Page 1

Technologie Project Domotica

M.Pijffers Afdeling Elektrotechniek Versie 1.1 27-8-2013


Technologie: project Domotica

Inhoud Overzicht opdrachten: ....................................................................... 4 Inleiding .......................................................................................... 5 Definitie van Domotica ...................................................................... 6 Opdrachten ...................................................................................... 9 1.

Logboek ................................................................................ 9

2.

Situatie ............................................................................... 10

2.2.

Methodesite: ................................................................... 10

2.3.

Werkboeken: .................................................................. 10

2.4.

Bronnenboek: ................................................................. 11

2.5.

Bijlagen situatie: ............................................................. 11

3.

Het bedrijf ........................................................................... 12

3.1.

Logo: ............................................................................. 12

3.2.

Promotie: ....................................................................... 12

3.3.

Personeelsbestand:.......................................................... 12

3.4.

Visitekaartjes: ................................................................. 12

4.

Plattegrond maken ............................................................... 13

5.

Materiaallijst maken en invoeren op de computer ..................... 14

6.

Offerte maken ...................................................................... 15

7.1 Uitleg programma ................................................................ 15 7.

Email schrijven ..................................................................... 17

8.1 Uitvoering ........................................................................... 17 8.

De installatie/Domotica monteren ........................................... 18

9.1 Monteren: ........................................................................... 18 9.2 Aandachtspunten: ................................................................ 18 9.3 Controle: ............................................................................ 18 9.

Programmeren in Niko Homecontrol software ........................... 20

10.

Opleveringsgesprek + Factuur ................................................ 21

11.

Presentatie van je project ...................................................... 22

11.1

Eisen PowerPoint: ............................................................ 22

11.2

Welke onderwerpen moeten in de dia naar voren komen?..... 22

11.3

Waar wordt je op beoordeeld? ........................................... 22

Š M.Pijffers 2013

2


Technologie: project Domotica 12.

Eindverslag: ......................................................................... 23

Bijlagen ......................................................................................... 24 1.

Foto’s materialen .................................................................. 24

2.

Foto’s gereedschappen .......................................................... 26

3.

Werktekeningen ................................................................... 27

3.1 Bordes installatie ................................................................. 27 3.2 Stroomkringschema.............................................................. 29 3.3 Installatieschema ................................................................. 30 4.

Beoordelingskaart ................................................................. 31

© M.Pijffers 2013

3


Technologie: project Domotica

Overzicht opdrachten: Hier zie je een overzicht van de deel-opdrachten voor het project. Laat je docent, wanneer je een opdracht af hebt, deze afvinken.

Deel-opdrachten Domotica

Afgerond

1. Logboek 2. Het bedrijf 3. Situatie 4. Plattegrond maken 5. Materiaallijst maken en invoeren op de computer 6. Offerte maken 7. Email schrijven waarin je de offerte omschrijft 8. De installatie/Domotica monteren 9. Programmeren in Niko Homecontrol software 10.

Opleveringsgesprek

11.

Presentatie van je project

12.

Eindverslag

O O O O O O O O O O O O

Toelichting: De deel-opdrachten 8+9 maak je samen met een klasgenoot. Alle overige deel-opdrachten maak je individueel!!!!

Š M.Pijffers 2013

4


Technologie: project Domotica

Inleiding Tijdens dit project ga je een eigen Domotica-installatie ontwerpen en installeren. Om dit te realiseren ga je een aantal deel-opdrachten maken. Deze deel-opdrachten vormen dan samen het project. De deel-opdrachten 8+9 maak je samen met een klasgenoot. Alle overige deel-opdrachten maak je individueel!!!! Je bent als individu verantwoordelijk voor de ingeleverde opdrachten en je wordt als leerling apart beoordeeld!!!!!!! Deelopdrachten:  Logboek aanmaken en bijhouden  Het bedrijf  Situatie  Plattegrond maken  Materiaallijst maken en invoeren op de computer  Offerte maken  Email schrijven waarin je de offerte omschrijft  De installatie/Domotica monteren  Opdracht uitwerken/programmeren in Niko Home-control software  Opleveringsgesprek  Presentatie van je project  Eindverslag Toelichting: Uiteindelijk moet je deze opdracht als één groot eindverslag inleveren. Hierin beschrijf je alle deel-opdrachten incl. plaatjes/foto’s. Elke opdracht die je beschrijft bestaat uit minimaal 1 A4.

