Page 1


360 stopinj 1

Uvodnik INTERVJU: Mitja Urbanc, predsednik Študentske organizacije v Ljubljani

2, 3

JAMSTVO ZA MLADE Ukrep za zmanjšanje brezposletnosti mladih

4, 5

RAZISKAVA O ŠTUDIJU IN POLOŽAJU ŠTUDENTOV Bodi Evroštudent!

6

ŠTIPENDIRANJE Pripravljajo zakon, ki bo spremenljiv za vse strani

7

OBISK PREDSEDNIKA SLOVENIJE Mladi moramo biti vključeni v oblikovanje prihodnosti Slovenije

8

KRVODAJALSKA AKCIJA Bliža se študentski krvodajalski teden

10, 11

PREDSTAVITEV ŠTUDENTSKIH ORGANIZACIJ NOVICE IZ ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE UNIVERZE V MARIBORU

12, 13

Četrtkovi večeri kulture posvečeni komediji Gregorjevo - dan, ko se študenti ženijo Odprt je natečaj za najboljšo študentsko/dijaško glasbeno skupino Prihajajo številni dogodki in aktivnosti za mariborske študente

NOVICE IZ ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE UNIVERZE V LJUBLJANI

14, 15

Mesec marec ponovno v znamenju kulture In kaj nas čaka v prihodnjih dneh? S ŠOU v Ljubljani na drsalke

NOVICE IZ ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM

16

Pomlad v znamenju tujih kultur in prostovoljstva

NOVICE IZ ZVEZE ŠTUDENTSKIH KLUBOV SLOVENIJE Prva Škisova akademija presegla pričakovanja udeležencev Želimo si pritegniti večje število klubskih aktivistov

17, 18


2, 3

Uvodnik

Presenečenj kar ni konec V prejšnji številki mesečnika smo pisali o tem, da je ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport še dodatno za petino zmanjšalo število vpisnih mest, kljub temu da so nekatere fakultete to storile že same. Začetek meseca pa je presenetila novica, da je minister v odhajanju v obdobju, ko opravlja le še tekoče posle, objavil razpis za podelitev koncesije zasebnim visokošolskim zavodom, in sicer za izvajanje programov s področja tehnike, vede o živi naravi in družboslovja. Predvsem slednje preseneča, ker je bilo po trditvah ministra še pred dobrim mesecem na trgu preveč brezposelnih diplomantov družboslovja in je bilo omejevanje vpisa nujno, zdaj pa rabimo programe s poudarkom na medijih, ki bodo dali težo »post-papirnim« in »post-broadcast« elektronskim medijem. Zanimivo, ker strokovnjaki s tega področja ne vedo, da bi obstajalo kakšno post-broadcastko obdobje. Poleg tega je za omenjeni razpis nenavaden še zelo kratek rok prijave, nekatera določila, ki zelo ožijo nabor potencialnih kandidatov … Za te koncesije in izvajanje programov bo ministrstvo namenilo skoraj cel milijon evrov in to v obdobju vsesplošnega varčevanja in zategovanja pasov, ki univerze z dolgoletno tradicijo postavlja na rob obstoja. Vendar pa v teh časih, ko se zdi, da nam lepe novice prinašajo le še športniki s svojimi uspehi, ni vse samo črno. Tudi na Študentski organizaciji Slovenije se lahko pohvalimo, da smo na dobri poti, da skupaj z ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve najdemo skupni jezik glede zakona o štipendiranju. Ta bo na novo uredil štipendiranje in marsikateremu študentu omogočil nadaljnji študij ali lažje prebijanje iz meseca v mesec. Več o tem lahko preberete v tokratni številki 360 stopinj, pa tudi o projektu Jamstvo za mlade, s katerim so v številnih evropskih državah že zmanjšali brezposelnost med mladimi. Poleg tega vas vabimo, da postanete Evroštudent. Kaj je to, pa izveste na strani 6.

Prijetno branje! urednica Tina Dolenc s sodelavci 1


INTERVJU: Mitja Urbanc, predsednik Študentske organizacije Slovenije

Še eno leto na položaju, da dokonča začeto Mitja Urbanc je na februarski skupščini Študentske organizacije Slovenije dobil prepričljivo podporo študentskih poslancev in svetnikov, ki so mu še en mandat podelili z 88 glasovi za od 91. To za študenta podiplomskega študija na ljubljanski fakulteti za družbene vede pomeni še eno leto izzivov, pogajanj za pravice študentov in na sploh zastopanja njihovih interesov.

Pretekli mandat predsednika ŠOS je bil vse prej kot enostaven, pol presenečenj in preobratov. Kaj te je spodbudilo, da si ponovno kandidiral? Sem tip človeka, ki rad zaključi začeto delo in tudi analizira rezultate. Ker je zaradi pestrosti v zadnjem mandatu še kar nekaj projektov v teku, sem se odločil, da vložim kandidaturo za še en mandat in poskušam skozi svojo vizijo izpeljati projekte in vsebine, ki bodo zagotovile boljši položaj, ne zgolj študentov, ampak na splošno mladih v Sloveniji.

