Page 1

periodiek Driemaandelijks tijdschrift over pijn en pijnbestrijding

nr. 2

8e jaargang juni 2014

door braak pijn

Interview: Inspirerende, realistische en warme kijk op laatste levensfase Achtergrond: Workshop toedienings足vormen fentanyl Nieuws: Nieuwe richtlijn doorbraakpijn


inhoud

Uit de praktijk

Welke boodschap zend je uit? 6

Een CQ-index is een vragenlijst die wordt ontwikkeld voor het meten van kwaliteit van de palliatieve zorg, in dit geval, vanuit gebrui

Mijn pijn, mijn leven

‘Ik was altijd een lolbroek, maar nu ben ik stil en in mezelf gekeerd’ 8

Een CQ-index is een vragenlijst die wordt ontwikkeld voor het meten van kwaliteit van de palliatieve zorg, in dit geval, vanuit gebrui

Interview

Onbegrip maakt het probleem alleen maar groter 12

Een CQ-index is een vragenlijst die wordt ontwikkeld voor het meten van kwaliteit van de palliatieve zorg, in dit geval, vanuit gebrui

Congres

Nationaal pijncongres groot succes 16

Een CQ-index is een vragenlijst die wordt ontwikkeld voor het meten van kwaliteit van de palliatieve zorg, in dit geval, vanuit gebrui

Verder 3 Voorwoord

5 Gastcolumn

4 Ingezonden

11 Agenda

5 Kort

11 Boeken

3

5

6


Door Henk Koning DC Klinieken Almere en Amsterdam

voorwoord

We vieren het leven tot het laatste moment

D

eze zin in het artikel van Ruben van Coevor- maar misschien is doorbraakpijn slechts een deel van het probleem. Betere methodes om pijn continu den over palliatieve zorg in Immanuel, een te verlichten zodat doorbraakpijn voorkomen wordt, joods hospice, trof me. Natuurlijk prachtig verdienen aandacht. Palliatieve sedatie is een mogeals je gezond bent en geen belemmeringen kent, lijke oplossing voor therapieresistente pijn, maar dit maar in ziekte en tegenslag kan dit voor de persoon hoort niet de enige mogelijkheid te zijn. Behoud van in kwestie en zijn naasten anders uitpakken. Wat in waardigheid en autonomie horen in de laatste fase voorspoed geldt, kan in één klap veranderen in het voorop te staan, en de pijnbestrijding tegendeel en ernstige consequenties hoort zich te richten op de wensen hebben. Het verhaal van Ernst Daniël van de patiënt. Misschien is dat niet Smid geeft dit op een indrukwekkende Veranderingen in de oncologische in alle gevallen mogelijk maar het wijze weer. Opvallend is het verschil van belepijnbestrijding horen hoort wel een uitdaging te zijn in de palliatieve zorg. Mogelijkheden zijn ving tussen patiënt met naasten, en de voort te komen uit er zeker met zenuwblokkades vroeg zorgaanbieders. Bij de patiënt heerst de samenwerking in het ziekteverloop of epidurale de machteloosheid maar ook de focus tussen patiënten en c.q. spinale toediening van opïoiden op de meest essentiële zaken: blijven of van langwerkende anesthetica leven en geen pijn hebben. De naasten zorgaanbieders (BAB). Misschien geeft Bas Smaldie in hun liefde de patiënt op alle malenbroek het wel aan in zijn artikel nieren willen helpen en daarbij moge‘Krachtbron voor verandering”. Veranderingen in de lijk zelf de eenzaamheid van het bestaan ervaren. De oncologische pijnbestrijding horen voort te komen bittere teleurstelling als het bericht komt dat er geen uit de samenwerking tussen patiënten en zorgaankans meer bestaat op herstel treft hen allen hard. bieders. Ernst Daniël Smid verdient veel waardering En toch blijft de pijn, en dit hoort niet in de laatste met zijn constatering dat het echt anders moet en dat levensfase. Pijn belemmert een waardig afscheid. hij weigert zich er bij neer te leggen. Echter, hij verZorgaanbieders geven aan dat goede pijnbestrijding bindt er ook consequenties aan en neemt, samen met bij iedereen met kanker niet mogelijk is. Anno 2013 medische specialisten en betrokkenen, het initiatief is er bij 10-20% van de pijn niet of nauwelijks vervoor Stichting Pijn bij Kanker. Hulde, en genoeg lichting mogelijk. Gelukkig komen er nieuwe midreden voor veel steun aan dit initiatief. delen beschikbaar die snel pijn kunnen verlichten,

3


ingezonden

Stuur uw brief naar redactie@pijnperiodiek.nl De redactie behoud zich het recht ingezonden brieven in te korten

Er zijn voor anderen De boodschap ‘ik kan alles alleen, ik heb niemand nodig’ is al heel onverstandig als je kerngezond bent, maar als je gezondheidsproblemen hebt, is die houding ronduit idioot. De boodschap ‘ik ben zo slecht belastbaar dat ik helemaal niets meer voor een ander kan betekenen’ klopt daarentegen evenmin. Met pijn en beperkingen kun je minder voor een ander doen. Je bent dan bang nutteloos te worden. Het meeste geef je echter niet door van alles voor een ander te doen, maar door er voor anderen te zijn. Als je er voor een ander bent, dan is diegene bereid voor jou door het vuur te gaan. Hoe doe je dat? Je geeft onbewust allerlei boodschappen. Meestal doe je dat niet met woorden, maar door je gedrag. Te vaak zend je iets uit dat volledig tegenovergesteld is aan wat je wilt. Je bereikt daardoor je doel

Bang De boodschap ‘ik kan alles alleen, ik heb niemand nodig’ is al heel onverstandig als je kerngezond bent, maar als je gezondheidsproblemen hebt, is die houding ronduit idioot. De boodschap ‘ik ben zo slecht belastbaar dat ik helemaal niets meer voor een ander kan betekenen’ klopt daarentegen evenmin. Met pijn en beperkingen kun je minder voor een ander doen. Je bent dan bang nutteloos te worden. Het meeste geef je echter niet door van alles voor een ander te doen, maar door er voor anderen te zijn. Als je er voor een ander bent, dan is diegene bereid voor jou door het vuur te gaan. Hoe doe je dat? Je geeft onbewust

4

doorbraakpijn niet en raakt dan zwaar gefrustreerd. Verkeerde gedachte Je foute boodschappen zijn vaak gebaseerd op foute veronderstellingen. Je denkt dat iets op een bepaalde manier werkt, maar de feiten zijn dat precies het tegenovergestelde waar is. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is: wat maakt dat je geliefd wordt? Je denkt: als ik mijn best doe, veel voor een ander doe, me belangrijk en onmisbaar maak, dan krijg ik daar eeuwige liefde voor terug. Vergeet het! Niet in deze wereld! Als je veel in iemand of een zaak investeert, dan is het gevolg dat je gaat houden van die persoon en van die zaak. Investeer je bijvoorbeeld veel in een winkeltje, dan ga je van dat winkeltje houden. Groot is het verdriet

allerlei boodschappen. Meestal doe je dat niet met woorden, maar door je gedrag. Te vaak zend je iets uit dat volledig tegenovergesteld is aan wat je wilt. Je bereikt daardoor je doel niet en raakt dan zwaar gefrustreerd. Verkeerde gedachte Je foute boodschappen zijn vaak gebaseerd op foute veronderstellingen. Je denkt dat iets op een bepaalde manier werkt, maar de feiten zijn dat precies het tegenovergestelde waar is. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is: wat maakt dat je geliefd wordt? Je denkt: als ik mijn best doe, veel voor een ander doe, me belangrijk en onmisbaar maak, dan krijg ik daar eeuwige liefde voor terug. Vergeet het! Niet in deze wereld! Als je veel in iemand of een zaak

als de winkel failliet gaat. Jij bent van de winkel gaan houden, maar de winkel natuurlijk niet van jou. Wat voor je relatie met een winkel opgaat, geldt voor elke relatie. Als je veel in je partner investeert, wordt hij steeds belangrijker voor je. Je gaat van hem houden, maar dat wil niet zeggen dat je partner daardoor van jou gaat houden. Pas wanneer je partner veel in jou investeert, gaat hij steeds meer van je houden. Als een relatie stukgaat, dan heeft degene die het meeste heeft geïnvesteerd en het minste heeft gekregen het meeste verdriet. Hoe wreed kan het zijn… Hoeveel je partner van jou houdt, wordt dus niet bepaald door hoe hard jij je best doet, maar door hoe hard hij zijn best doet, door hoeveel hij in jou investeert. Als je veel investeert in de ander en je zorgt er niet voor dat die ander in jou investeert,

investeert, dan is het gevolg dat je gaat houden van die persoon en van die zaak. Investeer je bijvoorbeeld veel in een winkeltje, dan ga je van dat winkeltje houden. Groot is het verdriet als de winkel failliet gaat.

