Page 1

(2189)

14

2011 m. rugsėjo 15 d.

www.ktu.lt

Leidžiamas nuo 1950 m. kovo 31 d.

ISSN 2029-7173

Halėje aidėjo jaunimo balsai

Jau rengiame muzikologijos daktarus

Inga Dubovijienė Rugsėjo 1-ąją Kauno technologijos universiteto bendruomenė tradiciškai sutiko Kauno sporto halėje, kuri, prasidėjus Europos krepšinio čempionatui, tapo simboliu. Vis dėlto pirmąją naujų mokslo metų dieną čia šurmuliavo ne sportininkai, o mūsų Universiteto pirmakursiai, taip pat ERASMUS studentai ir šventiškai nusiteikę būsimi jų dėstytojai, administracijos darbuotojai, svečiai. Visus susirinkusiuosius sveikino LR krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė, socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas, švietimo ir mokslo viceministrė Nerija Putinaitė, Kauno meras Rimantas Mikaitis, buvęs Kauno meras Andrius Kupčinskas, Studentų atstovybės prezidentas Justinas Staugaitis, Vyskupas Jonas Ivanauskas ir kiti. Visi jie džiaugėsi, kad jaunimas pasirinko būtent mūsų Universitetą, rengiantį technologinių specialybių, kurių ypač reikia Lietuvai, specialistus. KTU rektorius prof. Petras Baršauskas sveikinimo kalboje Nukelta į 8 p.

Nuo šių metų vasaros Kauno technologijos universitetas tapo vienintele įstaiga Lietuvoje, kurioje galima įgyti muzikologijos daktaro laipsnį.

2 psl.

Prof. Asta Pundzienė: Rasti savo ” kelią ir juo eiti“ „Labai svarbu žinoti, kad kiekvienas žmogus turi savo gyvenimo kelią, ir kartais ne iš pirmo bandymo į jį pataiko, tad, kad grįžtum į jį, reikia kažką keisti, reikia būti pakankamai sąmoningam, kad nelygintum savęs su kitais“.

4 psl.

Roberto MISIUKONIO nuotr.

Kviečia KTU sporto rinktinės 5–6 psl.

Studentų sukurta širdis simbolizuoja atsidavimą Universitetui

Mokslo KTU Studentų miestelio aplinka – pakankamai saugi festivalyje – Giedrius ŽIDONIS mokslo naujovės KTU Studentų miestelyje statomi nauji stendai – vienoje jų pusėje pateikiami Universiteto pastatų miestelyje ir miesto centre išsidėstymo žemėlapiai, kitoje – informacija apie saugumą Universiteto teritorijoje, telefonai, kuriais galima kreiptis ištikus nelaimei. Ar miestelis jau tapo pirmąja saugumo zona Kaune, kaip buvo planuota anksčiau? „Studijų aidai“ nutarė pasidomėti, kaip miestelyje saugumo prasme jaučiasi studentai, kokie darbai šiais klausimais planuojami ateityje.

Inga Dubovijienė Rugsėjo 10 d. KTU Studentų miestelyje įsikūrusiuose rūmuose mūsų Universiteto mokslininkai, studentai, dėstytojai, administracijos darbuotojai laukė smalsių žmonių, norinčių perprasti įvairius reiškinius, susipažinti su mokslo naujovėmis, įsigilinti į daiktų, produktų, technologijų kūrimo subtilybes, galimybes virtu-

aliai modeliuoti įvairius dalykus. Taigi tą dieną kasmetinis mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė“ nutūpė mūsų Universitete. Buvo labai smagu virsti žinių ištroškusiu žmogumi, įsinerti į mamos ar tėčio, atvedusio savo atžalą spindinčiomis akimis, kailį, ir klausyti, klausyti, klausyti, o po to bandyti suprasti... Štai Nukelta į 7 p.

Tęsia anksčiau pradėtą darbą

Roberto Misiukonio nuotr.

Studentų miestelis – vieta, kurioje gera būti ir gyventi

Informaciją apie saugumą teikiantys stendai yra matyti iš tolo, iš karto į akis krenta raudonų skaičių telefonų numeriai, kuriais paskambinus galima išsikviesti pagalbą. Tiek čia pateikiama informacija, tiek telefonai ne visiems buvo žinomi, todėl pagrindinis šių 6 numatytų pastatyti stendų tikslas yra priminti apie elgesį, kuris kilus grėsmei padėtų išvengti nepageidaujamų pasekmių. Kaip sakė KTU Studentų atstovybės prezidentas Justinas Nukelta į 3 p.

Ričardo Šaknio nuotr.

Festivalyje stengtasi paprastai paaiškinti įvairius dėsnius, supažindinti su prietaisais


2

LAIKAS IR MES

2011 m. rugsėjo 15 d., Nr. 14 (2189)

E. paslaugos prieinamos ir mobiliuoju telefonu Gytis Cibulskis Kauno technologijos universitetas toliau kuria ir diegia modernias technologijas, tad šiais mokslo metais pristato ne tik naują KTU interneto svetainę, bet ir atnaujintas personalizuotas e. paslaugas portale mano.ktu.lt. Prie portalo, pasinaudoję KTU bendruoju prisijungimu, gali jungtis visi studentai ir dėstytojai. Praėjusiais metais sukurtas

mano.ktu.lt yra nuolat atnaujinamas ir tobulinamas, jame vis pristatomos naujos paslaugos. Šiuo metu portalas yra susietas su KTU akademinės informacijos sistema, virtualia mokymosi aplinka Moodle, grupinio bendravimo sistema bendrauk.ktu.lt ir vaizdo paskaitų sistema vips.liedm.lt. Portale studentai gali rasti jiems adresuotus dėstytojų skelbimus, studijuojamų dalykų e. kursų nuorodas, o prisijungę prie bendrauk.ktu.lt –

E.mokymosi technologijų centro archyvo nuotr.

E.mokymosi technologijų centro atstovui Gediminui Zubovičiui (dešinėje) apdovanojimą už geriausią Android programėlę įteikia vertinimo komisijos narys Tomas Martūnas.

savo akademinės grupės bendravimo erdvę. Kita, nemažiau svarbi naujovė yra tai, kad dalį šių paslaugų KTU studentai galės pasiekti ir mobiliaisiais telefonais. KTU – pirmoji aukštoji mokykla, savo studentams pasiūliusi tokio lygio personalizuotas mobilias paslaugas. Ypač džiugina tai, kad programėlę mobiliesiems Android telefonams sukūrė KTU studentai, praktiką atlikdami E. mokymosi technologijų centre. Šiais metais Informatikos fakulteto studentai Vilius Kairys ir Mindaugas Laurinaitis per praktiką sukūrė Android programėlę išmaniesiems telefonams. Ši programėlė konkurse „Apps Innovation Camp“ buvo pripažinta geriausia Android programėlių kategorijoje. Programėlę galima parsisiųsti iš Android programėlių parduotuvės, nuorodą į ją taip pat galima rasti portale mano.ktu.lt. Naudojantis programėle galima ne tik stebėti mano.ktu.lt ir bendrauk. ktu.lt skelbiamą informaciją, bet ir rasti interaktyvų žemėlapį su KTU fakultetų, bendrabučių, studentų organizacijų ir kitų objektų vietomis. Programėlė taip pat patogiai pateikia naujienas iš pagrindinės KTU interneto svetainės, renginių kalendorių ir KTU darbuotojų kontaktus.

Pradedame rengti muzikologijos daktarus Prof. Darius Kučinskas Humanitarinių mokslų fakultetas

vykdyta menotyros doktorantūra architektūros kryptyje. Žinoma, vykdyti kitų menotyros krypčių ir šakų doktorantūrą panoro ir daugiau Lietuvos aukštųjų mokyklų, paraiškoms teikti susijungusių kartu su kitomis institucijomis. Kauno technologijos universitetas paraišką teikė be partnerių ir šiuo požiūriu laimėjo. Švietimo ir mokslo ministro birželio 8 d. pasirašytas įsakymas net verčia suklusti – menotyros doktorantūra patvirtinta Kauno technologijos universitetui ir Vilniaus Gedimino technikos universitetui. Faktas, kad Lietuvos techniškieji universitetai sėkmingai įveikė visas atrankas, vertinimus ir įgijo teisę vykdyti naujų šakų menotyros doktorantūrą, rodo didelius pokyčius visoje Lietuvos švietimo sistemoje. Prieš kelerius metus pradėta vykdyti aukštojo mokslo reforma, manyčiau, jau

