Page 1

(2207)

11

2012 m. birželio 14 d.

www.ktu.lt

Leidžiamas nuo 1950 m. kovo 31 d.

ISSN 2029-7173

Universitete plinta ”žaliasis“ mąstymas Inga Dubovijienė

Nerasime žmogaus, kuris nedžiūgautų sulaukęs pavasarį gamtos budimo ir gaivios žalumos aplink,... tačiau labai dažnai pamirštame pasirūpinti, kad tas trapus grožis ir gėris išliktų. Taigi aplinkosauginės problemos ir sąmoningos gyvensenos, tausojančios aplinką, ugdymas šiuo metu yra vieni iš svarbiausių visame pasaulyje. Kauno technologijos universitetas, būdamas ne tik jaunimo, bet ir visos visuomenės ugdytojas, savo strategijoje (patvirtintoje 2012 m.) kaip prioritetinę sritį įrašė darnią raidą, t. y. siekį visose savo veiklos srityse (studijose, mokslo plėtroje, administravime, studentų gyvensenoje) formuoti sąmoningą socialiai ir moraliai teisingą, etiškai priimtiną, šalies gamtinius išteklius ir aplinką tausojančią elgseną. Taigi priimdamas tokią strategiją ir patvirtindamas darnios raidos koncepciją Universitetas įsitraukė į pasaulio ir Europos universitetų, taip pat nukreipusių savo veiklas ta linkme, gretas. APINI duomenimis, iš viso

pasaulyje šiuo metu yra apie 800 universitetų, siekiančių oficialiai pripažinto darnaus universiteto vardo (QUESTE-SI konkursas), iš jų šiuo metu jau baigiamajame etape – 5 (tarp jų ir Kauno technologijos universitetas).

”Žaliasis“ judėjimas Pakeisti požiūrį

Jono KLĖMANO nuotr.

KTU siekia darnaus universiteto vardo

Kaip teigė KTU infrastruktūros direktorius Povilas Petrauskas, pirmiausiai mums visiems reikia atsisakyti savanaudiško ir netaupaus mąstymo. „Net ir maži dalykai ekologijos srityje gali atnešti didelę naudą arba virsti tolesniais planingais didelio masto darbais, – teigė direktorius, ir savo namų ūkyje pamažu diegiantis tausojančio vartojimo principus. Kaip apibendrinančius ir keičiančius mąstymą dalykus P.Petrauskas minėjo ir racionalų patalpų išnaudojimą. „Ir kai turėjome 20 tūkstančių studentų, ir šiuo metu, kai studijuoja jau tik apie 13 tūkstančių studentų, Nukelta į 5 p.

Baigtas projektas „Noriu tikėti, kad prisidedame prie moksleivių gyvenimo kelio pasirinkimo“, – sako Linas Kleiza.

2 psl.

Doktorantūros studijos KTU vertinamos palankiai KTU doktorantūros privalumai – galimybė vykdyti plačius mokslinius tyrimus ir parama mokslinėms stažuotėms.

4 psl.

Šiltos vasaros ir nuotaikingų atostogų! „Studijų aidai“ atsisveikina iki rugsėjo. Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie rašė, skaitė ir fotografavo. Visiems akademinės bendruomenės nariams linkime džiugių ir kūrybingų atostogų.

Poilsio bazės – atnaujintos Sėkmė ir atitinkančios lūkesčius Inga Dubovijienė Universitete dirbančiam ir studijuojančiam žmogui labai svarbus dalykas yra ne tik jo darbo, studijų, gyvenimo aplinka, bet ir galimybės ilsėtis. Nuo 2011–2012 mokslo metų pradėta rengti nauja KTU poilsio bazių naudojimo, administravimo, tvarkymo ir eksploatavimo sistema. Kaip teigė KTU Paslau-

gų centro direktorius Vilius Sekevičius, vienas didžiausių siekių, kad Universiteto poilsio bazės pačios išsilaikytų iš uždirbamų lėšų ir pirmiausiai būtų prieinamos visiems Universiteto darbuotojams, emeritams ir studentams. „Siekiame, kad skirtingose Lietuvos vietose įsikūrusios Universiteto poilsio bazės būtų skirtingai pritaikomos ir jose būtų sudarytos įvairaus poilsio gali-

mybės (tiek mėgstantiesiems ramų laisvalaikį, tiek vertinantiems kultūrinius renginius, tiek poilsį derinantiems su profesine veikla)“, – teigė Vilius Sekevičius. Poilsio bazėse KTU darbuotojai, studentai ir emeritai ilsėtis galės 50 proc. pigiau. Ateityje numatoma pirmenybę teikti ir KTU alumnų asociacijos nariams. Pateikę studento ar darbuotojo pažymėjimą asmenys bus atsakingi už buvimo metu palaikomą tvarką ir švarą. Šiuo metu KTU turi poilsio bazes Palangoje, Lazdijų rajone („Šlavantėlis“) ir Kapitoniškėse (Kaišiadorių rajone). Nuo 2013 m. poilsiaviečių sąrašas pasipildys bazėmis Šventojoje, Preiloje, prie Ilgio ežero (Druskininkų savivaldybėje) ir Molėtų raViliaus Sekevičiaus nuotr. jone.

Palangoje įsikūrusi „Politechnika“ džiugina ir gražia aplinka

Nukelta į 3 p.

Organizatorių nuotr.

Jurgitai Kazlauskei įteiktas „Šlovės laboratorijos“ apdovanojimas Birželio 11 d. Lietuvos televizijos eteryje debiutavo tarptautinis mokslo populiarinimo projektas „Šlovės laboratorija“. Nacionalinio konkurso finaliniame renginyje susirungė aštuoni įvairių sričių mokslininkai ir studentai. Tarp jų – net trys KTU atstovai: mechatronikos inžinerijos bakalauras Raimondas Jurgelaitis, tekstilės technologijos bakalaurė Agnė Matusevičiūtė ir cheminės inžinerijos daktarė, lektorė Jurgita Kazlauskė. Konkurso dalyviai turėjo sukurti intrigą ir sudominti klausytojus sudėtinga moksline tema vos per tris minutes. Jų pasirodymus vertino komisija, savo simpatijas turėjo galimybę išreikšti ir žiūrovai. „Šlovės laboratorijos“ laurus

nuskynė mūsų Universiteto atstovės – konkurso laimėtoja tapo KTU Cheminės technologijos fakulteto lektorė dr. Jurgita Kazlauskė, o daugiausiai žiūrovų balsų pelnė KTU Dizaino ir technologijų fakulteto bakalaurė Agnė Matusevičiūtė. Pagal projekto nuostatus, nacionalinį konkursą laimėjęs mokslininkas atstovaus Lietuvai tarptautiniame konkurso finale, kuris vyks Jungtinėje Karalystėje. „Šlovės laboratorija“ – tai Jungtinės Karalystės Čeltenhamo festivalio pradėtas rengti projektas, kuris Britų tarybos organizacijos dėka pasklido po visą pasaulį. Šiuo metu jis vyksta daugiau nei dvidešimtyje skirtingų šalių. „S. a.“ inf.


2

LAIKAS IR MES

2012 m. birželio 14 d., Nr. 11 (2207)

Baigtas projektas Gegužės 22 d. KTU Studentų miestelyje viešėjo vienas geriausių Lietuvos krepšininkų, šiuo metu kartu su Lietuvos rinktine besiruošiantis Londo olimpiadai – Linas Kleiza, kuris čia susitiko su paties įkurto labdaros ir paramos fondo remiamais vaikų globos namų auklėtiniais. Baigiamajame projekto „Lino Kleizos jaunimo ugdymo centras“ renginyje kalbėjęs garsus krepšininkas pasidžiaugė gausiai susirinkusiu jaunimu, dėkojo KTU dėstytojams, kurie su entuziazmu skaitydami paskaitas važinėjo po visą Lietuvą. „Mokslas ir žinios šiandieniniame pasau-

lyje yra labai svarbu. Anksčiau ar vėliau ateis tas metas, kai reikės rinktis profesiją, užsiėmimą. Noriu tikėti, kad bent maža dalele prisidedame prie to, kad tas pasirinkimas taptų aiškesnis“, – moksleiviams kalbėjo Linas Kleiza. Krepšininkas, atsidėkodamas už pagalbą, KTU rektoriui prof. Petrui Baršauskui įteikė firminius krepšinio marškinėlius, o paskaitas skaičiusiems ir užsiėmimus vaikams vedusiems dėstytojams prof. Andriui Guzavičiui, prof. Vilmantei Kumpikaitei, doc. Jovitai Vasauskaitei, lektoriams Remigijui Lazauskui, Evaldui

Jono Klėmano nuotr.

Žymus krepšininkas su KTU rektoriumi ir dėstytojais aptarė ir tolesnio bendradarbiavimo perspektyvas

Račickui bei Akademinės pažangos centro administratorei Eglei Daukšaitei – padėkas. Iš viso metus trukusiame projekte dalyvavo beveik keturi šimtai 14–16 metų amžiaus vaikų iš 34 Lietuvos globos įstaigų. Buvo surengta beveik 10 renginių ciklų, kurių pabaigoje vaikai buvo raginami sukurti verslo planus bet kuriai savo įsivaizduojamai gyvenimo sričiai įgyvendinti. KTU Ekonomikos ir vadybos fakulteto dėstytojas E. Račickas vykusiame renginyje paskelbė geriausiai komisijos įvertintą verslo planą – jį parašė moksleivė Ilma Endriukaitytė iš Klaipėdos. Merginos sugalvotas ir apibendrintas švarkų siuvimo sumanymas nurungė visas kitas idėjas. Jos laimėtas prizas – bilietas į Klaipėdoje vyksiančias krepšinio varžybas „Lietuva–Makedonija“, taip pat galimybė apsipirkti parduotuvėje „Nike“. Šventėje susirinkusiesiems koncertavo grupės „Kitokios“ ir „Kvinta“, magijos triukus demonstravo iliuzionistas Modestas Petrikas. Renginio pabaigoje vaikai buvo vaišinami ledais, visiems projekto dalyviams buvo įteikti diplomai. Lino Kleizos labdaros ir paramos fondas įkurtas 2010 m. Pagrindinis vykusio projekto „Lino Kleizos jaunimo ugdymo centras“ tikslas – tobulinti vaikų globos namų auklėtinių socialinius ir profesinius įgūdžius, plėsti akiratį, skatinti verslumą, supažindinti su karjeros galimybėmis. „S. a.“ inf.