Nič kaj ne kaže, da bi se v tem letu razmere bistveno umirile. Si pripravljen na nove bitke? Kako daleč bo šel ŠOS pri zavzemanju za pravice študentov? Lahko rečem, da dolgčas nam res ni! Poleg lastnih projektov, ki smo si jih zastavili, nam izzive vseskozi postavlja tudi vladajoča elita. Ampak stališča ŠOS so jasna – za zaščito interesov in pravic študentov se bomo poslužili vseh možnih ukrepov.

“ Ker je zaradi pestrosti v zadnjem mandatu še kar nekaj projektov v teku, sem se odločil, da vložim kandidaturo za še en mandat in poskušam skozi svojo vizijo izpeljati projekte in vsebine, ki bodo zagotovile boljši položaj, ne zgolj študentov, ampak na splošno mladih v Sloveniji. ”

2 2


Čemu želiš v tem mandatu dati največji poudarek? Prioriteta v tem trenutku je vsekakor nadaljevanje sprejemanja Zakona o štipendiranju, ki bo nastal kot plod sodelovanja med ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve ter ŠOS-om. Potem pa je tu še kar nekaj projektov, ki se bodo v letošnjem letu izvajali prvič. Bralci 360 stopinj bodo več o njih izvedeli že v prihodnji številki ;)

Letos se je izteklo prehodno obdobje in je ZUJF v polni meri začel veljati tudi za ŠOS. To pomeni, da bo ŠOS v primerjavi z letom 2011 prejel za slabe tri milijone evrov manj. Kaj bo to pomenilo za projekte, ki jih izvaja ŠOS? Finančni okviri, v katerih moramo delovati, so res ozki. Trudimo se, da ne bi krčili osnovnih aktivnosti, in bi kljub zategovanju pasu izvajali še nove projekte. To je izjemno naporno in lahko priznam, da zaenkrat še niti nimamo odgovorov na vsa vprašanja, kako jih zagotoviti. Študentsko organiziranje s svojo pomembno zgodovino je sedaj definitivno pred prelomnim trenutkom. Rešitve iščemo na različne načine, vsi pa imamo isti interes – to je zagotoviti aktivnosti za študente in aktivno braniti njihove pravice.

Kaj nam vse pripravlja ŠOS do konca tega študijskega leta? ŠOS bo v tem študijskem letu izvedel vse, lahko bi rekli že tradicionalne aktivnosti, kot tudi kar nekaj novih. Marca ponovno začnemo z organiziranjem Financ festov, ki jih bomo tokrat preselili na študentske klube. Aprila bo potekala študentska krvodajalska akcija »Častim pol litra«, organiziramo pa tudi prvi nacionalni posvet s področja sociale, ki bo potekal na temo zaposlovanja mladih. Že zdaj se lahko vsi športni navdušenci začnete ogrevati in pripravljati za majski dobrodelni »Tek možganov«, zdravemu načinu življenja in prehranjevanja pa bomo dali poudarek tudi s ponovno akcijo »Jem zdravo, študiram s polno paro« in še in še ... Idej nam res ne manjka. Nekoliko težje je vse ideje umestit v okvirje, ki so nam na voljo, se pa držimo se načela: vse se da, če se hoče! Hvala za pogovor! 3


JAMSTVO ZA MLADE

Ukrep za zmanjšanje brezposelnosti mladih Avtor: Anja Krebs

Na zasedanju Sveta EU za zaposlovanje v Bruslju so sprejeli program t. i. jamstev za mlade (Youth guarantee). Na podlagi shem jamstev za mlade bodo morale države članice EU izvesti ukrepe, s katerimi bodo zagotovili, da se mladim do 25. leta starosti v štirih mesecih po nastanku brezposelnosti ali po pridobitvi formalne izobrazbe zagotovi kakovostno ponudbo za zaposlitev, izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo. Evropski svet zagotavlja posebna sredstva za zaposlovanje mladih v višini šestih milijard evrov v obdobju 2014–2020. Sredstva bodo namenjena ukrepom, ki bodo skladni s smernicami o zaposlovanju mladih, ter regijam, kjer je bila brezposelnost mladih v letu 2012 več kot 25-odstotna. ŠOS se pridružuje tej pomembni pobudi, ker zadnji statistični rezultati jasno kažejo, kako kritična je brezposelnost mladih. Januarja 2013 je bilo v Sloveniji registriranih 29.399 brezposelnih mladih, starih do 29 let, od tega je 11.303 starih do 25 let, med 25. in 29. letom pa ta številka znaša kar 18.096. Glede na visoko število registrirane brezposelnosti mladih do 30 let v Sloveniji bi bilo potrebno v ukrepe Jamstva za mlade vključiti tudi to starostno skupino. Problematiko, ki jo skuša reševati uvedba Jamstva za mlade, smo v ŠOS-u identificirali že pred gospodarsko krizo, ki torej nikakor ni edini razlog za slabo prehodnost mladih na trg dela. Na problem, ki ga za mlade predstavlja prehod na trg dela, smo začeli opozarjati že leta 2006, v letu 2008 pa smo pripravili Strategijo zaposlovanja mladih v družbi znanja in na ta problem začel še aktivneje opozarjati.

