Page 1

2011 - 2012

toeristische informatie en adviseer de klant, zodat ze goed geïnform

Toerisme › Frontoffice › Reizen › Luchtvaartdienstverlening


2

Welkom Welzijn Data open avonden 2011 * Zaandam & Purmerend • Woensdag 9 februari, 18.00 - 21.00 uur • Woensdag 23 maart, 18.00 - 20.30 uur • Woensdag 22 juni, 18.00 - 20.00 uur * Onder voorbehoud, kijk op www.regiocollege.nl

4 Studeren bij het Regio College 8

Een opleiding volgen bij Toerisme

Frontoffice 12 Informatiemedewerker BOL, niveau 3 12 Receptionist BOL, niveau 3 13 Hoofd informatie/ Frontoffice manager BOL, niveau 4 Reizen 18 Verkoper reizen BOL, niveau 3 18 Manager verkoop reizen BOL, niveau 4 Luchtvaartdienstverlening 22 Luchtvaartdienstverlener BOL, niveau 4


3

Welkom Hallo! Leuk dat je geïnteresseerd bent in een opleiding bij het Regio College. We hopen dat je in dit boekje een opleiding vindt die bij je past. Heb je nog vragen of wil je hulp bij het maken van een keuze? Neem dan contact op met ons Servicecentrum. Zij helpen je graag verder. Telefoon: (075) 681 90 01, e-mail: servicecentrum@regiocollege.nl. Je kunt natuurlijk ook zelf een kijkje nemen bij het Regio College. Dit kun je bijvoorbeeld doen tijdens de open avonden. Of neem een kijkje bij een van onze opleidingen en ervaar het zelf. Kom bijvoorbeeld proefstuderen en ga zelf aan de slag bij de opleiding van je keuze. Of loop een dag mee met een mbo’er op school of op de stageplek. Kijk op www.mijnopleidingjouwopleiding.nl voor alle mogelijkheden. Meer informatie vind je ook op onze website, www.regiocollege.nl.


4

Studeren bij het Regio College

Onderwijs bij het Regio College Het onderwijs binnen het Regio College kent twee belangrijke uitgangspunten: 1. Je doet het zelf Als deelnemer ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen leerproces. Je werkt zo zelfstandig mogelijk. Dat wordt later in je beroep ook van je verwacht. Natuurlijk helpen wij je daarbij. Vanaf het begin gaan we hiermee oefenen. 2. Je leert het beste in de praktijk Wij geloven dat je een beroep het beste leert in de praktijk. Daarom zijn stages een belangrijk onderdeel van je opleiding. Wij noemen dat beroepspraktijkvorming (bpv). We werken nauw samen met bedrijven en instellingen. Zij kunnen tenslotte precies vertellen wat voor vakmensen ze zoeken. Als we dat weten, passen we onze opleidingen daarop aan.

Wat is competentiegericht onderwijs? Veel van onze opleidingen zijn competentiegericht. Maar wat is dat eigenlijk? Het idee is dat je als beginnend beroepsbeoefenaar bepaalde competenties moet hebben om je beroep goed te kunnen uitoefenen. Het gaat om een juiste mix van persoonlijke talenten, kennis, vaardigheden, houding en motivatie. Daar werk je aan tijdens je opleiding. Je gaat aan de slag met opdrachten en proeven uit het werkveld. Je oefent in praktijksituaties, op school, op je stageplek of op je werk. Steeds als je iets af hebt, als je hebt laten zien dat je een bepaalde competentie beheerst, wordt dat afgevinkt. De bewijzen verzamel je in een portfolio, een map met jouw projecten en vorderingen. Zo doorloop je de opleiding. Wanneer je hebt laten zien dat je alle competenties die bij het beroep horen voldoende beheerst, ontvang je het diploma.

Voorbereiding op het leven na school Het Regio College bereidt je ook voor op het leven na school. Om goed in onze samenleving te functioneren, is kennis over je vak alleen niet voldoende. Bij het Regio College werk je daarom ook aan je algemene vorming en je persoonlijke ontwikkeling. Dat doe je binnen het programma Leren, loopbaan en burgerschap. Een veilige en leefbare school We willen dat iedereen die naar het Regio College komt zich er prettig ĂŠn veilig voelt. Daarom zorgen we voor gebouwen en een omgeving waarin iedereen zelfstandig kan leren en samenwerken. Een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt, wie of wat je ook bent.

Vooral naar school of vooral werken? BOL of BBL? Veel opleidingen kun je op twee manieren volgen: via de


5

beroepsopleidende leerweg (BOL) of via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Het enige verschil in beide leerwegen zit in het aantal uren dat je bezig bent in de praktijk. Maar in beide leerwegen word je uiteindelijk opgeleid voor hetzelfde diploma. BOL: leren en stage lopen In de beroepsopleidende leerweg (BOL) ga je in principe de hele week naar school. Om praktijkervaring op te doen loop je stage in een leerbedrijf. Het aantal praktijkuren verschilt per opleiding, maar ligt tussen de twintig en zestig procent van de totale studieduur. BBL: werken en leren Wil je graag meteen aan de slag? Dan is de beroeps­ begeleidende leerweg (BBL) iets voor jou. Je hebt al werk of je krijgt (binnenkort) een baan of stageplaats. Eén of twee dagen per week ga je naar school.