Omschrijf duidelijk en helder: Zorg ook voor:     

wat je hebt gedaan waarom je iets hebt gedaan wat goed ging wat beter kan conclusie

    

Paginanummering Zelfde lay-out (gelijke lettertypes) Voorpagina Inleiding Spellingscontrole

Alle benodigde handleidingen, informatie en documenten zijn te vinden op www.technologiereggesteyn.tk of op Magister.

© M.Pijffers 2013

5


Technologie: project Domotica

Definitie van Domotica De officiële definitie van domotica is: “De integratie van technologie en diensten, ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven”. Domotica (ook wel huisautomatisering) is het domein van huiselijke elektronica. Het woord "Domotica" is een samentrekking van het Latijnse woord domus (huis) en tica wat afkomstig is van informatica, telematica en robotica. Bij domotica draait het dus niet alleen om integratie van techniek en bediening in de woning, maar ook om de dienstverlening van buitenaf naar de woning. Domotica houdt in dat sensoren instaan voor de bediening van actuatoren door tussenkomst van een processor of controller of computer. Domotica zijn de mogelijkheden van de industriële bedrijfsautomatisering toegepast op een woning. Ontstaan: De eerste Domotica toepassingen waren vaak systemen die reeds in de geautomatiseerde industrie of kantooromgeving bestonden, en in woningen werden ingepast voor personen met een functiebeperking. Zodoende konden zij zich een grotere autonomie verwerven en bijvoorbeeld "vanuit een rolstoel" de belangrijkste huiselijke taken (laten) uitvoeren. Veralgemeende toepassing van Domotica begon echter pas eind 20e eeuw echt door te breken in de bouw en architectuur, omdat er dan ook een standaard werd opgesteld waarbinnen de verschillende systemen konden worden geïntegreerd en met elkaar kunnen communiceren. Tweede generatie Domotica: De tweede generatie Domotica is standaard voorzien van een zogenaamde ethernetaansluiting. Via deze aansluiting kunnen audio/video, verwarming-, airco-, alarm- en andere systemen op een eenvoudige manier worden gekoppeld met het LAN, local area network of met het Wide area network. Hierdoor kan men thuis maar ook van op kantoor het Domotica-systeem beheren via de pc of pocket-pc. Zo kan men bijvoorbeeld via internet de camerabeelden volgen en ingrijpen wanneer een leverancier het licht heeft laten branden. Of kan men de aanwezigheidssimulatie opstarten zodat het lijkt alsof men thuis is. Toepassingen:

© M.Pijffers 2013

6


Technologie: project Domotica Het kunnen relatief eenvoudige opstellingen zijn, zoals de winkeldeur die automatisch opent en sluit als men ze nadert, of de verlichting van de hal die automatisch aanflitst als er aangebeld wordt. De meeste toepassingen vindt men in de keuken en de badkamer evenals voor comfort, veiligheid en efficiënt energiegebruik. Typische toepassingen zijn :

Verlichting     

Sensoren ontsteken de verlichting als een persoon in de buurt komt en doven ze als er niemand meer is. Elektronische dimmers om de sterkte van de verlichting aan te passen aan de behoefte Als u het huis verlaat gaan alle lichten uit en de verwarming op nachtstand. Als u gaat slapen: met één schakelaar gaan alle lichten uit. Instellen van een bepaalde sfeer. Vb : 

Romantische sfeer: weinig licht en romantische muziek.

Werksfeer: veel licht en geen muziek

Leessfeer: veel licht op een bepaalde plaats en rustige muziek.

