Page 1


“ศึกแห่งศักดิศ์ รี” 2ปีทรี่ อคอย”

“ฟ้าหลังฝน” ก่อนอืน่ คงต้องแสดงความเสียใจกับผูท้ ไี่ ด้รบั ความเสียหายทัง้ ชีวติ และทรัพสินย์กบั เหตุการณ์ตา่ งๆ ในบ้านเมือง

ในช่วงที่ผ่านมา ก็ขอให้ทุกอย่างดีขึ้นโดยเร็ววันประเทศชาติจะได้เดินหน้าพัฒนากันต่อไป ส่วนกระแสความมันส์เกี่ยวกับการแข่งขันใน บ้านเราดูแล้วเริ่มสนุกขึ้นเรื่อยๆ อย่างศึกทางเรียบที่จัดกันอยู่ในปีนี้ก็สร้างกระแสดุ เด็ด เผ็ด มันส์ได้ไม่น้อย ดูจากสนามแรกๆ ที่ผ่านมาในงานของสองผู้จัด “ประธานเอก GPI” และ “ประธานเปาะ” แห่งสามมงกุฎ ที่ปีนี้ตั้งใจพัฒนาวงการ จนดันเป็นรายการชิงแชมป์ประเทศไทยอย่างที่ร้ๆู กัน เลยท�ำให้การแข่งขันประเภททางเรียบในปีนี้ มีสีสันขึ้นมาอีกครัง้ ก็ตามดูกันนะครับ ทั้งผลงานของผู้จัดและผลงานของนักแข่งทีมต่างๆ ในปีนี้ว่าจะสนุกแค่ไหน อีกหนึ่งเรื่องก็เป็นกระแสร�่ำลือของวงการควอเตอร์ไมล์ ที่ตอนนี้อาจจะมีบางท่านไม่รู้และไม่แน่ใจว่าจะเป็นข่าวลวงเหมือนครั้งก่อนๆ หรือปล่าว ที่พูดถึงก็คือรายการจัดอันดับที่โด่งดัง “Souped Up” รายการจัดอันดับที่เคยท�ำให้สาวกที่ชอบดูโชว์เผายาง น�้ำตานองหน้า ถึงสองครัง้ มาแล้ว แต่การกลับมาครั้งนี้ก็เรียกกระแสได้ดีไม่น้อย ก็ต้องคอยติดตามความเคลื่อนไหวกันต่อไปตามสื่อต่างๆ แล้วเราจะ ตามไปหาตัวผู้จัดมาพูดคุยกัน ติดตามให้ดีๆ...

ชูเกียรติ ชุติพิมลกุล บรรณาธิการบริหาร E-mail : contact@motorsportsmag.net

Motorsportsmag team ชูเกียรติ ชุติพิมลกุล : บรรณาธิการบริหาร / เจ้าของผู้พิมพ์, ผู้โฆษณา สราวุธ จีนไชยยะ : บรรณาธิการ จิราภรณ์ พาลี : รองบรรณาธิการ ปัฐวี รุ่งสว่าง : ช่างภาพ / นักเขียน อมรชัย หาสุข : เลขากองบรรณาธิการ ฐิติวรรณ นนวะชัย : ฝ่ายศิลป์ นที มณฑาถวิล : ช่างภาพ สุเทพ อนันต์ : ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา พัทธ์ธิดา เอี่ยมแสน : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

Editor-in-Chief / Owner Chookiat Chutipimonkul Editor Sarawut Chinchaiya Deputy Editor Jiraporn Palee Photographer / Writer Pattawee Rungsawang Editorial Assistant Amonchai Hasuk Art Director Thitiwan Nonwachai Photographer Natee Montathawin Advertising Manager Suthep Anon Accounting Manager Pattida Eaimsan

บริษัท ดี เอเวอรี่ติง จ�ำกัด 96/4 ม.3 ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร. 02 982 9006 แฟ็กซ์. 02 982 9840 อีเมล : motorsportsmag@gmail.com

D EVERYTHING CO.,LTD. 96/4 Moo.3 Khlogkluea Pakkret Nonthaburi 11120 Tel. 02 982 9006 Fax. 02 982 9840 e-mail : motorsportsmag@gmail.com

พิมพ์ที่ ส.เจริญการพิมพ์ 1510/10 ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1 บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

[

Editor’s Talk

[

Printing S. Charorn Printing 1510/10 Pracharat sai 1 Rd., Bangsue, Bangkok 10800

สนใจติดต่อโฆษณา โทร. 02-982-9006


CONTENT Motorsports Mag.

Issue 08 1-15 June 2010

040

018

010

028

052

007 World wide 008 Intrent 009 New Product 012 News 013 Memory 016 Rest Time 020 How to 022 Speed Report 024 Special Scoop 034 Speed Report 038 Gossip 044 Speed Scoop 046 Speed report 048 On The Way 050 Test drive 053 Speed report

Where to Find ตามหาความมันส์อ่านฟรีได้ที่ สนามพีระ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต (พัทยา), สนามแก่งกระจาน เซอร์กิต, สนาม BRC, สนามบางกอก แดร็ก อเวนิว, สนามเทพนคร, สนามไทยแลนด์เซอร์กิต (นครชัยศรี), สนาม PTT Motor Sports Land, HKS Thailand, ศู น ย์ บ ริ ก าร A.C.T, ศู น ย์ บ ริ ก าร B-Quick, โชว์ รู ม รถยนต์ HONDA, TOYOTA, MAZDA, MITSUBISHI, iSUZU, NISSAN, PROTON, CHEVROLET ทั่วประเทศ, ร้านตกแต่งรถยนต์ และอีกหลายสถานที่ที่ร่วมรายการ จุดแจกโดยพริตตี้สาวสวย เช่นรายการ ซูเปอร์ คาร์ ไทยแลนด์, โปรเรซซิ่ง ซีรี่, ฮอนด้า เรซซิ่ง เฟรซ, โตโยต้า มอเตอร์สปอร์ต และรายการแข่งขันอื่นๆ


แรงไม่หยุด“ลอเรนโซ่” คว�่ำ “รอสซี่” ผงาดเฟรนช์จีพี รั้งหัวแถวต่อไป “ไอ้หนุ่มชูป้าชุป” ฮอร์เก ลอเรนโซ ยอดนักบิดสเปน ของ

เฟียต ยามาฮ่า ทำ�ผลงานเหนือชั้น คว่ำ� “เดอะด็อกเตอร์” วอเลนติโน รอสซี่ แชมป์โลกชาวอิตาเลียนเพื่อนร่วมทีม พร้อมโกยแต้มรั้งจ่าฝูงต่อ ทิ้งห่างเป็น 9 คะแนน ขณะ อันเดรีย โดวิซโิ อโซ ซิง่ มะกะโรนี จากเรปโซล ฮอนด้า บิดเข้า มาเป็นอันดับ 3 ในศึกโมโตจีพี รายการ เฟรน กรังด์ปรีซ์ จากสนาม เลอมังส์ ศึกมอเตอร์ไซค์ทางเรียบชิงแชมป์โลก เวิลด์จพี ี 2010 สนามที่ 3 รายการ เฟรนช์กรังด์ปรีซ์ เมือ่ วันที่ 23 พฤษภาคม ทีผ่ า่ นมา ดวลความเร็วที่ เลอมังส์ ประเทศฝรัง่ เศส ผลการแข่งขันปรากฎว่า ฮอร์เก ลอเรนโซ ยอดนักบิดจอมบ้าบิ่น ชาวสเปน ของเฟียต-ยามาฮ่า ทำ�ผลงานได้อย่างยอดเยีย่ ม หลังออกสตาร์ท จากกริดที่ 2 ก่อนขยับแซง วาเลนติโน รอสซี่ เพือ่ นร่วมทีมในช่วงกลางและ เข้าเส้นชัยเป็นคันแรกด้วยเวลา 44:29.114 นาที เหนือ รอสซี่ ทีต่ ามเข้ามา เป็นอันดับ 2 ถึง 5.672 วินาที ขณะทีอ่ นั ดับ 3 ตกเป็นของการ อันเดรีย โดวิซโิ อโซ จากเรปโซล ฮอนด้า ซึง่ ขยับขึน้ มาแข่งในรุน่ โมโตจีพี เป็นปีท่ี 2 นักบิดอิตาเลียนทำ�เวลาตามหลัง แชมป์ 7.872 วินาที โดยควบแซง ดานี เปรโดซาเพือ่ นร่วมทีมเรปโซล ฮอนด้า ขึน้ มาเป็นที่ 3 ในรอบสุดท้ายโดยมี นิคกี้ เฮย์เดน นักบิดสหรัฐอเมริกา จาก ดูคาติ มาร์ลโบโร และ ดานี เปโดรซา นักบิดสเปน จาก เรปโซล ฮอนด้า ตามเข้ามาเป็นอันดับ 4 และ 5 ช้ากว่าผูช้ นะ คนละ 9.346 และ 12.613 วินาที ตามลำ�ดับ ด้าน เคซีย์ สโตเนอร์ นักซิง่ ออสเตรเลียน ของ ดูคาติ มาร์ลโบโร เต็งแชมป์อกี คน ยังสลัดความโชคร้ายไม่หลุด หลังได้ออกสตาร์ท ในกริดที่ 4 ทว่าต้องออกจากการแข่งขันขณะเหลือการแข่งขันถึง 26 รอบ ถือเป็นอีกสนามทีน่ กั บิดออสซีไ่ ม่จบการแข่งขัน ภายหลังจบการแข่งขันเฟรนช์กรังด์ปรีซ์ ลอเรนโซ ทีซ่ วิ ชัย 2 สนาม ติดต่อกันโกยแต้มรัง้ ตำ�แหน่งจ่าฝูงบนตารางแชมเปีย้ นชิพต่อไป มี 70 คะแนน เหนือ รอสซี่ อันดับ 2 อยู่ 9 คะแนน ขณะทีอ่ นั ดับ 3 ได้แก่ โดวิซโิ อโซ มี แต้มตามหลังผูน้ �ำ อยู่ 28 คะแนน ตามด้วย เปโดรซา เพือ่ นร่วมทีม เรปโซป ฮอนด้า ตามหลังผูน้ �ำ 30 คะแนน ส่วน เฮย์เดน รัง้ อันดับ 5 ห่างจากอันดับ 1 ถึง 31 คะแนน สำ�หรับการแข่งขันสนามต่อไปของศึก เวิลด์ จีพี จะมีข้นึ ในวันที่ 6 มิถนุ ายนนี้ ทีส่ นามมูเจลโล ประเทศอิตาลี


Apple iPhone 4 เปิดตัวมาก็ฮือฮาตามระเบียบ สำ�หรับรุ่นที่ 4 ของโทรศัพท์แอนดรอยด์ที่ผู้คนเฝ้ารอคอยรุ่นใหม่กันมาแรมปี สำ�หรับ น้อง 4 ในบ้าน iPhone นี้ แม้รูปลักษณ์จะแทบไม่เปลี่ยนอะไรไป แต่ข้างในก็มีใส่ของเล่นมาเพิ่มพอสมควร ทั้ง เครื่องเล่นวิดีโอความคมชัดระดับ 720 พิกเซล HD พร้อมกล้องด้านหน้า ที่ใส่มาใหม่ล่าสุด และโปรแกรม 3-axis gyro ทีท่ า่ นว่าใส่มาเพือ่ ยกระดับ iPhone รุน่ นี้ ให้มศี กั ยภาพในการเล่นเกมสูงสุด เพราะคูแ่ ข่งที่ iPhone หมายตา ไว้ไม่ใช่ Blackberry แต่เป็น PS3! สีมาตรฐานยังเป็นขาวดำ�ย้ำ�คอนเซ็ปต์ แม้ความจุสูงสุดจะยังมีแค่ 32G ไม่ได้ สูงถึง 64G อย่าง iPad แต่กับมือถือเครื่องน้อยแค่นี้ iPhone 4 ถือว่าเก๋สุดในตลาดแน่นอน ราคา 16G ตั้งไว้ที่ 199 ดอลลาร์ และ 32G ที่ 299 ดอลลาร์ หรือประมาณ 6,500 บาท และ 9,750 บาทตามลำ�ดับ แต่พอเข้า มาเมืองไทย จะโดนภาษีเท่าไหร่ก็ตัวใครตัวมัน www.apple.com

NIXON 2010 Spring/Summer Collection Watches

Lacoste 2010 Summer Rene Mid

เปิดจองกันไปแล้วสำ�หรับรุน่ ใหม่รบั หน้าร้อนของ Lacoste ซึง่ ยังคงรูปลักษณ์สะอาดตาสม เป็นรองเท้าตราจระเข้ รองเท้าปาดข้อพอดีตาตุ่ม สวยและใส่ได้ทั้งชายหญิง แม้สีดำ� จะดูเหมือนรองเท้านักเรียนนันยางไปนิด (ถ้าหัวแหลมกว่านีห้ น่อยจะสวยเลย) แต่สขี าว คาดแดงนีเ่ ทห์บ่ าดใจจริงๆ เหมาะมากมายกับการใส่เล่นเทนนิสโชว์สาว ก็อย่างว่า ยี่ห้อนี้ เจ้าของเขาเป็นนักเทนนิสระดับโลก ราคาของร้านสัญชาติญป่ี นุ่ ทีร่ บั จองตัง้ ไว้ 8,190 เยน หรือประมาณ 2,900 บาทหน่อยๆ สวยถูกใจแถมไม่แพงมาก อย่างนีต้ อ้ งหามาใส่หน่อยแล้ว http://zozo.jp

แบรนด์นาฬิกาและเครื่องประดับพื้นเพแคร์ลิฟอร์เนียอย่าง NIXON ขยันออกผลิตภัณฑ์มา สร้างกระแสได้เรื่อยๆ ปีก่อนก็เข้ามาเมืองไทยในแบบหลากสีสดใสด้วยคอนเซปต์ลูกกวาด มา ปีนท้ี อ่ี เมริกาเข้าหน้าร้อน NIXON ก็ปล่อยรุน่ ใหม่ออกมา 3 รุน่ สำ�หรับท่านชาย หยิบสีเข้มมา โปรโมต แต่จริงๆ แล้วแต่ละรุ่นก็มีหลากสีแสบตามองเห็นตั้งแต่ปากซอยเหมือนเดิม หน้าปัด สีเ่ หลีย่ มชือ่  Rubber Band ทีป่ ระกาศตัวกันตัง้ แต่ชอ่ื รุน่ ว่า สายทำ�มาจากยาง รุน่ 51–30 PU สำ�หรับชายหนุ่มขรึมแต่แอบแสบอยู่ข้างใน เพราะตัวสายเป็นสีพื้น แต่เข็มและตัวเลขเป็นสีสด (มาก!) คล้ายกับรุน่ สุดท้ายสายผ้า The Private แค่รุน่ หลังนีส้ ไี ม่แสบเท่า ราคาทีญ ่ ป่ี นุ่ คิดเป็น เงินไทยไล่ตามรุน่ ก็ประมาณ 3,550, 1,450 และ 730 บาทตามลำ�ดับ www.nixonnow.com

Sony NEX-5 & NEX-3 Digital Cameras กล้องคอมแพ็คมีข้อดีตรงที่เล็กและพกพาง่าย คนทั่วไปชอบใช้แต่กล้อง SLR ก็ประสิทธิภาพสูงกว่า เปลี่ยนเลนส์ได้ เลยเป็นที่นยิ ม ของช่างภาพ แต่ถา้ กล้องคอมแพ็คเปลีย่ นเลนส์ได้คงได้ใจทัง้ 2 กลุม่ Sony เลยปล่อยกล้องดิจติ อลเปลีย่ นเลนส์ได้ทพ่ี กพาง่ายเหมือน กล้องคอมแพ็คทั่วไปออกมา 2 สี ตัวกล้องยังเล็กได้ใจ เอาใส่กระเป๋าเสื้อได้สบาย (แต่เลนส์ใหญ่นะจ๊ะ) รุ่นเลข 3 สีเงิน ตัวหนากว่า 1.2 มม. ส่วนรุน่ เลข 5 สีด�ำ ตัวกล้องบางกว่า ดูแล้วสวยกว่า ราคาเลยแพงกว่า 3,000 บาท (คุณพระ!) สีเงินประมาณ 18,000 บาท ส่วนสีดำ�ประมาณ 21,000 บาท www.sony.com

KT OPTIC - FIFA 2010 Limited Edition ใกล้บอลโลกเข้าไปทุกที แบรนด์สินค้าเกือบจะทุกแบรนด์ก็อาศัยช่วงนี้แหละที่จะกอบโกยเงิน แล้วก็ เป็นโอกาสนีท้ แ่ี ว่นตาอย่าง Hammer จะปล่อยคอลเลคชัน่ FIFA 2010Limited Edition ออกมา ตามติดกระแสฟุตบอลโลกบ้างก็ไม่น่าแปลกใจ เพราะความที่เป็นลิมิเต็ด แว่นตารุ่นนี้จึงผลิตเพียง 100 ชิน้ เท่านัน้ และรุน่ นีย้ งั ได้รบั การออกแบบจากดาราฮ่องกงชือ่ ดังอย่าง หวงจงเจ๋อ (Bosco Wong) ใครอยากมีคอลเลคชั่นนี้ไว้ในครอบครอง สามารถไปเดินหาได้ที่ช็อปของ KT OPTIC สนนราคา อยู่ที่ 3,450 บาท เป็นราคาที่อยากได้ก็ไม่แพง www.kt-optic.com

VAIO P นี่ก็ขยันออกแบบใหม่กันได้เรื่อยๆ ส�ำหรับ VAIO P น้องเล็กกะทัดรัดในตระกูล VAIO จาก Sony ที่ยิ่งออกยิ่งเล็กลงตามคอนเซ็ปต์ Pocket Style PC (ต่อไปคงเหลือเท่าหนังสือการ์ตูน!) รุ่นใหม่นี้ ชือ่ VPCP115KG น�ำ้ หนักเบาหวิวแค่ 618 กรัม กว้างเท่ากระเป๋ากางเกง เขาเลยโปรโมตว่าใส่กระเป๋าได้ (แต่ความยาวไม่อ�ำนวยอย่างแรง) มี 4 สี ได้แก่ ส้ม ชมพู ขาว และด�ำ ซึ่งจากที่เราคุ้นตา VAIO กัน ในฐานคอมพิวเตอร์ส�ำหรับผู้หญิงสาวสวย แต่รุ่นนี้โปรโมตว่า ผู้ชายก็ใช้ได้นะยะ! ใครสนใจก็เชิญซื้อได้ ปล่อยขายแล้วในราคา 39,900 บาท www.sony.co.th


ตัวแรกเป็นผ้าเบรกยี่ห้อ ATS AR-900 เป็นผ้าเบรกคุณภาพสูง ส�ำหรับใช้ในการ แข่งขันเท่านั้นโดยสามารถท�ำงานภายใต้ ความร้อนถึง 900 องศาเซลเซียส จึงเหมาะ กับรถเซอร์กติ ดริฟท์ และยิมคาน่า ทีต่ อ้ งใช้ เบรกตลอดเวลา ส�ำหรับรถ EVO 7 8 9, Impreza, 350Z, DC5, EK9, Yaris, New vios, Jazz, AP 6Pot, Spoon 4Pot และเบรก ATS

ชุ ด เบรกอั พ เกรดพร้ อ มจานขยายส�ำหรั บ NEW JAZZ โดยตัวคาลิปเปอร์จะมีขนาด มากกว่าเดิม คือจาก standard รถทีม่ ี เพียง 1 POT กับจานขนาด 262 mm. ซึ่ง ชุดอัพเกรดจะเป็นคาลิปเปอร์ขนาด 2POT พร้อมจานเซาะร่องขนาด 302 mm. สามารถ ใส่กับล้อขอบ 16” ขึ้นไปได้ แม้ว่าล้อจะมี ออฟเซ็ทที่เป็นบวกมากๆ หรือล้อที่มีก้านชิด กับเบรกเดิมๆมากราคาชุดละ 15,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท ี่ TS Motor Sport โทร. 02 732 6058, 02 731 6059, 081 715 7044

ชุดโช้คอัพ KW มีให้เลือกหลากหลาย กับรถยนต์หลายรุน่

ชุดค�้ำ Ultra Racing

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ EUROMOTIVE โทร. 02 954 1241-2

ล้ออัลลอย ABT CR มีให้เลือกในขนาดวงล้อ 18-21 นิว้ และขนาดใหญ่พเิ ศษ 22 นิว้ ใช้ได้กบั รถโฟล์คสวาเกนและออดี้ ทุกรุ่น พร้อมออฟชั่นยางรถยนต์สมรรถนะสูงให้เลือก อาทิ VW Golf, Scirocco , Audi A4,A5,A6,A8, and R8 และรถ SUV อาทิ VW Tiguan, Tourage , Q5 และ Q7

ล้ อ แม็ ก ADVANTI RACING รุ ่ น RG-D ใหม่ลา่ สุด น�ำ้ หนักเบา มีขนาดให้เลือกตัง้ แต่ 15 นิว้ และ 17-18 นิว้ แบบ 4 รู 100, 5 รู 100 ,4 รู 114.3 และ 5 รู 114.3

สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ บริษทั วาย เอช ไอ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด โทร. 02 176 6027-8 ต่อ 23,081 493 4344

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บ. เอบีที สปอร์ตไลน์ ( ประเทศไทย ) จ�ำกัด โทร. 02-943-7111, 086-568-2046

