Issuu on Google+


12 Motor Expo 14 Modern Food 27-45 Cover Story 58-59 Modern Special 6 2-63 Entertainment Preview

66-67 Zubzib Inter 64-65 Film Square 73-81 Night Guide 68-69 Sport Variety 88-89 Horoscope 70-71 Modern Tour 90 Classified 72-73 The Shock 46-59 Party 60-61 Entertainment Square


Editor’s Talk

Modern Night Issue 65 ฉบับ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2554 คงต้องเอ่ยบอกลา “ปีเสือ” ซึ่งล้วน ต่างบอบช้ำ�จากพิษการเมือง ที่ส่งผลถึงระบบเศรษฐกิจทุกระดับ กลับสู่ความหวังสดใสใน “ปีกระต่าย” ข้างหน้า ที่สำ�คัญถือเป็นการส่งสัญญาณว่า ขณะนี้กำ�ลังเข้าสู่ช่วง “HIGH SEASON” ของการท่องเที่ยวอีกครั้ง เพราะต่อจากนี้ไปจะมีเทศกาลหรือกิจกรรมมากมาย ทั้ง MERRY X’ MAS, COUNTDOWN สู่ HAPPY NEW YEAR 2011, ตรุษจีน และ VALENTINE DAY ซึ่งเชื่อมั่นได้ว่า จะสามารถดึงกลุ่มลูกค้า กลับเข้ามาใช้ บริการหนาแน่น เหมือนเช่นเดิม ก่อนอืน่ คงต้องขอกราบขอบคุณ ท่านผูม้ อี ปุ การคุณ ไม่วา่ จะเป็นผูบ้ ริหารหรือเจ้าของสถานบันเทิง ทีเ่ ป็น สปอนเซอร์หลักสำ�คัญ ผลักดันให้ โมเดิรน์ ไนท์ ฝ่ามรสุมเศรษฐกิจจนอยูร่ อด แน่นอนทีส่ ดุ และลืมไม่ได้คอื สมาชิก ทั้งขาจรและขาประจำ� ที่อุดหนุนซื้อ โมเดิร์นไนท์ ด้วยดีตลอดมา พิเศษๆ อย่างนี้ โมเดิร์นไนท์ จึงรวบรวมบรรดา พริตตี้, โคโยตี้, พีอาร์ จาก 8 สถานบันเทิงชั้นนำ� ระดับแนวหน้า มาอวดโฉมและถือเป็นตัวแทนสาวงามจากสถานบันเทิง กล่าว “สวัสดีปีใหม่” กับสมาชิกทุกๆ ท่าน มา ณ โอกาสนี้ สุดท้ายลืมไม่ได้ ขอกราบขอบคุณ “ป๋าติ่ง” ปรารภ วิทยารมภ์ CEO ระดับเอเชีย ในฐานะผู้บริหารของ 3 สถานบันเทิงชื่อดัง ทั้ง NARZ, PEGASUS และ S23 EXCLUSIVE PUB ซึ่งถือเป็นสุดยอดอัครสถาน บันเทิงระดับ 5 ดาวของเอเชีย ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำ�ปกเล่มนี้ครับ

ประธานที่ปรึกษา เผด็จ ภูรีปติภาน คณะที่ปรึกษา พล.อ.ไตรรงค์ อินทรทัต พล.ต.ต. โชติ ชวาลวิวัฒน์ ชาตรี ศรียาภัย สุรชัย สุปริยหรรษา ประพันธ์ พุ่มชาวสวน ไพโรจน์ เหล่าศิริรัตน์ พ.อ.สุทธิพงษ์ จันทรรัตน์ พ.อ.ประกาศิต สาคุณ น.อ.นินาท มูลจนะบาตร์ น.อ.อธิปศักดิ์ โสภิตานนท์ พ.ต.อ. สามารถ แก้วมณี พ.ท.ศรุติ รัตโนทัย พ.ท.หิมาลัย ผิวพรรณ พ.ท.อรัญ อุปลา พ.ต.ท.โกสิต กาญจนะโกมล พ.ต.ท.ศุภกฤช เดือนแจ้งรัมย์ พ.ต.ท.ธวัชชัย พาภิรมย์ พ.ต.ท.ศักดิ์สิทธิ์ บุญเสริม สุทัศน์ ชัยสังฆะ ธเนศ ทะเลทรัพย์ จักรกฤษ บุตรแสงดี ชนินทร์ เภาสูตร ศุภโชค ศรีสุนทร เอก สี่ย่าน วาสนา มีเงิน ชาย ล้อประเสริฐกุล บรรณาธิการอำ�นวยการ วรชาติ ยศจิรนนท์ บรรณาธิการบริหาร เอกราช สาลีผล บรรณาธิการฝ่ายภาพ ฉัตรดนัย แก้วกำ�พล ผู้ช่วยบรรณาธิการฝ่ายภาพ พบสุข เย็นสบาย จิระพงศ์ บัวครื้น กิตติพงษ์ รังสรรค์ปรีชา หัวหน้ากองบรรณาธิการ เทพ ธัญญมงคลพงศ์ ผู้ช่วยหัวนน้ากองบรรณาธิการ ปิยชาต์ มาลากุล ณ อยุธยา นรเศรษฐ รอดบุญมี คอลัมนิสต์ วรชาติ ยศจิรนนท์ สมบัตร ศรีนา อุทัย มีสีสัน ใหญ่ ห้าแยก ป๋อง กพล ทองพลับ เอกษิณ คอมพิวเตอร์กราฟฟิค Lexx_Amp Modernnight ฝ่ายแฟชั่น นิพนธ์ รอดรับบุญ เลขากองบรรณาธิการ ภัทรัศน์ นทีรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา เปี๊ยก ไอคิว ฝ่ายโฆษณา สุรัตน์ สวัสดิชัย บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา ประภาส คุณามาตย์ จัดจำ�หน่าย โอเชี่ยน บุ๊คมาร์ท โทร. 0-2417-1133 แยกสี JC กราฟฟิก พิมพ์ที่ ศิริโรจน์ การพิมพ์ 0-2872-9488-9 ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย ร.ต.อ.ศรายุธ กาญจนะโกมล อัครพล จักรแก้ว สำ�นักงาน 300/5 ซอยลาดพร้าว 107 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240 โทร. 08-0224-0123, 0-2187-0655 แฟกซ์ 0-2187-0664 E-mail: modernnight@yahoo.co.th www.modernnighmag.tk


THONBURI PLAZA 24-25 -, dECember x mas party

31 dECember Countdown party


,

LEt s Celebrate

2011 The Lounge ชั้น 1 อาคารธนบุรีพลาซ่า (เยื้องเดอะมอลล์ท่าพระ) ถ.รัชดา-ท่าพระ แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กทม.

โทร 02-472-1969 www.thonburiplaza.com


บทสรุป Motor Expo 2010 12 : MODERNNight

งาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 27” หรือมอเตอร์ เอ็กซ์โป ประสบความสำ�เร็จเกินคาด ยอดจองรถพุ่ง 33,058 คัน มีผู้ชมงานสูงถึง 1,697,157 คน ค่ายโตโยต้า รักษาแชมป์ 8,309 คัน ตามด้วย ฮอนด้า 3,919 คัน และอีซูซุ 2,902 คัน เม็ดเงินกว่า 36,058 ล้านบาท ค่ายรถยนต์ทม่ี ยี อดจองสูงสุดในงาน 10 อันดับแรก ได้แก่ โตโยต้า 8,309 คัน คิดเป็น 25.1% ของยอดจองทัง้ หมด ตามด้วย ฮอนด้า 3,919 คัน 11.9% อันดับสาม อีซซู ุ 2,902 คัน 8.8% อันดับสี่ นิสสัน2,879 คัน 8.7% อันดับห้า มาสด้า 2,727 คัน 8.2% อันดับหก มิตซูบชิ ิ 1,930 คัน 5.8% อันดับ เจ็ด เชฟโรเลต 1,681 คัน 5.1% อันดับแปด ฟอร์ด 1,232 คัน 3.7% อันดับ เก้า โปรตอน 1,173 คัน 3.5% และอันดับสิบ ฮุนได 832 คัน 2.5%


MD food

YES INDEED จี๊ดจ๊าด ถูกใจ...ใช่เลย

ปลากะพงสองหน้า

ย้อนหลังกลับไป เมื่อประมาณ 10 ปีที่ผ่าน มา ถนนเกษตร-นวมินทร์ ถูกปลุกกระแสโดยร้าน อาหาร YES INDEED ด้วยสไตล์ PUB กึ่ง RESTAURANT ผสมผสานกับบรรยากาศกลิน่ อาย TERRACE & BAR รวมทั้ ง วาไรตี้ แ ละบิ๊ ก คอนเสิร์ตในแต่ละเดือน ก็สามารถเนรมิตให้ร้าน อาหารหน้าใหม่บนถนนสายนี้ ขยับขึน้ ติดอันดับต้นๆ และกลายเป็นเบอร์หนึง่ ของถนนเกษตร-นวมินทร์ได้ อย่างรวดเร็ว

สำ�หรับปลายปี 2010 ถึงต้นปี 2011 ถึงเวลาที่ YES INDEED จะกลับมาสร้างเซอร์ไพร้สใ์ นกับนักท่อง ทริป (กลุ่มนิยมเปิบ) เนื่องเพราะโปรเจ็คใหม่ บนถนน แจ้ ง วั ฒ นะ วั น นี้ ผุ ด ขึ้ น มาอย่ า งเด่ น ตา แน่ น อนว่ า สัญลักษณ์รูป “แมงปอ” ได้หวนมาสร้างสีสันยามค่ำ�คืน อีกครั้ง YES INDEED แจ้งวัฒนะ ด้วยเอกลักษณ์ TERRACE & BAR เต็มรูปแบบ ภายใต้บรรยากาศ ชิลล์...ชิลล์ โดยกำ�หนดพื้นที่เป็น 2-3 โซน คือ โซนผับ เล็ ก ๆ โซฟานุ่ ม ๆ พร้ อ มสนุ ก กั บ ดนตรี ส ด, โซน TERRACE ครบสูตร OUTDOOR ให้อารมณ์โรแมน ติก ภายใต้รม่ เงาของต้นไม้ใหญ่ ไฟสลัวๆ จากแสงเทียน หรือโซนพิเศษห้องคาราโอเกะ ซึ่งเหมาะสำ�หรับลูกค้าที่ ต้องการความเป็นส่วนตัวหรือมาเป็นหมู่คณะ  ตามสโลแกน MADE IN HEAVEN FOR DINNER SPACE คงไม่ต้องย้ำ�ว่า นอกจากสุดยอด ในบรรยากาศสบาย...สบาย แล้ว YES INDEED ยัง ให้ความสำ�คัญกับรสชาติอาหารอย่างจริงจัง โดยเมนู ฮอตฮิตที่ขอแนะนำ�ในเบื้องต้นก็มี เป็นต้มยำ� “น้ำ�ใส” ใส่เห็ดนานาชนิด ทั้งเห็ด ฟาง, เห็ดนางฟ้า, เห็ดเข็มทอง ฯลฯ พร้อมเครื่องต้มยำ� อย่าง ใบมะกรูด, ตะไคร้, ผักชี ปรุงรสชาติจี๊ดจ๊าดด้วย น้ำ�ตาลทราย, มะนาว, น้�ำ ปลา รับประกันว่าครบสูตร เด็ดเผ็ดร้อนตามตำ�รับชาววัง จัดเป็นเมนูสขุ ภาพทีไ่ ม่ควร พลาด ห่อหมกขนมครก นำ�เอาเนือ้ ปลาช่อนบดละเอียด ผ่านวิธีการปรุงจากน้ำ�พริกแกงเผ็ด, ซอสถั่วเหลือง,

14 : MODERNNight

พริกป่น, น้ำ�กะทิ, ใบโหระพา ฯลฯ พิเศษสุดๆ เพราะส่วนผสมทั้งหมด ทำ�ให้สุกบนถาดขนมครก เนื้อห่อหมกเลยค่อนข้างแห้ง ไม่แฉะเหมือนทั่วไป รสชาติเผ็ด/มันกำ�ลังรับประทาน ยำ�ปูม้าดอง ใช้ปูม้าที่ดองกำ�ลังเค็มพอดี สับแบ่งเป็นชิ้นๆ ขนาดพอสวย ราดด้วยน้ำ�ยำ� ที่ จั ด มาจากเครื่ อ งปรุ ง หลากหลาย อย่ า ง หั ว หอมแดง, กระเทียม, ต้นหอม, ใบสะระแหน่, น้�ำ มะนาว, พริกขี้หนู ฯลฯ ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน ที่ส�ำ คัญเมนูนี้ เผ็ดจัดมากน้อย กระซิบสั่งได้ ปลากะพงสองหน้า นำ�ปลามาสไลด์แบ่ง เนื้อเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกพร้อมตัวปลา นำ�ไปชุบ ยำ�ปูมา้ ดอง แป้งทอดกรอบ ซึ่งสามารถรับกลิ่นหอมของซีอิ๊ว ผสมเนยและเผ็ดจางๆ จากพริกไทยป่น ส่วนที่ เหลือนำ�ไปผัดกับขึ้นฉ่าย ปรุงรสด้วยเต้าเจี้ยว, น้ำ�มันหอย, ซอสปรุงรส, กระเทียมสับ ฯลฯ ทั้ง 2 ส่วนรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆ อร่อยจัง YES INDEED แจ้งวัฒนะ (อยู่เยื้อง เซ็นทรัล) เปิดให้บริการตั้งแต่ 17.00 – 02.00 น. ขณะนี้โปรโมชั่นพิเศษเปิด CHIVAS 2 ขวด แถม 1 ขวด พร้อมรับบัตรเมมเบอร์ 1 ปี ค่าอาหารลด 15% สอบถามเพิ่มเติมหรือจองโต๊ะได้ที่ 02-962- ห่อหมกขนมครก 0540-42 พลาดไม่ได้ พฤหัส, ศุกร์, เสาร์ ตั้งแต่ 17.00 -22.00 น. พบกับ อ.ภาณี โหราศาสตร์ ประจำ�ร้าน ผูกดวง ตรวจชะตา ทายไผ���ยิปซี แม่น ยังกับตาเห็น ติดต่อโทร.นัดล่วงหน้า 081-6061348 และ 081-400-9555 เหมือนเดิม “โมเดิร์นไนท์” การัน ตี ทีน่ .ี่ ..อาหารอร่อย ดนตรีไพเราะ เมื่ อ บวกชื่ อ “เดอะจั ก ร” บริหารจัดการ ก็คุ้มค่า เกินระดับ 5 ดาวแล้ว ครับ ต้มยำ�สารพัดเห็ด


24-25 ธ.ค. 2553 โรงเล่า และ ID 4 ผับ

ร่วมฉลอง คริสมาสต์ ลุ้นรับรางวัลทุกโต๊ะ ร่วมสนุกกับเกมสอยดาวคว้าโชค ทุกโต๊ะรับกำาไรเรืองแสงฟรี!!!

บริหารงานโดย คุณอภิชัย จัก ษ์ ต รี ม งคล โรงเล่า ธนบุรี ตั ้ ง อยู ่ ใ นอาคาร ธนบุรีเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ซ.6 TEL. 02-438-7777


“เสธ.เก่ง” ฉลองวันเกิด เพื่อนพ้องร่วมยินดีแน่น!! ชืน่ มืน่ ไปอีกหนึง่ ปี สำ�หรับงานวันเกิดของ “เสธ.เก่ง” น.อ. นินาท มูลจนะบาตร์ ที่วันงาน มีเพื่อนพ้องน้องพี่ เพื่อน ร่วมรุ่น เตรียมทหารรุ่น 26 ต่างตบเท้ามาร่วมยินดี และ อวยพรกันอย่างเนืองแน่น ที่ร้านลิงค์ (Link) ย่านเลียบ ทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา เมื่อเร็วๆ นี้

24 : MODERNNight


ฉลองยศ-เบิร์ดเดย์.. คั่วนายพล “เสธ.หน่วย” ฉลองครบรอบวันเกิด พร้อมติดยศใหม่ จากพันเอก มาเป็น “พันเอก”(พิเศษ) ชนิดอบอุ่นอีกปี สำ�หรับ “เสธ.หน่วย” พ.อ.(พิเศษ) ประกาศิต สาคุณ...โดยวันงานมีผหู้ ลักผูใ้ หญ่ พร้อมทีมงานพีน่ อ้ งผองเพือ่ น ร่วมใจเดินทางมาร่วมอวยพร ตบเท้ามายินดี...ชนิดอุน่ หนาฝาคัง่ ...ทีส่ โมสร กองทัพบก ย่านถนนวิภาวดีฯ...พร้อมกันนั้น...ก็ขอให้เสธ.มีความสุขมากๆ คิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังในทุกๆ ประการ...ขอรับครับเจ้านาย!!!...ตั้งหมด แถวตรง...งงงงง!!!

MODERNNight : 25


COVER STORY

สิน้ ปีกนั อีกแล้ว เป็นประเพณี ที่สืบต่อกันมาตั้งแต่เริ่มต้นหนังสือกัน เลย ทีเดียว ที่จะต้องเอา น้องๆดาวดัง จากคลับ ต่างๆทั่วกรุงเทพมา ร่วมตัว กันเฉพาะกิจ ซึ่งไม่มีใครกล้าทำ� ที่มีก็ รู้สึกจะ โมเดิร์น ไนท์ เล่มเดียวแหละ ที่กล้า.. สาวๆหุ่ น ดี ๆในชุ ด แซนดี้ ดู ยั งไงก็ น่ า รั ก น่ า ชั ง ดูไม่เบื่อ เสียดายที่ไม่มีซานต้า มาร่วมแจมด้วย แต่ผมว่า คงไม่มีใครอยากดูซานตาครอสกันหรอกจริงไหมครับ การถ่ายแบบในวันทีอ่ ากาศค่อนข้างโปร่งสบาย ด้วย น้องๆที่มากมายถึง 8 คน 8 สถานบันเทิง ที่เอามาร่วมกัน อย่างกะจับปูใส่กระด้ง เราได้ทีมช่างภาพคู่หนังสือของเรา มา ช่วยเหมือนเดิมทั้งปิ๊ป แห่งสังสรรค์ คลับ น้องจิ และน้องไอซ์ บรรจงเก็บรายละเอียดของน้องๆทุกๆขั้นตอน ไม่ให้ขาดตก บกพร่องแม้แต่คนเดียว เซ็ตสุดท้ายค่อนข้างยากสุด เพราะเราจะต้องทำ�งาน แข่งกับเวลาที่ดวงอาทิตย์ กำ�ลังจะลับขอบฟ้า แต่เราก็ยังได้ รูปสวยๆ นางแบบหน้าใหม่ๆ อย่างที่ต้องการ ปกนี้ ต้องขอ ขอบคุณเป็นอย่างสูง สำ�หรับ “บอสติ่ง” ปรารถ วิทยารมณ์ CEO คนดังของ PEGASUS, NARZ (นาซีซัส) และ S23 อัครสถานความบันเทิงระดับเอเชียรวมทั้ง “เลขาเต้ย” ที่ให้ สถานที่ ส วยๆงามๆ และความสะดวกในการถ่ า ยทำ � ครั้ ง นี้ ขอบคุณมากๆ ครับ

MODERNNight : 27


น้ อ งโยเกิ ร์ ต สาวเหนื อ สุดเซ็กซี่ ขาวโอโม่ หน้าอกเห็น แล้วน่าซุกเป็นทีส่ ดุ ลูกสาวหัวแก้ว หัวแหวนคนล่าสุดแห่งร้าน อัยย์ คาเฟ่ สถานบันเทิงสุดหรู พร้อม โชว์อลังการณ์ อันดับหนึ่งในย่าน เหม่งจ๋าย งานนี้น้องโยเกิร์ตบอก ว่าปีใหม่ทั้งที หนูขอโชว์ไม่มีหวง ค่ะ... สำ�หรับน้องคนนีไ้ ม่มอี ะไรจะ บอก สู้ให้พี่ๆเห็นด้วยตาตัวเองดี กว่า ว่าบึม้ ขนาดไหน เห็นแล้วสยิว กิว้ ถ้าอยากสัมผัสของจริงเจอน้อง ได้ที่ I kafe เลยจ้า


พชระ พิมพา 33-23-35 “แมคควีน” แดนเซอร์ โคโยตี้ ดีกรียาวเหยียด จากค่าย น้องใหม่ เลียบด่วนเอกมัย – รามอินทรา ในนาม

“Model Club” “น้องแมคควีน” สาวหน้าสวย นัยน์ตาเซ็กซี่

มีผลงานโดดเด่นทั้งงานเดินแบบ ถ่ายแบบ Pretty, MC, ถ่าย MV และรายการ “แฟ้มลับ คดีเลิฟ” อุปนิสัยใจคอ...”แมคควีน” บอกเห็นหน้า อาจจะดูหยิ่งๆ แต่จริงๆ นิสัยดีจะตาย ว้าว! ส่วนสเป็คผูช้ าย...เธอก็บอกคบได้ทกุ เพศ แต่ ขอให้รักจริงก็พอ!...อ้าวอย่างนี้ ทอมดี้ ก็มีเฮ ซิฮะ...


