Page 1

IV

Interijer

VILA

IV

Interijer

VILA

Dalmatinska VILA stara 100 godina u potpunosti

Dnevni boravak povezan

je restaurirana, a njezin

s blagovaonicom,

INTERIJER jedinstven je

namijenjen je druženju

projekt koji uključuje

i primanju gostiju,

kombinaciju pažljivo

smješten je u prizemlju

biranog MODERNOG i

vile koja ima dva kata.

KLASIČNOG namještaja,

Sjedaća garnitura

kao i jedinstvenih

VUZETA Planet kupljena

ručno rađenih komada.

u salonu Balducci

Njih prate podjednako

i fotelje MOROSO

pažljivo birane i

Tennis chair kupljene

kombinirane tkanine i

u Art Interijerima

zavjese, čiji je projekt

dominiraju dnevnim

također u funkciji

boravkom, a ambijent

pomirenja starog i novog,

upotpunjuju stolići,

a osmislio ga je Studio 2.

ogledalo, dekorativne vaze i svijećnjak MOOOI. Jedinstven pečat ovoj kombinaciji daju komode, ručni rad stolara Ive i Vlade Vukovića iz Splita, napravljen prema

Interijer predstavlja kombinaciju modernog i klasičnog namještaja, kao i jedinstvenih ručno rađenih komada

nacrtu Studija 2. Koncept povezanog dnevnog boravka i blagovaonice prepoznatljiva je karakteristika MODERNOG stanovanja u koji se stilom uklapa i namještaj u dnevnom boravku. No, istovremeno, iz njega se pruža pogled prema

RASKOŠNA KLASIKA I MODERNA ELEGANCIJA tekst BravaCasa

otvoreno STUBIŠTU s ogradom od kovanog željeza koja u moderan komfor unosi dozu tradicionalnog stila.

foto Matko Divić

Interijer potpuno restaurirane stare dalmatinske vile tim Liljane Lelas iz Studija 2 definirao je kao prostor sukoba vremena u kojem staro zdanje s modernim elementima i materijalima odiše funkcionalnim i ležernim ambijentom.

56

bravacasa

travanj 2012.

travanj 2012.

bravacasa

57


IV

Interijer

VILA

Dnevna zona predstavlja savršeni spoj raskošne klasike i moderne elegancije.

P

rilikom rekonstrukcije i uređenja vile stare 100 godina, s obzirom na starost građevine, nužna je bila uska suradnja arhitekta, inženjera građevine i interijerista. Za arhitekturu je bio zadužen KREŠIMIR BORZIĆ, dipl. ing. arh., dok interijer potpisuje STUDIO 2, također iz Splita. Studio 2 (www.studio2. hr) tvrtka je koja okuplja tim iskusnih i kvalitetnih majstora zanata; stolare, keramičare, soboslikare, kamenoklesare i umjetnike, pomoću kojih njegova vlasnica Liljana Lelas kod svakog projekta svakom svom klijentu pridodaje maksimalnu pozornost za svaki i najsitniji detalj u uređenju interijera.

58

bravacasa

travanj 2012.

IV

U blagovaonici se

nadopuna dominantnom

nalazi stol CREAZIONI

stolu, koji svojom

„Il capo“, a uz njega su

raskošnom elegancijom

stolice PIERMARIA Eva

ima vodeću funkciju, pa

kupljene u salonu Balducci.

tako sam naziv modela

Drvena osnova i elegantne

„Il capo“ najbolje opisuje

linije stolaca savršena su

njegovu ulogu u prostoru.

Interijer

Dnevna zona koja

stolom suprotstavljen

objedinjuje blagovaonicu

MODERNOM,

i dnevni boravak savršeno

koji je naglašen

ostvaruju IDEJU o sukobu

FOTELJAMA Moroso,

vremena, odnosno o

kao najmodernijim

spoju starog i novog.

elementom interijera,

Namještaj RASKOŠNE

stvara savršeno

KLASIKE predvođen

harmoničnu i

blagovaonskim

elegantnu cjelinu.

VILA

Klasični elementi ovdje se ogledaju u komodama, krevetima, ormarima, a moderni u ležaljkama I stolićima na terasi.

travanj 2012.

bravacasa

59


IV

Interijer

VILA

Soba na fotografiji ističe

daju osobni pečat. Tapete

se ZIDNOM TAPETOM

WALL&DECO izrađene

sa stablima uz koju

su po narudžbi prema

su postavljene dvije

projektu Studija 2. One

stolice MERITALIA La

su pažljivo usklađene sa

sfogliata Gaetano Pesce –

zavjesama EFFEITALIA i

nagrađene na Milanskom

rolo-sustavima SILENT

sajmu. Posebna

GLISS (Balducci). U

pozornost prilikom

dekorativnom smislu

uređenja prostora

spavaćim sobama

posvećena je upravo

završni pečat daje

tapeta. One igraju važnu

posteljina koja je

ulogu u individualizaciji

također dio dekorativnog

prostora, jer svakoj sobi

projekta Liljane Lelas.

60

bravacasa

travanj 2012.

IV

Interijer

Iako je svaka spava-

prema nacrtu Studija

ća soba jedinstvena,

2. Njima se kao izrazito

osnovna ideja im je ista

moderni detalj u sobi na

– povezivanje klasičnog

fotografiji suprotstavljaju

i modernog. KLASIČNI

dvije ležaljke MOROSO

ELEMENTI ovdje se ogle-

Shadowy Tord Boontje

daju u komodama, kreve-

i dva mala STOLIĆA

tima, ormarima i kantu-

Moroso Yo-yo, koji su ku-

nalima koji su ručni rad

pljeni u Art Interijerima i

stolara Ive i Vlade Vuković

smješteni na malu terasu.

VILA

Tapete igraju važnu ulogu u individualizaciji spavaćih soba.

travanj 2012.

bravacasa

61


IV

Interijer

VILA

Spavaćom sobom

Mali TABURE pokraj

dominira velika zidna

kreveta presvučen je

tapeta s krunom. Do

u zelenu tkaninu istu

izražaja dolazi pažnja

kakva je na prekrivači.

posvećena detaljima.

Kolorit spavaće sobe u

Crne DEKORATIVNE

potpunosti se nadovezuje

ZAVJESE usklađene

na plavo-zelene nijanse

su crno-zelenom

MEDITERANSKOG

posteljinom.

eksterijera.

IV

Interijer

Stolica DRIADE Mermaide

potpunosti se ostvaruje

moderni je detalj u

wellness oazom. KUĆNI

spavaćoj sobi koju krasi

SPA, jedan od karak-

velika tapeta s RIBOM

terističnih elemenata

- savršeno prikladnim de-

luksuznog modernog

taljem za ovu mediteran-

stanovanja, ovdje je

sku priču. Ideja o funk-

dobio zavidnu kvadraturu

cionalnom i ležernom

i relaksirajući ambijent

ambijentu prisutnom u

naglašen MODERNOM

sukobu starog i novog u

stropnom rasvjetom.

VILA

Dekorativni elementi koloristički su usklađeni do posljednjeg detalja. 62

bravacasa

travanj 2012.

travanj 2012.

bravacasa

63

Brava Casa - Dalmatinska vila  
Brava Casa - Dalmatinska vila  

Adaptacija i uređenje interijera ekskluzivnog objekta, prave dalmatinske vile, spoj klasičnog i modernog dizajna

Advertisement