Relatie Jij bent van de winkel gaan houden, maar de winkel natuurlijk niet van jou. Wat voor je relatie met een winkel opgaat, geldt voor elke relatie. Als je veel in je partner investeert, wordt hij steeds belangrijker voor je. Je gaat van hem houden, maar dat wil niet zeggen dat je partner daardoor

van jou gaat houden. Pas wanneer je partner veel in jou investeert, gaat hij steeds meer van je houden. Als een relatie stukgaat, dan heeft degene die het meeste heeft geïnvesteerd en het minste heeft gekregen het meeste verdriet. Hoe wreed kan het zijn… Hoeveel je partner van jou houdt, wordt dus niet bepaald door hoe hard jij je best doet, maar door hoe hard hij zijn best doet, door hoeveel hij in jou investeert. Als je veel investeert in de ander en je zorgt er niet voor dat die ander in jou investeert, dan is de boodschap: jij bent belangrijk en ik niet. Na verloop van tijd gaat de ander zich ook daarnaar gedragen. Verkeerde gedachte, verkeerde boodschap, verkeerde reactie. Als


kort

gastcolumn Door Naam Auteur anesthesioloog DC Klinieken Almere en Amsterdam

Communicatie Huisart s klaagt over communicatie met ziekenhuis Communicatie en informatievoorziening zijn de achilleshiel in de samenwerking. Dat geldt ook voor communicatie tussen huisartsen en ziekenhuizen. Dat vinden huisartsen zo blijkt uit een onderzoek van onderzoeks- en adviesbureau MediQuest. Medische specialisten zijn volgens de huisartsen vaak moeilijk bereikbaar en specialistenbrieven komen te laat of blijven zelfs helemaal achterwege. Ook zijn er klachten over de wachttijden. Het onderzoek laat zien dat er binnen elk ziekenhuis grote verschillen in de beoordeling van communicatie zijn per

specialisme. “Dit biedt afdelingen de mogelijkheid om bij elkaar te kijken en te leren waar en hoe verbetering mogelijk is, en hoe bestaande patronen doorbroken kunnen worden om betere afstemming tot stand te brengen”, zegt Jon Schaefer, directeur van MediQuest.

CQ-index Palliatieve zorg Ontwikkeling van een CQ-index Palliatieve zorg Dit door ZonMw gefinancierde onderzoek is gestart in 2008 Een CQ-index is een vragenlijst die wordt ontwikkeld voor het meten van kwaliteit van de palliatieve zorg, in dit geval, vanuit gebruikersperspectief. Op het moment dat deze uitgave van het PijnPeri-

odiek uitkomt, is eveneens de CQindex–module PIJN beschikbaar. Deze CQ-index is ontwikkeld in samenwerking met het Nivel, het Pijn Platform Nederland en een viertal patiëntenorganisaties.

Opioïd-rotatie

Ter vermindering van bijwerkingen en verbetering van pijn bij kanker Patiënten met matige tot ernstige pijn krijgen sterke pijnstillende middelen: opioïden. Bij sommigen werken die niet goed genoeg of ze leveren nare bijwerkingen op, zoals hallucinaties. Met opioïdrotatie wordt bedoeld dat er voor

een andere opioïd wordt gekomen, en dat met omrekenfactoren de dosering wordt bepaald. De CBO-richtlijn beveelt opioïd-rotatie aan bij kankerpatiënten met onacceptabele bijwerkingen en/of onvoldoende pijnstilling.

Betrokken Benoemd tot bijzonder hoogleraar Kwaliteit van de laatste levensfase en van sterven bij het Amsterdams Medisch Centrum. Deze leerstoel is mogelijk gemaakt door de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde en gepositioneerd bij de afdeling Huisartsgeneeskunde, in het bijzonder Medische Ethiek. Zij zal zich bezighouden met het vergroten van wetenschappelijke kennis over een waardig levenseinde, door het medisch en verpleegkundig handelen in deze levensfase te onderzoeken. De huisarts is in Nederland de arts die het meest betrokken is bij de zorg die in de laatste levensfase nodig is volgens NVVL. Suzanne van de Vathorst studeerde geneeskunde en gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht. In 2001 promoveerde zij in de wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit. Sinds 1998 werkt zij bij de vakgroep Ethiek en Filosofie in het Erasmus MC. Daar is zij vanaf de oprichting betrokken bij de commissie levenseinde, een commissie die binnen het ziekenhuis adviseert bij levenseinde Agora opgevolgd door Clemence Ross als bestuurslid. In haar eerdere functie als staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport was zij sterk betrokken bij de ontwikkeling van palliatieve zorg. Andre Rhebergen is sinds de oprichting van Agora in 2002 bestuurder geweest. Hij zal zich verder richten op realiseren van eigen regie voor cliënten en mantelzorgers via Woondroom Zorg BV (oudereninitiatieven) Sus moloria ndisquo quatur? Qui del eicipsandit, te dem ius mos sim comnimi ncipsaero blabo. Bus, sunt. Riatur, odipsun tibeatum sapellu ptionseque voluptatum eaqui aperspi cillanita quam atum ad quos mod quosant lia ipsum is volorrum faceaqui aut verit poreptatas molupta sim fuga. Iquo essum ad modi omnihil iatectatecto deligendam ape comnimo diatent exerferum nimpore nimolupta sint fugias et omnihil landita spercillum es doluptae. Us expersperro dunt venihillam il idia aut periatias nobitata iunt, et molor autem. Et fugiandem volupti buscipsa volenitium et qui sum rae ex estemporem qui inis del il evendan debitibeaqui quo quae pore consequas arum harcimo lorest eosanti umentio. Itat quia quid quidias doluptat. Ihic tor sim aut volum eos re esti dem fugit quis enimus soles repel ma volorest derios ut ex ea doluptam,

5


Uit de praktijk doorbraakpijn

Door Frits Winter Directeur van het Medisch Centrum Winter, behandelcentrum voor pijn, stress en burn-out, en auteur van het boek ‘De pijn de baas’

Welke

boodschap zend je uit?

Wie pijn en beperkingen heeft, is vaak bang om nutteloos te worden. Het meeste geef je echter niet door van alles en nog wat voor een ander te doen, maar door er voor anderen te zijn. En hoe vreemd het ook klinkt: op dat gebied kunnen we veel van een geliefd huisdier leren.

