Page 1

Jaargang 15, editie 1


Supermensen zijn we niet, maar ons werk stelt wel ongewoon hoge eisen. Logisch, als je het toezicht hebt op de andere Nederlandse banken. Als je, na de fusie met de Pensioen- & Verzekeringskamer, ook toeziet op pensioenfondsen en verzekeraars. Als je de overheid adviseert over het economisch beleid, micro en macro. De geldcirculatie reguleert en het gehele interbancaire betalingsverkeer door je computers ziet gaan. De Nederlandse deviezenreserves beheert en belegt. Samen met je Euro-partners medeverantwoordelijk bent voor het beleid van de ECB. Als je vóór moet blijven op de nieuwste financiële en monetaire ontwikkelingen. Een heel unieke positie, voor mensen die verder heel gewoon zijn. Maar zich als professional nu juist voelen aangesproken door onze bijzondere werkomgeving. Aan de ene kant innovatief, actueel en dynamisch. Aan de andere kant een eeuwenoude traditie van doordachtheid, betrouwbaarheid en stabiliteit. Werkomstandigheden en ontplooiingsperspectieven waarin je als econoom, econometrist, actuaris, jurist, accountant of HEAO’er alles kwijt kunt: kennis, ervaring, talenten en ambities. Als doener of beleidsmaker. In een sfeer die meer casual is dan krijtstreep. Kijk eens op www.dnb.nl en laat ons weten wat je zoekt.

‘Innovatief is zo’n modewoord hè, wij zijn ’t al sinds 1814 en zullen het over twee eeuwen nog zijn. Alleen zal ’t dan wel weer anders heten.’

Verder zijn wij ook maar gewone mensen. De Nederlandsche Bank.


Inhoud

Colofon

Redactioneel

4

Van de voorzitter

5

ÆCU: Werken, wat is het nu echt

7

Verenigingsnieuws

6

Onderwijs @ ECU92.nl

9

DGEFP

13

Beroemde ondernemer...Bill Gates Het ECU’92 bestuur 2005-2006

Introductie Deel I: De introductiecommissie Introductie Deel II: De eerstejaars Introductie Deel III: The Board The BOMB

11

14 18 19 21

23

Werken met de student businessclub 24 Reflections of a Amurosaurus Uitsmijter: Macht en geld

26 28

De Ecunomist verschijnt viermaal per jaar in een oplage van 1300 voor de leden, begunstigers, Æcunomen en externe contacten van ECU’92. De bedrijvendag special verschijnt éénmaal per jaar in een oplage van 2500 exemplaren. Uitgave van Studievereniging ECU’92 Vredenburg 138 3511 BG Utrecht Tel.: 030-253 9680 E-mail: info@ecu92.nl Internet: www.ecu92.nl Hoofdredacteur: Silvester Bosma Eindredactie: Joëlle Tabak

Redactie: Silvester Bosma Rob Grootendorst Sven Stevenson Joëlle Tabak Lay-out: Rob Grootendorst

Drukwerk: Hakker van Rooijen

Verder werkten mee: Het bestuur van ECU’92 Y.S. Brenner

Florian Krätke Karin van Buuren

Een deel van de redactie v.l.n.r.: Joëlle Tabak, Silvester Bosma en Rob Grootendorst.

Kopij Stukken kunnen worden aangeleverd op diskette bij een van de redacteuren, of via de e-mail (ecunomist@yahoogroups.com). De redactie heeft het recht om stukken in te korten of te weigeren voor publicatie.

De Ecunomist - November 2005

3


Redactioneel

Silvester Bosma, hoofdredacteur - Tegen de tijd dat deze Ecunomist op de deurmat valt zijn de tentamens bezig of net achter de rug. Met weemoed zal worden teruggedacht aan de vakantie die een eeuwigheid geleden lijkt. Onverstandig, want van terugdenken wordt niemand echt vrolijk. Zeg nou zelf: wie wordt er vrolijk als je terugdenkt aan 30 graden liggend op het strand, Rensenbrink en de paal en Fokker? Je hoort het de politiek vaak zeggen: "Vroeger was het allemaal beter.", maar wat koop ik daar vandaag voor? Ik hoor liever: "Later wordt het allemaal weer beter". Inderdaad koop ik daar vandaag ook weinig voor, maar een groeiend consumentenvertrouwen en toenemende investeringen stemt mij in ieder geval vrolijker.

Om meteen te zondigen tegen bovenstaande overtuiging denken we terug aan de redactie van de Ecunomist van vorig jaar. We hebben afscheid moeten nemen van Auke, Eva, Klaas, Lianne en Malu. Waar de één nieuwe culturen aan het snuiven is in Australië zijn de anderen hun referentiekader in Utrecht en Rotterdam aan het verbreden. Met het vertrek van Klaas als hoofdredacteur ben ik als nieuwe hoofdredacteur aangewezen. Een taak die ik samen met mijn redactie met enthousiasme heb opgepakt en hoop met succes te volbrengen. Maar zoals de Dijk het ooit al zong: Ik kan het niet alleen. Mensen die zich geroepen voelen commentaar te geven, ruimte voor verbetering zien, ideeën hebben voor een artikel of connecties ter beschikking willen stellen kunnen van zich laten horen op de ECU'92 kamers, mij persoonlijk aanspreken (twee meter lange krullenbol met bril; moet te doen zijn) of mailen naar: ecunomist@yahoogroups.com. Dit geldt ook voor mensen die het leuk lijkt om voor ons te komen schrijven. Als redacteur ontmoet je interessante mensen, voer je leuke gesprekken, ben je creatief bezig en dat allemaal wanneer jij er zin in hebt. Laat van je horen, no strings attached. De eerste editie van het nieuwe academische jaar is meteen een speciale. Bijgevoegd vinden jullie een speciaal bedrijvendagkatern. Hierin staat alle informatie over de bedrijvendag die

4

gehouden wordt op 30 november. Het bedrijvendagboekje staat in principe los van de Ecunomist. In principe, want voor de gelegenheid hebben we de ' beroemde ondernemer' geïntroduceerd en hebben ook de 'werken bij…' en 'de Æcunoom' een speciaal tintje. Ook wordt in deze wat dunnere editie uitgebreid stilgestaan bij ECU'92, haar nieuwe bestuur en activiteiten. De oplettende lezer zal het niet ontgaan zijn, maar de Ecunomist is met haar tijd meegegaan. Onder het motto 'stilstaan is achteruitgang' is er een nieuw lay-out geïntroduceerd. Een nieuw lettertype, herkenbare vaste rubrieken, andere uitlijning en nog wat leuke foefjes moeten zorgen voor een beter leesbare en professionelere Ecunomist. Daarbij horen ook nieuwe rubrieken en items die we nog even als verrassing houden. Verder zullen rubrieken als, 'interview met…' , 'werken bij….', 'beroemde econoom', en het 'TCKI' ook dit jaar weer terugkomen. Tenslotte constateer ik dat deze redactioneel vrij informatief is. Noodzakelijk maar hopelijk geen gewoonte. Dit gezegd hebbende leun ik achterover en denk ik aan de aankomende skivakantie, de WK finale 2006: NederlandBrazilië 2-1 en Heineken. Dat hadden ze vroeger niet.

De Ecunomist - November 2005


Van de voorzitter Kasper Stuijvenberg - Welkom allemaal in het nieuwe collegejaar! Als voorzitter van ECU'92 staat mij een bijzonder jaar te wachten. Dat blijkt al uit de eerste weken die nu achter me liggen… Officieel begon het allemaal pas nadat ik werd geconstitueerd op de algemene ledenvergadering, maar daarvoor is het bestuur natuurlijk ook al erg actief geweest. Dat een jaar bestuur een opoffering is, bleek uit het feit dat sinds we terug zijn van vakantie vele uurtjes op de ECU-kamers zijn doorgebracht. Waar het bij binnenkomst ten tijde van het oude bestuur nog een zwijnenstal was, is nu een oase van rust ontstaan. Die kon echter alleen tot stand komen door het verwijderen van circa 4 à 5 kuub aan zooi, waarvan geen mens weet waarom dergelijke troep moet worden bewaard. Het oude bestuur heeft haar onwil jegens het opruimen opgehangen aan de zinsnede: dit is voor jullie een leuke ontgroening! Jullie begrijpen dat onbegrip zich van ons meester heeft gemaakt. Wij zagen ons genoodzaakt dit onbegrip om te zetten in daden, aangezien het niet in de lijn der verwachting lag dat er nog iets zou gebeuren. Buiten de kamers ging het er een stuk opgeruimder aan toe. Met name de introductieweek werd door ons als een groot succes ervaren. Vooral degenen die zich nooit hadden beziggehouden met de organisatie daarvan hebben een hele nieuwe kijk op de zaak gekregen. Voor mij persoonlijk was er, naast de karaoke, nog een bijzonder moment in de introductieweek waardoor ik meteen ontzettend dankbaar was voor mijn functie als voorzitter: de opening van het academische jaar in de Domkerk. Daar zat ik dan als kandidaatsvoorzitter tussen alle besturen van andere verenigingen geduldig te

wachten tot alle hoogleraren de zaal betraden, met op de achtergrond schitterend orgelspel op het oude pijporgel. De poespas die volgde maakte echt indruk. Iedereen ging staan en op dat moment kwamen alle hoogleraren gehuld in toga de kerk in om vervolgens vooraan plaats te nemen. Het uur daarna maakte meteen duidelijk dat het soms ook afzien is om bestuurder te zijn: ellenlange speeches waarbij de aandacht bij het minste of geringste verslapte. Het WK curling heb ik met heel wat meer spanning bekeken… Gelukkig was er daarna de gelegenheid om onszelf weer een beetje op te lappen op de borrel! Als de eerste weken een indicatie zijn voor wat er nog komen gaat, is met zekerheid te zeggen dat de beslissing om een jaar te stoppen met studeren één van de betere is geweest sinds ik 23 jaar geleden ben ontsproten uit mijn moeders schoot.

De Ecunomist - November 2005

5


Agenda en Verenigingsnieuws Harry van Zijl, Coördinator Intern. 11, 14 en 15 nov. - Vredenburg, Blauwe zaal Boekverkoop Heb je voor 17 oktober je boeken besteld en hiervan een e-mailbevestiging ontvangen, dan kun je op deze drie dagen tussen 10:00 en 16:00 uur je boeken komen afhalen. Op de derde dag is er vanaf 13:00 uur vrije verkoop waar nog niet opgehaalde boeken aangeboden worden voor wie er het eerste bij is.

17 nov. ING vrouwendag ING wil meer vrouwelijke managers in het bedrijf en organiseert daarom de INGVrouwendag. Na een lunch op het kantoor zal een bedrijfspresentatie worden gegeven, waarna in groepjes aan een case wordt gewerkt. Daarna kun je nog gezellig even naborrelen met de recruiters en trainees. Deze dag biedt jou de kans om een beeld van de praktijk te vormen. Voor meer informatie kun je terecht op www.ingvrouwendag.nl. 22 nov. - Vechtse banen. Schaats mee met de AC! Bind de ijzers maar onder en glijd met ons mee! Na dit avondje schaatsen glijden we door de kroeg in, dus komt allen!

28 nov. - Senaatszaal, academiegebouw DLC Lezing A.Veenman, president directeur NS Op 28 november organiseert de Discussie en Lezingen Commissie een avond met als spreker de heer A.Veenman, president directeur van de Nederlandse Spoorwegen. Thema van de avond is de privatisering van de NS. De lezing is vanaf 19.30 in de Senaatszaal van het academiegebouw. Houd voor meer informatie de website in de gaten! 30 nov. - Utrecht Bedrijvendag Naar aanleiding van het succes van vorig jaar zal dit jaar weer een bedrijvendag worden georganiseerd. Als je jezelf wilt oriënteren op de arbeidsmarkt dan moet je hier zeker naar toekomen. Er zullen workshops worden gegeven door o.a. Fortis, ING, het Ministerie van Financiën en Randstad. Daarnaast kun je op de banenmarkt terecht. Meer informatie is te vinden op www.ecu92.nl/bedrijvendag. Kijk voor een actueel overzicht van de actualiteiten op www.ecu92.nl

23 nov. - City Hall REBO-feest Inmiddels alweer de derde editie van dit topfeest. Kom naar de City Hall en leef je lekker uit. Het thema: Three of a kind!. Voorkom lang wachten bij de deur en koop de kaarten in de voorverkoop. Kaarten zijn verkrijgbaar op beide ECU'92-kamers.

