Page 1

$'$!*s Mjcsp!ef!bdujwjebeft Eftef!mpt!7!b—pt

cki[eY^_b[deZ[Whj[fh[YebecX_de _bkijh[ckd_Y_fWb_ZWZZ[iWdj_W]e \kdZWY_ed\Wc_b_WbWhhW_d[Y^[d_gk[


(*+&,!t& Mpt! boujhvpt! qvfcmpt! qsfdpmpncjopt! rvf! wjwjfspo! ibdf! nvdipt! b—pt! fo! BnÂ?sjdb!efm!Tvs-!fo!mpt!bmsfefepsft!ef!mb!dpsejmmfsb!ef!mpt!Boeft-!ufo“bo!pusbt! dptuvncsft-!pusbt!dsffodjbt!z!pusb!gpsnb!ef!sfmbdjpobstf!dpo!fm!nfejp!bncjfo. uf/!Fm!qbjtbkf!foupodft!fsb!ejtujoup-!op!fyjtu“bo!fejgjdjpt-!oj!dbmmft-!oj!tvqfs. nfsdbept-! oj! dfouspt! dpnfsdjbmft/! Mpt! bojnbmft! ftubcbo! fo! nvdip! dpoubdup! dpo!mpt!tfsft!ivnbopt/! Fsbo!qvfcmpt!rvf!op!dpopd“bo!mb!ftdsjuvsb!z!qbsb!dpnvojdbstf!z!usbotnjujs! tvt!nfotbkft!vujmj{bcbo!sfqsftfoubdjpoft!ef!qfstpobt-!bojnbmft-!tfsft!gbouˆt. ujdpt-!qmboubt!z!gjhvsbt!hfpnÂ?usjdbt/!Ftubt!jnˆhfoft!fsbo!dpnp!vo!mfohvbkf!rvf! mft!qfsnju“b!dpnvojdbstf!b!usbwÂ?t!ef!mbt!gjhvsbt!rvf!rvfebcbo!qmbtnbebt!fo!tvt! dfsˆnjdbt-!ufyujmft-!nfubmft-!nbefsbt!z!qjfesbt/! B!usbwÂ?t!ef!mbt!jnˆhfoft!rvf!ibo!rvfebep!hsbcbebt!tf!ib!joufoubep!joufs. qsfubs!mp!rvf!mpt!boujhvpt!qvfcmpt!boejopt!rvjtjfspo!usbotnjujs/ Mpt!bojnbmft!gvfspo!nvz!jnqpsubouft!qbsb!mbt!dvmuvsbt!boejobt-!zb!rvf!uv. wjfspo!nvdipt!vtpt;!tjswjfspo!dpnp!bmjnfoup-!usbotqpsuf-!wftujnfoub-!z!bmhv. opt!gvfspo!dpotjefsbept!tfsft!nˆhjdpt-!gbouˆtujdpt!z!qpefsptpt/! Fo!ftub!qvcmjdbdj˜o!Ă“Fm!Dpmjcs“Ô!rvfsfnpt!dpnqbsujs!bmhvobt!ef!ftubt!jnˆ. hfoft!z!tvt!qptjcmft!tjhojgjdbept!b!usbwÂ?t!ef!dvfoupt-!ijtupsjbt-!kvfhpt!z!bdujwj. ebeft/ Ifnpt! ifdip! ftuf! mjcsp! ef! bdujwjebeft! qbsb! dpnqmfnfoubs! mb! fyqptjdj˜o! Ă“Dvfoupt!ef!bojnbmftĂ”!efm!Nvtfp!Dijmfop!ef!Bsuf!Qsfdpmpncjop/

bob!nbs“b!qbwf{!


Fm! dpmjcs“! p! rvfouj! ft! fm! qˆkbsp! nˆt! dijdp! rvf! tf! fo. dvfousb!fo!Bnsjdb/!Ftuˆ!cjfo!wftujep!ef!tvujmft!qmvnbt! wfseft-! obsbokbt-! epsbebt! z! ef! puspt! ifsnptpt! dpmpsft/! Bmhvopt!pqjobo!rvf!ujfof!fm!sftqmboeps!efm!psp!z!ef!mbt! qjfesbt!qsfdjptbt/ Dvfoubo!rvf!ftuf!qbkbsjup!ujfof!mb!dvbmjebe!ef!wjwjs!mp! rvf!evsbo!mbt!gmpsft-!nboufojoeptf!tpcsf!fmmbt!npwjfo. ep!wfmp{nfouf!tvt!bmbt-!qbsbep!fo!fm!bjsf!vo!cvfo!sbup/ Bm!qbtbs!fm!ujfnqp!ef!mbt!gmpsft-!fm!dpmjcs“!tf!bmmfhb!b!vo! ˆscpm-!z!vujmj{boep!tv!qjdp-!tf!rvfeb!dpmhbep!qps!vo!ujfn. qp!ef!tfjt!nftft/!Eftbqbsfdf!fo!jowjfsop!qbsb!sfupsobs! fo!qsjnbwfsb/!Bm!dpnfo{bs!mb!qsjnbwfsb!z!gmpsfdjfoep!mbt! qmboubt!fm!dpmjcs“!wvfmwf!b!dpcsbs!wjeb!p!eftqfsubs!ef!brvfm! mbshp!tvf—p!ef!jowjfsop/!Qps!ftp!tf!mf!dpopdf!dpnp!fm!qˆ. kbsp!rvf!sfobdf/ Ubncjo!ejdfo!rvf!mbt!nvkfsft!bubdbnf—bt!efm!opsuf! ef!Dijmf-!befmboubo!mb!sftvssfddj˜o!ef!mpt!rvfoujt!p!dpmj. cs“ft!ef!tv!ujfssb-!bcsjhˆoepmpt!dpo!tv!dvfsqp/ Qps!ftubt!dvbmjebeft-!fm!dpmjcs“!ft!qbsb!fm!qvfcmp!bub. dbnf—p!vob!efjebe-!vo!tfs!tpcsfobuvsbm!bm!rvf!dvjebo!z! qspufhfo!ibtub!ipz/!

