Page 1

1990-2015


KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI

NADINSP.

KRZYSZTOF

GAJEWSKI

największą wartością Policji jest człowiek

Policja w roku 1990, a Policja dzisiaj to z pewnością odmienny obraz. Przez minione 25 lat jako instytucja bardzo zmieniliśmy się w różnych płaszczyznach, w tym co mnie cieszy w ocenie społecznej. Co do zasady ustawowe zadania formacji, którą dzisiaj zarządzam jako Komendant Główny Policji w istocie pozostają niezmienne – ...ochrona bezpieczeństwa obywateli..., ale zmieniająca się rzeczywistość minionego ćwierć wieku zdeterminowała potrzebę systematycznego, wielokierunkowego doskonalenia form i narzędzi służby policyjnej. Warto zauważyć również, że początki Policji to zupełnie inne realia organizacyjno – funkcjonalne, społeczne, w tym jakże odmienna od dzisiejszej geografia przestępczości. Każdy czas tej formacji dla jej rozwoju oceniam jako ważny. Podobnie cenię sobie każde doświadczenia mojej służby, w tym w garnizonie pomorskim - zarówno na etapie zarządzania Komendą Miejską, a później Wojewódzką. Niezależnie od czasu i miejsca mojej służby zawsze ceniłem sobie pracę podległych mi policjantów i pracowników Policji. Staraliśmy się podołać wszystkim stawianym przed nami zadaniom i realizować je jak najlepiej. Zawsze podkreślałem, że największą wartością Policji jest człowiek – dzisiaj jako Komendant Główny Policji przypominam to również kadrze. Z okazji Jubileuszu 25-lecia policjantom i pracownikom gdańskiej Policji życzę, aby każda służba była bezpieczna i dawała poczucie spełnienia zawodowego. Życzę także poprawy warunków pracy, co bez wątpienia wiąże się także ze sferą finansową. Komendant Główny Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski


25 lat gdańskiej Policji… W kwietniu 1990 roku Sejm RP uchwala pakiet nowych ustaw policyjnych, a mocą jednej z nich w miejsce Milicji Obywatelskiej powstaje Policja. W nowej ustawie przywrócono podstawową zasadę działania naszej formacji z lat przedwojennych – apolityczność; postawiliśmy też na współpracę ze społeczeństwem. Z okazji ćwierćwiecza działalności gdańskiej Policji chciałbym pogratulować gdańskim policjantom tego wyjątkowego Jubileuszu oraz życzyć utrzymania dotychczasowego poziomu zaufania społecznego i satysfakcji w realizowaniu zadań dla dobra służby, które w konsekwencji przekładają się na bezpieczeństwo i porządek publiczny. Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Wojciech Sobczak

Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku

nadinsp.

WOJCIECH

SOBCZAK

...postawiliśmy też na współpracę ze społeczeństwem


INSP.

ZBIGNIEW

PAKUŁA

Komendant Miejski Policji w Gdańsku insp. Zbigniew Pakuła

Komendant Miejski Policji w Gdańsku

Policjanci i pracownicy Policji, Jestem dumny i zaszczycony, że od ponad 5 lat dowodzę tak wspaniałym zespołem kompetentnych osób, realizujących z poświęceniem zadania służbowe. Gdańska Policja i jej sukcesy – to Wy! Mieszkańcy Gdańska i turyści licznie odwiedzający Nasze piękne miasto czują się bezpiecznie dzięki Waszemu zaangażowaniu i profesjonalizmowi. Z okazji 25-lecia gdańskiej Policji życzę wszystkim policjantom i pracownikom Policji dalszej satysfakcji z tak zaszczytnej służby i pracy dla dobra obywateli, a zarazem dziękuję za Wasze poświęcenie.

Gdańska Policja i jej sukcesy – to Wy!


