Page 1

WZW MAGA ZINE

Eddy Brunekreeft kijkt uit naar

SAMENWERKING

De magie van de Gelderse Matchtafels

Sectorplannen goed besteed

WZW, Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn, jaargang 2016

Transitiebedrijf Beweging in dooren uitstroom


INHOU STRATEGISCH ARBEIDSMARKTBELEID

10

ARBEIDSMARKTCIJFERS IN BEELD DE WERKGEVERIJ

14

EDDY VINDT SAMENWERKING IN

DE WERKGEVERIJ DUURZAME INZETBAARHEID

8

DUURZAME INZETBAARHEID BITTERE NOODZAAK, MAAR GEEN BITTERE PIL

MOBILITEIT

4

TRANSITIEBEDRIJF

VOOR DOOR- EN UITSTROOM

26

DE MAGIE

VAN DE GELDERSE MATCHTAFELS

I2I


UD

EDITORIAL

INSTROOM

17

SUCCES MET SAMENWERKING

WERKENINZORGENWELZIJN.NL VEEL MEER DAN ALLEEN VACATURES

Met trots presenteren wij ons nieuwe relatiemagazine! Een inspirerend blad waarin wij je voortaan jaarlijks meenemen in een deel van de activiteiten en initiatieven van WZW. Samenwerking loopt daar als een rode draad doorheen. Onze activiteiten, projecten en pilots pakken we vanuit de waarden van het Gelders Arbeidsmarkt Model (zie pag. 11) in wisselende samenstelling op met onze leden, onderwijs- en overheidspartners en andere partners: de sleutel tot succes.

18

ZORGTOPBANEN.NL VOOR HBO+ EN WO-VACATURES

ONDERWIJS

20

Succesvolle samenwerking zien we terug bij het Transitiebedrijf van WZW. Inmiddels ondersteunen we met goed resultaat veel zorg- en welzijnsorganisaties bij door- en uitstroom van medewerkers. Het Transitiebedrijf is echt van én voor onze leden.

24

Ook durven we buiten de gebaande paden te gaan met de ontwikkeling van nieuwe arbeidsmarktconcepten. De Werkgeverij is daarvan een mooi voorbeeld. Werkgevers en werknemers van 12 organisaties zijn een samenwerkingsverband aangegaan. Zij gaan onderling werk en medewerkers delen, gebaseerd op goed werkgeverschap, goed werknemerschap en vertrouwen. Intersectoraal zoeken we de samenwerking op. De Gelderse Matchtafels laten zien dat je niet alleen binnen Zorg en Welzijn, maar ook daarbuiten van elkaar kunt leren en elkaar verder kunt helpen.

AFSTEMMING ARBEIDSMARKT – ONDERWIJS

SECTORPLANNEN GOED BESTEED

LEES OOK...

12

PLURYN-BESTUURDER ROB DE JONG OVER ONDERNEMERSCHAP

Zonder samenwerking was ook dit nieuwe magazine niet tot stand gekomen. Samenwerking met vormgeving, fotografie en tekstproductie, maar bovenal met onze leden en partners om invulling te geven aan de verhalen. Daarmee is dit magazine echt een blad voor én door elkaar. Precies zoals WZW het graag doet.

19

ZORGPACT SAMEN STERK

25

Veel leesplezier!

COLUMN LUCIEN ENGELEN

Annet van Zon Voorzitter bestuur WZW I3I


MOBILITEIT

Lees de ervaring van transitiekandidaat Bianca op pag 6

BEWEGING IN JE LOOPBAAN HET TRANSITIEBEDRIJF VOOR DOOR- EN UITSTROOM Het Transitiebedrijf biedt sinds 2013 een totaalaanbod van diensten voor door- en uitstroom van medewerkers in Zorg en Welzijn. Dit gebeurt op basis van goed werkgeverschap, goed werknemerschap, zelfregie en het “voor en door elkaar principe”. ‘Samen krijgen we talent op de juiste plek, behouden we werkzekerheid en voorkomen we WW’, vatten de twee managers van het Transitiebedrijf, Pascalle Neijenhuis en Nicolette Horn, samen.

‘Wij adviseren en begeleiden onze leden vanaf het beginstadium van reorganisaties of pre-mobiliteitstrajecten en ontzorgen hen vervolgens volledig in de uitvoering’, licht Pascalle toe. Veertig ledenorganisaties maken daar inmiddels actief

gebruik van, waaronder Pluryn, IrisZorg, Sint Maartenskliniek, STMR, Vilente en DrieGasthuizenGroep. In 2016 begeleidde het Transitiebedrijf 150 VWNW-trajecten en 30 re-integratietrajecten. Het krachtige netwerk binnen én buiten Zorg

I4I

en Welzijn - in samenwerking met vaste partner Staat van Dienst - maakt dat het Transitiebedrijf stages, meeloopmogelijkheden en passend duurzaam werk voor de transitiekandidaten weet te vinden. ‘Er moeten immers ook harde resultaten


gehaald worden’, erkent zij. ‘Financieel gezien onderscheiden wij ons, doordat werkgevers vooraf 50 procent van het traject betalen en wij de overige 50 procent op basis van daadwerkelijke afname factureren.’

Verrijking

Het unieke “voor en door elkaar principe” maakt het Transitiebedrijf tevens onderscheidend. ‘Onze loopbaancoaches en trainers zijn werkzaam bij onze leden’, verduidelijkt Pascalle. ‘We doen het echt samen.’ Ellen Bol (manager Mobiliteit Pro Persona) is coördinator van de loopbaancoaches. ‘Ik vind het een verrijking om naast mijn directe collega’s van Pro Persona ook medewerkers van andere organisaties te begeleiden. Als coördinator wijs ik kandidaten toe aan één van onze zes loopbaancoaches. Samen met hen ben ik inhoudelijk aanspreekpunt voor de werkgever. De lijnen zijn kort en dat werkt heel prettig.’

Persoonlijke aanpak

Cees Langewisch, manager Personeel & Organisatie van ZZG zorggroep, maakte gebruik van de dienstverlening van het Transitiebedrijf. ‘In 2015 werden ruim honderd medewerkers, niveau 2-3, boventallig. Vanuit goed werkgeverschap wilden wij deze medewerkers met een Van Werk Naar Werk-traject van zes maanden optimaal laten begeleiden en perspectief bieden. Als leden van WZW is het Transitiebedrijf van én voor ons. Ik vind dus dat we hiervan gebruik moeten maken.’ De medewerkers van ZZG zorggroep kregen de keuze tussen een commerciële partij en het Transitiebedrijf. Het overgrote deel koos voor het Transitiebedrijf. ‘Vanwege hun persoonlijke aanpak en het sterke net-

CEES LANGEWISCH

‘ER IS RESPECTVOL MET ONZE MENSEN OMGEGAAN’ werk binnen Zorg en Welzijn in de regio’, weet Cees. ‘Ons doel was om onze medewerkers “arbeidsmarktklaar” te maken. Dat is absoluut gelukt. Een mooi deel van hen heeft via het Transitiebedrijf nieuw werk gevonden. Vooral de persoonlijke en menselijke werkwijze viel ons op. Er is respectvol met onze medewerkers omgegaan. Als organisatie wisten wij op ieder moment hoe het traject ervoor stond en de opgeleverde rapportages droegen bij aan een sluitend dossier.’ Ellen vult aan: ‘Met veel plezier hebben wij de medewerkers van ZZG zorggroep begeleid. In elk traject gaat het om: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik? Het allerbelangrijkste is om medewerkers aan te zetten om zelf regie te pakken. Ons doel is dat aan het eind van elk traject iemand een plan heeft voor zijn of haar loopbaan, dat hij of zij zelf sturing kan geven en kansen weet te pakken op de arbeidsmarkt.’

