Page 1

Tools 3


opgave Tools 3

Tools 3

vormstudie V1 en V2

2010-2011

Tools 3 begint met een foto van een structuur. Dit kan een structuur zijn van een plant, een cel, een kristal, een vrucht enz. Er worden een aantal foto's getoond waar de student er één uit moet kiezen. Belangrijk is dat er een specifieke kwaliteit in de structuur-foto zit voor de student. Tijdens de lessen wordt er voornamelijk ontworpen en gecommuniceerd met maquettes. Deel 1 Analyseer de structuur door middel van maquettes en probeer jouw fascinatie van de structuur om te zetten in een architectonisch model. Laat je leiden door intuïtie, experimenteer met verschillende materialen. Levert een model niet de juiste vertaling op van de structuur, maak dan een ander architectonisch model. product: maquette (schaalloos) Deel 2 Transformeer het architectonische model naar een architectonisch product; een bouwmateriaal. Het bouwmateriaal vormt de overgang tussen binnen en buiten. Het is de grens, de huid, waar die specifieke fascinatie uit het eerste deel uitspreekt. Uiteraard moeten hier de bouwkundige kwaliteiten niet uit het oog verloren worden. Door het maken van maquettes zullen tijdens de lessen de verschillende verschijningsvormen onderzocht worden van het bouwmateriaal. Hoe is met dit materiaal een 'zwaar' gebouw te maken, hoe een lichtdoorlatend gebouw, hoe ga je de hoek om, hoe maak je een entree enz. product: maquette bouwmateriaal (1:1 of 1:5 of 1:10) diverse vormstudies-maquettes (1:5 of 1:10) handschetsen van details en axonometrie (1:5 of 1:10) Deel 3 Als laatste stap wordt een ontwerpopgave met een bouwenveloppe en een locatie gegeven. Het zal een eenvoudig programma worden waar de nadruk komt te liggen op het integreren van het bouwproduct in een architectonisch ontwerp en niet op de programmatische kant van de ontwerpopgave. Ook de integratie van de constructie zal hierin worden meegenomen. Het architectonische bouwmateriaal, zal onderdeel worden van de ontwerpopgave. product: maquette gevelfragmenten / doorsnede (1:20) tekening totaalontwerp (1:100)


agenda Tools 3

Academie van Bouwkunst Amsterdam Tools 3 2010-2011 Docenten: Jos Rijs, Charles Hueber en Jeroen van den Bovenkamp (constructie)

Les

datum

docent

programma 13.30-16.30

1

03-09-10

JR&CH

Uitleg programma Start deel 1 – architectonisch model

2

10-09-10

JR

Begeleiding architectonisch model

3

17-09-10

JR

Tussenpresentatie architectonisch model Start deel 2 - architectonisch bouwmateriaal

4

24-09-10

JR&CH

Begeleiding architectonisch bouwmateriaal

5

01-10-10

JR

Begeleiding architectonisch bouwmateriaal

6

08-10-10

JR&CH

Tussenpresentatie bouwmateriaal – bouwmateriaal toepassing-vormstudie

7

15-10-10

JR&CH

Excursie- thema beton- Amsterdam – Breda – St.Niklaas

8

22-10-10

JR&CH

Gevelopbouw – bouwmateriaal toepassing - vormstudie

9a

28-10-10

9b

29-10-10

JR&CH

Excursie – bouwplaats Amsterdam

10

05-11-10

JR&CH

Tussenpresentatie gevelopbouw – bouwmateriaal toepassing – vormstudie uitleg deel 3 ontwerpopgave

