__MAIN_TEXT__

Page 1


KOM OP VOOR KINDEROPVANG


KOM OP VOOR KINDEROPVANG KOM OP VOOR KINDEROPVANG

Inhoudsopgave .......................................................................... 03 Inleiding ............................................................................................ 04 Bezuinigingen.............................................................................. 08 Gevolgen voor de ouders.................................................. 20 Het belang van goede kinderopvang..................... 34

5


KOM OP VOOR KINDEROPVANG

Inleiding Met dit boek willen we namens ouders, werk足足ne足mers en werkgevers blijvend duidelijk maken waarom we kinderopvang zo belangrijk vinden en waarom we er gezamenlijk alles aan moeten doen om kinderopvang voor iedereen toegankelijk te houden. De afgelopen jaren is er ruim 1 miljard euro op de kinderopvangtoeslag bezuinigd. Dat heeft ertoe geleid dat veel ouders andere keuzes moesten maken. Minder dagen kinderopvang bijvoorbeeld, of vaak helemaal geen kinderopvang meer omdat het financieel niet meer uit kan. 6


FEIT NR. 1 OV E R

KINDEROPV

ANG

€ 1.000.000.000,KOM OP VOOR KINDEROPVANG

BEZUINIGD OP KINDEROPVAN G

De afgelopen jaren is er voortdurend bezuinigd op kinderopvang. De teller staat inmiddels op 1 miljard. Vindt u het ook genoeg?

INFOGRAPHIC 1

7


KOM OP VOOR KINDEROPVANG

Daardoor wordt de combinatie van werk en gezin steeds moeilijker. En dat in een tijd dat onze regering een groot beroep op ons doet om een bijdrage te leveren en de BV Nederland draaiende te houden. Â Voor veel werknemers in de kinderopvang valt er niets meer bij te dragen: ruim 15.000 werknemers zijn in de afgelopen twee jaar hun baan kwijt geraakt, en een groot deel van hen moet aanspraak maken op de WW. Veel ondernemers hebben vestigingen of zelfs de deuren van hun hele bedrijf moeten sluiten.

8


F E I T N R . 2 OV E R

K I N D E R O P VA N G

STEEDS MEER BEZUINIGINGEN

KOM OP VOOR KINDEROPVANG

€ 230.000.000,-

2011

€ 2012

VER OUDER

€ 723.000.000,-

KOPPE (120%

€ 2013

€ 1.015.000.000,-

UUR NIV

INFOGRAPHIC 2 In 2011 begon de afbraak van de kinderopvang. Op dit moment is er al meer dan 1 miljard bezuinigd. Maar blijkbaar is er nog niet genoeg schade aangericht. Als het zo door gaat staat de teller in 2015 op 1.150 miljard euro. En daarna...?

9


KOM OP VOOR KINDEROPVANG

Actie Sinds 1 januari 2012 zijn er ruim 100 kinderopvangorganisaties failliet gegaan. En niet in de laatste plaats: steeds meer kinderen kunnen geen gebruik meer maken van kinderopvang. En dat terwijl kinderopvang kinderen MILJARD begeleidt in hun ontwikkeling,1kinderen leert met andere kinderen teB spelen te EZUenIN IGD delen en ze voorbereidt op het onderwijs. OP DE Daarom wordt het tijd dat dit kabinet gaat KINDER inzien dat kinderopvang voor onze econo­ O P V AN mie, ouders, werkgevers, werk­nemers énG! vooral kinderen van groot belang is!

10

A

FL K O


LEXIBELE KINDER OPVANG

Zijn kinderen het investeren niet waard?

DAN WE JE TOC GEWOO EEN DAG MINDER KOM OP VOOR KINDEROPVANG

D R A J L I M 1 D G I N I U Z BE OP DE R E D N I K ASSCHER ! G N A V P O WIL

Werk is geen hob

Hoe flexibel is 'geen kinderopvang'? #wegbezuinigd

11


12

KOM OP VOOR KINDEROPVANG


KOM OP VOOR KINDEROPVANG

KINDEROPVANG WERKT BETER Kom op voor kinderopvang facebook.com/kinderopvang

13


KOM OP VOOR KINDEROPVANG

Samen sterk Met de campagne ‘Kom op voor kinder­ opvang!’ wilden wij iedereen met hart voor de kinderopvang een platform bieden hun zorgen duidelijk te maken aan de politiek. En de reacties waren overweldigend. Uit al die reacties en onze uitingen hebben wij dit boek samengesteld, zodat voor altijd duidelijk is wat kinderopvang voor u en voor ons betekent. Brancheorganisatie Kinderopvang, BOinK, Vakcentrale FNV, Abvakabo, Voor werkende ouders

