SCHRIFT West050

Page 40

EIGENAARSCHAP “Je wilt het gevoel hebben Als je iets wilt: ga ernaartoe, letterlijk, bel of mail mensen persoonlijk.

GELIJKWAARDIGHEID “Het is bemoedigend en motiverend om als gelijk

Wees flexibel. Zoek de ruimte ‘tussen de regels’. Bijna alle projecten bevi SAMENWERKEN EN

Wees uitnodigend. Sta echt open voor het MOTIVATIE “Als je iets echt graag wilt, heb je er Luister heel goed.

EIGENBELANG IS GEEN VIES WOORD “Logisch dat je er ook iets voor jez Samen ergens voor aan de slag is ook gewoon leuk Het levert contacten, een netwerk en Als iets echt niet kan, leg dat dan heel goed uit.

DOORZETTEN “Wat je wilt is vaak moeilijk te bereiken. Je hebt een lange adem nodig en je moet je niet te snel laten ontmoedigen.”

daarmee maak je ze eigenaar van het project.

JE VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN “Je wilt iets en je bent ook bereid d Je neemt je verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld om je buren mee te krijg langere termijn te verplichten om iets te onderhouden of te or

DROMEN “Alles begin Dat mag je verwachten van de burgers maar je moet het ook bieden.

RESPECT EN TOLERANTIE “Ook in je eigen buurt denkt niet ieder ze op, luister naar hun kant van het verhaal.

Spreek vanuit de gemeente met één mond, anticipeer o

( Tips van de betrokken bewoner & Tips van de betrokken professional )