6

De Ecunomist - November 2005


ÆCU: werken, wat is het nu echt? Elias Hermans - In het kader van het onderwerp van de bedrijvendag een interview met een werkende afgestudeerde: Paulien Nieuwstad, voorzitter bestuur ECU'92 2002-2003 Ten eerste: wat doe je nu precies? In mei ben ik met één scriptie tegelijk afgestudeerd bij Recht en Economie in Bedrijf en Maatschappij (REBM) én bij Rechten. Ik ben sinds 1 september 2005 advocaat in opleiding bij Westerhuis & van der Baan in Lelystad. Ondernemingsrecht is eigenlijk mijn specialisatie, maar mijn kantoor behandelt vooral zaken binnen het arbeidsrecht en het personen- en familierecht. Dus om praktijkervaring op te doen, krijg ik ook veel van zulke zaken.

Wat was je beeld van werken, voordat je zelf ging werken, en in hoeverre klopte dit? Ik heb eerst stage gelopen, dus ik dacht dat ik wel een redelijk beeld had. Alleen is het toch echt anders wanneer je een duidelijk eindpunt in zicht hebt. Nu ik echt werk, dringt soms toch het besef door dat studeren nooit meer terugkomt en ik nu bij wijze van spreken tot mijn 65ste aan het werk blijf. Dat kan wel eens een confronterend toekomstbeeld opleveren.

Is dat het grote verschil met studeren? En, hoe bevalt het? Met studeren hoef je eigenlijk alleen verantwoording af te leggen aan jezelf. Nu heb ik zoals Ik werk elke dag van half negen tot half zes, gezegd een baas waaraan maar met overwerken valt ik verantwoording af het gelukkig mee. Het is “....even wennen, moet leggen. Maar inderdus niet zoals het stereotype beeld van overwermaar wel leuk.....” daad maakt ook dat psychologische aspect een ken in de advocatuur. De groot verschil: het besef dat je van de een op de files elke dag vallen wel tegen. Elke dag een uur andere dag de rest van je leven moet werken. heen en een uur terug. Binnenkort verhuis ik naar Lelystad dus dan is dat gelukkig ook voorbij. Heb je iets gehad aan bedrijvendagen die je hebt bezocht? Hoeveel van wat je tijdens de studie hebt Ik heb er veel bezocht tijdens mijn studies, geleerd gebruik je nou echt in de praktijk? zowel van ECU'92 als van juridische faculteitsverenigingen. Het kan helpen bij een goede Vooral hoe je aan je informatie moet komen. beeldvorming van wat je zou kunnen gaan doen Voor de rest is het bij heel veel dingen hoofdzalater. Niet zozeer wat je dan inhoudelijk precies kelijk van de klok die je hebt horen luiden. De doet, maar meer wat je mogelijkheden eigenlijk specifieke zaken leer je in de praktijk. Tijdens je zijn. Mijn stage heb ik niet via de bedrijvendag studie leer je bijvoorbeeld ook niet echt hoe je geregeld, maar na mijn stage heb ik besloten de met conflicten en mensen om moet gaan, hoe je advocatuur in te gaan. je werk het best in kan delen, et cetera. Wat dit soort zaken betreft heb ik meer gehad aan mijn Tenslotte de vraag: werken…wat is het nu bestuursfunctie bij ECU'92. Hoewel de verantecht? woordelijkheden kleiner waren, was het een goede leerschool. Nu werk ik onder een baas, Even wennen, maar wel leuk. dat is natuurlijk ook anders.

De Ecunomist - November 2005

7


&ORTIS)NTERNATIONAL "USINESS#OURSE

!JOURNEY ACHALLENGE ACAREER !RE YOU A lNAL YEAR STUDENT AT 5NIVERSITY AND FASCINATED BY THE WORLD OF lNANCE 4HEN &ORTISINVITESYOUTODISCOVERANOTHERWORLD&ROMTH TORD &EBRUARY WEAREARRANGING THE&ORTIS)NTERNATIONAL"USINESS#OURSEIN)STANBUL)NANUNFORGETTABLESETTING YOULL lND OUT ABOUT THE REALITIES OF AN INTERNATIONAL BANK 9OULL SHARE YOUR IMPRESSIONS WITH 4URKISH TRAINEES AND TOP PROFESSIONALS FROM ABROAD !FTER THAT THE ROUTE MAY WELL LEAD TOATRAINEESHIPWITH&ORTIS!PPLYSTRAIGHTAWAYTOWWWFORTISCOMCAREER0LACESARE LIMITED

WWWFORTISCOM


Onderwijs @ ECU'92.nl Klaas Damstra, Coördinator Onderwijs - Met de ingang van het studiejaar 2005/2006 vonden ook enkele grote veranderingen op het gebied van onderwijs plaats. De masteropleidingen zijn gestart, de boeken worden voortaan verkocht via Bruna en er staan nog onderwijskundige veranderingen aan te komen.

Met deze veranderingen in het achterhoofd is het belangrijk om als studenten alles kritisch te blijven volgen. De studenten in de medezeggenschap en de coördinator onderwijs zijn hierbij het aanspreekpunt voor vragen, klachten en opmerkingen. Daarnaast zul je ook dit jaar weer zelf actief een bijdrage kunnen leveren bij Onderwijs Discussie Middagen of Avonden.

Boekverkoop Tijdens de eerste boekverkoop heb je al kunnen merken dat de boeken verkocht worden via Bruna.nl/campus. Dit betekent een goede service tegen een lage prijs. Voor studenten verandert er wat bestelling betreft weinig: via www.ecu92.nl kun je onder het kopje 'boekverkoop' de link vinden naar de bestelshop. Wie op tijd besteld heeft dan zijn boeken op 11, 14 en 15 november klaar liggen tegen een erg gunstige prijs. De deadlines voor het bestellen voor de rest van het jaar zijn: 10 januari 2006 voor periode 3, 27 maart 2006 voor periode 4, en 31 juli 2006 voor periode 1 2006-2007(onder voorbehoud). Naast boeken verkoopt Boekenstichting ECU ook uittreksels. Op www.ecu92.nl en op beide ECU-kamers kun je zien welke uittreksels beschikbaar zijn. Het is ook mogelijk om zelf een uittreksel te schrijven. Als deze voldoet aan de voorwaarden, staat hier een redelijke vergoeding tegenover. Masters September 2005 betekende naast het afscheid van de eerste lichting bachelors ook de start van

vijf masteropleidingen. In de lijn van het Utrechtse profiel betreft het vier masters die de namen van de minors in de bachelor dragen, aangevuld met een master Economics and International Business. Deze Engelstalige opleidingen werden met een thema introductie over China ingeluid. ECU'92 heeft ook voor masterstudenten van alles te bieden. Voor studenten die op het punt staan de arbeidsmarkt te betreden is een activiteit als de bedrijvendag een perfecte gelegenheid om met hun toekomstige werkgever in contact te komen. Naast bedrijfsoriënterende activiteiten biedt ECU'92 allerlei inhoudelijke maar ook ontspannende activiteiten aan, zowel voor bachelor als voor masterstudenten. Inspraak Ook op het gebied van onderwijs kan ECU'92 veel voor de master betekenen. Naast de mogelijkheid om boeken te kopen zijn er mogelijkheden voor actieve inspraak in het onderwijs. De lat ligt hoog bij een masteropleiding, en dit is in de eerste weken soms al te merken. Voor vragen, klachten en opmerkingen kun je terecht bij de leden van de opleidingscommissie, die je hieronder kunt vinden. Ook de bacheloropleiding heeft een opleidingscommissie waarbij je terecht kunt. Naast de inspraak via deze commissie en de subfaculteitsraad is er de mogelijkheid om zelf actief mee te discussiëren. Dit kan bij de Onderwijs Discussie Middag (ODM). Hierbij gaan studenten en docenten met elkaar in discussie aan de hand van een aantal actuele stellingen wat

De Ecunomist - November 2005

9


betreft onderwijszaken. Houd de aankondigingen hiervoor dus in de gaten! Hieronder volgt een overzicht van de studenten in de medezeggenschap, zodat je weet bij wie je terecht kan over onderwijsgerelateerde zaken. Daarnaast kun je ook altijd bij de coördinator onderwijs van ECU'92 terecht.

Opleidingscommissie Master 2005-2006 Programme Committee Master 2005-2006 For all questions, complaints and comments regarding education please turn to: Ø Ewout van Ommen (Economics & History) Ø Vincent v/d Berg (Economics & Social Science) Ø Jared Fotis (International Economics & Business) Ø Killian McCarthy (Economics & Law) Ø Ronald Snel (Economics & Geography) Opleidingscommissie Bachelor 2005-2006 Programme Committee Bachelor 2005-2006 For all questions, complaints and comments regarding education please turn to: Ø Itai Birger Ø Eveline van Dusseldorp Ø Ilona van Spellen Ø Florian Krätke Students of the English bachelor may also approach Ivana Naumovska of the English Committee Subfaculteitsraad 2005-2006 De volgende studenten nemen in het komende collegejaar zitting in de subfaculteitsraad Economie: Ø Alexander Dietvorst Ø Marita van Gessel Ø Sjoera Groenveld Ø Sjoerd Leemhuis Ø Claude Mampaey

10

De Ecunomist - November 2005


Beroemde Ondernemer.....Bill Gates Rob Grootendorst - William Henry Gates III is waarschijnlijk een van de meest beroemde ondernemers ter wereld. Als voorzitter van de raad van bestuur en medeoprichter van softwaregigant Microsoft heeft hij veel invloed uitgeoefend op onze samenleving. Inmiddels mag hij zich al elf jaar de rijkste man ter wereld noemen. Niet slecht voor iemand die zijn universitaire opleiding aan Harvard University niet heeft afgemaakt.

Gates zag op 28 oktober 1955 het levenslicht in Seattle. Op vroege leeftijd bleek hij al bijzonder geïnteresseerd in het automatiseren van processen. Tijdens zijn middelbare schooltijd kwam hij in contact met het programmeren van computersystemen door het spel Boter Kaas en Eieren te ontwerpen. Op dezelfde school startte hij samen met vriend Paul Allen ook zijn eerste bedrijf. Dit bedrijf, Tarf-O-Data, verkocht aan locale overheden systemen die het verkeer telden. In een tijd dat er nog amper computersystemen bestonden, werkte ook dit systeem op een primitieve wijze met stroken papier waarin door metalen punten gaatjes werden gemaakt.

MITS In 1973 begonnen Gates en Allen aan een studie aan Harvard. Gates was zich er destijds nog niet van bewust dat hij zijn opleiding nooit zou afronden, tot het moment dat hem in 1975 de ontwikkeling van het computertype Altair 8700 ter ore kwam. Hij nam direct telefonisch contact op met de fabrikant 'Micro Instrumentation and Telemetry Systems' (MITS), met de mededeling dat hij een programmeertaal voor de Altair had ontwikkeld: BASIC. Allen bezocht MITS om de uitvinding te demonstreren. Ondanks het feit dat hij nog nooit een Altair in zijn handen had gehad verliep de demonstratie succesvol en MITS besloot de rechten op deze software te kopen. MicroSoft, wat later omgedoopt zou worden tot Microsoft Corporation, was geboren.

Aangezien dit de eerste 'computer' was die massaal - meer dan 5000 stuks in één jaar werd verkocht besloten Gates en Allen met hun opleiding te stoppen.

Geluk Begin jaren tachtig begon IBM zijn zoektocht naar een besturingssysteem voor hun Personal Computer. Dit zou later de standaard worden voor bijna alle computers. Nadat de onderhandelingen met Digital Research waren mislukt besloot IBM aan Microsoft een contract te geven voor de levering van een besturingssysteem. Op dat moment beschikte Microsoft nog niet over een besturingssysteem en besloten werd om QDOS over te nemen van Tim

De Ecunomist - November 2005

11


Paterson voor het luttele bedrag van $56.000,-. Een goede deal zou later blijken. Na enkele kleine verbeteringen werd de naam veranderd in MS-DOS. Oorspronkelijk was Microsoft een kleine speler op het gebied van software ontwikkeling. Door de overname van QDOS, en dankzij een zeer agressieve marketingcampagne ten opzichte van computerfabrikanten, groeide Microsoft in een paar jaar tijd uit tot een van de grootste in de sector. Windows Apple kwam in 1984 met de Grafische Gebruikers Interface voor de Macintosh. Hierdoor werden computers een stuk gebruiksvriendelijker, omdat niet meer nodig was om alle commando's zelf in te voeren. Aangezien Microsoft nog bijna alles op één kaart zette, was het noodzaak om hetzelfde te ontwikkelen als de concurrentie - iets wat later nog vaak zou voorkomen. Dit resulteerde in 1985 in de introductie van windows 1.0.

