Page 1

���������� ������

������������������������������


desire to look further................................................................................................................................................


Waarom dod. Bij studio dod. werken we vanuit drie grondbeginselen: wat wij bouwen moet functioneel zijn, ontwikkeld zijn vanuit duurzame principes en tegelijkertijd al je zinnen prikkelen. Die drie uitgangspunten verenigen lijkt vaak een onmogelijke opgave. Maar juist daarin schuilt de kracht van studio dod.. Architectuur met een stevige basis. Met diepe wortels. Omdat daaruit de mooiste ideeën groeien.

‘De uitdaging zit in het vinden van balans in. functionaliteit, degelijkheid en schoonheid.’

De thema’s van dod. Mensen zijn de gebruikers van onze gebouwen en staan centraal in het ontwerpproces. De unieke vraag van iedere opdrachtgever wordt als uitgangspunt genomen. Wij werken graag rechtstreeks samen met eindgebruikers om tot functionele en prachtige gebouwen te komen. Duurzaamheid hanteren wij in ruime zin: Naast ecologische waarden kijken wij naar: Flexibiliteit in gebruik, duurzaamheid van het casco, esthetische duurzaamheid en de mogelijkheid tot herbestemming. Functie en techniek komen tot uitdrukking in één heldere architectonische expressie. Technische aspecten worden op een zodanige manier geïntegreerd dat deze expressie wordt versterkt. Detaillering en materiaalgebruik spelen een belangrijke rol bij de uitwerking van onze ontwerpen. Wij verkennen toepassingen van nieuwe (en oude) materialen en dragen zorg voor verfijnde details binnen het krachtenveld van regelgeving en kwaliteitsnormen. Hoogwaardige installaties ondersteunen het ontwerp en brengen balans tussen comfort en energiezuinigheid. In projecten wordt het gebruik van duurzame energiebronnen onderzocht.

........................................................................................................................................................................................................................


desire for a listening ear......................................................................................................................................


Wie is dod. Studio dod. is een toegankelijk en veelvuldig buro voor de vertaling van uw wensen in een ruimtelijk ontwerp. Een buro waar uw ideeĂŤn centraal staan. Ondanks ons jonge bestaan hebben wij een stevige basis van referenties en contacten met adviserende en uitvoerende partijen. Onze referenties bestrijken de gebieden stedenbouw, woningbouw, industrie, interieur en vooral architectuur. Studio dod. staat voor kennis, vaardigheid en vooral een eigenzinnige no nonsense-mentaliteit. Esthetiek en functionaliteit zijn bij Studio dod. onlosmakend aaneengeklonken. Het buro ontwerpt omgevingen voor mensen, geen monumenten voor de architect. Studio dod. beheerst als geen ander de complexiteit achter de eenvoud. Het buro hanteert een integrale ontwerpmethodiek waarin materialen voor verschillende functies tegelijkertijd worden gebruikt. Uiteenlopende aspecten als ruimtelijke vormgeving, constructie en installaties worden zo tot een geheel gesmeed.

Studio dod. is onderdeel van vastgoedontwikkelings-organisatie Care Estate Bijgaande vind u een selectie van werken ontworpen in opdracht van Veldhoven en partners te Lisse. De selectie is gebazeerd op diversiteit, kwaliteit. Hiermee willen wij u een beeld geven van onze ervaring en kunnen. Voor een uitgebreider beeld kunt u ten alle tijden contact met ons opnemen

...........................................................................................................................................................................................................................


desires to live.....................


50 0

Rietgedekte villla te lisse Fam. Hijkoop

7700 +

STRUKTIE

LKON B.K. STAA

00 16

HE 140 A

133

- 1660 H E 140 A

84 85

33 75

200,1

N

18

50

B.K. KOZIJ

6945 +

5 - 2184 80 x 80 x

2184

7545 +

N O.K. KOZIJ

MM 46 x 146

HE 140 A

60

18

50

133

1500

STRUKTIE

ON . STAALK 5250 + O.K

o

MUURPLA

9 MM AT 71 x 21 760

RDIEPING

ERVE .K. ZOLD .K 5445 + B

760

1520

5115 +

M 46 x 146

20 MM LAT 20 x MM 320 71 x 196 NDBALK POUWBLAD TEGEN RA K BINNENS BEVESTIGD TSELWER 1.250 MM D AAN ME TEK: H. O.H. ± VERANKER MM MM DAKOVERS 1 6 17 19 x LK 71 x OSSEN 46 RA ND BA N RANTI KL AALDELE NDBALKME RANTI KR TEGEN RA 12 MM ME KLOSSEN TU SS EN P TRIPLEX 20 MM WB KNELDEEL

450

DO

INDEN

/WOLFSE

L KOPGEVE ORSNEDE

5 - 1105 80 x 80 x

20

14,8

45

1250

MERANTI

N B.K. KOZIJ

o

24 0

N . KLOSSE 3300 + O.K

10 o

SVLOER

ING . VERDIEP 2800 + B.K

850

. KOZIJN 3650 + O.K

MM . ± 1.000 MM H. O.H 46 x 121 ERD) KLOSSEN (GEPROFILE D) MERANTI TRIPLEX ER P ILE WB OF 20 MM MM (GEPR BOEIDEEL 35 x 100 MERANTI MM KRAALLAT 20 x 100 LEN DE I : MERANT OEMENBAK BO DE M BL

- 1660 HE 140 A

IE NSTRUKT RSLAGKO E D N O N E E N T STALE SCHOORS VANGEN T.B.V. OP

500

250

750

desires to live.........................................................................................................................................................................


30 TENGELS MM N 25 x 35 PANLATTE MM RIET KING 200 DAKBEDEK

16

00

EEN

ORST AT SCHO

ONDERPLA

00

84 85

APEL: DAK DAKK x 146 MM ,5 SPOREN 46 DAKPLAAT Rc = 2,5 x 60 MM RDE REGELS 30 GEISOLEE 80 GRS DAKPLAAT DE FOLIE N OP RIBBE MPREMMEN DA EEN BEN OVER RIB MM 35 N 25 x KKAPEL: PANLATTE N HET DA RECHTS VA LINKS- EN WANGEN TEN VOORZIJDE GYPROCPLA LATIE SO 46 x 67 MM K-I + 10 MM DE ERK LY REGELW ENDE FOLIE ORLATENDE FOLIE 60 MM PO 60 MM GELWERK DAMPREMM DO ERK 20 x DE DAMP LW NENZIJDE TUSSEN RE EN GE BIN ER RE K RK ER N OP GELW E WATE GSCHROTE TEGEN RE BUITENZIJD SPONNIN GELWERK MERANTI TRIPLEX P MM WB TEGEN RE 12 MM WANGEN ELDEEL 20 VOORZIJDE K EEN KN KOVERSTE LANGS DA

18

6000

TE 50 M2

610 610 18

196

= 600 0 x 10 - L L 100 x 10

. KOZIJN 3905 + O.K

760

500 MM MM H. O.H 71 x 171 KLOSSEN

2400

5250 +

10 - 1500 ) BLAD 09 00.8 61 HP G NIN KE ( ZIE TE IN SPOUW 0x L 200x10

1305

5250 +

VERDIEPING

. PLAFOND 5200 + O.K

30

610 610

50

N B.K. KOZIJ

19

19 MM MM LATEN DIK .O.H. 610 D VLOERP MM H.O PLYWOO 71 x 196 BALKLAAG HOUTEN

645

VERSTEK DE DAKO DOORSNE RECHTS L LINKS/ KOPGEVE

245

5210 +

610 610

610

20

TEK: VERANKER DAKOVERS 196 MM LK 71 x KLOSSE RA ND BA MERANTI NDBALK RANTI TEGEN RA 12 MM ME N SE OS KL TU SS EN TRIPLEX P WB 20 MM KNELDEEL

RDIEPING

VE . ZOLDER 5445 + B.K

645

610

610

20 MM LAT 20 x

450

320

50

er 2.1 - Zold BERGRUIM

MERANTI

6014,8

16

3355

16

00

± 275

. 7700 + O.K

760

1520

45

2530 +

28 M2

MM ERKING 50 220 MM VLOERAFW LOER DIK ATBETONV BREEDPLA

MM 71 x 171

11 0

RANDBALK

SVLOER

20 MM LAT 20 x MERANTI R = 39 0

IEPING O.K. VERD

2215 +

N B.K. KOZIJ

11 0 390

MM

SRUIMTE

SVLOER

ING . VERDIEP 2800 + B.K

14,8

11 0

VERBLIJF

2 TE: 13 M

1850 +

AG O.K. ROLLA

BOOG

750

390

250

x 100 x 5 LOM 100 BETON STALEN KO

VERBLIJF

SRUIMT

2530

750

2000

250

250

500

kamer n o o W 0.7 E: 50 M2

250

390

500

11 0 11 0

2000

o

390

pkamer 1 1.4 - Slaa

45

11 0

2400

BADRUIM

MM 46 x 146

110 5

r

kame 1.3 - Bad

KERS ø PLAATAN .V. MUUR TEK: NKERD D.M 0 MM DAKOVERS MM VERA H.O.H. 50 71 x 219 x 67 MM RANDBALK VLOER 46 TIE R LA DE ISO ON K LYDEK LDELEN REGELWER 60 MM PO NTI KRAA GELWERK MM MERA TUSSEN RE RSTEK 12 E DAKOVE TRIPLEX ONDERZIJD MM WBP 20 EEL KNELD

12

LAAG DE DRUK HAAK) IN 0 MM (MET , H.O.H. 75 1000 MM MM, LANG

500 +

N O.K. KOZIJ

PEIL = 0 390 -

ER

BETONVLO

EEDPLAAT

VAN DE BR

TEK: DAKOVERS MM H.O 71 x 221 x 67 MM RANDBALK VLOER 46 L K ONDER LYDEK ISO REGELWER 60 MM PO MERAN GELWERK K 12 MM TE TUSSEN RE RS VE E DAKO ONDERZIJD P TRIPLEX 20 MM WB KNELDEEL

K

VERSTE DE DAKO DOORSNE VIDE / ORDEUR T.P.V. VO

ER

DVLO NE GRON B.K. BEGA

ERING O.K. FUND

...........................................................................................................................................................................................................................