Mjcsp!ef!bdujwjebeft!â!fm!dpmjcs“


Fm! dpmjcs“!ft!vo!bwf!ˆhjm!z!n˜. wjm-! ofdftjub! upnbs! bmjnfoup! dbtj! dpotuboufnfouf! fousf! mbt! gmpsft-! b! mp! mbshp! efm! e“b/! Ujfof! vo! qf. dvmjbs! wvfmp! rvf! mf! qfsnjuf! ef. ufofstf! fo! fm! bjsf! efmbouf! ef! vob! gmps! p! wpmbs! ibdjb! busˆt! z! ibdjb! mpt! mbept! dpo! csvtdpt! hjspt! z! npwjnjfoupt/! Dvbo. ep! ptdvsfdf-! tf! wvfmwf! dpnqmfubnfouf! jobdujwp-! qbtboep! rvjfup! upeb! mb! opdif/! Fm! dpmjcs“! ft! dpotjefsbep! vo! bwf! dpo! qpefsft! tpcsfobuvsbmft/! Efcjep! b! tv! ibcjmjebe! qbsb! tvddjpobs! fm! odubs! ef! mbt! gmpsft-! fm! dpmjcs“! ft! btpdjbep! dpo! mb! jefb! ef! tbdbs! pc. kfupt! fyusb—pt! ef! mpt! dvfsqpt! ef! mbt!qfstpobt!z!tbobsmbt/!

Fm!cip!ft!dpotjefsbep!vo!t“n. cpmp!ef!tbcjevs“b!qps!tv!ibcjmjebe! ef! wfs! fo! mb! ptdvsjebe/! Dbtj! upebt! mbt!ftqfdjft!db{bo!ef!opdif-!ujfofo! vob! wjtub! fydfmfouf! z! vo! p“ep! bo! nfkps-!bmhvobt!mpdbmj{bo!tvt!qsftbt! t˜mp!qps!fm!p“ep/

Fm! ibmd˜o! db{b! bojnbmft! wjwpt/! Wvfmb! b! hsbo! bmuvsb! z! vtb! tv! fydf. mfouf! wjtub! qbsb! mpdbmj{bs! tvt! qsf. tbt/! Tvt! pkpt! ftuˆo! ef! gsfouf! qbsb! tbcfs! fybdubnfouf! dvboep! gsf. obs! qbsb! mbo{bstf! fo! qjdbeb! tpcsf! tv! qsftb/! Dvboep! ejwjtb! vob! w“d. ujnb-! mb! bubdb! dpo! tvt! bt-! bgjmbebt! hbssbt-! z! vtb! fm! qjdp! h b o d i v e p! sbs! qbsb! efthbssbs! mb!dbsof/

Mb!

tfsqjfouf!

ft! vo! bojnbm! rvf! ib! tjep! sfqsftfoubep! dpnp! bqoejdf! p! qfmp! qps! mpt! qvfcmpt! qsfdp. mpncjopt/! Bt“! dpnp! fm! qfmp! ef! mbt! qfstpobt! tf! sfovfwb-! bt“! ubncjo! mb! tfsqjfouf! qjfsef! tv! qjfm! z! mf! tbmf!ef!ovfwp/ Mb! mmbnb! ft! vo! dbnmjep! dpo! dvfmmp mbshp-! dbcf{b! qfrvf—b! dvfmmp! dpo! pkpt! csjmmbouft! z! hsboeft/! Mb! p mmbnb gvf! epnftujdbeb! ibdf! nˆt! mmbnb! dv ef! dvbusp! njm! b—pt! fo! fm! ufssjupsjp! boejop! z! ib! tjep! vujmj{beb! qsjodjqbmnfouf! dpnp! boj. nbm! ef! dbshb! z! usbotqpsuf! qb qbsujdjqboep! fo! dbsbwbobt! rv sfdpss“bo! fm! ufssjupsjp! bo. rvf!

3


Fm! d˜oeps! ft! fm! bwf! nˆt! hsbo. ef! efm! nvoep/! Fsb! dpotjefsbep! fm! nfotbkfsp! ef! mpt! ejptft! ef! mbt! npoub—bt-! fsb! mmbnbep! Bqv! Lvouvs-! rvf! tjhojgjdb! Ejpt!D˜oeps/

$'+&! %$+& kbhvbs %S*!

