Page 1

2

2198

Nr.

2012 m. sausio 26 d.

www.ktu.lt

ǀ

Laikraštis leidžiamas nuo 1950 m. kovo 31 d.

Laikraštis parengtas su KTU studentų laikraščio „Njuspeipis“ autoriais: Gintare Daugėlaite, Pauliumi Haku, Gintare Žaltauskaite, Neringa Šimkute ir kitais. Taip pat dėkojame Juliui, Renatai ir Evelinai.

90 !

ǀ

ISSN 2029-7173

Ir aš...

KTU šiemet o mini 90-meči . jubiliejų

Valio!!! Būsiu KTU studentas

Ei, moksleiviai,

Kokia profesija geriausia? Žinoma, jog studento! Darbas – paskaitos, koliokviumai, egzaminai. Atlyginimas – stipendija. Norėtume tokį „darbą“ dirbti visą gyvenimą. Nesakome, jog tie 4 studijų metai prabėgs kaip viena diena, savaitė ar mėnuo, bet kaip vieneri metai – tai tikrai. Nepastebėsite, kaip po pirmos sesijos ateis antra, trečia... žiūrėk, jau ir baigiamąjį bakalauro darbą rašyti reikia! O kur dar studentiškos šventės: „cementofkės“, „betonofkės“, mediumai... Kur įvairi veikla studentų atstovybėje, meno kolektyvuose, kituose klubuose ar laikas, praleistas sportuojant, lankant seminarus, parodas. Veiklos – nors vežimu vežk. Viso šaunaus tūkstantinio KTU studentų būrio vardu linkime pirmiausiai išlaikyti valstyb inius brandos egzaminus, pasirinkti studijas, kurios jums yra arčiausiai širdies, pasistengti nepasiduoti grūdimui į standartus ir suprasti savo galimybes, kurios tikrai yra didelės. O tada... pramiegoti bent vieną paskaitą, bent kartą laiku neatsiskaityti darbo, išvažiuoti užsienin pagal ERASMUS programą, aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje, rasti draugų visam gyvenimui. Juk studijų metas tikrai nepakartojamas. Nėra ko laukti ir krapštyti nosį! Ar tu jau pasiruošęs būti tikru studentu? Šauniausio Kauno technologijos universiteto studentai

Kelionė universiteto traukiniu

Niekada negali žinoti , ar duris atidarei pats, ar Tau atidarė iš kitos pusės. Šiandien einu. Ryt gal pargriūsiu, nors, rodos, vos vakar pakilau... Gyvenimas – tai ieškojimas durų, kad sužinotum, kas už jų. Margų, juodų, pilkų ar prasto medžio... Eik , kur jauti – neapsiriksi . Siek , mėgink , mink neištryptus takus ir būk savimi . Nors niekada ir nesužinosi , ar duris atidarei pats, ar jas atidarė kitas... Gintarė Žaltauskaitė

Ar žinai, kad...

Studentų miestelį puošia didžiausias Lietuvoje vertikalus saulės laikrodis, kurio piešinio plotas yra 81 kv. m.

Ruošdamasi didžiajai gyvenimo kelionei nervingai vartau po ranka vis pakliūvančią medžiagą, lendu į internetą, kol aptinku glaustą kelionės santrauką knygelėje „Tarpinė gyvenimo stotelė“. Žvilgsnis užkliūva už sakinio „Netikėk visur skambančiais šauksmais apie esą kur kas geresnės kokybės studijas siūlančią

Užsienio Šalį, kur alum lyja ir bulvėm sninga, o neišdulkėti tenai gali tik visiški tinginiai, mėmės ir sergantieji sunkia patriotizmo forma“.

Dažniausiai tokiuose vadovuose pateikiama informacija apie svajonių šalį, lankytinus objektus bei apgyvendinimo galimybes, tačiau šis kelionės vadovas kiek originalesnis – jame išspausdintas alegorinis pasakojimas, kuris atspindi jausmą, įspūdį...

1 stotelė

Uždususi atsisėdu vagone. Mano akys ieško plačių šypsenų, tokių, kurios lydėtų mane visos kelionės metu. Gardžiai juokiuosi, kai man brangus žmogus prisėda šalia ir stebiuosi, kai tas, kuris, atrodo, jau galėjo vadintis mano draugu, nedrąsiai šlepsi kito vagono pusėn. Žinoma, man niekas negali sutrukdyti bendraminčių ieškoti po visą traukinį, tačiau retkarčiais žengti pirmąjį žingsnį išties sunku. Bet vis dėlto aš ryžausi! Todėl dabar galiu jus supažindinti su pirmąja savo drauge Justina. Maloniai besišnekučiuodamos nusprendėme, kad pirmosios stotelės tikslas – brangūs žmonės. Ji pridūrė, kad tol, kol nesutiko manęs ir greta mūsų sėdinčių merginų, jautėsi nejaukiai, – nauja aplinka universitete, nežinomos gatvės ir įtaringi kaimynų žvilgsniai, atrodė, veda iš proto.