14


KOM OP VOOR KINDEROPVANG

15


16

KOM OP VOOR KINDEROPVANG


KOM OP VOOR KINDEROPVANG

KINDEROPVANG WERKT BETER Kom op voor kinderopvang facebook.com/kinderopvang

17


KOM OP VOOR KINDEROPVANG

De stapeling van bezuinigingen komt volledig op het bord van de ouders. Daardoor lijkt het alsof kinderopvang duurder wordt. In werkelijkheid krijgen ouders minder kinderopvangtoeslag. En moeten steeds meer zelf betalen.Kunt u het zich nog veroorloven? INFOGRAPHIC 3

18


E R O P VA N

G FEIT NR. 5 OV E R

EN ANG INFOGRAPHIC 5 Alle vormen van kinderopvang hebben te leiden onder de bezuinigingen. In sommige delen van Nederland is kinderopvang al bijna niet meer beschikbaar. Kunt u het zich voorstellen dat kinderopvang in de toekomst niet meer toegankelijk is?

KINDEROP

VA N G

NIET ALLEEN DAGOPVANG MAAR OOK B SO WORDEN HA EN GASTOUDERS RD GETROFF EN

FEIT

KINDE FEIT

ROPV

N E T N E SEM VANG S I L L I P FA O R E D N I IN DE K010 - 2013 2

KINDEROP

60 50 40 30 20

ZOWEL OUD ALS HUN KIN ERS HEBBEN PRO DEREN F DE KINDERO IJT VAN PVA

VA N G

OV E R NR. 5

LLEE A T E I N BSO K O O MAAR RDEN H WO

ANG

OV E R NR. 4

FEIT NR. 1 0 OV E R

KOM OP VOOR KINDEROPVANG

3

INFOGRAPHIC 4 1 miljard bezuinigd. Niet alleen ouders staat het water aan de lippen. De kinderopvang kent het afgelopen jaar veel faillissementen. Alleen al in het eerste half jaar van 2013 zijn 51 organisaties failliet gegaan. Dat is al meer dan in heel 2012.

19


De minister moet gewoon niet verder gaan met alles kapot te maken. Hoe meer er bezuinigd wordt hoe minder kinderen in de opvang en moeten er nog meer leidsters weg nog meer werklozen erbij dat kost ook geld. Stop ermee, en zorg dat de kinderopvang wel blijft. Annette Kaper

Kinderopvang is hard nodig, sociale vaardigheden in groepsverband opdoen en om ouders de gelegen­ heid te geven werk te vinden zonder beperkende ophaaltijden. Michel Rietveld

We hebben het nota bene over de toekomst van ons land! Onze kinderen hebben zo steeds minder kans om een boeiende groepsopvoeding mee te krijgen. Ko Boomka

Ik heb helaas ook geen werk meer. Na dik 7 jaar. Als ik voor maart geen nieuw werk vind ben ik gedwongen mijn huis te verkopen. Minister je wordt bedankt. Sandra Van Zwol & Harry Beuker:


“ “

Ik werk al 10, 5 jaar bij hetzelfde bedrijf... Het is dramatisch hier! Binnen 1, 5 jaar tijd is het aantal collega’s gehalveerd, en de kind-bezetting met ruim 40% gedaald.’

En uit welk potje met geld Suzanne Ronckers-Vermeulen worden deze werklozen be­taald? Van het potje met de door dezelfde overheid bezuinigde kinderopvang­toeslag? Leg het mij maar eens uit, ik volg het niet meer... Marjolein Delleman

Kinderopvang sluit zijn deuren, personeel staat op straat, moeders blijven thuis omdat ze hun kinderen nergens kwijt kunnen om te gaan werken, dus brood op de plank laten komen word weer een mannen­ aangelegenheid....O, dus zó wil de overheid de vrouwen weer aan ‘t werk krijgen!’ Lieke Van Gorp


KOM OP VOOR KINDEROPVANG

Aan het woord ‘Wat zou het voor jouw gezinsleven en carrière betekenen als je geen kinder­opvang meer had?’ ‘Hoe merk jij de bezuinigingen al?’ Dit vroegen we onze achterban op Facebook. En we kregen tientallen reacties. Journalist Lara Aerts (Parool, Opzij, Viva etc) interviewde vijf mensen, fotograaf Karijn Kakebeeke maakte de bijbehorende gezinsportretten.