De boodschap ‘ik kan alles alleen, ik heb niemand nodig’ is al heel onverstandig als je kerngezond bent, maar als je gezondheidsproblemen hebt, is die houding ronduit idioot. De boodschap ‘ik ben zo slecht belastbaar dat ik helemaal niets meer voor een ander kan betekenen’ klopt daarentegen evenmin. Met pijn en beperkingen kun je minder voor een ander doen. Je bent dan bang nutteloos te worden. Het meeste geef je echter niet door van alles voor een ander te doen, maar door er voor anderen te zijn. Als je er voor een ander bent, dan is diegene bereid voor jou door het vuur te gaan. Hoe doe je dat? Je geeft onbewust allerlei boodschappen. Meestal doe je dat niet met woorden, maar door je gedrag. Te vaak zend je iets uit dat volledig tegenovergesteld is aan

6

wat je wilt. Je bereikt daardoor je doel niet en raakt dan zwaar gefrustreerd. Verkeerde gedachte Je foute boodschappen zijn vaak gebaseerd op foute veronderstellingen. Je denkt dat iets op een bepaalde manier werkt, maar de feiten zijn dat precies het tegenovergestelde waar is. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is: wat maakt dat je geliefd wordt? Je denkt: als ik mijn best doe, veel voor een ander doe, me belangrijk en onmisbaar maak, dan krijg ik daar eeuwige liefde voor terug. Vergeet het! Niet in deze wereld! Als je veel in iemand of een zaak investeert, dan is het gevolg dat je gaat houden van die persoon en van die zaak. Investeer je bijvoorbeeld veel in een winkeltje, dan ga je van dat winkeltje houden. Groot is het verdriet als de winkel failliet gaat. Jij bent van

de winkel gaan houden, maar de winkel natuurlijk niet van jou. Wat voor je relatie met een winkel opgaat, geldt voor elke relatie. Als je veel in je partner investeert, wordt hij steeds belangrijker voor je. Je gaat van hem houden, maar dat wil niet zeggen dat je partner daardoor van jou gaat houden. Pas wanneer je partner veel in jou investeert, gaat hij steeds meer van je houden. Als een relatie stukgaat, dan heeft degene die het meeste heeft geïnvesteerd en het minste heeft gekregen het meeste verdriet. Hoe wreed kan het zijn… Hoeveel je partner van jou houdt, wordt dus niet bepaald door hoe hard jij je best doet, maar door hoe hard hij zijn best doet, door hoeveel hij in jou investeert. Als je veel investeert in de ander en je zorgt er niet voor dat die ander in jou investeert,


Uit de praktijk

De boodschap ‘ik ben belangrijk en ik kan veel voor jou doen’ voelt goed, maar is slecht

dan is de boodschap: jij bent belangrijk en ik niet. Na verloop van tijd gaat de ander zich ook daarnaar gedragen. Verkeerde gedachte, verkeerde boodschap, verkeerde reactie. Als je veel hebt ontvangen, dan heb jij de ander belangrijk gemaakt. Als je veel hebt gegeven, dan heb je jezelf belangrijk gemaakt. Als je in een relatie alle twee veel hebt gegeven en ontvangen, dan heb je elkaar belangrijk gemaakt. Hoe komt het dat je deze wet zo vaak over het hoofd ziet en ook als je hem kent zo weinig toepast? Dit komt omdat je denkt dat je een redelijk wezen bent, maar emoties zijn vaak sterker dan je verstand. Anderen belangrijk maken Je gevoel is de boosdoener en zet je op het verkeerde been. Geven voelt namelijk beter dan ontvangen. Geven voelt rijk, geeft je het gevoel dat je belangrijk bent. Ontvangen voelt arm, geeft je het gevoel dat de ander belangrijk is. Het voelt fijn jezelf belangrijk te maken, het voelt niet fijn de ander belangrijk te maken. De boodschap ‘ik ben belangrijk en ik kan veel voor jou doen’ voelt goed,

maar is slecht. De boodschap ‘jij bent belangrijk voor mij en ik kan je hulp goed gebruiken’ voelt slecht, maar is heel goed. De kunst in het leven is: anderen belangrijk maken, zorgen dat ze het fijn vinden in jou te investeren en jou heel graag een goed gevoel willen geven. Je voelt dan dat je de moeite waard bent, en geliefd. De kunst van het belangrijk maken wordt meesterlijk beoefend door het meest geliefde huisdier: de hond. Die verstaat als geen ander de kunst je het gevoel te geven dat je belangrijk bent, dat je de beste en de aardigste persoon op de hele wereld bent. Als je die boodschap krijgt, dan ben je heel sterk geneigd je zo te gaan gedragen. Daarom laat je het mormel door weer en wind uit, blijf je eindeloos stokken weggooien, ruim je zonder mopperen de troep op die hij veroorzaakt en betaal je zonodig kapitale doktersrekeningen als hij ziek wordt. Iets willen leren van de boodschappen die je hond uitstraalt, zou je leven een stuk aangenamer maken. Zeker als je pijn en gezondheidsproblemen hebt.

7


mijn pijn mijn leven

doorbraakpijn

‘Ik was altijd een lolbroek, maar nu ben ik stil en in mezelf gekeerd’ Marcha is een hardwerkende trambestuurder, populair bij collega’s, familie en buren. Dan gooit een ongeluk haar hele leven ondersteboven. Sindsdien heeft ze pijn en weet ze tegen welke problemen pijnpatiënten vaak aanlopen. Dit is haar verhaal.

8


Uit de praktijk

of tien wakker. Vandaar dat ik vaak op de bank slaap, want anders doet mijn vriendin geen oog dicht. Aan alternatieve middelen gebruik ik Toco-Tholine, Tromba complex-sportgel (dat ook voor paarden wordt gebruikt) en VSM gelei. Elke dag neem ik Brinta met water en gebroken lijnzaad en ik eet veel extra vezels, zoals mueslirepen, roggebrood; allemaal om de stoelgang te bevorderen.” Boze buurvrouw “Sinds het ongeluk ben ik erg veranderd. Vriendinnen hebben dat opgemerkt. Mijn schoonfamilie, zelfs de buurvrouw, heeft gezegd dat ik ‘anders’ ben. Ik ben veranderd van de aardige in de boze buurvrouw. Ik ben heel stil en in mezelf gekeerd, en dat terwijl ik altijd een lolbroek was. Vaak ben ik chagrijnig en lusteloos. Ik heb dagelijks pijn. Als ik thuiskom van mijn werk ga ik altijd het liefst direct naar bed toe. Voor het ongeval hield ik van klussen, ik was altijd lekker bezig in de tuin. Ik heb een bladblazer moeten kopen omdat ik mijn tuin niet meer kan aanvegen. Het is een tuin van zes bij twaalf meter, dus dat brengt veel werk met zich mee. Dat zijn dingen die bijna niet meer gaan. Als ik het wel doe, stop ik pas als het klaar is. Dat is een valkuil, want dan ga ik mijn grens over en dan kan ik vervolgens niet meer lopen van de pijn. Die zit dan van mijn kruin tot aan mijn tenen. Dan maar niet zelf doen, denk ik dan, maar uitbesteden. Zo heb ik een schilder moeten inhuren om de woonkamer te schilderen. Ik moet accepteren dat ik op hulp van anderen ben aangewezen en dat kost mij veel moeite.” Weer aan het werk “Op mijn werk ben ik aanvankelijk tegengewerkt bij mijn reïntegratie. Het UWV moest eraan te pas komen en zij hebben mij in het gelijk gesteld. Ik ben trambestuurder van beroep en ik kan niet meer tegen de trillingen die je in de tram voelt. Daarbij komt nog eens de kaartverkoop in de tram; je hebt altijd veel geld op zak en je zeult met een erg zware tas, de druk die het omgaan met passagiers met zich mee-