11

12-11-10

JR&CH

begeleiding ontwerpopgave

12

19-11-10

CH&JvdB

begeleiding ontwerpopgave - constructie

13

26-11-10

JR&JvdB

begeleiding ontwerpopgave - constructie

14

03-12-10

JR&CH

begeleiding ontwerpopgave

15

10-12-10

JR&CH

begeleiding ontwerpopgave

16

17-12-10

JR&CH

Eindpresentatie

JR&CH

Gevelopbouw – bouwmateriaal toepassing - vormstudie


ontwerpopgave vanaf les 10

Tools 3

2010-2011

De opdrachtgever van de begraafplaats Heimolen in Sint-Niklaas (B) is met Claus en Kaan Architecten bezig met het voorlopig ontwerp voor een crematorium en een ontvangstgebouw. Toevallig heeft hij jouw ontworpen bouwmateriaal gezien waar hij razend enthousiast over is en stelt voor om jou als ‘jonge hond’ bij het ontwerpteam te voegen. In samenspraak wordt besloten dat jij het grote aulagebouw met het ontworpen bouwmateriaal mag ontwerpen. Claus en Kaan ontwerpen het crematorium en het ondersteunende ontvangstgebouw. In dit ondersteunende ontvangstgebouw zitten alle overige functies, zoals een kleine aula, koffiekamers, administratie, toiletten, techniek e.d. Het grote aulagebouw is een herdenkingsruimte waar familie en vrienden afscheid kunnen nemen van de overledene. Uitgangspunten grote aulagebouw: •

Maximale bouwenveloppe BxDxH = 36x12x12 m.

De gevels worden gemaakt met het ontworpen bouwmateriaal.

Ruimte voor minimaal 200 zitplaatsen en een klein podium voor een spreker.

Bijzondere aandachtpunten: •

Speciale aandacht voor daglicht en/of uitzicht door gevel en dak.

Draagconstructie voor gevel en dak.

Hoofdentree als ‘sluis’ tussen buiten en binnen.

Producten: •

maquette gevelfragment / doorsnede 1:20

tekening plattegrond, langs-en dwarsdoorsnede en gevels 1:100

3 principe details 1:5


locatie ontwerpopgave

N

ontvangstgebouw

aula-gebouw 36x12x12 m

entree

maximale bouwenveloppe


Architectonisch model en product

Bart van der Salm

Voor het ontwikkelen en ontwerpen van een gevelmateriaal is bovenstaande proef de start geweest voor een onderzoek naar een gevel van touw. In dit onderzoek ben ik gaan kijken naar de mate van verdichting en de manier waarop een touwvlak zou kunnen werken. In de onderstaande modelletjes kan je zien op wat voor manier ik gekeken heb naar de mogelijkheden om hiermee te spelen. Wanneer het touw onder en boven op verschillende plekken zou worden gekoppeld gaat het touw als vlak torderen. Wanneer de afstand tussen de touwen ook nog varieert, en de touwen op een verdiepingsvloer worden gekoppeld die in diepte varieert, ontstaat er een gevelvlak met een abstracte vorm en bijzondere tactiliteit.


Overzichtstekeningen

Bart van der Salm

Toen bekend werd gemaakt dat het ontwerp de gevel zou worden voor een afscheidsruimte bij het crematorium van Klaus en Kaan in St. Niklaas, gaf de lading van de locatie aanleiding om de touwgevel een nieuwe betekenis te geven. Ik wilde de verdichting van het touw inzetten om de bezoeker van de overleden persoon te begeleiden naar de plek waar deze ligt opgebaard. Het gebouw heeft een massieve kern die de ruimte bied aan zo’n 200 bezoekers. Om de ingang van deze kern te bereiken, verschaft een vlonder de route naar een grote sparing. Deze bevindt zich aan de rustige zijde van het perceel en is over de gehele breedte van de kern opengewerkt. De kist staat opgesteld onder een grote daglichtkoker die de kist laat baden in het licht, de enige plek in de kern waar direct daglicht naar binnen komt. Het touw kapselt het gebouw in, wat de gebeurtenis van verdriet en afscheid een beslotenheid geeft die ik erg passend vind.


Detailtekeningen

Bart van der Salm


Gevelfragment

Bart van der Salm


Foto en Architectonisch model

Blanche Nieuwkerk

Dit is de afbeelding die mij het meest aansprak. De organische vormen, het gladde reflecterende oppervlak en de ruimtes die overblijven tussen de bollen hebben mij aan het werk gezet. Allereerst heb ik de contravorm proberen te vatten in een beeld om te kijken of dat me verder zou brengen naar een bouwproduct. Gips en ballonen werden mijn materialen. Door ballonnen in gips ‘op te sluiten’ is het gips de restruimtes gaan opzoeken. Daarna heb ik de ballonnen verwijdert en is er een fragiel materiaal ontstaan. Dit bleek niet direct omzetbaar naar een innovatief bouwmateriaal met een heel eigen karakter. Ik ben verder gaan experimenteren op deze manier maar dit maal met andere materialen.


