Page 25

Tien tips voor gemeenteambtenaren

NMO bracht eerder dit jaar een folder uit met tien tips voor initiatiefnemers. Ruud Pleune: “Een heel aantal daarvan gaan over hoe je omgaat met de overheid. Ik heb deze vertaald in tips voor gemeenteambtenaren bij het omgaan met burgerinitiatieven.” Dat blijkt niet eens zo moeilijk.

Tips voor het ondersteunen van initiatieven

1. Bewonersinitiatieven starten meestal met een kleine groep bevlogen enthousiastelingen. Om draagvlak te creëren is het belangrijk dat je een grotere groep bewoners betrekt. Probeer te verbinden: check of het initiatief relevant is voor de rest van de wijk of het dorp. Help functies te combineren en andere partijen te betrekken. 2. Help een initiatief om erachter te komen wat andere partijen willen met het gebied. Als je dat aan kunt laten sluiten krijgt het project meer slagkracht. 3. Als er heikele punten zijn of punten die je als gemeente niet los kunt laten, probeer dan of je het initiatief in stukjes kunt knippen zodat het initiatief toch vast kan beginnen. Zo houd je de energie en het enthousiasme in het project. 4. Geef de initiatiefnemers de credits die ze verdienen!

Filmpjes

Ruud Pleune nam met Dennis Nolte een filmpje op waarin hij vertelt over zijn droom: dat alle mensen die een gebied willen beheren dat ook kunnen verwezenlijken. En over de eerste stappen die hij wil nemen om daar een rol in te spelen. Bekijk het filmpje via tinyurl.com/ruudpleune Via facebook.com/dennis.nolte.96 zijn meer van dit soort filmpjes te zien. Foto: Alterra

Tips voor met ‘meekrijgen’ van de organisatie

5. Zorg dat binnen de organisatie duidelijk is welke lijn je als gemeente volgt ten opzichte van bewonersinitiatieven. 6. Betrek collega’s van andere afdelingen bij het initiatief, neem ook de wethouder en de gemeenteraad mee in het proces. 7. Bewonersinitiatieven dragen bij aan de sociale cohesie. Gebruik dit argument om collega’s te overtuigen van het belang van het initiatief. 8. Bewonersinitiatieven kunnen door hun lokale contacten en vele vrijwilligers het beheer fijnmaziger uitvoeren dan grotere organisaties. Ook dit is een argument om collega’s mee te krijgen. 9. Ga met het college op excursie, zodat je goodwill kweekt voor het initiatief. Of bezoek het met medewerkers van een andere gemeente, om aan kennisverspreiding te doen.

De Ommermars. Foto: NMO

Bijeenkomst NMO en Alterra

Op 24 juni 2015 vond de landelijke bijeenkomst ‘Kansen en dilemma’s bij het samenspel tussen groene burgerinitiatieven en instituties’ plaats, georganiseerd door NMO en Alterra in het kader van het Leernetwerk. In verschillende workshops ging het over hoe een provincie, gemeente, waterschap of terreinbeherende organisatie kan samenwerken met burgerinitiatieven, vaak aan de hand van een concreet Overijssels initiatief. U kunt het uitgebreide verslag van de bijeenkomst downloaden via tinyurl.com/verslagNMO, of via www.wageningenur.nl/leernetwerk

Tot slot

10. Samenwerken met bewonersinitiatieven gaat niet zonder fouten, dat geldt ook voor de gemeente. Accepteer dat en wees er open over.

Meer over het Leernetwerk van NMO www.natuurenmilieuoverijssel.nl/ leernetwerk-samen-maken-het-landschap

23

PIONIEREN  

Jaarmagazine over het samenspel van groene burgerinitiatieven en overheden

PIONIEREN  

Jaarmagazine over het samenspel van groene burgerinitiatieven en overheden

Advertisement