Groei Het echte succes van Microsoft kwam in de jaren negentig met windows 3.0. Deze versie werd in twee jaar tijd meer dan tien miljoen keer verkocht. Hiermee verwierf Microsoft zo'n enorme voorsprong op concurrenten MacOS en AmigaOS dat de mogelijkheid ontstond om ook andere producten na te maken en die markten over te nemen. Zo kwam er Word in plaats van WordPerfect, Internet Explorer in plaats van Netscape en MSN in plaats van ICQ. Overigens verliep dit niet zonder horten of stoten. Microsoft heeft al vele miljarden dollars schadevergoeding moeten betalen wegens misbruik van de monopoliepositie en het uit de markt drijven van concurrenten. Toekomst Volgens critici van Gates doet hij eigenlijk nooit echte uitspraken over de toekomst van onze computer in de samenleving. Natuurlijk maakt een snel veranderende markt als deze een voorspelling lastig. Je mag echter verwachten dat de meest invloedrijke man van deze industrie er een duidelijke visie over heeft. Toch heeft Gates soms opmerkelijke uitspraken

12

gedaan: zo beloofde hij onlangs dat we voor 2010 verlost zouden zijn van SPAM en dat de DVD en de Ipod geen toekomst hebben. De toekomst voor Gates en Microsoft is moeilijk in te schatten. Aan de ene kant is het met de monopoliepositie van Microsoft makkelijker om de strategie door te voeren om het ultieme mediacentrum van elk huishouden te worden. Aan de andere kant ontstaat er de laatste jaren veel dreiging vanuit zogenaamde "open broncode" software. Alternatieven als Linux, OpenOffice en Mozilla winnen steeds meer terrein, dankzij onvoorwaardelijk support van grote IT bedrijven als SUN en Google, en staan klaar om op termijn het stokje over te nemen.

Goede Doel Zelfs al mocht het doemscenario werkelijkheid worden, dan heeft Gates zijn geld al lang binnen. Het enorme vermogen van ruim 50 miljard dollar dat hij aan dit avontuur overhoudt, blijft echter niet gewoon op een spaarrekening staan. Samen met zijn vrouw richtte hij de Bill & Melinda Gates Foundation op. Dit goede doel zet zich in voor de mogelijkheid voor kinderen van minderheden om naar school te gaan en de bestrijding van AIDS in de derde wereld. Onlangs heeft Gates het Amsterdam Medisch Centrum (AMC) zelfs 800.000 euro toegezegd voor de ontwikkeling van een vaccin tegen deze verwoestende ziekte. Ondernemer Wat Gates tot een echte ondernemer maakt, is dat hij als één van de eerste mensen de toekomstige mogelijkheden van de thuiscomputer onderkende. Het feit dat hij niet de enige was, weerhield hem er tot nu toe niet van de concurrentie iedere keer weer te verpletteren. Hoewel de ideeën in vrijwel alle gevallen niet bij hem en zijn bedrijf ontstonden, slaagde hij er toch in de markt grotendeels te veroveren. Dit wist hij te bereiken door zich slim in de markt te manoeuvreren en de grenzen van de wet op te zoeken en, indien nodig, te passeren. De strijd is echter nog lang niet gestreden en Gates zal zijn kwaliteiten als ondernemer nog diep moeten aanspreken om de marktpositie van Microsoft te behouden.

De Ecunomist - November 2005


De Grote ECU’92 Fotopagina!

De Ecunomist - November 2005

13


Het ECU'92 bestuur 2005-2006 Joëlle Tabak, Penningmeester - Het bestuur. Dat is toch dat stel mensen dat elke dag op de ECU'92 kamer de tijd probeert te doden met koffiedrinken, elkaar lastig vallen, schelden op slome computers en leuteren met studenten? Ongetwijfeld waar, maar er zijn nog heel wat andere zaken waarmee bestuursleden zich bezighouden. Bovendien worden er een hoop beslissingen genomen die direct of indirect invloed hebben op jou als ECU'92 lid maar ook als student. Vandaar dat je als - ongetwijfeld trouwe - Ecunomist lezer recht hebt om iets meer te weten over de huidige bestuursleden dan de gewelddadige reacties die niet meewerkende computers bij hen uitlokken. Ik stel voor: het ECU'92 bestuur 2005-2006. Naam: Kasper Stuijvenberg Functie: Voorzitter Aanspreekpunt voor: Alle ECU'92- en bestuursgerelateerde zaken, Carrière Contact en alles waarvan je denkt dat ik je kan helpen. Ik in vijf woorden: Man, sociaal, humor, intelligent, eigenwijs Uitspraak/motto: "Denk in oplossingen, niet in problemen! " Motivatie Na jaren zeer betrokken te zijn geweest bij ECU'92 leek me de tijd rijp om me een jaar volledig op de vereniging te storten. Met puur beredeneren kwam ik er niet uit, maar op intuï-tie heb ik besloten er voor te gaan! De functie van voorzitter was mijn eerste keuze, omdat het mij de grootste uitdaging leek. Bovendien ben ik niet vies van aandacht, heb ik een onbegrensde nieuwsgierigheid en trek ik graag aan de touwtjes.

14

Verwachtingen en doelstellingen Ik verwacht vooral een hoop lol te beleven aan het heerlijke Utrechtse studentenleven. Als bestuur zou ik de vereniging willen klaarstomen voor de toekomst, denk aan internationalisering en professionalisering. Ten slotte zou ik persoonlijk willen waarborgen dat alle verschillende persoonlijkheden een jaar lang in goede harmonie kunnen samenwerken en optimaal kunnen presteren. Tot nu toe Tot nu toe zijn het leuke, enerverende weken geweest die hopelijk een indicatie geven voor de rest van het jaar.

Gedenkwaardig Tijdens de receptie van Alcmaeon ging de pedel door het lint toen ik de pedelstaf stal. Nadat de staf weer was ingenomen kreeg ik ineens een klap in mijn gezicht en werd ik bij mijn poging iets terug te doen tegengehouden door sociologen/psychologen die op mij inpraatten om me te kalmeren: "Jij wilt helemaal niets terugdoen, kijk me aan, doe rustig, jij gaat helemaal niets doen, je blijft gewoon rustig." Schitterend hoe mensen met goede bedoelingen de situatie kunnen verergeren. Wist je dat… 'Kasper' 'schatbewaker' betekent?

De Ecunomist - November 2005


Naam: Elias Hermans Functie: Secretaris Aanspreekpunt voor: Allerhande administratiegerelateerde zaken Ik in vijf woorden: Open, Helder, Gestructureerd, Persoonlijk, Amen! Uitspraak/motto: "All my life I've had one dream: to achieve my many goals"

Naam: Joëlle Tabak Functie: Penningmeester Aanspreekpunt voor: Aankopen, Declareren, Factureren, Borrels, Recepties Ik in vijf woorden: Perfectionist, Creatief, Eigenzinnig, Droogkloot, Ongeduldig Uitspraak/motto: "Only talk when you can improve the silence"

Motivatie Hoe langer ik nadacht over een jaar bestuur, hoe meer ik tot de conclusie kwam dat ik het gewoon moest doen. Het besef dat ik anders precies na vier jaar al klaar zou zijn met studeren was ondragelijk en gaf de doorslag. Secretaris was mijn eerste keuze, vooral omdat ik zo houd van notuleren en administreren.

Motivatie Priscilla en ik hebben elkaar net zolang opgejut, totdat we allebei besloten een jaar bestuur te doen. Bovendien wilde ik me graag op het persoonlijk vlak ontplooien. Penningmeester was mijn eerste keuze, omdat ik in de opleiding weinig boekhoudkundige vakken tegenkwam en op dat gebied graag praktijkervaring wilde opdoen.

Verwachtingen en doelstellingen Ik verwacht dit jaar veel te leren wat ik niet zou leren als ik zou studeren. Verder hoop ik natuurlijk veel leuke dingen mee te maken tijdens alle ECU'92 activiteiten, borrels en feesten. Wij hopen te bereiken dat na dit jaar onze leden tevreden zijn met wat we het hele jaar hebben uitgevoerd. Tot nu toe De eerste weken zijn me zeer goed bevallen. Elke dag is er wel iets leuks te doen en het is heerlijk om eens niet te studeren. Alleen de RSI van het invoeren van al die eerstejaars in de administratie (met vele onleesbare handschriften) viel wat tegen.

Gedenkwaardig Het meest (en tegelijk ook het minst) is me de introductie bijgebleven. Elke dag was ik kapotter maar raakte ik ook meer gewend aan veel drank en 2 à 3 uur slaap. Met als gevolg een soort brakke bewustzijnstoestand die eigenlijk wel erg plezierig was.

Wist je dat… het verst dat ooit een marshmallow uit iemands neusgat is geblazen en opgevangen in de mond van een ander, 4,96 meter is? Niet? Ik wel.

Verwachtingen en doelstellingen Ik verwacht aan dit jaar een hoop mooie vriendschappen over te houden en mezelf beter te leren kennen. Mijn individuele doelstelling is aan het einde van het jaar ongelovige gezichten op te roepen als ik meld dat ik van nature erg introvert en verlegen ben. Volgens mij lukt dat nu trouwens al aardig. Tot nu toe Je bent veel tijd kwijt aan kleine dingen en moet erg oppassen dat je hierdoor de grote lijnen niet uit het oog verliest. Wat me vooral is bevallen is het leuke contact dat je met de leden hebt en die je op recepties en borrels opbouwt.

Gedenkwaardig Tijdens de beleidsweek samen met Elias 'Afscheid' van Volumia te hoog inzetten op de piano, terwijl Kasper wanhopig probeert niet vals te zingen en Harry met een opera sopraan stem bijvalt. Misschien moeten we toch eens een talentenjacht voor ECU'92 leden organiseren… Wist je dat… Priscilla na één slokje wijn ADHD verschijnselen begint te vertonen?

De Ecunomist - November 2005

15


Naam: Priscilla Smit Functie: Coördinator Extern Aanspreekpunt voor: Arbeidsmarktoriëntatie, bedrijvendag, congres. Ik in vijf woorden: Eerlijk, ambitieus, stresserig, precies, reislustig Uitspraak/motto: " Nu kan het nog, werken mag ik nog 40 jaar!"

Naam: Klaas Damstra Functie: Coördinator Onderwijs Aanspreekpunt voor: Alles wat betreft onderwijs en boeken Ik in 5 woorden: Lang, direct en omslachtig, communicatief, actief Uitspraak/Motto: "Op water, koffie en bier kom ik deze dag wel door"

Motivatie Ik vond eerst dat ik moest afstuderen, maar toen ik opgebeld werd of ik interesse had ben ik er serieus over na gaan denken. Mijn motto heeft me uiteindelijk over de streep getrokken. Coördinator Extern was mijn eerste keuze, omdat ik al veel aan externe activiteiten had mee-gedaan en de organisatie daarvan mij het leukste leek.

Motivatie Ik had meteen interesse in een bestuursfunctie. Vele activiteiten in drie jaar ECU'92 hadden me enthousiast gemaakt. Het leek me wel wat om een jaar bruikbare ervaring op te doen in combinatie met veel sociale contacten. Mijn keuze voor Coördinator Onderwijs was logisch, aangezien ik daar al ervaring mee had en het belangrijk vind. Het vormt tenslotte de kern van wat een opleiding doet.

Verwachtingen en doelstellingen Veel leuke activiteiten organiseren, veel plezier met de bestuursleden maken en hopelijk een beter beeld krijgen van wat ik later wil. Binnen mijn functie wil ik studenten zoveel mogelijk kansen bieden zich te oriënteren op de arbeidsmarkt. Tot nu toe De eerste weken waren hectisch: veel werk overdag en ook 's avonds was ik veel weg. Bedrijvencontact neemt door slechte bereikbaarheid veel meer tijd in beslag dan ik dacht, heel irritant, maar gelukkig kan ik in het weekend rustig aan doen.