Moi Drodzy Jeszcze kilka lat temu mieszkańcy Gdańska jako jeden z najpoważniejszych swoich problemów wymieniali bezpieczeństwo. Dziś poczucie bezpieczeństwa nie jest już tak wytęsknione. Bo po prostu jest, czujemy się bezpiecznie. Ta zmiana społecznych oczekiwań nastąpiła dzięki Wam. Dzięki Waszej codziennej ciężkiej pracy, dzięki Waszym wyrzeczeniom, determinacji i profesjonalizmowi. Gdańszczanie Was cenią. Gdańszczanie Was potrzebują. Dziękuję Wam za to w imieniu gdańszczan i swoim. prezydent miasta Gdańska

Paweł Adamowicz Prezydent Miasta Gdańska

Gdańszczanie Was cenią. Gdańszczanie Was potrzebują.

PAWEŁ

ADAMOWICZ


1990

Rok 1990 to reforma polskiej Policji. W dniu 6 kwietnia 1990 r. uchwalono Ustawę o Policji, co oznacza, iż w miejsce dawnej Milicji Obywatelskiej utworzono Policję. Zmieniają się szyldy na budynkach komisariatów, napisy na radiowozach, mundury, a przede wszystkim idea towarzysząca powołaniu nowej formacji – apolitycznej, obiektywnej i przyjaznej społeczeństwu. Rozpoczyna się proces budowy nowych struktur. Miejski Urząd Spraw Wewnętrznych w Gdańsku zostaje przekształcony w cztery Komendy Rejonowe Policji.


POLICJA


1990 Nadano Policji nową rolę – służbę społeczeństwu. Powierzono jej dbanie o bezpieczeństwo i porządek publiczny. Policja przestała pełnić wyłącznie funkcję represyjną. Przez następne lata Policja staje się instytucją przyjazną społeczeństwu, a przede wszystkim służy obywatelom i chroni ich bezpieczeństwo.


1994 - 1996

kom. Jan Łukaszuk 1 stycznia 1994r. utworzono jedną Komendę Rejonową Policji w Gdańsku, z siedzibą w budynku przy ul. Nowe Ogrody 27. Komendantem zostaje Jan Łukaszuk. Zadania wykonawcze Komenda Rejonowa Policji realizuje w zakresie działalności służby kryminalnej, prewencji i wspomagającej. Ponadto w jej kompetencji pozostały zadania organizacyjne, koordynacyjne i nadzorcze wobec podległych wówczas piętnastu komisariatów.


Komenda dysponuje łącznie:

1369

STANOWISKAMI, W TYM

1324

POLICYJNYMI i

45

cywilnymi

W tym okresie na terenie Gdańska funkcjonuje 15 komisariatów Policji, w tym trzy komisariaty specjalistyczne (Wodny, Lotniczy, Kolejowy).


W Gdańsku powstają kolejne komisariaty, niektóre w dość nietypowych miejscach, np. w barakach, blokach mieszkalnych, szeregowcach. Pomimo warunków, w jakich pracują policjanci, wszyscy funkcjonariusze mają jeden cel - poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Z roku na rok będzie widać efekty ich pracy, gdyż w Gdańsku będzie coraz Gdańsku powstają kolejne komisariaty, niektóre w dość nietypowych miejscach, np. w barakach, blokach mieszkalnych, szeregowcach. Pomimo warunków, bezpieczniej.

W w jakich pracują policjanci, wszyscy funkcjonariusze mają jeden cel - poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Z roku na rok będzie widać efekty ich pracy, gdyż w Gdańsku będzie coraz bezpieczniej.


Na wyposażeniu funkcjonariuszy znajdują się wyłącznie pistolety P-64 i P-83 skonstruowane i wyprodukowane w kraju. W policyjnych garażach przez pierwsze lata stały te same samochody, którymi jeździła milicja: nysy i polonezy. Ostatnie polonezy odeszły na policyjną emeryturę w 2009 roku. Znacznie wcześniej, bo już w latach 90. zniknęły policyjne nyski, które zastąpiły volkswageny. Policjanci wciąż korzystają z maszyn do pisania i kalek do kopiowania. Kontaktują się przez radiostacje lub telefony stacjonarne.


