Page 1

Studentermenigheden i Ă…rhus forĂĽr 2012


Formanden har ordet Det lysner... Studentermenigheden i Århus har gennem den seneste tid gennemgået mange positive forandringer, hvor vi fokuserer på at skabe gode rammer om et kristent fællesskab. Det gør vi bl.a. gennem mange spændende debataftener i vores hus på Rødkløvervej 3. Her kan du møde studerende, der holder oplæg om det, de lige brænder for, og bagefter er der i reglen heftig debat. Lidt mundgodt er der også. Disse aftener er meget populære. I foråret får vi også besøg af store kapaciteter, som fx. professor i religionssocio-logi, Margit Warburg. På gudstjenestefronten fortsætter vi vores utroligt gode samarbejde med Møllevangskirken. I efteråret 2011 startede vi en række gudstjenester, som vi kalder LYSPUNKTER - fejring af livets rytme. Det er særlige gudstjenester med et noget andet fokus end de traditionelle. Som du kan se på næste side, er vi i Studentermenigheden åbne for nye tiltag, nye måder at gøre tingene på, nye måder at udøve kristendom på. Du kan være med, hvis du har en god idé - bare kom med den. Vi glæder os meget til de lysere tider, både i luften og på jorden :-). Og især glæder vi os til at møde dig i foråret til et eller flere af vore stærke tilbud. Kig dig omkring i programmet, der er garanteret også noget for dig. På vegne af SMÅ-rådet: Gode forårshilsener fra Jacob Nielsen, formand

2 smaa.dk - forårsprogram - Studentermenigheden i Århus


SMÅ-HUSET SMÅ-HUSET Studentermenighedens Hus - et hus med mange rum! Studentermenigheden har sit eget hus, centralt beliggende midt i studiemiljøet tæt ved Universitetet. Adressen er Rødkløvervej 3, 8200 Århus N, og det er her, mange af arrangementerne i Studentermenigheden finder sted - både studie-kredse, fester, møder og arrangementer. Her finder du også TV, video/DVD og trådløs internetforbindelse. Studerende i SMÅ kan leje huset til f.eks. en fest for 400 kr*, og i den forbindelse kan husets store grill i haven benyttes.

Det er frit for enhver at benytte huset til læsegrupper, studiegrupper m.m. En nøgle kan fås mod et depositum på 150 kr. ved henvendelse til Studentermenighedens kontor (info side 23). I huset bor tre studerende, som blandt andet har en viceværtsfunktion. Huset blev indviet som menighedshus i 1993. Husets beboere: Tine Holst Agerskov 61 33 36 79

Sidsel Blom 26 96 49 59

Eva Guttorm Nielsen 30 56 27 37

Booking af huset hos Sidsel på 26 96 49 59 / sidselblom@gmail.com. * Booking af huset: 1000 kr i betaling før lejen træder i kraft, og 600 retur efter lejen ved pænt smaa.dk - forårsprogram - Studentermenigheden i Århus 3 afleveret hus


DEBAT-AFTENER & FOREDRAG I SMÅ-HUSET 1. februar Oplæg og debat om etik hos unge mennesker ved gadepræst Anni Albæk

Har unge en etik, der adskiller sig fra voksnes, eller har de bare slet ingen? Hvordan tænker unge om andre - og dem selv? Louise Fladmose Madsen - 61 68 82 94 - er vært for aftenen. Foruden åndelig føde, får du også kaffe og kage, et glas vin eller...ja duk selv op og find ud af det

8. februar Oplæg og debat om begrebet Angest hos Kierkegaard og Heidegger ved stud.theol. Sidsel Blom

Angsten befinder sig i det Heideggerske system i korrespondens med Sorge-strukturen, men er faktisk en del af bekymringen. Kierkegaard mener, at Angesten, modsat frygten, intet objekt tager, og derfor er en angst for Intet. Benjamin Würtz Knudsen - 22 67 14 35 - er vært for aftenen.

15. februar Oplæg og debat om Nattjenesten i Kirkens Korshær ved fængselspræst og tilknyttet til Nattjenesten Poul. B. Fihl

Hvordan ser livsbilledet ud hos de unge, der kommer i Nattjenesten? Er der nogle fællestræk? Hvordan oplever de det at være ung i Aarhus? Julius Pedersen - 30 27 41 43 - er aftenens vært.

22. februar Oplæg og debat om af være friendraiser for Studentermenigheden ved friendraiser Martin Meyer Helene Hay - 41 49 07 79 - er aftenens vært.