Architectonisch product

Blanche Nieuwkerk

Nadat ik de ballonnen in pur heb gesloten hoopte ik dat dit mij een product zou opleveren die in gewicht, textuur en kleur zou verschillen van alle andere materialen. Door de chemische reactie van het purschuim was de elasticiteit van de ballonnen verdwenen. De gladheid en de reflecterende eigenschap van de ballonnen hadden zich als een nieuwe huid over de structuur van het pur genesteld. Deze vondst heeft mij gebracht tot de eigenschappen van mijn bouwmateriaal. De ruwe strcutuur versus de reflecterende galdde opppervlakte in ĂŠĂŠn facade. De pur en de ballonnen heb ik omgezet in een betonnen gevelpaneel met een ruwe structuur, waarin holen zijn uitgespaart die een gepolijst glazend oppervlak brengen.


Overzicht-en Detailtekeningen

Blanche Nieuwkerk

De eigenchappen van het materiaal zijn verwerkt in een bouwmateriaal. Om de aula van een crematorium te ontwerpen heb ik van het materiaal een sandwichpaneel gemaakt. Het pakket zal bestaan uit een constructievelaag van prefab beton, daar tegenaan een dampremmende laag met isolatie en aan de buitenzijde een polymeerbetonnen element. Deze laatste laag heeft een goede dikte waar holen zijn uitgespaard. Dit is goed mogelijk zonder dat het veel te zwaar wordt, want polymeerbeton heeft als eigenschap dat het ondanks dat het beton dus sterk is en toch relatief licht blijft. 2

4

3

A

1000 +P.

0 +P.

A

1000 +P.

B

C

D

E

B

1

DETAIL 3

B

A

DETAIL 1,2

doorsnede AA

A

B

C

D

E

A

DETAIL 2

twee laags bitumen 2x 10mm beloopbaar isolatie op afschot 100mm druklaag 50mm kanaalplaatvloer 250 stucwerk 10mm

kalkzandsteen

B

betonnen afdekker/ dakrand

foamglass

DETAIL 1

bouwvilt

doorsnede BB

hwa 80

stelkozijn met verankering

thermisch ondebroken stalen kozijn janisol jansen viss

stuclaag 10mm prefab betonelement 200mm dampremmende laag isolatie 70mm polymeerbeton element 200mm

geisoleerde glazen deur

stuclaag 10mm prefab betonelement 200mm dampremmende laag isolatie 70mm polymeerbeton element 200mm

buiten stalen kozijn janisol jansen viss

gain voor verankering

verzonken plint stelruimte/bouwvilt

afwerkvloer 50mm geisoleerde ribcassettevloer 350

grind semi verharding afwatering

kantplank prefab luchtspouw 30mm

waterkering

binnen


Gevelfragment

Blanche Nieuwkerk

Doordat de holen in mijn paneel gepolijst zijn zal dit licht weerkaatsen als de zon er langs schijnt. Dit zal een bepaalde beweging met zich meebrengen. Gevelopeningen in dit ontwerp zijn dan ook niet in de evel opzich aangebracht, maar in de ruimte tussen de gevels. De aula voor dit crematorium moest een gesloten schil hebben waar alleen de glans van het reflectiespel de hoofdrol heeft. Het volume bestaat uit twee U’s die over elkaar heen worden geplaats. In het lange deel zullen zich de zitplaatsten bevinden. Tussenin ontstaat een ruimte die dient voor de entree en lichttoetreding van de aula. Als het ware de sluis tussen binnen en buiten. Dit is ook de lichtste ruimte van het gebouw. Men zal hier binnengaan, langs de kist lopen naar hun plaatst en afscheid nemen van hun geliefden.

zijgevel met begin van lichtreflectie

zijgevel met einde lichtreflectie

vooraanzicht

achteraanzicht


Foto en Architectonisch model

Bram van den Heuvel

De afbeelding hierboven laat de onderkant zien van de Victoria Amazonica, wat me zo fascineert aan de foto is de translucente laag tussen de streng en het blad. De verbinding laat licht door waardoor je vaag kan zien wat erachter zit. Ik heb geprobeerd dit te vertalen in maquettes, in het onderzoek heb ik mij vooral gericht op de verbinding van elementen. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een abstracte vertaling waar een translucente laag twee of meerdere dichte elementen verbind.


