Page 1

Studiefรถrbundet Bilda Mitt Verksamhetsplan 2017 Antagen av regionstyrelsen 2016-11-19


Innehållsförteckning Mål och fokusområden Bilda Mitt 2017 4 Bilda Mitt Barn- och ungdomsverksamhet Kulturverksamhet Samhällsutveckling och hållbart liv Jämställdhet Integration och mångfald Folkhälsa Demokrati Omfattning Ta oss i anspråk Regionala utvecklingsprojekt Personalgalleri 6 Det här är Studieförbundet Bilda 10 Vision och verksamhetsidé Arenor och bildningsrum Uppdrag och övergripande mål 11 Bildas uppdrag Statens mål med folkbildningen Statens fyra syften Bildas övergripande mål för 2017 Organisation Strategiska teman Våra profilområden 13 Kyrka Kultur Samhälle Kompetensområden och stödfunktioner 13 Mellanöstern Ledarutveckling Administration, ekonomi, IT och kvalitet HR Kommunikation Policyer 14

3


Mål och fokusområden för Studieförbundet Bilda Mitt 2017 Med utgångspunkt i statens mål och fyra syften för folkbildningen, Bildas nationella strategiska program ”Möten över gränser”, de lokala tillgångar som finns i regionens medlemsorganisationer/samverkansparter och kommuner samt den kompetens som vi har i vår personal i Bilda Mitt vill vi göra positiv skillnad för människor och grupper som lever i vår region i Sverige.

Bilda Mitt Från 1:a januari 2017 bildar vi en ny region i Studieförbundet Bilda, Bilda Mitt. I Bilda Mitt ingår Jämtlands län, Medelpad, Gävleborgs län och Dalarnas län. Regionkontorets placering blir i Söderhamn. Kontor kommer att finnas i Östersund, Sundsvall, Bergsjö, Järvsö, Edsbyn, Gävle, Borlänge, Rättvik, Mora och Malung. Högsta beslutande organ är regionstämman som hålls vartannat år. Däremellan leds arbetet av regionstyreslen och regionchefen som är regionstyrelsens verkställande tjänsteman. Barn- och ungdomsverksamhet Drygt en fjärdedel av vår verksamhet ska göras för och tillsammans med barn och ungdomar i åldrarna 6-25 år. Främst kommer det att vara kulturverksamhet såsom rock/popmusik, folkmusik och dans, hiphop, sång och teater. Vi gör också verksamhet inom samlevnadsfrågor, livsfrågor, självkänsla och demokrati med anpassade pedagogiska metoder. Kulturverksamhet Vi kommer att engagera människor i alla åldrar att utveckla sin kreativitet inom många kulturformer såsom kör, hantverk, musik, dans och teater. Kulturen ska stärka och utveckla människor så att de kan ta plats i, och kunna bidra till, ett samhälle med minne, bredd, djup och hopp. Genom Bilda och alla vi samarbetar med blir det också möjligt att kultur kan finnas såväl i städer som på landsbygden. Samhällsutveckling och hållbart liv Genom verksamheter inom, bildning kring religion, digital teknik, miljöfrågor, livsåskådning, mänskliga rättigheter, konflikthantering, internationella frågor, föräldragrupper med mera vill vi vara en part så att människor blir kunniga och engagerade i utvecklingen av såväl sitt lokalsamhälle som globalt. Jämställdhet Vi ska arbeta för att kunskapen om gender- och jämställdhetsfrågor ökar såväl inom vår verksamhet som i samhället i stort. Med det kontaktnät vi har och de metoder vi förfogar över har vi goda möjligheter att göra positiv skillnad Integration och mångfald Vi jobbar med mötesplatser där människor med olika bakgrund kan mötas och delta i verksamheter där kunskapen växer om språk och olika kulturer. Vår främsta tillgång i detta arbete är våra volontärer och kyrkofamiljer (frikyrkor, katolska kyrkor och ortodoxa kyrkor). Även inom vår kulturverksamhet ska vi arbeta med möten mellan människor utifrån olika bakgrund.