Kelionės apžvalga

2 stotelė

Po metų kelionės mano maršrutas vingiuoja pro visiems žinomus kelionės objektus – paskaitų karuselę, bendrabučio užkaborius bei klubus, kurių dėka ryte painioji 6 ir 16 valandas. Klube susipažinau su antrakurse Agne. Po smagių šėlionių su Agne neišvengėme studentiškų antro kurso temų. Agnė pasakojo, su kokiais sunkumais jai teko susidurti persikrausčius į kitą miestą: „Šiandien galiu teigti, kad Kaunas man jau nesvetimas. Iš pradžių susipažinau su miesto centru, tačiau dabar galiu įvardinti net rajone įsikūrusių gyvenviečių pavadinimus“.

3 stotelė

Prabėgus neįkainojamiems dvejiems metams, puikiai pažinodama savo kelionės bendražygius, nutariau pasidairyti svetur, – tad skubiai kraunuosi lagaminą į kur kas trumpesnę kelionę – praktiką. Įspūdingos gondolos plaukiojančios Venecijos kanalais, turistų minia prie Pizos bokšto, didingas XIVamžiaus statinys – Milano katedra, – ilgam mano atmintyje įstrigę vaizdiniai. Kaip jau supratote, mano šaunioji praktika vyko batelį primenančioje Italijoje. Stebėdama Milaną iš paukščio skrydžio, kitaip vadinamo lėktuvo, buvau užkalbinta malonios turizmo ir viešbučių administravimo studentės Karolinos, kuri, kaip jau vėliau sužinojau, į Italiją vyko vedina to paties tikslo. Praktika Karolinai buvo puiki galimybė pabendrauti su italais, susipažinti su Italijos kultūra ir, žinoma, apkeliauti žymiausius šios šalies miestus. Man ypač įstrigo Karolinos pasakojimas apie gyvenimą vieninteliame Italijos kempinge, pro kurį nepraeidavai neužkalbintas ar nepašokdintas malonių darbuotojų!

4 stotelė Štai tokia ir yra studentų kelionė: kupina svajonių, idėjų, nusivylimų ir praradimų. Vienose stotelėse mus pasitiko siurprizai, o už kitų slėpėsi dideli iššūkiai, kurie mums suteikė beribės patirties. Mano žodžiams pritaria paskutinius metus gamybos inžineriją studijuojantis Povilas. „Kelionės bendraminčiai, bemiegės naktys prieš rytdienos egzaminą ir nenutrūkstamas srautas paskaitų, praktikų ir tyrimų, – man suteikė neįkainojamų žinių. Jeigu kas nors manęs paklaustų, ar buvo verta įlipti į šį traukinį, drąsiai sušukčiau – tikrai verta!“

Milijonai keliautojų į šį traukinį įsėdo vedami skirtingų tikslų: vieniems tai buvo gyvenimo iššūkis, kitiems – žinių lobyno turtinimas, o paskutiniesiems – puošnus lapas, kurį, lažinuosi, išvysite šalia jų darbo stalo. Pasiekę centrinę stotį jūs pamatysite, kiek plačių šypsenų joje vaikšto, kiek savimi pasitikinčių žmonių žvalgosi pirmojo, o gal aštuntojo darbo. Tačiau žiūrėdami į tuos unikalius turistus, atidžiai įsiklausykite, galbūt jūs išgirsite tai, ką šiandien girdžiu aš, – didžiausia universiteto blogybė yra ta, kad jis buvo ir tebėra tarpinė gyvenimo stotelė. Parengta pagal Gintarės Daugėlaitės straipsnį


2

2012 m. sausio 26 d., Nr. 2 (2198)

Y karta trokšta savirealizacijos

Studijos KTU

Dauguma iš mūsų yra X kartos (generation X) palikuonys, gimę 1977–1994 m. Analitikų teigimu, tai – X karta, tik „raumeningesnė“. Kitaip tariant Y karta moka koncentruotis į kelias veiklas vienu metu. Gerai valdo moderniąsias technologijas, į pasaulį jie žvelgia naudodamiesi www. Y-kai mąsto: „Jei tavęs nėra internete – nėra visai“. Įdomu tai, kad ši karta mažiau vertina pinigus, o labiau trokšta, kad jų darbas būtų saviraiškos ir savirealizacijos priemonė (priešingai nei X karta). Taip pat jie labai vertina bendražmogiškąsias vertybes bei išsilavinimą ir nepasitiki tradicinėmis institucijomis (valdžia, bažnyčia). Y karta labai realiai vertina savo galimybes ir racionaliai mąsto apie ateitį.

