTO-6W-CW

ORO03002

6

470

6500

6W-WW

CRI

Ra≥80

Hg

IP20

34

40 °C –15

[°]

gW

>0,5

160

40

50

>0,5

160

40

50

>0,5

160

60

6W-DW

6W-CW


lighting up your future

LAMPY LED • LED LAMPS • LED-LEUCHTMITTEL • LED LAMPY • LED LAMPY • LED LÁMPÁK • СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ • LAMPADE LED • LÁMPARAS LED • LUMINÁRIAS LED • Λαμπτήρες LED • LÂMPILE LED • LED SVJETILJKE • LED-LAMPOR

A+

ORO-E14-C37-NOTO-3,5W

98±0,5 mm

Ø37±0,5 mm

E14

AC 220–240 V ~50 Hz

20000 x 15000 h

CRI

23 g

Ra≥80

Hg

IP20

ORO-E14-C37-NOTO-3,5W-BC

40 °C –15

0,0 mg

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

-

3,5

249

3000

40

>0,4

[°]

gW

200

25

3,5W-BC

35


lighting up your future

LAMPY LED • LED LAMPS • LED-LEUCHTMITTEL • LED LAMPY • LED LAMPY • LED LÁMPÁK • СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ • LAMPADE LED • LÁMPARAS LED • LUMINÁRIAS LED • Λαμπτήρες LED • LÂMPILE LED • LED SVJETILJKE • LED-LAMPOR

A+

ORO-E14-C37-TOTO-FLAMI-6W

132±0,5 mm

36±0,5 mm

E14

20000 x

AC 175–250 V ~50–60 Hz

15000 h

40 g

0,0 mg

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

gW

ORO03031

6

470

3000

50

>0,5

40

6W-WW

36

CRI

Ra≥80

Hg

IP20

ORO-E14-C37-TOTO-FLAMI-6W-WW

40 °C –15


lighting up your future

LAMPY LED • LED LAMPS • LED-LEUCHTMITTEL • LED LAMPY • LED LAMPY • LED LÁMPÁK • СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ • LAMPADE LED • LÁMPARAS LED • LUMINÁRIAS LED • Λαμπτήρες LED • LÂMPILE LED • LED SVJETILJKE • LED-LAMPOR

A+

ORO-E14-G45-TOTO-7W

78 mm

Ø45 mm

E14

AC 175–250 V ~50–60 Hz

20000 x 15000 h

40 °C –15

25 g

Hg

IP20

0,0 mg

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO-E14-G45-TOTO-7W-WW

ORO03011

7

638

3000

60

ORO-E14-G45-TOTO-7W-CW

ORO03012

7

638

6500

60

7W-WW

CRI

Ra≥80

[°]

gW

>0,5

160

50

>0,5

160

50

7W-CW

37


lighting up your future

LAMPY LED • LED LAMPS • LED-LEUCHTMITTEL • LED LAMPY • LED LAMPY • LED LÁMPÁK • СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ • LAMPADE LED • LÁMPARAS LED • LUMINÁRIAS LED • Λαμπτήρες LED • LÂMPILE LED • LED SVJETILJKE • LED-LAMPOR

A+

ORO-E14-G45-TOTO-6W

82 mm

Ø45 mm

E14

AC 175–250 V ~50–60 Hz

20000 x 15000 h

25 g

0,0 mg

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO-E14-G45-TOTO-6W-WW

ORO03007

6

470

3000

52

ORO-E14-G45-TOTO-6W-DW

ORO03014

6

470

4000

ORO-E14-G45-TOTO-6W-CW

ORO03008

6

470

6500

6W-WW

CRI

Ra≥80

Hg

IP20

38

40 °C –15

[°]

gW

>0,5

180

40

52

>0,5

180

40

52

>0,5

180

40

6W-DW

6W-CW


lighting up your future

LAMPY LED • LED LAMPS • LED-LEUCHTMITTEL • LED LAMPY • LED LAMPY • LED LÁMPÁK • СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ • LAMPADE LED • LÁMPARAS LED • LUMINÁRIAS LED • Λαμπτήρες LED • LÂMPILE LED • LED SVJETILJKE • LED-LAMPOR

A+

ORO-E14-B45-NOTO-3,5W

82 ±0,5 mm

Ø45 ±0,5 mm

E14

AC 220–240 V ~50 Hz

20000 x 15000 h

CRI

20 g

Ra≥80

Hg

IP20

ORO-E14-B45-NOTO-3,5W-BC

40 °C –15

0,0 mg

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

-

3,5

249

3000

40

>0,4

[°]

gW

180

25

3,5W-BC

39


lighting up your future

LAMPY LED • LED LAMPS • LED-LEUCHTMITTEL • LED LAMPY • LED LAMPY • LED LÁMPÁK • СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ • LAMPADE LED • LÁMPARAS LED • LUMINÁRIAS LED • Λαμπτήρες LED • LÂMPILE LED • LED SVJETILJKE • LED-LAMPOR

ORO-E14-T20-1,8W

A+

50 mm

Ø23 mm

E14

12500 x

AC 230V ~50 Hz

25000 h

10 g

0,0 mg

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

gW

ORO03030

1,8

130

3000

13

>0,4

14

1,8W-WW

40

CRI

Ra≥80

Hg

IP20

ORO-E14-T20-1,8W-WW

50 °C –15


lighting up your future

LAMPY LED • LED LAMPS • LED-LEUCHTMITTEL • LED LAMPY • LED LAMPY • LED LÁMPÁK • СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ • LAMPADE LED • LÁMPARAS LED • LUMINÁRIAS LED • Λαμπτήρες LED • LÂMPILE LED • LED SVJETILJKE • LED-LAMPOR

ORO-G9-SEDI-4,5W

A+

G9

20000 x AC 230 V ~50 Hz

15000 h

40 °C –15

15 g

Hg

IP20

0,0 mg

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO-G9-SEDI-4,5W-WW

ORO05003

4,5

400

3000

39

ORO-G9-SEDI-4,5W-CW

ORO05004

4,5

420

6500

39

4,5W-WW

CRI

Ra≥80

[°]

gW

>0,5

360

35

>0,5

360

37

4,5W-CW

41


lighting up your future

LAMPY LED • LED LAMPS • LED-LEUCHTMITTEL • LED LAMPY • LED LAMPY • LED LÁMPÁK • СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ • LAMPADE LED • LÁMPARAS LED • LUMINÁRIAS LED • Λαμπτήρες LED • LÂMPILE LED • LED SVJETILJKE • LED-LAMPOR

ORO-G9-APLA-3,5W

A+

50 mm

Ø16 mm

G9

20000 x AC 230 V ~50 Hz

15000 h

12 g

0,0 mg

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO-G9-APLA-3,5W-WW

ORO05001

3,5

350

3000

33

ORO-G9-APLA-3,5W-CW

ORO05002

3,5

380

6500

33

3,5W-WW

CRI

Ra≥80

Hg

IP20

42

40 °C –15

[°]

gW

>0,4

360

32

>0,4

360

34

3,5W-CW


LAMPY LED • LED LAMPS • LED-LEUCHTMITTEL • LED LAMPY • LED LAMPY • LED LÁMPÁK • СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ • LAMPADE LED • LÁMPARAS LED • LUMINÁRIAS LED • Λαμπτήρες LED • LÂMPILE LED • LED SVJETILJKE • LED-LAMPOR

lighting up your future

ORO-G9-OLI-3W

A+

50±0,5 mm

Ø16±0,5 mm

G9

AC 220–240 V ~50–60 Hz

20000 x 15000 h

40 °C –15

10 g

Hg

IP20

0,0 mg

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO-G9-OLI-3W-BC

-

3

200

2700

26

ORO-G9-OLI-3W-BZ

-

3

200

6500

26

3W-BC

CRI

Ra≥80

[°]

gW

>0,5

360

20

>0,5

360

20

3W-BZ

43


lighting up your future

LAMPY LED • LED LAMPS • LED-LEUCHTMITTEL • LED LAMPY • LED LAMPY • LED LÁMPÁK • СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ • LAMPADE LED • LÁMPARAS LED • LUMINÁRIAS LED • Λαμπτήρες LED • LÂMPILE LED • LED SVJETILJKE • LED-LAMPOR

ORO-G4-OLI-1,5W

A+

35±0,5 mm

10±0,5 mm

G4

20000 x AC/DC 12 V

15000 h

2,65 g

0,0 mg

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO-G4-OLI-1,5W-BC

-

1,5

100

2700

125

ORO-G4-OLI-1,5W-BZ

-

1,5

100

6500

125

1,5W-BC

CRI

Ra≥80

Hg

IP20

44

40 °C –15

[°]

gW

>0,5

360

12

>0,5

360

12

1,5W-BZ


lighting up your future

LAMPY LED • LED LAMPS • LED-LEUCHTMITTEL • LED LAMPY • LED LAMPY • LED LÁMPÁK • СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ • LAMPADE LED • LÁMPARAS LED • LUMINÁRIAS LED • Λαμπτήρες LED • LÂMPILE LED • LED SVJETILJKE • LED-LAMPOR

A++

ORO-G4-6L-1,2W-100LM /-110LM

32±0,5 mm

23±0,5 mm

G4

20000 x AC/DC 12 V

15000 h

40 °C –15

2 g

Hg

IP20

0,0 mg

Index

P [W]

Ф120° [lm]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO-G4-6L-1,2W-100LM-BC

-

1,2

85

100

2800

144

ORO-G4-6L-1,2W-110LM-BZ

-

1,2

95

110

5600

144

100LM-BC

CRI

Ra≥80

[°]

gW

>0,5

120

10

>0,5

120

10

110LM-BZ

45


lighting up your future

LAMPY LED • LED LAMPS • LED-LEUCHTMITTEL • LED LAMPY • LED LAMPY • LED LÁMPÁK • СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ • LAMPADE LED • LÁMPARAS LED • LUMINÁRIAS LED • Λαμπτήρες LED • LÂMPILE LED • LED SVJETILJKE • LED-LAMPOR

ORO-G4-24L-SMD-80

A+

38±0,5 mm

30±0,5 mm

G4

20000 x AC/DC 12 V ~50 Hz

15000 h

2 g

0,0 mg

Index

P [W]

Ф120° [lm]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

gW

-

1,2

75

90

3000

150

>0,7

6

SMD-80-BC

46

CRI

Ra≥80

Hg

IP20

ORO-G4-24L-SMD-80-BC

40 °C –15


lighting up your future

KIERUNKOWE LAMPY LED • DIRECTIONAL LED LAMPS • LED LAMPEN MIT GEBÜNDELTEM LICHT • SVĚTELNÉ ZDROJE SMĚROVÉ • SVETELNÉ ZDROJE SMEROVÉ • IRÁNYÍTOTT FÉNYŰ FÉNYFORRÁS • НАПРАВЛЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ • LAMPADE LED DIREZIONALI • LÁMPARAS LED DIRECCIONALES • LUMINÁRIAS DIRECCIONAIS LED • Κατευθυντικοί λαμπτήρες LED • LĂMPILE LED DIRECȚIONALE • USMJERENE LED SVJETILJKE • LED-LAMPOR MED RIKTNINGSLJUS

ORO-GU10-HERA-8W-II

A+

55 +/- 0,5 mm

Ø50 +/- 0,5 mm

GU10

AC 175–250 V ~50 Hz

20000 x 15000 h

40 °C –15

41 g

Hg

IP20

0,0 mg

Index

P [W]

Ф120° [lm]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO-GU10-HERA-8W-II-BC

-

8

610

680

3000

67

ORO-GU10-HERA-8W-II-BD

ORO01013

8

620

680

4000

ORO-GU10-HERA-8W-II-BZ

-

8

630

680

6500

8W-II-BC

CRI

Ra≥80

[°]

gW

>0,5

100

65

67

>0,5

100

66

67

>0,5

100

67

8W-II-BD

8W-II-BZ

47


lighting up your future

KIERUNKOWE LAMPY LED • DIRECTIONAL LED LAMPS • LED LAMPEN MIT GEBÜNDELTEM LICHT • SVĚTELNÉ ZDROJE SMĚROVÉ • SVETELNÉ ZDROJE SMEROVÉ • IRÁNYÍTOTT FÉNYŰ FÉNYFORRÁS • НАПРАВЛЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ • LAMPADE LED DIREZIONALI • LÁMPARAS LED DIRECCIONALES • LUMINÁRIAS DIRECCIONAIS LED • Κατευθυντικοί λαμπτήρες LED • LĂMPILE LED DIRECȚIONALE • USMJERENE LED SVJETILJKE • LED-LAMPOR MED RIKTNINGSLJUS

ORO-GU10-LUPO-7W

A+

55±0,5 mm

Ø50±0,5 mm

GU10

AC 175–250 V ~50 Hz

20000 x 15000 h

CRI

42 g

Ra≥80

Hg

IP20

0,0 mg

Index

P [W]

Ф120° [lm]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO-GU10-LUPO-7W-WW

ORO01014

7

500

556

3000

61

>0,5

38

54

ORO-GU10-LUPO-7W-CW

ORO01016

7

550

556

6500

61

>0,5

38

59

7W-WW

48

40 °C –15

[°]

gW

7W-CW


lighting up your future

KIERUNKOWE LAMPY LED • DIRECTIONAL LED LAMPS • LED LAMPEN MIT GEBÜNDELTEM LICHT • SVĚTELNÉ ZDROJE SMĚROVÉ • SVETELNÉ ZDROJE SMEROVÉ • IRÁNYÍTOTT FÉNYŰ FÉNYFORRÁS • НАПРАВЛЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ • LAMPADE LED DIREZIONALI • LÁMPARAS LED DIRECCIONALES • LUMINÁRIAS DIRECCIONAIS LED • Κατευθυντικοί λαμπτήρες LED • LĂMPILE LED DIRECȚIONALE • USMJERENE LED SVJETILJKE • LED-LAMPOR MED RIKTNINGSLJUS

ORO-GU10-TOTO-6W

A+

55 mm

Ø49,3 mm

GU10

AC 175–250 V ~50–60 Hz

20000 x 15000 h

40 °C –15

31 g

Hg

IP20

0,0 mg

Index

P [W]

Ф120° [lm]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO-GU10-TOTO-6W-WW

ORO01005

6

370

410

3000

47

ORO-GU10-TOTO-6W-DW

ORO01007

6

380

420

4000

ORO-GU10-TOTO-6W-CW

ORO01006

6

400

440

6500

6W-WW

CRI

Ra≥80

[°]

gW

>0,5

120

41

47

>0,5

120

42

47

>0,5

120

44

6W-DW

6W-CW

49


lighting up your future

KIERUNKOWE LAMPY LED • DIRECTIONAL LED LAMPS • LED LAMPEN MIT GEBÜNDELTEM LICHT • SVĚTELNÉ ZDROJE SMĚROVÉ • SVETELNÉ ZDROJE SMEROVÉ • IRÁNYÍTOTT FÉNYŰ FÉNYFORRÁS • НАПРАВЛЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ • LAMPADE LED DIREZIONALI • LÁMPARAS LED DIRECCIONALES • LUMINÁRIAS DIRECCIONAIS LED • Κατευθυντικοί λαμπτήρες LED • LĂMPILE LED DIRECȚIONALE • USMJERENE LED SVJETILJKE • LED-LAMPOR MED RIKTNINGSLJUS

ORO-GU10-TOTO-4W

A+

55 mm

Ø49,3 mm

GU10

AC 175–250 V ~50–60 Hz

20000 x 15000 h

28 g

0,0 mg

Index

P [W]

Ф120° [lm]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO-GU10-TOTO-4W-WW

ORO01003

4

250

281

3000

35

ORO-GU10-TOTO-4W-DW

ORO01015

4

260

285

4000

ORO-GU10-TOTO-4W-CW

ORO01004

4

280

300

6500

4W-WW

CRI

Ra≥80

Hg

IP20

50

40 °C –15

[°]

gW

>0,4

120

30

35

>0,4

120

31

35

>0,4

120

33

4W-DW

4W-CW


lighting up your future

KIERUNKOWE LAMPY LED • DIRECTIONAL LED LAMPS • LED LAMPEN MIT GEBÜNDELTEM LICHT • SVĚTELNÉ ZDROJE SMĚROVÉ • SVETELNÉ ZDROJE SMEROVÉ • IRÁNYÍTOTT FÉNYŰ FÉNYFORRÁS • НАПРАВЛЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ • LAMPADE LED DIREZIONALI • LÁMPARAS LED DIRECCIONALES • LUMINÁRIAS DIRECCIONAIS LED • Κατευθυντικοί λαμπτήρες LED • LĂMPILE LED DIRECȚIONALE • USMJERENE LED SVJETILJKE • LED-LAMPOR MED RIKTNINGSLJUS

ORO-GU10-TOTO-3W

A+

55 mm

Ø49,3 mm

GU10

AC 175–250 V ~50–60 Hz

20000 x 15000 h

40 °C –15

26 g

Hg

IP20

0,0 mg

Index

P [W]

Ф120° [lm]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO-GU10-TOTO-3W-WW

ORO01001

3

200

217

3000

28

ORO-GU10-TOTO-3W-CW

ORO01002

3

210

230

6500

28

3W-WW

CRI

Ra≥80

[°]

gW

>0,4

120

26

>0,4

120

27

3W-CW

51


lighting up your future

KIERUNKOWE LAMPY LED • DIRECTIONAL LED LAMPS • LED LAMPEN MIT GEBÜNDELTEM LICHT • SVĚTELNÉ ZDROJE SMĚROVÉ • SVETELNÉ ZDROJE SMEROVÉ • IRÁNYÍTOTT FÉNYŰ FÉNYFORRÁS • НАПРАВЛЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ • LAMPADE LED DIREZIONALI • LÁMPARAS LED DIRECCIONALES • LUMINÁRIAS DIRECCIONAIS LED • Κατευθυντικοί λαμπτήρες LED • LĂMPILE LED DIRECȚIONALE • USMJERENE LED SVJETILJKE • LED-LAMPOR MED RIKTNINGSLJUS

ORO-GU10-BAHO-2W

A++

54,8 mm

Ø50,2 mm

GU10

AC 220–240 V ~50 Hz

20000 x 15000 h

21 g

0,0 mg

Index

P [W]

Ф120° [lm]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO-GU10-BAHO-2W-WW

ORO01010

2

130

150

3000

29

ORO-GU10-BAHO-2W-CW

ORO01011

2

150

180

6500

29

2W-WW

CRI

Ra≥80

Hg

IP20

52

40 °C –15

[°]

gW

>0,3

110

19

>0,3

110

21

2W-CW


lighting up your future

KIERUNKOWE LAMPY LED • DIRECTIONAL LED LAMPS • LED LAMPEN MIT GEBÜNDELTEM LICHT • SVĚTELNÉ ZDROJE SMĚROVÉ • SVETELNÉ ZDROJE SMEROVÉ • IRÁNYÍTOTT FÉNYŰ FÉNYFORRÁS • НАПРАВЛЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ • LAMPADE LED DIREZIONALI • LÁMPARAS LED DIRECCIONALES • LUMINÁRIAS DIRECCIONAIS LED • Κατευθυντικοί λαμπτήρες LED • LĂMPILE LED DIRECȚIONALE • USMJERENE LED SVJETILJKE • LED-LAMPOR MED RIKTNINGSLJUS

A++

ORO-GU10-D35-1,8W-150LM /-160 LM

46 mm

Ø35 mm

GU10

20000 x AC 230 V ~50 Hz

15000 h

40 °C –15

30 g

Hg

IP20

0,0 mg

Index

P [W]

Ф120° [lm]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

ORO-GU10-D35-1,8W-150LM-BC

-

1,8

130

150

3000

ORO-GU10-D35-1,8W-160LM-BZ

-

1,8

140

160

6000

150LM-BC

CRI

Ra≥80

[°]

gW

25

120

19

25

120

20

160LM-BZ

53


lighting up your future

KIERUNKOWE LAMPY LED • DIRECTIONAL LED LAMPS • LED LAMPEN MIT GEBÜNDELTEM LICHT • SVĚTELNÉ ZDROJE SMĚROVÉ • SVETELNÉ ZDROJE SMEROVÉ • IRÁNYÍTOTT FÉNYŰ FÉNYFORRÁS • НАПРАВЛЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ • LAMPADE LED DIREZIONALI • LÁMPARAS LED DIRECCIONALES • LUMINÁRIAS DIRECCIONAIS LED • Κατευθυντικοί λαμπτήρες LED • LĂMPILE LED DIRECȚIONALE • USMJERENE LED SVJETILJKE • LED-LAMPOR MED RIKTNINGSLJUS

ORO-MR11-1,8W-150LM-80 /-160LM-80 A++

35±0,5 mm

Ø35±0,5 mm

GU5.3

20000 x AC/DC 12 V

15000 h

16 g

0,0 mg

Index

P [W]

Ф120° [lm]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO-MR11-1,8W-150LM-80-BC

-

1,8

130

150

3000

200

ORO-MR11-1,8W-160LM-80-BZ

-

1,8

140

160

6000

200

150LM-BC

CRI

Ra≥80

Hg

IP20

54

40 °C –15

[°]

gW

>0,75

120

19

>0,75

120

20

160LM-BZ


lighting up your future

KIERUNKOWE LAMPY LED • DIRECTIONAL LED LAMPS • LED LAMPEN MIT GEBÜNDELTEM LICHT • SVĚTELNÉ ZDROJE SMĚROVÉ • SVETELNÉ ZDROJE SMEROVÉ • IRÁNYÍTOTT FÉNYŰ FÉNYFORRÁS • НАПРАВЛЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ • LAMPADE LED DIREZIONALI • LÁMPARAS LED DIRECCIONALES • LUMINÁRIAS DIRECCIONAIS LED • Κατευθυντικοί λαμπτήρες LED • LĂMPILE LED DIRECȚIONALE • USMJERENE LED SVJETILJKE • LED-LAMPOR MED RIKTNINGSLJUS

A+

ORO-MR16-SIX-6W

49±0,5 mm

Ø50±0,5 mm

GU5.3

20000 x AC/DC 12 V ~50–60 Hz

15000 h

40 °C –15

43 g

Hg

IP20

0,0 mg

Index

P [W]

Ф120° [lm]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO-MR16-SIX-6W-BC

-

6

400

480

3000

750

ORO-MR16-SIX-6W-BZ

-

6

420

500

6000

750

6W-BC

CRI

Ra≥80

[°]

gW

>0,65

120

44

>0,65

120

46

6W-BZ

55


lighting up your future

KIERUNKOWE LAMPY LED • DIRECTIONAL LED LAMPS • LED LAMPEN MIT GEBÜNDELTEM LICHT • SVĚTELNÉ ZDROJE SMĚROVÉ • SVETELNÉ ZDROJE SMEROVÉ • IRÁNYÍTOTT FÉNYŰ FÉNYFORRÁS • НАПРАВЛЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ • LAMPADE LED DIREZIONALI • LÁMPARAS LED DIRECCIONALES • LUMINÁRIAS DIRECCIONAIS LED • Κατευθυντικοί λαμπτήρες LED • LĂMPILE LED DIRECȚIONALE • USMJERENE LED SVJETILJKE • LED-LAMPOR MED RIKTNINGSLJUS

ORO-MR16-3,7W-320LM-80 /-340LM-80 A++

49±0,5 mm

Ø50±0,5 mm

GU5.3

20000 x AC/DC 12 V ~50 Hz

15000 h

35 g

0,0 mg

Index

P [W]

Ф120° [lm]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO-MR16-3,7W-320LM-80-BC

-

3,7

265

320

3000

360

ORO-MR16-3,7W-340LM-80-BZ

-

3,7

280

340

6000

360

320LM-BC

CRI

Ra≥80

Hg

IP20

56

40 °C –15

[°]

gW

>0,75

120

31

>0,75

120

33

340LM-BZ


lighting up your future

KIERUNKOWE LAMPY LED • DIRECTIONAL LED LAMPS • LED LAMPEN MIT GEBÜNDELTEM LICHT • SVĚTELNÉ ZDROJE SMĚROVÉ • SVETELNÉ ZDROJE SMEROVÉ • IRÁNYÍTOTT FÉNYŰ FÉNYFORRÁS • НАПРАВЛЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ • LAMPADE LED DIREZIONALI • LÁMPARAS LED DIRECCIONALES • LUMINÁRIAS DIRECCIONAIS LED • Κατευθυντικοί λαμπτήρες LED • LĂMPILE LED DIRECȚIONALE • USMJERENE LED SVJETILJKE • LED-LAMPOR MED RIKTNINGSLJUS

A+

ORO-E14-R50-5,5W

86±0,5 mm

Ø50±0,5 mm

E14

AC 180–265 V ~50–60 Hz

20000 x 15000 h

40 °C –15

35 g

Hg

IP20

0,0 mg

Index

P [W]

Ф120° [lm]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO-E14-R50-5,5W-BC

-

5,5

385

470

3000

48

ORO-E14-R50-5,5W-BD

ORO03015

5,5

400

490

4000

ORO-E14-R50-5,5W-BZ

-

5,5

410

500

6000

5,5W-BC

CRI

Ra≥80

[°]

gW

>0,5

120

43

48

>0,5

120

44

48

>0,5

120

45

5,5W-BD

5,5W-BZ

57


lighting up your future

KIERUNKOWE LAMPY LED • DIRECTIONAL LED LAMPS • LED LAMPEN MIT GEBÜNDELTEM LICHT • SVĚTELNÉ ZDROJE SMĚROVÉ • SVETELNÉ ZDROJE SMEROVÉ • IRÁNYÍTOTT FÉNYŰ FÉNYFORRÁS • НАПРАВЛЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ • LAMPADE LED DIREZIONALI • LÁMPARAS LED DIRECCIONALES • LUMINÁRIAS DIRECCIONAIS LED • Κατευθυντικοί λαμπτήρες LED • LĂMPILE LED DIRECȚIONALE • USMJERENE LED SVJETILJKE • LED-LAMPOR MED RIKTNINGSLJUS