น้องลูกหมู หรือ น้อง ดาริกา สาวผู้มีความทะเล้น โก๊ะๆ เป็นจุดขาย ของตัวเองทำ�ให้หลายๆคนจดจำ�เธอได้งา่ ย บวกกับทรวดทรงขนาด 33-24-36 ซึ่งไม่ธรรมดาเลยกับวัยเพียงแค่ 21 ปี ซึ่งก็กำ�ลังศึกษาอยู่ปีที่ 3 แต่ความ สามารถนัน้ ไม่วา่ จะร้อง เล่น เต้น โชว์ เธอสามารถทำ�ได้ดเี ลยทีเดียว ซึง่ น้อง ลูกหมูนั้นก็เป็นตัวแทนจากร้าน Club tonight สถานบันเทิงครบวงจรบน ถนนลาดปลาเค้า ที่ ใหญ่ที่สุดในย่านรามอินทราเลยทีเดียว.


สาวหน้ า สวยจาก ปทุ ม ธานี เจ้าของสัดส่วน 34-24-34 สูง 159 ผิวขาว จบการศึกษาปริญญาตรี คณะ บริหาร จาก ม.ดังย่านกล้วยน้�ำ ไท ความสามารถพิเศษ ร้อง เต้น เล่นละคร (เคยเป็นตัวประกอบ ซิทคอม บ่อยๆ) เป็นคนนิสยั ร่าเริง สนุกๆ ตอนนีเ้ ฟรชกำ�ลังบ้า “ยิงปืน” อยู่ ใครสนใจมานัดลองความแม่นได้นะคะ ว่างๆช่วงนีต้ อนกลางวัน ทำ�บัญชี ให้ทบ่ี า้ น อะคะ ชอบเพลงแนวเพลงรัก อย่างวง ETC.เนีย้ ชอบมาก อาหารทีช่ น่ื ชอบ ก็ตอ้ ง ส้มตำ� รส จัดๆ(ชอบมาก) ชอบเทีย่ วทะเล ถ้ามีโอกาสหยุด หลายๆวันอยากไปภูเก็ต ค่ะ ตอนนีใ้ ช้ฮอนด้าแจ๊สอยู่ เฟรชว่า มันเหมาะกับหนูดคี ะ่ สเปก ผูช้ ายขอ ขาว สูง น่ารัก นิสยั ดี อนาคต อยากมีอาชีพทีด่ ๆ ี และ มัน่ คง มีคามสุขทีแ่ ท้จริง  วันนีม้ าถ่ายแบบกับพีๆ ่ สนุกมาก ได้เจอเพือ่ นใหม่ๆในวงการ เต้นเหมือนกัน ไม่เหนือ่ ยเท่าไหร่คะ ใครอยากเจอ เฟรช ตัวจริง (สวยกว่ารูปเยอะ ฮาฮา ล้อเล่นค่ะ) ทีร่ า้ นไม้เอกเลียบทางด่วน เอกมัย รามอินทราได้ นะคะ ดีใจทีไ่ ด้มาถ่ายแบบวันนี้ สนุกดี ทีมงานเยอะมากๆ ทำ�งานไม่รสู้ กึ เหนือ่ ย เลย สถานทีก่ ส็ วย หรูหรามากๆ ถ้า ยังไงเฟรชฝากผลงานด้วยนะคะ ครัง้ แรก ของหนูจริงๆ คะ


น้อง จากร้าน The Resort น้องการ์ตูน ทูตนางฟ้าจากร้าน เดอะรีสอร์ท สวรรค์ของคนกลางคืน บนถนน รัชดา กับวัยเพียง 24 สัดส่วน 33-25-34 สูง 165 อืม..! หุ่นนางแบบเลย นะเนี่ย เวลาว่างของเธอชอบ ออกกำ�ลังกายโดยการ ว่ายน้ำ� และ เล่นโยคะส่วนหนาวนี้หนุ่มขาวคนไหนยัง ไม่มีคู่ไปเที่ยวก็แวะไปทาบทามน้องการ์ตูนที่ The Resort ได้เลยจ้า.


น้องจีจี้ กนกวรรณ อนันนทสุข สาวเหนือ แห่ง Big Apple อายุ23ปี สัดส่วน 34-25-35 การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย ธุรกิจ บัณฑิตย์ เราอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับสาวน้อยคนนี้ เพราะเธอมีผลงานด้านบันเทิงหลายอย่าง ฟ้ามีตา 7ประจันบาน สายลับเดอะซีรี่ แสดงว่าน้องจีจี้เก่งไม่เบาเลยน่ะเนี้ย แถม เธอคนนี้ ทั้งเต้นเก่ง เล่นกีฬาเก่ง แถมขับรถเก่ งด้วยน่ะ(ว่างๆมาลองนั่งไหมละค่ะ!) นิสัยขี้เล่น น้า!! เวลาว่างๆน้องจีจี้ก็จะ ฟังเพลง Shopping ดาราที่ชอบ อั้ม พัชราภา (แหม่ ยังสวยเหมือนอั้ม อีกตังหากน่ะเนี่ย!) น้องจีจี้ชอบดูหนังตลกค่ะ ส่วน เพลงเนี้ยฟังได้ทุกแนวเลยค่ะถ้าถามว่าน้องจีจี้ชอบ อาหารอะไร ตอบได้เลยว่า อันไหนเผ็ดๆจัดมาเลย ค่ะ หนูชอ๊ บชอบ สเปกของหนู ชอบผูช้ ายทีอ่ บอุน่ น่า รัก แต่ที่สำ�คัญเลย ต้องอายุมากกว่าจีจี้น่ะ (อ่าว! ใครเข้ า ข่ า ย เตรี ย มตั ว เลย!!) ความฝั น ของจี จี้ แต่งงาน มีครอบครัวค่ะ คติพจน์ “ทำ�ทุกอย่างให้ดี ที่สุด”


น้องเดือนเพ็ญ ชื่อเล่น น้อง นิ้ง อีก 1 สาวสวยประจำ�ร้าน S23 (เจ้าของสถานที่ถ่ายทำ�ในวันนี้ด้วย ทุนการสร้างมหาศาล) กับวัยเพียงแค่ 22 ปี ซึ่ง กำ � ลั ง ศึ ก ษาอยู่ ปี 3 มหา’ลั ย รามคำ�แหงความสามารถของเธอ นั้ นไม่ ธ รรมดา ผลงานทางด้ า น pretty, mc เพียบ...! นิสัยเป็นคน ร่าเริง เวลาว่างชอบดูหนัง และ อ่านหนังสือ ไม่ก็ออกไปว่ายน้ำ�กับ เพื่อนๆ สเป็คผู้ชายของเธอนั้นไม่มี อะไรมากขอให้เข้มๆไว้กอ่ น เอ้าใคร คิดว่าตัวเองหล่อ เท่ห์ เข้ม อยาก จะลองจี บ ดู ที่ นี่ เ จอเธอได้ ทุ ก วั น ที่ S23 ซึ่งตั้งอยู่ในซอย สุขุมวิท 23


สาวน้อยหน้าใส วัยละอ่อน  สาวกรุงเทพฯโดยกำ�เนิด  สัดส่วน 34-24-35  สูง165 ผิวขาว-เหลือง เป็นคนยิ้มเก่งขี้เล่น ร่าเริง ชอบว่ายน้�ำ ความสามารถพิเศษน้องข้าวฟ่าง ชอบเต้น ชอบพีอาร์ เวลาว่างๆชอบอ่านหนังสือ  ดูหนังแนว ดราม่า ชอบอาหารไทย ชอบเที่ยว น้�ำ ตก ธรรมชาติ สเป็กผู้ชาย สูงคม เข้ม อนาคตอยากมี ธุรกิจส่วนตัว


ช่างภาพ : จิระพงษ์ : เทพ ธัญญะ : ซูปเปอร์ปิ๊บ แต่งหน้า สไตล์ลิส : ซูปเปอร์ เอส : ป้าป้อม สถานที่ : S23 ซ.สุขุมวิท 23 โทร. 0-2664-0944-5

Special Thanks


I KAFE อั ย ย์ ค าเฟ่ สุ ด ยอดคลั บ เลาจน์ ย่ า นเหม่ ง จ๋ า ย สั ม ผั ส ความสุ ข เต็ ม รูปแบบ จากสาวใส พริตตี้แดนซ์ซิงเกิ้ล, พริตตี้อคาเดมี่, พริตตี้โมเดล, พริตตี้เอ็นเตอร์เท็น และแดนซ์เซอร์โคโยตี้ กว่า 150 ชีวิต สดๆ ผ่านไปกับคอนเสิร์ตสุดมันส์จาก ติ๊ก ชึโร่ พร้อม โปรแกรมความหฤหรรษ์ครบรอบ 1 ปี ตามด้วยวาไรตี้สไตล์แดนซ์เกาหลีจาก “สาวอัยย์” K POP GIRL GROUP SHOW และ SEXY BUNNY NIGHT ฉลองปีเถาะก่อนใคร ด้วย การท่องราตรีกบั น้องกระต่ายเซ็กซี่ เหมือนเดิมตารางความสนุกหนาแน่น 23 ธ.ค. พบ ZEAL (REAL) และเตรียมเซอร์ไพร้ส์ตลอดคืนกับงานโต้รุ่ง 31 ธ.ค. NYE 2011 ปาร์ตี้ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เที่ยวจนเพลินก็ไม่ต้องห่วง เพราะที่นี่พร้อมเสิร์ฟข้าวต้มรอบดึกและอาหารเช้า สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-690-5555

46 : MODERNNight


MODERNNight : 47


NARZ สุขุมวิท ซอย 23 ผับเก๋ไก๋ไฮโซระดับ 5 ดาว พร้อม S23 EXCLUSIVE CLUB และ PEGASUS ขยับจับมือ ก็ท�ำ ให้อาณาจักรแห่งนี้ กลายเป็นสุดยอดอัครสถานบันเทิงไฮคลาส ของเอเชียไปทันที ทุกคืนในเครือจะจัดโชว์จากพริตตีส้ าวสวยหลายสิบชีวติ ผ่านพ้นไป บรรยากาศ ค่ำ�คืนบิ๊กโปรเจ็ค NARCISSUS @ NARZ ด้วยคอนเสิร์ต RONSKI SPEED ยิ่งใหญ่และ สนุกสุดยอดเกินคำ�บรรยาย อยากทดลองหรือท้าพิสูจน์วาไรตี้ไลฟ์สไตล์ทันสมัยไม่เหมือนใคร โทร.02-258-4805 พลาดไม่ได้ทุกวันที่ 23 ที่นี่อัดปาร์ตี้สุดมันส์ทุกเดือน บริหารจัดการโดย “บอสติ่ง” ตำ�นานความบันเทิง

50 : MODERNNight


BIG APPLE บิ๊ก แอ็บเปิ้ล สุดยอดเมมเบอร์คลับแห่งใหม่ บนถนนเกษตรนวมินทร์ ตอม่อที่ 173-174 ระดมสาวสวยมากมายกว่า 150 ชีวิต มาพร้อมกิจกรรมแรงๆ ตามสโลแกน THE CITY THAT NEVER SLEEP เน้นๆ ทุกพฤหัส/ศุกร์/เสาร์ ชมโชว์ เซ็กซี่จากทีมงานแดนเซอร์ หมาดๆ สุดสุดไปแล้วกับ ปาร์ตี้คนกันเอง และ FOAM PARTY สอบถามโทร. 08-4655-5300 และ 02-553-1313 MD “เปิ้ล” อัครพล เผ่าดี มือทองสมอง เพชร มีทีเด็ดเซอร์ไพร้ส์ทุกวัน

MODERNNight : 51


BAILAR CLUB 55/9 หลังเอสพลานาด รัชดาฯ ด้วย สโลแกน DANCE PANORAMA แถมตกแต่งสุดเลิศหรูดูอลังการ ยิ่งใหญ่สไตล์โมเดิร์น 2011 พร้อมระดมพริตตี้/โคโยตี้/พีอาร์/แดนซ์ เซอร์ กว่า 100 สาวงาม คอนเซ็ปต์ชมกิจกรรมสดๆ ซิงๆและมินิ คอนเสิ ร์ ต จากสาวสวยทุ ก ค่ำ � คื น หมาดๆ ปาร์ ตี้ ฟู ล มู น ที่ ฮื อ ฮา สาวร้อนๆ มาในชุดบิกีนี่แรงๆ และ DIVA LIVE ไฉไลใสๆ กับ “สาวไบล่าร์” โชว์สเต็ปแดนซ์สไตล์สเปน จนต้องทึ่งและตะลึง โทร.02-641-2222 “เสี่ยบุญเจริญ” คุมเกมส์ความบันเทิง ผู้จัดการ “หนุ่ย” บริหารงาน

52 : MODERNNight


rty a P า ่ ซ า ล พ ี ร ุ บ ธน ภาพบรรยากาศการเฉลิมฉลองครบรอบ 12 ปี โพไซดอน ผับ งานนี้เทรนด์เกาหลีล้วนๆ K-POP แดนซ์

กระจายเรียกเสียงกรี๊ด สนั่นฮอลล์ทีเดียว 24-25 ธ.ค. นี้ ร่วมเฉลิมฉลอง X’ MAS Party ที่ The Lounge พร้อมกัน นี้ 31 ธ.ค. มาร่วมนับถอยหลัง ในวินาทีที่จะขึ้นปีใหม่ในงาน Countdown Party 2 งานนี้คุ้มสุดๆ ทั้งโชว์ทั้งแดนซ์ แถมแจกของกันกระจายมากมายเหมือนเดิมครับท่าน ติดต่อสอบถามโทรเลย 02-472-1969


เดอะ รีสอร์ท THE RESORT เอนเตอร์เทนเมนท์คลับ รัชดา ซ.13 รวบรวมสาว ใสวัยซิง ทั้ง พริตตี้/โคโยตี้/พีอาร์ กว่า 150 ชีวิต เพิ่งผ่านพ้นไป MICKEY-MOUSE LOVERS และคอนเสิร์ตเซ็กซี่จาก 3 CUTE KAMIKAZE GIRL ทำ�เอาอาณาจักร ความบันเทิงแห่งนี้ แคบลงไปถนัดตา พลาดไม่ได้ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 30 ธ.ค. พบ ดา เอนโดรฟิน และ 31 ธ.ค. โต้รุ่งสว่างคาตากับ 25 HOURS สำ�รองที่นั่ง โทร. 02-692-5311 “เดอะจิน” CEO คนดัง ย้ำ�มีเซอร์ไพร้ส์ให้เหมือนเดิม

54 : MODERNNight


ใกล้ปีใหม่แล้ว “ไม้เอก นางฟ้าเริงระบำ�” บนถนนเลียบทางด่วน เอกมัย-รามอินทรา จะมีงานกันแบบส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ที่นี่เพียบพร้อมไป ด้วยสาวสวย หุ่นดี น่ารัก ระดับต้นๆ ของวงการ ที่คัดสรรมาแล้ว ว่าความไม่ แพ้ใครในวงการ ผ่านกันไปกับงานลอยกระทงที่ผ่านมา เนรมิตร้านไม้เอกให้เป็น งานวัดมีสาวน้อยตกน้ำ� มีสายไหม ยิงปืน เผาเทียน เล่นไฟกันไป ปลายเดือนนี้ วันที่ 25 ธันวานี้ กับงานคริสต์มาส ปาร์ตี้ สาวๆ ในชุดแซนดี้ ทั้งร้าน ต่อกันด้วย วันที่ 31 ธันวาคม ส่งท้ายปลายปี รับแจกจุใจ ฉลองปีใหม่ เตรียมตัวพบกับไม้เอก โฉมใหม่รูปแบบใหม่ สถานที่ใหม่ บนถนนเกษตร-นวมินทร์ เร็วๆ นี้ งานนี้ผนึก กำ�ลัง เสี่ยเต้ย+เสี่ยจิน (รีสอร์ท) รับรองว่า เกษตร-นวมินทร์ ระอุแรงไม่แพ้รัชดา แน่ๆ....Coming soon... Coming soon...

MODERNNight : 55


TOSCA ทอสก้า คลับโคโยตี้และคาราโอเกะ อันดับ 1 ย่านประชาชื่น แหล่ง รวบรวมนางฟ้าจะมาหานะเธอ กว่า 100 สาวงาม ชมวาไรตี้หลากหลายและโชว์แดนเซอร์ สุดสวิงทุกราตรี ตารางความสุขสนุกๆ ตลอดเดือนสุดท้ายของปี 2553 แน่นเอีย้ ด 23 ธ.ค. PRINCES OF SNOW สัมผัสเจ้าหญิงหิมะแสนเซ็กซี่ 24-25 ธ.ค. ฉลองตรุษฝรั่งอย่าง อลังการ ด้วยปาร์ตี้ MERRY X’ MAS @ TOSCA 31 ธ.ค. COUNTDOWN พร้อม ย่�ำ รุง่ เบิกบานสนุกสนานทีท่ อสก้า สอบถามเพิม่ เติม โทร. 086-323-7064, 086-512-2505, 02-953-8668

56 : MODERNNight


ไม้โท MAI-TOE ถนนพระราม 3 สุดยอดคลับโคโยตี้ ผ่านพ้นไป กับโปรแกรมร้อนๆ HEALTH CHECK ว่ากันว่าลูกค้าทั้งขาจรและขา ประจำ� ที่ร่างกายไม่ดี สุขภาพไม่อำ�นวย ต่างแฮปปี้ดีใจ ที่ “สาวไม้โท” มาในสไตล์พยาบาลสาวยุ่นสุดอึ๋ม หมอสาวใสๆ เสียวๆ จากแดนเกาหลี และวาบหวิวเต็มไม้เต็มมือแบบสแกนดิเนเวีย ต่างล้วนช่วย บรรเทาอาการกระเส่ า และเขย่ า อารมณ์ ใ ห้ คึ ก คั ก ยามดึ ก สอบถาม โทร. 02-683-9288-9 “เฮียสตีฟ” “ซ้อสุ” และ “GMจิตร” ย้ำ�ทุกราตรีคุ้มค่าระดับ 5 ดาว

MODERNNight : 57


MODERN SPECIAL ::

3 เซ็กซ์บอมม์ ฟอร์มสดแห่งปี!!