391

120

DRSN. A-

A

500

345

LD

1401

X

114

279

345

ER

ASAFV

1930

GASAA

650

COMBI OVEN

3604

984 951

2.

650

VRIESK

AST /

OER

NSLUIT

KOELK

214 274

100

M ER K

5.

1400

STALE

980

0.6 Ga ng VE

N KOLO

M 150 x 150 x8

RKEER

SRUIM

3004

M ER K

0.5 Ee tkeu

ken VERBL IJFSRU IMTE: 25.0

TE: 5.0 0M

129 1 96

M ER K

131 11

G.

4 80

0 M2

3750

1483 1034

OPEN HAARD

HWA

1100 383

X M ER K

B.

1034 880

X

4000

345

X

DRSN. B-

B

3655

858

4250

2847

KZST DIK 12 0

1500

X

655

BOX

3172

780 225 15 0

345

1000

M ER K

E.

780

2001

UIMT

650

750

4

2001

697

B ER G R

980

TH

AST

690

984

0.7 Bij k

ING T.B .V. CV

KAST

BOILER 120

1461

G

ROOKG

1034

1100

KZST DIK 15 0 VOEDIN G ZON WERIN

TH

196

VERBL amer IJFSRU IMTE: 43.90 M2 36

VERKE ERSRU IMTE: PEIL = 11.50 0 M2

2.

X

M V 948

2221

796

CV

300

984

0.1 Ha l

M ER K

B

120 225

E: 1.6 0 M2 2230

955

KZST DIK 12 0

100

3346

RUIMT

30

4147

MV

M ER K

KPN

0.4 W oonk

NG) 450

214

125 15 0

1491

CAI

G (VER DIEPI

J.

M ER K

VONK ONTST EKING

100

ING 999

TOILET

CAI 100

LEIDIN

1

KZST DIK 12 0

0.3 To ilet

D. 920

STAND

2837

GASAA NSLUIT ING T.B KOOK PLAAT .V

1055

ø 110

VOEDIN G ZON WER

C. M ER K

80

8000

M HE 1 40 A

100

J.

VAAT WASS

934

1596

3164

3041

BEL

1771

120

N KOLO

DRSN. T.P.V. KEUKE N

1034

M ER K

KZST DIK 12 0

M ER K

BEL

ETERR st UIMTE : 0,5 M 2

3164

120

STALE

300

STE 20 MM

HWA

OPTRED E AANTRE TRAP = 18 5 MM DE TRA P = 22 0 MM

DRSN. T.P.V. BALKO N

DRSN. B-

A.

1149

LD

DTS LA AG RE LIEFDOR HOOG TEVERS PEL: CHIL TE N HOOG

100

BOX

M ER K

CV KET EL

KZST DIK 12 0

7250

4220

LUIFEL

3.

ERING

M ER K

VOEDIN G ZON W

500

120 225 10010 0

X

BOX

120

OBE

Fam. Ruigrok

3300

2525

B.

182

879

100

Jaren 30 woning de Zilk

M ER K

0.2 - M eterka M

HWA

GARDER

345

1034

274

BOX

4250

1187

desires to live.........................................................................................................................................................................


325

724

200 LD

300

VENTIL AT Co2 RO IE OSTER ISCH VERZIN KT 2 x L 50 x 50 x 5 TH ERM

2500

3875

2906

3224

3350

7900

1034

VENTIL AT Co2 RO IE OSTER

2045

100

7242

120 12 5

HWA

VOEDIN G DEU R

E E

KAST

WASM

ACHIN

30'

KOEPEL

M2

g

2 x L 5

M ER K

954

0.8 St ud

LICHT

MV

3450

ie/hob VERBL by IJFSRU IMTE: 13.30 M2

KOEPEL

30'

2376

106

30'

964

3675

KPN

1.

DATA

M ER K

KPN DATA

H. 100

I.

9575

4000

160 A 125

M ER K

LD

1165

100

HWA

100

M ER K

/Bergin

: 69.5 0

325

2245

M2

UIMTE

VENTIL AT Co2 RO IE OSTER

10010 0100

VRIEZER

B ER G R LICHT

VRIEZER

2245

0.9 Ga rage

30'

2366

ROGER

DROGER

WASD

1.

1930

KAST

100

WASM

ACHIN

keuke n/

Bergin TE: 7.6 g 0 M2

VENTIL AT Co2 RO IE OST

2045

M ER K

J. M ER K

2001 325 1832

J.

160 A

10012 5

HWA

3675

...........................................................................................................................................................................................................................


HE

Notaris woning Lisserbroek 35

15

Fam. Hogeveen

192 18

100

125

740

82 280

463

3704 + B.K. GOOT

GOOTDEEL EEL 35 x 50 MM LANGS MOEIDEEL EEN MARANTI KRAALD RANDAFWERKING + GOOT ZINK

101

2142

100

900

UITVOEREN TER VLOERAFWERKING 100 MM CEMENTPLEIS 100

2096

100

O.S.

649

100

3060 + O.K. VERDIEPINGSVLOER260

2700+ O.K. VERDIEPINGSVLOER HE 140 A

205

O.S.

2387+ B.K. KOZIJN MERK A

0.5 Eetkamer

0.1 Hal

VERBLIJFSRUIMTE: 26.50 M2

2434

VERKEERSRUIMTE: 5.70 M2 PEIL = 0

80 114

4080

231

100

VLOEROPBOUW: B.K. RUWE VLOER = 100 KANAALPLAATVLOER DIK 260 MM ELBLADEN UITVOEREN VOLGENS BIJBEHORENDE MOD TER VLOERAFWERKING 100 MM CEMENTPLEIS

PEIL = 0 B.K. BEGANE GRONDVLOER

O.S.

1 Ø 12 PER PLAATNAAD OF 2 Ø 12 PER HAMERKOP

360 - O.K. BEGANE GRONDVOER

desires to live.........................................................................................................................................................................


15 35

DAKOVERSTEK: TEGEN HSB - WAND REGELWERK 46 x 67 MM H.O.H. 500 MM R GEPROFILEERD GOOTDEEL 15 MM WBP WESTERN RED CEDA EEL 35 x 50 MM LANGS MOEIDEEL EEN MARANTI KRAALD RANDAFWERKING + GOOT ZINK

O.S.

240 120

260

25

PEIL = 0

K/W SPOU WMU URIS OLAT IE Rc = 3.50 M2

HE 140 A

65 -

ROLLAAG

92

25

40 25 25 14 92 92 92

75

18 192

200

100

2910

B.K.. TERRAS

O.S.

2387+ B.K. KOZIJN MERK D

VLOERAFSCHEIDING

BESLUIT 2003 (VOLGENS TABEL 2.14): VLOERAFSCHEIDING VOLDOET AAN BOUW - MINIMAALE HOOGTE = 1000 MM VLOER GEEN OPENINGEN BREDER DAN 10 - TOT EEN HOOGTE VAN 700 MM BOVEN 200 MM EN 700 MM BOVEN DE VLOER. - GEEN OPSTAP MOGELIJKHEID TUSSEN

LOOD +

.K. KOZIJN MERK D 33+ O .K

RS EN STRIP 60 x 6 MM BEVESTIGT MET ANKE MM 250 LANG 12 x 150 x 150 HOEKLIJN

O.S.

240 120

33

RS EN STRIP 60 x 6 MM BEVESTIGT MET ANKE HOEKLIJN 150 x 150 x 12 LANG 250 MM

75

LOODLAT

114 80

325

200

181

4020

VLOEROPBOUW: .K. RUWE VLOER = 210 B .K 0 MM 150 ER DIK 15 T KANAALPLAATVLO RENDE MODELBLADEN 4675 EHO TAPE UITVOEREN VOLGENS BIJB OVERLAPPEN KLEVEN MET TWEEZIJDIG LEEN FOLIE, TYPE 200, LOSGELEGD, DE DAMPREMMENDE LAAG, 1 LAAG POLYETHY 00 M2 K/W R) DIK 100 MM Rc= 4.0 (MWR), EN ONBEKLEED DRUKVAST STEENWOL ISOLATIEPLATEN, TER OP AFSCHOT VLOERAFWERKING 50 MM CEMENTPLEIS TERRAS TEGELS

925

2354

2700

1133+

HE 140 A

KOPSLEUF 2 M12 PER PLAATNAAD LANG 1200 IN

ROLLAAG

HE 360 B

O.S.

673 60

4970

225

...........................................................................................................................................................................................................................


M

3000

er 650

3.

325

MERK

0.1 - H al

22

100

0 .2 - M eterka st

RA

(G

10 50

Fam. Pennings

5o

0.11 Badkam

)

N DE

=

Landelijke villa te Noordwijkerhout

0

R

984

10

MERK

2350

791

3. 984

R = 50 10

B.

1034

MERK 520

1775

100 125

SPRAM

EXBET

ON

3.

MET

1325

4200

MERK

3050

ø 70 x 8. 0 VOLST ORTEN

100

780

KALKZ

2016

0.10 Slaapk amer 0 1

19

MERK

B.

0.3 - T oilet

2016 1034

MERK

J.

N IS C H

E VEN TILA

TIE

125 10 0

ON

MECHA

125 10 0

520

125

A.

MERK

EXBET

1000

RK

SPRAM

100

ME

ø 70 x 8. 0 VOLST ORTEN MET

T

100

780

85

3.

ANDS

desires to live.........................................................................................................................................................................


ATIE 905

E

150

WASM

2574

A C H IN

0

DOUCH

E

WASD

ROGER

100

100

2796

2230

MERK

4.

100 12 5

4000

100

0.8 - B ijkeuke n

1700

E VEN TIL

100

MERK V E N T IL

8000 A T IE

4000

g

I2.