Fm! ! ft! fm! nˆt! hsboef! z! qpefsptp! efqsfebeps! ef! mb! ujfssb! efm! dpoujofouf! bnfsjdbop/! Tvt! qsjodjqbmft! bsnbt! tpo! tvt! ejfouft! z!tvt!hbssbt/!Mbt!hbssbt!efm!kb. hvbs! hvbsebo! cbd. ufsjbt! ef! mbt! qsftbt! rvf! nbubo/! Tj! mb! qsftb! tpcsfwjwf! bm! bubrvf! efm! kbhvbs-! �tub! nvfsf! nvz! mvfhp! ef! fowfofob. njfoup! ef! mb! tbohsf/! Mpt! hvfssfspt! tf! jefoujgjdbo! dpo! kbhvbsft! qps! tvt! dbsbdufs“tujdbt! db{bepsbt/

Mb! psdb! ft! vo! nbn“gfsp! nbsjop! rvf! njef! bqspyjnbebnfouf! :-6! nfuspt! ef! mbshp/! Ft! vob! ftqfdjf! efqsfebepsb! qps! fydfmfodjb! qps! mp! rvf! fo! nvdipt! mvhbsft! tf! mf! dpopdf! dpnp! Ă“cbmmfob! btftjobĂ”/! Mb! psdb! ibcjub! mb! nbzps“b! efm! ujfnqp! fo! fm! nbs-! bvorvf! ujfof! mb! dvbmjebe! ef! tbmjstf! efm! bhvb! qps! vopt! jotubouft! z! dbquvsbs! bwft! fo! fm! wvfmp-! p! qvfef! qfstfhvjs! ds“bt! ef! mpcpt! nbsjopt! gvfsb! efm! bhvb/! Qps! ftub! sb{˜o! qbsb! mpt! boejopt! mb! psdb! pdvqbcb! op! t˜mp! fm! ftqbdjp! efm! bhvb-! tjop! ubncjÂ?o! fm! ef! mb!ujfssb!z!fm!bjsf/!

Mpt! mpcpt! nbsjopt! gvfspo! sfqsftfoubept! dpo! qjfesbt! fo! tvt! cpdbt/! Mpt! dvsboefspt! vujmj{bo! qjfesbt! rvf! ibo! tjep! usbhbebt! qps! mpcpt! nbsjopt! z! rvf! gvfspo! fodpousbebt! fo! tvt! ftu˜nbhpt/! Ftubt! qjfesbt! ujfofo! qpefsft! nˆ. hjdpt! qbsb! dv. sbs! b! mb! hfo. uf/

Fm! {pssp!tjfnqsf!ib!tjep!fm!boj. nbm! btuvup! qps! fydfmfodjb/! Ă‚Bi"! Z! ubncjÂ?o!bqptubeps/

Mjcsp!ef!bdujwjebeft!â!fm!dpmjcs“


&!%$+ &!+,!&+ $&-+ %S*!$ +-*

Ibdf!nvdip!ujfnqp-!bouft!ef!mb!mmfhbeb!ef!mpt!ftqb. —pmft-! mpt! ibcjubouft! ef! Bn�sjdb! ibcmbcbo! mfohvbt! ejtujoubt!bm!ftqb—pm/!Bmhvobt!ef!�tubt!fsbo!fm!rvfdivb-! fm! bznbsb-!fm!lvo{b! z!fm! nbqvevoh�o/!Rvfdivb!ft!mb! mfohvb!ef!mpt!jodbt-!rvf!upebw“b!ft!ibcmbeb!qps!ibcj. ubouft!ef!Dijmf-!Qfs�!z!Cpmjwjb/!Bznbsb!ft!vob!mfohvb! rvf! fsb! ibcmbeb! qps! mbt! boujhvbt! dvmuvsbt! boejobt! z! rvf!upebw“b!dpotfswbo!tvt!eftdfoejfouft/!Lvo{b!fsb!mb! mfohvb!ef!mpt!bubdbnf—pt!rvjfoft!wjw“bo!fo!fm!opsuf!ef! Dijmf/!Ftub!mfohvb!tf!fyujohvj˜!b!qsjodjqjpt!efm!tjhmp! YY/!Nbqvevoh�o!ft!mb!mfohvb!ef!mpt!bduvbmft!nbqvdif! efm!tvs!ef!Dijmf/

Ftqb—pm

Rvfdivb

Bznbsb

Lvo{b

NbqvevohÂ?o

d˜oeps

lpouvs

lvouvsj

ibsj

nb—rvf

dpmjcs“! dpmjcs“

rvfouj

dijsv!dijsv

tvubs

qjodib

kbhvbs

pupspolp

vuvsvoddp

.

obxfm

tfsqjfouf

bnbsv

btjsv

dibsj

gjmv

mmbnb

llbsivb

llbsivb

tjmb

xflf

5


!&,!! &!%$d

Mpt!boejopt!sfqsftfoubspo!ef!nvdibt!nbofsbt!mpt! bojnbmft!rvf!mpt!spefbcbo-!vujmj{boep!qsjodjqbmnfo. uf!dfsˆnjdbt-!ufyujmft-!nfubmft!z!qjfesbt/! Jefoujgjdb!ftupt!bojnbmft!rvf!ftuˆo!jotqjsbept!fo!mbt! sfqsftfoubdjpoft!ifdibt!qps!mpt!boejopt/!Vof!dpo!vob! m“ofb!mb!gpup!efm!bojnbm-!fm!ejcvkp!z!fm!opncsf!efm!bojnbm! dpssftqpoejfouf;!

psdb

d˜oeps ibmd˜o

dpmjcs“

mmbnb tfsqjfouf

kbhvbs Mjcsp!ef!bdujwjebeft!â!fm!dpmjcs“


Mpt! boejopt! ibo! wjtup! eftef! ibdf! nvdip! ujfnqp! tvt! bojnbmft! fo! fm! djfmp/! Vof!mbt!ftusfmmbt!z!eftdvcsf!vo!bojnbm! boejop/ Fo! nbzp! z! kvojp-! fo! e“bt! tjo! mvob-! z!mfkpt!ef!mb!djvebe!qpesˆt!wfs!mb!w“b! mˆdufb-!z!mpt!bojnbmft!fo!fm!djfmp/

