MZ Maasstadter Personeelsmagazine 02

Page 1

MAAS STADTER. Personeelsmagazine Maasstad Ziekenhuis nr. 2 - juli 2016

JACO HOEKSTRA BEKLIMT MONT VENTOUX PAGINA 8

KUNST IN HET ZIEKENHUIS PAGINA 10 PAGINA 8

9 MIN.

MOOI VERHAAL!

PAGINA 18

GEEN LANGE WACHTTIJDEN MEER BIJ POLI-APOTHEEK


Voorwoord

BESTE COLLEGA’S

M

et veel plezier bieden we jullie de zomereditie van de Maasstadter aan. We hopen dat de rubrieken, verhalen en mededelingen over wat er gebeurt in ons ziekenhuis aanspreken. Zo staat

er een interview in met ons eigen A-team, vertelt verpleegkundige Eerste Hart Hulp Ina van ’t Hoff over alle ontwikkelingen in haar veertigjarige carrière en

doet dagcoördinator van de afdeling Verloskunde Geboortehuis Maas, Marienke Botterman uit de doeken wat haar belangrijkste kernwaarde is. Natuurlijk is er aandacht voor human interest. Lees bijvoorbeeld de ervaringen van teamleider afdeling Chirurgie Jaco Hoekman op de Mont Ventoux, waar hij de berg met zijn fiets bedwong om geld in te zamelen voor de stichting ALS. Geïnteresseerd in verdere ontwikkeling van je loopbaan? Bekijk wat deRotterdamseZorg voor je kan betekenen. De redactie interviewde verder hartstimulatiespecialist Corina Huijsmans en hartfunctielaborant Milan Klacar over de hbo-opleiding hartfunctielaborant. Dat alle zorgprofessionals veel aandacht voor kwaliteit en veiligheid hebben, blijkt wel uit het kwaliteitsjaarverslag van de verpleegkundig specialisten en physician assistants. Het Maasstad Ziekenhuis verbetert voortdurend; zo bracht de Poli-Apotheek de wachttijd terug tot gemiddeld negen minuten! Nieuw is de rubriek op de achterzijde waarbij we patiënten aan het woord laten over hun ervaringen bij ons ziekenhuis. We hebben reacties gekregen over de verspreiding op naam van de Maasstadter. Afdelingen geven aan liever een aantal exemplaren te ontvangen en deze zelf te verspreiden. Dit bespaart papier, is duurzaam en bespaart ook kosten. Op dat voorstel gaan we in. Willen jullie extra exemplaren hebben, dan kunnen jullie die halen bij Patiëntenvoorlichting in de centrale hal. De redactie wenst jullie een fijne, zonnige zomer toe!

Redactie Maasstadter

02 MAASSTADTER


22 HUMAN INTEREST Ina van ‘t Hof, verpleegkundige Eerste Hart Hulp, is meer dan 40 jaar bij ons in dienst en gaat per 8 december met pensioen.

04 Kwaliteit & Veiligheid

Prikbord ! 24

10 Kunst in het ziekenhuis 12 Strategie 13 Mijn kernwaarde 16 Kwaliteit & Veiligheid

18

20 Wetenschappelijk onderzoek

ZIEKENHUIS VERBETERT De stroom van klachten over lange wachttijden is gelukkig verleden tijd,

21 HR

vertelt Thirza Roest, apotheker en sinds een jaar werkzaam bij de Poli-Apotheek. “Patiënten wachten nu gemiddeld negen minuten, een enorme positieve stap

24 Prikbord

waar we trots op zijn!”

25 Vernieuwing in de zorg 28 Gastgerichtheid

OPGELEID Medewerkers van de cardiologische functieafdeling volgen sinds vorig jaar de hboopleiding tot hartfunctielaborant bij de LOI.

26 08

COLOFON Uitgave: Maasstad Ziekenhuis Redactie: Marije de Coole, Dorien Kinds, Tanja Schollen en Monique Snoeij E-mail: Maasstadter@maasstadziekenhuis.nl

14

30

Telefoon: (010) 291 34 65 Fotografie: Paul Douw van der Krap, deRotterdamseZorg, Jaco Hoekman, Dorien Kinds

STRATEGIE Veel van onze collega’s werken wekelijks in het Spijkenisse Medisch Centrum. Deze keer laten we internist-nefroloog en acuut geneeskundige Reinout Swart aan het woord. Hij belicht zijn werkzaamheden in Spijkenisse.

Vormgeving: Campagne Drukwerk: Van Dongen Offset Zeefdruk


A-team

maakt zich hard voor goed antibioticabeleid De naam A-team is een knipoog naar de populaire televisieserie uit de jaren

bijvoorbeeld in hun darm of in hun

tachtig over een groep huurlingen die in hun busje dwars door Amerika

keel. Het gevaar bestaat dat als zij een

trekt. Onderweg helpen ze onderdrukte mensen in hun strijd tegen rijke

infectie krijgen, die moeilijker te

criminelen en onderdrukkers. Overeenkomst met het ingerichte A-team van het Maasstad Ziekenhuis is dat ook die leden zich hard maken voor een nobel doel: een goed antibioticabeleid voor onze patiënten.

behandelen is omdat we uit minder antibiotica kunnen kiezen.” Verpleegkundig specialist infectie­ ziekten in opleiding Diane Struik vult aan: “Het oprichten van een A-team is een verplichting van de Inspectie voor

04 MAASSTADTER

Internist-infectioloog Anna Roukens:

de Gezondheidszorg. Er is een rapport

“Ons A-team is opgericht in 2015

overhandigd aan minister Schippers

omdat er te veel antibiotica werden

waaruit blijkt dat het gebruik van

voorgeschreven. Het gevolg daarvan is

antibiotica in ziekenhuizen beter kan

toenemende antibioticaresistentie van

en beter moet.”

bacteriën. Steeds meer patiënten

Het team heeft drie speerpunten: (1)

dragen resistente bacteriën bij zich,

het juiste antibioticum geven, (2) op


KWALITEIT & VEILIGHEID Deelnemers aan het A-team zijn drie infectiologen, drie medisch microbiologen, één ziekenhuisapotheker en vijf verpleegkundig specialisten.

Vragen en informatie Medewerkers die vragen hebben over antibioticagebruik of een patiënt mee willen laten beoordelen, kunnen altijd de dienstdoende infectioloog bellen via het interne telefoon­nummer 1570. E-mail: Ateam@maasstadziekenhuis.nl Voor meer informatie over A-teams: kijk op de website www.ateams.nl

reserve antibiotica voor moeilijker

vaak de kuur afmaken in tabletvorm.”

behandelbare infecties. Hij/zij krijgt

Anna vult aan: “Een belangrijk

een alarmsignaal als een patiënt te

voordeel daarvan is dat de patiënt

lang een reserve antibioticum krijgt.

minder lang hoeft te worden

De medisch microbioloog signaleert

opgenomen. Je moet natuurlijk een

als eerste als er veel resistente

goed alternatief hebben. Sommige

bacteriën worden gekweekt en de

antibiotica kunnen we alleen via het

infectioloog heeft de klinische

infuus geven en andere in tabletvorm.

het moment dat het mogelijk is

ervaring om alle gegevens samen te

Dat is altijd een puzzeltje.”

wisselen van infuusmedicatie naar

vatten. Gezamenlijk wordt door het

tabletten en (3) daar waar sprake is van

A-team een antibiotica-advies

Aan het einde van een screening

een specifieke bacterie, het

gegeven aan de behandeld arts.

overlegt de verpleegkundig specialist

antibioticum daarop afstemmen.

De infectiologen en medisch

met de infectioloog. Diane: “Daarna

microbiologen bespreken iedere

volgt het consult naar de afdeling.”