A

ORO-AR111-GU10-COSMO /-W-COSMO

GU10

AC 175–250 V ~50–60 Hz

20000 x 15000 h

CRI

180 g

Ra≥80

Hg

IP20

0,0 mg

Index

P [W]

Ф120° [lm]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO-AR111-GU10-COSMO-BC

-

12

720

900

2700

110

>0,5

45

58

ORO-AR111-GU10-W-COSMO-BC

-

12

720

900

2700

110

>0,5

45

58

COSMO-BC

58

40 °C –15

W-COSMO-BC

[°]

gW


lighting up your future

KIERUNKOWE LAMPY LED • DIRECTIONAL LED LAMPS • LED LAMPEN MIT GEBÜNDELTEM LICHT • SVĚTELNÉ ZDROJE SMĚROVÉ • SVETELNÉ ZDROJE SMEROVÉ • IRÁNYÍTOTT FÉNYŰ FÉNYFORRÁS • НАПРАВЛЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ • LAMPADE LED DIREZIONALI • LÁMPARAS LED DIRECCIONALES • LUMINÁRIAS DIRECCIONAIS LED • Κατευθυντικοί λαμπτήρες LED • LĂMPILE LED DIRECȚIONALE • USMJERENE LED SVJETILJKE • LED-LAMPOR MED RIKTNINGSLJUS

A

ORO-AR111-G53-COSMO /-W-COSMO

58 mm

ø 110 mm

G53

20000 x AC/DC 12 V ~50-60 Hz

15000 h

40 °C –15

CRI

180 g

Ra≥80

Hg

IP20

0,0 mg

Index

P [W]

Ф120° [lm]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO-AR111-G53-COSMO-BC

-

12

680

850

2700

1210

>0,5

45

55

ORO-AR111-G53-W-COSMO-BC

-

12

680

850

2700

1210

>0,5

45

55

COSMO-BC

[°]

gW

W-COSMO-BC

59


lighting up your future

KIERUNKOWE LAMPY LED • DIRECTIONAL LED LAMPS • LED LAMPEN MIT GEBÜNDELTEM LICHT • SVĚTELNÉ ZDROJE SMĚROVÉ • SVETELNÉ ZDROJE SMEROVÉ • IRÁNYÍTOTT FÉNYŰ FÉNYFORRÁS • НАПРАВЛЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ • LAMPADE LED DIREZIONALI • LÁMPARAS LED DIRECCIONALES • LUMINÁRIAS DIRECCIONAIS LED • Κατευθυντικοί λαμπτήρες LED • LĂMPILE LED DIRECȚIONALE • USMJERENE LED SVJETILJKE • LED-LAMPOR MED RIKTNINGSLJUS

ORO-AR111-GU10-BASIC-14W /-W-BASIC-14W

A

57±0,5 mm

LED BASIC

ø 110 mm

GU10

AC 220–240 V ~50–60 Hz

20000 x 15000 h

CRI

Ra≥80

180 g

Hg

IP20

0,0 mg

Index

P [W]

Ф120° [lm]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO-AR111-GU10-BASIC-14W-WW

ORO22001

14

720

900

2700

120

>0,5

30

58

ORO-AR111-GU10-BASIC-14W-DW

ORO22002

14

720

900

4000

120

>0,5

30

58

ORO-AR111-GU10-W-BASIC-14W-WW

ORO22004

14

720

900

2700

120

>0,5

30

58

ORO-AR111-GU10-W-BASIC-14W-DW

ORO22005

14

720

900

4000

120

>0,5

30

58

14W-WW

60

40 °C 0

14W-DW

W-14W-WW

[°]

gW

W-14W-DW


lighting up your future

DEKORACYJNE LAMPY LED • DECORATIVE LED LAMPS • DEKORATIVE LED LEUCHTEN • DEKORAČNÍ LED LAMPY • DEKORAČNÉ LED ZDROJE • LED DEKORATÍV LÁMPÁK • ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ • LAMPADE DECORATIVE LED • LÁMPARAS LED DECORATIVAS • LUMINÁRIAS DECORATIVAS LED • Διακοσμητικοί λαμπτήρες LED • LĂMPILE LED DECORATIVE • UKRASNE LED SVJETILJKE • DEKORATIVA LED-LAMPOR

A+ LED FILAMENT

ORO-E27-FL-CLARO-8W

E27

AC 220-240 V ~50–60 Hz

15000 x 25000 h

CRI

30 g

Ra≥80

Hg

IP20

ORO-E27-FL-CLARO-8W-WW

40 °C –15

0,0 mg

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO04030

8

806

2700

70

>0,5

[°]

gW

360

60

8W-WW

61


lighting up your future

DEKORACYJNE LAMPY LED • DECORATIVE LED LAMPS • DEKORATIVE LED LEUCHTEN • DEKORAČNÍ LED LAMPY • DEKORAČNÉ LED ZDROJE • LED DEKORATÍV LÁMPÁK • ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ • LAMPADE DECORATIVE LED • LÁMPARAS LED DECORATIVAS • LUMINÁRIAS DECORATIVAS LED • Διακοσμητικοί λαμπτήρες LED • LĂMPILE LED DECORATIVE • UKRASNE LED SVJETILJKE • DEKORATIVA LED-LAMPOR

A+ LED FILAMENT

ORO-E27-FL-ROTO-6W

E27

AC 220-240 V ~50–60 Hz

15000 x 25000 h

62

30 g

0,0 mg

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO04028

6

550

2700

52

>0,5

6W-WW

CRI

Ra≥80

Hg

IP20

ORO-E27-FL-ROTO-6W-WW

40 °C –15

[°]

gW

360

45


lighting up your future

DEKORACYJNE LAMPY LED • DECORATIVE LED LAMPS • DEKORATIVE LED LEUCHTEN • DEKORAČNÍ LED LAMPY • DEKORAČNÉ LED ZDROJE • LED DEKORATÍV LÁMPÁK • ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ • LAMPADE DECORATIVE LED • LÁMPARAS LED DECORATIVAS • LUMINÁRIAS DECORATIVAS LED • Διακοσμητικοί λαμπτήρες LED • LĂMPILE LED DECORATIVE • UKRASNE LED SVJETILJKE • DEKORATIVA LED-LAMPOR

A+ LED FILAMENT

ORO-E27-ST64-FL-AMBER-4W

E27

AC 220-240 V ~50–60 Hz

15000 x 25000 h

CRI

42 g

Ra≥80

Hg

IP20

ORO-E27-ST64-FL-AMBER-4W-WW

40 °C –15

0,0 mg

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO04027

4

360

2200

44

>0,5

[°]

gW

360

33

4W-WW

63


DEKORACYJNE LAMPY LED • DECORATIVE LED LAMPS • DEKORATIVE LED LEUCHTEN • DEKORAČNÍ LED LAMPY • DEKORAČNÉ LED ZDROJE • LED DEKORATÍV LÁMPÁK • ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ • LAMPADE DECORATIVE LED • LÁMPARAS LED DECORATIVAS • LUMINÁRIAS DECORATIVAS LED • Διακοσμητικοί λαμπτήρες LED • LĂMPILE LED DECORATIVE • UKRASNE LED SVJETILJKE • DEKORATIVA LED-LAMPOR

A+

ORO-E27-G125-FL-AMBER-6W

LED FILAMENT

lighting up your future

125 mm

175 mm

E27

AC 220-240 V ~50–60 Hz

15000 x 25000 h

64

100 g

0,0 mg

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO04029

6

550

2200

52

>0,5

6W-WW

CRI

Ra≥80

Hg

IP20

ORO-E27-G125-FL-AMBER-6W-WW

40 °C –15

[°]

gW

360

45


DEKORACYJNE LAMPY LED • DECORATIVE LED LAMPS • DEKORATIVE LED LEUCHTEN • DEKORAČNÍ LED LAMPY • DEKORAČNÉ LED ZDROJE • LED DEKORATÍV LÁMPÁK • ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ • LAMPADE DECORATIVE LED • LÁMPARAS LED DECORATIVAS • LUMINÁRIAS DECORATIVAS LED • Διακοσμητικοί λαμπτήρες LED • LĂMPILE LED DECORATIVE • UKRASNE LED SVJETILJKE • DEKORATIVA LED-LAMPOR

A++

ORO-E14-C35-FL-CLARO-4W

LED FILAMENT

lighting up your future

35 mm 35mm

97 mm 95mm

E14

AC 220-240 V ~50–60 Hz

15000 x 25000 h

CRI

13 g

Ra≥80

Hg

IP20

ORO-E14-C35-FL-CLARO-4W-WW

40 °C –15

0,0 mg

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO03018

4

440

2700

44

>0,4

[°]

gW

360

38

4W-WW

65


DEKORACYJNE LAMPY LED • DECORATIVE LED LAMPS • DEKORATIVE LED LEUCHTEN • DEKORAČNÍ LED LAMPY • DEKORAČNÉ LED ZDROJE • LED DEKORATÍV LÁMPÁK • ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ • LAMPADE DECORATIVE LED • LÁMPARAS LED DECORATIVAS • LUMINÁRIAS DECORATIVAS LED • Διακοσμητικοί λαμπτήρες LED • LĂMPILE LED DECORATIVE • UKRASNE LED SVJETILJKE • DEKORATIVA LED-LAMPOR

A++

ORO-E14-C35-FL-CLARO-FLAMI-4W

LED FILAMENT

lighting up your future

35 mm 35mm

118mm 120 mm

E14

AC 220-240 V ~50–60 Hz

15000 x 25000 h

66

13 g

0,0 mg

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO03019

4

440

2700

44

>0,4

4W-WW

CRI

Ra≥80

Hg

IP20

ORO-E14-C35-FL-CLARO-FLAMI-4W-WW

40 °C –15

[°]

gW

360

38


lighting up your future

DEKORACYJNE LAMPY LED • DECORATIVE LED LAMPS • DEKORATIVE LED LEUCHTEN • DEKORAČNÍ LED LAMPY • DEKORAČNÉ LED ZDROJE • LED DEKORATÍV LÁMPÁK • ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ • LAMPADE DECORATIVE LED • LÁMPARAS LED DECORATIVAS • LUMINÁRIAS DECORATIVAS LED • Διακοσμητικοί λαμπτήρες LED • LĂMPILE LED DECORATIVE • UKRASNE LED SVJETILJKE • DEKORATIVA LED-LAMPOR

ORO-GU10-21L-SMD-KOLORY / COLOURS

56±0,5 mm

Ø50±0,5 mm

GU10

20000 x AC 230 V ~50 Hz

15000 h

45 g

Hg

IP20

SMD-CZ

40 °C –15

0,0 mg

Index

P [W]

I [mA]

ORO-GU10-21L-SMD-CZ

-

1

18

120

ORO-GU10-21L-SMD-NB

-

1

18

120

ORO-GU10-21L-SMD-ZL

-

1

18

120

ORO-GU10-21L-SMD-RGB

-

1

18

120

SMD-NB

SMD-ZL

[°]

SMD-RGB

67


TUBY LED • LED TUBES • LED-RÖHRE • LED TRUBICE • LED TRUBICE • LED FÉNYCSŐ • СВЕТОДИОДНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ ЛАМПЫ • TUBI LED • TUBOS LED • TUBOS LED • Σωλήνες τύπου φθορίου φωτισμού LED • TUBURI LED • LED TUBE • LED-RÖR

lighting up your future

ORO-T8-60-GLASS

A+

588±0,5 mm

G13

OPRAWY DO TUB LED LED LAMP FIXTURES

20000 x

AC 220–240 V ~50 Hz

15000 h

40 °C –15

CRI

150 g

Ra≥80

Hg

IP20

0,0 mg

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO-T8-60-GLASS-BD

-

10

1000

4000

82

>0,5

300

ORO-T8-60-GLASS-BZ

-

10

1000

6500

82

>0,5

300

GLASS-BD

68

G13

LED

Produkt kompatybilny z product compatible with

[°]

GLASS-BZ


TUBY LED • LED TUBES • LED-RÖHRE • LED TRUBICE • LED TRUBICE • LED FÉNYCSŐ • СВЕТОДИОДНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ ЛАМПЫ • TUBI LED • TUBOS LED • TUBOS LED • Σωλήνες τύπου φθορίου φωτισμού LED • TUBURI LED • LED TUBE • LED-RÖR

lighting up your future

ORO-T8-120-GLASS

A+

1198±0,5 mm

G13

OPRAWY DO TUB LED LED LAMP FIXTURES

20000 x

AC 220–240 V ~50 Hz

15000 h

G13

40 °C –15

LED

Produkt kompatybilny z product compatible with

CRI

220 g

Ra≥80

Hg

IP20

0,0 mg

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO-T8-120-GLASS-BD

-

18

1800

4000

140

>0,5

300

ORO-T8-120-GLASS-BZ

-

18

1800

6500

140

>0,5

300

GLASS-BD

[°]

GLASS-BZ

69


TUBY LED • LED TUBES • LED-RÖHRE • LED TRUBICE • LED TRUBICE • LED FÉNYCSŐ • СВЕТОДИОДНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ ЛАМПЫ • TUBI LED • TUBOS LED • TUBOS LED • Σωλήνες τύπου φθορίου φωτισμού LED • TUBURI LED • LED TUBE • LED-RÖR

lighting up your future

ORO-T8-150-GLASS

A+

1500±0,5 mm

G13

OPRAWY DO TUB LED LED LAMP FIXTURES

20000 x

AC 220–240 V ~50 Hz

15000 h

40 °C –15

CRI

280 g

Ra≥80

Hg

IP20

0,0 mg

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO-T8-150-GLASS-DW

ORO17001

24

2300

4000

210

>0,5

300

ORO-T8-150-GLASS-CW

ORO17002

24

2300

6500

210

>0,5

300

GLASS-DW

70

G13

LED

Produkt kompatybilny z product compatible with

[°]

GLASS-CW


TUBY LED • LED TUBES • LED-RÖHRE • LED TRUBICE • LED TRUBICE • LED FÉNYCSŐ • СВЕТОДИОДНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ ЛАМПЫ • TUBI LED • TUBOS LED • TUBOS LED • Σωλήνες τύπου φθορίου φωτισμού LED • TUBURI LED • LED TUBE • LED-RÖR

ORO-T8-60-BASIC

A+ LED BASIC

lighting up your future

590±1 mm

G13

OPRAWY DO TUB LED LED LAMP FIXTURES

20000 x

AC 220–240 V ~50 Hz

15000 h

G13

40 °C –15

LED

Produkt kompatybilny z product compatible with

CRI

148 g

Ra≥80

Hg

IP20

0,0 mg

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO-T8-60-BASIC-DW

ORO17003

9

720

4000

58

>0,5

300

ORO-T8-60-BASIC-CW

ORO17004

9

720

6500

58

>0,5

300

BASIC-DW

[°]

BASIC-CW

71


TUBY LED • LED TUBES • LED-RÖHRE • LED TRUBICE • LED TRUBICE • LED FÉNYCSŐ • СВЕТОДИОДНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ ЛАМПЫ • TUBI LED • TUBOS LED • TUBOS LED • Σωλήνες τύπου φθορίου φωτισμού LED • TUBURI LED • LED TUBE • LED-RÖR

ORO-T8-120-BASIC

A+ LED BASIC

lighting up your future

1198±1 mm

G13

OPRAWY DO TUB LED LED LAMP FIXTURES

20000 x

AC 220–240 V ~50 Hz

15000 h

40 °C –15

CRI

284 g

Ra≥80

Hg

IP20

0,0 mg

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO-T8-120-BASIC-DW

ORO17005

18

1440

4000

156

>0,5

300

ORO-T8-120-BASIC-CW

ORO17006

18

1440

6500

156

>0,5

300

BASIC-DW

72

G13

LED

Produkt kompatybilny z product compatible with

[°]

BASIC-CW


lighting up your future

AKCESORIA DO LAMP LED • LED LAMP ACCESSORIES • ZUBEHÖR FÜR LED LAMPEN • PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO LED LAMPY • PRÍSLUŠENSTVO PRE LED ZDROJE • LED LÁMPA TARTOZÉKOK • АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП • ACCESSORI PER LAMPADE LED • ACCESORIOS PARA LÁMPARAS LED • ACESSÓRIOS PARA LUMINÁRIAS LED • Εξαρτήματα λαμπτήρων LED • ACCESORII PENTRU LĂMPILE LED • PRIBOR ZA LED SVJETILJKE • TILLBEHÖR TILL LED-LAMPOR

ORO-ADAPTER-E14/E27

ORO-ADAPTER-E27/G9

Index: ORO14001

Index: ORO14004

ORO-ADAPTER-E14/GU10

ORO-ADAPTER-E27/GU10

Index: ORO14002

Index: ORO14005

ORO-ADAPTER-E27/E14

ORO-GNIAZDO-GU10

Index: ORO14003

73


OPRAWY ARCHITEKTONICZNE ARCHITECTURAL LUMINAIRES ARCHITEKTONISCHE LEUCHTEN • ARCHITEKTONICKÉ SVÍTIDLA • ARCHITEKTONICKÉ SVIETIDLÁ • ÉPÍTÉSZETI LÁMPATESTEK • АРХИТЕКТУРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ • APPPARECCHI DI LUCE ARCHITETTONICI • LUMINARIAS ARQUITECTÓNICAS • ARMADURAS ARQUITECTÓNICAS • Φωτιστικά αρχιτεκτονικού φωτισμού • CORPURI DE ILUMINAT ARHITECTONICE • ARHITEKTONSKE SVJETILJKE • ARKITEKTONISK BELYSNINGSINSTALLATION

OPRAWY TYPU PANEL LED | OPRAWY TYPU DOWNLIGHT LED | OPRAWY TYPU SPOT LED I OPRAWY KLOSZOWE LED OPRAWY KLOSZOWE I OPRAWY BIUROWE ZWIESZANE LED PANELS | LED DOWNLIGHTS | LED SPOTS | LED FIXTURES WITH COVER LIGHT FIXTURES WITH COVER | OFFICE SUSPENDED LUMINAIRES


OPRAWY TYPU PANEL LED • LED PANELS • LED PANEEL • LED PANEL • LED PANEL • LED PANEL • СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ • APPARECCHI DI LUCE TIPO PANNELLO A LED • ARMADURAS DO TIPO PAINEL LED • PANELES LED • Φωτιστικά LED πάνελ • CORPURI DE ILUMINAT LED TIP PANOU • SVJETILJKE TIPA LED PANEL • LED-PANEL BELYSNINGSINSTALLATION

lighting up your future

ORO-PANEL-LED-VELA-60X60

A+ AC 220–240 V ~50–60 Hz

mm 119mm

595 mm

20000 x

Hg

0,0 mg

595 mm

595 mm

IP20

30000 h

Ra≥80

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO-PANEL-LED-VELA-60X60-40W-DW

ORO07008

40

3600

4000

180

>0,95

120

ORO-PANEL-LED-VELA-60X60-40W-CW

ORO07014

40

3600

6500

180

>0,95

120

ORO-PANEL-LED-VELA-60X60-50W-DW

ORO07010

50

4320

4000

220

>0,95

120

ORO-PANEL-LED-VELA-60X60-50W-CW

ORO07015

50

4320

6500

220

>0,95

120

ORO-PANEL-LED-VELA-60X60-60W-DW

ORO07011

60

5200

4000

270

>0,95

120

ORO-PANEL-LED-VELA-60X60-60W-CW

ORO07016

60

5200

6500

270

>0,95

120

40W-CW

50W-DW

50W-CW

60W-DW

AKCESORIA • ACCESSORIES

76

0,5

Index

40W-DW

ORO-CLIPS-PANEL60X60-U

Index

LINKA-PANEL60X60

Index

Uchwyt do montażu podtynkowego Mount for flush installation

ORO07013

Linki do montażu podwieszanego Wires for hanging

ORO07003

RAMA-PANEL60X60-U

Index

Rama do panelu Panel frame

[m]

CRI

ORO07012

[°]

60W-CW


OPRAWY TYPU PANEL LED • LED PANELS • LED PANEEL • LED PANEL • LED PANEL • LED PANEL • СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ • APPARECCHI DI LUCE TIPO PANNELLO A LED • ARMADURAS DO TIPO PAINEL LED • PANELES LED • Φωτιστικά LED πάνελ • CORPURI DE ILUMINAT LED TIP PANOU • SVJETILJKE TIPA LED PANEL • LED-PANEL BELYSNINGSINSTALLATION

lighting up your future

ORO-PANEL-LED-VELA-30X120-40W

A+ 1195 mm

9 mm

AC 220–240 V ~50–60 Hz

30000 h

NEW

295 mm

IP20 30000 x

Hg

0,0 mg [m]

CRI

Ra≥80

ORO-PANEL-LED-VELA-30X120-40W-DW

0,5

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO07017

40

3600

4000

180

>0,95

[°]

120

40W-DW

AKCESORIA • ACCESSORIES

RAMA-PANEL-30X120-U Rama do panelu Panel frame

Index

LINKA-PANEL60X60

Index

ORO07018

Linki do montażu podwieszanego Wires for hanging

ORO07003

77


OPRAWY TYPU PANEL LED • LED PANELS • LED PANEEL • LED PANEL • LED PANEL • LED PANEL • СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ • APPARECCHI DI LUCE TIPO PANNELLO A LED • ARMADURAS DO TIPO PAINEL LED • PANELES LED • Φωτιστικά LED πάνελ • CORPURI DE ILUMINAT LED TIP PANOU • SVJETILJKE TIPA LED PANEL • LED-PANEL BELYSNINGSINSTALLATION

lighting up your future

ORO-PANEL-LED-GLARE-60X60

A+ mm 119 mm

595 mm

AC 220–240 V ~50–60 Hz

UGR

30000 h

IP20 595 mm

595 mm

<19

20000 x

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO07009

40

3600

4000

180

>0,95

AKCESORIA • ACCESSORIES

ORO-CLIPS-PANEL60X60-U

Index

LINKA-PANEL60X60

Index

Uchwyt do montażu podtynkowego Mount for flush installation

ORO07013

Linki do montażu podwieszanego Wires for hanging

ORO07003

RAMA-PANEL60X60-U

Index

78

ORO07012

0,5

Index

40W-DW

Rama do panelu Panel frame

[m]

CRI

Ra≥80

ORO-PANEL-LED-GLARE-60X60-40W-DW

Hg

0,0 mg

[°]

90


OPRAWY TYPU PANEL LED • LED PANELS • LED PANEEL • LED PANEL • LED PANEL • LED PANEL • СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ • APPARECCHI DI LUCE TIPO PANNELLO A LED • ARMADURAS DO TIPO PAINEL LED • PANELES LED • Φωτιστικά LED πάνελ • CORPURI DE ILUMINAT LED TIP PANOU • SVJETILJKE TIPA LED PANEL • LED-PANEL BELYSNINGSINSTALLATION

lighting up your future

A+

ORO-PANEL-LED-60X60-60W-II Produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych / The offer valid while stocks lasts

595 mm

AC 220–240 V ~50–60 Hz

11 mm

40000 h

595 mm

595 mm

IP20

Hg

0,0 mg [m]

CRI

20000 x

Ra≥80

0,5

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO-PANEL-LED-60X60-60W-II-DW

ORO07004

60

5000

4000

290

>0,90

120

ORO-PANEL-LED-60X60-60W-II-CW

ORO07005

60

5000

6500

290

>0,90

120

ORO-PANEL-LED-60X60-40W-II-DW

ORO07001

40

3200

4000

200

>0,90

120

ORO-PANEL-LED-60X60-40W-II-CW

ORO07002

40

3200

6500

200

>0,90

120

60W-II-DW

40W-II-DW

60W-II-CW

[°]

40W-II-CW

AKCESORIA • ACCESSORIES

ORO-CLIPS-PANEL60X60

Index

LINKA-PANEL60X60

Index

Uchwyt do montażu podtynkowego Mount for flush installation

-

Linki do montażu podwieszanego Wires for hanging

ORO07003

RAMA-PANEL60X60-U Rama do panelu Panel frame

Index

ORO07012

79


lighting up your future

OPRAWY TYPU PANEL LED • LED PANELS • LED PANEEL • LED PANEL • LED PANEL • LED PANEL • СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ • APPARECCHI DI LUCE TIPO PANNELLO A LED • ARMADURAS DO TIPO PAINEL LED • PANELES LED • Φωτιστικά LED πάνελ • CORPURI DE ILUMINAT LED TIP PANOU • SVJETILJKE TIPA LED PANEL • LED-PANEL BELYSNINGSINSTALLATION

ORO-PANEL-LED-30X120-40W

A+ 1195 mm

11 mm

AC 220–240 V ~50–60 Hz

40000 h

295 mm

IP20 20000 x

Hg

0,0 mg [m]

CRI

Ra≥80

ORO-PANEL-LED-30X120-40W-DW

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO07006

40

3200

4000

200

>0,90

40W-DW

AKCESORIA • ACCESSORIES

RAMA-PANEL-30X120-U Rama do panelu Panel frame

80

0,5

Index

LINKA-PANEL60X60

Index

ORO07018

Linki do montażu podwieszanego Wires for hanging

ORO07003

[°]