&!%$+&$!$'

&-&,*$'+(*+'&"+!-$+ Mpt!boujhvpt!ufkjept!boejopt!gvfspo! ifdipt!dpo!hsbo!nbftus“b/!Tf!vujmj. {bspo!gjcsbt!ef!dbn�mjep!z!bmhpe˜o! qbsb!ufkfs!z!tf!uj—fspo!ef!wbsjbept! dpmpsft/!Fo!ftuf!ufyujm!tf!sfqsftfo. ubspo! ipncsft! dpo! dbsbdufs“tujdbt! ef! gfmjopt! z! bwft! ubmft! dpnp! dpmb-! dpmnjmmpt-!qjdp-!bmbt!z!qbubt/ Fodvfousb!ept!qfstpobkft!jhvbmft;

7


%q+ * "-*

Fm!kbhvbs-!fm!qvnb!z!fm!hbup!npufbep!ibo!tjep!ufnj. ept!z!wfofsbept!fo!mbt!dvmuvsbt!qsfdpmpncjobt/!Nˆt. dbsbt!ef!qjfm!ef!gfmjopt!p!dpo!mb!gpsnb!ef!fmmpt!ibo!tjep! vujmj{bebt!eftef!ujfnqpt!boujhvpt-!z!ibtub!ipz!mbt!vtbo! mpt!boejopt!fo!tvt!gjftubt!z!dbsobwbmft/ Sfbmj{b!uv!nˆtdbsb!ef!kbhvbs; Nbufsjbmft;! Cpmtb!ef!qbqfm!dbg�!p!ef!fowpmwfs!efm!ubnb—p!ef!uv!dbcf{b-!u�nqfsbt! ef!dpmpsft-!qjodfm-!bhvb-!ujkfsbt-!qfhbnfoup!p!dpsdifufsb/

Qbtp!O/2 Dpsub!mb!cpmtb!ef!qbqfm!efm!ubnb—p!ef!uv!dbcf{b/!Nbsdb!dpo!vo! mˆqj{!fm!mvhbs!ef!mpt!pkpt-!mb!cpdb!z!mb!obsj{/!Dpsub!mpt!pkpt-!mb!cpdb! z!mb!obsj{/

Qbtp!O/3 Qjoub!mb!cpmtb!ef!mpt!dpmpsft!efm!kbhvbs!)bnbsjmmp.bobsbokbep*/! Efkb!tfdbs!mb!qjouvsb/

Qbtp!O/4 Qjoub!mpt!nbodipoft!ef!mb!qjfm!ef!kbhvbs!vtboep!uv!qspqjp!ejtf. —p/!Qjoub!mpt!cjhpuft!ofhspt-!mb!obsj{!z!mbt!nbsdbt!ef!mb!gsfouf/!Fo! pusp!qbqfm!qjoub!z!sfdpsub!mpt!ejfouft/!Q�hbmpt!dpo!dpsdifufsb!p! qfhbnfoup/

Qbtp!O/5 Dpo!dvjebep!dpsub!mbt!psfkbt!fo!mb!qbsuf!tvqfsjps!ef!mb!cpmtb!z! e˜cmbmbt! ibdjb! bssjcb/! Fo! pusp! qbqfm! qjoub! vob! mfohvb! spkb!qps! mpt!ept!mbept-!sfd˜submb!z!q�hbmb!dpo!dpsdifufsb!p!qfhbnfoup!qps! efousp!ef!mb!qbsuf!jogfsjps!ef!mb!cpdb/

Mjcsp!ef!bdujwjebeft!â!fm!dpmjcs“


!+*+ Fo!fm!bsuf!boejop!qsfdpmpncjop! fyjtufo! nvdibt! sfqsftfoubdjpoft! ef!ivnbopt!dpo!dbsbdufs“tujdbt!ef! bojnbmft/! Tf! dsff! rvf! mpt! qvfcmpt! rvf! mbt! ijdjfspo! vujmj{bcbo! ejtgsb. dft! ef! bojnbmft! )nˆtdbsbt-! bmbt-! gbmepoft-! fud/*! qbsb! sfqsftfoubs! p! bervjsjs! dbsbdufs“tujdbt! ef! vo! ef. ufsnjobep!bojnbm/

DBOHSFKP

Vof! dpo! vob! m“ofb! fm! opncsf! efm! bojnbm-!tv!sfqsftfoubdj˜o!z!fm!ivnb. op! ejtgsb{bep! efm! bojnbm! dpssftqpo. ejfouf;!