duoda reikšmingus rezultatus. Iš šalies žvelgiant, atrodytų negali būti, kad techniškieji universitetai apskritai būtų pajėgūs organiNuo šių metų vasaros Kauno zuoti bent kokias nors (bakalautechnologijos universitetas tapo ro, magistro) menotyros ar meno vienintele įstaiga Lietuvoje, kukrypties studijas. Bet realybė yra rioje galima įgyti muzikologijos ta, kad tai jau sėkmingai vyksta, daktaro laipsnį. Taip atsitiko po ir ne vienerius metus. to, kai Lietuvos mokslo taryba Rugpjūčio pabaigoje KTU jau įvertino aukštųjų mokyklų paįvyko menotyros krypties (archiraiškas, pateiktas trečiosios patektūros ir muzikologijos šakų) doktorantūros komiteto posėdis, kopos – doktorantūros – studijoms organizuoti. Norą vykdyti kuriame buvo svarstomi kandiMenotyros krypties Muzikologidatai šioms studijoms. Ministerijos šakos doktorantūrą pareiškė ja mūsų Universitetui paskyrė tik vienintelė institucija – Kauno vieną doktorantūros vietą, nors technologijos universitetas. Paparaiškoje aiškiai pateiktos dvi raiškoje buvo akcentuojama naušakos – architektūra ir muzikoja tyrimų sritis – tarpdisciplininė logija. Į šią vienintelę vietą premuzikologija, paremta tiksliųjų tendavo net penki kandidatai iš mokslų tyrimų metodologija, kuvisos Lietuvos: VDU, ŠU, KTU, ri yra taikoma humanitariniuose LMTA. Tai buvo didžiausias konmoksluose, o pati paraiška buvo kursas visose mūsų Universitepateikta kartu su anksčiau KTU to doktorantūros studijose ir plačiausias dalyvaujančių kandidatų spektras – atstovauta net keturioms institucijoms. Keturi kandidatai pretendavo į architektūros šaką, vienas – į muzikologijos. Pagal visus kriterijus aukščiausius vertinimus gavo kandidatas muzikologijos studijoms, kuris ir buvo priimtas. Taigi, nuo šių mokslo metų KTU pradeda rengti muzikologijos mokslo daktarus. Tai labai svarbu ne tik Universitetui, bet ir visam miestui – Kaunas tampa muzikos mokslo centru ir susigrąžina prieškariu puoselėtas tradicijas. Be to, lapkričio 10–11 d. KTU taip pat KTU Menotyros doktorantūros komitetas (iš kairės): doc. dr. Kęs- organizuoja pirmą Lietuvoje tutis Zaleckis, prof. habil. dr. Jurgis Bučas, dr. Vaidas Petrulis, prof. dr. tarptautinę tarpdisciplininės Rytis Ambrazevičius, prof. dr. Darius Kučinskas, dr. Indrė Gražulevi- muzikologijos konferenciją. čiūtė-Vileniškė, doc. dr. Jūratė Kamičaitytė-Virbašienė, prof. dr. Jonas Išties turime kuo džiaugtis ir didžiuotis! Minkevičius

SVEIKINAME JUBILIATUS

Genovaitę Jasinevičienę

(Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas), gimusią rugsėjo 19 d.

Oną Ališauskienę

(Biblioteka), gimusią rugsėjo 26 d.

GINS DISERTACIJAS ● 2011 m. spalio 6 d. 11 val. KTU Disertacijų

gynimo salėje (K. Donelaičio g. 73, 403 aud.) bus ginama Eglės Arbačiauskienės daktaro disertacija tema „Funkcionalizuotų 1H-pirazolo darinių sintezė panaudojant Pd-katalizuojamas kryžminio jungimo reakcijas“ (fiziniai mokslai, chemija). Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Algirdas Šačkus (KTU, fiziniai mokslai, chemija). Chemijos mokslo krypties taryba: pirmininkas – prof. habil. dr. Zigmuntas Jonas Beresnevičius (KTU, fiziniai mokslai, chemija); nariai: doc. dr. Gintaras Buika (KTU, fiziniai mokslai, chemija), doc. dr. Linas Labanauskas (Fizinių ir technologijos mokslų centro Chemijos institutas, fiziniai mokslai, chemija), prof. dr. Raimundas Šiaučiūnas (KTU, technologijos mokslai, chemijos inžinerija), prof. habil. dr. Sigitas Tumkevičius (VU, fiziniai mokslai, chemija). Oficialieji oponentai: prof. habil. dr. Eugenijus Butkus (VU, fiziniai mokslai, chemija), prof. habil. dr. Vytautas Mickevičius (KTU, fiziniai mokslai, chemija). Su disertacija galima susipažinti KTU bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas).

● 2011 m. spalio 14 d. 10 val. KTU Senato salėje (K. Donelaičio

g. 73, 302 aud.) bus ginama Mariaus Strumicko daktaro disertacija tema „Valdymo apskaitos sistemos subalansavimo modelis“ (socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas). Mokslinė vadovė – prof. dr. Loreta Valančienė (KTU, socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas). Ekonomikos mokslo krypties taryba: pirmininkė – prof. dr. Regina Virvilaitė (KTU, socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas); nariai: doc. dr. Lina Dagilienė (KTU, socialiniai mokslai, ekonomika), prof. habil. dr. Jonas Mackevičius (VU, socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas), prof. dr. Rasa Kanapickienė (VU, socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas), prof. dr. Asta Savanevičienė (KTU, socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas). Oficialieji oponentai: prof. dr. Edita Gimžauskienė (KTU, socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas), prof. dr. Danutė Zinkevičienė (Aleksandro Stulginskio universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika). Su disertacija galima susipažinti KTU bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas).

● 2011 m. spalio 14 d. 10 val. KTU Disertacijų gynimo salėje (K.

Donelaičio g. 73, 403 aud.) bus ginama Vildos Gižienės daktaro disertacija tema „Investicijų į aukštąjį mokslą vertinimas žmogiškojo kapitalo kontekste“ (socialiniai mokslai, ekonomika). Mokslinė vadovė – prof. habil. dr. Žaneta Simanavičienė (KTU, socialiniai mokslai, ekonomika). Ekonomikos mokslo krypties taryba: pirmininkas – prof. dr. Vytautas Snieška (KTU, socialiniai mokslai, ekonomika); nariai: prof. dr. Eugenijus Bagdonas (KTU, socialiniai mokslai, ekonomika), prof. dr. Kristina Levišauskaitė (VDU, socialiniai mokslai, ekonomika), doc. dr. Astrida Slavickienė (Aleksandro Stulginskio universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika), prof. dr. Gražina Startienė (KTU, socialiniai mokslai, ekonomika). Oficialieji oponentai: prof. dr. Vytautas Juščius (KU, socialiniai mokslai, ekonomika), prof. dr. Bronius Neverauskas (KTU, socialiniai mokslai, ekonomika). Su disertacija galima susipažinti KTU (K. Donelaičio g. 20, Kaunas) ir LEI (Breslaujos g. 3, Kaunas) bibliotekose.

K lausiate — atsak o me

?

Danguolė: „Vasarą Palangoje apsistojusi KTU priklausančiuose poilsio namuose „Politechnika“ mačiau, kaip įsirėžusios mamos lauko laiptais į viršų ir į apačią neša vežimėlius. Argi nebūtų galima įrengti užvažiavimo vaikų vežimėliams, neįgaliesiems?“ Ūkio tarnybos direktorius Algimantas Mickūnas: „Šią vasarą buvo baigti tvarkyti minėtos poilsiavietės žemės sklypo dokumentai, todėl tik dabar pradėta nagrinėti, kokios yra poilsio namų restruktūrizacijos galimybės. Apie galimus pokyčius greičiausiai bus galima kalbėti kiek vėliau, vis dėlto kitam poilsio sezonui įvažiavimo neįgaliųjų ir vaikų vežimėliais į komplekso „Politechnika“ korpusus klausimus išspręsime.“


U N I V E R S I T E T AS IR VISUOMENĖ

2011 m. rugsėjo 15 d., Nr. 14 (2189)

KTU Studentų miestelio aplinka – pakankamai saugi Atkelta iš 1 p.

Staugaitis, atstovybei svarbu išsaugoti ankstesnių komandų veiklos tęstinumą, o rūpestis studentų saugumu visada buvo atstovybės veiklos prioritetas. Pavasarį ir vasarą įvykę keli KTU Ūkio tarnybos ir Studentų atstovybės susitikimai dėl studentų ir kitų miestelyje gyvenančių, dirbančių ar besilankančių žmonių ir jų turto saugumo davė gerų rezultatų – sudarytas saugumo Studentų miestelyje didinimo priemonių planas, kai kurie jo punktai jau įgyvendinti ar įgyvendinami dabar, pvz., statomi minėtieji stendai, išspausdinti ir fakultetuose bei bendrabučiuose iškabinėti plakatai su aktualia informacija. Dar daugiau darbų laukia įsibėgėjus mokslo metams.

