Page 1


N áv r h inter ier u - 3D v izua l izace Va r ia nt y s o dděl en o u k uc hy ňkou a recepc í a va r ia nt y s k uc hy ň kou s l o učen o u s recepc í a přem ístěnou na pro těj š í s těn u.


vstupnĂ­ hala.


šatna


reflexní plochy opticky zvětšují prostor


Happyoga  

návrh interieru yoga studia

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you