Architectonisch product

Bram van den Heuvel 100

C

1400

G

Corten staalplaat

Gelaagd glas

Het architectonisch product is een gevelelement van 2 materialen. De eerste (vulling) is een paneel van Corten staal en de tweede (de verbinding) is van gelaagd glas. De panelen, elementen van vier keer een element van 1400mmx1400mm, hebben verschillende vormen. 22500 Deze vormen laten zich als een puzzel op elkaar stapelen. Resultaat is een element welke tot in de oneidigheid doorgestapeld worden wat ervoor zorgt dat de wanden en het dak in elkaar overlopen. De keuze voor deze materialen zorgt voor een contrast wat een versterkt beeld oplevert. Toch zijn ze in harmonie met elkaar omdat ze allebei een soort puurheid in zich hebben.

mam van van den den Heuvel Heuvel

9650

2500

Gevelaanzicht Gevelprincipe 1:100

Bram Bram van van den den HeH

ToolsTools 3Tools 3Tools 3 3 ToolsTools 3 3


Overzicht-en Detailtekeningen

Bram van den Heuvel

Het gevelelement is toegepast bij een ontvangstruimte van een crematorium. De vormgeving en de constructie van het gebouw is zo abstract en geometrisch mogelijk gehouden waardoor het lijnenspel en de stapeling van de elementen zo sterk mogelijk naar voren komen. Aan de buitenkant gaat het om het spel van de elementen en het lijnenspel wat zicht daartussen bevindt, aan de binnenkant waar de afwerking wit stucwerk is gaat het om het licht wat door de glazen verbinding naar binnen komt.

150

100

12000

180

214

5

1150 1500 2

3

9

99

180

11

12

13

14

11

12

13

14

15

16

17

15

16

17

100

verlijmde glasplaten constructie kitvoeg tbv bevestiging glas en naaddichting

I

10

12

H

G

F

116

116

E

D

50

C

B

70

1500

1500 1150

34500

1

2mm Cor10 staalplaat waterwerende en dampdoorlantende laag Kingspan Kooltherm K12 pframeplaat Stalen binnen constructie plaat 6 x 50 dampremmende laag fermacell 12,5mm 1500 stucwerk stalen strips tbv koppeling aan constructie stalen koker 180 x 180 4 5 6 7 8

98

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Gevelfragment

Bram van den Heuvel

Hier zie je het eindresultaat van het gevelelement. Wat opvalt is het verschil tussen binnen en buiten. Ik heb geprobeerd alle kwaliteiten van het element te gebruiken in de toepassing ervan. Het lijnenspel,de puzzel van de elementen en de lichttoetreding maken dat het element een geheel geworden is welke op zichzelf staat. Het element heeft een eigen karakter waardoor het toegepast kan worden voor verschillende gebruiksfuncties in verschillende omgevingen.


Foto en Architectonisch model

Hans Maarten Wikkerink

De foto toont een breiwerkje in een dubbel geometrisch patroon. Het breiwerkje is zacht, iets dat je niet zo gauw associeert met een gevelmateriaal. In mijn ontwerp ben ik op zoek gegaan deze verschillende tegenstellingen. Mijn onderzoek naar het gevelmateriaal leidde tot een dragende constructie met een zachte invulling. Het zachte karakter nodigde uit om te materialiseren met natuurlijke producten. Het ontwerp bestaat dan ook voornamelijk uit riet en hout.


Architectonisch Product

Hans Maarten Wikkerink


Overzicht en Detailtekeningen

Hans Maarten Wikkerink

A B C D

details 35000

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1


Gevelfragment

Spanten met dubbelen benen zorgen ervoor dat de gevel van de crematoriumaula een levendig karakter krijgt. Door de ruimten tussen de spantbenen in te vullen met glas treedt er voldoende daglicht naar binnen. Bezoekers kunnen echter nauwelijks naar buiten kijken, zodat ze niet gehinderd worden door wat er daar gebeurt. Dit alles past bij het verstilde karakter van een begraafplaats. Net zoals de materialisering past bij de lommerijke omgeving.