ELLEN BOL Manager Mobiliteit Pro Persona & Coördinator loopbaancoaches van Transitiebedrijf

Verschuiving naar doorstroom

Pascalle ziet een duidelijke verschuiving van grote uitstroomnaar doorstroomvraagstukken. ‘Beter preventief dan curatief; wij pleiten voor focus op pre-mobiliteit. Als goed werkgever willen organisaties hun medewerkers de ruimte bieden om te werken aan hun duurzame inzetbaarheid. Samen met Dr. Leo Kannerhuis hebben wij bijvoorbeeld een pre-mobiliteitstraject opgezet. Hun medewerkers konden anoniem

I5I

CEES LANGEWISCH Manager Personeel & Organisatie van ZZG zorggroep


kiezen voor twee loopbaangesprekken. De resultaten hiervan en de terugkoppeling van deze medewerkers waren zeer positief!’ In het kader van doorstroom heeft het Transitiebedrijf www.transitiebedrijf.nl omgebouwd tot online loop-

B

baanwinkel. Hierop staat het gehele aanbod aan diensten en producten. Dit initiatief is ondersteund door de Provincie Gelderland. ‘De werkgever biedt de medewerkers een loopbaanvoucher aan met een waarde naar keuze’, licht Pascalle toe. ‘Hiermee koopt én plant de medewerker zelf de

gewenste coaching, trainingen of bijeenkomsten in.’ Ook Cees herkent het belang van focus op doorstroom. ‘Wij gaan zeker onderzoeken wat het Transitiebedrijf en de nieuwe loopbaanwinkel voor ons kunnen betekenen.’

ianca Hopman werkte 14 jaar als helpende bij ZZG zorggroep en vond na een transitietraject bij het Transitiebedrijf een nieuwe baan als helpende bij Mundozorg in Nijmegen.

‘Ik wist al heel lang dat mijn functie bij ZZG zorggroep zou ophouden. Maar als het officieel wordt, dan is dat echt geen leuke periode. Er komt veel op je af en je denkt: Doe ik het wel goed? Welk transitiebureau moet ik kiezen? Wil ik wel of geen opleiding doen? Uiteindelijk heb ik gekozen voor het Transitiebedrijf van WZW. Ik wilde graag in de zorgsector blijven werken en WZW heeft daar de connecties. Ze waren meteen eerlijk dat de kans op werk als helpende klein was. Mijn loopbaancoach moest mij echt inpeperen dat ik niet meteen morgen een andere baan zou hebben. Ik was best sceptisch. Toch heeft het transitietraject zeker waarde

voor mij gehad. Het maakte dat ik kritisch naar mezelf ging kijken en dat ik zelf kansen ging creëren. Ik was heel bang dat ik thuis zou komen te zitten, dus ik heb alles aangepakt: sollicitatietraining, het maken van testen en bezoeken van bijeenkomsten. Soms had ik echt bevestiging nodig dat ik het wel kon. Mijn coach heeft me daarin goed ondersteund. De begeleiding bij het Transitiebedrijf heeft me op weg geholpen, maar ik heb het zelf gedaan. Daar kan ik mezelf een schouderklopje voor geven. Bij de derde sollicitatie was het raak. Dat gaf mij een goed gevoel. En ik weet nu dat het wel goed komt als dit nog eens gebeurt.’

‘Ik heb alles aangepakt’

Wat biedt het Transitiebedrijf: • • • •

Van Werk Naar Werk-trajecten Re-integratie 1e en 2e spoor Loopbaancoaching en testen Arbeidsmarkt- en vakinhoudelijke trainingen

• Netwerk- en intervisiebijeenkomsten • Jobsearching • Personele uitwisseling tussen organisaties • Gelderse Matchtafels

WWW.TRANSITIEBEDRIJF.NL

I6I


HAN: uw partner voor opleidingsvraagstukken in Zorg, Welzijn & Sport Thuis in uw sector Het landschap van zorg, welzijn en sport is continu in ontwikkeling. Een uitdaging voor het werkveld. U moet voortdurend inspelen op de actualiteit. Met ruime scholingsmogelijkheden voor werkenden in zorg, welzijn en sport biedt de HAN passende leertrajecten waarin deze ontwikkelingen uitgebreid aan de orde komen. De HAN biedt kwalitatief hoogwaardige praktijkgerichte bachelor- en masteropleidingen. Ook heeft de HAN een uitgebreid aanbod post hbo opleidingen en trainingen.

associate degrees - Coรถrdinator in Zorg en Dienstverlening - Onderwijsondersteuner in Zorg en Dienstverlening

bacheloropleidingen - Leraar Gezondheidszorg en Welzijn - Leraar Lichamelijke Opvoeding - Management in Zorg en Dienstverlening

OPEN AVONDEN 02 11 15 05 14

NOV JAN FEB APR JUN

2016 2017 2017 2017 2017

- Maatschappelijk Werk en Dienstverlening - Pedagogiek - Sociaal Pedagogische Hulpverlening - Verpleegkunde

- Sport- en Beweeginnovatie - Pedagogiek - Social Work - Bedrijfskunde Zorg en Dienstverlening - Management & Innovatie in maatschappelijke organisaties

cursussen en trainingen in zorg, welzijn en sport Bij de HAN kunt u kiezen uit meer dan 300 opleidingen, cursussen en trainingen. Ook in Zorg, Welzijn en Sport. Het posthbo aanbod is enorm groot, waardoor er altijd wel iets bij zit dat aansluit op de

masteropleidingen

ontwikkelbehoefte van uw organisatie.

-

Uw medewerkers kunnen ook een of meerdere modules volgen.

Advanced Nursing Practice Physician Assistant Musculoskeletale Revalidatie Neurorevalidatie en Innovatie

www.han.nl/deeltijd

Deeltijdstudies Toekomstproof


DUURZAME INZETBAARHEID

DUURZAME INZETBAARHEID Bittere noodzaak, maar geen bittere pil

De sector Zorg en Welzijn kampt met pittige uitdagingen. Er is sprake van zowel vergrijzing als ontgroening. Om de kwaliteit in de sector hoog te houden, zal iedere zorgprofessional zo lang mogelijk moeten blijven werken. Preciezer: zo lang, gezond en gelukkig mogelijk. Hoe dat te realiseren is? Onder andere door het volledig integreren van duurzame inzetbaarheid in de organisatie.

studenten kiezen DI als onderwerp van hun afstudeeronderzoek en leren zo nadenken over de rol van DI in de organisatie. Bijvoorbeeld over concrete vraagstukken als: Hoe implementeer ik DI juridisch en financieel in de organisatie? En: Hoe creëer ik draagvlak voor DI?

De kans is groot dat ook jouw organisatie al iets doet met duurzame inzetbaarheid (DI). Al kan het goed zijn dat het niet eens bewust gebeurt. Niet verwonderlijk. ‘DI is een containerbegrip’, vertelt dr. Annet de Lange, lector Human Resource Management (HAN). ‘Binnen organisaties is het te onderscheiden in vitaliteit, gezondheidsmanagement en werkvermogen aan de ene kant. En in arbeidsmarkt, employability en mobiliteit aan de andere kant. Met andere woorden, DI omvat zowel verzuim, als opleiding, welzijn en carrièremogelijkheden van

Bereidwilligheid Dat zijn inderdaad zaken waarmee ook organisaties worstelen, ziet Pieternel van Heijst, Arbo-coördinator bij Radboudumc en projectmanager DI bij WZW. Zij ondersteunt leden van WZW om DI op de kaart te zetten binnen hun organisatie of instelling en hen voor te bereiden op de toekomst van de arbeidsmarkt. ‘Onder werkgevers bestaat veel bereidwilligheid om met DI aan de slag te gaan. Vaak beschikken ze al over het instrumentarium, maar weten ze dat zelf niet’, merkt Pieternel. Mantelzorgers voor wie de combinatie werk en zorg

medewerkers. Het is dus belangrijk om scherp te hebben over welk aspect van DI je het hebt als je erover in gesprek gaat.’ Annet signaleert dat het omarmen van DI sterk afhankelijk is van het leiderschap binnen een organisatie. ‘Als men op het topniveau doordrongen is van het belang van DI, zie je dat het integraal wordt doorgevoerd. Heeft alleen de afdeling HR eigenaarschap ervan, dan blijft het vaak bij adhoc oplossingen.’ Het onderwerp DI kan rekenen op veel enthousiasme onder Annets studenten. ‘Veel