Kauno technologijos universitete teikiamos 58 pirmosios (bakalauro) studijų pakopos, 70 magistrantūros studijų programos, 17 mokslo krypčių doktorantūra ir 2 laipsnio neteikiančios studijų programos. Pagrindinės studijų sritys

• Technologijos mokslai • Humanitariniai mokslai • Fiziniai mokslai • Biomedicinos mokslai • Socialiniai mokslai • Menai Visas studijų programas rasite www.ktu.lt

Ar žinai, kad...

ngti – gebėti suju a ij is m ų rt a A teities k išnaikinų pasaulius, al re ir ų al aip tuvirtu turi būti , k ip a k s, u p ti stereoti piuterius, valdyti kom su ... ti y od rietairi atr niuosius p a m iš s, iu mobiliuos žmonių... ir e nesuvaldė ji r a d ol k esančią sus, rią gyvybę , u ta , ą n y gr įvertinti ir mumyse ... aplink mus

, pradėtame statyti KTU Studentų miestelyje ir studijų bazė, įsi1961 m., telkiasi mokslo fakultetai, 11 benkūrę 7 iš 13 Universiteto chnologija“, Kūno „Te a drabučių, KTU leidykl s, Regioninis mokskultūros ir sporto centra , 2009 m. duris lo parkas, sporto aikštynai io centras. atvėrė Studentų laisvalaik

“Kai užaugsiu, būsiu lyderis” ! ! Europos studijos

• Suteikiamas Europos Sąjungos studijų ir vertimo bakalauro kvalifikacinis laipsnis

• Programa realizuojama Europos institute

• Konkursiniai mokomieji dalykai: istorija, lietuvių kalba, užsienio kalba, matematika.

Didžiausi nušvitimai ištinka pačiose netikėčiausiose vietose. Niekada negalvojau, kad piko valandą prisigrūdusiame 10-ame autobuse man toptels išganinga mintis, kuri padės išgyventi visus nelengvus mokyklos baigimo ir apsisprendimo metus. „Aš noriu būti europologė“, – toks buvo mano išsigelbėjimas. Paprastai tariant – apsisprendžiau būti Europoje vykstančių dalykų žinove. Tiesiog mano smalsi ir nerami sielelė nebegali tverti vis nugirsdama tai apie graikų neramumus, tai apie italų, tai apie prancūzų problemas, vokiečių ir anglų aroganciją, nuolatinį lietuvių atsilikimą nuo estų ir kitus dalykus. Kodėl, pavyzdžiui, Airijoje (ten, deja, dabar gyvena mano močiutė) senyvo amžiaus žmogus gali keliauti nemokamai iš vienos vietos į kitą, kodėl jis turi teisę kartą per mėnesį taksi nukakti iki gydymo įstaigos nemokamai ir panašiai. Tiesiog noriu žinoti, kodėl tokie skirtumai, ar tik Europos valstybių lyderiai lemia politinius, ekonominius ir kultūrinius procesus, ar liaudies balsas čia kažką gali. Tame prisikimšusiame autobuse aš tiesiog supratau, kad pasaulyje mes esame taip pat „susikimšę“, ir tik kai tavo asmeninę nosį užplūsta svetimi ne itin malonūs alkoholio, rūkalų, prakaito ar kiti kvapai, į šoną baksnoja kažkieno pilnas aštriabriaunių dalykų krepšys, ant kojos lipa nerami vis niurnanti moteriškė, supranti, kad reikia mokytis sugyventi su kitokiais, su nepažįstamais, su įvairaus būdo. Nesu dar įsitikinusi, kad Europos studijos KTU mane iš karto to išmokys, bet pasiryžau mokytis ir dirbti daugiakultūrėje komandoje, diskutuoti, įsitraukti į projektus ir tobulinti anglų, prancūzų, vokiečių, taip pat ir gimtąją lietuvių kalbas. Austėja Gulbinaitė