Budės policijos rėmėjai Pirmą kartą KTU studentai, kaip policijos rėmėjai, į Kauno gatves išėjo 2010 m. vasarį, tuomet parengiamuosius kursus lankė ir policijos rėmėjo pažymėjimus gavo 15 studentų, iš kurių – keturios merginos. Du studentai ir vienas policininkas kartu patruliuodavo Studentų miestelyje ir Laisvės alėjoje, studentai turėjo visas teises kartu su policininku sudrausminti ar sulaikyti pažeidėjus. Kaip teigė Studentų reikalų tarnybos direktorius Martynas Ubartas, tuometinis šios policijos rėmėjų grupės organizatorius, ypatinguose incidentuose studentams dalyvauti neteko, tačiau patiems studentams buvo smagu sudalyvauti pilietinėje akcijoje, be to, ją ypač palankiai įvertino studentija. Šiais mokslo metais taip pat galvojama burti policijos rėmėjų grupę, apie tai bus pranešta KTU studentų atstovybėms atskirai.

Laikyti dviračius tapo saugu Automobiliai turi apsaugos sistemas, o štai dviračiai – tik trosus, kuriuos pasistengus galima nukirpti specialiomis žirklė-

durys, pastatų prieigos, iš dalies automobilių stovėjimo aikštelės. Šios kameros išsaugo trijų dienų įrašus, taigi jei kas nors įvyksta ir apie tai ilgai nelaukus pranešama, policijai galima padaryti vaizdo įrašo kopijas. Pakalbintas Statybos ir architektūros fakulteto studentų atstovybės STATIUS pirmininkas Vytautas Urbonavičius užsiminė, kad labai trūksta vaizdo stebėjimo kameros, Giedriaus Židonio nuotr. nukreiptos į už rūmų esančią ankštą Informacija stenduose padės ištikus bėdai automobilių stovėjimo aikštelę. „Ant Rūmų valdytoja džiaugėsi, stogo dirbę darbininkai pasakokad užsidarius naktiniam klubui davo matantys tokius vaizdus: at„Kolegos“ gyvenimas pasidarė važiuoja automobilis, sustoja tarp daug ramesnis. „Klubas buvo tie- kitų susigrūdusių mašinų, išlipęs siai prieš rūmus, tad nenuostabu, nusikaltėlis pritupia ir pradeda kad tekdavo pamatyti ir patiems krapštytis prie kito automobilio sudalyvauti įvairiose situacijose. užrakto spynelės. Dabar jau neDar dabar pirmosiomis dienomis girdėti apie įsilaužimus, tačiau čia rūmų budėtojos turi daugiau dar- įtaisyta kamera dar labiau baidytų bo – aiškina užklydusiems pirma- norinčiuosius pasigviešti svetimą kursiams, kad jokių „Kolegų“ jau turtą, – sakė V. Urbonavičius. nėra“, – apie mokslo metų praAnot A. Mickūno, į šiuos studžią kalbėjo Vaiva Pirštelienė. dentų norus bus atsižvelgta. Prie Statybos rūmų planuojama apgePas budėtojus – nėti medžius, apšviesti laiptus ir taką per upelį, ant rūmų – įrengti pagalbos pulteliai stebėjimo kameras. Taip pat bus Ne visi žino, kad rūmų ir ben- įrengtos vaizdo stebėjimo kamedrabučių budėtojai turi pultelius, ros už Elektronikos rūmų, prie kurie tiesiogiai sujungti su saugos krepšinio ir futbolo aikštelių, žiūtarnybos „Jungtis“ dispečeriais. rovų tribūnų ir visoje kitoje stadiTokio pultelio spustelėjimas yra ono teritorijoje, bus atidžiau priženklas atsiųsti saugos darbuo- žiūrimas Studentų miestelio aptojų ekipažą. Elektronikos rūmų švietimas. budėtoja pasakojo, kad tokį pulŪkio tarnybos direktorius žino telį panaudoti teko tik vieną kartą, keletą atvejų, kai į automobilius kai rūmuose įvairias pretenzijas įsilaužę ar tai padaryti mėginę aspradėjo reikšti išgėręs prašalaitis. menys bėgdavo slėptis į ant ZooGreitai atvykę saugos darbuotojai logijos sodo šlaito augančius krūjį išsivedė, niekam nebuvo pada- mynus. Diskutuojant su studentais ryta nei žalos, nei skriaudos. kilo mintis šlaite iškirsti menkaKaip teigė budėtojai, pulteliai verčius krūmus, kitus želdinius. . porą kartų per metus patikrinami,

Studentai grėsmių nejaučia

Jono KLĖMANO nuotr.

KTU rūmų prieigos stebimos vaizdo kameromis mis. „Prieš metus tarp Studentų miestelyje laikomų dviračių buvo įsisukę vagys, – pasakojo Elektronikos rūmų valdytoja Vaiva Pirštelienė. – Keli studentai pranešė apie pavogtus dviračius, kiti skundėsi, kad dviračius rado apgadintus, nuverstus ant žemės, mat ilgapirščiams nepavyko nukirpti trosų. Pradėjome stebėti dviračių stovus, rezultatas – sulaikytas pasprukti mėginęs vagis, iškviesta policija.“

žiūrima, ar dar neišsikrovusios baterijos. Žinoma, prieš tai saugos tarnyba apie tokį patikrinimą būna perspėjama iš anksto.

Daugės kamerų Anot KTU Ūkio tarnybos direktoriaus Algimanto Mickūno, šiuo metu studentų miestelį stebi šešios policijos kameros, veikia rūmų ir bendrabučių stebėjimo sistemos, t. y. stebimos paradinės

Diskutuojant su rūmų budėtojais susidarė įspūdis, kad šiuo atveju negalioja principas „anksčiau buvo geriau“. Priešingai, anksčiau būta įvairių įvykių, kurių dabar sumažėję. Vis dėlto bendrabučių budėtojai nebūtų budėtojai, jei nepadejuotų dėl vėlai grįžtančių studentų, dėl naktinių rūkalių ar tų, kurie neatsispiria ir šiltą patalą iškeičia į naktipiečius. KTU-FOTO klubo, įsikūrusio III bendrabutyje, vadovas Robertas Misiukonis dar prisimena kadais įvykusius įvykius, kai koridoriumi traukė beisbolo lazda apsiginklavusių jaunuolių būrelis – lankyti merginos. Tokie Laukinių Vakarų ar gangsterių Čikagos vaizdeliai – jų amžininkų prisiminimuose ar jau studentišku folkloru virtusiuose bendrabučių gyventojų pasakojimuose. Pakalbinti Studentų miestelyje gyvenantys studentai teigia ypatingų grėsmių nejaučiantys. Tai vieni, tai kiti iš draugų išgirsta apie įvairius nutikimus mieste ir džiaugiasi, kad saugumo klausimai Studentų miestelyje sprendžiami, o pats saugumas – vis stiprinamas.

3

ŽVILGSNIS Vienaip ar kitaip mes visuomet būname tam tikroje bendruomenėje. Kartais tai šeima, kartais – mokyklos ar universiteto bendrasuoliai, kartais – bendradarbiai, kartais – draugai... Galbūt mes kartais ir pamirštame, kokie Žmonės mus supo prieš tris mėnesius ar prieš kelerius ar keliasdešimt metų. Juk būna situacijų, kai sutinkame gatvėje seniai matytą Žmogų ir tik tada prisimename, kad kartu buvome grupiokai, kartu dalijomės tuo pačiu bendrabučio kambariu, kartu svajojome apie nuostabią veiklą ateityje. Džiugu, kai visa tai išsipildo, bet niekada nereikia išgyventi, jei kas nors liko ties užmarštimi. Visada galima rasti būdų atnaujinti senus ryšius, sutikti bičiulius, kuriuos dažniausiai prisimename su šypsena! Tarsi niekas ir nepasikeičia gyvenime, nes ir vėl būname tam tikroje bendruomenėje... Turbūt galime tik įsivaizduoti, kiek tokių bendraminčių kiekvienais metais baigia Kauno technologijos universitetą (buvusį Kauno politechnikos institutą). Dėl to, kad nereikėtų to skaičiaus tik įsivaizduoti, pabandysime tai suskaičiuoti! Iniciatyva, kuri pastaruoju metu baigiama įgyvendinti, ne pirma, bet labai tikiu, kad išjudins seniai brandintas mintis ir norus susiburti į vieną, visiems artimą bendruomenę. Kauno technologijos universiteto absolventai atgaivina mintį suburti visus, kurie baigė KTU (KPI) į KTU alumnų asociaciją. Šios asociacijos steigimo organizacinis komitetas dar šį rudenį visus pakvies į steigiamąjį KTU alumnų susirinkimą, kad pradėtume naują veiklos etapą, kad vėl visi būtume KarTU! Alumnų idėja yra gyva daugelyje pasaulio universitetų, alumnai organizaciją stiprina savo vidumi, juos visus vienija tam tikras bendras ženklas – visi jie kažkada yra baigę tą patį universitetą. Šiuo atveju mūsų yra labai daug, tad gal pats laikas vėl susitikti ir bent porą kartų per metus skirti bendriems mūsų tikslams ir norams pasiekti. Juk tiek daug dar visi norėtume nuveikti, daug vienas kitam pasakyti, KarTU vėl svajoti... Žinau, kad laikui bėgant mūsų bus vis daugiau, o apie mūsų bendras idėjas ir veiklą išgirs dar daug kitų, kurie taip pat norės būti KarTU. Infrastruktūros direktorius Povilas Petrauskas

Tapk ERASMUS studentu Ar nori studijuoti užsienyje ir nenutraukti studijų Kauno technologijos universitete? ERASMUS programa – puikus šansas tai padaryti! Studijos, nauja aplinka, nauji draugai, vakarėliai ir kelionės – tai tiesiog nepamirštama! Kiekvienais metais vis daugiau studentų pasinaudoja Europos Komisijos parama ir vyksta studijuoti į kitas Europos šalis. Pabandyk ir tu! Iki rugsėjo 23 d. registruokis užsienio kalbų testui (KTU Užsienio kalbų centras, Gedimino g. 43, 304 kab., tel. (8 37) 323861). Konsultacija užsienio kalbų testui laikyti – rugsėjo 22 d.