Gedenkwaardig Op ons beleidsweekend in de Betuwe moest Harry op een avond naar huis om te werken en zou hij de volgende ochtend terug komen. Wij zaten in een afgelegen huisje zonder gordijnen, terwijl het buiten helemaal donker was. Rond middernacht werd er op het raam geklopt en stond er een iemand met screammasker voor het raam… Harry in actie! Wist je dat… ik het op de ALV even benauwd kreeg toen wij gewisseld werden (is weer allemaal goed gekomen, hoor!).

16

Verwachtingen en doelstellingen Een onwijs leuk jaar, waarin we geweldige activiteiten gaan organiseren. Naast veel gezellige momenten verwacht ik er ook veel van te leren. Dat is tevens wat ik van de anderen verwacht: relaxed maar wel professioneel. Tot nu toe De gouden introductieperiode was meteen een lekker begin. Maar ook het echte werk vind ik een uitdaging. Door de onoverzichtelijke en drukke agenda die je krijgt, is een to-do-lijstje zeker geen overbodige luxe.

Dit bestuur Altijd tijd houden voor een ontspannen of humoristische noot, maar ondertussen je volledig inzetten is de toverspreuk. Al kunnen wij het ook wel zonder toveren af. Gedenkwaardig Hoe je een beleidsweekend kunt vullen met (vals) zingen, piri-piri eten en flauwe woordgrappen. En niet te vergeten tot in de late uurtjes aan je beleidsplan schaven voor je een vuurtje gaat stoken natuurlijk. Wist je dat…. een bestuurslint erg mooi is, maar je er wel altijd goed op moet letten?

De Ecunomist - November 2005


Naam: Harry van Zijl Functie: Coördinator intern Aanspreekpunt voor: Commissies, Systeembeheer, Promotie en koffiebehoevende leden! Ik in vijf woorden: Humor, Sociaal, Gezellig, Open maar Afwachtend. Uitspraak/motto: "The world is like a shining diamond, it only glitters if you polish it right!" Motivatie Ik wilde altijd al iets binnen de vereniging te doen, maar pas na een gedenkwaardige studiereis naar Milaan, heb ik dit voornemen ook in actie omgezet. Na twee grote projectcommissies, studiereis en introductie, vond ik het tijd voor de volgende stap: het bestuur. Als functie had ik Coördinator intern of extern op het oog, maar ik ben blij met de uiteindelijke keuze van het oude bestuur.

Verwachtingen en doelstellingen Ik verwacht dit jaar een hoop inzet van het bestuur om op die manier voor de vereniging het jaar succesvol te maken. Binnen mijn functie tracht ik economie in Utrecht meer op de kaart te zetten. Persoonlijk wil ik hier veel van opsteken en mij kunnen oriënteren op wat ik na mijn studie zal gaan doen.

Tot nu toe Ik had mezelf de eerste weken drukker voorgesteld. Maar nu eenmaal de commissies beginnen te lopen valt het aardig binnen mijn verwachtingspatroon. Wist je dat… leden mij zo gek kunnen krijgen om de kamer op UCU eerder voor ze open te doen om koffie te kunnen drinken!

V.l.n.r: Klaas Damstra, Harry van Zijl, Elias Hermans, Kasper Stuijvenberg, Joëlle Tabak en Priscilla Smit

De Ecunomist - November 2005

17


Introductie deel I: de introductiecommissie Karin van Buuren - Het is alweer november en de introductieweek lijkt iets uit een ver verleden. Hoog tijd om terug te blikken! De week begon voor de introductiecommissie (IC) al erg vroeg door de voorbereidingen voor de opening in de bioscoop, waar zij werd voorgesteld aan de eerstejaars. 's Middags was er de sportdag, waar we allemaal een spel begeleidden. Gelukkig was het prachtig weer, zodat iedereen nog een beetje bij kon bruinen van de zonnige vakanties. Daarna kon in één van de eetgelegenheden een bodempje gelegd worden voor de kroegentocht, die plaatsvond in de binnenstad. Voor ons als IC hoog tijd om de sportdag te evalueren. De Dock was het eindpunt van de avond, waar iedereen die zijn stem nog níet kwijt was zijn zangkunsten kon vertonen tijdens de karaoke. Stress en ontspanning De volgende dag was het weer vroeg dag en leerde iedereen tijdens de stadswandeling de belangrijkste (onderwijs)locaties kennen in de binnenstad. Tussendoor was de kans om nog één keer terug te keren naar onze jeugd met oud-Hollandse volksspelletjes, zoals het alom bekende spijkerpoepen en eierenlopen! Commissie- en (oud)bestuursleden stonden klaar om deze maffe spelletjes te begeleiden. Na deze wandeling konden er ´s avonds workshops gevolgd worden bij Parnassos. De percussiedocent kwam alleen maar niet opdagen. Stress dus! Het wijnproeven verliep gelukkig vlekkeloos en was net als voorgaande jaren populair, waardoor de sfeer voor de eindborrel in de Steeg er alvast goed in kwam! Op woensdag was het tijd voor de serieuzere taken: traject- en casevoorlichting. Gelukkig stonden hier het bowlen bij Mittland en het spetterende feest in de Bacchant tegenover! Er

18

werd tot in de vroege uurtjes gefeest. Donderdag betekende een rustige dag voor de commissieleden, totdat het om zes uur tijd was voor de barbecue en commissiemarkt… Toen was er aardig wat improvisatie en crisismanagement nodig. 's Avonds nog even een bar- en garderobedienst draaien bij het eindfeest en het was alweer vrijdag, wat alweer het einde van de week betekende! Gelukkig was er nog een mooi afsluitingsweekend in Heino, eigenlijk de ´after-party´ van de hele week. Zo was er de beroemde DICSO op het terrein, maar er kon ook gesport, gezwommen en uitgerust worden (zeer gewenst na zo'n drukke week!). Als commissie kunnen we tevreden zijn met het verloop van de introductieweek. Het was voor ons erg leuk om deze week eens van de 'andere kant' mee te maken. Dan ervaar je pas wat er allemaal bij de organisatie komt kijken! We hopen dat iedereen genoten heeft en graag bedanken wij alle eerstejaars, bestuursleden en commissieleden voor hun gezelligheid en inzet!!

De Ecunomist - November 2005


Introductie deel II: de eerstejaars Florian Krätke - Na maanden continu vakantie en feest was het voor de aanstaande economen moeilijk te aanvaarden dat er weer gewerkt moest worden. Gelukkig beloofde de Introductieweek van de USE in een handjevol dagen deze drie dingen te leveren voordat het echte werk begon: feest en werk werden gladjes gecombineerd, met nog een heuse vakantie erachteraan.Was het in het begin nog allemaal wat onwennig; al gauw stonden we te trappelen voor de volgende fase.

Centraal door de week liep de Battle of the Stars, wat betekende dat we opgedeeld werden in gelabelde teams en aangespoord om naar elkanders bloed te lusten. Bandvormende activiteiten, dus. Het was een prima excuus om zowel nieuwe mensen met elkaar te verbinden als om de moordlustige teamgeest op te wekken, maar door sporadisch organisatorisch mankement (zoals dat met een mooi woord heet) konden sommige groepen zich niet ten volste inzetten. Zo liep de alom gevreesde karaoke - waar mijn groep in zou gaan uitblinken grotendeels in het water, wat de moraal wat aantastte. Daarnaast hadden we te kampen met kapot sportgereedschap, kamikaze-eenden tijdens het roeien, massale voedselvergiftiging bij de barbecue en enkele verontrustende geruchten over gerommel met de scores die later stilletjes onder het tapijt werden geveegd. Afijn, niet alles kan goed gaan…

Hoogtepunten …echter, het merendeel verliep gelukkig wel goed. Naast het ontbreken van reusachtige catastrofes hadden we prachtig weer, voldoende vloeiend bier en een flinke dosis gezelligheid die het geheel makkelijk staande hielden. Hoogtepunten van de week vormden vooral de verschillende kroegbezoeken verspreid door de week evenals het slotfeest in de City Hall. Misschien niet het vetste feest van je leven, maar het voorspelt in ieder geval veel goeds voor toekomstige ECU-feesten.

Voorproef Al met al een goede voorproef van het studentenleven in Utrecht, die ons mooi inleidde voor de komende jaren. Suggesties voor volgend jaar: ietsje strakkere organisatie/coördinatie, eindelijk eens die barbecue onder de knie krijgen (tip: gebruik een vlammenwerper) en nog eens goed nadenken over die karaoke. En vooral: doorgaan zo!

De Ecunomist - November 2005

19


Introduction part III: the board JoĂŤlle Tabak - As a member of the ECU'92 board 2005-2006 I have the privilege to introduce you into the wonderful world that exists backstage.Where everyone gets in each other's way trying to change the pieces of scenery on time, hoping none of the spectators will catch on. Having been a freshman myself I can assure you that the person who realizes what goes on behind the scenes is rare indeed, fortunately. Becoming a member of the cast and thus being allowed to discover the many layers this play comprises was therefore very enlightening. Act One At nine o'clock Monday morning I was already present at Hoogh Catharijne, feeling quite useless as most of the freshmen happened to know their way and the other half turned out not to be freshmen at all. Either that or they asked me every question imaginable, except the one I knew the answer to - namely where they ought to be had they really been freshmen. Only an hour later I was uniting latecomers with their fellow-sufferers of that week. Of course what really made my day was someone mentioning he was supposed to be at another venue, this after I had already roared out twice which group belonged to what location.

Act Two Running behind schedule had the annoying consequence of having to hurry to the next part of that day's program: sports! At that time it really started to heat up - I cannot recall if this only refers to the weather‌ Anyway, it was that part of the day which could be defined as the icing on the cake. You may all remember the confronting picture on Tuesday morning of one of those unforgettable sumo-wrestling moments. I confess my guilt, as I happened to be the photographer. But what can I say? I enjoy

other people's misery. Especially when the upcoming coordinator internal affairs - already in the appropriate outfit - was unable to wipe off the sweat accumulating on his forehead, while the mental coach became more desperate every minute trying to fit into his, thrashing about on the ground and making little headway. So if you were about to convince yourself that my first day of the introduction week was nothing but agony, I have proved you wrong by now. I considered this debut merely to be a promise of the memorable moments yet to come. Final Act The play reached its climax as we approached the introduction weekend. Surprisingly very few students were able to drink beer, circle a washtub ten times and then come back running in a straight line. At any rate, the weekend offered enough opportunity for reflection, relaxation, bonding and last but not least: a lot of fun!

Aftermath As an ignorant freshman you might think it was all one big celebration. As though the folks at the entrance keeping score, the individuals handing out coins, the shepherds waiting at the bus stop (or not if they were enjoying one for the road) to take care of the lost sheep, and the poor slobs cleaning up the mess after the barbecue and the introduction weekend vanished into thin air. Well, I can only say I really hope you do, because that proves no one caught us moving the pieces of scenery!

De Ecunomist - November 2005

21


Bestel je studieboeken bij ECU’92 en profiteer van hoge kortingen op je boeken. Bij buitenlandstalige titels lopen de kortingen op tot wel 17%! Kijk op de website www.ecu92.nl voor meer informatie.

Powered by


The BOMB! Elias Hermans - The first Booze On Monday, Baby! (BOMB) or Borrel Op De Eerste Maandag (BODEM) this year was an overwhelming success! No doubt everybody heard the sirens at noon and immediately thought: today is the day for Booze on Monday, Baby! Last 3rd of October, I counted at least 75 ECU'92-members in 'CafĂŠ de Steeg', young and old, drinking like madmen. An absolute record! This excessive drinking probably had something to do with the exams that many students had to take earlier that Monday. The thought of the marks you will receive for your Math & Statistics exam can indeed be a thought better to be drowned with alcohol. Besides this, the BOMB of course is also the perfect opportunity to get to know your fellow ECU'92-members even better. Here and there people were indeed getting to know each other better and better. Maybe it was even the start of some (onenight?) romances.

At the time of writing, I don't know if November's BOMB was as successful as October's, but I certainly hope it was. It's up to you ECU'92-members to make the BOMB a phenomenon, so spread the word and invite all your friends! The next BOMB is on the 5th December, our beloved 'Sinterklaas' holiday. Don't let this stop you coming to the BOMB though. Just celebrate on Sunday, bring your presents to the Steeg and come eat some 'pepernoten' to go with your beer. Also, write in your agenda that January's BOMB will take place on the 9th, not the 2nd, because of the holidays.