Projekto partnerių vizitas Gegužės 17 d. vyko Kauno technologijos universiteto organizuota Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekte COOP EDU-SHIP – „Konkurencingas verslas, pagrįstas mokymusi visą gyvenimą ir bendradarbiavimu tarp verslo subjektų“ numatyta patirties perteikimo diena. Projekto partneriams buvo pristatytas Kauno technologijos universitetas ir papasakota apie

e. mokymosi situaciją Lietuvoje. Per vizitą partneriai buvo supažindinti su Lietuvoje naudojamomis e. paslaugomis (darbo paieška internetu, medicinos paslaugos internete, registracija pas gydytoją internetu, savivaldybės e. paslaugos, elektroninė bankininkystė ir pan.). Patirties perteikimo dieną buvo organizuoti vizitai ir kitose įstaigose. Projekto partneriai turėjo galimybę plačiau sužinoti

Nuo 2011 m. lapkričio 25 d. įvykusio pirmojo EMBA (Verslo administravimo magistro studijų vadovams) alumnų klubo susitikimo KTU Socialinių mokslų fakultete prabėgo pusmetis, kuris tik sustiprino bendruomenės ryšį. Pirmame susitikime, į kurį atvyko beveik 50 absolventų, visiems buvo smagu sutikti buvusius bendramokslius, kolegas, akademinės bendruomenės atstovus, aptarti po studijų nuveiktus darbus. Absolventams buvo pristatyta Lyderystės ir inovacijų akademija, suburta KTU Socialinių mokslų fakulteto Verslo strategijos instituto, vadovaujamo prof. Roberto Jucevičiaus, iniciatyva. Tai puiki erdvė EMBA absolventams ne tik grįžti į akademinę aplinką, susipažinti su naujausiomis vadybos mokslo naujovėmis, bet ir savo patirtį skleisti studentams ir savo

buvusiems dėstytojams. Renginyje nutarta steigti EMBA alumnų klubą – asociaciją, išrinkta klubo taryba ir prezidentė – dr. Vyda Mozūriūnienė, EMBA absolventė, bendrovės „Comfort Heat“ generalinė direktorė, Strateginio valdymo katedroje parengusi puikią disertaciją. Antrajame EMBA absolventų susitikime, kuris vyko 2012 m. sausio 26 d., buvo patvirtinti EMBA alumnų klubo tikslai ir numatytos veiklos gairės, aptarti klubo organizaciniai klausimai. Daugiausiai diskutuota apie studentų praktikos atlikimo galimybes EMBA absolventų verslo įmonėse, baigiamųjų darbų tematikas, galimybes būti studentų rengiamų baigiamųjų darbų konsultantais, perspektyvių studentų globėjais konsultantais. 2012 m. vasario 23 d. EMBA alumnų klubo narių susitikime didelio susidomėjimo sulaukė prof. R. Jucevičiaus ir prof. M. Petraitės diskusijoms pasiūlyta ir organi-

Albiną Jakubčionį

(Dirbtuvės), gimusį liepos 11 d.

Danguolę Tverskienę

(Apgyvendinimo skyrius), gimusią liepos 11 d.

Editą Šiugždienę

(Informacijos sistemų tarnyba), gimusią liepos 16 d.

Vincą Vasiliauską

(Mechanikos ir mechatronikos fakultetas), gimusį liepos 18 d.

Stasį Mickūną

(Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas), gimusį liepos 20 d.

Alfredą Balandį

(Silikatų technologijos katedra), gimusį liepos 20 d.

Audrių Reklaitį

(Budėjimo ir švaros skyrius), gimusį liepos 20 d.

Laimutę Malakauskienę

(Kūno kultūros katedra), gimusią liepos 21 d.

Danielių Eiduką

(Telekomunikacijų ir eletronikos fakultetas), gimusį liepos 21 d.

Edvardą Gudelevičių

(Informatikos fakultetas), gimusį liepos 22 d.

Enriką Vilimantą Nevardauską

(Elektros sistemų katedra), gimusį liepos 25 d.

Nemirą Cechanavičienę

(Fundamentaliųjų mokslų fakultetas), gimusią liepos 28 d.

apie Kauno regioninio inovacijų centro, Aukštųjų ir informacinių technologijų parko bei mokslo ir technologijų parko „Technopolis“ veiklą.

KTU EMBA alumnų klubas Dr. Vyda Mozūriūnienė EMBA alumnų klubo prezidentė

SVEIKINAME JUBILIATUS

zuota tema „Lietuvos, kaip Europos inovacijų autsaiderės, padėties gerinimo prielaidos ir galimybės“. Daugiau negu tris valandas vykusioje diskusijoje buvo aptarti tiek moksliniai, tiek ir praktiniai inovacijų spartinimo įmonėse aspektai. Ypač įdomus buvo ir gilų įspūdį paliko balandžio 27 d. įvykęs visų labai lauktas susitikimas su prof. habil. dr. Arminu Ragausku ir dviem verslo praktikais. Profesorius – KTU Telematikos mokslo laboratorijos steigėjas ir vadovas, ES tyrimų grupės „Smegenys ir informacinės technologijos“ direktorių valdybos narys, daugiau kaip 140 registruotų išradimų, patentų JAV, ES, Japonijoje, Kanadoje, Australijoje ir didžiosiose ES valstybėse autorius. Profesorius pateikė naujausių mokslinių idėjų ir tyrėjų panoramą, diskutavo, kaip mokslines idėjas paversti pinigais. Savo charizma auditoriją sužavėjo svečiai, Verslo angelų fondo partneriai Arvydas Strumskis

Aleksandrą Rakauską

(Cheminės technologijos fakultetas), gimusį liepos 30 d.

Matą Vytautą Gutauską

(Dizaino ir technologijų fakultetas), gimusį liepos 30 d.

Danutę Petruškevičiūtę

(Fundamentaliųjų mokslų fakultetas), gimusią liepos 30 d.

ir Algimantas Variakojis, turintys ilgametę verslo finansavimo, privataus kapitalo fondų valdymo, investavimo į idėjas ir verslo plėtros patirtį. Svečiai dalinosi patirtimi, kaip idėjas ir mokslo tyrimus paversti naujais produktais, kaip šioms idėjoms įgyvendinti pritraukti pinigų ir patyrusių bendraminčių. Ypač vertinga buvo tai, jog savo požiūrį jie grindė konkrečios darbo patirties su daugeliu Lietuvos įmonių pavyzdžiais. Baigiantis mokslo metams alumnai birželio 2–3 d. rinkosi viešbučio „Palangos žuvėdra“ konferencijų salėje į paskutinį šiais mokslo metais susitikimą, kuriame prof. Giedrius Jucevičius pristatė novatoriškus verslo modelius ir jų taikymo galimybes. Viešnia, Lietuvos notarų rūmų prezidiumo narė, M. Romerio universiteto lektorė, Lotynų

notariatų unijos narė, daugkartinė Vyriausiosios rinkimų komisijos narė Svajonė Šaltauskienė supažindino su verslo ir turtinės teisės aspektais, kurie svarbūs tiek verslui, tiek asmeniniame gyvenime. Susitikime prof. G. Jucevičius pristatė naują magistrų studijų programos vadovams koncepciją. Visi labai teigiamai įvertino tai, jog programoje numatoma koncentruotis į specifines veiklos sritis – strategiją, verslo modelių dizainą, ekonominę analizę ir kitas, joms skiriant visą semestrą. Taip pat didelio palaikymo sulaukė idėja, jog šiuose studijų modulių blokuose būtų išskirti trys lygiai: konceptualiųjų žinių teikimas, vadybinių technikų įvaldymas ir gebėjimas spręsti praktinę veiklos problemą. Paskutinį šio susitikimo vakarą baigė grupės „Rasabasa“ koncertas.


U N I V E R S I T E T AS IR VISUOMENĖ

2012 m. birželio 14 d., Nr. 11 (2207)

3

Poilsio bazės – atnaujintos ir atitinkančios lūkesčius je“ yra puikios galimybės rengti Poilsio namai konferencijas, se„Politechnika“ ir minarus, susitikimus bei darbuo„Šlavantėlis“ tojų mokymus ir Bene populiariausios poilsiapriimti svečius. vietės iki šiol buvo Palangoje įsiTokiomis galimykūrusi „Politechnika“ ir ramų pobėmis pasinaudoilsį gamtoje – maudynes, plaukiojo Ekonomikos ir jimą, žūklę ežere ir mėgavimąsi vadybos, Socialimiško gėrybėmis – suteikiantis nių mokslų fakul„Šlavantėlis“. teto darbuotojai. Šiuo metu aktyviai keičiama Poilsio narezervacijos sistema „Politechnimuose yra dvikoje“. Jau galima patiems užsiviečių, triviečių, sakyti kambarius internetiniame keturviečių, šeiUniversiteto puslapyje (http:// myninių ir liukso ktu.lt/turinys/ktu-poilsio-namaiklasės kambarių, „politechnika“) arba telefonu ((8 kuriuose veikia 460) 53 558). Šiuo metu galima spartusis internepačiam matyti laisvų kambarių to ryšys. Antrame skaičių, kainas, sąlygas ir pasiaukšte dviviečiai rinkti tinkamiausią variantą, už kambariai yra kurį galima susimokėti internetu. šeimyniniai. KuPaslaugų centro direktorius, riama ir kaupiaentuziastingai pasakodamas „Poma vasarotojams litechnikos“ ateities perspektyvas, pritaikyta skaityRičardo Šaknio nuotr. pabrėžė, kad tikrai yra daugybė kla. Vasaros sekeistinų ar tobulintinų dalykų. Ne zono metu poilsezono metu (tai yra, nuo spalio Atnaujintas lieptas sio namai vienu iki balandžio mėnesio) Palangometu gali priimti je įsikūrusi poilsio bazė neveiks. kos“ – vienas gražiausių Lietuvos iki 300 poilsiautojų. Tikimasi vasarą atostogaujan- peizažinių parkų – Palangos botaVilius Sekevičius pabrėžė, tiems žmonės pasiūlyti kamerinių nikos sodas. Be to, bus galimybė kad svarbiausia šiuo metu – racikultūrinių renginių pačioje poil- tvarkingai vakaroti teritorijoje su onalizuoti poilsio bazės eksplosiavietės teritorijoje, juk joje su- šeimomis ar draugais (bus įrengti atavimo sistemą. „Šiemet sumakurta tikrai jauki ir graži aplinka, lauko griliai). žinę kainas KTU darbuotojams gėlynai, be to, netoli „PolitechniJau šiuo metu „Politechniko- ir studentams jau pasiekėme tam tikrų rezultatų, – teigė Paslaugų centro direktorius. – Daugiau negu du trečdaliai „Politechnikos“ kambarių jau rezervuoti visai vasarai.“ Ateityje šie poilsio namai turėtų ne tik išsilaikyti, bet ir sukaupti lėšų rekonstrukcijos ir remonto darbams. 2011 metais „Politechnikoje“ per visus metus poilsiavo 2700 žmonių. Šiemet trim vasaros mėnesiams jau užsakyta 3500 vietų. Lazdijų rajone esantis „Šlavantėlis“ taip pat laukia vasarotojų. Remontuojami nameliai, o vasaros sezonas pradėtas atnaujintomis durimis ir langais, sutvarkytas lieptas. Be to, taip pat keičiama rezervacijos ir apmoRičardo Šaknio nuotr. kėjimo už paslaugas sistema. Jau nuo kitų metų bus atsisakyta pamainų, poilsiautojai patys galės „Šlavantėlis“ traukia gamtos ir ramybės mėgėjus Atkelta iš 1 p.

užsisakyti kambarius tokia pačia tvarka, kokia šiemet pradėjo veikti Palangos poilsiavietėje.