Wekelijkse bezoeken aan verpleegafdelingen

week ingewikkelde casuïstiek.” In januari dit jaar is het A-team gestart

Deelnemers aan het A-team zijn drie

Screening patiënten

infectiologen, drie medisch

Op de polikliniek infectieziekten

en het antibioticagebruik in het

microbiologen, één

werken vijf verpleegkundig

ziekenhuis. Deze registratie is opgezet

ziekenhuisapotheker en vijf

specialisten. Zij screenen alle

om resultaten te meten van de A-team

verpleegkundig specialisten. Een team

patiënten op de verpleegafdelingen

adviezen en het voorschrijven van

gaat op vaste momenten in de week

die antibiotica krijgen. Diane: “We

antibiotica te verbeteren. “We hopen

een verpleegafdeling langs om alle

houden in een Excelbestand per

dat onze adviezen de gewenste

patiënten die antibiotica krijgen te

afdeling bij welke patiënt welk

effecten hebben. Landelijk wordt al

bespreken en te bekijken of daar wat

antibioticum krijgt en waarom, sinds

bekeken hoeveel antibiotica er per

aan veranderd moet worden. Juist die

wanneer en hoe, per infuus of oraal.

ziekenhuis worden voorgeschreven.

multidisciplinaire samenwerking

Ook de bloed-, urine- en overige

Daarbij hebben wij nu nog een plaats

bevordert een goed gebruik van

kweken bekijken we. De patiënt start

in de top tien van ‘veel voorschrijvers

antibiotica, belicht Anna: “De

meestal met toediening via het infuus

van antibiotica vergeleken met

ziekenhuis­apotheker houdt in de

omdat dit krachtiger werkt maar op

soortgelijke ziekenhuizen. We werken

gaten welke antibiotica worden

een gegeven moment is dat niet meer

er hard aan dit te verbeteren”,

voorgeschreven en heeft een lijst

nodig. Als de patiënt opknapt, kan hij

eindigen Anna en Diane.”

met een registratie van hun adviezen

05


KWALITEIT & VEILIGHEID

Project-S ‘Schone’ projectweek bij cardiologie

“Handhygiëne is de belangrijkste maatregel om overdracht van micro-organismen te voorkomen. Het is daarom de basis voor alle infectiepreventiemaatregelen.” Deskundige infectiepreventie/teamleider Annette Sandijck

06 MAASSTADTER


Tijdens de projectweek kwam de

Drie extra desinfectieapparaten

de functieafdeling Cardiologie een

afdeling Infectiepreventie twee keer

Om de handhygiëneregels makkelijker

projectweek over de handhygiëne.

een (verplichte) klinische les geven

te kunnen toepassen, werden begin

Doel was het optimaliseren van de

over handhygiëne aan alle

2016 op de ECG-kamer – de kamer

hartfunctielaboranten,

waar hartfilmpjes worden gemaakt

doktersassistentes en

– drie extra automatische

baliemedewerkers. Er werd onder

desinfectieapparaten geplaatst.

meer uitgelegd op welke momenten

Een flinke investering, maar met de

medewerkers hun handen moeten

grote winst dat de medewerkers nu

desinfecteren en er werd aandacht

direct – met de juiste hoeveelheid

besteed aan de manier waarop dit

desinfectans hun handen kunnen

dient te gebeuren. Met een speciale

desinfecteren na elk patiëntcontact.

vloeistof die was toegevoegd aan de

Heel belangrijk omdat bij alle

in ons ziekenhuis gebruikte

cardiologische patiënten die op het

handdesinfectans konden

spreekuur komen een hartfilmpje

medewerkers op een aantal

wordt gemaakt. Er zijn gemiddeld per

momenten in die week controleren of

dag alleen al op de ECG-kamer tussen

zij inderdaad de juiste techniek om

de 100 en 270 patiëntencontacten.

hun handen te desinfecteren hadden

Handhygiëne voor en na ieder

toegepast. Van die mogelijkheid werd

patiëntencontact is daarom zeer

enthousiast gebruikgemaakt!

belangrijk.

In april organiseerden de polikliniek Cardiologie en

bewustwording en juiste toepassing van de handhygiëneregels.

Leerzame en leuke week

Bijkomend voordeel was dat er gesprekken op gang kwamen, verbeteracties werden bedacht en het teamgevoel werd versterkt.

Prijsuitreiking aan beste studenten De projectweek werd feestelijk afgesloten met een eenvoudige borrel op de afdeling. Bestuurder Johan Dorresteijn was aanwezig om de drie beste ‘handwassers’ persoonlijk een symbolische prijs te overhandigen: handreiniging en handverzorgingsproducten van Rituals. Zij hadden de prijs gewonnen omdat zij de meeste vragen goed hadden beantwoord naar aanleiding van de klinische les.

Medewerkers van Cardiologie sluiten de projectweek feestelijk af in het bijzijn van Johan Dorresteijn.

07


HUMAN INTEREST

Tweede editie Tour du ALS Door: Jaco Hoekman, teamleider afdeling Chirurgie

H

et Maasstad Ziekenhuis loopt bijna over van sportief talent. Het vervult me met trots dat ik een steentje heb

bijgedragen aan het goede doel. Samen met zes goede vrienden deed ik dat door beklimming van de Mont Ventoux voor de Stichting ALS op vrijdag 3 juni. Ik staar naar het plafond van de camper. De terugreis is begonnen en ik zoek naar de juiste woorden voor onze tweede editie van Tour du ALS, waarbij we als team onze uitdagingen op de flanken van de mythische Mont Ventoux zijn aangegaan.

500 fanatieke sportievelingen met een gezamenlijke wens: het zoeken van een oplossing tegen ALS 08 MAASSTADTER


Jaco Hoekman (l) beklom met goede vrienden de Mont Ventoux om geld in te zamelen in de strijd tegen ALS.

Kippenvel

traan vindt zijn weg over m’n wang.

In mijn optiek bestaat er geen toeval.

Op de Ventoux worden complete

Ik voel kippenvel over m’n hele

veldslagen gestreden. Verscheurde

lichaam na de ontmoeting van luttele

gezinnen, hopende ouders, spelende

minuten geleden. Alles waar wij als

kinderen, knokkende patiënten en 500

vrienden een heel jaar voor hebben

fanatieke sportievelingen met een

gewerkt, gezwoegd, gezweet en zelfs

gezamenlijke wens: het zoeken naar

tranen om lieten, kreeg een gezicht bij

een oplossing tegen ALS. Ik zoek de

een tankstation langs een Franse

prille vader van vorig jaar, die met

snelweg. Vanwege onze ALS-tenues

wankele passen de buggy met een

werden we aangesproken door een

vrolijk kindje voortduwde. De man die

Hollandse mevrouw die ons

ons op de bergtop binnenhaalde met

complimenteerde. Op onze vraag of

een ontwapenende lach. Hij is er niet.

deze dame de afgelopen dagen zelf

Hij heeft zijn eigen eindstreep gehaald.

de Mont Ventoux had bezocht, werd ervaringsdeskundige was. Haar man

Prachtig bedrag overhandigd

Jan is ALS-patiënt en gebruikt zijn

Ieder teamlid heeft zijn gestelde doel

naam, lichaam en ziekte om aandacht

weten te behalen. Het is onvoorstelbaar

te vragen voor deze ongeneeslijke

hoe de continue weerstand in je

ziekte. De puzzelstukjes vielen in

benen aanvoelt wanneer je per fiets of

elkaar. Jan: lang en mager, beperkt in

hardlopend het gevecht met de berg

zijn mobiliteit, maar scherp van geest

aangaat. De omgeving is van een

en tong. Zijn resterende tijd zet hij in

ongekende schoonheid. Deze mix

om geld te genereren voor onderzoek

maakt het evenement magisch.

naar de oorzaak, naar een oplossing

De ultieme sportieve uitdaging in

tegen de genadeloze strijd. Wij

combinatie met het steunen van een

steunen Jan.

goed doel. Met dank aan de vele

snel duidelijk dat zij een

Complete veldslagen Het startschot klinkt, ik slik, zucht, een

donaties en sponsors hebben we een prachtig bedrag mogen overhandigen aan de Stichting ALS.