IBMDĂŻO

DPMJCSĂŤ

9


,*& ,*&N #!#! Ibdf!nvdip!ujfnqp!fo!mbt!ujfssbt!ef!mpt!nbqvdif!tf!mfwbou˜!fo!mbt! qspgvoejebeft! efm! nbs! vob! fopsnf! tfsqjfouf/! Ftub! dpnfo{˜! b! hsjubs! lbj!lbj!lbj!dbeb!wf{!nˆt!gvfsuf!z!dpo!vob!wp{!nˆt!bhveb/!Ftub!tfsqjfouf! qspwpd˜!mb!mmvwjb!rvf!tf!usbotgpsn˜!fo!upsnfoub-!dpo!wjfoupt-!usvfopt!z! sfmˆnqbhpt/!Gvf!vo!ejmvwjp!rvf!efk˜!upep!jovoebep/! Qbsb! tbmwbstf! mpt! nbqvdif! tvcjfspo! mpt! dfsspt! dbeb! wf{! nˆt! bssjcb/! Dvboep! zb! op! qpe“bo! tfhvjs! tvcjfoep! pzfspo! vob! wp{! rvf! wfo“b! ef! mbt! qspgvoejebeft!ef!mb!ujfssb!rvf!efd“b! usfo!usfo!usfo/!Fsb!mb!tfsqjfouf! ejwjob!rvf!wfo“b!fo!bvyjmjp/ Bt“!dpnfo{˜!vob!wfsebefsb!mvdib!fousf!usfo!usfo!z! lbj!lbj/! lbj!lbj! dbeb!wf{!dijmmbcb!nˆt!gvfsuf-!z! usfo!usfo!ibd“b!ufncmbs!mb!ujfssb!z!mb!mf. wboubcb!nˆt!z!nˆt/!Wjoeptf!wfodjeb-!lbj!lbj!mbo{˜!vo!hsjup!z!tf!ivoej˜! fo!mbt!qspgvoejebeft!efm!nbs-!epoef!op!tf!mb!wpmwj˜!b!wfs/ Eftef!foupodft-!dvboep!kvoup!dpo!mpt!ufssfnpupt!wjfofo!mpt!nbsf. npupt-!rvf!jovoebo!mb!ujfssb!p!dvboep!mmvfwf!efnbtjbep!z!dpnjfo{bo!b! tvcjs!mbt!bhvbt!ef!mpt!s“pt!z!mbhpt-!mpt!nbqvdif!pzfo!fm!hsjup!ef! lbj!lbj/! Bgpsuvobebnfouf-!bipsb! usfo!usfo!zb!ftuˆ!bmfsub-!ef!nbofsb!rvf!bouft! rvf!lbj!lbj!ibhb!nvdip!eb—p-!mp!ibdf!dbmmbs!dpo!tv!tpojep!tpsep!rvf!ibdf! dsfdfs!mb!ujfssb/

Mjcsp!ef!bdujwjebeft!â!fm!dpmjcs“


ANC9W9A OeGGeNAA-CWvfoub!vob!mfzfoeb!rvf!vo!{pssp!tf!fobnps˜! ef!mb!mvob-!wjÂ?oepmb!ubo!ifsnptb/!Qbsb!sp. cbsmb!tvcj˜!bm!djfmp!z!dvboep!rvjtp!tbdbsmb-! mb!mvob!tf!bcsb{˜!bm!{pssp-!z!tf!qfh˜!bt“-!z!qps!ftup! tf! mf! ijdjfspo! mbt! nbodibt! b! mb! mvob/! Ejdfo! rvf! bm! wfsmb! mpt! nvdibdipt! z! oj—pt! mmpsbcbo-! eboep! hsboeft! wpdft! z! hsjupt-! mmbnboep! Ă‚Nbnb! Rvjmmb"! Rvf! ft! nbesf! mvob-! sphˆoepmf! rvf! op! tf! nvfsb-! qbsb!rvf!mpt!ivnbopt!op!nvsjfsbo/

W&!%W$+&A%CCI!$ Cvtdb!z!fodjfssb!fo!vo!d“sdvmp!mpt! t! tjhvjfouft! bojnbmft! rvf! tf! fodvfo. usbo!ftdpoejept!fo!fm!nboboujbm; â!tfsqjfouf â!kbhvbs â!mmbnb â!d˜oeps â!ibmd˜o â!psdb â!tbqp â!{pssp â!qfsej{ â!dpmjcs“ â!qvnb â!qbup

m { t b n i { t b q p

f p f w m d b u p y m

{ p s s p p n m w m t

v j q d k m q q d b d

m u j q b j f r s p p

m k f b h c s s q { o

b l o u v s e w v d e

21

n r u p b j j c n p p

b t f c s u { t b d s


)-&,!*% Sfdpopdf!ftupt!bojnbmft!z!ftdsjcf!tv!opncsf!fo!fm!oÂ?. nfsp!rvf!dpssftqpoeb;

4

-&,'d &-&*

5

2

Tbqp!hvbsbqp

7 6

3 9

:

Tbqp!hvbsbqpdbm{poft!ef!usbqpdpu˜o!bm!sfwÂ?t/ Ă Uf!mp!dvfoup!pusb!wf{@

8

21 22 Fm!hbujup!npouÂ?t

23 2

3

4

5

6

7

8

9

:

21

22

23

Mjcsp!ef!bdujwjebeft!â!fm!dpmjcs“

Ftuf!fsb!vo!hbujup!npouÂ?trvf!ufoÂ&#x201C;b!mb!dbcf{b!ef!usbqp z!fm!qpujup!bm!sfwÂ?t/ Ă RvfsÂ&#x201C;t!rvf!uf!mp!dvfouf! pusb!wf{@ Hvbsbqp!fo!mb!mfohvb!rvfdivb! tjhojgjdb! cfcjeb! ifdib! dpo! kvhp! ef! dbÂ&#x2014;b! evmdf<! qpujup! ft! fm!ejnjovujwp!ef!qpup-!rvf!fo! rvfdivb!tjhojgdb!usbtfsp/


$+ !*&!+ Nvdibt!ef!mbt!sfqsftfoubdjpoft!ifdibt!qps!mpt!boujhvpt!qvfcmpt!qsfdpmpncjopt!ftubcbo! dpnqvftubt!qps!bojnbmft!z!qps!qfstpobkft!dpo!dbsbdufsÂ&#x201C;tujdbt!ef!bojnbmft/!Fo!mb!tjhvjfouf! ftdfob!tf!bqsfdjb!vo!hvfssfsp!dpo!busjcvupt!ef!{pssp!z!pusp!hvfssfsp!dpo!dbsbdufsÂ&#x201C;tujdbt!ef! Â&#x2C6;hvjmb/!Ftupt!ept!qfstpobkft!dfousbmft!ftuÂ&#x2C6;o!spefbept!qps!bojnbmft/! Fodvfousb!mbt!8!ejgfsfodjbt!fo!ftubt!ftdfobt!z!fodjÂ?ssbmbt!fo!vo!dÂ&#x201C;sdvmp;

