Page 1


12

Kvanum Forvaring 2013 210x250.indd 12

2013-02-15 15:19


SK Å P SORTIMENT

/ L -H ÖJD

H öjd ca 2090 inkl. sockel

ga-lg1

ga-l H

g a - l GR

En grund hylla över klädstången.

H yllor.

En fast hylla, klädstång, en rullåda och två rullbackar.

Bredd: 400, 450, 500, 600, 800, 900, 1000 Djup: 580

Bredd: 400, 450, 500, 600, 800, 900 Djup: 320, 400, 500, 580

Bredd: 400, 450, 500, 600, 800, 900 Djup: 580

ga-l T B

ga-l G B

g a - l GL 1

En fast hylla, klädstång och tre trådbackar.

En fast hylla, klädstång och rullåda med byxhängning.

En fast hylla, klädstång och två utdragsvagnar.

Bredd: 400, 500, 600, 800 Djup: 580

Bredd: 800, 900 Djup: 580

Bredd: 400, 450, 500, 600, 800, 900 Djup: 580

g a - l GL 2

g a - l HR

En fast hylla, klädstång, låda och två utdragsvagnar.

T vå hyllor, en fast hylla och fyra rullbackar.

Bredd: 400, 450, 500, 600, 800, 900 Djup: 580

Bredd: 400, 450, 500, 600, 800, 900 Djup: 580

14

Kvanum Forvaring 2013 210x250.indd 14

2013-02-15 15:20


g a - l GL 3

(ej i-serien)

g a - l GL 4

(ej i-serien)

g a - l GL 5

(ej i-serien)

K lädstång och en invändigt placerad hurts med en låda och två utdragsvagnar.

K lädstång och en invändigt placerad modul med låda för hängning av byxor.

K lädstång och en invändigt placerad modul med utdragsvagn.

Bredd: 600, 900, 1000 Djup: 580

Bredd: 600, 900, 1000 Djup: 580

Bredd: 600, 900, 1000 Djup: 580

g a - l HL 3

(ej i-serien)

g a - l HL 4

(ej i-serien)

g a - l HL 5

(ej i-serien)

H yllor och en invändigt placerad hurts med en låda och två utdragsvagnar.

H yllor och en invändigt placerad modul med låda för hängning av byxor.

H yllor och en invändigt placerad modul med utdragsvagn.

Bredd: 600, 900, 1000 Djup: 580

Bredd: 600, 900, 1000 Djup: 580

Bredd: 600, 900, 1000 Djup: 580

ga-l S Y

g a - l SKO

H yllor och nedfällbar strykbräda samt elpanel.

U tdragbart inrede i trä för förvaring av skor.

Bredd: 450, 500 Djup: 320, (360 i-serien)

Bredd: 450, 500 Djup: 580

15

Kvanum Forvaring 2013 210x250.indd 15

2013-02-15 15:20


SK Å P SORTIMENT

/ S -H ÖJD

H öjd ca 2310 inkl. sockel

g a - SG

g a - SG 1

g a - SH

Fast hylla och två klädstänger.

En grund hylla över klädstången.

H yllor.

Bredd: 400, 450, 500, 600, 800, 900, 1000 Djup: 580

Bredd: 400, 450, 500, 600, 800, 900, 1000 Djup: 580

Bredd: 400, 450, 500, 600, 800, 900 Djup: 320, 400, 500, 580

g a - SGR

g a - ST B

g a - SG B

En grund hylla över klädstång, en fast hylla, en rullåda och två rullbackar.

En grund hylla över klädstång, en fast hylla och tre trådbackar.

En grund hylla över klädstång, en fast hylla, klädstång och rullåda med byxhängning.

Bredd: 400, 450, 500, 600, 800, 900 Djup: 580

Bredd: 400, 500, 600, 800 Djup: 580

Bredd: 800, 900 Djup: 580

g a - SGL 1

g a - SGL 2

g a - SHR

En grund hylla över klädstång, en fast hylla och två utdragsvagnar.

En grund hylla över klädstång, fast hylla, låda och två utdragsvagnar.

T re flyttbara hyllor, en fast hylla och fyra rullbackar.

Bredd: 400, 450, 500, 600, 800, 900 Djup: 580

Bredd: 400, 450, 500, 600, 800, 900 Djup: 580

Bredd: 400, 450, 500, 600, 800, 900 Djup: 580

18

Kvanum Forvaring 2013 210x250.indd 18

2013-02-15 15:20


g a - SGL 3

(ej i-serien)

g a - SGL 4

(ej i-serien)

g a - SGL 5

(ej i-serien)

En grund hylla över klädstång och en invändigt placerad hurts med en låda och två utdragsvagnar.

En grund hylla över klädstång och en invändigt placerad modul med låda för hängning av byxor.

En grund hylla över klädstång och en invändigt placerad modul med utdragsvagn.

Bredd: 600, 900, 1000 Djup: 580

Bredd: 600, 900, 1000 Djup: 580

Bredd: 600, 900, 1000 Djup: 580

g a - SHL 3

(ej i-serien)

g a - SHL 4

(ej i-serien)

g a - SHL 5

(ej i-serien)

H yllor och en invändigt placerad hurts med en låda och två utdragsvagnar.

H yllor och en invändigt placerad modul med låda för hängning av byxor.

H yllor och en invändigt placerad modul med utdragsvagn.

Bredd: 600, 900, 1000 Djup: 580

Bredd: 600, 900, 1000 Djup: 580

Bredd: 600, 900, 1000 Djup: 580

g a - SS Y

g a - SSKO

H yllor och nedfällbar strykbräda samt elpanel.