Efficiënt energieverbruik    

Tijdsinstelling doet bepaalde apparaten (wasautomaat, koffiezet, sauna...) op de juiste moment opstarten. Door stroomvreters zoals de vaatwasmachine en wasmachine alleen in de daluren tegen een voordelig tarief te laten draaien. Door bepaalde stopcontacten te deactiveren als u de woning verlaat. Zwembadstofzuiger treedt in werking als er een bepaalde graad van vervuiling is bereikt en/of start minstens eenmaal per week. Bij het openzetten van een raam de verwarming in die kamer automatisch omlaag laten gaan

Beveiliging 

Het openen en sluiten van sloten door personen met de gepaste sleutel, bijvoorbeeld een RFID-tag en registratie welke personen zich waar en wanneer bevinden, in het bijzonder openen en sluiten van garagepoorten. Inbraakalarm hetzij met licht en geluid, hetzij per telefoon of SMS naar bewakingscentrale of politie.

© M.Pijffers 2013

7


Technologie: project Domotica 

Brand of rookalarm met geluid of telefoon naar brandweer of bewakingscentrale of in werking stellen van sprinkler op basis van rookmelders, Bewakingscamera’s voor particulier gebruik

Telecommunicatie en informatie 

Vlakke wandschermen waarop televisie, video, dvd, internet, computer, videoconferentie te zien zijn. Het voordeel bestaat erin, dat één duur scherm van hoge kwaliteit op de meest geschikte plaats van de kamer kan dienen voor alle video toepassingen.

Audio: geluidsboxen waarop radio, televisie, video, dvd, internet, computer, videoconferentie, telefoon te horen zijn. Het voordeel bestaat erin, dat één stel dure geluidsboxen van hoge kwaliteit op de optimale plaatsen van een kamer kunnen ingewerkt worden voor alle audio toepassingen. Koppeling van het domotica systeem aan het internet. Hierdoor kunt u van op afstand inloggen in uw huis. GPS - systeem verbinden aan een persoon met een functiestoornis.

 

© M.Pijffers 2013

8


Technologie: project Domotica

Opdrachten 1.Logboek Tijdens het werken aan je project houdt je een logboek bij. Dit logboek is te vinden op Magister In dit logboek geef je aan wat je hebt gedaan, wanneer dit was en hoe lang je er mee bezig was. Dit doe je iedere keer wanneer je met je project bezig bent.

Š M.Pijffers 2013

9


Technologie: project Domotica

2.Situatie Een klant (docent) wil een ‘moderne’ installatie aangelegd hebben. Deze installatie ga je samen met je collega’s maken. In het lokaal is een werkplek voor Domotica. De Domotica-werkplek is al ingericht in het lokaal, maar jij moet deze uitbreiden voor de klant. De uitbreiding wordt gemonteerd op een montagebord 120X80 cm (standaardbord). De installatie-uitbreiding bestaat uit de volgende onderdelen:  1x viervoudige indrukker type inbouw  2x lamp type opbouw  1x wandcontactdoos+randaarde type opbouw De onderdelen krijg je van de docent. De installatie wordt uitgevoerd met draad in buis en moet voldoen aan de bepalingen in de NEN 1010. Het is de bedoeling dat de uitbreiding op het bestaande systeem kan worden aangesloten.

2.1.

Werking van de installatie:

Met de viervoudige indrukker met je de twee lampen apart van elkaar aan/uit kunnen schakelen (knop 1+2). Ook moet de wandcontactdoos geschakeld kunnen worden (knop 3). Met drukknop 4 moet alles uitgeschakeld kunnen worden. 1 2 3 4

Voorbeeld van de drukknop

2.2. Methodesite: Op de website www.techniekopmaat.nl kun je informatie vinden over het aansluiten van de lampen en wandcontactdoos. Via onderstaande link kun je de ICT-handleiding nalezen hoe je moet inloggen op de Techniekopmaat. Link: https://sites.google.com/site/technologiereggesteyn/documenten/technol ogie/cursus-ict

