Page 1

Nieuwsflits

Nummer 5 | juni 2010 | Nieuwsbrief voor Technische Bedrijfskunde

Pagina 1


Inhoudsopgave Agenda

pagina 4

Saint Francois Longchamp

pagina 5

Column

pagina 6

Commitment leden

pagina 7

United Students

pagina 7

Interstep

pagina 8

Golfsurfweek

pagina 10

Pagina 2


Colofon Redactie Studievereniging BG Utrecht Kamer D 05.06 Nijenoord 1 3552 AS te Utrecht www.bgutrecht.nl Algemene informatie info@bgutrecht.nl Informatie Nieuwsflits secretaris@bgutrecht.nl Adverteren pr@bgutrecht.nl

Hoofdredacteur Nicole Voets Met dank aan Onno van Piggelen Linda Groot Wassink Dorrit Mulder Maurits Bruin Ard van der Kleij Willemijn Stout

Voorwoord Waarde leden, docenten en andere geïnteresseerde, Met deze Nieuwsflits kunnen we ons voor de eerste keer presenteren als nieuw bestuur. Tevens, ga ik uitleggen wat we de komende tijd willen bereiken met het Bedrijfskundig Genootschap Utrecht, de studievereniging van Technische Bedrijfskunde. De komende tijd zullen wij druk bezig zijn om veel leuke activiteiten te bedenken, om de jaarplanning te vullen. Ons doel is om meer studiegerelateerde activiteiten op de agenda te plaatsen, maar natuurlijk zullen wij ook voor ontspanning gaan zorgen. Kortom het zal zeer divers worden. Daarnaast zal er intern verder worden gegaan met professionalisering om de vereniging nog stabieler te maken. Hiermee kunnen we de toekomst van de vereniging vervolgens garanderen. Om succesvol te zijn in onze doelstellingen, ligt het niet alleen aan het bestuur, maar ook aan de leden die ons ondersteunen. Als je het wat lijkt om ook bij te dragen aan de vereniging door je opgedane kennis van je studie toe te passen door studiereizen, feesten, lezingen of gewoon leuke activiteiten te organiseren mail ons! Je kunt een mail zenden naar bestuur@bgutrecht.nl. Dan rest mij nog één ding: veel leesplezier! Met vriendelijke groet,

Nicole Voets Voorzitter Bedrijfskundig Genootschap Utrecht

Hoofdsponsor Interstep

Pagina 3


Agenda 10 juni - Borrel Einde studiejaar Cabo Café

Op donderdag 10 Juni vanaf 13:00 uur beneden in het Cabo café zal de laatste borrel van dit jaar gehouden worden. Daarbij moet het dus ook wel extra gezellig worden. De BGU en de Hogeschool trakteert daarom nogmaals op twee gratis fusten bier en voor de autorijders een glaasje fris.   Neem je klasgenoten mee want hoe meer mensen hoe gezelliger het wordt!

25 juni t/m 4 juli - Golfsurfweek

Voor een schraal bedrag van € 274,- per persoon naar het mooie Vieux Boucau in Zuid-Frankrijk van 27 juni t/m 4 juli (de week na de projectweek). Niet-leden zijn natuurlijk ook welkom, voor externe is de prijs € 294,- per persoon.

23 augustus t/m 25 augustus - Introductie

BG Utrecht organiseert voor ’t eerst sinds jaren zelfstandig de introductie voor de nieuwe studenten Technische Bedrijfskunde aan de Hogeschool Utrecht. Tijdens deze drie dagen laten we ze kennis maken met elkaar, Utrecht, de Hogeschool, toekomstige beroepsveld en natuurlijk BG Utrecht. Heb je zin om het bestuur tijdens deze dagen te ondersteunen? Zend dan een mail naar bestuur@bgutrecht.nl.

Voor meer informatie over de bovenstaande activiteiten kun je op onze website kijken of een mail zenden naar secretaris@bgutrecht.nl.

Pagina 4


Saint Francois Longchamp

Het Bedrijfskundig Genootschap Utrecht met 29 e studenten in het mooie Frans ! Saint Francois Longchamp.