0.9 - G arage/ Bergin

5550

KEN d = 150

884

GBLOK

420

884

I.

VELLIN

MERK

TEEN

N IS C H

2906

MECHA

...........................................................................................................................................................................................................................


STALE N KOL OM 70 (ROND x 70 x O M GO 7 MM ED AFP URREN !!!!!)

���

D. ���

Moderne villa te Noordwijkerhout Fam. v. Dam

0.7 - B ijkeuke

n

0.6 - E etkeuk en VERBLIJ FSRU

���

BERGRU IMTE: 6 . 0 0 M2

C.

IMTE: 2 4.00 M 2

����

BESTA ANDE KEUKEN HERPL INRICHT AATSE ING N DOO R OPD RACHT GEV

���

����

����

���

CV KETEL

1.

WASMA CHINE

����

0.6.1 Bergka BERGRU st IMTE: 3 .00 M 2

���

2. ��

HWA ø 80

KEUKE N IN R IC H T IN G DOOR LEVERE OPDRA N + PL CHTGE AATSE VER !! N !

�� � �

����

��

ER !!!

����

desires to live.........................................................................................................................................................................


���� ���

30 o

����

1.

VAN S CHAIK WENTE TYPE: LTRAP SPILTR AP SPH O 190 0 MET KNIE (2 x)

����

���

���

���

0.3 - T oilet TOILET RUIMT

200 D IK T E :

����

WAND

���

0 .2 - M eterkas t METER RUIMTE : 0.50 ���

1.

M2

A. EG MET OPDRA CH

TGEVE

���

���

3 x NIS : 400 x 500 M MAATV M: O E R IN G IN OVE RL

R !!!

���

���

���

���

���

���

����

1.

���

DOUCH E

EASYD RAIN

���

���

����

E: 7.50 M2

KAST

0.8 - S laapkam VERB er LIJFSRU IMTE: 1 3.50 M 2

����

0.9 - B adkame r B A DR U IMT

����

����

LICHTK OEPEL ����

���

E: 1. 4 0 M2

���

����

M2

���

J.

���

VERKE ERSRUIM TE: 10. PEIL = 00 0

���

0.1 - H al

B

...........................................................................................................................................................................................................................


STALE N KOL OM 70 (ROND x 70 x O M GO 7 MM ED AFP URREN !!!!!)

���

D. ���

Jaren 30 villa te Noordwijkerhout Fam. van der Burg

0.7 - B ijkeuke

n

0.6 - E etkeuk en VERBLIJ FSRU

���

BERGRU IMTE: 6 . 0 0 M2

C.

IMTE: 2 4.00 M 2

����

BESTA ANDE KEUKEN HERPL INRICHT AATSE ING N DOO R OPD RACHT GEV

���

����

����

���

CV KETEL

1.

WASMA CHINE

����

0.6.1 Bergka BERGRU st IMTE: 3 .00 M 2

���

2. ��

HWA ø 80

KEUKE N IN R IC H T IN G DOOR LEVERE OPDRA N + PL CHTGE AATSE VER !! N !

�� � �

����

��

ER !!!

����

desires to live.........................................................................................................................................................................


���� ���

30 o

����

1.

VAN S CHAIK WENTE TYPE: LTRAP SPILTR AP SPH O 190 0 MET KNIE (2 x)

����

���

���

���

0.3 - T oilet TOILET RUIMT

200 D IK T E :

����

WAND

���

0 .2 - M eterkas t METER RUIMTE : 0.50 ���

1.

M2

A. EG MET OPDRA CH

TGEVE

���

���

3 x NIS : 400 x 500 M MAATV M: O E R IN G IN OVE RL

R !!!

���

���

���

���

���

���

����

1.

���

DOUCH E

EASYD RAIN

���

���

����

E: 7.50 M2

KAST

0.8 - S laapkam VERB er LIJFSRU IMTE: 1 3.50 M 2

����

0.9 - B adkame r B A DR U IMT

����

����

LICHTK OEPEL ����

���

E: 1. 4 0 M2

���

����

M2

���

J.

���

VERKE ERSRUIM TE: 10. PEIL = 00 0

���

0.1 - H al

B

...........................................................................................................................................................................................................................


STALE N KOL OM 70 (ROND x 70 x O M GO 7 MM ED AFP URREN !!!!!)

���

D. ���

2 villa’s te Hoofddorp Veldhoven en partners

0.7 - B ijkeuke

n

0.6 - E etkeuk en VERBLIJ FSRU

���

BERGRU IMTE: 6 . 0 0 M2

C.

IMTE: 2 4.00 M 2

����

BESTA ANDE KEUKEN HERPL INRICHT AATSE ING N DOO R OPD RACHT GEV

���

����

����

���

CV KETEL

1.

WASMA CHINE

����

0.6.1 Bergka BERGRU st IMTE: 3 .00 M 2

���

2. ��

HWA ø 80

KEUKE N IN R IC H T IN G DOOR LEVERE OPDRA N + PL CHTGE AATSE VER !! N !

�� � �

����

��

ER !!!

����

desires to live.........................................................................................................................................................................


���� ���

30 o

����

1.

VAN S CHAIK WENTE TYPE: LTRAP SPILTR AP SPH O 190 0 MET KNIE (2 x)

����

���

���

���

0.3 - T oilet TOILET RUIMT

200 D IK T E :

����

WAND

���

0 .2 - M eterkas t METER RUIMTE : 0.50 ���

1.

M2

A. EG MET OPDRA CH

TGEVE

���

���

3 x NIS : 400 x 500 M MAATV M: O E R IN G IN OVE RL

R !!!

���

���

���

���

���

���

����

1.

���

DOUCH E

EASYD RAIN

���

���

����

E: 7.50 M2

KAST

0.8 - S laapkam VERB er LIJFSRU IMTE: 1 3.50 M 2

����

0.9 - B adkame r B A DR U IMT

����

����

LICHTK OEPEL ����

���

E: 1. 4 0 M2

���

����

M2

���

J.

���

VERKE ERSRUIM TE: 10. PEIL = 00 0

���

0.1 - H al

B

...........................................................................................................................................................................................................................


70

325

desires to live......................................................................................................................................................................... 200

3224

3875

1034

2045

6108

LD

300

7900 7242

ENTIL ATIE ROOS TER

100

HE 1 60 A

2 x L 50 x 50 x 5 TH ER

2500

MISC

H VE RZ

2906

INKT

3350

724

VENT ILAT IE Co2 ROOS TER

HWA

125 120

V 2045

uken /B e

rging

WAS

MAC

HINE

1930

VOED ING D EUR

KAST KAST

WAS

DROG

ER

DROG ER

2245

VRIE ZER

0.9 G ara

30'

LICH

B ER G RU T KOE

IMTE

P EL

ge/B

e

rging : 69.5 0 M2

0.8 S tu

die/h VERB L IJ o F b SRUIM b y TE: 1 3.30 M2

2245

1061 1410 6

964

3675

30'

MERK

1.

MV

2376

30'

3450

LICH

T KOE

VENT ILAT IE Co2 ROOS TER

7.60 M2

MAC

HINE

100

WAS

2366

954

30'

MERK

1.

V E N T ILAT IE Co2 ROOS TER

MISC 2 x L 50 x 50 x 5 TH ER

P EL

DATA

MERK H.

KPN

120

100

DATA

HWA MERK

I.

9575

LD

MERK

2001

325

J. MERK

4000

1165

HE 1 60 A

100

100

Fam Mens

Amerikaanse villa te Engel gem. Lisse J.


X BOX

VOED ING Z O

500

X

KZST DIK 1 20

NWE RIN

G

3164

BOX

BALK

ON

3041

LD

DRSN .A

-A

A.

DTS LA AG RE HOO LIEFD GTEV ORP ERSC HIL TE EL: N HO OGSTE

BEL

120

80

C.

1055

KZST DIK 1 20

ø 11 0 ST AN

DLEID

1771

EN K

OLOM

HE

140 A

120

D. 100

ING (V ER

0.4 W

oonk VERB am L IJ F e S RUIM r TE: 4 3.90 M2

U

KZST DIK 1 VOED 50 ING

2221

LUIFE

L

LD

1149

20 M

300

M

120

2

4220

KEUK

EN

120

VRIE

650

SKAS

0.5 E e

E. 225

X

100

7250

J.

796

CV TH ROOK GASA

1034

GASA

AN

FVOE R

0.7 B ijk

B ER G

RUIM

TE

650

MERK

5. 980

VER

KEER SRUIM TE

: 5.0 0M

2

G.

MERK

2

150

BOX

1400

EN K

0.6 G ang

150 x8

3004

tkeu VERB ken LIJ F S R UIMT E: 25 .00 M

MERK

780

1483

KZST DIK 1 20

1034 858

345

X

HWA

3750

OPEN HAA

3172

1000

OLOM 150 x

750

780

4 MERK

129 196

RD

4250

1100 383

MERK

X

B.

1500

1034

2847

655

100

980

T/ K

STAL

697 2001

100

2837

MERK

3604

951

2.

OELK AST TH

984

690

SLUIT ING T .B.V. CV

KAST

COM BI OV EN

650

984

MERK

RING

MV

KZST DIK 1 20

0.1 H a

l VERK E E R SRUIM PEIL TE: 1 =0 1.50 M

279

ZONW E

1461

2001

DRSN . T.P . V.

J.

t

M V 948

114

3630

-B

MERK

KZST DIK 1 20

DIEP

0.3 T oile

TOIL ETR

IMTE :

955

CAI CAI

150

KPN

DRSN .B

214

4147

ING)

450

STAL

MERK

920

125

1491

X

984

2. MERK

999

1750

2230

E EROB GARD

214

1100

8000

E VOED ING Z ONW

182

3346

BOIL ER

300

MERK

120

1401 500 MERK

BEL

934

0.2 M

RING

1034

HWA

OPTR EDE TRAP AAN T R = E 185 DE T RAP MM = 22 0 MM

3164

3. MERK

eterk METE ast RRUIM TE:

VAA TW

GASA ANSL UITIN KOO KPLA G T.B AT .V

VON KON TSTE KING 1930

DRSN . T.P . V.