Kapitoniškės Jau birželio 26 d. KTU sporto ir poilsio bazėje Kapitoniškėse šurmuliuos nuotaikinga studentų ir darbuotojų mokslo metų uždarymo šventė. Tuo metu visa Universiteto bendruomenė smagiai leis laiką ir aktyviai sportuos lauko aikštelėse bei stadione. Paslaugų centro direktorius vis dėlto pabrėžė, kad Kapitoniškėms reikia

vieta virstų noriai lankoma poilsiautojų. Šiuo metu teritorijoje yra namukai (juos reikia gerokai tvarkyti), pirtis, keletas galimybių pasinaudoti vandens teikiamais malonumais, sporto aikštelės.

Kitos poilsio bazės Prie Ilgio ežero (Druskininkų savivaldybėje) įsikūrusi KTU poilsinė sodyba – viena tvarkingiausių. Ją sudaro trys pastatai, yra lauko virtuvė. Ši vieta puikiai tinka išvažiuojamiesiems posė-

Viliaus Sekevičiaus nuotr.

Medinės „Politechnikos“ vilos laukia atnaujinimo darbai gerokai atsinaujinti ir rasti savitą pritaikymą. Juk ši mūsų Universiteto poilsio bazė įsikūrusi tikrai nuostabioje vietoje Kaišiadorių rajone, rytiniame Kauno marių krante, apie 1 kilometrą į šiaurės vakarus nuo Dovainonių. „Tikrai siekiame, kad visose KTU poilsio bazėse Universiteto darbuotojai, studentai, emeritai ir alumnai galėtų patraukliai, įdomiai, pigiai ir kokybiškai praleisti laisvalaikį, – sakė V. Sekevičius. – Labai svarbu, kad visi gautų informaciją apie siūlomas paslaugas ir galimybes. Žinoma, investicijų reikia nemažų, tačiau šių sporto bazių valdymas turi būti grįstas atsiperkamumu. “ Taigi Kapitoniškėse reikia tikrai nemažų investicijų, kad ši

džiams, kuriuose dalyvauja grupė žmonių. Ant paties Kuršių marių kranto Preiloje yra įrengtas 10 kambarių namas. Ši poilsiavietė gali tapti puikia vasarojimo vieta šeimoms. Šventojoje KTU priklauso 3 butai. Anot V. Sekevičiaus, juos tikrai reikėtų gerokai atnaujinti ir sutvarkyti, kad Baltijos jūros paplūdimiu galėtų džiaugtis mūsų Universiteto bendruomenė. Nuo 2013 metų KTU žinion pereis ir Molėtų rajone esanti Architektūros ir statybos instituto poilsiavietė. Taigi tikrai turime kuo džiaugtis ir kur turiningai leisti vasaras, priimti užsienio svečius, rengti profesinius ir kitus renginius.

Projektas ”RECEIVE“ skatino studentų verslumą

Balandžio 30 d. – gegužės 13 d. mūsų Universitete pirmą kartą organizuotas intensyvios ERASMUS programos „RECEIVE“ projektas, kurio dalyviai KTU Ekonomikos ir vadybos bei Humanitarinių mokslų fakulteto studentai ne tik gilinosi į tarpkultūrinius skirtumus ir jų įtaką verslui, bet taip pat lavino įgūdžius, kurių ateityje reikės kuriant ar dirbant verslo įmonėse. „Pastaruosius du dešimtmečius verslumo skatinimas ir ugdymas tampa „madinga“ fraze tiek pačioje Lietuvoje, tiek kitose Europos šalyse, tačiau lyginant europiečių verslumą su amerikiečių verslumu, iki šiol jaučiamas didelis skirtumas. Tai rodo, jog būtina įgyvendinti įvairias veiklas, į kurias įsitraukę studentai įgytų ar lavintų jau turimus įgūdžius, reikalingus norint plėtoti verslą,“ – teigė „RECEIVE“ projekto vadovas Ekonomikos ir vadybos fakulteto doc. Kęstutis Duoba. Studentai ir dėstytojai, dalyva-

vę tarptautiniame projekte, turėjo galimybę ne tik ugdyti verslumo įgūdžius, bet ir pamatyti, kokių savybių turi kitų kultūrų atstovai. Lektorės Dainoros Maumevičienės teigimu, tiek dėstytojai, tiek studentai patyrė, ką praktiškai, o ne teoriškai reiškia bendrauti, dirbti, mokytis ir mokyti tarpkultūrinėje ir daugiakalbėje terpėje, kurioje išryškėja ne tik kultūriniai skirtumai, t.y. vertybės, normos ir tradicijos, bet ir kultūros ar tam tikros tautos nulemtas mąstymas. „Studentai turėjo rasti būdą, kaip lanksčiai reaguoti į visas kultūrines skirtybes, kad visi kartu pasiektų tam tikrų projekto rezultatų. Turiu omenyje gebėjimą būti tolerantiškais, lanksčiais, pasirengusiais priimti žmones tokius, kokie jie yra ir žengti link kompromiso,“ – projektą apibendrino lektorė.

Apie projektą Projekte „RECEIVE“ (Raising Enterpreneurial Competence

Projekto dalyviai patyrė, ką praktiškai reiškia dirbti tarpkultūrinėje ir daugiakalbėje terpėje through Coaching and Evaluation of Intercultural/Interdisciplinary Virtual Exchange) dalyvavo 6 Europos universitetų atstovai: KTU (Lietuva), Granados universiteto (Ispanija), Brno technikos

universiteto (Čekija), Bragancos politechnkos instituto (Portugalija), Edinburgo universiteto (Didžioji Britanija), Corvinus Budapešto universiteto (Vengrija). Į atskiras projekto veiklas įsi-

traukė ir mūsų Universitete studijuojantys užsienio šalių studentai. Projekto dalyviai vykdė dvejopo tipo veiklas: virtualaus pasirengimo ir intensyviosios praktinės dalies. Dar prieš atvykstant į Lietuvą, studentai buvo padalinti į šešias grupes, kurias sudarė šešių skirtingų šalių universitetų atstovai. Kiekviena grupė buvo atsakinga už skirtingas veiklas. Pavyzdžiui, viena grupė sudarinėjo maršrutų planus, rengė kultūrinės projekto dalies programas, kiti kūrė logotipą, lankstinukus ir kita. Antroji projekto dalis – intensyvi 14 dienų programa, kuri vyko Lietuvoje. 36 studentai ir 11 dėstytojų dalyvavo įvairiose seminaruose, lankėsi įmonėse, muziejuose, dirbo darbo grupėse, kuriose nagrinėjo, kokią įtaką Lietuvos verslui daro istorija ir kultūra. Ekonomikos ir vadybos fakulteto inf. ir nuotr.


4

PORTRETAI

2012 m. birželio 14 d., Nr. 11 (2207)

Doktorantūros studijos KTU vertinamos palankiai Vieni magistrantūros studijas baigiantys studentai jau apsisprendę siekti profesinės karjeros, kiti savo ateitį planuoja susieti su moksline veikla. Neapsisprendusiesiems KTU doktorantai gali pasakyti – kitų universitetų kontekste KTU doktorantūros studijos yra itin patrauklios. KTU siūlo doktorantūros studijų programas technologijos, fizinių, socialinių, humanitarinių mokslų srityse, iš viso – 17 mokslo krypčių. Ypač dinamiškai plėtojami ultragarso, chemijos, chemijos inžinerijos ir maisto mokslo, aplinkosaugos, informatikos inžinerijos, medžiagų inžinerijos, nanotechnologijų, mechatronikos, ekonomikos ir vadybos tyrimai, toliau tradiciškai plėtojami fizinių, technologijos ir socialinių mokslų tyrimai ir eksperimentinė plėtra, skatinami biomedicinos ir humanitarinių mokslų tyrimai. KTU studijuojantys doktorantai ypač vertina galimybę įsidarbinti atliekant tyrimus įvairiuose projektuose ir mokslo grupėse, mecenatų ir užsienio universitetų – KTU partnerių – teikiamus grantus, galimybę keistis patirtimi ir mokslo vizitais su užsienio universitetais pagal ERASMUS arba dvišalio bendradarbiavimo sutartis. KTU turi partnerių daugiau kaip 40 pasaulio šalių. Taip pat KTU sudarytos geros sąlygos pradėti savarankiškus mokslinius tyrimus – Universitete vykdomos podoktorantūros stažuotės. Šiuo metu dvejus metus finansuojama moksline veikla užsiima 14 mokslininkų stažuotojų. Iš viso tarp 13 tūkst. KTU studentų yra beveik 500 doktorantų. Daugiau informacijos apie

