Take me to the river

Page 1

TAKE ME TO

THE RIVER PAUL BREUKER


Als de Waal u


uit het zicht isDit boek gaat terug naar het voorjaar van 2016. Ik fiets van Lent over de Waalbrug naar mijn studio in Nijmegen. Ik wil mijn nieuwe camera testen en stop midden op de brug om een naderend schip te fotograferen. De boeg met het opspattende water komt op mij af, de naam van het schip op de zijkant in dezelfde kleur als het dek. Ik zie de lading met geel zand, de kajuit van bovenaf, de auto, de sloep, de scooter en veel schuim en golven. Ik sta perplex van de schoonheid van het beeld: de vorm, de kleuren, de symmetrie en de structuren zijn als een abstract schilderij. Zo dichtbij, maar nooit eerder gezien.

This book originates in the spring of 2016. I cycle from Lent over the Waalbrug to my studio in Nijmegen. I want to test my new camera and stop in the middle of the bridge to photograph an approaching ship. The bow with the splashing water comes towards me, the name of the ship on the side in the same colour as the deck. I see the cargo with yellow sand, the cabin from above, the car, the boat, the scooter and lots of foam and waves. I am perplexed by the beauty of the image: the form, colours, symmetry and structures are like an abstract painting. So close, but never seen before.

Sindsdien hang ik dagelijks over de reling om de schepen op de Waal recht van boven te fotograferen. Als ze op me afkomen, vanuit de richting Rotterdam, is het eenvoudig om het midden van het schip te bepalen. Komen de schepen vanuit Duitsland, uit mijn rug, dan wacht ik in spanning. Nog iets verder buig ik over de reling. Waar en wanneer komt de neus van het schip in beeld. De Waal is een drukke rivier. Per dag varen er 300 schepen voorbij. Soms meerdere schepen naast elkaar. Dan is het rennen of steppen met de fiets om op tijd te zijn voor het ultieme shot op het juiste moment.

Since then I have been hanging over the railing every day to photograph the ships on the Waal from straight above. When they approach me from the direction of Rotterdam, it is easy to determine the centre of the ship. If the ships come from Germany, from behind me, I wait in suspense. I bend a little further over the railing. Where and when will the nose of the ship appear? The Waal is a busy river. Every day 300 ships pass by. Sometimes several ships in succession. Then it is a question of running or jumping on a bike to be on time for the ultimate shot at the right time.

Zonder vooropgezet plan of duidelijke structuur, maar met een bevrijdende terloopsheid, ben ik de beelden gaan verzamelen. Hoewel ik nog dagelijks op de brug naar verrassingen loer, heb ik besloten dat het klaar is. De verzameling is compleet.

Without a preconceived plan or clear structure, but with a liberating timeliness, I started collecting the images. Although I still lurk on the bridge every day looking for surprises, I have decided that it is ready. The collection is complete.

PAUL BREUKER


Als de Waal u


uit het zicht is
“Iets heel gewoons, iets wat je elke dag tegenkomt en daarvan het bijzondere zien, daarin ben ik geïnteresseerd” “Something quite common, something that you encounter every day and of which you see the special, that’s what I am interested in” Stephen Shore


fotografie photography fotoredactie photo editing ontwerp design druk print isbn isbn titel omslag title cover tekst schutblad text cover sheet met dank aan with thanks to

website website

Paul Breuker Paul Breuker, Luc Dinnissen Luc Dinnissen Antilope De Bie, Leur (B) 9789081448130 Take me to the river (Talking Heads,1978) Twan Niesten Noelle Aarts John Andriessen Josephine Breuker Marian Breuker Catherine O’Dea Erica Regtering www.paulbreuker.nl


stroomt de


verbeelding*

* When the Waal is out of sight, the imagination flows