09


KUNST IN HET ZIEKENHUIS

REIZENDE FOTO EXPOSITIE ‘SCLERODERMIE IN BEELD’ IN ZIEKENHUIS Sinds half mei is een gedeelte van de foto-expositie

Hans-Peter: “Wie ik ook fotografeer, ik wil altijd het karakter

‘Sclerodermie in Beeld’ te bekijken op de polikliniek

laten zien. Tijdens de sessies met de sclerodermiemodellen

Reumatologie & Klinische Immunologie. De expositie

verdween de ziekte naar de achtergrond en kwamen de

was eerder te zien in een aantal andere Nederlandse ziekenhuizen en het buitenland.

Sclerodermie Sclerodermie betekent ‘harde huid’. Het is een zeer zeldzame ernstige reumatische aandoening die gekenmerkt wordt door de toename van bindweefsel in de huid en inwendige organen. Doordat het gezicht strakker wordt, ontstaan er typische uiterlijke kenmerken. In Nederland zijn honderden patiënten met sclerodermie. Jessica bedacht het plan voor een foto expositie. Inmiddels heeft sclerodermie dankzij die fototentoonstelling en het bijbehorende fotoboek meer bekendheid.

Foto-expositie en positiever zelfbeeld Popfotograaf Hans-Peter van Velthoven fotografeerde 55 sclerodermiepatiënten en zeven Nederlandse

prachtige karakters naar voren. Ik heb genoten van de samenwerking met deze mensen en ben trots, zowel voor mezelf als voor de modellen, op het resultaat.”

Stichting Scleroderma Framed Stichting Scleroderma Framed wil sclerodermie ‘een gezicht’ geven onder een breder publiek en focust op het karakter van de patiënten, op de mens achter de ziekte. Kijk voor meer informatie op: www.sclerodermaframed.com.

“Sclerodermie is voor veel mensen een nog onbekende aandoening, je moet als patiënt zoveel uitleggen. Als je steeds over je ziekte moet praten, dan moet je er ook steeds mee bezig zijn.”

sclerodermiespecialisten. Wetenschappers van de Sint Maartenskliniek in Nijmegen onderzochten de effecten van de fotosessies. De gefotografeerde patiënten gaven na afloop aan een positiever zelfbeeld te hebben.

10 MAASSTADTER

Jessica Thonen-Velthuizen, oprichter en voorzitter van stichting Scleroderma Framed


Een aantal foto’s die te zien zijn op de expositie.

11


STRATEGIE Mireille Jansen, manager Maasstad Academie in het Skillslab.

Het Maasstad Ziekenhuis en de Santeon groep verkeren momenteel in een kennis­makingsfase. Beide partijen zijn op verkenning om de meerwaarde en de consequenties van een eventuele toetreding te bepalen. In deze kennis­ makings­fase voeren medewerkers van de Santeon ziekenhuizen gesprekken met diverse collega’s in ons ziekenhuis. Zo ook met manager Maasstad Academie Mireille Jansen.

Op weg naar lidmaatschap Santeon groep

“S

amen met Cees van Donselaar, decaan Maasstad

dagelijkse werkzaamheden te verbeteren. Met als doel een

Academie, hebben we in april en mei twee

verbetering van de kwaliteit & veiligheid. Dit past ook bij

gesprekken gevoerd met de leerhuizen en

het beeld van de Santeon professional die continu leert en

wetenschapscoördinatoren van de zes Santeon

verbetert. Met een toenemende zorgzwaarte veranderen

ziekenhuizen”, begint Mireille haar verhaal. “Door bij elkaar

ook de eisen aan verpleegkundigen. Dit vraagt van ons

een kijkje te nemen in de keuken, leren we van elkaar. De

ziekenhuis dat wij zorgen voor goede opleidingen,

zes Santeon ziekenhuizen zijn alle lid van de

trainingen en cursussen om zorgprofessionals op het

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ). Het leer-

vereiste niveau te laten functioneren. Ook hierbij zouden

en onderzoek­klimaat sluit daarom goed aan bij dat van ons

we graag de krachten bundelen met de aangesloten

ziekenhuis als STZ-lid. De conclusie na de gesprekken

ziekenhuizen bij de Santeon groep.“

luidde dan ook dat aansluiting van het Maasstad Ziekenhuis bij de Santeon groep op het gebied van opleiding,

Op het gebied van onderzoek wordt evengoed de

onderzoek en wetenschap een logische stap is.”

samenwerking met de Santeon ziekenhuizen gezocht. Bijvoorbeeld onderzoek naar medicijngebruik en borstkanker

De Maasstad Academie is vergevorderd met digitaal leren

waarbij intensieve samenwerking bestaat tussen de leden

met behulp van de LMS-Maaswijzer. Nog vier andere

met als doel de zorg voor de patiënten te verbeteren.

Santeon ziekenhuizen maken gebruik van hetzelfde leer-management systeem. “Door kennis uit te wisselen,

“Het Wetenschapsbureau van de Maasstad Academie

kunnen we verbeteren en continu vernieuwen.

ondersteunt en begeleidt medisch specialisten en andere

De coördinatoren van Santeon hadden bijvoorbeeld

zorgprofessionals bij hun onderzoek. Er zijn wetenschaps-

bijzondere interesse in de door de Maasstad Academie

dagen en wetenschapslunches om onderzoek te stimuleren.

aangeboden opleiding ‘evidenced based practice’.

Uit de laatste STZ-visitatie bleek dat ons ziekenhuis de

Dit traject voor de verpleegkundigen focust op het toetsen

laatste jaren al een sterk onderzoekklimaat heeft

van de eigen werkzaamheden. Door verpleegkundigen

ontwikkeld. Door de samenwerking hierin op te zoeken,

tools te geven om bewust te denken: doe ik het goed, hoe

willen wij een omgeving creëren waarin het onderzoek op

kan het anders, wordt door henzelf de regie genomen.

hoogwaardige wijze kan gebeuren. “Dit najaar neemt de

Uit de praktijk blijkt dat verpleegkundigen daarmee stevig

Santeon groep het besluit of het Maasstad Ziekenhuis mag

in het zadel zitten en hun bijdrage kunnen leveren om de

aansluiten.

12 MAASSTADTER


MIJN KERNWAARDE, MIJN DRIJFVEER

MARIENKE BOTTERMAN DAGCOÖRDINATOR AFDELING VERLOSKUNDE In de rubriek ‘Mijn kernwaarde, mijn

te creëren in het team zodat

welkomstboodschap op de

drijfveer’ laten we medewerkers aan het

medewerkers plezier in het werk

whiteboarden ontvangen zodat ze

woord over hun favoriete kernwaarde.

blijven houden. Dat is ook een vorm

echt het gevoel hebben dat het hún

van gastgerichtheid. Een tevreden

kamer is. Verder hanteren we een

Botterman. Marienke is dagcoördinator

medewerker draagt dit immers uit

versoepeling van de bezoektijden.

op de afdeling Verloskunde, onderdeel

naar patiënten.”

Partners kunnen de hele dag blijven

Deze keer interviewden we Marienke

en bezoek mag ook in de ochtend

van Geboortehuis Maas.

M

Gastvrijheid op de afdeling

naar de afdeling komen.”