I8I


Annet de Lange lector HRM aan de HAN

Pieternel van Heijst projectmanager DI WZW

Veronica Engelen voormalig hoofd Arbo CWZ

te veel dreigt te worden, kunnen tijdelijk ontlast worden, noemt ze als voorbeeld. ‘Dat is in veel cao’s geregeld. Maar dat moet je wel weten. Plus dat er een leidinggevende moet zijn die daar alert op is. Iemand die naar zijn teamleden kijkt vanuit DI, en niet puur vanuit verzuim.’ DI is echter niet alleen een taak van de werkgever. Ook werknemers moeten inzet tonen om inzetbaar te blijven. ‘Zelfregie is een belangrijk thema. De werknemer is tenslotte zelf verantwoordelijk voor zijn toekomst. Deze moet dus dat gesprek aangaan met zijn werkgever.’ Die heeft hulpmiddelen ter beschikking waarmee hij de zelfregie van zijn werknemers kan stimuleren. Om zo’n gesprek te kunnen laten plaatsvinden moet er wel een open cultuur zijn. ‘Werknemers moeten zich veilig voelen om zaken in vertrouwen te kunnen bespreken. Zo’n cultuur

kan tot op zekere hoogte gecreëerd worden’, aldus Pieternel. Naar de praktijk: Impactlab Om kennis te delen over de integratie van DI in organisaties en instellingen is het Impactlab opgericht. Dit initiatief van de Zorgalliantie, het lectoraat Human Resource Management (HAN) en WZW beoogt onderwijs en werkveld met elkaar te verbinden. De aan het Impactlab verbonden personen gaan geregeld op werkbezoek bij zorg- en welzijnsinstellingen om te ervaren hoe zij DI in de praktijk brengen. Ook het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (Nijmegen) ontving een poosje terug het Impactlab. En dat was erg leerzaam. Veronica Engelen, voormalig hoofd Arbo, en Paul Jacobs, HR adviseur: ‘Binnen het CWZ was DI al een thema. Aan de hand van de uitkomsten van het laatste medewerkersonderzoek zijn er het afgelopen jaar behoorlijke

I9I

stappen gezet. In dat onderzoek zijn onderwerpen toegevoegd die voorheen minder aan bod kwamen, zoals focus op autonomie van medewerkers, sociale ondersteuning van collega’s en leidinggevenden en persoonlijke ontwikkeling. Ook beseften we dat bestaande projecten onder de paraplu van DI thuishoren, zoals roosterplanning en ondersteuning van mantelzorgende medewerkers. Het bezoek van het Impactlab was voor ons een toets: Zijn we op de goede weg? Dat bleek zo te zijn. Tegelijkertijd gaf het Impactlab waardevolle inzichten in hoe we DI nog breder kunnen inzetten. DI vraagt om een andere kijk op gezondheid. Het kunnen omgaan met veranderingen in de breedste zin van het woord, bepaalt hoe duurzaam inzetbaar medewerkers zijn. CWZ is erop gefocust om medewerkers bekwaam, vitaal en gemotiveerd te houden. Nu en in de toekomst.’


STRATEGISCH ARBEIDSMARKT BELEID

ARBEIDSMARKT CIJFERS

SITUATIE 2016 De dubbele vergrijzing heeft een grote impact: In 2020 heeft een gemiddelde zorgen welzijnsorganisatie een personeelsbestand waarvan 30 procent ouder is dan 55 jaar.

Zorg en Welzijn is nog steeds de grootste sector voor werkgelegenheid in Gelderland. De instroom op opleidingen Zorg en Welzijn trekt aan. De aantrekkelijkheid voor het kiezen van een opleiding in de sector was de afgelopen jaren laag. Hier lijkt nu een kentering in te komen.

Arnhem Ede

Rivierenland De kansen op werk in Zorg en Welzijn nemen toe. Dit zien we terug in het aantal vacatures:

2015

2016

120

Nijmegen

Gemiddeld openstaande vacatures op ieder moment op www.werkeninzorgenwelzijn.nl.

Sterke groei naar gemiddeld

250 openstaande vacatures.

Bron: Arbeidsmarktmonitor 2016

OPLOSSINGSRICHTINGEN

TOEKOMST

Anders organiseren Intern: Jobcarving Extern: Samenwerking op basis van vertrouwen en goed werkgeverschap

Prognose tekorten op de arbeidsmarkt 1) Sub-regio Nijmegen en Rivierenland: • Verpleegkundige niveau 5 loopt op naar 140 mensen in 2019 • Verzorgende niveau 3 groeit naar 100 mensen in 2019

Intensievere samenwerking • Doorstroom in de keten • Samenwerking met onder meer partners van overheid, onderwijs

2) Sub-regio Arnhem: Ook tekorten maar niet zo substantieel als in Nijmegen en Rivierenland.

Bekijk voor meer feiten en cijfers de arbeidsmarktmonitor 2016 op www.wzw.nl/arbeidsmarktbeleid/arbeidsmarktinformatie

I 10 I

Meer aandacht voor: 3) Employer branding, recruitment en imago van de sector Zorg en Welzijn


WAT DOE JIJ MET JOUW INSPIRATIE? WAARDENMODEL GAM Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen GOED WERKGEVERSCHAP WERKZEKERHEID in plaats van baanzekerheid

GOED WERKNEMERSCHAP

ZELFREGIE van werkenden en (nog) niet werkenden

WERKGEVERSCHAP gedeeld door of boven organisaties

OVERHEID in initiërende en faciliterende rol

Organiseren van vertrouwen Subregionale aanpak Samenwerking van regionale partners Veerkrachtig model Investeren in / ontwikkeling van Human Capital

advertentie

Welkom!

Beter werven in de zorg Werf beter dankzij een van deze trainingen: • 8 november 2016:

Schrijven van vacatureteksten

• 17 november 2016: Arbeidsmarkttrends 2017-2021

• 16 november 2016: Employer branding • 2+3 februari 2017: Bootcamp Arbeidsmarktcommunicatie

Of laat uw medewerkers trainen via een incompany training. Interesse? Kijk voor informatie op onze website of neem contact met ons op: 088 730 28 88.

www.arbeidsmarktcommunicatie.eu


DROMEN REALISEREN DOOR

TE DURVEN

ONDERNEMERSCHAP IS EEN

MINDSET

nemerschap , een boom opzetten over onder ryn Plu van r rde tuu bes g, Jon Met Rob de Xem in Nijmegen. bij eetcafé en cadeauwinkel Bli dan er bet s gen ner kan t Da g. g in de zor veroorzaakte Pluryn bijna twinti d lan het van ijf edr ieb rat teg Met dit eerste arbeidsin jaar geleden een kleine revolutie. e‘Twintig jaar geleden was me t zeg ’, ryn doen al een thema bij Plu r voo ing Rob. Terwijl dagbested n toe ing mensen met een beperk die nog plaatsvond op locaties en war liek aan het oog van het pub het hoe onttrokken, liet Pluryn zien h’, anders kon. ‘Haast dogmatisc r haa in noemt hij zijn organisatie et mo nt visie op werk. ‘Iedere clië zijn, werken. Betekenisvol bezig rol een en je gewaardeerd voelen Pre . wen hebben, geeft zelfvertrou genen cies wat onze cliënten kun bruiken, nee, nódig hebben.’ een De cliënten van Pluryn hebben s atie bin complexe zorgvraag; com , ing erk bep van onder andere een chia psy gedragsproblematiek, e, trische problematiek, autism en bor nge verslaving of niet-aa behersenletsel. Ze voldoen niet aide de paald aan het beeld van en vind le werknemer. ‘Natuurlijk tijde ondernemers en andere par het en zitt l en met wie we om tafe te spannend om met hen samen clie Onz werken. Maar, wat wil je? Ze ënten hebben fikse problemen. d, leeg gep hebben zware delicten lang r hersenaandoeningen doo t rda doo durig drugsgebruik, of Ze . ten ruik hun ouders drugs geb t zijn niet knuffelbaar. Maar het gaa het om niet onze partners dan ook de economische voordeel. Wél om die Is .’ tch persoonlijke klik, de ma lbelangrijker dan resultaat? ‘We eds ste en nee, maar bedrijven kijk