doktorantūros studijas KTU rasite adresu http://ktu.lt/turinys/ priemimas-1. Asta Tamulevičienė, KTU Medžiagų mokslo instituto doktorantė: „Tarp didžiausių KTU doktorantūros studijų privalumų norėčiau paminėti galimybę vykdyti plačius mokslinius tyrimus, sudaromas sąlygas išvykti į stažuotes, paramą dalyvaujant įvairiuose jaunųjų mokslininkų konkursuose. Doktorantų mokslinė veikla yra skatinama finansiškai – skiriamos papildomos stipendijos už mokslinius rezultatus, remiamos išvykos į tarptautines konferencijas. Rašant disertaciją ypač pravertė išvyka į mokslinį centrą Vokietijoje, kur atlikau bandinių cheminės kompozicijos tyrimus su vienu moderniausių šiandienos greitintuvų.“ Raimondas Zemblys, KTU Biomedicininės inžinerijos instituto doktorantas: „Visų pirma studijuoti KTU doktorantūroje verta dėl ten dirbančių gerų technologijos mokslų elektronikos ir informatikos inžinerijos specialistų. KTU leidžiami į Thomson Reuters (ISI) duomenų bazes Web of Science įtraukti mokslo žurnalai „Electronics and Electri-

cal Engineering“ bei „Information Technology and Control“, manau, taip pat patvirtina nuomonę, jog šiose srityse yra daug ir aktyviai dirbama. Mano tyrimų sritis Šiaulių universiteto Biomedicininės inžinerijos moksliniame centre susijusi su biomedicinos mokslais – bioinžinerija, bioinformatika (tyrinėju akių judesių valdymo sistemą), o KTU Biomedicininės inžinerijos institutas vykdo kaip tik tos srities tyrimus. Neabejodamas doktorantūros studijas pasirinkau būtent KTU.“ Doc. Leonas Balaševičius, KTU Mokslo tarnybos direktorius: „Kitais metais KTU Studentų miestelyje bus baigtas statyti ir moderniomis laboratorijomis aprūpintas Nacionalinis atviros prieigos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros centras, kuris yra „Santakos“ slėnio dalis. Čia doktorantams atsivers dar daugiau galimybių atlikti europinio masto tyrimus. Ne iki galo apsisprendusiems dėl doktorantūros studijų norėčiau priminti, kad baigusiųjų studijas KTU daktaro diplomas yra pripažįstamas Europos Sąjungoje ir kitose valstybėse, tai garantuoja Lisabonos konvencija, taip pat kasmet mūsų Universitete aktyviausiems doktorantams skiriamos papildomos stipendijos. Kviečiu neabejoti ir drąsiai įsitraukti į gausaus KTU doktorantų būrio veiklą.“

Nuo modelių iki bepiločių lėktuvų Giedrius ŽIDONIS Aviacijos inžineriją studijuojančiam KTU Mechanikos ir mechatronikos fakulteto pirmakursiui Egidijui Mykolaičiui prireikė dviejų mėnesių, kad sukonstruotų ypatingomis techninėmis savybėmis pasižymintį skraidantį aparatą. Netrukus su juo sudalyvavęs naujausių ir inovatyviausių studentų darbų konkurse jis laimėjo

prizinę vietą. Lėktuvų modelių konstravimu E.Mykolaitis susidomėjo dar mokykloje, jo padirbti modeliai skraidė ir ore filmavo bei fotografavo. Jie jam padėdavo laimėti moksleivių fotografijų konkursus – nuotraukų iš paukščio skrydžio niekas nepateikdavo. Atėjusi žiema privertė pasukti galvą, ką čia sumeistravus, kas galėtų pakilti iš vietos. Taip gimė

Jono KLĖMANO nuotr.

Naujausių ir inovatyviausių KTU studentų darbų konkurse „Technorama 2012“ Egidijaus Mykolaičio kvadrokopteris iškovojo III vietą. Nuotraukoje: po apdovanojimo su KTU rektoriumi prof. Petru Baršausku ir mokslo prorektore prof. Asta Punziene

kvadrokopterio – keturių sraigtų skraidančios platformos, kylančios tiesiai į viršų – idėja. „Paprasčiau kalbant, tai yra sraigtasparnis su keturiais sraigtais be jokių judančių valdymo dalių – jo stabilumas užtikrinamas reguliuojant variklių sūkius. Iš pradžių mėginau pagaminti modelį su trimis sraigtais, bet jam gerokai trūko stabilumo. Keturi sraigtai daug geriau pasiteisino“, – apie pirmuosius kvadrakopterio konstravimo žingsnius pasakojo pirmakursis. Pasak vaikino, ypač pravertė internete pateikiamos šios srities žinios. Užsisakęs internetu detales kvadrokopterį namuose jis surinko per porą mėnesių, teko nemažai skaityti. „Paprastus lėktuvų modelius pagaminti paprasčiau, be to, užgesus lėktuvo „varikliui“ toks aparatas sklęsdamas gražiai nusileidžia. Kvadrokopterio principu pagaminti modeliai neturi sparnų, taigi gedimo atveju krinta tiesiai žemyn ir gali susigadinti“, – konstruojančiųjų rūpesčius vardijo Egidijus. Naujasis jo kūrinys turėjo ličio polimerų akumuliatorius, kartu su kamera svėrė 1,5 kg, ore iškabėdavo iki 11 min., maksimalus skridimo greitis –160 km/val. Anot Egidijaus, kabėjimo laiką nesunkiai būtų galima pailginti panaudojus talpesnius akumuliatorius, Nukelta į 5 p.

Rinkimai Antrojo gegužės ketvirtadienio vakarą, BEST Kaunas organizacijoje buvo sprendžiama, kas taps naujaisiais valdybos nariais. KTU Centriniuose rūmuose prasidėję rinkimai užsitęsė ilgiau negu buvo tikėtasi. Rinkimai prasidėjo sveikinimo žodžiu, BEST Kaunas prezidentės padėka valdybos nariams už aktyvų darbą 2011-2012 metais. Vėliau po 2011–2012 m. veiklos ataskaitos ir prezidentės atsakymų į visus jai užduotus klausimus apie metų veiklą BEST Kaunas organizacijoje buvo pereita prie pagrindinės dalies – kandidatų kalbų, klausimų jiems ir balsavimo. Kandidatų kalbos stebino optimizmu ir užsidegimu, o klausimų lavinos pretendentams padėjo apsispręsti, ar jie tinka užimti norimas pareigas. Buvo renkami asmenys į penkias pozicijas: prezidento, sekreto-

riaus, viešųjų ryšių (PR), finansininko (FR) ir žmogiškųjų išteklių (HR). Atsižvelgus į motyvacinius laiškus, kandidatų kalbas ir atsakymus į susirinkusiųjų klausimus, asmenines savybes, patirtį ir pasiryžimą, BEST Kaunas organizacijos nariai slaptu balsavimu išrinko naująją BEST Kaunas organizacijos valdybą. Naujuoju BEST Kaunas organizacijos branduoliu tapo: prezidentu – Marius Jurkus, sekretoriumi – Bronius Keseriauskis, viešųjų ryšių koordinatoriumi (PR) – Julija Petrošiūtė, finansininke (FR) – Agnė Kadišaitė, žmogiškųjų išteklių (HR) koordinatoriumi – Augustinas Lipskis. Didžiausios sėkmės ir užsispyrimo, originalumo bei darbštumo linkime šiai komandai. BEST Kaunas inf.

ERASMUS Lietuvos mokykloms Studentams, kurie pasiryžta studijuoti užsienio universitetuose pagal mainų programą ERASMUS, įspūdžiai lieka visam gyvenimui. Tikriausiai nereikia kalbėti apie daugybę naujų draugų, adaptaciją naujoje aplinkoje, skirtingą kultūrinę, socialinę patirtį ir pašėlusius vakarėlius. Vis dėlto ESN KTU nusprendė paįvairinti ERASMUS studentų kasdienybę ir parodyti, kad linksmintis galima ir kitaip, įsitraukiant į akademinės bendruomenės veiklą. Dar pavasarį ESN KTU pateiktas ir laimėtas projektas „ERASMUS Lietuvos mokykloms“ į Švietimo ir mainų paramos fondą atvėrė kelią ESN KTU (kaip ir keletui kitų ESN sekcijų

Lietuvoje) išmėginti savo jėgas skleidžiant gerąją ERASMUS dvasią bei supažindinti užsieniečius su Lietuvos mokyklų moksleiviais. Taip pat moksleiviams pristatyti ir leisti prisiliesti prie ES siūlomos ERASMUS programos ir pabendrauti su atvykusiais užsienio studentais. Tačiau svarbiausia projekto dalis buvo abipusis bendravimas ir patirties dalijimasis ne tik Lietuvai, bet ir visam pasauliui aktualiomis temomis, tokiomis kaip savanorystė, tautinio indentiteto išlaikymas ir tolerancija kitataučiams. Projekto įgyvendinimas vyko keliais etapais. Buvo pasirinktos Nukelta į 6 p.

GINS DISERTACIJAS ● 2012 m. birželio 22 d. 10 val. KTU Disertacijų

gynimo salėje (K. Donelaičio g. 73, 403 aud.) bus ginama Miko Binkio daktaro disertacija tema „Objektinės vizualios scenarijų kalbos tyrimas ir kūrimas“ (technologijos mokslai, informatikos inžinerija). Mokslinis vadovas – prof. dr. Eduardas Bareiša (KTU, technologijos mokslai, informatikos inžinerija). Informatikos inžinerijos mokslo krypties taryba: pirmininkas – prof. habil. dr. Rimantas Šeinauskas (KTU, technologijos mokslai, informatikos inžinerija); nariai: prof. dr. Romas Baronas (VU, fiziniai mokslai, informatika), prof. dr. Rimantas Butleris (KTU, fiziniai mokslai, informatika), doc. dr. Robertas Damaševičius (KTU, technologijos mokslai, informatikos inžinerija), doc. dr. Arnas Kačeniauskas (VGTU, technologijos mokslai, informatikos inžinerija). Oficialieji oponentai: prof. dr. Vacius Jusas (KTU, technologijos mokslai, informatikos inžinerija), prof. habil. dr. Genadijus Kulvietis (VGTU, technologijos mokslai, informatikos inžinerija). Su disertacija galima susipažinti KTU bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas).

