Page 51

colofon ‘Pionieren’ is een eenmalige uitgave van Alterra (onderdeel van Wageningen UR) in het kader van het Leernetwerk Samenspel burgerinitiatieven en overheden in het groene domein. Contactpersoon: Irini Salverda, irini.salverda@wur.nl Het Leernetwerk Samenspel burgerinitiatieven en overheden in het groene domein wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Economische Zaken. Contactpersoon: Hans Rutten, h.rutten@minez.nl Meer informatie vindt u op www.wageningenur.nl/leernetwerk Redactie: Irini Salverda, Jeroen Kruit, Alterra Wageningen UR Teksten: Communicatiebureau de Lynx: Geert van Duinhoven, Florien Kuijper, Rob Janmaat Fotografie: Zie vermelding bij artikelen, anders Alterra Wageningen UR Foto omslag: Alterra Vormgeving: Luc Dinnissen, studio ds Drukwerk: Printrendement Oplage: 300 stuks Februari 2016

PIONIEREN  

Jaarmagazine over het samenspel van groene burgerinitiatieven en overheden

PIONIEREN  

Jaarmagazine over het samenspel van groene burgerinitiatieven en overheden

Advertisement