1001 00 225 120

100 225 120

ASSE R

345

CV K ETEL

345

........................................................................................................................................................................................................................... DRSN .B

880 274

X

1858 MERK

1034

BOX

1187

X

BOX

B.

1034

-B

4250

MERK

F.

375

3655

4000


desires to live together.....................


Appartementen-complex te Lisse Proper-Stok

desires to live together...........................................................................................................................................


...........................................................................................................................................................................................................................


1034

3415

1980

/ B er n e k u jke 0.6 Bi TE: 6.20 M2

120

B ER G R

IJF VERBL

100

30'

3280

120

2800

MERK

1.

1300

DOOR

100

100

120

TRU TOILE

MERK

100

100

85 MM P =1 A R T MM DE = 220 OPTRE TRAP E D E R AANT

1100

BEL

4.

830 830

2.

670

370

2.

HAL.

B VERD.

1805

G RDIEPIN G (VE LEIDIN

1650

l 2 0.1 HaSRUIMTE: 5.60 M ER

VERKE

0 PEIL = C

1700

BUIT.

)

A.

984

966 634

2800

MERK

670

MERK

LD

MERK

N

DEURE

1486

ilet 0.3 To IMTE: 1.50 M2

1805

BIJ

STAND

1000

2666

1500

GANG

NDE GEOPE

20 60 1

H 250

3000

MV

120

TOR: RADIA N A M G U R B ACT COMP

30'

0 DIK 12 KZST

125

920

0 DIK 12 KZST

ging

UIM

TOR: RADIA N A M BRUG CT A P M CO

2200 2191

2250 3630

3155

euken .80 M2 k t e E 0.5 SRUIMTE: 16

964

125

W T.L. 6

20 60 1

4425

120

3155

100

2015

120

4725

1400

2750W

3892,5

MV

1110

MV

ELAAR SCHAK

B.

EL TOR: RADIA N UNIVERSE A M G U L R E B AN E ACT P COMP

2290

MERK

1215

W T.L. 6

E ACHIN WASM

1675

1000

WASD

1215

325

R VRIEZE

W T.L. 6

NDEN 3 STA ATIE -

Fam. v.an Dam

ROGER

Twee onder een kap woning te Sassenheim

ROGER

E

TIL E VEN NISCH MECHA

WASD

ACHIN

WASM

2371

STAND

desires to live together...........................................................................................................................................


n keuke 6.80 M2 t e E 5 0. TE: 1 SRUIM

0 DIK 12 KZST

30' 964

IJF VERBL

2800

30' MERK

1.

120

120

0 DIK 12 KZST

125

100

1100

4425

UIM

120

R KELAA

B ER G R

2666

A ENSCH

3155

STAND

e ken/B u e k j i 0.6 B TE: 6.20 M2

1805

MM = 185 RAP T MM E 0 D 2 OPTRE AP = 2 R T E RED AANT

2.

C 100

1700

830

ER VERKE

0 PEIL =

984

MERK

l 2 0.1 HaSRUIMTE: 5.60 M

670

2371

934

MERK

3.

ERL. UIN V TBV. T UIS 3/4 B

erkast

et 0.2 - MIMTE: 0,4 M2

984

GARD

EROBE

RU METER

0 DIK 12 KZST

570

120

EL TOR: RADIA N UNIVERSE A M L E E BRUG AN ACT P COMP

: 20 MM ORPEL ELIEFD OGSTE R O G H A N A TE DTS L SCHIL T EV ER H OOG

120

TH 0 H 150

120

830

616

2191

BEL

670

BUIT.

1805

2. MERK

4.

HAL.

A.

)

BIJ G

B VERD.

IEPING

MERK

TRU TOILE

(VERD

H 250

GANG

N

DEURE

G LEIDIN STAND ø 110

DOOR

AND DE ST EOPEN

100

1300

MERK

ilet 0.3 To IMTE: 1.50 M2

1486

3000

BEL

�����

100

2800

1500

1250

MV

LD

1000

100

125

100

3505

0 DIK 12 KZST

...........................................................................................................................................................................................................................


50 BREED 360 MM RAAMDORPEL 75/1 PR EF AB BETONNEN .K. KOZIJN NENMETSELWERK/O

15 villa appartementen te Lisse3850 +

EEN B.K. KALKZANDST

BIN

Veldhoven en partners

O.S.

LOER B.K. VERDIEPINGSV

300

3000 +

0 M2 K/W AT IE Rc gevel = 3.5 50

SP OU WM UU RIS OL

SPELING VLO ER MET 5 MM BRE EDP LAA TBE TON ELDRAGERS !!! UITSTELLEN GEV UIT KIS TEN I. V. M.

O.S.

2650 +

LOER O.K. VERDIEPINGSV

280

114

156

0.5 - Woonkamer

2650

550

VERBLIJFSRUIMTE

.4 x 3.25

55

LENGTE = 1. 0 0 M'

140

DIK 50 ST YR OC K ISOLATIE

16/M20

25 2230

100

28 140 50

40

100

100 50

CH VERZINKT UN P 200 THERMIS

200

85 -

40

100

165

BEGAN B.K. AFGEWERKTE

4 x DEMU 3010 ø 5

0+ N.A.P. Peil = 0 = 50EG ROND

60 75

L 57 x 30 AL UM INI UM REGE

200

RIP 60 x 12 (M IDD EN /E IND ) ST x 4 60 x 60 L (H OE K) MM RDELEN 28 x 140 DE BA NK IRA I VLON DIK 28 MM OP ONDERREGELS VERZINKT 200 A THERMISCH HE LK ST AL EN BA IRAI 40 x 140 MM IE STAAL-CONSTRUCT BA LK LA AG BANK

770

1085

D GLAS PA NE EL : GELAAG 4 MM 6 DIK TE : 4 - 0.7 PVB-HELDER LIE SOFT WHITE -FO ER LD HE KL EU R: AS GESLEPEN HO OG TE ZIJDE GL

75

BU ISL EU NIN G ø 42 (ZWART) TOF INSLAGDOP EIN DE v. v. KUNSTS L 57 x 32 AL UM INI UM REGE

85

50 = 2925 x 62.50 = 2875 + 46 = T AA NM GE LA

VERBLIJFSRUIMTE

desires to live together...........................................................................................................................................


SP OU WM UU RIS OL

0 M2 K/W AT IE Rc gevel = 3.5

3000 +

AL = 300 MM 0 MM: DIKTE TOTA VL OE RO PB OU W: DRUKLAAG DIK 23 + MM 70 DIK NV LO ER EVERANCIER BR EE DP LA AT BE TO UKTEUR VLOERENL OPGAVE KONSTR S EN LG VO G NIN WA PE PLEISTER G 50 MM CEMENT VL OE RA FW ER KIN

GEV ELL IJN

O.S. SPELING VLO ER MET 5 MM BRE EDP LAA TBE TON RAGERS !!! TELLEN GEVELD UITS M. V. I. UIT KIS TEN 181

LOER B.K. VERDIEPINGSV

METSELWERK

2645+ B .K.

KOZIJN

2650 +

LOER O.K. VERDIEPINGSV

180

����

0.1 - Hal VERKEERSRUIMTE

0+ N.A Peil = 0 = 50EG ROND BEGAN B.K. AFGEWERKTE

4 VR BLAD 11 64 1.86 1-01.8 NING ZIE TEKENING PE WA D: AN TR RS VO 4 VR BLAD 11 64 .86 G 1-01.8 FOLIE FU ND ER ING MET PENING ZIE TEKENIN + WATERKERENDE WA : MM 0 20 DIK er = 3.0 M2 K/W) vlo (Rc MM BE TO NV LO ER 0 12 P20 DIK STYREENISOLATIE GESTORT OP POLY VL

DIK 100 MM ST YR OC K ISOLATIE L SE EF WE EN BIT UM

TER MM CEMENTPLEIS OE RA FW ER KIN G 75

N.A.P. 775 -

GO RD ING EN

O.K. FUNDERING

1-01 NING ZIE TEKENING VORSTRAND: WAPE T ME 1.8 ING 1-0 ER G ND NIN FU N ZIE TEKE NPALEN: PALENPLA OP PREFAB BETO

...........................................................................................................................................................................................................................


1034

3415

1980

/ B er n e k u jke 0.6 Bi TE: 6.20 M2

120

B ER G R

120

2800

MERK

1.

1300

DOOR

100

100

120

TRU TOILE

MERK

100

100

85 MM P =1 A R T MM DE = 220 OPTRE TRAP E D E R AANT

1100

BEL

MERK

4.

830 830

2.

670

370

2.

HAL.

B VERD.

1805

IEPING RD G (VE LEIDIN

1650

l 2 0.1 HaSRUIMTE: 5.60 M ER

VERKE

0 PEIL = C

1700

BUIT.

)

A.

984

966 634

2800

N

DEURE

670

MERK

LD

MERK

STAND

1486

ilet 0.3 To IMTE: 1.50 M2

1805

BIJ

H 25

1000

2666

1500

GANG

NDE GEOPE

20 60 1

H 250

3000

MV

120

TOR: RADIA N A M G U BR ACT COMP

30'

0 DIK 12 KZST

125

TOR: RADIA N A BRUGM CT A P COM

2250 3630

3155

2200 30'

3280

KZ

0 DIK 12 KZST

ging

UIM

920

964

125

euken .80 M2 k t e E 0.5 SRUIMTE: 16 IJF VERBL

100

20 60 1

4425

120

100

W T.L. 6

120

4725

1400

2015

3892,5

EL TOR: RADIA N UNIVERSE A M G U L R E B AN E ACT P COMP

MV

1110

2750W

ELAAR SCHAK

B.