● 2012 m. birželio 27 d. 11 val. KTU Rektorato salėje (K. Done-

laičio g. 73, 402 aud.) bus ginama Valentinos Burkšienės daktaro disertacija tema „Darnaus vystymosi organizacinis mokymasis“ (socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas). Mokslinė vadovė – prof. habil. dr. Palmira Jucevičienė (KTU, socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas). Vadybos ir administravimo mokslo krypties taryba: pirmininkas – prof. dr. Regina Virvilaitė (KTU, socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas); nariai: prof. habil. dr. Jonas Čepinskis (VDU, socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas), prof. habil. dr. Kęstutis Kriščiūnas (KTU, socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas), prof. habil. dr. Borisas Melnikas (VGTU, socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas), prof. dr. Asta Savanevičienė (KTU, socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas). Oficialieji oponentai: prof. dr. Arūnas Augustinaitis (Kazimiero Simonavičiaus universitetas, socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas), prof. dr. Monika Petraitė (KTU, socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas). Su disertacija galima susipažinti KTU (K. Donelaičio g. 20, Kaunas) bibliotekoje.


U N I V E R S I T E T AS IR VISUOMENĖ

2012 m. birželio 14 d., Nr. 11 (2207)

5

Universitete plinta ”žaliasis“ mąstymas Atkelta iš 1 p.

naudojame tas pačias patalpas, per metus Universitetas išleidžia apie 27 mln. litų pastatų išlaikymui, aptarnavimui, remontui, bet reikėtų elgtis įžvalgiau, labiau apskaičiuoti, gal net keliems padaliniams kooperuotis, išsiaiškinti, kurios patalpos neišnaudojamos visą dieną ir jas efektyviau panaudoti pagrindinėms universiteto veikloms, – dalijosi mintimis direktorius. – Galbūt pamatytume, kad galime kai kurių plotų atsisakyti, juos išnuomoti, o sutaupytas lėšas investuoti efektyviai naudojamos aplinkos plėtojimui ar kviestis, pavyzdžiui, pasaulinio garso dėstytojus ar kitaip panaudoti sutaupytas lėšas.“

Atliekų rūšiavimas KTU įvairių iniciatyvų, susijusių su ekologija, būta tikrai

pas ir įmonės vadovybė (mūsų alumnai) mielai prisideda prie minėtų iniciatyvų. Mūsų Universitete toliau bus įdiegta ir kitų antrinių žaliavų (stiklo, plastiko) rūšiavimo sistema, kuri pradės veikti nuo naujųjų metų. Rūšiuodami atliekas išsaugosime sveikesnę aplinką; kaupsime antrines žaliavas (kurias galima perdirbti); taupysime gamtos išteklius ir energiją.

Energijos taupymas Atliekų rūšiavimas – ne vienintelis numatytas aplinką tausojantis praktinis sisteminis darbas Universitete. Labai svarbus yra ir energijos taupymas. Tuo požiūriu ir mokslininkų, ir administracijos, ir verslo partnerių pastangomis siekiama įdiegti saulės baterijas ant Elektronikos rūmų ir Chemi-

● Visuomenės darnaus vystymosi (angl.k. sustainable develo-

pment) sąvoka pirmąkart buvo įvardyta 1987 m. Pasaulio aplinkos ir plėtros komisijos ataskaitoje „Mūsų bendra ateitis“. ● Pasaulio lygmeniu ilgalaikio darnaus vystymosi strategijos gairės buvo suformuluotos Jungtinių Tautų „Darbotvarkėje 21“. Pasaulio viršūnių susitikime, įvykusiame 1992 m. Rio de Žaneire, Brazilijoje, šiam dokumentui pritarė ir įsipareigojo įgyvendinti beveik 180 pasaulio valstybių/vyriausybių vadovai, tarp jų ir Lietuvos. nemažai, tačiau ta veikla iki šiol buvo nekoordinuota, naujoji strategija suteikė jai kryptį. Pirmiausiai, pasinaudojus Cheminės technologijos fakulteto ir Aplinkos inžinerijos instituto (APINI) gerąja patirtimi, visame Universitete pradėtas atliekų rūšiavimas (Atliekų rūšiavimo praktikos ir skatinimo projektas). APINI duomenimis KTU 2011 m. susidarė 5 402 m3 atliekų, o jų šalinimo išlaidos siekė 131 046 litus. Šiuo metu Universitete didžiąją dalį – iki 70 proc. – atliekų sudaro perdirbamos medžiagos, t. y. popierius, plastikas, stiklas, kuris galėtų būti išvežamas nemokamai. Kadangi daugiausiai susidaro popieriaus atliekų, visuose KTU rūmuose pastatytos specialios dėžės popieriui surinkti. Tikėtina, kad per metus dėl popieriaus rūšiavimo, buitinių atliekų konteinerių sumažinimo Universitetas sutaupys iki 100 000 litų. Popieriaus atliekas iš Universiteto nemokamai išveš bendrovė „Grigiškės“, su kuria ir pradėtas šis darnios veiklos projekto eta-

nės technologijos fakulteto sporto rūmų stogų (vienas plotas bus išnuomotas įmonei, kitą plotą prižiūrės KTU). Mokslininkų skaičiavimais saulės baterijos padėtų ženkliai sumažinti vieno KTU bendrabučio energijos išlaidas. Kaip teigė P.Petrauskas, ateityje Studentų miestelio gatvėse galbūt bus galima įrengti ir saulės baterijų šviestuvus. „Šiuo metu saugumui užtikrinti investuojame lėšas stebėjimo kameroms pirkti, bet efektyviau bus tiesiog sukurti daugiau apšviestų zonų tamsiu paros metu,“ – sakė infrastruktūros direktorius. Universitete jau pradėti taupaus elektros vartojimo diegimo darbai, prie kurių labai daug prisideda kiti KTU alumnai – bendrovė „Schneider Electric“. Tikimasi įvairiose KTU vietose sumontuoti judesio daviklius, kurie reaguos į žmogaus buvimą (kai patalpoje žmogaus nėra, šviesa užgęsta). Taip pat visos dabartinės lempos bus pakeistos taupesnėmis. Kaip vieną iš ateities vizijų P. Petrauskas minėjo ir panaudoto šilto vandens antrinį naudojimą

patalpoms šildyti. Tokia praktika, kai dušų ar kitas panaudotas šiltas vanduo ne šalinamas nuotekomis, o surenkamas ir panaudojamas patalpoms šildyti, jau įdiegtas kai kuriose Lietuvos kurortinių miestelių sanatorijose. Tad galima pasiremti jų patirtimi. Taigi, Universitete ne tik bus diegiamos šiuo metu pažangios ekologiškos technologijos, bet jos tarnaus ir mokslo tyrimams bei studijų procesui. Džiugu, kad šiuo metu remiamasi įvairiais studentų, mokslininkų ir alumnų darbais apskaičiuojant esamas ir būsimas sąnaudas, modeliuojant palankiausius energijos taupymo variantus.

Studentų iniciatyva Prisidėdama prie kryptingos KTU darnios raidos koncepcijos KTU Studentų atstovybė surengė logotipo „KTU „žaliasis“ universitetas“ konkursą, kuriame galėjo dalyvauti visų fakultetų studentai. Iš viso sulaukta apie 20 darbų. Juos vertino Studentų atstovybės, Studentų reikalų bei Rinkodaros ir komunikacijos tarnybų atstovai. Geriausiu pripažintas Gusto Jablonskio (Fundamentaliųjų mokslų fakultetas) sukurtas logotipas. Pakoreguotas kartu su KTU dizainere šis logotipas puikuosis visuose Universiteto rūmuose, įsitraukusiuose į aplinką tausojančias veiklas.

QUESTE-SI Kauno technologijos universitetas siekia stiprinti darnios raidos principų raišką visoje studijų, mokslinių tyrimų bei administravimo aprėptyje, tad įsitraukė į tarptautinį projektą QUESTESI(http://plone.queste.eu).

mokslų įvaizdžio formavimo, kadangi tvarumo aspektai taps pagrindiniais veiksniais, lemiančiais aukštosios mokyklos pasirinkimą. Tai padės studentams pasirinkti, kurioje aukštojoje mokykloje studijuoti. Tai taip pat padės įmonėms, Gusto Jablonskio sukurtas logotipas ieškančioms darbuotojų ar pradedanQUESTE-SI projektas yra fi- čioms bendradarbiavimą su aukšnansuojamas pagal Europos Są- tojo mokslo institucijomis. jungos Mokymosi visą gyvenimą Projektui vadovauja Europrogramą ir vyksta 30 mėnesių pos vadybos plėtros asociacijos iki 2013 m. sausio. Pagrindinis (EFMD) konsorciumas, techninę projekto tikslas – skatinti tvaru- dalį koordinuoja Europos aukštomo principus techniškųjų ir inži- jo inžinerinio mokslo pramonei nerinių mokslų kryptyse. Tvaru- kokybės tinklas (ENQHEEI) – du mas čia apibrėžiamas kaip ekono- aukštojo mokslo kokybės srityje minių, socialinių ir aplinkosaugos lyderiaujantys tinklai. aspektų integracija neapsiribojant Kai bus pateikta savianalizės techniniais inžinerinių mokslų as- medžiaga, spalį KTU tikimasi supektais. laukti QUESTE-SI ekspertų viziQUESTE-SI iniciatyva vyk- to, per kurį bus aptartos tobulindoma dviem kryptimis: tinos sritys ir tolesni Universiteto 1. QUESTE-SI kokybės vystymo žingsniai. užtikrinimo sistemą sudaro kriteKaip teigė KTU Strategijos rijų ir metodologinių rekomenda- įgyvendinimo ir kokybės užtikricijų rinkinys, leidžiantis institu- nimo tarnybos direktorė dr. Solcijoms įvertinti savo pasiekimus veiga Buožiūtė-Rafanavičienė, tam tikroje srityje bei sukurti ir viešas Universiteto pripažinimas įgyvendinti studijų tvarumo pa- socialiai atsakinga institucija – tai žangos strategiją. ne tik vardas ir įvaizdžio dalis, tai 2. QUESTE-SI ženklas – atsakomybė ir aktyvi sąmoninsuteikiamas institucijoms, įvyk- ga visų bendruomenės narių veidžiusioms procesą, susidedantį iš kla tiek profesinėje, tiek asmenisavęs vertinimo, laisvai pasiren- nėje srityje. kamo savišvietos etapo ir audito „Universitetas turi veikti vavizito, kurį atliks specialiai pa- dovaudamasis vertybėmis, savo ruoštų ekspertų komanda. pavyzdžiu demonstruoti atsakinProjektas visų pirma skirtas gą požiūrį į visuomenės probleinžinerinėms aukštosioms Eu- mas, nukreipti pastangas studentų ropos mokykloms. Ženklo vys- sąmoningumui didinti. Tai niekatymas taip pat prisidės prie aiš- da nebus baigtinis procesas“, – kesnio ir skaidresnio inžinerinių įsitikinusi direktorė.