Het praktijkdeel van deze leerweg beslaat zestig tot tachtig procent van de studieduur.

Leren in de praktijk Beroepspraktijkvorming Tijdens je opleiding staat het leren in de praktijk centraal. Daarom vindt een deel van je opleiding plaats in de praktijk: de beroepspraktijkvorming (bpv). Bij een BOL-opleiding loop je één of meer keer stage. Volg je een BBL-opleiding dan heb je een baan. De beroepspraktijkvorming van zowel de BOL als de BBL vindt plaats bij een erkend leerbedrijf of een erkende instelling. Een overzicht van erkende leer­ bedrijven bij jou in de buurt vind je op de website van Kenwerk, www.kenwerk.nl. In het leerbedrijf moet je ver­ schillende praktijkopdrachten uitvoeren. Tijdens je beroepspraktijkvorming word je begeleid door iemand van de

werkvloer en een docent van je opleiding.

Begeleiding Onze opleidingen zijn best pittig. Daarom bieden wij je intensieve begeleiding. We helpen je niet alleen bij je studie, we denken ook met je mee over je verdere loopbaan en het beroep dat het beste bij je past. Loopbaancoach Alle deelnemers van het Regio College hebben een loopbaancoach. Jouw loopbaancoach begeleidt je tijdens je opleiding en is je eerste aanspreekpunt bij vragen en problemen. Specialisten Eén persoon kan of weet niet alles. Daarom hebben we bij het Regio College ook specialisten: • loopbaanadviseurs: voor advies over je loopbaan en het beroep dat bij je past, als je het lastig vindt om een keuze te maken, als je een


6

Studeren bij het Regio College

beperking hebt, als je je thuissituatie even niet met school kunt combineren of als je erover denkt te stoppen; • maatschappelijk werkers: voor hulp bij persoonlijke problemen; • pluscoach: voor extra ondersteuning tijdens je opleiding als je door omstandigheden overbelast bent; • ombudsman: voor klachten en advies over onrechtmatige behandeling; • vertrouwenspersoon: voor het doen van een melding en/of een gesprek over grensoverschrijdend gedrag. Servicecentrum Bij het Servicecentrum kun je terecht voor informatie over al onze opleidingen én advies

krijgen over het plannen van je eigen (studie)loopbaan. Locaties Servicecentrum: • Cypressehout 100 1507 EK Zaandam • Spinnekop 1 1444 GN Purmerend Telefoon (075) 681 90 01 E-mail: servicecentrum@ regiocollege.nl Openingstijden Zaandam: • maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur • vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur In Purmerend en tijdens de schoolvakanties is het Servicecentrum beperkt open; meer informatie hierover vind je op onze website.

Leerweg vmbo > Geen diploma > Diploma basisberoepsgerichte leerweg (bl) > Diploma kaderberoepsgerichte (kl), gemengde (gl) en theoretische leerweg (tl)

Toelating Van het vmbo naar het mbo We laten onze mbo-opleidingen zo goed mogelijk aansluiten op de opleidingen van het voort­ gezet onderwijs. Afhankelijk van je leerweg, gekozen sector en vakkenpakket heb je met een vmbo-diploma het recht om in te stromen in een passende mbo-opleiding. Vakkenpakket Voor een aantal mbo-opleidingen is het verstandig wanneer je ook nog een specifiek vak in je vakkenpakket hebt. Je begint dan beter voorbereid aan je nieuwe opleiding. Bij de opleidingen vind je onder het kopje Toelating om welk(e) vak(ken) het gaat.

Instroomrecht voor mbo-opleiding niveau 1 niveau 2 niveau 3 of 4


7

Andere vooropleiding? Heb je een andere vooropleiding dan vmbo en wil je instromen in een bepaalde opleiding? Kijk bij de opleidingen in deze brochure welke toelatingseisen dan gelden.

Aanmelding Aanmelden voor 1 april Als je in augustus met een opleiding wilt beginnen, meld je dan zo vroeg mogelijk aan! Dat kan al vanaf 1 januari. Hoe eerder je je aanmeldt, hoe groter je kans op plaatsing in de opleiding van je keuze. Om je aan te melden vul je het aanmeldingsformulier in. Dit formulier kun je aanvragen bij het Servicecentrum of downloaden via onze website, www.regiocollege.nl. Let op: opleidingen gaan alleen door bij voldoende aanmeldingen. Digitale intake Na aanmelding word je uitgenodigd voor een digitale intake. Na de digitale intake

volgt meestal een intake­ gesprek. Daarna hoor je of je de opleiding kunt doen die je hebt gekozen. Dit doen we om er zeker van te zijn dat je de opleiding kiest die bij je past. Van aanmelding tot plaatsing In de folder Van aanmelding tot plaatsing kun je rustig nalezen welke stappen je doorloopt vanaf het moment van aanmelding tot het moment dat je wordt geplaatst in de opleiding van je keuze. Je ontvangt de folder wanneer je het aan­ meldingsformulier aanvraagt. Of kijk op onze website.