Cilj ukrepa je: preprečevanje socialne izključenosti mladih; olajšanje prehoda iz sistema izobraževanja na trg dela; zagotavljanje zaposlitve ali vključitve v ukrepe aktivne politike zaposlovanja ter druge ustrezne ukrepe v roku štirih mesecev po nastopu brezposelnosti; nadgradnja že pridobljenih in osvajanje novih kompetenc z namenom izboljšanja zaposljivosti; oblikovanje standardov na področju izobraževanja in usposabljanja za mlade za namene izboljšanja njihove zaposlitvene in življenjske priložnosti.

Kako rešiti problem zaposlovanja mladih

44

ŠOS in tudi drugi so prepoznali več rešitev, izboljšati zaposlovanje mladih. Kot prvo bi bilo treba v reševanje tega problema vključiti tudi mlade do 30. leta starosti in k sodelovanju pri pripravi programov za reševanje brezposelnosti mladih povabiti tudi druge socialne partnerje. Bolje bi bilo treba povezati izobraževalne ustanove in trg dela, predvsem z vzpostavitvijo programov, ki bodo mladim pomagali vstopiti na trg dela, kot so urejena in dostopna pripravništva. Spodbuditi bi bilo treba načine zapisovanja in beleženja tako formalnih kot neformalnih znanj, predvsem iz vseh oblik dela, ki jih mladi opravljajo, ter več narediti na področju karierne orientacije za mlade v obdobjih, ko se odločajo o svojem nadaljnjem izobraževanju. To so le nekatere točke, ki jih bomo lahko v prihodnje skupaj s pristojnimi ministrstvi uvedli in izboljšali, zato je sprejetje in podpora programu Jamstev za mlade zelo pomembna.


Aktivne politike zaposlovanja, ki jih pripravlja in izvaja država, so do določene mere uspešne, vsekakor pa rešujejo problem prepozno. Z dejansko implementacijo jamstva za mlade lahko dosežemo manj brezposelnih, lažjo zaposljivost in pridobivanje znanj in kompetenc, ki so potrebne za zaposlitev v deficitarnih poklicih. Le zaposleni mladi pa lahko pošteno vplačujejo v pokojninsko, zdravstveno in državno blagajno. V ŠOS-u smo prepričani, da je tudi institut študentskega dela izjemno pomemben način pridobivanja znanj in kompetenc, ki olajšajo začetek rednega dela.

Primeri iz držav EU Jamstvo za mlade v tujini poznajo že dalj časa, spodbudni pa so tudi rezultati, ki so jih z izvajanjem projekta dosegli. AVSTRIJA je ena izmed prvih, ki je uvedla jamstvo za mlade. Ukrep zagotavlja mladim, da v štirih mesecih po nastopu brezposelnosti dobijo zaposlitev ali vajeništvo in poklicno usposabljanje. Zgodnja implementacija sheme jamstva za mlade je v Avstriji preprečila pojav dolgotrajne brezposelnosti med mladimi. Avstrija ima najnižjo stopnjo brezposelnosti mladih v starostni skupini do 24 let, in sicer 8,5-odstotno. FINSKA je uvedla jamstvo za mlade že leta 1996. Sprva je ukrep zagotavljal zaposlitev ali nadaljnje izobraževanje mladim do 25. leta, nedavno pa so ta ukrep razširili na mlade diplomante do 30. leta starosti. DANSKA je uvedla jamstvo za mlade leta 1990. Prvotno je bil ukrep namenjen 18 in 19 letnikom, ki so bili brezposelni in niso imeli dostopa do ugodnosti in prejemkov za primer brezposelnosti. Ukrep se je kasneje razširil na mlade do 30. leta starosti. Ukrep pa je bil usmerjen na poklicno usposabljanje in izobraževanje. Pozitivni učinki ukrepa so se pokazali že takoj na začetku. ŠVEDSKA je uvedla jamstvo za mlade že leta 1984. V ukrep so vključeni mladi do 24. leta starosti, ki jim v roku treh mesecev po nastopu brezposelnosti zagotavlja ali zaposlitev ali usposabljanje.

S priznanimi govorci bomo iskali rešitve na področju zaposlovanja mladih

Več o tem v kratkem na www.studentska-org.si!

Avtor: Aleš Kramer

Študentska organizacija Slovenije bo v drugi polovici aprila organizirala nacionalni posvet na temo zaposlovanja mladih v Sloveniji. Zakaj? Ker v zadnjem času postaja brezposelnost mladih več kot pereč problem ne samo v Sloveniji, ampak v celotni EU. Povprečna brezposelnost mladih v EU je bila januarja 2013 okoli 23,6-odstotna, medtem ko je stopnja brezposelnosti mladih v Sloveniji leta 2012 (od januarja do decembra) narasla s 16,7 na 27,1 odstotka. Po teh podatkih in deležu zaposlenih mladih za določen čas se uvrščamo v sam evropski vrh. S problemi se Slovenija sooča tudi na področju kadrovskega štipendiranja in podjetništva mladih. To je več kot dovolj izhodišč za nacionalni posvet o zaposlovanju mladih, ki bo razdeljen v štiri sklope, tj. prehod mladih na trg dela in s tem aktivna politika zaposlovanja, kadrovsko štipendiranje, študentsko delo in podjetništvo. S priznanimi strokovnjaki bomo iskali predloge in priporočila, ki bi jih lahko uresničili v sklopu Jamstva za mlade ter tako prispevali k razreševanju tega perečega problema. 5