Key Jacket แอคเซสเซอรีส่ ดุ สร้างสรรค์ซงึ่ ตอนนีม้ พี ร้อมให้หยิบมาใช้กบั รถมาสด้า 2, โตโยต้ า ทุ ก รุ ่ น , ฮอนด้ า ทุ ก รุ ่ น และกั บ รถกระบะอย่ า งอีซูซุ ก็มีให้เลือกใช้อีกเหมือน กัน และภายในระยะเวลาอีกไม่นานนี้ก็จะมีของ นิสสัน และมิตซูบิชิ ตามออกมาเต็มไลน์ผลิต ชุดแต่ง EVO X FOR MITSU EX สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ CREATE FIBER & SPORTS โทร. 085 108 6868

จานดิสก์เบรกไซส์ต่างๆ จาก PROJECT MU

ค�้ำโช้ค TITAN จาก ARC ส�ำหรับ EVO รุ่นต่างๆ และรถสปอร์รุ่นอื่นๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KEY SHIRT โทร. 086 305 6000

ปะเก็น 1.5 ม.ม. ของ TOMEI ส�ำหรับ LANCER EVO IV-VIII

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ N SPORTS SHOP โทร. 02 270 1954, 081 406 7766, 080 275 3222 หรือ www.nsports-shop.com

ปั๊มน�้ำมันเชื้อเพลิง 245 ของ POWER ENTERPRISE


ทัวร์ริ่งคาร์ “สิงห์ผงาด, SITTIPOL-LIPO-K45 โชคไม่เข้าข้าง แต่กู้ชีพทัน”กระบะ “เล้ง มังกรไฟ ดับเบิ้ลแชมป์-บอย ขจรศักดิ์ เสียเชิง” รถโรงงาน Pro.Car “Proton 1, แจ็ค 1 เทอร์โบ เสถียรถิระกุล ร่วงรอบซ้อม” เปิดฉากงานอีเว้นท์ที่สองได้อย่างสมศักดิ์ศรีกับงานระดับชิงแชมป์ปะเทศไทย ภายใต้การบัญชาการของ “บิ๊กเอก GPI” ที่เน้นคุณภาพ แบบแฟร์เกม ซึง่ อีเว้นท์ทส่ี องนีก้ ย็ กขบวนไปจัดกันทีส่ นามปราบเซียน สนามแก่งกระจาน เซอร์กติ จ.เพชรบุรี ซึง่ งานในครัง้ นีผ้ า่ นไปเมือ่ วันที่ 14-17 พฤษภาคมที่ผ่านมา ภายในงานก็ยังเน้นสีสันไม่ว่าจะเป็นขบวนโรดโชว์ที่ไปเยือนชาวท้องถิ่น, ดริฟท์โชว์จากทีม Yokohama-Singha, ปาตี้ย์แบบเป็นกันเองจาก Singha Corporation โดยครั้งนี้เราเน้นนำ�เสนอไฮไลต์ในแต่ละรุ่น ส่วนการสรุปผลการแข่งขันในแต่ละรุ่น และผล คะแนนสะสมก็สามารถติดตามได้ในเว็บไซต์ของ GPI Motorsport กับ www.gpimotorsport.com

Thailand Touring Car (TTC) “รุ่นใหญ่” กับตำ�แหน่งแชมป์ประเทศไทย รถ 19 คัน มีรุ่นใหญ่หลายคน อาทิ “พี่หวัด” เอกประวัติ, “พี่มี่” ธนากร ที่หวนคืนสนามกับ Honda FN2 และสนามนี้ DC-5 ของ ต๊อด ปิติ ออกจะหนืดๆ เพราะน้ำ�หนักเกินประมาณ 50 ก.ก. ควอลิฟายได้แค่กริดที่ 2 หัวแถวเป็น ตรัยฐนิษย์ ฉิมตะวัน ที่ยืนยันชัดเจนกับค่ายสิงห์ กริด 3 เป็น “พี่หวัด” กริด 4 มาแรงกับ “พี่หยับ” สุริยา จาก Singha Toyo Tire TW Steel PTT K45 และกริด 5 ติณ ศรีตรัย บอย ขจรศักดิ์ กับโทนี่ กริดที่ 6 และ 7 จ้ำ� กรัณฑ์ รถไม่พร้อม เบรกสร้าง ปัญหา ได้กริด 8 ส่วนคูห่ ู แบงค์ พัฒวิช น้�ำ หนักเกิน 100 ก.ก. กริด 10 ตามหลัง กอล์ฟ ศุภชัย จากสยามแก๊ส ในกริด 9 ไฮไลต์รุ่นนี้อยู่ในการแข่งขันสนาม 3 สนามนี้ในกลุ่ม หัวแถวมีแต่ “กระดูก” เคี้ยวยากกันทั้งนั้น ไฟสตาร์ทดับลง ความโกลาหลก็เริ่มขึ้น ผู้นำ� ตรัยฐนิษย์ ชิงออกตัวได้ดีรอด ไปก่อน กลุม่ ตามเป็น “ต๊อด-พีห่ วัด-พีห่ ยับ” ต้องวัดฝีมอื ต๊อด

ได้เปรียบอยูใ่ นไลน์ทดี่ กี ว่า ส่วนพีห่ วัดนัน้ ออกไลน์ซา้ ย ส่วนอีก คันที่ตามมา “พี่หยับ” โชว์ความไวออกขวาตั้งแต่ไฟเริ่มดับ แต่ในช่วงสุดทางตรงต้องชิงไลน์กัน ต๊อด อยู่ตรงกลาง โดน ขนาบซ้าย-ขวา โดย พี่หวัด และ พี่หยับ คันแรกที่หลุดออก จากการเบียดคือพีห่ ยับ เสียหลักออกไปก่อน เหลือ พีห่ วัด กับ ต๊อด แต่ต๊อดยังรักษาไลน์เอาไว้ได้ แต่พี่หวัดตกไปใน Run Off Area ฝัง่ ซ้าย และเสียหลักหมุนขวางมาชนกำ�แพงฝัง่ ขวา นายสนามสัง่ “ธงแดง” ยุตกิ ารแข่งขันเพือ่ เคลียร์แทร็ค สภาพรถ พีห่ วัด แกนโช้คขาด ชุดคานหน้าพัง ล้อพับ แข่งต่อไม่ได้ ส่วน คันอื่นๆ นั้นไปต่อได้พร้อมทำ�การ Re-start การ Re-start เริ่มขึ้น เป็นการสตาร์ทแบบ Rolling start รถ Safety car ออกนำ�และกลับเข้าพิต และสตาร์ท ด้วย “ธงเขียว” เมือ่ ธงโบกสะบัด ตรัยฐนิษย์ ยังรักษาตำ�แหน่ง เอาไว้ได้ ตามมาด้วย ต๊อด, ติณ, บอย ขจรศักดิ,์ โทนี่ เพอร์ซ่ี และ จ้�ำ กรัณฑ์ ที่อาศัยจังหวะแซงขึ้นมาได้ แต่ก็ต้องเสียดาย แทน เพราะจอดไปในรอบที่ 6 รถมีปัญหาที่ชุดเฟืองท้าย

อีกคันก็เป็น ติณ ระเบิดเครือ่ งในรอบที่ 11, เรย์ แม็คโดนัล ก็ ทำ�ได้แค่ 10 รอบ ครบ 18 รอบ เรียงตามลำ�ดับ ตรัยฐนิษย์, ต๊อด ปิติ, บอย ขจรศักดิ์, โทนี่ เพอร์ซี่ และ ต๋อง ภาสกร สนาม 4 เอา Best lap สนาม 3 มาจัดกริด เริม่ ด้วย ตรัยฐนิษย์, ต๊อด ปิติ, ติณ ศรีตรัย, โทนี่ เพอร์ซี่ และ บอย ขจรศักดิ์ และสนามนี้ พีห่ ยับ โดนปรับโทษทีข่ บั รถโดยประมาท ทำ�ให้ผู้อื่นเสียโอกาส ไปต่อท้ายแถว ส่วนพี่หวัดก็สามารถ กู้ซาก ES K20 กลับมาได้ทันเวลาโดยทีมช่างจากอู่พี่เรือง ย่านวัชรพล และสนามนี้ก็มีเสียวจากเหตุการณ์ที่ต็อด ปิติ และ โทนี่ เพอร์ซี่ หมุนเพราะ เรย์ แม็คโดนัล ระเบิดเครื่อง ซึง่ ทัง้ 2 คันนัน้ ตามไปเหยียบน้�ำ มันทีห่ กอยูใ่ นแทร็ค นอกจาก นั้นก็มี พี่ใหม่ P&C Garage ที่เข้าผิดไลน์ หมุนจนขึ้นเนิน ในโค้งกว้างหลังสนาม จ้�ำ กรัณฑ์ นัน้ ก็ยงั ปวดหัวอยูก่ บั ปัญหา จุกจิกในขณะที่ไล่แย่งตำ�แหน่งจาก ติณ ศรีตรัย โดยรถเริ่มมี ปัญหาอีกครัง้ ในรอบที่ 9 และออกจากการแข่งขันในไปรอบที่ 16 ส่วน โทนี่ เพอร์ซี่ ก็จอดเช่นเดียวกัน รถมีปัญหาในรอบ


ที่ 2 และอีกคน อู๋ Vintage ทีร่ ายการนีล้ ดความใจร้อน ของวัยรุน่ ลง สนามที่ 3 รับที่ 3 ในเกรด C สนาม 4 ไม่จบ รถมีปญ ั หา ออกจากการแข่งขันในรอบที่ 6 จบ 18 รอบ ผล โอเวอร์ออล ตรัยฐนิษย์, ต๊อด ปิต,ิ ติณ ศรีตรัย, บอย ขจรศักดิ์ และ ต๋อง ภาสกร ส่วนพีห่ วัดทีก่ ซู้ ากกลับมาได้ จบอันดับ 7 (ที่ 3 เกรด A) ส่วน แบงค์ พัฒวิช ที่หนักเกินพิกัดไป 100 โลนั้นก็จบเป็นที่ 4 ในเกรด A Pick Up Truck “กระบะชิงแชมป์ประเทศไทย” อัดแน่นไปด้วยความ เร่าร้อนของการแข่งขันจากนักแข่ง อาทิ เล้ง มังกรไฟ, ป๋าวอ, บอย ขจรศักดิ์ และน้องใหม่ไฟแรง ต้อ บวริสร์ กับ เบียร์ นฤชิต และใหม่สดๆ อีกคน พิพฒ ั น์ ครุฑใจกล้า ทีม่ าสนาม แรกก็ตอ้ งโดนปรับต่อท้ายแถวเพราะปล่อยควันดำ�มากเกินไป กริดสตาร์ทก็เป็นไปตามโผ เล้ง มังกรไฟ, ป๋าวอ, บอย ขจรศักดิ,์ ต้อ บวริสร์ และ เบียร์ นฤชิต สนาม 3 ไฟสตาร์ทดับ อันดับไม่เปลีย่ น จนถึงในรอบ ที่ 3 เบียร์ นฤชิต สัมผัสได้ถึงอาการของตัวรถว่าเหมือน ยางแตก และกลัวพังหนักจึงออกจากการแข่งขัน และในรอบนี้ พิทกั ษ์ แก้วเกิด ก็อาศัยจังหวะแซง วสันต์ บำ�รุงสุข ขึน้ มา และมาอยูใ่ นอันดับที่ 5 แทน เบียร์ นฤชิต ส่วนน้องใหม่ พิพฒ ั น์ ครุฑใจกล้า นัน้ ก็ตอ้ งออกจากการแข่งขันไปในรอบ ที่ 13 เพราะเครือ่ งยนต์พงั ไปต่อไม่ได้ และ ต้อ บวริสร์ ที่ ไล่ชงิ ตำ�แหน่งอันดับ 3 จาก บอย ขจรศักดิ์ ก็เริม่ มีปญ ั หา เพราะความร้อนขึน้ จึงต้องจิกๆ แผ่วๆ จนถึง 3 รอบสุดท้าย ต้อ เริ่มแผนการตามจิกแบบไม่ปล่อย จนมาถึงโค้งสุดท้าย ในรอบรับธง ต้อ บวริสร์ ตัดสินใจเสี่ยงเบรกลึก และเสียบ ไลน์ใน ทำ�ให้ บอย เลี้ยวบีบไลน์เข้ามาไม่ได้ ต้อ บวริสร์ รับธงเป็นอันดับที่ 3 บอยรับที่ 4 ส่วน 1, 2 นัน้ เป็นของ เล้ง มังกรไฟ กับ ป๋าวอ วรพจน์ และที่ 5 เป็นของพิทกั ษ์ แก้วเกิด แต่หลังจากจบการแข่งขัน เครื่องยนต์ของ เล้ง มังกรไฟ พังต้องเปลีย่ นเครือ่ งยนต์ ซึง่ มีผลถึงกริดสตาร์ทในสนาม 4 เพราะถูกปรับไปต่อท้ายแถว

สนาม 4 กริด 1 ป๋าวอ, กริด 2 บอย, กริด 3 ต้อ, กริด 4 เบียร์ และกริด 5 พิทกั ษ์ ไฟสตาร์ทดับ ถึงคราว เล้ง มังกรไฟ ต้องแผลงฤทธิ์ และก็ท�ำ ได้ ครบ 1 รอบ เล้ง มังกรไฟ แซงขึน้ มา 2 คัน และในรอบต่อมาก็ขน้ึ ไปอยูห่ น้า บอย ขจรศักดิ์ และไล่บอ้ี ยูก่ บั คูก่ ดั ป๋าวอ จนถึงในรอบ 9 เล้ง มังกรไฟ ทำ�ได้ส�ำ เร็จ ขึน้ มาเป็นผูน้ �ำ ได้ และนำ�ยาวจน ครบ 18 รอบ ตำ�แหน่งหลังรับธง เล้ง มังกรไฟ, ป๋าวอ, บอย ทีส่ นามนีไ้ ม่พลาดท่าให้กบั ต้อ ซึง่ ตามมาเป็นที่ 4 และที่ 5 เบียร์ นฤชิต จากห้างทองเกียรติมณีศร Pro.Car “รถโรงงานชิงถ้วยพระราชทาน” ขับเคีย่ วกัน 3 เกรด A, B และ C สนามที่ 3 สตาร์ท...สุดมันส์ คูพ่ น่ี อ้ งวงษ์ไพร จาก Bridgestone-Proton อยูห่ วั ตามด้วย แจ็ค แลมวาร์ด, บ๊อบบี้ และ เติ้ง ธณพล ไฟสตาร์ทดับ แจ็ค แลมวาร์ด งานเข้าต้องหักหลบ เติล้ วงษ์ไพร ทีเ่ กียร์ระเบิด จอดนิง่ สนิท อีกหนึง่ คูเ่ ป็น เพียว หงษ์ปาน ทีอ่ ดั ก้น กระแต จนก้นยู่ ตำ�แหน่งหลังรอบแรก เต้ วงษ์ไพร, บ๊อบบี้ สุทธิลกั ษณ์, แจ็ค แลมวาร์ด, เกีย๊ ก ระพี และ บูม กันตธีร์ ทีต่ ามจิกก้นมาโดย พล อรรพล ผ่านไป 2 รอบตำ�แหน่งไม่เปลีย่ น ในรอบ 3 ถึงจุดจบของ แจ็ค กลายเป็น แจ็ค ลำ�บาก อีกครัง้ เพราะ รถไปดับอยูใ่ นสนามออกจากการแข่งขัน ทีม่ นั ส์สดุ คือ กลุม่ 2 ทีม่ ี เกีย๊ ก, บูม และพล ซึง่ ในสนามนี้ พลคอยกดดันบูม อยู่ตลอดเวลา บูมต้องระวังหลังจนปล่อยให้ เกี๊ยกยืดระยะ ถึงช่วงกลางการแข่งขัน พลก็เรียกเสียงเฮได้ เมือ่ เข้าไปจ่อ ก้นของ บูมใกล้ขน้ึ เปิดไฟเลีย้ ว พร้อมกับเปิดไฟหน้าไล่ บูม อีกคูท่ ด่ี แู ล้วมันส์...เป็นของ อัครเดช กับ เทอร์โบ มัน่ คง ที่ อัครเดช บังไลน์ตง้ั แต่ในรอบที่ 2 ไปจนถึงรอบที่ 10 ครบ 12 รอบ อันดับรับธง เต้, บ๊อบบี,้ เกีย๊ ก, บูม และ พล อรรถพล สนาม 4 มันส์...ไม่แพ้สนาม 3 สนามนี้ เทอร์โบ มัน่ คง ไม่ได้ลงเพราะคว่�ำ ไปช่วงซ้อม ส่วน เติล้ วงษ์ไพร ต้องต่อ ท้ายแถว ทำ�ให้เติ้ลต้องโชว์ฝีมือและก็ท�ำ ได้ จังหวะสตาร์ท เติ้ลแซงจากอันดับ 16 มาอยู่ที่ 10 หลังครบ 1 รอบ หัวแถวเป็น เต้, แจ็ค, เติง้ , บ๊อบบี้ และ เกีย๊ ก และได้แค่ 2 รอบ เกีย๊ ก ก็โชว์ลลี าโหด แซง บ๊อบบี้ ขึน้ มาได้ แต่ดว้ ย ศักดิ์ศรีเกรด A พร้อมกับจังหวะที่ เติ้ล ขยับอันดับมา ติดตูด ทำ�ให้ เกี๊ยก พลาดท่าโดนเสียบหมุนในโค้งยูเทิร์น โดนแซงทีเดียว 2 คัน เติล้ ไปอยูท่ ี่ 4 และบ๊อบบีอ้ ยูท่ ี่ 5 ส่วน เกีย๊ กก็เจอคูก่ ดั ใหม่ นินจา ธนินทร์ ทีต่ าม เกีย๊ ก แค่เพียง 4 รอบก็หาจังหวะแซงได้ อีกคูเ่ ป็น บูม กับ พล สนามนีพ้ ลมา โหดดันตูดบูมในโค้งยูเทิรน์ และแซงขึน้ ไปได้ในช่วงออกโค้ง กลุม่ หัวแถว แจ็ค อาศัยจังหวะทีด่ กี ว่าแซง เต้ ในรอบที่ 7 และ เติล้ ก็มาหักเหลีย่ มโหดแซงพีช่ ายในรอบสุดท้าย อันดับ ผ่านธง แจ็ค แลมวาร์ด, เติล้ วงษ์ไพร, เต้ วงษ์ไพร, เติง้ ธณพล และบ๊อบบี้ สุทธิลกั ษณ์ ตามมาด้วยอันดับ 6 นินจา ธนินทร์ ไพศาลศรีศลิ ป์ เล้ง มังกรไฟ ทำ�ได้ส�ำ เร็จ ขึ้นมา เป็นผู้นำ�ได้ และนำ�ยาวจนครบ 18 รอบ ตำ�แหน่งหลัง รับธง เล้ง มังกรไฟ, ป๋าวอ, บอย ที่สนามนี้ไม่พลาดท่า ให้กบั ต้อ ซึง่ ตามมาเป็นที่ 4 และที่ 5 เบียร์ นฤชิต จาก ห้างทองเกียรติมณีศรี

Singha Racing School Pro.Racing Series อีกรุน่ สุดมัน กับการแข่งขัน 3 รุน่ Over 2000, 2000 และ 1600 ซี.ซี. รถแข่งทัง้ หมด 21 คันกับนักแข่ง ในรัว้ ของ Singha Racing School ซึง่ การแข่งขันในรุน่ นี้ ทาง Singha Racing School จัดขึน้ เพือ่ เฟ้นหานักแข่ง เข้าสู่วงการ การขับเคี่ยวจึงดุเดือดเกินความคาดหมาย บวกกับดีกรีความร้อนแรงของ เกีย๊ ก ทีข่ บั ได้ดเุ ด็ดเผ็ดมันส์ ทำ�ให้ นินจากต้องตกทีน่ ง่ั ลำ�บาก และถูกปรับโทษเป็น DQF หลังแข่งจบ ส่วนคันอื่นๆ นั้นก็ขับเคี่ยวกันแบบไม่มีใคร ยอมใคร ยกเว้น พีใ่ หม่ P&C คนเดียวทีล่ งแข่งในรุน่ โอเวอร์ 2000 ด้วยรถ Cefiro Drift ทีแ่ รงแบบไม่เกีย่ วกับใคร และ รถก็ตอ้ งสิน้ ชีพไปเพราะความแรง จนไม่จบการแข่งขัน แต่ใน รุน่ นี้บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสนุกเร้าใจแบบเฮฮาสไตล์ ศิษย์โรงเรียนเดียวกัน


มอเตอร์โชว์แจกแล้ว นิชสัน มาร์ช –มาสด้า 2 แจกกันเป็นประจำ�ทุกปี สำ�หรับ ผูโ้ ชคดีจากการร่วมตอบแบบสอบถาม ภายในงานบางกอก อินเตอร์เนชัน่ แนล มอเตอร์โชว์ ครัง้ ที่ 31 โดยงานนี้ ดร.ปราจิน เอี่ยมลำ�เนา ประธาน จัดงานฯ พร้อมด้วยรองประธาน จัดงานฯ ทัง้ 3 ท่าน คือ คุณจาตุรนต์ โกมลมิศร์, คุณอโณทัย เอี่ยมลำ�เนา และคุณพีระพงษ์ เอี่ยมลำ�เนา ได้ให้เกียรติมาเป็น ผู้มอบรางวัลและแสดงความยินดี ให้กับผู้โชคดีที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถาม ณ อาคาร 2 บริษัท กรังด์ปรีซ์ฯ หลังจากที่ได้มีการจับรางวัลกันไปแล้วเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2553 ในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ที่ผ่านมา โดยผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล รถจักรยานยนต์และรถยนต์รวมจำ�นวน 7 รางวัล