1996 mł. insp. Kazimierz Odya


- 1999

W 1996 r. Komendantem Rejonowym Policji w Gdańsku zostaje Kazimierz Odya. Połowa lat 90 - rozpoczyna się walka o wpływy grup przestępczych działających na terenie Gdańska i okolic. Kolejne lata to zdeterminowana praca Policji i zatrzymanie kilkudziesięciu bandytów podejrzanych o zabójstwa, porwania dla okupu, podkładanie bomb i różnego rodzaju porachunki w trójmiejskim półświatku. Od grudnia 1998 roku zaczyna się modernizacja systemu telefonicznego. Komenda Rejonowa Policji w Gdańsku otrzymuje własną centralę telefoniczną.


nadinsp. Krzysztof Gajewski

Maciej Kosycarz/KFP

Krzysztof Mystkowski/KFP


1999 - 2006

W 1999 roku wprowadzono zmiany w strukturach organizacyjnych gdańskiej Policji. Komenda Rejonowa została przekształcona w Komendę Miejską Policji w Gdańsku, a jej Komendantem zostaje Krzysztof Gajewski (obecny Komendant Główny Policji).

Wojtek Jakubowski/KFP


Następuje modernizacja sprzętu policyjnego. Od 2002 r. zaczyna się wymiana broni gdańskim policjantom. Otrzymują P-99 lub Glocki. Komenda Miejska otrzymuje bardzo duże wsparcie finansowe od Miasta Gdańska, które umożliwia zakup kilkudziesięciu radiowozów. Wprowadzony zostaje system GPS, czyli satelitarne monitorowanie radiowozów. Dzięki niemu praca funkcjonariuszy jest szybsza, skuteczniejsza i bezpieczniejsza.


Policję wodną wyposażano w kolejne łodzie. W 2005 r. oddano do użytku nowoczesne stanowisko dowodzenia oficera dyżurnego Komendy Miejskiej. Powstało ono dzięki finansowej pomocy władz Gdańska. Zmodernizowano również pomieszczenie Sztabu Operacji Policyjnych - wyposażono je w dodatkowe stanowisko z systemem pozycjonowania GPS oraz łącznością cyfrową i analogową z radiowozami.


Łukasz Głowala/KFP


Ze względu na zmieniającą się sytuację w Gdańsku oraz aktualne potrzeby ze strony społeczeństwa, w Policji dokonywano zmian organizacyjnych. W 2004 r. w czerwcu powstaje Referat d/w z Korupcją, a we wrześniu Sekcja d/w z Przestępczością Samochodową. 1999 - 2006 są to lata bardzo wytężonej pracy wszystkich gdańskich policjantów. Pomimo dużej ilości zdarzeń na terenie miasta, Policja zwalcza przestępczą działalność bandytów w trójmiejskim półświatku, likwiduje grupy przestępcze i zatrzymuje przestępców, którzy trafiają do więzienia na długie lata.


Gdańska Policja zwalcza chuligaństwo stadionowe oraz przestępczość wśród pseudokibiców. Jednym z aktualnych priorytetów jest poprawa bezpieczeństwa imprez sportowych.


Policja każdego roku przyjmuje nowych funkcjonariuszy do służby.


FUNKCJONARIUSZE PODCZAS ĆWICZEŃ


22 października 2003 r. zostaje oddany do użytku supernowoczesny komisariat przy ul. Platynowej. Uroczystego otwarcia dokonali: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Krzysztof Janik, Komendant Główny Policji Antoni Kowalczyk oraz Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz. Nowy obiekt to nowoczesne, funkcjonalne miejsce pracy policjantów, a jednocześnie miejsce przyjazne dla interesantów, w tym także osób niepełnosprawnych. Koszt wybudowania tej jednostki Policji w całości został sfinansowany ze środków miasta, a wyniósł blisko 4 mln. zł. W budynku znajduje się strzelnica ćwiczebna, która wówczas należała do najnowocześniejszych w Europie. Do tej pory szkolą się w niej wszyscy gdańscy policjanci oraz inne służby mundurowe.