RAZISKAVA O ŠTUDIJU IN POLOŽAJU ŠTUDENTOV

Bodi Evroštudent! Avtor: Jelena Štrbac Nemec

Vsi, ki ste bili kdaj na izmenjavi, ste zagotovo primerjali ne samo študij doma in na tujem, pač pa tudi pogoje, v katerih živimo in študiramo študenti različnih evropskih, pa tudi drugih držav. Ravno primerjava nam pogosto pokaže priložnosti, kje smo lahko še boljši, mar ne? Poleg teh izkustveno pridobljenih informacij, ki so vsekakor dragocene, pa je pomembno, da tudi čim bolj sistematično zberemo podatke o študiju in položaju študentov, jih primerjamo in na podlagi ugotovljenega zahtevamo izboljšave za študente. V ta namen letos v Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) izvajamo raziskavo »Eurostudent«, ki jo istočasno izvajajo še po 30 drugih državah širšega evropskega visokošolskega prostora. Z raziskavo bomo pridobili podatke o študijskih in življenjskih razmerah in tako tudi izhodišča za študentske zahteve.

Raziskava Eurostudent poteka istočasno v več kot 30 državah. Tukaj pa potrebujemo tvojo pomoč! In ne samo to – tvoje sodelovanje je ključnega pomena! Samo skozi zadostno število izpolnjenih anket lahko pridobimo ustrezne podatke, zato potrebujemo tudi tebe. Anketa ti bo vzela približno 20 minut časa, a kaj je to v primerjavi z neprecenljivo vrednostjo in prispevkom za skupno dobro! Seveda pa smo poskrbeli tudi za tvoje dobro – in to ne samo skozi prizadevanja za študentske pravice, ampak tudi bolj na kratek rok in nekoliko bolj »otipljivo«. Vsak sodelujoči v raziskavi namreč prejme praktično darilo naših sponzorjev – katera so, še ne bomo razkrili – oz. se uvrsti v žreb za bogate glavne nagrade. Se splača? Se! Anketiranje bo spletno, več informacij ti posredujemo kmalu. Vsekakor pa te bomo med samim projektom vseskozi obveščali o novostih – pravzaprav boš kot Evro-študent najbolje opremljeni študent z informacijami o študiju, študentskih pravicah, možnostih izmenjave in končno tudi o številnih študentskih dogodkih.

Pridruzi se nam! v

www.eurostudent-2013.si spoznaj še druge Evroštudente prek www.facebook.com/evro.student 6

Bodi član evropske študentske družine! Bodi Evro-študent!


ŠTIPENDIRANJE

Zakon, ki bo spremenljiv za vse Avtor: Tina Dolenc

Predstavniki Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) in več drugih mladinskih organizacij so konec februarja na odboru DZ za delo, družino in socialne zadeve in invalide predstavili mnenja o predlogu zakona o štipendiranju, ki ga je v državni zbor s podporo več kot 7600 volilcev vložil ŠOS. Z ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve so že pred to predstavitvijo mnenj stekla usklajevanja glede predloga, ki bi bil sprejemljiv za vse strani. Predstavniki ŠOS-a so na predstavitvi predstavili ključne probleme na področju štipendiranja ter predstavili nujne in potrebne rešitve. S predlogom Zakona o štipendiranju želi ŠOS celostno, sistemsko in transparentno na novo urediti področje štipendiranja, med drugim urediti tudi štipendije za deficitarne poklice, kadrovske štipendije ter znova uvesti državne štipendije mladoletnim dijakom.

Štipendija marsikomu omogoča študij Vsem študentom je ne glede na socialni status potrebno zagotoviti možnost študija in pridobitev želene izobrazbe, kar bi jim v veliki meri omogočili z ureditvijo štipendijske politike. Skozi predlog zakona poskuša ŠOS tudi delno popraviti anomalije, ki jih je prinesel Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev – ŠOS mu je nasprotoval že pri pripravi in močno opozarjal na posledice, ki so sedaj realnost, vendar žal ni bilo posluha. Predlagani zakon tako znova podeljuje štipendije mladoletnim dijakom, uvaja štipendije za študij deficitarnih poklicev, omogoča prejemanje več vrst štipendij hkrati, viša osnovno višino štipendij in omogoča prejemanje štipendij na vseh stopnjah bolonjskega študija za celotno obdobje trajanja študija. Tudi pri Zoisovih štipendijah daje večji pomen izjemnim dosežkom, ocene pa ostajajo le še dopolnilni faktor. S tem se Zoisovim štipendijam vrača prvotna vloga, to je spodbujanje družbe odličnosti in nadarjenosti. ŠOS se je za ta korak odločil zaradi očitnega odlašanja pristojnega ministrstva za ureditev štipendijskega področja.

»V interesu ŠOS-a je, da bo na koncu sprejet zakon, s katerim bodo zadovoljni vsi, tako ŠOS in posledično študenti ter dijaki kot ministrstvo za delo družino in socialne zadeve. Opozarjamo pa, da dodatna finančna sredstva, ki jih bo potrebno zagotoviti za štipendije, ne smemo obravnavati kot pretiran strošek, ampak kot naložbo v dober in izobražen kader, ki predstavlja temelj za izhod Slovenije iz krize. Veliko evropskih držav je to že spoznalo, v Sloveniji upamo, da se bo to zgodilo kmalu,« je še povedala predsednica odbora ŠOS za socialo in zdravstvo Anja Krebs.