brengt, en de algehele werkdruk, die hoog is. Daarnaast moet je je continu concentreren op het verkeer. Je gaat door, want je bent bang je baan kwijt te raken. Totdat ik een keer wakker schrok toen ik over een wissel reed. Dat was voor mij het einde. Ik dacht: nu komt de veiligheid van de passagiers in het geding. Maar je hebt rekeningen te betalen, je wilt niet in de schulden terechtkomen. Daarom ga ik door. En ik voel mij verantwoordelijk voor mijn arbeidsongeschikte partner. Ik zit al zeventien jaar bij mijn werkgever. Voor het ongeval heb ik nooit problemen gehad, ik kwam nooit te laat op mijn werk. Twee maanden voor het ongeval heb ik nog een tevredenheidsbetuiging gehad omdat ik mijn werk zo goed uitvoerde. Nu rijd ik op een ander type tram en die is een stuk stabieler. Je zit in een afgesloten ruimte, dus je hebt niet meer met passagiers te maken. Maar natuurlijk nog wel met de werkdruk, het licht en het continu moeten concentreren op het verkeer, wat veel energie vergt. Met geld dat gelukkig door de verzekeraar van de tegenpartij beschikbaar is gesteld heb ik een tweedehandsauto gekocht. Zo kan ik ‘s ochtends vroeg op tijd zijn in de remise, waar ik nu op de Randstad Rail mijn dienst moet beginnen. Werken gaat nu wel beter, maar ik ben niet zeker van het aantal uren dat ik kan werken. Diep van binnen weet ik dat ik fulltime niet zal volhouden. Ik werk wel meer uren dan de revalidatiearts heeft geadviseerd. In mijn situatie zou 28 uur per week het beste zijn. Ik hoop dan ook mijn medicijngebruik te kunnen verminderen, want ik krijg steeds meer last van de bijwerkingen van de medicijnen. Zo heb ik nu elke dag last van darmkrampen. Bij de apotheek sprak ik pas met een mevrouw die in dezelfde situatie had gezeten. Bij haar heeft korter werken ook geholpen.“ Schuldgevoelens “Ik ben nog steeds boos dat het ongeval door andermans onoplettendheid heeft kunnen gebeuren en dat mijn leven nu helemaal overhoop ligt. Ik had een gelukkig leven. Ik voel mij nu af en toe schuldig, ook tegenover mijn partner, mijn schoonfamilie, en dat terwijl mij niets te

‘Het kost mij veel moeite om te accepteren dat ik op hulp van anderen ben aangewezen’

verwijten valt. We huren elk jaar met de schoonfamilie een huisje ergens in Nederland, maar als het dan heel gezellig is, wordt het voor mij allemaal te druk. Ik heb niet veel rust in mijn hoofd. Ik zonder me dan een beetje af terwijl de anderen lekker aan het kaarten zijn. De vergeetachtigheid en het feit dat ik af en toe stomme dingen zeg, heb ik inmiddels geaccepteerd. Om sommige uitspraken kunnen mijn vriendin en ik achteraf wel lachen. Maar ik baal van die pijnen en dat ik door een gebrek aan energie weinig dingen kan ondernemen. Zolang ik geen zekerheid over de toekomst heb, is het voor mij lastig om te beginnen met verwerken en accepteren. Hoe moet ik me bij iets neerleggen als ik niet weet waar ik me bij moet neerleggen? Als ik 28 uur kan gaan werken en alles is ook financieel geregeld, dan kan ik mijn leven daaromheen bouwen. Het mag niet zo zijn dat mijn werk voor een groot deel bepaalt hoe mijn privéleven eruit zal gaan zien. Ik heb op dit moment geen dingen in het vooruitzicht waarop ik mij verheug. Het enige dat mij gelukkig maakt is mijn privéleven. Daar ligt mijn hart en ziel, daar ligt mijn alles.”Iquae es dis eosse none eost ipid quat. Tussenkop Rae ne es explab ipientiam accus, comnienimus autem aut ipiet modita dolorporit occaecum imodiste rem fugiatem enditias aut labora corpore sit aut volo est quis velique nem de ipiet estiusd anihil il et lique ipiendi vel ipsus aceaquias moluptur reicid qui cum quis corepudam doluptatiis nos aut quideste volupis dissim vitaspe dicipid enihil ipsam et aperferum quia non-

9


send ipsuntur repudit, optae ped magnam quaescit quis que peratiberum, quatur, quidundit accus. Ed et deria doloribus, eum fuga. Et qui sa voluptio consedi berum, quibust ant ut ea si doluptatur aut omnimi, alitia vent ut ut et aperio blaut pedipsa ndaesed quatur? Equi dictaeruptas molupta il idustiur, consedis reni consed quasit aciminus necatur mi, unt. Tussenkop Nequid qui untotatus eos delendelicia aut plata delit experorum aut ommolec eperibus doluptas eossund iscipsa cum faccab ipsuntius evendia taeris es rem que nonsequam eatium res as arum suntist verio. Itaerum que por aturian imendeb issequiae dio quo magnia veris et ut ut aciur aut quia nat que soluptam, aut quist, cuptatum nos saecusa cupta eiuscil intis sincitatia di as consequatur? Tiur reperum, asperchita quuntiori voluptatus, occaborem laccabo ruptate sam evenis everecum ipicim el ipsapedia volor moluptate venditist liquia sendio quis into ommod quodis experi consequo blaut ima vendis debissi velecto tatque coratus ad enimpor eratibu saerios quas es et inctem que et pliquas aut la niandan dandestis dem conestet doles et eicit, conem apeliquam ea poriati voluptatatur reictur ratiumet quame adigend iscius, inctecab ipsa se none experio ssimporum exceped ma sit ut ium endel ime sus, culpa dolut laceatemquo eos aboribero veles endignat occatet endandanti cument moloreped qui ipsunt ius aut voleseque ne net eossitaque id et la dolecto et alit autecesti denitae. Fugiant. Borrovi duciaspe laut labo. Re inveles totaspe pratur sent explia cuptatem non pario occusci libus, comnihi ctatur adipient arion nonsene ctatur sum aut lamet, cus ium lamusam natur mos maio. Runt. Ratem faceper natasped molorpos apiet alia voles sa dolore reriorem labo. Axim inverum reped quate aliquib usandent moditat quidele nectur reptium velit venis dit, ne nus nus il estempore solut atem acculparum se optatio. Nemquam id mo et ut quamusa quides earum fugiaec eratin natur, excestota perecum vid que volum, qui bea digenientiat quiatis quat. Usaniss inciiscia quis magnimilis

‘Het kost mij veel moeite om te accepteren dat ik op hulp van anderen ben aangewezen’ sequates modigen daepro beatem. Idunt, aut et inia ipietur recto tem que lam la es nonsequi optibus ciiscia quidis dolore vendignatin pa sunt quam eumqui blaudit quodi dolorrorro eat volo minverf ereptur rehenda ecesto officab orionse quasper ciist, offictur? Um ut expelliquae magnis exceate susam quiberior reicid utem dolorrum eaquam venem ut magnihic tet reperum si abo. Tussenkop Ut ad molupta exerchillor aspicae poritatemqui dolenditis modic tem qui dendit, voluptiusa voluptae. Ro oditionsequi odi id ent aute velesequatem et omni destiae et mo maximpos expel mi, eos dolori dolupta temque erciusam accate veliquas dolo etur anditas voluptatur aut laut est fugia seditat et idus dolorem ex evellac cuptaque vellabor magnatem arum que labore nonectur magnatis et eossum eveliqu aectur? Hiciis maio eos ra adis exerunt odicipsae verum que et la doluptatecto offic tem fuga. Et fugias eliquia qui cument di blaborum inveliquis aspidus. Asped es aperuntis eicit maiorpor sit, consecta verfernatqui dolora volupturem il enis volorempore et que sequo dolorist, aliate odi voles abo. Ut a quasimus, consendis dolorerum aut essint hiliti sit, omnimagni santist quos ne doloreius pro quis non con corrum andernatia quasi corerum dolor acerunt ut odit autatempos ea aute nus mintota tiatur si verferature comniam, sitatum alis sae. Itatur, sitaspient. Fugita natium re lignis rae num enturi ut remporemo con eaquidestor si officid ebitat res nimuscidunt veribus ciditem experis quiam inisque nectio temporitae