Hans Maarten Wikkerink


Foto en Architectonisch model

Ilse Landwehr Johann

Inspiratie foto Translucent beweging schaduw werking

Architectonisch model Translucentie - beweging en schaduw werking zijn de vertaling van de structuur vanuit de inspiratie foto. Door te experimenteren met verschillende materialen zoals: wax, vilt, aluminium, karton, rubber, enz. ontstaat er een Architectonische modellen.


Architectonisch product

Ilse Landwehr Johann

Het architectonisch product is een omschakeling naar een bouwmateriaal. Het bouw materiaal moet de inspiratie en kwaliteit van het Architectonisch model evenaren, maar er moet nu rekening gehouden worden met de bouwkundige aspecten. Product foto: aluminium in combinatie met translusent sheet, geeft de schaduw werking weer.


Overzicht-en Detailtekeningen

Ilse Landwehr Johann

plattegrond 1765

1765

1765

1765

1765

1765

1765

1765

1765

1765

1765

1765

1765

1765

1765

1765

1765

1765

1765

2200

2865

1765

1765

N

situatie

5000

3000 2000

5000 3000

peil = 0 3000

peil = 0

5000

3000

2000

5000

2000

2000

doorsneden

32000

peil = 0

12000

peil = 0

32000

12000

maaiveld -70

1765

1765

1765

1765

1765

1765

1765

1765

1765

1765

1765

1765

1765

1765

1765

1765

2200

5000

maaiveld -70

5000

5000

5000

aanzichten

1765

1765

1765

1765

1765

1765

2850

350

1765

1765

1765

1765

1765

2850

350

maaiveld -70

maaiveld -70

1765

1765

1765

detail’s

1765

1765

1765

1765

1765

1765

1765

1765

1765

1765

1765

1765

H1 detail

1765

2200

dakopbouw dakbedekking isolatie op afschot underlayment HEA 200mm

+5000 gezette aluminium dakkap waterwerendfolie

100

66

V1 dak-detail

1765

50x35

66

composiet plaat 18mm verstek verlijmd op hoeken

aluminium kozijn - Alcoa draaikiepraam keur n.t.b. sikkens geisoleerd glas

50x35

composiet plaat 18mm trespa ophangsysteem A200 2x L-anker

aluminium kozijn - Alcoa draaikiepraam keur n.t.b. sikkens geisoleerd glas

66

prefab beton element ingeklemd in fundering isolatie aluminium 8mmplaat composiet plaat 18mm trespa ophangsysteem A200 2x L-anker

prefab beton element 150mmX200mm rekje 50x35 harde isolatie aan weerszijden multiplex 15mm 8mm aluminium plaat

200

100

50

28

300

70

150

50x35

150

50x35

V2 maaiveld-aansluiting composiet plaat 18mm trespa ophangsysteem A200 2x L-anker

66

peil=0 harde isolatie betonplank 45x300 waterslag, roval-Primaire 70mm betontegel 50mm

50x35

66

100

70

50

300

vloeropbouw cementdekvloer + vloerverwarming zelfdragende breedplaat isolatie

300

45x300

100

12

350

100

200

funderingsbalk 400

zand


Gevelfragment Foto Maquette

Ilse Landwehr Johann


Foto en architectonisch model

Jurjen van Hulzen

Uitgangspunt van het hele ontwerpproces is bovenstaande foto. Een natuurlijke structuraliteit spreekt tot de verbeelding en inspireert. Het ruitvormige patroon de ontspruiting in stekels vormen de basis voor de modelstudie. Onderstaande foto’s laten zien welke modellen gemaakt kunnen worden van roerstaafjes, zonder toevoeging van een ander materiaal. Van ontspruiting of uitbarsting tot een meer gestructureerd DNA-achtig model.


Architectonisch product

Jurjen van Hulzen

In de DNA-achtige verspringing keert de ruitvorm terug, en deze leidt weer tot strekmetaal. Door een segmentatie van het strekmetaal te abstraheren en er vervolgens een nieuw materiaal en een andere schaal aan toe te kennen ontstaat het architectonisch product. Een gevelelement bestaande uit glasvezelversterkt polyester met daarin dubbelglas, deze wordt rechtstreeks op de constructie bevestigd. Door te varieren met de openingen van de ruiten kan een lichtarchitectonisch doel worden bereikt.