Ook de afdeling zelf doet veel voor

Voorlichtingsavonden

arienke kiest

haar patiënten. Onlangs is de werk­

Marienke vervolgt: “Maandelijks

resoluut voor de

groep ‘gastgericht­heid en

kernwaarde

gastvrijheid’ gestart

gastgerichtheid.

waaraan Marienke

“Een bevalling is

deelneemt. In deze

iets unieks voor

werkgroep wordt gewerkt

roepen we een ‘baby van

“Ik probeer een leuke sfeer te creëren.”

de maand’ uit, die op onze social media accounts en de website wordt geplaatst. ‘Last but

elke ouder. Een kindje krijgen is hét

aan een plan voor

moment van hun leven. Als verpleeg­

gezins­gerichte zorg

kundige doe ik er daarom alles aan om

waarin verbeterpunten en

ouders het gevoel te geven dat ze van

suggesties beschreven

alle kanten gesteund worden, dat ze

worden. Daarnaast zijn er tal van

avonden worden toekomstige ouders

welkom zijn op de verloskamer en dat

andere initiatieven. Marienke: “Iedere

geïnformeerd door gynaecologen en

er zoveel mogelijk aan hun wensen

patiënt krijgt de mogelijkheid om een

verpleeg­kundigen over de door ons

wordt voldaan. Ik vraag dan ook

geboorteplan op te stellen waarin

verleende zorg en krijgen ze een

regelmatig of ik ze ergens mee van

wordt vastgelegd wat de wensen van

rondleiding over de afdeling en de

dienst kan zijn en probeer deze

de ouder(s) zijn met betrekking tot de

verloskamers. Daarna en tussen de

gewoonte over te brengen op mijn

bevalling. In de verloskamers worden

pauzes door bestaat er gelegenheid

collega’s. Ik probeer een leuke sfeer

patiënten met een persoonlijke

om de kraammarkt te bezoeken.”

not least’ organiseren we voorlichtingsavonden in het ziekenhuis. Tijdens deze goed bezochte

13


STRATEGIE

Veel van onze collega’s werken wekelijks in het Spijkenisse Medisch Centrum. Deze keer laten we internist-nefroloog en acuut geneeskundige Reinout Swart aan het woord. Hij belicht zijn werkzaamheden in Spijkenisse.

Reinout Swart, internist-nefroloog en acuut geneeskundige Maasstad Ziekenhuis en Spijkenisse Medisch Centrum.

14 MAASSTADTER

Leerzaam om te werken op twee locaties


STRATEGIE

“HiX betekent een grote vooruitgang.”

“N

aast mijn werkzaamheden in

In juni behaalde het dialysecentrum

“Ik merk dat er al veel positieve

het Maasstad Ziekenhuis, zie ik

van Spijkenisse Medisch Centrum het

ontwikkelingen van de

drie dagdelen in de week

certificaat HKZ (Harmonisatie

coöperatieziekenhuizen zijn uitgerold

patiënten in het Spijkenisse Medisch

Kwaliteitsbeoordeling in de

in Spijkenisse. Zo zijn er diverse

Centrum”, begint Reinout zijn verhaal.

Zorgsector). “Het certificaat bevestigt

kwaliteitsprocessen die in het

Hij werkt al geruime tijd op beide

dat het ziekenhuis alle patiënten met

Maasstad Ziekenhuis volgens de JCI-

locaties. “In Spijkenisse hebben we

nierfalen kwalitatief hoogstaande

standaarden zijn geregeld die nu in

een spreekuur voor patiënten met

dialysezorg biedt. Een bewijs van een

Spijkenisse -vertaald naar de lokale

diverse nierziekten, waaronder

mooi samenwerkingsverband met de

situatie- zijn doorgevoerd. Enkele

chronisch nierfalen. We streven ernaar

dialysecentra van het Maasstad

voorbeelden daarvan zijn de verificatie

om deze specialistische zorg dicht bij

Ziekenhuis en Cape Helius in

van patiëntengegevens, verbeterde

huis te leveren. Voor complexe zorg,

Hellevoetsluis.”

beveiliging van gegevens en medicatieverificatie.”

waarbij soms meerdere specialismen betrokken zijn, begeleiden we deze

Effectief werken

patiënten regelmatig tijdelijk in het

“Het werken op meerdere locaties

Nieuwe ontwikkelingen

Maasstad Ziekenhuis. Dit gebeurt

maakt duidelijk hoe belangrijk de

Sinds november 2012 is het huidige

bijvoorbeeld bij voorbereiding op

beschikbaarheid van (medische)

Spijkenisse Medisch Centrum

niertransplantatie of -dialyse. Patiënten

informatie is voor een arts. De komst

voortdurend in ontwikkeling. “Het is

waarderen het feit dat ze begeleid

van HiX, het gezamenlijk elektronisch

bijzonder leerzaam geweest om al

worden door één samenwerkend team

patiëntendossier per oktober 2017

deze ontwikkelingen van dichtbij mee

van artsen, verpleegkundig

betekent daarom een grote

te maken. Het is een kleine organisatie

specialisten en verpleegkundigen met

vooruitgang en sluit perfect aan bij de

waar vrijwel iedereen elkaar kent.

locatie-overstijgende dossierkennis.

samenwerking in de regio. Eén

De lijnen zijn kort. Het personeel heeft

Omgekeerd komt het ook voor dat

systeem op alle locaties betekent snel

moeilijke reorganisaties meegemaakt.

patiënten vanuit het Maasstad

en eenvoudig samenwerken, waarbij

Desondanks heeft het Spijkenisse

Ziekenhuis gezien worden in het

de patiëntinformatie - met

Medisch Centrum een grote

Spijkenisse Medisch Centrum,

toestemming van de patiënt - effectief

veerkracht getoond. Ik ben steeds

bijvoorbeeld voor poliklinische

wordt gedeeld. Dit draagt bij aan de

onder de indruk geweest van de

controle na een opname. Met de

zorgkwaliteit en patiëntveiligheid in

wilskracht van het personeel en de

komst van het dialysecentrum in

de regio. Het biedt patiënten optimale

bereidheid tot reorganisatie. Met de

Spijkenisse september vorig jaar, werd

veiligheid door beschikbaarheid van

laatste reorganisatie, waarbij de rol

het voor een aantal dialysepatiënten

de juiste informatie. Ook hoeft er niet

van de coöperatie-partners in de

mogelijk zich vanaf dat moment te

opnieuw onderzoek plaats te vinden

samenwerking verder is uitgekristal­

laten behandelen in het Spijkenisse

bij overplaatsing naar een andere

liseerd, heb ik een positief gevoel over

Medisch Centrum. Dat levert een

zorglocatie, wat uiteraard prettig is

de toekomst­bestendigheid van het

groot voordeel op in reistijd voor deze

voor de patiënt.”

Spijkenisse Medisch Centrum.” besluit

kwetsbare patiëntengroep.“

hij zijn verhaal.

15


KWALITEIT & VEILIGHEID

Johan Dorresteijn van de raad van bestuur en Martin van der Ent als voorzitter medische staf namen op 16 juni het ‘kwaliteitsjaarverslag 2015 verpleegkundig specialisten en physician assistants’ in ontvangst uit handen van initiatiefnemer en auteur Paul Gundlach, verpleegkundig specialist interne geneeskunde. Het is het eerste kwaliteitsjaarverslag van deze beroepsgroepen.

Uitreiking eerste kwaliteitsjaarverslag verpleegkundig specialisten en physician assistants

V

erpleegkundig specialist

Binnen het eerste kwaliteitsjaarverslag

(VS) en physician assistant

wordt stilgestaan bij de ontwikkeling

(PA) zijn sinds 2012

van diverse beleidsafspraken.

wettelijk beschermde

Het betreft ‘Bevoegdheden en

titels en voorbehouden

autorisatie van de Verpleegkundig

aan zorgverleners die een opleiding

Specialist en de Physician Assistant bij

op masterniveau gevolgd hebben.

het gebruik van EPD’ en ‘Voorschrijven

Zij hebben zich ontwikkeld tot

van medicatie door niet-artsen.’

volwaardige zorgprofessionals met

Ook werd een beleidsdocument

een zelfstandige en vernieuwende rol

ontwikkeld met de titel ‘Definitie

in de zorg. Momenteel werken er 35 in

voorbehouden handelingen en

het Maasstad Ziekenhuis, verdeeld

protocol medicatie voorschrijven per

over 16 specialismen.

verpleegkundig specialist/physician assistant in het Maasstad Ziekenhuis.’