MV

2191

1675 2290

MERK

1215

W T.L. 6

E ACHIN WASM

1215

ROGER

1000

WASD

R VRIEZE

W T.L. 6

NDEN 3 STA ATIE -

Veldhoven en partners

3155

2371

desires to live together........................................................................................................................................... STAND

32

Nieuwbouw 102 woningen de Engel

ROGER

E

TIL E VEN NISCH MECHA

WASD

ACHIN

WASM


n keuke 6.80 M2 t e E 5 0. TE: 1 SRUIM

0 DIK 12 KZST

30' 964

IJF VERBL

2800

30' MERK

1.

120

120

IK 120 ZST D

125

100

1100

4425

UIM

120

R KELAA

B ER G R

2666

A ENSCH

3155

STAND

e ken/B u e k j i 0.6 B TE: 6.20 M2

1805

MM = 185 RAP T MM E 0 D 2 OPTRE AP = 2 R T E RED AANT

2.

C 100

1700

830

ER VERKE

0 PEIL =

984

MERK

l 2 0.1 HaSRUIMTE: 5.60 M

670

2371

934

MERK

3.

ERL. UIN V TBV. T UIS 3/4 B

erkast

et 0.2 - MIMTE: 0,4 M2

984

GARD

EROBE

RU METER

0 DIK 12 KZST

570

120

EL TOR: RADIA N UNIVERSE A M L E E BRUG AN ACT P COMP

: 20 MM ORPEL ELIEFD OGSTE R O G H A N A TE DTS L SCHIL T EV ER H OOG

120

TH 0 H 150

120

830

616

2191

BEL

670

BUIT.

1805

2. MERK

4.

HAL.

A.

)

BIJ G

B VERD.

IEPING

MERK

TRU TOILE

(VERD

50

GANG

N

DEURE

G LEIDIN STAND ø 110

DOOR

AND DE ST EOPEN

100

1300

MERK

ilet 0.3 To IMTE: 1.50 M2

1486

3000

BEL

�����

100

2800

1500

1250

MV

LD

1000

100

125

100

3505

0 DIK 12 KZST

...........................................................................................................................................................................................................................


50 0

Ontwikkelingsproject de Vroomen te Lisse Veldhoven en partners

7700 +

STRUKTIE

LKON B.K. STAA

00 16

HE 140 A

133

- 1660 H E 140 A

84 85

33 75

200,1

N

18

50

B.K. KOZIJ

6945 +

5 - 2184 80 x 80 x

2184

7545 +

N O.K. KOZIJ

MM 46 x 146

HE 140 A

60

18

50

133

1500

STRUKTIE

ON . STAALK 5250 + O.K

o

MUURPLA

9 MM AT 71 x 21 760

ING ERVERDIEP

.K. ZOLD .K 5445 + B

760

1520

5115 +

M 46 x 146

20 MM LAT 20 x 320 NDBALK POUWBLAD TEGEN RA K BINNENS BEVESTIGD TSELWER 1.250 MM D AAN ME TEK: H. O.H. ± VERANKER DAKOVERS 171 MM 196 MM x x 46 71 N LK OSSE RA ND BA N RANTI KL AALDELE NDBALKME RANTI KR TEGEN RA 12 MM ME KLOSSEN TU SS EN EX P TRIPL 20 MM WB KNELDEEL

450

DO

MM 71 x 196

EINDEN

L/WOLFS

KOPGEVE ORSNEDE

5 - 1105 80 x 80 x

20

14,8

45

1250

MERANTI

N B.K. KOZIJ

o

24 0

N . KLOSSE 3300 + O.K

10 o

SVLOER

ING . VERDIEP 2800 + B.K

850

. KOZIJN 3650 + O.K

MM . ± 1.000 MM H. O.H 46 x 121 OFILEERD) KLOSSEN EX (GEPR MERANTI WBP TRIPL OFILEERD) PR MM (GE 20 MM BOEIDEEL 35 x 100 MERANTI KRAALLAT x 100 MM I DELEN 20 : MERANT OEMENBAK BL M DE BO

- 1660 HE 140 A

KTIE KONSTRU DERSLAG N O EN E N E T L S STA CHOOR ANGEN S V P O . .V T.B

500

250

750

desires to live together...........................................................................................................................................


30 TENGELS MM N 25 x 35 PANLATTE MM RIET KING 200 DAKBEDEK

16

00

EEN

ORST AT SCHO

ONDERPLA

00

84 85

APEL: DAK DAKK x 146 MM ,5 SPOREN 46 DAKPLAAT Rc = 2,5 RDE 30 x 60 MM GRS GEISOLEE AT REGELS FOLIE 80 N DAKPLA BE RIB REMMENDE OP EEN DAMP N BE RIB OVER MM N 25 x 35 KKAPEL: PANLATTE N HET DA RECHTS VA LINKS- EN WANGEN TEN VOORZIJDE MM TIE GYPROCPLA LA 46 x 67 + 10 MM LYDEK-ISO FOLIE REGELWERK DE FOLIE 60 MM PO LATENDE 60 MM MPREMMEN GELWERK DAMPDOOR ERK 20 x NZIJDE DA TUSSEN RE RKERENDE ERK BINNE OP REGELW TE N LW WA TE GE E RO RE CH TEGEN BUITENZIJD ONNINGS EX GELWERK RANTI SP WBP TRIPL TEGEN RE 12 MM ME MM EN 20 NG WA ELDEEL VOORZIJDE K EEN KN KOVERSTE LANGS DA

18

6000

TE 50 M2

610 610 18

) BLAD 09 00.8 61 HP

196

= 600 0 x 10 - L L 100 x 10

. KOZIJN 3905 + O.K

760

500 MM MM H. O.H 71 x 171 KLOSSEN

2400

5250 +

10 - 1500

0x L 200x10

NING ( ZIE TEKE IN SPOUW

1305

5250 +

VERDIEPING

. PLAFOND 5200 + O.K

30

610 645

50

N B.K. KOZIJ

19

19 MM MM LATEN DIK .O.H. 610 D VLOERP MM H.O PLYWOO 71 x 196 BALKLAAG HOUTEN

610

VERSTEK DE DAKO DOORSNE RECHTS L LINKS/ KOPGEVE

245

5210 +

610 610

610

20

TEK: VERANKER DAKOVERS 196 MM LK 71 x KLOSSE RA ND BA MERANTI NDBALK MERANTI TEGEN RA MM 12 KLOSSEN TU SS EN P TRIPLEX 20 MM WB KNELDEEL

RDIEPING

VE . ZOLDER 5445 + B.K

645

610

610

20 MM LAT 20 x

450

320

50

er 2.1 - Zold BERGRUIM

MERANTI

6014,8

16

3355

16

00

± 275

. 7700 + O.K

760

1520

2530 +

28 M2

MM ERKING 50 220 MM VLOERAFW LOER DIK ATBETONV BREEDPLA

MM 71 x 171

11 0

RANDBALK

SVLOER

20 MM LAT 20 x MERANTI R = 39 0

IEPING O.K. VERD

2215 +

N B.K. KOZIJ

11 0

1850 +

AG O.K. ROLLA

BOOG

11 0

750

250

x 100 x 5 LOM 100 BETON STALEN KO

SRUIMT

2530

KERS ø

VERBLIJF

250

500

750

2000

250

390

250

390

500

kamer n o o W 0.7 E: 50 M2

390

45

11 0

2000

o

SVLOER

ING . VERDIEP 2800 + B.K

14,8

390

MM

SRUIMTE

2 TE: 13 M

11 0

VERBLIJF

1

45

11 0

2400

pkamer 1.4 - Slaa

BADRUIM

MM 46 x 146

110 5

r

kame 1.3 - Bad

PLAATAN .V. MUUR TEK: NKERD D.M DAKOVERS MM VERA .H. 500 MM 71 x 219 67 MM H.O OER 46 x RANDBALK ONDER VL K ISOLATIE K DE ER LY LW LDELEN PO REGE 60 MM NTI KRAA GELWERK MM MERA TUSSEN RE RSTEK 12 E DAKOVE TRIPLEX ONDERZIJD P WB 20 MM KNELDEEL

LAAG DE DRUK HAAK) IN

(MET 750 MM MM, H.O.H. NG 1000 12 MM, LA

500 +

VERSTEK DE DAKO DOORSNE VIDE ORDEUR/ T.P.V. VO

N O.K. KOZIJ

PEIL = 0 390 -

ER

BETONVLO

EEDPLAAT

VAN DE BR

TEK: DAKOVERS MM H.O 71 x 221 x 67 MM RANDBALK VLOER 46 ISOL K ONDER POLYDEK REGELWER ERK 60 MM RAN LW GE RE 12 MM ME TUSSEN VERSTEK KO DA E ONDERZIJD P TRIPLEX 20 MM WB KNELDEEL

ER

DVLO NE GRON B.K. BEGA

ERING O.K. FUND

...........................................................................................................................................................................................................................


desires to work.....................


Bedrijfruimte met kantoor te Voorhout

183

BO

1

WBD

tten Toile ,0 M2 0 .12 RUIMTE: 4

G EIDIN NDL ING LEID D N STA

STA

325

x

TOIL

TOIL

2

Molenaar en van Ginhoven 15

x

00

WBD AIL

DET

003

E

TEK

MG

5.

11 LAD

B

5.

T

ET

en ilett

5.

TOIL

i 2 - To ,5 M 0.13 RUIMTE: 7 TOIL

s

obe rder : 4 a G TE 0 . 3 RSRUIM

ET

VER

10

OILE

KEE

23 50

.6 x 5 GEV 19.1 ON ø 2 BET X E M A R SP

5 100

M2 48,0 5 : 1 E . T 0 RUIM SHO

4.

4.

543

oom

wr Sho

ET

ame

21

- To ,5 M2 0 .14TRUIMTE: 7 T

ET

05 ± 3

5.

n here

5.

5.

TOIL

nD lette

05 ± 3

100

ZIE

0 1. 1 NING

OIR

ET

100

9,8

00

349

15

2 A.

BO

60

URIN

TOIL

E TOIL

ET

W

2.