Užsienio kalbų centro išduotą pažymą ir kitus atrankai reikalingus dokumentus pateik fakulteto raštinei iki rugsėjo 28 d. ERASMUS atrankos fakultetuose vyks rugsėjo 29–30 d.! (tikslesnė data bus paskelbta vėliau). Iki pasimatymo atrankoje! Daugiau informacijos – KTU Tarptautinių ryšių skyriuje: ERASMUS mainų programos koordinatorė Rūta Jankauskienė (K. Donelaičio g. 73, 423 kab., tel. (8 37) 30 00 38, faksas (8 37) 30 00 39, el. p. ruta.jankauskiene@ktu.lt)

Išvykę studijuoti pagal ERASMUS programą studentai sutinka naujų draugų, susipažįsta su įvairiomis kultūromis


4

UNIVERSITETAS IR VISUOMENĖ

2011 m. rugsėjo 15 d., Nr. 14 (2189)

Prof. Asta Pundzienė: ”Rasti savo kelią ir juo eiti“ Vasaros pradžioje Kauno technologijos universitete buvo išrinktas naujas rektorius ir patvirtinti nauji prorektoriai. Mokslo prorektore tapo prof. Asta Pundzienė (organizacinės psichologijos krypties, socialinių mokslų srities daktarė), iki šiol ėjusi ISM mokslinių tyrimų ir doktorantūros dekanės pareigas. Profesorė, be to, turi patirties mokslo strategijos kūrimo, atnaujinimo ir įgyvendinimo; inovatyvių mokymo-mokymosi metodų kūrimo; akademinių darbuotojų mokslinių kompetencijų ugdymo koordinavimo ir kitose srityse. Yra „Baltic Journal of Management“ redaktorė; SMS, EGOS narė; Studijų kokybės vertinimo centro; Profesinio mokymo metodikos centro; Lietuvos mokslo tarybos ekspertė. Be visų išvardytų karjeros pasiekimų, gerbiama prorektorė eina ir mamos pareigas, ir kaip kiekviena moteris, rūpinasi savo šeimos buitimi. Kad suderintų atsakingą darbą ir šeimos rūpesčius, Asta Pundzienė mano, yra svarbūs trys pagrindiniai dalykai: tai valia, disciplina ir palaikymas.

Ar moteriai lengva būti vadove?

timos, – juokais pridūrė mokslo porektorė. – Vinį galiu įkalti.“

Teorijos ir praktikos santykis

Kiekvienas darbas yra tiek lengvas, kiek jis yra mielas. Anot prorektorės, vadovo darbas nėra vienintelis geriausias karjeros kelias. Vadovaujamasis darbas turi savo privalumų ir trūkumų „Vadovas yra viešas asmuo ir jis nuolat matomas tarsi pro didinamąjį stiklą, jam neleidžiama klysti“, – teigė profesorė. Tad pirmiausia, ji tikina, žmogus turi rasti savo gyvenimo kryptį ir tikslingai ja eiti. Tai suteikia pasitenkinimą, o ne aukštos pareigos pačios savaime. Į klausimą, kodėl kartais vaikinams, turintiems mažiau žinių ir tik asmeninio žavesio, reikia mažiau pastangų kopiant karjeros laiptais, negu merginoms, išsamiai įsigilinusioms į reikalingą dalyką, mokslininkė juokaudama atsakė, kad tai lemia vaikystės žaidimų įgūdžiai. Berniukai žaidžia nugalėti, įveikti, įrodyti reikalaujančius

Nelyginti savęs su kitais

Labai naudingas ir įnešęs naują supratimą buvo paskutinis magistrantūros pusmetis Amsterdamo (Nyderlandai) universitete. Jis tarsi atvėrė akis. A. Pundzienė baigiamojo darbo tyrimus atliko pasaulinėse kompanijose, įsikūrusiose Nyderlanduose: „Phillips“, „Massglass“, Unilever“. „Aš atvykau su parengtais klausimynais ir teorinėmis žiniomis, tačiau mažai ką suvokdama realiai, – prisipažino prorektorė. – Realus organizacijų gyvenimas yra truputį kitoks, negu mes jį suvokiame, reikia jį pamatyti“. Profesorė taip pat pridūrė, kad šiuo metu suintensyvėjęs nuolatinis kalbėjimas ir ieškojimas studentų praktikų galimybių iš tiesų labai prasmingas. Ji džiugiai prisiminė, kad „Philips“ ir „Unilever“ įmonėse ją priėmė gana atvirai: atskleidė sistemų valdymo ir diegimo prin-

Ieškodama savo kelio Asta Pundzienė nebijojo bandyti, nebijojo keisti ir ieškoti. Asmenybės formavimosi pradmenis ji mato vaikystėje ir pabrėžia, kad reikia siekti savo, o ne kieno nors sukurto ar primesto tikslo. „Labai svarbu žinoti, kad kiekvienas žmogus turi savo gyvenimo kelią, ir kartais ne iš pirmo bandymo į jį pataiko, tad, kad grįžtum į jį, reikia kažką keisti, reikia būti pakankamai sąmoningam, kad nelygintum savęs su kitais“, – teigė profesorė. Baigusi vidurinę mokyklą pirmiausiai ji stojo į Dailės institutą. „Tai buvo vienintelė aukštoji mokykla, kuri manęs nepriėmė“, – juokavo dabartinė KTU mokslo prorektorė. – Kai neįstojau, kur norėjau, mamos patarimas tapo pasirinkimu“. Medicinos universi-

Laisvalaikio minutė cipus, motyvacijos ir vertinimo sistemas, pokyčių įgyvendinimo eigą. „Šios įmonės turi didelę patirtį, tad susisteminusios ir savo klaidas, ir savo pasiekimus“, – teigė KTU mokslo prorektorė. Šiandien ir Lietuvos universitetai skiria didelį dėmesį praktikai studijų metu. Praktika ir tyrimai tiek versle, tiek viešajame sektoriuje yra geras būdas tinkamai pasirengti darbinei karjerai.

Normos ir susitarimai – organizacijos pagrindas

Prof. Asta Pundzienė teigia, kad tobulėti jai padėjo ir skatino jos pirmasis vadovas, visiškai ja pasitikėjęs: „Kai tau leidžia augti, tai reakcijos, kurias sutinki pakeliui, neveikia“ žaidimus. Mergaitės nori būti gražios, mylimos, priimamos. Taigi merginoms, kurios tikrai nori būti vadovėmis prorektorė linki atkaklumo „atstovėti“ savo poziciją, nes vadovaujamos pareigos yra jėgos (ne tik fizinės, bet ir valios, asmenybės) pareigos. Jai pačiai taip pat teko ir teks įrodyti savo pozicijos teisingumą. Paklausta, ar nesibaimina neigiamo požiūrio į moterį vadovę technologiniame universitete, prof. A. Pundzienė atsakė, kad ji nuolat sutinka savo profesiniame kelyje tam tikros neigiamos reakcijos, bet tai neturi lemiamos įtakos, nes visi, kurie dirba, vienaip ar kitaip susiduria su įvairiomis aplinkos reakcijomis. Be to, fundamentalūs mokslai profesorei niekada nebuvo svetimi, juos ji mėgo ir mokykloje, ir Medicinos universitete. „Technologijos man taip pat nėra sve-

tete trejus su puse metų ji studijavo teorinę mediciną, tačiau vėliau supratusi, kad šio universiteto tuometinė kultūra ne visai atitinka jos įsitikinimus, principus, pasirinko Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Menų fakultetą. „Greit supratau, kad teoriniai menai – man netinkama specialybė, visai ne tai, kas yra praktinis piešimas“. Taigi mergina dar kartą perstojo, šįkart į VDU psichologijos studijų programą. „Tai ir buvo, ko aš ieškojau. Organizacinė psichologija yra geras derinys tarp to, kad tu pažįsti žmogų ir žinai, kaip pasiekti tikslus, – apibendrino profesorė. – Psichologija ir yra skirta tam, kad tu išsiaiškintum priežastingumą, tai yra analizė, diagnostika. Vadyba yra elgesio, įgyvendinimo, valdymo mokslas. Kai tu tuos dalykus sujungi, gaunasi labai gražus derinys: tu išsiaiškini, ko reikia, o paskui padedi padaryti.“