Atliekų surinkimas ● Viena dažniausiai taikomų surinkimo sistemų yra, kai atliekas namų ūkiai, bendrijos ir įmonės kaupia specialiuose konteineriuose ar dėžėse, kurios reguliariai ištuštinamos. ● Kai kur Europoje ir kitose pasaulio dalyse naudojama „Envac“ atliekų surinkimo sistema, kai atliekos susiurbiamos požeminiais kanalais.

Perdirbimas ● Ekonomiškai išsivysčiusiose šalyse dažniausiai perdirbama: aliumininės gėrimų skardinės, plienas, maisto ir purškiamų medžiagų indai, HDPE ir PET buteliai, stikliniai buteliai ir stiklainiai, poopierius. ● Atliekų perrūšiavimas taip atliekamas naudojant specialią įrangą, kai visa atliekų srovė susmulkinama iki panašaus dydžio smulkių dalelių, iš kurių magnetine transporterio juosta pašalinamos geležies turinčios medžiagos, o cikloniniais separatoriais dalelės išskirstomos pagal mases. ● Organinėms atliekoms, tokioms kaip augalinės liekanos, maisto atliekos, popieriniai produktai, vis plačiau taikomi biologinio perdirbimo metodai, kur medžiagos skaidomos mikroorganizmų.

Nuo modelių iki bepiločių lėktuvų Atkelta iš 4 p.

o valdymo zoną ir vaizdo stebėjimo sistemos veikimo atstumą, kuris dabar yra iki 1 km, praplėsti tobulinant antenas. Sunkiausiai sekėsi stabilizuoti kameras – kad fotografuojant ar filmuojant nedrebėtų vaizdas. Kad tai būtų pasiekta, teko pakeisti net kelis stabilizavimo rėmus. Studentas savo sukonstruotą skraidantį aparatą parodė Transporto inžinerijos katedros dėstytojui Nerijui Baubliui, kilo mintis jį pristatyti naujausių ir inovatyviausių KTU studentų darbų konkurse „Technorama 2012“. Sumanymas su kaupu atsipirko – iš 60 konkursui pateiktų darbų jo kvadrokopteris buvo itin palankiai įvertintas ir laimėjo 3 vietą. Tokius skraidymo aparatus gali-

ma užprogramuoti atlikti tam tikrus darbus, pvz., gali iš plytų sudėlioti sieną. Studentas neatmeta galimybės sudalyvauti autonominių robotų varžybose. „Tiesa, – šmaikštavo E.Mykolaitis, – ten varžosi žeme važinėjantys robotai, tačiau reikia tikėtis, kad su laiku taisyklėse atsiras ir atskiras terminas – „skraidantys autonominiai robotai“. N.Baublys gyrė studentą už iniciatyvumą ir mokėjimą jungti atskirus elementus į visumą. „Internete galima rasti modelių detales ir jų aprašymus, tačiau kad tas detalių junginys „protingai“ veiktų – reikiamai skristų ar kabėtų ore, kokybiškai fotografuotų ir filmuotų, reikia pasinaudojant įvairiomis programomis ilgai ir kruopščiai dirbti. Šiuo metu aviacijoje populiarėja bepi-

ločiai skraidantys aparatai. Gal patobulinus ir šis modelis tokiu galėtų tapti? Pavyzdžiui, jis galėtų filmuoti ir „kabėti“ virš probleminių sankryžų, tyrinėti automobilių srautus“, – optimistiškai apie modelio pritaikomumą kalbėjo dėstytojas. „Turime daug minčių, kaip plėtoti aviacijos mokslą, tačiau, kaip žinoma, negalima visų darbų daryti vienu metu. Buriame aviacijos entuziastų branduolį, pradeRičardo Šaknio nuotr. dame nuo lėktuvų modelių, o tolimesnės ateities Egidijaus Mykolaičio sukurtas kva- planuose – fakultete sudrokopteris išvysto 160 km/h greitį, gali kurtas ir pastatytas lėkfilmuoti ir fotografuoti tuvas“, – sakė dėstytojas.

Šią vasarą jau planuojama išbandyti aparatą „Skraidanti laboratorija“, jis taip pat filmuos ir fotografuos, galės skraidinti sparnų tiriamuosius profilius – bus galima tirti jų aerodinamines savybes realiomis sąlygomis. Aparato kūrėjai tikisi, kad šį nemažą modelį (sparnų ilgis – 4 metrai!) kitais metais pavyks pristatyti viename iš konkursų. Kai turės daugiau puikiomis techninėmis savybėmis pasižyminčių modelių, dėstytojas žada jų pritaikomumą išsamiau aptarti su kariškiais, policija. Šiuo metu Egidijus kuria naują skraidančio aparato modelį – jis turės 6 sraigtus ir galės pakelti didesnį svorį, kameros stabilizavimas bus paremtas visai kitu principu. „Tikiuosi, jis bus dar geresnis nei jau sukurtas“, – užmojų neslėpė studentas.


6

S T U D E N T Ų E RD V Ė

2012 m. birželio 14 d., Nr. 11 (2207)

Įspūdžių pilna kelionė Rugilė Mironaitė Kovo 1 d. KTU Tarptautinių ryšių skyrius surengė Studijų užsienyje informacinę dieną, per kurią vyko nemažai linksmų ir naudingų renginių. Vienas iš jų – kryžiažodžio sprendimas. Už teisingai išspręstą kryžiažodį burtais išaiškintas nugalėtojas laimėjo bilietą į savaitgalio kruizą po Baltijos jūrą kartu su studentais

Daugybė įvairių žmonių, puiki nuotaika, linksmybės, nauja aplinka – visa tai aš pamačiau dalyvaudama ESN organizuotame renginyje „Sea Battle Spring 2012“. Kelionė prasidėjo Taline. Atvykome ryte, tad galėjome pasivaikščioti ir smagiai pasižvalgyti po Talino senamiestį. Vakare prasidėjo įdomiausia dalis – apie 300 studentų iš Baltijos šalių okupa-

Asmeninio albumo nuotr.

Stokholme su naujais draugais iš visos Europos. Nugalėtoja tapo Ekonomikos ir vadybos fakulteto studentė Rugilė Mironaitė. „Studijų aidų“ skaitytojams siūlome jos įspūdžius. Balandžio 22–24 d. vyko tarptautinis ESN renginys „Sea Battle“, kuriame dalyvavo apie 50 Vilniaus, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Mykolo Riomerio, Vytauto Didžiojo, Kauno kolegijos ir Kauno technologijos universitetų ERASMUS studentų.

vo laivą „Baltic Queen“. Visi buvome apgyvendinti skirtinguose kambariuose, aš tikrai buvau patenkinta savo kambario draugais, nes jie buvo šaunūs ir labai draugiški, daugiausiai laiko jie kalbėjo ispaniškai, bet man tai buvo ne bėda, nes aš galėjau patobulinti savo ispanų kalbos žinias. Pirma naktis buvo tikrai linksma, visi vaikščiojo koridoriais, dainavo. Mūsų koridoriuje buvo daug prancūzų, kurie savo skardžiais

balsais pritraukė būrį praeivių, taip mes galėjome susipažinti su dar daugiau žmonių. Po sočios vakarienės turėjome galimybę apsilankyti dviejuose naktiniuose klubuose, kuriuose siautė šokti norintys studentai. Naktis praėjo gana sklandžiai, bet visai nelauktai išaušo rytas. Visą dieną praleidome Stokholme – tai tikrai gražus ir įspūdingas miestas. Dauguma vaikščiojome grupėmis, tik kai kurie miegaliai nesugebėjo atsikelti laiku, tad jie ekskursiją „prasivedė“ patys. Buvo iš tiesų smagu, nes pasidarėme didžiulę fotosesiją ir pamatėme daug įvairių vietų. Grįžę į uostą išvydome pulką Skandinavijos studentų! Aš turbūt niekad nebuvau mačiusi tiek daug aktyvių ir linksmų studentų vienoje vietoje, jų buvo apie 1700! Taigi mūsų laive jau 2000! Triukšmas, linksmybės, gera nuotaika, daugybė įvairiausių žmonių tikrai privertė neabejoti mano pasisekimu būti čia. Vakare mes nepraleidome nė vienos progos apsilankyti kokiame nors renginyje, o jų buvo tikrai daug: speed dating, sex workshop, stand up comedy, karaoke ir midnight show. Tai buvo įspūdinga, nes pamačiau, kaip žmonės nesivaržydami bendrauja, dalijasi patirtimi. Po visų renginių vyko ir naktinė programa, per kurią visi šokių aikštelėje buvo baltai apsirengę, todėl atrodė nerealiai! Gaila buvo palikti šiuos visus žmones, nes praleidau nuostabų laiką su jais. Džiugina tai, kad mes neužmirštame vieni kitų ir iki dabar – bendraujame ir susitinkame. Ši kelionė man paliko begalę įspūdžių, patobulinau anglų kalbą.

ERASMUS Lietuvos mokykloms Atkelta iš 4 p.

trys mokyklos (Jurbarko Naujamiesčio vidurinė mokykla, Garliavos vidurinė mokykla ir Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazija). Vieno apsilankymo metu į mokyklą vyko iki 10 KTU studentų bei 5–8 ERASMUS studentai, tuo metu studijavę KTU. Kaip teigė ESN KTU projekto koordinatorė Rūta Kačinaitė: „Džiugu, kad ERASMUS studentai iš pradžių gana skeptiškai žiūrėję į projektą „ERASMUS Lietuvos mokykloms“ jam pasibaigus siūlo tęsti „tradiciją“ ir toliau

lankyti mokyklas. Kaip į tai žiūrėdavo lankomų mokyklų mokiniai, sunku pasakyti vienu sakiniu, nes nuomonių buvo įvairių: vieni, sakė, jog tai puikiausia anglų k. pamoka, kiti – tiesiog džiūgavo galėję sutikti užsienio studentų, dar kitiems – tapo aktualios dėstomos temos. Taip ir turi būti, kiekvienam SAVO! Jeigu klaustumėte apie sunkumus vykdant projektą, tikriausiai galėčiau pamininėti tik vieną – skirtingi vaikų gebėjimai bendrauti anglų k., tačiau tinkamas pasiskirstymas į grupes padėjo išvengti nesusipratimų. Projektą padėjo įgyvendinti KTU Tarp-

Ainos Zentelytės nuotr.