De VS/PA hebben zich in 2008

16 MAASSTADTER

verenigd onder de naam ‘VS/PA

De verpleegkundig specialist

groep’. De groep is betrokken bij de

combineert, zelfstandig en structureel,

totstandkoming van organisatiebreed

medische en verpleegkundige taken.

beleid, dat uitgaat van wettelijke en

Voor de physician assistant geldt dit

ziekenhuisbrede kaders. Hierbij

voor de medische taken. Daarnaast

werken ze samen met diverse overleg-

zijn ze betrokken bij wetenschappelijk

organen en andere belanghebbenden.

onderzoek en diverse kwaliteits-


Paul Gundlach reikt het kwaliteitsjaarverslag uit aan Johan Dorresteijn (Raad van Bestuur) en Martin van der Ent (voorzitter Medische Staf). Links op de foto Mariel Verwaal en rechts Marjolijn Landman, verpleegkundig specialisten en huidige voorzitters van VS/PA groep. Karin Kraaijeveld, voorzitter namens de physician assistants was verhinderd.

activiteiten. Zo hebben ze een rol in

Het kwaliteitsjaarverslag is tot stand

de ontwikkeling van documentbeheer,

gekomen dankzij de samenwerking

protocollen en patiënteninformatie en

met de afdeling Strategie

nemen ze deel aan verschillende

(communicatie) en Alex Lindenburg,

afdelings-, en organisatiebrede

zorgmanager Interne Geneeskunde,

werkgroepen. Veel van hen zijn

Longgeneeskunde, MDL, Oncologie,

bovendien interne auditor. Het

Dialysecentrum.

kwaliteitsjaarverslag geeft een overzicht van kwaliteitsaspecten die

Opvragen jaarverslag via e-mail:

zijn onderverdeeld in zes categorieën.

gundlachp@maasstadziekenhuis.nl

Categorie A

Publicaties, posters en abstracts

Categorie B

Presentaties op interne en externe symposia/congressen

Categorie C

Participatie in wetenschappelijk onderzoek

Categorie D

Interne en externe scholing

Categorie E

Bestuursfuncties /adviesraden, hoofd- c.q. eindredactie,

Momenteel werken er in het Maasstad Ziekenhuis 35 Physician Assistants (PA’s) en verpleegkundig specialisten, verdeeld over 16 specialismen.

leermeesterschap Categorie F Zorgpaden/zorginnovatie

17


ZIEKENHUIS VERBETERT

Apotheker Thirza Roest: ‘We openen een extra balie tijdens de piekuren’

Ruim een half of heel uur wachten voordat je geholpen wordt bij de Poli-Apotheek? Helaas gebeurde dit vorig jaar nog regelmatig. Met als gevolg lange wachtrijen van patiënten/bezoekers die hun geneesmiddel kwamen ophalen. Dit zorgde voor een stroom van klachten maar gelukkig is dat verleden tijd, vertelt Thirza Roest, apotheker en sinds een jaar werkzaam bij de Poli-Apotheek. “Patiënten wachten nu gemiddeld negen minuten, een enorme positieve stap waar we trots op zijn!”

“D

eze verbetering richting onze patiënten hebben we als team gerealiseerd”, begint Thirza haar verhaal.

“Het draait om een stuk bewustwording bij alle medewerkers in het team. We hebben als eerste een norm gesteld, namelijk dat we 80% van de bezoekers binnen vijftien minuten helpen. Dit betekent dat we een extra balie openen tijdens de piekuren rond 11.30 uur en 15.00 uur. Als het nodig is openen we nog een extra balie. We schalen op en verzetten pauzes om onze bezoekers snel van dienst te kunnen zijn. Ook houd ik - met behulp van een dashboard - in de gaten hoeveel mensen er wachten en hoe lang ze wachten. Eigenlijk een soort ‘wachttijdpolitie’”, lacht ze. “We kijken aan de ‘achterkant’ steeds mee hoe het proces aan de balie loopt. Mijn collega’s geven elkaar een signaal

18 MAASSTADTER


ZIEKENHUIS VERBETERT

Gastgerichtheid op en top! Patiënten nu snel geholpen bij de Poli-Apotheek

om bij te springen aan de balie als de

Dit bleek ook uit het klanttevreden­

wachttijd oploopt. Een doos met

heidsonderzoek. Uiteraard blijven we

medicatie uitpakken kan dan

verbeteren. Zo wordt de Poli-Apotheek

bijvoorbeeld op een later moment

nog verbouwd om de balie Genees-

worden gedaan. Door de korte

middelenregistratie, waarmee we

wachttijd zien we ook dat patiënten/

nauw samenwerken, te huisvesten

bezoekers rustiger zijn. Dit werkt ook

naast ons. Ook privacy van de patiënt/

voor de medewerkers prettiger.”

bezoekers is een verbeterpunt. We blijven vanuit de beleving van

“Bovendien hebben we contact

de patiënt/bezoeker bekijken hoe

opgenomen met de patiënten die een

we kunnen verbeteren ook in de

klacht hadden ingediend. Zij hebben

toekomst”, sluit ze af.

ons inzicht gegeven in hun beleving. Zo lopen er in de Poli-Apotheek veel medewerkers rond. Tijdens een lange wachtrij dachten patiënten/bezoekers vaak ‘Waarom helpen zij me niet?’ bord uit dat niet iedereen die de

POLI-APOTHEEK OOK VOOR JOU!

patiënt/bezoeker ziet, daadwerkelijk

Collega’s kunnen ook hun

kan helpen. Deze maatregel heeft

medicatie ophalen bij de

gezorgd voor meer begrip.”

Poli-Apotheek. Je kunt je

Nu leggen we met behulp van een

recept in de - speciaal daarvoor

Patiënt op de eerste plaats

opgehangen - brievenbus doen

“Door ons blijvend te realiseren dat de

De collega’s van de Poli-

patiënt onze prioriteit is en hiernaar te

Apotheek bellen je als de

handelen, hebben we geen klachten

medicatie opgehaald kan

meer ontvangen over de wachttijd.

worden.

voorzien van je telefoonnummer.

19


WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Een van de ambities van de Maasstad Academie dit jaar is het opzetten van een leergang Wetenschap. De ICH-GCP (International Conference on Harmonisation - Good Clinical Practice) masterclass maakt hier al deel van uit en die bieden we regelmatig aan. Andere trainingen zijn bijvoorbeeld Evidence Based Practice, de basis­cursus statistiek en trainingen in het studie- en datamanagement­programma CASTOR.

Deelnemers van de afdeling Reumatologie aan de training ‘Rekruteren kun je leren’, kregen feedback van een patiënt-actrice.

Wetenschap in de praktijk van alledag

E

en mooi voorbeeld van

zijn gemak te voelen patiënten te

polibezoek. In een veilige setting is

samen­werking op het

vragen deel te nemen aan een

het voeren van gesprekken met de

gebied van weten­schap is

wetenschappelijk onderzoek.

patiënt die middag geoefend.

die met de afdeling

De training is voor verschillende

De deelnemers kregen heldere

Reumatologie op de

beroepsgroepen in huis geschikt.

feedback van de ‘patiënt-actrice’ over hoe zij de vragen heeft ervaren.

trainingsmiddag van 27

mei. De polikliniek Reumatologie doet

Bij medisch specialisten op de

Doordat verschillende beroeps­

veel wetenschappelijk onderzoek. Het

polikliniek Reumatologie zijn de

groepen deelnamen aan de training

blijft een uitdaging om hierin goed het

polibezoeken relatief kort en zij

(medisch specialisten, verpleeg­

overzicht te bewaren maar ook om de

ervaren het daarom regelmatig als een

kundigen, dokters­assistenten)

informatie zo goed mogelijk te delen

belasting patiënten te vragen deel te

kwamen er interessante discussies en

met medewerkers en patiënten.

nemen aan wetenschappelijk

uitgangs­punten op gang. Hierdoor

onderzoek. Verpleegkundigen en

kan het ‘rekruteren’ van patiënten voor

Rekruteren kun je leren

doktersassistenten bellen vaak een

wetenschappelijk onderzoek wat

Tijdens de trainingsmiddag werden

aantal dagen na het polibezoek op

makkelijker aangepakt worden en de

twee trainingen gecombineerd

naar de patiënt om te vragen of ze de

juiste toon worden gevonden om ze

aangeboden, namelijk een Good

informatie goed hebben begrepen en

het belang van deelname duidelijk te

Clinical Practice Refresher en de

ook of de patiënt wil deelnemen aan

maken. De training is een goed

training rekruteren kun je leren. Het

het onderzoek. In de praktijk kunnen

voorbeeld van hoe de Maasstad

doel van deze laatste training is om de

dan andere vragen boven water

Academie het doen van wetenschap

medewerker aan te leren zich meer op

komen dan bijvoorbeeld tijdens het

in huis ondersteunt en begeleidt.