Pranešimas konferencijoje

Kalbėdama apie tikslų įgyvendinimą ir pokyčius, prof. A. Pundzienė pabrėžė susitarimų svarbą. „Didelėje institucijoje turi būti sukurtos sistemos – tai yra susitarimai, kurių negalima laužyti, – aiškino pašnekovė. – Tad jeigu mes susitariam, kad akademinis sąžiningumas yra gerai, tai visi organizacijos nariai nuo studentų, mokslininkų, pedagogų iki vadovų neturi laužyti tų normų bet kokia forma. Net jeigu kartais būna labai sunku, to reikėtų vengti, nes kitaip grius sistema“. Anot profesorės, organizacijose teoriniai modeliai veikia ne visada todėl, kad teoriškai nusakomos ir sąly-

gos, kuriomis tie modeliai turėtų veikti, o jeigu nesilaikoma sąlygų, tai neveikia ir modeliai. A. Pundzienė pabrėžia, kad jai, atėjusiai į KTU mokslo prorektorės pareigas, reikia daug mokytis ir didžiausias iššūkis – pasiekti, kad visi kartu bandytume susitarti dėl tam tikrų normų, kurios mums svarbios visose srityse, ir to susitarimo laikytis. „Visa tai paremta sąmoningumu“, – tvirtino vadovė. Susitarimo dėl tam tikrų elgesio normų procesas pradėtas. Sukurta mokslo strategijos darbo grupė, kurioje yra 11 mokslininkų iš beveik visų Universitete esančių mokslo sričių, parengta 2011 m. veiklos programa. „Svarbiausia yra susitarti dėl normų: kas yra mokslas mūsų supratimu, kokie mokslo kokybės principai turėtų galioti, – teigė mokslo prorektorė. – Vėliau, remiantis tais principais, reikia peržiūrėti doktorantūros programą, mokslinius žurnalus, mokslo valdymo sistemą: kokio tipo padaliniai turi rastis, koks jų santykis turi būti su kuriamu mokslo ir verslo slėniu „Santaka“, koks gali būti finansavimo modelis ir kita.“ Profesorė šiame procese pastebi ir nemažą skepsio dozę, nes tai ne pirmasis bandymas sukurti mokslo strategiją. Ankstesnieji bandymai nedavė apčiuopiamų rezultatų, tad Universiteto mokslininkai turi neigiamos patirties, tam tikro nusistatymo įgyvendinant pokyčius. Kita vertus, yra nemažai mokslininkų, entuziastingai įsitraukiančių į mokslo strategijos procesą, ir tai teikia daug vilčių sėkmingam jos įgyvendinimui. Parengė Inga Dubovijienė Asmeninio albumo nuotr.


M E S J A I S DIDŽIUOJAMĖS

2011 m. rugsėjo 15 d., Nr. 14 (2189)

5

Kviečia KTU sporto rinktinės Esi ryžtingas, ambicingas, adrenaliną ir sportinį entuziazmą mėgstantis studentas, bet nežinai, kur tai nukreipti? Ateik į Kūno kultūros ir sporto centrą, kuris koordinuoja sportą Universitete. Rekonstruotose sporto bazėse, prižiūrint kvalifikuotiems sporto specialistams vyksta daugiau nei dvidešimties sporto šakų treniruotės, kurias gali lankyti pasiekimų toje sporto šakoje turintys sportininkai. Jeigu Tu nesi sportavęs, bet tavo energija trykšta per kraštus, Tu rūpiniesi savo dvasine ir fizine sveikata, gali įsilieti į mėgėjų sporto kolektyvus. Juose ne tik sportuosi, bet ir rasti naujų draugų. Visą informaciją apie sportą Universitete galima gauti Sporto renginių skyriuje (Statybos rūmai, Studentų g. 48, 154 kab., tel. (8 37) 30 08 75) arba rasti internete www.sportas.ktu.lt.

Krepšinis

Tenisas

Pasiekimai: 2011 m. Lietuvos universitetų studentų čempionate KTU vaikinų krepšinio komanda iškovojo II vietą, merginų komanda – V vietą. Treneriai: vaikinų rinktinės – Vytautas Pliauga, el. p. pliauga.v@ gmail.com, tel. 8 685 54328, merginų rinktinės – Jonas Kurševičius, el. p. jonas.kursevicius@ktu.lt, tel. 8 686 80206. Merginos priimamos antradieniais ir ketvirtadieniais 18 val., vaikinai – rugsėjo 12 d. 18.30 val., 13 d. – 17 val., 14 d. – 20 val. Chemijos rūmų sporto salėje (Radvilėnų pl. 19).

Pasiekimai: 2011 m. Lietuvos universitetų studentų teniso čempionate iškovota I vieta. Treneris – Vitas Linonis, el. p. vitas.linonis@ktu.lt, tel. 8 698 25980. Nauji nariai priimami pirmadieniais 18 val. KTU sporto angare (Radvilėnų pl.19).

Sportinė aerobika Pasiekimai: 2011 m. Lietuvos universitetų studentų čempionate iškovota III vieta. Trenerė – Irina Klizienė, el. p. irina.ramanauskiene@ktu.lt, tel. 8 682 39370. Nauji nariai priimami pirmadieniais 17.30 val. Statybos rūmų sporto salėje (Studentų g. 48).

Virvės traukimas Pasiekimai: 2011 m. Lietuvos virvės traukimo čempionate iškovotos I ir III vietos. Treneris – Mindaugas Dubosas, el. p. mindaugas.dubosas@ ktu.lt, tel. 8 620 14236. Nauji nariai priimami pirmadieniais ir trečiadieniais 17 val. Kūno rengybos sporto salėje (Antano Purėno g. 18, I aukštas).

Badmintonas Pasiekimai: 2011 m. Lietuvos universitetų studentų badmintono čempionate užimta I vieta. Trenerė – Rasa Šulnienė, el. p. rasabadm@yahoo.co.uk, tel. 8 610 62107. Nauji nariai priimami: pirmadieniais ir trečiadieniais 17 val. Statybos rūmų sporto salėje (Studentų g. 48).

Lengvoji atletika Dziudo ir sambo imtynės Pasiekimai: 2010–2011 m. m. Lietuvos universitetų studentų sambo čempionate KTU vaikinų rinktinė iškovojo II vietą, o SELL žaidynėse dziudo rinktinė pelnė 3 medalius. Treneris – Linas Obcarskas, el. p. linas.obcarskas@ktu.lt, tel. 8 699 52213. Nauji nariai priimami antradieniais – 18 val., ketvirtadieniais – 18.30 val. Imtynių sporto salėje (Antano Purėno g. 18, III aukštas).

Motorlaivių sportas Pasiekimai: 2011 m. Lietuvos motorlaivių federacijos taurės varžybose laimėta I vieta. Treneris – Algimantas Žitkevičius, tel. 8 687 20704. Nauji nariai priimami ketvirtadieniais 10 val. Intako g. 4 a, Kaunas.

Alpinizmas, keliautojų sportas ir orientavimosi sportas Pasiekimai: 2011 m. Lietuvos universitetų studentų čempionate KTU keliautojų sporto komanda iškovojo III vietą. Trenerė – Jūratė Bajorienė, el. p. jurate.bajoriene@ktu.lt, tel. 8 685 59560. Nauji nariai priimami: orientacininkai ir keliautojai – ketvirtadieniais 20 val. KTU sporto angare (Radvilėnų pl. 19), o alpinistai – antradieniais 20 val. KTU sporto angare (Radvilėnų pl. 19) ir penktadieniais 15 val. Statybos rūmų sporto salėje (Studentų g. 48).

Rankinis Pasiekimai: 2011 m. Lietuvos universitetų studentų rankinio čempionate iškovota V vieta, Lietuvos rankinio federacijos čempionate – I vieta. Treneris – Darius Talačka, el. p. darius.talacka@ktu.lt, tel. 8 662 46637. Nauji nariai priimami antradieniais ir ketvirtadieniais 20 val. Chemijos rūmų sporto salėje (Radvilėnų pl. 19).

Pasiekimai: 2011 m. Lietuvos universitetų studentų lengvosios atletikos čempionate iškovota ketvirta vieta. Trenerė – Ernesta Karaškienė, el. p. ernesta.karaskiene@ ktu.lt, tel. 8 610 63077. Nauji nariai priimami pirmadieniais-ketvirtadieniais 17 val. KTU stadione (Radvilėnų pl. 19).

Graikųromėnų imtynės Pasiekimai: 2011 m. SELL žaidynėse pelnyti 7 medaliai. Treneris – Kęstutis Raškevičius, el. p kestutis.raskevicius@ktu.lt, tel. 8 618 05631. Nauji nariai priimami pirmadieniais-penktadieniais 17 val. Kūno rengybos sporto salėje (Antano Purėno g. 18, I aukštas).