Kosten Lesgeld (BOL-opleiding) Ben je op 1 augustus 2011 18 jaar of ouder en volg je een BOLopleiding? Dan moet je lesgeld betalen aan het ministerie van Onderwijs. Dit is wettelijk verplicht. Bij het maken van deze brochure zijn de bedragen van het lesgeld 2011-2012 nog niet bekend. Het lesgeld voor

2010-2011 bedraagt € 1031. Voor het schooljaar 2011-2012 zal dit bedrag iets hoger zijn. Cursusgeld (BBL-opleiding) Ben je op 1 augustus 2011 18 jaar of ouder en volg je een BBL-opleiding? Dan betaal je cursusgeld aan het ministerie van Onderwijs. Dit is wettelijk verplicht. In veel gevallen betaalt je werkgever het cursusgeld. Bij het maken van deze brochure zijn de bedragen voor 2011-2012 nog niet bekend. Het cursusgeld 2010-2011 voor niveau 1 en 2 is € 213. Voor niveau 3 en 4 is dat € 517. Voor 2011-2012 zullen de bedragen iets hoger zijn. Overige kosten Dit zijn kosten voor leermiddelen zoals boeken en readers, maar ook voor software, softwarelicenties, gereedschappen, werkkleding, excursies en kopiëren. De bedragen – voor zover bekend – vind je bij de opleidingsinformatie. Alle bedragen zijn onder voorbehoud. <


8

Een opleiding volgen bij Toerisme

Competentiegericht opleiden Onze toeristische opleidingen zijn competentiegericht. Dit betekent dat: • het leren op de werkplek (beroepspraktijkvorming) een belangrijke plaats inneemt; • projecten en taken uit het werkveld de basis vormen van de opleiding; • je loopbaan als toekomstige werknemer centraal staat; • de nadruk ligt op je geschiktheid voor het (toekomstige) beroep. We onderscheiden de volgende competenties: • Beroepscompetenties, dat wil zeggen het aanleren van (vak) kennis, vaardigheden en een correcte beroepshouding die noodzakelijk zijn voor het toekomstige beroep. • Leercompetenties, dat wil zeggen dat je zelf voor een deel verantwoordelijk bent voor wat je wilt leren. • Burgerschapscompetenties;

daarbij gaat het om goed functioneren binnen school, werkomgeving en maatschappij.

Wat leer je? Tijdens de opleiding werk je aan het ontwikkelen van competenties die essentieel zijn om je latere beroep goed te kunnen uitoefenen. Deze worden geleerd tijdens projecten, vaardigheidstrainingen en in de ondersteunende lessen. Dit zijn onder andere de vakken Toerisme, Toeristische geografie, Luchtvaartkunde, Nederlands, Administratie en beheer, Bedrijfsbeheer en Management. In de vaardigheidstrainingen zullen onder andere Automatisering, Verkooptraining, Incheck­ procedures en Klachten afhandelen centraal staan. In de basisperiode leer je naast Nederlands ook Engels, Spaans en Frans of Duits. Afhankelijk van de studierichting die je kiest kan het talenpakket wijzigen.

Afsluiting Als alles met een voldoende is afgesloten, ontvang je het diploma. Voor de eventueel extra behaalde specialisaties in de Masterclass ontvang je een certificaat.

Waar kun je aan de slag? Afhankelijk van je specialisatie kun je onder andere terecht bij: • reisbureaus; • touroperators; • recreatieparken; • bungalowparken; • hotels; • evenementenorganisaties; • verkeersbureaus; • luchtvaartmaatschappijen; • afhandelaars van vluchten; • autoverhuurbedrijven; • scheepvaartbedrijven; • spoorwegmaatschappijen; • VVV-kantoren; • ANWB-kantoren; • servicebalies op Schiphol of een andere luchthaven.


Frontoffice - Reizen - Luchtvaartdienstverlening

Tijdens je opleiding doe je beroepspraktijkvorming (bpv) bij enkele van deze bedrijven, die passen binnen je opleiding. En wie weet niet alleen in Nederland, maar misschien ook wel in het buitenland!

