__MAIN_TEXT__

Page 16

TUDENG TEGUTSEB

TTÜ ROBOTIKLUBI ÕPETAS LASTELE ROBOTIEHITUST

Sigrid Münter TTÜ Robotiklubi sigrid.mynter@gmail.com

Aasta-aastalt on üha populaarsemaks muutunud tehnikaalased töötoad, mis on suunatud noortele. Sellest innustatuna võttis TTÜ Robotiklubi kätte ja algatas 2013. aasta maikuus Eesti Teadusagentuuri Teaduse populariseerimise projektikonkursi raames rahastatud projekti - Robotiehituse töötubade seeria keskkooli- ja gümnaasiumiõpilastele. Natuke aega tagasi jõudis antud projekt õnneliku lõpuni. Alguse sai projekt nii, et eelmise aasta mais istusid kuus Robotiklubi liiget maha ja hakkasid välja töötama töötubasid noortele. Algselt oli väga palju ideid töötubade teemade kohta, näiteks suusahüppaja robot, niidikerija, snaiper, õlletooja ja kakleja. Pärast pikka arutelu jõuti siiski ühisele otsusele – sõelale jäid lihtsuse, eakohasuse, edasiarendamise võimaluse ja populaarsuse tõttu klassikaliselt tuntud võistlusrobotid minisumo ja folkrace. Minisumo on kuni poole kilone robot, mille ülesanne on sumoringist vastane leida ning ta sealt välja lükata. Folkrace roboti eesmärgiks on sõita kiireid aegu ringrajal ning ületada samas ka ettejäävad takistused. Töötubade eesmärk oli lisaks huvitavale teemale tutvustada noortele erinevaid lihtsamaid töövõtteid. Seega hõlmavad meie poolt läbi viidud töötoad saagimist, poltliiteid, kuumliimühendusi, kahepoolse teibi kasutamist

(mille kasutamine oli päris paljudele keeruline), viilimist ja puurimist. Mõlema töötoa käigus meisterdati kahe peale robot, mida arendati, kaunistati ja mis lõpuks ka võistlusväljakule saadeti. Noored õppisid ka seda, et see, kui robot on valmis ehitatud, ei tähenda veel, et see ideaalselt töötaks. Alati on vaja midagi parandada ja arendada. Seega juhtus nii mõnelgi korral, et kui algselt oli robot võistluses viimasel kohal, siis pärast arendustöid asus ta esirinnas. Projektis osales kokku 11 kooli ning robotite ehitamise töötubadest võttis osa üle 200 õpilase. Valituteks osutusid vähetuntud koolid, kuna neil on vähem võimalusi selliste töötubade tegemiseks. Koolid, kellega ühendust võtsime, reageerisid enamjaolt väga meeldivalt ning pärast projekti lühitutvustuse kuulmist oldi nõus ja hakati juba sobivaid aegu pakkuma. Muidugi juhtus projekti käigus ka seda, et paar päeva enne kokkulepitud tööpäeva jäeti see järsku ära ning kiiremas korras tuli asemele organiseerida uus kool. Kuidagi õnnestus meil aga sattuda selliste koolide peale, kes olid ühegi küsimuseta nõus ja tänasid kogu hingest võimaluse eest selles projektis osaleda. Takistusi oli veelgi - näiteks detsembri lõpupoole kimbutasid koole lumetormid ning elektrikatkestuse tõttu pidime mõned töötoad praegusesse aastasse edasi lükkama. Projekti lõppedes saime meeletult palju positiivset tagasisidet. Kõikides

koolides paistis välja ühine joon – lapsed olid väga agaralt asja juures. Palju mainiti ära, et koolis võiks tihedamini saada teha selliseid huvitavaid ja praktilisi tegevusi. Samuti soovisid lapsed, et tuleksime uusi töötubasid tegema ja uurisid, kas oleks võimalik kusagil robotiringis käima hakata. Mainiti ära, et kui selliseid projekte veel käsile võetakse, siis võtaksid nad meid meelsasti uuesti vastu. Meie täitsime oma algset eesmärki. Noored hakkasid huvituma rohkem tehnikast ning võimalustest ka edaspidi tehnikaringides käima hakata. Need noored aga, kes varem ei julgenud tehnikaga kokkugi puutuda, mõistsid, et see ei olegi nii hirmutav ning tõenäoliselt on seetõttu oodata ka ulatuslikumat järelkasvu tehnikaaladele. Töötubadest saime väga palju positiivset vastu ka meie. Õppisime, kuidas erinevate inimestega koos töötada ja millele tuleks rohkem tähelepanu pöörata. Lisaks, nähes kõiki neid õnnelikke nägusid, kes olid just oma esimese roboti valmis saanud ja kuuldes seda elevust, tabas ennastki paratamatult rõõmutunne. Projekt ise on küll lõppenud, aga töötubade läbiviimine jätkub ka edaspidi väljaspool projekti ennast.

Profile for TTÜ Tudengiajakiri

Mai 2014  

TTÜ Tudengiajakiri

Mai 2014  

TTÜ Tudengiajakiri

Advertisement