2006 - 2007 insp. Jarosław Soliński

W 2006 roku nowym Komendantem Miejskim Policji w Gdańsku zostaje Jarosław Soliński. Ze względu na rosnącą ilość przestępstw pospolitych popełnianych na terenie miasta Komendant powołuje w 2007 r. Referat Wywiadowczy. Ich skuteczne działania szybko zaczynają przynosić efekty – poprawia się bezpieczeństwo. Gdańska Policja pozyskuje nowy sprzęt służbowy, dzięki czemu podwyższa się standard pracy funkcjonariuszy.


2007 - 2008 Komendantem zostaje Krzysztof Szymik. W grudniu 2007 r. policjanci z VIII Komisariatu otrzymali nową siedzibę. Do tej pory funkcjonariusze byli podzieleni na dwie jednostki, mieszczące się przy ul. Wileńskiej i Kartuskiej. Teraz mają do dyspozycji m.in. nowoczesne pomieszczenia biurowe, stanowisko dyżurnego, siłownię i pomieszczenia socjalne. Do budynku przy ul. Kartuskiej 245 B oprócz policjantów z Komisariatu VIII zostali również przeniesieni funkcjonariusze Sekcji Ruchu Drogowego, Przestępstw Gospodarczych oraz Referatu dw. z Korupcją.

podinsp. Krzysztof Szymik


2008 - 2010 insp. Mariusz Darabasz Komendantem zostaje Mariusz Darabasz. 11 listopada 2009 roku gdańscy policjanci w ramach wsparcia z programu „Norweski Mechanizm Finansowy” otrzymują nową łódź - Sportis S-10500K, wartą prawie milion złotych. Łódź wyposażona została w dwa silniki 440-konne Yanmar, a także napęd typu Hamilton Yet. Dodatkowo posiada radar morski, GPS, ploter oraz platformę do wyciągania tonących. Była to wówczas najlepsza w Policji jednostka pływająca na terenie kraju.


W 2009 roku powstaje nowy komisariat na Przymorzu. To trzecia obok jednostki na Oruni i Suchaninie, nowoczesna siedziba Policji w Gdańsku. Mieści się przy ul. Obrońców Wybrzeża 19. Do tego komisariatu przenieśli się funkcjonariusze, którzy do tej pory pracowali w baraku przy ul. Krynickiej, w którym przez ponad 20 lat mieścił się komisariat. Powierzchnia nowego obiektu jest większa od starego ponad dwa razy. Wszystkie pomieszczenia spełniają wysokie standardy, są też w pełni wyposażone. W budynku znajduje się m.in. recepcja, duża sala odpraw, pomieszczenia socjalne, pokoje przesłuchań i okazań oraz siłownia.


W Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku oficjalnie uruchomiono nowoczesne centrum monitoringu miejskiego. Dotychczas kamery miejskie były połączone jedynie z komisariatami poszczególnych dzielnic. Teraz obraz z kamer można obserwować z jednego miejsca. Tam gdzie są kamery miejskiego monitoringu, tam jest bezpieczniej. Monitoring pełni funkcję prewencyjną, wpływa na poprawę bezpieczeństwa, a w przypadku zaistnienia zdarzenia przestępczego, nagrania stanowią dowód w sprawie.


W tych latach gdańscy policjanci osiągają duże sukcesy w zwalczaniu różnego rodzaju przestępczości. Zlikwidowali kilka grup przestępczych zajmujących się kradzieżami samochodów. Ma to wpływ na bardzo duży spadek kradzieży aut na terenie Trójmiasta. Policjanci uderzyli też w przestępczość narkotykową, rozbijając najpoważniejszą grupę przestępczą działającą w Trójmieście. Zatrzymali kilkudziesięciu dilerów narkotykowych, którzy trafili do więzienia. Kontynuują też skuteczną walkę z pseudokibicami.


insp. Zbigniew Pakuła

W maju 2010 r. Komendantem Miejskim Policji w Gdańsku zostaje Zbigniew Pakuła. Z roku na rok w Gdańsku żyje się coraz bezpieczniej. Odnotowujemy wyraźny spadek przestępstw, w szczególności tych najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa. Patrząc na statystyki oraz poczucie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów widać, że praca gdańskich policjantów jest skuteczna.


