Page 1

STUDIOhp

t+4792229287 / f+4723002141

/ p o s t @ S T U D I O h p . a s / h t t p : // www. S T U D I O h p. a s / o r g : N O 9 8 3 0 8 6 4 1 2 m v a

PROSJEKTLISTE 2006-2011 MARGARINFABRIKKEN BARNEHAGE/2006-2011

ROA, LUNNER KOMMUNE/2011 4 (3)

3

5 6 7

1

Utomhusplan til barnehage for ca 500 barn. Oppdragiver: Oslo Kommune OBY Ref: Prosjektleder Randi Dahl, W& K 91756286 Str. 8000 kvm Verdi 15 mill NOK Ferdigstilt 2008

2

Plan for kommunesenter, skole, rådhus og bibliotek STUDIO hp AS i samarbeid med Ctrl+N arkitekter

FURUSET FRA SENTER TIL SENTRUM/2011

Utomhusplan til barnehage for ca 450 barn. Oppdragiver: Oslo Kommune OBY. Ref: Lennart Lessnert, HENT AS 95737864. Str: 9 000 kvm. Verdi:14 mill NOK Ferdigstilt 2008

Innkjøp konkurranse i regi av Future Built. Oppdragsgiver: Oslo kommune Prosjektgruppe: Studio hp AS/ Ghilardi+Hellsten Arkitekter/CSR consulting

A

ENEBAKKVEIEN BARNEHAGE/2007-2010

B C

1 3 4

CAMPUS DE WIJNPERS LEUVEN/2010

ØVRE SKOGVEI/2011 50

45

60

30

40

2

Atelierbygg med utleieleilighet. Mulighetsstudie. Størrelse: 140 kvm Oppdragsgiver: Bjørnar Westby Verdi: ikke relevant

Krohnsminde Idret

35

Utomhusplan til hogskolecampus. Lukket konkurranse I samarbeid med MDMA Architects, Brussel. Str: 30000kvm

BACHE-GABRIELSENPLASS/2009

DURAS/2009

STUDIO hp AS invitert i konkurranse om Bache Gabrielsens plass, Holmestrand. Arrangert av Holmestrand Kommune.

Sommerhus med basseng Oppdragsgiver: Sofie Lemmens Størrelse: 210 kvm Verdi: 450 000 €

DANMARKSPLASS/2009

DE NEKKER MECHELEN/2009

Parallelloppdrag om knutepunkt Danmarksplass lokalsenter for Bergen Kommune. I samarbeid med ALT arkitektur AS.

Prekvalifisert konkurranse om utforming av svømmehall og utomhusplan ved De Nekker, Mechelen i Belgia. I samarbeid med MDMA Architects, Brussel.

DUBAI ARJAN PLAYSCAPE/2008

FURUSET KULTURPARK/2007-2009

Studie ifm. lekeområder i ny shopping mall i Arjan, Dubai Engasjert av L.E.F.T Architects, NYC. Ref: Makram El Kadi +1-917-513-7840 Str: 10 000 kvm Verdi: 3 000 000 USD

Rehabilitering av historisk park og dam i samarbeid med landskapsarkitekt Aaste Sakya Gulden. Oppdragsiver: Oslo kommune, Friluftsetaten. Ref: Prosjektleder: Hege Saxebøl Moum 97629271

HOLMESTRAND FJELLVEGGEN/2008-

ENSJØBYEN/2006-2008

Byutviklingsprosjekt: Ny vertikal forbindelseslinje. Oppdragsgiver: Holmestrand Kommune. Ref: Marianne Hjorth 3306 4177 Str: 1000 kvm

Mulighetsstudie for utvikling av knutepunkt i Ensjøbyen. Oppdragsgiver: EBY Oslo Kommune. Verdi: ikke relevant


STUDIOhp

t+4792229287 / f+4723002141

/ p o s t @ S T U D I O h p . a s / h t t p : // www. S T U D I O h p. a s / o r g : N O 9 8 3 0 8 6 4 1 2 m v a

HELENES BARNEHAGE/2006-2008

DALSKROKEN/2005-2008

Utomhusplan for barnehage. Oppdragsgiver: Omsorgsbygg Oslo KF. 770 kvm Ferdigstilt 2008

Utomhusplan for barnehage og støyskjerm mot Dalsveien. Oppdragsgiver: Oslo kommune, OBY Ref: Prosjektleder Einar Halvorsen, PTL 95185154 Verdi:1,5 mill NOK Ferdigstilt 2008