120


OPRAWY TYPU DOWNLIGHT LED • LED DOWNLIGHTS • LED DOWNLIGHT • LED DOWNLIGHT • LED DOWNLIGHT • LED MÉLYSUGÁRZÓ • СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДАУНЛАЙТ (DOWNLIGHT) • APPARECCHI DI TIPO DOWNLIGHT LED • ARMADURAS DO TIPO DOWNLIGHT LED • DOWNLIGHTS LED • LED DOWNLIGHTS • CORPURI DE ILUMINAT LED TIP DOWNLIGHT • SVJETILJKE TIPA LED DOWNLIGHT • DOWNLIGHT LED BELYSNINGSINSTALLATION

lighting up your future

A

ORO-TESSA-12W

60 LED 2835

30 mm

167 mm

15000 x

AC 220–240 V ~50–60 Hz

30000 h

IP20

IK05

CRI

208 g

Ra≥80

Hg

0,0 mg [m]

0,5

45 °C –20

Index

P [W]

Ф120° [lm]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO-TESSA-12W-WW

ORO21001

12

660

850

3000

105

>0,5

110

ORO-TESSA-12W-DW

ORO21002

12

680

870

4000

105

>0,5

110

ORO-TESSA-12W-CW

ORO21003

12

720

900

6000

105

>0,5

110

12W-WW

12W-DW

[°]

12W-CW

AKCESORIA • ACCESSORIES

ORO-FRAME-TESSA-12W

Index

Rama do montażu natynkowego Frame for surface mounting

ORO21013

81


OPRAWY TYPU DOWNLIGHT LED • LED DOWNLIGHTS • LED DOWNLIGHT • LED DOWNLIGHT • LED DOWNLIGHT • LED MÉLYSUGÁRZÓ • СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДАУНЛАЙТ (DOWNLIGHT) • APPARECCHI DI TIPO DOWNLIGHT LED • ARMADURAS DO TIPO DOWNLIGHT LED • DOWNLIGHTS LED • LED DOWNLIGHTS • CORPURI DE ILUMINAT LED TIP DOWNLIGHT • SVJETILJKE TIPA LED DOWNLIGHT • DOWNLIGHT LED BELYSNINGSINSTALLATION

lighting up your future

A

ORO-TESSA-18W

90 LED 2835

31 mm

222 mm

30000 h

IP20

IK05

CRI

352 g

Ra≥80

Hg

0,0 mg [m]

0,5

45 °C –20

Index

P [W]

Ф120° [lm]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO-TESSA-18W-WW

ORO21007

18

1117

1400

3000

156

>0,5

110

ORO-TESSA-18W-DW

ORO21008

18

1153

1462

4000

156

>0,5

110

ORO-TESSA-18W-CW

ORO21009

18

1183

1493

6000

156

>0,5

110

18W-WW

AKCESORIA • ACCESSORIES

82

15000 x

AC 220–240 V ~50–60 Hz

ORO-FRAME-TESSA-18W

Index

Rama do montażu natynkowego Frame for surface mounting

ORO21014

18W-DW

[°]

18W-CW


OPRAWY TYPU DOWNLIGHT LED • LED DOWNLIGHTS • LED DOWNLIGHT • LED DOWNLIGHT • LED DOWNLIGHT • LED MÉLYSUGÁRZÓ • СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДАУНЛАЙТ (DOWNLIGHT) • APPARECCHI DI TIPO DOWNLIGHT LED • ARMADURAS DO TIPO DOWNLIGHT LED • DOWNLIGHTS LED • LED DOWNLIGHTS • CORPURI DE ILUMINAT LED TIP DOWNLIGHT • SVJETILJKE TIPA LED DOWNLIGHT • DOWNLIGHT LED BELYSNINGSINSTALLATION

lighting up your future

A

ORO-TEO-12W

31 mm

70 LED 2835

15000 x

AC 220–240 V ~50–60 Hz

30000 h

IP20

IK05

CRI

250 g

Ra≥80

167 mm

Hg

0,0 mg [m]

0,5

45 °C –20

Index

P [W]

Ф120° [lm]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO-TEO-12W-WW

ORO21004

12

651

800

3000

105

>0,5

110

ORO-TEO-12W-DW

ORO21005

12

663

820

4000

105

>0,5

110

ORO-TE0-12W-CW

ORO21006

12

680

840

6000

105

>0,5

110

12W-WW

12W-DW

[°]

12W-CW

AKCESORIA • ACCESSORIES

ORO-FRAME-TEO-12W

Index

Rama do montażu natynkowego Frame for surface mounting

ORO21015

83


OPRAWY TYPU DOWNLIGHT LED • LED DOWNLIGHTS • LED DOWNLIGHT • LED DOWNLIGHT • LED DOWNLIGHT • LED MÉLYSUGÁRZÓ • СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДАУНЛАЙТ (DOWNLIGHT) • APPARECCHI DI TIPO DOWNLIGHT LED • ARMADURAS DO TIPO DOWNLIGHT LED • DOWNLIGHTS LED • LED DOWNLIGHTS • CORPURI DE ILUMINAT LED TIP DOWNLIGHT • SVJETILJKE TIPA LED DOWNLIGHT • DOWNLIGHT LED BELYSNINGSINSTALLATION

lighting up your future

A

ORO-TEO-18W

32 mm

90 LED 2835

15000 x

30000 h

IP20

IK05

CRI

435 g

Ra≥80

222 mm

Hg

0,0 mg [m]

0,5

45 °C –20

Index

P [W]

Ф120° [lm]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO-TEO-18W-WW

ORO21010

18

973

1200

3000

156

>0,5

110

ORO-TEO-18W-DW

ORO21011

18

990

1250

4000

156

>0,5

110

ORO-TE0-18W-CW

ORO21012

18

1030

1290

6000

156

>0,5

110

18W-WW

AKCESORIA • ACCESSORIES

84

AC 220–240 V ~50–60 Hz

ORO-FRAME-TEO-18W

Index

Rama do montażu natynkowego Frame for surface mounting

ORO21016

18W-DW

[°]

18W-CW


lighting up your future

OPRAWY TYPU DOWNLIGHT LED • LED DOWNLIGHTS • LED DOWNLIGHT • LED DOWNLIGHT • LED DOWNLIGHT • LED MÉLYSUGÁRZÓ • СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДАУНЛАЙТ (DOWNLIGHT) • APPARECCHI DI TIPO DOWNLIGHT LED • ARMADURAS DO TIPO DOWNLIGHT LED • DOWNLIGHTS LED • LED DOWNLIGHTS • CORPURI DE ILUMINAT LED TIP DOWNLIGHT • SVJETILJKE TIPA LED DOWNLIGHT • DOWNLIGHT LED BELYSNINGSINSTALLATION

A

ORO-REGINA-12W /-18W Produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych / The offer valid while stocks lasts

12 mm

Ø225 mm

12 mm

60 LED 2835

Ø200 mm

Ø152 mm

Ø170 mm

310 g

20000 x AC 230 V ~50–60 Hz

330 g

100 LED 2835

15000 h

40 °C –15

CRI

180 g

Ra≥80

Hg

IP20

0,0 mg

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO-REGINA-12W-BC

-

12

880

3000

105

>0,5

120

ORO-REGINA-18W-BC

-

18

1260

3000

155

>0,5

120

12W-BC

[°]

18W-BC

85


lighting up your future

OPRAWY TYPU DOWNLIGHT LED • LED DOWNLIGHTS • LED DOWNLIGHT • LED DOWNLIGHT • LED DOWNLIGHT • LED MÉLYSUGÁRZÓ • СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДАУНЛАЙТ (DOWNLIGHT) • APPARECCHI DI TIPO DOWNLIGHT LED • ARMADURAS DO TIPO DOWNLIGHT LED • DOWNLIGHTS LED • LED DOWNLIGHTS • CORPURI DE ILUMINAT LED TIP DOWNLIGHT • SVJETILJKE TIPA LED DOWNLIGHT • DOWNLIGHT LED BELYSNINGSINSTALLATION

A

ORO-VICTOR-12W /-18W Produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych / The offer valid while stocks lasts

225 mm

225 mm

171 mm 60 LED 2835

250 g

15000 h

40 °C –15

CRI

Ra≥80

Hg

IP20

0,0 mg

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO-VICTOR-12W-BC

-

12

840

3000

105

>0,5

120

ORO-VICTOR-18W-BC

-

18

1320

3000

155

>0,5

120

12W-BC

86

430 g

90 LED 2835

20000 x AC 230 V ~50–60 Hz

12 mm

200 mm

12 mm

150 mm

171 mm

18W-BC

[°]


lighting up your future

OPRAWY TYPU DOWNLIGHT LED • LED DOWNLIGHTS • LED DOWNLIGHT • LED DOWNLIGHT • LED DOWNLIGHT • LED MÉLYSUGÁRZÓ • СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДАУНЛАЙТ (DOWNLIGHT) • APPARECCHI DI TIPO DOWNLIGHT LED • ARMADURAS DO TIPO DOWNLIGHT LED • DOWNLIGHTS LED • LED DOWNLIGHTS • CORPURI DE ILUMINAT LED TIP DOWNLIGHT • SVJETILJKE TIPA LED DOWNLIGHT • DOWNLIGHT LED BELYSNINGSINSTALLATION

A

ORO-HANA-18W Produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych / The offer valid while stocks lasts

Ø222 mm

38 mm

20000 x

AC 100–240 V ~50–60 Hz

LED SMD 2835

15000 h

CRI

625 g

Ra≥80

Hg

IP20

ORO-HANA-18W-BC

40 °C –15

0,0 mg

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

-

18

1260

3000

150

>0,5

[°]

120

18W-WW

87


lighting up your future

OPRAWY TYPU DOWNLIGHT LED • LED DOWNLIGHTS • LED DOWNLIGHT • LED DOWNLIGHT • LED DOWNLIGHT • LED MÉLYSUGÁRZÓ • СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДАУНЛАЙТ (DOWNLIGHT) • APPARECCHI DI TIPO DOWNLIGHT LED • ARMADURAS DO TIPO DOWNLIGHT LED • DOWNLIGHTS LED • LED DOWNLIGHTS • CORPURI DE ILUMINAT LED TIP DOWNLIGHT • SVJETILJKE TIPA LED DOWNLIGHT • DOWNLIGHT LED BELYSNINGSINSTALLATION

A

ORO-HUGO-18W Produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych / The offer valid while stocks lasts

38 mm

222 mm

222 mm

20000 x

AC 100–240 V ~50–60 Hz

LED SMD 2835

15000 h

720 g

0,0 mg

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

-

18

1260

3000

150

>0,5

18W-WW

88

CRI

Ra≥80

Hg

IP20

ORO-HUGO-18W-BC

40 °C –15

[°]

120


lighting up your future

OPRAWY TYPU SPOT LED • LED SPOTS • LED SPOT EINBAULEUCHTEN • ZAPUŠTĚNÉ BODOVÉ LED SVÍTIDLA • ZAPUSTENÉ BODOVÉ LED SVIETIDLÁ • LED SPOT LÁMPÁK • СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СПОТ (SPOT) • APPARECCHI DI TIPO SPOT LED • ARMADURAS DO TIPO SPOT LED • SPOTS LED • LED SPOT • CORPURI DE ILUMINAT LED TIP SPOT • SVJETILJKE TIPA LED SPOT • SPOT LED BELYSNINGSINSTALLATION

A+

43,5 mm

ORO-SPOT-ZUMA-5W /-7W

90 mm

LED SMD 2835

AC 220–240 V ~50–60 Hz

20000 x 15000 h

65 °C –20

5W 72 g

CRI

Ra≥80

7W 76 g

Hg

IP20

0,0 mg

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO-SPOT-ZUMA-5W-WW

ORO23001

5

315

3000

24

>0,9

38

ORO-SPOT-ZUMA-5W-DW

ORO23002

5

315

4000

24

>0,9

38

ORO-SPOT-ZUMA-7W-WW

ORO23004

7

450

3000

34

>0,9

38

ORO-SPOT-ZUMA-7W-DW

ORO23005

7

450

4000

34

>0,9

38

5W-WW

5W-DW

7W-WW

[°]

7W-DW

89


lighting up your future

OPRAWY TYPU SPOT LED • LED SPOTS • LED SPOT EINBAULEUCHTEN • ZAPUŠTĚNÉ BODOVÉ LED SVÍTIDLA • ZAPUSTENÉ BODOVÉ LED SVIETIDLÁ • LED SPOT LÁMPÁK • СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СПОТ (SPOT) • APPARECCHI DI TIPO SPOT LED • ARMADURAS DO TIPO SPOT LED • SPOTS LED • LED SPOT • CORPURI DE ILUMINAT LED TIP SPOT • SVJETILJKE TIPA LED SPOT • SPOT LED BELYSNINGSINSTALLATION

A+

43,5 mm

ORO-SPOT-ZUMO-5W/ -7W

90 mm

LED SMD 2835

AC 220–240 V ~50–60 Hz

20000 x 15000 h

5W 77 g

CRI

Ra≥80

7W 80 g

Hg

IP20

0,0 mg

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO-SPOT-ZUMO-5W-WW

ORO23007

5

315

3000

24

>0,9

38

ORO-SPOT-ZUMO-5W-DW

ORO23008

5

315

4000

24

>0,9

38

ORO-SPOT-ZUMO-7W-WW

ORO23010

7

450

3000

34

>0,9

38

ORO-SPOT-ZUMO-7W-DW

ORO23011

7

450

4000

34

>0,9

38

5W-WW

90

65 °C –20

5W-DW

7W-WW

[°]

7W-DW


lighting up your future

OPRAWY KLOSZOWE LED • LED FIXTURES WITH COVER • LED SCHIRMLEUCHTEN • NÁSTĚNNÁ A STROPNÍ LED SVÍTIDLA • NÁSTENNÉ A STROPNÉ LED SVIETIDLA • FALI ÉS MENNYEZETI LED LÁMPATESTEK • СВЕТОДИОДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ • APPARECCHI DI LUCE CON ABAJOUR A LED • ARMADURAS DE QUEBRA-LUZ LED • LUMINARIAS LED CON PANTALLA • Φωτιστικά LED με κάλυμμα • CORPURI DE ILUMINAT LED • LED SVJETILJKE SA ZASLONOM • LJUSSKÄRM LED BELYSNINGSINSTALLATION

ORO-LUMAGO-LED

A 255 mm

24 LED 5730

360°

W skład oprawy wchodzą wbudowane lampy LED. LED luminaries are inculded in the light fixture. Leuchten bestehen aus eingebauten LED-Lampen. Svítidlo obsahuje zabudované LED žárovky. Súčasťou svietidla sú integrované LED diódy. A lámpatest beépített LED fényforrást tartalmaz. В состав светильника входят вмонтированные лампы LED. l’alloggiamento della plafoniera include lampade a LED. Luminarias LED son inculded en el aparato de luz. Iluminaria LED incluída na armadura. Τα LED περιλαμβάνονται στο φωτιστικό. În componență corpului de iluminat intră lămpile LED încastrate. U sastav svjetiljke ulaze ugrađene LED svjetiljke. Inbyggda LED-lampor ingår.

h2,2–4 m 8m

AC 220–240 V ~50–60 Hz

50 mm

230 mm

90 mm

40 °C –10

20000 x 15000 h

CRI

[m]

65 sec

320 g

Ra≥80

IP20

Hg

0,0 mg

0,5

Kąt działania czujnika (horyzontalny x wertykalny). Detector working angle (horizontal x  veritcal). Erfassungsbereich (horizontal x  vertikal). Úhel senzoru (horizontální x  vertikální). Uhol senzora (horizontálny x vertikálny). Mozgásérzékelő működési szöge (vízszintes x függőleges). Угол обнаружения (горизонтальный х  вертикальный). Aangolazione funzionamento sensore (orizzontale e  verticale). Ángulo de trabajo detector (horizontal x veritcal). Ângulo de detecção do sensor (Horizontal x vertical). Γωνία λειτουργίας ανιχνευτή(οριζόντια x κάθετα). Ungiul de acțiune a senzorului (orizontal x vertical). Kut rada detektora (vodoravno x okomito). Detektorns aktiveringsvinkel (horisontellt x vertikalt).

120° x 360°

Zasięg działania czujnika. Detector reach. Detektionsreichweite. Provozní rozsah snímače. Prevádzkový rozsah snímača. Mozgásérzékelő működési távolsága. Дальность обнаружения. Copertura di funzionamento del sensore. Alcance detector. Alcance de detecção. Εμβέλεια ανιχνευτή. Raza de acțiune a senzorului. Opseg rada detektora. Detektorns omfattning.

max 8 m

Czas pracy. Time delay. Zeitverzögerung. Zpoždění vypínání. Pracovného času. Üzemidő. Выдержка времени. Tempo di funzionamento. Retraso de tiempo. Tempo de atraso. Χρονοκαθυστέρηση. Timpul de lucru. Radno vrijeme. Arbetstid.

65 s

Szybkość załączenia. Detector motion speed. Erkennung Bewegungsgeschwindigkeit. Rychlost přepínání. Rýchlosť prepínania. Kapcsolási sebesség. Скорость движения обнаружения. Velocità di accensione. Detector de velocidad de movimiento. Velocidade do detector de movimento. Ταχύτητα ανιχνευτή κίνησης. Viteza de conectare. Brzina uključivanjaBrzina uključivanja. Påsättningshastighet.

0.6~1.5 m/s

Wysokość montażu. Installation height. Empfohlene Montagehöhe. Doporučená montážní výška. Montážna výška. Szerelési magasság. Рекомендуема я высота установки. Altezza di montaggio. Altura intellation. Altura de instalação. Ύψος τοποθέτησης. Înălțimea de montaj. Visina instaliranja. Monteringshöjd.

2.2-4.0 m

LUMAGO Plafon LED z czujnikiem ruchu / LED ceiling light with motion sensor

ORO-LUMAGO-LED

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

PF

-

12

700

3000

>0,5

91


lighting up your future

ORO-LUMAGO-2

OPRAWY KLOSZOWE • LIGHT FIXTURES WITH COVER • SCHIRMLEUCHTEN • NÁSTĚNNÁ A STROPNÍ SVÍTIDLA • NÁSTENNÉ A STROPNÉ SVIETIDLA • FALI ÉS MENNYEZETI LÁMPATESTEK • ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ • APPARECCHI DI LUCE CON ABAJOUR • ARMADURAS DE QUEBRA-LUZ • LUMINARIAS CON PANTALLA • Φωτιστικά με κάλυμμα • CORPURI DE ILUMINAT • SVJETILJKE SA ZASLONOM • LJUSSKÄRM BELYSNINGSINSTALLATION

E-A++ 310,0 mm 250,0 mm

Produkt kompatybilny z product compatible with

E27

E27

360° Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach energetycznych E do A++ • The light fixture is adjusted to the following LED luminaries EEC E÷A++ • Leuchte ist für Glübirnen der Energieklasse geeignet E÷A++ • V svietidle sa môžu používať iba žiarovky s energetickou triedou E÷A++ • Svítidlo je přizpůsobeno žárovkám spadajícím do energetických tříd E÷A++ • A lámpatest E÷A++ energiaosztályú fényforrásokra készült • Светильник предназначен для ламп следующих энергетических классов E÷A++ • La lámpara se ajusta a las siguientes luminarias LED de la CEE E÷A++ • A armadura está preparada para as seguin • Το φωτιστικό προσαρμόζεται στα ακόλουθα των φωτιστικών LED ΕEC E÷A++. Corpul de iluminat este adaptat la surse de lumină cu clasele energetice de la E la AA++. Svjetiljka je prilagođena izvorima svjetlosti energetske klase E do AA++. Belysningsinstallationen är anpassad till ljuskällor i energiklass mellan E och AA++. Plafon z czujnikiem ruchu / Ceiling light with motion sensor

92

AC 220–240 V ~50–60 Hz

h2,2–4 m 8m

68,0 mm

223,0 mm

95,0 mm

Hg

IP20 15 sec 7 min

0,0 mg

2x

max 40 W

40 °C –10

920 g

[m]

0,5

lux 3~2000

Max. obciążenie. Maximum load. Nennstrombelastung. Max. zatížení. Max. Zaťaženie. Maximális terhelés. Мощность нагрузки. Carico massimo. Carga máxima. Carga máxima. Μέγιστο φορτίο. Sarcina maximă. Maksimalno opterećenje. Maximal belastning.

Max E27 2x40W GLS 2x6W LED

Kąt działania czujnika (horyzontalny x wertykalny). Detector working angle (horizontal x  veritcal). Erfassungsbereich (horizontal x  vertikal). Úhel senzoru (horizontální x  vertikální). Uhol senzora (horizontálny x vertikálny). Mozgásérzékelő működési szöge (vízszintes x függőleges). Угол обнаружения (горизонтальный х  вертикальный). Aangolazione funzionamento sensore (orizzontale e  verticale). Ángulo de trabajo detector (horizontal x veritcal). Ângulo de detecção do sensor (Horizontal x vertical). Γωνία λειτουργίας ανιχνευτή(οριζόντια x κάθετα). Ungiul de acțiune a senzorului (orizontal x vertical). Kut rada detektora (vodoravno x okomito). Detektorns aktiveringsvinkel (horisontellt x vertikalt).

120° x 360°

Zasięg działania czujnika. Detector reach. Detektionsreichweite. Provozní rozsah snímače. Prevádzkový rozsah snímača. Mozgásérzékelő működési távolsága. Дальность обнаружения. Copertura di funzionamento del sensore. Alcance detector. Alcance de detecção. Εμβέλεια ανιχνευτή. Raza de acțiune a senzorului. Opseg rada detektora. Detektorns omfattning.

max 8 m

Regulacja czasu pracy. Time regulation. Nachlaufzeit. Zpoždění vypínání. Regulácia pracovného času. Késleltetés szabályozása. Задержка выключения. Regolazione tempo di funzionamento. Regulación del tiempo. Regulamentação do tempo de funcionamento. Ρύθμιση χρόνου. Reglarea timpului de lucru. Regulacija radnog vremena. Arbetstid inställning.

15 s do 7 min

Regulacja natężenia światła. Light control. Beleuchtungsstärke. Intenzita světla. Nastavenie intenzity svetla. Fényerősség beállítása. Световой поток. Regolazione intensità luce. Control de luz. Ajuste de intensidade da luz. Έλεγχος φωτισμού. Reglarea intensității de lumină. Regulacija intenziteta svjetlosti. Ljusintensitet justering.

<3 LUX ~2000 LUX

Szybkość załączenia. Detector motion speed. Erkennung Bewegungsgeschwindigkeit. Rychlost přepínání. Rýchlosť prepínania. Kapcsolási sebesség. Скорость движения обнаружения. Velocità di accensione. Detector de velocidad de movimiento. Velocidade do detector de movimento. Ταχύτητα ανιχνευτή κίνησης. Viteza de conectare. Brzina uključivanjaBrzina uključivanja. Påsättningshastighet.

0.6~1.5 m/s

Wysokość montażu. Installation height. Empfohlene Montagehöhe. Doporučená montážní výška. Montážna výška. Szerelési magasság. Рекомендуема я высота установки. Altezza di montaggio. Altura intellation. Altura de instalação. Ύψος τοποθέτησης. Înălțimea de montaj. Visina instaliranja. Monteringshöjd.

2.2–4.0 m


lighting up your future

OPRAWY KLOSZOWE • LIGHT FIXTURES WITH COVER • SCHIRMLEUCHTEN • NÁSTĚNNÁ A STROPNÍ SVÍTIDLA • NÁSTENNÉ A STROPNÉ SVIETIDLA • FALI ÉS MENNYEZETI LÁMPATESTEK • ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ • APPARECCHI DI LUCE CON ABAJOUR • ARMADURAS DE QUEBRA-LUZ • LUMINARIAS CON PANTALLA • Φωτιστικά με κάλυμμα • CORPURI DE ILUMINAT • SVJETILJKE SA ZASLONOM • LJUSSKÄRM BELYSNINGSINSTALLATION

ORO-PARED-2XT8120

A-A++

150 mm

65 mm

1265 mm

T8

LED

Produkt kompatybilny z product compatible with

T8

1,1 kg

Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach energetycznych A do A++ • The light fixture is adjusted to the following LED luminaries EEC A÷A++ • Leuchte ist für Glübirnen der Energieklasse geeignet A÷A++ • V svietidle sa môžu používať iba žiarovky s energetickou triedou A÷A++ • Svítidlo je přizpůsobeno žárovkám spadajícím do energetických tříd A÷A++ • A lámpatest A, A +, A ++ energiaosztályú fényforrásokra készült • Светильник предназначен для ламп следующих энергетических классов A÷A++ • La lámpara se ajusta a las siguientes luminarias LED de la CEE A÷A++ • A armadura está preparada para as seguintes iluminarias LED A÷A++ • Το φωτιστικό είναι κατάλληλο σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕEC A÷A++. Corpul de iluminat este adaptat la surse de lumină cu clasele energetice de la A la AA++. Svjetiljka je prilagođena izvorima svjetlosti energetske klase A do AA++. Belysningsinstallationen är anpassad till ljuskällor i energiklass mellan A och AA++.