L E Z I NG :

D HR . A . V E E N MA N PRESIDENT-DIRECTEUR VAN DE NS MAANDAG 28 NOVEMBER SENAATSZAAL, ACADEMIEGEBOUW, DOMPLEIN 29 AANVANG 19.45 GRATIS ENTREE


Werken met de……. Student BusinessClub Silvester Bosma - Hoe vaak komt het niet voor dat een student een idee heeft voor een onderneming, best bereid is om er tijd in te steken en er vervolgens niets van komt? Of een student is creatief, ondernemend en heeft potentie, maar loopt steeds stuk op een op een barrière van problemen. Om de drempel voor dit soort studenten lager te leggen is er in Utrecht een uniek initiatief gestart: de Student BusinessClub (SBC).

Het uitgangspunt is simpel: ondernemersschap onder studenten stimuleren. Met de in het leven geroepen 'driehoek' van hoogleraren, bedrijven en studenten wordt het beste van theorie en praktijk samengebracht om zo een platform te bieden waaruit studenten hun ondernemingszin in praktijk kunnen brengen.

Uniek Het begon allemaal met een gesprek tussen afgevaardigden van de Universiteit Utrecht en wat nu F. Van Lanschot Bankiers heet. Zij kwamen tot de conclusie dat ondernemen onder studenten onderontwikkeld is en dat het de moeite zou lonen om dit te stimuleren. "Eigenlijk hield vanaf dat moment de bemoeienis van de Universiteit en externen op", aldus Dylan Bakema, Penningmeester van de SBC. "Wij als bestuur werden benaderd om een concept te bedenken om ondernemersschap onder studenten te stimuleren en dit concept vervolgens verder uit te werken. We zijn naar Dubai geweest en hebben daar ervaringen opgedaan en contacten gelegd. Tijdens deze reis ontstond het idee van de Student BusinessClub zoals deze nu bestaat." Het feit dat de SBC is opgezet door studenten voor studenten maakt het in Nederland zeker uniek. Merijn Tops, voorzitter van de SBC, legt uit: "Bij de verschillende universiteiten in Nederland bestaan er wel initiatieven die lijken op wat wij doen, maar dit gaat veelal uit van de universiteit en gaan veel minder ver. De Student BusinessClub is er voor de hele universiteit, niet alleen voor economie of

24

recht. De driehoek die wij in Utrecht hebben opgezet is dan ook uniek."

De driehoek De driehoek waar het hier over gaat is een verbinding tussen hoogleraren, studenten en bedrijven. Zo komen studenten niet alleen in aanraking met de expertise en kennis binnen de universiteit, maar ook met de praktijk en ervaring van bedrijven. Dylan vertelt: "Voor hoogleraren is het niet alleen leuk en praktijkgericht het past ook goed in het verlengde van kennisvalorisatie, een van de doelstellingen van de Universiteit Utrecht. Voor bedrijven zijn studenten interessant, de ideeën leuk, de contacten nuttig en de exposure welkom." De uitvoering Het is zeker niet de bedoeling dat het handje van studenten wordt vastgehouden. Het initiatief zal vooral liggen bij de verschillende leden van de SBC. Ook studenten die denken bij een borrel society binnen te stappen hebben kunnen beter niet komen. Het concept voor het eerste jaar van de SBC bestaat uit een zestal interactieve bijeenkomsten met verschillende thema's. "Met het organiseren rond-de-tafelgesprekken, casestudies, workshops en misschien wel een bedrijfsbezoek wordt door ons de omgeving gecreëerd, het is aan de studenten zelf om daar wat mee te doen.", aldus Merijn. In de opstartperiode heeft de SBC de nodige contacten met bedrijven in en rondom Utrecht gelegd. Er is vooral aandacht besteed aan

De Ecunomist - November 2005


bedrijven waar je het eerst aan denkt bij het opstarten van een bedrijf: accountancy, advocaten, banken, marketing en promotie. Volgens Merijn is dit nog maar het begin: "Waar we eerst zelf bedrijven moesten benaderen, komen bedrijven nu ook zelf naar ons toe met ideeën. Als een bedrijf enthousiast is en het leuk vind om studenten te helpen dan passen ze in principe bij de Student BusinessClub."

Ondernemende student Het soort student dat bij de SBC past is wat lastiger te definiëren. Uiteraard is de SBC voor studenten met een idee, de wil en de ambitie een ideaal platform om te beginnen. Ook voor studenten die al met een onderneming bezig zijn kunnen zich aansluiten en terugvallen op de expertise en ervaring van hoogleraren en bedrijfsleven. Dylan: "We hebben bijvoorbeeld al geïnteresseerde studenten die bezig zijn met een regionale vacaturebank, websites, de ex- en import van stropdassen en het organiseren van feesten. Een praktisch voorbeeld is dat een van de studenten een website nodig had voor zijn onderneming, maar deze niet kon maken. Hij wordt nu geholpen door een van de aangesloten bedrijven. Maar ook iemand die hulp nodig heeft met het invullen van zijn belastingaangifte kan zo met zijn aangifte naar een van de accountants toelopen." Maar ook als je wel geïnteresseerd bent in ondernemen, maar geen flauw idee hebt wat voor soort onderneming je zou moeten beginnen, is de SBC wat voor jou. Voorwaarde is wel dat je gemotiveerd bent en bereid bent de bijeenkomsten bij te wonen. "Dit verwachten we immers ook van de bedrijven en hoogleraren", aldus Dylan. De ambitie Ambitie kent de SBC als iedere gezonde onderneming natuurlijk ook. Hoewel het pas vanaf 1 september officieel van start is gegaan loop het als een trein. Nieuwe contacten blijven maar

komen en met nieuwe contacten komen nieuwe ideeën. Voorzitter Merijn blijft echter met beide benen op de grond: "We zijn nog maar net begonnen en willen dit eerste jaar vooral focussen op de 6 bijeenkomsten die we zullen organiseren. Belangrijk is dat we eerst een stabiele basis hebben waaruit we kunnen organiseren. Als leden zelf wat willen organiseren houden wij ze natuurlijk niet tegen. Wij moeten zelf ook kijken hoe het gaat en wat er ontstaat. Misschien dat we het tweede jaar verder gaan kijken, wie weet: The sky is the limit."

De opening Op 4 oktober 2005 vond in het academiegebouw de opening van de Student BusinessClub plaats. Zon 30 studenten, verschillende hoogleraren en afgevaardigden van bedrijven waren er getuige van. "Het opvallend om te zien dat het concept meteen begon te werken. Er kwamen overal in de zaal gesprekken op gang tussen de verschillende hoeken van de driehoek. Het was dat we de zaal moesten verlaten anders was het een late avond geworden.", lacht Dylan. De opening is als eerder gezegd het begin van een cyclus van 6 bijeenkomsten. Studenten die geïnteresseerd zijn geraakt in de SBC zijn van harte welkom op de tweede bijeenkomst over juridische aspecten op donderdag 15 december om 18:00 bij the Faculty Club Utrecht.

Contact Heb je vragen?, wil je lid worden? Of heb je behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op met de Student BusinessClub via: Student BusinessClub Yalelaan 44 3584 CM Utrecht tel : 030-2535198 E-mail : Info@StudentBusinessClub.nl website : www.StudentBusinessClub.nl

De Ecunomist - November 2005

25


Reflections of an Amurosaurus Y.S. Brenner - Our neighbour came and brought me a bottle of whiskey. A few minutes later, his daughter also turned up with a box of chocolates.They were again having an argument. As always they disagreed about our government's economic policy.The father argued that without further reductions in government expenditure and wage-restraint we would get an unmanageable national debt, be unable to pay pensions, have more unemployment and that generally things would go from bad to worse. In a tone ruling out any objections he declared that all the member states of the European Community were agreed on this. His daughter replied disparagingly. "Indeed? In the sixteenth century too, all the "wise men" agreed that the sun was swirling around the earth and that Copernicus was wrong. This nonsense seemed so obvious to them, that almost a century later they still forced Galileo to abjure the Copernican idea." Both looked at me expecting my verdict. I brought glasses, offered them from the whiskey and chocolate they brought, and unwilling to be drawn into their dispute, told them the story of the imam, the chickens, and the quarrelling neighbours. I should mention here, that when I was first told this story, it might not have been about an imam but about a rabbi or a clergyman of any other domination, but this is of no consequence. "One day a member of the congregation came to the sage, brought a chicken, and told about a quarrel he had with his neighbour. The imam listened carefully to the man's side of the story, and said to him that he was right. Soon after this, came the other man. He also brought a chicken, and told his side of the story. Again the imam listened carefully and said to him that he was right. As soon as both had left the house, the imam's wife, who had been listening, asked how it was possible that both the contestants could be right? Her husband told her that she too was right, but that she should go to the kit-

26

chen and cook the chickens for dinner." My guests laughed, but insisted that I should give them my opinion -- that I should resolve their disagreement. So I told them that in the old prewar economics textbooks, before the coming of the Welfare State, it was written that to get out of a recession one had to wait till the stocks of unsold goods were depleted, interest-rates and wages fallen to their lowest ebb, and that then the economy would revive of its own accord. The low cost of borrowing and the low wages would encourage potential investors to invest. Their investment would revitalise employment and hence consumers purchasing power, and the self-sustaining upturn would restore prosperity. A satisfied grin passed over the father's face. The daughter did not give up. "Rubbish! What you say, may be true for a mild cyclical recession, but not for a serious depression. The depression in the 1930s lasted for an entire decade and never stopped until the war. F.D Roosevelt's New Deal mitigated it, but only after the war, when the full-fledged Keynesian demand driven economic policies were adopted we had a quarter of a century of economic growth with a modicum of stability and equity. Recently Paul Samuelson told the Der Spiegel

De Ecunomist - November 2005


Magazine that there was a lesson to be learned from the policies of F.D. Roosevelt and J.F. Kennedy, namely that a redistribution of money in favour of the poor hardly influences the rate of economic growth." The father shook his head. "It gave us rampant inflation, excessive government expenditure, overmuch bureaucracy, faltering work-discipline, and a widespread abuse of social provisions." The daughter looked at me. "You tell him. Why is he talking nonsense? Perhaps he'll listen to you. I give up." But she didn't give up, and went on. "He thinks that capitalists invest because interest rates and wages are low. I say that capitalists invest when they have an indication that they will be able to sell the things they produce -- that there is effective demand, and the prospect of profit." "So what?" The father asked. "So what? I'll tell you what! In depressions capitalists become pessimistic. Unless they have some entirely new invention, they never risk

investing in anything no matter how low the cost of borrowing and how low the wages. Even if wages in the Netherlands fall as low as they currently are in India or China they will not invest here. They can see that people will not have the money to buy the goods they can produce. The only way out of a depression is to boost demand, and the only agent capable to do this is the government. The Japanese recognised this, the American economists seem gradually to realise this again, and even our own Gerrit Zalm begins to be worried about consumers' purchasing power." With a broad grin on his face the father turned to me. "Is our Mr. Zalm worried about purchasing power or about the next elections? He did reduce our National Debt, but not do so well in reducing our collective expenditure." At this moment my wife came into the room. I showed her what our guests brought, and handed her the box of chocolates. The bottle of whiskey I left on the table.

Gezocht:

Redactieleden ( m / v ) Een nieuw jaar, een nieuwe Ecunomist en dus ook tijd voor nieuwe redactieleden. Wil je graag ruimte voor jouw persoonlijke inbreng, maar tegelijk gezamenlijk de uitdaging aangaan om een prachtig resultaat neer te zetten? Heb je behoefte aan een flexibele tijdsindeling? Dan zoeken wij jou om ons gezellige team te komen versterken! Aarzel niet en neem een keer contact met ons op via ecunomist@yahoogroups.com of stap binnen op een van beide ECU'92 kamers. Schrijverservaring is geen must; een gezonde dosis leergierigheid wel. De Ecunomist - November 2005

27


Macht en Geld

Is dit werkelijk de sleutel tot welvaartsmaximalisatie? Sven Stevenson - Sinds jaar en dag vragen economen zich af hoe onze welvaart nou toch te maximaliseren valt.Wat is van onschatbare waarde in het leven? Hoe komen wij terecht bij die ons beloofde pot met goud aan de voet van de regenboog? Het antwoord op dit soort vragen kan men soms uit een verrassende hoek verwachten. Aangaande deze gepeperde kwestie wil ik daarom enige nieuwe inzichten met u bespreken die ons zijn geschonken door een wel heel markant, eigenzinnig, doch charismatisch figuur. De uit Almere afkomstige Nederlandstalige rapper Ali B. kennen wij natuurlijk vooral vanwege zijn gepassioneerde liefdadigheidswerk. Dat Ali B. zich ook bezigt met elementaire economische kwesties, zal de gemiddelde lezer echter een nieuwe kijk op dit vaderlands rapfenomeen geven. Een sterk voorbeeld van een van zijn overpeinzingen vinden wij terug in het nummer 'Leven van de Straat' afkomstig van zijn debuutalbum met dezelfde titel. 'Het leven dat wij leven is het leven van de straat. Macht en geld is waar het leven over gaat.' Aldus luidt de levenswijsheid die hij in deze hit op zijn luisteraars wil overbrengen.