Aanmelding We onderscheiden de richtingen Frontoffice, Reizen en Luchtvaartdienstverlening. Op grond van deze richtingen schrijf je je in voor Toerisme via het aanmeldingsformulier. Zie verder de informatie op pagina 7. Indien je vooropleiding niet voldoet aan de gestelde toelatingseisen kun je eventueel via een mbo-opleiding op minimaal niveau 2 instromen in een van de genoemde opleidingen. Op grond van behaalde resultaten (competenties) is er een mogelijkheid om je in te passen in een van de aangeboden opleidingsprogrammaâ&#x20AC;&#x2122;s.

Masterclass Via de masterclass die naast het reguliere onderwijsprogramma wordt aangeboden, kun je extra specialisaties/ competenties verwerven op het gebied van gastheerschap. Indien je de masterclass positief afsluit, ontvang je een certificaat. Door het volgen van de masterclass verbreed je je opleiding zodat je â&#x20AC;&#x2DC;marktwaardeâ&#x20AC;&#x2122; toeneemt.

Tot slot Alle informatie uit deze informatiegids is gebaseerd op de stand van zaken in juni 2010. Indien zich in de komende periode grote wijzigingen voordoen, wordt extra informatie met betrekking tot de toeristische en luchtvaartopleidingen in een erratum verstrekt.

9


10

Werken in de frontoffice Hotels, verkeersbureaus, evenementenorganisaties, ANWB- en VVV-kantoren werken allemaal met een frontoffice. De frontoffice is dat deel van de organisatie dat in rechtstreeks contact staat met de klant. Je kunt je geluk ook beproeven in het buitenland, bijvoorbeeld bij Nederlandse toeristenbureaus of de receptie van een hotel. Gasten ontvangen, hen in- of uitchecken, vragen beantwoorden, klachten afhandelen, het hoort er allemaal bij. Vaak draag je aan de balie bedrijfskleding. Waar je ook werkt, meestal ben jij de eerste persoon met wie de klant contact heeft. Je vormt daarmee het visite-

kaartje van het bedrijf.

Iets voor jou? Je kunt goed met allerlei mensen overweg. Je bent geduldig en vindt het leuk om informatie op te zoeken. Je geniet van onverwachte situaties, bent goed in het bedenken van oplossingen. Of je nu werkt op een camping of in een vijfsterrenhotel, bij jou is de klant altijd koning. Natuurlijk spreek je goed Nederlands en Engels. Maar je kunt je ook in andere moderne vreemde talen goed verstaanbaar maken. Je besteedt aandacht aan je uiterlijk. Misschien wil je in de toekomst leidinggeven aan medewerkers en verantwoordelijkheid dragen voor de omzet. Er zijn voldoende carrièremogelijkheden!


â&#x20AC;&#x153;Van nature heb ik een klantgerichte instelling. Ik vind het erg leuk om mensen te adviseren. Nu loop ik stage bij een ANWB-kantoor en daar heb ik het enorm naar mijn zin.â&#x20AC;?

11


12

Toerisme - Frontoffice Informatiemedewerker BOL, niveau 3 Hoe ziet je werk eruit? Als informatiemedewerker verricht je voor­ namelijk baliewerkzaamheden (frontoffice). Je bent meestal het eerste aanspreekpunt voor de klant/gast en staat deze te woord. De werkzaamheden zijn divers. Het verstrekken van (toeristisch-recreatieve) informatie is een belangrijk aspect van je werk. Centraal staat dat de klant/gast zo goed mogelijk wordt geholpen en geïnformeerd. Klantgerichtheid en gastvrijheid zijn belangrijk in het denken en doen van een informatiemedewerker. Waar kun je aan de slag? Bij VVV- en ANWB-kantoren, maar ook bij toeristische bedrijven waar informatiewerkzaamheden centraal staan. Deze bedrijven kunnen gericht zijn op binnenlands toerisme, inkomend en/of uitgaand toerisme. Wat leer je? Tijdens de opleiding staan de volgende werkprocessen centraal: • reserveringen aannemen; • gasten en klanten informeren en adviseren; • producten en diensten aanbieden voor de verkoop; • optreden als centraal aanspreekpunt; • klachten afhandelen; • voorbereidingen treffen voor informatievoorziening en verkoop; • administratieve werkzaamheden uitvoeren; • informatie verzamelen; • kassa sluiten; • de winkelvoorraad bijhouden; • communicatie met de markt verzorgen; • contracten en relaties beheren. Het onderwijsprogramma omvat niet alleen projecten die zijn gebaseerd op situaties uit het werkveld, maar ook specifieke lessen in (bestemmings)informatie, administratie en

automatisering. Je volgt naast Engels nog een tweede moderne vreemde taal. Beroepspraktijkvorming (bpv) Je loopt stage (bpv) bij een erkend leerbedrijf. Duur en periode zijn afhankelijk van je studietempo. Houd er wel rekening mee dat je vanaf het einde van het opleidingsprogramma voor meerdere maanden bpv volgt. De bpv kan ook in vakantieperioden vallen. Het kan dus zijn dat jouw vakantie eerder of later valt dan gebruikelijk is. Toelating • vmbo-diploma kl, gl of tl; • overgangsbewijs van 3 naar 4 havo; • mbo-diploma, niveau 2. Duur 3 jaar (afhankelijk van instroomniveau, studietempo en de gekozen uitstroommogelijkheden) Plaats Zaandam Vervolgopleiding Hoofd informatie/Frontoffice manager niveau 4 (1 jaar) Kosten • lesgeld (vanaf 18 jaar); • syllabi en readers ± € 55; • lesmateriaal ± € 105; • excursies ± € 400.