Ministrstvo pripravilo »hibridni« predlog Tudi na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve so po besedah njihove državne sekretarke Patricie Čular prepoznali veliko število rešitev, ki jih v svojem predlogu navaja ŠOS, a predlog zakona kot tak ni bil sprejemljiv. Zato so na ministrstvu pripravili nov predlog, ki v veliki meri povzema dobre rešitve tako predloga ŠOS kot prejšnjega predloga ministrstva, ki bo finančno vzdržen ter za dobro šolajoče se mladine doma in v tujini. Na javni predstavitvi mnenj je Čularjeva tudi povedala, da bodo na ministrstvu o morebitni odpravi anomalij, ki jih je z odvzemom štipendije za mladoletne dijake prinesel zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, razmislili po izvedeni analizi. ŠOS in ministrstvo sta se že našla skupen jezik za večino odprtih vprašanj, ki so jih že vključili v »hibridni« predloga zakona, druga bodo razrešili v kratkem.

7


OBISK PREDSEDNIKA SLOVENIJE

Mladi moramo biti vključeni v sooblikovanje prihodnosti Slovenije Avtor: Tina Dolenc

Predsednik republike Borut Pahor se je na povabilo Študentske organizacije Slovenije konec februarja mudil na prvem uradnem obisku na ŠOS-u. Na sestanku so se pogovarjali predvsem o možnostih sodelovanja pri projektih, saj se obe strani zavedata, da igramo mladi pri oblikovanju prihodnosti Slovenije pomembno vlogo. »Mladi želimo biti cilj in ne sredstvo za dosego cilja. Program Slovenija 2030 obeta vsebinski diskurz in možnost dolgoročnega sodelovanja z vsemi deležniki.« Tako je Mitja Urbanc, predsednik ŠOS, povzel ključno sporočilo sestanka, na katerem so sodelovali tudi predsedniki študentskih organizacij in Zveze študentskih klubov Slovenije. Kot je po sestanku povedal Urbanc, ŠOS s svojim delovanjem ne želi zgolj zagovarjati in braniti pravic in študentov, ampak želi prispevati k razvoju celotne družbe. Zato predvsem v zadnjem letu širi delovanje v smeri družbeno koristnih in kritičnih aktivnosti na ravni celotne populacije. Poleg prizadevanj ŠOS-a k boljši družbi pa je potreben predvsem korak k vključevanju mladih tudi v procese odločanja pri pripravi vseh politik in ukrepov, tako na nacionalni kot na evropski ravni. »Mladi v krizi, ki se je zavedamo in smo del bremena prevzeli tudi na svoja pleča, vidimo priložnost za spremembe, ki so potrebne za razvoj Slovenije. Kdo bo tisti, ki bo soodločal o prihodnosti države, če ne mladi. Mladi kljub trenutni kriti ne želimo biti del problema, ampak del rešitve,« je še poudaril Urbanc.

Predsednik republike meni, da so »mladi nosilna generacija, saj imajo znanje in izkušnje ter dragocen pogled na prihodnost Slovenije, ki ga ne more nihče nadomestiti.«

ŠOS je predsedniku republike predlagal več projektov, pri katerih bi lahko sodelovali. Tudi Pahor je predstavil svoje videnje, kako bi se ŠOS in posledično mladi lahko vključili v oblikovanje strategije za boljšo prihodnost Slovenije.

8

Po končnem sestanku je predsednik republike Borut Pahor v izjavi za medije izrazil zadovoljstvo nad doseženim dogovorom o sodelovanju. Predsednik republike meni, da so »mladi nosilna generacija, saj imajo znanje in izkušnje ter dragocen pogled na prihodnost Slovenije, ki ga ne more nihče nadomestiti.« Ob robu srečanja so predstavniki ŠOS predsedniku republike predstavili svoja videnja do treh ključnih problemov, s katerimi se soočajo mladi: participacija mladih, njihov socialni položaj ter reševanje problematike zaposlovanja.


9


KRVODAJALSKA AKCIJA

Bliža se krvodajalski študentski teden Avtor: Tina Dolenc

Študenti krvodajalci že dobro poznajo, da so spomladi in jeseni pozorni na akcijo Častim ½ litra – študentski krvodajalski teden. Za tiste, ki pa bi to radi postali, si na koledarju le obkrožite teden od 15. do 19. aprila 2013, ko bo v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije in Zavodom RS za transfuzijsko medicino potekal odvzem krvi po večjih mestih v Sloveniji. K izvedbi študentskega krvodajalskega tedna so tako kot prejšnja leta pristopile študentske organizacije univerz v Ljubljani, Mariboru in na Primorskem (ŠOU v LJ, ŠOUM, ŠOUP) ter Zveza študentskih klubov Slovenije (Zveza ŠKIS). Odvzem krvi bo organiziran v Ljubljani, Izoli in Mariboru, študentske organizacije oziroma klubi pa bodo ponekod poskrbeli tudi za organiziran brezplačen prevoz. V preteklih akcijah je bil odziv študentov dober, saj se jih je skupno, na spomladanskem in jesenskem roku, udeležilo skoraj 1100. Letos organizatorji pričakujejo, da bodo v večji meri uspeli uskladiti termine tudi s študentskimi klubi in bo že tako zavidljiva številka konec leta še višja.