Tinklinis

Irklavimas

Pasiekimai: 2011 m. Lietuvos studentų tinklinio lygos čempionate KTU merginų komanda iškovojo IV vietą, KTU vaikinų komanda Kauno tinklinio mėgėjų lygos čempionate užėmė II vietą. Treneriai: merginų rinktinės – Audronė Jakupkienė, el. p. audrone. jakupkiene@ktu.lt, tel. 8 672 25550, vaikinų rinktinės – Raminta Šišlienė, el. p. raminta.sisliene@ ktu.lt, tel. 8 684 37192. Merginos priimamos pirmadieniais ir ketvirtadieniais 18.30 val., vaikinai – pirmadieniais ir ketvirtadieniais 20 val. Statybos rūmų sporto salėje (Studentų g. 48).

Pasiekimai: 2010 m. Rudeninėje studentų regatoje iškovota II vieta. Treneris – Mindaugas Dubosas, el. p. mindaugas.dubosas@ ktu.lt, tel. 8 620 14236. Nauji nariai priimami pirmadieniais ir trečiadieniais 17 val. Kūno rengybos sporto salėje (Antano Purėno g. 18, I aukštas).

Plaukimas Pasiekimai: 2011 m. SELL žaidynėse iškovoti 6 medaliai. Treneris – Remigijus Račiūnas, el. p. remigijus.raciunas@ktu.lt, tel. 8 68471030. Nauji nariai priimami antradieniais ir ketvirtadieniais 19 val. Šilainių baseine (Baltų pr. 8)

Futbolas Pasiekimai: 2010–2011 m. m. Lietuvos studentų futbolo lygos salės čempionate užimta III vieta. Treneris – Gintaras Grigonis, el. p. gintaras.grigonis@ktu.lt, tel. 8 616 30306. Nauji nariai priimami pirmadieniais ir ketvirtadieniais 18 val. KTU stadione (Radvilėnų pl. 19).

Svarsčių kilnojimas, jėgos trikovė Pasiekimai: 2011 m. Lietuvos jėgos dvikovės čempionate iškovoti 5 medaliai, Lietuvos svarsčių kilnojimo čempionate užimta V vieta. Treneris – Kęstutis Raškevičius, el. p kestutis.raskevicius@ ktu.lt, tel. 8 618 05631. Nauji nariai priimami pirmadieniais-penktadieniais 17 val. Kūno rengybos sporto salėje (Antano Purėno g. 18, I aukštas). Nukelta į 6 p.

KTU Kūno kultūros ir sporto centro inf. KTU Kūno kultūros ir sporto centro archyvo nuotr.


6

S T U D E N T Ų E RD V Ė

2011 m. rugsėjo 15 d., Nr. 14 (2189)

KTU mėgėjų sporto kolektyvai Atkelta iš 5 p.

Aerobinė gimnastika Aerobikos sporto salėje (Antano Purėno g. 18, II aukštas). Trenerė – Laura Daniusevičiūtė, el. p. laura.daniuseviciute@ktu.lt, tel. 8 600 65490.

Pilates

Joga

Badmintonas

Aerobikos sporto salėje (Antano Purėno g. 18, II aukštas). Trenerė – Irina Klizienė, el. p. irina.ramanauskiene@ktu.lt, tel. 8 682 39370.

Aerobikos sporto salėje (Antano Purėno g. 18, II aukštas). Trenerė – Aušra Jansonienė, el. p. ausra.jansoniene@ktu.lt, tel. 8 614 59611.

Statybos rūmų sporto salėje (Studentų g. 48). Trenerė – Rasa Šulnienė, el. p. rasabadm@yahoo.co.uk, tel. 8 610 62107.

Krepšinis Chemijos rūmų sporto salėje (Radvilėnų pl. 19). Trenerė – Margarita Ruzgienė, el. p. margarita.ruzgiene@ ktu.lt, tel. 8 688 46507.

Šiaurietiškas ėjimas Statybos rūmų sporto salėje (Studentų g. 48). Trenerė – Jūratė Bajorienė, el. p. jurate.bajoriene@ktu.lt, tel. 8 685 59560.

Neįgaliųjų sportas Statybos rūmų sporto salėje (Studentų g. 48). Trenerė – Auksė Pečiukaitienė, el. p.aukse.peciukaitiene@ ktu.lt, tel. 8 614 78277.

Tinklinis Statybos rūmų sporto salėje (Studentų g. 48). Trenerė – Audronė Jakupkienė, el. p. audrone.jakupkiene@ ktu.lt, tel. 8 672 25550.

Kūno dizainas Kūno rengybos sporto salėje (Antano Purėno g. 18, I aukštas). Trenerė – Aušra Baužytė, el. p. ausra.bauzyte@ktu.lt, tel. 8 656 08009

Stalo tenisas Statybos rūmų sporto salėje (Studentų g. 48). Trenerė – Lukrecija Augustaitytė, el. p. lukrecija.augustaityte@ ktu.lt, tel. 8 686 31358.

Grindų riedulys ir lietuviškas ritinys

Futbolas

Chemijos rūmų sporto salėje (Radvilėnų pl. 19). Treneris – Leonas Stonkus, el. p. leonas.stonkus@ktu.lt, tel. 8 653 35533.

KTU stadione (Radvilėnų pl. 19). Treneris – Leonas Stonkus, el. p. leonas.stonkus@ktu.lt, tel. 8 653 35533.

KTU Kūno kultūros ir sporto centro inf. KTU Kūno kultūros ir sporto centro archyvo nuotr.

KTU rinksis pasaulinio garso aplinkosaugininkai

ESN vasaros stovykla

Aplinkos inžinerijos institutas (APINI) rugsėjo 26–30 d. kviečia į KTU III rūmus, kur vyks tarptautinių renginių serija. Institutas šį rudenį švenčia 20-ties metų jubiliejų. Rugsėjo 26–28 d. vyks tarptautiniai teminiai renginiai, kuriuose bus diskutuojama apie socialines verslo atsakomybės, tarptautinio standarto ISO 26000 diegimo Europos pramonėje prielaidas ir diegimo metodikos kūrimą; darnaus mažo ir vidutinio verslo plėtros inovacijų kūrimą bei diegimą ir kt. Rugsėjo 29–30 d. vyks tarptautinė konferencija „Tausojantis vartojimas ir darni gamyba“, skirta APINI 20-mečiui pažymėti. Konferencijoje dalyvaus 18 šalių atstovai, plenarinėje sesijoje pranešimus (anglų kalba) skaitys

Monika Lapėnaitė

pasaulinio garso aplinkosaugos specialistai: prof. Thomas Lindhqvist (Lundo universitetas, Švedija), dr. Neil Coles (Vupertalio institutas, Vokietija), dr. Subhas Sikdar (JAV Aplinkos apsaugos agentūros tyrimų laboratorija Cincinatyje), dr. Pawel Kazmierczyk (Europos aplinkos apsaugos agentūra), prof. Annik M. Fet (Norvegijos mokslo ir technologijos universitetas), Prof. Peter Glavic (Maribor universitetas, Slovėnija) ir kt. Kaip teigė APINI instituto direktorius prof. Jurgis Staniškis, registracija į šiuos renginius jau pasibaigusi, tačiau gavus nemažai pageidavimų buvo nuspręsta 29 d. sudaryti galimybę susidomėjusiems KTU mokslininkams ir darbuotojams pasiklausyti plenarinės sesijos pranešimų. Jiems

iki rugsėjo 23 d. reikia užsiregistruoti el. paštu envir.eng@ktu. lt arba tel. 300762. Dalyvavimas šioje sesijoje būtų nemokamas. Aplinkos inžinerijos institutas įkurtas 1991 m. rugsėjį kaip savarankiškas Kauno technologijos universiteto padalinys. 2000 m. spalio 1 d. įkurtas APINI filialas Vilniuje. Šiuo metu APINI yra 27 darbuotojai, iš kurių 2 profesoriai, 1 docentė, 1 dr. lektorius, 4 dr. vyr. mokslo darbuotojai, 1 mokslo darbuotojas, 6 projektų analitikai, inžinieriai, 12 doktorantų.

2011 m. rugpjūčio 11–15 d. ESN Lietuva organizuota vasaros stovykla („Summer Camp“) Utenos raj., Alaušo slėnyje, nepaliko abejingų: dalyviai net praėjus daugiau nei savaitei po renginio vis

su tuo susijusias problemas. Dalyviai mokėsi kovoti su savo baimėmis, dirbti kartu. Kaip žinoma, kurti komandą padeda ir pramogos, tad organizatoriai pasirūpino ir jomis. Dalyviai galėjo mėgautis pirtimi, karšto vandens kubilu, važinėtis keturra-

„S. a“ inf. Sebastiano Schwaigerio (ESN Germany) nuotr.