Transporto elektronika

• Programa realizuojama Telekomunikacijų ir elektronikos fakultete

• Suteikiamas Elektronikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis

• Konkursiniai mokomieji dalykai: matematika, fizika, lietuvių kalba, užsienio kalba. Aš šiuo metu sutrikęs... Baisiai... Pirmą semestrą mokykloje susimoviau su fizika. Tikėjausi bent jau aštuonių, nes pernai net devynis turėjau. Deja. Vis dėlto bandysiu atsigriebt per egzaminą. Galvojau studijuoti valdymo technologijas, iki 11 klasės lankiau robotikos ir automobilizmo būrelį. Dabar, kai apsisprendimas jau galutinai spaudžia smegenis, nežinau, ką daryti. Tiesiog noriu sėsti į tėvo BMW ir važinėti po miestą, kaip lietuviškam filme „Artimos šviesos“. Būtų gerai, kad nereikėtų benzino... Su draugu iš būrelio, padedami vadovo, buvom užsidegę elektromobilio idėja, šį bei tą pakrapštėm. Vadovas sakė, kad galim judėti toliau. Gaila, kad tie mokslai ir paskutinės klasės „džiaugsmai“ neleido daugiau įgyvendint minčių. Gal vis dėlto savo baimę uždusint kokiomis nors transporto studijomis? Žiūrėk, ir pavyks susimeistraut vandeniu ar oru varomą automobiliuką. Juokauju, aišku... Vis dėlto KTU siūloma programa skamba išdidžiai: „Studijuodami gilinsitės į automobilių ir elektromobilių elektronines sistemas, jų eksploataciją, transporto sensoriką, valdiklius, energijos šaltinius transporte, mokysitės dirbti su testavimo ir diagnostikos priemonėmis, kursite ir projektuosite transporto srautų valdymo ir automobilių statymo sistemas, elektronines logistikos sistemas ir tinklus.“ Turbūt nustosiu save kankinti apmąstymais ir svarstymais „už“ ir „prieš“, susiimsiu ir tą fiziką palukštensiu. Audrius Stanaitis

Ar žinai, kad...

KTU gali įgyti dvigubą ba kalauro kvalifikacinį laipsnį (pagrindinės + gretutinės studijų krypties programos).


2012 m. sausio 26 d., Nr. 2 (2198)

Y kartos atstovams • Prof. Antano Žmuidzinavičiaus pešimo olimpiada (sausio 21 d.)

• Prof. Jono Matulionio jaunųjų matematikų konkursas (sausio 28 d.) • Prof. Kazimiero Baršausko fizikos konkursas (kovo 3 d.)

stum as, kad nesupra n lp si ks to i es N en į universitetą vi savęs, kad stotum si E tavęs nori kiti ... iš to d ka , l dė to dysis u seniai , tavo di savarankiškas ja www rėjas ir guodėjas ta pa , as oj yt ok m ybes, leisti tavo galim jau padėjo atsk ojį ir ožį , protą, sąm gr vo ta o in šk ry iš pasas, tad pirmyn ... intelekto vingiu paabas, aš atėjau ir „L i: iu ul sa pa k ky geriausia.“ darysiu tai , kas

• Vytauto Andriaus Graičiūno jaunųjų vadybininkų ekonomistų konkursas (kovo 9 d.) • Respublikinis LOGO konkursas-olimpiada (kovo 10 d.)

• Dr. Juozo Petro Kazicko moksleivių kompiuterininkų forumas (kovo 17 d.)

• Akademiko Jono Janickio chemijos konkursas (balandžio 2 d.) • Prof. A. Jurskio jaunųjų radistų varžybos

• Konkursas „IT galvosūkiai“ (I etapas: nuo vasario 1 d. iki kovo 23 d.; II etapas: nuo balandžio 2 d. iki gegužės 18 d.)

• Piešimo ir kompozicijos mokymo kursai „Trys laipteliai“ (nuo 2011 m. spalio 15 d. iki 2012 m. balandžio 21 d.)

• Moksleivių universitetas (registracija į pavasario semestro paskaitas vasario 27 d.) Kompiuterininkų mokyklos:

• Jaunųjų kompiuterininkų mokykla (JKM)

• Sustiprintų studijų grupės (SSG)

• Papildomos matematikos, fizikos, chemijos, informatikos ir kitos konsultacijos http://apc.ktu.lt • Per 100 mecenatų ir verslo įmonių stipendijų • Skatinamosios stipendijos

• Dalinės studijos užsienyje (per 30 įvairių šalių mokslo įstaigų) ir praktika užsienio kompanijose • 12 meno kolektyvų ir 17 sporto šakų rinktinės

• Universitetinė radijo stotis „Gaudeamus“ (pasiekiama internetu ir FM bangomis 93,6 MHz)

• Kompiuterinio dizaino mokykla (KDM)

• Informatikos fakulteto Informatikos mokykla (IFM)

Ar žinai, kad...