“อุ้ม” ลักขณา วัธนวงศ์สิริ “ครี” พัสวีพิชญ์ ศรณ์อัครภา “เมเปิ้ล” พัชชุดาญ์ พันธ์พิพัฒน์ 58 : MODERNNight


จากผลงานปฏิทินลีโอ สู่งานแสดงหนังไทยอิโรติก “น้ำ�ตาลแดง” 3 สาวเซ็กซี่ เสน่ห์ร้อนแรง ทั้งสวย ทั้งรวยความรู้ความสามารถ ดีกรี บัณฑิตปริญญา มหา’ลัยมีชื่อ ผนึกกำ�ลังสร้างความน่าตื่นตา ตื่นใจ เพิ่ม สีสันสดใส ซาบซ่า ให้แวดวงมายาคึกคักไม่เหงาไม่หงอย โมเดิร์น ไนท์ ก็ อยากให้พวกเธอมาโชว์ความเร้าอารมณ์ แต่งแต้มค่ำ�คืนพิเศษในงานปาร์ตี้ ต้องมีดีหลายเท่า ชิมิ ชิมิ!?! “อุม้ ” ลักขณา นางเอก นางร้ายอกบึม้ ม์ พีส่ าวนักร้องพรีเซ็นเตอร์ “นิวเคลียร์” 3BB ล่าสุดโชว์สรีระถ่ายปฏิทนิ สี เซ็กซี่ ซูซ่ า่ น่าเก็บไว้เป็น เจ้าของ “อุม้ ” อกหักมาเยอะ เจ็บปวดหัวใจมาแยะ ถึงเปลีย่ นแฟนบ่อย แต่ ไม่เปลีย่ นใจโชว์ความเซ็กซีเ่ ร้าอารมณ์ ให้แฟนๆ เต็มตา เต็มอิม่ ไปตลอดปี “ครี” พัสวีพิญ์ เซ็กซี่สตาร์ ไฮโซ เคยเป็นนางงามตกรอบ เคย เป็นกิ๊ก “นิกกี้ 9 นิ้ว” เป็นพีอาร์งานอีเว้นท์ ฮอตฮิต และประทับใจคน ทั้งประเทศในโฆษณางดสุบบุหรี่ เพราะครีนี่แหละ อ้อนพวกผู้ชายสูบบุหรี่

ต่อหน้าสาวๆ ว่า เนี่ย’ คุณมาทำ�ร้ายฉันทำ�ไม? ว่าแล้ว ครีเลยมีดีมาอวด ทั้งถ่ายปฏิทินภาพนู้ด เล่นหนังอาร์ “น้ำ�ตาลแดง” ให้เป็นวิชาเพศศ���กษา สอนใจวัยรุ่น รักนวลสงวนตัว ปีนี้ ครี ก็เปลือยอกถ่ายปฏิทินสี ด้วยใจรัก อยากฝากความปรารถนาดีให้แฟนๆ “เมเปิ้ล” พัชชุดาญ์ นางเอกใจถึง “ผู้หญิง 5 บาป 2” โชว์ ตู้มม์หลายเวอร์ชั่น มันส์กับข่าวฮือฮา และน่าติดตามผลงานภาพชุดวาบ หวิวให้แฟนๆ แฮปปี้ จากความงามแห่งสรีระ “เมเปิ้ล” สาวปักษ์ใต้ ผิว ขาวจั๊วะ ไม่กลัวอกหัก เพราะเธอเก่งกล้าและสามารถ ก็ขอให้รักษาความ เซ็กซี่กับความดีให้นานๆ วงการมายาจะได้มีเซ็กซี่สตาร์ คุณภาพไม่เพียง แค่อยากสร้างภาพ สร้างกระแส ถึงสวยเซ็กซี่ แต่ทำ�ตัวไม่ดี มีพฤติกรรม เน่า บัดสี ย่อมไม่ดีแน่นอน ก็ขอให้แฮปปี้ตลอดไปทุกคน นะจ๊ะ รักนะ!!

ภาพ: TV. inside

MODERNNight : 59


ENTERTAINMENT SQUARE

เซ็กซี่สตาร์ โคตรอู้ฟู่ ถึงมีสนามบินส่วนตัว ก็รักงานวงการมายานะจ๊ะ

Princess of R & B ดารานักร้องเซ็กซี่ ทั้งแฮปปี้ เรื่องชีวิตรักและงานบันเทิงเริงรมย์ น่าชม น่าเชียร ความเก่ง กล้าและสามารถ ขนาดเธอร่ำ�รวยอู้ฟุ่ เป็นคุณหนูไฮโซ มีธุรกิจ สนามกอล์ฟ แถมซือ้ เครือ่ งบินส่วนตัว มีสนามบินโอ่อา่ มโหฬาร ในบ้าน แต่ผลงานแสดงในบทเด็กสาวยากจนติดดิน ก่อนก้าวเป็น ซูเปอร์สตาร์ ในละครฮือฮาสุดแห่งปีเรื่อง “ระบำ�ดวงดาว” ทำ�ให้ แฟนๆ ทั่วประเทศรักและคิดถึงเธอด้วยใจจริง ไม่มีอิจฉาริษยา แน่นอน “ลีเดีย” แฟนเลิฟดารานายแบบรักศิลปะแม่ไม้มวยไทย “แมททิว ดีน” เธอตกเป็นข่าวดังระเบิด โดยหมอดูคอนเฟิร์มว่า ท้อง? แค่นั้นไม่พอ ยังโดนเม้าท์ให้ฉาวมีสัมพันธ์อดีตเจ้าของทีม ฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซติ ี้ (ตอนนีท้ �ำ ธุรกิจเหมืองเพชรทีแ่ อฟริกาใต้ กับรีสอร์ทหรูที่มอนเตรเนโกซะแล้ว) แต่ “ลีเดีย” แค่ร้องไห้...เสียใจและเข้าใจชะตากรรม ที่สุด

60 : MODERNNight


แล้ว “ลีเดีย” ไม่โกรธ ไม่แค้น ไม่ท�ำ ร้ายผูท้ เี่ กลียดชัง จ้องทำ�ลาย เธอ “ลีเดีย” ชนะใจแฟนคลับทั้งประเทศ เธอกลายเป็นดารานัก ร้อง ไม่เวอร์ ไม่เลือกข้าง ไม่แบ่งสี มีดีต้องโชว์ผลงาน ทั้งภาพ ชุดแฟชัน่ สือ่ เซ็กซี่ กับงานแสดงละคร ในบทเด็กสาวสูช้ วี ติ ไม่ยอม แพ้ แม้จะโชว์สรีระเล่นบทพริตตี้ สาวเชียรเบียร์ สาวคาราโอเกะ ก็สะท้านภาพชีวิตจริงของเด็กสาวๆ ในยุคสมัยปัจจุบัน เรียนไป ด้วย รับจ๊อบทำ�งานวงการบันเทิงไปด้วย “ขายผลงาน ไม่ขายศักดิ์ศรี” ณ วันนี้ “ลีเดีย” จะมี อนาคตสดใส เป็นขวัญใจแฟนๆ ทุกรุน่ ทุกวัย เพราะย้ายออกจาก ค่าย RS แล้วมีแต่ เฮง เฮง เฮง!! (ภาพ :

mars / mix)

MODERNNight : 61


หอแต๋วแตกแหวกชิมิ ผู้กำ�กับ พจน์ อานนท์

นักแสดง จาตุรงค์ ม๊กจ๊ก, เอกชัย ศรีวิชัย, ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์, โก๊ะตี๋ - เจริญพร อ่อนละม้าย, จันทร์เพ็ญ คงประกอบ, แท็ค - ภรัณยู โรจนวุฒธิ รรม, วีรดิษฐ์ ศรีมาลัย, มดดำ� - คชาภา ตันเจริญ, ชัยวัฒน์ ทองแสง ความเดิมจากภาคที่แล้ว (หอแต๋วแตกแหกกระเจิง) กะเทยสามพีน่ อ้ งได้ชว่ ยปลดปล่อยวิญญาณ อุษามณี ผีนางรำ� ที่ถูกจองจำ�หลายสิบปีสำ�เร็จ ชื่อเสียงของเจ๊สามพี่น้องและ แพนเค้ ก ผี คู่ บุ ญ เพื่ อ นซี้ ข องสามเจ๊ โ ด่ ง ดั ง จนมี ค นเขี ย น จดหมายมาขอความช่วยเหลือ ให้เจ๊ทั้งสามช่วยมาบริหาร maison la’dolce vita หอพักชายล้วนทีม่ คี วามลับแอบแฝง ภารกิจใหม่ของสามเจ๊เริ่มต้นด้วยความสงสัย อยาก รูว้ า่ ใครกันทีเ่ ขียนจดหมายมาขอความช่วยเหลือ แล้วหอแห่ง นี้มีอะไรที่เป็นปริศนาให้ค้นหา สามเจ๊เริ่มภารกิจตั้งแต่คืน แรกที่ไปถึง คำ�สัง่ ของแววสวาทคนดูแลหอเก่าทีส่ งั่ ห้ามย่างกาย เข้าไปในหอแดงโดยเด็ดขาด บวกกับภาพหนุ่ม ๆ ที่วิ่งหนี หัวซุกหัวซุนออกมาจากหอแดงกันในยามค่�ำ คืน ทำ�ให้สาม เจ๊และผีแพนเค้กพยายามทุกวิถที างทีจ่ ะค้นหาความจริงที่ แววสวาทพยายามปกปิด ระหว่างภารกิจแพนเค้กได้เจอกับแท่งทอง หนุ่ม หล่อที่อาศัยอยู่ที่หอแห่งนั้น แพนเค้กตกหลุมรักแท่งทอง เข้าอย่างจัง แต่ก็เจออุปสรรคก้อนใหญ่ เพราะเจ๊ทั้งสาม ก็หลงรักแท่งทองเหมือนกัน ความวุ่นวายแบบฮาๆ ยามที่สี่สาวพยายามหา วิธีเอาชนะใจแท่งทอง บวกกับความหลอนที่อดไม่ได้ที่ จะปล่อยเสียงฮาในการค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่ในหอ รับรองว่าหอแต๋วแตกแหกชิมิ จะมาชวนให้ทกุ ท่านฮากัน สนั่นจนต้องหวั่นว่าจะตกเก้าอี้

62 : MODERNNight


สุดเขต...สเลดเป็ด

กำ�กับโดย ฤกษ์ชัย พวงเพ็ชร์

นักแสดงนำ� เป้ อารักษ์, ยิปโซ รมิตา, ค่อม ชวนชื่น, โก๊ะตี๋,ตุ๊กกี้/ เมื่อโลกเหวี่ยงคนเข้าใจยากมาเจอคุณ!!! พวกเค้าอาจจะไม่ได้แปลก แค่เพราะคุณยังไม่ชิน!?!... “สุดเขต” (เป้-อารักษ์ อมรศุภศิริ) หนุ่มหล่อเซอร์ที่ประกาศชัดตัวเอง คือ “อินดี้” โดยไม่จ�ำ เป็นแคร์ใครหน้าไหน หรือหวังให้ใครมายอมรับ   “อัน เด้อ” (โก๊ะตี๋ อารามบอย) หนุ่มตัวสั้นที่ไม่เคยลิ้มรส “ชัยชนะ” แต่ตลอดเวลา เขากลับหาได้ยอมแพ้ตอ่ อะไรง่ายดาย  “มะยม” (ยิปโซ-รมิตา มหาพฤกษ์พงศ์) สาวหมวยที่มีค�ำ ว่า “เหงา” เคียงกาย จะมี หรือไม่มีใครในหัวใจ ก็ไม่ใช่เรื่อง ใหญ่สำ�หรับเธอ  “กิ๊ฟซี่” (ตุ๊กกี้-สุดารัตน์ บุตรพรหม) สาวหน้าบ้านๆ ที่ไม่ “ห่วงสวย” อยู่แล้ว นั่นเพราะที่ผ่านมาเธอไม่มีความสวยให้ห่วงไง  เมื่อ 4 คนประหลาดโคจรมาเจอกัน เรื่องราวประหลาดๆ จึงเกิดขึ้นพร้อมเสียงฮาลั่น ล้าให้ข�ำ จนท้องคัดท้องแข็ง ถ้าคุณบอกว่าไม่แคร์ที่ไม่มีใครเข้าใจ ถ้าคุณบอกว่าไม่สนจะมีใครยอมรับในตัวคุณมั้ย..... ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ต้องการชนะ..... ถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่บอกว่าตัวเองไม่ห่วงสวย..... ถ้าคุณบอกว่าคุณอยู่คนเดียวได้โดยไม่เคยเหงาเลย..... คุณกำ�ลังโกหก... ใครประหลาด หรือ คุณโกหก ร่วมกันค้นหาคำ�ตอบ

สาระแนเห็นผี

ผู้กำ�กับ นฤบดี เวชกรรม

นักแสดง มาริโอ้ เมาเร่อ, พัชราภา ไชยเชื้อ, พงศ์พิชญ์ ปรีชาบริสุทธิ์ กุล, โก๊ะตี๋ - เจริญพร อ่อนละม้าย, หอย - เกียรติศักดิ์ อุดมนาค, เปิ้ล นาคร ศิลาชัย ลองนึกดูซิว่าจะมีอะไรในชีวิตที่ทำ�ให้คนเราตกอยู่ในฐานะ “คนดวง ซวย” ได้ แต่สาหรับ 2 หนุ่มเพื่อนซี้วัยเบญจเพศอย่าง ยี (สตาร์บัคส์) และโด้ (มาริโอ้ เมาเร่อ) คือคนดวงตกโคตรซวยขนานแท้ เมื่อดันแสบซ่าส์ไม่เลือกที่ เป็นเหตุให้ถูกสจ.อ๋า (สุเชาว์ พงษ์วิไล) ผู้มีอิทธิพลไล่ยิงหนีตายกันอุตลุต ก่อน ทีจ่ ะพากันโดดหนีขนึ้ รถ ราตีส้ าวโคโยตี้ (อัม้ พัชราภา) ทีเ่ มาไม่ได้สติแถมบังคับ ให้เจ้าหล่อนช่วยซิง่ รถพาหนี แต่เคราะห์ซ�้ำ กรรมซัดน้�ำ มันหมด ทัง้ 3เลยต้องแวะ เข้าวัดเจอสัปเหร่อหน้าเหมือนผี ทำ�ให้นบั จากวินาทีนไี้ ปทัง้ 3 ได้กา้ วเข้าไปสูโ่ ลก เร้นลับทีไ่ ม่ควรสัมผัส กลายเป็นจุดเริม่ ต้นของหายนะทีไ่ ม่ควรเกิดขึน้ มันคือสุด ยอดความซวยสมบูรณ์แบบที่ไม่มีใครอยากได้เจอ เมื่อต้องรับรู้และเห็นในสิ่งที่ ไม่ควรเห็น ผ.สระอี....ผี จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำ�ให้ทั้ง 3 กลายเป็นที่ต้องการตัวของทุกหน่วย งาน ทั้งหมดต้องรวบรวมความกล้าชิ่งผีหนีต�ำ รวจแถมงานนี้ยังมีสายสืบนอก เครื่องแบบ (เปิ้ล, หอย) ที่ออกตามล่า แหม!!!มันบ้าจริงๆ เล้ย!!! แต่เนี่ยะ เพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้นนะ ยังมีอีกสารพัดเรื่องชวนช็อคที่พร้อมจะน็อค 2 หนุ่ม 1 สาว จนแทบเอาชีวติ ไม่รอด ชนิดทีว่ า่ ทัง้ ฮาทัง้ หลอนไปตลอดทาง.............เฮ้อ !!! และนี่คือเรื่องราวที่ชวนขนพองสยองฮาของ “สาระแนเห็นผี” รับรองว่า ทุกอย่างที่เกิดขึ้นย่อมเหนือการคาดเดา....หุหุหุ ฮิฮิฮิ

MODERNNight : 63


Hereafter (Warnerbros.)

นำ�แสดง : แมตต์ เดมอน, ไบรซ์ ดัลลัส ฮาวเวิร์��� กำ�กับ : คลินท์ อีสต์วูด ภาพยนตร์เรื่อง Hereafter บอกเล่าเรื่องราวของคน 3 คนที่สัมผัสกับความตายในรูป แบบที่แตกต่างกัน โดยมี แมตต์ เดมอน มารับบทเป็น จอร์จ หนุ่มโรงงานชาวอเมริกันที่ มีสัมผัสพิเศษกับชีวิตหลังความตาย ขณะเดียวกันที่ แมรี่ นักข่าวชาวฝรั่งเศสก็สัมผัส กับประสบการณ์เฉียดตายที่ทำ�ให้เธอเสียขวัญ พอๆ กับ มาร์คัส นักเรียนหนุ่มจาก ลอนดอน ก็ต้องประหลาดใจเมื่อไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ตัวเขาเลย ทั้งสามจึงต้องมาค้นหา ความจริงของสิ่งทีต่ ่างคนกำ�ลังประสบอยู่ จนในทีส่ ดุ ชีวิตเขาก็ถกู ขวางและถูกเปลี่ยนไป ชั่วนิรันดร์ด้วยความเชื่อของพวกเขานั่นเอง

Alpha and Omega 3D

กำ�กับ : แอนโธนี่ เบล, เบน กลัค ฮัมฟรีย์ เป็นหัวหน้าหมาป่ากลุ่มโอเมก้า เขามีไหวพริบและใช้ชีวิตกับฝูงหมาป่า วัยรุ่น คติพจน์ของเขาคือ “ทำ�ให้ทุกคนหัวเราะ” ในขณะที่ เคท เป็นหัวหน้าหมาป่ากลุ่ม อัลฟ่า เธอรู้หน้าที่ของตัวเองและมีระเบียบวินัย คติพจน์ของเธอคือ “ฉันคือเจ้านายทุก คน” แต่แล้ว เคท และ ฮัมฟรีย์ หมาป่าสองตัวที่ไม่มีอะไรเหมือนกัน ก็ถูกจับตัวโดยเจ้า หน้าทีเ่ ขตป่าสงวนและส่งถูกข้ามประเทศ ทำ�ให้ทงั้ คูต่ อ้ งร่วมกันเดินทางไปกว่า 1,000 ไมล์ เพื่อหาทางกลับบ้าน ทั้งสองต้องออกผจญภัยข้ามภูเขาสูง เผชิญหน้ากับสิงห์รถบรรทุก หมีขี้โมโห ตัวเม่นเบื่อโลก และอีแร้งนักกอล์ฟที่มีเป็ดเป็นแค็ดดี้คู่ใจ ในขณะเดียวกันหมาป่าสองกลุ่ม ที่ขาดผู้นำ�ก็เริ่มมีปัญญา และมีเพียง เคท และ ฮัมฟรีย์ เท่านั้นที่จะยุติเรื่องราวทั้งหมด... เพียงแต่พวกเขาต้องรีบกลับไปให้ทันนะ

Morning Glory

ทีมนักแสดง เรเชล แม็คอดัมส์/แฮร์ริสัน ฟอร์ด/ ไดแอน คีตัน/ แพทริค วิลสัน เจฟฟ์ โกลด์บลัม กำ�กับ : โรเจอร์ มิเชลล์ (ROGER MICHELL) Morning Glory หรือ ยำ�ข่าวเช้ากู้เรตติ้ง คือภาพยนตร์คอเมดี้ โรแมนซ์เรื่องใหม่ ที่กำ�กับโดย โรเจอร์ มิเชลล์ จาก Nothing Hill และเขียนบทโดยอาไลน์ บรอช แม็คเคนน่า จาก The Devil wears Prada ภาพยนตร์เรื่องนี้นำ�แสดงโดย เรเชล แม็คอดัมส์ม, แฮร์ริ สัน ฟอร์ด,ไดแอน คีตนั และแพทริค วิลสัน ทีน่ �ำ เสนอเรือ่ งราวโลกทีแ่ สนดุเด็ดเผ็ดมันของ วงการทีวีรายการถ่ายทอดสด เมื่อโปรดิวเซอร์รายการข่าวสาวมือใหม่ (แม็คอดัมส์) ที่ ตอบรับความท้าทายทีจ่ ะต้องพลิกฟืน้ รายการข่าวภาคเช้าทีก่ �ำ ลังย่�ำ แย่ พยายามกูร้ ายการ ภาคเช้าที่กำ�ลังดิ่งลงเหวด้วยการเข้าไปจัดการกับสองผู้รายงานข่าว (แฮร์ริสัน ฟอร์ด) มาเข้าคู่กับพิธีกรร่วมที่ไม่ถูกชะตากัน (ไดแอน คีตัน) แต่รูปการณ์กลับกลายเป็นว่ามัน กำ�ลังจะยิ่งดิ่งลงเหวไปเร็วขึ้น พร้อมๆ กับดึงเอาอาชีพและชีวิตของเธอไปด้วย   

64 : MODERNNight


THE KING’S SPEECH

นักแสดง - คอลิน เฟิร์ธ, เจฟฟรีย์ รัช และ เฮเลนน่า บอนแฮม คาร์เตอร์ ผู้กำ�กับ - ทอม ฮูเปอร์ “THE KING’S SPEECH” ว่าด้วยเรือ่ งราวของบุรษุ ผูต้ อ่ มาขึน้ ครองบัลลังก์เป็น กษัตริย์จอร์จที่ 6 พระบิดาของราชินีอลิซาเบ็ธที่ 2 ภายหลังพระเชษฐาของพระองค์ สละราชสมบัติ จอร์จ (คอลิน เฟิร์ธ) ต้องขึ้นครองราชย์แทนอย่างไม่ได้เตรียมใจนัก แต่ด้วยปัญหาอาการพูดติดอ่างซึ่งนำ�มาสู่ความกังวลว่าจะไม่เหมาะสมที่จะเป็นกษัตริย์ ที่ดี จอร์จได้รับความช่วยเหลือจากไลโอเนล ลอจ (เจฟฟรีย์ รัช) นักบำ�บัดอาการ บกพร่องทางการพูด จนเกิดเป็นมิตรภาพ และทำ�ให้จอร์จเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ต่อมา

THE INCITE MILL

10 คน 7 วัน ท้าเกมมรณะ

ผู้กำ�กับ ฮิเดโอะ นากาตะ นักแสดง เท็ตซึยะ ฟูจิวาระ, ฮารุกะ อายาเสะ, ซาโตมิ อิชิฮาระ, อาเบะ สึโยชิ 112,000 เยน ต่อชั่วโมง! เหล่าชายและหญิงทั้ง 10 คนก้าวเข้าสู่สถานที่ก่อสร้างลึกลับที่เรียกว่าบ้าน พาราโนเอีย เพือ่ เงินรางวัลงานพาร์ทไทม์ทมี่ กี ารจ่ายให้สงู อย่างคาดไม่ถงึ ยูกิ ชายหนุม่ ทำ�งานพาร์ทไทม์ อันโด ประธานคนเก่าของบริษัทที่มีการล้มละลาย ฟูชิ แม่ที่อาศัยอยู่ ที่บ้าน อิวาอิ คนที่ไม่มีที่มาที่ไป นิชิโนะ ชายวัยกลางคนที่ถูกลดสถานภาพ โอซาโกะ แพทย์ฝึกหัด วากานะ ช่างแต่งเล็บ เซกิมิสุ ผู้ออกแบบเวปไซต์ โชโกะ อดีตพนักงาน ออฟฟิศ มากิ นักศึกษามหาวิทยาลัย พวกเขาต่างต้องการเงินเพือ่ เหตุผลบางประการ จนในทีส่ ดุ ยูกกิ ไ็ ด้รถู้ งึ ความน่าสะพรึงกลัวทีซ่ อ่ นอยูใ่ นเกมท้าตายปริศนานี้ จากนัน้ ใคร จะสามารถออกจากบ้านพาราโนเอียได้ด้วยเงินรางวัลอันสูงสุดที่อยู่ในมือ?