Op zondag 27 januari vertrok BGU vanuit Utrecht met een groep van 29 enthousiaste skiÍrs en snowboarders richting het mooie Saint Francois Longchamp. Na een lange rit van 14 uur arriveerden we om 10 uur s’ochtends op ons adres. De relaxte buskleding werd al snel verwisseld voor de soepele ski kleding en binnen 2 uur stond iedereen paraat op de piste. De pistes lagen er prachtig bij en de nodige ski- en snowboard skills werden uit de kast getrokken. Na een lange en vermoeiende dag op de piste konden we om 5 uur ons appartement betreden. De appartementen werden al snel omgetoverd tot gezellige, huiselijke onderkomens, mede door de Hollandse pot die bij sommige op de tafel kwam te staan (boerenkool met worst). De dagen erna werd er volop geskied en gesnowboard door de groep. Groepjes werden gevormd op niveau; de ene groep snowboarde met een rotvaart van de zwarte piste af en de andere groep glee met een pizzapuntje de blauwe piste af. Maar om 5 uur kwam iedereen altijd weer samen in de altijd gezellige Yeti bar. Ondanks het feit dat iedereen kapot was van het skiÍn of snowboarden, was men wel altijd in staat om uitbundig te dansen op de tafels van de Yeti. Wat flugels en bier niet allemaal in je los maakt. Zaterdag 30 januari moesten we helaas weer richting huis. Ondanks paar vervelende Belgen in ons complex, kijken we terug op een fantastische mooie week met veel plezier. Onze dank gaat uit naar Werner en Ard die deze top week voor ons hebben georganiseerd! Pagina 5


De vraag die iedereen bezig houdt Column van Onno van Piggelen Nu ik   bijna   klaar   ben   met   Technische   Bedrijfskunde   en   mij   ingenieur   mag   noemen   zal   ik   in   deze   column   een   grote   onzekerheid  wegnemen  die  onder  de  leden   van   onze   mooie   vereniging   bestaat.   Wanneer   je   door   de   gangen   van   de   FNT   loopt,   en   dan   met   name   op   de   vijfde   verdieping   kun   je   het,   als   je   goed   luistert   horen.   “Bestaat   het   echt.…bestaat   het   echt?”  

Ja, de   geweldige   BGU   heeL   ook   een   dispuut;   Het   Dispuut   der   Individuele   Naïaden   of   kort,   DIN!   Hoe   de   naam   ontstaan   is,   is  nu   al   een  legende.  Het  enige   dat   ik  daar   nu   over   kwijt   kan   is   dat   het   is   met   eenheid   ofzo   te   maken   heeL.   DIN   is   o p g e r i c h t   a a n   h e t   e i n d e   v a n   verenigingsjaar   2007-­‐2008   door   het   toenmalige  bestuur  en   bestaat  uit   de  leden   van  dat  bestuur.  

Het klinkt   als   de   zachte   stem   van   een   geestverschijning   die   echoënd   door   de   school   zachtjes   komt   en   gaat.   Al   vele   zijn   bang   geworden,   gevlucht   en   nooit   meer   terug   gekomen.   De   dapperen   bleven   en   stelde   de  vraag:  “Wat   is  het   en  waar   komt   het  vandaan?”.  Deze  dapperen   leden  onder   ons  krijgen  in  deze  column  het  antwoord.  

“Is dat  hét   legendarische  bestuur?  Dat   het   zo  legendarisch  aan   de  stok  kreeg  met  hun   opvolgers   en   op   een   nog   legendarischere   manier   de   macht   greep   door   een   coup   te   plegen   op   de   gene   die   hen   voor   gingen?”,   hoor   ik  je  vragen.   Ja  beste   mensen,  dat   is   precies  het  bestuur  waar  het   hier  om  gaat.   Voor   meer   informaYe   over   de   briljante   machtsovername  in   2007  lees   je  de  column   De   stem   is   de   belichaming   van   de   de   1  uit  nieuwsflits  1.   brandend   vraag   van   onze   BG-­‐leden.   Al   zo   vaak  is  de   vraag  gesteld:  “Is  het  echt   waar?   De   leden   van  dit   dispuut   zijn   allen   op   zich   HeeL   de   BGU   een   dispuut?”.   Deze   vraag   minstens   zo   legendarisch   als   het   bestuur   kreeg   zo   veel   energie   dat   alle   kracht   zich   waarin   ze   zaten.   Zo   regelde   een   van   de   bundelde    en   onzichtbaar   als  een   geest   in   leden   ooit   voor   37   en   een   halve   euro   per   de   HU   op  zoek  ging  naar   het   antwoord.  Ik   persoon   een   studiereis   naar   Dubai,  gooide   zal  me  hier  opofferen  als  de  grote  verlosser   een  lid  Yjdens  een   BG-­‐bowling  een  bal  met   en  hem   laten   ontsnappen   via  deze  column.   68  km/h  over   de  baan  en   kreeg  een  ander   Wees   niet   bang   lezers,   het   is   een   Yjdens   de   BG-­‐wintersport   een   doos   volle   vriendelijke  geest.   wijnflessen   vanaf   de   Yende   verdieping   op   zijn   hoofd   gegooid.   Ik   zou   nog   een   boek  