2011 m. KTU suorganizuotos pirmosios tarptautinės autonominių robotų varžybos „Robotų intelektas“. Šios varžybos vyksta kasmet, „protingieji“ robotai varžosi dėl 9 tūkst. eurų prizo.

Darbas ir žaidimai su technika Studentams (ypač techninių specialybių) neretai tingisi „krimsti“ sausą teoriją ir kyla noras praktiškai ką nors išbandyti, ar, būkime nuoširdūs, tiesiog „pažaisti“ su įdomia aparatūra. Kai kurie studentai pradeda bambėti, kad Universitete jam nesudarytos galimybės tobulėti, aplinkui nėra nieko įdomaus, ir apskritai – visi vagys ir turbūt teks emigruoti... Bet taip nusivilti nereikia. Kaip tikras Seklys Morka pasidomėjau savo Universiteto laboratorijomis ir technine įranga ir man tikrai neapsiverstų liežuvis pasakyti, kad jos trūksta.

• Teisė patiems sudaryti studijų planus

• Universitetinė televizija „KobraTV“

3

Telekomunikacijų ir elektronikos fakultete mačiau daug išmanios ir brangios aparatūros, tačiau didžiausią įspūdį paliko tai, jog studentai kartu su dėstytojais kuria naujų produktų prototipus. Keli mano matyti pavyzdžiai: „protinga lašelinė“, leidžianti iš bet kurios vietos stebėti, kaip vyksta gydymas, ir tobulesni parkavimo aikštelių detektoriai, kurių pagalba galime matyti, kiek yra laisvų vietų aikštelėje, galintys veikti bet kokiomis oro sąlygomis, ar įmontuoti po žeme. Teigiamai nustebino ir laboratorija, esanti Elektros ir valdymo inžinerijos fakultete. Tiksliau, ten kelios laboratorijos, į kurias galima patekti pro tas pačias duris. O nustebino tuo, kad studentas, panorėjęs jose kažką dirbti ir parašęs prašymą, turi galimybę gauti durų raktą-kortelę,

su kuria gali bet kada įeiti į tas laboratorijas ir jose dirbti. Tame pačiame fakultete mačiau, kaip suaugę vyrai „žaidžia“ su traukinukais. Naudojama pramoninė įranga, vizualizavimo sistemos, valdikliai, siekiant kuo didesnio realumo. O tas realumas toks – yra stotys, šviesoforai, bėgių pervedimai ir t. t. Žinoma, viskas kuriama pačių dėstytojų ir studentų, pirkti yra tik patys traukinukai. Studentų su tuo traukinuku laukia toks džiaugsmas – reikės tuos visus valdiklius ir kitus keiksmažodžius suprogramuoti taip, kad paleidus tris traukinius vienu metu, sklandžiai vyktų eismas. Kam to reikia? Tyrimams, eksperimentams, kuriuos realybėje įvykdyti neįmanoma, arba labai sudėtinga ir brangu. Aktyviems studentams veiklos netrūksta ir Mechanikos ir mechatronikos fakultete. Studentai, užsinorėję padaryti kažkokį projektėlį, ar šiaip pasikrapštyti su technika, gali nužygiuoti pas katedrų vedėjus, kurie suteiks darbo vietą laboratorijoje ir reikiamus įrankius. Beje, kai kurias modernias laboratorijas KTU padėjo įrengti mecenatai: Cheminės technologijos fakultete – a. a. Bronislovas Lubys, trąšų pramonės įmonė AB „Lifosa“, AB „Dvarčionių keramika“, Fundamentaliųjų mokslų fakulteto dozimetrijos laboratoriją – Švedijos mokslo institucijos ir daugelis kitų Lietuvos ir užsienio įmonių bei asmenų. Tai šiam kartui tiek. Įrangos ir laboratorijų mačiau labai daug. Todėl patikinu – Universitete tikrai yra ką veikti.

(naujausios studijų programos Viešoji politika

!