volupti ossunt. Ut untiame nimusapelit, et deruntiat aut unt officia dollorae volut et quodipsae dolut ullatet ulparum quam etur aut officium venimus nonsercium ea dolore, conseque senditisqui dentiore veliquat. Cabo. Itatiisqui aligent. Est elessi unte et illabor sit ut am faccatam quatum que venis soluptatio id mo modignis quam, volor molorepudi con nobitatio consequid quos iustias et maio culles a doluptior se ium quam sim namet et fugiam arum ex esediori aut ipiet ex expla si ipsam viti nonsequiae volut am exeris por ab iustiume consedio cus doloris ent reperun tiaerrum et fuga. Nam autatus delique non nos duntiam endicae pudaepe llabor accus pratissini ullecto rroriasperia quo volendi ratur? Officab incto corporerspel molupta nonsent quatius doluptis magnam sintio dolupta tionsenti ducipsae demporum sae est, officip sandion nullupt incidebis veles eosam eatius, vent. Rores eost, occus inimus sum rerro eatet od quam, comnia solliam vel ipsunt et, audi duciamus comni ra vel estiate laccat ut rem audis et estiunt audam quam earupta doluptatur alit aut autectur sinimus ulpari net vent lam et omnita duciet, quamus moditis aut et, et labo. Editatius elia sim lab im coribus pore verrum quistis maionsequae nobisti nvelita dolorum reped mint eossima aut as mollorum hit aut am que platuri aliquodi rectis comni voluptur mod quia vellaci taecti bea qui offictae volor re eicia voluptam, cones dicidit modit volende bitasperro con eatem quatus. Icilitatus adi dolo quos mo que seque in nem nus doluptat eaquat. Atem dolesciundus mod quidi odictem fugit alissitatus voles cusda comnien debitas sitibus simusdae conse ne parum is et omnitas doluptur, ut es et arum fugitia nonse cus sam volor repro omnisitibus at ipit officitae quidus magnimi lleniss untionem raestium quaepre mporerum verum fugit porrorrunte voloratur molorporro odis nonet fugitae nam sequaecepe vellaut eos sus elibus rem nis asi totat.

Wilt u ook uw verhaal met de lezers van het PijnPeriodiek delen?

Stuur dan een e-mail naar info@pijnplatform.nl onder vermelding van ‘Mijn pijn, mijn leven’.


Door Naam Auteur anesthesioloog DC Klinieken Almere en Amsterdam

arts aan het woord

Kop van max twee regels

B

dem ius mos sim comnimi ncipsaero blabo. Bus, enoemd tot bijzonder hoogleraar Kwasunt. Riatur, odipsun tibeatum sapellu ptionseque liteit van de laatste levensfase en van voluptatum eaqui aperspi cillanita quam atum ad sterven bij het Amsterdams Medisch quos mod quosant lia ipsum is volorrum faceaqui Centrum. Deze leerstoel is mogelijk gemaakt door aut verit poreptatas molupta sim fuga. Iquo essum de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig ad modi omnihil iatectatecto deligendam ape comLevenseinde en gepositioneerd bij de afdeling nimo diatent exerferum nimpore nimolupta sint Huisartsgeneeskunde, in het bijzonder Medische fugias et omnihil landita spercillum es doluptae. Ethiek. Zij zal zich bezighouden met het vergroten Us expersperro dunt venihillam il idia aut periatias van wetenschappelijke kennis over een waardig nobitata iunt, et molor autem. Et fulevenseinde, door het medisch en giandem volupti buscipsa volenitium verpleegkundig handelen in deze Veranderingen in et qui sum rae ex estemporem qui levensfase te onderzoeken. De de oncologische inis del il evendan debitibeaqui quo huisarts is in Nederland de arts die pijnbestrijding horen quae pore consequas arum harcimo het meest betrokken is bij de zorg voort te komen uit lorest eosanti umentio. Itat quia quid die in de laatste levensfase nodig de samenwerking quidias doluptat. is volgens NVVL. Suzanne van de Vathorst studeerde geneeskunde tussen patiĂŤnten en esti dem fugit quis enimus soles repel ma volorest derios ut ex ea doluptam, en gezondheidswetenschappen zorgaanbieders autae ne eiur, ut imus, omni abo. Itas aan de Universiteit Maastricht. ent ent aribus doluptus eaquat et, In 2001 promoveerde zij in de od minctem se ent est dit quis iumet remos dolo wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit. Sinds 1998 odi aut venimi, cum accupta consequam repero werkt zij bij de vakgroep Ethiek en Filosofie in ipsunti quoditia sent assimolo corpor sequi omni het Erasmus MC. Daar is zij vanaf de oprichting cus ma pliatet magnia derum essit volorecturi ombetrokken bij de commissie levenseinde, een nis quam re ipsuntis dolorenit aut acimolu pisque commissie die binnen het ziekenhuis adviseert volupta temporro cument litatiatur aut re laut por bij levenseinde Agora opgevolgd door Clemence aciis doluptas qui sam lanis dolupient eaquameRoss als bestuurslid. In haar eerdere functie als nis pres nit officab illabor accab ipsa sita volupti staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn bustore, eium facerum ex estia pratis re delique en Sport was zij sterk betrokken bij de ontwikrepel im harchil et volupti beaquostrum volupidicikeling van palliatieve zorg. Andre Rhebergen is is nusci voluptatem voles a cor aut mil illa eaquam sinds de oprichting van Agora in 2002 bestuurder ate necatin vendam quatist ero omniscid quis re vegeweest. Hij zal zich verder richten op realiseren lenit atatur autat fugiasupti bustore, eium facerum van eigen regie voor cliĂŤnten en mantelzorgers via ex estia pratis re delique repel im harchil et volupti Woondroom Zorg BV (oudereninitiatieven) Sus beaquostrum volupidiciis nu moloria ndisquo quatur? Qui del eicipsandit, te


interview

Door Auteur Naam Functie

‘Onbegrip maakt het probleem alleen maar groter ’ Onesectibus quae nim quidunt, sequidus, to doloribus Ut quasit undam ent. Expla pe pra volorer itatum vidunt milluptate mo con rem vid et exped esciis excerfe riberaerum quates minvel idendae ssimagni in est vollab imin nusdam adi doluptatem faccum et alitet rem hicturit, ipsum est voluptur, simende pa nonet quo do

Hoe is je persoonlijke ervaring als mensmet- pijn met de gezondheidszorg? Volgens mij sinds ik 25 jaar geleden bij de pijnpoli in Leiden onder behandeling was. Was je toen al, zoals je het zelf zou noemen, een mens-met-pijn? Na een lange periode waarin ik van de ene behandelaar naar de andere en van de ene ziekenhuisopname na de andere ging, ben ik dat vanaf die tijd langzaamaan geworden. n 1964, begon een lange zoektocht naa

12

In welke omstandigheden leefde je op dat moment? Dat waren behoorlijk moeilijke jaren. Door op een pianokruk te gaan staan om iets bovenuit een kast te pakken en daar vervolgens vanaf te vallen, kreeg ik pijn die niet meer over wilde gaan. Toen, en dat was in 1964, begon een lange zoektocht naar de oplossing die er nooit helemaal is gekomen. Dus volgend jaar heb ik vijftig jaar pijn en dus ook vijftig jaar ervaring in pijnland, waaronder gelukkig ook heel veel goede!

Is er eigenlijk ooit een diagnose gesteld? Bijna iedere arts bij wie ik terechtkwam had zo z’n eigen diagnose. Een goede verklaring kreeg ik toen een arts mij met gebruik van een klein geraamte liet zien wat er met je lichaam kan gebeuren als je plat op je achterwerk valt. Dat is zoiets als een soort whiplash in het groot. Hoe is je persoonlijke ervaring als mensmet- pijn met de gezondheidszorg? In het begin ging alles behoorlijk moeizaam. Pijn die niet overgaat is ook voor de


interview

‘Bijna iedere arts bij wie ik terechtkwam had zo z’n eigen diagnose’

meeste artsen een probleem. Wat je arts ook probeert, niets helpt. Chronische pijn oplossen kost zowel van de arts als de patiënt veel tijd en geduld. En een goede, eerlijke communicatie. Onbegrip maakt het probleem alleen maar groter. Op welke wijze ben je betrokken geraakt bij patiëntenorganisaties? Door de pijnpoli in Leiden werd ik attent gemaakt op een training om te leren omgaan met pijn, in een vormingscentrum op de Veluwe. Ik ben daar in november 1987

naartoe gegaan. Met dit verzoek aan mijn man: kom mij dezelfde avond nog ophalen als daar alleen maar gezeurd en gehuild wordt over pijn. Maar dat bleek helemaal niet nodig. Het was een soort thuiskomen! Er was herkenning en erkenning. Ik bleek niet de enige te zijn die pijn had die niet over wilde gaan! Bijna alle deelnemers hadden dezelfde problemen. Angst voor hoe het verder zou gaan, en vooral ook het onbegrip van je omgeving omdat je als het wat beter met je gaat de straat weer opgaat en ook nog weleens lacht!