t

ZATRZYMANIA


TECHNICY

KRYMINALISTYKI


Policyjne

ZABEZPIECZENIA IMPREZ


EURO 2012


Policja jest dla

społeczeństwa


GDAŃSKA

DROGÓWKA


Dzień 15 lipca 2011 r. zapisał się wielkimi literami na kartach historii miasta Gdańska i Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Pan Jerzy Miller, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, nadał Naszej Komendzie sztandar. To uhonorowanie trudnej i odpowiedzialnej służby, ukoronowanie wielkiego wysiłku i zaangażowania funkcjonariuszy i pracowników w działaniach na rzecz porządku i bezpieczeństwa. Sztandar to symbol honoru i tradycji, ale i wielkie zobowiązanie.

NADANIE SZTANDARU KOMENDZIE MIEJSKIEJ


Fot. Szymon.paszko@o2.pl

Fot. Szymon.paszko@o2.pl


KADRA KIEROWNICZA KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W GDAŃSKU insp. Zbigniew Pakuła Komendant Miejski Policji

mł. insp. Waldemar Szulc I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji

mł. insp. Dariusz Krasula Zastępca Komendanta Miejskiego Policji

mł. insp. Krzysztof Kaczmarek Komendant Komisariatu Policji I

mł. insp. Rafał Kwapisiewicz Komendant Komisariatu Policji II

mł. insp. Zbigniew Skowronek Komendant Komisariatu Policji III

kom. Tomasz Adamowicz Komendant Komisariatu Policji IV

mł. insp. Stanisław Grobelski Komendant Komisariatu Policji V

kom. Marek Włodarczyk Komendant Komisariatu Policji VI

podinsp. Tomasz Czaja Komendant Komisariatu Policji VII

mł. insp. Daniel Wiecki Komendant Komisariatu Policji VIII

nadkom. Remigiusz Wierzba Komendant Komisariatu Policji IX


podinsp. Ryszard Segin Naczelnik Wydziału Prewencji

nadkom. Ireneusz Skrętowski Naczelnik Wydziału dw. z Przestępczością Samochodową

Katarzyna Brunejko Naczelnik Wydziału Kadr i Doskonalenia Zawodowego

asp. sztab. Magdalena Szulkowska Naczelnik Wydziału Wspomagającego

podinsp. Stefan Borczuch Naczelnik Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych

podinsp. Sylwester Mieszczak Naczelnik Wydziału Sztab Policji

nadkom. Tadeusz Kluziak Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego

podinsp. Krzysztof Stolarczyk Naczelnik Wydziału Przestępstw w Ruchu Drogowym i Wykroczeń

asp. sztab. Krzysztof Szarmach Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego

podinsp. Radosław Fortuna Naczelnik Wydziału Kryminalnego

asp. sztab. Adam Magdziński Naczelnik Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową

nadkom. Leszek Kłodnicki Naczelnik Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą

podinsp. Stanisław Domiszewski Naczelnik Wydziału Techniki Kryminalistycznej

kom. Krzysztof Adamiec Kierownik Referatu dw. z Korupcją


25

asp. sztab. Piotr Strojny Przewodniczący NSZZP w Gdańsku

lat Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policji w Gdańsku


Opracowanie merytoryczne: mł.insp. Waldemar Szulc podkom. Aleksandra Siewert Produkcja graficzna: studio-a-propos.com Grafik prowadzący: Sylwia Kasprowicz Fotografie funkcjonariuszy z roku 2015: Łukasz Oganowski / www.oganowski.com film pt. „25 LAT GDAŃSKIEJ POLICJI” Wykorzystano materiały archiwalne Telewizji Gdańsk i Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku scenariusz i realizacja: Tomasz Złotoś montaż: Maciej Niemiro produkcja: Małgorzata Krężelewska Szczególne podziękowania dla Kosycarz Foto Press za możliwość wykorzystania zdjęć


25 lat Gdańskiej Policji  
25 lat Gdańskiej Policji  

Publikacja poświęcona przemianom jakie zaszły na przestrzeni 25 lat funkcjonowania gdańskiej Policji.

Advertisement