4


Folkhälsa Vi vill tillsammans med aktörer inom civilsamhället och offentlig sektor främja folkhälsan genom kunskap om existentiell hälsa, livstolkning och fysisk aktivitet. Kulturaktiviteter är en av flera verksamheter som positivt bidrar till ett friskare samhälle. Demokrati Genom folkbildningens pedagogik och arbetet med studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram ska människor gemensamt söka kunskap och utmaningar. Denna stora mängd av grupper inom folkbildningen där människor möts fritt och frivilligt utgör vårt demokratiska samhälles cellkärnor. Här lär man sig att ge uttryck för sina egna tankar och åsikter. Här lär man sig att kompromissa. Här lär man sig att jobba mot egna och gemensamma mål. Detta är demokrati i praktiken! Omfattning Vi vill nå 230 000 studietimmar inklusive 6 000 kulturprogram. Huvuddelen av studietimmarna ska vara i studiecirklar. Vi vill också engagera totalt 15 000 unika deltagare varav 7 000 i studiecirklar och 8 000 i annan folkbildningsverksamhet. Ta oss i anspråk Vi kommer inte att kunna göra allt i alla kommuner som ingår i Bilda Mitts region men vi kommer att göra så mycket vi förmår. För att vi ska lyckas så behöver vi samarbeta med alla goda krafter i samhället, enskilda personer, organisationer, offentlig sektor och medlemsorganisationer. Längre fram i denna verksamhetsplan ser du vår personal och deras kompetenser och verksamhetsinriktningar. Tveka inte att kontakta oss vid behov! Regionala utvecklingsprojekt Nedan listar vi de stora utvecklingsprojekt som vi ska satsa på. Det kommer att ske såväl i samarbete mellan profilområdena som inom profilområdena (läs om våra profilområden på sidan 9). Utvecklingsprojekten utgår från Bildas strategiska program ”Möten över gränser” och regionala behov. • Folkhälsoarbete och hållbart samhälle. • Jämställdhetsarbete. • Existentiell hälsa och livstolkning. • Ledarutveckling. • Fördjupat samarbete • Utveckla verksamheten i Jämtlands län.

Söderhamn i november 2016. Regionstyrelsen Studieförbundet Bilda Mitt.

5


Personalgalleri Studieförbundet Bilda Mitts personal presenteras här i bokstavsordning, sorterade på efternamn.

6

Michael Agaiby

Mikael Bäcklin

Konsulent Kyrka 0270-628 24 michael.agaiby@bilda.nu GÄVLE

Profilområdesansvarig Kultur 0270-628 09 micke.backlin@bilda.nu SÖDERHAMN

David Albertsson

Johanna Bölja-Hertsberg

Utbildare (tjänstledig) 0270-628 26 david.albertsson@bilda.nu RÄTTVIK

Konsulent Kultur 0651-56 52 63 johanna.bolja@bilda.nu JÄRVSÖ

Anette Andersson

Lars Elverovski

Handledare 0243-58 44 08 anette.andersson@bilda.nu MORA

Konsulent Kultur 0652-56 58 00 lars.elverovski@bilda.nu BERGSJÖ

Kalle Bergdahl

Björn Hagström

Konsulent Kultur 0243-58 44 04 kalle.bergdahl@bilda.nu BORLÄNGE

Konsulent kultur i vården 0270-628 07 bjorn.hagstrom@bilda.nu SÖDERHAMN

Elisabeth Bergmark

Katarina Hallberg

Administratör (sjukskriven) 060-12 09 09 elisabeth.bergmark@bilda.nu SUNDSVALL

Konsulent Kultur 063-665 10 81 katarina.hallberg@bilda.nu ÖSTERSUND

Anette Biller

Elin Hansson

Kulturarbetare i vården 0270-628 00 SÖDERHAMN

Konsulent Kyrka och Kultur 060-740 40 37 elin.hansson@bilda.nu SUNDSVALL

Lilian Bokestig

Marie Hedström

Konsulent Kultur 060-61 15 70 lilian.bokestig@bilda.nu SUNDSVALL

Områdesansvarig Adm/Ekonomi 0270-628 03 marie.hedstrom@bilda.nu SÖDERHAMN


Åke Hermansson

Jonas Jonsson

Kulturarbetare i vården 0280-77 52 11 MALUNG

Konsulent Kultur 0270-628 05 jonas.jonsson@bilda.nu SÖDERHAMN

Helene Hessling-Berg

Staffan Jonsson

Administratör 0243-887 00 helene.hessling-berg@bilda.nu BORLÄNGE

Konsulent Kultur 0651-56 52 62 staffan.jonsson@bilda.nu JÄRVSÖ

Jon Holmén

Tony Karsbo

Konsulent Kultur 0248-79 70 50 jon.holmen@bilda.nu RÄTTVIK

Profilområdesansvarig Kyrka 0271-80 93 99 tony.karsbo@bilda.nu EDSBYN

Jens Höglin

Eiwor Kjellberg

Konsulent Kultur 060-740 40 36 jens.hoglin@bilda.nu SUNDSVALL

Konsulent Kultur, projektledare FolkUngar 0651-56 52 61 eiwor.kjellberg@bilda.nu JÄRVSÖ

