__MAIN_TEXT__

Page 7

TTÜ Robotiklubi 2006. aastal leidsid viis hakkajat noormeest, et robotihuviliste üliõpilaste koondamiseks oleks vaja luua ühtne tudengiorganisatsioon. Nendeks olid TTÜ Robotiklubi asutajaliikmed Martin Allik, Peeter Salong, Rainer Sternfeld, Andres Ojamaa ja Jüri Bogatkin. Tänu neile ning TTÜ Robotiklubi kauaaegsele mentorile Raivo Sellile ning ka mitmele teisele toetajale täitub 5. mail 2016. aastal MTÜ TTÜ Robotiklubil 10 aastat äriregistrisse kandmisest. Esmane reaktsioon võib olla, et tegu on pigem introvertidest arvuti taga nohisevate inimestega, kuid see pole nii! TTÜ Robotiklubi sai alguse just seetõttu, et paar robootikast huvitatud inimest tahtsid oma huvialadega tegelemiseks suuremat tiimi – seltskonda, oskusi ja kokkusaamise kohta. Mis võiks olla parem, kui ühise eesmärgi nimel tegutsemine?! Muljet avaldav on see, et üks asutajaliikmetest on siiamaani Robotiklubi liige (Peeter Salong) - tema tegeleb uute liikmete juhendamisega ning samaaegselt ehitab arendusrobotit „Järgija“, millel on tulevikus eesmärk sõita „oma peremehe“ järgi ning vältida samal ajal ettetulevaid takistusi (nt iseliikuv ostukäru). TTÜ Robotiklubi on nende 10 aasta jooksul muutnud veidi ka oma suunda. Algusaastatel tegeleti rohkem võistlusrobotite ehitamisega ning ka võistluste korraldamisega, kuna siis olid liitujateks pigem kogemustega robootikahuvilised. Uue suuna sai TTÜ Robotiklubi peamiselt siis, kui 2011. aastal juhatus vahetus ning meeletut indu ja värskeid ideid tulvil noored huvilised, eesotsas tollase uue juhatuse esimehe Rain Ellermaaga said alustada oma ideede teostamist. Nüüd on suurenenud pigem kogemusteta tudengite õpetamine praktiliste robootikakursuste abil. Koolituste käigus ehitatakse tiimide peale robotid ning seejärel minnakse nendega ka võistlema. Meeldiv on see, et tihti saavad needsamad robotid ka poodiumikohad, mis tähendab meie jaoks, et Robotiklubi juhendajad on teinud ääretult head

10

tööd. Samuti on võetud ette ka uus fookusgrupp – uudishimulikud lapsed. Alates 2013. aastast korraldab TTÜ Robotiklubi lastele erinevaid töötube (nii vaheaegadel, koolitundide asemel kui ka sünnipäevapidude sisustamiseks). Suureks saavutuseks sai 2015. aastal Eesti Teadusagentuuri poolt Riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija auhinna saamine. See andis kindlust, et TTÜ Robotiklubi tegeleb olulise teemaga. Robotiklubil on selgelt välja kujunenud õpetamise liin. Nimelt juhendavad pikemaaegsed liikmed nooremaid ning kui nemad on oma oskusi täiustanud, siis on nooremate kord järgmisi huvilisi õpetada. Samuti ulatavad oma abikäe ka toredad vilistlased. Tegevusi leidub erinevatel tasemetel inimestele, kuna tegeletakse nii algeliste (õppimisfaasi tarbeks), võistus- kui ka arendusrobotite ehitamisega. TTÜ Robotiklubil on selja taga juba päris ilus ja kirju ajalugu ning loodetavasti on tulevik sama helge ning muutusterikas. Mida rohkem leidub uusi ideid ning agaraid tudengeid, seda tugevam on meie organisatsioon.

STUDIOOSUS | 7

Profile for TTÜ Tudengiajakiri

Studioosus mai veeb  

Studioosus mai veeb  

Advertisement