ยูโรโมทีฟ ร่วมดัน 2 พี่น้อง “วงษ์ไพร” บริษัท ยูโรโมทีฟ จำ�กัด โดย นายชาญ เศลารักษ์ ผูจ้ ดั การฝ่ายผลิตภัณฑ์ ULTRA RACING และทีมงาน ร่วมให้การสนับสนุน ทีมแข่ง Bridgestone Proton Thailand Team โดยได้มอบ ชุดค้ำ�ตัวถัง ULTRA RACING สำ�หรับรถแข่ง Proton Satria Neo ทั้งสองคันในทีมเพื่อสู้ศึก Pro Racing Series Thailand championship 2010 ในปีนี้ ซึง่ ครัง้ นีท้ างยูโรโมทีฟก็ได้ท�ำ การติดตัง้ พร้อมกับให้นกั แข่งทำ�การทดสอบประสิทธิภาพ กันไปเรียบร้อยก่อนร่วมแข่งขันในสนามที่ 3 กับรายการ Pro.Racing Series Thailand Championship 2010 ที่สนามพีระฯ เซอร์กิต พัทยา 24-25 กรกฎาคมนี้ ติดตามร่วม เชียร์กันได้ ชมฟรีตลอดงาน

Car Inter Brite

โตโยต้านำ�นักแข่งยาริสและวีออส วันเมคเรซร่วมแข่ง เจแปน ซุปเปอร์ จีที นายนิกรกล่าวว่า ปีนท้ี างโตโยต้ามีการพัฒนา ไปอีกขัน้ กับการนำ�รายการแข่งขันเข้าร่วมเป็น ส่วนหนึ่งในรายการ เจแปน ซุปเปอร์ จีที สนามที่ 4 ของปี ซึ่งเป็นรายการแข่งขัน รถยนต์ที่ใหญ่รายการหนึ่งของเอเชีย โดย จะนำ�นักแข่งรายการ ยาริส วันเมคเรซ และ วีออส วันเมคเรซ ไปร่วมแข่งขันทีส่ นามเซปัง เซอร์กิต ในช่วงเดือนมิถุนายน เพื่อเป็นการส่งเสริมการแข่งขันรถยนต์ของประเทศไทยและยัง เป็นการสร้างโอกาสและประสบการณ์ให้กับนักแข่ง ทีมแข่ง อีกด้วย ส่วนกิจกรรม โตโยต้า มอเตอร์สปอร์ต 2010 นั้นก็ยังยืนยันว่ามีครบทั้ง 5 สนาม สำ�หรับการคัดเลือกผู้ชนะเลิศและ รองชนะเลิศการแข่งขันรายการ ยาริส วันเมคเรซ 2010 ไปร่วมแข่งขัน Netz cup ทีป่ ระเทศ ญี่ปุ่นนั้น จะใช้คะแนนสะสมตั้งแต่สนามที่ 1 ถึง สนามที่ 4 ในการตัดสิน”

The Pizza Company-Yokohama Racing Team เมื่อเร็วๆ นี้ มร.ยาซึชิ อิดะ ประธานบริษัท โยโกฮามา ไทร์ เซลล์ (ประทศไทย) จำ�กัด ได้ลงนามเป็นผูส้ นับสนุนร่วมอย่างเป็นทางการ กับทีมแข่งรถยนต์ทางเรียบของ The Pizza Company โดยมี โธมัส ราลดอฟ เป็นผูจ้ ดั การ ทีม ในการแข่งขัน Supercar Thailand Championship 2010, Thailand Touring Car Championship 2010 และ Honda Racing Fest’ 2010 ภายใต้ชื่อทีม “The Pizza Company-Yokohama Racing Team” ซึง่ ทางทีมก็ได้ลงทำ�การแข่งขันไปแล้วถึง 2 รายการ ไม่ว่าจะเป็น Super Car Thailand Championship 2010 และ Thailand Touring Car ในรายการ Pro.Racing Series Thailand Championship 2010

Toyo Tires ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน Toyota Motor Sport Festival 2010

Car Inter Brite ได้เปิดตัวสินค้าใหม่ น่าใช้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเบาะแค็บใน รถกระบะโดยใช้ฟองน้ำ�ฉีดขึ้นรูป ทั้งตัวนั่ง และตัวพิง โดยกรรมวิธีนี้จะให้ความรู้สึก นุ่มนวลแก่ผู้ใช้ มีความคงทน ยืดหยุ่น ไม่ ยุบตัวแบบฟองน้�ำ ทั่วๆ ไป ซึ่งเบาะแค็บนี้ มีให้เลือกใช้กับหลายยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็น Toyota Vigo, Isuzu D-max, Mitsubishi Triton, Ford, Mazda และ Nissan Navara แล้วยังสั่งสีได้ตามต้องการอีกด้วย สำ�หรับ Car Inter Brite ยังมีผลิตภัณฑ์ อืน่ ๆ อีก เช่น ชุดหนังหุม้ เบาะสำ�เร็จรูป, ยางปูรถยนต์ ซึง่ มีส�ำ หรับรถยนต์ทกุ รุน่ ทุกยีห่ อ้ ถ้าใครสนใจสามารถโทรไปติดต่อสอบถามได้ที่ 02 934 0314-7

แซนดี้โชว์ฟอร์มในวินเทอร์คัพ ของเอเชี่ยน ฟอร์มูล่า เรโนลด์ 2010

งานแข่งขันรถยนต์ที่สนุกสนานและดู ได้ทงั้ ครอบครัวอย่าง Toyota Motor Sport Festival 2010 ได้เริ่มเปิด อย่างเป็นทางการโดยการแถลงข่าว การจัดงานเมื่อเร็วๆ นี้ โดย Toyo Tires ได้รับเกียรติจาก Toyota ใน การร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขัน และออกบูธกิจกรรมภายในงาน โดยในสนามแรกทาง Toyo Tires ก็จะร่วมออกบูธ กิจกรรมเพื่อสร้างความสนุกสนานภายในงาน อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันและ การโชว์ในรูปแบบต่างๆ ของ Toyota ทุกรุ่น โดยยางทั้งหมดในสนามแข่ง จะเป็นยาง ของ Toyo Tires ทั้งสิ้น ติดตามรายละเอียดได้จาก www.toyotamotorsports.net และ www.toyotire.in.th

KLeasing –Honda Exclusive Trip To Korea

เมื่อวันที่ 14-18 พฤษภาคม เจ้าหนูแซนดี้ นิโคลัส สตูวคิ นักซิง่ ลูกครึง่ ไทย-นอร์เวย์ วัย 15 ปี ลง 2553 ที่ผ่านมา คุณอิสระ แข่งในนามประเทศไทย โดยมีเดอะพิซซ่า คอมปะนีและดาคอน วงศ์ รุ่ ง กรรมการผู้ จั ด การ อินสเป็คชั่นเซอร์วิสเซส สนับสนุน ซึ่งถือนักแข่งที่อายุน้อยที่สุดใน และคุณอัครนันท์ ฐิตสิริวิทย์ การแข่งขันในบรรดาผู้ร่วมแข่งทั้งสิ้น 12 คนจากทั่วโลก สามารถ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทำ�เวลาได้นา่ ประทับใจ เร็วทีส่ ดุ ในรอบคัดเลือก ด้วยเวลา 1:37.564 ลีสซิ่งกสิกรไทย จำ�กัด พร้อม คว้าตำ�แหน่งโพลโพซิชน่ั ในการออกสตาร์ทสำ�หรับการแข่งขันสนาม แรกของเขาใน เอเชี่ยน ฟอร์มูล่า เรโนลด์ 2010 ที่สนามจูไห่ ทีมงาน และคณะผู้แทนจำ�หน่ายรถยนต์ฮอนด้า ร่วมเดินทางไปดูงานและท่องเที่ยว ณ ประเทศเกาหลีใต้ รวมผู้เดินทางทั้งคณะ 48 ท่าน เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสุดพิเศษ ของ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศจีน บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำ�กัด


ต่ อ จากที่ ค้ า งคากั นไว้ กั บ ความเป็ น มาของเฟอร์ ร ารี่ จากเด็ ก หนุ่ ม ลู ก เจ้ า ของ โรงเหล็ ก แห่ ง เมื อ งโมเดน่ า ที่ ย กตั ว เองจากช่ า งซ่ อ มรถธรรมดาก้ า วข้ า มผ่ า น ประสบการณ์จนมาเป็นนักทดสอบรถ จนผ่านร้อนผ่านหนาวและก้าวเข้าสู่ความ เป็นมหาอำ�นาจแห่งวงการรถยนต์

หลังจากที่อัลฟา โรมิโอ กับ เฟอร์รารี่ ในช่วงปลายปี 1939 เกิดความตึงเครียด และไม่เข้าใจกันระหว่าง เฟอร์รารีแ่ ละปิเอร์ อูโก กอบบาโต (Pier Ugo Gobbato) ลูกชายของอัลฟา โรมีโอ ซึ่งเป็น ผู้อ�ำ นวยการคนหนึ่งของบริษัท รวมทั้งการที่เฟอร์รารี่ไม่เคารพ ริการ์ท (Ricart) วิศวกรเครือ่ งยนต์ใหญ่ชาวสเปนของอัลฟา โรมีโอ จึงเป็นเหตุ ให้เฟอร์รารีต่ อ้ งยุตบิ ทบาทของตัวเองในบริษทั อัลฟา โรมีโอ โดยสิน้ เชิง และออกจากบริษทั ไปพร้อมกับเพือ่ นร่วมงานทีส่ นิทกันมากอีกสองคนคือ ลุยกี บาซซี่ (Luigi Bazzi) และ อัลแบร์โต มาสซิมิโน (Alberto Massimino) จากนั้นก็เดินทางกลับไปยังบ้านเกิดโมเดน่า เพื่อร่วมกัน ก่อตัง้ บริษทั ของตนเองขึน้ มา โดยใช้ชอื่ ว่า Auto Avio Construzioni ในช่วงแรกซึ่งอยู่ในระหว่างสงครามโลก บริษัทของเขาผลิตได้แต่ เพียงชิน้ ส่วนเครือ่ งยนต์เท่านัน้ จนถึงปี 1940 รถสปอร์ต spidertype 8 สูบ ที่ชื่อว่า Auto Avio Construzioni 815 ก็ถูกผลิตขึ้นมา โดย คาร์รอซเซอเรีย ทัวริ่ง (Carozzeria Touring) จากนั้นก็มีออกมาอีก หลายคันโดยทีย่ งั ไม่ได้ใช้สญ ั ลักษณ์มา้ ลำ�พอง แต่รถยนต์เฟอร์รารีค่ นั แรก ที่มีเครื่องหมายม้าสีดำ�ทะยานอยู่ในพื้นสีเหลืองด้านบนเป็นสีธงชาติของ อิตาลี เริ่มผลิตออกมาในปี 1947 และทดลองวิ่งเมื่อวันที่ 12 มีนาคม ปีเดียวกันนั้นเอง และนั่นก็คือจุดกำ�เนิดของสัญลักษณ์ม้าลำ�พองซึ่งเป็น สัญลักษณ์ประจำ�ตัวของรถยนต์ แต่เฟอร์รารี่ก็ยังไม่ได้ใช้สัญลักษณ์ ม้าลำ�พองในทันที เขาเก็บเอาไว้นานหลายปี จนกระทั้งมีทีมแข่งรถของ ตัวเองซึ่งก็คือ Scuderia Ferrari นั่นเอง หลังจากที่ได้มีการแนะนำ� 125 Sport แล้วก็นำ�เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งก็ไม่ผิดหวัง 125 สามารถ คว้าชัยชนะมาได้ในช่วงปีเดียวถึง 7 ครั้ง สร้างความฮือฮาให้กับคนใน วงการแข่งรถมาก เพราะฟรังโกเพือ่ นของเฟอร์รารีไ่ ม่ได้เป็นนักขับรถแข่ง มืออาชีพ แต่เป็นเพียงเซลส์ขายชิ้นส่วนเครื่องยนต์ของเฟอร์รารี่เท่านั้น ในปี 1948 ปีที่สองของการก่อสร้างตัวรถสปอร์ตและรถแข่งใหม่ๆ เช่น Formula 2 ก็เริ่มได้รับชัยชนะมากขึ้นด้วย

สำ�หรับ Formula 1 คันแรก ผลิตขึ้นที่ตูรินเมื่อเดือนกันยายน 1948 แต่เข้าร่วมแข่งขันครั้งแรกในสนาม Garda Circuit ได้รับชัยชนะอย่างสวยงามด้วยฝีมือการขับของ นีโน ฟารีน่า (Nino Farina) จากนั้นก็มีรถใหม่ๆ ออกมาอีกหลายคันทั้งที่เป็น Sport, Grand Touring Car, Formula-2 , Formula Libre ในช่วงนี้เองที่บริษัท ของเฟอร์รารี่แข็งแกร่งขึ้นมาก เพราะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องยนต์และวิศวกรเครื่องยนต์ฝีมือดีอีกมากมาย รถแข่งของเฟอร์รารี่ซึ่งแต่เดิมมีเครื่องยนต์ด้านหลังเครื่องยนต์เดียว ก็เปลี่ยนมาเป็น 2 เครื่องยนต์ ความจุได้ 2.5 ลิตร สำ�หรับรถ Formula 1 และความจุ 1.5 ลิตร สำ�หรับ Formula 2 แต่ในปีนส้ี ง่ิ ทีถ่ อื ว่าสำ�คัญมากทีส่ ดุ ก็คอื ตัวถังแบบ 250 2+2 ของ Pininfarina นับว่าเป็นรถยนต์ไฮคลาสซึ่งมีสมรรถนะสูงสุดใช้เทคนิคชั้นสูงในการผลิตมี ถึง 4 ที่นั่ง และกลายเป็นรถยนต์ซึ่งมีโครงสร้างภายในที่เป็นต้นแบบของรถยนต์เฟอร์รารี่ในยุคปัจจุบัน ในวันที่ 21 กรกฏาคม 1987 ได้มีการจัดงานฉลองครบรอบ 40 ปีของบริษัท ซึ่งในงานนี้รถใหม่ล่าสุดอย่าง 288GTO และ F40 ก็ได้รับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ และในอีกไม่กี่ปีต่อมา F40 ก็กลายเป็นรถหายากที่สุดในโลก 14 สิงหาคม 1988 ปีเดียวกัน เฟอร์รารีก่ เ็ สียชีวติ ลงทีบ่ า้ นเกิดเมืองโมเดน่า หลังจากการเสียชีวติ ของเฟอร์รารี่ ปิเอโร ฟูซาโร (Piero Fusaro) ก็ดำ�รงตำ�แหน่งประธานบริษัทโดยมี ปิเอโร ลาดี เฟอร์รารี่ เป็นรองประธาน และ จิโอวันนี่ บัตติสตาร์ ราเซลลี่ (Giovanni Battista Rozelli) เป็นผู้อำ�นวยการจัดการ ในต้นยุค 90s การแข่งขันทางการตลาดของรถยุโรปเริม่ ชะลอตัว อาจเป็นไปตามกฎทีว่ า่ อะไรทีห่ ายากก็ยอ่ มเป็น ที่ต้องการอย่างมาก ตามข้อมูลทางการผลิตของเฟอร์รารี่ จำ�นวนรถยนต์ที่ผลิตในแต่ละปีมีจำ�นวนเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ แม้วา่ เฟอร์รารีจ่ ะผลิตรถยนต์เพิม่ ขึน้ เป็นจำ�นวนมาก แต่ความสวยงามและความสมบูรณ์แบบก็ยงั คงอยูค่ รบถ้วน ซึง่ จะ เห็นได้วา่ รถแต่ละคันถูกผลิตขึน้ มาจากการผสมผสานกันระหว่างความสวยงามของศิลปะและสมรรถนะของเครือ่ งยนต์ที่ เหนือชั้น จึงนับได้ว่าเฟอร์รารี่เป็นรถยนต์ที่สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าจริงๆ


เพชรบุรีเมืองเก่าที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน เป็นเมืองน่าอยู่และน่าเที่ยวทั้งวัฒนธรรมและธรรมชาติ ที่สวยงาม หลายคนที่แวะเวียนไปเยือนอาจอยากจะหาร้านที่ผ่อนคลายอารมณ์ นั่งกิน นั่งเล่น ฟังเพลงในช่วง กลางคืนสักหน่อยหลังจากสนุกสนานจากการเที่ยวมาในช่วงกลางวัน แต่ก็น้อยเหลือเกินที่จะพบเห็นร้านสไตล์ ผับในเมืองเพชร แต่ก็ไม่ได้ยากเกินจะพบเจอ

“ชบา พาเพลิน” เป็นที่รู้จักของใครหลายคนมากว่า 6 ปี

และกำ�ลังเป็นที่รู้จักของใครอีกหลายคนเรียกได้ว่าเป็นแหล่งนัดพบ สุดเก๋และอินเทรนด์ที่สุดของคนเที่ยวละแวกนี้เลยก็ว่าได้ ด้วยการ ตกแต่งร้านแบ่งเป็น 2 โซน ทัง้ แบบกึง่ ผับทีเ่ ป็น Indoor และแบบ นัง่ กินลมชมหญิงในแบบ Outdoor ในบรรยากาศสุดชิลล์ สีสนั ของ ร้านตลอดจนการออกแบบมุมต่างๆ มีความเป็นไลฟ์สไตล์ ขับกล่อม ด้วยดนตรีสดทีข่ นมือดีจากกรุงเทพฯ มาโซโล่เพลงเพราะๆ ฟังแล้ว เพลินหูยงิ่ นักเคล้าด้วยสายลมเย็นๆ และเสิรฟ์ ด้วยอาหารจานอร่อย ทีอ่ ยากจะแนะนำ� “ไก่โค๊ะ” เมนูแรกทีส่ ง่ ลงมาบนโต๊ะแค่ชอ่ื ก็นา่ ลอง แล้ว ตามด้วย “ยำ�ชบาพาเพลิน”ตามชือ่ ร้าน ต่อด้วย “ลาบปลา ดุกสุดอร่อย”แล้ววนมาปิดท้ายที่ “ซุปเปอร์ทอร์นาโด” ทำ�เอาโล่ง คอไปตามๆ กัน หรือใครอยากจะวัดฝีมือก็มีโต๊ะพูลไว้ให้สาวคิวกัน อีกด้วย อ้อ...เกือบลืมช่วงศุกร์-เสาร์ ผู้คนล้นหลามหญิงสาวน่ารัก น่าเอ็นดู ถึงขัน้ ต้องโทรมาจองโต๊ะกันเลยทีเดียว ร้านก็อยูไ่ ม่ใกล้ไม่ไกล หลังบิ๊กซีเมืองเพชรนี่เอง เข้ามาก็เจอเลยหาได้ไม่ยากแน่นอนแล้วก็ อย่าลืมตัดคูปองส่วนลด 15 % จากทางหนังสือไปด้วยล่ะ เขาลด ตลอดปี’53 นี้เลย ยาวไป...ลูกพี่

Parpern DISCOUNT 15 %

เ พี ย ง แ ส ด ง คู ป อ ง ส่ ว น น ี้

ตั้ ง แต่ วั น นี้ - 31 ธั น วาคม 2553

เพียงแสดงคูปองนีร้ บั ส่วนลดทันที

Discount 15%

ทีร่ า้ น “The Good Time” Restaurant ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2553

เพียงแสดงคูปองนี้รับส่วนลดทันที

Discount 200 Baht “ศรีตระกลูเพลส”

สำ�รองห้องพักล่วงหน้า โทร.085-389-2618 (พัทยาเหนือ)

Discount 20%

Samed Cabana Resort

สำ�รองห้องพักล่วงหน้า โทร.0-2164-1001-7, 08-3991-1330, 08-5691-0267


RX-7 SUPER RACE CAR by PTT-RZ RACING TEA อีกหนึ่งคันกับ Circuit Car ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยผลงานคนไทยเพื่อร่วมแข่งขันในรายการใหญ่ของประเทศไทยในสายทางเรียบ และควบคุมพวงมาลัย โดย “พี่พีท” ธณภณ ทองเจือ ซึ่งรถคันนี้ “พี่พีท” ยอมทุ่มทุนสร้างจับ MAZDA RX-7 ในตัวถัง FD3S หล่อๆ มาแปลงร่างเพิ่มความแรงและความโหด เข้าไป โดยผลงานการสร้างทั้งหมดนั้นก็ต้องยกให้เป็นความดีความชอบของ Rotary Revolution ที่สร้างรถออกมาได้ในแบบฉบับที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่ง ในช่วงแรกๆ ที่ทำ�รถคันนี้ออกมานั้น พี่พีทก็ได้รับการสนันสนุนจาก MAZDA ประเทศไทย และในปีล่าสุดนี้ก็ได้รับการสนุนหลักจาก PTT-PERFORMA-RZ RACING และ YOKOHAMA พร้อมกับสปอนเซอร์เจ้าอื่นๆ อีกหลายเจ้าที่ช่วยดันให้แข่งต่อในรายการใหญ่ของประเทศไทย

Transmission, Suspension : Upgrade for race

เข้าสู่ปัจจัยต่อมาของรถแข่ง “ระบบส่งกำ�ลัง” แน่นอนต้องมีการอัพเกรดเพิ่ม เพื่อ ถ่ายทอดกำ�ลังงานจากเครื่องยนต์ออกไปสู่ล้อได้เต็มประสิทธิภาพ และต้องมีความเหมาะสม ผลงานที่ได้ออกมาจึงจะเป็นไปอย่างที่ต้องการ สำ�หรับรถคันนี้ก็มีการเปลี่ยนชุดคลัตช์ใหม่ แบบยกยวงโดยใช้ชุดคลัตช์ของ OS GIKEN “ตัด-ต่อ” กำ�ลังงานได้ดีและตอบสนองได้ดี จากนัน้ ก็ท�ำ การปรับอัตราทดเกียร์ใหม่ เกียร์ 1-3 ใช้ของ OS GIKEN และปรับอัตราทด เฟืองท้ายใหม่เพิ่มประสิทธิภาพของการตอบสนองให้เป็นไปตามนิสัยของเครื่องยนต์และ คนขับ นอกจากนั้นก็ใส่ชุดลิมิเต็ดสลิปของ MAZDA SPEED เข้าไปทำ�ให้กำ�ลังงานที่ถูก ส่งออกไปสู่ล้อทั้ง 2 ข้างของรถแข่งนั้นเท่ากัน แม้ในขณะที่มีล้อด้านหนึ่งลอย ล้ออีกข้างก็ ยังสามารถส่งแรงขับเคลือ่ นออกไปสูพ่ นื้ แทร็คได้ ซึง่ มีผลมากในช่วงแข่งขันจริงเพราะจะทำ�ให้ รถแข่งเทคตัวออกจากโค้งได้ดีขึ้น