22


KOM OP VOOR KINDEROPVANG

23


24

KOM OP VOOR KINDEROPVANG


WEINIG LEEFTIJD­GENOOTJES De verlaging van de toeslag is de belangrijkste reden; deze manier van kinderopvang is fors duurder gewor­ den. Andere ouders doen hetzelfde en daardoor krijg je een kettingreactie: er zitten tegenwoordig minder kinderen op de opvang dan voorheen. Vooral ouders van oudere kinderen lossen de opvang na school onderling op: de kinderen spelen bijvoorbeeld op dinsdag bij het ene kind, op donderdag bij het andere. Op de naschoolse opvang zijn er voor onze oudste doch­ ter dus weinig leeftijdgenootjes. Dat is niet echt leuk voor haar.’

25

KOM OP VOOR KINDEROPVANG

Marielle Bierens de Haan (44, eige­naar van een re-integratiebedrijf) en Rutger (47, eigenaar trainingsbu­ reau) hebben twee dochters: Quivrine van 8 en Vivienne van 6. Door de bezuinigingen gaan de kinderen stop­ pen met de naschoolse opvang. ‘Onze dochters gaan nu nog twee middagen per week tussen 15:00 en 18:00 uur naar de naschoolse opvang. Dat kost ons 755 euro per maand. Eerst kregen we bijna 300 euro kinderopvangtoeslag. Dat is nu nog maar 190 euro. Op zich kunnen we het nog wel betalen. Toch halen we onze dochters per 1 december van de opvang af.


KOM OP VOOR KINDEROPVANG

HET OMSLAGPUNT BEREKENEN Irene Straatman, (34, marketing­ adviseur) en Sander Wemmers (38, projectmanager) hebben twee kinde­ ren; zoon Gijs (3) en dochter Aafje (1). De kinderen gaan nu nog drie dagen in de week naar de crèche, maar door de bezuinigingen zijn Irene en Sander aan het uitkijken naar een goedkopere manier van opvang. Irene vertelt: ‘Ik werkte eerst vijf dagen in de week, maar ik ben door de bezui­ nigingen in de kinderopvang terugge­ gaan naar vier. Van die vijfde dag houd ik namelijk weinig over omdat we dan geen toeslag meer krijgen. Wij verdienen goed, dus we zitten net op zo’n omslagpunt van wel of geen toeslag. Maar we verdienen niet zó goed dat de kosten van de kinderop­ vang geen pijn doen. Voorheen was het beter geregeld. We kregen 400 euro terug van de 900 euro die de crèche

26

ons per maand kostte - voor destijds alleen Gijs. Nu we twee kinderen hebben, zijn de kosten 1750 euro per maand, waarvoor we 200 euro toeslag krijgen. We bezuinigen op veel leuke dingen: uit eten, cultuur en kleding. En ik ben aan het uitkijken naar een ande­ re vorm van opvang. Een gastouder aan huis, bijvoorbeeld. We zijn niet de enigen: de crèche van mijn kinderen loopt leeg. Goede leid­ sters zijn weggegaan. Groepen zijn kleiner geworden: voor mijn zoon Gijs zijn nog maar weinig leeftijdgenoten om mee te spelen.’


KOM OP VOOR KINDEROPVANG

27


FEIT NR. 6 OV E R

KINDERO

P VA N G

DOOR DE BE ZUINIGING ZIJN 11.000 EN MENSEN H UN IN DE KINDE ROPVANG K BAAN WIJT

FEIT NR. 7 OV E R

HET AANTA DAT GEBRU L K I KINDEROPV K M ANG

Door de bezuinigingen zijn inmiddels 11.000 mensen hun baan in de kinderopvang kwijtgeraakt. Verwacht wordt dat dit er de komende jaren 25.000 gaan worden. Zo jagen de bezuinigingen ouders èn pedagogisch medewerkers de werkeloosheid in. INFOGRAPHIC 6

KOM OP VOOR KINDEROPVANG

738.000 709.000 645.000

Ouders hebben onder druk van de bezuinigingen hun kinderen uit de kinderopvang gehaald, nieuwe ouders beginnen steeds vaker niet eens meer aan kinderopvang. Maar kinderopvang gun je toch iedereen? INFOGRAPHIC 7

28


Kinderopvangtoeslag is er voor ouders die werken. Door de bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag neemt het aantal werkende vrouwen èn mannen af. Begrijpt u de logica van de bezuinigingen nog?