2.3. Werkboeken: Gebruik de link voor de werkboeken van Elektrotechniek om je te verdiepen in de theorie/praktijk.

© M.Pijffers 2013

10


Technologie: project Domotica Link: https://sites.google.com/site/technologiereggesteyn/opdrachtenklas-4/tom-e1-e5

2.4. Bronnenboek: Er is ook een bronnenboek van Elektrotechniek in het lokaal beschikbaar!!!!!!!!

2.5. Bijlagen situatie: Zie bijlage 1,2 en 3 voor de foto’s van de materialen/gereedschappen en de werktekeningen.

Š M.Pijffers 2013

11


Technologie: project Domotica

3.Het bedrijf Je gaat een installatiebedrijf beginnen. Hiervoor moet je een aantal opdrachten maken.

3.1. Logo: Voor je bedrijf bedenk je eerst een passend logo. Dit logo gebruik je straks in je offerte, plattegrond, email, presentatie etc. Het logo maak je met Publisher.

3.2. Promotie: Je moet natuurlijk promotie maken voor je installatiebedrijf. Bedenk welk promotiemateriaal je met je groepje gaat ontwikkelen. Maak hiervan een overzicht. Denk aan folders, flyers, filmpje enz. -

Beschrijf hoe je promotie gaat maken voor je nieuwe filiaal Je gaat het volgende promotiemateriaal ontwikkelen: o Flyer A6 in Microsoft Publisher om uit te delen o Gevouwen folder (brochure) in Microsoft Publisher o Promofilmpje over je bedrijf met Movie Maker

3.3. Personeelsbestand: Maak een personeelsbestand in Microsoft Access. (Gebruik je eigen gegevens) o Maak een Tabel met de volgende gegevens  Id (automatisch)  Voornaam  Achternaam  Adres  PC  Woonplaats  Telefoon  E-mail o Maak een Formulier met dezelfde gegevens o Maak een Rapport met alleen de adresgegevens (gebruik Wizard Rapport)  Groeperen op dag o Vul in je formulier de gegevens van je personeel in o Maak een rapport aan en voeg deze toe aan je verslag

3.4. Visitekaartjes: Mocht je aan het eind van dit project nog tijd over hebben, dan kun je nog visitekaartje ontwerpen. Hier kun je extra punten mee verdienen!!!! Handleiding Publisher, Access en Movie Maker: https://sites.google.com/site/technologiereggesteyn/opdrachten-klas4/domotica

© M.Pijffers 2013

12


Technologie: project Domotica

4.Plattegrond maken Je gaat van de Domotica-werkplek een plattegrond maken in Visio. Meet de werkplek zo nauwkeurig mogelijk op. Geef de ruimtes een naam. Zet ook de maten erbij (maatlijnen) Maak de tekening en sla deze op. Zorg er ook voor dat je de tekening als een plaatje opslaat, omdat je deze anders later niet kan gebruiken in de Niko-Homecontrol software. Hoe je alles tekenen moet staat in de handleiding Visio 2010. Op de website www.technologiereggesteyn.tk vind je de handleiding of rechtstreeks via de link (https://sites.google.com/site/technologiereggesteyn/opdrachten-klas4/domotica)

Ben je klaar met tekenen upload deze dan naar magister Zowel de Visio-tekening als het plaatje moet je uploaden.

Š M.Pijffers 2013

13


Technologie: project Domotica

5.Materiaallijst maken en invoeren op de computer Voordat je de installatie gaat monteren, maak je eerst een materiaallijst. De materialen vind je op de foto’s en werktekeningen (bijlage 1 en 3) . Deze materiaallijst maak je in Excel. Omschrijf duidelijk om welk materiaal het gaat en hoeveel er van nodig is. Hieronder staat een voorbeeld van een materiaallijst.

Weet je niet hoe je een lijst in Excel moet maken raadpleeg dan de handleiding voor Excel 2010. Deze staat ook op de Technologiesite. Link: https://sites.google.com/site/technologiereggesteyn/opdrachten-klas4/domotica

Ben je klaar met de tabel upload deze dan in op magister!!!!!