ENGINE : 2 Rotor 13B-REW

อีกส่วนที่เป็น “หัวใจ” ของรถแข่ง “เครื่องยนต์” รถแข่งคันนี้เครื่องยนต์ได้ถูกทำ�การ โมดิฟายใหม่โดย Rotary Revolution หรือที่รู้จักกันดีในนาม A’PEXi Thailand กับ “พี่มะ” ซึ่งการโมดิฟายเครื่องยนต์ตัวนี้เน้นที่ความเหนียวและแรง โดยมีเป้าหมายที่แข่งจบ ในทุกๆ เรซ โดยทีไ่ ม่มปี ญ ั หาเรือ่ งเครือ่ งยนต์ ซึง่ การโมดิฟายนัน้ ก็ยงั เน้นอยูบ่ นพืน้ ฐานเดิม กับการใช้ไส้ในสแตนดาร์ดทั้งตัวโรเตอร์และ Apex ส่วนที่มีการโมดิฟายนั้นก็เน้นโฟกัสไป

ที่การเข้าและออกของไอดีและไอเสีย มีการทำ�พอร์ตเป็นแบบ Extend port ซึ่งในระบบนี้ทาง Rotary Revolution ก็ท�ำ การอัพเกรดระบบอัดอากาศใหม่ เริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนเทอร์โบไป ใช้เทอร์โบ T04Z ของ HKS อัดอากาศผ่านอินเตอร์คูลเลอร์ของ GReddy เพื่อลดอุณหภูมิ ของอากาศให้เย็นลงก่อนส่งเข้าสูห่ อ้ งเผาไหม้ การควบคุมแรงดันภายในระบบนัน้ ก็ใช้เวสเกตแยก ของ HKS รุน่ GT2 คุมแรงดันเอาไว้ให้คงที่ ในระบบเชือ้ เพลิงก็ท�ำ การวางระบบใหม่ สร้างแรงดัน น้ำ�มันเชื่อเพลิงด้วยปั้มน้ำ�มันเชื้อเพลิงของ Bosch P910 จำ�นวน 4 ตัว และควบคุมแรงดัน น้ำ�มันเชื้อเพลิงในระบบให้คงที่ด้วยเร็กกูเลเตอร์ของ HKS และจ่ายน้ำ�มันผ่านหัวฉีดขนาด 850 ซี.ซี. ของ Sard โดยควบคุมการจ่ายน้�ำ มันในปริมาณเหมาะสมด้วยกล่องควบคุมการทำ�งาน ของ A’PEXi ที่คนไทยคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือกล่อง Power FC ระบบจุดระเบิดก็ควบคุมด้วยชุด จุดระเบิดของ MSD 3 กล่อง (1 กล่องจ่ายไฟสู่หัวเทียน 2 หัว) ซึ่งการปรับจูนการทำ�งานของ เครือ่ งยนต์ทง้ั หมดนัน้ ก็เป็นผลงานของ “พีม่ ะ” แห่ง Rotary Revolution ทีท่ �ำ ผลงานออกมาได้ดี มีน้อยครั้งที่รถแข่งคันนี้จะมีปัญหา

BODY : SUPER WIDE BODY

การเริ่มต้นของรถคันนี้ ด้วยพื้นฐานของความเป็นรถสปอร์ตการทำ�จึงดูเหมือนง่ายๆ ไม่ ยุ่งยาก แต่จริงๆ แล้วการสร้างรถแข่ง 1 คันนั้นไม่ไม่ใช่สิ่งที่จะทำ�กันง่ายๆ ทุกอย่างต้องอาศัย ประสบการณ์ เพราะรถแข่งมีปัจจัยหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความแข็งแรงของตัวถัง, ความคมในการเลี้ยว แล้วก็เรื่องน้ำ�หนักที่เป็นตัวแปรสำ�คัญในเรื่องการทำ�เวลาของตัวรถ


[

Mazda RX-7

[

R AM

นอกจากนัน้ ก็ยงั มีเรือ่ งของความสวยงามทีส่ ร้างความสะดุดตาเวลา วิ่งอยู่ในสนามแข่ง ซึ่งรถคันนี้ก็ใช้เวลาสร้างมานานพอสมควร แต่ ก็เป็นการทำ�แบบค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป ไม่ผลีผลาม โดยเริ่มต้น การแปลงร่างด้วยการทำ�บอดี้ที่เริ่มจากการรีดน้ำ�หนักตัวถังออก, Spot ตัวถัง เพิม่ ความแข็งของบอดี,้ ใส่ชดุ โรลเคจ จากนัน้ ก็ท�ำ การ ยัดชุดโป่ง ซึง่ ชุดโป่งทีใ่ ช้ในปัจจุบนั นีก้ ท็ �ำ ออกมาได้แบบดุดนั และก็ยงั คำ�นึงถึงเรือ่ งอากาศพลศาสตร์ เน้นให้มที งั้ แรงกดและการไหลโฟล์ว ของอากาศทีด่ ี เพือ่ ช่วยส่งผลในเรือ่ งการทรงตัวของรถในขณะทีใ่ ช้ ความเร็วสูงในสนามแข่ง และสามารถเลีย้ วและไปได้ดใี นทุกๆ โค้ง ต่อมาก็ “ช่วงล่าง” อีกเรือ่ งทีร่ ถแข่งทุกคันต้องทำ�เพิม่ เพราะ ไม่ท�ำ ก็เลีย้ วไม่ได้ คันนีก้ จ็ ดั การเปลีย่ นแปลงในจุดหลักๆ อย่าง การ อัพเกรดชุดโช้คอัพ ที่สั่งเป็นแบบ Custom made เข้ามาจาก ญี่ปุ่น โดยมีการกำ�หนดสเป็กความต้องการไปที่โรงงาน และ โรงงานที่ญี่ปุ่นก็จะผลิตและส่งกลับมาให้ และนำ�มาใช้ร่วมกับ คอยล์สปริงของ S-W-I-F-T นอกจากนัน้ ก็ท�ำ การปรับพืน้ ฐานของ มุมล้อใหม่ไม่ว่าจะเป็นมุมแคสเตอร์, แคมเบอร์, มุมโท ทำ�มุมทุก อย่างให้เหมาะสมกับบุคลิกของรถขับหลังและนิสัยการขับขี่ของผู้ ควบคุมพวงมาลัย นัน่ ก็คอื “พีพ่ ที ” ซึง่ มุมต่างๆ เหล่านีก้ ม็ กี ารปรับ เปลีย่ นกันทุกสนามทีม่ กี ารแข่งขัน แล้วแต่สภาพของสนามในแต่ละที่ ในส่วนของเบรก, ล้อ และยางนัน้ ของทุกชิน้ ก็มกี ารเปลีย่ นแปลงให้ มีความเหมาะสมกับการแข่งขันโดยใช้ลอ้ ของ ENKAI ยาง Slick ของ ADVAN ขนาด 285/30 R18 และใช้เบรกสมรรถนะสูง ของ JBT ซึ่งโดยรวมๆ แล้วรถคันนี้ก็ทำ�ผลงานได้ดีไม่แพ้คู่แข่ง ซึง่ ก็เป็นไปตามสภาพ เพราะขณะนีร้ ถยังอยูใ่ นสภาพทีม่ กี ารปรับปรุง และพัฒนาต่อกันไปเรื่อยๆ และคาดว่าอีกไม่นาน RX-7 คันนี้น่า จะสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่น

Best Lap Records @ Bira International Circuit 1.04.785 min.


จับพวงมาลัยอย่างถูกต้อง เพิม่ ความปลอดภัยในการขับขี่

พวงมาลัยเป็นอุปกรณ์บังคับควบคุมทิศทางให้ไปตามความต้องการการของผู้ขับขี่ แต่ไม่ใช่พวงมาลัยอย่างเดียวจะสามารถทำ�ให้รถยนต์ไปในทิศทางที่ เราต้องการได้ มันยังมีส่วนประกอบอื่นๆ ของรถที่ต้องทำ�งานร่วมกัน บวกกับสภาพพื้นผิวถนนและสิ่งที่เกินความคาดหมายล้วนแล้วแต่มีส่วนกำ�หนด ทิศทางของรถทั้งสิ้น สิ่งที่จะทำ�ให้ผู้ขับขี่มีความมั่นใจในการบังคับควบคุมรถได้อย่างเหมาะสมต้องเริ่มต้นที่วิธีการจับพวงลัย เพราะความมั่นใจจะนำ�มา ซึ่งความปลอดภัยและนั่นคือ “คอนเซ็ปต์” ตามสูตรก่อนเข้าเรื่องต้อง “แพ่ม” ซะหน่อยว่าตกลงเราจะทำ�ไรกันจะพูดเรื่องการจับ พวงมาลัยให้ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่แล้วไหงไปเรื่อยเจื้อยเลย เป็นเพราะว่าเราไม่ สามารถบอกได้วา่ ผูอ้ า่ นเป็นบุคคลกลุม่ ไหนเฉพาะเพราะหนังสือคือสิง่ ทีเ่ ป็นเอกสารในการสือ่ สาร เรือ่ งราวในเรือ่ งนี้ ถ้าคนทีเ่ ป็นนักแข่งหรือผูท้ ผี่ า่ นการอบรมมาย่อมทีจ่ ะรูเ้ รือ่ งอย่างแน่นอน แต่กบั ท่านผูอ้ า่ นทีไ่ ม่ทราบข้อมูลและเหตุผลย่อมพอทีจ่ ะได้ความน่าสนใจบ้าง อย่างน้อยให้ทกุ คนเข้าใจ ว่าการจับพวงมาลัยรถยนต์ให้ถูกต้องจะมีประโยชน์กับการขับขี่รถยนต์ของท่านอย่างแน่นอน ก่อนการเริ่มจับพวงมาลัยผู้ขับขี่ควรจัดการกับสิ่งที่เกี่ยวข้องคือเบาะนั่งเสียก่อน ให้เลื่อน เบาะให้ร่างกายของผู้ขับขี่สามารถใช้อุปกรณ์ในการขับขี่ได้อย่างสะดวก จากนั้นปรับพนักพิงให้ อยู่ในระยะที่ช่วงไหล่แนบกับพนักพิงมากที่สุดและช่วงแขนอยู่ในระยะจับพวงมาลัยได้สบายโดย ดูจาก “ข้อมือ” เมื่อเหยียดออกไปต้องวางอยู่บนพวงมาลัยพอดีๆ ไม่ตึง ทั้งนี้หากพวงมาลัย สามารถปรับตัง้ ระยะขึน้ ลงหรือ “สูง-ต่�ำ ” ได้ ให้ท�ำ การปรับร่วมกันไปให้ระยะทุกอย่างพอดีตามนี้ หรือใกล้เคียงแบบนี้มากที่สุด เหตุเพราะว่าตำ�แหน่งเหล่านีจ้ ริงๆ แล้วไม่มขี อ้ กำ�หนดตายตัว เพราะต้องดูทวี่ ธิ กี ารขับขีแ่ ละ ประเภทของรถ แต่ว่าการจับพวงมาลัยที่ถูกต้อง ตำ�แหน่งของมือที่จับพวงมาลัยนั้นในตำ�แหน่ง

How to

การวัดระยะให้น�ำข้อมือวางบนพวงมาลัยให้พอดีดังภาพ

ต�ำแหน่ง 3 และ 9 นาฬิกา

เลข 3 และเลข 9 หรือ 2 กับ 10 ตามแต่ว่าจะเลือกจับแบบไหนแต่เปรียบเทียบตำ�แหน่งบน พวงมาลัยกับหน้าปัดนาฬิกา ถ้าดูตามการส่งเสริมจากวิธีการออกแบบพวงมาลัยซึ่งจะมีก้าน และร่องสำ�หรับให้นิ้วหัวแม่มือลงล็อกเอาไว้ตำ�แหน่งเลข 3 และเลข 9 จะเป็นจุดที่น่าจับมาก ที่สุด ต่างกันตรงไหนจับพวงมาลัยแต่ละจุด ทัง้ สองแบบนัน้ ถ้าลองจับดูจะเป็นลักษณะทีผ่ ขู้ บั ขี่ เตรียมพร้อมมีความตืน่ ตัวมากทีส่ ดุ ในการขับขีป่ กติการจับพวงมาลัยแบบนีส้ ามารถทีจ่ ะหักเลีย้ ว หรือทำ�การหักหลบรถหรือสิ่งกีดขวางได้อย่างทันทีสามารถทีจ่ ะไปได้ในทุกทิศทางทีจ่ ะสามารถ นึกได้ในยามคับขัน และทีส่ �ำ คัญการขับรถนานๆ และใช้ความเร็วสูงแล้วเกิดยางรถยนต์รวั่ หรือ แตก สิ่งที่ไม่คาดฝันอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและอาจจะทำ�ให้รถเสียการทรงตัว และถ้าเกิด เหตุการณ์ขึ้น สิ่งที่ทำ�ได้คือทำ�การจับพวงมาลัย และดึงพวงมาลัยต้านจากแรงดึง และบังคับ ไปในทิศทางที่ปลอดภัย และคนที่จะทำ�สิ่งที่พูดไปนั้นได้ในช่วงเวลาเพียงเสี้ยววินาทีก็คือคนที่ เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลา นั่นก็รวมไปถึงการจับพวงมาลัยอย่างถูกต้องและพร้อมตอบรับกับ เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ อยูเ่ สมอ และทัง้ หมดนัน้ ก็เป็นเรือ่ งของความปลอดภัยทีต่ อ้ งไม่ประมาทและ การขับขี่จึงมีความปลอดภัยมากขึ้น.....

ถ้าวางแขนในลักษณะที่ถูกต้องตามภาพจะสามารถควบคุมพวงมาลัยในการเลี้ยวได้ดีทั้งซ้ายและขวา

ต�ำแหน่ง 2 และ 10 นาฬิกา

ลักษณะการจับพวงมาลัยทีไ่ ม่ถกู วิธี


HOT ROD THAIL “อีกครั้งกับความยิ่งใหญ่”

กลับมาอีกครั้งกับความยิ่งใหญ่ในวงการแดร็กเรซซิ่งในสนามใจกลางเมืองกรุง

อย่างสนาม Bangkok Drag Avenue ที่งานนี้เหมือนเดิมประสานมือกับพลพรรค กลุ่ม Hot Rod Thailand จัดงานแดร็กในรูปแบบมาตรฐาน ที่ไม่แบ่งกลุ่ม แบ่งฝ่าย แบ่งพรรค ทุกอย่างเป็นกลางกับกติกาที่เปิดกว้างให้กับกลุ่มรถทุกกลุ่ม และรายการนี้ก็เป็น รายการใหญ่ในรอบปีของวงการ Drag Racing หลังจากที่รายการแข่งขัน Hot Rod Thailand ห่างหายกันไปนาน ตัง้ แต่ชว่ งปลายปีทแ่ี ล้ว จนมาถึงตอนนี้ และได้ฤกษ์งามยามดี ในช่วงสัปดาห์ที่ 5 ของทุกๆ เดือน ก็จะมีรายการแข่งขันทีม่ รี ถเข้าร่วมแข่งขันกันมากทีส่ ดุ ใน ขณะนี้อย่าง Hot Rod Thailand มาให้ได้ชมกัน สำ�หรับความมันส์และสีสันของรายการ Hot Rod Thailand ในสนามนี้ก็เริ่มกันตั้งแต่เที่ยงของวันเสาร์ซึ่งเป็นการรวมพลครั้งใหญ่ ของเพื่อนๆ กลุ่ม Car Club จากจังหวัดสระบุรี ที่ขนรถมาแข่งกันมากมายเช่นเคย


LAND 2010

ผ่านเข้ามาสู่ช่วงเย็นก็เริ่มเข้าสู่การแข่งขันหลัก โดยการเปิดให้ซ้อมกันตั้งแต่ช่วงเย็น แต่ ทางผู้จัดก็ต้องมาเจอหางเลขทางด้านการเมือง ทำ�ให้รถแข่งมากันน้อยกว่าในปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังมีตัวจี๊ดๆ มาให้ได้สัมผัสถึงความแรงกันบนพื้นแทร็ค ไม่ว่าจะเป็นรถจาก Ake Garage & สวนมะลิการช่าง ที่คุมพวงมาลัยโดยเฮียบ้วย ปรีดา สุวรรณชัยศักดิ์, รถจาก GT Garage กับความโหดในสไตล์ 4 สูบเทอร์โบ, รถจาก S.Y. Unique Performance ทีย่ กอูก่ นั มาโชว์ศกั ยภาพ นอกจากนัน้ ก็ยงั มี นายปุก๊ RPII ทีต่ รี ถกลับ มาจากพัทยาและ พีแ่ หลม จาก Back Stage ทีข่ นเอารถในสังกัดมาเบ่งพลัง โชว์ความ แรงในแบบฉบับ N/A ที่สร้างผลงานได้น่าประทับใจ แล้วก็ยังมีกลุ่มของ Pro Street 2 และ V Pro นอกจากนั้นก็ยังมีกลุ่มขุนพล Bracket อย่างกลุ่ม เก๋ K-SPORT และกลุ่ม Nitto ที่นำ�ทีมมาโดยเซียน Bracket หลายๆ คน ไม่ว่าจะเป็นไพบูลย์ หรือ ว่าโสมนัส ที่เรียกได้ว่าเป็นเจ้าพ่อแม่นเวลา โดยการแข่งขันนั้นก็เริ่มกันด้วยการแข่งขันในรุ่น Bracket ที่มีรถเข้าร่วมแข่งขัน กันค่อนข้างจะหนาตา จากนัน้ ก็ตามด้วยการซ้อมรวมทุกรุน่ กระตุน้ สารอะดรีนาลีนเตรียม รับกับความมันส์ในรุ่นใหญ่ กับแก๊งค์ S.Y. Unique กับ เฮียบ้วย Ake Garage & สวนมะลิการช่าง นายเอก ทราย นำ�ทัพมาในรุ่น 275 SPECIAL ที่แข่งกันแบบทุ่มเท สุดชีวิต จนในที่สุดก็จบการแข่งขันกันไปแบบสวยงาม และสำ�หรับบรรยากาศสนุกๆ มันส์ๆ และมีรถแข่งที่มากันอย่างมากมายแบบนี้ ใครที่พลาดไม่ได้ชมของจริงก็ไม่เป็นไร ติดตามผ่านหน้านิตยสารของเราได้ เพราะเราจะรายงานกันอย่างต่อเนือ่ งสำ�หรับรายการนี้ และใครที่อยากไปสัมผัสความมันส์แบบตัวเป็นๆ ก็ไปพบกับงาน Hot Rod Thailand 2010 ในสนามที่ 2 ได้ในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ “เสียงเครื่องยนต์ และกลิ่นควันยาง เป็นอะไรที่ลองแล้วจะติดใจ...”