Pagina 6

kunnen vol   schrijven   met   doldwaze   avonturen   van   de   dispuutsleden   maar   ik   vermaak   jullie   hier   liever   mee   met   een   biertje  in  de  hand  aan  de  bar.   Er   is   echter   nog   een   klein   reglementair   probleempje.   De   bedoeling   was   namelijk   dat   wij,   Yjdens  ons   eigen   bestuursjaar,   ons   zelf   nog   als   dispuut   zouden   installeren.   “Kat  in  het  bakkie”,  zou  je  zeggen.  “Dan   kan   er   toch   niks   misgaan”.   Dat   klopt   ook,   zei   het   niet   dat  onze   statuten   nog  niet   af   zijn.   Om  precies  te  zijn   is  anderhalf  van  de  12  a-­‐ viertjes   geschreven.   In   anderhalf   jaar   hebben   we   dat   voor   elkaar   gekregen.   Wij   hebben   het   dan   ook   te   druk   met   leuke   dingen   doen   met   ons   legendarische   dispuut.  Tot   het   moment   dat   het   bestuur   onze   statuten   heeL   goedgekeurd   kunnen   wij   alleen   ons   zelf   vermaken   en   helaas   ge e n   n i e u we   l e d e n   a a n n e m e n   o f   acYviteiten   organiseren….Ik   weet   het,   ik   weet  het:  jullie  kunnen  niet  wachten.   Tot   die   Yjd   zullen   wij   een   onacankelijk,   rebels  schaduw  dispuut  zijn   van   de  BGU  en   hopen   wij   nog   voordat   het   laatste   lid   is   afgestudeerd   officieel   onderdeel   uit   te   gaan  maken  van  de  BGU.   Ik  hou  jullie  op  de  hoogte!                  


WE NEED

YOU!

Commissieleden gezocht voor het organiseren van activiteiten en ter ondersteuning voor het contacteren van sponsoren. Commissieleden kunnen zich aansluiten bij de volgende commissies: - Public Relations - Activiteiten

Wil je meer ervaring opdoen in jouw studierichting? Denk je dat je een aanwinst voor ons bent? Neem dat meteen contact met ons op! Bestuur BG Utrecht

United Students  is  een  iniYaYef  van  techniekstudenten,  docenten  en  stafleden.  De  doelstelling  van  United  Students  is  dat   iedere  student,  ongeacht  komaf  of  cultuur,  zich  thuis  voelt  binnen  de  technische  opleidingen  van  de  HU.  Om  die  reden  hebben   we  diverse  subprogramma’s  opgezet  die  aan  dit  thuisgevoel  kunnen  bijdragen.  Van  studiebegeleiding  tot  evenementen.  En  van   voorlichYng  tot  Discovery  College  arrangementen. Voor  onze  projecten  zijn  wij  alYjd  op  zoek  naar  enthousiaste  studenten  die  willen  helpen  onze  doelstelling  te  bereiken.   Enkele  voorbeelden  van  projecten: Lezing  van  Prof.  dr.  David  Pinto  over  zakelijke  cultuur  verschillen. PoliYek  debat  over  “veiligheid” High  Tea  voor  vrouwelijke  studenten  op  de  FNT. Terrasje  pakken,  het  herinrichten  van  de  voorgevel  van  de  Nijenoord  1. ConnecYng  Knowledge,  studiebegeleiding  door  andere  studenten.   Voor  meer  informaYe:  united.students@hu.nl   Nu  ook  op  Twiler:  hlps://twiler.com/United_Students Pagina 7


)NTER3TEP VOORZIET IN DE BEHOEFTE VAN ORGANISATIES AAN HOGER TECHNISCH PERSONEEL 6OOR HOGER OPGELEIDE TECHNICI TREEDT )NTER3TEP OP ALS CARRIÃ’READVISEUR EN VOORZIET IN DE WENS NAAR PROJECTMATIG OF VAST WERK /P BASIS VAN DETACHERING OF WERVING EN SELECTIE ZORGT )NTER3TEP VOOR DE JUISTE ARBEIDSRELATIE

'ESPECIALISEERDE VAKGEBIEDEN BOUWKUNDE CIVIELE TECHNIEK INDUSTRIÑLE AUTOMATISERING

Pagina 8 BEDRIJFSKUNDE WERKTUIGBOUWKUNDE ELEKTROTECHNIEK EN TECHNISCHE


"' 5TRECHT EN )NTER3TEP

3INDS DIT JAAR IS DETACHERINGBUREAU )NTER3TEP "6 DÏ SPONSOR VAN "' 5TRECHT /M DE WEDERZIJDSE SAMENWERKING TUSSEN "' 5TRECHT EN )NTER3TEP GESTALTE TE GEVEN WORDT ER IN DE SPONSORING EEN MIX GEZOCHT TUSSEN HET NUTTIGE EN HET AANGENAME (ET NUTTIGE BETEKENT BIJVOORBEELD DAT )NTER3TEP EEN PAAR KEER PER JAAR IN SAMENWERKING MET "' 5TRECHT WORKSHOPS h3OLLICITATIETECH NIEKENv ORGANISEERT OM JULLIE VOOR TE BEREIDEN VOOR DE ARBEIDSMARKT (ET AANGENAME BETEKENT DAT JULLIE ONS ZEKER DIT JAAR GAAN TERUGZIEN OP EEN BOR REL OF ANDERE ACTIVITEIT VAN "' 5TRECHT