20 MAASSTADTER


HR

deRotterdamseZorg organiseert regelmatig bijeenkomsten om kennis te delen over allerlei onderwerpen waaronder duurzame inzetbaarheid.

Een leven lang leren en regie over je loopbaan met deRotterdamseZorg! Jullie hebben er vast al eens over gelezen of over gehoord: ons ziekenhuis is aangesloten bij deRotterdamseZorg. Maar wat is dat eigenlijk voor organisatie? Wat doen ze en wat kunnen zij betekenen voor jou als medewerker? Hieronder vertellen we je meer. DeRotterdamseZorg is een samenwerkingsverband tussen

HR-adviseurs met elkaar vacatures en beschikbare kandidaten

24 regionale instellingen uit vijf verschillende sectoren.

delen en aan elkaar matchen om zo professionals voor de zorg

Zo zijn alle Rijnmond ziekenhuizen aangesloten, maar ook

te behouden. Onlangs is het project ‘de Carrousel’ gestart,

instellingen uit de VVT (Verpleeg-Verzorgingshuizen en

waarmee gespecialiseerde ziekenhuismedewerkers tijdelijk

Thuiszorg), GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg),

worden uitgewisseld en daarmee een kijkje kunnen nemen

Gehandicaptenzorg en Jeugdzorg doen mee.

in de keuken van een ander ziekenhuis en nieuwe kennis en

DeRotterdamseZorg houdt trends en ontwikkelingen op de

vaardigheden kunnen opdoen.

arbeidsmarkt in de gaten en bekijkt welke gevolgen die hebben voor de scholing en werkgelegenheid in de zorg.

Loopbaanplatform

Het doel is te zorgen dat er – nu en in de toekomst -

Wil je ook alvast nadenken over je toekomst en je

voldoende zorgprofessionals beschikbaar zijn die ook de

voorbereiden op de veranderingen die eraan komen?

juiste kennis en vaardigheden hebben om de gewenste zorg

Kortom: de regie op je loopbaan in eigen handen nemen?

te kunnen leveren. Hierbij werkt deRotterdamseZorg samen,

Maak dan een profiel aan op het loopbaanplatform via de

want deze arbeidsmarktvragen zijn meestal het best samen

website van deRotterdamseZorg (www.derotterdamsezorg.

op te lossen. Hoe meer de zorgorganisaties samen

nl). Op het loopbaanplatform kun je testen doen die je meer

ontwikkelen, hoe beter de zorg wordt voor de patiënten en

inzicht geven in jezelf, je talenten en je mogelijkheden.

cliënten en hoe beter zorgprofessionals hun loopbaan

Daarmee kun je ontdekken hoe je jezelf verder kunt

kunnen uitstippelen.

ontwikkelen, ook in je huidige baan. Want ook die verandert

De zorgsector verandert De komende jaren verandert er veel binnen de zorgsector. Het beroep van een verpleegkundige zag er 30 jaar geleden

steeds. Wil je toch iets anders? Dan vind je op het platform ook de meest actuele vacatures binnen en buiten de zorgsector.

heel anders uit dan nu. Hetzelfde geldt voor de

Meer weten?

wijkverpleegkundige. Waar de focus vroeger meer op

De komende periode zullen jullie meer horen over

verzorging lag, levert de wijkverpleegkundige nu complexe

deRotterdamseZorg. Heb je vragen of wil je meer weten?

verpleegkundige zorg in de thuissituatie.

Neem een kijkje op de website van deRotterdamseZorg!

DeRotterdamseZorg bereidt de aangesloten instellingen en hun medewerkers zo goed mogelijk voor op het werken in de ‘zorg van morgen’. In deze zorg van morgen staat ‘een leven lang leren’ en ‘regie nemen over je loopbaan’ centraal.

De resultaten genoteerd van de matchtafels, waar HRadviseurs met elkaar vacatures

Zodat je jezelf als medewerker blijft ontwikkelen, werk doet

en beschikbare kandidaten

waar je goed in bent en met plezier aan het werk bent en

delen en aan elkaar matchen

blijft. Er zijn een aantal mooie faciliteiten waar de medewerkers van de aangesloten instellingen gebruik

om zo professionals voor de zorg te behouden.

van kunnen maken. Bijvoorbeeld de matchtafels, waar

21


HUMAN INTEREST

Ina van ‘t Hof, verpleegkundige Eerste Hart Hulp, is meer dan 40 jaar bij ons in dienst en gaat per 8 december met pensioen.

VEERTIG JAAR ZIEKENHUISERVARING Ina werd na het doorlopen van de INAS (interne Algemene

Vrij snel na haar opleiding is ze aan de

Schakelopleiding), in-service opgeleid in het voormalige Sint Clara

slag gegaan als verpleegkundige op

Ziekenhuis. Omdat Ina’s roots in Rotterdam-Zuid liggen, was de keuze om daar te gaan werken snel gemaakt. Ina: “Het hoge gebouw van het Sint Clara Ziekenhuis was net gebouwd. Dat was voor mij een interessante werkplek want alles was hartstikke nieuw én dichtbij.”

de afdeling KNO in een ziekenhuis in Oostenrijk. Wegens een ski-ongeval kwam ze een jaar daarna weer in Nederland terecht, heeft haar kinderaantekening gehaald in het Zuiderziekenhuis en kwam uiteindelijk weer in het Sint Clara Ziekenhuis terecht, op de afdeling Urologie. Ina: “Ik werkte daar een jaar, toen er op een dag een patiënt werd

22 MAASSTADTER


“Het waren andere tijden waarin veel bekende functies van nu nog niet gecreëerd waren.”

veranderingen in het ziekenhuis

de volgende dag naar huis.”

meegemaakt. De gemiddelde ligduur

De technieken zijn eveneens

was vroeger langer, er golden andere

vernieuwd. Dotteren of de plaatsing

regels. Ina: “Je kunt het je niet meer

van stents bestonden nog niet.

voorstellen, maar er werd op de

Evenmin pacemakers en ICD’s.

afdeling gerookt door verpleeg­

Ina: “Vroeger had een patiënt meer

kundigen en cardiologen. Ook lagen

kans om te overlijden na het krijgen

patiënten vroeger met vele anderen op

van een hartinfarct. Er waren minder

een afdeling. In het Sint Clara

artsen en de behandeling beperkte

Ziekenhuis had je 6-persoonskamers

zich vaak tot het aanleggen van een

en in het Zuiderziekenhuis zelfs

infuus en het geven van medicatie voor

12-persoonskamers.” Het waren andere

bijvoorbeeld hartritmestoornissen.”

tijden waarin veel bekende functies van

Waar de focus nu op behandeling en

nu nog niet gecreëerd waren. “Vroeger

onderzoek ligt, denkt ze dat er in de

was het ziekenhuis (locatie Clara,

nabije toekomst steeds meer aandacht

redactie) kleiner en kenden we elkaar

zal worden gegeven aan preventie.

allemaal. Er waren kortere lijnen en je binnengebracht die gereanimeerd

liep makkelijk even naar een andere

Liefde voor het vak

moest worden. Niemand wist

afdeling toe als je iets nodig had.

Op de vraag wat de mooie aspecten

vervolgens wat te doen, maar de

Ook een team was anders samengesteld.

van het vak zijn, antwoordt Ina resoluut

interesse voor cardiologie was bij mij

Een team op een afdeling bestond uit

dat ze ervan geniet als patiënten

gewekt.” In 1979 heeft Ina vervolgens

verpleegkundigen, een waarnemend

opgeknapt de deur weer uitgaan.

de opleiding CCU-verpleegkundige

hoofd en een hoofdzuster. Deze hoofd-

“Omdat de gemiddelde ligduur

afgerond en is ze gaan werken op de

zuster was hoofd van de afdeling maar

vroeger langer was dan tegenwoordig,

afdeling CCU (hartbewaking) als

liep ook visite. Er waren ook nog niet

bouwde je ook een intensere band met

CC-verpleegkundige. Ina: “De Eerste

veel stafafdelingen.”

patiënten op. Maar net als toen, geniet

Hart Hulp bestond in die tijd nog niet

ik er nu ook van als een patiënt weer

en patiënten met hartklachten kwamen

Innovaties en technieken

dan ook binnen bij de SEH. Dat werd

Ook in het vak veranderde er veel.