AC 220–240 V ~50–60 Hz

2x

max 36 W

IP20

IK04

[m] G13

0,5

Oprawa do tub LED / LED tube fixture

PARED

93


OPRAWY BIUROWE ZWIESZANE • OFFICE SUSPENDED LUMINAIRES • KANCELÁŘSKÉ SVÍTIDLA ZÁVĚSNÁ • KANCELÁRSKE SVIETIDLÁ ZÁVESNÉ • FELFÜGGESZTHETŐ IRODAI LÁMPATESTEK • ОФИСНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ • APPARECCHI DI LUCE A SOSPENSIONE • ARMADURAS SUSPENSAS PARA ESCRITÓRIO • LUMINARIAS COLGANTES PARA OFICINA • Κρεμαστά φωτιστικά γραφείου • CORPURI DE ILUMINAT DE BIROU SUSPENDATE • VISEĆE UREDSKE SVJETILJKE • UPPHÄNGD KONTORSBELYSNINGSINSTALLATION

lighting up your future

A+

ORO-TALIO-18W /-36W

ALU AC 90–265 V

PMMA OM

[m]

0,5

IP20 40 °C –20

20000 x

68 mm

68 mm

2345 mm

NA ZAMÓWIENIE • ON DEMAND

CRI

18,5 kg

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO-TALIO-18W-CW

ORO18015

18

1440

6000

87

>0,9

120

ORO-TALIO-36W-CW

ORO18016

36

2880

6000

174

>0,9

120

18W-CW

AKCESORIA • ACCESSORIES

ORO-FIX-TALIO Uchwyty naścienne Wall mounts

ORO-CORD-TALIO Kabel do montażu Mounting cable

94

Hg

Ra≥80

9 kg

a

40000 h

0,0 mg

75 mm

75 mm

1184 mm

IK04

Index

ORO-DROPS-TALIO

Index

ORO18017

Okrągła osłonka montażowa Round mounting cap

ORO18018

Index

ORO18019

[°]

36W-CW


OPRAWY PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL LUMINAIRES INDUSTRIELEUCHTEN • PRŮMYSLOVÁ SVÝTIDLA • PRIEMYSELNÉ SVIETIDLÁ • IPARI VILÁGÍTÁS • ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ • APPARECCHI DI LUCE INDUSTRIALI • ARMADURAS INDUSTRIAIS • LUMINARIAS INDUSTRIALES • Βιομηχανικά φωτιστικά • CORPURI DE ILUMINAT INDUSTRIALE • INDUSTRIJSKE SVJETILJKE • INDUSTRIBELYSNINGSINSTALLATION

OPRAWY HERMETYCZNE LED | OPRAWY HERMETYCZNE | OPRAWY TYPU HIGH-BAY LED HERMETIC LED LUMINAIRES | HERMETIC LUMINAIRES | LED HIGH-BAYS


lighting up your future

OPRAWY HERMETYCZNE LED • HERMETIC LED LUMINAIRES • HERMETISCHE LED LEUCHTE • PRACHOTĚSNÁ LED SVÍTIDLA • PRACHOTESNÉ LED SVIETIDLÁ • LED HERMETIKUS LÁMPATESTEK • ГЕРМЕТИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ • APPARECCHI DI LUCE ERMETTICI A LED • ARMADURAS HERMÉTICAS LED • LUMINARIAS LED HERMÉTICAS • Κλειστά φωτιστικά LED • CORPURI DE ILUMINAT LED ERMETICE • LED HERMETIČKE SVJETILJKE • HERMETISK LED BELYSNINGSINSTALLATION

A+

ORO-TODO-36W-DW / -L

IP65

AC 220–240 V ~50-60 Hz

20000 x

Hg

0,0 mg

30000 h

[m]

0,8 kg

IK04

0,5

40 °C –20

CRI

Ra≥80

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO-TODO-36W-DW

ORO18001

36

3000

4000

160

>0,9

140

ORO-TODO-36W-DW-L*

ORO18020

36

3000

4000

160

>0,9

140

[°]

* L - Oprawa z zasilaniem przelotowym do montażu liniowego I Series connection luminaire

36W-DW

96

36W-DW-L


lighting up your future

OPRAWY HERMETYCZNE LED • HERMETIC LED LUMINAIRES • HERMETISCHE LED LEUCHTE • PRACHOTĚSNÁ LED SVÍTIDLA • PRACHOTESNÉ LED SVIETIDLÁ • LED HERMETIKUS LÁMPATESTEK • ГЕРМЕТИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ • APPARECCHI DI LUCE ERMETTICI A LED • ARMADURAS HERMÉTICAS LED • LUMINARIAS LED HERMÉTICAS • Κλειστά φωτιστικά LED • CORPURI DE ILUMINAT LED ERMETICE • LED HERMETIČKE SVJETILJKE • HERMETISK LED BELYSNINGSINSTALLATION

A+

ORO-INTERO-40W-DW / -SM /-L

IP65

AC 220–240 V ~50-60 Hz

[m]

1,2 kg

0,5

40 °C –20

IK08

30000 h

76 mm

20000 x

64 mm

1256 mm

Hg

0,0 mg

CRI

Ra≥80

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO-INTERO-40W-DW

ORO18002

40

4000

4000

185

>0,9

120

ORO-INTERO-40W-DW-SM*

ORO18021

40

4000

4000

185

>0,9

120

ORO-INTERO-40W-DW-L*

ORO18022

40

4000

4000

185

>0,9

120

[°]

* SM - Oprawa z mikrofalowym czujnikiem ruchu I Luminaire with a motion sensor * L - Oprawa z zasilaniem przelotowym do montażu liniowego I Series connection luminaire

40W-DW

40W-DW-SM

40W-DW-L

AKCESORIA • ACCESSORIES

ORO-SENSO-INTERO Mikrofalowy czujnik ruchu Microwave motion sensor

Index

ORO18004

97


lighting up your future

OPRAWY HERMETYCZNE LED • HERMETIC LED LUMINAIRES • HERMETISCHE LED LEUCHTE • PRACHOTĚSNÁ LED SVÍTIDLA • PRACHOTESNÉ LED SVIETIDLÁ • LED HERMETIKUS LÁMPATESTEK • ГЕРМЕТИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ • APPARECCHI DI LUCE ERMETTICI A LED • ARMADURAS HERMÉTICAS LED • LUMINARIAS LED HERMÉTICAS • Κλειστά φωτιστικά LED • CORPURI DE ILUMINAT LED ERMETICE • LED HERMETIČKE SVJETILJKE • HERMETISK LED BELYSNINGSINSTALLATION

A+

ORO-SFERIS-40W-DW-L / -SM

IP65

AC 220–240 V ~50-60 Hz

[m]

1,4 kg

105

lm/W

0,5

40 °C –20

IK08

30000 h

20000 x

Hg

0,0 mg

CRI

Ra≥80

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO-SFERIS-40W-DW-L*

ORO18005

40

4200

4000

200

>0,9

120

ORO-SFERIS-40W-DW-SM*

ORO18008

40

4200

4000

200

>0,9

120

[°]

* L - Oprawa z zasilaniem przelotowym do montażu liniowego I Series connection luminaire * SM - Oprawa z mikrofalowym czujnikiem ruchu I Luminaire with a motion sensor

40W-DW-L

AKCESORIA • ACCESSORIES

ORO-SENSO-SFERIS Mikrofalowy czujnik ruchu Microwave motion sensor

ORO-LINK-SFERIS Linki do montażu podwieszanego Wires for hanging

98

Index

ORO18007 Index

ORO18006

40W-DW-SM


lighting up your future

OPRAWY HERMETYCZNE LED • HERMETIC LED LUMINAIRES • HERMETISCHE LED LEUCHTE • PRACHOTĚSNÁ LED SVÍTIDLA • PRACHOTESNÉ LED SVIETIDLÁ • LED HERMETIKUS LÁMPATESTEK • ГЕРМЕТИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ • APPARECCHI DI LUCE ERMETTICI A LED • ARMADURAS HERMÉTICAS LED • LUMINARIAS LED HERMÉTICAS • Κλειστά φωτιστικά LED • CORPURI DE ILUMINAT LED ERMETICE • LED HERMETIČKE SVJETILJKE • HERMETISK LED BELYSNINGSINSTALLATION

A+

ORO-INTEGRA-58W-DW

IP66

AC 220–240 V ~50-60 Hz

20000 x

Hg

0,0 mg

30000 h

ORO-INTEGRA-58W-DW

[m]

2 kg

IK09

0,5

40 °C –20

CRI

Ra≥80

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO18003

58

5000

4000

240

>0,9

[°]

120

58W-DW

99


lighting up your future

OPRAWY HERMETYCZNE LED • HERMETIC LED LUMINAIRES • HERMETISCHE LED LEUCHTE • PRACHOTĚSNÁ LED SVÍTIDLA • PRACHOTESNÉ LED SVIETIDLÁ • LED HERMETIKUS LÁMPATESTEK • ГЕРМЕТИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ • APPARECCHI DI LUCE ERMETTICI A LED • ARMADURAS HERMÉTICAS LED • LUMINARIAS LED HERMÉTICAS • Κλειστά φωτιστικά LED • CORPURI DE ILUMINAT LED ERMETICE • LED HERMETIČKE SVJETILJKE • HERMETISK LED BELYSNINGSINSTALLATION

A+

ORO-ETERNO-60W-DW-L / -SM

STEEL / STAL

IP66

AC 220–240 V ~50-60 Hz

[m]

4 kg

0,5

50 °C –20

IK07

50000 h

25000 x

Hg

120

0,0 mg

lm/W

CRI

Ra≥80

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO-ETERNO-60W-DW-L*

ORO18009

60

7200

4000

280

>0,95

120

ORO-ETERNO-60W-DW-SM*

ORO18011

60

7200

4000

280

>0,95

120

[°]

* L - Oprawa z zasilaniem przelotowym do montażu liniowego I Series connection luminaire * SM - Oprawa z mikrofalowym czujnikiem ruchu I Luminaire with a motion sensor

a

NA ZAMÓWIENIE • ON DEMAND

60W-DW-L

- inny kolor (biały/czarny) / different colour (white/black) - Eterno + moduł Dali / Eterno + Dali module - Eterno + ściemnianie / Eterno + dimming

AKCESORIA • ACCESSORIES

ORO-SENSO-ETERNO Mikrofalowy czujnik ruchu Microwave motion sensor

100

Index

ORO18010

ORO-FIX-ETERNO

Index

Uchwyty naścienne regulujące kąt montażu The adjustable wall mounts

ORO18013

ORO-GRID-ETERNO Metalowa siatka ochronna Metal protection grid

ORO-LINK-ETERNO Linki do montażu podwieszanego Wires for hanging

Index

ORO18012

Index

ORO18014

60W-DW-SM


OPRAWY HERMETYCZNE • HERMETIC LUMINAIRES • HERMETISCHE LEUCHTE • PRACHOTĚSNÁ SVÍTIDLA • PRACHOTESNÉ SVIETIDLÁ • HERMETIKUS LÁMPATESTEK •ГЕРМЕТИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ • APPARECCHI DI LUCE ERMETTICI • ARMADURAS HERMÉTICAS • LUMINARIAS HERMÉTICAS • Κλειστά φωτιστικά • CORPURI DE ILUMINAT ERMETICE • HERMETIČKE SVJETILJKE• HERMETISK BELYSNINGSINSTALLATION

lighting up your future

A-A++

ORO-ATLAS-2XT860-G /120-G /150-G

G13

T8 LED

Produkt kompatybilny z product compatible with

ABS AC 220–240 V ~50–60 Hz

PC

IP65

IK08

[m] 96 mm

0,5

80 mm

660 mm

2x

540 g

max 18 W

96 mm 112 mm 80 mm 70 mm

1260 mm 1270 mm

max 36 W

1,3 kg 1560 mm 1570mm

1570mm

96 mm 100mm

80mm

2x

max 54 W

100mm

80 mm

2x

Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach energetycznych A do A++ • The light fixture is adjusted to the following LED luminaries EEC A÷A++ • Leuchte ist für Glübirnen der Energieklasse geeignet A÷A++ • V svietidle sa môžu používať iba žiarovky s energetickou triedou A÷A++ • Svítidlo je přizpůsobeno žárovkám spadajícím do energetických tříd A÷A++ • A lámpatest A, A +, A ++ energiaosztályú fényforrásokra készült • Светильник предназначен для ламп следующих энергетических классов A÷A++ • La lámpara se ajusta a las siguientes luminarias LED de la CEE A÷A++ • A armadura está preparada para as seguintes iluminarias LED A÷A++ • Το φωτιστικό είναι κατάλληλο σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕEC A÷A++. Corpul de iluminat este adaptat la surse de lumină cu clasele energetice de la A la AA++. Svjetiljka je prilagođena izvorima svjetlosti energetske klase A do AA++. Belysningsinstallationen är anpassad till ljuskällor i energiklass mellan A och AA++.

80mm

Index

1,65 kg

AKCESORIA • ACCESSORIES

ORO-CLIPS-ATLAS Klips ze stali nierdzewnej Stainless steel clip

ORO-ATLAS-2XT860-G

ORO06001

ORO-ATLAS-2XT8120-G

ORO06002

ORO-ATLAS-2XT8150-G

ORO06005

Index

ORO06006 2XT860-G

2XT8120-G

2XT8150-G

101


lighting up your future

OPRAWY HERMETYCZNE • HERMETIC LUMINAIRES • HERMETISCHE LEUCHTE • PRACHOTĚSNÁ SVÍTIDLA • PRACHOTESNÉ SVIETIDLÁ • HERMETIKUS LÁMPATESTEK •ГЕРМЕТИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ • APPARECCHI DI LUCE ERMETTICI • ARMADURAS HERMÉTICAS • LUMINARIAS HERMÉTICAS • Κλειστά φωτιστικά • CORPURI DE ILUMINAT ERMETICE • HERMETIČKE SVJETILJKE• HERMETISK BELYSNINGSINSTALLATION

A-A++

ORO-GRADO-2XT8120

128 mm 80 mm

1265 mm

T8

G13

LED

Produkt kompatybilny z product compatible with

Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach energetycznych A do A++ • The light fixture is adjusted to the following LED luminaries EEC A÷A++ • Leuchte ist für Glübirnen der Energieklasse geeignet A÷A++ • V svietidle sa môžu používať iba žiarovky s energetickou triedou A÷A++ • Svítidlo je přizpůsobeno žárovkám spadajícím do energetických tříd A÷A++ • A lámpatest A, A +, A ++ energiaosztályú fényforrásokra készült • Светильник предназначен для ламп следующих энергетических классов A÷A++ • La lámpara se ajusta a las siguientes luminarias LED de la CEE A÷A++ • A armadura está preparada para as seguintes iluminarias LED A÷A++ • Το φωτιστικό είναι κατάλληλο σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕEC A÷A++. Corpul de iluminat este adaptat la surse de lumină cu clasele energetice de la A la AA++. Svjetiljka je prilagođena izvorima svjetlosti energetske klase A do AA++. Belysningsinstallationen är anpassad till ljuskällor i energiklass mellan A och AA++.

ABS AC 220–240 V ~50–60 Hz

2,1 kg

2x

max 36 W

PC

IP65

IK10

[m]

0,5

AKCESORIA • ACCESSORIES

ORO-CLIPS-GRADO Klips ze stali nierdzewnej Stainless steel clip

Index

GRADO

102


lighting up your future

OPRAWY TYPU HIGH-BAY LED • LED HIGH-BAYS • LED HALLENLEUCHTEN • SVÍTIDLA HIGH-BAY LED • SVIETIDLÁ HIGH-BAY LED • LED HIGH-BAY LÁMPATESTEK • СВЕТИЛЬНИКИ HIGH BAY LED • APPARECCHI TIPO HIGH-BAY LED • ARMADURAS DO TIPO HIGH-BAY LED • LUMINARIAS HIGH-BAY LED • Καμπάνες φωτισμού LED • CORPURI DE ILUMINAT TIP HIGH-BAY LED • LED SVJETILJKE TIPA HIGH-BAY • LED HIGH-BAY BELYSNINGSINSTALLATION

A++

ORO-HB-ALIEN-100W /-150W /-200W

130

400 mm

lm/W

UGR

<15

125 mm

AC 90–265 V 50 Hz

IP65

PC

ALUMINIUM

Hg

0,0 mg

150W

200W

3,5 kg

4,2 kg

4,5 kg

[m]

IK07

50000 x

100W

0,5

55 °C –20

50000 h

CRI

Ra≥80

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO-HB-ALIEN-100W-DW

ORO19004

100

13000

4000

460

>0,95

90

ORO-HB-ALIEN-150W-DW

ORO19005

150

19500

4000

686

>0,95

90

ORO-HB-ALIEN-200W-DW

ORO19006

200

26000

4000

915

>0,95

90

100W-DW

150W-DW

[°]

200W-DW

103


lighting up your future

OPRAWY TYPU HIGH-BAY LED • LED HIGH-BAYS • LED HALLENLEUCHTEN • LED SVÍTIDLA HIGH-BAY • LED SVIETIDLÁ HIGH-BAY • LED HIGH-BAY LÁMPATESTEK • СВЕТИЛЬНИКИ HIGH BAY LED • APPARECCHI TIPO HIGH-BAY LED • ARMADURAS DO TIPO HIGH-BAY LED • LUMINARIAS HIGH-BAY LED • Καμπάνες φωτισμού LED • CORPURI DE ILUMINAT TIP HIGH-BAY LED • LED SVJETILJKE TIPA HIGH-BAY • LED HIGH-BAY BELYSNINGSINSTALLATION

A+

ORO-HB-AERO-60W /-100W /-150W

110

lm/W

200 mm

200 mm

2,3 kg

2,7 kg

IP54

AC 85–265 V

Hg

0,0 mg

4,75 kg

[m]

IK07

50000 x

0,5

50 °C –20

50000 h

CRI

Ra≥80

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO-HB-AERO-60W-DW

ORO19001

60

6900

4000

290

>0,9

120

ORO-HB-AERO-100W-DW

ORO19002

100

11000

4000

480

>0,9

120

ORO-HB-AERO-150W-DW

ORO19003

150

16500

4000

720

>0,9

120

NA ZAMÓWIENIE • ON DEMAND

- inny kolor (czarny) / different colour (black)

104

310 mm

230 mm

230 mm

a

265 mm

60W-DW

100W-DW

[°]

150W-DW


lighting up your future

OPRAWY TYPU HIGH-BAY LED • LED HIGH-BAYS • LED HALLENLEUCHTEN • LED SVÍTIDLA HIGH-BAY • LED SVIETIDLÁ HIGH-BAY • LED HIGH-BAY LÁMPATESTEK • СВЕТИЛЬНИКИ HIGH BAY LED • APPARECCHI TIPO HIGH-BAY LED • ARMADURAS DO TIPO HIGH-BAY LED • LUMINARIAS HIGH-BAY LED • Καμπάνες φωτισμού LED • CORPURI DE ILUMINAT TIP HIGH-BAY LED • LED SVJETILJKE TIPA HIGH-BAY • LED HIGH-BAY BELYSNINGSINSTALLATION

ORO-HB-120W-IP65-DIODO A+

139 mm

200 mm

Ø160 mm

500 mm

Produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych / The offer valid while stocks lasts

Ø496 mm

SMD

AC 220–240 V ~50–60 Hz

25000 x 50000 h

CRI

5,8 kg

Ra≥80

Hg

IP65

ORO-HB-120W-IP65-DIODO-BZ

55 °C –20

0,0 mg

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

-

120

9600

5700-6300

545

>0,95

[°]

120

DIODO-BZ

105


OPRAWY ZEWNĘTRZNE OUTDOOR LUMINAIRES AUSSENLEUCHTEN • VENKOVNÍ SVÍTIDLA • VONKAJŠIE SVIETIDLÁ • KÜLTÉRI LÁMPATESTEK • НАРУЖНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ • APPARECCHI ESTERNE • LUMINARIAS DE EXTERIOR • ARMADURAS EXTERNAS • Φωτιστικά εξωτερικού χώρου • CORPURI DE ILUMINAT EXTERIOARE • VANJSKE SVJETILJKE • UTOMHUS BELYSNINGSINSTALLATION

NAŚWIETLACZE LED | OPRAWY OGRODOWE | OPRAWY ULICZNE LED FLOODLIGHTS | GARDEN LUMINAIRES | STREET LUMINAIRES


lighting up your future

NAŚWIETLACZE LED • LED FLOODLIGHTS • LED FLUTLICHTLEUCHTEN • LED SVĚTLOMETY • LED SVETLOMETY • LED REFLEKTOROK • СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ • ILLUMINATORI LED • HOLOFOTES LED • PROYECTORES LED • Προβολείς LED • PROIECTOARE LED • LED REFLEKTORI • LED-STRÅLKASTARE

A+

ORO-HALOGEN-20W-DIODO-XP 38 mm

40 LED SMD 2835

AC 220–240 V ~50–60 HZ

510 g

IP67

150 mm

124 mm

25000 x 50000 h

40 °C –20

Hg

0,0 mg

CRI

Ra≥70

DIODO-XP

ORO-HALOGEN-20W-DIODO-XP

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO16026

20

2200

6000

96

>0,9

ORO-HALOGEN-20W-DIODO-XP-PIR 45 mm

204 mm

124 mm

A+ 40 LED SMD 2835

AC 220–240 V ~50–60 HZ

571 g

IP67 CRI

Ra≥70

25000 x 50000 h

40 °C –20

PIR

IP44 Hg

0,0 mg

DIODO-XP-PIR

ORO-HALOGEN-20W-DIODO-XP-PIR

108

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO16027

20

2200

6000

96

>0,9


lighting up your future

NAŚWIETLACZE LED • LED FLOODLIGHTS • LED FLUTLICHTLEUCHTEN • LED SVĚTLOMETY • LED SVETLOMETY • LED REFLEKTOROK • СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ • ILLUMINATORI LED • HOLOFOTES LED • PROYECTORES LED • Προβολείς LED • PROIECTOARE LED • LED REFLEKTORI • LED-STRÅLKASTARE

ORO-HALOGEN-30W-DIODO-XP

A+ 60 LED SMD 2835

AC 220–240 V ~50–60 HZ

880 g

IP67

25000 x 50000 h

40 °C –20

Hg

0,0 mg

CRI

Ra≥70

DIODO-XP

ORO-HALOGEN-30W-DIODO-XP

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO16028

30

3300

6000

145

>0,9

A+

ORO-HALOGEN-30W-DIODO-XP-PIR 38mm

60 LED SMD 2835

AC 220–240 V ~50–60 HZ

970 g

IP67

253 mm

160 mm

CRI

Ra≥70

25000 x 50000 h

40 °C –20

PIR

IP44 Hg

0,0 mg

DIODO-XP-PIR

ORO-HALOGEN-30W-DIODO-XP-PIR

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO16029

30

3300

6000

145

>0,9

109


NAŚWIETLACZE LED • LED FLOODLIGHTS • LED FLUTLICHTLEUCHTEN • LED SVĚTLOMETY • LED SVETLOMETY • LED REFLEKTOROK • СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ • ILLUMINATORI LED • HOLOFOTES LED • PROYECTORES LED • Προβολείς LED • PROIECTOARE LED • LED REFLEKTORI • LED-STRÅLKASTARE

lighting up your future

ORO-HALOGEN-50W-DIODO-XP 40 mm

230 mm

190mm

A+ 100 LED SMD 2835

AC 220–240 V ~50–60 HZ

1,33 kg

IP67

25000 x 50000 h

40 °C –20

Hg

0,0 mg

CRI

Ra≥70

50W-DIODO-XP

ORO-HALOGEN-50W-DIODO-XP

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO16030

50

5500

6000

240

>0,9

A+

ORO-HALOGEN-50W-DIODO-XP-PIR 204 mm

56 mm 100 LED SMD 2835

1,33 kg

283 mm

NEW

AC 220–240 V ~50–60 HZ

CRI

Ra≥70

25000 x 50000 h

40 °C –20

IP44 Hg

0,0 mg

DIODO-XP-PIR

ORO-HALOGEN-50W-DIODO-XP-PIR

110

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO16035

50

5500

6000

240

>0,9


lighting up your future

NAŚWIETLACZE LED • LED FLOODLIGHTS • LED FLUTLICHTLEUCHTEN • LED SVĚTLOMETY • LED SVETLOMETY • LED REFLEKTOROK • СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ • ILLUMINATORI LED • HOLOFOTES LED • PROYECTORES LED • Προβολείς LED • PROIECTOARE LED • LED REFLEKTORI • LED-STRÅLKASTARE