DE ORGANISATIE

)NTER3TEP IS EEN ZELFSTANDIGE ORGANISATIE MET JARENLANGE ERVARING IN DETA CHERING )NTER3TEP RICHT ZICH SPECIlEK OP HET PROJECTMATIG OF STRUCTUREEL IN ZETTEN VAN HOGER TECHNISCH PERSONEEL 6OOR OPDRACHTGEVERS IN DE TECHNIEK VERZORGT )NTER3TEP HET GEHELE TRAJECT VAN WERVING SELECTIE EN INTRODUCTIE VAN PERSONEEL 6OOR ZOWEL STARTENDE ALS ERVAREN INGENIEURS VERZORGT )NTER3TEP DE BEGELEIDING NAAR EEN PROJECT OF EEN VASTE BETREKKING

#ARRIÒREADVIES VOOR ("/ERS /RIÑNTEREND INTERVIEW 0ERSOONLIJKHEIDSTEST #OACHING EVT VIDEOROLLENSPEL  4ERUGKOPPELING TEST EN PERSOONLIJKE PRESENTATIE "ESPREKEN MOGELIJKHEDEN OP BASIS VAN PERSOONLIJKE AMBITIE 6OORBEREIDEN OP INTERVIEWS BIJ OPDRACHTGEVERS %VALUATIE EN AFRONDING

)NTER3TEP #ONTACTPERSOON %ZRA $ASBERG EDASBERG INTERSTEPNL

)NTER3TEP "6 (ERCULESPLEIN   !! 5TRECHT 4ELEFOON     9 6ESTIGINGEN IN %INDHOVEN 2OTTERDAM ENPagina 5TRECHT

WWWINTERSTEPNL

DE WERKWIJZE


We gaan op vakantie!!! Vieuw Boucau here we come!

Beste leden en andere geïnteresseerden, Het bestuur BGU heeft weer een leuke vakantie geregeld voor de leden van de vereniging. We gaan met z’n alle golfsurfen, op het strand liggen, feestjes bouwen en natuurlijk gezellig de vakantie inluiden. Dit doen we net zoals vorig jaar in aan de zonnige zuiden van Frankrijk in de mooie plaats Vieux Boucau. Bruntti Beachcamp heeft een speciaal aanbod voor ons: 2 uur per dag golfsurfles; T-shirt; Gebruik van surfboad, skimboard, bodyboard & volleybalveld; 6x ontbijt; 6x lunch; 5x diner (incl. BBQ); Busreis heen en terug; Onderdak. Het enige wat er nog bij komt is: Huur van een wetsuit (€ 10 p.w.); Biertjes/frisdrank (€1,- ps.); Optie dag naar Spanje (€ 30 pp.). Dit alles voor een schraal bedrag van € 274,- per persoon en de reis zal plaats vinden van 25 juni t/m 4 juli, de week na de projectweek. Niet-leden zijn natuurlijk ook welkom, voor externe is de prijs € 294,- per persoon. Wil jij je vakantie dus goed beginnen haal dan een inschrijfformulier in het kantoor van BGU op de 5e verdieping (vanaf de lift deur door en dan de 1e kamer rechts). Mocht je niet in de gelegenheid zijn om een formulier op te halen in het kantoor, zend dan een mail naar bestuur@bgutrecht.nl. Je kunt je inschrijven tot donderdag 27 mei 2010. De leden van de vereniging hebben natuurlijk voorrang, maar vanaf 26 april kunnen ook externe zich inschrijven. In totaal zijn er 80 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij! Dan kunnen wij garanderen dat er plaats voor je is en dat we je niet teleur hoeven te stellen! Groeten, Bestuur BG Utrecht

Pagina 10


Golfsurfweek 25 juni t/m 4 juli

Leden â‚Ź 274,Niet-leden â‚Ź 294,Inschrijven kan tot 12 juni 2010. Haal een inschrijfformulier in het kantoor (d 05.06) van BG Utrecht of zend een mail naar bestuur@bgutrecht.nl.

Pagina 11


Hoofdsponsor

Sponsors

Š BG Utrecht 2010

Nieuwsflits nr 5_BG Utrecht  

Nieuwsblad van de studievereniging het Bedrijfskundig Genootschap Utrecht van de studie Technische Bedrijfskunde aan de Hogeschool Utrecht.

Advertisement