Wie had het idee om 25 jaar geleden de Stichting Pijn-Hoop op te richten? Dat waren een paar mensen van een eerdere training. Er werd toen gevraagd of er onder de aanwezigen misschien iemand was “die wilde mensen met chronische pijn”. Daar heb ik toen heel argeloos ja op gezegd. “Mooi”, zei die mevrouw, die Door Gudden heet. “We hebben al iemand die om geld bedelt, iemand die aan de publiciteit van ons idee werkt en twee andere mensen die meedenken. We hebben alleen nog een voorzitter nodig.”

13


interview

‘Bijna iedere arts bij wie ik terechtkwam had zo z’n eigen diagnose’

“Ja maar,” zei ik, “zoiets heb ik nog nooit gedaan!” “Nee”, zei Door toen kort en krachtig, “wij ook niet, maar als we nu niks doen, verandert er nooit iets voor mensen met pijn.” Zo zijn we met z’n vijven begonnen en in april 1988 werd alles bij een notaris geregeld. Daarna hadden we de brutaliteit om in oktober van dat jaar al een eerste landelijke contactdag voor mensen met chronische pijn te organiseren in Hooglanderveen. Daar kwamen toen bijna vijftig mensen op af! Zijn dezelfde personen tot op de dag van vandaag nog actief en betrokken? Van die mensen van het eerste uur zijn Ed Vergeer en ik de enige volhouders. Ed doet nog telefoonwerk voor Pijn-Hoop. Door Gudden is een paar jaar geleden helaas naar Frankrijk verhuisd. De anderen zijn na langere of kortere perioden te hebben meegewerkt uit beeld verdwenen. Tussen 1988 en nu zijn er heel veel waardevolle medewerkers geweest die ondanks hun pijn en de weinige energie die ze daardoor hadden heel hard hebben meegewerkt om Pijn-Hoop te brengen tot wat het nu is. Die zou ik graag nog weleens willen ontmoeten en bedanken.

14

Hoe was zo’n 25 jaar geleden de zorg voor pijn georganiseerd? Van een echte organisatie was toen helemaal geen sprake. Er was niet bekend wie precies waar of wat iets deed aan pijnbestrijding. Volgens toen gebruikte cijfers waren er ruim 200.000 mensen met chronische pijn, maar voor die cijfers had iedereen zo z’n eigen interpretatie. Dat bracht ons ertoe om een notitie te maken met signalen waarvan wij vonden dat daar nodig iets aan gedaan zou moeten worden. Maar helaas zijn veel van die signalen nog steeds actueel! Kreeg je met de Stichting Pijn-Hoop gehoor bij de hulpverleners? Dat was in het begin beslist niet eenvoudig. De medische wereld was toen absoluut niet gewend aan patiënten die wensen of ideeën hadden. Tegenwoordig zijn daar overigens nog steeds voorbeelden genoeg van. Hoeveel tijd heb je gemiddeld in de activiteiten voor Pijn-Hoop gestoken? Er waren weleens weken dat ik dertig uur of meer met Pijn-Hoop bezig was. Soms zelfs behoorlijk meer. Maar ik heb het altijd met plezier gedaan en er nooit spijt van gehad dat ik eraan begonnen ben. Ik had er ook de mogelijkheid voor. Toen het drukker

werd waren de kinderen de deur al uit. En ik heb een heel flexibele echtgenoot, die zijn eigen bezigheden heeft en vanaf het begin begreep waarom ik dit werk zo graag doe. Met welke van deze activiteiten heb je het meeste succes gehad? Dat zijn er nogal wat. Eigenlijk was het vanaf het begin, en dat is nog steeds zo: het ervoor zorgen dat alles wat gedaan moet worden ook goed gedaan wordt. Je moet voldoende goed opgeleide mensen hebben om de ideeën van Pijn-Hoop uit te dragen en bijvoorbeeld de lotgenotenbijeenkomsten goed te kunnen begeleiden. Het daarvoor organiseren van de kadertrainingen heb ik vooral de laatste jaren, samen met Betty van Dam, heel leuk gevonden. Het geven van lezingen is nog steeds heel leuk om te doen, en bijzonder waren ook de lezingen die Pijn-Hoop samen met het Nationaal Pijnfonds voor de Diabetesvereniging Nederland hebben gedaan. Jammer dat dat gestopt is. Verder het zorgen voor een goede nieuwsbrief en de buitenlandse contacten die er de laatste jaren bij zijn gekomen. Eigenlijk is voorzitter zijn van een patiëntenorganisatie


agenda

NATIONAAL

INTERNATIONAAL

27 april 2013

9-11 mei 2013

Landelijke contactdag NVVR De Wervelkolom TechCenter, Ede www.nvvr.nl

Annual Meeting of the Austrian Pain Society (IASP Chapter) Klagenfurt (Oostenrijk) www.iasp-pain.org

25 mei 2013 Voorlichtingsmiddag Whiplash Stichting Nederland Aristo-zalencomplex, Utrecht www.whiplashstichting.nl

30-31 mei 2013 Anesthesiologendagen NVA MECC, Maastricht www.anesthesiologie.nl/p_ anesthesiologendagen

19 september 2013 Bijscholingsdag chronische pijn & revalidatie De Fysiotherapeut Vrije Universiteit, Brussel nvrf.fysionet.nl

5 oktober 2013 Voorlichtingsdag Werkgroep Aangezichtspijn UMC, Utrecht www.aangezichtspijn.nl

8-15 november 2013 Week Chronisch Zieken Thema: mantelzorg en vrijwilligerswerk www.chronischziek.nl

23-26 mei 2013 4th International Congress on Neuropathic Pain Toronto (Canada) www2.kenes.com/neuropathic/ Pages/home.aspx

30 mei-1 juni 2013 1st World Congress on Pelvic Pain Amsterdam www.pelvicpain-meeting.com

boeken Limiet gehaald - Een bijzonder jaar uit het leven van een chronische pijnpatiënt Anna Raymann Bohn Stafleu Van Loghum (2011); ISBN: 978-90-313-9170-7

Opvattingen en gebruiken van de verschillende culturen. De vaak grote rol van de familie, taalproblemen, andere zorgopvattingen en gebruiken, stellen zorgverleners voor de vraag hoe zij palliatieve zorg bij mensen uit andere culturen moeten vormgeven. Palliatieve zorg is erop gericht de kwaliteit van leven te verbeteren van patiënten met een levensbedreigende aandoening, en hun familie. Bij mensen uit niet-westerse culturen zijn bijvoorbeeld problemen als obstipatie, delier en depressie soms met nog meer schaamte omgeven en vaak nog moeilijker bespreekbaar dan bij mensen met een westerse achtergrond. Zorgverleners moeten zich hiervan bewust zijn.

Het meeste gaan vanzelf over…, tenzij de dokter er op tijd bij is!