Zakaj postati krvodajalec? Ker s tem posameznik pokaže svojo solidarnost, čut do sočloveka. Po podatkih Zavoda RS za transfuzijsko medicino v Sloveniji vsakih pet minut nekdo potrebuje kri, kar pomeni, da dnevno potrebujejo okoli 350 krvodajalcev. Med največjimi porabniki krvi so bolniki z raznimi hematološkimi in/ali onkološkimi obolenji, velike količine krvi pa potrebujejo tudi bolniki pri operacijah in presaditvah ter ponesrečenci s težjimi poškodbami. Pri zapletih pri porodu na primer porabijo 5 litrov krvi, ki jo zagotovi 10 krvodajalcev, za operacijo presaditve jeter 10 litrov, za operacijo srca 3 litre, za nekatere ponesrečence potrebujejo celo 15 litrov krvi … Če je posameznik zdrav, je zato priporočljivo, da daruje kri, saj še predobro velja rek, da nesreča nikoli ne počiva … in študenti pri tem nismo nobena izjema.

10

15

litrov krvi potrebujejo za oskrbo težjih ponesrečencev.


Kontaktni podatki vodij projekta po posameznih študentskih organizacijah: ŠOU v LJ: Katja Stradovnik, ŠOUM: Danijel Močnik, ŠOUP: Polona Birsa,

katja.stradovnik@gmail.com, danijel.mocnik@soum.si,

prostovoljstvo@soup.si,

Zveza ŠKIS: Jasmina Zahirović,

051 221 583

051 412 838 040 538 841

jasmina.zahirovic@skis-zveza.si, 

Nova spletna stran

040 351 600.

Spremljajte spletno stran www.castimkri.si in o vsem boš pravočasno obveščen.

Da boš vedno seznanjen z aktualnim dogajanjem na področju krvodajalstva, je ŠOS prenovil spletno stran www.castimkri.si, kjer so objavljene aktualne novice, zanimive povezave, fotogalerija, odgovori na vprašanja, kdo lahko postane krvodajalec in kaj je treba upoštevati pred odvzemom krvi. Na odštevalniku pa lahko vsak čas preverite, koliko časa je še do naslednje študentske krvodajalske akcije. Letos bodo študentske organizacije in študentski klubi v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije po posameznih krajih po Sloveniji pripravili tudi predavanja oziroma okrogle mize o krvodajalstvu. S tem želimo spodbuditi zavedanje mladih in tudi drugih o pomenu darovanja krvi, ki marsikomu reši življenje. Več o tem, kje in kdaj bodo potekala predavanja, bo objavljeno na www.castimkri.si.

11


NOVICE IZ ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE UNIVERZE V MARIBORU Četrtkovi večeri kulture posvečeni komediji Oddelek za interesne dejavnosti ŠOUM-a tudi letos prireja četrtkove večere kulture. Prvi večer komedije so nam popestrili Tin Vodopivec v družbi Jerneja Celeca, Aleša Novaka in Uroša Kuzmana. Pravijo, da je smeh pol zdravja, in če sklepamo po nabito polni dvorani, potem mora dober odstotek mariborskih študentov, ki so se smejali prebliskom Tina Vodopivca in prijateljev, pokati od zdravja. Tako se je torej začelo, nadaljevalo se je z nam vsem dobro poznanim Tadejem Tošem, zaključilo pa se bo v četrtek, 14. marca, z Nenadom Tokalićem in z njegovo predstavo Kristus iz bradavičk. Utrinke s prvega večera komedije najdete tukaj

Gregorjevo – dan, ko se študenti ženijo Tudi letos ne bomo pozabili na slovenski praznik zaljubljenih Gregorjevo. Se še spomniš, kako je bilo lani na zmenkarijah s Katarino Čas in glavno skupino Rok'n'Band? Letos ponovno prihaja skupina Rok'n'Band, prav tako pa ne bodo manjkale Zmenkarije. Za dobro vzdušje pred koncertom bosta poskrbela odlična kitarista Proti toči. Za vse bo pripravljen prav poseben romantični kotiček, kjer bo prvih 50 parom dobilo koktajl ljubezni. KDOR PREJ PRIDE, SE PREJ ŽENI!

18

Za več podrobnosti o dogodku obiščite Facebook dogodek

12


Odprt je natečaj za najboljšo študentko/dijaško glasbeno skupino Študentska organizacija Univerze v Mariboru (ŠOUM) je izdala razpis za izbor najboljše študentske/dijaške glasbene rock skupine ŠOUROCK '13. Tako želi pomagati mladim glasbenikom na njihovi glasbeni poti in jih hkrati nagraditi za ustvarjalnost. Na razpis se lahko prijavijo glasbene skupine, ki imajo vsaj polovico članov s statusom študenta ali dijaka v skladu z veljavno slovensko zakonodajo, imajo demo posnetek na zgoščenki ter imajo repertoar šestih skladb, od katerih mora biti vsaj polovica avtorskih. Prijavnica in razpis za ŠOUROCK '13 sta objavljena na spletni strani www.sourock.si. Prijavnice s prilogami je potrebno poslati s priporočeno pisemsko pošiljko oziroma osebno dostaviti v zapečateni pisemski ovojnici, najkasneje do vključno ponedeljka, 18. marca 2013, na naslov: Študentska organizacija Univerze v Mariboru, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor, s pripisom »Ne odpiraj – ŠOUROCK '13«. Več informacij najdete tukaj