Macht en geld dus. Een gewaagde uitspraak van Ali B. Want is dit het antwoord op de vraag die in de eerste regel van dit stuk ter sprake kwam? Is het verkrijgen van macht en geld werkelijk de sleutel tot welvaartsmaximalisatie van het individu? Misschien is Ali zo verstandig geweest om zijn uitspraak eerst te toetsen aan de theorie van de sociale productiefunctie. Hoe zit het met de behoefte aan bevestiging van naastenliefde en vriendschap? Macht betekent status,

28

en status brengt vriendschap. Het eerste punt voor Ali lijkt binnen. Sociale en consumptieve zekerheid dan? Met geld is alles te koop. U begrijpt, wat kan er nog meer gezegd worden? Het lijkt welhaast al bijna vast te staan dat de 'macht en geld' van Ali B. een treffende, ietwat uitgeklede, beschrijving van de beweegreden voor ons economisch handelen is.

Kan dit revolutionaire inzicht dan ook empirisch bevestigd worden? Het is niet lang geleden dat de commerciĂŤle (ietwat luchtige, denk aan RTL Boulevard) pers uitgebreid verslag deed van het bezoek van onze Beatrix aan de provincie Flevoland. En wat was het wonderlijke schouwspel dat zich daar op de beeldbuis voor ons ontvouwde? Juist, we zagen hoe Beatrix in de armen viel van de enige held uit Flevoland. Een knuffel, emotie, vriendschap en herkenning. Macht en geld is waar het leven over gaat. Wie heeft daar eigenlijk ooit aan durven twijfelen?

De Ecunomist - November 2005


Fortis zoekt buitenbeentjes.

Denk je vrij genoeg voor Fortis? www.fortis.nl/career

Fortis is altijd een zeer innovatief bedrijf geweest. Dat komt hoofdzakelijk door de mensen die bij ons werken. Om ook in de toekomst vooruitstrevend te blijven, zijn we constant op zoek naar talenten voor het International Management Traineeship van Fortis. Talenten die vrij kunnen denken, ĂŠchte buitenbeentjes. Je bepaalt voor een groot deel je eigen traject. Dat vereist initiatief, een forse dosis zelfsturing en een academisch werk- en denkniveau. Ben je geĂŻnteresseerd? Solliciteer dan on-line op www.fortis.nl/career


Voorwoord

Na het succes van vorig jaar organiseert ECU'92 ook dit jaar haar Bedrijvendag. Op deze dag willen we jullie op een informele manier kennis laten maken met diverse bedrijven. Het thema is dit jaar: "Werken, wat is het nu écht? De overgang van collegebank naar werkplek".

Tijdens je studie heb je vooral theoretische kennis opgedaan, maar is het nog onduidelijk hoe het er straks op je werk aan toe gaat. Om een goede indruk te krijgen van de mogelijkheden na je studie hebben we verschillende soorten bedrijven uitgenodigd. Daarom nemen er zowel commerciëleals overheidsinstellingen deel aan deze dag. Jullie hebben de mogelijkheid kennis te maken met deze bedrijven door middel van workshops en de bedrijvenmarkt. Tijdens de workshops zullen de bedrijven met het thema aan de slag gaan. De bedrijvenmarkt biedt je de kans om persoonlijke gesprekken te voeren met de vertegenwoordigers van de bedrijven.

In deze bedrijvendagspecial vind je verdere informatie over het dagprogramma, de deelnemende bedrijven, hun workshops en de bedrijvenmarkt. We hopen jullie 30 november te kunnen begroeten! De Bedrijvendagcommissie 2005

Bedrijvendag ECU’92 2005 - 30 November 2005

3


Trendvolger of trendsetter?

Het CBS volgt de ontwikkelingen in Nederland op de voet en legt deze vast in cijfers. Bijvoorbeeld op het gebied van werkloosheid, inflatie, migratie en bevolkingsontwikkeling. Op basis van deze informatie kunnen overheid en bedrijfsleven op een verantwoorde manier beslissingen nemen en beleid ontwikkelen.

Jonge professionals (m/v) Ben je afgestudeerd academicus of

Naast een uitdagende functie en een

je sollicitatie ook sturen naar Centraal

HBO’er in de exacte of economische

goed salaris biedt het CBS de mogelijk-

Bureau voor de Statistiek, Werving &

vakken?

heid om individuele keuzes te maken in je

Arbeidsmarktcommunicatie, kamer 202a,

Beschik je over goede sociale en

arbeidsvoorwaardenpakket. Omdat wij

Postbus 4000, 2270 JM Voorburg.

communicatieve vaardigheden?

waarde hechten aan een goede balans

Bellen voor meer informatie kan natuurlijk

Ben je resultaatgericht, ondernemend

tussen werk en privĂŠ kunnen je vakantie-

ook: (070) 337 39 26.

en creatief?

dagen oplopen tot 46 per jaar. Je krijgt een

Durf je initiatieven te nemen?

tegemoetkoming in je ziektekosten en

Dan moeten we zeker eens kennismaken.

een prima pensioenregeling. Ook heeft het CBS faciliteiten voor kinderopvang en

Als jonge professional start je bij

ouderschapsverlof.

het CBS met een goed introductie- en opleidingsprogramma. Daarnaast word

Informatie of sollicitatie

je individueel begeleid en bestaat de

Voor meer informatie of onze vacatures

mogelijkheid specifieke trainingen te

kun je kijken op onze website www.cbs.nl.

volgen die aansluiten bij jouw persoonlijke

Je stuurt je brief en cv bij voorkeur per

ontwikkeling.

e-mail naar sollicitatie@cbs.nl. Je kunt

www.cbs.nl


Inhoudsopgave Voorwoord Dagprogramma Locatie Workshops Deelnemers Bedrijvenmarkt Inschrijfformulier

p.3 p.7 p.7 p.9 p.17 p.23

Bedrijvendagcommissie 2005 Voorzitter Secretaris / Coördinator extern (bestuur '05-'06) Penningmeester Coördinator bedrijvencontact Coördinator locatie Coördinator promotie

Bart Ellerbroek Priscilla Smit Coos Santing Rens de Weert / Selma van Westen Martijn Jongejan Rutger Sonneveldt

VLNR Bart Ellerbroek, Martijn Jongejan, Selma van Westen, Coos Santing, Rens de Weert, Rutger Sonneveldt, Priscilla Smit

Bedrijvendag ECU’92 2005 - 30 November 2005

5


¥+0-'3TAFlNG&ACILITY3ERVICES"6 .EDERLANDSLIDVAN+0-')NTERNATIONAL EEN:WITSERSECOÚPERATIE!LLERECHTENVOORBEHOUDEN

.IETALLESWAT GEPRODUCEERD WORDTVALT TEVERKOPEN

! 5 $ ) 4  4! 8  ! $6 ) 3 / 2 9

!CCOUNTANCY ENMILIEU +IJKOPINTERESSE BRENGTJEVERDERNL


Dagprogramma 9.00 9.30 9.35 10.15 11.40 13.00 14.00 15.20 15.30

tot tot tot tot tot tot tot tot tot

9.30 9.35 9.55 11.30 12.55 13.50 15.15 15.30 16.30

Ontvangst met koffie en thee Opening door de commissievoorzitter Inleiding door Fortis Workshopronde 1 / bedrijvenmarkt Workshopronde 2 / bedrijvenmarkt Lunch Workshopronde 3 / bedrijvenmarkt Afsluiting door de commissievoorzitter en prijsuitreiking Borrel

Locatie & Routebeschrijving

De bedrijvendag zal plaatsvinden in Meeting Plaza, centraal gelegen in winkelcentrum Hoog Catharijne. Openbaar vervoer Loop vanuit de stationshal richting Winkelcentrum ‘Hoog Catharijne’. Na ca. 100 meter ziet u voor u een filiaal van de WE Woman. Ga hier rechtsaf. U bent nu in het Godebaldkwartier. Direct rechts om de hoek vindt u de entree van kantorencomplex ‘Cluetinckborg’. Bel aan bij Meeting Plaza en neem de lift naar de tweede etage. Auto Vanaf de A2 (Amsterdam-Utrecht-Den Bosch) Neem afslag 7 Utrecht-oog in Al of Afslag 8 Utrecht-Centrum. U rijdt nu via de Vleutenseweg of Graadt van Roggenweg richting Centrum/Station. Het beste kunt u de borden Hoog-Catharijne volgen. Vervolgens op de Catharijnebaan onder twee viaducten doorrijden. Bij het bord ‘Station’ rechts omhoog. Ga direct de tweede straat rechtsaf bij de borden ‘Parkeergarage Moreelsepark’. Deze parkeergarage is gelegen aan de spoorstraat. Wij adviseren u om deze parkeergarage te gebruiken. Parkeer uw auto en ga met de lift of trap naar het winkelniveau Van Hoog Catharijne. Links ziet u Albert Heijn, u loopt rechtdoor. Na ca. 250 meter ziet u schuin rechts voor u de ingang van het Kantorencomplex ‘Cluetinckborg’. Bel aan bij Meeting Plaza en neem de lift naar de tweede etage. Bedrijvendag ECU’92 2005 - 30 November 2005

7


Werk dat er toe doet!

Bij de NMa zien we toe op de goede werking van markten. Met zo’n 370 mannen en vrouwen houden we actief toezicht op concurrentie en economische regulering. We doen dat onder meer door fusies te beoordelen, op te treden tegen kartelafspraken en door de voorwaarden te bepalen voor toegang tot netwerken op het gebied van energie en vervoer. Wil je werk met invloed en word je graag intellectueel uitgedaagd, dan is de stap naar de NMa zeker het overwegen waard. Economen, juristen, technici en andere academici werken samen om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van alle sectoren van markt en maatschappij. Breed en diepgaand, binnen en buiten Nederland. Werk dat er toe doet en zichtbaar is.

Kijk eens op de website van de Nederlandse Mededingingsautoriteit www.werkenbijdenma.nl. Daar vind je informatie over wat de NMa aan (bijna)afgestudeerde economen en juristen te bieden heeft. Je kunt ook bellen met de afdeling HRM, (070)330 33 30, of je CV sturen naar solliciteren@nmanet.nl


Workshops Workshop Fortis:

"Hoe overleef ik een assessment?" "Gaat je hart uit naar die speciale baan, maar is een assessment onderdeel van de sollicitatieprocedure en weet je niet of je het zult overleven, dan is deze workshop echt iets voor jou!" Steeds vaker maken bedrijven tijdens de sollicitatieprocedure gebruik van een assessment. Wat is nu precies een assessment? Een assessment is een extra middel dat bedrijven kunnen inzetten om de sollicitant te toetsen. Er wordt dan door het assessment center bekeken in hoeverre de sollicitant voldoet aan de competenties die voor het bedrijf of voor een bepaalde functie kenmerkend zijn. Het assessment center kan dit via verschillende methodes toetsen. Vaak wordt er gebruik gemaakt van de welbekende postbakoefening, capaciteitentesten, persoonlijkheidstesten, alsook rollenspelen. Aan de hand van de resultaten en de persoonlijke gesprekken met de psycholoog, wordt er een profiel van kandidaat opgesteld. Dit profiel wordt teruggekoppeld naar het bedrijf. Het is handig als je goed voorbereid naar het assessment gaat. Hoe kun je jezelf voorbereiden? Op deze vraag geven wij in de workshop een antwoord. Wil je als 3e of 4e jaars student deelnemen aan deze workshop stuur dan ook je CV op. Deze wordt door onze recruiters nagekeken en in de workshop met verbeterpunten teruggegeven.