ORO-HALOGEN-100W-DIODO-XP

A+ 54 mm

305 mm

250mm

200 LED SMD 2835

AC 220–240 V ~50-60 HZ

25000 x 50000 h

Hg

0,0 mg

ORO-HALOGEN-100W-DIODO-XP

40 °C –20

2,62 kg

IP67

CRI

Ra≥70

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO16031

100

11 000

6000

480

>0,9

100W-DIODO-XP

111


NAŚWIETLACZE LED • LED FLOODLIGHTS • LED FLUTLICHTLEUCHTEN • LED SVĚTLOMETY • LED SVETLOMETY • LED REFLEKTOROK • СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ • ILLUMINATORI LED • HOLOFOTES LED • PROYECTORES LED • Προβολείς LED • PROIECTOARE LED • LED REFLEKTORI • LED-STRÅLKASTARE

lighting up your future

A

ORO-HALOGEN-IGNIS-10W 85mm

AC 220–240 V ~50 HZ

250 g

IP65

112mm

12 LED SMD 2835

20000 x 20000 h

40 °C –20

Hg

0,0 mg

CRI

mm 35

Ra≥80

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO-HALOGEN-IGNIS-10W-DW

ORO16032

10

700

4000

45

>0,9

ORO-HALOGEN-IGNIS-10W-CW

ORO16017

10

700

6500

45

>0,9

12 LED SMD 2835

AC 220–240 V ~50HZ

10W-CW

10W-DW

A

ORO-HALOGEN-IGNIS-10W-PIR 85mm

183mm

295 g

CRI

mm

35

Ra≥80

20000 x 20000 h

40 °C –20

IP65 Hg

0,0 mg

10W-PIR-CW

ORO-HALOGEN-IGNIS-10W-PIR-CW

112

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO16020

10

700

6500

45

>0,7


NAŚWIETLACZE LED • LED FLOODLIGHTS • LED FLUTLICHTLEUCHTEN • LED SVĚTLOMETY • LED SVETLOMETY • LED REFLEKTOROK • СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ • ILLUMINATORI LED • HOLOFOTES LED • PROYECTORES LED • Προβολείς LED • PROIECTOARE LED • LED REFLEKTORI • LED-STRÅLKASTARE

lighting up your future

A

ORO-HALOGEN-IGNIS-20W 138mm

AC 220–240 V ~50 HZ

600 g

IP65

178mm

24 LED SMD 2835

20000 x 20000 h

40 °C –20

Hg

0,0 mg

CRI

45

Ra≥80

mm

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO-HALOGEN-IGNIS-20W-DW

ORO16033

20

1400

4000

90

>0,9

ORO-HALOGEN-IGNIS-20W-CW

ORO16018

20

1400

6500

90

>0,9

24 LED SMD 2835

AC 220–240 V ~50HZ

ORO-HALOGEN-IGNIS-20W-PIR

20W-CW

20W-DW

A

138mm

252mm

645 g

CRI

mm

45

Ra≥80

20000 x 20000 h

40 °C –20

IP65 Hg

0,0 mg

20W-PIR-CW

ORO-HALOGEN-IGNIS-20W-PIR-CW

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO16021

20

1400

6500

90

>0,9

113


NAŚWIETLACZE LED • LED FLOODLIGHTS • LED FLUTLICHTLEUCHTEN • LED SVĚTLOMETY • LED SVETLOMETY • LED REFLEKTOROK • СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ • ILLUMINATORI LED • HOLOFOTES LED • PROYECTORES LED • Προβολείς LED • PROIECTOARE LED • LED REFLEKTORI • LED-STRÅLKASTARE

lighting up your future

A

ORO-HALOGEN-IGNIS-30W 183mm

AC 220–240 V ~50 HZ

800 g

IP65

222mm

36 LED SMD 2835

20000 x 20000 h

40 °C –20

Hg

0,0 mg

CRI

mm

50

Ra≥80

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO-HALOGEN-IGNIS-30W-DW

ORO16034

30

2000

4000

140

>0,9

ORO-HALOGEN-IGNIS-30W-CW

ORO16019

30

2000

6500

140

>0,9

30W-CW

30W-DW

A

ORO-HALOGEN-IGNIS-30W-PIR 183mm

36 LED SMD 2835

20000 x

290mm

AC 220–240 V ~50HZ

20000 h

845 g

IP65

CRI

Ra≥80

40 °C –20

Hg

0,0 mg

mm

50

30W-PIR-CW

ORO-HALOGEN-IGNIS-30W-PIR-CW

114

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO16022

30

2000

6500

140

>0,9


NAŚWIETLACZE LED • LED FLOODLIGHTS • LED FLUTLICHTLEUCHTEN • LED SVĚTLOMETY • LED SVETLOMETY • LED REFLEKTOROK • СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ • ILLUMINATORI LED • HOLOFOTES LED • PROYECTORES LED • Προβολείς LED • PROIECTOARE LED • LED REFLEKTORI • LED-STRÅLKASTARE

lighting up your future

A

ORO-HALOGEN-IGNIS-50W 231mm

AC 220–240 V ~50 HZ

970 g

IP65

283mm

50 LED SMD 2835

20000 x 20000 h

40 °C –20

Hg

0,0 mg

CRI

mm 60

Ra≥80

50W-CW

ORO-HALOGEN-IGNIS-50W-CW

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO16024

50

3000

6500

240

>0,9

A

ORO-HALOGEN-IGNIS-50W-PIR 231mm

50 LED SMD 2835

20000 x

352mm

AC 220–240 V ~50HZ

20000 h

983 g

IP65

CRI

Ra≥80

40 °C –20

Hg

0,0 mg

m

60m

50W-PIR-CW

ORO-HALOGEN-IGNIS-50W-PIR-CW

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO16025

50

3000

6500

240

>0,9

115


lighting up your future

NAŚWIETLACZE LED • LED FLOODLIGHTS • LED FLUTLICHTLEUCHTEN • LED SVĚTLOMETY • LED SVETLOMETY • LED REFLEKTOROK • СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ • ILLUMINATORI LED • HOLOFOTES LED • PROYECTORES LED • Προβολείς LED • PROIECTOARE LED • LED REFLEKTORI • LED-STRÅLKASTARE

ORO-HALOGEN-RICO-20W

A+

179,2 mm

47,3 mm

138 mm

SMD 2835

AC 220–240 V ~50 HZ

50000 x 50000 h

Hg

0,0 mg

ORO-HALOGEN-RICO-20W-CW

50 °C –20

480 g

IP65

CRI

Ra≥80

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO16023

20

1900

6000

92

>0,95

RICO-20W-CW

116


OPRAWY OGRODOWE • GARDEN LUMINAIRES • GARTENBELEUCHTUNG • ZAHRADNÍ SVÍTIDLA • ZÁHRADNÉ SVIETIDLÁ • KERTI VILÁGÍTÁS • САДОВЫЕ ФОНАРИ • APPARECCHI DI LUCE DA GIARDINO • ARMADURAS DE JARDIM • LUMINARIAS DE JARDÍN • Φωτιστικά κήπου • CORPURI DE ILUMINAT PENTRU GRĂDINĂ • VRTNE SVJETILJKE • TRÄDGÅRDSBELYSNINGSINSTALLATION

lighting up your future

A+

162 mm

194 mm

162 mm

194 mm

232 mm

232 mm

WENA

20000 x

AC 220–240 V ~50 Hz

40000 h

50 °C –20

CRI

0,68 kg

Ra≥80

Hg

IP54

0,0 mg

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

WENA

ORO10027

7

590

3000

38

>0,8

68

WENA

ORO10028

7

590

3000

38

>0,8

68

ORO10027

[°]

ORO10028

117


OPRAWY OGRODOWE • GARDEN LUMINAIRES • GARTENBELEUCHTUNG • ZAHRADNÍ SVÍTIDLA • ZÁHRADNÉ SVIETIDLÁ • KERTI VILÁGÍTÁS • САДОВЫЕ ФОНАРИ • APPARECCHI DI LUCE DA GIARDINO • ARMADURAS DE JARDIM • LUMINARIAS DE JARDÍN • Φωτιστικά κήπου • CORPURI DE ILUMINAT PENTRU GRĂDINĂ • VRTNE SVJETILJKE • TRÄDGÅRDSBELYSNINGSINSTALLATION

lighting up your future

WENA

A+

165 mm

280 mm

1100 mm

165 mm

0,70 kg

1,18 kg

20000 x

AC 220–240 V ~50 Hz

40000 h

CRI

Ra≥80

Hg

IP54

0,0 mg

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

WENA

ORO10029

7

590

3000

38

>0,8

68

WENA

ORO10030

7

590

3000

38

>0,8

68

ORO10029

118

50 °C –20

ORO10030

[°]


OPRAWY OGRODOWE • GARDEN LUMINAIRES • GARTENBELEUCHTUNG • ZAHRADNÍ SVÍTIDLA • ZÁHRADNÉ SVIETIDLÁ • KERTI VILÁGÍTÁS • САДОВЫЕ ФОНАРИ • APPARECCHI DI LUCE DA GIARDINO • ARMADURAS DE JARDIM • LUMINARIAS DE JARDÍN • Φωτιστικά κήπου • CORPURI DE ILUMINAT PENTRU GRĂDINĂ • VRTNE SVJETILJKE • TRÄDGÅRDSBELYSNINGSINSTALLATION

lighting up your future

E-A++

WENA E27

162 mm

165 mm

194 mm

232 mm

232 mm

194 mm

300 mm

162 mm

0,68 kg

0,68 kg

0,70 kg

Index: ORO10032

Index: ORO10033

Index: ORO10034

Produkt kompatybilny z product compatible with

E27

Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach energetycznych E do A++ • The light fixture is adjusted to the following LED luminaries EEC E÷A++ • Leuchte ist für Glübirnen der Energieklasse geeignet E÷A++ • V svietidle sa môžu používať iba žiarovky s energetickou triedou E÷A++ • Svítidlo je přizpůsobeno žárovkám spadajícím do energetických tříd E÷A++ • A lámpatest E÷A++ energiaosztályú fényforrásokra készült • Светильник предназначен для ламп следующих энергетических классов E÷A++ • La lámpara se ajusta a las siguientes luminarias LED de la CEE E÷A++ • A armadura está preparada para as seguintes iluminarias LED E÷A++ • Το φωτιστικό είναι κατάλληλο σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕEC E÷A++. Corpul de iluminat este adaptat la surse de lumină cu clasele energetice de la E la AA++. Svjetiljka je prilagođena izvorima svjetlosti energetske klase E do AA++. Belysningsinstallationen är anpassad till ljuskällor i energiklass mellan E och AA++.

IP54

50 °C –20

1xE27

60W GLS 10W LED

Hg

0,0 mg

Produkt nie zawiera źródła światła / Product does not contain the source of light

119


OPRAWY OGRODOWE • GARDEN LUMINAIRES • GARTENBELEUCHTUNG • ZAHRADNÍ SVÍTIDLA • ZÁHRADNÉ SVIETIDLÁ • KERTI VILÁGÍTÁS • САДОВЫЕ ФОНАРИ • APPARECCHI DI LUCE DA GIARDINO • ARMADURAS DE JARDIM • LUMINARIAS DE JARDÍN • Φωτιστικά κήπου • CORPURI DE ILUMINAT PENTRU GRĂDINĂ • VRTNE SVJETILJKE • TRÄDGÅRDSBELYSNINGSINSTALLATION

lighting up your future

A+

BRICK

27 mm

230 mm 230 mm 2727 mm mm

125 mm

0,18 kg

0,18 kg

0,22 g

20000 x

AC 220–240 V ~50 Hz

40000 h

50 °C –20

CRI

Ra≥80

Hg

IP65

0,0 mg

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

BRICK

ORO10017

1,8

100

4000

25

>0,3

35

BRICK

ORO10018

1,2

50

4000

22

>0,2

43

BRICK

ORO10019

1,2

60

4000

22

>0,2

43

ORO10017

120

27 mm

125 mm

8080 mm mm

Ø150 mm

ORO10018

[°]

ORO10019


OPRAWY OGRODOWE • GARDEN LUMINAIRES • GARTENBELEUCHTUNG • ZAHRADNÍ SVÍTIDLA • ZÁHRADNÉ SVIETIDLÁ • KERTI VILÁGÍTÁS • САДОВЫЕ ФОНАРИ • APPARECCHI DI LUCE DA GIARDINO • ARMADURAS DE JARDIM • LUMINARIAS DE JARDÍN • Φωτιστικά κήπου • CORPURI DE ILUMINAT PENTRU GRĂDINĂ • VRTNE SVJETILJKE • TRÄDGÅRDSBELYSNINGSINSTALLATION

lighting up your future

A

200 m

m

600 mm

105 m m

203 mm

LEO

m

70 m

70 mm

0,35 kg

0,8 kg

20000 x

AC 220–240 V ~50 Hz

40000 h

50 °C –20

CRI

Ra>80

Hg

IP54

0,0 mg

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

LEO

ORO10005

6

350

3000

52

>0,5

120

LEO

ORO10006

6

350

3000

52

>0,5

120

ORO10005

[°]

ORO10006

121


OPRAWY OGRODOWE • GARDEN LUMINAIRES • GARTENBELEUCHTUNG • ZAHRADNÍ SVÍTIDLA • ZÁHRADNÉ SVIETIDLÁ • KERTI VILÁGÍTÁS • САДОВЫЕ ФОНАРИ • APPARECCHI DI LUCE DA GIARDINO • ARMADURAS DE JARDIM • LUMINARIAS DE JARDÍN • Φωτιστικά κήπου • CORPURI DE ILUMINAT PENTRU GRĂDINĂ • VRTNE SVJETILJKE • TRÄDGÅRDSBELYSNINGSINSTALLATION

lighting up your future

LUNA

A

180 mm

800 mm

120 mm

50 mm

0

12

m

m

50 mm

0,5 kg

1,9 kg

20000 x

AC 220–240 V ~50 Hz

40000 h

CRI

Ra>80

Hg

IP54

0,0 mg

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

LUNA

ORO10003

6

320

3000

52

>0,5

120

LUNA

ORO10004

6

320

3000

52

>0,5

120

ORO10003

122

50 °C –20

ORO10004

[°]


OPRAWY OGRODOWE • GARDEN LUMINAIRES • GARTENBELEUCHTUNG • ZAHRADNÍ SVÍTIDLA • ZÁHRADNÉ SVIETIDLÁ • KERTI VILÁGÍTÁS • САДОВЫЕ ФОНАРИ • APPARECCHI DI LUCE DA GIARDINO • ARMADURAS DE JARDIM • LUMINARIAS DE JARDÍN • Φωτιστικά κήπου • CORPURI DE ILUMINAT PENTRU GRĂDINĂ • VRTNE SVJETILJKE • TRÄDGÅRDSBELYSNINGSINSTALLATION

lighting up your future

A

160 mm

195 mm 800 mm

LIDO

164 mm

100 mm

100 mm

1,1 kg

2,3 kg

20000 x

AC 220–240 V ~50 Hz

40000 h

50 °C –20

CRI

Ra>80

Hg

IP54

0,0 mg

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

LIDO

ORO10001

6

350

3000

52

>0,5

120

LIDO

ORO10002

6

350

3000

52

>0,5

120

ORO10001

[°]

ORO10002

123


OPRAWY OGRODOWE • GARDEN LUMINAIRES • GARTENBELEUCHTUNG • ZAHRADNÍ SVÍTIDLA • ZÁHRADNÉ SVIETIDLÁ • KERTI VILÁGÍTÁS • САДОВЫЕ ФОНАРИ • APPARECCHI DI LUCE DA GIARDINO • ARMADURAS DE JARDIM • LUMINARIAS DE JARDÍN • Φωτιστικά κήπου • CORPURI DE ILUMINAT PENTRU GRĂDINĂ • VRTNE SVJETILJKE • TRÄDGÅRDSBELYSNINGSINSTALLATION

lighting up your future

A+

ETNA

A+

MALTA

90 mm

60 mm

m m

30 mm

33

100 mm

115 mm

IP65

0,8 kg

CRI

0,4 kg

IP54

Ra≥80

CRI

Ra≥80

A+

LOFT

67 mm

115 mm

115 mm

20000 x

AC 220–240 V ~50 Hz

40000 h

50 °C –20

Hg

0,0 mg

IP54

0,4 kg

CRI

Ra≥60 Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ETNA

ORO10020

1,6

100

4000

24

>0,3

70

MALTA

ORO10007

4

320

3000

35

>0,5

65

LOFT

ORO10009

3

230

4000

35

>0,4

80

ORO10020

124

ORO10007

[°]

ORO10009


OPRAWY OGRODOWE • GARDEN LUMINAIRES • GARTENBELEUCHTUNG • ZAHRADNÍ SVÍTIDLA • ZÁHRADNÉ SVIETIDLÁ • KERTI VILÁGÍTÁS • САДОВЫЕ ФОНАРИ • APPARECCHI DI LUCE DA GIARDINO • ARMADURAS DE JARDIM • LUMINARIAS DE JARDÍN • Φωτιστικά κήπου • CORPURI DE ILUMINAT PENTRU GRĂDINĂ • VRTNE SVJETILJKE • TRÄDGÅRDSBELYSNINGSINSTALLATION

lighting up your future

E-A++

DELTA

120 mm

E-A++

JAVA

E-A++

LIMA

11

1m

130 mm

120 mm

300 mm

m

11

220 mm

m m

mm

3

93

290 mm

1,03 kg

1,05 kg

0,87 kg

Index: ORO10022

Index: ORO10024

Index: ORO10026

Produkt kompatybilny z product compatible with

E27

Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach energetycznych E do A++ • The light fixture is adjusted to the following luminaries EEC E÷A++ • Leuchte ist für Glübirnen der Energieklasse geeignet E÷A++ • V svietidle sa môžu používať iba žiarovky s energetickou triedou E÷A++ • Svítidlo je přizpůsobeno žárovkám spadajícím do energetických tříd E÷A++ • A lámpatest E÷A++ energiaosztályú fényforrásokra készült • Светильник предназначен для ламп следующих энергетических классов E÷A++ • La lámpara se ajusta a las siguientes luminarias de la CEE E÷A++ • A armadura está preparada para as seguintes iluminarias E÷A++ • Το φωτιστικό είναι κατάλληλο σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕEC E÷A++. Corpul de iluminat este adaptat la surse de lumină cu clasele energetice de la E la AA++. Svjetiljka je prilagođena izvorima svjetlosti energetske klase E do AA++. Belysningsinstallationen är anpassad till ljuskällor i energiklass mellan E och AA++.

AC 220–240 V ~50 Hz

50 °C –20

IP54

1xE27

60W GLS 10W LED

Produkt nie zawiera źródła światła / Product does not contain the source of light

125


OPRAWY OGRODOWE • GARDEN LUMINAIRES • GARTENBELEUCHTUNG • ZAHRADNÍ SVÍTIDLA • ZÁHRADNÉ SVIETIDLÁ • KERTI VILÁGÍTÁS • САДОВЫЕ ФОНАРИ • APPARECCHI DI LUCE DA GIARDINO • ARMADURAS DE JARDIM • LUMINARIAS DE JARDÍN • Φωτιστικά κήπου • CORPURI DE ILUMINAT PENTRU GRĂDINĂ • VRTNE SVJETILJKE • TRÄDGÅRDSBELYSNINGSINSTALLATION

lighting up your future

A-A++

ZOE

mm

101 mm

303

NEW

91 m

m

0,38 kg Index: ORO10036

E27

LED

Produkt kompatybilny z product compatible with

Oprawa jest przystosowana do źródeł światła LED o klasach energetycznych A do A++ • The light fixture is adjusted to the following LED luminaries EEC A÷A++ • Leuchte ist für Glübirnen der Energieklasse geeignet A÷A++ • V svietidle sa môžu používať iba žiarovky s energetickou triedou A÷A++ • Svítidlo je přizpůsobeno žárovkám spadajícím do energetických tříd A÷A++ • A lámpatest A÷A++ energiaosztályú fényforrásokra készült • Светильник предназначен для ламп следующих энергетических классов A÷A++ • La lámpara se ajusta a las siguientes luminarias LED de la CEE A÷A++ • A armadura está preparada para as seguintes iluminarias LEDA÷A++ • Το φωτιστικό είναι κατάλληλο σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕEC A÷A++. Corpul de iluminat este adaptat la surse de lumină cu clasele energetice de la A la AA++. Svjetiljka je prilagođena izvorima svjetlosti energetske klase A do AA++. Belysningsinstallationen är anpassad till ljuskällor i energiklass mellan A och AA++. Produkt nie zawiera źródła światła / Product does not contain the source of light

126

AC 220–240 V ~50 Hz

50 °C –20

IP44

1xE27

10W LED


OPRAWY OGRODOWE • GARDEN LUMINAIRES • GARTENBELEUCHTUNG • ZAHRADNÍ SVÍTIDLA • ZÁHRADNÉ SVIETIDLÁ • KERTI VILÁGÍTÁS • САДОВЫЕ ФОНАРИ • APPARECCHI DI LUCE DA GIARDINO • ARMADURAS DE JARDIM • LUMINARIAS DE JARDÍN • Φωτιστικά κήπου • CORPURI DE ILUMINAT PENTRU GRĂDINĂ • VRTNE SVJETILJKE • TRÄDGÅRDSBELYSNINGSINSTALLATION

lighting up your future

RODO

A 100%

IP65

12 V ~50 Hz

61 mm

0,27 kg

50 °C –20

20000 x

40000 h

Hg

400 mm

0,0 mg

CRI

Ra≥75

RODO

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

PF

ORO10011

6

350

3000

500

>0,3

[°]

45

RODO

AKCESORIA • ACCESSORIES

RODO 12W 12V ORO10013 Zasilacz do lamp Power supply for lamps

RODO 24W 12V ORO10014 Zasilacz do lamp Power supply for lamps

Index

ORO10013

Index

ORO10014

3M RODO ORO10015 Kabel Cable

Index

ORO10015

RODO ORO10016 Trójnik T-connector

Index

ORO10016

127


OPRAWY OGRODOWE • GARDEN LUMINAIRES • GARTENBELEUCHTUNG • ZAHRADNÍ SVÍTIDLA • ZÁHRADNÉ SVIETIDLÁ • KERTI VILÁGÍTÁS • САДОВЫЕ ФОНАРИ • APPARECCHI DI LUCE DA GIARDINO • ARMADURAS DE JARDIM • LUMINARIAS DE JARDÍN • Φωτιστικά κήπου • CORPURI DE ILUMINAT PENTRU GRĂDINĂ • VRTNE SVJETILJKE • TRÄDGÅRDSBELYSNINGSINSTALLATION

lighting up your future

ORO-SOLARE-3,2W 109,2 mm

212 mm

140 mm

50 °C –20

CRI

430 g

Ra≥80

IP65

Hg

0,0 mg

ORO-SOLARE-3,2W

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K] front

T [K] back

I [mA]

ORO10031

3,2

400

6000

3000

290

SOLARE

128

[°]

120


OPRAWY OGRODOWE • GARDEN LUMINAIRES • GARTENBELEUCHTUNG • ZAHRADNÍ SVÍTIDLA • ZÁHRADNÉ SVIETIDLÁ • KERTI VILÁGÍTÁS • САДОВЫЕ ФОНАРИ • APPARECCHI DI LUCE DA GIARDINO • ARMADURAS DE JARDIM • LUMINARIAS DE JARDÍN • Φωτιστικά κήπου • CORPURI DE ILUMINAT PENTRU GRĂDINĂ • VRTNE SVJETILJKE • TRÄDGÅRDSBELYSNINGSINSTALLATION

lighting up your future

SPARK 160 mm

Ø 24 mm

150 mm

240 mm

248,5 mm

Ø 24,6 mm

NEW 37 °C –25

CRI

230 g

Ra≥80

IP44

Hg

0,0 mg

SPARK

Index

P [W]

Ф [lm]

T [K]

I [mA]

[°]

ORO10037

0,5

50

1600-1800

1200

360

SPARK

129


lighting up your future

OPRAWY ULICZNE • STREET LUMINAIRES • LED STRASSENLAMPE • POULIČNÍ SVÍTIDLA • POULIČNÉ SVIETIDLÁ • UTCAI VILÁGÍTÁS • УЛИЧНЫЕ ФОНАРИ • APPARECCHI DI LUCE STRADALI • ARMADURAS DE RUA • ALUMBRADO PÚBLICO • Φωτιστικά δρόμου • CORPURI DE ILUMINAT STRADALE • CESTOVNE SVJETILJKE • GATUBELYSNINGSINSTALLATION

STREET S1 / S2

STREET S 1

INDEX

STREET S 2

12 LED

INDEX 12 LED

350 mA

15 W

1850 lm

ORO13004

500 mA

21 W

2900 lm

ORO13016

500 mA

22 W

2400 lm

ORO13005

1000 mA

41 W

5150 lm

ORO13017

24 LED

24 LED

350 mA

29 W

3600 lm

ORO13006

600 mA

45 W

6700 lm

ORO13018

500 mA

42 W

4700 lm

ORO13007

1000 mA

76 W

10100 lm

ORO13019

36 LED

36 LED

350 mA

42 W

5200 lm

ORO13008

700mA

77 W

11450 lm

ORO13020

500 mA

60 W

6900 lm

ORO13009

1000 mA

112 W

15150 lm

ORO13021

48 LED 350 mA

55 W

500 mA

79 W

48 LED

7150 lm

ORO13010

800 mA

116 W

9450 lm

ORO13011

1000 mA

147 W

60 LED

16600 lm

ORO13022

19700 lm

ORO13023

60 LED

350 mA

67 W

8850 lm

ORO13012

800 mA

146 W

203000 lm

ORO13024

500 mA

97 W

11650 lm

ORO13013

950 mA

175 W

23050 lm

ORO13025

72 LED 350 mA

80 W

10500 lm

ORO13014

500 mA

116 W

13850 lm

ORO13015

STREET H1 / H2

STREET H 1

INDEX

STREET H 2

24 LED

INDEX 24 LED

350 mA

29 W

3600 lm

ORO13026

600 mA

45 W

500 mA

42 W

4700 lm

ORO13027

1000 mA

76 W

48 LED

6700 lm

ORO13032

10100 lm

ORO13033

48 LED

350 mA

55 W

7150 lm

ORO13028

800 mA

116 W

16600 lm

ORO13034

500 mA

79 W

9450 lm

ORO13029

1000 mA

147 W

19700 lm

ORO13035

72 LED 350 mA

80 W

10500 lm

ORO13030

500 mA

116 W

13850 lm

ORO13031

STREET T1 / T2

STREET T 1

INDEX

STREET T 2

48 LED 350 mA

55 W

7150 lm

ORO13036

600 mA

45 W

6700 lm

ORO13040

500 mA

79 W

9450 lm

ORO13037

1000 mA

76 W

10100 lm

ORO13041

350 mA

80 W

10500 lm

ORO13038

800 mA

116 W

16600 lm

ORO13042

500 mA

116 W

13850 lm

ORO13039

1000 mA

147 W

19700 lm

ORO13043

72 LED

130

INDEX 24 LED

48 LED


TAŚMY LED I AKCESORIA LED STRIPES AND ACCESSORIES LED-LEUCHTBÄNDER • LED PÁSKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ • LED PÁSY A PRÍSLUŠENSTVO • LED SZALAGOK ÉS TARTOZÉKOK • СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ И АКСЕССУАРЫ • NASTRI LED ED ACCESSORI • TIRAS LED E ACESSÓRIOS • TIRAS LED Y ACCESORIOS • Ταινίες LED και εξαρτήματα τους • BENZILE LED ȘI ACCESORII PENTRU BENZI • LED TRAKE I PRIBOR ZA TRAKE • LED-BAND OCH BANDTILLBEHÖR