Full Control Performance

HKS THAILAND เป็น Shop ตกแต่งรถยนต์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำ�หน่ายอย่างเป็นทางการของ แบรนด์ HKS JAPAN ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ซึ่ง HKS THAILAND เป็นหนึ่งตัวแทนจำ�หน่ายที่มีความสำ�คัญใน ภูมิภาคเอเชีย เพราะมีกระแสการตอบรับทางการตลาดที่ดีในทุกๆ ด้าน เพราะตั้งแต่ HKS THAILAND เปิดให้บริการ มานั้น HKS THAILAND ก็ได้นำ�สินค้าที่มีคุณภาพต่างๆ เข้ามาสู่ประเทศไทย นอกจากนั้นทาง HKS THAILAND ยังมี Shop ไว้สำ�หรับบริการลูกค้าที่ต้องการใช้สินค้าคุณภาพของ HKS ซึ่งการบริการลูกค้านั้น ทาง HKS ก็จะให้บริการ ลูกค้าด้วยทีมงานช่างที่มีคุณภาพทั้งชาวไทยที่ผ่านการอบรมโดยตรงจาก HKS JAPAN และช่างชาวญี่ปุ่นแท้ๆ ที่ อัดแน่นไปด้วยประสบการณ์ในการโมดิฟายรถยนต์ในแบบฉบับของ HKS

ุ ภาพมากขึน้ และในปัจจุบนั นีท้ าง HKS ก็ยงั ไม่หยุดนิง่ ทีจ่ ะพัฒนาอุปกรณ์ตา่ งๆ ให้มคี ณ แถมยังตอกย้ำ�ความต้องการของตลาดทุกๆ กลุ่มด้วยผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกมาสู่ท้องตลาดอย่าง ต่อเนื่องกับการนำ�ไปใช้ในรถยนต์ทุกๆ โมเดลที่ออกสู่ท้องตลาด และในปัจจุบันนี้ทาง HKS ก็ได้มกี ารพัฒนาและส่งอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ควบคุมการทำ�งานของเครือ่ งยนต์ออกสูท่ อ้ งตลาด อีกหนึ่งโมเดล กับกล่อง HKS VALCON VALTAI CONTROLLER กับ 2 ชุดคิตส์คือ ชุด Sub Control System ที่ประกอบไปด้วย กล่อง HKS F-CON iS, HKS OSC (Oxygen Signal Computer) และ HKS VALCON VALTAI CONTROLLER ส่วนอีกชุดก็เป็นชุด Full Control System ทีป่ ระกอบไปด้วยกล่องควบคุมเครือ่ งยนต์โมเดล สูงสุดของ HKS นั่นก็คือ HKS F-CON V PRO บวกกับ HKS VALCON VALTAI

CONTROLLER ซึ่งชุดคิตส์นี้ท�ำ ออกมาให้ใช้กับรถ NISSAN SKYLINE GT-R (R35) เป็นโมเดลแรก และก็เข้ามาทำ�ตลาดที่เมืองไทยของเราเป็นที่แรกก่อนที่จะกระจายตลาดออก ไปทั่วโลก โดยในช่วงเริ่มต้นนี้ทาง HKS THAILAND ได้ มร.ซูซูกิ ช่างชาวญี่ปุ่นเข้ามา ดูแลเรื่องการปรับจูนการทำ�งานของเครื่องยนต์ด้วยตัวเอง และพร้อมกับได้ถ่ายทอดฝีมือและ เทคนิคต่างๆ ให้กับช่างชาวไทย และชาวญี่ปุ่นที่ประจำ�อยู่ในประเทศไทย โดยรถยนต์ที่ทาง มร.ซูซูกิ มาทำ�การปรับจูนการทำ�งานนั้นก็เป็นรถ NISSAN SKYLINE GT-R ที่ต้องการ อัพเกรดค่าแรงม้า-แรงบิดของเครื่องยนต์ โดยได้ติดตั้งชุดคิตส์ HKS GT600 พร้อมกับชุด Sub Control System


l Kits

และ NISSAN SKYLINE GT-R คันนี้ ในขั้นตอนการติดตั้งชุดคิตส์ HKS GT600 และติดตัง้ อุปกรณ์ตา่ งๆ นัน้ เป็นผลงานของทีมช่างของ HKS THAILAND ซึ่งภายในชุดนั้นก็ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งเข้าไปในเครื่องยนต์ อาทิ โบล์ว ออฟ วาล์ว HKS SQV, เวสเกตคุมแรงดันเทอร์โบ, เร็กกูเลเตอร์ปรับแรง ดันน้ำ�มัน, ท่อทางเดินอากาศที่เชื่อมต่อระหว่างอินเตอร์คูลเลอร์กับเครื่องยนต์, หัวเทียนที่เปลี่ยนใหม่เป็นหัวเทียนที่สามารถทนแรงอัดและแรงระเบิดได้สูงกว่าของ HKS รุน่ M45HL, ชุดท่อไอเสียทีส่ ามารถระบายไอเสียทิง้ ได้ดกี ว่า และก็ปดิ ท้ายด้วย ปัม้ น้�ำ มันเชือ้ เพลิงของ HKS อีก 2 ตัวทีช่ ว่ ยเพิม่ แรงดันน้�ำ มันเชือ้ เพลิงและสร้างความ สม่�ำ เสมอของแรงดันน้�ำ มันเชือ้ เพลิงในระบบ นอกจากนัน้ ก็มชี ดุ Pre-Programmed EVC (JDM Spec.), กล่อง HKS Oxygen System Computer, HKS VALCON VALTAI CONTROLLER กับกล่อง HKS F-CON iS และขัน้ ตอน การปรับจูนโดยละเอียดนัน้ ก็เป็นหน้าทีข่ อง มร.ซูซกู ิ ทีบ่ นิ ตรงมาจากญีป่ นุ่ ซึง่ มีการปรับจูน ทั้งบนถนนและบนแท่นไดโนเทสต์ และผลที่ได้ออกมานั้นก็เป็นไปตามเป้ากับสเต็ป ชุดคิตส์ HKS GT600 จากสแตนดาร์ด 400 กว่าแรงม้า ตอนนี้เหลืออีกไม่กี่ตัวก็ ครบ 600 แรงม้า และรถคันนีใ้ นอนาคตก็จะมีการติดตัง้ ชุด Full Control System เพือ่ ขยับสเต็ป และในตอนนีข้ องได้มาถึงประเทศไทยเป็นทีเ่ รียบร้อย พร้อมทำ�การติดตัง้ ได้ทันทีเมื่อเจ้าของรถมีเวลาว่าง และสำ�หรับใครที่สนใจเกี่ยวกับชุด Full Control System และชุด Sub Control System หรือว่าอุปกรณ์อื่นๆ หรืออยากส่งรถ เข้าไปโมดิฟาย ก็สามาราถสอบถามรายละเอียดได้โดยตรงที่ HKS THAILAND ถนนบางนา-ตราด หรือที่ www.hksthailand.com


A


Alizz นิสัยส่วนตัว : น่ารัก สดใส ง่วงนอน เข้ากับคนอืน่ ได้ง่ายเป็นมิตร และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เสมอ กิจกรรมยามว่าง : เล่นอินเตอร์เน็ต อ่านหนังสือ ตีแบด ว่ายน�ำ้ ช็อปปิ้ง อาหารจานโปรด : ทุกอย่างที่กินได้ ( หญ้าอ่อนๆ ก็ชอบ อิอิ) และฟรี555 สีที่ชอบ : ขาว สถานที่ที่ไปบ่อยๆ : บ้าน สเป๊กหนุ่มๆ : ขอแบบแมนๆ แน่นๆ อิอิ รักและ เข้าใจ เป็นคนดี รักครอบครัว มีตังค์ด้วยก็ดี 555++ นักแข่งรถทีช่ อบ : จ�ำชือ่ ไม่ได้ แต่จำ� ได้วา่ หล่อ ฮ่าๆ กิกี้ ค่ะ เพราะเวลาที่กิกี้อยู่ในสนามแข่งรู้สึกว่าใจไม่ อยู่กับเนื้อกับตัว แบบว่าพี่เขาบ้าระห�ำ่ จริงๆ นะค่ะ รถที่ชื่นชอบ : NISSAN 350 (แบบแต่ง แต่งให้ ด้วยน่ะ 55) ผลงานที่ผ่านมา : Pretty, Mc, Presenter, Extra ผลงานปัจจุบัน : พิธีกรรายการ SpeedX TV

Model Siriprapaporn Tongnil Photographer R.Pattawee Make Up&Hair Stylist P’Itsara Stylist P.Jutatit Special Thanks Bangkok racing circuit 02 982 9006


EN E U Q E C A R พ า ภ ง ่ ส ก ุ น ! t ร่วมส o h o S น ใ บ บ แ ง า น น ็ เป อ ่ ื เพ ม า น ส ำ� จ ะ ร ป บ อ ช ณ ุ ที่ค กติกาการร่วมสนุก ่ง พร้อมภาพ RACE QUEEN ขวัญใจคุณม9าท82ี่ -9006 เขียนชื่อและที่อยู่ผู้สsmag.net สอบถามรายละเอียด โทร. 02contact@motorsport

ลุ้นรับของที่ระลึกทุกฉบับ


Off Road Trophy 2010 Round 2 สนั่นเมืองพระเจ้าตาก กับงาน ออฟโรด โทรฟี่ ชิงแชมป์ประเทศไทย สนาม 2 กลางเมืองจันทบุรี ท่ามกลางสายฝนตลอด 2 วันของการแข่งขัน รุ่นอภิมหาความมันส์ อย่าง “Open Class A” ปีนี้เซียนเก่า สัมพันธ์ เชาว์ศิลป์ ประกาศล้างมือในบ่อโคลน หันไปเอาดีเป็นผู้จัดการทีม ทำ�ให้สนามนี้ไปไม่ถึงแชมป์โดน “อรรถพล จันทร์ศรีวานนท์” ทีมปตท.ซิว แชมป์แรกของปีไปครอง รุ่น “Open Class B” แชมป์เก่า “สุพจน์ โสภณวิวัฒน์กุล” ไม่ทำ�ให้ผู้ชมผิดหวังรับแชมป์ไปครองตามคาด ส่วนคานแข็งเป็นของ “พิเชษฐ์ แสงพิชัย” ปิดท้าย ด้วยรุ่นปีกนก “จำ�นง จุ้ยทรัพย์” ฝีมือล้วนๆ คว้าแชมป์ไปครอง เปิดฤดูกาลดวลวงล้อกันอย่างสุดมันส์ กับการแข่งขันรถยนต์ขบั เคลือ่ น 4 ล้อชิงแชมป์ประเทศไทย ในรายการ OFF ROAD TROPHY 2010 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่งชิงความเป็นแชมป์บ่อโคลนกันริมถนนสุขุมวิท จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 26-28 พฤษภาคมที่ผ่านมา สำ�หรับวันแรกทางผู้จัดได้จัดงาน เลี้ยงฉลองแชมป์ ประจำ�ปี 2009 และได้รับการตอบรับจากนักแข่งที่เข้ารับถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทั้ง 4 รุ่นที่ผ่านมาเข้าร่วมงาน และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน และยังได้รับความร่วมมือจากศิลปิน “ไมเคิล ตั๋ง” มาร่วมสร้างสีสันให้กับงานเลี้ยงในค่ำ�คืนนี้อีกด้วย วันทีส่ อง ในรอบคัดเลือก นักแข่งนับร้อยชีวติ ลงดวลวงล้อในรอบคัดเลือก S1-S4 กว่าร้อยคันโดยสนามนี้ เป็นดินทรายทีไ่ ม่อมน้�ำ และด้วยการวางผังของสนามทีส่ ดุ มันส์ ทีม่ ที ง้ั เนินิ บิน ทั้งบ่อน้ำ�ให้ลุย สร้างความตื่นเต้นเร้าใจได้ตลอดเวลา เข้าสู่วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2553 ในช่วงเช้ากับ พิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ได้รับเกียรติจากผู้สนับสนุน และผู้ใหญ่ใน วงการมอเตอร์สปอร์ต รวมไปถึงเจ้าของพื้นที่ในจังหวัดจันทบุรีเดินทางมาร่วมงานคับคั่ง อาทิ กำ�นันเดช จินโนรส นายกสมาคมกำ�นันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรี, คุณธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี, คุณสงกรานต์ พจน์พงษ์สรรค์ ตัวแทนจากราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ดร.ปราจิน เอี่ยมลำ�เนา ประธานสมาพันธ์ ออฟโรดแห่งประเทศไทย และ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด, คุณจิรายุ ห่วงทรัพย์ ผู้จัดการแข่งขัน และ คุณมงคล ศรีคำ�แหง สมาชิกวุฒิสภา ประธานพิธีร่วมกล่าว เปิดงานอย่างเป็นทางการ รุ่นปีกนกเซียนใหม่เซียนเก่าลงดวลล้ออย่างคึกคัก “จำ�นงค์” จุ้ยทรัพย์โชว์เก๋าคว้าแชมป์ไปแบบชิลล์ๆ เป็นนัดล้างตาอีกหนึ่งสนาม หลังจากฝนตกกระหน่ำ�ตั้งแต่รอบคัดเลือก จนถึงรอบชิงชนะเลิศ โดยในรุ่น สมัครเล่นปีกนก คูช่ งิ ที่ 1 รถหมายเลข 41 ขับโดย “วิเชษฐ์ บินมาลา และ พีรพันธุ์ ประพฤติธรรม” สังกัดทีม PTT PERFORMA NITTO PUMA ลงสนามปราบฝีมือกับ รถหมายเลข 52 ขับโดย “จำ�นง จุ้ยทรัพย์ และ สกล พันธุเ์ อก” สังกัดทีม ยุทธหัตถี อีซซู ุ อึง่ ง้วนไต๋ สุพรรณ แอร์ อยุธยาอีซซู เุ ซลล์ คูป่ รับเก่า คูน่ เ้ี จอกัน มาแล้วหลายสนามแต่ก็ยังสร้างความตื่นเต้นได้อยู่ตลอด เพราะ ตั้งแต่ออก Start รถเบอร์ 41 ของ “วิเชษฐ์” เสียจังหวะหลายโค้งชนหลักไปถึง ถึง 3 หลัก ส่งผลให้รถ ของ “จำ�นง” เข้าเส้นชัยไปแบบสบายๆ รุ่นคานแข็งนักแข่งสาดทุกโค้งซัดกันนัว พิเซษฐ์ แสงพิชัย รับส้มหล่นคว้าแชมป์ รุ่นคานแข็ง นักแข่งส่วนใหญ่เลือกใช้ ซูซูกิ คาริเบี่ยน รถยอดนิยม บินไม่เลี้ยง หลังจากสายฝนกระหน่ำ� ยังเป็นอุปสรรคสำ�คัญโดยเฉพาะใต้ สะพานทีม่ นี �ำ้ อยูข่ บั เกือบทัว่ รถ โดยรถหมายเลข 2 ของ “พิเชษฐ์ แสงพิชยั และ วรเทพ ไขแสง” ทีม คลับบินเชียงใหม่ เปี๊ยกระยองออฟโรด ลงชิงชนะเลิศ กับ หมายเลข 8 ของ “ประภาท จิตสันติสุข และปกาศิต เปาริสาร” ทีม โรงสีข้าวชัยรุ่งเรือง สหรุ่งเรือง คู่นี้ถือว่ามาถูกทาง ซัดกันนัวตั้งแต่ออก Start หมายเลข 2 ออกนำ�ไปก่อน ทำ�ให้หมายเลข 8 ต้องขยี้คันเร่งจนเสียจังหวะซัด เข้ากับเสาโดนบวกเพิม่ ไป15 วินาที ทำ�ให้ตอ้ งเพิม่ ความเร็วมากขึน้ กว่าเดิมเพือ่ เข้าเส้นชัยให้ได้กอ่ น แต่ปรากฎ ว่าหมายเลข 2 อาศัยความเหนือชั้นและได้เปรียบกว่า นำ�ไปแบบม้วนเดียวจบ คว้าแชมป์สนาม 2 ไปครอง รุ่น Open Class B เห็นเนินบินเป็นไม่ได้ “สุพจน์”สั่งบินทุกโค้งจนคว้าแชมป์ไปครอง รุ่นรองอภิมหาความมันส์ เมื่ออดีตแชมป์เก่าในรุ่นเล็กที่ขยับฝีมือขึ้นมาสู่รุ่นใหญ่อย่าง รถหมายเลข 10 ของ “สุพจน์ โสภณวิวัฒน์กุล และเมธี สุริวงศ์” ทีม PTT PERFORMA TEAM งานนี้ประเดิมชัยลงสนาม รอบชิงชนะเลิศคู่กับเพื่อนร่วมสังกัดเดียวกันกับหมายเลข 72 ที่มีผู้ขับฝีมือเยี่ยมเหมือนกัน “สิรวิชญ์ มุลิ และ


“ เปิดศึกกลางสายฝน ” ศิลปเพ็ง จันทนาม” โดยนัดล้างตานี้หวดสู้กับเพื่อนร่วมสังกัดเดียวกันได้ มันหยดติ๋งตั้งแต่ออก Start โดยทั้งคู่ผลัดกันนำ�ในหลายๆ โค้งจนทำ�เอา ผู้ชมนั้งไม่ติด หลายเนินบินสั่งบินแบบไม่ห่วงกระเป๋าสตางค์ สุดท้าย “สุพจน์” เข้าเส้นชัยไปได้ในที่สุด สัมพันธ์เจ้าพ่อรถการ์ตูนประกาศล้างมือในบ่อโคลน ปล่อยลูกชาย ลงทำ�ศึกแทนในรุ่นอาชีพ Open Class A รุ่นไฮไลต์สุดๆ ของการแข่งขันในปีนี้ตลอดทั้ง 5 สนาม ผู้ชมจะไม่ ได้เห็นหน้าแชมป์ระดับประเทศ อย่างเบอร์ 99 ของ “สัมพันธ์ ชวศิลป และจิระ ผิวบาง” ทีม THE SUN 4x4 = 16 SUSPENSION ที่เคย ลงแข่งขันแบบสุดซอยมาตลอดหลายปี ปีนี้ “สัมพันธ์” ส่งลูกชายลงดวล ล้อ โดยประกาศขอล้างมือในบ่อโคลนและขอผันไปเป็นผูจ้ ดั การทีมและโค้ช ส่วนตัวแทน ทำ�ให้ผลการแข่งขันสนามนี้มีลุ้นกับลูกชายหัวแก้วหัวแหวน แต่ก็ไปไม่ถึงฝันในรอบชิง ส่งผลให้ “อรรถพล จันทร์สีวานนท์ และ พยูรศักดิ์ ดอนปัด” ทีม PTT PERFORMA TEAM แย่งแชมป์ในทีม เดียวกัน โดยหมายเลข 5 ทีม่ ี “ประวิทย์ จันทร์พฤษา และอนุวฒั น์ สวยกลาง” ลงสนามนัดล้างตานีก้ บั เพือ่ นร่วมทีมทีย่ งั คงสร้างความเร้าใจให้กบั ผูช้ มรอบ สนามและผูช้ มทางบ้านได้อย่างมันส์เหมือนเดิม เพราะเบอร์ 5 พลาดท่าเสีย จังหวะสาดโค้งทำ�ให้เข้าเกียร์ผดิ เสียเวลาไปหลายวินาที ทำ�ให้ “อรรถพล” นำ�ไปหลายช่วงตัว ผ่านโค้ง ผ่านเนินบิน ไปอย่างรวดเร็ว และขึ้นแป้นรับ แชมป์ไปครองเป็นครั้งแรก สำ�หรับ OFF ROAD TROPHY 2010 สนาม 3 ทางผู้จัด ยกขบวนไประเบิดความมันส์กันที่ ชายขอบประเทศที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2553 และถ่ายทอดสดผ่าน ดาวเทียม ทางโมเดิร์น ไนน์ทีวี ช่อง 9 เวลา 14.00-15.30 น.เนื่องใน วันหยุดพิเศษวันอาสาฬหบูชา และท่านสามารถติดตามชมภาพการแข่งขัน ได้ในรายการ บางกอก ออโต้ แจม วันพุธ หลังเที่ยงคืน ทางช่อง 9. ในรายการ FM 89.5 Auto Weekend วันอาทิตย์ เวลา 20.00-21.00 น. ในหนังสือพิมพ์ สยามธุรกิจ (Siam Auto) และในนิตยสาร C max Car ฉบั บ เดื อ นมิ ถ ุ น ายน และสามารถชมภาพความมั น ส์ ไ ด้ ท างเว็ บไซต์ www.cmax.in.th


Happy “Super TODD”

เปิดฉากกันด้วยคำ�อวยพรทีข่ อให้ “Super TODD” ปิติ ภิรมย์ภกั ดี ประสบความสำ�เร็จในทุกด้าน รวมไป ถึงชีวติ คูท่ แ่ี สนหวาน ทีไ่ ด้จดั พิธกี นั ไปเมือ่ วันที่ 14 และ ฉลองกันในวันที่ 19 พฤษภาคม ทีผ่ า่ นมา ซึง่ แววที่ เห็นมาตัง้ แต่ตน้ ปีกเ็ หมือนจะบ่งชีว้ า่ เป็นปีดขี อง “Super TODD” ไม่วา่ จะหยิบ จะจับอะไรก็ดหี มดทุกอย่าง และ จากสายข่าววงในก็รายงานมาว่า “Super TODD” สามารถตอกเวลา Records ไว้ ณ สนามแข่ ง แก่งกระจาน เซอร์กติ เป็นทีเ่ รียบร้อยในช่วงเวลาประมาณ บ่ายโมงกว่าๆ ของวันที่ 30 พฤษภาคม กับสถิติ ยางเรเดียล AD08 ของ Yokohama วิง่ 1 รอบสนาม ใช้เวลาเพียง 1 นาที 27 วินาที ใครคิดว่าเร็วกว่าก็ลองดู กับเครือ่ งยนต์พกิ ดั 2000 ซี.ซี. + ยางเรเดียล

“เจ้าถิ่นแอบดูเชิง”

เห็นหน้าแบบนีเ้ ขาไม่ได้หาเรือ่ ง นะครับ...มันเป็นสไตล์ของ อาร์ท ฉัตรพล เจียมวิจิตร ที่แอบมานัง่ ซุ่มดูสถานการณ์ และดูเชิงคู่แข่ง ที่ จ ะต้ อ งมาวั ด ฝี มื อ กั นในสนาม แข่งแก่งกระจาน เซอร์กิต ในงาน Honda Racing Fest’ 2010 สนามแรกที่ อาร์ท ฉัตรพล จะลง โชว์ฝีมือในรุ่น Jazz One Make Race ที่ในปีนี้ก็ยังมีคู่แข่งที่น่ากลัว มาลงเพิ่มอีกหลายคน แต่ อาร์ท ก็บอกว่าไม่ซีเรียส เพราะล้อกลมๆ อะไรก็ เกิดขึน้ ได้ และทีส่ �ำ คัญบ้านใกล้สนาม แอบมาเช่าสนามซ้อมอยูบ่ อ่ ยๆ สนาม ที่จะมาถึงนี้ค่อนข้างมั่นใจ ก็คอยติดตามผลงานของเขากันนะครับ 18-20 มิถุนายนนี้ ที่สนามแข่งแก่งกระจาน เซอร์กิต จ.เพชรบุรี

“กระแต...บัน้ ท้ายกระจาย”

จากการแข่งขันในรายการ Pro.Racing Series Thailand Championship 2010 Round 2 ทีส่ นามแข่งแก่งกระจาน เซอร์กติ ในขณะทีก่ �ำ ลังสตาร์ทเรซ กระแต เกิดพลาดท่าโดนยัดเข้าไปเต็มก้น ทำ�ให้ กันชนห้อยตั้งแต่รอบแรกถึงรอบสุดท้ายของการแข่งขัน แต่ด้วยความนิ่ง โดนทิม่ เข้าไปเต็มบัน้ ท้าย กระแต ก็ไม่หวัน่ ยัดคันเร่งสูก้ บั คูแ่ ข่งได้อย่างต่อเนือ่ ง แต่ก็ต้องยอมรับกับความเหนื่อย เพราะคู่แข่งแต่ละคนนั้นไม่ธรรมดา จบการแข่งขันแบบผ่านธงหมากรุกได้นน้ั ก็เก่งกว่าผูช้ ายหลายๆ คนแล้วครับ