Š M.Pijffers 2013

14


Technologie: project Domotica

6.Offerte maken Een klant (docent) heeft een email gestuurd. Hij wil toch graag eerst een offerte voor het project ”Domotica”. Je hebt al een materiaallijst gemaakt en gaat deze nu verwerken in een offerte. 1. Hiervoor gebruik je het programma Beheerautomatisering. Deze is te vinden in het Reggesteynmenu bij Elektrotechniek. Dit kan dus alleen op de PC’s die op school staan. 2. Daarna ga je dezelfde offerte maken in Excel. Je kunt dan de gegevens overnemen van de Beheerautomatisering. Eisen offerte in Excel:     

Gebruik voor de berekeningen formules Zorg dat de cel eigenschappen worden aangepast in bv. Valuta Zorgen dat het op één pagina past Logo toevoegen Voettekst met jullie bedrijfsnaam toevoegen

Uiteindelijk moet dus in de beide offertes de zelfde gegevens staan. Ben je klaar met de offertes upload deze dan beide in op magister!!!!!

7.1 Uitleg programma Eenmaal het programma geopend kies je offerte maken

© M.Pijffers 2013

15


Technologie: project Domotica Er opent een nieuw scherm. Begin bij stap 1, daarna stap 2 etc…. Vul alle gegevens in Let op!!!! 

Artikelen die niet in de catalogus staan kun je invoeren onder nummer 0.000.0000 (geen andere nummers, want dan werkt het niet) Daarna moet je de artikelomschrijving, de uitvoering, de prijseenheid en het aantal invoeren!

Ben je klaar met de offerte, klik dan op “Offerte afdrukken”

De offertes worden automatisch opgeslagen en kun je terugvinden door op de knoppen onderaan te klikken. Klik op de pijltjes die naar links en/of rechts wijzen.

© M.Pijffers 2013

16


Technologie: project Domotica

7.Email schrijven Jij moet de klant een email terug schrijven met de offerte erin uitgelegd. Maak deze mail in Word.

8.1 Uitvoering Schrijf een email en geef de volgende informatie  Een korte omschrijving van de installatie  Wanneer de werkzaamheden beginnen  Hoeveel tijd nodig is om de installatie aan te leggen (afgerond op hele uren)  Wat de totale kosten zijn, inclusief btw (afgerond op hele euro’s)  De offerte is 14 dagen geldig  De klant kan per email reageren op de offerte Denk aan een goede aanhef een afsluiting Zet onderaan de email de naam van je groep Ben je klaar met de email upload deze dan in op magister!!!!!

© M.Pijffers 2013

17


Technologie: project Domotica

8.De installatie/Domotica monteren 9.1 Monteren: De klant heeft de opdracht gegeven om de Domotica aan te leggen. Je gaat nu beginnen met het monteren van de installatie. Vraag aan je docent op welke plek jullie gaan werken en waar je de gereedschappen en materialen kunt vinden. Maak gebruik van de werktekeningen (zie bijlage 3) Je gaat:  Aftekenen  Draad en lassen opbergen in lasdoos  Draadtrekken  Lasdoos sluiten  Lassen maken  Onderdelen aansluiten en monteren  Installatie opleveren  Installatie testen  Buis en lasdoos plaatsen  Werkplek schoonmaken

9.2 Aandachtspunten:     

Werk veilig en zelfstandig (als groep) Werk in de juiste volgorde Kies het juiste gereedschap en de juiste materialen Houd je werkplek opgeruimd tijdens je werkzaamheden Ruim afval op de juiste wijze af (milieubewust)

9.3 Controle: o Controleer zelf of je niets vergeten bent. o De schakeling moet juist en compleet zijn. o Controleer dus de volgende punten.  Is de schakeling netjes afgewerkt? Is het bord schoon? Zitten de onderdelen recht op het bord?  Is de schakeling strak? Liggen de leidingen goed horizontaal en verticaal?  Heb je voldoende beugels gebruikt? Zitten de beugels op de juiste plaats?  Je moet minimaal 1 beugel per buis gebruiken. Let op de juiste afstand tussen de beugels.  Zijn de lassen goed? Kun je geen blank koper zien? Zijn de draden lang genoeg?  Zijn de lamphouders, de schakelaar en de wandcontactdoos goed aangesloten? Kun je bijvoorbeeld geen blank koper zien? Zijn de draden lang genoeg?