Prihajajo številni dogodki in aktivnosti za mariborske študente Pomladni meseci mariborskim študentom ponujajo veliko dogodkov za vse okuse. Ponovno se bliža eden bolj prepoznavnih dogodkov v Mariboru – Seksoslovje. Oddelek za mednarodno sodelovanje pripravlja Irski dan, odprle so se prijave na enega največjih festivalov za mlade v Evropi – SCiM 2013. Vmes bo potekal dogodek Dan ŠOUM, za katerega letos organizatorji obljubljajo, da bo nekaj posebnega. V maju pa bodo študenti lahko obiskali Predavanja na prostem, Veliki umetnostni kulturni festival – VUKfest ter še veliko finale študentske sezone – Lampiončke 2013.

13

Na koncu še nekaj iz prvega večera: »V Sloveniji velja stereotip, da so Gorenjci škrti. Ne samo Gorenjci, vsi Slovenci smo škrti. Gorenjci to samo zelo slabo skrivajo.«


NOVICE IZ ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE V LJUBLJANI Mesec marec ponovno v znamenju kulture Tudi letos smo v Študentski organizaciji Univerze v Ljubljani marec namenili vsem kulturnim navdušencem. Mesec kulture smo začeli 5. marca v Hostlu Celica, kjer so svoja dela na ogled postavili študenti Akademije za likovno umetnost in oblikovanje ter Visoke šole za risanje in slikanje, za glasbeno popestritev pa je poskrbela skupina Dirty Sanchez in skupina Okustični. V preteklih dneh so se že začele brezplačne glasbene delavnice, kjer se lahko študenti pod vodstvom izkušenih mentorjev preizkusijo v igranju kitare, klavirja, petja, harmonike … Prejšnji teden je prav tako minil v znamenju Tedna odprtih vrat muzejev, galerij in Kinoteke, ki so študentom brezplačno ponudili na ogled svoje razstave in zbirke. Pozabili pa nismo niti na literarne navdušence, ki so se lahko 6. marca udeležili literarnega večera in svečane otvoritve natečaja Rdeča nit 2013, ki je namenjen vsem študentom Univerze v Ljubljani.

In kaj nas čaka v prihodnjih dneh? Ljubitelji potovanj se lahko 11. marca udeležite potopisnega predavanja »Sama po Aljaski«, za vse umetniške duše se isti dan začenja teden ustvarjalnih delavnic, ki ga pripravlja Hostel Celica, plesni navdušenci se bodo lahko z Maticem Zadravcem zavrteli v ritmih new style hip hopa, v KUD-u France Prešeren pa se bomo do solz nasmejali študentom na medfakultetnem prvenstvu v Impro ligi. Seveda pa nismo pozabili niti na ljubitelje mode, ki si bodo na modni reviji Bon voyage lahko ogledali kolekcije mladih modnih oblikovalcev. Drugi teden Meseca kulture bomo 14. in 15. marca zaključili na festivalu Tresk #4, ki ga pripravlja Radio Študent. Tretji in četrti teden marca bosta potekala v znamenju glasbe. 18. marca se nam bodo predstavili študentje Akademije za glasbo, 19. marca pa bodo Slovensko filharmonijo napolnili zvoki študentskih pevskih zborov. Poleg omenjenega bomo ob slovenski glasbi migali še v Klubu Cirkus, v Metropolu spoznavali kulturo pitja, svoje pridobljeno znanje nam bodo na zaključku glasbenih, plesnih in ustvarjalnih delavnic pokazali vsi tečajniki delavnic Meseca kulture, v Hostlu Celica pa bo potekalo glasbeno srečanje Sozvočje sveta. Mesec kulture bomo uradno zaključili 27. marca v Klubu K4, kjer bo za izjemno vzdušje poskrbela skupina Funk Express.

14


“Ob slovenski glasbi migali še v Klubu Cirkus, v Metropolu spoznavali kulturo pitja, svoje pridobljeno znanje nam bodo na zaključku glasbenih, plesnih in ustvarjalnih delavnic pokazali vsi tečajniki delavnic Meseca kulture”

Verjamemo, da ste med vsem naštetim našli nekaj zase. Več informacij o programu in posameznih dogodkih najdete na Facebook strani Meseca kulture in na spletni strani ŠOU v Ljubljani

S ŠOU v Ljubljani na drsalke Študenti Univerze v Ljubljani lahko izkoristite še zadnje zimske dni in se do 20. marca 2013 po zelo ugodni ceni preizkusite na drsališču »Lumpi park«, ki se nahaja pred Halo Tivoli. Za tri ure drsanja boste študenti ob predložitvi študentske izkaznice odšteli le 0,90 evra, vsak ponedeljek in sredo, med 14.00 in 16.00, pa lahko svoje spretnosti preizkušate celo brezplačno. Prav tako vas v ponedeljek in torek čaka še brezplačni topli napitek. Drsališče seveda ponuja tudi izposojo drsalk za dva evra. Se vidimo!  