Space Battleship Yamoto

กำ�กับ : ทาคาชิ ยามาซากิ นำ�แสดง : ทาคุยะ คิมูระ/ เมอิสะ คุโรกิ/ โคยูกิ /มาซาโตะ อิบุ เรือ่ งราวใน Space Battleship Yamato เกิดขึน้ ในปีค.ศ. 2199 เมือ่ โลกถูกรุกราน โดยจักรวรรดิกามิลัส ที่บังคับให้มนุษย์เลือกว่าจะยอมแพ้หรือสูญพันธุ์ มนุษย์เลือกที่ จะต่อต้านจึงถูกระดมยิงด้วยระเบิดอุกกาบาต ซึง่ บรรจุดว้ ยกัมมันตภาพรังสีทเี่ ป็นเหตุ ให้พื้นผิวโลกแห้งแล้งจนผู้คนต้องอพยพลงไปอยู่ใต้ดิน เมือ่ กัมมันตภาพรังสีแทรกซึมเข้าสูฐ่ านทีม่ นั่ สุดท้าย กองกำ�ลังพิทกั ษ์โลกทีเ่ ป็น หน่วยงานพิเศษต่อต้านจักรวรรดิกามิลัส จึงขุดโครงการนำ�เรือประจัญบานยามาโตะที่ ถูกยิงจมในสงครามโลกครั้งที่สอง มาดัดแปลงใช้เป็นยานอวกาศเพื่อทำ�ภารกิจค้นหา ดาวเคราะห์อิสแกนดา และนำ�เครื่องกำ�จัดกัมมันตภาพรังสีมาเยียวยาโลก โดยพวกเขา มีเวลาปฏิบัติภารกิจไม่ถึงปีก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป

MODERNNight : 65


เจ้าชายวิลเลี่ยม

รวมสุดยอด ดี-แย่ เซ็งแซ่

ปีเสือฮอลลีวู๊ด...ถึงคุณๆ!! เดินทางมาพบกับท่านผู้อ่าน ฉบับนี้ ก็เดินทางมาถึงเดือนสุดท้ายของปี เสือ และกำ�ลังเข้าสู่ เฮฮาปาร์ตี้แฮปปี้ แอนดิ้ง กับเทศกาล “ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ ปีใหม่” ในหน้านีก้ ค็ งเป็นเรือ่ งราว ของการ สรุปสุดยอดทอดกล้วยในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่ ง มี ข่ า วคราวในแวดวงบั น เทิ ง ต่ า งแดน เยอะมาก ที่มาให้อัพเดท ที่มีทั้งข่าวฉาว และข่าวคราวในแง่ดี เลยเป็นประเพณีนยิ ม ที่จะต้องย้อนถึงเรื่องราวข่าวฮอตทั้งหลาย ที่กลายมาเป็น “ท็อก ออฟ เดอะ ทาวน์” ส่วนจะมีข่าวคราวเรื่องใดนั้น ก็มีมาให้ได้ ยลกัน ว่าแล้วก็ออกไปรูดปีด๊ ...ดดด ณ บัด NOW!!! ... ออกสตาร์ตที่...ยอดแย่ เรื่องนิสัยของวงการฮอลลีวู๊ด “ลินด์ซีย์ โลแฮน” นางเอกจอมฉาวแห่ ง วงการ ฮอลลีวู้ด เหมือนกำ�ลังจะกลับมาดี แต่ ล่าสุดต้องพบกับวิบากกรรม เหตุเพราะ การที่เธอถูกศาลสั่งให้เข้ารับการบำ�บัดยา เสพติด ส่งผลให้ทางผูส้ ร้างภาพยนตร์เรือ่ ง ‘’Inferno’’ หนังอัตชีวประวัติของ “ลินดา เลิฟเลซ” ดาวโป๊ระดับตำ�นาน ตัดสินใจ ถอนข้ อ เสนอที่ จ ะให้ เ ธอรั บ บทสำ � คั ญใน เรื่องนี้ เนื่องจากไม่สามารถรอคอยได้อีก ฟ้องกันเป็นมหา ต่อไปแล้วนั่นเอง... กาพย์ ไม่จบไม่สิ้นจริงๆ...”โจ แจ็กสัน” พ่อจอมบ้าอำ�นาจของ “ไมเคิ่ล แจ็กสัน” ราชาเพลงป็ อ ปผู้ ล่วงลับ จัดการยื่น ฟ้อง “ดร.คอนราด เมอร์ เ รย์ ” หมอ ป ร ะ จำ � ตั ว ข อ ง ลู ก ชาย กั บ ศาล รั ฐ บ า ล ก ล า ง สหรั ฐ ฯ อี ก รอบ โ ด ย ค ร า ว นี้ ล า ก บริษทั ขายยา ทีเ่ ป็น คนส่ ง ยาสลบโปร โฟฟอล ต้นเหตุที่ ทำ � ให้ ย อดนั ก ร้ อ ง จ อ ม ลู บ เ ป้ า ต้ อ ง

ลินเซย์ โลแฮน

66 : MODERNNight

ลาโลกมาเป็นจำ�เลยด้วยซะเลย หลังจาก ถูกศาลนครลอสแอนเจลีสปฏิเสธจะเปิด พิจารณาคดี ที่ “แจ็กสัน ซีเนียร์” กล่าวหา ดร.เมอร์เรย์ มีความผิดข้อหากระทำ�ให้ตาย โดยผิดธรรมชาติ หลังจากยอมรับว่า เป็น คนฉีดโปรโฟฟอล และยากล่อมประสาทอีก หลายสิบชนิด จนทำ�ให้ ไมเคิ่ล หัวใจวาย ตาย เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ปีที่แล้ว... ฐานะดีแต่มาตรฐานห่วย..ตำ�แหน่งนีก้ ต็ อ้ ง ยกให้กบั นักแสดงสาวไฮโซ ทายาทโรงแรม ฮิลตัน “ปารีส ฮิลตัน” ด้วยเหตุเพราะรอบ ปีที่ผ่านมา เธอซ่าไม่เลิก ทั้งพี้กัญชา โดน แบนห้ามเข้าประเทศโน้น ประเทศนี้ รวม ทัง้ ข่าวฉาวหิว้ “คริสติโน่ โรนัลโด้” แซนวิช พร้อมน้องสาว ที่เธอนั้น ออกมาเผยแบบ ตะกุกตะกัก ตำ�แหน่งไฮโซจอมฉาว เธอจึง คว้าตำ�แหน่งนี้ไปครอง แบบซุปเปอร์ยอด แย่ ชนิดไม่มีตัวแข่ง...คิกคิกคิก... คู่หึง แห่งปี...อารมณ์หงึ หวงของ “แองเจลินา่ โจ ลี่” นางเอกหัวใจแม่พระ ดูจะทวีความ รุนแรงมากขึน้ เรือ่ ยๆ ชนิดไม่สนหัวใครทัง้ นั้น ล่าสุดโดนนินทาว่า เธอออกอาการ โกรธปรี๊ดขึ้นสมอง หลังรู้ข่าวว่า “แบรด พิตต์” สามีสุดหล่อของเธอ โทรศัพท์ไปหา “คอร์ทนีย่ ์ ค็อกซ์” นักแสดงสาวคนดัง เพือ่ ปลอบใจที่ ต้ อ งแยกทางกั บ สามี “เดวิ ด อาร์ เ ควตต์ ” เนื่ อ งจากเป็ น ที่ รู้ กั น ว่ า “ค็อกซ์” คือเพื่อนรักของ “เจนนิเฟอร์ อนิ สตั น ” ดาราคนดั ง เมี ย เก่ า ของพิ ต ต์ นัน่ เอง...งานนีเ้ ลยร้อนฉ่า เหตุเสียทองเท่า หัว ไม่ยอมเสียผัวให้ใคร...ฮะแฮ่ม!!... ทราโวต้า...ผู้ชายแอ๊บแบ๊ว...อยู่ดีๆ ก็งานเข้า “จอห์น ทราโวลต้า” นักแสดง มากฝีมือ แห่งวงการฮอลลีวู้ด เมื่อ “โรเบิร์ต แรนดอล์ฟ” นักเขียนจอมแฉ เจ้ า ของหนั ง สื อ ฉาว ที่ ก ล่ า วหาว่ า “ทราโวลต้า” เป็นพวกรักร่วมเพศ ออก มาอ้างว่าเขาโดนชายแปลกหน้าขับรถ ประกบไล่ลา่ และพยายามทีจ่ ะเบียดรถ ของเขาให้หลุดออกจากถนนถึง 2 ครั้ง 2 คราในวันเดียวกัน โดยเชื่อว่า บางที่

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด น่ า จะเกิ ด จากความแค้ น ของลัทธิไซเอนโทโลจี้ ที่เขา บั ง อาจแฉ “ทราโวลต้ า ” สมาชิกลัทธิชนั้ สูงว่าเป็นเกย์ จนสะท้านวงการบันเทิง... สาวสุ ด เพี้ ย น...”เอมี่ ไวน์เฮาส์” นักร้องโซลมาก พรสวรรค์ หลังออกมาบอก ว่า เธอไม่ได้เล่นยามานาน กว่า 3 ปีแล้ว และสุขภาพ ร่างกายของเธอก็แข็งแรงขึน้ เอมี่ มาก เท่านั้นไม่พอ ยังบอก ด้วยว่าตอนนี้ หันมาเน้นทำ�เสือ้ ผ้าขาย เอา สไตล์การแต่งตัวแบบทีต่ วั เองชอบเป็นหลัก ทัง้ ยังเป็นการทำ�เสือ้ ผ้าร่วมกับแบรนด์กฬี า ดังอย่าง เฟร็ด เพอร์รี่ ซะด้วย...ล่าสุด เพีย้ นไม่หยุด องค์กรสัวต์ตอ่ ต้านอย่างหนัก เพราะดันเอาเนื้อแท้มาทำ�ชุดแซก เล่นเอา คนทั้งงานถึงกับ “อึ้งทึ่งเสียว” เลยต้องยก ตำ�แหน่งนักร้องพรสวรรค์สุดเพี้ยนไปให้ เธอครอง... ซวยเข้าคุก...วิบากกรรมเล่น งาน เลยต้องเข้าไปชิมรสชาติคุกเพราะ เลี่ยงภาษี...เจตนาทำ�ผิดชัดเจนก็ต้องคุก สถานเดียว “เวสลี่ย์ สไนป์ส” พระเอกแอ็ กชั่นผิวสี เจ้าของบทนักล่าแวมไพร์จาก “Blade” ถูกศาลรัฐบาลกลางสหรัฐฯ สั่ง ให้เขามอบตัวเพือ่ รับโทษจำ�คุก 3 ปี ในคดี หลบเลี่ยงภาษี หลังจากพยายามยื้อคดี มายาวนานกว่า 2 ปี... สาวๆซดแห้ว เศร้ า กั น ทั้ งโลก ก็ ต้ อ งยกให้ กั บ ข่ า ว

โจลี่-พิตต์

เอมี่ ไวน์เฮ้าส์

อภิเษกสมรสของ “เจ้าชาย วิ ล เ ลี่ ย ม ” เ มื่ อ สำ � นั ก พระราชวังอังกฤษ ประกาศ ว่า “เจ้าชายวิลเลี่ยม” และ พระคู่หมั้น “เคท มิดเดิล ตัน” จะเข้าพิธีอภิเษกสมรส ที่มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ ในกรุงลอนดอน ในวันที่ 29 เมษายนปีหน้า โดยเตรียม จัดงานอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้ ไวน์เฮ้าส์ ประเพณีเก่าแก่ให้คนทั้งโลก ได้ประทับใจ แหล่งข่าวคลุกวงในเผย จะ เลือกโบสถ์อายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปีเป็น สถานที่จัดพิธี เพราะประทับใจในความ สวยงาม และสามารถรองรับบุคคลสำ�คัญ ที่จะได้รับเชิญได้มากถึง 2,200 คน...เลย ส่งผลให้ “เดวิด คาเมรอน” นายกรัฐมนตรี อั ง กฤษ ออกมาประกาศให้ วั น ที่ 29 เมษายนเป็ น วั น หยุ ด พิ เ ศษของสหราช อาณาจักรเพือ่ ให้ประชาชนได้มสี ว่ นร่วมใน ช่วงเวลาแห่งความสุขครั้งนี้อย่างเต็มที่... ยอดพระเอกสูม้ ะเร็ง...เรือ่ งของกำ�ลังใจ สำ�คัญเหนือกว่าสิ่งอื่นใดเสมอ “ไมเคิ่ล ดั๊ ก ลาส” พระเอกรุ่ นใหญ่ ข องฮอลลี วู้ ด ปรากฏตัวให้สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ ครัง้ แรก นับตัง้ แต่ประกาศว่าเขากำ�ลังป่วย เป็นโรคมะเร็งในลำ�คอ โดยพร้อมจะเข้าสู่ การรักษาสุดโหด 8 สัปดาห์ และยืนยันว่า มีกำ�ลังใจที่ดีในการพิชิตโรคร้าย หลังจาก หมอที่ดูแลให้โอกาสที่เขาจะหายเป็นปกติ


บริทนี่ย์

ถึง 80 เปอร์เซ็นต์...งานนี้เลยยกตำ�แหน่ง พระเอกคนเหล็ก ที่หัวใจเกินร้อย และไม่ หลุ ด โลก ยอมแพ้ กั บ โรคร้ า ย... สุดๆ...”เลดี้ กาก้า” ป็อปสตาร์เจ้าของ เพลงฮิต ‘’Poker Face’’ ยอมรับว่ายา เสพติดช่วยทำ�ให้เธอมีจนิ ตนาการกว้างไกล ในการสร้างสรรค์ผลงานเพลง ‘’การใช้ยา เสพติ ด ทำ � ให้ ฉั น สร้ า งงานศิ ล ปะที่ ฉั น ต้องการได้ และมันเป็นแรงบันดาลใจ มี บางคนสามารถพบแรงบันดาลใจจากด้าน มืด ฉันก็เป็นหนึ่งในพวกนั้น สิ่งที่ท�ำ ให้ฉัน แตกต่างก็คอื ถ้าฉันเล่นยา ฉันก็สร้างสรรค์ งานดนตรีไปด้วย ฉันไม่ได้สักแต่จะเล่นยา พร่ำ�เพรือ่ ’’... พญาเสือเตียงหักเหตุชอบ ซุกกิ๊ก...ปิดตำ�นานหลุดที่ 19... แก้วร้าวมี แต่รอวันแตก “ไทเกอร์ วูด้ ส์” ยอดโปรคาส โนวา ผู้นิยมเล่นกอล์ฟหลุม 19 เป็นชีวิต จิตใจ วัย 34 ปี แถลงยืนยันเขาได้หย่าขาด กับ “เอลิน นอร์เดเกรน” ภรรยาชาว สวีเดนวัย 30 ปี และยุติชีวิตรักบันลือโลก อย่ า งเป็ น ทางการแล้ ว นั บ ตั้ ง แต่ ชี วิ ต คู่ ฉาวโฉ่กระหึ่มโลกของเขาถูกสื่อขุดคุ้ยมา ประจานตลอด 9 เดือนที่ผ่านมา เผยแม้ จะแยกทางใครทางมัน แต่จะร่วมมือกัน ดูแลอนาคตของแก้วตาดวงใจทัง้ สองต่อไป ให้ดที สี่ ดุ ... โคตรเซ็งแห่งปี...เพราะโดน เสี ย บ นั บ ตั้ ง แต่ โ ด่ ง ดั ง ทะลุ ว งการจาก ‘’Pretty Woman’’ ในปี 1990 เป็นต้น มา “จูเลีย” ก็แทบจะกลายเป็นนางเอก

เลดี้ กาก้า

ไทเกอร์ วูดส์

เบอร์ 1 ของ ว ง ก า ร ฮอลลี วู้ ด มา นั บ จ า ก นั้ น ขณะทีผ่ ลงาน ใน ‘’Erin Brockovich’’ อีก 10 ปี ต่ อ ม า ทำ � ให้ เ ธอได้ รางวั ล ออส การ์นักแสดงนำ�หญิงยอดเยี่ยม แต่อย่างที่ บอก ชื่อเสียงเงินทองไม่เข้าใครออกใคร เลยมีขา่ วว่าเธออิจฉา และเซ็งมากทีป่ ล่อย โอกาสเล่นหนังดีๆ ไป ก่อนหน้า ‘’The Blinde Side’’ ทีเ่ ธอคงอ่านบทแล้วไม่โดน เลยปฏิเสธ แต่กลับส่งให้บูลล็อกได้ออสกา ร์ดารานำ�หญิง ย้อนไป ‘’Shakespeare In Love’’ ก็แว่วๆ มาว่าหลุดมือเธอไป อยู่กับ “กวินเน็ธ พัลโทรว์” ซึ่งลงเอยด้วย การได้ออสการ์เช่นกัน โดยแหล่งข่าวบอก ว่า บูลล็อกกลายเป็นมารผจญอันดับหนึ่ง ของเธอไปแล้ว เนื่องจากเป็นคนที่โดนสตู ดิโอหนังดึงมาเสียบเล่นแทนเธอในหนังโร แมนติกคอมเมดี้เรื่องฮิต รายได้ทะลุร้อย ล้านอย่าง ‘’The Proposal’’ ด้วย ... จอมซกมก..อะไรมันจะทุเรศได้ขนาดนั้น “เจสั น ทราวิ ค ” ผู้ ดู แ ลส่ ว นตั ว ของ “บริตนี่ย์ สเปียร์ส” ป็อปสตาร์สาวคนดัง ตกเป็ น ข่ า วยื่ น คำ � ขาดกั บ นั ก ร้ อ งสาวว่ า กรุณาไปทำ�เนื้อตัวให้สะอาดหมดจด ทั้ง เสื้อผ้า และทรงผม เพราะเบื่อกลิ่นเหม็น เปรี้ยว ชี้ถ้าหากยังขี้เกียจชำ�ระร่างกาย แบบนีต้ อ่ ไป เขานีแ่ หละจะเป็นฝ่ายไปจาก ชีวติ ของเธอเอง... ฉาวเพราะเต้าโผล่... เวทีขาอ่อนโลก ฉาวจนได้...การประกวด นางงามจักรวาลหรือมิสยูนิเวิร์ส 2010 ทั้งๆ ที่อีกไม่กี่วันก็จะถึงรอบตัดสินได้ ตัวนางงามคนใหม่มาประดับวงการอยู่ รอมร่ อ หลั ง จากที่ มี ภ าพหวิ ว สาวสวย