0' 12° 3

23 30

37°

K

OOR

52

T IE

0' °3

ATA

M2 K 0,0 1 : E 4 0. UIMT FIER

0,2

70

D IL

co offie

38

795

140

rner

° 3 0'

KOF

77

1.2

2 701

°

°

30'

°

AG

65

90

+ RAL MM ITST 00 EBE x 2 70 D G N L E E K REG DEK TEN LEX HOU TRIP BP W 15

9,9 352

L OPS

ANT

45

,1 7950

100

MM x 4 x 60 60 R E KOK

ISCH

ERM

(TH

125

N)

INKE

Z VER

100

ame k k e 5 M2 pre

- S IMTE: 15, 2 6 1 U 0. DAN FSR TER BLIJ VER IJF KOR BL VER

0 399

desires to work....................................................................................................................................................................


,3 11 7 0 430

3 0,3 11 7 0,

B VER

11 5 0

D VUL

430,, 1 430

GOR

DIJN 2000

.6 ULD x 5 GEV 19.1 ON ø 2 BET X E AM SPR

STRA AL TOT ACHTERZIJDE MUUR VIJVER = 21815 MM

C. 430

H E 180 A

NV

2600

2 UUR

.6 ULD x 5 GEV 19.1 ON ø 2 BET X E AM SPR

11 6 9,9 ,9

43 0, 1

mer 2 a k t ,0 M Pos

C.

:9 A MTE I 5 U . R 0 LIJFS B VER

15 0, 1

AIL

15 0

DET ZIE

10 0

TKA

2027

ST

1. LD .6 EVU x 5 N G 19.1 ETO ø 2 B X AME SPR

4 7 9 0,1

er

-

IMTE SRU R E KE VER

0 .2

3 4 4 9,6 ,6

B VER

11 6 9, 9,6 6

L= 167 50 MM

ach ,0 M2 W / l 6 Ha : 13

G EIDIN

NDL

STA

ENIN

TEK

G

0

03 1. 1 0

ST

TKA

MG

OS 9 P D1

BLA

HWA

75 EL ø

LUIF

540

HE 1 80 A

420

AA

2 ce E: 10,0 M e R T 0.5 LIJFSRUIM

POS

STR

te truim

C.

ptie

,9

00

NV

11 5 0

20

AL = 1350 0 MM

1375

STRA

11 5 0

2740 .6 ULD x 5 GEV 19.1 TON ø 2 XBE E M A SPR

9,8 11 6 9,8

6 4,7

W

R ATE

11 5 0

= 21815 MM

1.3

C.

3300

27

STELKOZIJN ORZIJDE KNIK VO T TO L ST RA A

47 90,1

RA

C.

2 - SeRUIMTE: 7 6 . 0 LIJFS

NV

1500

IJDE

iaat 2 r a t ,0 M cre

42 9,, 9

100

RZ VOO

ULD .6 GEV x 5 19.1 TON ø 2 MEXBE A SPR

3 0 1 0,5

MM 40 220 = EL ORP AMD

C. 80 A HE 1

1.

D

UL .6 GEV x 5 19.1 TON ø 2 MEXBE A SPR

g) tin

0

HIEF

9,6 11 6 9,6

00

5 18

11 5 0

ARC

11 5 0

19

as mk n o ' (i 0m H2

5.

ief Arch E: 4,0 M2 T 0 .7 RUIM

1000

BS

100 kast 2 Werk : 1,5 M A0 .3 RUIMTE T S KA

1.

K WER

1500

925

nten M2 i r P 5,0 0.10RUIMTE: 1

e

M2 4, 0

ren

pie /Ko

100

0

...........................................................................................................................................................................................................................


������ ���kantoorruimte 12 Bedrijfsunits��met te Lisse

�� ����� ������ � � � � � � � � ���

� ����

��

����

��

��� ����

���

���

���

����

��� ���

��

���

���

���� ��� ��� ����

����

� �� � � � � � � �

���

����

����

����

����

����

��� ���

����������� � �� � � � � � � �

����

��

����

����������� �

��

����

���

���

����

����

��

���

����

��� ���

���

����

���

����

����

���

��������

����

����

��������

� ����������

����������

���

����

������

������

� ����

���

����

���� � � � � � � �� �

���� � � � � � � �� �

��������

��������

���

����

���

���

��� ���

���

����

����

���

���

����

���

���

������ ��

����

����

������ ���������

���

����

AAA-Vastgoed

� �������������

�� ���������

desires to work....................................................................................................................................................................


���

��

��� ���� ���

����� ����

����

��

����

����

���

���� ���

��

���

����

�� ����

��

��������

���

������

��� ��� ���

����

����

���

����

���

�� � �

� � � � �� � � ��

����

��

���

����

����

����

����������� � �� � � � � � � �

����

�� ��

�����������

� �� � � � � � � �

����

����

���� ����

��

���

� �� ����

��� ���

���

����

����

���

�����

���

����

����

�������������

� ���

����

� � � � �� � � ��

��

����

��

���

�� ����

���

���

���

��������

����������

����

���

����

���

���

���

������

���

������

���

����

��������

����

��

���� ����

����

���

��� ��

���

��

���

���

����

����� ��� ���

����

� � � � �� � � ��

�����

���

���

��

����

����

���

����

���

� ������ ��

���

���� ���������

...........................................................................................................................................................................................................................


6.

6.

100 925

60

ren n He

VIA) PLU G ( 110 IDIN E L G ø ND IDIN STA DLE N A ST

tte Toile

BO

925

2 ,0 M 0 .12 RUIMTE: 4

x

TOIL

15

x

00

WBD DE

G

0 1.

G

ET

5.

11 LAD

B

100

ENIN

TEK TAIL

3M 100

OIR

5.

±

100

ZIE

00

34

9 9,8

15

2 A.

BO

60

URIN

TOIL

TOIL

305

ET

TOIL

R

kast 2 Werk : 1,5 M A0 .3 RUIMTE T S A K

ten oilet 5 M2 T , 0.13 RUIMTE: 7 TOIL

e erob ,0 M2 d r a 4 - G TE: 0 . 3 RSRUIM

ET

4.

23

4.

KEE

50

100

18

5.6

x 19.1 TON ø 2 XBE AME R P S

W

2.

STRA AL TO

30

37°

OOR

52

77

KOF

0' °3

,1 7950

140

eco M2 fi f o -K 10,0 0.4 ERUIMTE:

° 3 0'

.6 EVU x 5 N G 19.1 ETO ø 2 EXB M A SPR

FI

70

T IE

0,2

°

NV

rner

38

795

2 701

°

30'

°

1.2

65

90

AG

9,9 352

+ AL MM T R 00 EITS x 2 GEB ND L 70 E E K G RE DEK TEN LEX HOU TRIP WBP 5 1

ATA

V

T ST RA A L TO

0' 12° 3

45

D IL

50

ULD GEV

23

T KAN

5.

5

M2 48,0 5 : 1 E . T 0 RUIM SHO

VER

543

oom

wr Sho

ET

es Dam

10

ET TOIL

ET

05 ± 3

21

ile - To : 7,5 M2 4 1 E . T 0 UI M

TOIL

5.

5.

n here tten

ET

5.

5.

100

TOIL

2

ET

925

WBD

325

E

100

183

TOIL

100

90

1.1

es

Dam

- To ,0 M2 0 .11TRUIMTE: 4

100 925

Bloembinderij vd Hulst

en ilett

14

Winkelruimte te Lisse

925

5 437

M 4 M 0x x 10 0 0 ER 1 KOK

100

125

r ame k k e 5 M2 pre

100

- S IMTE: 15, 2 UUR 6 1 N . U 0 R DA JFSR BLI VER

TE

KOR

desires to work....................................................................................................................................................................


479

E: UIMT R S F BLIJ VER

0, 4

11 6

100

9,6

8 4 2 9, ,3 430

C.

- S TE: 0.6 LIJFSRUIM

NV

42 9,, 9

t riaa M2 a t e ecr 72,0

430, 1 430,

GOR

DIJN 2000

220

.6 ULD x 5 GEV 19.1 ON ø 2 BET X E AM SPR

OT ACHTERZIJDE MUUR VIJVER = 21815 MM

9,8 11 6 9,8

6 4,7

W

R ATE

11 5 0

= 21815 MM

1.3

C.

3300

27

ZIJN KNIK STELKO T VOORZIJDE

47 90,1

11 5 0

1500

B VER

9,6 11 6 9,6

100

3 0 1 0,5

3 0,3 11 7 0,

)

g tin

ULD .6 GEV x 5 19.1 TON ø 2 MEXBE A SPR

11 5 0

kas A E R

=

C. 80 A HE 1

1000

00

om

19

PEL

OR AMD

40 220

HIEF

1.

ULD .6 GEV x 5 19.1 TON ø 2 MEXBE A SPR

MM

11 7 0

n ' (i 0m H2

ARC

1500

BS

430

V

00

C. H E 180 A

2600

AA

L= 167 50 MM

1 - H TE: 0 .2 RSRUIM KEE VER

C.

ptie

43 0, 1

2 ce E: 10,0 M e R T 0.5 LIJFSRUIM

3 4 4 9,6 ,6

B VER

.6 ULD x 5 GEV 19.1 ON ø 2 BET X E AM SPR

mer 2 a k t ,0 M Pos

9 TE: 0.5ALIJFSRUIM

11 6 9, 9,6 6

STR

te truim

ach M2 al/W 36,0

00

NV

11 5 0

20

AL = 1350 0 MM

1375

STRA

11 6 9,9 ,9

11 5 0

2740

ULD

4 7 9 0,1

VO

IJD ORZ

f chie 4,0 M2 r A TE: 0 .7 RUIM

11 5 0

1.

KRU WER

C.

0

3.

ULD .6 GEV x 5 19.1 TON ø 2 MEXBE A SPR

11 5

pi

Ko ten/

n - Pri : 15,0 M2 0 1 0. IMTE

eren

C.

B VER

AIL

DET

0 1. 1 NING

003

MG

B

19 LAD

ST

TKA

POS

E

TEK

...........................................................................................................................................................................................................................