© M.Pijffers 2013

18


Technologie: project Domotica 

Heb je de draden en lassen goed opgeborgen in de lasdoos? Heb je bijvoorbeeld goed draadlussen gemaakt? Kun je de doos makkelijk sluiten?

o Verbeter de schakeling als dat nodig is. o Controleer, voordat je de schakeling laat beoordelen, de volgende punten  Is je werkplek weer netjes opgeruimd?  Zijn alle gebruikte gereedschappen netjes opgeborgen?  Heb je alle materialen die je over hebt weer teruggebracht?

© M.Pijffers 2013

19


Technologie: project Domotica

9.Programmeren in Niko Homecontrol software In klas 3 heb je misschien al kennis gemaakt met Domotica in het lokaal. Hier heb je toen, via een handleiding, een gedeelte van de installatie in het lokaal geprogrammeerd met de software. Weet je niet precies meer hoe het moet gebruik dan de handleiding!!!!! Heb je in klas 3 nog niet gewerkt met deze software dan zul je dit allemaal nog moeten doen. Vanwege de moeilijkheid in het programmeren mag je vragen stellen zonder dat je dit punten kost. Echter voor zelfstandig werken krijg je weer extra punten…… In het Reggesteynmenu vind je onder Elektrotechniek het pictogram van “Niko Home Control Program”.        

Dubbelklik op dit pictogram om het programma te starten. Maak een nieuw project aan genaamd “Domotica Technologie Groep???”. Vul je groepsnummer in op de ??? Doorloop alle stappen die nodig zijn. Weet je niet (meer) hoe het moet, doorloop dan de Handleiding Niko Home Control. Je moet de plattegrond uit opdracht 5 bij “Plan tekenen” als achtergrondbeeld gebruiken. De stappen 1 t/m 3 van het programma maak je op een schoolpc. Vanaf stap 4 “Realisatie” werk je op de laptop en moet je deze, via de UTP-kabel, op de Niko Home Control aansluiten. Je moet dus het project kopiëren van de schoolpc naar de laptop. Je moet óók de bestaande installatie programmeren. In de werktekeningen kun je zien hoe alles geprogrammeerd moet worden. Neem ook een smartphone op in de software. De smartphone moet alles kunnen schakelen.

Ben je klaar met programmeren en wil je de installatie testen, vraag dit dan aan de docent. De eerste test is gratis, wil je daarna nog vaker testen dan kost je dit punten!!!! Link Handleiding Niko Home Control: https://sites.google.com/site/technologiereggesteyn/documenten/technol ogie/domotica

© M.Pijffers 2013

20


Technologie: project Domotica

10. Opleveringsgesprek + Factuur Tijdens het eindgesprek vertel je de werking van de installatie. De klant (docent) wil in duidelijke taal, dus geen moeilijke woorden, uitgelegd hebben op welke manier hij de installatie bediend. Vertel de klant ook dat jullie bedrijf een 24-uur servicedienst heeft. Hij kan bij storingen jullie altijd bellen. Aan het eind van het gesprek overhandig je de klant de factuur. 1. Deze kun je eenvoudig maken met het programma Beheerautomatisering. Je vult dezelfde gegevens als op de offerte in. 2. Maak nu een factuur in Excel en neem daar voor de gegevens over van het programma. Dit bestand upload je naar Magister!!!!!

Š M.Pijffers 2013

21


Technologie: project Domotica

11. Presentatie van je project

Nadat je het project hebt afgerond ga je deze presenteren. Je gaat hier het programma Microsoft PowerPoint voor gebruiken.