Overzicht- en detailtekeningen

2000 2000

6000

2000

2000 2000

6000

2000

Jurjen van Hulzen

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

10000

10000

30000

30000 1000

360

80

70

60

60

200

200

13

7

58

7

200

114 83

3

sandwich element glasvezelversterkt polyester 7mm kern PIR 58mm stijl- en regelwerk verlijmd multiplex 18mm aluminum kozijn, dubbel glas

200

200

45

100

1997

115

100


Gevelfragment

Jurjen van Hulzen


Foto en Architectonisch model

Murk Wymenga

Mijn fascinatie bij het beeld was de rijkdom van structuur met 1 hetzelfde element door de plaatsing op de ondergrond. Daarbij het ruimtelijke effect door de manier hoe het licht op de textuur valt, de glans en materiaalloosheid..


Architectonisch product

Murk Wymenga

onderste rij halve elementen zijn recht


Overzicht- en detailtekeningen

Murk Wymenga

30100 6000

2900

1500

1500

200 1400

13400 1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

6000

1500

12235 280

1650

11835

280

1500

200

plattegrond 1:100 810+P

2500

810+P

1500

zijgevel 1:100

voorgevel 1:100

- dubbelwandige heldere polycarbonaat platen (7mm) met luchtspouw met aan uiteinde rvs rail - kit - alminium bevestigingsbout (34mm lang) met strip - druk strip silicone-kit - diagonale aliminium rail (mat antraciet afgewerkt) - constructiebalken 100x100mm larikshout

100x100

- hoekprofiel aliminium (mat antraciet afgewerkt)

100x100

100x100

onderste rij halve elementen zijn recht

100x100 100x100

28x140

140x140 t- profiel met ankers in de vloer bevestigd

wandopbouw - planken 20x100mm - bitumen shingels, dampopen - multiplex - 140mm minerale wol - dampremmende folie - planken 20x100mm

28x140

vloeropbouw - aangetrild/gestabilseerd zand - 100 mm isolatie - 50 mm in het werk gestort geapende beton met vorstrand - afwerkvloer


Gevelfragment

Murk Wymenga


Foto en Architectonisch model

Sylvia Hendriks

Fascinerend aan het gekozen beeld, dat als uitgangspunt dient voor het architectonische model, is dat ondanks de ogenschijnlijke wirwar in het beeld er een duidelijke structuur van knooppunten bestaat. Deze knooppunten zouden kleine explosies kunnen zijn. In onderstaand model is een negatief genomen van de stekels, waarbij openingen in een met glanzende folie omhulde massa, lichtexplosies veroorzaken. De plooien in het materiaal versterken het explosieve beeld en geleiden van het licht.


Architectonisch product

Sylvia Hendriks

Vanuit het architectonische model is een bouwsteen ontstaan die, net als in het fascinatie-beeld, koppelbaar is en er een gelijkmatige structuur van lichtopeningen ontstaat. Het bouwelement bestaat uit een zeshoek waardoor de plooien gelijkmatig worden verdeeld. Daarnaast heeft de kortste zijde een lichte bolling waardoor de elementen stapelbaar zijn en een tongewelf vormen. Het bouwelement bestaat uit prefab zwart gepolijst beton waardoor het materiaal zowel constructief als lichtweerkaatsend is. Om het ontwerp in de gegeven context te plaatsen zorgen de elementen boven het maaiveld voor licht, en daaronder vormen ze een urn-wand.


Overzicht- en Detailtekeningen

Sylvia Hendriks


Gevelfragment

Sylvia Hendriks


werk in uitvoering


werk in uitvoering


Academie van Bouwkunst Amsterdam Vormstudie V1 en V2 . Tools 3 . 2010-2011 september-december 2010

studenten : Bart van der Salm Blanche Nieuwkerk Bram van den Heuvel Hans Maarten Wikkerink Ilse Landwehr Johann Jurjen van Hulzen Laura Agterberg Martijn Kwant Murk Wymenga Olger Salomons Sylvia Hendriks

docenten : Jos Rijs en Charles Hueber

TOOLS 3 2010-2011  

Academie van Bouwkunst Amsterdam 1e jaars studenten Tools 3 Vormstudie V1 & V2 Cursusjaar 2010-2011 docenten Jos Rijs, Charles Hueber en Je...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you