ปืนเปลือย

เ ป ลื อ ย เ ต้ า อล่างฉ่าง เ พื่ อ ระบายสี เรือนร่าง ปารีส ฮิลตัน ห รื อ ‘’บอดีเ้ พนต์’’ ราวกับนางแบบนูด้ เสียอย่าง นั้���!!! ... แก่แดดที่สุด...นอกจากเป็น สาวเป็นแส้แล้ว “ไมลี่ย์ ไซรัส” ยังเป็นแค่ สาวน้อยวัยรุน่ เท่านัน้ ด้วย แต่อย่างทีม่ ขี า่ ว ออกมาเป็นระยะๆ ไมลี่ย์ ไม่ค่อยมีใจเป็น เด็กสักเท่าไหร่ ล่าสุดไม่รู้ไปเม้าท์กับใคร อีท่าไหน โดนนินทาเสียงดังว่า ตั้งเป้าเอา ไว้อย่างแก่แดดเลยว่า จะเอา ‘’นม’’ เนี่ย ไปขึ้นเขียงให้หมอผ่าตัด อัพไซส์ให้มันบิ๊ก เบิ้มมหึมา !!... วิวาห์ฟ้าแลบ...นักร้อง หนุ่มร็อบบี้ วิลเลี่ยม วัย 36 ปี จัดงาน วิวาห์แบบเรียบง่ายทีแ่ มนชัน่ ราคา 10 ล้าน ปอนด์ (ราว 480 ล้านบาท) ในเมืองลอส แอนเจลีส โดยมีการติดตั้งกระโจมสีขาว ขนาดใหญ่ 3 แห่งในสวนหลังบ้านของป็อป สตาร์ดัง ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นมี เพียงสมาชิกในครอบครัว และเพื่อนสนิท เพียง 25 คนที่ถูกรับเชิญ “นิวส์ ออฟ เดอะ เวิลด์” หนังสือพิมพ์จอมสอดรู้ของ ประเทศอั ง กฤษเผยว่ า งานเริ่ ม ต้ น ขึ้ นใน เวลา 5 โมงเย็นของประเทศสหรัฐฯ หลัง จากวิลเลี่ยมส์ ล้มเลิกแผนที่จะจัดพิธีแลก คำ�สาบานรักบนเกาะซานต้า คาตาลินา่ ที่ ตัง้ อยูห่ า่ งจากชายฝัง่ แคลิฟอร์เนีย 20 ไมล์ เพราะมีขา่ วรัว่ ออกมา 1 วันก่อนหน้า ... เจ้าแม่เซ็กโฟน...หนุ่มๆสมหวังทั่วโลก... นางเอกสาวหนังบู๊ “นางฟ้าชาร์ล”ี (Charlie’s Angels) วัย 35 ปี มีประสบการณ์ ความรั ก ที่ โ ชกโชน ทั้ ง กั บ “ฟาบริ ซิ โ อ โมเร็ตติ” มือกลองวง The Strokes ...นอกจากนี้ เ ธอยั ง เคย แต่งงานกับ “ทอม กรีน” ดาราคอมเมดี้ ม าก่ อ น และสดๆ ร้อนเลยความ รักแบบรักๆ เลิกๆ กับ “จัสติน ลอง” ดาราหนุ่ม ที่ เ ล่ น หนั ง เรื่ อ ง ‘’He’s Just Not That Into You’’ ด้วยกัน... เซ็กซี่ ทีส่ ดุ และใจเกินร้อย...ต้าน กระแสเรี ย กร้ อ งไม่ ไ หว

“อีวา เมนเดส” ดาราสาวเลือดละตินสุด เซ็กซี่ ตัดสินใจออกเซ็กซ์เทปของตัวเอง ตามคำ�เรียกร้องของมหาชน ในราคาสุดถูก ม้วนล่ะ 1,200 บาทเท่านั้น! แต่บรรดา หนุ่มๆ กลัดมันอย่าเพิ่งคิดเตลิดไปไกล เตรียมทัวร์สนามหลวง เพราะความจริง แล้วเป็นคลิปวิดโี อทีเ่ ธอถ่ายสนุกๆ เพือ่ ลง ในเว็บไซต์ล้อเลียนของ วิลล์ ฟาร์เรลล์ ดาวตลกชือ่ ดัง เพือ่ ประชดประชันทีถ่ กู พวก นักเล่นเน็ตเซิรช์ หาเทปเริงสวาทของเธอใน กูเกิล้ ทำ�ยอดทะลุ 3 ล้านเพจ ...ปิดท้าย วงการฮอลลีวู้ดสิ้นดาวอีกดวงแล้ว “เลสลี่ นีลเซ่น” ดาราขายเสียงหัวเราะรุ่นเก๋า ที่ แฟนหนั ง เมื อ งไทยคุ้ น เคยกั น ดี จ าก ‘’ปืนเปลือย : The Naked Gun’’ และ หนังฮากลางเวหา ‘’Airplane!’’ สิ้นลม อย่างสงบสุดๆ ขณะนอนหลับ ในวัย 84 ปี โดยมีครอบครัว และเพื่อนฝูงอยู่ข้างๆ ช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน ที่ ผ่านมา ประมาณ 2 สัปดาห์หลังจาก ครอบครัวนำ�ตัวเขาเข้าโรงพยาบาลในฟ อร์ต ลอเดอร์เดล, ฟลอริดา เนื่องจากโรค ปอด...สุ ด ท้ า ยก็ ค งไม่ มี อ ะไรมาอวยพร นอกจากว่า “โชคดีมีชัย มีมันนี่ ใช้ตลอด ไปขอรับ...แล้วฉบับหน้าพบกัน อีกครั้งกับ “สวัสดีปีใหม่ 2011” ...พร้อมกับกล่าวด้วย คำ�ว่า “GOOD BYE”...ขอรับ!! “JOKER”

อีวา เมนเดส

MODERNNight : 67


11 SPORT VARIETY

11 เหรียญทองทัพไทย ในกว่างโจว 2010

พิธีเปิดสุดอลังการ

จากประเทศที่ ป กครองด้ ว ยลั ท ธิ ค อมมิ ว นิ ส ต์ สาธารณรั ฐ ประชาชนจีน ซึ่งได้รับฉายาว่า “ประเทศหลังม่านไม้ไผ่” ขณะที่ สหภาพรัสเซีย ซึ่งได้ชื่อว่า “ประเทศหลังม่านเหล็ก” ได้แตกกระจาย เป็นประเทศเล็กประเทศน้อย แต่จีนก็ยังมั่นคงแข็งแรงประดุจกำ�แพง เมืองจีนอันยิ่งยง เหรียญทองที่ตื่นเต้นที่สุด ไม่เพียงเท่านั้น เมืองถิ่นมังกรในยุคนี้ ยังได้แสดงให้เห็นถึง ความเจริญก้าวหน้า และทันสมัยอย่างยิง่ ยวดต่อชาวโลก ผ่านมหกรรม กีฬา โอลิมปิก “ปักกิ่งเกมส์” ไล่มาถึง เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 16 “กว่างโจวเกมส์” ทีจ่ ดั แข่งขันขึน้ ระหว่าง 12-27 พ.ย. 2553 ณ นครกว่างโจว หัวเมืองใหญ่ทางตอนใต้ และ ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ สิ่ ง หนึ่ ง ที่ แ สดงถึ ง “โคตร” ก้าวหน้าและทันสมัย นั่นคือ พิธีเปิดการ แข่งขัน กว่างโจว เกมส์ ที่ประกาศไปให้ทั่ว โลกได้รับรู้ว่า ข้าฯ คือหนึ่งในมหาอำ�นาจ ของโลกอย่างเต็มภาคภูมิแล้ว สิทธิชัย สุวรประทีป วิ่งเบียดกับ โดยพิธีเปิดอลังการตรึงตราที่เรา อินเดีย ก่อนได้เหรียญทองแดง นงนุช แสนราช ไม้สุดท้ายของไต้ฝุ่นสาวไทย ได้เคยดูพิธีเปิดปักกิ่ง เกมส์ ที่ยอดแล้ว แต่ เบียดขึ้นนำ� คว้าเหรียญทองลบฝันร้ายเมื่อ 4 ปีที่แล้ว ที่กว่างโจว กลับสุดยอดยิ่งกว่า ท่ามกลางส เตเดี้ยมริมน้ำ�ที่สร้างมาเพื่อพิธี เปิด-ปิด ครั้งนี้โดยเฉพาะนั้นตระการตา สุดๆ เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีล้ำ�สมัย จอแอลซีดี ก็ใช้วิทยาการอันบาง ทองแดง อย่างไรก็ดี ทัพไทยก็มขี า่ วดีจากกีฬาแบดมินตัน ทีห่ นุม่ ไทยนำ�โดย เฉียบ และสามารถพับเก็บเป็นชั้นๆ ก่อนค่อยๆ กางเหมือนใบเรือสู่ยอด “ซูเปอร์แมน” บุญศักดิ์ พลสนะ โค่น ลี ชอง เหว่ย มือ1 โลกชาวมาเลเซีย เสากระโดง เล่นภาพกราฟฟิค เคลือ่ นไหวต่างๆ ประกอบการแสดงได้อย่าง ก่อนไปหยิบเหรียญทองแดง พร้อมๆ กับทีมหญิงทีก่ า้ วไปไกลกว่าถึงรอบชิง ตื่นตาตื่นใจ ซึ่งน่าจะมากกว่าทุกๆ ครั้งที่เอเชียน เกมส์ ได้เคยจัดมา ยัง ชนะเลิศ แต่ก็ยอมสังเวยเหรียญทองให้กับเจ้าภาพไป ไม่รวมนักแสดงจำ�นวนมหาศาลกว่าหมื่นคนที่ยากจะหาชมที่ไหนได้ ทัพไทยดูจะอัตคัดขัดสนเรื่องเหรียญอย่างมาก ยิงปืนก็ทำ�ให้ผิด หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดอย่างอลังการ ก็ย่างเข้าสู่เกมชิงชัย โดยทัพ หวัง จึงย้ายสังเวียนความหวังมุง่ ไปที่ กว่างตงยิมเนเซียม สนามของเทควัน ไทยประเดิมหยิบเหรียญแรกได้เป็นเหรียญเงินทีส่ นามยกน้�ำ หนักอันห่างไกล โด นักกีฬาไทยเปิดได้สวยทีเดียว แม้จะเศร้ากับ “น้องสอง” บุตรี เผือด เดินทางไปจากเทียนเหอฮับนานถึง 2 ชั่วโมง โดย “น้องเอ” เพ็ญศิริ เหล่า ผ่อง อีกหนึ่งสตาร์ที่โดนเฉือนชัยไปอย่างหวุดหวิด แต่คนอื่นๆ ก็เก็บเกี่ยว ศิริกุล คว้ามาได้ในรุ่น 48 ก.ก.หญิง ซึ่งคาดกันว่า “น้องเก๋” ประภาวดี เหรียญทองแดงมาได้จาก ปฏิวัติ ทองสลับ และ ชณาภา ซ้อนขำ� เจริญรัตนธารากูล จะเป็นนักกีฬาคนแรกทีห่ ยิบเหรียญทองให้ไทยได้สำ�เร็จ ไทยมาเฮดังๆ ด้วยเหรียญทองเหรียญแรกจาก “น้องหยิน” สริตา แต่ผลปรากฎว่า “น้องเก๋” ก็ต้องมาร่ำ�ไห้เสียใจ ที่ทำ�ได้เพียง ผ่องศรี สาวน่ารักตัวเล็กๆ ไว้ผมจุก แต่ก็หักปากกาเซียน พิชิตทั้งเกาหลี

68 : MODERNNight


พิธีเปิดปิดก็ไม่น้อยหน้า ก่อนนัดชิงเฉือนเวียดนาม แบบเจียนอยู่ เจียนไป ซึ่งในรอง ชิงฯ นั้น เธอโดนมือทิ่มตา จะขอบ๊ายบายอยู่แล้ว แต่ด้วย ทีมกาบัดดี้สาวไทยคว้าเหรียญเงิน เสียงเชียร์เต็มสนาม เจ้าตัวเลยขอเสี่ยงวัดดวง ก่อนนำ� เหรียญทองมาคล้องคอได้สำ�เร็จ และแน่นอนว่า “น้อง หยิน” เธอโด่งดังติดลมบนไปเรียบร้อย เหมือนปลดล็อคให้ทพั ไทย หลังจากนัน้ เสียงเฮของ ทัพไทยทีค่ ว้าทองมีมาเป็นระยะๆ ในสนามเทควันโด้ “เจ้า แม็ก” ชัชวาล ขาวละออ เผด็จศึกหนุม่ โสมอย่างสุดมัน เป็น ทองที่สองของเทควันโด้ และเกือบได้ทองที่สามจาก “เจ้า ไอร์” เป็นเอก การะเกตุ ที่เตะกับเจ้าโย่งไทเปจนเสมอกัน ดวลซัดเด้นเดธก็เสมอกันอีก นับคะแนนเราแพ้ไปอย่างเฉียด ฉิวเหลือเชื่อ ความสะใจที่ไม่ต้องบรรยาย ตะกร้อไทยยังไร้เทียมทาน เราได้ข่าวดีมาจากสนามตะกร้อทีมชุด ที่เหมา เรียบตามคาดอีก 2 ทอง และข่าวดีจากท้องทะเลที่เข้าวิน สนั่นทะเลชานเหว่ย กวาดมาเป็นประวัติการณ์ถึง 3 ทอง จาก เรือโฮบี้ 16 ฝีมือ ดำ�รงศักดิ์-กฤษดา วงษ์ทิม, เลเซอร์ เรเดียล จาก “เจ้าท็อป” กีระติ บัวลง และ ออปติมิสต์ หญิง โดย “น้องนาย” นพเก้า พูนพัฒน์ เทควันโด้ความสำ�เร็จ ผลงานมวยตามหรือ เบ็ดเสร็จไทยกระโดดไปรั้งที่ 6 ด้วยจำ�นวน 7 จากความพยายาม ต่ำ�กว่ามาตรฐาน ยกน้ำ�หนักผลงานต่ำ�กว่าเป้า เหรียญทองไปครอง จากนัน้ ไทยมาได้ของตายจากตะกร้อ ซึง่ เก่งมากจนไม่มใี ครคิดว่า ไม่เพียงเท่านัน้ ณ แดนฝอซานอันเป็นสังเวียนแห่งกำ�ปัน้ เสือ้ กล้าม จะพ่ายแพ้ได้แล้ว ทีมเดี่ยวชายสยบเสือเหลืองอีกครั้ง ขณะที่ทีมเดี่ยวหญิง วรพจน์ เพชรขุ้ม นักชกไทยจากสุราษฎร์ธานี ก็ต่อยนำ�นักชกจีนที่ขยันต่อย ก็สอยสาวเหงียนให้ผิดหวังกลับบ้าน ไม่รู้เอาเรี่ยวแรงมาจากไหน วรพจน์อาศัยจังหวะที่เน้นเนื้อๆ เข้าเป้าจังๆ ไทยขยับมาเป็น 9 ทอง ลุ้นอีก 2-3 ทองในวันรองสุดท้าย ที่ไทย เป็นอาวุธ นำ�ห่างในสองยกแรก ก่อนประคองเข้าป้ายอย่างน่าหวาดเสียว มีลุ้นจากไต้ฝุ่นชายและหญิง รวมทั้งมวยอีก 2 รุ่น ด้วยเรี่ยวแรงที่เป็นรอง นั่นคือเหรียญปิดท้ายที่ 11 ของทัพไทย เสียงเฮที่ 10 เป็นไต้ฝุ่นหญิง ภัสสร จักษุนิลกร, ณีรนุช กล่อมดี, “ไจ้เจี้ยน” ลาก่อน กว่างโจว ลภัสกร ถาวรเจริญ และ นงนุช แสนราช นักข่าวเราเชียร์กันเต็มที่ เพราะ มั่นใจว่า 32 ปีที่รอคอยมันนานเกินไปแล้วยิ่งผลการแข่งขันในรอบรองฯ ตารางสรุปเหรียญเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 16 สถิติเราก็เข้ามาเป็นที่ 1 ถ้าจะหวั่นก็เป็นญี่ปุ่นที่ตัว 100 ม. เดี่ยวเขาสุดยอด อันดับ ประเทศ ทอง เงิน ทองแดง รวม เหลือเกิน 1 จีน 199 119 98 416 กล้องทุกกล้องฉายภาพนงนุช วิ่งแซงสาวจีนที่นำ�เกือบ 2 เมตร ได้อย่างใจ อยากให้เป็นอย่างไหนก็เป็นภาพนั้นออกมาจริงๆ เสียงตะโกน 2 เกาหลีใต้ 76 65 91 232 ไทยแลนด์ดังสนั่นจากกองเชียร์ที่ไปยกธงไตรรงค์กันพอสมควร ไต้ฝุ่นสาว 3 ญี่ปุ่น 48 74 94 216 ไทยครองชนะเลิศอย่างยิ่งใหญ่

4 5 6 7 8 9 10

อิหร่าน 20 คาซัคสภาน 18 อินเดีย 14 จีนไทเป 13 อุซเบกิสถาน 11 ไทย 11 มาเลเซีย 9

14 23 17 16 22 9 18

25 38 33 38 23 32 14

59 79 64 67 56 52 41

สาวๆ สวยๆ ละลานตา

MODERNNight : 69


MD Tour

เอเชียไร้พรมแดน สัมผัสแน่นแฟ้น

น้�ำ ตกผาส้วม

สถานทีอ่ นั เป็นแหล่งสวยงามทางธรรมชาตินนั้ ไม่วา่ จะเป็นภูเขา ท้อง ทะเล หรือธารน้ำ�ตก อันอลังการ มีอยู่ทั่วไปบนโลกใบนี้ บางที่ต้องนับว่าเป็น แหล่งท่องเที่ยวอันซีนที่เราๆท่านๆ ถ้ามีโอกาสคงจะต้องหาเวลาได้เดินทางไป ท่องเที่ยว และสัมผัสซึมซับกับสถานที่เหล่านั้นกันสักครั้งหนึ่งในชีวิต

น้�ำ ตกผาส้วม

มิตรภาพไทย-ลาว

สำ�หรับวันนี้เรามีโอกาสเดินทางข้ามพรมแดนไปไปยังเมืองลาว เพื่อยลโฉมความ งดงามของน้ำ�ตกที่เลื่องชื่อและโด่งดังไปทั่วโลกว่า ไนแองการ่าแห่งเอเชีย น้�ำ ตกที่ใหญ่ ที่สุดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นั้นคือ น้ำ�ตกคอนพะเพ็ง ซึ่งอยู่ที่เมืองลาว เราเริ่ม เดินทางผ่านเข้าไปยังเมืองลาวทางด้าน จังหวัดอุบลราชธานี ของไทย ผ่านด่านเข้าทาง ด่านช่องเม็ก มุ่งสู่ดินแดนลาวใต้ แขวงจำ�ปาสัก เข้าสู่ เมืองปากเซ อันเป็นเมืองเอกของ แขวงจำ�ปาสักแห่งนี้ เพื่อการเดินทางไปยัง น้ำ�ตกคอนพะเพ็ง ที่เลื่องชื่อ แต่ก่อนที่เราจะ เดินทางไปยังน้ำ�ตกแห่งนี้ เราอยากนำ�พาท่านได้ไปรู้จักกับสถานที่ๆนับว่าเป็นแหล่งท่อง เทีย่ วทีน่ า่ สนใจทัง้ ทางธรรมชาติ และเรือ่ งราวทางประวัตศิ าสตร์ของลาวใต้กนั ว่ามีอยูท่ ไี่ หน กันบ้าง เราเริ่มต้นกันที่ ปราสาทหินวัดภู ปราสาทขอมโบราณที่มีตำ�นานเล่าขานผ่านก้อนหินศิลาแลงอายุ นับพันปีเฉกเช่นปราสาทหินทีม่ อี ยูท่ งั้ ในประเทศไทยและประเทศเขมร และทีน่ ยี้ งั ถือว่าเป็น น้�ำ ตกตาดเลาะ พิพิธภัณฑ์สถานที่สำ�คัญที่สุดในลาวใต้ ได้มีการรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก แห่งที่สองของลาวต่อจากหลวงพระบาง จาก องค์กร UNESCO เรียบร้อยแล้ว น้ำ�ตกหลี่ผี สายธารน้ำ�ตกอีกแห่งหนึ่งที่ อยู่กลางสายลำ� แม่น้ำ�โขง เฉกเช่น สายธาร น้�ำ ตกคอนพะเพ็ง สำ�หรับ น้�ำ ตกหลีผ่ ี เป็นน้�ำ ตก ที่ไหลผ่านกลางแม่น�้ำ โขง และไหลมารวมกันจน เกิดแรงกระแทกกระทัน้ กระทบกับแก่งหินต่างๆ อันเป็นพื้นผิวของแม่น้ำ�โขงที่ได้เกิดการยุบตัวลง เป็นหลุมเป็นบ่อเป็นหน้าผาสูงประมาณ ๑๕-๒๐ น้�ำ ตกตาดเลาะ เมตร ทำ�ให้สายน้ำ�ที่ไหลตกลงมากลายเป็นกระ น้�ำ ตกตาดเลาะ