4 smaa.dk - forårsprogram - Studentermenigheden i Århus


DEBAT-AFTENER OG FOREDRAG I SMÅ-HUSET 29. februar Oplæg og debat om folkekirkens fremtid ved stud.theol. Helene Hay Jacob Nielsen - 26 82 52 02 - er aftenens vært.

7. marts - OBS dette arrangement foregår i Møllevangskirken Foredrag med sognepræst i Skt. Pauls kirke, Flemming Baatz Kristensen Erik Borrits - 41 31 73 01 - er aftenens vært.

14. marts Aften med KFUM&KFUK

En fælles aften, hvor vi udveksler oplevelser, erfaringer og tro. Nina F. Hansen - - er aftenens vært.

21. marts Debataften om om eksistentiel udsathed ved stud.pæd.phil. Eva Guttorm Nielsen

At vælge sig selv og sin vej i livet kan til tider føles ensomt og angstfyldt. Der kan være tidspunkter på vores vej gennem livet hvor vi bliver konfronteret med skrøbeligheden af vores egen eksistens, men det er et livsvilkår som vi dog kan være fælles om. Sidsel Blom - 26 96 49 59 - er aftenens vært. ...fortsættes på næste side

Program for aftenerne: • Kl. 18.00 1. februar, 7. marts og 2. maj er der fæl- lesspisning. Det er gratis. Du skal bare huske at sms’e “tilmelding mad“ på 20 65 81 54 se• nest på dagen kl. 12. • kl. 18.50 er der en kort andagt • Kl. 19.00 starter debataften eller foredrag smaa.dk - forårsprogram - Studentermenigheden i Århus 5


DEBAT-AFTENER & FOREDRAG I SMÅ-HUSET 28. marts Sangaften med SMÅkoret

Kom og vær med til at synge en masse dejlige sange med opbakning fra SMÅkoret.

11. april Oplæg og debat om ondskab ved cand.mag. Bitten Vad Nedergaard Hvordan definerer vi ondskab i dag? Er det alt sammen samfundets skyld, eller er vi også selv onde/dårlige/syndige mennesker? Anna Skau - 61 69 32 84 - er aftenens vært.

18. april Oplæg og debat om Økumenisk Ungdom og deres arbejde Julius Pedersen - 30 27 41 43 - er aftenens vært.

25. april Oplæg og debat om psykisk syge ved Pernille Bjørn

Til trods for de mange kampagner med oplysning om psykisk sygdom er det stadig et tabu at snakke om det. Denne aften vil åbne op for, at der frit kan snakkes om netop dette emne i kampen mod tabuet. Nina F. Hansen - - er aftenens vært.

2. maj Foredrag: Mellem tro og folketro ved professor i religionssociologi Margit Warburg Hør om civilreligion, hvad det er, og hvad det betyder for samfundet og den øvrige religiøse praksis. Benjamin Würtz Knudsen - 22 67 14 35 - er aftenens vært..

9. maj Grillfest i haven ved SMÅhuset

Vi afslutter traditionen tro sæsonen med dejlig grillmad og salat. Du medbringer selv kød og drikkevarer, salaten sørger vi for, og det koster 25 kr. Husk at tilmelde dig senest på dagen på 20 65 81 54 (sms “tilmelding grill” samt hvor mange du tilmelder). 6 smaa.dk - forårsprogram - Studentermenigheden i Århus


SMÅ GUDSTJENESTER I MØLLEVANGSKIRKEN I samarbejde med Møllevangskirken introducerede vi et nyt koncept i efteråret 2011: En serie af gudstjenester, der samlet fejrer årets og livets gang. Denne serie fortsætter vi med her i foråret 2012

LYSPUNKTER At fejre livets rytme.... Torsdag den 2. februar 2012 kl. 19.30 Kyndelmisse ”I er verdens lys..” Halvdelen af vinteren er gået, det er midvinter, og kyndelmisse var i folketroen vinterens koldeste dag. Denne dag tænder vi lys under gudstjenestens fællesskab og kan bagefter tage lyset med ud i verden og give det videre til dem, vi møder. Tirsdag den 20. marts 2012 kl. 19.30 Jævndøgn ”Siger jeg: ”Mørket skal dække mig, lyset blive til nat omkring mig”, så er mørket ikke mørke for dig, natten er lys som dagen, mørket er som lyset... Jævndøgn indleder sommerhalvåret. Vi går igen mod lysmaa.dk - forårsprogram - Studentermenigheden i Århus 7