VE 76 16

TIE

52 4

VERB LIJFS RUIM TE: 2 9.00

1

TIE00

10

34

C.2

0

29

38

ekka

mer

Arch ief

B ER G RUIM T E: 2 M2 0.0

M2

6

10

30

0

mer

4

1500

Hal

VER

der e

n

4

0 100

100

6

IE

SRUIM

G

A.2

TE: 3 9.00 M2

100

A.2

2. 157

826 M2

Ø 19 3,7 x8

100 256

4

Kant oor

.

TOIL

Gard

100

375

er o b

B ER G R 2.70 UIMTE: M2 110

0

Wer

kkas

B ER G R 3.00 UIMTE: M2 784

100

916 100

250

ILAT

Ø 19 3

SPRA

MEX

BETO

100

Test ruim te

NDL

EIDIN

VERB LIJFS RUIM TE: 2 0.00

G ON T

L. ø

4

60'

6

M2

110

60'

60'

851 157

60'

4

N

merk

A.3 157

60'

0

IE

t

916

x

VU

IE

STA

e

N GE

ILAT

ET

ENT

ET

ETO

4

4.

C.3

600

4

Kant oor VERB LIJFS

193

2

2x2 M

MEC HAN ISCH EV

6

580

5

M2

ENT

Ø 19 3,7 B

MEX

60'

916

573

7.50

TOIL

merk

KAP

2

MEC HAN ISCH EV

2.

SPRA

100

Ø 19 3

MEX

BETO

N

0

6.

157

EUR U IF D SCH

8

100

SPRA

ILAT

ET

B

IE

merk

RWE

332

RUIM TE: 2 2.00

210

D

LD

2

MME

KEER

ULD

MIDE

100

RECE PTIE

250 7° 10

165

VUL

ET

ENT

Ø

MEX

ILAT

295

150

DDA

VER

PIRA

GEV

E: 30 .00 M

0

OOR

100

ner

174

AS N

Hal

TON

UIMT

0

3387 N GE

EVU

ENT

5

Ø 19 3,7 x8 MEX BE

rk

0

SPRA

TE: 1 8.00 M2

2 D

9

SPRA

0

VUL

TOIL

M2

Toile tten Dam ETRU IMTE es

TOIL

0

N GE

172

FIER

ecor

174

BETO

= 0+ = 15 0-

2.

KOF

3

merk

PEIL

x8

ON G

MEC HAN ISCH EV

TOIL

344

Koffi

6

495

SRUIM

193 ,7 x MEX 8 BET

MEC HAN ISCH EV

202

MEX

100

PRA

here IMTE n 7.50

C.3

100

Ø 19 3,7 S

ETRU

x 22 50

202 3

25 00

TOIL

m

2

4 0 M2

4

100

KEER

204

ULD

193

er ga

157

2

,5 x 12,5

'

GEV

163

1.

2225

Hal/ Wac KEER htru SRUIM imte TE: 5 1.00 M

BETO

25 M

SPA

VER

MEX

S P EL

SPRA

0

SPRA

GHA

100

TON

LAN

100

60' HE 2 00

A

144

Ø 19 SPRA 3,7 x 8 MEX BE

150

HWA ø 80

N DS

100

merk

1724

A.1

t ie/V

VERB LIJFS RUIM TE: 3 5.0

157

100

BRA

9

338

74

15

8

Dir ec

100

4

0 M2

684

6265

156

81

0.

ekka

VERB LIJFS RUIM TE: 1 5.0

21

25 M'

157

74

15

100

BRANDSLANGHASPEL

797

0

Spre

0

61

89

33

524

,4 18

25

38

25

1277

g

82

Spre

10

J.

eidin

M2

C.1

89 33

IE

TIE

C.2

4

AT

J.

TIE

ILATIE

IE

J

AIL

J.

21

TIE

TIL merk

me

DET

m

VERB LIJFS RUIM TE: 1 5.00

100

ATIE

VENTILAT

merk

merk

TILA

VENT

696

VENTIL

696

696

VEN

1400

696

TILA

1400

696

VEN

= 20 0-

4181

ILA

6

VEN

0

140

0 140

1400

NT

96

1 DAK PLAN TAA N

VE

400

100

TIE

Kant oor bedr ijfsl

0

ILA

1

B.1

NT

6

69

0 40

152

7

VE

DAK PLAN TAA N

66

ILA

6

69

0

0 14

HWA

47

NT

Mont Fleury vastgoed BV

B.1

C.2

VE

Bedrijfruimte met kantoor te Uithoorn

ILA

6 69

00

14

NT

0 4021

ALT

DAK PLAN TAA N

desires to work....................................................................................................................................................................


145

H

TIE ENT

331

ENT

IE

TIE

TIE

B.3

0

G ON T

L. ø

B.4

157

4

75

B.4 793

5

A

3

HE 2 00 DET

HE 2 00 A

AIL

B.4

60 ' HE 2 00 A

16

60'

318

4

DET

AIL

60 '

60'

60 '

B.4 60 '

HE 2 00 A

3B. 200

A

B.K.

BETO N= 100

S P EL

25 M

'

60'

Wind verb and � 80 x8 + 2xM

3B

GHA LAN N DS

6

rk

+ 2x M1

100

Wind verb and � 80 x8

(VLU C VOL HT)TR GEN S - TR APB KO RE - OP TRED EDT E= - AA NTR EDE =2

474

3

EIDIN

2.

455

HE 2 00

k

0

NDL

100

STA

45

4 590

TIE 995

150 4

D.2

567

60'

TILA

9

100

60'

VEN

152

TE: 5 2.00 M2

180

210

ET

TIE

.3

IE

100 SRUIM

UNP

100

KEER

0 M2

ILAT

0

VER

ENT

100

ILA

00

HE 2 00 A

60'

Hal

TOIL

IE

T EN

41

115

ULD

MEC HAN ISCH EV

m

496

100

100

214

6

5

916

600

215

ILAT

ET

V

Inko op/K OA

VERB LIJFS RUIM TE: 8 7.5

100

4 k

916

65 5 140

A

100

200

100

30

7.

60'

ENT

0

ILAT

ET

MEC HAN ISCH EV

995

100

es

240

HE 2 00

IE

5

916

16.0 0 M2

TOIL

TOIL

x8

115

Dam

N

60'

'

IMTE

D.2

ILAT

ET

MEC HAN ISCH EV

AIL

102

100

193

BETO

tten

ENT

DET

60

ETRU

IE

20 25

Toile

TOIL

75

6

ILAT

68

461

100

100

100

916

MEC HAN ISCH EV

BRA NDC OM 0

9

9

0

TILA

MEC HAN ISCH EV

TOIL

174

152

ET

492

0

100

5 601 0

HE 2 00 A

24

130

IE

VEN

4.

TOIL

ILAT

TILA

100

80

VEN

ENT

203

D.1

916

B.2

A

BO 6 0' M INUT EN X

240

100

ET

MEC HAN ISCH EV

0

8

1

200

WB D

492

669

6

3.

TOIL

327

101

D.

VEN

100

n

203

Here

10.0 0 M2

0

merk

� 80 x8

606

0

+ 2x M16

6

tten

IMTE

8

101

ETRU

669

100

203

Toile

TOIL

1

B.2

D.2

9

151

Wind verb and � 80 x8 +

AIL

104

imte

VERB LIJFS RUIM TE: 4 .60 M2 252 7

4 merk

erru

DET

5

0

0

1

5000

102

Serv

130

B.K. ASFA L B.K. BETO T = 200 NBA ND = 100 -

492

AST

BO 6 0' M INUT EN

100

t

ENK

100

B U IT

BER 100 GRUIMTE 4.90 M2

203

kkas

125

916

Wer

366

UNP EMELWATER PLUVIA AFV 180 OER ø

C.1

AIL

1

merk

DET

.1

253

203

3

934

240

HWA

HE 2 00

332

145

219 8

147

793

5

11

5000

TILA

124

BRA NDC OMP ART IMEN T WB D D

150

80

100

400

BRA

...........................................................................................................................................................................................................................


C.2

6

TIE

1

ILA

69

0 40

merk

rner KoffiecTEo: 30 .00 M2

n Vergadere Directie/TE: 35.00 M2

J.

RUIM VERBLIJFS

KOFFIERUIM

VE NT

0

ILA

10

PIRAMIDE

TIE

81

1729 15 00

1826 1500

75 °

= 150PEIL = 0+

RU

100

00

1574

7 338

15000

5000

HWA ø 80

2108

TIE 5000

VENTILA

VENTILA

TIE VENTILA

165

C.3

TIE

x 12,5 Ø 244,5ETON GEVULD

ET

TIE

SPRAMEXB

C.4 x 12,5 Ø 244,5 ON GEVULD

x 12,5 Ø 244,5 ON GEVULD

x 12,5 Ø 244,5ON GEVULD

10 7°

DETAIL

100

SPRAMEXB

VENTILA

6

15

220

2400

4900

SPRAMEXB

HWA

100

RUIM VERBLIJFS

4950

TAAN DAKPLAN

RU VERBLIJFS

KantoorTE: 22.00 M2

RECEPTIE

2500

7280

SC HU IFD

1000

EU R

5 222

KantooIMrTE: 11.00 M2

100

100

SPRAMEXB

826

1574

100

2564

3326

1500

VERKEERS

25

merk

SPRAMEXB

ET

HWA ø 80

merk

B.

ET

rk

5000

DETAIL

B.

TIE

24

truimte Hal/WaIMcTEh: 51.00 M2

1574

x8 Ø 193,7ETON GEVULD

VENTILA

A.1

AS NOO

TIE

AS

4608

GH

156

AN

8

ERWEG RDDAMM

100

SL

2023

ND

17

A.1

77

12

A BR

39.00 M2

TIE VENTILA

6

15

RUIMTE:

2023

100

± 31100

ET

VERKEERS

A-A

B

SPRAMEXB

Hal M'

A.2

x8 Ø 193,7 ON GEVULD

65

A.2

C.3

1574

62

25

BER 2.7

5735

41

L PE

Ga

600

M KAP 2 x 2

VENTILA

LT = 200B. K.. ASFA

TE

SP A

68

3442

NT

Royal van Zanten

TOILETRUIM

1740

E

DETAIL

1635

TI

J.