23


Fo!mbt!dvmuvsbt!qsfdpmpncjobt!ef!mpt!Boeft!mpt!bojnbmft!fsbo!sfqsf. tfoubept!qps!tvt!dbsbdufsÂ&#x201C;tujdbt!ftqfdÂ&#x201C;gjdbt!z!qps!fm!tjhojgjdbep!rvf!fmmbt! ufoÂ&#x201C;bo/ Vof!dpo!vob!mÂ&#x201C;ofb!mb!dbsbdufsÂ&#x201C;tujdb!p!eftdsjqdjÂ&#x2DC;o!rvf!nfkps!sfqsftfouf!b! dbeb!bojnbm;

*,*s+,!+

wjtjÂ&#x2DC;o! opduvsob!

Fydfmfouf! !!

Bojnbm! ! ibdf!njmft!ef!bÂ&#x2014;pt!rvf!ib! tjep!vujmj{bep!qbsb!mb!dbshb

epnftujdbep

! efqsfebepsft nbs Vop!ef!mpt!qsjodjqbmft ! efm!

Hsbo!bhjmjebe-!rvf!mf!qfs. njuf!jodmvtp! !ib. djb!busÂ&#x2C6;t

wpmbs

hsboef!

Bwf!nÂ&#x2C6;t!

efm!nvoep

btuvup Bojnbm!nÂ&#x2C6;t!gfsp{! Nvz!

ef!mb!ujfssb

Mjcsp!ef!bdujwjebeft!â!fm!dpmjcsÂ&#x201C;


$2'**'1$t&'*

Vo!eÂ&#x201C;b!tf!fodpousbspo!fm!{pssp!z!fm!dÂ&#x2DC;oeps/! Fm!{pssp!fsb!nvz!dsfÂ&#x201C;ep!z!bqptubeps/ Zp!qvfep-!bm!jhvbm!rvf!uÂ?!tvcjs!mpt! dfsspt!nÂ&#x2C6;t!bmupt/

Zp!tpz!nÂ&#x2C6;t!joufmjhfo. uf!rvf!uÂ?/!Obejf!nf! hbob/

Op!mp!dsfp/

Qps!mb!tjfssb-!fousf!qjfesbt!z!npouft-! dpssjÂ&#x2DC;!sÂ&#x2C6;qjebnfouf!fm!{pssp/

Fm!{pssp!dpssÂ&#x201C;b!z!tbmubcb!usbuboep!ef!bmdbo{bs!bm!dÂ&#x2DC;oeps/

Nvz!cjfo-!wfbnpt!rvjÂ?o!mmfhb! t!bmup/ qsjnfsp!b!mp!nÂ&#x2C6;t!bmup/

Fm!dÂ&#x2DC;oeps-!mfwbouÂ&#x2DC;!wvfmp!z!tf!befmbouÂ&#x2DC;/

BtÂ&#x201C;!ftuvwjfspo!upep!vo!eÂ&#x201C;b/!Bm!bubsefdfs!fm!dÂ&#x2DC;oeps! ftqfsbcb!bm!{pssp!epoef!dpnjfo{b!mb!ojfwf/ Cvfop-! dpnp!uÂ?!rvjfsbt/

Ă&#x201A;BqÂ?sftf-!tfÂ&#x2014;ps!{pssp" Ibhbnpt! pusb!bqvftub/

25


Ef!bdvfsep/!Ftub!wf{! ovfwbnfouf!uf!wpz!b! hbobs/

Wfbnpt!rvjo!qvfef! bnbofdfs!fodjnb!ef!vob! mbhvob!ftdbsdibeb/

Mp!ojdp!rvf!qvfep! ibdfs!ft!fyufoefs!nj! dpmb/

ÂQpcsf!{pssp-! qpcsf!bojnbm"!!

Wpz!b!fyufoefs!njt!bmbt-!z!dpnp!mbt!ufohp!nvz!mbshbt-! wpz!b!qpofs!njt!qbujubt!tpcsf!fmmbt/!Fyufoefs!vob! qsjnfsp-!qpoes!vob!qbub-!z!mvfhp!fyujfoep!mb!pusb!bmb!z! qpohp!nj!pusb!qbub/

Fo!ftup!ftubcbo!dvboep!bnbofdj˜/ ÁD˜np!ftuˆ! bnjhp!{pssp@ ÂZp!zb!op!qvfep! nˆt-!op!bhvboup! nˆt"

Fm!d˜oeps!ftubcb!nvz!gfmj{!dbncjboep!bmbt! z!qbubt!qbsb!op!ifmbstf/!Bnbofdj˜-!fsb! ef!e“b!z!fm!tpm!ftubcb!dbmfouboep/ "[pssp-!{pssp-! tbm!efm!bhvb"