“คูห่ .ู ..วัยรุน่ ” กอล์ฟ สยามแก๊ส VS อู๋ Vintage

“จ้ำ�เซ็ง...มีปญ ั หาต่อเนือ่ ง”

“เซ็งสุด” กับ จ้�ำ กรัณฑ์ กับปัญหาแบบไม่คาดฝันทีเ่ กิดขึน้ กับ Hyper Jazz K20 คูใ่ จ ทีม่ ปี ญ ั หายาวๆ ตัง้ แต่ตอนซ้อม, ควอลิฟาย และแข่ง ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาโลกแตกตอนควอลิฟายมีปัญหา เรือ่ งเบรก, แข่งสนาม 3 เฟืองท้ายพัง และสนาม 4 น่าเสียดายสุด แข่งเกือบจบแต่กไ็ ม่จบ แต่กด็ ว้ ยสปิรติ ของเขาและทีมงานทีท่ กุ คนทุม่ เท กันเต็มที่ แต่กย็ งั เจอปัญหา ทุกคนจึงไม่คดิ มาก เพราะอย่างน้อยเพือ่ น ร่วมทีมในสังกัดสิงห์กเ็ ข้าวิน ได้ยนื โพเดียม และจบแบบแฮปปี้

Hello May M’ay

อีกหนึง่ นักแข่งไฟแรงในสังกัด GPI Motorsport กับการแข่งขันในรุ่น Singha Racing School ที่น้องเมย์ไปขโมยรถเฮียเพ้ง เจ้าของ สนามแข่งแก่งกระจาน เซอร์กิต มาแข่ง ซึ่งถ้าเป็น ไปตามสเต็ปแล้ว น้องเมย์เป็นนักแข่งหญิงทีน่ า่ กลัว เพราะเร็วไม่แพ้ผชู้ าย แต่ในสนามนี้ น้องเมย์ เกิด พลาดท่า จาก เมย์ รุ่งรวี ธีระกล เป็น รุ่งรวี ทีละ 2 เกียร์ เพราะโดนกดดันจากนักแข่งคนอืน่ ๆ จนเกิดอาการว่าวเกียร์ อันดับทีจ่ บออกมานัน้ จึงไม่ สวยงามเท่าที่ควร แต่ก็ไม่เป็นไรครับ สนามหน้า ลองใหม่ น่าจะดีขึ้น สู้ๆ ครับน้อง

“คูห่ .ู ..วัยรุน่ ” คูน่ เ้ี รียกได้วา่ ถูกคู่ ระหว่าง กอล์ฟ หลับใน กับ อู๋ Vintage มีประวัตทิ ง้ั คู่ เพราะกอล์ฟ สยามแก๊ส เคยหลับในงาน Honda Racing Fest’ ที่ สนามโคราชมาเมือ่ ปลายปีทแ่ี ล้ว และ โดน Super TODD งัดเข้าไปเต็มลำ� ส่วน อู๋ Vintage นัน้ ก็สดๆ ร้อนๆ ในงาน Super Car Thailand Championship 2010 สนามแรก ทีส่ นามพีระฯ พัทยา ใจร้อนใช้บน้ั ท้าย Golf Mark II ของพีจ่ กั ษ์ทองช่วยเบรก จนเกิดเป็นประเด็นข้องใจของ พีจ่ กั ษ์ทอง ทีอ่ ยากรูว้ า่ Volk Golf กับ DC-5 อะไรมันจะแข็งกว่ากัน แต่ นั่นก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะมันเกิดในเกมการแข่งขันของรถล้อกลมๆ ทีอ่ ะไรๆ ก็สามารถเกิดขึน้ ได้ และอีกอย่างทุกคนในสนามเพือ่ นกัน ทัง้ นัน้ ...สุดท้ายก็คอื เพือ่ นกัน...จริงมัย้ ครับ

“บังมุด” อดิศกั ดิ์ มะซอ พลิกวงการ

ผู้ชายคนนี้หลายๆ คนคงเคยรู้จักกันดี กับสไตล์การ จัดงานที่ไม่แคร์ เน้นเอามันส์ รถเยอะ จัดการแข่งขันมา แล้วหลายๆ อย่าง และในปัจจุบนั นีก้ ต็ อ้ งยอมรับว่า เขาคือ คนเก่งอีกหนึ่งคน เพราะสามารถดึงเอาค่ายรถเชิงพาณิชย์ ยอดประหยัดน�ำ้ มัน และการใช้งานหนักอย่าง Isuzu เข้ามา สู่วงการมอเตอร์สปอร์ตได้ส�ำเร็จแบบที่ Isuzu แทบจะ ไม่รู้เนื้อรู้ตัว กับการแข่งขัน Isuzu One Make Race ทีเ่ น้นนักแข่งหน้าใหม่ลว้ นๆ และก็ท�ำได้ดี ได้รบั การตอบรับ และอีกอย่างก็เป็นครั้งแรกกับการแข่งขันกระบะ One Make Race เก่งครับ...


ทายาทห้างทอง “เบียร์ เกียรติมณีศรี” ทะเลาะกับล้อ

หนึง่ ดาวรุง่ ไฟแรง ทีผ่ นั ตัวมาจากวงการ 2 ล้อใหญ่ ขยับขับ 4 ล้อทางเรียบ และผลงานของเขาก็เหมือนจะ ไปได้ดี แต่กม็ อี ปุ สรรคแบบไอ้จกุ ไอ้จอ้ ย ทีไ่ ม่นา่ เกิดขึน้ เพราะจากการแข่งขันทีผ่ า่ นมา ทะเลาะกับล้อกับยางอยู่ ตลอดเวลา และในสนามล่าสุดทีผ่ า่ นมาในรายการ Pro. Racing Series Thailand Championship 2010 ที่สนามแข่งแก่งกระจาน เซอร์กิต ก็ต้องออกจากการ แข่งขัน เพราะรูส้ กึ เหมือนล้อจะหลุด เบียร์ เกียรติมณีศรี จึงต้องจอดและยอมออกจากการแข่งขันไปในสนามที่ 3 ก็นา่ เสียดายแทนครับ ถ้าปัญหาจุกจิกหายไป ผลงานน่า จะประจักษ์ตอ่ สายตาสปอนเซอร์ใหญ่นอ้ ยทัง้ หลายแหล่

“เจ้าลิง” ชือ่ นีไ้ ด้แต่ใดมา

สายข่าววงในรายงานจากครัง้ ที่ แจ็ค แลมวาร์ด ไปทำ�การคัดตัวในรายการแข่งทีต่ า่ งประเทศ และได้โชว์ พรสวรรค์ออกมาให้กับชาวต่างชาติได้สัมผัสศักยภาพ ด้วยผลงานต่างๆ นานา จนนักแข่งต่างชาติต้องสยบ และยกนิว้ ให้ พร้อมกับตัง้ ฉายาให้กบั แจ็ค แลมวาร์ด ของเราว่า “เจ้าลิง” เพราะเร็วจริง มาถึงวันนีก้ บั ผลงาน หลายๆ สนาม และกับสนามล่าสุดทีผ่ า่ นมาในรายการ Pro.Racing Series Thailand Championship แจ็ค แลมวาร์ด ก็ได้มโี อกาสโชว์ผลงานกับรถ Toyota Yaris ของ อ่�ำ อัมรินทร์ นิตพิ นธ์ ที่ อ่�ำ อัมรินทร์ ยอมสละเก้าอีใ้ ห้ แจ็ค ขับแทน เพราะ พีอ่ �ำ่ ปัน้ เวลา สุดๆ แล้วก็ยงั ไม่ไหว แต่พอเป็น แจ็ค รถอะไรก็เร็ว และ สามารถคว้ายอดโพเดียมมาครองได้ส�ำ เร็จ

“คูห่ .ู ..ทีไ่ ม่ใช่คฮู่ า”

2 คนนี้ทุกคนที่อยู่ในวงการมอเตอร์สปอร์ตน่าจะรู้จัก กันเป็นอย่างดี กับ แอม พีระพงษ์ เอี่ยมล�ำเนา (ยืน) จาก เครือ GPI กับ แทน ฐากูร (นั่ง) ที่ตอนนี้ย้ายมานั่งเก้าอี้ ใน Singha Motorsport ทั้ง 2 คนนี้ต้องขอบอกว่าเป็น คู่หูสมัยเรียนทีไ่ ม่ใช่คฮู่ า เพราะส�ำหรับเรือ่ งงานแล้ว ทัง้ 2 คนนี้ ทุ่มเทแบบ 100% เป็นคนละเอียดและรอบคอบมาก งาน ทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบและไร้ที่ติ แต่ถ้าไม่ใช่เรื่องงานก็ ต้องบอกว่าทั้ง 2 คนนี้ยังมีซี้เกลออีกหนึ่งคน นั่นก็คือ ดอน MoTeC และถ้า 3 คนนี้รวมตัวกันในยามที่ไม่ใช่เวลางาน แล้ว อะไรๆ ก็เกิดขึ้นได้

“แบงค์” รีดน้ำ�หนัก

หลั ง จากการแข่ ง ขั น ที ่ ส นามแข่ ง แก่ ง กระจาน เซอร์กติ ทีผ่ า่ นมา แบงค์ พัฒวิช ยอมรับว่าตัวเองต้อง ไปแข่งกับนักแข่งคนอืน่ ๆ ด้วยน้�ำ หนักทีม่ ากกว่าถึง 100 กิโลกรัม ผลงานทีไ่ ด้ออกมาจึงไม่คอ่ ยจะเป็นทีพ่ อใจ และ ก่อนถึงสนามหน้าที่ พีระฯ เซอร์กติ พัทยา ทีย่ งั มีเวลา เหลืออยูน่ จ้ี ะพยายามรีดน้�ำ หนัก ให้เบาลงไปตามเกณฑ์ ทีก่ ติกากำ�หนดเอาไว้ ซึง่ จะลดโดยวิธไี หนนัน้ ทางอูเ่ ผือก คงต้องเอาไปเป็นการบ้าน เพราะน้�ำ หนักทีเ่ กินนัน้ ไม่ได้ มาจากตัว แบงค์ ซึง่ ปัจจุบนั นีย้ นื ยันได้วา่ หุน่ เฟิรม์ สุดๆ ที่ลดก็ต้องเป็นที่ตัวรถแข่ง แต่จะเป็นวิธีไหนนั้นก็ต้อง คอยติดตามดูกนั

“เอ็ม-แนน” ครอบครัว PTT ซุม่

ในงาน Pro.Racing Series ทีผ่ า่ นมา ตากล้องของเรา ก็ได้ไปป๊ะกับ “เอ็ม ปลอกแตก” และ “พีแ่ นน ปตท” ทีม่ ายืนดู เชิงในสนามแข่ง ว่านักแข่งแต่ละคนนั้นทำ�ผลงานกันเป็นอย่างไร เพราะอีกไม่นานในเดือนมิถนุ ายนนี้ “เอ็ม ปลอกแตก” ต้องเข้า ร่วมแข่งขันในรายการ Honda Racing Fest’ 2010 ทีส่ นาม แข่งแก่งกระจาน ซึง่ งานนี้ เอ็ม ก็ลา้ งเมมโมรีใ่ นสมองทัง้ หมดออก เตรียมมาเมมโมรีไ่ ลน์สนามแบบเต็มที่ และตัง้ เป้าเอาไว้วา่ ผลงาน ในงาน Honda Racing Fest’ 2010 นัน้ จะต้องออกมาดี เหมือนกับการแข่งขันในรุน่ Super 2000 ในรายการ Super Car Thailand

คูห่ .ู ..คูแ่ รง “หยับ-ปรีชา”

“ช่างแก้ว Mitsu Only”

ช่างแก้ว Mitsu Only แฟนพันธุ์แท้มิตซู หลายๆ คนน่าจะรู้จักกันดี เพราะอู่ Mitsu Only ของแกนั้นก็อยู่ในระดับหัวแถวของวงการรถแดร็ก และรถสตรีทยูส ซึ่งในปัจจุบันนี้ลูกค้าเข้าไปที่อู่ อาจจะงง เพราะจะไม่เจอ อู่แกย้ายซอยครับ จาก รามอินทรา 15 ไปอยู่รามอินทรา 21 ซึ่งงานนี้ เราก็ได้รับแจ้งมาจากแกตอนที่แกไปร่วมสนุกกับ การแข่งขันในรายการ Nitto 3K Racing Car Thailand ทีจ่ ดั ขึน้ มาเพือ่ กลุม่ Car Club ล้วนๆ ใครจะไปใช้บริการก็ รามอินทรา 21 นะครับ หรือ โทรไปสอบถามกันก่อนได้ที่ 089 896 6267

ปรีชา (เสือ้ ดำ�) - หยับ สุรยิ า (เสือ้ ขาว) ทัง้ 2 คนนี้ ต้องบอกว่าแรงทัง้ คูก่ บั การแข่งขันในปีน้ี เพราะพีป่ รีชา ได้มา นัง่ ควบ Civic K20A แทน เสีย่ เอ๋ ชนม์สวัสดิ์ ส่วน พีห่ ยับ สุรยิ า นัน้ ก็หาสูตรทีล่ งตัวได้เจอกับรถแข่งของตัวเอง และแรง แบบฉุดไม่อยู่ ในสนาม 3 ของรุน่ Thailand Touring Car ขีห่ วั กับ DC-5 ของ Super TODD ได้แบบไม่นอ้ ยหน้า และก็เป็นที่สังเกตุของหลายๆ คนว่าปีนี้ รถพี่หยับไปทำ� อะไรมา เพราะแรงขึ้นแบบผิดหูผิดตา แถมยังถูกต้องตาม กติกาทุกอย่าง หลายๆ คนจึงอยากรูส้ ตู รเด็ด เคล็ดลับจะได้ แรงเหมือนๆ กัน แต่เรือ่ งแบบนีม้ นั ก็เป็นเทคนิคเฉพาะตัวที่ ยากจะเปิดเผย...ใช่มย้ั ครับ


Euromotive : Dis เป็นโอกาสพิเศษสำ�หรับคอลัมน์ Interview ของเราในครัง้ นีท้ ม่ี โี อกาสได้ สัมภาษณ์ คุณเต้ ชิตพล สุขพันธ์โพธาราม กรรมการผูจ้ ดั การ และ เจ้าของ บริษทั ยูโรโมทีฟ จำ�กัด แบบเปิดใจเกีย่ วกับทีม่ าทีไ่ ปของ Euromotive ซึง่ เป็นตัวแทน จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ Hi-Performance ต่างๆ อาทิ ชุดช่วงล่าง KW และอุปกรณ์ ค้�ำ ตัวถัง ULTRA RACING ซึง่ กำ�ลังเป็นผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้รบั ความนิยม และเป็นที่ จับตามองของตลาดในในปัจจุบนั สำ�หรับบริษทั Euromotive เป็นบริษทั ทีต่ ง้ั ขึน้ มาในปี 2550 ด้วยการเปิดตัว เป็นตัวแทนจำ�หน่ายสินค้านำ�เข้าทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ อย่างเป็นทางการ ในรูปแบบของ Distributions ทีท่ �ำ หน้าทีก่ ระจายสินค้าทีน่ �ำ เข้าให้กบั ร้านตกแต่งรถยนต์ทว่ั ประเทศไทย โดยในช่วงเริม่ ต้นมีการพุง่ เป้าหมายไปทีร่ ถยนต์ยโุ รปและรถยนต์ Hi-Performance และก็ได้รบั การตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุม่ ผูใ้ ช้งานสินค้าทีท่ าง Euromotive นำ�เข้า มาจำ�หน่าย และในปัจจุบนั ก็ได้มกี ารเพิม่ สินค้ารุน่ ใหม่ๆ เข้ามาเพือ่ ตอบสนองความ ต้องการของลูกค้าในกลุม่ รถใช้งานทัว่ ๆ ไปทีต่ อ้ งการสมรรถนะในการขับขีท่ ด่ี ขี น้ึ เช่น พวกกลุ่มรถยนต์ต่างๆ ที่เข้าไปร่วมกิจกรรมในสนามแข่งในระดับขับเรซ, กิจกรรม แทร็คเดย ทีเ่ อารถใช้งานในชีวติ ประจำ�วันไปร่วมสนุกกันในสนามแข่ง หรือกิจกรรม อืน่ ๆ อีกมากมาย โดยสินค้าทีท่ าง Euromotive นำ�เข้ามานัน้ ก็เริม่ ต้นด้วย ระบบช่วงล่างภายใต้ แบรนด์ KW จากประเทศเยอรมัน ทีค่ นไทยหลายๆ คน หรือว่าคนในแวดวงมอเตอร์ สปอร์ตรูจ้ กั กันมานานแล้ว หรือบางท่านก็อาจจะเคยได้ใช้งาน เพราะระบบช่วงล่าง ของ KW นีไ้ ด้รบั ความนิยมมากกับการแข่งขันรถยนต์อย่างเช่นรายการใหญ่ๆ อย่าง World Touring Car และการแข่งขันประเภทอืน่ ๆ ทีจ่ ดั ขึน้ ในประเทศโซนยุโรป อย่างพวกการแข่งขันรถยนต์แบบ Hill-Climb ทีร่ ถแข่งแทบจะทุกคันทีล่ งแข่งขันใช้ ผลิตภัณฑ์ของ KW ส่วนในบ้านเรานัน้ ก็มนี กั แข่งหัวแถวหลายๆ คนนำ�ผลิตภัณฑ์ KW ไปใช้และก็ได้รบั การตอบรับเป็นอย่างดี

และขณะเดียวกันทาง Euromotive ก็ยังได้เป็นตัวแทนจำ�หน่ายอุปกรณ์ ค้�ำ ตัวตัวถังและเหล็กกันโคลงของ ULTRA RACING ทีม่ โี รงงานผลิตอยูใ่ นประเทศ มาเลเซีย และมีการกระจายสินค้าออกไปทัว่ โลก โดยอุปกรณ์ของ ULTRA RACING นี้ รถยนต์ทม่ี ขี ายในบ้านเรามากกว่า 90% ก็สามารถติดตัง้ ได้ และก็ยงั มีเกีย่ วกับพวก ระบบอิเล็กทรอนิกส์ตา่ งๆ ในรถยนต์ ไม่วา่ จะเป็นการจูนกล่องควบคุมการทำ�งานของ เครือ่ งยนต์ในรถยนต์รนุ่ ต่างๆ ทีม่ ตี ามท้องตลาด พร้อมกันนัน้ ก็ยงั มีการให้บริการ เกีย่ วกับระบบช่วงล่างยีห่ อ้ อืน่ ๆ ทีก่ ำ�ลังจะนำ�เข้ามาสำ�หรับรถยนต์ในบ้านเราโดยจะ ครอบคลุมตัง้ แต่รถแข่งไปจนถึงรถบ้านธรรมดาทีใ่ ช้งานกันอยูท่ กุ วัน ไม่วา่ จะเป็นใน แบรนด์ AP หรือว่า WIRE TECH และในอนาคตก็จะมีการนำ�เข้าพวกชุด เบรกและสินค้าอืน่ ๆ ทีน่ �ำ เข้าสูเ่ มืองไทยเพิม่ มากขึน้ นอกเหนือจากการนำ�เข้าผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ แล้วทาง Euromotive ยังมีศนู ย์บริการ หลังการขายไว้คอยให้บริการลูกค้าทีต่ ดิ ตัง้ ผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ของทาง Euromotive เพือ่ ให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ โดยการให้บริการนั้นทาง Euromotive ก็ได้เตรียมทีมช่างทีไ่ ด้รบั การอบรมการทำ�รถจากจากวิศกรชาวเยอรมัน ในระดับ Race Engineer ทีผ่ า่ นประสบการณ์ในการสร้างรถแข่งในสนามต่างๆ ไม่ ว่าจะเป็นในสนาม Le Mans หรือว่าสนามแข่งรถ Touring Car ของเยอรมันและ ในโซนยุโรป โดยทางเยอรมันจะส่งวิศวกรมาอบรมทีมช่างให้เป็นประจำ�ทุกปี เพราะ ฉะนัน้ ลูกค้าของทาง Euromotive จึงมัน่ ใจได้วา่ จะได้ใช้สนิ ค้าคุณภาพ และได้รบั การดูแลเป็นอย่างดีจากทีมงานคุณภาพอย่างแน่นอน


stributions of racing brands Profile

ชือ่ : ชิตพล สุขพันธ์โพธาราม ตำ�แหน่ง : กรรมการผูจ้ ดั การ และ เจ้าของ บริษทั ยูโรโมทีฟ จำ�กัด การศึกษา : ปริญญาโท Entrepreneurship Management College of Management Mahidol University (CMMU)


