Page 50

Burgers verantwoordelijk voor landschap langs de Berkel

In 2009 nodigde de dijkgraaf van Waterschap Rijn en IJssel drie actieve inwoners van Eibergen uit. Deze burgers waren vanuit toerisme, als schipper of als bewoner betrokken bij de Berkel, de rivier die langs het dorp loopt. Binnen het waterschap was destijds de vraag: hoe betrekken we burgers meer bij ons werk? Een proefproject moest de weg naar een antwoord wijzen. De vraag van de dijkgraaf aan zijn drie gasten was: is het mogelijk om de burgers meer te betrekken bij het beheer en onderhoud van het gebied Mallem? Het driemanschap ging aan de slag. Met ruim dertig bewoners en andere belanghebbenden – waaronder deskundigen op het gebied van ecologie, recreatie en sociale duurzaamheid – ontwikkelden ze ideeën voor de inrichting en het beheer van het gebied, en voor de organisatievorm. Een jaar later al was Stichting Marke Mallem een feit, en nog een jaar later werd deze particuliere stichting officieel erfpachter van het gebied, waar het waterschap eigenaar van is. Geen platte bezuiniging: het waterschap maakt jaarlijks een vast onderhoudsbudget naar de stichting over. Het bestuur wordt bijgestaan door een adviseur vanuit het waterschap en de gemeente Berkelland, maar de stichting draagt zelf alle (zakelijke) verantwoordelijkheid.

De Mallemse watermolen bij Eibergen. Foto: Alterra en wisselen ze argumenten uit waarom de ene variant de voorkeur heeft boven de andere. Het gesprek gaat dan vooral over het waarom. Het doorzetten van deze nieuwe rol naar de eigen organisatie vraagt wel om durf en lef, want een dergelijke werkwijze is (nog) ongewoon en soms zelfs ongemakkelijk. Marke Mallem is qua natuur- en de recreatiewaarden een waardevol gebied, met onder meer een waterrijk bos en een vogelbroedterrein. De rust blijft bewaard, maar voor de Eibergenaren is het een prachtig uitloopgebied. Voor de omgeving is het een toeristische trekpleister, met onder andere visplekken (die door de vissers zelf onderhouden worden) en wandel- en fietsroutes langs de watermolen, de sluis, de Kruidenhof en het Muldershuis. Elk jaar organiseert Stichting Marke Mallem een of twee keer een ‘Doedag’. Iedereen die dat leuk vindt, komt helpen met snoeien, opslag verwijderen en dat soort bezigheden. Nynke Heeg: “Dit project heeft mij heel erg aan het denken gezet. Als waterschap kun je dus zeggen: dit gebied is van ons en wij beheren zoals het goed is. Maar je kunt er ook meerdere partijen bij betrekken, daarin weliswaar ook voor je eigen belangen opkomen maar vooral zien dat je op zo’n gebied van veertig hectare veel meer kunt bereiken dan wanneer je het als waterschap alleen beheerd zou hebben. Heel inspirerend als je ziet hoeveel activiteiten daar nu zijn.”

In het begin was het wel wennen dat de bewoners beheer en inrichting anders aanpakten dan het waterschap gewend was. Als het waterschap vindt dat de voorgestelde inrichting niet goed is, gaat het waterschap in gesprek met de initiatiefnemers

48

PIONIEREN  

Jaarmagazine over het samenspel van groene burgerinitiatieven en overheden

PIONIEREN  

Jaarmagazine over het samenspel van groene burgerinitiatieven en overheden

Advertisement