INFOGRAPHIC 8

F E I T N R . 8 OV ER

K I N D E R O P VA

NG

F

DOOR DE BEZUIN OP KINDEROPVANIGINGEN G DE ARBEIDSPARTIC DAALT IPATIE KOM OP VOOR KINDEROPVANG

29


30

KOM OP VOOR KINDEROPVANG


MINDER WERKEN

Otje vertelt: ‘Mijn moeder past twee dagen per week op Hadewych, mijn man zorgt een dag voor haar, en ze ging tot voor kort twee dagen per week naar de crèche. Ik verspreidde mijn werk over vijf dagen. Nu we veel minder toeslag krijgen, gaat ze nog maar een dag in de week naar de crèche, op de andere dag zorg ik voor haar.

Ik ben niet minder gaan werken, maar ik deel de dagen anders in: ik werk vaak ‘s avonds of in het weekend. Twee kinderen op de crèche is met de huidige toeslagen duur, dus als de baby er is stop ik denk ik helemaal met de crèche. Ik ga dan twee dagen per week voor ze zorgen. Of ik met twee kleine kinderen nog puf heb mijn werk in de avonduren of in het weekend in te halen? Ik betwijfel het. Ik zal hoogst­ waarschijnlijk minder gaan werken.’

31

KOM OP VOOR KINDEROPVANG

Otje van der Lelij (32, freelance jour­ nalist) en Karel de Vos (40, eigenaar software bedrijf) zijn ouders van dochter Hadewych van 1,5 en hebben een baby op komst. Hadewych ging twee dagen per week naar de crèche, door de bezuinigingen is dat terugge­ gaan naar een dag per week.


KOM OP VOOR KINDEROPVANG

Gesloten? Wat betekent het voor ouders als kinderopvang niet meer bestaat door de bezuinigingen? We maakten een paar ouders flink aan het schrikken met dit scenario. Dit resulteerde in bijna 40.000 views online.

32


KOM OP VOOR KINDEROPVANG

33


KOM OP VOOR KINDEROPVANG

EEN DAG MINDER NAAR DE CRECHE Barbara van Erp, (44, ondernemer) en Thomas van Luyn (45, cabaretier en columnist) hebben twee zoons: zoon Felix (7) en Morris (bijna 2). Morris ging drie dagen in de week naar de crèche maar nu past oma een dag in de week op. Barbara vertelt: ‘Ik ben bezig een onderneming te starten. Ik werk dus veel en hard, maar er komt nog niet zo veel geld binnen. Voorheen had ik meer inkomsten, ik werkte nog vier dagen per week in vaste dienst. Ons inkomen is dus fors gedaald. Daar komt bij dat we tegenwoordig veel minder toeslag krijgen. Eerst kregen we 300 van de 900 euro terug. Nu krijgen we nog maar een paar tientjes.

34

Om toch op die 600 euro per maand uit te komen, heb ik Felix een dag van de crèche afgehaald. Gelukkig past mijn moeder nu die dag op. De leidsters op de crèche schrokken toen ik zei dat ik een dag ging minderen. Ik ben namelijk niet de enige; de groepen zijn veel kleiner geworden. Ik heb gezegd dat het een financieel motief heeft. Maar echt gerustgesteld leken ze niet.’


KOM OP VOOR KINDEROPVANG

35


KOM OP VOOR KINDEROPVANG

Onmisbaar Werkende ouders hebben goede en betaal­ bare kinderopvang nodig. Maar waarom is kinderopvang leuk en goed voor kinderen? En wat gebeurt daar nou op zo’n dag? Kijk mee door de ogen van Ishag (6 maan­ den), Charlie, 2 jaar en Damin (3 jaar).