U tdragbart inrede i trä för förvaring av skor.

Bredd: 450, 500 Djup: 320 (360 I-serien)

Bredd: 450, 500 Djup: 580

19

Kvanum Forvaring 2013 210x250.indd 19

2013-02-15 15:20


SK Å P SORTIMENT

/ T -H ÖJD

H öjd ca 2490 inklusive sockel

ga-t G

ga-t G 1

ga-t H

En grund hylla, en fast hylla och två klädstänger.

En grund hylla över klädstången.

H yllor.

Bredd: 400, 450, 500, 600, 800, 900, 1000 Djup: 580

Bredd: 400, 450, 500, 600, 800, 900, 1000 Djup: 580

Bredd: 400, 450, 500, 600, 800, 900 Djup: 320, 400, 500, 580

g a - t GR

ga-t T B

ga-t G B

En grund hylla över klädstång, en fast hylla, en rullåda och två rullbackar.

En grund hylla över klädstång, en fast hylla och tre trådbackar.

En grund hylla överklädstång, en fast hylla, klädstång och rullåda med byxutdrag.

Bredd: 400, 450, 500, 600, 800, 900 Djup: 580

Bredd: 400, 500, 600, 800 Djup: 580

Bredd: 800, 900 Djup: 580

g a - t GL 1

g a - t GL 2

g a - t HR

En grund hylla över klädstång, en fast hylla och två utdragsvagnar.

En grund hylla över klädstång, fast hylla, låda och två utdragsvagnar.

T re flyttbara hyllor, en fast hylla och fyra rullbackar.

Bredd: 400, 450, 500, 600, 800, 900 Djup: 580

Bredd: 400, 450, 500, 600, 800, 900 Djup: 580

Bredd: 400, 450, 500, 600, 800, 900 Djup: 580

22

Kvanum Forvaring 2013 210x250.indd 22

2013-02-15 15:20


g a - t GL 3

(ej i-serien)

g a - t GL 4

(ej i-serien)

g a - t GL 5

(ej i-serien)

En grund hylla över klädstång och en invändigt placerad hurts med en låda och två utdragsvagnar.

En grund hylla över klädstång och en invändigt placerad modul med låda för hängning av byxor.

En grund hylla över klädstång och en invändigt placerad modul med utdragsvagn.

Bredd: 600, 900, 1000 Djup: 580

Bredd: 600, 900, 1000 Djup: 580

Bredd: 600, 900, 1000 Djup: 580

g a - t HL 3

(ej i-serien)

g a - t HL 4

(ej i-serien)

g a - t HL 5

(ej i-serien)

H yllor och en invändigt placerad hurts med en låda och två utdragsvagnar.

H yllor och en invändigt placerad modul med låda för hängning av byxor.

H yllor och en invändigt placerad modul med utdragsvagn.

Bredd: 600, 900, 1000 Djup: 580

Bredd: 600, 900, 1000 Djup: 580

Bredd: 600, 900, 1000 Djup: 580

ga-t S Y

g a - t SKO

H yllor och nedfällbar strykbräda samt elpanel.

U tdragbart inrede i trä för förvaring av skor.

Bredd: 450, 500 Djup: 320 (360 I-serien)

Bredd: 450, 500 Djup: 580

23

Kvanum Forvaring 2013 210x250.indd 23

2013-02-15 15:20


DETAL J ER Det finns detaljer som inte lämpar sig att kombinera med vissa skåp, inredaren i butiken kan hjälpa er att få till en optimal lösning.

by x h Ä n g a r e

by x h Ä n g a r e

500

by x h Ä n g a r e r u l l

åda

505

80 350

465

Byxhängare i ek med infällda friktionsytor och utdragsfunktion.

Byxhängare i metall med gummerade spjut och utdragsfunktion.

sli pshängare

sli pshängare

R ullåda med byxhängare i ek med infällda friktionsytor, inkl skenor, djup 580. K an även förses med stövelklämma för upphängning av stövlar.

B ÄLTESHÄNGARE

I EK

300 300

540 550 550

130 65 65 S lipshängare i ek med infällda friktionsytor.

L Å DINDELARE

I EK

Insats som delar upp en låda i mindre fack till låda eller rullåda.

S lipshängare i metall med gummerade spjut och utdragsfunktion.

l ådinsa ts i ek

Insats för skoförvaring i låda.

F ILTMATTA TILL

L Å DOR

L jusgrå matta av filt för placering på botten i låda.

28

Kvanum Forvaring 2013 210x250.indd 28

2013-02-15 15:21


DETAL J ER

F Ö RVARINGS

B OX

KROKAR

A C C E s SOARASK

295 450

100

150

50

200

Förvaringsbox i mörkbrun läder-look.

ST Ö VELKLÄMMA

Accessoarask i mörkgrå filt eller läder med gavlar i ek.

GALGE

K rokar inklusive skruv. Finns i tre olika modeller. L evereras i 2-pack.

KLÄDKROK

UTDRAG

B AR

53

S tövelklämma för upphängning av stövlar. L evereras i 5-pack.

M örkbrun galge i trä. Finns i tre olika modeller.

U tdragbar klädkrok i matt rostfritt för infällning i hyllplan, vägg eller skåpsida.

S P OTLIGHT

LED -spotlight monterade i skåp. Finns även med sensor styrning som tänder lampan när dörren öppnas.

30

Kvanum Forvaring 2013 210x250.indd 30

2013-02-15 15:21


Kvänum Garderobe  
Kvänum Garderobe  
Advertisement