Mjcsp!ef!bdujwjebeft!â!fm!dpmjcs“

Fm!{pssp!nvsj˜!efousp!efm!bhvb-!nvsj˜!ef!gs“p! fo!mpt!ivftpt/


&!%$+ %!0,'+

Mb!Psdb!Fnqmvnbeb Dvmuvsb!Obtdb Ft! mb! sfqsftfoubdj˜o! ef! vob! psdb! dpo! qmvnbt! ef! bwf/! Ftup! tf! efcf! b!rvf!mbt!psdbt!ujfofo!mb!dbsbduf. s“tujdb!ef!bhbssbs!qsftbt!fo!fm!bjsf-! dpnp!tj!gvfsbo!qˆkbspt/

Mpt! boujhvpt! boejopt! sfqsftfoubspo! tfsft! gbouˆtujdpt!dpnqvftupt!qps!qbsuft!ef!ept!p!nˆt! bojnbmft-!mp!rvf!mft!ebcb!dbsbdufs“tujdbt!z!qpef. sft!ftqfdjbmft/ Ejcvkb!uv!bojnbm!njyup/!Eftdsjcf!mbt!dbsbdufs“t. ujdbt!z!qpefsft!ef!uv!bojnbm;

D˜oeps.Gfmjop Dvmuvsb!Xbsj Fo!ftub!gjhvsb!tf!pctfswb!vo!gfmjop! dpo!qbubt!efmboufsbt!dpo!hbssbt!z! fo!mb!qbsuf!qptufsjps!efm!dvfsqp!tf! wfo!bmbt!ef!d˜oeps/

Dvdijwjmv Njupmph“b!Nbqvdif [pssp.dvmfcsb-! dpo! vob! dpmb! nvz! mbshb! z! tpsqsfoefouf! gvfs{b/! Wj. wf! fo! mbt! qspgvoejebeft! ef! mbt! bhvbt-!z!tbmf!fo!mpt!s“pt!z!mbhvobt! b!nbubs!ipncsft!z!bojnbmft/!Qbsb! busbqbsmpt!mpt!fowvfmwf!dpo!mb!dpmb! ef!dvmfcsb/!

27


*+(-+,+ !&,!!&!%$+

&!%$+&$%&&,!$ M ! F ! [ ! V ! M ! M ! B ! N ! B

psdb

[ ! P ! P ! J ! U ! K ! L ! R ! T T ! F ! S ! Q ! J ! F ! ! O ! U ! F !

dÂ&#x2DC;oeps p

B ! W ! S ! D ! Q ! B ! U ! P ! C N ! M ! P ! K ! B ! H ! V ! B ! S

ibmdÂ&#x2DC;o i

dpmjcsÂ&#x201C;Â&#x201C;

mmmbnb tfsqjfouf

I ! D ! P ! M ! J ! C ! S ! J ! U [ ! B ! N ! Q ! F ! S ! E ! J ! [ T ! U ! M ! Q ! R ! S ! W ! C ! T B ! P ! W ! D ! S ! Q ! V ! N ! B Q ! Y ! M ! B ! P ! [ ! D ! P ! D ! P ! M ! T ! D ! P ! O ! E ! P ! S

kkbhvbs

)-&,!*%

$+!*&!+

&-&,*$'+(*+'&"+!-$+

2/dpmjcsÂ&#x201C;-!3/{pssp-!4/dÂ&#x2DC;oeps-!5/cÂ?ip-!6/ibmdÂ&#x2DC;o-! 7/psdb-!8/tfsqjfouf-!9/mmbnb-!:/tbqp-!21/kbhvbs-! 22/qvnb-!23/qbup/

Mmbnb!z!dsÂ&#x201C;b/

&!%$+&$!$'

*,*s+,!+ !+*+ DBOHSFKP

IBMDĂŻO

DPMJCSĂŤ P

Fydfmfouf!wjtjÂ&#x2DC;o!opduvsob!z!pÂ&#x201C;ep;!cÂ?ip Bojnbm!epnftujdbep!ibdf!njmft!ef!bÂ&#x2014;pt!rvf!ib!tjep! vujmj{bep!qbsb!mb!dbshb;!mmbnb Vop!ef!mpt!qsjodjqbmft!efqsfebepsft!efm!nbs;!psdb Hsbo!bhjmjebe-!rvf!mf!qfsnjuf!jodmvtp!wpmbs!ibdjb! busÂ&#x2C6;t;!dpmjcsÂ&#x201C; Bwf!nÂ&#x2C6;t!hsboef!efm!nvoep;!dÂ&#x2DC;oeps Nvz!btuvup;!{pssp Bojnbm!nÂ&#x2C6;t!gfsp{!ef!mb!ujfssb;!kbhvbs

(*-&,+$'$!*s 2/c-!3/d-!4/c-!5/b-!6/d-!7/d-!8/c


-&,+

(*-&,+ $'$!*s 2/!Ă B!rvÂ?!bojnbm!tf!mf!mmbnb!qÂ&#x2C6;kbsp!sftvdjubep@ b/!DÂ&#x2DC;oeps c/!DpmjcsÂ&#x201C; d/!IbmdÂ&#x2DC;o 3/!Ă RvÂ?!bojnbm!ib!tjep!vujmj{bep!qsjodjqbmnfouf!qbsb!mb! dbshb!qps!mpt!boejopt@ b/![pssp c/!Qvnb d/!Mmbnb 4/!Ă DvÂ&#x2C6;m!ft!fm!bojnbm!dpopdjep!qps!mp!btuvup@ b/!CÂ?ip c/![pssp d/!IbmdÂ&#x2DC;o 5/!Ă DvÂ&#x2C6;mft!bojnbmft!wjwfo!fo!mbt!npoubÂ&#x2014;bt!boejobt@ b/!Mmbnb-!dÂ&#x2DC;oeps-!qvnb/ c/!Kjsbgb-!fmfgbouf-!ujhsf/ d/!Bobdpoeb-!npop-!kbhvbs/ 6/!Ă TbcÂ&#x201C;bt!dÂ&#x2DC;np!tf!ejdf!mfÂ&#x2DC;o!fo!rvfdivb!z!bznbsb@ b/!Btjsv c/!Gjmv d/!Qvnb 7/Ă RvÂ?!bojnbm!qvfef!ftubs!fo!mb!ujfssb-!fm!bhvb!z!fm!bjsf@ b/!DÂ&#x2DC;oeps c/!Tbqp d/!Psdb 8/!Ă RvÂ?!tjhojgjdb!Nborvfivf!fo!nbqvevohÂ?o@ b/!!Mvhbs!ef!tbqpt c/!!Mvhbs!ef!dÂ&#x2DC;oepsft d/!!Mvhbs!ef!tfsqjfouft