r vaker met een andere blik naa het zorg. Naast het resultaat gaat ds ook om de beleving, iets goe doen, een bijdrage leveren.’ Dubbele duurzaamheid . Die bijdrage levert Pluryn zelf ook r De organisatie kijkt kritisch naa ‘Cliwaar ze haar cliënten plaatst. en ënten een zinvolle dag bezorg rde is niet genoeg. We willen waa .’ toevoegen aan de samenleving in Dat deed Pluryn vrij recent nog De Breedeweg (Groesbeek, Gld). . voormalige supermarkt stond leeg pen Voor de dagelijkse boodschap uit. moesten bewoners het dorp id, Samen met de lokale overhe rs ondernemers en andere partne t ark opende Pluryn er Buurtm Breedeweg. Iedereen blij. ‘Dubbe .’ le duurzaamheid noemen we dat Mens centraal te Om een duurzame verbinding tkunnen leggen met externe par . zijn ners moet die er intern ook pje Begin dit jaar verscheen het film Rob “De hele mens”. Hierin vertelt ng onder andere over de ontwikkeli len van nieuwe organisatiemodel Hij waarin de mens centraal staat. l ode is enthousiast over het Teal-m van Frederic Laloux. s Volgens Laloux zijn organisatie orlevende organismen die zich e ganisch vormen, zonder central e ide sturing maar met een helder ’n ‘Zo waartoe het allemaal dient. van visie moet tot in de haarvaten

I 12 I

‘BE TE KE NIS VO L BE ZIG ZIJ N GE EF T ZE LF VE RT RO UW EN ’


ONDERNEMERSCHAP

Dat de organisatie doorsijpelen. et mo Je lef. en kost tijd, geduld onur ctu stru atie de hele organis kop der de loep nemen en op z’n van d Raa de en zetten. Directie het in n ete mo ryn Bestuur van Plu om gec g edi voll diepe springen en jze swi zien e dez mitteerd zijn om en te omarmen. Meer ruimte gev ven dur hap rsc en meer eigenaa zelf. geven aan de medewerkers de r voo Ook ’ Dat is spannend. op n nse me ‘De . medewerkers zelf zijn ryn Plu van g de verblijfsafdelin n veel voorzichtiger met het vrijlate

op van cliënten dan hun collega’s we en gev Dus . de dagbesteding de eersten de opdracht zélf inte de r voo llen ste te gratieplannen op clicliënt. Die eigenregie naar de den ers and zij ënt toe maakt dat wel dan het En n. ken over vrijlate aandurven.’ nt, Dromen realiseren van de clië ft. hee n oge r voo dat is wat Pluryn n eige je bij ook h ‘Dat doe je toc wil “Ik t: zeg nt clië kind? Als een en burgemeester worden”, dan kijk jk geli mo ht dic zo r we hoe we daa

I 13 I

Dat bij in de buurt kunnen komen. ineen in t vas leggen we per cliënt p sta r daa ken dividueel plan en wer je? t wee En voor stap naartoe. Zo Het lukt overal, in elke sector. geeen t me hebben we een cliënt wildragsstoornis die niets liever st laat gep , de dan haren knippen it noo zou Dat in een kapperszaak. het ar Ma en. lukken volgens iedere zo lukte dus wel. Ha! Weet je wat in p cha ers em mooi is aan ondern ar Ma . oeg gen de zorg? Er is markt je moet wel dúrven!’


Met innovatie en realisatiekracht in haar DNA past de ontwikkeling van de Werkgeverij helemaal in het straatje van WZW. In dit nieuwe arbeidsmarktconcept kunnen werknemers hun employability vergroten. Werkgevers kunnen op hun beurt inspelen op over- en onderbezetting en daardoor werknemers werkzekerheid bieden. Dat werkgevers en werknemers in Zorg, Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang samenwerken om onderling werk en werknemers uit te wisselen, is beslist vooruitstrevend te noemen, meent Annet van Zon, voorzitter stuurgroep de Werkgeverij. Het nieuwe arbeidsmarktconcept is geheel gebaseerd op de waarden van het Gelders Arbeidsmarkt Model (GAM). De werkgevers vormen samen een consortium. Werkgeverschap wordt dus gedeeld door de deelnemende organisaties. Daarnaast gaat het uit van werkzekerheid in plaats van

baanzekerheid; werknemers van deelnemende organisaties krijgen de mogelijkheid hun talent en expertise te vergroten bij andere werkgevers. Zij houden hiermee zelf regie op hun loopbaan. Betrokken projectleider Nicolette Horn: ‘De Werkgeverij bewijst dat het GAM niet alleen een theoretisch model is, maar ook echt toepasbaar in de praktijk.’

Kwaliteitsimpuls Met het beschikbaar stellen van interne scholing van de deelnemende organisaties aan elkaars werknemers krijgt de zorg en dienstverlening een kwaliteitsimpuls. Bovendien krijgen medewerkers de kans te werken aan hun employability.

DE WERKGEVERIJ

I 14 I


STRATEGISCH ARBEIDSMARKTBELEID

Jos Das, voorzitter OR Lindenhout

Eddy Brunekreeft, bestuurder KION

Gert Noortman, teamleider Welzijn FNV

Bram de Gier, manager HR advies PGGM

‘Wat ons betreft is dit een win-win concept. Het zorgt voor bredere inzetbaarheid en werkgelegenheid voor werknemers. Organisaties zijn verzekerd van deskundig personeel met werkervaring in de sector. Zeker in de huidige tijd van transformatie is dit een mooi innovatief idee!’

‘Ik zie goede mogelijkheden voor onze medewerkers om hun loopbaan te verrijken via de Werkgeverij. En anderzijds zijn we graag gast voor werknemers uit andere sectoren. Conjuncturele schommelingen tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zijn een multi-sectoraal gegeven. Het is bovendien in het belang van de kinderen dat de kindprofessionals van de toekomst elkaars taal en werkveld kennen. Daarom sluit ik me graag aan bij de Werkgeverij.’

‘De FNV wil graag bij reorganisaties zoveel mogelijk mensen aan het werk houden. Dat kan zijn in de huidige baan bij de huidige werkgever, maar ook een andere baan bij dezelfde of een nieuwe werkgever. De Werkgeverij geeft werknemers een extra kans om hun werk te behouden en biedt daarbij de nodige zekerheden op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Daardoor wordt ook voorkomen dat ervaren krachten noodgedwongen de sector moeten verlaten.’

‘De arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn ondergaat ingrijpende veranderingen: Een stijgende pensioenleeftijd, werk dat sneller dan voorheen verdwijnt, verandert of zich verplaatst, de toename van flexibele contractvormen en de noodzaak van voortdurende scholing. Te midden van deze dynamiek ondersteunt PGGM vanuit haar Maatschappelijke Agenda initiatieven die bijdragen aan een solide arbeidsmarkt en een eigentijdse invulling geven aan kwaliteit van arbeid. Dit kan gaan over het bevorderen van mobiliteit, ontwikkeling en scholing of het vergroten van werkzekerheid. De Werkgeverij combineert al deze zaken!’