Workshop Europese Commissie:

EU-Workshop: naar een besluitvaardige Unie? Casusstudie: de totstandkoming van de chocolade richtlijn

Ooit eens willen onderhandelen namens jouw land in de hoofdstad van Europa? Ben jij nieuwsgierig naar de praktische besluitvormingsprocedures in de EU? Ben jij bereid door het vuur te gaan voor de belangen van jouw land, maar verlies je de voortgang van het Europees Project niet uit het oog? Dan is deze workshop voor jou! 75 Minuten lang neem jij plaats in de onderhandelingszetel van één van de EU-lidstaten, of ben jij een ambitieus medewerker bij de Europese Commissie die erop gebrand is dat zijn wetsvoorstel wordt aangenomen. Tijdens deze workshop word je volledig bijgepraat over het besluitvormingsproces in de EU en maak je van heel dichtbij mee hoe de (vaak zware) onderhandelingen, die daaraan voorafgaan, in de praktijk werken. De casus, die het onderwerp vormt voor deze workshop, vormt de (echt bestaande) chocolade richtlijn. De procedure vormde bijna een politieke casus belli in de EU tussen 1996 en 2000.

Workshop Accenture: Maak kennis met Accenture!

Wil jij weten wat je als consultant na je studie gaat doen? Schrijf je dan in voor de workshop van Accenture. Tijdens de Bedrijvendag ECU'92 zal je samen met studiegenoten werken aan een project van Accenture. Ervaren consultants laten je zien wat voor projecten er binnen Accenture allemaal plaatsvinden en wat jouw rol op zo'n project zou kunnen zijn. Ben je geïnteresseerd in Accenture, schrijf je in voor onze workshop.

Bedrijvendag ECU’92 2005 - 30 November 2005

9


Guts and Glory... ORMIT heeft een unieke en bovenal effectieve businessformule. ORMIT werft de top in afgestudeerde academici en geeft ruimte aan hun ambitie om snel door te groeien. Daartoe biedt ORMIT een hoogwaardig management development programma, waarbinnen de inzet op diverse uitdagende projecten bij circa vijftig deelnemende topondernemingen een cruciale rol speelt. Maar zeker ook de coaching, begeleiding en de opleidingen op maat door vermaarde opleidingsinstituten. Na twee jaar ontwikkeling binnen ORMIT én ervaring binnen diverse bedrijven, is het

Voor het management development programma voor academici zoeken wij

Titelverdedigers op weg naar de top Energieke starters die willen tonen wat hun academische titel waard is. Maar vooral ook mensen bij wie de ambitie verder reikt dan alleen een leuke job. Je wilt immers verder groeien als toekomstig manager. De kans om projectmatig werk te verrichten binnen de circa vijftig ondernemingen die participeren in het ORMIT-netwerk, pak je met beide handen aan. Geen twijfel mogelijk. Ondernemen en ontwikkelen is je immers met de paplepel ingegeven. Heb je managementpotentieel, tot drie jaar werkervaring en een gezonde dosis ambitie, kies dan niet voor één topbedrijf, kies voor een netwerk van vijftig bedrijven. Nieuwsgierig naar je mogelijkheden? Bezoek www.ormit.nl en ga naar 'sollicitatieadvies' of stuur je brief met (Nederlandstalig) cv naar: ORMIT BV t.a.v. Ingrid Bouma, Dorpsstraat 85, 3732 HH De Bilt.

de bedoeling dat men in dienst treedt bij één van de deelnemende bedrijven van het ORMIT-netwerk.

ORMIT is een dochter van ORDINA en werkt samen met o.a.: SHELL RABOBANK GROEP NS T-MOBILE ORDINA ERICSSON ZWANENBERG CENTER PARCS SANQUIN KPN BELASTINGDIENST DELTA LLOYD ESSENT DSM PHILIPS ANWB SCHUITEMA NUON FORTIS GROEP INTERPAY RDW AKZO NOBEL KLM WOLTERS KLUWER ING GROEP MINISTERIE VAN JUSTITIE ABN AMRO ACHMEA GROEP CAMPINA


Workshops Workshop KPMG:

Workshop "De (zelf)bewuste kiezer"

Je staat aan de vooravond van het maken van je eerste carrièrestap. Je eerste baan; wat vind jij nu écht belangrijk? Wat is nu écht van doorslaggevend belang in jouw keuzeproces? Tijdens deze workshop proberen wij je een realistisch beeld te geven van het keuzeproces waarin jij je bevindt met betrekking tot de keuze voor een werkgever en functie. Kortom; Weet waar je voor kiest! Ook besteden we aandacht aan jou als individu middels een zelfanalyse. Want: Wie ben jij eigenlijk en wat past nu echt bij jou? Tijdens de workshop van KPMG zul je een antwoord gaan vinden op deze twee vragen. Ben jij aan het einde van je studie en wil je meer weten over KPMG? Schrijf je dan in voor de workshop en kom met ons kennismaken en vind de antwoorden op deze vragen!

Workshop Ormit:

BELBIN TEAMROLLEN Waaruit bestaat een succesvol team en hoe komt het dat het ene team beter functioneert dan het andere team?

De Engelsman Meredith Belbin heeft onderzoek gedaan naar de effectiviteit en productiviteit van teams. Volgens zijn theorie heeft elk teamlid naast een vakinhoudelijke rol (functionele rol) een rol waarop hij zijn persoonlijkheidskenmerken laat gelden, de zogenoemde teamrol. Middels het observeren van honderden teams heeft Belbin ontdekt hoe een goed samenwerkend en functionerend team zou moeten worden samengesteld. Belbin onderscheidt 8 teamrollen. Deze acht teamrollen vormen met elkaar een hecht team, waarbij ze elkaar aanvullen en gezamenlijk voor het best mogelijke totaalresultaat zorgen. Wanneer één of meerdere rollen niet vervuld worden, dan kunnen productiviteit en effectiviteit hieronder lijden. De theorie van Belbin gaat ervan uit dat een team zodanig samengesteld wordt dat binnen het team synergie ontstaat. Wil jij weten welke rol jij inneemt in een team, schrijf je dan in voor deze workshop!

Workshop Randstad:

In Nederland is Randstad marktleider en expert op het gebied van arbeidsmarkt- en personeelsbemiddeling. Werk vraagt om mensen en mensen vragen om werk. Het doel van Randstad is om die twee dingen op elkaar af te stemmen. Intercedent is de belangrijkste functie die we hebben. Eigenlijk vervul je als intercedent meerdere functies in één: je bent psycholoog, personeelsmanager, peoplemanager, adviseur én accountmanager. Al onze intercedenten hebben daarom naast een hbo of academisch werk- en denkniveau, commercieel talent en de ambitie om van mensen hun werk te maken. Als expert op het gebied van arbeidsmarkt- en personeelsbemiddeling vinden we het leuk een bijdrage te leveren aan de ECU’92 bedrijvendag. We zullen persoonlijk aanwezig zijn en een workshop 'solliciteren doe je zo' organiseren. In de workshop leren we je hoe je je kunt oriënteren op de arbeidsmarkt en wat je als sollicitant te wachten staat. We hopen je tijdens de dag en/of de workshop te ontmoeten. Mocht dat niet lukken dan kun je altijd op een ander moment contact met ons opnemen (www.randstad.nl).

Bedrijvendag ECU’92 2005 - 30 November 2005

11


De Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB) is de overkoepelende organisatie van bedrijfstakpensioenfondsen in Nederland. VB is opgericht in 1985 en behartigt namens de 88 leden de pensioenbelangen van 4,6 miljoen deelnemers in bedrijfstakpensioenregelingen, ruim 1 miljoen gepensioneerden en 6 miljoen slapers. Nagenoeg alle bedrijfstakpensioenfondsen zijn bij VB aangesloten. De leden van VB vertegenwoordigen samen meer dan 75% van het aantal deelnemers in collectieve pensioenregelingen. Het gezamenlijk belegd vermogen bedraagt ruim 350 miljard euro. Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen Zeestraat 65d 2518 AA Den Haag E-mail: info@vb.nl www.vb.nl www.duidelijkpensioen.nl


Workshops

Workshop Deloitte:

Deloitte is de grootste financieel-zakelijke dienstverlener van Nederland: een omzet van bijna 710 miljoen euro, zo'n 6.000 professionals en een netwerk van vestigingen door heel Nederland. En met de kracht van een wereldwijde organisatie, waarin we onze kennis delen met 120.000 collega's. We bieden over de gehele wereld carrièremogelijkheden op het gebied van accountancy, belasting, consultancy en financieel advies. Van een werkomgeving waarin ondersteuning en samenwerking centraal staan tot stapsgewijze training en ontwikkeling: het is duidelijk waarom studenten kiezen om voor Deloitte te werken. En wij bieden je de mogelijkheid om kennis te maken met deze werkomgeving tijdens onze workshop! Natuurlijk kom je meer te weten over Deloitte in het bijzonder, maar je gaat vooral actief aan de slag met een case o.g.v. accountancy waardoor je een beeld krijgt wat er allemaal speelt en hoe een accountantscontrole in elkaar steekt. Aan de hand van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk zullen we over diverse vraagstukken met jullie nadenken. De ultieme gelegenheid om ons beter te leren kennen. Kortom: dit mag je niet missen, dus geef je snel op! Voor meer informatie over Deloitte of deze workshop, kun je contact opnemen met Muriël van den Berg, tel: 010-272 5065 of e-mail: muvandenberg@deloitte.nl.

Workshop VB:

Programma - Hoe zit het eigenlijk met het Nederlandse pensioenstelsel? -Collectief en solidair: aantrekkelijk voor jongeren? -Je eerste baan of ander werk? Waar moet je op letten wat je pensioen betreft? -Het belang van pensioenbewustzijn bij jongeren: -De najaarscampagne van Pensioenkijker.nl -De voorjaarscampagne 2006 van VB

De workshop is interactief: je krijgt informatie, maar je krijgt ook een aantal stellingen voorgelegd. Pensioen is ook voor jou: laat je mening horen!

De Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB) is de overkoepelende organisatie van bedrijfstakpensioenfondsen in Nederland. De leden van VB vertegenwoordigen samen meer dan 75% van het aantal deelnemers in collectieve pensioenregelingen. Het gezamenlijk belegd vermogen van de ledenfondsen bedraagt ruim 350 miljard euro. www.vb.nl / www.duidelijkpensioen.nl / www.futuremail.com.mx

Workshop ING:

Workshop ING - ECU '92 Bedrijvendag Tijdens deze interactieve workshop gaan wij allereerst in op je carrièremogelijkheden bij ING. Daarom staat het ING Talent Programme (ITP) centraal: ons traineeship voor academische talenten. Het ITP biedt je de kans een afwisselende carrière binnen ING Nederland op te bouwen. Ook is een aantal trainees aanwezig tijdens de workshop. Zij vertellen graag over hun ervaringen binnen ING en je kunt hen allerlei vragen stellen. Schrijf je snel in voor deze workshop en wie weet zien wij elkaar 30 november! Voor meer informatie over ING en je mogelijkheden, kijk op www.recruitment.ing.nl

Bedrijvendag ECU’92 2005 - 30 November 2005

13


hoogst persoonlijk

Nederland kan weer aan de slag maar niet zonder jou

Randstad is een toonaangevende internationale zakelijke dienstverlener die is gespecialiseerd in oplossingen op het gebied van flexibel werk en human resources diensten. Randstad is een van de grootste uitzend- en detacheringsondernemingen in de wereld en is marktleider in Nederland, België, Duitsland,Polen en in het zuidoosten van de Verenigde Staten.

Het gaat goed met de economie. Er is weer volop werk. Dat merken wij als marktleider in de uitzendsector als eerste. En dat is goed nieuws. Niet alleen voor ons, maar ook voor jou. Want we zijn op zoek naar extra collega’s. Als intercedent bij Randstad heb je een verantwoordelijke baan met veel afwisseling. Je beheert je eigen klanten- portefeuille met zowel lokale ondernemingen als grote, internationale concerns.

Je hebt een goed commercieel instinct én bent sales- en resultaatgericht. Heb je een hbo-opleiding of universitaire studie gedaan en minstens twee jaar commerciële werkervaring, dan komen wij graag met jou in contact. Zeker als je ambitieus bent, want zoals gezegd: het gaat goed met Randstad en daardoor zijn er volop kansen.