TAŚMY LED | MODUŁY LED I STEROWANIE DO TAŚM | KONEKTORY DO TAŚM | PROFILE LED STRIPS | LED MODULES | LED STRIP CONTROLLERS | CONNECTORS | PROFILES


lighting up your future

TAŚMY LED • LED STRIPS • LED-STRIP • LED PÁSKY • LED PÁSY • LED SZALAGOK • СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ • NASTRI LED • TIRAS LED • TIRAS LED • Ταινίες LED • BENZILE LED • LED TRAKE • LED-BAND

ORO-STRIP-600L-SMD-2835-NWD-8MM /-WD-8MM

Produkt kompatybilny z product compatible with

ZASILACZE / POWER SUPPLIES ŚCIEMNIACZE / DIMMERS

600 SMD 2835

DC 12 V

40 °C –15

15000 h

białe white

double PCB

Hg

0,0 mg

Index

P [W/5 mb]

P [W/mb]

Ф [lm]

[mm]

ORO-STRIP-600L-SMD-2835-NWD-BC-8MM

-

48

9,6

6500

ORO-STRIP-600L-SMD-2835-NWD-BZ-8MM

-

48

9,6

ORO-STRIP-600L-SMD-2835-WD-BC-8MM

-

48

ORO-STRIP-600L-SMD-2835-WD-BZ-8MM

-

48

NWD-BC

132

NWD-BZ

T [K]

IP

8

2800-3200

20

6500

8

6000-6500

20

9,6

6500

8

2800-3200

64

9,6

6500

8

6000-6500

64

WD-BC

WD-BZ


TAŚMY LED • LED STRIPS • LED-STRIP • LED PÁSKY • LED PÁSY • LED SZALAGOK • СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ • NASTRI LED • TIRAS LED • TIRAS LED • Ταινίες LED • BENZILE LED • LED TRAKE • LED-BAND

lighting up your future

ORO-STRIP-300L-SMD-2835-24V-WD

1 6/04/201 8/RI

1 6/04/201 8/RI

Produkt kompatybilny z product compatible with

1 6/04/201 8/RI

1 6/04/201 8/RI

ZASILACZE / POWER SUPPLIES ŚCIEMNIACZE / DIMMERS

SMD 2835 300 pcs

DC 24 V

1 6/04/201 8/RI

40 °C –15

15000 h

białe white

double PCB

Hg

IP64

0,0 mg

Index

P [W/5 mb]

P [W/mb]

Ф [lm]

[mm]

ORO-STRIP-300L-SMD-2835-24V-WD-WW

ORO09001

48

9,6

2800

8

2800-3200

ORO-STRIP-300L-SMD-2835-24V-WD-CW

ORO09002

48

9,6

2800

8

6000-6500

WD-WW

T [K]

WD-CW

133


lighting up your future

TAŚMY LED • LED STRIPS • LED-STRIP • LED PÁSKY • LED PÁSY • LED SZALAGOK • СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ • NASTRI LED • TIRAS LED • TIRAS LED • Ταινίες LED • BENZILE LED • LED TRAKE • LED-BAND

ORO-STRIP-300L-SMD-2835-NWD-8MM /-WD-8MM

1 6/04/201 8/RI

Produkt kompatybilny z product compatible with

1 6/04/201 8/RI

1 6/04/201 8/RI

1 6/04/201 8/RI

ZASILACZE / POWER SUPPLIES ŚCIEMNIACZE / DIMMERS

300 SMD 2835

DC 12 V

40 °C –15

15000 h

1 6/04/201 8/RI

białe white

PCB

Hg

0,0 mg

Index

P [W/5 mb]

P [W/mb]

Ф [lm]

[mm]

ORO-STRIP-300L-SMD-2835-NWD-BC-8MM

-

24

4,8

1200

ORO-STRIP-300L-SMD-2835-NWD-BZ-8MM

-

24

4,8

ORO-STRIP-300L-SMD-2835-WD-BC-8MM

-

24

ORO-STRIP-300L-SMD-2835-WD-BZ-8MM

-

24

NWD-BC

134

NWD-BZ

T [K]

IP

8

2800-3200

20

1200

8

6000-6500

20

4,8

1200

8

2800-3200

64

4,8

1200

8

6000-6500

64

WD-BC

WD-BZ


lighting up your future

TAŚMY LED • LED STRIPS • LED-STRIP • LED PÁSKY • LED PÁSY • LED SZALAGOK • СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ • NASTRI LED • TIRAS LED • TIRAS LED • Ταινίες LED • BENZILE LED • LED TRAKE • LED-BAND

ORO-STRIP-300L-SMD-5630-NWD /-WD

Produkt kompatybilny z product compatible with

ZASILACZE / POWER SUPPLIES ŚCIEMNIACZE / DIMMERS

300 SMD 5630

DC 12 V

40 °C –15

15000 h

białe white

double PCB

Hg

0,0 mg

NWD-BC

Index

P [W/5 mb]

P [W/mb]

Ф [lm]

ORO-STRIP-300L-SMD-5630-NWD-BC

-

72

14,4

6300

ORO-STRIP-300L-SMD-5630-NWD-BD

ORO09003

72

14,4

ORO-STRIP-300L-SMD-5630-NWD-BZ

-

72

ORO-STRIP-300L-SMD-5630-WD-BC

-

ORO-STRIP-300L-SMD-5630-WD-BZ

-

NWD-BD

T [K]

IP

10

2800-3200

20

6300

10

4000-4500

20

14,4

6300

10

6000-6500

20

72

14,4

6300

10

2800-3200

64

72

14,4

6300

10

6000-6500

64

NWD-BZ

[mm]

WD-BC

WD-BZ

135


lighting up your future

TAŚMY LED • LED STRIPS • LED-STRIP • LED PÁSKY • LED PÁSY • LED SZALAGOK • СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ • NASTRI LED • TIRAS LED • TIRAS LED • Ταινίες LED • BENZILE LED • LED TRAKE • LED-BAND

ORO-STRIP-300L-SMD-RGB-NWD-BP /-WD-BP RGB

Produkt kompatybilny z product compatible with

ZASILACZE / POWER SUPPLIES STEROWNIKI RGB / RGB CONTROLLERS

300 SMD 5050

DC 12 V

40 °C –15

15000 h

białe white

double PCB

Hg

0,0 mg

Index

P [W/5 mb]

P [W/mb]

ORO-STRIP-300L-SMD-RGB-NWD-BP

-

72

14,4

10

20

ORO-STRIP-300L-SMD-RGB-WD-BP

-

72

14,4

10

64

NWD-BP

136

[mm]

IP

WD-BP


lighting up your future

TAŚMY LED • LED STRIPS • LED-STRIP • LED PÁSKY • LED PÁSY • LED SZALAGOK • СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ • NASTRI LED • TIRAS LED • TIRAS LED • Ταινίες LED • BENZILE LED • LED TRAKE • LED-BAND

ORO-STRIP-300L-SMD-WD-BP-8mm – KOLORY/COLORS

1 6/04/201 8/RI

Produkt kompatybilny z product compatible with

1 6/04/201 8/RI

1 6/04/201 8/RI

1 6/04/201 8/RI

40 °C –15

białe white

Index

P [W/5 mb]

P [W/mb]

ORO-STRIP-300L-SMD-WD-CZ-BP-8MM

-

24

4,8

8

ORO-STRIP-300L-SMD-WD-ZL-BP-8MM

-

24

4,8

8

ORO-STRIP-300L-SMD-WD-NB-BP-8MM

-

24

4,8

8

ORO-STRIP-300L-SMD-WD-ŻŁ-BP-8MM

-

24

4,8

8

ZASILACZE / POWER SUPPLIES ŚCIEMNIACZE / DIMMERS

300 SMD 2835

DC 12 V

15000 h

PCB

Hg

IP64

WD-CZ

1 6/04/201 8/RI

0,0 mg

WD-ZL

WD-NB

[mm]

WD-ŻŁ

137


lighting up your future

TAŚMY LED • LED STRIPS • LED-STRIP • LED PÁSKY • LED PÁSY • LED SZALAGOK • СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ • NASTRI LED • TIRAS LED • TIRAS LED • Ταινίες LED • BENZILE LED • LED TRAKE • LED-BAND

ORO-STRIP-150L-SMD-RGB-NWD-BP /-WD-BP RGB

Produkt kompatybilny z product compatible with

ZASILACZE / POWER SUPPLIES STEROWNIKI RGB / RGB CONTROLLERS

150 SMD 5050

DC 12 V

40 °C –15

15000 h

białe white

double PCB

Hg

0,0 mg

Index

P [W/5 mb]

P [W/mb]

ORO-STRIP-150L-SMD-RGB-NWD-BP

-

36

7,2

10

20

ORO-STRIP-150L-SMD-RGB-WD-BP

-

36

7,2

10

64

NWD-BP

138

[mm]

IP

WD-BP


MODUŁY LED • LED MODULES • LED-MODULE • LED MODULY • LED MODULY • LED MODULOK • СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ • MODULI LED • MÓDULOS LED • MÓDULOS LED • LED MODULES • MODULE LED • LED MODULI • LED-MODULER

lighting up your future

ORO-MODUL-4X5050

A++

34,0 mm

55,1 mm

4x SMD 5050

DC 12 V

40 °C –15

15000 h

2 g

Hg

IP44

0,0 mg

Index

LED

P [W]

Ф [lm]

T [K]

[°]

ORO-MODUL-4X5050-BC

-

4

0,96

72

3000

120

ORO-MODUL-4X5050-BZ

-

4

0,96

80

6200

120

4X5050-BC

4X5050-BZ

139


lighting up your future

MODUŁY LED • LED MODULES • LED-MODULE • LED MODULY • LED MODULY • LED MODULOK • СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ • MODULI LED • MÓDULOS LED MÓDULOS LED • LED MODULES • MODULE LED • LED MODULI • LED-MODULER

ORO-MODUL-4X5630

A++

55,1 mm

4 SMD 5630

34,0 mm

80 mm

DC 12 V

40 °C –15

15000 h

Hg

IP67

0,0 mg

Index

LED

P [W]

Ф [lm]

T [K]

ORO-MODUL-4X5630-WW

ORO08003

4

2

160

2800-3200

120

ORO-MODUL-4X5630-CW

ORO08004

4

2

160

6000-7000

120

4X5630-WW

140

2 g

[°]

4X5630-CW


MODUŁY LED • LED MODULES • LED-MODULE • LED MODULY • LED MODULY • LED MODULOK • СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ • MODULI LED • MÓDULOS LED MÓDULOS LED • LED MODULES • MODULE LED • LED MODULI • LED-MODULER

lighting up your future

ORO-MODUL-3X5630

A++

55,1 mm

3 SMD 5630

34,0 mm

DC 12 V

14 mm

69 mm

80 mm

40 °C –15

15000 h

2 g

Hg

IP65

0,0 mg

Index

LED

P [W]

Ф [lm]

T [K]

ORO-MODUL-3X5630-WW

ORO08001

3

1,2

120

2800-3200

160

ORO-MODUL-3X5630-CW

ORO08002

3

1,2

120

6000-7000

160

3X5630-WW

[°]

3X5630-CW

141


lighting up your future

STEROWANIE DO TAŚM • LED STRIP CONTROLLERS • STEUERUNG FÜR BÄNDER • OVLÁDÁNÍ LED PÁSKU • OVLÁDANIE PRE LED PÁSY • LED SZALAGOK VEZÉRLÉSE • БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТОЙ • CONTROLLO PER NASTRI • CONTROLADORES PARA TIRAS • CONTROL PARA TIRAS • Χειριστήρια ταινίας LED • CONTROLOR BENZI • UPRAVLJANJE ZA TRAKE • BANDSTYRNING

ORO-STEROWNIK-RGB-1

IP20 [A]

DC [V]

[W]

12

6

72

24

3

72

ORO-STEROWNIK-RGB-4

IP20 [A]

DC [V]

[W]

12

12

144

24

6

144

ORO-STEROWNIK-RGB-TOUCH

IP20 [A]

DC [V]

142

[W]

12

12

144

24

6

144


lighting up your future

STEROWANIE DO TAŚM • LED STRIP CONTROLLERS • STEUERUNG FÜR BÄNDER • OVLÁDÁNÍ LED PÁSKU • OVLÁDANIE PRE LED PÁSY • LED SZALAGOK VEZÉRLÉSE • БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТОЙ • CONTROLLO PER NASTRI • CONTROLADORES PARA TIRAS • CONTROL PARA TIRAS • Χειριστήρια ταινίας LED • CONTROLOR BENZI • UPRAVLJANJE ZA TRAKE • BANDSTYRNING

ORO-WZMACNIACZ-RGB

IP20 [A]

DC [V]

[W]

12

12

144

24

6

144

ORO-ŚCIEMNIACZ-LED-2

IP20 [A]

DC [V]

12

8

[W]

96

ORO-DIMM-MINI

IP20 Index: ORO20001 [A]

DC [V]

12-24

6

[W] 12V<72W 24V<144W

143


lighting up your future

STEROWANIE DO TAŚM • LED STRIP CONTROLLERS • STEUERUNG FÜR BÄNDER • OVLÁDÁNÍ LED PÁSKU • OVLÁDANIE PRE LED PÁSY • LED SZALAGOK VEZÉRLÉSE • БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТОЙ • CONTROLLO PER NASTRI • CONTROLADORES PARA TIRAS • CONTROL PARA TIRAS • Χειριστήρια ταινίας LED • CONTROLOR BENZI • UPRAVLJANJE ZA TRAKE • BANDSTYRNING

ORO-DIMM-4-ZONE

IP20 Index: ORO20002 [A]

DC [V]

12-24

[W] 12V<192W 24V<384W

16

ORO-REMOTE-DIMM-4-ZONE

IP20 Index: ORO20003 [A]

DC [V]

12-24

16

[W] 12V<192W 24V<384W

ORO-CONTRO-RGB-MINI

IP20 Index: ORO20004 [A]

DC [V]

12-24

144

6

[W] 12V<72W 24V<144W


lighting up your future

STEROWANIE DO TAŚM • LED STRIP CONTROLLERS • STEUERUNG FÜR BÄNDER • OVLÁDÁNÍ LED PÁSKU • OVLÁDANIE PRE LED PÁSY • LED SZALAGOK VEZÉRLÉSE • БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТОЙ • CONTROLLO PER NASTRI • CONTROLADORES PARA TIRAS • CONTROL PARA TIRAS • Χειριστήρια ταινίας LED • CONTROLOR BENZI • UPRAVLJANJE ZA TRAKE • BANDSTYRNING

ORO-CONTRO-RGB-4-ZONE IP20 Index: ORO20005 [A]

DC [V]

12-24

[W] 12V<216W 24V<432W

18

ORO-REMOTE-RGB-4-ZONE IP20 Index: ORO20006 [A]

DC [V]

12-24

[W] 12V<216W 24V<432W

18

ORO-MULTI-CONTRO-RGB IP20 Index: ORO20007 [A]

DC [V]

12-24

[W] 12V<216W 24V<432W

18

ORO-MULTI-REMOTE-RGB IP20 Index: ORO20008 [A]

DC [V]

12-24

18

[W] 12V<216W 24V<432W

145


lighting up your future

KONEKTORY DO TAŚM • LED STRIP CONNECTORS • ANSCHLÜSSE • KONEKTORY K PÁSKŮM • KONEKTORY PRE LED PÁSY • SZALAG CSATLAKOZÓK • КОННЕКТОРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ • CONNETTORI PER NASTRI • CONECTORES PARA TIRAS • CONTECTORES PARA TIRAS • Σύνδεσμοι • CONECTOARE PENTRU BENZI • KONEKTORI ZA TRAKE • BANDKONTAKTER

ORO-CONECT

IP20

ORO-CONECT-RGB

ORO-CONECT4-RGB

146

ORO-CONECT1-10MM

ORO-CONECT1-8MM

ORO-CONECT2-10MM

ORO-CONECT2-8MM

ORO-CONECT3-10MM

ORO-CONECT3-8MM

IP20

ORO-CONECT5-RGB

ORO-CONECT6-RGB


PROFILE • PROFILES • ALUMINIUM PROFIL • LIŠTY • HLINIKOVÉ PROFILY PRE LED PÁSY • ALU PROFILOK • ПРОФИЛИ • PROFILI • PERFIS • PERFILES • Προφίλ • PROFILURI • PROFILI • PROFILER

lighting up your future

ORO-PROFIL-UNI-IN-1M /-2M 120g 235g

Al/An

27 mm

8,6 mm

1M Index: ORO11001

2M Index: ORO11002

Długość / Length

Długość / Length

AKCESORIA • ACCESSORIES

1000 +/- 2 mm

ORO-COVER-CLICK-1M

ORO-COVER-CLICK-2M

ORO-COVER-SLIDE-1M

ORO-COVER-SLIDE-2M

Index

L [m]

ORO11011

1

Index

L [m]

ORO11012

2

Index

L [m]

ORO11013

1

Index

L [m]

ORO11014

2

2000 +/- 2 mm

Index ORO-CAP-UNI-IN/OUT

ORO11007

Index ORO-CAP-UNI-IN/OUT-O

ORO11008

147


PROFILE • PROFILES • ALUMINIUM PROFIL • LIŠTY • HLINIKOVÉ PROFILY PRE LED PÁSY • ALU PROFILOK • ПРОФИЛИ • PROFILI • PERFIS • PERFILES • Προφίλ • PROFILURI • PROFILI • PROFILER

lighting up your future

ORO-PROFIL-UNI-OUT-1M /-2M 90g 190g

Al/An

17 mm

8,6 mm

1M Index: ORO11003

2M Index: ORO11004

Długość / Length

Długość / Length

AKCESORIA • ACCESSORIES

1000 +/- 2 mm

ORO-COVER-CLICK-1M

ORO-COVER-CLICK-2M

ORO-COVER-SLIDE-1M

ORO-COVER-SLIDE-2M

148

Index

L [m]

ORO11011

1

Index

L [m]

ORO11012

2

Index

L [m]

ORO11013

1

Index

L [m]

ORO11014

2

2000 +/- 2 mm

Index ORO-CAP-UNI-IN/OUT

ORO11007

Index ORO-CAP-UNI-IN/OUT-O

ORO11008


PROFILE • PROFILES • ALUMINIUM PROFIL • LIŠTY • HLINIKOVÉ PROFILY PRE LED PÁSY • ALU PROFILOK • ПРОФИЛИ • PROFILI • PERFIS • PERFILES • Προφίλ • PROFILURI • PROFILI • PROFILER

lighting up your future

ORO-PROFIL-UNI-COR-1M /-2M 120g 235g 25 mm

Al/An

20 mm

1M Index: ORO11005

2M Index: ORO11006

Długość / Length

Długość / Length

AKCESORIA • ACCESSORIES

1000 +/- 2 mm

ORO-COVER-CLICK-1M

ORO-COVER-CLICK-2M

ORO-COVER-SLIDE-1M

ORO-COVER-SLIDE-2M

Index

L [m]

ORO11011

1

Index

L [m]

ORO11012

2

Index

L [m]

ORO11013

1

Index

L [m]

ORO11014

2

2000 +/- 2 mm

Index ORO-CAP-UNI-COR-R

ORO11009

Index ORO-CAP-UNI-COR-L

ORO11010

149


OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY ELECTRICAL INSTALLATION EQUIPMENT ZUBEHÖR FÜR ELEKTROINSTALLATIONE • ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL • ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL • VILLANYSZERELÉSI ANYAGOK • ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ • ATTREZZATURE ELETTRICHE PER L’INSTALLAZIONE • EQUIPAMENTO ELÉCTRICO DE INSTALAÇÃO • ACCESORIOS DE INSTALACIÓN • Εξοπλισμός ηλεκτρικής εγκατάστασης • ACCESORIIPENTRU INSTALAȚII ELECTRICE • ELEKTROINSTALACIJSKI PRIBOR • ELEKTRISKA OCH MONTERINGSTILLBEHÖR

CZUJNIKI RUCHU | ZASILACZE ELEKTRONICZNE | ZASILACZE WTYCZKOWE MOTION SENSORS | POWER SUPPLIES  | PLUG-IN POWER SUPPLIES


CZUJNIKI RUCHU • MOTION SENSORS • BEWEGUNGSSENSOR • POHYBOVÉ SENZORY • SENZORY POHYBU • MOZGÁSÉRZÉKELŐK • ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ • SENSORI DI MOVIMENTO • SENSORES DE MOVIMENTO • SENSORES DE MOVIMIENTO • Αισθητήρες κίνησης • SENZORI DE MISCARE • DETEKTORI POKRETA • RÖRELSEDETEKTORER

lighting up your future

ORO-SENSO-MIC-1 95,0 mm

44,0 mm

Mikrofalowy czujnik ruchu, współpracuje z oświetleniem LED. Microwave motion detector, the device compatible with LED luminaries. Mikrowellen-Bewegungssensor, wirkt mit LEDBeleuchtung. Mikrovlnné pohybové čidlo, spolupracuje s LED osvětlením. Mikrovlnný senzor pohybu, integrovateľný s LED osvetlením. Mikrohullámú mozgásérzékelő, együttműködik a LED világítással. Микроволновый датчик движения, взаимодействует с подсветкой LED. Sensore di movimento a micronde, può lavorare con illuminazione a LED. Detector de movimiento de microondas, dispositivo compatible con luminarias LED. Sensor de movimento por microondas funciona com iluminação LED. Ανιχνευτής κίνησης/μικροκυμάτων,η συσκευή συμβατή με LED φωτιστικά. Senzorul de mișcare (cu microunde), cooperează cu iluminatul LED. (Mikrovalni) detektor pokreta, surađuje s LED rasvjetom. (Mikrovågs-) rörelsedetektor, kompatibel med LED-belysning.

AC 220–240 V ~50–60 Hz

1200 W max

360°

1–8 m

IP20

8 sec 30 min lux

2–2000

120 g

Częstotliwość. HF system. Frequenz. Frekvence. Frekvencia. Frekvencia. Частота. Frequenza. Sistema HF. Frequência. Συχνότητα. Frecventță. Frekvencija. Frekvens.

5,8 GHz

Max. obciążenie. Maximum load. Nennstrombelastung. Max. zatížení. Max. zaťaženie. Maximális terhelés. Мощность нагрузки. Carico massimo. Carga máxima. Carga máxima. Μέγιστο φορτίο. Sarcina maximă. Maksimalno opterećenje. Maximal belastning.

1200 W

Moc promieniowania. Transmission power. Sendeleistung. Vysílací výkon. Vysielací výkon. Sugárzási teljesítmény. Передача власти. Potenza di irradiazione. La potencia de transmisión. Potência de transmissão. Ισχύς μετάδοσης. Putere de radiațtie. Snaga zračenja. Strålningseffekt.

<10 mW

Pobór. Power consumption. Stromaufnahme. Spotřeba energie. Príkon. Energiafogyasztás. Потребляемая мощность. Assorbimento. Consumo de energía. Consumo de energia. Κατανάλωση ενέργειας. Consum. Potrošnja energije. Förbrukning. Kąt działania czujnika. Detector working angle. Erfassungsbereich. Úhel senzoru. Uhol senzora. Mozgásérzékelő működési szöge. Угол обнаружения. Aangolazione funzionamento sensore. Ángulo de trabajo detector. Ângulo de detecção do sensor. Γωνία λειτουργίας ανιχνευτή. Ungiul de actțiune a senzorului. Kut rada detektora. Detektorns aktiveringsvinkel. Regulacja zasięgu działania czujnika. Detection distance. Detektionsreichweite. Provozní rozsah snímače. Prevádzkový rozsah snímača. Mozgásérzékelő működési távolsága. Дальность обнаружения. Regolazione copertura azionamento sensore. Distancia de detección. Distância de detecção. Απόσταση ανίχνευσης. Reglarea razei de acțiune a senzorului. Regulacija opsega rada detektora. Detektorns omfattning inställningar.

152

approx. 0.9 W 360° 1–8 m

Regulacja czasu pracy. Time regulation. Nachlaufzeit. Zpoždění vypínání. Regulácia pracovného času. Késleltetés szabályozása. Задержка выключения. Regolazione tempo di funzionamento. Regulación del tiempo. Regulamentação do tempo de funcionamento. Ρύθμιση χρόνου. Reglarea timpului de lucru. Regulacija radnog vremena. Arbetstid inställning.