2 : MODERNNight


แสน้ำ�ที่เชี่ยวกราก เขาว่าเปรียบเสมือนดั่ง กังหันแห่งสายน้ำ� ที่ มีเรียวแรงกระแทกของสายน้ำ�อย่างมหาศาลทีเดียว ส่วนชื่อ หลี่ผี ได้มาจากในสมัยเกิดสงครามในลาว ที่นี้มีศพจำ�นวน มากมายไหลลอยมาติดอยู่กับ เครื่องมือดักปลา(หลี่) ของชาว บ้านที่วางดักไว้ในธารน้ำ�ตกแห่งนี้นั้นเอง น้ำ�ตกคอนพะเพ็ง เป็น สายธาร น้ำ � ตกที่ ใ หญ่ ที่ สุ ดในภาคพื้ น เอเชี ย ตะวั น ออกเฉียงใต้ และได้รับการขนานนามว่า “ไนแองการ่าแห่งเอเชีย” ความยิ่งใหญ่ ของธารน้ำ�ตกธรรมชาติแห่งนี้อยู่ที่การลด ระดับของกระแสน้ำ�ที่ไหลเชี่ยวกรากกลาง ลำ�น้�ำ โขง ซึง่ เป็นเพียงจุดเดียวของแม่น�้ำ โขง ที่มีความยาวถึง ๖,๐๐๐ กม. ที่ไม่ว่าจะ เป็นเรือชนิดใดก็ตามในโลกนี้ไม่สามารถ แล่นผ่านไปได้ น อ ก จ า ก นี้ ยั ง มี ธ า ร น้ำ � ต ก อี ก มากมายตามเส้ น ทางถนนที่ เ รี ย กกั น ว่ า ถนนสายน้ำ�ตก เพราะถนนเส้นนี้จะมีทาง แยกที่สามารถเลี้ยวเข้าไปแล้วก็จะเจอกับ น้ำ�ตกต่างๆมากมายอย่างเช่น น้ำ�ตกอีตู้ น้ำ�ตกตาดเลาะ น้�ำ ตกตาดฮัง หรือ น้ำ�ตก ตาดฟาน ที่มีความสูงถึง ๑๒๐ เมตร นับ เป็นธารน้ำ�ตกที่มีความสูงติดอยู่ในอันดับ ต้นๆของเอเชีย รวมไปถึงน้�ำ ตกทีม่ สี วยงาม ชื่อเสียงอย่าง น้ำ�ตกผาส้วม ซึ่งอยู่ใน เขต ที่ราบโบโลเวน ของลาวใต้ คำ�ว่า “ส้วม” ในภาษาลาวแปลว่า ห้องนอนหรือห้องหอ ดังนั้นคำ�เรียกที่ว่า “ตาดผาส้วม” นั้นจึง หมายถึง น้�ำ ตกทีม่ รี ปู ร่างสวยงามคล้ายกับ ห้องหอของคู่บ่าวสาว นั้นเอง การเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในสาย สัมพันธ์ มิตรภาพไทย-ลาว ในเมืองลาว ครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนการเดินทางด้วย ความสะดวกสบายจาก สมาคมผู้ประกอบ

น้ำ�ตกคอนพะเพ็ง

น้ำ�ตกคอนพะเพ็ง

น้ำ�ตกหลี่ผี น้�ำ ตกตาดฮัง การท่องเที่ยวไทย ระหว่างประเทศ ( TTI ) ที่มีนายกสมา คมฯใจดีที่ชื่อ ทักษิณ ปิลวาสน์ และมีเลขาธิการสมาคฯ คนขยันที่ชื่อ สมชาย เครือจันทร์ โดยมีความร่วมมือกันกับ บริษัทเอส เอ็ม ที ทัวร์ จำ�กัด จัดทริปเดินทางสู่เมืองลาว ในครั้งนี้. น้ำ�ตกหลี่ผี

น้ำ�ตกอีตู้

“ กระแสลม” ๐๘๔-๙๔๑๕๑๔๑ Sreena27@gmail.com

น้ำ�ตกอีตู้

MODERNNight : 3


กราบสวัสดีท่านผู้อ่านหนังสือดีมีสาระ นามว่า Modern Night ทุกท่านครับ กลับมาพบกับผม ป๋อง-กพล ทองพลับ กันเหมือนเคยนะครับ ต้องบอกเลยนะครับว่า เผลอแป๊บเดียว แป๊บเดียวจริงๆ เดินทางมา ถึงเดือนสุดท้ายของปี 2553 กันแล้ว เวลาช่างผ่านไปไวเหมือนโกหกจริงๆ ปีนึงๆนี่เหมือนกับแค่เดือนเดียวเองครับ ใครทีย ่ งั ค้างสิง่ ต่างทีว ่ า่ จะทำ�และยังไม่ได้ท�ำ ในปีนก ี้ ร็ บ ี ทำ�ซะนะครับ อย่าให้อะไรๆมันคัง่ ค้างไว้ขา้ มปี โบราณเค้าถือครับ แต่ไม่ว่าปีไหนจะผ่านไปยังไง ส่วนตัวผมและทีมงานก็ยังคงต้องทำ�งานที่เรารักกันเหมือนเคยนั่นก็คือเรื่องผีๆครับ วันนี้ผมก็มีเรื่องที่คุณผู้ฟังจากทางบ้านส่งเมลมาเล่าประสบการณ์สยองขวัญมาให้กับทีมงาน THE SHOCK ครับ ส่วนเรื่องที่คุณผู้ฟังท่านนี้ส่งมาจะมีความน่ากลัวขนาดไหน เราไปอ่านกันครับ.......... สวัสดีคะ่ พีๆ่ ทีมงานเดอะชอคเรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ งทีส่ องทีน่ อ้ งได้ เจอด้วยตนเองอีกแล้วนะคะ น้องชื่อปุ๋ยค่ะ  เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวัน เข้าพรรษาทีผ่ า่ นมาและเป็นเรือ่ งทีน่ อ้ งก็อยูใ่ นเหตุการณ์ดว้ ย น้องมา เรียนทีต่ า่ งจังหวัดและเมือ่ วันเข้าพรรษาจะตรงกับช่วงปิดเทอม  และ น้องได้กลับไปทีบ่ า้ นทีจ่ .บุรรี มั ย์คะ่ คือตอนอยูท่ บี่ า้ นน้องต้องคอยดูแล คุณปู่ที่เดินไม่ได้ค่ะ  ท่านก็จะหลงๆลืมๆ ท่านจะเรียกน้องไปถาม ว่า เด็กที่ไหนมันชอบขึ้นมานอนข้างๆปู่ตอนกลางคืน น้องก็คิดว่า เป็นหลานที่บ้าน ก็บอกปู่ว่าสงสัยเป็นหลาน ตอนนั้ น ก็ ไ ม่ ไ ด้ เอะใจอะไร  ต่อมาปู่ท่านก็ ถามย่าว่า  ย่าลูกใครมัน มาเล่นในบ้านมากันหลาย คน เมือ่ คืนมันมานอนข้าง ปู่  ปู่ยังจับหัวมันเลย ย่า ก็คิดว่าปู่หลงๆลืมๆจึงไม่ ได้ใส่ใจอะไร  เพราะบางที เพือ่ นของหลานก็มาเล่นใน

72 : MODERNNight

บ้านบ้างพอก่อนวันเข้าพรรษา ๑ วันค่ะ น้องจะอยู่ดึกๆเผื่อปู่จะ เรียกใช้อะไร ปู่ก็เรียกให้เอาน้�ำ ให้กินน้องก็น�ำ น้ำ�ไปให้ท่าน ท่านก็ถาม ว่า ปุ๋ยเด็กที่ไหนมันมาเล่นเนี่ย มาเล่นบนเตียงที่ปู่นอน ปกติเตียง นี้ย่าจะนอนด้วย แต่ย่าย้ายไปนอนกับหลานตัวเล็ก บนเตียงนี้จึงมีปู่ นอนอยู่คนเดียว   เช้าวันเข้าพรรษาค่ะ ปู่ก็พูดเหมือนคนเพ้อๆ ก็บอกให้ย่าเอา ข้าว กับขนมหวานไปวางกลางแจ้งแล้วเรียกให้มันมากิน ทุกคนก็ สงสัยว่ามันที่ว่าคืออะไร ปู่ก็จะพูดอย่างนี้จนกว่าเราจะเอาของ ทั้งหมดไปวางกลางแจ้งแล้วจุดธูปเรียกสัมภเวสีมากินพอตกบ่ายปู่ ก็บอกว่า มันมีเด็กตัวเล็กๆ เท่าหลานเนีย่ ๔ คนมาวิง่ เล่น กระโดด ขึ้นลงเตียง ลากของเล่นเก่าๆมาเล่นข้างๆปู่ด้วย ที่บ้านก็จคิดว่าปู่ คงเพ้อ เพราะปู่จะมีอาการอย่างนี้ในช่วงวันพระ ปู่บอกว่าเด็กมา พูดกับปู่ว่า หนูหิว หนูไม่มีอะไรกินเลย มีแต่ข้าวบูดๆ แกงหน่อไม้ บูดๆปู่ก็เลยสงสารมัน เช้าวันถัดมา ปู่ก็สั่งให้ปุ๋ยไปซื้อข้าวผัด ขนม น้ำ�หวานนม มาเพื่อที่จะจัดไปวางกลางแจ้ง ๔ ชุด เราก็จัดการ เตรียมจัดสำ�รับ ให้ครบ แล้วเราก็เอาถาดอาหารพวกนีม้ าวางหน้าบ้านแล้วจุดธูปเรียก อีก ขณะเดียวกันพีส่ าวทีป่ อกมะพร้าวอยูห่ ลังบ้าน เฉาะมะพร้าวแล้ว วางไว้บนโต๊ะ อยู่ดีๆก็ล้มลงน้ำ�หกหมดอย่างรวดเร็ว ทั้งๆที่ตรงนั้น ไม่มีลมแรงเลย พี่สาวก็เลยเดินเข้ามาในบ้านโดยไม่รู้เรื่องอะไร พี่เขย ก็ตามเข้ามาถามว่าจัดข้าวปลาไปไหว้อะไร แม่ก็เล่าให้พี่สาวและพี่เขย ฟัง พีเ่ ขยก็เล่าต่อไปอีกว่า ตอนกลางคืนเห็นเด็กมาตีลงั กาอยู่ปลาย เตียง คิดว่าหลานเข้ามาเล่นพอลุกมาดูก็ไม่มี พอเช้าก็เห็นอีกว่าเป็น หลานวิ่งเข้าไปนอนบนเตียงด้วย พอจะหันมากอดก็หายไป


ทุกคนก็สบายใจว่าได้ไหว้แล้วคงไม่มอี ะไร เกิดขึ้น พอประมาณ ๒ ทุ่ม ปุ๋ยและน้องๆก็ เล่นกันอยู่หน้าบ้าน อยู่ดีๆพ่อก็เดินออกมา ตะคอกเสียงดังเรียกหลานเข้าบ้าน ปุย๋ และ น้องทีเ่ ล่นอยูห่ น้าบ้านก็งง เพราะหลานได้ เข้าไปนอนตั้งนานแล้ว พ่อก็เหมือนจะ เดินไปหาหลาน ปุ๋ยก็ถามว่าพ่อตะคอก ใคร พ่อบอกว่า หลานเนีย่ แอบวิง่ ออก มาข้างนอก แล้วหลานก็ตะโกนออกมา จากในบ้านว่า ตาหนูอยูน่ ี่ ทุกคนในบ้าน ก็งง พ่อจึงเล่าว่า หลานที่อยู่ในบ้าน ขอลุ ก ออกมาดื่ ม น้ำ �   แต่ พ่ อ เห็ น ว่ า หลานถือแก้ววิ่งออกไปแถวๆตรงที่ปุ๋ย นั่งเล่นกับน้องอยู่ และวิ่งไปท้ายรถที่ จอดอยูห่ น้าบ้าน พ่อจึงตะคอกหลานทีว่ งิ่ ออกไปหน้าบ้าน   ทุกคนที่เล่นอยู่หน้าบ้านก็เลยพากันเข้า บ้านอย่างรวดเร็วพ่อนั่งได้สักครู่ก็ปีนขึ้นไปดูบนหิ้ง พระ แล้วหยิบตุก๊ ตาปัน้ ทีต่ อนแรกพ่อตัง้ ใจว่าจะซือ้ มาเพือ่ ประดับบ้าน มาดูก็มี ๔ ตัววางอยู่ แล้วพ่อบอกว่า คงเป็น

พวกนี้แหละออกมาวิ่งเล่น เพราะพ่อเคยพูด ลอยๆว่ า ถ้ า ไม่ มี ที่ อ ยู่ ม าอยู่ ใ นตุ๊ ก ตานี้ แล้วพ่อก็พดู กับแม่วา่ เธอเอาพระหลวง พ่อองค์ใหญ่ไปไว้ที่ไหน แม่ก็บอกว่า เอาไปไว้ทรี่ า้ นพีแ่ ล้วไม่ได้เอาพระองค์ อื่นมาไว้บนหิ้งแทน พ่อบอกว่า เพราะหลวงพ่อไม่อยู่นี่ไง พวกนี้ เลยออกมาเล่นได้ แล้วถามแม่ว่า แม่เอาพระไปเมื่อไหร่ ก็เป็นช่วงที่ ปู่ เ ริ่ ม ถามปุ๋ ย ว่ า เด็ ก พวกนี้ ม าก จากไหนนั่นแหละค่ะ  พ่อจึงไปนำ� พระพุทธรูปองค์อื่นที่อยู่ในห้อง มาไว้บนหิง้ แทนหลวงพ่อองค์เดิม พอรูเ้ รือ่ งเท่านีก้ เ็ ลยกลายเป็นเฉลย เรือ่ งทัง้ หมดทีท่ บี่ า้ นเราได้เจอในวันนี้ เรือ่ งอาจจะยาวหรือสับสนหน่อยนะคะ ขอบคุณที่อ่านจนจบค่ะ โอกาสหน้าหนู จะมาเล่าเรือ่ งทีเ่ คยได้เจอกับตัวเองซึง่ มีอกี หลายเรื่องเลยค่ะ สวัสดีค่ะ.................

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ ระวังนะครับจะเอาตุ๊กตาอะไรมาไว้ในบ้านก็ต้องดูกันดีๆครับว่าตุ๊กตาเหล่านั้นมีที่มาที่ไปอย่างไร มิเช่นนั้น อาจจะเจอเรื่องแปลกๆเหมือนกับน้องปุ๋ยก็เป็นได้ครับ อย่างที่บอกนะครับว่าใครที่มีเรื่องเล่าประสบการณ์สยองขวัญถ้าสะดวกก็เรียนเชิญโทรศัพท์มาเล่ากันในรายการแบบสดๆที่ เบอร์ 081-792-7972 หรือถ้าใครไม่สะดวกโทรมาเล่าบางคนอาจจะอายอาจจะเขิล ก็ใช้วิธีส่ง Mail มาก็ได้นะครับ ที่ Shockfm@hotmail.com ก็ได้ นะครับ แล้วก่อนทีจ่ ะจากกันไปผากไว้ดว้ ยกับผลงานของ THE SHOCK เราไม่วา่ จะเป็นรายการ THE SHOCK ทาง FM 101 จันทร์ – อาทิตย์ 00.30 – 03.30 น. ในส่วนของ เรื่องเล่าเขย่าขวัญในรูปแบบของ MP 3 ตอนนี้ก็มาถึงชุดที่ 11 แล้ว หาซื้อได้ที่ 7-11 ทุกสาขาและร้าน จำ�หน่ายซีดีชั้นนำ�ทั่วไปนะครับ และอีกหนึ่งก็เป็นเส้นเลือดใหญ่ของ THE SHOCK เรานั่นก็คือร้านเดอะช็อคข้าวต้มผี อยู่ถนนเลียบทางด่วน เอกมัย - รามอินทราเปิดบริการทุกวันหลัง1ทุ่มเป็นต้นไป โทรศัพท์ 081-649-1319 และก่อนจะจากกันไปในฉบับนี้ก็ขออวยพรปีใหม่คุณผู้ อ่านทุกท่านล่วงหน้าเลยนะครับ ในปีใหม่ที่กำ�ลังจะมาถึงนี้ขอให้ทุกท่านจงประสพแต่เรื่องดีๆ เรื่องไหนที่ดีอยู่แล้วในปีนี้ ในปีหน้าก็ขอให้ดีๆ ขึ้นไปอีก ร้อยเท่าพันเท่า ขอให้สุขสมหวังทุกประการในเรื่องที่จะทำ� แล้วเราจะกลับมาพบกันอีกที เดือนมกราคม 2554 ครับ สำ�หรับปีนี้ สวัสดีครับ...... DJ ผี ป๋อง กพล ทองพลับ

MODERNNight : 73


ชายคา สุวรรณภูมิ เจ้าของแชมป์ตัวจริง ย่านถนนกิ่งแก้ว ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ตารางความมันส์ที่ผ่านมา สนุกสนาน บานตะไทกับหลากหลายคอนเสิร์ต ทั้ง มาลีฮวนน่า, FLAME พลาดไม่ได้ 26 ธ.ค. พบสุดยอดแบนด์ดังแห่งยุค BODYSLAM และ 31 ธ.ค. เชิญโต้รงุ่ ทีช่ ายคาพร้อมๆ กับ MOCCA GARDEN, SKA VARIETY และ บ่าววี โปรโมชั่นร่วมฉลองปีกระต่าย มาก่อน 23.00 น. RED ลิตร 699.- ส่วน BLACK ลิตร 1,200.- ถ้าเปิดโต๊ะแต่หัวค่ำ�ยัน 4 ทุ่ม มิกเซอร์เพียงแค่หน่วยละ 15.- (ยกเว้นศุกร์/เสาร์และวันคอนเสิร์ต) ส่วน เฟดเดอบรอย สั่ง 2 ขวด แถม 1 ขวด 280.- สำ�รองที่นั่งโทร. 02-738-3488-9 เสี่ย หน่อง-เสี่ยสุขุม และ GM หนุ่ม บริหารจัดการและควบคุมความ บันเทิง

74 : MODERNNight


ในวันคริสมาสต์ที่ 24-25 นี้ มาร่วมสนุกสุดเหวี่ยงไปกับ โรงเล่า เพลงเพื่อชีวิต และ ID 4 ผับ ชั้น 3 อาคาร ธนบุรี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ มาปุ๊บแจกปั๊บกําไรเรือง แสง และเมื่อท่านครบ 800 บาท มาร่วมสอยดาวรับของรางวัลพิเศษ ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับ

