Page 39

ONDER ZOEK

Mensenwerk Wat moet de ambtenaar ‘nieuwe stijl’ in huis hebben? Wie wil je graag tegenover je treffen als je als burgerinitiatief met ‘de overheid’ in gesprek gaat? Of andersom gesteld: welke houding en competenties heeft een ambtenaar nodig om de verbinding te maken met burgers en succesvol met hen samen te werken? Er wordt veel gezegd en geschreven over de nieuwe overheid en over de ambtenaar nieuwe stijl. Hij – of juist ook vaak zij? – is ook helemaal niet zo moeilijk uit te tekenen met gewenste eigenschappen en vaardigheden. Veel moeilijker blijkt het om die nieuwe stijl van werken in de eigen organisatie toe te passen. Misschien zijn de competenties die je daarvoor nodig hebt nog wel het belangrijkst, stellen Jeroen Kruit en Rosalie van Dam van Alterra.

“Ambtenaren – vooral diegenen die met een been in de praktijk staan – vinden het vaak helemaal niet zo ingewikkeld om met burgerinitiatieven om te gaan”, vertelt Jeroen Kruit. “Maar wel om dat vervolgens te koppelen aan de werkomgeving en structuren waarbinnen ze opereren.” De ‘ambtenaar nieuwe stijl’ gedijt in een omgeving waar hij (of zij) de ruimte krijgt, waar hij op een andere manier wordt afgerekend, waar hij zelf zijn tijd kan indelen. “Succesvol omgaan met burgerinitiatieven vraagt eigenlijk om een heel andere werkroutine”, vult Rosalie van Dam aan, “maar in de praktijk is het vaak iets wat je als ambtenaar ´erbij´ moet doen, binnen de gebruikelijke werkroutine.” Dat vraagt nogal wat van een ambtenaar. In de eerste plaats een enorme drive. Dat betekent overuren willen maken, veel ballen in de lucht kunnen houden en creatieve manieren vinden om met die werkdruk om te gaan.

Kunnen verleiden

Ook is het vaak nodig om collega’s te betrekken bij de samenwerking met initiatieven. Vaak zijn burgerinitiatieven zo breed ingestoken dat er meer beleidsthema’s in beeld zijn. Bij natuurontwikkeling gaat het bijvoorbeeld vaak ook over recreatie en bij openbaar groenbeheer ook over veiligheid. Met andere woorden: het vraagt afstemming tussen verschillende beleidsterreinen die voorheen misschien geen vanzelfsprekende partners waren. Ook tussen de ´hiërarchische lagen´ is er verschil: bij de ambtenaar in het veld en bij de bestuurders zit het vaak wel tussen de oren, maar het vraagt ook begrip en betrokkenheid van de manager of het afdelingshoofd. Dat betekent dat de vooroplopende ambtenaar overtuigingskracht nodig heeft om collega’s mee te krijgen – te ‘verleiden’, zegt Jeroen Kruit. En het vermogen om in contacten met veel verschillende mensen de juiste toon te treffen.

37

PIONIEREN  

Jaarmagazine over het samenspel van groene burgerinitiatieven en overheden

PIONIEREN  

Jaarmagazine over het samenspel van groene burgerinitiatieven en overheden

Advertisement