SMÅ GUDSTJENESTER I MØLLEVANGSKIRKEN sere tider. Mørke bliver til lys, og vi erfarer i naturen som i vort eget liv, at noget må dø for at nyt liv kan opstå. Vi takker for skaberværket med keltisk inspireret sang, musik og bønner. Studentermenighedens kor medvirker. Torsdag den 5. april 2012 kl. 18.00 Skærtorsdag ”Han tog et brød, takkede og brød det, gav dem det og sagde: »Dette er mit legeme, som gives for jer... Vi deler brød og vin med hinanden og fejrer, at vi har del i Guds kærlighed og fællesskab. Det gør vi ved det, der kaldes et ”liturgisk måltid”, hvor vi sidder ved dækkede borde i kirken og under gudstjenesten deler et enkelt måltid af lam, brød, salat og vin. Vi synger sammen, taler sammen og udfordres til forståelse af nadverens betydning som fornyelse af vores liv. Fredag den 4. maj 2012 kl. 19.30 Befrielsen ”Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed… Det er naturligt at fejre befrielsen og overveje, hvad vi hver især har brug for at blive befriet fra. Vi beder ”fri os fra det onde” Hvad er det onde for dig? Hvad skal du befries fra? Dig selv? Følelsen af at skulle præstere? Et bundet handlemønster? Fristelser?... Vi udfordres af en befrielse, som vi ikke kan give os selv.

8 smaa.dk - forårsprogram - Studentermenigheden i Århus


SMÅ GUDSTJENESTER I MØLLEVANGSKIRKEN Torsdag den 17. maj 2012 kl. 10.00-16.00 KristihimmelfartsGospel ”Glæd jer altid i Herren… Gospel er livsglæde! Vi synger mørket imod og giver plads til jubel og glæde. Alle er velkomne til gospelworkshop fra kl. 10.00-15.00 og efterfølgende gospelgudstjeneste kl. 15.00. Nærmere program og info om instruktør følger. Følg med på www.moellevangskirken.dk Mandag den 11. juni 2012 kl. 19.30 Fandens fødselsdag ”Det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg... Der er mørke kræfter i os alle sammen. Vi bærer på noget og fristes af noget, som vi helst ikke vil have frem i lyset. Vi skal turde konfronteres med vores mørke sider. Det er omdrejningspunktet for dette Lyspunkt. Og lyspunktet i mørket er, at der ikke er noget sted i et menneskes tilværelse, hvor Gud ikke har været eller vil være sammen med os.

Bibelhøjtlæsningsgruppe Vil du være med i en gruppe, hvor vi hver tirsdag aften læser Bibelen højt for hinanden? Det foregår hver tirsdag aften fra kl. 19 i SMÅhuset, Rødkløvervej 3 8200 Aarhus N. Vi starter tirsdag den 7. februar. Du er velkommen til at kontakte Jacob Nielsen, der står for gruppen: 26 82 52 02.

smaa.dk - forårsprogram - Studentermenigheden i Århus 9


PAUSE MIDT PÅ DAGEN - andagt med fordybelse og eftertanke i Stillerummet Studenternes Hus Nordre Ringgade 3, lokale 124 Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12.12 til kl. 12.30 Som en pause midt på dagen giver Tolv Stop Op dig mulighed for stilhed, eftertænksomhed og fordybelse midt mellem undervisningstimer, læsegrupper og selvstudier. Tolv Stop Op tilrettelægges af studerende, universitetslærere, præster fra byen - og måske DIG - for en uge ad gangen. Hver uge har sit tema, der belyses i meditationer, bibellæsninger, bønner, salmer, musik m.v. alt efter, hvordan man har lyst til at tilrettelægge det. Hver onsdag fejres nadver i forbindelse med Tolv Stop Op. Dette semesters Tolv Stop Op begynder tirsdag den 7. februar kl. 12.12. Hvis DU har lyst til at stå for en af ugerne, så kontakt studenterpræst Jens Munk 60 20 26 40.