บริหารงานโดย คุณอภิช���ย จักษ์ตรีมงคล สํารองจองโต๊ะ โทร 02-438-7777


CLAUDIA CLUB & KARAOKE คลอเดีย สุดยอดตำ�นานหัวมุมสี่แยกห้วยขวาง สไตล์คลับและคาราโอเกะ พิเศษกว่าเพราะมี 20 ห้องร้องเพลงไว้คอยบริการ พร้อมด้วยสวย ใสวัยทีนกว่า 100 ชีวติ และแบนด์สนุกๆ สลับ เล่นตลอดทัง้ คืน เชิญมาท้าพิสจู น์ สโลแกนใหม่ เอี่ยม THE NEW GENERATION OF COYOTE ว่ า เซ็ ก ซี่ แ ค่ ไ หน 24-25 ธ.ค. MERRY X’ MAS PARTY พบซานตี้สวยใส และนางแบบแรงๆ สุดฮอตแห่งปี ที่จะมาขยี้ คลายเหงา 31 ธ.ค. BUTTERFLY OF NIGHT PARTY เบิกบานกับกิจกรรมส่งท้าย ปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สอบถามเพิ่มเติม 02692-6881-3 “เฮียหยู” ยันมาท่องทริปโต้รุ่ง ได้รับของขวัญกลับบ้านทุกคน


อินคำ� คาเฟ่ เปิดใหม่ล่าสุด ด้วยรูปแบบการบริการคาเฟ่ โฉม ใหม่ที่ไม่เหมือนใคร บริการท่านด้วย นักร้องสาวสวย เสียงดี มากมาย เต็มร้าน ทีจ่ ะขับกล่อมคุณด้วยบทเพลงทีท่ นั สมัยและเพลิดเพลินตลอดคืน บริการอาหารอร่อยระดับโรงแรม ห้าดาว พร้อมด้วยโชว์ ระดับอินเตอร์ ทีน่ �ำ มาโชว์ทกุ สุดสัปดาห์ แสงสี เครือ่ งเสียงอย่างดี “อินคำ� คาเฟ่” ชัน้ หนึ่งโรงแรม “อินคำ�” ลาดพร้าวซอย 112 อยู่ในซอยแต่อัดแน่นไปด้วย คุณภาพ คับร้าน บริหารโดย “แดง ประสิทธิ”์ มือทองแห่งวงการ คาเฟ่ ตัวจริง

78 : MODERNNight


THE SKY CLUB ถนนศรีนครินทร์ ใกล้สี่แยกอ่อนนุช โทร 0-2322-3256-7 เพิ่งฉลองครบรอบ 6 ปี สู่ปีที่ 7 ของ “เดอะ สกาย คลับ” สำ�หรับแขกวีไอพีที่เป็น ลูกค้าขาประจำ� คงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณมากมาย วันที่ 24 คริสมาสต์อีฟ มาฉลองชัยด้วย ฟรี คอน เสิร์ต “บอย พีซ เมกเกอร์” กับบทเพลงยอดฮิตตามคำ�ขอ ปะทะ โชว์นางแบบเซ็กซี่ร้อนแรง 31 ธ.ค. มาร่วมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พบกับคอนเสิร์ตดังแต่ยังไม่บอกว่าวงอะไร ส่วนผลกำ�ไรคือโชว์นางแบบชือ่ ดังจากปกนิตยสาร มาสนุกสนานกันอย่างเต็มที่ เตรียมตัวให้ พร้อม กับคืนส่งท้ายปีเก่า ยันรุ่งสาง สร้างความสุขอย่างนี้ฝีมือของ “เสียเมฆ-เสี่ยวิทย์” บริหาร.

MODERNNight : 79


KRUNGTHON COMPLEX ถนนรัชดาฯ- ท่าพระ ใกล้สี่แยกมไหศวรรย์ โทร 0-2476-5700-20 แหล่งบันเทิงครบวงจร ต้อนรับนักท่องราตรีจนสร้างชือ่ เสียงเกรียงไกรในย่านรัชดาฯ- ท่าพระ ใครก็รู้จักกับ “กรุงธน คอมเพล็กซ์” ชัน้ 1 เป็นคาเฟ่ระดับครอบครัวโชว์ตลกดังคืนละหลาย คณะ ปะทะ คาบาเร่ต์ทุกคืน ชั้น 2 เป็นลีลาศเพื่อสุขภาพ ชั้น 3-4 เป็นอาบอบนวด นวดแผนโบ ราณ ส่วนชั้น 5 นักร้องสาวสวมบิ กินี่ร้องเพลงแลกมาลัยแบงก์ กำ�ลังมาแรงที่สุดในย่านนั้น 31 ธ.ค. มาส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ กับนักร้องสาว ทั้งชั้น 1 ชั้น 5 กับชุดแฟนตาซีหลากสีสัน เพื่อมอบเป็นของขวัญวัน ปีใหม่ ใครที่อยากสนุกกันยันโต้รุ่ง ต้องรีบจองโต๊ะแต่หัว ค่ำ� สนุก กันยันสว่าง สร้างสีสันให้ตื่นตาแบบนี้ ฝีมือของ “ซ้อจรรยา สาย พรชัย” ผู้บริหาร

GREEN INN ถนนราชพฤกษ์ หลัง ม.สยาม โทร 0-2457-6841-44 ทุกคืนวันพุธ-พฤหัสฯ-ศุกร์-เสาร์ ยังคงโชว์นางแบบในชุดวาบ หวิวบนเวทีอันตระการตา เป็นของแถมให้กับลูกค้าที่แวะมาเที่ยวที่ นี่ ใครทีช่ อบนักร้องสาววัยรุน่ วัยนักศึกษา ทีน่ รี่ ะดมมากันเพียบ เพือ่ เติมแต่งความสนุกให้กับทุกคน ขนกันมาเป็นร้อย คอยเอาอกเอาใจ กับคนขี้เหงา 28 ธ.ค.มาร่วมฉลองครบรอบ 5 ปี กับแฟชั่นโชว์จากนาง แบบในชุดวาบหวิว ประชันกับ นักร้องสาวในชุดแฟนซีหลากสีสัน มาสนุกกันสุดเหวี่ยงในคืนส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2554 ด้วย ความมันส์ไร้มิติไร้ขีดจำ�กัน สนุกกันยันสว่าง สร้างความสุขอย่างนี้ ฝีมือ “เฮียจำ�นง” บริหาร.

80 : MODERNNight


MODERNNight : 81


เปิดตัวอย่างไม่เป็นทางการแต่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี สำ�หรับผับโคโยตี้น้องใหม่ย่าน อ.ต.ก. สวรรค์ของนักเที่ยว สำ�หรับ hareem กับงาน harem night party ที่ลูกค้าให้ความสนใจมาใน งานอย่างหนาแน่น ทำ�ให้งานนี้สนุกสนานกันไปทุกคน ความรู้สึกแรก ที่ได้สัมผัสบรรยากาศในงานถึงกับอึ้งไปเลยเพราะว่า น้องๆโคโยตี้ในงานวันนั้น นอกจากหน้าตารูปร่างต่างสวยๆ น่ารักกันเกือบทุกคน ทางเรื่องเครื่องแต่งกายนี่ที่หนึ่งเลย แต่ละคนมา กันเต็มๆ ในสไตล์ฮาเล็ม ซึง่ เห็นแล้วอยากจะทำ�ทีบ่ า้ นตัวเองให้เป็นฮา เล็มบ้าง แต่คงได้แต่ฝันแต่ก็เอาเถอะ มาถึงทีเด็ดในงานวันนั้นก็นี่เลย การเดินแบบประชันความ เซ็กซี่ของน้องๆในร้าน ที่น้องๆทุกคนต่างโชว์กัน อย่ า งเต็ ม ที่ ลู ก ค้ า ถึ ง กั บ อ้ า ปากค้ า งกั นไปตามๆกั น สำ�หรับท่านใดที่พลาดโอกาศ หรือ ไม่เคยเจอน้องๆ คนไหนโดนใจ ทีน่ กี่ เ็ ป็นอีกทีน่ งึ ทีน่ า่ ลองมาสัมผัส เป็นอย่างมาก ลืมบอกน้องๆทีน่ เี่ พียงแค่คณ ุ ได้ มองน้องเต้นเฉยๆก็เพลินแล้วแต่ละคนสะบัด กันสุดชีวิตกันเลยทีเดียว.

82 : MODERNNight


MODERNNight : 83


COCO BEACH รัชดาซอย 7 คลับโคโยตี้ ยุคใหม่ สไตล์ออนเดอะบีช โซนพิเศษโครงการ ใหม่ของ COLONZE MASSAGE รับรองต้องตะลึงกับบรรยากาศสระน้ำ�ส่วนตัว พร้อมด้วยโค โยตี้กว่า 100 ชีวิตในชุดบิกินี่สุดเซ็กซี่ แถมยืนยันว่าสามารถสัมผัสจับได้จริงๆ ส่วน COLONZE MASSAGE ก็ยังน่ารักน่าลุ้น เพราะรวบรวมสาวสวยไว้เพียบ เน้นบริการอย่างถึงพริกถึงขิง ทั้ง 2 โซนมีโชว์ร้อนแรงจากนางแบบ PENTHOUSE ให้ชมทุกสุดสัปดาห์ โปรโมชั่นสุดเสียว มาก่อน 18.00 น. ลดทุกรอบทันที 200.- ฟรีห้องสูทเสาร์/อาทิตย์ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-274-64456

THA BEACH CLUB งามวงศ์วาน ซอย 22 (ใกล้เดอะมอลล์) โซนใหม่ของ OCEAN CABANA MASSAGE บริการด้วยคอนเซ็ปต์ โคโยตี้ ออน เดอะ บีช โปรเจ็ค COYOTE & SWIMMING POOL เหล่าโคโยตี้ 150 สาวสวย มาในชุดว่ายน้ำ�สุดวาบหวิว หรือโซน OCEAN CABANA MASSAGE ต้อนรับลูกค้าด้วยสไตล์ซู่ซ่าๆ คลายเครียดได้อย่างดี ออปชั่นพิเศษ ทุกสัปดาห์พบโชว์ชุดสุดเซ็กซี่จากนางแบบดัง มาก่อน 18.00 น. ลดไปเลย 200.- ทุกรอบ โทร. 02-951-8045-6 สาวสวยสนใจงาน รายได้ดี โทร. 081-618-9270

84 : MODERNNight


iPhone4 แบบสองซิม ของจีนทำ�ออก มาแล้ว (ทำ� ทำ�ไม)

ไปอุดหนุนกันหน่อยนะ สงสาร เจ้าของร้านเค้า จริงๆ

มีใครเคยเห็นที่ เปิดขวดแบบนี้ ไหมครับ อยากได้มาก

อนุสาวรีย์ แปลกใน ประเทศอิตาลี เห็นแล้วอยาก มีเรื่อง!! 86 : MODERNNight

USB 8GB Flash Drive Lighter ทัมพ์ไดร์ว ออกแบบมาในรูปทรงของ ไฟแช็ก ที่สามารถจุดไฟได้จริง สวยงามด้วยวัสดุโลหะมันเงา มี พื้นที่เก็บข้อมูล 8 กิ๊กกะไบต์ ขนาด 3.8 x 6 x 1.3 เซนติเมตร


เทศกาล Halloween ได้ผา่ นไปแล้ว เราก็มภ ี าพ การแต่งตัวของฝรัง่ จากทีต ่ า่ งๆมาให้ได้ชมกัน จะน่ากลัวหรือบ้าบอขนาดไหนก็ชมกันเลย

พื้นลิฟท์สุดเจ๋ง ที่เมืองจีน เป็นสติ๊กเกอร์มาติด คนเข้า น้อยลงเยอะ!!

MODERNNight : 87


(วันที่ 22 พฤศิจากยน - 21 ธันวาคม 2553)

งานราบรื่น อาจมีการขยับขยาย หรือเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง แต่ไม่ต้อง กั ง วลเพราะจะมี ผ ลบวกมากกว่ า ผลลบ ระยะนี้ตกลงทำ�สัญญา ริเริ่มโครงการหรือ ติดต่อคนต่างถิ่นประสบความสำ�เร็จเกิน เป้ า ผู้ ใ หญ่ แ ละเพื่ อ นร่ ว มงานให้ ก าร สนับสนุน การเงินคล่องตัว เสี่ยงโชคได้ลุ้น ครอบครัวอบอุน่ มีงานมงคลหรือ ได้รับข่าวดีจากญาติผู้ใหญ่ ลูกหลานนำ � โชคลาภมาให้ถึงที่ สุขภาพเจ็บออดแอด ตามฤดูกาล การเดินทางปลอดภัย ความ รั ก สดใส คนข้ า งกายสร้ า งเซอร์ ไ พร้ ส์ ประทับใจ คนเหงาเพื่อนใหม่เข้ามาแนะนำ� ตัว ถูกสเปกเชียว

การงานอยู่ในช่วงขาขึ้น โดยเฉพาะ ติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ คนต่ า งถิ่ น หรื อ เพศตรง ข้ามโดดเด่นมาก ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน แต่ระวังมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมงาน ใน เรื่องไม่เป็นเรื่อง แถมอาจบานปลายเป็น ไม้ เ บื่ อ ไม้ เ มากั น ก็ ไ ด้ การเงิ น ไม่ ติ ด ขั ด เสี่ยงโชคได้ไม่คุ้มเสีย ครอบคร��� ว วุ่ น วาย ญาติ ผู้ ใ หญ่ เจ็ บ ป่ ว ยกะทั น หั น ลู ก หลานทำ � ให้ เ สี ย ทรัพย์จากความประมาท สุขภาพแข็งแรง การเดินทางมีอุปสรรคเล็กน้อย ความรัก ตึงเครียด เกิดปากเสียงเพราะมือที่สาม ก่อกวน คนโสดมีเข้ามารุมล้อมหนาตา แต่ หาจริงใจไม่มี

การงานเริ่มเข้าที่ เพื่อนร่วมงานหน้า เก่าและใหม่ ให้การสนับสนุนและคอยช่วย เหลือเป็นอย่างดี ระวังติดต่อทำ�ธุรกิจกับคน ต่ า งถิ่ น หรื อ เพศตรงข้ า ม เรื่ อ งเอกสาร สั ญ ญาจะทำ �ให้ ล่ า ช้ า และเกิ ด ปั ญ หาบาง อย่าง การเงินสะดุดติดขัด รายจ่ายมากกว่า รายรับ เสี่ยงโชคหมดลุ้น ครอบครั ว อบอุ่ น ญาติ ผู้ ใ หญ่ ห รื อ ลูกหลานนำ�ข่าวดีมาบอก มีสมาชิกใหม่ให้ ชื่นใจ สุขภาพเจ็บป่วยกวนใจ การเดินทาง ปลอดภัย ความรักหวานชื่น คนข้างกายหาย งอน แถมชั ก ชวนเดิ น ทางไปท่ อ งทริ ป สนุกสนาน คนไร้คู่ไม่ต้องใจร้อน เพราะยัง ไม่ถึงเวลา

การงานอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ลงทุนทำ� ธุรกิจใหม่ๆ ทะลุเกินเป้า ผู้ใหญ่และเพื่อน ร่ ว มงานยั ง ให้ ก ารสนั บ สนุ น เหมื อ นเดิ ม ติดต่อสื่อสารกับคนต่างถิ่น คนสูงวัยหรือ เพศตรงข้ามจะสมหวัง คดีความที่ค้างคา มาเนิ่นนาน จะได้รับการช่วยเหลือ การเงิน คล่องตัว เสี่ยงโชคได้ลุ้น ครอบครั ว อบอุ่ น ได้ รั บ ข่ า วดี จ าก แดนไกล ของหายจะได้คืน สุขภาพเจ็บป่วย ตามฤดูกาล เดินทางปลอดภัย ความรัก กลับมาชื่นมื่น คนรู้ใจที่เคยระแวง หาย โกรธเลิกงอน คนโสดระยะนี้ถูกรุมจีบทุกวัน แต่แค่เพียงล้อเล่น ไม่จริงจัง

การงานสะดุดเริ่มชะลอตัวล่าช้า ระวัง ห้ามรับปากรับคำ�หรือทำ�งานแทนคนอื่นเด็ด ขาด อาจถูกผู้ใหญ่เอ่ยปากตำ�หนิและคาดโทษ เอกสารสัญญาทำ�ให้ยิ่งเหยิงและเป็นปัญหา บานปลายได้ การเงินติดขัด เข้ามือไหนออก มือนั้นแทบทันที เสี่ยงโชคไม่คุ้ม ครอบครั ว อบอุ่ น อาจได้ ข ยั บ ขยาย ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ลูกหลานหรือผู้ใหญ่ทำ�ให้ เสี ย ทรั พ ย์ สุ ข ภาพแข็ ง แรง การเดิ น ทาง ปลอดภัย ความรักเกิดปากเสียงเป็นประจำ� อาจถึงขั้นเลิกราก็ได้ คนเหงาถ่านไฟเก่าที่ ทำ�ท่าจะติด ดับมอดไปแล้ว

การงานไม่สนุกเหมือนเดิม ถึงขั้น น่าเบื่อหน่าย อยู่ในสภาพเช้าชามเย็นชาม ไปวันๆ ติดต่อสื่อสารช่วงนี้ไม่ค่อยดี แถม มีเกณฑ์ทะเลาะกับเพื่อนร่วมงาน ผู้ใหญ่ ถอยห่างไม่หนุนหลัง ถ้าคิดมากอาจถึงขั้น หางานใหม่ กั น เลยที เ ดี ย ว การเงิ น ยั ง พอ คล่องตัว เสี่ยงโชคได้ลุ้น ครอบครัวอบอุ่น ได้รับของมีค่าบาง อย่าง หรือซื้อข้าวของเครื่องใช้ใหม่เข้าบ้าน สุ ข ภาพเจ็ บ ป่ ว ยกวนใจ การเดิ น ทางมี อุปสรรคเล็กน้อย ความรักอยู่ในสภาพกลืน ไม่เข้า คลายไม่ออก เพราะคนรู้ใจหูเบาเชื่อ มือที่สาม คนโสดเพื่อนสนิท แนะนำ�คน สูงวัย ถูกใจให้รู้จัก

88 : MODERNNight


การงานค่ อ นข้ า งลงตั ว โครงการ ต่างๆ เริ่มเข้าหูเข้าตาผู้ใหญ่ ได้แรงเชียร์ จากเพื่อนร่วมงานอย่างสุดสุด ควรระวัง เรื่ อ งเอกสารสั ญ ญาจะมาดิ ส เครดิ ต หรื อ ทำ�ให้ล่ าช้ า ติดต่อเพศตรงข้ ามระยะนี้ไม่ ค่อยคล่องตัว การเงินอยู่ในในเกณฑ์ดี มี โชคได้ลาภจากการเสี่ยง ครอบครั ว อบอุ่ น ได้ รั บ ข่ า วดี จ าก แดนไกลหรื อ มี ง านมงคลให้ ไ ด้ ป ลื้ ม ลู ก หลานนำ�โชคลาภมาให้ สุขภาพไม่แข็งแรง เพราะโรคเก่ากำ�เริบ การเดินทางสะดุดหรือ มีอุปสรรคเล็กน้อย ความรักยังสวีท คนรู้ใจ มอบของมีค่าให้ได้ปลื้ม คนโสดได้พบเพื่อน ใหม่สูงวัยจากต่างแดน

การงานติดขัดเล็กน้อย ประสานงาน ดู ยุ่ ง เหยิ ง สะดุ ด หยุ ด ชะงั ก เดิ น ทางหรื อ ติดต่อคนต่างถิ่นไม่ราบรื่น แต่ทำ�ธุรกิจกับ เพศตรงข้ามยังลื่นไหลไปได้เรื่อยๆ ช่วงนี้ หวังพึง่ เพือ่ นร่วมงาน รับรองจะผิดหวัง ควร ถือคติ ตนนัน่ แหละเป็นที่พึง่ แห่งตน การเงิน ไม่คล่องตัว เสี่ยงโชคไม่คุ้ม ครอบครัววุ่นวาย มีเกณฑ์ของรักของ หวงสูญหายหรือชำ�รุดแตกหัก สุขภาพแข็ง แรง การเดินทางปลอดภัย ความรักหวาน ชื่น คนข้างกายคอยเป็นกำ�ลังใจให้ยามท้อ คนเหงาที่ติดพัน เป็นของมีตำ�หนิมือสอง