Lees meer op www.dewerkgeverij.nl I 15 I


presents

H EALTH VALLEY

EVENT

09 03 17

SAVE THE DATE 9 MAART 2017

CONCEPTS FOR A HEALTHY LIFE

CINEMEC NIJMEGEN I HEALTH-VALLEY.NL/EVENT advertentie


INSTROOM

VEEL MEER DAN ALLEEN VACATURES Alle leden van WZW plaatsen gratis en onbeperkt hun vacatures op het loopbaanplatform Werkeninzorgenwelzijn.nl, met 1 miljoen bezoekers per jaar. Dit platform is daarmee de grootste als het gaat om vacatures in Zorg en Welzijn in Gelderland. Maar het biedt veel meer dan dat!

DE FEITEN • Leden van WZW kunnen gratis en onbeperkt vacatures plaatsen op Werkeninzorgenwelzijn.nl. • Voor niet-leden is dit een waardevolle reden om lid te worden. • In 2015: Gemiddeld 120 openstaande vacatures op ieder moment. In 2016: Sterke groei naar gemiddeld 250 openstaande vacatures. • Ruim 10.000 unieke e-profielen. • Het aantal bezoekers dat doorklikt naar websites van leden is erg hoog. (cijfers zijn opvraagbaar via info@wzw.nl) • Stevige inzet op zoekmachineoptimalisatie en online marketing. Daardoor 1 miljoen bezoekers per jaar!

e-HRM Mildred Timmermans, HR adviseur RijnWaal zorggroep ‘Wij hebben e-HRM gebruikt voor het testen van onze Verpleegkundigen, EVV’s (Eerst Verantwoordelijk Verzorgende, red.) en teamleiders. De meerwaarde hiervan was dat er een goed beeld ontstond van zowel de ontwikkel- als de sterke punten van deze groep. De medewerkers hebben de testen als positief ervaren, de uitkomsten met elkaar gedeeld en hierdoor duidelijkheid gekregen op welke onderdelen ze elkaar goed kunnen aanvullen. Dit heeft ons verder geholpen in de transitie.’

WERKENINZORGENWELZIJN.NL GEBRUIKEN VOOR E-HRM In de meeste organisaties schuilt een enorme potentie aan medewerkerstalent dat niet of nauwelijks zichtbaar is. Steeds meer organisaties zijn op zoek naar oplossingen om organisatiebreed talent te identificeren, te meten én medewerkers eigenaarschap te geven over hun ontwikkeling. Onze e-HRM module helpt bij het creëren van overzicht van en inzicht in de verschillende HR-processen: Je wilt talent identificeren en meten. Je wilt medewerkers empoweren in hun ontwikkeling en natuurlijk ook de HR kosten reduceren. Ons online talentmanagementsysteem kun je inzetten voor: • Competentiemanagement • Performancemanagement • Talentmanagement

I 17 I


advertentie

advertorial

ZORG- EN WELZIJNSMEDEWERKER ALS AMBASSADEUR VAN JE ORGANISATIE Wie kunnen het ‘verhaal’ van jouw organisatie het beste uitdragen? En wie hebben de meeste invloed op de tevredenheid en loyaliteit van klanten? Juist, de zorg- en welzijnsmedewerkers én medewerkers betrokken bij zorgadvies en klantenservice. Zij zijn de ambassadeurs van jouw organisatie. Hoe zorg je ervoor dat deze mensen de boodschap en waarden van jouw organisatie goed overbrengen? Dat leer je in de inspirerende workshop die WZW organiseert samen met Thijs Koevoet, trainer, coach en eigenaar T-Workx. Een dag vol praktische handvatten, tips en uitwisseling.

Kijk voor actuele data van en meer informatie over deze workshop op www.wzw.nl/events of informeer bij WZW via info@wzw.nl.

WZW heeft samen met haar collega-werkgeversverenigingen de landelijke vacaturesite www.zorgtopbanen.nl ontwikkeld. Met deze site is er nu één landelijk platform met alle HBO+ en WO-vacatures in Zorg en Welzijn. Hoe werkt het? Alle HBO+ en WO-vacatures op Werkeninzorgenwelzijn.nl (en alle andere regionale vacaturesites) worden automatisch (ieder uur) doorgeplaatst op Zorgtopbanen.nl. De recruiter hoeft enkel het juiste opleidingsniveau aan te vinken bij het aanmaken van de vacature. De belangrijkste gegevens uit de vacature worden dan op Zorgtopbanen.nl gepubliceerd. Om meer te lezen en te solliciteren klikt de bezoeker door naar Werkeninzorgenwelzijn.nl. Ga naar www.zorgtopbanen.nl


SAMENWERKING

SAMEN STERK De maatschappij verandert, en daardoor de zorg ook. De sector ziet zich voor grote uitdagingen en paradigmaveranderingen gesteld. Samenwerking tussen verschillende stakeholders is meer dan ooit nodig om de kwaliteit van de zorg hoog te houden. Het Zorgpact, dat vanuit de overheid geïnitieerd is, stimuleert die samenwerking. Levien Rademaker, namens WZW projectmanager van het Zorgpact, legt uit hoe. Wat is het Zorgpact precies? In de eerste plaats spreken wij in Gelderland niet van het Zorgpact, maar van het Zorg- en Welzijnspact. Kort gezegd is het Zorgpact een groep van diverse partijen – zorg- en welzijnsinstellingen, gemeentes en onderwijspartners, maar ook cliënten, zorgverzekeraars en technische bedrijven - die de uitdagingen in de sector onder ogen zien. En die samen naar oplossingen zoeken door open naar elkaar te zijn, van elkaar te leren en daardoor zaken in beweging brengen. Waarop richt het Zorg- en Welzijnspact zich? Voor Midden- en Zuid-Gelderland hebben we gezamenlijk vier knelpunten gesignaleerd die de hoofdthema’s van het pact vormen: Vroegsignalering in de wijk, flexibel onderwijs in de wijk, de rol van professionals en vrijwilligers bij de wijkbewoner

MEER INFO

en het gebruik van technologie. Hierover zijn de partijen met elkaar in gesprek. Dit leidt tot wederzijds begrip. De belangen van een gemeente zijn heel anders dan die van een opleider, die op zijn beurt weer andere accenten legt dan een zorginstelling graag zou zien. Door muren weg te halen en elkaar een kijkje in de keuken te gunnen ontstaan concrete innovaties die door de diverse partijen gezamenlijk worden gedragen en geïmplementeerd. Het elkaar beter leren kennen leidt ertoe dat je eenvoudiger samenwerkingspartners kunt vinden voor nieuwe projecten. En dat bestuurders van organisaties samen kunnen optrekken naar ministeries als het nodig is. Wat is de rol van WZW? Faciliteren en verbinden. Het aanjagen van initiatieven en het in het oog houden van de hoofdthema’s. Daarnaast peilen

WWW.ZORGPACT.NL/REGIONALE-PACTEN I 19 I

wij constant bij de betrokkenen: Is dit de kant die we op willen? Maar onze rol is ook “op de handen” blijven zitten. Het is namelijk niet óns feestje. De gezamenlijkheid is essentieel. Voor welke innovatie in de sector loop jij zelf warm? Voor de sparkcentres, de innovatieve leerwerkplaatsen van de HAN. Niet voor niets vormen zij de voorhoede - de kopgroep van de Zorgpactbeweging. In de sparkcentres ontwikkelen studenten, docenten, onderzoekers en professionals samen nieuwe kennis en inzichten die praktijk en onderwijs verrijken. Die combinatie van werkveld, wetenschap en opleiding bereidt jonge professionals uitstekend voor op werken in Zorg en Welzijn. Een fantastische manier van toekomstbestendig en duurzaam samenwerken!