Ričardo ŠAKNIO nuotr.

Aplinkos inžinerijos instituto kolektyvas

dar dalijasi teigiamais įspūdžiais ir nuotraukomis socialiniuose tinkluose. Už tai ESN nariai dėkingi organizatoriams iš ESN Lietuva ir renginį parėmusiems Kauno technologijos universitetui, Vytauto Didžiojo universitetui ir Kauno kolegijai. Iš viso stovykloje dalyvavo 59 ESN nariai iš Italijos, Ispanijos, Prancūzijos, Graikijos, Čekijos, Lenkijos, Estijos, Turkijos, Švedijos, Vokietijos ir Lietuvos. Kadangi pagrindinė stovyklos idėja buvo sukurti komandą, ją bandyta įgyvendinti tiek vedant paskaitas, tiek pramogaujant. Mokymus apie komandos formavimą vedė Vytauto Didžiojo universiteto dėstytoja Nijolė Petkevičiūtė, taip pat profesionalus treneris Andrius Jarašiūnas. Mokymuose buvo gilinamasi į asmenybę, komandos kūrimą ir

čiais, naudotis vandens dviračiais. Organizuotos tinklinio ir krepšinio rungtynės. Su dalyviais padėjo susipažinti ir pačių dalyvių gaminta vakarienė, per kurią pristatyti tradiciniai įvairių šalių valgiai. Stovyklautojai itin džiaugėsi žaisdami vandens karą, bandydami įveikti naktinių orientacinių varžybų trasą. Tokia vasaros stovykla buvo organizuota ir 2010 m. vasarą, tik tada galėjo dalyvauti tik ESN Lietuva nariai. Šiais metais stovykla tapo tarptautine. Smagu, kad stovykloje dalyvavo ir ESN KTU nariai. Jie galės savo žinias perduoti ir užkrėsti motyvacija kitus savo sekcijos narius. Be to, tiek ESN KTU sekcija, tiek visa ESN Lietuva organizacija džiaugiasi užmezgusi artimesnius santykius su kitų šalių ESN organizacijos atstovais.


S P O RTAS IR KULTŪRA

2011 m. rugsėjo 15 d., Nr. 14 (2189)

Mokslo festivalyje – mokslo naujovės

KVIEČIA Pas mus ir kitur

mis, pasižiūrėti svarbiausių opšitai man pavykdavo ne visada. tikos, mechaSunkus tas mokslas, reikia fizinikos, elektros kos, matematikos, chemijos prair magnetizmo dmenų. Vis dėlto labai įdomus... bandymų. VaiFestivalio rengėjai ir mokslo pokai, padedapuliarintojai ir siekė pirmiausiai mi studentų ir sužadinti domėjimosi, mokymoremdamiesi Arsi, žinių alkį, kuris atvers vis plachimedo dėstesnius horizontus. niu, ypač noriai bandė nustatyNaujos teorijos ir naujos ti pagal tankio lenteles, iš kogalimybės kios medžiaDizaino ir technologijų fagos metalas. kultete, draugiškai susibūrusios Festivalio dalyviai susidomėję klausėsi apie Atspėję atsaaplink vadinamąjį rūmų šulinį, statybos medžiagų stiprumą ir kitas savybes kymą ir dovanų gavę liniuotes, jie džiaugėsi visą dieną. Naudinga buvo ir Elektronikos rūmuose trumpam įsikūrusio UAB „Krizių centro“ demonstracija, kaip padėti žmogui ištikus nelaimei: apalpus, epilepsijos priepuolio metu ir kt. Statybos rūmuose taip pat laukė laboratoriniai eksperimentai, per kuriuos buvo aiškinamasi, iš kokių medžiagų ir kodėl statomi namai, kokios šiuolaikinės namų apdailos medžiagos ir kita. Chemikai gilinosi į medžiagų sandarą ir įvairių dalelių junginius, tarpusavio sąveikas. Mokslo festivalis, nuvilnijęs per didžiuosius Lietuvos miestus, jau baigiasi, vis dėlto užsikrėtusieji mokslo bacila nėra palikti. Mažieji festivalio dalyviai taip pat dalyvavo laboratoriniuose Rugsėjo 23 d. Vilniuje, Kaune, eksperimentuose Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Molėtuose ir kituose masavo ekspozicijas, stendus buvo dentai kvietė visus susipažinti su žesniuose Lietuvos miestuose ir išdėsčiusios visos fakulteto ka- įvairiais dėsniais, interaktyviomis miesteliuose traukos centrais taps tedros. Katedrų atstovai, norėda- projekcijomis ir vizualizacijo- mokslo laboratorijos bei tyrimų mi perteikti savo specifiką, skaitė įdomias paskaitas, kuriose kvietė susipažinti su įvairių savybių turinčia mediena, susikonstruoti povandeninį laivą, net nusimegzti erdvėlaivį, o jaunų panelių džiaugsmui – virtualiai susikurti modelį pagal savo figūrą ir virtualiai pasimatuoti drabužį. Daug klausytojų sudomino paskaitos apie žmogaus auros tyrimo metodus, galimybes, ezoterikos ir mokslo sąsajas šioje srityje, naują, dar oficialiai nepripažintą, bet užtat keliančią susidomėjimą fizinio vakuumo teoriją. Atkelta iš 1 p.

Eksperimentai – paprastai apie nepaprastus dalykus Elektronikos rūmai dūzgė kaip bitynas: čia daugiausiai stu-

Moksleiviai labai domėjosi praktiniais eksperimentais centrai, čia vyks „Tyrėjų naktis“. Be to, KTU Studentų mokslinės draugijos nariai visiems Lietuvos moksleiviams rengia išvažiuojamuosius seminarų ciklus „Įdomieji eksperimentai“, per kuriuos, pasitelkę fizikinių, cheminių ir biologinių reiškinių praktinį demonstravimą, populiarina gamtos ir technologijos mokslus. Mokslo bacila plinta.

KTU ir Sveikatos mokslų universiteto specialistai atskleidžia, kokie virsmai vyksta mūsų organizme sportuojant

7

Ričardo Šaknio nuotr.

Rugsėjo 16 d. 10 val. KTU Humanitarinių mokslų fakultete (Gedimino g. 43) rengiama respublikinė mokslinė konferencija „Medijos ir kultūra“, skirta Maršalo Makluhano (Marshall McLuhan) 100osioms gimimo metinėms. Rugsėjo 17 d. 11 val. Kapitoniškėse vyks atviros motorlaivių sporto ir vikingų laivų varžybos „Kapitoniškės 2011“. Rugsėjo 23 d. 17 val. KTU stadione (Radvilėnų pl. 19) organizuojamos tradicinės KTU bėgimo varžybos, skirtos prof. K. Baršauskui atminti. Rugsėjo 23 d. 14 val. KTU Studentų miestelyje vyks „Tyrėjų naktis“. Rugsėjo 24 d. 13 val. Kauno Senamiesčio prieplaukoje vyks Rudeninė studentų regata. Daugiau apie KTU renginius – www.ktu.lt → Renginiai ir įvykiai → Kas? Kur? Kada?

LAISVALAIKIS Kauno šlaistūnas rekomenduoja Rugsėjo 19 d. 19 val. „Girstučio“ kultūros rūmuose (Kovo 11osios g. 26) vyks japonų liaudies muzikos koncertas. Rugsėjo 20 d. 18 val. Kauno tautinės kultūros centre (A. Jakšto g. 18) vyks mokslo metų pradžios šventė ,,Su šypsena“. Dalyvaus jaunieji kanklininkai, armonikininkai, bandonininkai, folkloro ansambliai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 21–25 d. „Girstučio“ kultūros ir sporto centre (Kovo 11-osios g. 26) ir Kauno valstybiniame dramos teatre (Laisvės al. 71) vyks tradicinis tarptautinis šokio festivalis „Aura ‘21“. Rugsėjo 21 d. 19 val. Kauno menininkų namuose (V. Putvinskio g. 56) vyks saksofonininko Liudo Mockūno ir pianisto Ryoji Hojito (Japonija) koncertas. Rugsėjo 22 d. Kaune prasidės aštuntoji Kauno bienalė „Tekstilė‘11“: 74 dienos šiuolaikinio meno parodų, paskaitų, dirbtuvių, miesto renginių, šokio ir tekstilės pasirodymų. Kauno bienalė į galerijas ir miesto erdves sukvies per 300 menininkų, kuratorių, lektorių iš beveik 40 pasaulio šalių. Rugsėjo 22–23 d. Kaune vyks tarptautinis tradicinio ir šiuolaikinio folkloro festivalis „Suklegos“. Išsamesnė informacija www.suklegos.lt. Rugsėjo 23 d. 18-24 val. renginių ciklo „Vasara Senamiestyje 2011“ uždarymo šventė. Vilniaus gatvėje įrengtose trijose scenose koncertuos žinomi atlikėjai, savo programas pristatys patys Senamiesčio verslininkai. Rugsėjo 24 d. 10 val. aikštyne po M. K. Čiurlionio tiltu (Kaunakiemio g / Karaliaus Mindaugo pr.) vyks tradicinis petankės turnyras klubo „Boules.lt“ taurei laimėti. Prisimenant neįgalų šio žaidimo pradininką, turnyro tikslas – įtraukti į aktyvesnio laisvalaikio leidimą asmenis su negalia. Rengėjai ne tik supažindins su šiuo žaidimu, pamokys žaisti, bet ir kvies pabendrauti, sušveisti kartu košės, išgerti arbatos. Rugsėjo 24 d. 18 val. kino teatre Romuva (Laisvės al. 54) vyks trumpametražių filmų festivalis „Maindfak“. Rugsėjo 27 d. – spalio 9 d. vyks Tarptautinis Kauno kino festivalis. Išsamiau www.kinofestivalis.lt. Rugsėjo 29 d. 18 val. Kauno valstybinėje filharmonijoje (L. Sapiegos g. 5) vyks koncertas iš ciklo „Muzika – tai amžinybė“. Daugiau informacijos apie renginius Kaune ieškokite šiais adresais: kaunas.lt (Švietimas ir kultūra → Kultūros renginiai), kamane.lt, kaunozinios.lt, kaunoaleja.lt, Facebook tinkle „Kas vyksta Kaune?“ ir kitur.