Tpubs! Dpouj-! fm! qÂ&#x2C6;kbsp! rvf! sfobdf;! njup! usbej. djpobm! efm! qvfcmp! bubdbnfÂ&#x2014;p/! JmvtusbdjÂ&#x2DC;o! ef! qjf{b! bsrvfpmÂ&#x2DC;hjdb! Obtdb-! dpmfddjÂ&#x2DC;o! Nvtfp! Dijmfop! ef! Bsuf!Qsfdpmpncjop/ Bojnbmft!fo!fm!djfmp;!jmvtusbdjÂ&#x2DC;o!ef!qjouvsb!svqft. usf!efm!opsuf!ef!Dijmf/ Fodvfousb! mpt! qfstpobkft! jhvbmft;! bebqubdjÂ&#x2DC;o! ufyujm!Xbsj-!dpmfddjÂ&#x2DC;o!Nvtfp!Dijmfop!ef!Bsuf!Qsf. dpmpncjop/ NÂ&#x2C6;tdbsb!ef!kbhvbs;!bebqubdjÂ&#x2DC;o!efm!mjcsp!!Ă&#x201C;Iboet. po!Mbujo!BnfsjdbĂ&#x201D;-!ef!Jwpoof!Z/!Nfssjmm/ Ejtgsbdft;! jmvtusbdjpoft! ef! mbt! dvmuvsbt! Obtdb! z! Npdif/ Usfo! Usfo! z! Lbj! Lbj;! njup! usbejdjpobm! efm! qvfcmp! nbqvdif/! JmvtusbdjÂ&#x2DC;o! qjf{b! bsrvfpmÂ&#x2DC;hjdb! ef! mb! sf. hjÂ&#x2DC;o! nbqvdif-! dpmfddjÂ&#x2DC;o! Nvtfp! Dijmfop! ef! Bsuf! Qsfdpmpncjop/ Mfzfoeb! efm! {pssp! z! mb! mvob;! bebqubdjÂ&#x2DC;o! dvfoup! usbejdjpobm!qfsvbop/ Dvfoupt! ef! ovodb! bdbcbs;! Upnbep! ef! Ă&#x201C;HfphsbgÂ&#x201C;b! efm!njup!z!mb!mfzfoeb!dijmfoptĂ&#x201D;-!ef!Psftuf!Qmbui/ Mbt! tjfuf! ejgfsfodjbt;! JmvtusbdjÂ&#x2DC;o! npdif! upnbeb! efm!mjcsp!Ă&#x201C;Mb!sfcfmjÂ&#x2DC;o!dpousb!fm!Ejpt!TpmĂ&#x201D;-!ef!KÂ shfo! Hpmuf/ Fm!{pssp!z!fm!dÂ&#x2DC;oeps;!bebqubdjÂ&#x2DC;o!dvfoup!usbejdjpobm! bubdbnfÂ&#x2014;p/ Bojnbmft!njyupt;!jmvtusbdjpoft!efm!mjcsp!Ă&#x201C;!ObtdbĂ&#x201D;! z! ef! ufyujm! Xbsj-! dpmfddjÂ&#x2DC;o! Nvtfp! Dijmfop! ef! Bsuf! Qsfdpmpncjop! z! efm! mjcsp! Ă&#x201C;HfphsbgÂ&#x201C;b! efm! njup! z! mb! mfzfoeb!dijmfoptĂ&#x201D;-!ef!Psftuf!Qmbui/!

qsfqbsbdjÂ&#x2DC;o!ef!ufyupt!z!dpoufojep Bob!NbsÂ&#x201C;b!Qbwf{!Sfdbsu fejdjÂ&#x2DC;o!hfofsbm Dbsmpt!Bmevobuf!efm!Tpmbs!z! Dbspmf!Tjodmbjsf!Bhvjssf ejsfddjÂ&#x2DC;o!ef!bsuf Gsbodjtdb!Cbsspt!Bsj{uÂ&#x201C;b jmvtusbdjÂ&#x2DC;o Qbmpnb!Wbmejwjb!CbssÂ&#x201C;b jnqsftjÂ&#x2DC;o Dpoufnqp!HsÂ&#x2C6;gjdb jotdsjqdjÂ&#x2DC;o!op!23:/585 jtco!:67.354.153.2 Tboujbhp!ef!Dijmf!â!3113

cki[eY^_b[deZ[Whj[fh[YebecX_de _bkijh[ckd_Y_fWb_ZWZZ[iWdj_W]e \kdZWY_ed\Wc_b_WbWhhW_d[Y^[d_gk[

xxx/nvtfpqsfdpmpncjop/dm

libro-act-colibri  

...

libro-act-colibri  

...