อีซูซุดีแมคซ์ ซูเปอร์ แพลททินั่ม ใหม่! ติดเพื่อนนำ�ทาง อัจฉริยะ “ไอ-จินนี่” ชวนกันไปดับร้อน บนเกาะเสม็ด บริษท ั ตรีเพชรอีซซู เุ ซลส์ จำ�กัด จัดทริปโต้ลมร้อน ท้าไอแดด พาสื่อมวลชนแพ็คกระเป๋าไปผ่อนคลายความ ตึงเครียดในกิจกรรม “Isuzu D-Max Super Platinum Press Trip” เส้นทางกรุงเทพฯ-(เกาะเสม็ด) ระยอง ด้วย ปิกอัพยอดประหยัดน้�ำ มัน “อีซซู ดุ แี มคซ์ ซูเปอร์ แพลททินม่ั ” ร่วม 10 คัน พร้อมอุน่ ใจไปตลอดเส้นทางด้วยระบบเพือ่ น นำ�ทางอัจฉริยะ “ไอ-จินนี”่ คูห่ นู กั เดินทาง 09.00 น เหล่าผูร้ ว่ มเดินทางร่วมถ่ายภาพทีร่ ะลึก ก่อน ออกเดินทางออกจากจุดสตาร์ท ณ อาคารสำ�นักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรงั สิต ใช้เส้นทางสายมอเตอร์เวย์วง่ิ ตรงสูช่ ลบุรี เพียงไม่กอ่ี ดึ ใจ “ไอ-จินนี”่ ประมวลผลโชว์เส้นทางถึงหลัก กิโลเมตรที่ 21 มุง่ หน้าสูจ่ งั หวัดระยองและแวะรับประทาน อาหารกลางวันทีร่ า้ น “บ้านระเบียงไม้” สาขา 2 อ่าวบ้านเพ ทีป่ ระเดิมอาหารทะเลมือ้ แรกกับเมนูแนะนำ� อาทิ น้�ำ พริกปูไข่ ปลาช่อนสองใจ ผัดปลาหมึกไข่เค็ม และอีกหลายจานเด็ดที่ ชวนให้ลม้ิ ลอง จากนัน้ ก็เดินเท้าต่อมายังท่าจอดเรือเสรีตดิ กับร้านอาหาร ขึ้นเรือเร็วข้ามฝั่งไปยังหาดทรายแก้ว และ พักผ่อนคลายที่ “ทรายแก้ว บีช รีสอร์ท” บนเกาะเสม็ด

และเมือ่ พร้อม...กิจกรรมแรกแห่งวันพักผ่อนก็เริม่ ขึน้ กับกิจกรรมดำ�น้�ำ ตืน้ บริเวณอ่าวต่างๆ รอบเกาะ โดยมี วิทยากรพิเศษมาสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์ดำ�น้ำ�เบื้องต้น ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม โดยนั่งเรือไปยังอ่าวลุงดำ�และ อ่าวปลาต้ม แหล่งชุมนุมของฝูงปลาหลากสายพันธุ์ และ หมูป่ ะการังสวยงาม และต่อไปยังอ่าวน้อยหน่าชมกระชัง เลีย้ งปลาของหมูบ่ า้ นชาวประมงบนเกาะเสม็ด ตกเย็น อาทิตย์จะลับขอบฟ้าเหล่าผูร้ ว่ มเดินทางต่างแยกย้ายกัน พักอิรยิ าบถก่อนนัดรวมพลกันใหม่ เพือ่ ลิม้ รสบุฟเฟ่ต์ อาหารค่�ำ ริมชายหาด เคล้าเสียงคลืน่ ทะเลทีม่ าช่วยเพิม่ รสชาติอาหารในค่�ำ คืนนัน้ ให้อร่อยลิน้ ยิง่ ขึน้ เพือ่ ให้สม กับเป็นทริปแห่งการผ่อนคลาย เช้าวันรุง่ ขึน้ เหล่าผูร้ ว่ ม เดินทางต่างตืน่ กันแต่เช้าเพือ่ สูดอากาศปลอดโปร่ง และ ไม่ลมื ทีจ่ ะเก็บภาพบรรยากาศแห่งความประทับใจ กิจกรรม “Isuzu D-Max Super Platinum Press Trip” นับเป็นกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวทางรถยนต์ท่ี อีซซู มุ งุ่ มัน่ จัดขึน้ อย่างต่อเนือ่ งเสมอมา โดยหมุนเวียน คัดสรรสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วอันน่าสนใจเพือ่ นำ�เสนอเป็นอีก หนึง่ ทางเลือกใหม่! ให้แก่ผทู้ ต่ี อ้ งการขับรถเพือ่ เดินทาง ท่องเทีย่ วในวันพักผ่อนของครอบครัว


SUPER KART THAILAND “อติโรจน์-โจชัวร์” ฟอร์มแรง เข้าวินซูเปอร์คาร์ทสนาม 2 ศึกซูเปอร์คาร์ทสนาม 2 ดวลความเร็วเข้มข้น ผล อติรตั น์ โรจนเสถียร ฟอร์มร้อนแรงควบรถคาร์ทผงาดรุน่ ร็อก ขณะ โจชัวร์ เคร็ก คว่ำ� ธนาตย์ เสถียรถิระกุล คว้าแชมป์เคเอฟ 2 ด้าน ภควัต รังสาดทอง ผลงานแจ่ม ซิวชัยมินิร็อก จากสนามพีระคาร์ท เซอร์กิต (พัทยา)

การแข่งขันรถคาร์ท รายการซูเปอร์คาร์ทไทยแลนด์ 2010 สนามที่ 2 เมือ่ ช่วงปลายเดือนเมษายนทีผ่ า่ นมา ดวลความเร็วทีส่ นาม พีระคาร์ท เซอร์กติ (พัทยา) ไฮไลต์ของการแข่งขันอยูท่ ่ี รุน่ ร็อกจูเนียร์ ทีล่ งแข่งพร้อมกันกับ รุน่ ร็อก เป็นการขับเคีย่ วกันของบรรดานักขับโก-คาร์ท รุน่ เล็ก ทีม่ ฝี ไี ม้ลายมือระดับมืออาชีพ ผลการแข่งขันปรากฎว่า อติรตั น์ โรจนเสถียร ทำ�ผลงานได้อย่าง ยอดเยีย่ ม เข้าเส้นชัยเป็นคันแรกด้วยเวลา 12:55.446 นาที เหนือ ศุภณัฐ สุวรรณขำ� ทีต่ ามเข้ามาเป็นอันดับ 2 ทีท่ �ำ เวลารวมได้ 12:58.825 นาที ขณะทีอ่ นั ดับ 3 ตกเป็นของ ศศกร ไชยมงคล จบการแข่งขันด้วยเวลา 13:04.308 นาที โดยมี โทบี้ เอิรล์ และ โภคิน สุลมากุลวงศ์ ตามเข้ามาเป็นอันดับ 4 และ 5 ด้วยเวลา 13:04.452 และ 13:04.755 นาที ส่วนในรุน่ ใหญ่อย่าง ฟอร์มลู า่ เอ ลงแข่งร่วมกับ รุน่ เคเอฟ 2 เอ และ บี ทีม่ นี กั ขับทีโ่ ตขึน้ มาหน่อย แถมฝีมอื ในการขับก็ไม่ตา่ งกันมาก โจชัวร์ เคร็ก นักขับลูกครึง่ โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยีย่ ม สามารถเอาชนะ ธนาตย์ เสถียรถิระกุล อดีตแชมป์ประเทศไทย ได้อย่างสนุก โดย โจชัวร์ เข้าเส้นชัยเป็นคันแรกด้วยเวลา 12:53.137 นาที ตามมาด้วย ธนาตย์ 12:54.157 นาที โดยมี ทัชสุระ ยัง่ ยืน, จุก๊ ก้า คอยวิสทอยเนน และทาชินา เอิรล์ เป็นอันดับ 3, 4 และ 5 ด้วยเวลา 13:15.106, 13:20.585 และ 13:31.020 นาที สำ�หรับการแข่งขัน รายการซูเปอร์คาร์ทไทยแลนด์ 2010 สนามต่อไปจะมีขน้ึ ในวันที่ 10 กรกฎาคม นี้ ทีส่ นามเอส.ซี. มอเตอร์สปอร์ต จ.สระบุรี โดยจะจัดการแข่งขันร่วมกับรายการ รถคาร์ทชิงแชมป์ประเทศไทย ทีจ่ ะมีขน้ึ ในวันที่ 11 กรกฎาคมนี้ ทีส่ นามเดียวกัน สรุปผลการแข่งขัน ซูเปอร์คาร์ทไทยแลนด์ สนาม 2 รุน่ ฟอร์มลู า่ เอ/เคเอฟ 2 เอ/เคเอฟ 2 บี (แข่งรวม) อันดับ นักขับ เวลา 1 โจชัวร์ เคร็ก 12:53.137 2 ธนาตย์ เสถียรถิระกุล 12:54.157 3 ทัชสุระ ยัง่ ยืน 13:15.106 4 จุก๊ ก้า คอยวิสทอยเนน 13:20.585 5 ทาชินา่ เอิรล์ 13:31.020


รุน่ มินริ อ็ ก/คาเด็ต เอ/เบบีร้ อ็ ก (แข่งรวม) อันดับ นักขับ เวลา 1 ภควัต รังสาดทอง 12:10.663 2 วิทวัส วีรชาติวฒั นา 12:16.545 3 นครินทร์ คัลฮูน 12:16.640 4 ศศินทร์ กองพัฒนากูล 12:20.155 5 วีรว์ ชิ ญ์ แสงอนันต์ 12:20.848 รุน่ ร็อกจูเนียร์/ร็อก อันดับ นักขับ 1 อติรตั น์ โรจนเสถียร 2 ศุภณัฐ สุวรรณขำ� 3 ศศกร ไชยมงคล 4 โทบี้ เอิรล์ 5 โภคิน สุลมากุลวงศ์

2010 ROUND 2

เวลา 12:55.446 12:58.825 13:04.308 13:04.452 13:04.755


AMPHAWA

อัมพวา ตลาดเก่าริมน้ำ�ที่ยังมีลมหายใจ

ในอดีตเมืองอัมพวาถือว่าเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางน้�ำ ที่สำ�คัญของจังหวัดสมุทรสงคราม มีตลาดน้�ำ ขนาดใหญ่และชุมชนริมน้ำ�ที่เป็นศูนย์กลางด้านพาณิชยกรรม แต่ผลกระทบ ของการพัฒนาการคมนาคมทางบก ทำ�ให้ความเป็นศูนย์กลางฯ ของอัมพวาต้องสูญเสียไป ตลาดน้ำ�ค่อยๆ ลดความสำ�คัญและสูญหายไปในที่สุด ทิ้งไว้แต่ร่องรอยของความเจริญในอดีตซึ่งยัง คงปรากฏให้เห็นชัดเจนในทุกวันนี้ ตลาดน้�ำ โดยทัว่ ไปมักจะจัดขึน้ ในเวลากลางวัน แต่ตลาดน้ำ�ยามเย็นทีอ่ มั พวาแห่งนี้ จะจัดขึน้ ในช่วงเวลาเย็นเรือ่ ยไปจนถึงเวลาพลบค่ำ� ซึง่ อาจกล่าวได้วา่ เป็นตลาดน้�ำ แห่งแรกของประเทศไทย ที่จัดในลักษณะเช่นนี้ ในตอนเย็นชาวบ้านจะเริ่มทยอยพายเรือนำ�สินค้าหลากหลายนานาชนิด อาทิ อาหาร ผลไม้ พืชผัก ขนม ของกินของใช้ มาขายให้กับนักท่องเที่ยวหรือคนในท้องถิ่น ทีส่ ญ ั จรไปมาทีต่ ลาดอัมพวา ทำ�ให้ได้สมั ผัสกับธรรมชาติของชีวติ ของชุมชนริมน้ำ� ซึง่ เป็นทีน่ า่ ประทับใจอย่างยิง่ นักท่องเทีย่ วสามารถทีจ่ ะหาซือ้ อาหารมานัง่ รับประทาน บริเวณริมคลองอัมพวา ติดกับตลาดน้ำ� ซึ่งได้มีการจัดสถานที่ไว้ ทำ�ให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ใครที่มาเที่ยวตลาดน้�ำ อัมพวาแล้วไม่ได้มาชิมอาหารพื้นบ้าน ที่แม่ค้าและพ่อค้าพายเรือมาขายให้เลือกซื้อเลือกชิมกิน รวมถึงอาหารที่ขายอยู่ตามร้านอาหารบนฝั่งก็มีให้เลือกชิมเช่นกัน หากใครมาเที่ยวที่นี่ เมนูเด็ดที่ไม่ควรพลาด คือ ปลาหมึกและกุ้ง ที่ย่างกันสดๆ บนเตาพร้อมน้ำ�จิ้มรสแซ่บ ก๋วยเตี๋ยวเรือเลิศ รวมถึงขนมพื้นบ้านอย่างขนมไข่ที่มีวุ้นหลากสีสันอยู่ข้าง ในน่ารับประทานยิ่งนัก ขนมหวานก็มีทองหยิบ ทองหยอด ขนมสอดไส้ เยอะแยะมากมาย กินไปอยากหาเครื่องดื่มแก้กระหายน้ำ�ก็มีกาแฟโบราณ น้ำ�ผลไม้สมุนไพรต่างๆ ที่มีขายอยู่ทั่วไปทั้ง บนสองข้างทาง ตลาดน้ำ�อัมพวาทั้งสองข้างทางไม่ว่าจะฝั่งริมน้ำ�มีของที่ระลึกให้เราได้เข้าไปเลือกซื้อเลือกหามาฝากคนที่บ้าน เริ่มตั้งแต่ของที่ระลึกยอดฮิตของตลาดน้ำ�อัมพวาที่เดินไปทางใดก็ เห็นอยู่ตลอดทาง คือ โปสการ์ด ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวของเมืองอัมพวานี้ได้เป็นอย่างดี หรือใครอยากได้เสื้อเก๋ๆ จากที่นี่ซักตัวก็ลองเลือกแบบเลือกลายดูได้ แบบเก๋ไม่ซ้ำ�ใคร เดินชมไปตลอด 2 ฝั่ง ก็ชมวิถีชีวิตบ้านเรือนไม้สมัยก่อนไปด้วยก็เพลินดีแท้ ตกเย็นไม่ควรพลาดที่จะนั่งเรือไปชมหิ่งห้อย ถือเป็นไฮไลต์ในการมาเที่ยวอัมพวา โดยปกติแล้วหิ่งห้อยจะมีมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ควรเลือกชม ในช่วงเวลาที่เป็นข้างแรมหรือคืนเดือนมืด เพราะเห็นแสงของหิ่งห้อยได้ชัดเจนกว่าเวลาข้างขึ้น นอกจากนี้ควรเลือกช่วงเวลาที่น้ำ�ขึ้นมาก เนื่องจากจังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้ ทะเล น้ำ�จะขึ้น-ลงอยู่ตลอดเวลา ในช่วงน้ำ�ขึ้นเรือสามารถเข้าไปใกล้กับต้นลำ�พูซึ่งหิ่งห้อยเกาะอยู่ ทำ�ให้สามารถเห็นแสงของหิ่งห้อยได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น สามารถติดด่อเรือได้ ซึ่งทางชุมชนตลาดอัมพวาได้จัดบริการไว้ให้ที่ตลาดน้ำ�อัมพวา หรือจะติดต่อกับที่พักหรือโฮมสเตย์ต่างๆ ในอัมพวาก็ได้ โดยเรือจะล่องไปตามลำ�น้ำ�แม่กลองหรือ คลองย่อยต่างๆ ที่มีต้นลำ�พูริมคลอง และควรใส่ชูชีพตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัย

TRITON PLUS 2.5 Di-D Hyper Commonrail Turbo อีกครั้งกับการเดินทางไปกับคอลัมน์ On The Way ที่ครั้งนี้เราไปสัมผัสบรรยากาศความย้อนยุคแบบร้อนๆ ในสไตล์ตลาดน้ำ�กันที่ “อัมพวา” จ.สมุทรสงคราม ใกล้ๆ กับกรุงเทพฯ ของเรา ซึ่งสถานที่นี้สามารถไปเที่ยวได้แบบ วันเดียว ไปเช้ากลับเย็น แต่ถ้าจะให้แนะนำ� ควรไปเย็นๆ ดื่มด่ำ�บรรยากาศในช่วงเย็นๆ จากนั้น หาโฮมสเตย์พักซักคืน และสัมผัสกับบรรยากาศอัมพวาในช่วงค่ำ�คืน รับรองเด็ด และการเดินทางในครั้งนี้เราก็ต้องขอขอบคุณ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำ�กัด อีกครั้งที่ให้เราได้มี โอกาสสัมผัสกับ TRITON PLUS MEGA CAB 2.5 GLX ที่เปี่ยมล้นไปด้วยความแรงสไตล์มิตซูบิชิ กับเครื่องยนต์ 2.5 Di-D Hyper Commonrail Turbo ที่สามารถสร้างแรงม้าได้ถึง 116 แรงม้า ที่ 4000 รอบ/นาที และมีแรง บิดมากเกือบ 25 กิโลกรัม-เมตร ช่วยให้เดินทางได้แบบสบายใจในการเรียกความเร็ว เพราะเครื่องยนต์ 2.5 Di-D นี้ สร้างอัตราเร่งได้ดีตั้งแต่ต้น ส่วนเรื่อง Top Speed นั้นก็หายห่วงถึงระดับความเร็ว 170 กิโลเมตร/ชั่วโมง ได้ในชั่ว อึดใจและยังไหลต่อขึน้ ไปเรือ่ ยๆ ส่วนเรือ่ งอัตราสิน้ เปลืองนัน้ ก็ตอ้ งยอมรับถึงความประหยัดทีร่ ะบบ Hyper Commonrail ทำ�ออกมาได้ดี ถ้าวัดกับคู่แข่ง TRITON PLUS ประหยัดกว่าแบบชัดเจน และในเรื่องของระบบส่งกำ�ลังพร้อมกับระบบ ช่วงล่างนัน้ ก็สามารถตอบสนองได้ดี ไวต่อความต้องการแถมยังไม่มอี าการหวิวในย่านความเร็วสูงๆ ไปแบบนิง่ ๆ แม้จะเติม คันเร่งแบบยาวๆ บนทางไฮเวย์ที่โค้งค่อนข้างเยอะ รับรองว่าได้ถ้าพิสูจน์แล้ว...คุณจะชอบมัน...


ตลาดน้ำ�อัมพวาจะมีทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น 1.ทางรถยนต์ จากตัวจังหวัดใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 325 ทางเดียวกับไป อ.ดำ�เนินสะดวกและอุทยาน ร.2 ประมาณ 6 กม. ก่อนถึงสามแยกไฟแดง มีทางแยกทางซ้าย เข้า อ.อัมพวา ไปอีกประมาณ 800 ม.. ทางแยกซ้ายมือ เข้าตลาด อัมพวา จอดรถบริเวณหน้าที่ว่าการอำ�เภออัมพวา 2.รถประจำ�ทาง จากสถานีขนส่งสายใต้ รถสาย 996 กรุงเทพฯ-ดำ�เนินฯ เป็นรถปรับอากาศ ผ่านจังหวัดสมุทรสงครามถึงตลาดอัมพวา 3.รถตู้ ขึน้ ทีอ่ นุสาวรียช์ ยั ฝัง่ ถ.พหลโยธินใต้ทางด่วน เป็นรถตูส้ าย กทม-แม่กลอง ค่ารถขาไป 70 บาท ตัง้ แต่ 6.25-20.00 น. ค่ารถขากลับ 60 บาท ตั้งแต่  5.30-19.00 น. (รถจอดแถวตลาดแม่กลอง) ลงที่ตลาดแม่กลอง แล้วเดินมา แถวตลาดจะมีคิวรถสองแถวสายที่ไปโรงเจตรงตลาดน้ำ�อัมพวา ค่ารถ 10 บาท

Do you know ?