ONDERWIJS

AFSTEMMING

ONDERWIJS - ARBEIDSMARKT Fred Koers Coördinator BBL Zorg & Welzijn en (bij)scholingen ROC A12

Rusalka Santing HR-adviseur Leren en Ontwikkelen Zorgorganisatie Dichterbij

André van Boekholt Manager HRM, Kinder- en jeugdpsychiatrie Karakter

Anja Hagenaars Directeur Cluster Zorg Rijn IJssel

Springt het onderwijs in de sector Zorg en Welzijn genoeg in op de hedendaagse behoeften van het werkveld? Of is het daarvoor te log en inflexibel? Vier professionals reageren op de stelling:

Het huidige onderwijssysteem belemmert een leven lang leren

F

red Koers ‘Het onderwijssysteem kent vele mogelijkheden. En inderdaad beperkingen. De persoon die écht wil, heeft genoeg keuze, van VMBO- tot aan WO-niveau. Beschik je niet over de juiste diploma’s maar heb je een schat aan werkervaring,

dan kun je je met behulp van een EVC-certificaat (een certificaat van Erkenning van Verworven Competenties, red.) jouw opleidingsstandaard laten bepalen. Zo bewijs je over kennis, vaardigheden en competenties te beschikken voor een bepaalde baan. Je moet nog wel een

I 20 I

MBO-diploma halen, maar op bepaalde onderdelen is scholing niet meer nodig. Daardoor kun je sneller door een opleidingstraject heen. En dan zijn er nog BBL-trajecten en maatwerkoplossingen. Lastiger wordt het als je in een doorstroomprogramma zit en


je van je werkgever moet gaan professionaliseren. Voor deze personen zou het huidige onderwijssysteem flexibeler moeten zijn, helemaal met betrekking tot de generieke vakken. Kortom, het huidige onderwijssysteem biedt genoeg mogelijkheden om een leven lang te leren. Maar het is niet altijd even buigzaam.’

R

usalka Santing ‘Ik onderschrijf de stelling, maar zeg er wel bij: Het is geen onwil, het is het systeem. Het probleem is divers. Vanuit het werkveld, en overigens ook vanuit de medewerkers zelf, bestaat behoefte om bijvoorbeeld afgebakende, concrete handelingen aan te leren. Tevens willen medewerkers graag scholing met maatschappelijke waarde, ofwel civiel effect. Wat zij leren tijdens bij- en nascholing in een bepaalde instelling, zouden zij één-op-één moeten kunnen inzetten bij een andere werkgever. Dat kan echter niet altijd, daarvoor is dan een diploma of certificaat nodig van een onderwijsinstelling. Om dat te halen moeten ze een volledig blok volgen en álle bijbehorende handelingen onder de knie hebben. Terwijl dat niet nodig is. Voor een flink bedrag - want onderwijs is duur - wordt iemand opgeleid die aan minder dan de helft van de stof genoeg heeft. Daarbij moet die persoon een flinke tijdsinvestering doen, naast zijn baan, gezin, en vaak nog het mantelzorgschap. Bijblijven in je vak kan in veel gevallen prima in kleine stukjes. Waarom zou je het niet zo aanbieden?’

A

nja Hagenaars ‘Het onderwijssysteem zoals in de oude situatie werkte inderdaad belemmerend. Je ging naar school, haalde een diploma en ging werken. Om nooit meer naar school terug te keren. Een beetje zwartwit. Maar qua bijblijven is zeker verbetering mogelijk. Daar werken we dan ook hard aan. Het onderwijs opent haar deuren tegenwoordig voor samenwerking met het werkveld. Ook met andere partijen als WZW trekken we samen op. Zo zijn we met diverse partners bezig met het Zorgpact. Het leren van nu is het ecoleren: Veranderingen gebeuren in de omgeving, in de praktijk. Op school leren we juist kennis en vaardigheden aan om met die veranderingen om te gaan. Ik vind dat er in onze regio goed uitvoering wordt gegeven aan een leven lang leren. Wel zien we de uitdagingen, zowel voor de huidige zorgmedewerkers als voor de oudere docenten. De rol van de zorgmedewerker is enorm veranderd. Dit vraagt van alle betrokkenen inzet, dus ook van het onderwijs. Daar zijn we druk mee bezig. Het huidige onderwijs is er juist op gericht een leven lang leren te faciliteren!’

A

ndré van Boekholt ‘Enige nuance is op zijn plaats. Wat betreft de onderwijsinstellingen: De aansluiting van MBO-, HBO- en WO-onderwijs op de praktijk kan beter. De inzetbaarheid van zorgprofessionals heeft de aandacht, maar transities zoals die van de jeugdzorg kan het onderwijs niet bijbenen. Docen-

I 21 I

Verbinding leggen tussen het onderwijs en het werkveld is een belangrijk aandachtspunt van WZW. De investering zit onder meer in het verweven van zorgtechnologie in de curricula. Daarnaast besteden wij hier vanuit het Zorgpact (meer hierover op pag. 19) aandacht aan. De investering komt ook terug in het flexibiliseren van het onderwijs ten behoeve van zij-instroom en “een leven lang leren”.

ten besteden aandacht aan de ontwikkeling van competenties en aan actuele thema’s, maar missen vaak de voeling met de praktijk. Daarnaast is er een enorme versnippering aan opleidingen. En gaat het bij de om- en bijscholing - die vaak kennisgeoriënteerd is - soms puur om het behalen van de punten. Tegelijkertijd moeten zorginstellingen het doen met lagere budgetten. Onderwijs is overhead, dus daar wordt op bezuinigd. Toch hoeft onderwijs niet het onderspit te delven als instellingen hun bedrijfsvoering efficiënter inrichten. Blijft over de zorgprofessional zelf. Intrinsieke motivatie om te willen bijleren is een vereiste. Achteroverleunen totdat jou wat aangereikt wordt, is niet meer van deze tijd. Bijblijven hoort erbij. Ook als je daar zelf moeite voor moet doen.’


advertentie

Total talent managementsoftware Blue Carpet zet het individu en zijn talent centraal. Wíj geloven dat het succes van een individu, een organisatie of zelfs een natie alleen volledig tot uiting komt, als dit volledig benut wordt. Blue Carpet levert innovatieve softwareproducten binnen het talentmanagement domein. Door het individu en niet het werkproces centraal te zetten, helpen wij organisaties én individu om talent optimaal te benutten! Onze Total Talent Management Suite bestaat uit drie producten:

Profile Manager

Profile Manager richt zicht op het individuele talent. Met Profile Manager kan ieder individu zichzelf optimaal presenteren. Hij kan zelfinzicht vergroten met behulp van testen en daarmee zijn talent valideren. Het individu kiest met wie hij zijn profiel deelt en krijgt terugkoppeling op de kwaliteit van zijn presentatie.

HR Manager

Pool Manager

HR Manager richt zich op het talent binnen de organisatie. Met HR Manager richten organisaties hun talent en performance-management in, op een manier dat het eigenaarschap voor ontwikkeling komt te liggen waar het hoort: bij de medewerker. Doordat de medewerker actief werkt aan zijn talentontwikkeling, krijgt de organisatie diepgaand inzicht in het aanwezige talent en potentieel.

Pool Manager richt zich op het talent rondom de organisatie. Met Pool Manager krijgen organisaties zicht op talent dat eerder heeft gesolliciteerd of al in haar netwerk zit. Zij kunnen zoeken en matchen op basis van hard- en soft skills. Door het opbouwen van een pool verzekert de organisatie zich van een langdurige verbinding met potentieel talent.

Wij zijn de ‘makers’ van werkeninzorgenwelzijn.nl Dè plek voor vacatures in Zorg en Welzijn in Gelderland en waar het individuele talent centraal staat.

pluryn.nl In ontwikkeling: het nieuwe online platform waar de vacatures en het talent binnen en buiten Pluryn centraal staan.

Geïnteresseerd in wat wij voor u of uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact op via 035 – 626 14 66 of ga naar www.bluecarpet.nl. I 22 I

www.bluecarpet.nl


ADVERTENTIE 1/1 PAGINA

Haalt u maximaal rendement uit talent? We leven in een tijd waarin we steeds hogere eisen stellen aan ons leven. Geholpen door het internet, zijn de mogelijkheden om je passie te volgen en een rijk sociaal leven na te streven, enorm vergroot. Meer dan 1 miljard gebruikers van diverse sociale media worden gestimuleerd door ‘likes’ of ‘views’ als beloning. Binnen organisaties wordt beloning echter nog gevoed vanuit oude prikkels zoals salarisverhoging of promotie. Organisaties hebben nog geen antwoord op de trend dat je als individu beloond wil worden voor je persoonlijke, unieke talent.