Receptionist BOL, niveau 3 Hoe ziet je werk eruit? Als receptionist verricht je uiteenlopende werkzaamheden. Belangrijkste is dat je ervoor zorgt dat de gast zo goed mogelijk wordt geholpen. Gastvrijheid en dienstverlening zijn belangrijk in het denken en doen van een receptionist. Als receptionist ben je meestal het eerste aanspreekpunt van een gast. Je boekt gasten in, maakt reserveringen, verstrekt informatie en draagt ook zorg voor de financiële afhandeling.


13

Waar kun je aan de slag? Bij accommodatieverschaffers zoals (inter­ nationale) hotels en vakantieparken. Wat leer je? Tijdens de opleiding staan de volgende werkprocessen centraal: • gasten in- en uitchecken; • reserveringen aannemen; • klanten en gasten informeren en adviseren; • producten en diensten aanbieden voor de verkoop; • optreden als centraal aanspreekpunt; • klachten afhandelen; • de veiligheid bewaken; • voorbereidingen treffen voor informatievoorziening en verkoop; • reserveringen verwerken; • administratieve werkzaamheden uitvoeren. Het onderwijsprogramma omvat niet alleen projecten die zijn gebaseerd op situaties uit het werkveld, maar ook specifieke lessen in receptievakleer, bestemmingsinformatie, administratie en automatisering. Naast Engels volg je nog een tweede moderne vreemde taal. Beroepspraktijkvorming (bpv) Je loopt stage (bpv) bij een erkend leerbedrijf. Duur en periode zijn afhankelijk van je studietempo. Houd er wel rekening mee dat je vanaf het einde van het opleidingsprogramma voor meerdere maanden bpv volgt. De bpv kan ook in vakantieperioden vallen. Het kan dus zijn dat jouw vakantie eerder of later valt dan gebruikelijk is. Toelating • vmbo-diploma kl, gl of tl; • overgangsbewijs van 3 naar 4 havo; • mbo-diploma, niveau 2. Duur 3 jaar (afhankelijk van instroomniveau, studietempo en de gekozen uitstroommogelijkheden) Plaats Zaandam

Vervolgopleiding Hoofd informatie/Frontoffice manager niveau 4 (1 jaar) Kosten • lesgeld (vanaf 18 jaar); • syllabi en readers ± € 55; • lesmateriaal ± € 105; • excursies ± € 400.

Hoofd informatie/ Frontoffice manager BOL, niveau 4 Hoe ziet je werk eruit? Als frontoffice manager verricht je niet alleen uitvoerende taken op het niveau van frontoffice, maar heb je ook leidinggevende taken. Als hoofd informatie gaat het er ook om de juiste balans te vinden tussen uitvoerende en leidinggevende (instruerende) taken. Het zijn functies met veel verantwoordelijkheden. Het kunnen omgaan met mensen van verschillende niveaus, achtergronden en karakters is essentieel voor deze opleiding. Opleidingsprogramma Hoofd informatie Tijdens de opleiding staan naast de werkprocessen van de informatiemedewerker de volgende werkprocessen centraal: • producten en diensten verbeteren; • een afdelingsplan maken; • een personeelsplanning maken; • informatie voor begrotingen aanleveren; • zorgen voor inkoop van materialen en middelen; • budgetten bewaken; • nieuwe medewerkers werven en selecteren; • functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren; • werkzaamheden plannen en verdelen; • medewerkers begeleiden en aansturen; • medewerkers motiveren en stimuleren; • processen en procedures evalueren op de werkvloer;


14


Toerisme - Frontoffice • werkoverleg voeren; • rapporteren aan het management. Opleidingsprogramma Frontoffice manager Tijdens de opleiding staan naast de werk­ processen van de receptionist de volgende werkprocessen centraal: • de kassa afsluiten; • verzorgen van de communicatie met de markt; • producten en diensten verbeteren; • contracten beheren en relaties onderhouden; • zorgen voor een goed functionerend reserveringssysteem; • een afdelingsplan maken; • een personeelsplanning maken; • informatie voor begrotingen aanleveren; • zorgen voor inkoop van materialen en middelen; • budgetten bewaken; • nieuwe medewerkers werven en selecteren; • functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren; • werkzaamheden plannen en verdelen; • medewerkers begeleiden en aansturen; • medewerkers motiveren en stimuleren; • processen en procedures op de werkvloer bewaken en evalueren; • werkoverleg voeren; • rapporteren aan het management. Thema’s Het onderwijs is vormgegeven rondom vijf thema’s, waaronder personeelsmanagement en leidinggeven op de werkvloer. Beroepspraktijkvorming (bpv) Je loopt drie dagen per week stage (bpv) bij een erkend leerbedrijf. Daarnaast volg je twee dagen per week lessen en workshops op school. Toelating • diploma Informatiemedewerker niveau 3; • diploma Receptionist niveau 3. Voldoe je niet aan deze toelatingseis? Afhankelijk van je vakkenpakket en de