11.1 Eisen PowerPoint:      

Minimaal 6 dia’s Gebruik aangepaste animatie en dia-overgangen Gebruik van één WordArt-object Verschillende afbeeldingen Denk aan een inleiding en een afsluitende dia Tijdsduur presentatie: 10 min

11.2 Welke onderwerpen moeten in de dia naar voren komen?    

Inleiding/Inhoud Aanpak (hoe zijn jullie begonnen) Opdrachten van het project Afsluiting

11.3 Waar wordt je op beoordeeld? PowerPoint:      

Ondersteunend. Steekwoorden (niet teveel tekst, max 20 woorden per dia) Goed leesbaar (lettergrootte, kleurcontrast) Overzichtelijk Plaatjes Geen afleidende effecten

Presentatie:       

Vertellen (niet voorlezen) Goed doorlopend verhaal Pakkend begin Goede afsluiting Verstaanbaarheid Afwisselend/ creatief De tijd (niet te lang/kort)

Inhoud:  

Begrijpelijke uitleg van het hoofdstuk Uitleg hoofdlijnen en begrippen

Tips: Oefen de presentatie gezamenlijk Bereid de tekst die je gaat vertellen voor in Word

© M.Pijffers 2013

22


Technologie: project Domotica

12. Eindverslag: Het verslag maak je in Microsoft Word. Je verslag moet aan de voorwarden voldoen:

Eisen:         

Voorpagina Inleiding Inhoudsopgave (automatisch, gebruik Kop1, Kop 2 enz.) Paginanummering Koptekst met je logo en bedrijfsnaam Voettekst met namen groepsleden Eventuele bijlagen genummerd Logboek invoegen Alle bestanden die gemaakt zijn als bijlagen toevoegen.

Omschrijf duidelijk en helder:     

wat je hebt gedaan waarom je iets hebt gedaan wat goed ging wat beter kan conclusie

© M.Pijffers 2013

23


Technologie: project Domotica

Bijlagen 1.Foto’s materialen

Afdekraam

2-voudige drukknop

Print

Complete set

Lamphouder

Lamphouder

© M.Pijffers 2013

24


Technologie: project Domotica

Enkelvoudige montageplaat

Wandcontactdoos met randaarde

Complete set

Universeel-lasdoos + deksel

Inbouwdoos U40

Steeklasdoppen

Beugel 16mm (Euroclip)

Spijkerclip 16mm

Š M.Pijffers 2013

25


Technologie: project Domotica

2.Foto’s gereedschappen

Striptang

Zijkniptang

Combinatietang

Hamer

© M.Pijffers 2013

26


Technologie: project Domotica

3.Werktekeningen 3.1 Bordes installatie

Š M.Pijffers 2013

27


Technologie: project Domotica

Š M.Pijffers 2013

28


Technologie: project Domotica

3.2 Stroomkringschema

E1: Lamp 1 E2: Lamp 2 X1: Wandcontactdoos + RA Š M.Pijffers 2013

29


Technologie: project Domotica

3.3 Installatieschema

E1: Lamp 1 E2: Lamp 2 X1 Wandcontactdoos+RA S1: 4-voudige drukknop Š M.Pijffers 2013

30


Technologie: project Domotica

4.Beoordelingskaart Beoordelingskaart project Domotica Naam leerling Groep Klas Datum

Deel-opdrachten Domotica

Maximaal aantal punten

Logboek

10

Bedrijf

15

Plattegrond maken Materiaallijst maken en invoeren op de computer

5

Offerte maken Email schrijven waarin je de offerte omschrijft

5

De installatie/Domotica monteren Programmeren in Niko Homecontrol software

15

5

10 5

Presentatie van je project

10

Eindverslag

15

Paraaf Docent

Datum

Beoordelin g docent

5

Opleveringsgesprek

Totaalscore

Eigen beoordeling

100

Opmerking Docent

Š M.Pijffers 2013

31

Domotica technologie 2013 2014  
Domotica technologie 2013 2014  
Advertisement