KROEPELIENS HAGE/2008

RIBBUNGGATA BOLIG/2008

Oppdragsgiver: Anne-Christine Kroepelien Ref: Anne-Christine Kroepelien 9078 8291 Verdi: ikke relevant Ferdigstilt 2008

Rehabilitering av verneverdig boligeiendom. 140 kvm (bra), 244 kvm tomt. Ref: Cristoph Wernersen 92085613 Verdi: 5 mill NOK

FLØYVEIEN BOLIG/2008

BYFORM DELOMRADE STUDIE MEKKA/2007

Boliggruppe på fjellkanten over Holmestrand Torv Oppdragsgiver: Knut Smith Verdi: 40 mill NOK Str: 6 enheter à 150 kvm

Byformstudium på delområdet Bawabah Al Shamiyah, Mekka Oppdragsgiver: Millenium Development sarl, Beirut, Libanon Ref: Jamal Abed +961-1-989-080 Verdi:100 000 000 USD

SOLBERGJORDET/2007

SJURSØYA VEST/2007

Mulighetsstudie/konsept for utbygging av nytt bærekraftig boområde for ca 300 boliger i Holmestrand. Verdi: ca 500 mill Ref: Per Ole Møystad mob 9223 9991

Oppdragsgiver: Oslo Kommune. Oslo Havn I samarbeid med NAV arkitekter AS Ref: Inger Margrethe Evensen 23492662 Verdi:15 mill. NOK

BOATLINE LEBANON 2006

ELVEGÅRDEN PRIVAT OG OFFENTLIG ROM /2006-

Unsolicited proposal for a high speed boat service linking the coastal cities of Lebanon. R&D team: STUDIO hp AS, Millennium Development sarl, SETs, Norwegian University of Science and Technology, ElHub. Client: NA

Utomhusplan for Elvegården, i Ålgård kommune. Oppdragsgiver: Elvegården Invest AS. Ref: Jarle Oftedal 932 41 600 Verdi: 15 mill NOK

HERADSHUSET/2006

PONTOPIDDAN BARNEHAGE/2006

Skisseprosjekt av utomhusplan for Heradshuset i Kleppe, Oppdragsgiver: Kleppelundsveien AS Ref: 51 66 99 73

Utomhusplan til barnehage 150 barn Oppdragsgiver: Oslo Kommune Ref_Prosjektleder: Einar Halvorsen, PTL 95185154 Verdi_3 mill NOK Ferdigstilt 2007

GJESTENKVARTALET/2006

KALDNES BRO TØNSBERG/2002

Prosjektering av bolig- og næringbygg på branntomt i Gjestenkvartalet, Holmestrand. Oppdragsgiver: Kirkegata 17 AS Ref: oppdragsgiver har solgt prosjektet Verdi: 45 mill NOK

Inbudt konkurranse. 2. plass HP landskap var rådgivere sammen med Buro Happold Consulting Engineers for Nielsen Møystad Arkitektur AS. Str: ikke relevant Oppdragsgiver: Kaldnes byutvikling AS Ref: Arve Nyhus +47 9718 2770 Verdi: ikke relevant


MARGARINFABRIKKEN KINDERGARTEN The Margarinfabrikken Kindergarten project began with the brief of creating a safe playground for 500 children that is also robust enough to serve as public space in the evenings and on weekends. Originally a simple idea, the project culminated into a complex collaboration between a multiplicity of public parties and professional consultants.

“1 playground for 500 children is more complex than 5 playgrounds for 100 children” To meet the minimum requirement of 12m2 of outdoor space per child within a limited site of 8000m2, the concept was to remodel the landscape and introduce an artificial topography. This expanded the horizontal plane with inclined surfaces, opening up the playground’s potential to a wider array of movements and activities. These outdoor areas become an everyday meeting place for both the children and their parents.

1-5 6 7 8 9

Nærområder Skolegård og samlingsplass Kjøkkenhage Oppdagelsesferd Sport

10 11 12 13 14 15

Natursti Labyrint Byen Hus og hage Ørken Adkomstplass

After school hours and on weekends, the play areas of are open to public appropriation, forming a fusion between a kindergarten, an urban park, and a space for skateboarders and parkour traceurs. Client: Municipal Undertaking for Social Service Buildings, Play Space and Public Space. Sagene, Oslo Size: 8000m2 År: 2007- 2011

MARGARINFABRIKKEN KINDERGARTEN

studiohp project list  
studiohp project list  

2006-2011 project list

Advertisement