uitkomst van de intake, kun je toch worden geplaatst. Ook kun je onder bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld ervaring in het werkveld, alsnog worden toegelaten. Duur 1 jaar (extra studiejaar bij de opleidingen Informatiemedewerker en Receptionist) Plaats Zaandam Vervolgopleiding Hbo-opleiding in deze beroepskolom Kosten • lesgeld (vanaf 18 jaar); • syllabi en readers ± € 75; • lesmateriaal ± € 50; • excursies ± € 425.

15


16

Reizen

We reizen allemaal heel wat af. We gaan op

wintersport, boeken een citytrip naar Barcelona of New York, maken een rondreis naar Verweggistan, of kiezen voor een weekend in een bungalow aan het strand. De reisindustrie is een enorme branche waar heel veel mensen werk in vinden. In de reissector werken veel jonge mensen. Het boeken van een reis of vlucht via internet is erg populair. Je ziet dan ook dat het aantal werknemers dat zich bezighoudt met verkoop via internet toeneemt. Reisondernemingen worden steeds groter. Kleine organisaties specialiseren zich meer, bijvoorbeeld in heel exotische, dure reizen naar verre landen.

Iets voor jou? Je hebt interesse in andere landen en culturen. Je houdt van reizen, bent een echte globetrotter. Je stippelt je reizen graag zelf uit. Iemand anders de reis van zijn leven bezorgen, dat lijkt je wel wat. Je ziet er altijd uit om door een ringetje te halen en je hebt een beschaafde manier van optreden. Je bent immers het visitekaartje van het bedrijf. De computer kent voor jou geen geheimen. Natuurlijk spreek je goed Nederlands en Engels. Misschien wil je in de toekomst wel een eigen onderneming hebben of leidinggeven aan een reisorganisatie. Er zijn genoeg carrièremogelijkheden in de reisbranche!


17

â&#x20AC;&#x153;Het is altijd even puzzelen om de meest voordelige reis voor de klant te vinden.â&#x20AC;?


18

Toerisme - Reizen Verkoper reizen BOL, niveau 3 Als verkoper reizen heb je kennis van en inzicht in de (zaken)reiswereld. Algemene kennis en een grote beheersing van sociale en commerciële vaardigheden plus een juiste (verkoop)houding zijn essentieel voor deze functie. Ook moet je goed kunnen omgaan met diverse computersystemen. Je wordt opgeleid tot een allround verkoper reizen. Hoe ziet je werk eruit? • Je verkoopt reizen en gerelateerde services en producten. • Je handelt verkooptransacties administratief en financieel af. • Je zorgt voor relatiebeheer, klantenbinding en klantenservice. Wat leer je? Tijdens de opleiding staan de volgende werkprocessen centraal: • het uitvoeren van verkoopondersteunende werkzaamheden; • klanten ontvangen en wensen inventariseren; • een aanbod met prijsberekening maken; • reserveringen vastleggen en verkopen afronden; • klant- en bedrijfsprofielen actueel houden; • administratieve werkzaamheden plannen; • de status van boekingen en/of de klantcontacten bewaken; • veranderingen in de boeking verwerken; • betalingen en betaalafspraken bewaken en indien nodig actie ondernemen; • facturen en reisbescheiden afhandelen; • proactief contact met de klant onderhouden over de reis; • klachten afhandelen; • een eigen relatiebestand ontwikkelen en beheren; • koop- en reisgedrag inventariseren en over deze bevindingen rapporteren.

Het onderwijsprogramma omvat niet alleen projecten die zijn gebaseerd op situaties uit de (zaken)reiswereld, maar ook specifieke lessen in IATA-kennis, topografie, administratie en automatisering. Verder volg je naast Engels nog een tweede moderne vreemde taal. Beroepspraktijkvorming (bpv) Je loopt stage (bpv) bij een erkend leerbedrijf. Duur en periode zijn afhankelijk van je studietempo. Houd er wel rekening mee dat je vanaf het einde van het opleidingsprogramma voor meerdere maanden bpv volgt. De bpv kan ook in vakantieperioden vallen. Het kan dus zijn dat jouw vakantie eerder of later valt dan gebruikelijk is. Toelating • vmbo-diploma kl, gl of tl; • overgangsbewijs van 3 naar 4 havo; • mbo-diploma, niveau 2. Duur 3 jaar (afhankelijk van instroomniveau, studietempo en de gekozen uitstroommogelijkheden) Plaats Zaandam Vervolgopleiding Manager verkoop reizen niveau 4 (1 jaar) Kosten • lesgeld (vanaf 18 jaar); • syllabi en readers ± € 55; • lesmateriaal ± € 105; • excursies ± € 400.