Paulius Hakas

KTU)

• Suteikiamas Politikos mokslų bakalauro kvalifikacinis laipsnis • Programa realizuojama Socialinių mokslų fakultete

• Konkursiniai mokomieji dalykai: istorija, lietuvių kalba, užsienio kalba, matematika. Kas dar būdamas naivus vaikas nesvajojo užaugęs būti generolas, direktorius, prezidentas ar net karalius? Ar anksčiau galima buvo pasiūlyti studijuoti „direktoriavimo“ specialybę arba lankyti „karaliaus įgūdžių tobulinimo kursus“? Dabar įmanoma viskas, valdyti žmones – taip pat. Valdyti reikia mokėti, nes įstatymai patys neveikia. Taigi, ar pirmieji absolventai, po ketverių metų laikysiantys rankose politikos mokslų bakalauro diplomus, bus tikrieji „tautos vedliai“? Juk viešoji politika – tai veiklos vykdymas tų asmenų, kuriems svarbu spręsti žmogaus, organizacijos, visuomenės, valstybės ir pasaulio problemas. Ir iš tiesų, ar visi galime būti tautos vedliai, ar net tylus, ramus moksliukas su akinukais gali valdyti? Dažnas, turintis talentą, bet jo netobulinantis, pasiekia mažiau, negu sunkiai dirbantis ir atiduodantis visas jėgas. Visų, bent minimalių reikiamų savybių tapti vedliais turime visi: išklausymas, susikaupimas, laiko planavimas, atsakingumas, pasitikėjimas savimi ir kitais. Bene svarbiausias yra pastarasis – pasitikėjimas. Tik parodydami kitiems, kad jais tikite ne mažiau negu savimi, įrodysite, kad kiekvieno nario indėlis komandai labai svarbus. Taigi viešosios politikos studijos KTU – tai žinios apie tai, kas yra ir kaip veikia valdžia ir politika, viešoji politika, viešasis administravimas, teisė ir įstatymai, tarptautinė politika, ekonomika, valstybės finansai, viešieji ryšiai, Europos Sąjunga. Tos žinios padės spręst aktualias viešąsias problemas, tokias kaip nedarbas, migracija, korupcija ir kitas. Parengta pagal Neringos Šimkutės straipsnį

Elektroninio mokymosi technologijos

!

• Programa realizuojama Informatikos fakultete • Suteikiamas Informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis • Konkursiniai mokomieji dalykai: matematika, informacinės technologijos, lietuvių kalba, užsienio kalba. Štai ir atėjo laikai, kai gali būti ne tik informatikas, bet ir savo žinias taikyti elektroninio mokymo procese. Tiesą sakant, jau seniai tai darau... „šviečiu“ pusę savo mokyklos, nes amžinai kam nors reikia tai įdiegti naują programą, tai sukurti kokią prieigą, jau nekalbu, kad mokytojai, beje, direktorius taip pat, paprašo patobulinti kažkokias svarbias skaidres, įmesti kokią animuotą programėlę ar pan. Taigi apsisprendimas atėjo beveik savaime – manęs laukia studijos, per kurias gilinsiuosi į kompiuterių architektūrą ir operacines sistemas, kompiuterių tinklus ir internetines technologijas, programavimo inžineriją, procesų modeliavimą ir nuotolinį valdymą, technologijomis grįsto mokymosi priemones ir sistemas. Susitikime. Ramūnas Šlakys

Ar žinai, kad...

KTU Studentų atstovybė nonuolat įvertinama apdova įdo ia, jimais kaip aktyviaus ne sia liau miausia ir origina vyriausybinė organizacija.

www.ikraunam.ktu.lt www.ktu.kastudijuoti.lt


4

2012 m. sausio 26 d., Nr. 2 (2198)

2012 m. bendrojo priėmimo etapų datos

Ar žinai, kad...

KTU įvairiai bendradarbia uja (rengia bendrus projektus, pasirašo sutart is, padeda vieni kitiems studijų ir mokslo srit yse) su Lietuvoje ir pasaulyje žymiais žmonė mis: krepšininku Linu Kleiza, žymiu mecenatu dr. Juozu Petru Kazicku, Nobelio premijos lau reatu fizikos srityje (1986 m.) prof. Heinrichu Rohreriu ir kitais.

Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas* 2012-06-01 – 2012-07-23 17 val. aminų sesija: Pagrindinė stojamųjų egz 12-07-04 Sesija 2012-06-19 – 20 2012-07-05 Rezultatų paskelbimas Iki

e įvertinti tik Daugelį dalykų galim stę viską iš atsitolinę nuo jų, apmą tyvos. Kai nolaiko ir vietos perspek amą nuomonę ri susidaryti pakank ios yra ir kiapie kažką, labai svarb lbūt jie pastetų žmonių mintys. Ga kurią tu visai bi tą reiškinio pusę , į nekreipei dėmesio.