17-20 juni 2013

Hans van der Voort

9th International Symposium on Pediatric Pain Stockholm (Zweden) www.ispp2013.org

Bohn Stafleu Van Loghum (2011); ISBN: 978-90-313-9170-7

9-12 oktober 2013 EFIC Congress: Pain in Europe VIII Florence (Italië) www.efic.org 23-26 oktober 2013 Deutscher Schmerzkongress (IASP Chapter) Hamburg (Duitsland) schmerzkongress2013.de 27-31 oktober 2013 8th Interdisciplinary World Congress on Low Back and Pelvic Pain Dubai (VAE) www.worldcongresslbp.com

Een verzameling columns die de vorig jaar overleden Hans van der Voort, sociaal psycholoog en voormalig coördinator van de huisartsenopleiding aan de Vrije Universiteit, tussen 2008 en 2011 schreef voor het maandblad Huisarts & Wetenschap.

Door problemen met zijn gezondheid werd Van der Voort steeds meer een ervaringsdeskundige die de medische wereld als patiënt, van binnenuit, meemaakte. Regelmatig vormen gebeurtenissen uit zijn jeugd een inleiding voor actuele onderwerpen. Het boekje, dat mede door de illustraties van Fiep Westendorp veel humor bevat,

Door de jaren heen zijn er de nodige proefschriften verschenen waarin het onderwerp pijn een rol speelt. In de bibliotheek van het PijnPlatform Nederland zijn vele van deze proefschriften terug te vinden. Een kleine greep hieruit Functional anatomy in low back rehabilitation Balance in the biopsychosocial model Jan-Paul van Wingerden, Rotterdam (2009) ISBN 978-9490122-66-9

15


congres

Door Naam Auteur Functie

Nationaal pijncongres groot succes Van die mensen van het eerste uur zijn Ed Vergeer en ik de enige volhouders. Ed doet nog telefoonwerk voor Pijn-Hoop. Door Gudden is een paar jaar geleden helaas naar Frankrijk verhuisd. De anderen zijn na langere of kortere perioden te hebben meegewerkt uit beeld verdwenen. Tussen 1988 en nu zijn er heel veel waardevolle medewerkers geweest die ondanks hun pijn en de weinige energie die ze daardoor hadden heel hard hebben meegewerkt om Pijn-Hoop te brengen tot wat het nu is. Die zou ik graag nog weleens willen ontmoeten en bedanken. Van een echte organisatie was toen helemaal geen sprake. Er was niet bekend wie precies waar of wat iets deed aan pijnbestrijding. Volgens toen gebruikte cijfers waren er ruim 200.000 mensen met chronische pijn, maar voor die cijfers had iedereen zo z’n eigen interpretatie. Dat bracht ons ertoe om een notitie te maken met signalen waarvan wij vonden dat

16

daar nodig iets aan gedaan zou moeten worden. Maar helaas zijn veel van die signalen nog steeds actueel! Kreeg je met de Stichting Pijn-Hoop gehoor bij de hulpverleners? Dat was in het begin beslist niet eenvoudig. De medische wereld was toen absoluut niet gewend aan patiënten die wensen of ideeën hadden. Tegenwoordig zijn daar overigens nog

steeds voorbeelden genoeg van. Hoeveel tijd heb je gemiddeld in de activiteiten voor Pijn-Hoop gestoken? Er waren weleens weken dat ik dertig uur of meer met Pijn-Hoop bezig was. Soms zelfs behoorlijk meer. Maar ik heb het altijd met plezier gedaan en er nooit spijt van gehad dat ik eraan begonnen ben. Ik had er ook de mogelijkheid voor. Toen het drukker


congres

werd waren de kinderen de deur al uit. En ik heb een heel flexibele echtgenoot, die zijn eigen bezigheden heeft en vanaf het begin begreep waarom ik dit werk zo graag doe. Met welke van deze activiteiten heb je het meeste succes gehad? Dat zijn er nogal wat. Eigenlijk was het vanaf het begin, en dat is nog steeds zo: het ervoor zorgen dat alles wat gedaan moet worden ook goed gedaan wordt. Je moet voldoende goed opgeleide mensen hebben om de ideeën van Pijn-Hoop uit te dragen en bijvoorbeeld de lotgenotenbijeenkomsten goed te kunnen begeleiden. Het daarvoor organiseren van de kadertrainingen heb ik vooral de laatste jaren, samen met Betty van Dam, heel leuk gevonden. Het geven van lezingen is nog steeds heel leuk om te doen, en bijzonder waren ook de lezingen die Pijn-Hoop samen met het Nationaal Pijnfonds voor de Diabetesvereniging Nederland hebben gedaan. Jammer dat dat gestopt is. Verder het zorgen voor een goede nieuwsbrief en de buitenlandse contacten die er de laatste jaren bij zijn gekomen. Eigenlijk is voorzitter zijn van een patiëntenorganisatie een heel gevarieerde ‘baan’. Verder is het niet mijn succes. Zonder goede medewerkers ben je helemaal niks! Ik denk dat het de kracht van Pijn-Hoop is dat je met elkaar aan een goed doel werkt. Na al die jaren zijn we een soort familie van elkaar geworden. Bovendien hebben we ook steun aan elkaar! Nou, bijvoorbeeld bij een vergadering zitten waar ook artsen voor zijn uitgenodigd en dan zo’n arts horen zeggen: “Wat moet die patiënt hier? Patiënten horen in bed en zeker niet aan de vergadertafel.” Daar word je niet vrolijk van. Maar later leer je ook daarmee omgaan en word je er zelfs vechtlustig van. Ik denk dat het komt doordat iedereen weleens pijn heeft, maar dat die in de meeste gevallen wel weer overgaat. Alleen als pijn niet overgaat weet je pas wat

chronische pijn betekent. Bovendien ga je er niet meteen aan dood, dus is het niet echt spectaculair. Pijn is alleen interessant voor mensen die het hebben. Als alles goed is nagekeken en je loopt niet door met iets waarvan later wordt gezegd “Hadden we dat maar eerder gezien”, dan denk ik dat je het beste kunt accepteren dat er op dit moment geen oplossing voor is. Dan moet je stoppen met het ondernemen van allerlei nieuwe pogingen om het op te lossen en er, onder goede begeleiding, maar mee leren omgaan. Veel van die nieuwe pogingen leiden meestal ook tot nieuwe teleurstellingen. Er is niemand die kiest voor het hebben van pijn, maar je kunt wel kiezen voor de manier waarop je ermee om wilt gaan. Ik denk dat die voor iedereen verschillend is. Een eerste vereiste vind ik een goed contact met je behandelaar. Je moet in elk geval het gevoel hebben dat die je serieus neemt. Eigenlijk zou hij een soort maatje van je moeten worden dat jou goed begeleidt om samen de zo goed mogelijke oplossing te vinden. Welk advies heb je vanuit jouw ervaring voor mensen met pijn? Blijf niet treuren en zeuren over de dingen die je door de pijn niet meer kunt. Je hebt vast veel meer aan anderen en aan jezelf te bieden dan je pijn. Je bent meer dan je pijn en ook in jouw leven zijn er meer dingen te beleven dan pijn hebben! Welk advies heb je voor pijnbehandelaren? Voor het behandelen van acute pijn is tegenwoordig heel wat goede kennis aanwezig, maar voor mensen met chronische pijn ligt dat anders. Doordat mensen met moeilijk oplosbare pijn vaak nogal laat worden doorgestuurd naar gespecialiseerde pijnbehandelaren of pijnteams, is de oplossing meestal niet zo gemakkelijk meer te vinden. Dan heeft de pijn vaak al een vaste plaats in iemands leven ingenomen. Daarom heeft de Stichting Pijn-Hoop vanaf het begin gepleit voor sneller doorsturen. Hoe langer pijn duurt, hoe moeilijker het