15


NOVICE IZ ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM Pomlad v znamenju tujih kultur in prostovoljstva V tekočem semestru tekočega študijskega leta se na Obali ponovno pričenja niz mednarodnih večerov in večerov učenja tujih jezikov. Poučne, okusne in zabavne aktivnosti v okviru projekta Erasmus Student Network Primorska in v sodelovanju z erasmus študenti pripravljajo sodelavci Študentske organizacije Univerze na Primorskem (ŠOUP). Tudi v tekočem semestru gre za domače in tuje študente pričakovati razgiban in pester pomladni mednarodni semester. Slovenski in tuji študenti bodo spoznavali nove kulture, jezike in izmenjevali izkušnje študentskega življenja v okviru tedenskih aktivnosti Poliglot Café in mednarodnih večerov. Spomladi se prebuja tudi želja po druženju in pomoči preko prostovoljstva. Skupina študentov prostovoljcev, ki v okviru projekta PreProstoVoljni že četrto leto zapored deluje na ŠOUP, se bo v ponovno družila s stanovalci Doma upokojencev Izola, konec marca pa bodo svojo pomoč ponudili tudi Obalnemu združenju proti mučenju živali. V ta namen bodo zbirali hrano za zapuščene živali ter štirinožne prijatelje vsako sredo odpeljali na sprehod ter ponudili brezplačen prevoz vsem, ki bi se jim radi pridružili.

14


NOVICE IZ ZVEZE ŠTUDENTSKIH KLUBOV SLOVENIJE Prva Škisova akademija presegla pričakovanja udeležencev V začetku marca je prvič potekala Škisova akademija, to je izobraževanje za aktiviste na študentskih klubih, ki je strukturirano in temelji na praktičnem usposabljanju. Prva Škisova akademija, ki je obsegala osnovno raven znanja, je tokrat s petimi delavnicami navdušila udeležence ter jim ponudila ogromno praktičnega znanja, ki jim bo koristilo pri nadaljnjem delu v študentskih klubih. V sklopu izobraževalnega vikenda je potekalo pet delavnic, najbolj obiskana pa je bila tista, kjer so predstavili pridobivanje sredstev iz drugih virov. Izvedli so jih usposobljeni trenerji in izkušeni aktivisti na izbranih področjih. Vodenje sestankov sta predstavila Saša Ljubec in Staša Jager, kjer sta izpostavila sestavne dele učinkovitega sestanka, obveznosti vodje sestanka in udeležencev, težave pri vodenju sestanka ter možne rešitve. O motivaciji je spregovorila Ingrid Molan, ki je pojasnila tudi, kako oblikovati delovno okolje, ki bo motivirajoče vplivalo na delo. Sanja Kropec in Urša Svetelj sta predstavili osnovne principe in termine ter orodja odnosov z javnostmi, kako oblikovati sporočilo za javnost, več o uporabi družbenih omrežij v študentskih klubih ter krizno komuniciranje za velike prireditve. Pridobivanje sredstev iz drugih virov sta udeležencem predstavila Urška Simonišek in Marina Bračić, kjer sta največji poudarek dali razpisom in učinkovitemu marketingu/trženju, kako razviti razpisno govorico in izpolniti pričakovanja partnerjev, kje iskati razpise, tehnike telemakretinga, kako napisati sponzorski dopis in poiskati potencialne partnerje študentskega kluba. Maruša Naglič pa je spregovorila o delu v timu in zbranim pojasnila, kaj razliko med skupino in timom, kako vzpostaviti učinkovite strukture in vloge v timu ter kako učinkovito komunicirati glede pričakovanj in pravil v timu, pomembnosti odkrite komunikacije.

Udeleženci so vse delavnice ocenili izredno pozitivno. Interaktivnost, deljenje izkušenj in dobrih praks se je izkazalo za izjemno uspešno prakso pri prenosu znanja na mlajše aktiviste.

Želimo si pritegniti večje število klubskih aktivistov

17

Prva Škisova akademija se je po mnenjih udeležencev izkazala kot izjemno uspešna. Obsegala je osnovni nivo pridobivanja znanja, kar pomeni, da je bila v prvi vrsti namenjena novim vodstvom študentskih klubov. Izobraževalni odbor Zveze ŠKIS bo v naslednjih mesecih skupaj s trenerji že pričel s pripravo nadaljevalnega izobraževalnega vikenda, ki bo že obsegal specifična znanja in se ukvarjal s perečo problematiko na študentskih klubih, namenjen pa bo že nekoliko izkušenim aktivistom študentskih klubov.

21


Namen Škisove akademije je tako praktično izobraziti vse aktivne na študentskih klubih, da bodo le-ti ustvarili pozitivno delovno okolje, organizirali kakovostne projekte, namenjene ciljni javnosti ter se naučili učinkovite in namenske porabe sredstev.

Naslednji izobraževalni klubski seminar Zveze ŠKIS bo potekal v soboto in nedeljo, 13. in 14. aprila. Več o tem na www.skis-zveza.si

16


23

Mesečnik 360 stopinj - marec  

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je stanovska organizacija vseh slovennskih študentov in se kot taka zavzema za uresničevanje interes...

Advertisement