Moksleiviai ir studentai labai susidraugavo

tautinių ryšių skyrius darbuotojai, kuriems esame dėkingi.“ Projekte dalyvavo ERASMUS studentai atvykę iš Prancūzijos, Italijos, Čekijos, Turkijos, P. Korėjos, Azerbaidžano, Bulgarijos, tokia šalių įvairovė suteikė projektui įvairiausių spalvų margumyną. Tai leido pažvelgti ne tik į Lietuvoje esamą situaciją, tam tikrus sunkumus, tačiau į viską pažvelgti giliau ir globaliau. Lietuviškų tradicijų nagrinėjimas leido išskirti savąjį identitetą tarp kitų tautų žmonių. „Mane sužavėjo ESN KTU organizacijos darbas ir sugebėjimas sunkias temas perteikti žaidimais su humoru,“ – taip apie projekto programą atsiliepė čekas Petr. Iš P. Korėjos atvykęs Seong prisipažino: „Iš pradžių, aš jaudinausi dėl mokinių reakcijos, nes retas kuris yra matęs žmogų iš Rytų Azijos. Bet jie mane priėmė ir bendravo labai mielai. Tai buvo puiku proga pažinti Lietuvos jaunimą ir su juo pabendrauti“. Italui Fabio projektas pasirodė puiki galimybė atitrūkti nuo kasdienybės: „Džiaugiuosi, kad turėjau progą pamatyti Lietuvą ne turisto akimis, o pažinti ir geriau suprasti vietinius. Iš Azerbaidžano atvykusi mergina Fidan džiaugėsi, kad dalyvavo tokiame projekte ir teigė tikinti, kad žinia apie ERASMUS pasklis plačiau ir vis daugiau jaunimo turės galimybę išvykti pagal šią programą studijuoti.

Kauno technologijos universiteto diplomų įteikimo iškilmių programa Iškilmingas posėdis KTU auloje, A.Mickevičiaus g. 37 birželio 22 d. 10 val.

Diplomų įteikimo iškilmės fakultetuose Cheminės technologijos – birželio 22 d. Cheminės technologijos fakulteto 140 a., Radvilėnų pl. 19 magistrams 14 val. bakalaurams 16 val. Dizaino ir technologijų – birželio 22 d. Dizaino ir technologijų fakulteto 174 a., Studentų g. 56 magistrams bakalaurams Ekonomikos ir vadybos – birželio 21 d. Statybos rūmų salėje, Studentų g. 48 dieninių ir vakarinių studijų bakalaurams neakivaizdinių studijų bakalaurams magistrams

13 val. 14.30 val. ir 16.00 val. 11 val. 14 val. 16 val.

Elektros ir valdymo inžinerijos – birželio 22 d. Statybos rūmų salėje, Studentų g. 48

17 val.

Fundamentaliųjų mokslų – birželio 22 d. Elektronikos rūmų kiemelyje, Studentų g. 50

16 val.

Humanitarinių mokslų – birželio 22 d. KTU III rūmuose, Laisvės al. 13

14 val.

Informatikos – birželio 22 d. Statybos rūmų salėje, Studentų g. 48 magistrams bakalaurams

14.30 val. 15.30 val.

Mechanikos ir mechatronikos – birželio 22 d. VIII rūmų salėje, Kęstučio g. 27 bakalaurams 13 val. magistrams 15 val. Socialinių mokslų Birželio 22 d. KTU III rūmuose, Laisvės al. 13 Verslo administravimo ir Socialinės pedagogikos programų bakalaurams (dieniniams ir neakivaizdininkams) 16 val. Viešojo administravimo ir Sociologijos programų bakalaurams (dieniniams ir neakivaizdininkams) 18 val. Birželio 27 d. KTU auloje, A. Mickevičiaus g. 37 Sociologijos, Edukacinių technologijų, Edukologijos programų magistrams ir laipsnio nesuteikiančių studijų pedagogikos absolventams 15 val. Tarptautinio verslo, Strateginės lyderystės ir Viešojo administravimo programų magistrams 17 val. KTU Europos institute – birželio 22 d. KTU III rūmuose, Laisvės al. 13 magistrams

12 val.

Statybos ir architektūros – birželio 22 d. Statybos rūmų salėje, Studentų g. 48

12.30 val.

Telekomunikacijų ir elektronikos – birželio 22 d. Elektronikos rūmų kiemelyje, Studentų g. 50

14 val.

Tarptautinių studijų centre – birželio 22 d. KTU auloje, A. Mickevičiaus g. 37

13 val.

Panevėžio institute – birželio 22 d. Panevėžio miesto bendruomenių rūmuose, Kranto g. 28 Technologijų fakulteto magistrams ir bakalaurams 10 val. Vadybos ir administravimo fakulteto Vadybos magistrams ir verslo administravimo dieninių studijų bakalaurams 12 val. Vadybos ir verslo administravimo vakarinių studijų bakalaurams 14 val.


S P O RTAS IR KULTŪRA

2012 m. birželio 14 d., Nr. 11 (2207)

Baigėsi Tarpfakultetinis turnyras Gegužės 15 d. Cheminės technologijos fakulteto sporto salėje vyko KTU Tarpfakultetinio krepšinio turnyro finalinis etapas. Kovoje dėl III vietos susitiko Cheminės technologijos fakulteto studentų krepšinio komanda ir Tarptautinių studijų centro studentų krepšinio komanda. Po įnirtingos kovos rezultatu 88:80 laimėjo pastarieji. Nugalėtojų gretose puikias varžybas sužaidė Vaidas Babrauskas, pelnęs 23 taškus. Jam antrino Paulius Vaškevičius ir Ignas Kaminskas, pelnę po 21 tašką. Pralaimėjusių gretose nesulaikomas buvo Mindaugas Jakštas, pelnęs 27 taškus.

Finale dėl nugalėtojų taurės susitiko amžini priešininkai – KTU Socialinių mokslų bei Ekonomikos ir vadybos fakultetų studentų krepšinio komandos. Jau nuo pirmųjų minučių iniciatyvą laikę savo rankose Socialinių mokslų fakulteto krepšininkai neleido savo gerbėjams suabejoti pergale. Aidint finalinei sirenai švieslentė rodė rezultatą 89:72, kuris skelbė, kad pirmą vietą ir teisę kelti nugalėtojų taurę iškovojo Socialinių mokslų fakulteto krepšinio komanda. Rezultatyviausiai nugalėtojų komandoje žaidė Žygimantas Skučas, pelnęs net 27 taškus, 16 taškų pridėjo Deividas Baika,

7

KVIEČIA Pas mus ir kitur

po 13 įmetė Matas Lisajevičius ir Kęstutis Dmitrijevas. Pralaimėtojų gretose 21 tašką pelnė Edgaras Stanionis, Gediminas Butkus pridėjo – 18 taškų. Po rungtynių kalbintas nugalėtojų lyderis Žygimantas Skučas teigė, kad laimėti padėjo gausus būrys sirgalių su dekane priešaky ir, žinoma, nusiteikimas varžyboms. Varžybų organizatoriai džiaugėsi, kad renginys pavyko sklandžiai, viskas klostėsi pagal planą, taip pat jie pabrėžė, kad sportas labai svarbus mūsų visų gyvenime. „S. a.“ inf.

Birželio 18–20 d. 10 val. Palangoje, viešbutyje „Palangos vėtra“ (S. Daukanto g. 35), vyks 16-oji tarptautinė konferencija „Elektronika ‘2012“. Birželio 18–20 d. ir birželio 25–27 d. 10 val. KTU Informacinių technologijų plėtros institute (Studentų g. 48a) vyks stovykla moksleiviams „Susidraugauk su LEGO robotais!“. Rugpjūčio 27–31 d. 14 val. Palangoje, viešbutyje „Palangos vėtra“ (S. Daukanto g. 35) vyks tarptautinė mokykla–konferencija „Šiuolaikinės medžiagos ir technologijos“. Daugiau apie KTU renginius – www.ktu.lt → Renginiai ir įvykiai → Kas? Kur? Kada?

LAISVALAIKIS Kauno šlaistūnas rekomenduoja Birželio 17 d. 11 val. Lietuvos liaudies buities muziejuje (L. Lekavičiaus g. 2, Rumšiškės) vyks renginys „Pirties diena“. Birželio 22–24 d. Kaune vyks gyvasis istorijos festivalis „Europa. Napoleonas I Kaune. 1812“. Tai – įspūdingas armijos persikėlimas per Nemuną pontoniniu tiltu, mūšio inscenizavimas ir gausybė pramogų Kauno miesto centre bei Senamiestyje. Birželio 23 d. 19 val. Nemuno saloje vyks renginys ,,Joninės Kaune“. Liepos 12 d. 20 val. Vasaros amfiteatre (T. Daugirdo g. 4a) vyks Petro ir Dominyko Vyšniausko / Tom Blancart ir Loise Jensen (Lietuva–JAV) džiazo projektas. Renginys nemokamas. Liepos 21–22 d. Lietuvos liaudies buities muziejuje (L. Lekavičiaus g. 2, Rumšiškės) vyks šiuolaikinio folkloro festivalis „Išgirski Tėviškę“. Rugpjūčio 9 d. 20 val. Vasaros amfiteatre (T. Daugirdo g. 4a) Krzystof Urbanski Quartet (Lenkija) džiazo koncertas. Renginys nemokamas. Rugpjūčio 23 d. 20 val. Vasaros amfiteatre (T. Daugirdo g. 4a) vyks Prano Kentros projektas „LIBU project“ (Lietuva–Bulgarija). Renginys nemokamas.

Tarpfakultetinių krepšinio varžybų nugalėtojai su dekane ir administracijos darbuotojais

Daugiau informacijos apie renginius Kaune ieškokite šiais adresais: kaunas.lt, kamane.lt, kaunozinios.lt, kaunoaleja.lt, Facebook tinkle „Kas vyksta Kaune?“ ir kitur.