Manager verkoop reizen BOL, niveau 4 Hoe ziet je werk eruit? Als manager verkoop reizen verricht je niet alleen uitvoerende werkzaamheden op het niveau van verkoper reizen, maar heb je ook leidinggevende taken. Je wordt geacht een juiste balans te vinden in uitvoerende en leiding­ gevende werkzaamheden. Het kunnen omgaan


19

met mensen van verschillende niveaus, achtergronden en karakters is essentieel voor deze opleiding. Je belangrijkste taken zijn: • leidinggeven aan medewerkers reizen; • bedrijfs(ondernemings)plannen opstellen en uitvoeren; • verkoop van alle producten in relatie tot reizen; • relatiebeheer. Wat leer je? Tijdens de opleiding staan naast de werkprocessen van de verkoper reizen de volgende werkprocessen centraal: • werkzaamheden plannen en verdelen; • medewerkers aansturen op performance; • medewerkers coachen op de ontwikkeling van competenties; • de samenwerking in het team motiveren en stimuleren; • functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren; • processen en procedures op de werkvloer sturen; • medewerkers informeren en overleg met hen voeren; • budgetten en begrotingen opstellen; • een personeelsplan maken; • nieuwe medewerkers werven en selecteren; • marketing en promotie verzorgen; • budgetten bewaken; • managementinformatie analyseren; • rapporteren aan het management; Thema’s Het onderwijs is vormgegeven rondom vijf thema’s, waaronder personeelsmanagement en leidinggeven op de werkvloer. Beroepspraktijkvorming (bpv) Je loopt drie dagen per week stage bij een erkend leerbedrijf. Daarnaast volg je twee dagen per week lessen en workshops op school.

Toelating Diploma Verkoper reizen niveau 3 Voldoe je niet aan deze toelatingseis? Afhankelijk van je vakkenpakket en de uitkomst van de intake kun je toch worden geplaatst. Ook kun je onder bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld ervaring in het werkveld, alsnog worden toegelaten. Duur 1 jaar (extra studiejaar bij de opleiding Verkoper reizen) Plaats Zaandam Vervolgopleiding Hbo-opleiding in deze beroepskolom Kosten • lesgeld (vanaf 18 jaar); • syllabi en readers ± € 75; • lesmateriaal ± € 50; • excursies ± € 425.


20

Luchtvaartdienstverlening Schiphol is een van de drukste vliegvelden van Europa. Dag en nacht is er bedrijvigheid. Passagiers die op reis gaan, maar ook mensen die op het vliegveld werken. Om de enorme

passagiers- en vrachtstromen goed te laten verlopen is er heel wat organisatie vereist. Als luchtvaartdienstverlener verzorg je de passagiers tijdens de vlucht. Maar je kunt er ook voor kiezen om als grondsteward/-stewardess aan de slag te gaan. Dan check je passagiers in, handel je de bagage af en begeleid je passagiers naar het vliegtuig. Ook verkoop je vliegtickets. Je werkt meestal onder grote tijdsdruk op een luchthaven. Veiligheid en

servicegerichtheid staan voorop.

Iets voor jou? Je houdt van de sfeer van een vliegveld, het internationale karakter, de hectische omgeving. Je kunt goed onder druk werken, want er moet in korte tijd heel veel gebeuren. Soms stellen mensen vragen waar je niet direct raad mee weet, soms heb je te maken met agressieve passagiers. Natuurlijk heb je altijd collegaâ&#x20AC;&#x2122;s waar je op terug kunt vallen. Je bent dus een echte teamplayer. Je spreekt goed Nederlands en Engels, maar kunt je ook in andere vreemde talen goed verstaanbaar maken. Je ziet er altijd keurig verzorgd uit, hebt een open en vriendelijke uitstraling, bent gemakkelijk in de omgang en flexibel.


â&#x20AC;&#x153;Ik wist al heel snel dat ik stewardess wilde worden. Zo kan ik in een internationale omgeving werken en hopelijk veel van de wereld zien.â&#x20AC;?