Stojančiųjų į pedagogikos studijas motyvacinis testas Sesija 2012-06-19 – 2012-07-04 aminų sesija ir Papildoma stojamųjų egz eisinamų priežasčių pat dėl motyvacinis testas (tik inėje sesijoje) nedalyvavusiems pagrind 12-07-10 Sesija 2012-07-09 – 20 12-07-11 20 Rezultatų paskelbimas

2010, 2011 m. brandos atestatų duomenų pateikimas LAMA BPO iš valstybinių duomenų bazių ir 2012 m. brandos egzaminų pagrindinės sesijos rezultatų pateikimas iš valstybinių duomenų bazių iki 2012-07-12** o ir iki 2010 m. Užsienyje įgyto išsilavinim pateikimas LAMA BPO gautų brandos atestatų -23 17 val. 2012-06-01 – 2012-07

Pagrindinis priėmimas 1 etapas

Stojančiųjų galimybių ir geriausiųjų kvietimo studijuoti paskelbimas 2012-07-27 iki 11 val. Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas aukštosiose mokyklose 2012-07-27 14 val. – 2012-07-31 Likusių laisvų vietų paskelbimas 2012-08-01

2 etapas

etape pageidavimų Dalyvaujančiųjų antrajame -02 as 2012-07-28 – 2012-08 patvirtinimas arba keitim val. bimas 2012-08-03 iki 17 Kvietimo studijuoti paskel se is pasirašymas aukštosio Sutarčių su pakviestaisia -06 -08 12 20 – mokyklose 2012-08-04 as 2012-08-07 Likusių laisvų vietų skelbim

Papildomas priėmimas Atnaujintų prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas teikimas 2012-08-07 – 2012-08-09

ERASMUS keičia gyvenimus

Šiuolaikinis gyvenimas pakankamai judrus, aktyvus ir teikiantis daug galimybių. Dauguma Lietuvos absolventų svajoja apie studijas užsienyje, tačiau vis dar nedaugelis žino, kad pasirinkus studijas Lietuvoje yra daugybė studijų, praktikos, stažuočių, projektų ir kultūrinių mainų galimybių. Kauno technologijos universitetas aktyviai skatina savo studentus naudotis tarptautinio judumo galimybėmis ir pamatyti daugybę pasaulio valstybių. Populiariausia Universitete yra studentų mainų programa ERASMUS, kuri suteikia galimybę vieną ar kelis semestrus studijuoti labai geruose Europos universitetuose arba išvykti į praktiką užsienio įmonėse.

ERASMUS studijos Švedijos Lundo universitete KTU absolventui, dabar – AB „Lietuvos energija“ generaliniam direktoriui dr. Daliui Misiūnui padarė didelę įtaką. „Per studijų metus sutikti draugai lieka visam gyvenimui. Taigi net ir baigus studijas bus pas ką pasisvečiuoti, su kuo dalytis naudinga informacija ar kartu pradėti bei tęsti profesinę veiklą“, – savo patirtimi dalijosi KTU absolventas.

Kvietimo studijuoti paskelbimas 2012-08-10 iki 17 val.

Anot KTU Humanitarinių mokslų fakulteto studentės Simonos Puskunigytės, ERASMUS studijos Nancy universitete (Prancūzija) – „tai beprotiškai įdomus, studentišku gyvenimu alsuojantis ir gyvenimiškų patirčių kupinas laikas Prancūzijoje.“

*Prašymo pageidavimų sąraše galima keisti ir papildyti ar išbraukti studijų programas, jų eiliškumą, studijų formą ir finansavimo pobūdį, tačiau negalima įrašyti tų studijų programų, kuriose numatytas stojamasis egzaminas, testas arba motyvacijos įvertinimas jau yra įvykę arba iki stojamojo egzamino, testo ar motyvacijos įvertinimo liko mažiau kaip 24 valandos.

„Jeigu tektų labai glaustai apibūdinti ERASMUS studijas, pasakyčiau tik tiek: tai unikali galimybė pažinti pasaulį ir patį save. Didelis šios programos mastas leidžia sutikti daugybės šalių žmones ir visai nesvarbu, į kokią šalį vyksti studijuoti. Kad būtų aiškiau, savo mintį iliustruosiu paprastu

Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas aukštosiose mokyklose 2012-08-11 – 2012-08-13

**pakartotinės sesijos ir apeliacijų rezultatai pateikiami iki 2012-07-20.

Jie buvo KTU studentai Aušrys Kriščiūnas (žinomas kaip Tynta) ne tik studijavo KTU, bet ir buvo pirmasis KTU Studentų atstovybės prezidentas.