KTU darbuotojai pirmi Jonas Kurševičius Balandžio 20 d. baigėsi Lietuvos aukštųjų mokyklų darbuotojų

krepšinio lygos čempionato finalinės rungtynės. Mūsų Universiteto vyrai po atkaklios kovos rezultatu 73:71 įveikė Generolo Jono

KTU darbuotojų komanda

Žemaičio Lietuvos karo akademijos darbuotojų komandą ir iškovojo pergalę. Trečią vietą užėmė Lietuvos edukologijos universiteto darbuotojai, kurie pasipriešino Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos (LSMU VA) vyrams. KTU komandai atstovavo: Adas Gelžinis (Elektros ir valdymo inžinerijos f.), Kęstutis Baltakys (Cheminės technologijos f.), Darius Talačka, Mindaugas Dubosas ir Vytautas Pliauga (Kūno kultūros ir sporto centras), Rytis Krušinskas, Darius Bačkaitis ir Vytautas Barkauskas (Ekonomikos ir vadybos f.), Tomas Kučiukas (Informacinių sistemų tarnyba), Marius Rimašauskas ir Valdas Grigaliūnas (Mechanikos ir mechatronikos f.), komandos vadovas Raimondas Jakštas (Informacinių technologijų plėtros institutas).

Mokslo metų baigimo šventė Birželio 26 d. KTU bendruomenė: studentai, dėstytojai ir administracijos darbuotojai kviečiami į mokslo metų uždarymo šventę Kapitoniškėse. Šventės atidarymas – 12 val. Išvykstame autobusu 11 val. nuo pėsčiųjų tilto į Nemuno salą (ties S. Daukanto ir Karaliaus Mindaugo susikirtimu). Šventėje vyks badmintono, krepšinio, šachmatų, tinklinio,

smiginio, rankų lenkimo, futbolo, virvės traukimo ir kitos sporto varžybos, estafetės vaikams, šokių mokyklėlė, žygeivių klubo „Ąžuolas” pramogos. Be to, visi norintieji galės dalyvauti KTU Studentų atstovybės organizuotame protų mūšyje. Prieš šventę visi padaliniai turės parengti nuotaikingą prisistatymą. 20 val. koncertuos Egidijus Sipavičius su grupe.

Mokslo metų uždarymo šventė – tai Universiteto bendruomenės laisvalaikio renginys, kuriame susirenka ne tik darbuotojai ir studentai, bet ir jų šeimos nariai. Čia neformalioje aplinkoje atsiskleidžia kiti gebėjimai ir charakterio pusės, tvirtėja bendrumo jausmas. Išsamesnės informacijos teirautis Faustos Paukštienės, tel. (8 37) 30 06 81. Organizatoriai

N A UJOS KNYGOS KTU leidykla „Technologija“ gegužės 21–birželio 8 d. išleido: 1. Nijolė Bankauskienė, Vida Gužienė, Janina Šiadienė „Pedagogo veiklos tobulinimas: pagalba skleistis VI klasės mokinių kūrybiškumui dailės pamokose“. Mokomoji knyga. 2. Ramunė Masaitytė–Apuokienė „Pedagogo veiklos tobulinimas technologijų pamokose kintant ugdymo paradigmai“. Mokomoji knyga. 3. Virginija Stankevičienė „Profesinė chemikų kalba: užduotys ir patarimai“. Mokomoji knyga. 4. „Europos integracijos studijos: jaunųjų mokslininkų darbai“. Vyriausiasis redaktorius Kęstutis Kriščiūnas. Šiuos ir kitus leidinius galite rasti leidyklos tinklalapyje leidykla.ktu.lt 1. Eligijus Dzežulskis–Duonys „Filosofija“. Mokomoji knyga. 2. Gediminas Dapkus, Indrė Jucaitytė, Beata Šeinauskienė. „Marketingo padalinio funkcijų vykdymo imitacinėse įmonėse metodiniai nurodymai“. Mokomoji knyga. 3. Rytis Krušinskas, Rūta Čiutienė, Evelina Meilienė, Vytautas Stankevičius „Projektų valdymas: pagrindiniai žingsniai nuo inicijavimo iki įgyvendinimo“. Mokomoji knyga. 4. Evaldas Narvydas „Konstrukcijų analizės uždaviniai pažengusiems ir jų sprendimas taikant programą ANSYS“. Mokomoji knyga. 5. Arvydas Adomavičius, Algimantas Balčius, Juozas Gudzinskas, Gintautas Miliauskas, Stasys Šinkūnas „Energijos inžinerijos studijų krypties pirmosios ir antrosios pakopos baigiamųjų darbų rengimo metodiniai nurodymai“. Mokomoji knyga. 6. Nijolė Sarafinienė, Ingrida Lagzdinytė-Budnikė, Darius Matulis, Gytis Vilutis, Rokas Zakarevičius „Operacinių sistemų architektūros“. Mokomoji knyga. 7. Jonas Bikulčius „Kaip ruoštis filosofijos seminarams“. Metodinė priemonė. 8. Aušra Urbonienė „Filosofija“. Seminarų užduotys. Metodinė priemonė. 9. Rolandas Bartkus, Arūnas Bingelis „Technikos antropologija: technologiniai žmogaus tęsiniai kaip medijos“. Mokomoji knyga. Šiuos ir kitus leidinius galima rasti leidyklos tinklalapyje ebooks.ktu.lt


8

FO T O A I D A I

2012 m. birželio 14 d., Nr. 11 (2207)

TTU–KTU–RTU varžybos Jonas Kurševičius Talino technologijos universiteto (TTU) sporto centras šiais metais pakvietė Kauno technologijos universiteto (KTU) ir Rygos technikos universiteto (RTU) darbuotojus dalyvauti tradicinėse 46-ose sporto žaidynėse. Jos pradėtos rengi dar 1965 m., kai Kauno, Talino ir Rygos techniškųjų universitetų profesinės sąjungos, pritarus rektoriams, nusprendė vykdyti kelių sporto šakų varžybas. Pirmosios įvyko Kaune, vėliau tęstos Rygoje ir Taline. Taigi tradicijos gyvos iki šiol. Šiais metais minėtų trijų universitetų krepšinio, tinklinio, stalo teniso, šachmatų ir teniso komandos susirungė gerai parengtame sporto komplekse, kuriam vadovauja praeityje garsus krepšininkas, šiuo metu vadovaujantis

atkaklios vyrų senjorų krepšinio rungtynės. TTU ekipoje rungtyniavo praeityje žinomi ir stiprūs žaidėjai Heino Lillis ir Viktoras Viktorovas. Rungtynių pabaiga nebuvo palanki mūsų Universiteto krepšininkams, pirmavusiems 2 taškais. Iš tritaškių zonos metimą pataikė H.Lillis ir taip TTU komandai pelnė pirmą vietą. KTU komandoje kovingumu išsiskyrė Vitas Linonis, Eduardas Bareiša, Jonas Kurševičius, Rimtautas Rudzevičius. Šį kartą nepasisekė daugkartinėms moterų tinklinio nugalė-

lino. Paskutinę varžybų minutę RTU atstovai pagavo lydekaitę ir sėkmingai mėtė į taikinį, tad iškovojo pirmą vietą. Surinkę po lygiai taškų TTU ir KTU atstovai pasidalijo antrą trečią vietas. Šachmatininkų kovas laimėjo rygiečiai, mūsiškiai atsiliko tik pustaškiu ir pelnė antrą vietą. Taigi KTU komanda bendroje įskaitoje šiemet užėmė trečią vietą. Nugalėtojai buvo paskelbti Talino technologijos universiteto pilies menėje. KTU delegacijos vadovai Vitas Linonis ir Jonas Kurševičius, dėkodami už pui-

Stipriausi šachmatininkai išaiškėja tylioje kovoje TTU studentų krepšinio komandai, Heino Lillis. Varžybose geriausiai sekėsi KTU vyrų (jaunimo) krepšinio komandai, rezultatu 61:55 nugalėjusiai latvius ir rezultatu 76:49

– estus ir taip užėmusiai pirmą vietą. Naudingiausiai žaidė Vytautas Pliauga, Mindaugas Dubosas, Kęstutis Baltakys. Dėl pirmos vietos vyko labai

Stalo tenisininkai rungiasi draugiškai tojoms KTU sportininkėms. Jos rezultatu 0:2 pralaimėjo RTU tinklininkėms ir atsitiesė prieš estes rezultatu 2:1. Susižeidus Ramintai Šišlienei, ją sėkmingai pavadavo stalo teniso atstovė Neringa Valytė. Apmaudžiai trečia liko ir vyrų tinklinio komanda, kuri rezultatu 1:3 nusileido estams, o po atkaklios kovos rezultatu 2:3 ir latviams, pelniusiems pirmą šios sporto šakos vietą. Žvejų varžybos vyko siaurame upelyje 70 kilometrų nuo Ta-

KTU ir RTU krepšinio varžybos buvo atkaklios

Nors KTU tinklininkės rungtyniavo puikiai, šįkart sėkmė nusigręžė

Renato Dūdos nuotr.

KTU komanda prie Talino technologijos universitetui priklausančios pilies

REDAKCIJOS ADRESAS: 109 kab., K. Donelaičio g. 73, 44029 Kaunas; tel./faks. 30 00 77. Atsisk. sąskaita Nr. 142101 SEB Bankas Kauno filialas. Banko kodas 260101766. Steigimo liudijimo Nr. 343. Laikraštis platinamas nemokamai. Tiražas 1500 egz. Paskutinis numeris ir archyvas internete http://ktu.lt/turinys/universiteto-laikrastis-studiju-aidai Spausdino UAB „INDIGO Print“. Adresas: Piliakalnio g. 1, LT-46223 Kaunas.

kiai organizuotas sporto žaidynes, visus pakvietė kitais metais atvykti į Lietuvą ir pratęsti gražią tradiciją. Vienas smagiausių Baltijos techniškųjų universitetų dėstytojų ir darbuotojų sporto žaidynių akcentas yra naujokų krikštynos. Grįždami namo sportininkai būtinai sustoja prie gražaus jūros kranto ir surengia naujų narių priverstines maudynes. Tai pakelia grįžimo namo nuotaiką.

Vyr. redaktorė Inga DUBOVIJIENĖ, el. p. inga.dubovijiene@ktu.lt Redaktorius Giedrius ŽIDONIS, el. p. giedrius.zidonis@ktu.lt Redaktorė Miglė PLYTNINKAITĖ, el. p. miglė.plytninkaitė@ktu.lt Maketavo Aurelija DRUŽINIENĖ, el. p. aurelija.druziniene@ktu.lt Užs. Nr. 2124

KTU laikraštis „Studijų aidai“, 2012, Nr. 11  

KTU laikraštis „Studijų aidai“

Advertisement