Příměstský tábor 2017

Page 1

Příměstský tábor 2017 s Patem a Matem


Příměstský tábor s maskoty Patem a Matem začal 17. července v pondělí. Celý týden nás provázelo téma povolání a děti měly poznat, co je baví. Na úvod se hrály seznamovací hry a děti si vyrobily placky se svými jmény.

Potom se všichni společně vydali za prvním povoláním – truhlářem.


Po lahodném obědě jsme se přemístili k hasičům. Děti hořely nadšením, protože si mohly vyzkoušet hasičskou výstroj i stříkání z hadice. Na konci dne jsme navštívili i hasičské muzeum.V úterý jsme se hned ráno vydali do Lišnice na farmu a cestou jsme plnili spoustu úkolů v rámci hry stopované. Na konci děti našly velký poklad, z kterého měly obrovskou radost.


Zbytek dne jsme strávili na farmě v obležení nejrůznějších zvířat. Velký rozruch způsobila malá koťátka, která si každý toužil pohladit.

Někteří táborníci si obzvlášť rozuměli s prasátky.


Po vyhřebelcování koní měli všichni možnost se v sedle dokonce i projet.


Ani jsme se nenadáli a byla středa. Putování nás dovedlo až do Kunvaldu k panu kováři. Ukázal nám své řemeslnické umění a dětem tím osvětlil přísloví: Kuj železo, dokud je žhavé. Kování si mohly i vyzkoušet.


Poté jsme zamířili k panu záchranáři. Návštěva byla interaktivní a poučná. I ti nejmenší si zkusili resuscitaci. Nakonec pan záchranář obvázal kde koho.


Naše další cesta vedla do vodní nádrže v Kunvaldu, kde jsme si vysloužili hned několik zkoumavých pohledů, protože děti si odmítly obvazy sundat.


Čtvrtek byl naším nejdelším a nejnáročnějším dnem. Opět jsme se v plné síle ráno vydali pryč ze Žamberka. Tentokrát nás táborový program zavedl do Písečné. První zastávkou byla místní školní jídelna.

Poté jsme strávili nějaký čas na hřišti, kde se děti vyřádily.


Někteří ale více, než musely. Nutno říci, že kolotoč neudělal všem nejlépe.

Další zastávkou byl mlýn v Písečné.


Po mlýně přišlo to, na co se táborníci těšili ze všeho nejvíce a vedoucí ze všeho nejméně. Bazén! Uhlídat všechny caparty, aby se neutopili, netopili navzájem, nebo necákali na ostatní návštěvníky koupaliště, byl téměř nadlidský úkol.

I těm, kterým bylo zle z osudného kolotoče, se rázem udělalo dobře.


Na koupaliště dorazil i pan potápěč a ukázal nám svou potápěčkou výbavu.


Tím náš táborový den ale ještě neskončil. Po návratu do Žamberka jsme rozdělali oheň a opékali buřty.

I Pat s Matem byli u toho.


A došlo i na zpívání táborákových písniček.


A byl tu poslední den. Děti nejspíše zachvátila sentimentalita, a tak vytrvale zlobily už od rána. Nejprve jsme navštívili automechanika.

Děti si potom pomalovaly trička, která dostaly.


Posledním místem, kam jsme se podívali, bylo kadeřnictví. Zde se líbilo především dívkám.

Ale ani chlapci se nenechali zahanbit.


Následovalo předávání diplomů a hodnocení tábora.

Vedoucí denně lepily každému dítěti do tabulky Pata s Matem a k tomu připsali, co se jim za daný den povedlo, co udělaly hezkého, komu pomohly, nebo jestli zlobily. V pátek si tato ocenění táborníci vymýšleli navzájem.Na úplný závěr jsme si pohráli na zahradě a snědli 6 velkých pizz. Všichni jsme se rozloučili a shodli se, že letošní tábor byl skvělý!


Tak zase příště…


…AHOJ!