“ หน้างอ คอหัก ”

คนทั้งประเทศรู้จัก “ปลาทูแม่กลอง” ในรูปของปลาทูนึ่งในเข่งเล็ก หน้างอ คอพับ เนื้อขุ่น มัน หอม และมีรสชาติความอร่อยอันโดดเด่น เป็นที่ยอมรับว่าเป็นสุดยอดปลาทูไทยหนึ่งเดียวปลาทู ปลาทูธรรมดาตัว หนึง่ จะกลายมาเป็นปลาทูแม่กลองได้ ก็ตอ่ เมือ่ ได้เข้ามาอยูใ่ นอ่าวแม่กลอง ภายในแนวน้ำ�ชนระหว่างน้�ำ จืดจากปากน้ำ�แม่กลอง ที่พุ่งออกไปปะทะกับ น้�ำ ทะเลบริเวณก้นอ่าวในรัศมีประมาณ 25 กม. จากชายฝัง่ ซึง่ มีความลึก เฉลีย่ ไม่เกิน 15 ม. เกิดเป็นระบบนิเวศน้�ำ กร่อย ปากแม่น�้ำ ทีม่ ตี ะกอนเลน มีสารอาหาร คือ แพลงตอน ไรน้ำ� อุดมในทุกอณูของหยดน้�ำ ซึ่งระบบ นิเวศสามน้�ำ หรือระบบนิเวศน้�ำ กร่อยนีจ้ ะมีสารอาหารมาเติมความสมบูรณ์ ให้ในช่วงน้�ำ หลากระหว่างเดือน 8 ถึงเดือน 11 แม่น�้ำ แม่กลองเป็นแม่น�้ำ ทีม่ ตี ะกอนมากกว่าแม่น�้ำ ทุกสายในประเทศไทย ทำ�ให้บริเวณปากแม่น�้ำ เกิด เป็นดินดอนชายฝั่งมากมาย รวมทั้งดอนหอยหลอดที่มีอยู่หนึ่งเดียว เป็นทำ�เลเป็นสภาพทางภูมิศาสตร์จำ�เพาะที่ ที่ไม่มีแห่งใดเสมอเหมือน เมื่อได้เข้ามาอาศัยในก้นอ่าวแม่กลองเป็นช่วงเวลาหนึ่งแล้ว ได้ธาตุอาหาร ที่สมบูรณ์สุดขีดในช่วงนี้แล้ว ปลาทูสั้นเหล่านั้นก็จะเปลี่ยนสภาพเนื้อที่ใส เป็นเส้นเป็นริ้ว ให้กลายเป็นเนื้อขุ่น มัน หอม และหวาน


SAVE ENERGY With CAMRY

นับจากปี 2540 โตโยต้าได้ปฎิวัติอุตสาหกรรมยานยนต์ให้ก้าวหน้าไปอีกขั้นกับการประหยัดพลังงานด้วยเทคโนโลยี HYBRID ที่เป็นการ ผสมผสานการขับเคลือ่ นรถยนต์โดยใช้นำ�้ มันเชือ้ เพลิงกับมอเตอร์ไฟฟ้า โดยในปี 2540 นัน้ โตโยต้าไปด้สง่ TOYOTA PRIUS ออกสูท่ อ้ งตลาด เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าในราคาที่ยอมรับได้ และหลังจากนั้นโตโยต้าก็เดินหน้าเทคโนโลยี HYBRID ต่อมาเรื่อยๆ จนในปัจจุบัน ระบบ HYBRID ได้ถูกนำ�มาใช้กับรถยนต์ในระดับพรีเมี่ยมของโตโยต้าอีกหนึ่งรุ่น นั่นก็คือ TOYOTA CAMRY และได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน เพราะเป็นรถที่คุ้มค่าทั้งเรื่องการประหยัดพลังงาน, ลดมลพิษ และยังเต็มเปี่ยมไปด้วยความสะดวกสบายในการใช้งานที่มาพร้อมกับความ ภูมิฐานในเอกลักษณ์เฉพาะตัวในระดับพรีเมี่ยม

HYBRID TECHNOLOGY สำ�หรับระบบ HYBRID ในปัจจุบันนั้นได้ถูกพัฒนาให้สามารถวิ่งได้ด้วยพลังงานมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว หรือใช้พลังงาน ร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งเทคโนโลยี HYBRID เต็มรูปแบบของโตโยต้านี้สามารถใช้ได้ทั้งพลังงานจากเครื่องยนต์ ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า หรือจะเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเลยก็ได้ ซึ่งหลักการทำ�งานของระบบ HYBRID แบบที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าร่วม กับเครื่องยนต์ใน CAMRY HYBRID นั้น ในช่วงที่รถเริ่มเคลื่อนที่นั้นจะใช้พลังงานจากมอเตอร์ไฟฟ้า แต่เมื่อรถเคลื่อนที่ไปจนถึง ความเร็วลิมิตระบบก็จะตัดไปใช้พลังานจากเครื่องยนต์ที่ใช้พลังงานจากน้�ำ มันเชื้อเพลิง และเมื่อลดระดับความเร็วของรถลงหรือทำ�การ แตะเบรก ระบบจะตัดการทำ�งานของเครื่องยนต์ลง และทำ�การแปลงพลังงานความร้อนที่เคยสูญเสียไปในช่วงเวลานั้นเข้าไปสู่แบตเตอรี่ ทีเ่ ป็นต้นกำ�เนิดพลังงานให้กบั มอเตอร์ไฟฟ้า พลังงานความร้อนจึงไม่มีการสูญเสีย และเป็นผลโดยตรงต่อการประหยัดพลังงาน และช่วย ลดปริมาณการปล่อยสารพิษออกสู่บรรยากาศ


Y HYBRID SYNERGY DRIVE

เครื่องยนต์ “2AZ-FXE VVT-i”

เครื่องยนต์ที่เป็นแหล่งพลังงานหลักใน CAMRY HYBRID เป็นเครื่องยนต์ 2AZ-FXE พิกัด 2400 ซี.ซี. 4 สูบ 16 วาล์ว พร้อมระบบวาล์วแปรผัน VVT-i ที่ช่วยประหยัดพลังงานและช่วยเพิ่ม ปริมาณอากาศทีไ่ หลเข้าสูก่ ระบอกสูบในรอบสูงๆ เรียกแรงม้า-แรงบิดได้ดี โดยสร้างแรงม้าสูงสุดที่ 150 แรงม้า ที่ 6000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 18.7 กิโลกรัม-เมตร ที่ 4400 รอบ/นาที เพียงพอต่อการใช้งาน เมือ่ เปรียบเทียบกันในแบบอัตราส่วน แรงม้า : น้�ำ หนัก ทีน่ �ำ้ หนักโดยประมาณของตัวรถ 1600 กิโลกรัม 1 แรงม้า รับภาระ 10.666 กิโลกรัม ใช้งานในแบบปกติได้แบบสบายๆ ในสไตล์รถพรีเมี่ยม นอกจากพลังงานในส่วนเครือ่ งยนต์แล้วก็ยงั มีในส่วนของพลังงานมอเตอร์ไฟฟ้า โดยใน CAMRY HYBRID นี้ใช้มอเตอร์แบบซิงโครนัส แม่เหล็กถาวร มีค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 650 โวลต์ แรงม้าสูงสุด ประมาณ 145 แรงม้า แรงบิดสูงสุดของมอเตอร์อยู่ที่ 27 กิโลกรัม-เมตร และถ้าเปรียบเทียบจากค่า ตัวเลขจะเห็นได้ว่ามอเตอร์ไฟฟ้าจะมีแรงบิดที่สูงกว่า เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนในขณะออกตัว ส่วนค่า แรงม้าต่อน้ำ�หนักนั้น แรงม้า 1 ตัวจากมอเตอร์ไฟฟ้าต้องรับภาระในการแบก 11.034 กิโลกรัม ก็พอฟัดพอเหวี่ยงกัน ระบบส่งกำ�ลัง & ระบบรองรับน้ำ�หนัก “Automatic ECVT & อิสระ” CAMRY HYBRID เป็นรถระดับพรีเมีย่ มทีเ่ น้นความสะดวกสบายเป็นหลัก เกียร์ทใี่ ช้ใน CAMRY เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ ECVT ที่ตอบสนองอย่างต่อเนื่องไร้การกระชากในขณะเปลี่ยนเกียร์ ส่วนระบบ รองรับน้ำ�หนักนั้นก็เน้นให้มีความนุ่มนวล นั่งสบาย โดยระบบรองรับน้ำ�หนักด้านหน้าเป็นแบบอิสระ แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโครง ส่วนด้านหลังเป็นแบบอิสระ ดูอัลลิงค์สตรัท ที่เป็นระบบรองรับ น้�ำ หนักทีเ่ น้นความนุม่ นวลและมีประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนนทีด่ ี ผสานการทำ�งานกับระบบพวงมาลัย ที่เป็นแร็คไฟฟ้า EPS ส่วนเรื่องความปลอดภัยนั้นก็มีมาให้อย่างครบครัน ทั้ง ABS, อุปกรณ์กระจาย แรงเบรก และอื ่ น ๆ โดยระบบเบรกที่ใช้นั้นด้านหน้าเป็นดิสก์เบรกพร้อมครีบระบายความร้อน ส่วนด้านหลังก็เป็นดิสก์เบรกเช่นกัน

Test Report

จากการสัมผัส TOYOTA CAMRY เพียงครัง้ แรกแม้จะยังไม่ได้ขบั ก็รสู้ กึ ได้ถงึ ความสะดวกสบายทีท่ างโตโยต้ามีมาให้ ไม่วา่ จะเป็นเบาะแบบไฟฟ้าทีม่ รี ะบบ ปรั บ อากาศฝั ง อยู ่ ใ นเบาะ, ระบบปรั บ อากาศแยก ซ้ า ย-ขวา-หน้ า -หลั ง มีเนวิเกเตอร์สำ�หรับนำ�ทาง มีกล้องส่งหลังพร้อมเซ็นเซอร์ ทุกอย่างครบครัน และเมื่อถึงเวลาทดสอบสมรรถนะของเจ้า CAMRY HYBRID ก็ไม่ผิดหวัง เป็นรถที่เน้นความสะดวกสบายเป็นหลักแม้จะขับในเส้นทางไกลๆ ก็ไม่เกิดการ เมื่อยล้าจากการนั่งบนเบาะ ส่วนผู้โดยสารด้านหลังนั้นก็หายห่วงมีที่ให้เปลี่ยน อิริยาบทแบบไม่จ�ำ กัดสไตล์ผู้บริหาร เสียงรบกวนภายในห้องโดยสารก็น้อยมาก ทำ�ให้ขับได้อย่างสบายใจ เข้าสูเ่ รือ่ งของสมรรถนะ ทดสอบกันจากในเมืองทีม่ รี ถติด ระบบ HYBRID ทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการตัดกำ�ลังงานของเครือ่ งยนต์ และมีการ ชาร์จไฟกลับเข้าสู่แบตเตอรี่ในเวลาที่รถติด ทำ�ให้เกิดการประหยัดพลังงานได้ดี แต่กม็ ใี นจังหวะทีอ่ อกตัวคนขับจะรูส้ กึ ได้ถงึ ความหนักของตัวรถ เพราะรถจะออกตัว แบบนิ่มๆ หรืออาจจะดูหนืดๆ ไปสำ�หรับวัยรุ่นที่ใจร้อน เพราะเป็นการออกตัว ด้วยพลังงานขับเคลื่อนจากมอเตอร์ไฟฟ้า แต่เมื่อถึงความเร็วที่เป็นลิมิตของชุด HYBRID ก็จะมีการเปลีย่ นไปใช้ก�ำ ลังงานขับเคลือ่ นจากเครือ่ งยนต์ ซึง่ เปลีย่ นไป แบบนุ่มนวลโดยที่คนขับแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลย แต่ถ้าในเวลาฉุกเฉินที่ต้องการ ออกตัวอย่างรวดเร็วและกดเต็มคันเร่งก็ตอบสนองได้ดี แต่ก็ยังรู้สึกหนักๆ ด้วย น้ำ�หนัก 1600 กิโลกรัมอยู่บ้าง เมือ่ เข้าสูเ่ ส้นทางนอกเมืองทีถ่ นนโล่ง การทำ�ความเร็วก็เริม่ ขึน้ แต่กย็ งั เป็น ไปในสไตล์ที่นุ่มนวล ความเร็วขึ้นแบบช้าๆ นิ่มๆ ไม่กระชากเหมือนรถเบาๆ แต่ก็ยอมรับว่าเป็นรถที่พกความแรงมาพอตัว แม้จะมีน้ำ�หนักมากแต่ก็สามารถ ทำ�ความเร็วได้ไม่ต�่ำ กว่า 180 กิโลเมตร/ชั่วโมง ส่วนช่วงล่างนั้นการตอบสนอง ทีเ่ น้นความนุม่ นวลนัน้ ก็มผี ล อาจจะทำ�ให้คนขับรูส้ กึ ได้วา่ มันนิม่ เหมือนจะไม่คอ่ ยเกาะ แต่จริงๆ แล้วก็ยึดเกาะได้ดี แต่คนนั่งนั้นแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยนอกจากความ สะดวกสบาย ส่วนพวงมานั้นก็ต้องยอมรับว่าแม้มันจะเป็นพวงมาลัยแบบแร็ค ไฟฟ้าที่เน้นความนุ่มนวลและเพิ่มความสะดวกสบาย แต่ก็หนีปัญหาเรื่อง น้ำ�หนักไม่พ้น ขับไปนานๆ ก็เริ่มรู้สึกได้ถึงความล้าของแขนที่คอยจับพวงมาลัย แต่ก็ไม่มาก อัตราสิ้นเปลืองนั้นก็หายห่วง ระบบ HYBRID ทำ�งานได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ ซึ่งโดยรวมๆ แล้วความเป็นตัวตนของ CAMRY HYBRID ที่ เป็นรถระดับพรีเมีย่ มนัน้ สมราคา และน่าใช้สไตล์ผบู้ ริหารทีค่ กู่ บั ความสะดวกสบาย และถ้าใครอยากดูรายละเอียดอื่นๆ ของ CAMRY HYBRID สามารถคลิก เข้าไปดูได้ที่ www.toyota.co.th มีรายละเอียดทุกอย่างที่อยากรู้


BDA TRUCK BEST RECORD 2010 “แชมป์ประจ�ำปี ศักดิ์ศรีบวกฝีมือ”

เสาร์ที่ 1 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ตรงกับวันหยุด

วันแรงงานผูจ้ ดั จึงจัดให้มไี ฮไลต์มาฝากให้กบั ผูช้ ม และนักแข่ง อย่างมากมาย อาทิ เงินรางวัล 20,000 บาทให้กบั ผูท้ ีท่ �ำ ลาย สถิติเวลา BEST RECORD ประจำ�รายการ และที่สำ�คัญ สนามนี้ ผลคะแนนสะสมชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรม โอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และถ้วยแชมป์ประจำ�ปี พร้อม ด้วยเงินรางวัลอีก 10,000 บาท ยังมีผลมากกว่าสนามปกติ ของทุกเดือนในรายการนี้ และที่พลาดไม่ได้ก็เป็น 2 อู่คู่เอก ระดับแนวหน้า ทีจ่ ะมาชิงชัยหาความเป็นหนึง่ กันในรายการนีด้ ว้ ย อย่าง เอ๋ เทอร์โบ (นครปฐม) กับ ช่างเบิร์ด (หลักห้า) และไฮไลต์ความมันส์ก็เกิดขึ้นกับ CHEVROLET COLORADO(สีขาว) ของช่างเบิร์ด (หลักห้า) ในขณะที่

ทำ�การซ้อมลองรถอยู่นั้นเพลากลางขาด เสียหายลามไป จนถึงระบบเกียร์ และหลังจากเคลียร์แทร็คเสร็จทางผู้จัดก็ ไม่รอช้ารีบเรียกรถแข่งเข้ามาทำ�การตรวจสภาพชั่งน้ำ�หนัก จากนัน้ จึงเริม่ ทำ�การควอลิฟายด้วยระบบ ET (ไม่ตอ้ งชิงไฟ) เก็บไว้เพียง 4 คันต่อรุ่น จากนั้นรถทั้ง 4 คัน ในทุกรุ่น จะต้องจับคู่มาทำ�การแข่งขันกันด้วยระบบ RT หรือการ แข่งขันแบบ BATTLE (ชิงไฟ) โดยเริ่มแข่งขันรุ่นแรกกับ COMMONRAIL TURBO STANDARD ที่มีรถแข่ง ทั ้ ง หมด 11 คั น ด้ ว ยกั น ซึ ่ งในรุ ่ น นี ้ ม ี ร ถแข่ ง จากสำ � นั ก เทียนทอง เทอร์โบ (แม่กลอง) ทำ�ลายสถิติเวลาที่เราตั้งเอา ไว้ได้ด้วยเวลา 13.097 Sec. จากนั้นก็มันส์กันต่อกับ COMMONRAIL PRO TOYOTA ONLY และรุ่น COMMONRAIL PRO MITSUBISHI ONLY จากนั้นรุ่นที่รอคอยก็มาถึงกับ COMMONRAIL PRO ISUZU&CHEVROLET ONLY ซึ่งรุ่นนี้ก็เอาอีกแล้วกับรถ CHEVROLET COLORADO ของ “เม่น” เอ๋ เทอร์โบ (นครปฐม) ทำ�สถิติกันไปอีกครั้ง กับสถิติ 10.698 Sec. ทำ�ได้เป็นคันแรกของประเทศไทย คว้าเงินรางวัล BEST RECORD ของรายการเรากลับบ้าน ไปอีก 20,000 บาท ต่อมารุ่น DIRECT PRO และรุ่น SWIRL PRO ทั้ง 2 รุ่นนี้มีรถรวมทำ�การแข่งขันมากกว่า 10 คัน แล้วก็ต่อด้วยรุ่นยอดนิยมของผู้ชมสิงห์ควันดำ�กับรุ่น COMMONRAIL PRO MODIFY และรุ่นนี้ เจ้าสำ�นัก เอ๋ เทอร์โบ (นครปฐม) ก็ควบ ISUZU NEW D-MAX ออกมาโชว์สถิติเวลา 10.850 Sec. ให้ทุกๆ คนนั้นได้เฮ กันอีกรอบ แต่ก็ต้องน่าเสียดายในช่วง BATTLE ที่พลาด ในช่วงออกตัว “เพลากลางขาดบิดเป็นเกลียว” พลาดชัยชนะ ไปอย่างน่าเสียดาย และจากนั้นก็ปิดท้ายด้วยรุ่นพิเศษที่จัด ขึ้นกับ DIESEL OPEN UNLIMITED และ รุ่นกระบะ OPEN เป็นการปิดท้ายความมันส์ในครั้งนี้ที่แข่งกันไปแบบ สนุกสนาน


Nitto 3K Racing Car Thailand 2010 Round 2 “Isuzu One Make Race ต้อ บวริสร์ โชว์สปอนเซอร์ กวาดแชมป์ 2 สนามติด” ซึ่งในครั้งนี้ด้วยจำ�นวนพื้นที่บนหน้ากระดาษของเรามีน้อย แต่รุ่นในการแข่งขันนั้นมีหลากหลายมากมาย ครอบคลุม กลุ่มตลาดในวงกว้าง การนำ�เสนอของเราจึงจะเจาะไปที่ไฮไลต์ของรายการกับการแข่งขันในรุ่น Isuzu One Make Race ทีข่ บั เคีย่ วกันแบบสุดมันส์ เพราะนักแข่งทุกคนก็ตอ้ งการทีจ่ ะก้าวขึน้ ไปสูย่ อดโพเดียม และความสำ�เร็จเหมือนกับ นายต้อ บวริสร์ สวาวสุ ที่เหมือนว่าจะโดนนักแข่งคนอื่นๆ รุมกินโต๊ะ แต่ด้วยฝีไม้ลายมือที่เฉียบขาด บวกกับพรสวรรค์ที่ฟ้าประทานมาให้ ขับอะไรก็เร็ว จากทีส่ นามแรก รถของเขาร้องหาสปอนเซอร์ แล้วก็ได้ผลมียางยีห่ อ้ ใหม่ทก่ี �ำ ลังจะเปิดตลาดในเมืองไทยก้าวเข้ามา เป็นสปอนเซอร์ให้แบบเต็มตัวกับยาง L.H.T. TYRE และ นายต้อ บวริสร์ สวาวสุ ก็ไม่ทำ�ให้สปอนเซอร์ผิดหวัง กวาดแชมป์ ในสนาม 3 และ 4 มาครองได้สำ�เร็จแบบง่ายดาย Race 3 “ควอลิฟาย ต้อ ยืนหัว แข่งจริง ต้อ หิว้ ยาวๆ” สำ�หรับบรรยากาศของการแข่งขันนั้นก็ครุกรุ่นมาตั้งแต่ใน ช่วงควอลิฟายที่หลายๆ คนกังขา เพราะ ต้อ บวริสร์ สามารถทำ� เวลาควอลิฟายออกมาเร็วกว่าคู่แข่งประมาณวินาทีกว่า ทั้งๆ ที่รถ ทุกคันสเป็กเดียวกัน และเมื่อผ่านการตรวจสอบ ทุกอย่างใส ไม่มี อะไรแตกต่างๆ ฝีมอื ล้วนๆ และเมือ่ ถึงวันแข่ง พอสตาร์ทออกไปได้ หลุดโค้งแรก ต้อ บวริสร์ ก็นำ�แบบยาวๆ ม้วนเดียวจบ ปล่อยให้ คู่แข่งคนอื่นๆ ขับเคี่ยวกันแบบเรื่อยๆ ขับกันเรียบร้อยสุดๆ แต่ ก็มีไฮไลต์เล็กๆ กับรถ 3K Battery ที่ยัดโค้ง S มาแรงไปนิด สะบัดหมุนในโค้ง S แต่กไ็ ม่เป็นอะไรมาก จนสุดท้ายจบการแข่งขัน อันดับ 1-5 เรียงตามลำ �ดับ ต้อ บวริสร์ สวาวสุ, อวิโรจน์ ศิรนิ ทร์วรชัย, ภราดร นุชนาฎ, ธนากร บุตรตะวงศ์ และเกียรติพงษ์ เธียรประยูร Race 4 “อีกครั้งกับ ต้อ บวริสร์...ไร้คู่แข่ง” การแข่งขันในสนามที่ 4 งานนี้มีนักแข่งแสนขยัน ปุ๊ก RPII พิพัฒน์ เพ็ชรรัตน์ แข่งวันเสาร์เสร็จ ตีรถกลับมาสนามคลอง 5 เพื่อควบรถแดร็ก วันอาทิตย์ก็กลับมาแข่งในสนามที่ 4 “ตัวจริง... ขยันสุด” และในสนามที่ 4 นี้คนที่ยืนหัว เพราะเอาผลจากสนาม 3 มาจัดกริดสตาร์ท และเมื่อไฟสตาร์ทดับ ความมันส์ก็เริ่มขึ้น แต่ไม่ใช่กับคันนำ�อย่างนายต้อ เพราะออกตัวได้ดีและนำ�แบบยาว เหมือนเดิม แต่สนามนีเ้ หนือ่ ยหน่อยเพราะมี อวิโรจน์ ศิรนิ ทร์วรชัย ตามจิก แต่ก็ไม่สามารถสยบ ต้อ บวริสร์ ลงได้ ส่วนในช่วงกลาง เรซนั้นก็มีไฮไลต์ที่นักแข่งแสนขยัน ปุ๊ก RPII พิพัฒน์ เพ็ชรรัตน์ โดนรถของ 3K เขี่ยกลางลำ�ขณะออกจากโค้ง S2 แต่ก็สามารถ แข่งต่อได้ และก็ไปจนจบการแข่งขันทั้งคู่ ครบ 10 รอบสนาม ต้อ บวริ ส ร์ ตอบรั บ สปอนเซอร์ รั บ ธงเป็ น คั น แรก ตามมาด้ ว ย อวิโรจน์ ศิรินทร์วรชัย, ภราดร นุชนาฎ, เกียรติพงษ์ เธียรประยูร และณัฐสันต์ แซ่เบ้


Motorsports Mag. Issue 08  
Motorsports Mag. Issue 08  

Motorsports Magazine Issue 08

Advertisement