Interesse? Solliciteer dan direct via: www.randstad.nl/recruitment


Workshops

Workshop Ministerie van Financiën:

Het ministerie van Financiën beheert de portemonnee van Nederland. Miljarden die moeten worden begroot, geïnd en verdeeld. Denk je eens in: op alle beleidsterreinen waar wordt gerekend en de financiële balans wordt opgemaakt, komt Financiën om de hoek kijken. Financiën bestrijkt gezondheidszorg, onderwijs, verkeer en waterstaat, sociale zekerheid en nog veel meer. Waar zo'n groot venster op de wereld bestaat, voel je je thuis als algemeen econoom. Voor een generalist, gewend aan de grote lijnen, biedt het ministerie een scala aan mogelijkheden. Maar ook als bedrijfseconoom kun je bij Financiën aan de slag! Of je nu de financiële administratie verzorgt van het Agentschap dat de staatsschuld beheert, of het beleid van andere overheden beoordeelt op zijn financiële consequenties, je moet rekening houden met politieke verhoudingen. Je bent rechtstreeks betrokken bij actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Dat maakt het werk even veelzijdig als boeiend. Wil jij weten hoe een dag, week, loopbaan van een econoom bij Financiën eruit ziet, kom dan naar de bedrijfspresentatie van het Ministerie van Financiën!

Workshop CBS:

Hoeveel werkbijen telt Nederland?

Werken, wat is het nu écht? Is het werken bij het Centraal Bureau voor de Statistiek, saai en ambtelijk? In de workshop "Hoeveel werkbijen telt Nederland" gaan we o.a. kijken naar de vooroordelen én bijbehorende voordelen van het werken bij het CBS. Wat betekent werken bij het CBS nu écht eigenlijk? Hoe kom je daarachter? We gaan dat onderzoeken met behulp van "een kijkje in de keuken" én uiteraard een blik op jezelf (wie ben jij, wat wil je en wat past bij jou?). Een workshop met prik!

Workshop NMa:

Nederlandse Mededingingsautoriteit Werk dat er toe doet en zichtbaar is

De missie van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) is om markten te laten werken. Goed werkende markten zorgen ervoor dat er steeds nieuwe producten en diensten op de markt komen waarvoor consumenten niet onnodig hoge prijzen hoeven te betalen. Met zo'n 370 mannen en vrouwen houden we actief toezicht op concurrentie en economische regulering. We doen dat onder meer door fusies te beoordelen, op te treden tegen kartelafspraken en door de voorwaarden te bepalen voor toegang tot netwerken op het gebied van energie en vervoer. Tijdens de interactieve workshop van de NMa kan je ervaren hoe het is om bij een toezichthouder als de NMa te werken.

Bedrijvendag ECU’92 2005 - 30 November 2005

15


Deelnemers Bedrijvenmarkt

Bedrijvendag ECU’92 2005 - 30 November 2005

17


De meeste mensen zien studenten.

Wij onze toekomstige managers.

Wat zie jij? Een groep studenten of een aantal potentiële managers? Het is maar net hoe je er tegenaan kijkt. Bij ING kijken we in ieder geval anders naar studenten, studies en de ‘traditionele’ carrières die daarbij horen. In iedere student met

Het ING Talent Programme is een traineeship voor academici en kent maar liefst zes verschillende startrichtingen. Het is een driejarig programma voor studenten die zichzelf én hun talenten verder willen ontwikkelen.

ING is een internationaal, financieel concern dat actief is in ruim zestig landen. Wereldwijd biedt ING producten en diensten op het gebied van bankieren,

ING Talent Programme talent en persoonlijkheid zien wij iemand die kan uitgroeien tot een veelzijdige manager of specialist.

Voor het ING Talent Programme zoeken we veelbelovende starters met hooguit twee jaar werkervaring. Alle academische studierichtingen (master) zijn welkom. Ontdek je mogelijkheden op:

www.recruitment.ing.nl.

verzekeren en vermogensbeheer. Altijd klantgericht en pro-actief in hun aanpak: dat is wat onze 115.000 medewerkers wereldwijd kenmerkt en dat is ook wat ING maakt tot een uitstekende plek om een professionele toekomst op te bouwen.

@#


Werken By Naam: Monique Dullaert Geb datum: 26 juli 1978 Functie: Commercieel Management Trainee begonnen per 1 mei 2005

1. Hoe kwam je op het spoor van Cargill? Een vriend die werkte bij Cargill attendeerde mij op de mogelijkheden die dit bedrijf biedt: veel eigen verantwoordelijkheid, veel mogelijkheden in het buitenland en een jong team. Toen ben ik me gaan inlezen op de nationale en internationale site. Hoewel ik de naam van het bedrijf wel kende was ik verrast door de gigantische hoeveelheden en verschillende soorten goederen die over de wereldzeeën verscheept en verhandeld worden. Onze fabrieken verwerken o.a. de grondstoffen voor de business-to-business markt. Gezonde frituurvetten, kipproducten en vruchtensappen worden bijvoorbeeld geleverd aan McDonalds, olie aan Unilever en Remia en cacaomassa aan Nestlé.

2. Wat doe je precies? Ik ben verantwoordelijk voor de trading van ruwe raapolie. Concreet houdt dat in dat ik 's ochtends de martrapporten uit Noord-en Zuid Amerika lees, kijk naar wat de handel van ruwe olie de vorige dag gedaan heeft op de beurs in Chacago en een schatting maak van de vraag en aanbod op de markt. Dan stuur ik de prijzen naar onze klanten en probeer uiteindelijk de deal rond te krijgen. Ik heb ook een leidende rol in het op elkaar afstemmen van de logistieke, administratieve en productieprocessen. Ik werk dus veel samen met collega's bijvoorbeeld van logistiek en productie om de klant zijn truck of schip met olie te bezorgen.

4. Wat bevalt je bij Cargill? De mogelijkheden bij Cargill zijn zo groot en divers. Of je nu in Nederland wilt blijven of naar het buitenland wilt gaan... het kan allemaal. Naast eigen verantwoordelijkheid vanaf het begin word je toch goed begeleid. Behalve learning on the job is er ook een carroussel aan trainingen die je volgt. 5. Hoe zie je je toekomst? Voorlopig wil ik graag aan de trading desk in Amsterdam blijven op de ruwe olie. Over een jaar of twee zou ik graag eens gaan kijken in één van de andere onderdelen van Cargill zoals Juice of Gerkens Cacao in Nederland.

6. Wat geef je de student van nu mee over een eerste baan? Het is even wennen zo'n baan. Je leert vrij snel je tijd efficiënter in te delen. Zorg dat je goed voorbereid bent als je gaat solliciteren, praat met mensen die er werken en bekijk de locale maar ook de internationale website als die er is. Wees goed uitgerust en blijf te allen tijde jezelf. Besef dat je het grootste gedeelte van de dag doorbrengt op kantoor dus denk goed na over de keuze die je maakt! 7. Wat verwachtte je van tevoren? Ik verwachtte een inspirerende omgeving en eigen verantwoordelijkheid. Gelukkig is dat ook zo gebleken.

8. Wil je nog naar het buitenland? Ja! Niet nu binnen twee jaar maar op de lange termijn zie ik daar zeker kansen voor mijzelf.

3. Mannenbedrijf, dat Cargill? In Schiedam zijn er meer vrouwelijke traders werkzaam maar in Amsterdam ben ik de enige. Werken met mannen heeft zo zijn voordelen: vergaderingen zijn kort en bondig en je krijgt direct te horen waar het op staat en dat vind ik zelf heel belangrijk en prettig.

Bedrijvendag ECU’92 2005 - 30 November 2005

19


Wij zoeken niet zomaar bedrijfseconomen. Wij zoeken bedrijfseconomen voor het ministerie van Financiën. Met je academische opleiding bedrijfseconomie ben je aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt. Maar wat is aantrekkelijk voor jou? Laten we het daar eens over hebben op Korte Voorhout 7 in Den Haag, het thuisadres van het ministerie van Financiën. Daar draait het allemaal om kwaliteit en geld, het spel en de knikkers. Miljarden, waar zuinig en zakelijk mee moet worden omgegaan, want het is namelijk ons aller geld. Daarom speelt het ministerie het spel met inzet van toptalent en onze bedrijfseconomen staan daarbij bepaald niet langs de zijlijn. Dus laten we terzake komen. Je bent een nuchter denker. Je wilt doorgroeien en je kennis met opleidingen verder verdiepen. Het spreekt je aan om een bijdrage te leveren aan een gezonde maatschappij en een succesvol bedrijfsleven. Je durft verantwoordelijkheid te nemen voor het geld van de samenleving. Je voelt je thuis in een intelligente en inventieve omgeving. En naast dit alles ben je ook nog prettig in de omgang. Van mensen met dergelijke ambities en eigenschap-

pen zijn er niet zo gek veel. Gelukkig maar, want er is ook maar één ministerie van Financiën. Op Financiën zijn je mogelijk aanstaande collega’s benieuwd naar je ideeën. Ook zijn er voldoende stevige klussen die opgepakt moeten worden. Bijvoorbeeld de verzelfstandiging van staats-bedrijven. De regulering van de staatsschuld via transacties op de geld- en kapitaalmarkt. De totstandbrenging van de Rijksbegroting. Of de vraag of de overheid megaprojecten als een mogelijke zweeftrein en de aanleg van snelwegen in eigen beheer moet houden dan wel moet uitbesteden. Om maar wat te noemen, want welke vraagstukken je precies oppakt, hangt mede af van je interesse, achtergrond en/of ervaring. In elk geval krijg je snel eigen verantwoordelijkheid en onze lijnen zijn daarbij kort; tot aan de minister toe. Je zult je werk dan ook vaak tegenkomen in de media. Omdat je niet zomaar een bedrijfseconoom bent, maar een bedrijfseconoom van het ministerie van Financiën.

Bedrijfseconomen m/v

Wil je meer weten? Bel de recruiters via (070) 342 8532 of kijk op www.minfin.nl.


Inschrijfformulier Studenten die zich uiterlijk 23 november inschrijven, hoeven geen entree te betalen, kunnen genieten van een gratis lunchbuffet en kunnen deelnemen aan de workshops van hun favoriete topbedrijven. Tevens is er een door Husk vakantiereizen verzorgde wintersportvakantie te winnen. De winnaar wordt aan het eind van de dag bekend gemaakt*. Dus schrijf je zo snel mogelijk in! Inschrijven kan op: www.ecu92.nl/bedrijvendag of via onderstaand formulier. Dit kun je inleveren bij één van de ECU'92 kamers

Naam Adres Postcode Telefoonnummer Studie Onderwijsinstelling Ik wil wel/ geen lunch

(Vredenburg/University College) of voldoende gefrankeerd opsturen naar: Studievereniging ECU '92 t.a.v. Bedrijvendagcommissie Vredenburg 138 3511 BG Utrecht

Deelnemers worden geplaatst in maximaal 2 workshops. Zo blijft 1 ronde gereserveerd voor het bezoeken van de bedrijvenmarkt. * Voorwaarde: deelname aan het hele dagprogramma is vereist

Plaats Ik ben ….e jaars student

Ik zou graag de volgende workshops bij willen wonen: (geef uw eerste en tweede keus aan voor elke workshopronde)

Eerste Ronde O ING O Ormit O VB O Fortis** O Europese Commissie

Tweede Ronde O Accenture O CBS O VB O Fortis** O KPMG

Derde Ronde O Deloitte O NMa O Min. Financiën O Randstad O Eur. Comm.

** Indien je Fortis invult als één van je keuzemogelijkheden, dan is het van belang om ook je CV te sturen naar bedrijvendag@ecu92.nl!

Bedrijvendag ECU’92 2005 - 30 November 2005

23


Jaarbeurs Utrecht 1 & 2 DECEMBER Tanja Terstappen studeert af aan de Uva

“Ik ga naar de Nobiles Carrièredagen voor de sollicitatietrainingen.”

www.nobilescarrieredag.nl >>ORIENTEREN >>SOLLICITEREN >>DOORSTUDEREN Hoofdsponsors & Mediapartners

Ecunomist, Year 15, Issue 1  

The ECU'nomist is an edition published by the Editorial Commitee, on behalf of Study Association ECU'92. Study Association ECU'92 represen...

Ecunomist, Year 15, Issue 1  

The ECU'nomist is an edition published by the Editorial Commitee, on behalf of Study Association ECU'92. Study Association ECU'92 represen...

Advertisement