21


22

Toerisme - Luchtvaartdienstverlening Luchtvaartdienstverlener BOL, niveau 4 Als luchtvaartdienstverlener komt het regelmatig voor dat je naar verre landen gaat en dus kennis maakt met andere culturen. Het is echter ook uiterst verantwoordelijk en veeleisend werk. Als luchtvaartdienstverlener werk je in een dynamische omgeving, waar veiligheid en servicegerichtheid voorop staan. Je bent het visitekaartje van een bedrijf. Je belangrijkste taak is het verlenen van service aan de passagiers zodat die tevreden het vliegveld verlaten. Je krijgt niet vaak een tweede kans van de passagiers en dat betekent dat ze kritisch naar je zullen kijken. Hoe ziet je werk eruit? Je ontvangt en begeleidt passagiers voor, tijdens of na de vlucht. Wanneer je werkzaam bent op de luchthaven als passagemedewerker begeleid je bijvoorbeeld de passagiers bij het inchecken, neem je bagage aan en label je deze of beman je een van de informatiebalies. Ook word je ingezet voor het begeleiden van passagiers die extra ondersteuning nodig hebben of bij het verrichten van controles op de gate. Voor de luchtvaartdienstverlener is de zorg voor de (vlieg)veiligheid van groot belang, zowel op de luchthaven als in het vliegtuig. Je doet dit onder andere door erop te letten dat de procedures gevolgd worden en door in te grijpen wanneer dit niet het geval is. Waar kun je aan de slag? Je werkt bij een luchtvaartmaatschappij, een afhandelingsbedrijf, de luchthaven of een van de ondersteunende bedrijven voor de luchtvaartsector. Wat leer je? De belangrijkste taken van een luchtvaartdienstverlener (afhankelijk van de functie die je gaat bekleden) zijn: • passagiers begeleiden op de luchthaven; • de vlucht voorbereiden en passagiers begeleiden in het vliegtuig.

Deze opleiding is een uitstroomvariant van de niveau-3 opleidingen. Tijdens de opleiding staan de volgende werkprocessen centraal: • verzorgen van het floorwalken; • bagage afhandelen; • begeleiden bij full service check-in; • collega’s informeren ten aanzien van passagiers aan boord; • controles verrichten; • het uitstapproces op de luchthaven begeleiden; • bijzondere passagiers begeleiden; • informatie verstrekken; • klachten en wensen inventariseren; • probleempassagiers begeleiden; • (vlieg)veiligheidsprocedures opvolgen; • de vlucht voorbereiden; • de uitrusting controleren; • verzorgen van passagiers tijdens de vlucht; • het uitstapproces uit het vliegtuig begeleiden. Het onderwijsprogramma omvat niet alleen projecten die zijn gebaseerd op situaties uit het werkveld, maar ook specifieke lessen zoals automatisering en (bestemmings)informatie. Verder volg je naast Engels en Spaans nog een moderne vreemde taal. Beroepspraktijkvorming (bpv) Je loopt stage (bpv) bij een erkend leerbedrijf. Duur en periode zijn afhankelijk van je studietempo. Houd er wel rekening mee dat je vanaf het einde van het opleidingsprogramma voor meerdere maanden bpv volgt. De bpv kan ook in vakantieperioden vallen. Het kan dus zijn dat jouw vakantie eerder of later valt dan gebruikelijk is. In verband met de onvoorspelbare beschikbaarheid van bpv-plaatsen bij luchtvaartmaatschappijen, afhandelaars, Schiphol, en dergelijke, kunnen per jaar slechts een beperkt aantal deelnemers tot deze opleiding worden toegelaten.


23

Toelating • vmbo-diploma kl, gl of tl; • overgangsbewijs van 3 naar 4 havo; • mbo-diploma, niveau 2. Duur 4 jaar (afhankelijk van je studietempo en het gekozen traject) Plaats Zaandam Vervolgopleiding Hbo-opleiding in deze beroepskolom Kosten • lesgeld (vanaf 18 jaar); • syllabi en readers ± € 55; • lesmateriaal ± € 105; • excursies ± € 400.


24

Welzijn

www.regiocollege.nl

Regio College Het Regio College is een regionaal opleidingencentrum (roc) nauw verbonden met de regio Zaanstreek-Waterland. Jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor: • Middelbare beroeps opleidingen • Beroepsgerichte cursussen en trainingen • Bedrijfsopleidingen • Volwassenenonderwijs • Havo en vwo voor volwassenen (vavo)

Servicecentrum Neem voor informatie en advies contact op met ons Servicecentrum. ☎ (075) 681 90 01 @ servicecentrum@regiocollege.nl Locatie Toerisme Cypressehout 99 1507 EK Zaandam

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN / Tekst: Afdeling PR & Communicatie Regio College / Vormgeving: Studio Lieke Weenink / FOTOGRAFIE: FLORIS DE JONG EN MAYKE SWEMLE / Druk: Drukkerij Bijto, Enkhuizen. © Regio College, afdeling PR & Communicatie, AUGUSTUS 2010

Regio College Toerisme  
Regio College Toerisme  

Tijdens de opleiding werk je aan het ontwikkelen van competenties die essentieel zijn om je latere beroep goed te kunnen uitoefenen. Deze wo...

Advertisement