36


FEIT N R. 09 O VER

GINGEN G DAALT IPATIE

KINDE

Je kind in de cel, dat is toch wel het laatste wat je wil ;-). Maar onderzoek heeft echt aangetoond dat kinderen die naar de kinderopvang zijn geweest, minder kans hebben om in de criminaliteit te belanden. Dat scheelt weer wat kopzorgen. INFOGRAPHIC 9

R O P VA

NG

KINDER DE KIND EN VAN EINDIGE EROPVANG N IN DE CR MINDER VAAK IMINALI TEIT

VOO BEVORD DE SOCIA LE

O P VA N

KOM OP VOOR KINDEROPVANG

KINDER

G

VOO ZORGT V RDE OO ZELFSTA R G NDI

ER . 1 0 OV FEIT NR

DERS U O L E W ZO EN R E D N I K ALS HUN ROFIJT VAN HEBBEN P ROPVANG DE KINDE L1 VOORDEE VAN G IN R E BEVORD IKKELING LE ONTW IA C O S E D

L3 VOORDEE ZONDE E G OR ZORGT VO NDIGHEID ZELFSTA

L2 VOORDEE EIDING R E B R O GOEDE VO CHOOL OP S

L4 VOORDEE DE T R STIMULEE WIKKELING E ONT E ALG HEL

Goed, kinderopvang is voor de meeste ouders vooral handig. De kindjes in goede handen bij de medewerkers zodat de ouders kunnen werken. Maar, het is tegelijkertijd mooi meegenomen, dat de kinderen flink veel van elkaar en van de juf leren! Welk argument vind jij het belangrijkst? INFOGRAPHIC 10

37


Jaren is er gezegd dat de vrouwen moesten werken en de opvang. Nu al die vrouwen werken en huizen gekocht hebben – op twee salarissen berekend – slaan de bezuinigingen de pan uit. Duizenden banen gaan verloren en de vrouwen zitten weer noodgedwongen thuis omdat de opvang te duur is geworden. Henni Dors Hendri

Op alle manieren wordt er al bezuinigd. Van goedkoper fruit tot het opzeggen van abonnementen op bladen voor de kinderen en van het ontslaan van vast personeel tot het sluiten van volledige locaties. Peter Bruins

Ik werk al 10, 5 jaar bij hetzelfde bedrijf... Het is dramatisch hier! Binnen 1, 5 jaar tijd is het aantal collega’s gehalveerd, en de kind-bezetting met ruim 40% gedaald Suzanne Ronckers-Vermeulen


Hebben ze nou nog niet door dat werkende vrouwen goed zijn voor de economie? Die werkende vrouwen zijn gebaat bij kwaliteit kinderopvang. Barbara Tap-Döling

Dit is eigenlijk zoiets raars. Ook ik ben werkeloos geworden, maar krijg nu wel een WW uitkering. Het is dus een valse bezuiniging. Ipv kinder­opvangtoeslag worden er nu uitkeringen betaalt. Maar dat komt natuurlijk uit een ander potje. Den Haag denkt nu dat ze bezuinigen, maar uiteindelijk doen ze dat niet. Dus, terugdraaien die handel, en iedereen weer zijn baan terug. Loes van der Feen-Nederkoorn

En uit welk potje met geld worden deze werklozen betaald? Van het potje met de door dezelfde overheid bezuinigde kinderopvangtoeslag? Leg het mij maar eens uit, ik volg het niet meer... Marjolein Delleman


KOM OP VOOR KINDEROPVANG

COLOFON campagne

© 2013

Prospektor & Studio Jona

Uitgegeven in eigen beheer.

copy, online content & productie

alle rechten voorbehouden

Prospektor

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens­ bestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

creatie, art direction & infographics

Studio Jona portretten

Karijn Kakabeeke fotografie campagne

Léon Hendrickx styling campagne

Iris Jacobs

40


KOM OP VOOR KINDER OPVANG

Profile for Jona Rotting

Kom op voor Kinderopvang  

Bewustwordingscampagne die het belang laat inzien van de Kinderopvang onder druk van de dreigende bezuinigingen. © Studio Jona & Prospektor

Kom op voor Kinderopvang  

Bewustwordingscampagne die het belang laat inzien van de Kinderopvang onder druk van de dreigende bezuinigingen. © Studio Jona & Prospektor

Advertisement