8 s do 30 min

Regulacja natężenia światła. Light control. Beleuchtungsstärke. Intenzita světla. Nastavenie intenzity svetla. A fényerősség beállítása. Световой поток. Regolazione intensità luce. Control de luz. Ajuste de intensidade da luz. Έλεγχος φωτισμού. Reglarea intensității de lumină. Regulacija intenziteta svjetlosti. Ljusintensitet justering.

2~2000 LUX

Możliwość montażu. Installation. Montage. Montáž. Montáž. Szerelés. Установка. Possibilità di montaggio. Iinstalación. Instalação. Εγκατάσταση. Posibilitate de montaj. Mogućnost montaže. Monterbar.

Tylko do wewnątrz. Indoor only. Nur nach innen. Pouze do interiérů. Iba vnútri. Csak belül. Только для использования внутри помещений. Solo per interni. Sólo para interiores. Apenas no interior. Μόνο για εσωτερική χρήση. Numai pentru interior. Samo u zatvorenom prostoru. Endast för inomhusbruk

Temperatura pracy. Working temperature. Betriebstemperaturbereich. Rozsah provozní teploty. Prevádzková teplota. Üzemi hőmérséklet. Диапазон рабочих температур. Temperatura di funzionamento. Temperatura de trabajo. Temperatura de funcionamento. Θερμπκρασία λειτουργίας. Temperatura de lucru . Radna temperatura. Arbetstemperatur.

-15°C~+70°C


CZUJNIKI RUCHU • MOTION SENSORS • BEWEGUNGSSENSOR • POHYBOVÉ SENZORY • SENZORY POHYBU • MOZGÁSÉRZÉKELŐK • ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ • SENSORI DI MOVIMENTO • SENSORES DE MOVIMENTO • SENSORES DE MOVIMIENTO • Αισθητήρες κίνησης • SENZORI DE MISCARE • DETEKTORI POKRETA • RÖRELSEDETEKTORER

lighting up your future

ORO-SENSO-MIC-2 39,0 mm

40,0 mm

70,0 mm 55,0 mm

Mikrofalowy czujnik ruchu, współpracuje z oświetleniem LED. Microwave motion detector, the device compatible with LED luminaries. Mikrowellen-Bewegungssensor, wirkt mit LEDBeleuchtung. Mikrovlnné pohybové čidlo, spolupracuje s LED osvětlením. Mikrovlnný senzor pohybu, integrovateľný s LED osvetlením. Mikrohullámú mozgásérzékelő, együttműködik a LED világítással. Микроволновый датчик движения, взаимодействует с подсветкой LED. Sensore di movimento a micronde, può lavorare con illuminazione a LED. Detector de movimiento de microondas, dispositivo compatible con luminarias LED. Sensor de movimento por microondas funciona com iluminação LED. Ανιχνευτής κίνησης/μικροκυμάτων,η συσκευή συμβατή με LED φωτιστικά. Senzorul de mișcare (cu microunde), cooperează cu iluminatul LED. (Mikrovalni) detektor pokreta, surađuje s LED rasvjetom. (Mikrovågs-) rörelsedetektor, kompatibel med LED-belysning.

AC 220–240 V ~50–60 Hz

1200 W max

360°

1–10 m

IP20

8 sec 30 min lux

2–2000

66 g

Częstotliwość. HF system. Frequenz. Frekvence. Frekvencia. Frekvencia. Частота. Frequenza. Sistema HF. Frequência. συχνότητα. Frecvențtă. Frekvencija. Frekvens.

5.8 GHz

Max. obciążenie. Maximum load. Nennstrombelastung. Max. zatížení. Max. Zaťaženie. Maximális terhelés. Мощность нагрузки. Carico massimo. Carga máxima. Carga máxima. Μέγιστο φορτίο. Sarcina maximă. Maksimalno opterećenje. Maximal belastning.

1200 W

Moc promieniowania. Transmission power. Sendeleistung. Vysílací výkon. Vysielací výkon. Sugárzási teljesítmény. Передача власти. Potenza di irradiazione. La potencia de transmisión. Potência de transmissão. Ισχύς μετάδοσης. Putere de radiațtie. Snaga zračenja. Strålningseffekt.

<10 mW

Pobór. Power consumption. Stromaufnahme. Spotřeba energie. Príkon. Energiafogyasztás. Потребляемая мощность. Assorbimento. Consumo de energía. Consumo de energia. Κατανάλωση ενέργειας. Consum. Potrošnja energije. Förbrukning. Kąt działania czujnika. Detector working angle. Erfassungsbereich. Úhel senzoru. Uhol senzora. Mozgásérzékelő működési szöge. Угол обнаружения. Aangolazione funzionamento sensore. Ángulo de trabajo detector. Ângulo de detecção do sensor. Γωνία λειτουργίας ανιχνευτή. Ungiul de actțiune a senzorului. Kut rada detektora. Detektorns aktiveringsvinkel. Regulacja zasięgu działania czujnika. Detection distance. Detektionsreichweite. Provozní rozsah snímače. Prevádzkový rozsah snímača. Mozgásérzékelő működési távolsága. Дальность обнаружения. Regolazione copertura azionamento sensore. Distancia de detección. Distância de detecção. Απόσταση ανίχνευσης. Reglarea razei de acțtiune a senzorului. Regulacija opsega rada detektora. Detektorns omfattning inställningar.

approx. 0.9 W 360° 1–10 m

Regulacja czasu pracy. Time regulation. Nachlaufzeit. Zpoždění vypínání. Regulácia pracovného času. Késleltetés szabályozása. Задержка выключения. Regolazione tempo di funzionamento. Regulación del tiempo. Regulamentação do tempo de funcionamento. Ρύθμιση χρόνου. Reglarea timpului de lucru. Regulacija radnog vremena. Arbetstid inställning.

8 s do 30 min

Regulacja natężenia światła. Light control. Beleuchtungsstärke. Intenzita světla. Nastavenie intenzity svetla. A fényerősség beállítása. Световой поток. Regolazione intensità luce. Control de luz. Ajuste de intensidade da luz. Έλεγχος φωτισμού. Reglarea intensitătții de lumină. Regulacija intenziteta svjetlosti. Ljusintensitet justering.

2~2000 LUX

Możliwość montażu. Installation. Montage. Montáž. Montáž. Szerelés. Установка. Possibilità di montaggio. Iinstalación. Instalação. Εγκατάσταση. Posibilitate de montaj. Mogućnost montaže. Monterbar.

Tylko do wewnątrz. Indoor only. Nur nach innen. Pouze do interiérů. Iba vnútri. Csak belül. Только для использования внутри помещений. Solo per interni. Sólo para interiores. Apenas no interior. Μόνο για εσωτερική χρήση. Numai pentru interior. Samo u zatvorenom prostoru. Endast för inomhusbruk

Temperatura pracy. Working temperature. Betriebstemperaturbereich. Rozsah provozní teploty. Prevádzková teplota. Üzemi hőmérséklet. Диапазон рабочих температур. Temperatura di funzionamento. Temperatura de trabajo. Temperatura de funcionamento. Θερμπκρασία λειτουργίας. Temperatura de lucru . Radna temperatura. Arbetstemperatur.

-15°C~+70°C

153


CZUJNIKI RUCHU • MOTION SENSORS • BEWEGUNGSSENSOR • POHYBOVÉ SENZORY • SENZORY POHYBU • MOZGÁSÉRZÉKELŐK • ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ • SENSORI DI MOVIMENTO • SENSORES DE MOVIMENTO • SENSORES DE MOVIMIENTO • Αισθητήρες κίνησης • SENZORI DE MISCARE • DETEKTORI POKRETA • RÖRELSEDETEKTORER

lighting up your future

ORO-SENSO-PIR-1 55,0 mm

115,0 mm

70,0 mm

A

A

Czujnik ruchu, współpracuje z oświetleniem LED. Motion detector; the device compatible with LED luminaries. Bewegungssensor, wirkt mit LED-Beleuchtung. Pohybové čidlo, spolupracuje s LED osvětlením. Senzor pohybu, integrovateľný s LED osvetlením. Mozgásérzékelő, együttműködik a LED világítással. датчик движения, взаимодействует с подсветкой LED. Detector de movimiento, dispositivo compatible con luminarias LED. Sensor de movimento funciona com iluminação LED. Sensore di movimento, può lavorare con illuminazione a LED. Ανιχνευτησ κινησησ; η συσκευή συμβατή με LED φωτιστικά. Senzorul de mișcare, cooperează cu iluminatul LED. Detektor pokreta, surađuje s LED rasvjetom. Rörelsedetektor, kompatibel med LEDbelysning.

AC 220–240 V ~50–60 Hz

154

1200 W max

360°

h 2–2,4 m Ø6m

IP20

15 sec 6 min lux

3–2000

170 g

Max. obciążenie. Maximum load. Nennstrombelastung. Max. zatížení. Max. Zaťaženie. Maximális terhelés. Мощность нагрузки. Carico massimo. Carga máxima. Carga máxima. Μέγιστο φορτίο. Sarcina maximă. Maksimalno opterećenje. Maximal belastning.

1200 W

Kąt działania czujnika (horyzontalny x wertykalny). Detector working angle (horizontal x veritcal). Erfassungsbereich (horizontal x vertikal). Úhel senzoru (horizontální x vertikální). Uhol senzora (horizontálny x vertikálny). Mozgásérzékelő működési szöge (vízszintes x függőleges). Угол обнаружения (горизонтальный х вертикальный). Aangolazione funzionamento sensore (orizzontale e verticale). Ángulo de trabajo detector (horizontal x veritcal). Ângulo de detecção do sensor (Horizontal x vertical). Γωνία λειτουργίας ανιχνευτή (οριζόντια x κάθετα). Ungiul de actțiune a senzorului (orizontal x vertical). Kut rada detektora (vodoravno x okomito). Detektorns aktiveringsvinkel (horisontellt x vertikalt).

120° x 360°

Zasięg działania czujnika. Detector reach. Detektionsreichweite. Provozní rozsah snímače. Prevádzkový rozsah snímača. Mozgásérzékelő működési távolsága. Дальность обнаружения. Copertura di funzionamento del sensore. Alcance detector. Alcance de detecção. Εμβέλεια ανιχνευτή. Raza de acțtiune a senzorului. Opseg rada detektora. Detektorns omfattning.

max 6 m

Prędkość wykrywanego ruchu. Select motion speed. Erkennung Bewegungsgeschwindigkeit. Rychlost přepínání. Rýchlosť prepínania. Mozgásérzékelő sebessége. Скорость движения обнаружения. Velocità di rilevazione movimento. Seleccione la velocidad de movimiento. Selecção de velocidade de movimento. Επιλογή ταχύτητας κίνησης. Viteza mișcării detectate. Brzina otkrivanja pokreta. Hastighet på upptäckt rörelse.

0,6~1,5 m/s

Regulacja czasu pracy. Time regulation. Nachlaufzeit. Zpoždění vypínání. Regulácia pracovného času. Késleltetés szabályozása. Задержка выключения. Regolazione tempo di funzionamento. Regulación del tiempo. Regulamentação do tempo de funcionamento. Ρύθμιση χρόνου. Reglarea timpului de lucru. Regulacija radnog vremena. Arbetstid inställning.

15 s do 6 min

Regulacja natężenia światła. Light control. Beleuchtungsstärke. Intenzita světla. Nastavenie intenzity svetla. A fényerősség beállítása. Световой поток. Regolazione intensità luce. Control de luz. Ajuste de intensidade da luz. Έλεγχος φωτισμού. Reglarea intensitătții de lumină. Regulacija intenziteta svjetlosti. Ljusintensitet justering.

3~2000 LUX

Wysokość montażu. Installation height. Empfohlene Montagehöhe. Doporučená montážní výška. Montážna výška. Szerelési magasság. Рекомендуема я высота установки. Altezza di montaggio. Altura intellation. Altura de instalação. Ύψος τοποθέτησης. Înălțtimea de montaj. Visina instaliranja. Monteringshöjd.

2,2-4,0 m

Temperatura pracy. Working temperature. Betriebstemperaturbereich. Rozsah provozní teploty. Prevádzková teplota. Üzemi hőmérséklet. Диапазон рабочих температур. Temperatura di funzionamento. Temperatura de trabajo. Temperatura de funcionamento. Θερμπκρασία λειτουργίας. Temperatura de lucru. R adna temperatura. Arbetstemperatur.

-10°C~+40°C


CZUJNIKI RUCHU • MOTION SENSORS • BEWEGUNGSSENSOR • POHYBOVÉ SENZORY • SENZORY POHYBU • MOZGÁSÉRZÉKELŐK • ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ • SENSORI DI MOVIMENTO • SENSORES DE MOVIMENTO • SENSORES DE MOVIMIENTO • Αισθητήρες κίνησης • SENZORI DE MISCARE • DETEKTORI POKRETA • RÖRELSEDETEKTORER

lighting up your future

ORO-SENSO-PIR-2 87,0 mm

A

60,0 mm

145,0 mm

A

59,0 mm

120,0 mm

Czujnik ruchu, współpracuje z oświetleniem LED. Motion detector; the device compatible with LED luminaries. Bewegungssensor, wirkt mit LED-Beleuchtung. Pohybové čidlo, spolupracuje s LED osvětlením. Senzor pohybu, integrovateľný s LED osvetlením. Mozgásérzékelő, együttműködik a LED világítással. датчик движения, взаимодействует с подсветкой LED. Detector de movimiento, dispositivo compatible con luminarias LED. Sensor de movimento funciona com iluminação LED. Sensore di movimento, può lavorare con illuminazione a LED. Ανιχνευτησ κινησησ; η συσκευή συμβατή με LED φωτιστικά. Senzorul de mișcare, cooperează cu iluminatul LED. Detektor pokreta, surađuje s LED rasvjetom. Rörelsedetektor, kompatibel med LEDbelysning.

AC 220–240 V ~50–60 Hz

1200 W max

180°

h 1–3 m 2–12 m

IP44

15 sec 9 min lux

3–2000

200 g

Max. obciążenie. Maximum load. Nennstrombelastung. Max. zatížení. Max. Zaťaženie. Maximális terhelés. Мощность нагрузки. Carico massimo. Carga máxima. Carga máxima. Μέγιστο φορτίο. Sarcina maximă. Maksimalno opterećenje. Maximal belastning.

1200 W

Kąt działania czujnika. Detector working angle. Erfassungsbereich. úhel senzoru. Uhol senzora. Mozgásérzékelő működési szöge. Угол обнаружения. Aangolazione funzionamento sensore. ángulo de trabajo detector. Ângulo de detecção do sensor. Γωνία λειτουργίας ανιχνευτή. Ungiul de actțiune a senzorului. Kut rada detektora. Detektorns aktiveringsvinkel.

180°

Regulacja zasięgu działania czujnika. Detection distance. Detektionsreichweite. Provozní rozsah snímače. Prevádzkový rozsah snímača. Mozgásérzékelő működési távolsága. Дальность обнаружения. Regolazione copertura azionamento sensore. Distancia de detección. Distância de detecção. Απόσταση ανίχνευσης. Reglarea razei de acțtiune a senzorului. Regulacija opsega rada detektora. Detektorns omfattning inställningar. Prędkość wykrywanego ruchu. Select motion speed. Erkennung Bewegungsgeschwindigkeit. Rychlost přepínání. Rýchlosť prepínania. Mozgásérzékelő sebessége. Скорость движения обнаружения. Velocità di rilevazione movimento. Seleccione la velocidad de movimiento. Selecção de velocidade de movimento. Επιλογή ταχύτητας κίνησης. Viteza mișcării detectate. Brzina otkrivanja pokreta. Hastighet på upptäckt rörelse.

2-12 m 0,6~1,5 m/s

Regulacja czasu pracy. Time regulation. Nachlaufzeit. Zpoždění vypínání. Regulácia pracovného času. Késleltetés szabályozása. Задержка выключения. Regolazione tempo di funzionamento. Regulación del tiempo. Regulamentação do tempo de funcionamento. Ρύθμιση χρόνου. Reglarea timpului de lucru. Regulacija radnog vremena. Arbetstid inställning.

15 s do 9 min

Regulacja natężenia światła. Light control. Beleuchtungsstärke. Intenzita světla. Nastavenie intenzity svetla. A fényerősség beállítása. Световой поток. Regolazione intensità luce. Control de luz. Ajuste de intensidade da luz. Έλεγχος φωτισμού. Reglarea intensității de lumină. Regulacija intenziteta svjetlosti. Ljusintensitet justering.

<3~2000 LUX

Możliwość montażu. Installation. Montage. Montáž. Montáž. Szerelés. установка. Possibilità di montaggio. Iinstalación. Instalação. Εγκατάσταση. Posibilitate de montaj. Mogućnost montaže. Monterbar.

1-3 m

Temperatura pracy. Working temperature. Betriebstemperaturbereich. Rozsah provozní teploty. Prevádzková teplota. Üzemi hőmérséklet. Диапазон рабочих температур. Temperatura di funzionamento. Temperatura de trabajo. Temperatura de funcionamento. Θερμπκρασία λειτουργίας. Temperatura de lucru. R adna temperatura. Arbetstemperatur.

-10°C~+40°C

155


CZUJNIKI RUCHU • MOTION SENSORS • BEWEGUNGSSENSOR • POHYBOVÉ SENZORY • SENZORY POHYBU • MOZGÁSÉRZÉKELŐK • ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ • SENSORI DI MOVIMENTO • SENSORES DE MOVIMENTO • SENSORES DE MOVIMIENTO • Αισθητήρες κίνησης • SENZORI DE MISCARE • DETEKTORI POKRETA • RÖRELSEDETEKTORER

lighting up your future

ORO-SENSO-PIR-3

51,0 mm

80,0 mm

120,0 mm

Czujnik ruchu, współpracuje z oświetleniem LED. Motion detector; the device compatible with LED luminaries. Bewegungssensor, wirkt mit LED-Beleuchtung. Pohybové čidlo, spolupracuje s LED osvětlením. Senzor pohybu, integrovateľný s LED osvetlením. Mozgásérzékelő, együttműködik a LED világítással. датчик движения, взаимодействует с подсветкой LED. Detector de movimiento, dispositivo compatible con luminarias LED. Sensor de movimento funciona com iluminação LED. Sensore di movimento, può lavorare con illuminazione a LED. Ανιχνευτησ κινησησ; η συσκευή συμβατή με LED φωτιστικά. Senzorul de mișcare, cooperează cu iluminatul LED. Detektor pokreta, surađuje s LED rasvjetom. Rörelsedetektor, kompatibel med LEDbelysning.

AC 220–240 V ~50–60 Hz

156

1200 W max

180°

h1,8-2,5m 12 m

IP44

15 sec 9 min lux

3–2000

150 g

Max. obciążenie. Maximum load. Nennstrombelastung. Max. zatížení. Max. Zaťaženie. Maximális terhelés. Мощность нагрузки. Carico massimo. Carga máxima. Carga máxima. Μέγιστο φορτίο. Sarcina maximă. Maksimalno opterećenje. Maximal belastning.

1200 W

Kąt działania czujnika. Detector working angle. Erfassungsbereich. úhel senzoru. Uhol senzora. Mozgásérzékelő működési szöge. Угол обнаружения. Aangolazione funzionamento sensore. ángulo de trabajo detector. Ângulo de detecção do sensor. Γωνία λειτουργίας ανιχνευτή. Ungiul de actțiune a senzorului. Kut rada detektora. Detektorns aktiveringsvinkel.

180°

Zasięg działania czujnika. Detector reach. Detektionsreichweite. Provozní rozsah snímače. Prevádzkový rozsah snímača. Mozgásérzékelő működési távolsága. Дальность обнаружения. Copertura di funzionamento del sensore. Alcance detector. Alcance de detecção. Εμβέλεια ανιχνευτή. Raza de actțiune a senzorului. Opseg rada detektora. Detektorns omfattning.

12 m

Prędkość wykrywanego ruchu. Select motion speed. Erkennung Bewegungsgeschwindigkeit. Rychlost přepínání. Rýchlosť prepínania. Mozgásérzékelő sebessége. Скорость движения обнаружения. Velocità di rilevazione movimento. Seleccione la velocidad de movimiento. Selecção de velocidade de movimento. Επιλογή ταχύτητας κίνησης. Viteza mișcării detectate. Brzina otkrivanja pokreta. Hastighet på upptäckt rörelse.

0,6~1,5 m/s

Regulacja czasu pracy. Time regulation. Nachlaufzeit. Zpoždění vypínání. Regulácia pracovného času. Késleltetés szabályozása. Задержка выключения. Regolazione tempo di funzionamento. Regulación del tiempo. Regulamentação do tempo de funcionamento. Ρύθμιση χρόνου. Reglarea timpului de lucru. Regulacija radnog vremena. Arbetstid inställning.

15 s do 9 min

Regulacja natężenia światła. Light control. Beleuchtungsstärke. Intenzita světla. Nastavenie intenzity svetla. A fényerősség beállítása. Световой поток. Regolazione intensità luce. Control de luz. Ajuste de intensidade da luz. Έλεγχος φωτισμού. Reglarea intensitătții de lumină. Regulacija intenziteta svjetlosti. Ljusintensitet justering.

<3~2000 LUX

Możliwość montażu. Installation. Montage. Montáž. Montáž. Szerelés. установка. Possibilità di montaggio. Iinstalación. Instalação. Εγκατάσταση. Posibilitate de montaj. Mogućnost montaže. Monterbar.

1,8-2,5 m

Temperatura pracy. Working temperature. Betriebstemperaturbereich. Rozsah provozní teploty. Prevádzková teplota. Üzemi hőmérséklet. Диапазон рабочих температур. Temperatura di funzionamento. Temperatura de trabajo. Temperatura de funcionamento. Θερμπκρασία λειτουργίας. Temperatura de lucru. R adna temperatura. Arbetstemperatur.

-10°C~+40°C


CZUJNIKI RUCHU • MOTION SENSORS • BEWEGUNGSSENSOR • POHYBOVÉ SENZORY • SENZORY POHYBU • MOZGÁSÉRZÉKELŐK • ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ • SENSORI DI MOVIMENTO • SENSORES DE MOVIMENTO • SENSORES DE MOVIMIENTO • Αισθητήρες κίνησης • SENZORI DE MISCARE • DETEKTORI POKRETA • RÖRELSEDETEKTORER

lighting up your future

ORO-SENSO-PIR-4 75,0 mm 76,0 mm

60,0 mm 64,0 mm

Czujnik ruchu, współpracuje z oświetleniem LED. Motion detector; the device compatible with LED luminaries. Bewegungssensor, wirkt mit LED-Beleuchtung. Pohybové čidlo, spolupracuje s LED osvětlením. Senzor pohybu, integrovateľný s LED osvetlením. Mozgásérzékelő, együttműködik a LED világítással. датчик движения, взаимодействует с подсветкой LED. Detector de movimiento, dispositivo compatible con luminarias LED. Sensor de movimento funciona com iluminação LED. Sensore di movimento, può lavorare con illuminazione a LED. Ανιχνευτησ κινησησ; η συσκευή συμβατή με LED φωτιστικά. Senzorul de mișcare, cooperează cu iluminatul LED. Detektor pokreta, surađuje s LED rasvjetom. Rörelsedetektor, kompatibel med LEDbelysning.

AC 220–240 V ~50–60 Hz

1200 W max

360°

h 2–2,4 m Ø6m

IP20

15 sec 9 min lux

3–2000

94 g

Max. obciążenie. Maximum load. Nennstrombelastung. Max. zatížení. Max. Zaťaženie. Maximális terhelés. Мощность нагрузки. Carico massimo. Carga máxima. Carga máxima. Μέγιστο φορτίο. Sarcina maximă. Maksimalno opterećenje. Maximal belastning.

1200 W

Kąt działania czujnika (horyzontalny x wertykalny). Detector working angle (horizontal x veritcal). Erfassungsbereich (horizontal x vertikal). Úhel senzoru (horizontální x vertikální). Uhol senzora (horizontálny x vertikálny). Mozgásérzékelő működési szöge (vízszintes x függőleges). Угол обнаружения (горизонтальный х вертикальный). Aangolazione funzionamento sensore (orizzontale e verticale). Ángulo de trabajo detector (horizontal x veritcal). Ângulo de detecção do sensor (Horizontal x vertical). Γωνία λειτουργίας ανιχνευτή (οριζόντια x κάθετα). Ungiul de acțtiune a senzorului (orizontal x vertical). Kut rada detektora (vodoravno x okomito). Detektorns aktiveringsvinkel (horisontellt x vertikalt).

120° x 360°

Zasięg działania czujnika. Detector reach. Detektionsreichweite. Provozní rozsah snímače. Prevádzkový rozsah snímača. Mozgásérzékelő működési távolsága. Дальность обнаружения. Copertura di funzionamento del sensore. Alcance detector. Alcance de detecção. Εμβέλεια ανιχνευτή. Raza de actțiune a senzorului. Opseg rada detektora. Detektorns omfattning.

max 6 m

Prędkość wykrywanego ruchu. Select motion speed. Erkennung Bewegungsgeschwindigkeit. Rychlost přepínání. Rýchlosť prepínania. Mozgásérzékelő sebessége. Скорость движения обнаружения. Velocità di rilevazione movimento. Seleccione la velocidad de movimiento. Selecção de velocidade de movimento. Επιλογή ταχύτητας κίνησης. Viteza mișcării detectate. Brzina otkrivanja pokreta. Hastighet på upptäckt rörelse.