Dan hebben we met de beste zorg een

een onhoudbare situatie omdat de

“De gemiddelde ligduur was vroeger

goed resultaat kunnen leveren.”

hele SEH op een gegeven moment vol

veel langer. Patiënten met een hartinfarct

Terugkijkend op haar carrière vertelt ze

lag met patiënten met hartklachten.

werden doorgaans voor een week

dat ze altijd met veel plezier haar

Niet veel later is de Eerste Hart Hulp

opgenomen. Patiënten met een groot

functie heeft uitgeoefend. Ina: “Ik krijg

in het leven geroepen.”

hartinfarct lagen zelfs twee weken op

van mijn omgeving vaak te horen:

de afdeling. Dat is nu ondenkbaar.

hoe lang moet je nog? Ik corrigeer ze

Een patiënt wordt zo snel mogelijk naar

op dat moment en zeg dan altijd:

een Katheterisatiekamer gebracht en

Je bedoelt hoe lang mag ik nog?”

Veranderingen in het ziekenhuis Door de jaren heen heeft Ina veel

opgeknapt het ziekenhuis verlaat.

als alles goed verloopt, mag hij soms al

23


D R O B +

huis vind je hier! en ek Zi d ta ss aa M t Leuke weetjes over he

Kom in Afrikaanse sferen en steun het goede doel! Ben je op zoek naar een leuk (zomer)cadeautje en wil je dit snel halen? Kom dan even langs in de Poli-Apotheek. We hebben een breed assortiment met Rwandese spullen vanaf een kleine prijs (van € 2,50 - € 15,-). De opbrengsten van deze producten komen ten goede aan de Foundation Maasstad Ziekenhuis for African Hospitals.

Wist je dat... WE OP VERSCHILLENDE SOCIAL MEDIA PLATFORMEN

Krachten bundelen met HiX, het EPD van Chipsoft Per 6 oktober 2017 stappen we samen met de samenwerkende ziekenhuizen (Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis en Spijkenisse Medisch Centrum) over op één gezamenlijk elektronisch patiëntendossier (EPD) voor de regio Rotterdam Zuid. We bundelen onze krachten met HiX, het EPD van ChipSoft. Collega’s konden op 5 juli alvast kennismaken met HiX tijdens de preview georganiseerd door de projectgroep ZiZo (Zorginformatiesysteem op de ZuidOever) en ChipSoft. Meer informatie volgt vanaf augustus 2016, we houden je op de hoogte!

VERTEGENWOORDIGD ZIJN: FACEBOOK, TWITTER, YOUTUBE, LINKEDIN, PINTEREST EN LINKEDIN?

We 8.657 volgers hebben op Twitter en 4.191 likes op Facebook? Onze website maandelijks gemiddeld 85.000 bezoekers trekt? Deze bezoekers bekijken per bezoek gemiddeld 2,75 pagina’s.

@NNET, ONS INTRANET, MAANDELIJKS GEMIDDELD

128.000

BEZOEKERS HEEFT?

Ideeën voor het personeelsblad?

H

eb je een goed idee voor het personeelsblad of wil je graag geïnterviewd worden? Laat het de redactie weten. Dan nemen wij contact met je op. E-mail: maasstadter@maasstadziekenhuis.nl

24 MAASSTADTER

Stoere Maas sta gezocht voo dters r obstacle ru Op 9 oktob n! er vi

ndt de Harb our Run pla Dit is een o ats. bstacle run van 11 kilom door de Ro eter dwars tterdamse ha ven. Dit jaar goede doel is het de patiënt vr iendelijke ve wisselkamer rbands in ons Bra ndwondence Zo kunnen ntrum. deelnemer s aan de Har bij hun insc bour Run hrijving gel d doneren zij zich laten en kunnen sponsoren door vriend familie. Uiter en en aard willen we als Maass Ziekenhuis tad vertegenwo ordigd zijn aa van deze ob n de star t stacle run m et minimaa van tien per l één team sonen. Ben jij bereid om 20 0 euro aa (minimaal) n sponsorg eld op te ha dit prachtig len voor e doel? Stuu r een e-mai harbourrun@ l naar brandwond enstichting een gratis st .nl voor artbewijs in het Charity Ru n startvak.


VERNIEUWING IN DE ZORG

Projectleider Colinda Tijssen (rechts) tijdens de Open Dag in gesprek met Yvon Koomen van de Patiëntenraad.

Patiëntportaal: hoe staat het ermee? Na een succesvolle inspiratiesessie voor medewerkers en een druk bezochte stand op de Open Dag heeft het ‘Project Zorgportaal’ zijn eerste mijlpaal behaald. De technische omgeving – die nodig is om het zorgportaal te kunnen aanbieden aan de gebruikers – is volledig geïnstalleerd. Nu kan gestart worden met de inrichting van het portaal.

Eén zorgportaal voor verschillende doelgroepen

loopt, worden de huidige portalen

kunnen laten maken van het

overgezet naar bovengenoemde

zorgportaal, zullen drie ‘kiosken’

Patiënten zijn de primaire

nieuwe technische omgeving. Zodra

(computerzuilen) in het ziekenhuis

gebruikersgroep van het toekomstige

dat gebeurd is, zal het ziekenhuis

worden geplaatst.

zorgportaal. Zij loggen straks in via

steeds meer services gaan aanbieden

het patiëntportaal. De andere

in het zorgportaal. Patiënten kunnen

Planning

gebruikers zullen onze eigen

hierin straks afspraken maken, folders

De meeste services in het zorgportaal

zorgverleners en de huisartsen zijn.

bekijken, vragenlijsten en scores

worden opgeleverd vóórdat het

Laatstgenoemde groep zal toegang

invullen, vragen stellen aan hun

gezamenlijke EPD ‘live’ gaat op

verkrijgen via het zorgverlenersportaal

zorgverlener via ‘eConsult’ en

6 oktober 2017. Het zorgportaal draait

en het zorgdomeinportaal.

herhaalmedicatie aanvragen.

– net als het gezamenlijke EPD – op de

Het vernieuwde zorgportaal zal de

Ook kunnen ze nog dit jaar

software van ChipSoft. Dit maakt het

doelgroepen meer mogelijkheden

(onderdelen van) hun medisch dossier

makkelijker (medische) gegevens op

bieden, en gebruiksvriendelijker en

inzien. De komende maanden wordt

een veilige manier te delen.

veiliger zijn dan de huidige drie losse

vastgesteld wat we dit jaar van het

De andere drie ziekenhuizen in de

portalen.

medisch dossier gaan tonen. Dit gebeurt

coöperatie krijgen ieder een eigen,

– uiteraard – op een veilige manier.

vergelijkbaar zorgportaal dat draait

Patiënten moeten inloggen met DigiD

op ChipSoft.

Bestaande en nieuwe services In de volgende fase, die momenteel

en sms verificatie (controle).

Nog meer gastgerichtheid

Meer weten? Binnenkort ontvang je meer informatie over de ontwikkelingen rondom het

“Het patiëntportaal is mijns inziens een cruciaal instrument. Sterker nog: een onmisbaar onderdeel van nieuwe zorgarrangementen.”

In de loop van 2017 en begin 2018

zorgportaal. Heb je nu al een

zullen nog meer services via het

dringende vraag? Stuur dan een

portaal worden aangeboden.

e-mail aan Colinda Tijssen,

Uiteindelijk moet de patiënt zijn hele

projectleider Project Zorgportaal,

medisch dossier kunnen inzien via het

E: BoersJ@maasstadziekenhuis.nl.

