Page 30

huisstijlhandboek gemeente vlagtwedde | brochures en flyers

Overig drukwerk brochures Algemene brochure en een brochure

Welkom

Cultuurhistorie In de gemeente Vlagtwedde

in de gemeente Vlagtwedde

op één na na op één

op één na

}

}

}}

op één na

Vlagtwedde, mooistegemeente. gemeente. Vlagtwedde, de de mooiste

Vlagtwedde, de mooiste gemeente.

vlagtwedde.nl

in de gemeente

vlagtwedde.nl

over cultuurhistorie

Vlagtwedde, de mooiste gemeente.

brochures

Trouwen in de gemeente Vlagtwedde

vlagtwedde.nl

Landschap

Spread uit het

Westerwolde, het aloude ‘essenlandschap’ wordt tot op

feitelijk twee beekdalen, waarbij het beekdal van

de dag van vandaag bepaald door het contrast tussen het

de Ruiten Aa de ruggengraat van de bewonings-

‘oude’ (de essen en de meedgronden; het beekdal van

geschiedenis vormde. De boorden van de Ruiten Aa

de Ruiten Aa) en het ‘nieuwe’(veenkoloniale) landschap.

werden al sinds de prehistorie bewoond. De driehoek

Op oude kaarten is goed te zien dat de structuur van

Wedde-Onstwedde-Vlagtwedde vormt de oudste kern

het gebied werd bepaald door twee zandruggen die

van het gebied. Samen met de gebiedscommissie

eigendoms- en beheersverban-

ingesloten lagen door uitgestrekte venen: het Oostermoer

Westerwolde zet de gemeente zich in om het oude

den van plaatselijke boeren. Het

en het Bourtanger Moor. De twee zandruggen vormden

beeklandschap van de Ruiten Aa te herstellen.

Essenlandschap Sinds de Middeleeuwen werden

binnenwerk van

de Westerwoldse kerspelen verdeeld in zogenaamde‘boermarken’, gemeenschappelijke

essenlandschap van Westerwolde

brochure.

bouwstructuur, die gebaseerd was op de drieslag ‘es-mee-veld’. Intensieve akkerbouw vond plaats op de essen, die door de eeuwenlange potstal bemesting vermengd met plaggen een steeds rondere vorm hadden gekregen. De meedgronden waren de laaggelegen graslanden in het beekdal, bestemd als hooiland en weidegrond voor het rundvee. De velden waren de

op één na

}

uitgestrekte venen, die nu grotendeels waren opgedroogd

Vlagtwedde, de mooiste gemeente.

en in heidevelden waren veranderd. Hier werden de schaapskudden door de schepers bijeen gehouden.

De brochure ‘trouwen in de gemeente Vlagtwedde’

30

6

gemeente vlagtwedde | wonen & leven

de algemene

werd in hoge mate bepaald door deze maatschappelijke land-

7

Gemeente Vlagtwedde huisstijlhandboek  
Gemeente Vlagtwedde huisstijlhandboek