0,6~1,5 m/s

Regulacja czasu pracy. Time regulation. Nachlaufzeit. Zpoždění vypínání. Regulácia pracovného času. Késleltetés szabályozása. Задержка выключения. Regolazione tempo di funzionamento. Regulación del tiempo. Regulamentação do tempo de funcionamento. Ρύθμιση χρόνου. Reglarea timpului de lucru. Regulacija radnog vremena. Arbetstid inställning.

15 s do 9 min

Regulacja natężenia światła. Light control. Beleuchtungsstärke. Intenzita světla. Nastavenie intenzity svetla. A fényerősség beállítása. Световой поток. Regolazione intensità luce. Control de luz. Ajuste de intensidade da luz. Έλεγχος φωτισμού. Reglarea intensitătții de lumină. Regulacija intenziteta svjetlosti. Ljusintensitet justering.

3~2000 LUX

Wysokość montażu. Installation height. Empfohlene Montagehöhe. Doporučená montážní výška. Montážna výška. Szerelési magasság. Рекомендуема я высота установки. Altezza di montaggio. Altura intellation. Altura de instalação. Ύψος τοποθέτησης. Înălțtimea de montaj. Visina instaliranja. Monteringshöjd.

2,2-4,0 m

Temperatura pracy. Working temperature. Betriebstemperaturbereich. Rozsah provozní teploty. Prevádzková teplota. Üzemi hőmérséklet. Диапазон рабочих температур. Temperatura di funzionamento. Temperatura de trabajo. Temperatura de funcionamento. Θερμπκρασία λειτουργίας. Temperatura de lucru. R adna temperatura. Arbetstemperatur.

-10°C~+40°C

157


CZUJNIKI RUCHU • MOTION SENSORS • BEWEGUNGSSENSOR • POHYBOVÉ SENZORY • SENZORY POHYBU • MOZGÁSÉRZÉKELŐK • ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ • SENSORI DI MOVIMENTO • SENSORES DE MOVIMENTO • SENSORES DE MOVIMIENTO • Αισθητήρες κίνησης • SENZORI DE MISCARE • DETEKTORI POKRETA • RÖRELSEDETEKTORER

lighting up your future

90 mm

63 mm

ORO-SENSO-PIR-5

84 mm

Czujnik ruchu, współpracuje z oświetleniem LED. Motion detector; the device compatible with LED luminaries. Bewegungssensor, wirkt mit LED-Beleuchtung. Pohybové čidlo, spolupracuje s LED osvětlením. Senzor pohybu, integrovateľný s LED osvetlením. Mozgásérzékelő, együttműködik a LED világítással. датчик движения, взаимодействует с подсветкой LED. Detector de movimiento, dispositivo compatible con luminarias LED. Sensor de movimento funciona com iluminação LED. Sensore di movimento, può lavorare con illuminazione a LED. Ανιχνευτησ κινησησ; η συσκευή συμβατή με LED φωτιστικά. Senzorul de mișcare, cooperează cu iluminatul LED. Detektor pokreta, surađuje s LED rasvjetom. Rörelsedetektor, kompatibel med LEDbelysning.

Index: ORO12001

AC 220–240 V ~50 Hz

158

1200 W max

180°

h1,8-2,5m 12 m

IP44

10 sec 7 min lux

3–2000

150 g

Max. obciążenie. Maximum load. Nennstrombelastung. Max. zatížení. Max. Zaťaženie. Maximális terhelés. Мощность нагрузки. Carico massimo. Carga máxima. Carga máxima. Μέγιστο φορτίο. Sarcina maximă. Maksimalno opterećenje. Maximal belastning.

1200 W

Kąt działania czujnika. Detector working angle. Erfassungsbereich. Úhel senzoru. Uhol senzora. Mozgásérzékelő működési szöge. Угол обнаружения. Aangolazione funzionamento sensore. Ángulo de trabajo detector. Ângulo de detecção do sensor. Γωνία λειτουργίας ανιχνευτή. Ungiul de actțiune a senzorului. Kut rada detektora. Detektorns aktiveringsvinkel.

180°

Zasięg działania czujnika. Detector reach. Detektionsreichweite. Provozní rozsah snímače. Prevádzkový rozsah snímača. Mozgásérzékelő működési távolsága. Дальность обнаружения. Copertura di funzionamento del sensore. Alcance detector. Alcance de detecção. Εμβέλεια ανιχνευτή. Raza de actțiune a senzorului. Opseg rada detektora. Detektorns omfattning.

12 m

Prędkość wykrywanego ruchu. Select motion speed. Erkennung Bewegungsgeschwindigkeit. Rychlost přepínání. Rýchlosť prepínania. Mozgásérzékelő sebessége. Скорость движения обнаружения. Velocità di rilevazione movimento. Seleccione la velocidad de movimiento. Selecção de velocidade de movimento. Επιλογή ταχύτητας κίνησης. Viteza mișcării detectate. Brzina otkrivanja pokreta. Hastighet på upptäckt rörelse.

0,6~1,5 m/s

Regulacja czasu pracy. Time regulation. Nachlaufzeit. Zpoždění vypínání. Regulácia pracovného času. Késleltetés szabályozása. Задержка выключения. Regolazione tempo di funzionamento. Regulación del tiempo. Regulamentação do tempo de funcionamento. Ρύθμιση χρόνου. Reglarea timpului de lucru. Regulacija radnog vremena. Arbetstid inställning.

10 s do 7 min

Regulacja natężenia światła. Light control. Beleuchtungsstärke. Intenzita světla. Nastavenie intenzity svetla. A fényerősség beállítása. Световой поток. Regolazione intensità luce. Control de luz. Ajuste de intensidade da luz. Έλεγχος φωτισμού. Reglarea intensitățtii de lumină. Regulacija intenziteta svjetlosti. Ljusintensitet justering.

<3~2000 LUX

Możliwość montażu. Installation. Montage. Montáž. Montáž. Szerelés. установка. Possibilità di montaggio. Linstalación. Instalação. Εγκατάσταση. Posibilitate de montaj. Mogućnost montaže. Monterbar.

1,8-2,5 m

Temperatura pracy. Working temperature. Betriebstemperaturbereich. Rozsah provozní teploty. Prevádzková teplota. Üzemi hőmérséklet. Диапазон рабочих температур. Temperatura di funzionamento. Temperatura de trabajo. Temperatura de funcionamento. Θερμπκρασία λειτουργίας. Temperatura de lucru. R adna temperatura. Arbetstemperatur.

-10°C~+40°C


ZASILACZE ELEKTRONICZNE • POWER SUPPLIES • ELEKTRONISCHE NETZTEILE • ELEKTRONICKÉ NAPÁJECÍ ZDROJE • ELEKTRONICKÉ NAPÁJACIE ZDROJE • TÁPEGYSÉGEK, ELŐTÉTEK, TRAFÓK • ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ • ALIMENTATORI ELETTRONICI • ALIMENTADORES ELECTRÓNICOS • FUENTES DE ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICAS • Τροφοδοτικά • ALIMENTATOARE ELECTRONICE • ELEKTRONSKA POJAČALA • ELEKTRONISKA NÄTADAPTRAR

lighting up your future

HZ (OV)

(SC)

(OC)

IP30

47–63

APV-8-12V-IP30-MW AC [V]

90–264

Index: ORO15001 DC [V]

12

P [W]

I [A]

8

0,67

CV

L [mm]

W [mm]

H [mm]

60

30

23,5

APV-12-12V-IP30-MW AC [V]

90–264

Index: ORO15002 DC [V]

12

P [W]

I [A]

12

1

CV

L [mm]

W [mm]

H [mm]

77

40

29

APV-16-12V-IP30-MW AC [V]

90–264

Index: ORO15003 DC [V]

12

P [W]

I [A]

16

1,25

CV

L [mm]

W [mm]

H [mm]

77

40

29

APV-25-12V-IP30-MW AC [V]

90–264

Index: ORO15004 DC [V]

12

P [W]

I [A]

25

2,1

CV

L [mm]

W [mm]

H [mm]

84

57

29,5

APV-35-12V-IP30-MW AC [V]

90–264

Index: ORO15005 DC [V]

12

P [W]

I [A]

35

3

CV

L [mm]

W [mm]

H [mm]

84

57

29,5

159


ZASILACZE ELEKTRONICZNE • POWER SUPPLIES • ELEKTRONISCHE NETZTEILE • ELEKTRONICKÉ NAPÁJECÍ ZDROJE • ELEKTRONICKÉ NAPÁJACIE ZDROJE • TÁPEGYSÉGEK, ELŐTÉTEK, TRAFÓK • ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ • ALIMENTATORI ELETTRONICI • ALIMENTADORES ELECTRÓNICOS • FUENTES DE ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICAS • Τροφοδοτικά • ALIMENTATOARE ELECTRONICE • ELEKTRONSKA POJAČALA • ELEKTRONISKA NÄTADAPTRAR

lighting up your future

HZ (OV)

(SC)

(OC)

IP30

47–63

APV-8-24V-IP30-MW AC [V]

90–264

Index: ORO15006 DC [V]

24

P [W]

I [A]

8

0,34

CV

L [mm]

W [mm]

H [mm]

60

30

23,5

APV-12-24V-IP30-MW AC [V]

90–264

Index: ORO15007 DC [V]

24

P [W]

I [A]

12

0,5

CV

L [mm]

W [mm]

H [mm]

77

40

29

APV-16-24V-IP30-MW AC [V]

90–264

Index: ORO15008 DC [V]

24

P [W]

I [A]

16

0,67

CV

L [mm]

W [mm]

H [mm]

77

40

29

APV-25-24V-IP30-MW AC [V]

90–264

Index: ORO15009 DC [V]

24

P [W]

I [A]

25

1,05

CV

L [mm]

W [mm]

H [mm]

84

57

29,5

APV-35-24V-IP30-MW AC [V]

90–264

160

Index: ORO15010 DC [V]

24

P [W]

I [A]

35

1,5

CV

L [mm]

W [mm]

H [mm]

84

57

29,5


ZASILACZE ELEKTRONICZNE • POWER SUPPLIES • ELEKTRONISCHE NETZTEILE • ELEKTRONICKÉ NAPÁJECÍ ZDROJE • ELEKTRONICKÉ NAPÁJACIE ZDROJE • TÁPEGYSÉGEK, ELŐTÉTEK, TRAFÓK • ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ • ALIMENTATORI ELETTRONICI • ALIMENTADORES ELECTRÓNICOS • FUENTES DE ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICAS • Τροφοδοτικά • ALIMENTATOARE ELECTRONICE • ELEKTRONSKA POJAČALA • ELEKTRONISKA NÄTADAPTRAR

lighting up your future

HZ (OV)

(SC)

(OC)

IP67

47–63

LPV-20-12V-IP67-MW AC [V]

90–264

Index: ORO15011 DC [V]

12

P [W]

I [A]

20

1,67

CV

L [mm]

W [mm]

H [mm]

118

35

26

LPV-35-12V-IP67-MW AC [V]

90–264

Index: ORO15012 DC [V]

12

P [W]

I [A]

35

3

CV

L [mm]

W [mm]

H [mm]

148

40

30

LPV-60-12V-IP67-MW AC [V]

90–264

Index: ORO15013 DC [V]

12

P [W]

I [A]

60

5

CV

L [mm]

W [mm]

H [mm]

162,5

42,5

32

LPV-100-12V-IP67-MW AC [V]

90–264

Index: ORO15014 DC [V]

12

P [W]

I [A]

100

8,5

CV

L [mm]

W [mm]

H [mm]

190

52

37

LPV-150-12V-IP67-MW AC [V]

180–305

Index: ORO15015 DC [V]

12

P [W]

I [A]

120

10

CV

L [mm]

W [mm]

H [mm]

191

63

37,5

161


ZASILACZE ELEKTRONICZNE • POWER SUPPLIES • ELEKTRONISCHE NETZTEILE • ELEKTRONICKÉ NAPÁJECÍ ZDROJE • ELEKTRONICKÉ NAPÁJACIE ZDROJE • TÁPEGYSÉGEK, ELŐTÉTEK, TRAFÓK • ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ • ALIMENTATORI ELETTRONICI • ALIMENTADORES ELECTRÓNICOS • FUENTES DE ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICAS • Τροφοδοτικά • ALIMENTATOARE ELECTRONICE • ELEKTRONSKA POJAČALA • ELEKTRONISKA NÄTADAPTRAR

lighting up your future

HZ (OV)

(SC)

(OC)

IP67

47–63

LPV-20-24V-IP67-MW AC [V]

90–264

Index: ORO15016 DC [V]

24

P [W]

I [A]

20

0,84

CV

L [mm]

W [mm]

H [mm]

118

35

26

LPV-35-24V-IP67-MW AC [V]

90–264

Index: ORO15017 DC [V]

24

P [W]

I [A]

35

1,5

CV

L [mm]

W [mm]

H [mm]

148

40

30

LPV-60-24V-IP67-MW AC [V]

90–264

Index: ORO15018 DC [V]

24

P [W]

I [A]

60

2,5

CV

L [mm]

W [mm]

H [mm]

162,5

42,5

32

LPV-100-24V-IP67-MW AC [V]

90–264

Index: ORO15019 DC [V]

24

P [W]

I [A]

100

4,2

CV

L [mm]

W [mm]

H [mm]

190

52

37

LPV-150-24V-IP67-MW AC [V]

180–305

162

Index: ORO15020 DC [V]

24

P [W]

I [A]

150

6,3

CV

L [mm]

W [mm]

H [mm]

191

63

37,5


ZASILACZE ELEKTRONICZNE • POWER SUPPLIES • ELEKTRONISCHE NETZTEILE • ELEKTRONICKÉ NAPÁJECÍ ZDROJE • ELEKTRONICKÉ NAPÁJACIE ZDROJE • TÁPEGYSÉGEK, ELŐTÉTEK, TRAFÓK • ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ • ALIMENTATORI ELETTRONICI • ALIMENTADORES ELECTRÓNICOS • FUENTES DE ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICAS • Τροφοδοτικά • ALIMENTATOARE ELECTRONICE • ELEKTRONSKA POJAČALA • ELEKTRONISKA NÄTADAPTRAR

lighting up your future

HZ (OV)

(SC)

(OC)

IP20

47–63

LRS-75-12V-IP20-MW

Index: ORO15021

AC [V]

85–264

DC [V]

12

P [W]

I [A]

72

6

CV

L [mm]

W [mm]

H [mm]

99

97

30

LRS-100-12V-IP20-MW Index: ORO15022

AC [V]

85–264

DC [V]

12

P [W]

I [A]

102

8,5

CV

L [mm]

W [mm]

H [mm]

129

97

30

LRS-150-12V-IP20-MW Index: ORO15023

AC [V]

85–264

DC [V]

12

P [W]

I [A]

150

12,5

CV

L [mm]

W [mm]

H [mm]

159

97

30

163


ZASILACZE ELEKTRONICZNE • POWER SUPPLIES • ELEKTRONISCHE NETZTEILE • ELEKTRONICKÉ NAPÁJECÍ ZDROJE • ELEKTRONICKÉ NAPÁJACIE ZDROJE • TÁPEGYSÉGEK, ELŐTÉTEK, TRAFÓK • ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ • ALIMENTATORI ELETTRONICI • ALIMENTADORES ELECTRÓNICOS • FUENTES DE ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICAS • Τροφοδοτικά • ALIMENTATOARE ELECTRONICE • ELEKTRONSKA POJAČALA • ELEKTRONISKA NÄTADAPTRAR

lighting up your future

HZ (OV)

(SC)

(OC)

IP30

47–63

APC-8-350mA-IP30-MW Index: ORO15024 AC [V]

90–264

DC [V]

11–23

P [W]

I [A]

8

0,35

CC

L [mm]

W [mm]

H [mm]

60

30

23,5

APC-16-350mA-IP30-MW Index: ORO15025 AC [V]

90–264

DC [V]

12–48

P [W]

I [A]

16

0,35

CC

L [mm]

W [mm]

H [mm]

77

40

29

APC-16-700mA-IP30-MW Index: ORO15026 AC [V]

90–264

DC [V]

9–24

P [W]

I [A]

16

0,70

CC

L [mm]

W [mm]

H [mm]

77

40

29

LPC-35-700mA-IP67-MW

IP67 Index: ORO15027

AC [V]

90–264

164

DC [V]

9–48

P [W]

I [A]

35

0,70

CC

L [mm]

W [mm]

H [mm]

148

40

30


ZASILACZE ELEKTRONICZNE • POWER SUPPLIES • ELEKTRONISCHE NETZTEILE • ELEKTRONICKÉ NAPÁJECÍ ZDROJE • ELEKTRONICKÉ NAPÁJACIE ZDROJE • TÁPEGYSÉGEK, ELŐTÉTEK, TRAFÓK • ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ • ALIMENTATORI ELETTRONICI • ALIMENTADORES ELECTRÓNICOS • FUENTES DE ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICAS • Τροφοδοτικά • ALIMENTATOARE ELECTRONICE • ELEKTRONSKA POJAČALA • ELEKTRONISKA NÄTADAPTRAR

lighting up your future

HZ (OV)

(SC)

IP20

47–63

(OC)

LCM-25-IP20-MW Index: ORO15028

AC [V]

DC [V]

180–277

6–54

P [W]

I [A]

25

0,35–1,05

CC

3 in 1

L [mm]

W [mm]

H [mm]

105

68

23

LCM-40-IP20-MW Index: ORO15029

AC [V]

180–295

DC [V]

2–100

P [W]

I [A]

40

0,35–1,05

CC

3 in 1

NTC

L [mm]

W [mm]

H [mm]

123,5

81,5

23

LCM-60-IP20-MW

Index: ORO15030

AC [V]

180–295

DC [V]

2–90

P [W]

I [A]

60

0,5–1,4

CC

3 in 1

NTC

L [mm]

W [mm]

H [mm]

123,5

81,5

23

165


ZASILACZE ELEKTRONICZNE • POWER SUPPLIES • ELEKTRONISCHE NETZTEILE • ELEKTRONICKÉ NAPÁJECÍ ZDROJE • ELEKTRONICKÉ NAPÁJACIE ZDROJE • TÁPEGYSÉGEK, ELŐTÉTEK, TRAFÓK • ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ • ALIMENTATORI ELETTRONICI • ALIMENTADORES ELECTRÓNICOS • FUENTES DE ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICAS • Τροφοδοτικά • ALIMENTATOARE ELECTRONICE • ELEKTRONSKA POJAČALA • ELEKTRONISKA NÄTADAPTRAR

lighting up your future

HZ (OV)

(SC)

47–63

(OC)

Wbudowane funkcje ściemniania 3 in 1: 0–10 V DC, PWM oraz regulacja rezystancją. Wbudowany moduł DALI (Typ DA). Built-in in 1dimming function, 0~10 V DC, PWM signal or resistance (non DA-Type). Built-in DALI interface and push dimming function (DA-Type). LCM-25 (DA*) OUTPUT

DIP Switch 1

2

3

4

5

6

350 mA, 6–54 V

500 mA, 6–50 V

ON

600 mA, 6–42 V

ON

ON

DIP Switch

DIP Switch 1

2

3

4

5

6

350 mA, 2–100 V

500 mA, 2–80 V

ON

OUTPUT

1

2

3

4

5

6

500 mA, 2–90 V

600 mA, 2–90 V

ON

ON

ON

600 mA, 2–67 V

ON

ON

ON

700 mA, 2–57 V (Factory setting)

ON

ON

ON

ON

900 mA, 2–67 V

ON

ON

ON

ON

ON

ON

900 mA, 2–45 V

ON

ON

ON

ON

ON

1050 mA, 2–57 V

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

1050 mA, 2–40 V

ON

ON

ON

ON

ON

ON

1400 mA, 2–42 V

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

900 mA, 6–28 V

ON

ON

ON

1050 mA, 6–24 V

ON

ON

ON

LCM-40U/60U podstawowy model z funkcjami ściemniania: 0–10 V DC, PWM oraz regulacja rezystancji  

LCM-40UDA/60UDA posiada tylko interface DALI (DA-typ).

LCM-40U/60U are primary models with 0–10 V DC, PWM or resistance signal dimming function.

LCM-40UDA/60UDA have DALI interface and push dimming function.

(**) NA ZAMÓWIENIE/ON DEMAND.

166

OUTPUT

700 mA, 2–86 V (Factory setting)

700 mA, 6–36 V (Factory setting)

(*)

LCM-60 (DA*) (**)

LCM-40 (DA*) (**)


ZASILACZE ELEKTRONICZNE • POWER SUPPLIES • ELEKTRONISCHE NETZTEILE • ELEKTRONICKÉ NAPÁJECÍ ZDROJE • ELEKTRONICKÉ NAPÁJACIE ZDROJE • TÁPEGYSÉGEK, ELŐTÉTEK, TRAFÓK • ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ • ALIMENTATORI ELETTRONICI • ALIMENTADORES ELECTRÓNICOS • FUENTES DE ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICAS • Τροφοδοτικά • ALIMENTATOARE ELECTRONICE • ELEKTRONSKA POJAČALA • ELEKTRONISKA NÄTADAPTRAR

lighting up your future

NA ZAMÓWIENIE/ON DEMAND AC [V]

DC [V]

P [W]

I [A]

IP

Typ/Type

DIM

L [mm]

W [mm]

H [mm]

LPF-16D-12

90–305

12

16

0–1,34

67

CV

3 in 1

148

40

32

LPF-16D-24

90–305

24

16

0–0,67

67

CV

3 in 1

148

40

32

LPF-16D-48

90–305

48

16

0–0,34

67

CV

3 in 1

148

40

32

LPF-25D-36

90–305

36

25

0–0,7

67

CV

3 in 1

148

40

32

NPF-40D-24

90–305

24

40

0–1,67

67

CV

3 in 1

150

53

35

NPF-90D-48

90–305

48

90

0–1,88

67

CV

3 in 1

171

63

37,5

LCM-25DA

180–277

6–54

25

0,35–1,05

20

CC

DALI

105

68

23

LCM-40DA

180–295

2–100

40

0,35–1,05

20

CC

DALI

123,5

81,5

23

LCM-60DA

180–295

2–90

60

0,5–1,4

20

CC

DALI

123,5

81,5

23

ELG-75-12

180–295

12

60

0–5

67*

CV+CC

180

63

35,5

ELG-75-24

100–305

24

75

0–3,15

67*

CV+CC

180

63

35,5

ELG-150-12

100–305

12

120

0–10

67*

CV+CC

219

63

35,5

ELG-150-24

100–305

24

150

0–6,25

67*

CV+CC

219

63

35,5

ELG-75-C700

100–305

53–107

75

0,7

67*

CC

180

63

35,5

HLG-185H-12

90–305

12

156

0–13

67*

CV+CC

228

68

38,8

HLG-185H-24

90–305

24

185

0–7,8

67*

CV+CC

228

68

38,8

HLG-240H-12

90–305

12

192

0–16

67*

CV+CC

251

68

38,8

HLG-240H-24

90–305

24

240

0–10

67*

CV+CC

251

68

38,8

Model

Inne modele dostępne na zamówienie. Other models available for special order.

167


lighting up your future

ZASILACZE WTYCZKOWE • PLUG-IN POWER SUPPLIES • NETZTEILE • NAPÁJECÍ ZDROJE • NAPÁJACIE ZDROJE • TÁPEGYSÉGEK • БЛОКИ ПИТАНИЯ С КОНТАКТНЫМИ РАЗЪЕМАМИ • ALIMENTATORI A PRESA • ALIMENTADORES DE FICHA • ALIMENTADORES DE ENCHUFE • Τροφοδοτικά με βύσμα • ALIMENTATOARE CU ȘTECHER • UTIČNA POSTROJENJA ZA NAPAJANJE • NÄTADAPTRAR MED UTTAG

HZ (OV)

(SC)

(OC)

50–60

ORO-ZASILACZ 1,5A

AC [V]

220–240 V ~0,4 A

DC [V]

12

P [W]

I [A]

L [mm]

W [mm]

H [mm]

18

1,5

75

28

88

P [W]

I [A]

L [mm]

W [mm]

H [mm]

24

2

96,6

45

30,0

P [W]

I [A]

L [mm]

W [mm]

H [mm]

30

2,5

97

45

30,0

P [W]

I [A]

L [mm]

W [mm]

H [mm]

60

5

119,4

52,2

34,0

ORO-ZASILACZ 2A AC [V]

100–240 V ~0,8 A

DC [V]

12

ORO-ZASILACZ 2,5A

AC [V]

100–240 V ~0,8 A

DC [V]

12

ORO-ZASILACZ-5A

AC [V]

100–240 V ~1,2 A

168

DC [V]

12


169


170


lighting up your future LED-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polska adres do korespondencji/mailing address: Led-Pol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Mazańcowice 614, 43-391 Mazańcowice, Polska

tel. +48 33 822 63 00, fax +48 33 488 02 55 email: biuro@led-pol.pl, marketing@led-pol.pl

LED-POL CZ s.r.o. Havlíčkova 190/12, 737 01 Český Těšín Česká Republika email: kancelaria@led-pol.cz

LED-POL China Office

LED-POL s.r.o. J. Haška 1, 94901 Nitra Slovensko email: kancelaria@led-pol.sk

Huiya International Building, No.1107 Tiantong North Rd Yinzhou District Ningbo City PRC

www.led-pol.com 03’2018

Katalog LED-POL 2018  
Katalog LED-POL 2018  
Advertisement