การงานสะดุ ด เล็ ก น้ อ ย มี ปั ญ หา คาราคาซังให้ต้องแก้ไขอยู่เสมอ ระยะเวลา ส่งงานอาจต้องขยายเวลาออกไป เพราะเกิด ผิ ด พลาด อาจได้ รั บ คำ � ตำ � หนิ จ ากผู้ ใ หญ่ บ่อยๆ แต่เพื่อนร่วมงานสามารถช่วยเหลือ หรือบรรเทาไปได้บ้าง การเงินไม่คล่องตัว เสี่ยงโชคหมดลุ้น ครอบครัวอบอุ่น ญาติผู้ใหญ่หรือลูก หลานทำ�เรื่องให้ได้ปลาบปลื้ม สุขภาพแข็ง แรง การเดินทางปลอดภัย ความรักวุ่นวาย คนข้างกายโดนเป่าหูจากมือที่สาม คนไร้คู่ ที่เข้ามาหา หายหัวไปหมดแล้ว

การงานเกิ ด เหตุ ก ารณ์ บ างอย่ า ง ทำ�ให้ล่าช้าหรือโดนเตะถ่วง เอกสารสัญญา จะนำ�ความเดือนร้อนมาให้ อาจเกิดปาก เสียงอย่างรุนแรงกับเพื่อนร่วมงาน ยังดีที่ ผู้ ใ หญ่ ไ ม่ นิ่ ง เฉย ช่ ว ยไกล่ เ กลี่ ย การเงิ น คล่องตัว แต่ไม่เหลือเก็บ เสี่ยงโชคไม่คุ้ม ครอบครัววุ่นวาย เกิดปากเสียงกับ ญาติผู้ใหญ่หรือลูกหลาน สุขภาพแข็งแรง การเดินทางไร้ปัญหา ความรักอบอุ่น คน ข้างกายช่วยเป็นกำ�ลังใจและให้คำ�แนะนำ� ดีๆ คนไร้คู่ไม่ไตร่ตรอง อาจต้องตกเป็น น้ำ�ใต้ศอก

การงานยังมีปัญหารายวัน จนน่า ปวดหัว ติดต่อสื่อสารกับคนต่างถิ่นหรือเพศ ตรงข้ามติดขัด ระยะนี้อย่ารับปากหรือทำ� สัญญา เพราะอาจโดนเบี้ยวง่ายๆ อาจโดน เพื่อนร่วมงานเลื่อยขาเก้าอี้ การเงินเข้ามือ ซ้ายออกมือขวา เสี่ยงโชคไม่คุ้ม ครอบครั ว อบอุ่ น อาจได้ รั บ ข่ า วดี จากต่างถิ่น แต่ญาติใหญ่หรือลูกหลานเป็น เหตุทำ�ให้เสียทรัพย์ สุขภาพแข็งแรง การ เดินทางปลอดภัย ความรักกลับมาสวีทเต็ม พิกัด คนไร้คู่เลือกดีๆ เพราะระยะนี้มีเฮ

การงานเริ่มเข้าที่เข้าทาง บางครั้ง แม้จะเกิดอาการท้อแท้ ยังดีที่ผู้ใหญ่และ เพื่อนร่วมงาน คอยหนุนหลังและให้กำ�ลังใจ เหมือนเดิม ติดต่อคนต่างถิ่นหรือเพศตรง ข้ามไม่ทะลุเป้า การเงินคล่องตัว เสี่ยงโชค ได้ไม่คุ้มเสีย ครอบครั ว อบอุ่ น ที่ เ คยวิ ว าทะ ระหว่างญาติผู้ใหญ่กับลูกหลาน เริ่มเคลียร์ กั น ลงตั ว แต่ ใ ห้ ร ะวั ง ของรั ก ชำ � รุ ด หรื อ สู ญ หาย ความรั ก จื ด ชื ด ผิ ด ปกติ เอาใจ บ่อยๆ เดี๋ยวก็ดีขึ้นเอง คนเหงาที่เข้ามาใกล้ ชิด มีแต่พวกจิงโจ้ไม่จริงใจ

MODERNNight : 89


CLASSIFIED 44 เอ็นเตอร์เทนเมนท์ โชคชัย 4 ลาดพร้าว โทร. 0-2692-5010 กระฉูด บิวตี้คลับ ถ. เกษตร-นวมินทร์ โทร. 0-2943-9531-2 กระบอง ถ.ศรีนครินทร์ โทร. 0-2361-5547-50 กัมพ์ ถ.แจ้งวัฒนะ โทร. 0-2576-1759 แกแล็คซี่ รีสอร์ท ซ.มัยลาภ (เกษตร-นวมินทร์) โทร. 0-2907-0990 กรุงธน คอมเพล็กซ์ ถ.รัชดา-ท่าพระ (ใกล้สี่แยกมไหสวรรค์) โทร. 0-2476-5700-20 คลับทูไนซ์ ถ.ลาดปลาเค้า ซ.70-72 โทร.0-2971-7417-8 คันทรีเพลส ถ.ลาดพร้าว ระหว่าง ซอย 85-87 โทร. 0-2245-8950-1 ครัวม้าน้ำ� ถ.จรัญสนิทวงศ์ โทร. 08-7687-8994 คริสตัล คาเฟ่ ถ.กิ่งแก้ว โรงแรมแกรนด์อินคำ� โทร. 08-1792-3317 คริสตัล พลาซ่า ถ.สรงประภา ดอนเมือง โทร. 0-2928-2801, 08-9526-7001 คลอเดีย คลับ คาราโอเกะ ถ.รัชดาฯ สี่แยกห้วยขวาง โทร. 0-2692-6881-3 คาสโนว่า ถ.รัชดาฯ แยกห้วยขวาง โทร. 0-2276-4690-4 คาเนชั่น พลาซ่า ถ.เทียนร่วมมิตร ใกล้แยกเหม่งจ๋าย โทร. 0-2645-2612-3 โคลอนเซ่ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 1 ถ.พระราม 9 โทร. 0-2716-9166 โคลอนเซ่ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 4 ถ.พระราม 9 โทร. 0-2718-9030 โคล่า มิวสิค ฮอลล์ ถ.ศรีนครินทร์ เทพารักษ์ สมุทรปราการ โทร. 0-2759-7094-5 จังเกิ้ล แดนซ์ ถ.เกษตร-นวมินทร์ โทร. 08-6386-9888 จีสปอต ซอยลาซาล-แบริ่งตัดใหม่ โทร. 08-2701-9808 จูซซี่ บาร์ ถ.ตัดวงแหวนกาญจนา-บรมราชชนนี โทร.08-6322-7671 เจ-วัน ถ.ศรีอยุธยา โทร. 0-2245-2799, 0-2245-3794 ไฉไล เอนเตอร์เทนเมนท์ ถ.พระราม 9 โทร. 0-2716-9030 ชายคา สุวรรณภูมิ ถ.กิ่งแก้ว โทร.0-2738-3488-9 เชอร์เบ็ท สุขุมวิท (บาร์บุรีเดิม) เอกมัย โทร. 0-2714-0979 โซ เมท ผับ ถ.เทิดพระเกียรติ ศูนย์วัฒนธรรม โทร. 0-2245-4871-2 ซัน พลาซ่า ถ.จรัญสนิทวงศ์ 18 (เชิงสะพานมอญ) โทร. 0-2411-5653-5 ซัพเวย์ ถ.รัชดาฯ โทร. 0-2692-6649-51 ซี ทู บาร์ ซ.รามคำ�แหง 39 (เทพลีลา) โทร.08-6370-9082 ซี้ด รัชดาฯ ซอย 8 โทร. 0-2248-4486-7 เซ็นท์ มอริทซ์ ถ.สุขุมวิท 11 โทร.0-2651-1818 ดริฟเตอร์ ผับ แอนด์ เรสทัวรองท์ ถ.ศรีนครินทร์ โทร. 0-2361-8782 ดิ อัลตร้า คลับ ซ.บึงวาปี หลังซีคอนฯ ถ.ศรีนครินทร์ โทร. 0-2721-8008 ดี ดี พลาซ่า ถ.ศรีนครินทร์ โทร. 08-6880-9667 เดอะ โซปราโน่ เฮาส์ ถ.สุขุมวิท 26 โทร. 0-2661-4614, 0-2661-4415, 0-2661-4950 เดอะ จ๊อยท์ สุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 35) โทร. 0-2752-6723-4 เดอะ แบงค์ เอ็กคลูซีพ คลับ สุขุมวิท 40 โทร.0-2712-3733 เดอะ เปียโน คลับ ถ.เอกมัย โทร. 0-2714-1543-5 เดอะ พูล ถ.เกษตร-นวมินทร์ โทร. 0-2578-3122 เดอะ เพ้นท์ คลับ ถ.วิทยุ โทร. 0-2655-3890-2 เดอะ ฟอร์เต้ ย่าน อาร์. ซี. เอ. โทร. 0-2203-0928-30 เดอะ ฟิซ ลาดพร้าว 130 บางกะปิ โทร. 0-2731-1180 เดอะ รีสอร์ท ถ.รัชดาฯ ซ. 13 โทร. 0-2692-5311-2 เดอะ สกาย คลับ ถ.ศรีนครินทร์ โทร. 0-2322-3256-7 เดอะ สตาร์ บาหลี 2 ถ.เหนือ-ใต้ (สาทรตัดใหม่-พระราม 3 ) โทร. 0-2211-2626 เดอะ บอสส์ ใกล้แยกพระนั่งเกล้า นนทบุรี โทร. 0-2526-0564 เดอะ ฌีค ถ.ศรีนครินทร์ ชั้น 2 ร.ร.คิงปาร์ค อเวนิว โทร. 02-748-1035 ต่อ 164 ตึกทองเอ็นเตอร์เทนเมนท์ นวดแผนโบราณ ผับ เลาจน์ โทร. 08-1666-0960 ท็อสก้า คลับ ถ.เทศบาลสงเคราะห์ (ประชานิเวศน์) โทร.0-2953-8668 ทาบาสโก้ ถ.ประชาอุทิศ โทร. 0-2934-7222-4 ทู บี คอมเพล็กซ์ ซ.ลาดพร้าว 132 โทร. 0-2375-8392 ไทร์แองเจิ้ล ซูเปอร์ คลับ ติดอัลคาซ่า ถ.พัทยา สาย 2 โทร. 038-424-425 ธาราวดี รีสอร์ท ถ.พัฒนาการ ซ. 44-46 โทร. 0-2321-6666, 0-2321-6688 ธนบุรี พลาซ่า ถ.รัชดา-ท่าพระ โทร. 0-2472-1969 ธารทอง เอนเตอร์เทนเมนท์ ถ.ประชาอุทิศ โทร. 0-2690-5613-5 ธนบุรี เอนเตอร์เทนเมนท์ ถ.ลาดหญ้า โทร.0-2438-7777 ผับ 99 แอนด์ เรสทัวรองท์ ถ.สุขุมวิท 103 อุดมสุข-บางนา โทร. 0-2749-4599 นาร์ซ คลับ สุขุมวิท 23 โทร. 0-2258-4805, 0-2259-2563 นาซ่า คลับ & สปา โรงแรมนาซ่าเวกัส ชั้น 4 ถ.รามคำ�แหง โทร. 0-2719-9888 เนเวอร์แลนด์ ซ.มัยลาภ ถ.เกษตร-นวมินทร์ โทร. 0-2907-0990 นิกโก้ เซาน่า ชั้น 9 อาคารมังกร ซ.ทองหล่อ (สุขุมวิท) โทร. 0-2712-7790 นิว เอ็กเซลเลนซี่ ถ.วิภาวดี โทร. 0-2616-0537-40

โนอาร์ คาเฟ่ ถ.เอกมัย รามอินทรา ตัดใหม่ โทร. 08-1901-8860 บับเบิ้ล คลับ ระหว่าง ลาดพร้าว ซ.85-87 โทร. 02-514-0660-1 บารัย บาร์ ถ.เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทราฯ โทร. 0-2538-8000 บาหลี ซีฟู๊ด ถ.เหนือ-ใต้ (เจริญราษฏร์) โทร. 0-2211-2626 บิ๊ก แอปเปิ้ล เกษตร-นวมินทร์ โทร. 02-553-1313 บิวตี้ฟูล คลับ ใกล้แยกพงษ์เพชร โทร. 08-4676-9653 แบมบู บาร์ นานา ซ.3 โทร. 08-9788-5784 ไบล่าร์ เมมเบอร์คลับ เอสพลานาด รัชดาฯ โทร. 0-2641-2222 ป.กุ้งเผา เลียบทางด่วน รามอินทรา-อาจณรงค์ โทร. 0-2508-0700 พีกาซัส ซ.สุขุมวิท 23 โทร. 0-2259-1819 แพนด้า ซูโม่ บาย นัวร์ ถ. เอกมัย ซ. 5/1 โทร. 083-886-5656 โพไซดอน ถ.รัชดาฯ โทร. 0-2693-8222 ฟลอเร้นซ์ คลับ ตึกจรินทร์ทิพย์ ถ.ศรีนครินทร์ โทร. 0-2320-0259-60 แฟชั่น คลับ เยื้องอัลคาซ่าร์ ถ.พัทยาสาย 2 โทร. 038-416-546-9 มดยิ้ม มิวสิคฮอลล์ โทร. 08-5431-0916 เมย์ แฟร์ เอ็กเซ็กคิวซีฟ คลับ ถ.สุขุมวิท ซ. 1 โทร. 0-2252-5397 ไม้เอก เลียบทางด่วน เอกมัย-รามอินทรา โทร. 0-2508-0282 ไม้โท พระราม 3 โทร. 0-2683-9288 มาเวล ค็อกเทลเลานจ์ & คาราโอเกะ ถ.สุขุมวิท 77 (อ่อนนุช) โทร. 0-2720-5514-5 โมเดิร์น คลับ ถ.รัชดาฯ ซ. 8 โทร. 0-2247-4274-5 ยูโทเปีย ถ.พระราม 9 ตัดรัชดาฯ ใกล้ศูนย์วัฒนธรรม โทร. 0-2354-1300-8 เยส อิน ดีส ถ.เกษตร-นวมินทร์ โทร. 0-2907-7846 รัด ชะ ดา สี่แยกห้วยขวาง (หน้าสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินห้วยขวาง) 0-2692-6290 รูม (นิว เวฟ เดิม) ถ.รัตนาธิเบศร์ โทร. 08-1584-8726, 08-9483-4555 รูมเมท สุขุมวิท 42 0-2712-2206, 0-2712-2286 เรด ซีท ผับ ถ.เพชรเกษม โทร. 0-2454-9899 เรา เอนเตอร์เทนเมนท์ คอมเพล็กซ์ ถ. พหลโยธิน โทร.0-2930-2132-3 เรา เอนเตอร์เทนเมนท์ คอมเพล็กซ์ ถ.ศรีนครินทร์ โทร. 0-2747-2283-5 เรือนไทย คาบาน่า เลียบสะพานพระราม 8 ฝั่งอรุณอัมรินทร์ โทร. 0-2883-5193 โรมัน เอนเตอร์เทนเมนท์ คอมเพล็กซ์ ถ.ศรีนครินทร์ โทร.0-2385-6833-7 โรงแรมแกรนด์อินคำ� ถ.กิ่งแก้ว (บางนา-ตราด กม.12) โทร. 0-2738-8191-9 โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง สาขา 2 เลียบทางด่วนรามอินทรา โทร. 0-2944-5131-2, 0-2789-9988 ไรเดอร์ รีสอร์ท หลังซีคอน ซ.แก่นทองอุปถัมท์ ถ.ศรีนครินทร์ โทร. 0-2320-3800-1 ลีลาวดี ถ.รามคำ�แหง 81/4 โทร.0-2732-3323 วี-ซ่า ผับ & เรสทัวรองท์ ถ.เอกมัย โทร. 08-1611-2590 วี ทู โชคชัย 4 โทร. 0-2933-1370-5 เวนิส มิวสิคัล ฮอลล์ แอนด์ เรสทัวรองท์ ตึกจรินทร์ทิพย์ ถ.ศรีนครินทร์ โทร. 0-2322-5530 โวลุ่ม ผับ แอนด์ บาร์ ถ.เทิดพระเกียรติ (รัชดาฯ ตัดพระราม 9) โทร. 08-1331-3564, 08-1926-8738 ไวโอลิน คาราโอเกะ คลับแดนซ์ พัทยาเหนือ โทร. 08-1576-7111 สภาดิน ถ.เกษตร-นวมินทร์ โทร. 08-6555-3575 สตูดิโอ สปา ทาวน์อินทาวน์ ซ.กู๊ดทาวน์โฮม โทร. 08-5356-5836 วี บาร์ เยื้องเสรีเซ็นเตอร์ (ตรงข้ามอาคารพรีเมียร์ เพลส) ถ.ศรีนครินทร์ โทร. 0-2398-7544 วีว่า พาเลซ ซ.รามคำ�แหง 100 (สุขาภิบาล 3) โทร. 0-2724-5610-20 อเล็กซ์ คลับ สุขุมวิท ซ. 3 โทร. 0-2665-4999 อัมสเตอร์ดัม คลับ สี่แยกพระราม 9 ถ.อโศก-ดินแดง โทร. 0-2642-0800-9 อัยย์ คาเฟ่ สี่แยกเหม่งจ๋าย ถ.ประชาอุทิศ โทร.0-2690-5555 อัลคาซ่าร์ พัทยา โทร. 038-410-2243-7 อีลิทสปา ถ.เทอดพระเกียรติ (หลัง FM STREET) โทร. 08-6334-2434,08-6500-1739 เอ็กโซติก้า ซ.ทองหล่อ 5-7 โทร. 0-2712-6940 เอ็มมานูเอล ถ.รัชดาฯ แยกห้วยขวาง โทร. 0-2275-7474 เอส 23 ซ.สุขุมวิท 23 โทร. 0-2664-0944-5 แอร์พอร์ต คาราโอเกะ โทร. 08-5345-6286 เอ็มเพรส สนุ้กเกอร์ แอนด์ คาราโอเกะ ถ.เกษตร-นวมินทร์ โทร. 0-2733-4555-9 โอเชี่ยน คาบาน่า สี่แยกพงษ์เพชร ถ.งามวงศ์วาน โทร.0-2951-8045-6 ไอด้า เอนเตอร์เทนเมนท์ ถ.สาธุประดิษฐ์-พระราม 3 โทร. 0-2674-8501-3 สตูดิโอสปา ถ.พระราม 3 โทร. 08-9767-4744, 08-9860-6010 ฮอลลีวู้ด อวอร์ดส ซ.นาทอง รัชดาฯ ซ. 6โทร. 0-2246-4311-3 ฮาร์ด ร็อก คาเฟ่ พัทยา โทร. 038-426-635 ฮารีม คลับ ตรงข้ามตลาดอตก. จตุจัร โทร. 08-6422-1016,08-4943-4646 ฮิฟ อิน ทาวน์ ถ.ศรีวรา วังทองหลาง โทร. 0-2559-2156 65 คลับ รามคำ�แหง 65 (มหาดไทย) โทร. 0-2934-2047 กด 0

http://www.facebook.com/modernnight.magazine http://www.modernnightmag.tk

www.sungsunclub.com


48 : MODERNNight


CLUB TONIGHT คลับ ทูไนซ์ ริมถนนลาดปลาเค้ารามอินทรา (ซอย 70-72) อาณาจักรแห่งความสุข สนุกทุกรูปแบบ รวบรวมความบันเทิงไว้ครบครัน ทั้งคลับ/คาราโอเกะ/นวดแผนโบราณ หมาดๆ สนุกสุดเหวี่ยงกับ PARTY MEMBER ลุ้นเซอร์ไพร้ส์รับของ ขวัญมันส์ๆ ทั้งคืน แถมเปิดเมมเบอร์มีเฮ อาจได้ MAZDA 2 ป้ายแดง ไปครองแบบไม่รู้ตัว เหมือนเดิมสดทุกคืนกับกิจกรรมและและโชว์พิเศษ จากทีมงานแดนเซอร์/โคโยตี้/โมเดล/บิวตี้ ทุกวันพฤหัส/ศุกร์ พบลีลา เร่าร้อนจากนางแบบดังจาก PENTHOUSE สอบถามตารางความสุข โทร. 02-971-7417-8 “บอสไพโรจน์” บริหารจัดการและคอยจัดตาราง ความสนุก

MODERNNight : 49


Modernnight Magazine vol.65