I 23 I


ONDERWIJS

GOED BESTEED De sectorplannen van minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) stellen zorgorganisaties in staat hun medewerkers bij en om te scholen. Zo blijft werkgelegenheid in de sector behouden. WZW is voor de regio Midden-, Zuid- en West-Gelderland hoofdaanvrager.

Tjerry Verhoeven, namens WZW projectmanager Sectorplannen, somt de feiten op: ‘Begin 2014 stelde het ministerie SZW 100 miljoen euro subsidie beschikbaar voor een 3-jarig banenplan voor de zorg. 67,5 miljoen euro daarvan is bestemd voor de om- en bijscholing van medewerkers. WZW kon namens 36 instellingen in totaal 4,5 miljoen euro subsidie aanvragen. Omdat de subsidie een cofinanciering betreft, leggen de instellingen zelf ook geld bij en investeerden zij gezamenlijk 21 miljoen euro. In 2017 zijn met hulp van deze subsidie 3.000 medewerkers om- en bijgeschoold. 2.000 van hen hebben tegen die tijd een korte opleiding afgerond en 1.000 medewerkers hebben dan een BBL- of duale HBO-opleiding gevolgd. Kortom, mooie resultaten waarmee we ons doel als WZW hebben bereikt. Namelijk de arbeidsmarkt een flinke stimulans geven en arbeidsmarktkansen voor medewerkers vergroten.’

ZORGCENTRA DE BETUWE IS ÉÉN VAN DE AANVRAGERS VAN DE SUBSIDIE Bestuurder Ruth Maas: ‘Het leeuwendeel van de medewerkers van Zorgcentra De Betuwe die aan het opleidingstraject hebben deelgenomen had niveau 1. Medewerkers dus die door alle veranderingen buiten de boot zouden vallen. Mede dankzij de subsidie hebben we 23 van hen kunnen opleiden tot niveau 2. Acht medewerkers zijn van niveau 2 naar niveau 3 gegaan en vijf van niveau 3 naar niveau 4. Ik ben supertrots op ze. Sommigen

‘Noem het goed werkgeverschap, ik wilde ze gewoon niet kwijt’ van hen liepen al tegen de zestig en zagen er tegenop om terug te keren in de schoolbanken. Ze hadden niet verwacht het nog in zich te hebben. Maar dat hebben ze dus wel! Ik vond het belangrijk om deze mensen voor onze or-

I 24 I

ganisatie te behouden. Noem het goed werkgeverschap, ik wilde ze gewoon niet kwijt. Ze horen bij ons. De subsidieaanvraag vanuit WZW was prima verzorgd. Zij hebben ons veel werk uit handen genomen. Alles werd nauwkeurig gemonitord en behapbaar aangeboden. Erg fijn ook voor onze opleidingsadviseur Ellen Wissink die met de aangeleverde digitale tool goed uit de voeten kon. Al met al prettig geregeld dus.’


COLUMN

T

echniek

is overal en overal. Je struikelt welhaast over de gadgets. In de zorg zie je dat in het debat vooral terug op het vlak van patiëntempowerment: Video-conferencing, zelfmeet-apparaatjes en steeds slimmere computers die misschien wel het werk van mensen overnemen. De patiënt gaat dingen doen die in onze taakomschrijving staat. Help!? ‘Dat zal wel vooral niveau 1 of 2 gaan raken?’, is een vraag die ik niet zelden voorgelegd krijg. Het antwoord verrast velen, merk ik. Het zal in mijn optiek namelijk vooral de hoger opgeleiden raken. Technologie zal voor een meer routinegerichte benadering gaan zorgen: Apparaten die zelf meten, zelf interpreteren - al dan niet via de cloud of de specialist op afstand -, en zelf adviezen geven. Deze apparaatjes zullen zodanig eenvoudig worden ontworpen dat het als vanzelf gaat. Ik maak wel eens de vergelijking met de iPad. Die zorgde door zijn eenvoudige ontwerp voor een revolutie. Taken die juist nét door bijvoorbeeld de verpleegkundig specialist opgeleid zijn. En wat dan nu met de hoger opgeleiden, hoor ik je denken. Die krijgen er taken bij van de medisch specialist. Die zal op zijn beurt weer taken zien verschuiven door (meer) complexere interventies op het niveau van verpleegkundige niveau 3 en 4 en zal taken door techniek ondersteund zien. En de specialist? Die krijgt te maken met een verdubbeling van de zorgvraag. Die moet dus wel slimme dingen gaan doen en meer focussen op niet-routinezaken, daarmee zich meer richten op zijn echte expertise. Dat alles binnen hetzelfde budget, want er zal niet veel (of geen geld) bijkomen. En toen was de cirkel weer rond. Mooi toch? Lucien Engelen @lucienengelen

I 25 I


DE MAGIE VAN

DE GELDERSE MATCHTAFELS

De Gelderse Matchtafels timmeren flink aan de weg. De activiteiten breiden zich als een olievlek uit op sub-regionaal niveau in Gelderland. Steeds meer organisaties binnen en buiten Zorg en Welzijn bezoeken maandelijks een matchtafelbijeenkomst. Op een informele manier brengen zij hier vacatures, opdrachten en werk bij elkaar onder de aandacht. Daarbij gaan zij uit van het talent en competenties van de medewerkers.

ROLAND BAAUW ‘DENK JE IN KANSEN, DAN IS EEN INTERSECTORALE OVERSTAP ZEKER MOGELIJK’

De doelen die WZW zich de komende tijd met de Gelderse Matchtafels stelt, zijn ambitieus: WZW wil de Gelderse Matchtafels verder professionaliseren, institutionaliseren en uitbouwen. Het onderzoek dat WZW afgelopen zomer liet uitvoeren, biedt daarvoor een stevige basis. Er is groot draagvlak voor het creëren van (sub)regionale netwerken voor kennisuitwisseling, voor versterking van samenwerking en het stimuleren van intersectorale matching. Ook de visie achter de Gelderse Matchtafels - dat uitgaat van goed werkgeverschap en zelfregie van de medewerker wordt in hoge mate door de deelnemers gedeeld. ‘Deelnemers voelen zich zeer betrokken’, weet WZW-projectmanager Susanne


MOBILITEIT

Haarsma. ‘Van daaruit zetten we nu een stap verder.’ Uit de verf Samen met de aan WZW verbonden netwerker Bert Blonk vormt Susanne het vaste gezicht van de Matchtafels. ‘Het intersectorale karakter moet nog beter uit de verf komen’, betogen beiden. ‘Nu is de verhouding 70/30 procent Zorg en Welzijn versus andere sectoren. Dat moet beter. Als we de (sub)regionale arbeidsmarkt in beweging én talent op de juiste plek willen krijgen, moeten we gewoon samenwerken. Juist intersectoraal. Competenties en talenten zijn immers niet aan één sector gebonden.’ Daar is Roland Baauw, accountmanager Werkgeversservicepunt