Kauno miesto tarybos narys Artūras Orlauskas, išgarsėjęs kaip komikas Zakarauskas, studijuodamas KTU (KPI) buvo vienas iš KTU festivalio organizatorių. Tuometinis KTU festivalis garsėjo visoje Lietuvoje ir tęsdavosi ne vieną dieną.

REDAKCIJOS ADRESAS: 109 kab., K. Donelaičio g. 73 LT-44029 Kaunas; tel./faks. 30 00 77.

A/s Nr. 142101 SEB Bankas Kauno filialas Banko kodas 260101766.

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas teigia: „Studijos Automatikos fakultete davė du labai svarbius dalykus – gerą laiką ir žinių. Taip pat impulsą, suvokimą, kad nebūtina visko išmokti, o kur kas svarbiau žinoti, kur rasti reikiamus dalykus, kur kreiptis, kur ieškoti, kad sužinotumei. Studijos aukštojoje mokykloje visuomet palieka gilų pėdsaką žmogaus kely je.“ Daugelio standartinių ir Lotynų Amerikos šokių čempionė, įvairių šokių konkursų laimėtoja bei prizininkė Edita Daniūtė, baigusi KTU Ekonomikos ir vadybos fakultetą: „KTU ne tik įgijau žinių, bet ir radau gerų draugų, su kuriais nesiskiriu iki šiol. Tai buvo nuostabūs metai su nuostabiais žmonėmis.“

Steigimo liudijimo Nr. 343

Laikraštis platinamas nemokamai.

Tiražas 6000 egz.

Paskutinis numeris ir archyvas internete http://www.ktu.lt/lt/periodika Spausdino UAB „INDIGO Print“.

Piliakalnio g. 1, LT-46223 Kaunas

pavyzdžiu: Linkopingo universitete (Švedija) pagal ERASMUS ar kitas programas atvykusių užsieniečių yra apie tūkstantį (bent jau apie tokį skaičių tuo metu buvo kalbama), didžiausią dalį studentų sudarė vokiečiai, buvo gana daug čekų ir italų, netrūko studentų iš tokių gana tolimų šalių kaip Australija, Brazilija, Kinija ir kt. Taigi nors ir buvau Švedijoje, tačiau turėjau galimybę artimiau susipažinti su daugybės skirtingų kultūrų atstovais,“ – KTU absolventas Regimantas Puida. Ekonomikos ir vadybos fakulteto studentės Jurgitos Paulauskaitės iki šiol neapleidžia prisiminimai apie Coimbros mieste ISCAC (Portugalija) praleistą studijų pusmetį. „Mokslai per daug nekankino, todėl buvo daug laiko ir galimybių pakeliauti po šią nuostabią šalį ir kiekvieną dieną ją įsimylėti vis labiau ir labiau. Nuostabusis Portas su daugybe tiltų, Algarvės regionas su nuostabaus grožio paplūdimiais, vingiuoti keliai ir visur dunksantys kalnai – tai kerintis grožis“, – džiūgavo studentė.

KTU Dizaino ir technologijų fakulteto magistrantė Olesia Les, atlikusi ERASMUS praktiką Londone įsikūrusioje nedidelėje įmonėje, teigia: „ERASMUS praktika tapo dideliu žingsniu mano profesinėje karjeroje“. Anot KTU studentų, patyrusių ERASMUS studijų įtaką savo gyvenime, reikia nebijoti ieškoti įvairių galimybių tobulėti, neužsidaryti tik savo kieme, kita vertus, negalvoti, kad tik užsienio šalyse „alum lyja ir bulvėm sninga“. Jei galvoje knibžda nerealizuotos idėjos, ieškai bendraminčių, nori įgyti verslumo įgūdžių - dalyvauk KTU vykdomame projekte. Registruokis kūrybinėse dirbtuvėse, kurk ir įgyvendink savo sumanymus. Nedrąsu? Mūsų ekspertai tau padės! Geriausi darbai bus pristatomi KTU parodoje-konkurse „Technorama 2012“, taip pat bus organizuojama geriausių darbų autorių išvyka į Skandinavijos šalis. Daugiau informacijos (nuo kovo pradžios) www.technorama.ktu.lt

Vyr. redaktorė Inga DUBOVIJIENĖ, el. p. inga.dubovijiene@ktu.lt Dizainerė Evelina GARLIAUSKIENĖ el. p. evelina.garliauskiene@ktu.lt Fotografas Jonas KLĖMANAS, el. p. jonas.klemanas@ktu.lt Užs. Nr. 2125

Laikraštis „Studijų aidai“  

Laikraštis „Studijų aidai“ – specialus numeris moksleiviams

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you