N A UJ OS KNYG OS KTU leidykla „Technologija“ rugpjūčio 29–rugsėjo 9 d. išleido: 1. „Cheminė technologija“ Nr. 1–2 (57). Periodinis mokslo leidinys. Vyriausiasis redaktorius Alfredas Martynas Sviklas. 2. Žaneta Simanavičienė, Vytautas Barkauskas, Jurgita Bruneckienė, Vilda Gižienė, Andrius Guzavičius, Žanete Karazijienė, Reda Keršienė, Aldona Markauskienė, Ruslanas Kovaliovas „Inžinerinių sprendimų ekonomika“. Mokomoji knyga. 3. Dalia Antinienė „Lietuvos akademinio jaunimo tautinis tapatumas“. Mokslo monografija. 4. Rasa Daugėlienė „ES ekonominė integracija: priežastys, raida, perspektyvos“. Vadovėlis. 5. „KTU studentui apie studijas ir laisvalaikį“. Sudarė Pranas Žiliukas, Benita Mincevičiūtė, Linas Puodžiukynas. 6. Jolanta Palidauskaitė „Valstybės tarnautojų etikos pagrindai“. Vadovėlis. Šiuos ir kitus leidinius galite rasti leidyklos tinklalapyje leidykla.ktu.lt


8

FO T O A I D A I

2011 m. rugsėjo 15 d., Nr. 14 (2189)

Halėje aidėjo jaunimo balsai Atkelta iš 1 p.

taip pat pabrėžė, kad tikisi, jog jaunimas padės Universitetui permainų kelyje. Rektorius išsakė ir savo svajones: kad KTU studentai nors vieną semestrą galėtų prasmingai praleisti įmonėje, dar vieną semestrą – pasisemti žinių užsienyje. „Tik turėdami aiškų tikslą galime tikėtis gerų rezultatų,“ – sakė prof. Petras Baršauskas. Po nuoširdžių sveikinimų,

kurie neapsiėjo be krepšinio paminėjimo ir linkėjimų visiems kartu su sportininkais pasiekti aukščiausią laiptelį, tradiciškai prisiekė pirmakursiai, kurie pasižadėjo būti garbingais KTU bendruomenės nariais. Vėliau susirinkusiuosius džiugino KTU meno kolektyvų pasirodymai. Entuziastingai ir plojimais visi palaikė KTU šokių klubo „Viesulas“ šokėjus, krepšinio palaikymo komandos ir or-

kestro šokėjų grupės „MoDance“ merginas, vokalinės grupės „StudArt“ narius. Ypač džiugiai ir pakiliai visus nuteikė tautinio meno kolektyvo „Nemunas“ pasirodymas ir choro „Jaunystė“ bei Kauno burgundiškojo choro atlikta ištrauka iš miuziklo „Jotvingio rauda“. Po iškilmių halėje pirmakursiai kartu su KTU Studentų atstovybės nariais suformavo širdį, simbolizuojančią atsidavimą Universitetui.

Jono Klėmano nuotr.

Fakultetų dekanai taip pat prisistatė pirmakursiams

Roberto MISIUKONIO nuotr.

KTU choras „Jaunystė“ ir Kauno burgundiškasis choras atliko ištrauką iš miuziklo „Jotvingio rauda“

KTU garsina savo miestą Daugiau nei 500 dalyvių, minios susidomėjusių praeivių, 4 valandos intensyvaus darbo – ir Kaunas Lietuvai bei Europai tarė: „Čia yra krepšinio sostinė!“ Rugsėjo 2-ąją Senamiestyje buvo nufilmuotas miestą ir krepšinį reprezentuojantis muzikinis vaizdo siužetas, kurį inicijavo Kauno technologijos universitetas (KTU) kartu su Kauno miesto savivaldybe, entuziastingai prisidėjo daugelis kitų organizacijų ir miestiečių. „Kauno miesto savivaldybė, kurdama miesto įvaizdį per Europos krepšinio čempionatą, paprašė pagalbos. Kadangi KTU

yra didžiausias universitetas Kaune, nuolat dalyvaujame visuomeninėse akcijose, renginiuose – ne išimtis buvo ir šis kartas. Prisiminėme neseniai filmuotą KTU lipdub`ą ir pasiūlėme šią idėją miestui“, – komenLinas Adomaitis džiaugėsi, kad buvo pasi- tavo KTU atrinkta būtent jo sukurta daina „Stipriausias var- stovas ir idėjos das” autorius Paulius Nezabitauskas. Filmuojant vaizdo siužetą KTU studentai ne tik atliko ne vieną vaidmenį, bet ir padėjo užkulisiuose, koordinavo, kad viskas vyktų sklandžiai. „Filmavimo aikštelėje tvyrojo tokia atmosfera, tarsi mūsų krepšininkai jau būtų iškovoję aukso medalius, – įspūdžiais dalijosi Kauno vicemeras Povilas Mačiulis. – O tai, kad į mūsų kvietimą filmuotis atsiliepė tiek daug žmonių, dar kartą įrodo, koks Kaunas yra vieningas. Nuo mažųjų krepšininkų ir skautų, Kauno universitetų, kolegijų studentų, teatrų, šokių kolektyvų ir specialiųjų tarnybų pareigūnų Senamiestyje kauniečiai vieningai įsitraukė į veiksmą iki senjorų klubų atstovų – visi

REDAKCIJOS ADRESAS: 109 kab., K. Donelaičio g. 73, 44029 Kaunas; tel./faks. 30 00 77. Atsisk. sąskaita Nr. 142101 SEB Bankas Kauno filialas. Banko kodas 260101766. Steigimo liudijimo Nr. 343. Laikraštis platinamas nemokamai. Tiražas 1500 egz. Paskutinis numeris ir archyvas internete http://www.ktu.lt/lt/periodika Spausdino UAB „Didmena“. Adresas: Pramonės pr. 14A, 51188 Kaunas.

Roberto MISIUKONIO nuotr.

KTU orkestro šokėjų grupės „MoDance“ pasirodymai visada džiugina žiūrvovus audringai traukė Lino Adomaičio dainos „Stipriausias vardas“ žodžius“. Vaizdo siužeto pirmame epizode pasirodęs dainininkas Linas Adomaitis džiaugėsi, kad buvo pasirinkta jo sukurta daina „Stipriausias vardas“, įrašyta su Kauno burgundiškuoju choru, o dainos priedainį anglų kalba atliko „Žalgirio“ krepšinio komandos

žaidėjas Omaras Samanas, kuris pats ir parašė priedainio žodžius. „Man didžiulė garbė atstovauti savo miestui. Iš visos širdies dėkoju projekto organizatoriams už kvietimą prisidėti“, – sakė dainininkas. „S. a.“ inf. Tomo Raginos nuotr.

KTU studentai aktyviai dalyvavo kuriant vaizdo klipą „Kaunas – krepšinio sostinė“ Vyr. redaktorė Inga DUBOVIJIENĖ, el. p. inga.dubovijiene@ktu.lt Redaktorius Giedrius ŽIDONIS, el. p. giedrius.zidonis@ktu.lt Redaktorė Miglė PLYTNINKAITĖ, el. p. miglė.plytninkaitė@ktu.lt Maketavo Aurelija DRUŽINIENĖ, el. p. aurelija.druziniene@ktu.lt Užs. Nr. 2124

KTU laikraštis „Studijų aidai“, 2011, Nr. 14  

KTU laikraštis „Studijų aidai“

KTU laikraštis „Studijų aidai“, 2011, Nr. 14  

KTU laikraštis „Studijų aidai“

Advertisement