17


Patiëntenverenigingen doorbraakpijn

Whiplash kan iedereen overkomen Onverwacht en ongewild kunt u betrokken raken bij een whiplash ongeval. Dat overkomt circa 15.000-20.000 mensen in Nederland. Elk jaar opnieuw. Mocht u een whiplash ongeval overkomen, dan zijn wij er om u en uw omgeving te ondersteunen. Van een echte organisatie was toen helemaal geen sprake. Er was niet bekend wie precies waar of wat iets deed aan pijnbestrijding. Volgens toen gebruikte cijfers waren er ruim 200.000 mensen met chronische pijn, maar voor die cijfers had iedereen zo z’n eigen interpretatie. Dat bracht ons ertoe om een notitie te maken met signalen waarvan wij vonden dat daar nodig iets aan gedaan zou moeten worden. Maar helaas zijn veel van die signalen nog steeds actueel! Kreeg je met de Stichting Pijn-Hoop gehoor bij

18

de hulpverleners? Dat was in het begin beslist niet eenvoudig. De medische wereld was toen absoluut niet gewend aan patiënten die wensen of ideeën hadden. Tegenwoordig zijn daar overigens nog steeds voorbeelden genoeg van. Hoeveel tijd heb je gemiddeld in de activiteiten voor Pijn-Hoop gestoken? Er waren weleens weken dat ik dertig uur of meer met Pijn-Hoop bezig was. Soms zelfs behoorlijk meer. Maar ik heb het altijd met plezier gedaan en er nooit spijt van gehad dat ik eraan begonnen ben. Ik had er ook de mogelijkheid voor. Toen het drukker werd waren de kinderen de deur al uit. En ik heb een heel flexibele echtgenoot, die zijn eigen bezigheden heeft en vanaf het begin begreep waarom ik dit werk zo graag doe. Dat zijn er nogal wat. Eigenlijk was het vanaf het begin, en dat is nog steeds zo: het ervoor zorgen dat alles wat gedaan moet worden ook goed gedaan wordt. Je moet voldoende goed opgeleide mensen hebben om de ideeën van Pijn-Hoop uit te dragen en bijvoorbeeld de lotgenotenbijeenkomsten goed te kunnen begeleiden.

Het daarvoor organiseren van de kadertrainingen heb ik vooral de laatste jaren, samen met Betty van Dam, heel leuk gevonden. Het geven van lezingen is nog steeds heel leuk om te doen, en bijzonder waren ook de lezingen die Pijn-Hoop samen met het Nationaal Pijnfonds voor de Diabetesvereniging Nederland hebben gedaan. Jammer dat dat gestopt is. Verder het zorgen voor een goede nieuwsbrief en de buitenlandse contacten die er de laatste jaren bij zijn gekomen. Eigenlijk is voorzitter zijn van een patiëntenorganisatie een heel gevarieerde ‘baan’. Verder is het niet mijn succes. Zonder goede medewerkers ben je helemaal niks! Ik denk dat het de kracht van Pijn-Hoop is dat je met elkaar aan een goed doel werkt. Na al die jaren zijn we een soort familie van elkaar geworden. Bovendien hebben we ook steun aan elkaar! Nou, bijvoorbeeld bij een vergadering zitten waar ook artsen voor zijn uitgenodigd en dan zo’n arts horen zeggen: “Wat moet die patiënt hier? Patiënten horen in bed Meer informatie www.whiplashstichting.nl


volgende editie

PAE: nieuwe initiatieven voor 2013 Huisart s klaagt over communicatie met ziekenhuis

periodiek

Driemaandelijks tijdschrift over pijn en pijnbestrijding voor patiënt en behandelaar. Een uitgave van de Stichting PijnPlatform Nederland. ISSN: 1572-0144 Oplage: 20.000 exemplaren.

Communicatie en informatievoorziening zijn de achilleshiel in de samenwerking. Dat geldt ook voor communicatie tussen huisartsen en ziekenhuizen. Dat vinden huisartsen zo blijkt uit een onderzoek van onderzoeks- en adviesbureau MediQuest. Medische specialisten zijn volgens de huisartsen werking met het Nivel, t uit een onderzoek

Redactieadres: Postbus 2254, 2301 CG Leiden www.pijnplatform.nl info@pijnplatform.nl

Verslag van het Veertiende Wereldpijncongres Ontwikkeling van een CQ-index Palliatieve zorg Dit door ZonMw gefinancierde onderzoek is gestart in 2008 Een CQ-index is een vragenlijst die wordt ontwikkeld voor het meten van kwaliteit van de palliatieve zorg, in dit geval, vanuit gebruikersperspectief. Op het moment

colofon

dat deze uitgave van het PijnPeriodiek uitkomt, is eveneens de CQindex–module PIJN beschikbaar. Deze CQ-index is ontwikkeld in samenwerking met het Nivel, het

Is voorkomen echt beter dan genezen?

Redactie: Drs. Th. Eldering, M. Giesberts, dr. H. Koning (hoofdredacteur), L. Voogt, H. Wieberneit-Tolman, Dr. F.A.M. Winter. Redactieraad: Leden van de redactie en prof. dr. W.W.A. Zuurmond, drs. R. Gaymans, M. Letschert, A. Korver, E. Roetering-Van

Geenhuizen, drs. J. de Wilde Coördinatie: Hilda WieberneitTolman. Productie: Eldering Studios bv, Overveen / Thomas Eldering (contacten bedrijfsleven en acquisitie; 023-5259332) / Dimitry de Bruin (artdirection/vormgeving) / Monique de Mijttenaere (eindredactie). Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie. Uitvoerder en producent van het PijnPeriodiek zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de teksten. © Platform Pijn en Pijnbestrij-

Het PijnPeriodiek wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ter vermindering van bijwerkingen en verbetering van pijn bij kanker Kan een proactieve benadering van migrainepatiënten tot meer gebruik van profylaxe en minder

overgebruik van triptaan leiden, en daarmee tot minder hoofdpijnklachten en lagere kosten? Dat

Meten is weten

CRPS I en CRPS II hebben een enorme invloed op de hersenen van de mens

19


beoogt de belangen van mensen met pijn te behartigen. vormt daartoe een platform ten behoeve van aangesloten organisaties, verenigingen en stichtingen die dagelijks met deze problemen te maken hebben.

p l atf o r m n e d e r l an d

benadrukt dat uit onderzoek blijkt dat pijn ĂŠĂŠn op de vijf Nederlanders treft. vraagt aandacht voor het feit dat pijn, waarbij al dan niet een oorzaak kan worden vastgesteld, veel gevolgen heeft voor mensen met pijn en dat pijn los van dit persoonlijke lijden grote maatschappelijke en economische lasten met zich meebrengt. doet dit in samenspraak met patiĂŤntenorganisaties die pijn bij de aandoening gemeen hebben. wil door samenwerking met de aangesloten partijen de vraaggerichte zorg op het gebied van pijn, pijnbehandeling en pijnbestrijding bevorderen door het verzamelen van informatie en deze op een toegankelijke manier beschikbaar te stellen. zal per kwartaal alle aangesloten partijen actief benaderen met het verzoek om informatie en gegevens over activiteiten en zal eveneens wetenschappelijke centra en verenigingen met het verzoek om informatie benaderen. zal informatie verzamelen uit tijdschriften en berichten uit de media en door het bijwonen van beurzen, congressen en bijeenkomsten. zal eens per halfjaar een thema-bijeenkomst organiseren voor de aangesloten partijen en genodigden. Deze bijeenkomst dient eveneens tot het uitwisselen van informatie, kennis en ervaring. zal periodiek de website aanpassen met en voor de aangesloten partijen.

Stichting PijnPlatform Nederland Postbus 2254 2301 CG Leiden www.pijnplatform.nl info@pijnplatform.nl

zal bij de overheid en zorgverzekeraars pleiten voor kennis over, aandacht en begrip voor pijn en de problematiek van mensen met pijn en stelt zich ten doel politieke erkenning te realiseren door het onder de aandacht brengen van de pijnproblematiek bij politici en beleidsvoorbereiders, teneinde bij te dragen aan een betere pijnzorg.

pijnperiodiek  
pijnperiodiek  

Driemaandelijks tijdschrift over pijn en pijnbestrijding

Advertisement