Maria Högtorp

Lena Källström

Konsulent Samhälle 060-740 40 33 maria.hogtorp@bilda.nu SUNDSVALL

Konsulent Asylverksamhet 0270-628 22 lena.kallstrom@bilda.nu SÖDERHAMN

Daniel Johansson

Emil Lantz

Handledare Hiphop 026-66 29 41 daniel.johansson@bilda.nu GÄVLE

Konsulent Kultur 0243-58 44 05 emil.lantz@bilda.nu BORLÄNGE

Lotta Johansson

Anna-Sara Leone

Verksamhetsansvarig Folkmusik 0248-79 70 50 lotta.johansson@bilda.nu RÄTTVIK

Konsulent Kyrka 0243-887 02 BORLÄNGE

Amanda Jonsson

Tove Liljedahl

Konsulent Kultur (tjänstledig) 0243-58 44 05 amanda.jonsson@bilda.nu BORLÄNGE

Konsulent Kyrka och Kultur 060-740 40 32 tove.liljedahl@bilda.nu SUNDSVALL

7


8

Tuva Modèer

Hasse Spennare

Utbildare 0270-628 25 tuva.modeer@bilda.nu TORSÅKER

Konsulent Kultur 0270-62811 hasse.spennare@bilda.nu SÖDERHAMN

Olle Norberg

John Staffas

Enhetschef och Konsulent Kultur 060-740 40 35 olle.norberg@bilda.nu SUNDSVALL

Regionchef 0270-628 14 john.staffas@bilda.nu SÖDERHAMN

Lena Nykvist

Administratör 0243-58 44 07 lena.nyqvist@bilda.nu BORLÄNGE

Siw Stigsson Konsulent Kyrka 0280-59 42 59 siw.stigsson@bilda.nu MALUNG

Carola Onelius

Brita Ström

Handledare 0270-628 00 carola.onelius@bilda.nu SÖDERHAMN

Utbildare Folkmusikens Hus 0248-797050 brita.strom@folkmusikenshus.se RÄTTVIK

Aidin Razavi

Agneta Sundberg

Enhetschef 243-887 03 aidin.razavi@bilda.nu BORLÄNGE

Konsulent Samhälle och Ledarutvecklingsansvarig 0270-628 08 agneta.sundberg@bilda.nu SÖDERHAMN

Annika Rönning

Lasse Svensson

Administratör 0270-628 10 annika.ronning@bilda.nu SÖDERHAMN

Fastighetsskötare 0270-628 00 lasse.svensson@bilda.nu SÖDERHAMN

Helena Schütt

Carina Söderlund

Konsulent Samhälle 0243-887 01 helena.schutt@bilda.nu BORLÄNGE

Profilområdesansvarig och konsulent Samhälle 060-12 52 16 carina.soderlund@bilda.nu SUNDSVALL

Katarina Sjöblom

Elena Tallberg

Fastighetsansvarig 0270-628 19 katarina.sjoblom@bilda.nu SÖDERHAMN

Konsulent Samhälle - Bildablomman (tjänstledig) 0270-628 00 elena.tallberg@bilda.nu


Mia Thors

Ulrika Vedholm

Administratör 060-740 40 34 mia.thors@bilda.nu SUNDSVALL

Kommunikatör 0270-628 04 ulrika.vedholm@bilda.nu SÖDERHAMN

Pia Thunborg

Samuel Wennstig

Administratör 0270-628 02 pia.thunborg@bilda.nu SÖDERHAMN

Konsulent Kyrka 0270-628 15 samuel.wennstig@bilda.nu HUDIKSVALL

Mattias Tynnemark

Lars-Erik Wilkenson

Administratör och Asylverksamhet 060-12 52 15 mattias.tynnemark@bilda.nu SUNDSVALL

Konsulent Kultur 0248-79 70 50 lars-erik.wilkenson@bilda.nu RÄTTVIK

Martin Unoson

Anders Ågren

Konsulent Kultur 026-66 29 41 martin.unoson@bilda.nu GÄVLE

Utbildare 0270-628 27 anders.agren@bilda.nu SANDVIKEN

Studieförbundet Bilda Mitts regionkontor i Söderhamn.