Midden Gelderland, het helemaal mee eens. De verschillen tussen de sectoren zijn volgens hem niet onoverbrugbaar: Techniek komt voor in de zorg en een verpleeghuis heeft ook een huismeester nodig. ‘Als je denkt in beperkingen, dan blijf je binnen je eigen branche’, meent hij. ‘Denk je in kansen, dan is een overstap naar een andere sector zeker mogelijk. Er zijn niet zoveel initiatieven voor interactie tussen sectoren. Daarom zijn de Matchtafels zo waardevol.’ Erik Kaemingk, teamregisseur Human Capital van Greenport en deelnemer aan de Matchtafels, is eveneens overtuigd dat intersectorale mobiliteit nodig is om de huidige arbeidsmarktproblemen

op te lossen. ‘Ik geloof niet in grote herplaatsingsprogramma’s, wel in persoonlijk en direct contact. Dat is precies een Gelderse Matchtafel.’ Hij merkt dat rond de Matchtafels een verband van organisaties ontstaat die snappen dat het tijd kost om van een goed idee een praktisch en werkend arbeidsmarktconcept te maken. ‘We blijven hier samen investeren in deze vernieuwing. Terwijl ondertussen mobiliteit op gang wordt gebracht door heel praktisch CV’s en kandidaten uit te wisselen.’ Beeldvorming Hoewel het voor hem nog geen concreet resultaat heeft opgeleverd, ervaart Erik de voordelen van de Matchtafels. Bijvoorbeeld

ERIK KAEMINGK ‘WE BLIJVEN HIER SAMEN INVESTEREN IN DEZE VERNIEUWING’


dat het belemmeringen in beeldvorming inzichtelijk maakt. ‘Wij zagen dat laatst bij het wel of niet maken van een overstap tussen sectoren. Mensen uit de zorg denken niet zo gauw aan een loopbaan in de tuinbouw. Werken met mensen wordt hoger gewaardeerd; je bent met zorg bezig! Terwijl werk in de tuinbouw ook zorg en precisie vraagt. Het bleek dat de personeelsfunctionaris en leidinggevende ook met zo’n beeld naar de andere sector keken. Als we dat niet kunnen veranderen, zullen maar weinig mensen een intersectorale stap gaan maken.’ De kracht van de Matchtafels zit

in het informele karakter waarin de deelnemers elkaar treffen. De drempel om contact te leggen en elkaar na de bijeenkomst op te zoeken, is op deze manier laag. ‘Het elkaar in het netwerk weten te vinden, is een belangrijk streven’, zeggen Bert en Susanne. Nadat Roland zelf een intersectorale overstap van werkgever maakte via de Gelderse Matchtafels - van Metalelektro Personeelsdiensten naar Werkgeversservicepunt Midden Gelderland – is hij daar ook helemaal van overtuigd. ‘Samenwerking wordt veel gemakkelijker en er wordt je eerder iets gegund. Bovendien heb ik van de kennis

die tijdens de Matchtafels gedeeld wordt veel profijt. Dat ik via de Matchtafels een nieuwe baan heb gevonden is daarvan een extra bevestiging.’

Ook een Gelderse Matchtafel bezoeken? Ga naar www.wzw.nl/events voor actuele data en meer informatie. Bekijk ons animatiefilmpje via www.wzw.nl/matchtafels

Ingrid Roelvink werkt: als interim change manager bij fusies, integraties of ontvlechtingen 2e passie: reizen AIM4: professioneel netwerk concept, gericht op langdurige, persoonlijke relaties. Mooie opdrachten, boeiende workshops

Al jarenlang partner van WZW voor interim opdrachten en managementvacatures in de zorg.

De beste mensen moet je niet zoeken, je moet ze kennen interim - netwerk - search

Brinklaan 121, 1404 GB Bussum. T 035 - 538 15 91 W www.aim4.nl

I 28 I


Zoveel zorg Zoveel welzijn Zoveel vacatures Eén platform www.werkeninzorgenwelzijn.nl

Alle vacatures, instellingen en opleidingen in de zorg en welzijn op één plek: www.werkeninzorgenwelzijn.nl, hét online carrièreplatform voor de zorg- en welzijnssector van Gelderland.


LEDENOVERZICHT WZW De Amethyst A&S groep B.V. Attent Zorg en Behandeling Buro Maks Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Jados Driestroom De Gelderhorst Dichterbij regio Rijk van Nijmegen Dr. Leo Kannerhuis DrieGasthuizenGroep Elver Gasthuis Sint Jan de Deo ’s Heeren Loo, Regio Gld-Midden ’s Heeren Loo, Regio Druten ’s Heeren Loo, Regio Rivierenland Het Inter-lokaal Het Schild HDS (onderdeel Icare) Icare Innoforte Insula Dei Interzorg IrisZorg Karakter Kids2care Zuid-Nederland Kinderopvang Skar bv

KION Klimmendaal Lindenhout Liemerije MEE Gelderse Poort Maatman Zorggroep NIM Maatschappelijk Werk Opella Pactum Pleyade Pluryn Pro Persona Radboudumc Radiotherapiegroep RIBW Nijmegen en Rivierenland Rivas Zorggroep Rijnstate Stichting RijnWaal Zorggroep Sint Maartenskliniek Siza Spectrum, partner met Elan Stichting Entrea Stichting Kalorama Stichting LuciVer Stichting Malderburch Stichting Moviera St. Peutercentra Arnhem

COLOFON

St. Peutercentra Overbetuwe STMR STMG Stichting Wijkwerk Stichting Zahet Tandem TSN Thuiszorg UCCZ Dekkerswald Uw Hoofdzaak Verburgt-Molhuysen Staete Vérian Vilente Woonzorgcentrum Vreedenhoff De Waalboog Zideris Ziekenhuis Rivierenland Tiel Zinzia Zorggroep Zorgbelang Gelderland Zorgburo de Liemers BV Zorgcentra De Betuwe Zorggroep Ena Zorggroep Maas en Waal Zozijn ZZG zorggroep (september 2016)

GRATIS BOEK

WZW magazine, jaargang 2016 Coördinatie/acquisitie Alex Boeijen, Inez Pelgröm

Vorig jaar bracht WZW het boek Waarden die werken uit! Hierin geven zeven auteurs hun visie op de flexibele arbeidsmarkt en de potentie van het Gelders Arbeidsmarkt Model. Heb je het boek nog niet gelezen? Met deze voucher kun je Waarden die werken gratis aanvragen.

Redactie De tekstschrijfster (Deborah Weimer) en Inez Pelgröm Eindredactie Inez Pelgröm Concept, art direction & vormgeving Studio Brul (Matthijs Brul)

Stuur een email naar info@wzw.nl onder vermelding van WZW-Voucher magazine en geef aan of je het boek digitaal wilt ontvangen of wilt ophalen bij WZW, Zeelandsingel 40, Arnhem.

Fotografie Duncan de Fey Foto voorpagina Met dank aan Hendrik en Annet Bouwman voor het gebruik van de zijspan.

Contact WZW I Zeelandsingel 40 I 6845 BH ARNHEM I 026 389 89 83 I info@wzw.nl I 30 I


advertentie

INTERACTIEVE FIETSTOCHTEN VOOR MEER PLEZIER IN BEWEGEN

Met Fietslabyrint maken mensen interactieve fietstochten door steden en natuurgebieden in binnen- en buitenland. Stopt de fietser met trappen, dan stopt ook de fietstocht op het scherm. Op kruispunten kiest de fietser zelf of hij links of rechts wil afslaan. Fietslabyrint wordt veel gebruikt in de zorg. De levensechte beelden zorgen voor herkenning, afleiding en gespreksstof tijdens het fietsen. Zo trainen mensen op een ontspannen manier hun spierkracht en conditie.

www.fietslabyrint.nl

INVESTEREN IN JOUW ZORGPLOEG LOONT 85%

van de medewerkers in de Nederlandse zorg heeft te kampen met fysieke klachten.*

40%

van hen heeft vaak of altijd emotioneel belastend werk.*

1€

die in gezondheid wordt geïnvesteerd levert 2,50€ op aan extra duurzame inzetbaarheid. **

Adaptics biedt maatwerk integrale vitaliteitsprogramma’s voor zorgorganisaties.

* **

TNO Sectorrapportage Z&W ‘13-’15

www.adaptics.nl

Health & Performance


www.wzw.nl

WZW magazine 2016  
WZW magazine 2016  

Met trots presenteren wij ons nieuwe relatiemagazine! Een inspirerend blad waarin wij je voortaan jaarlijks meenemen in een deel van de acti...

Advertisement