1740

ILA

merk

VE

Bedrijfruimte met kantoor te Hillegom

NT

6

69

0

0 14

1932

VE

C 48

5000

C.4

C.4

25178

MM E = 200 AND DIKT

KEERW BETONNEN

3564

desires to work....................................................................................................................................................................


115

+ 3xM20

100

2564

xM20 0x10 + 2 nd � 10 Windverba

1574

4608

4123

KantooIMrTE: RU VERBLIJFS

VIDE

azijn eren/Mag

100 100

t Goed Ontvangs: 427.00 M2 TE WERKRUIM

19800

250

HE 200 A

N ' MINUTE 0 6 O B D WB

300

A.3

60'

60'

1034

156

140

er me

DETAIL UNP 140

X

00mm) ø

T(200x2

VLOERPU

A.2

75

HE 180 A

3200

= 1250N B. K.. BETO

200

H

D.4 800

= 4600 PUTMAAT

LAADDO

CK

V

TIE

5000

DETAIL

1407

HWA

B.

SPRAMEXB

VENTILA

SPRAMEXB

VENTILA

x 12 Ø 244,5ETON GEVULD

A.3

TIE

DETAIL

x 12,5 Ø 244,5 VULD ETON GE

HE 180 A

15000

ETON

ANG B R A N DS L

Ø 193

SPRAMEXB

4535

100

143

HE 200 A

21400

2023

60'

D.3

4536

60'

0x10 nd � 10 Windverba

1836

A.3

A.3

xM20 0x10 + 3 nd � 10 Windverba

6.

200 A

1574

851

2123

100

144

784

916

HE 200 A

60'

5 M' H A S P EL 2

100

TE:

A.4 HE 200 A

100

1100

ENTILATIE

0

BERGRUIM 3.00 M2

:

60'

60'

110

60'

Werkkast

arderobe

RGRUIMTE 70 M2

STAN

ONTL. ø DLEIDING

2952

4.

TOILET

16 x8 + 2xM nd � 80 Windverba

NDOZEN

NG BINNE

STIGI B.V. BEVE x 170 T..B STRIP 10

16 x8 + 2xM nd � 80 Windverba

200 A

...........................................................................................................................................................................................................................


000

4000

G (PLUVIA)

HE 160 A

HE 160 A

HE 160 A

76

STANDLEIDIN

VE RT.

WINDVERBA

ND

WILLEMSAN

KER M 16

76

99

99

175

1

12140 66 8 10 0

1020 10 0

3.

0 .4 - Toilet 2 T E : 2.2 0 M T O IL E T R U IM

G ø 75 STANDLEIDIN

5825

5825

20. 20

19. 19

18. 18

17. 17

16.

IN BO UW

13. 13.

12. 12

11. 11.

URINOIR RE SE RV OI R 15.

14. 14

x 50 x 5 KO KE R 50 VEELIJZER ON DE R RA

O P S L A G R U IM

10. 10

9.

8. 7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

TE:

10 0 45 0

VE RT

3.

R KA S T 0 .2 - METE TE: M E T E R R U IM

HE 180 A

ruimte s f ij r d e B 1 0. 117.00 M2

HE 180 A

HE 160 A

12000

2

66 8 10 0

1016

5 5 10 0 91 6

Loodgietersbedrijf van Rijn

PLATEAU

Bedrijfruimte met kantoor te Sassenheim

desires to work....................................................................................................................................................................


........................................................................................................................................................................................................................... 6870

2152 10 0

10 0

14 3

37 5

VE

10 0

1030

10 0

C.

3490

3865

3382

1030

C.

P.

P.

10 0

8 0 x 100 x KO KE R 10

TE RBLIJFSRUIM

3000

1030

10

1016

18 6

15 0

3.

70

C.

A. 1034

1034

30 ' 77

15 0

1012

30 '

12000

x WBDBO 30'

1325

1402

1 . IPE 450 +

NTOOR E N T R E E KA

12

10 0

13 0

C.

C.

11 4

20 0

61 0

0 .3 - Hal 0 M2 U IM T E : 10.0 VERKEERSR

e 0.5 - Kantin: 25.00 M2

C.

15 0

17 5

12 5

15 0

10 0

10 0

3.

10 0

RN BLAD ING 04.1076 EN EK T E ZI ILS VOOR DETA

HE 160 A

3020

f 0 .6 - Archie E : 4.0 0 M2 B E R G R U IM T

12 5

10 0

10 0

1156

1030 13 0 7 0

60 0

1485

2540

1030 10 0

80 0

91 11 4 15 0 1130

175

3632 1030 10 0

14 3

7615

10 0

71 22

1016

8o 10'

114 61

1016


desires to feel at home.....................


desires to feel at home..........................................................................................................................................


..........................................................................................................................................................................................................................


desires to feel at home..........................................................................................................................................


..........................................................................................................................................................................................................................


desires to feel at home..........................................................................................................................................


..........................................................................................................................................................................................................................


desires to feel at home..........................................................................................................................................


..........................................................................................................................................................................................................................


desires to feel at home..........................................................................................................................................


..........................................................................................................................................................................................................................


desires to feel at home..........................................................................................................................................


..........................................................................................................................................................................................................................


desires to feel at home..........................................................................................................................................


..........................................................................................................................................................................................................................


desires to feel at home..........................................................................................................................................


..........................................................................................................................................................................................................................


desires to feel at home..........................................................................................................................................


..........................................................................................................................................................................................................................


Nieuwbouw woonhuis in pastorystijl te Lisse Fam. Alkemade

desires to feel at home..........................................................................................................................................


..........................................................................................................................................................................................................................


Restauratie en renovatie monument te Lisse Fam. van der Steen

desires to feel at home..........................................................................................................................................


..........................................................................................................................................................................................................................


Ontwikkeling 3 woningen te Lisse Veldhoven en partners

desires to feel at home..........................................................................................................................................


..........................................................................................................................................................................................................................


Ontwikkeling 3 woningen te Lisse Veldhoven en partners

desires to feel at home.........................................................................................................................................


...........................................................................................................................................................................................................................


Uitbreiding woning met Atelier te Lisse Mvr. Rasmussen

desires to feel at home..........................................................................................................................................


..........................................................................................................................................................................................................................


Nieuwbouw moderne villa te Lisse Fam. van der Steen

desires to feel at home..........................................................................................................................................


..........................................................................................................................................................................................................................


Renovatie en uitbreiding kwekerswoning te Lisse Fam. Alkemade

desires to feel at home..........................................................................................................................................


..........................................................................................................................................................................................................................


Nieuwbouw kangoeroewoning te Hoenderloo Verschoor projectontwikkeling

desires to feel at home..........................................................................................................................................


..........................................................................................................................................................................................................................


Nieuwbouw woonerf te Uithoorn Fam. van Kessel

desires to feel at home..........................................................................................................................................


..........................................................................................................................................................................................................................


Nieuwbouw woonerf te Uithoorn Fam. van Kessel

desires to feel at home..........................................................................................................................................


..........................................................................................................................................................................................................................


Nieuwbouw woonerf te Uithoorn Fam. van Kessel

desires to feel at home..........................................................................................................................................


..........................................................................................................................................................................................................................


desires to be creative.....................


Rietgedekte villla te lisse Fam. vd Steen

desires to be creative..............................................................................................................................................


............................................................................................................................................................................................................................


Landelijke villla te Poelpolder Fam. Alkemade

desires to be creative..............................................................................................................................................


............................................................................................................................................................................................................................


Landelijke villla te Lisserbroek Fam. Vianen

desires to be creative..............................................................................................................................................


............................................................................................................................................................................................................................


Engelse villla te Lisserbroek Fam. Verschoor

desires to be creative..............................................................................................................................................


............................................................................................................................................................................................................................


Showroom met bedrijfsunits te Hillegom Hoes sanitair

desires to be creative..............................................................................................................................................


............................................................................................................................................................................................................................


Herontwikkeling voormalig ABN Kantoor Horsman en Co Vastgoed

desires to be creative..............................................................................................................................................


............................................................................................................................................................................................................................


desires for clarity.....................


desires for clarity.............................................................................................................................................................


...........................................................................................................................................................................................................................


desires for clarity.............................................................................................................................................................


...........................................................................................................................................................................................................................


desires for clarity.............................................................................................................................................................


...........................................................................................................................................................................................................................


desires for clarity.............................................................................................................................................................


...........................................................................................................................................................................................................................


desires for clarity.............................................................................................................................................................


...........................................................................................................................................................................................................................


desires for clarity.............................................................................................................................................................


...........................................................................................................................................................................................................................


desires for clarity.............................................................................................................................................................


...........................................................................................................................................................................................................................


design of desire.................................................................................................................................................................


Contact dod. Studio dod.. is onderdeel van vastgoedontwikkelings-organisatie Care Estate

adresgegevens Alkmaar Oudegracht 60 1811 CL ALkmaar adresgegevens Lisse Barentszstraat 52 2161 TM Lisse

contactpersoon ontwerp

ontwikkeling

M. (Marco) Kramer BBE 06 - 28 62 79 14 marco@careestate.nl B. (Bas) Verlaan BBE 06 - 22 43 64 65 bas@careestate.n

website www.studiodod.nl www.careestate.nl Š Studio dod portfolio Nothing in this publication may be copied, stored or made public in any way, whether by electronic or mechanical means, through photocopies, recordings or in any other manner, whitout the prior written permission of Studio dod.

...........................................................................................................................................................................................................................


���������� ������

������������������������������ design of desire................................................................................................................................................................

Portfolio Marco Kramer by Studio dod  

Studio dod. is een toegankelijk en veelvuldig buro voor de vertaling van uw wensen in een ruimtelijk ontwerp. Een buro waar uw ideeën centra...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you