9


Det här är Studieförbundet Bilda Studieförbundet för kyrka och samhälle Studieförbundet Bilda är ett studieförbund för möten mellan människor. Med stöd och inspiration från oss får människor med olika bakgrund möjlighet att mötas över gränser, få nya perspektiv på tillvaron och att växa som människor. Bilda har sina rötter i flera idéburna traditioner. Här möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom musik, film, dans, hantverk och mycket annat.

Vision och verksamhetsidé Vår vision Bildas vision är: Tillsammans bildar vi för livet. Det är i mötet med andra, som vi lär av varandra. Vi vill göra möten mellan människor möjliga, och sprida den möjligheten till fler.

Vår verksamhetsidé Bilda är ett studieförbund som skapar frizoner där olika perspektiv möts och där samspelet frigör människors engagemang. Medskapande, delaktighet och livstolkning är centralt i vår bildnings- och kulturverksamhet. Vår utgångspunkt är människors egna drivkrafter.

Arenor och bildningsrum Bildas folkbildningsarbete är starkt i förankrat i våra medlemsorganisationer och därmed i bildningsverksamhet kopplad till de traditionella svenska frikyrkorna, de ortodoxa och österländska kyrkorna och Katolska kyrkan i Sverige. Bilda är också en egen folkbildningsaktör, med en fri roll i förhållande till sina medlemsorganisationer. En stor del av verksamheten bedrivs i samarbete med människor och grupper utan anknytning till dessa. Många av dem finns inom olika former av kulturverksamhet och konstnärliga uttryck. Vi vill möta förändringar och utmaningar i samhället genom att arbeta på flera arenor, med flera olika bildningsrum och med kompetenta och engagerade samverkanspartner. En del i detta är att utveckla vår uppdragsverksamhet och strategier för att sälja vår kompetens.

10


Uppdrag och övergripande mål Bildas uppdrag Studieförbundet Bilda tror på ett samhälle där människor möts och utvecklas tillsammans. Vårt uppdrag är att verka inom folkbildningen, genom studiecirklar, kulturprogram och andra sociala mötesplatser. Vi ska på olika sätt ta tillvara våra medlemsorganisationers och enskilda människors drivkraft och möjliggöra deras idéer och initiativ. Med stöd från oss ska människor med olika bakgrund få möjlighet att mötas kring frågor, och i sammanhang, som rör kultur och livet i stort. Vi ska utveckla mötesplatser – former, verktyg och miljöer – som göra dessa möten möjliga. Statens mål med folkbildningen Staten formulerar sitt folkbildningspolitiska mål såhär: Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.

Statens fyra syften Statens syfte med stöd till folkbildningen – som det beslutats av riksdagen – är att den ska: • • • •

stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen, bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.

Bildas övergripande mål för 2017 Studieförbundet Bildas övergripande förbundsgemensamma mål för verksamhetsåret 2017 är: • • • •

att Bildas verksamhetsvolym ska uppgå till 1 200 000 timmar och 100 000 unika deltagare. att ökningen i timmar ska ske inom verksamhetsformen studiecirkel och antalet unika deltagare samt andelen korttidsutbildade i studiecirkel ska öka jämfört med 2016. att Bilda ska genomföra verksamhet i Sveriges alla 290 kommuner. att ökningen ska särskilt ske i storstädernas förortsområden och i glesbygdskommuner.

11


Organisation

Sudieförbundet Bilda är organiserat i sex regioner, ett förbundskansli, tre profilområden, två kompetensområden och ett antal stödfunktioner. Förbundsstämma hålls vartannat år och är förbundets högsta beslutande organ. Förbundsstämman väljer förbundsstyrelse och förbundsordförande.

Strategiska teman

Studieförbundet Bildas framtids- och strategidokument 2017–2021 bär namnet Möten över gränser och har tagits fram genom en omfattande process tillsammans med medlemsorganisationer, förtroendevalda, deltagare och medarbetare. I dokumentet formuleras ett antal strategiska teman och prioriteringar inför perioden. Dessa teman kan ses i bilden, som tecknar rörelsen från Vision till Verksamhet.