Wilbert van den Winkel, directeur MSB

internet hebben ook gebruik te

portaal. Om patiënten die thuis geen

(Maasstad Medisch Specialisten)

25


OPGELEID

Medewerkers van de cardio­ logische functieafdeling volgen sinds vorig jaar de hbo-opleiding tot hartfunctielaborant bij de LOI. De opleiding bestaat uit drie theoriejaren gecombineerd met vier praktijkjaren. De eerste twee jaren zijn basisjaren waarin ze worden opgeleid tot algemeen hartfunctielaborant. In deze periode werken de medewerkers op de hartfunctieafdeling. Daarna kunnen ze zich specialiseren als echocardiografist, pacemaker­ laborant of holteranalist. De praktijk leren ze in ons ziekenhuis. Het Maasstad Ziekenhuis volgt de trend dat alle hartfunctie­laboranten op hbo-niveau zijn opgeleid en hun vak goed bijhouden.

Medewerkers cardiologische functieafdeling volgen hboopleiding hartfunctielaborant

H

artstimulatiespecialist

Corina: “De eerste twee jaren leer je

Corina Huijsmans en

goed de basis van het vak, ECG’s

hartfunctielaborant

(electrocardiogram) maken en lezen,

Milan Klacar doen uit

en de fietsproef afnemen. Verder maak

de doeken hoe de

je kennis met de specialisaties

opleiding in elkaar

waarvoor je later kunt kiezen.” Milan

steekt. Corina is net gediplomeerd en

vult aan: “Je leert ook holterrecorders

werkt op de pacemaker polikliniek,

aansluiten. Een holterrecorder is een

Milan begon in januari dit jaar met de

draagbaar apparaatje dat de

een pacemaker uit. Collega Desiree

opleiding en werkt op de

elektriciteit van het cardiovasculaire

Notermans figureert als patiënt.

cardiologische functieafdeling.

systeem meet.”

Hartstimulatiespecialist Corina Huijsman leest

26 MAASSTADTER


Hartfunctielaborant Milan Klacar maakt een ECG. Collega Menno Triesschijn figureert als patiënt.

De hbo-opleiding tot hartfunctiolaborant in het Maasstad Ziekenhuis heeft drie specialisaties. • Echocardiografist (het maken van transthoracale echo’s van het hart). • Hartstimulatiespecialist (assisteert bij het inbrengen van pacemakers, ICD’s en implanteerbare hartritmemonitors, controleert deze en stelt ze in overleg met de cardioloog in). • Holteranalist (voert 24- of 48-uurs holterregistraties uit, analyseert deze en rapporteert relevante bevindingen aan de arts).

2. Kennis - alle examens die je zelf moet inplannen, zeven à acht per jaar. 3. P raktijkopleidingsboek met allerlei

de cardioloog als een pacemaker of ICD’s (inwendige defibrillator) geïmplanteerd wordt en geef aan wat

opdrachten, zoals het maken van

elektrisch gezien het juiste plekje is

ECG’s en stages.

om de draadjes te plaatsen. Verder zie

Praktijkopdrachten in ziekenhuis

ik de patiënt op de polikliniek om te controleren hoe de pacemaker of ICD werkt, of er klachten zijn, en of we de

De praktijkopdrachten voeren ze uit in

instelling moeten aanpassen.”

het Maasstad Ziekenhuis. Milan liep

Ze deed haar praktijkexamen in het

bijvoorbeeld een dagdeel mee op de

Kennemer Gasthuis in Haarlem waar

De theorie volgen ze bij de LOI met een

afdelingen Radiologie, Bloedafname

ze zelfstandig een dagdeel de

persoonlijke site en papieren modules

en Longfunctieafdeling om een goed

pacemaker polikliniek draaide en

die ze thuisgestuurd krijgen. Een keer

beeld te krijgen van de routing die de

bij implantaties assisteerde.

per maand gaan ze naar het LUMC in

cardiologiepatiënt doorloopt.

Haar onderzoek deed ze in het

Leiden waar de opleidingscoördinator

Als andere opdracht maakte hij een

Haven­ziekenhuis, waar ze tot oktober

begeleidt en vakdocenten lesgeven.

organogram van de afdeling

vorig jaar werkte, en spitste zich toe

“Je moet veel zelfdiscipline hebben om

Cardiologie en verzamelde hij ECG’s,

op de ‘Reveal®’, de implanteerbare

op deze wijze te studeren”, blikt Corina

die hij samen met zijn

hartmonitor. Ze keek hoeveel

terug. “Als je nog geen cardiale ervaring

praktijkbegeleiders van de afdeling

‘Reveals®’ in een aantal jaren

of ziekenhuiservaring zou hebben, heb

beoordeelde. “Ze zijn vanaf dit jaar

geïmplanteerd waren en de resultaten

je er een hele kluif aan. Het zou fijn zijn

praktijkbegeleider en doen het

daarvan in vergelijking tot vermelde

als je een of twee keer per week naar

hartstikke goed!”, beoordeelt hij

resultaten in de literatuur.

school kunt gaan.” Milan is het met haar

lovend. Ze duiken met hem in de

Ook onderzocht ze hoeveel ‘Reveals®’

eens: “Het is een nieuwe opleiding, we

boeken en leren hem alle kneepjes

uiteindelijk resulteerden in een

hebben meer contactdagen als

van het vak. Zij zijn op basis van hun

pacemaker. Corina en Milan ronden af:

verbeterpunt aangedragen.”

opleiding, kennis en ervaring officieel

“De opleiding is een professionaliserings-

erkende hartfunctielaboranten.

slag om alle medewerkers van de

Beiden vertellen dat je de eerste twee

afdeling op hetzelfde hoge niveau te

basisjaren van de opleiding kunt

Milan zou zich eventueel willen

opdelen in drie stukken.

specialiseren tot echocardiografist.

1. Digitale portfolio - waar je

Dat is afhankelijk van een mogelijke

leerproducten bijhoudt, die door je

vacature. Corina is nu gediplomeerd

coach worden beoordeeld.

hartstimulatie­specialist. “Ik sta naast

laten functioneren.”

27


GASTGERICHTHEID

“Heel bijzonder dat ik mee mocht lopen en helpen als patiënt auditor.” Esther Doodkorte

In het Maasstad Ziekenhuis vinden we gastgerichtheid belangrijk. Dat is ook een van de kernwaarden. In deze rubriek komen patiënten aan het woord over hun ervaringen met onze gastgerichtheid. Hieronder het verhaal van Esther Doodkorte en haar tips.

Tips van Esther • Stel je ook in drukke situaties even voor aan de patiënt.

“Vorig jaar zomer ben ik door traumachirurg Schep geopereerd aan een verbrijzelde

• Vertel dan wanneer je terugkomt.

elleboog. Via de SEH ben ik naar een verpleegafdeling gebracht. Daar was het hectisch

• Luister goed naar wat de patiënt

en voor mij was niet meteen duidelijk wie mijn verpleegkundige was. Er was weinig tijd

vraagt, opmerkt en beleeft.

om mijn vragen te beantwoorden. Doordat ik me niet lekker voelde, afhankelijk was en

• Leg uit dat de patiënt altijd op het

geen antwoord kreeg op mijn vragen, werd ik angstig. Op de dag van de operatie zei ik:

belletje mag drukken voor hulp.

Echt deze arm opereren! De anesthesioloog was zó begripvol en zette een grote pijl op

• Vraag of de patiënt alleen naar toilet

de te opereren arm. Ook de chirurg en de anesthesie­medewerker namen de tijd voor me,

of douche kan.

beantwoordden mijn vragen en bespraken de veiligheidsprocedures. De communicatie

• Stem op poliklinieken afspraken

met het hele operatieteam was fantastisch. Dat gaf vertrouwen. De operatie is geslaagd.

goed af.

Het verblijf daarna op de verpleegafdeling werd beter en prettiger. Met mijn arm is het boven verwachting goed gekomen! Met een gerust hart zou ik als patiënt terugkomen.”


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.