12


Våra profilområden I organisationen har vi tre förbundsgemensamma profilområden: Kyrka, Samhälle och Kultur. Verksamheten inom profilområdena speglar Bildas strategiska prioriteringar. Profilområdena arbetar både med den långsiktiga strategin utifrån sin särart och utvecklar verksamhet i samverkan med övriga profilområden och kompetensområden.

Kyrka Profilområdet Kyrka ansvarar för utvecklingen av arbetet med kyrka, tro och religion. Profilområdet samverkar med de tre kyrkofamiljerna; de ortodoxa och österländska kyrkorna, katolska kyrkan och frikyrkorna. I profilområdet Kyrka finns spetskompetens för att arbeta med Ortodox bildning och kultur, Katolsk bildning och kultur samt Bildning och kultur i frikyrkorna. Kultur Profilområde Kultur ansvarar för utvecklingen av arbetet med olika kreativa uttrycksformer, liksom kulturens och konstens betydelse för individ och samhälle. Inom profilområdet arbetar Bilda som egen aktör och i samverkan med medlemsorganisationer, offentlig sektor, andra organisationer och fria grupper. Inom profilområdet finns spetskompetens inom bland annat musik i olika former, dans, litteratur, teater, film, bild och hantverk. Samhälle Profilområdet Samhälle ansvarar för utvecklingen av Bildas folkbildningsarbete i det civila samhället. Här arbetar Bilda dels som egen aktör, dels i samverkan med medlemsorganisationer, offentlig sektor och andra organisationer. I profilområdet finns spetskompetens inom bland annat mångfaldsfrågor, civilsamhällets roll, delaktighet och etablering, hållbarhet, folkhälsa samt digital delaktighet.

Kompetensområden och stödfunktioner I organisationen finns två förbundsgemensamma kompetensområden: Mellanöstern och Ledarutveckling. Dessa arbetar med strategiska prioriteringar dels utifrån sin särart, dels i samverkan med övriga profil- och kompetensområden. Vi har också ett antal stödfunktioner.

Mellanöstern Här finns arbetet med utvecklingen av Bildas folkbildningsverksamhet kring frågor som rör Mellanöstern och kring Bildas studiecenter Swedish Christian Study Centre (SCSC) i Jerusalem. Ledarutveckling Här ryms vårt arbete med kompetensutveckling för ledare och ledarstöd. Här ryms också utvecklingen av vårt arbete med validering och volontärarbete.

13


Administration, ekonomi, IT och kvalitet I regionerna arbetar vi kontinuerligt med att stärka och utveckla arbetet med verksamhetsrapportering, budget, ekonomihantering och kvalitetshöjande åtgärder. Som stöd till regionernas administrativa arbete finns på förbundskansliet funktioner som bland annat jobbar med ekonomi, kvalitet och IT. Här ryms sådant som redovisning, lönehantering och projektstöd. HR Bilda har en gemensam HR-funktion som har till uppgift att underlätta och effektivisera personalrelaterade processer i organisationen. Kompetensutveckling, rekrytering och arbetsmiljöfrågor är sådant som ryms i HR-funktionens stöd. Kommunikation Bildas varumärke behöver stärkas och synliggöras internt och externt. Vårt kommunikationsarbete syftar till att synliggöra Bildas verksamhet och idé, för att attrahera fler deltagare till verksamheten. Regionkommunikatörerna och kommunikationsenheten på förbundskansliet har ett särskilt ansvar för den strategiska kommunikationen i Bilda.

Policyer Bildas verksamhet regleras även av följande policyer, beslutade av förbundsstyrelsen: • • • • • • •

Jämställdhetspolicy Personal- och kompetenspolicy Tillgänglighetspolicy Miljöpolicy Policy avseende sexuella trakasserier och kränkande särbehandling Alkohol- och drogpolicy Arbetsmiljöpolicy

Förbundsstyrelsen beslutar även om riktlinjer för folkbildningsverksamheten och kvalitetshöjande åtgärder.

14


15


Verksamhetsplan 2017 Studieförbundet Bilda Mitt  

Välkommen att ta del av Studieförbundet Bilda Mitts verksamhetsplan för 2017. Med utgångspunkt i statens mål och fyra syften för folkbildnin...

Verksamhetsplan 2017 Studieförbundet Bilda Mitt  

Välkommen att ta del av Studieförbundet Bilda Mitts verksamhetsplan för 2017. Med utgångspunkt i statens mål och fyra syften för folkbildnin...

Advertisement