10 smaa.dk - forårsprogram - Studentermenigheden i Århus

R


REFLEKSION

ANDAGT

STILHED

Stillerummet er et stille rum midt i det pulserende liv på universitetet - et rum, hvor der gælder den regel, at man ikke forstyrrer andres stilhed. Her er der mulighed for at tænde et lys, bede en bøn, læse en bibeltekst eller en salme, holde andagt, hvile et øjeblik, komme til sans og samling. Stillerummet står til rådighed for enkeltpersoner, der har brug for at trække sig tilbage i dagens løb, og for grupper, der ønsker at samles regelmæssigt til gudstjeneste, andagt eller meditation. For gruppers vedkommende reserveres rummet hos studenterpræst Jens Munk på 60 20 26 40. smaa.dk - forårsprogram - Studentermenigheden i Århus 11


KALENDER Tid

Sted

Aktivitet

Side

Garagen ved Blåmejsevej 14

Kirkebladsuddeling

14

Ons. 1. kl. 18.00

SMÅhuset

Om etik hos unge mennesker

4

Tor. 2. kl. 19.30

Møllevangskirken

Kyndelmisse

7

Man. 6. kl. 18.00

Stillerummet, lok. 124, Stud. Hus

Kristen Bøn & Meditation starter

18

Man. 6. kl. 19.00

Møllevangskirkens krypt

SMÅkoret starter

19

Tir. 7. kl. 18.30

Møllevangskirken

Filmklub - øvr. datoer side 19

19

Tir. 7. kl. 19.00

SMÅhuset

Bibelhøjtlæsningsgruppe

9

Ons. 8. kl. 19.00

SMÅhuset

Debataften om begrebet Angest

4

Ons. 15. kl. 19.00

SMÅhuset

Foredrag om Nattjenestens arbejde i Aarhus

4

Ons. 22. kl. 14.00

Aarhus Business

Samtalegruppe Liv og Sjæl starter

17

JANUAR Ons. 25. kl. 15.00 FEBRUAR

School - C116 Ons. 22. kl. 19.00

SMÅhuset

Foredrag om at være friendraiser

4

Tor. 23. kl. 19.30

SMÅhuset

Tro&Tvivl gruppe starter

16

Ons. 29. kl. 19.00

SMÅhuset

Debataften om Folkekirkens fremtid

5

MARTS

12 smaa.dk - forårsprogram - Studentermenigheden i Århus


KALENDER Ons. 7. kl. 18.00

Møllevangskirken

5

SMÅhuset

Foredrag med Flemming Baatz Kristensen Aften med KFUM&KFUK

Ons. 14. kl. 19.00 Tir. 20. kl. 19.30

Møllevangskirken

Jævndøgnsgudstjeneste

7

Ons. 21. kl. 19.00

SMÅhuset

Debataften om eksistentiel udsathed

5

Ons. 28. kl. 19.00

SMÅhuset

Sangaften med SMÅkoret

6

Tor. 5. kl. 18.00

Møllevangskirken

Skærtorsdag - fælles liturgisk måltid i koret

8

Ons. 11. kl. 19.00

SMÅhuset

Oplæg om ondskab

6

Lør. 14. kl. 12.00-15.00

SMÅhuset

Havedag

20

Ons. 18. kl. 19.00

SMÅhuset

Oplæg om Økumenisk Ungdom

6

Ons. 25. kl .19.00

SMÅhuset

Tabu-emne om psykisk syge

6

Ons. 2. kl. 18.00

SMÅhuset

Foredrag: Mellem tro og folketro - med spisning

6

Fre. 4. kl. 19.30

Møllevangskirken

Gudstjeneste: Befrielsen

8

Ons. 9. kl. 19.00

SMÅhuset

Grillfest

6

Tor. 17. kl. 10.00-16.00

Møllevangskirken

Kristihimmelfart Gospel

9

Søn. 3. kl. 12.00-15.00

SMÅhuset

Havedag

20

Man. 11. kl. 19.30

Møllevangskirken

Gudstjeneste: Fandens fødselsdag

9

5

APRIL

MAJ

JUNI

smaa.dk - forårsprogram - Studentermenigheden i Århus 13


KIRKEBLADS-UDDELING Studentermenigheden i Århus deler kirkeblade ud for Møllevangskirken. Pengene, vi får for at uddele bladene, går dels til et støtteprojekt, dels til et gavekort til dig. Efter kirkebladsuddelingen hygger vi os med lækker mad

I år samler vi ind til Kirkens Korshær. Kirkens Korshær er en privat, social, folkekirkelig hjælpeorganisation, der har sit virkeområde blandt samfundets marginaliserede og udstødte grupper: ensomme, hjemløse, psykisk syge og misbrugere. Kirkens Korshær har omkring 400 ansatte og 7000 frivillige medarbejder Du er meget velkommen til at dele ud sammen med andre. Der er mulighed for, at “gamle” uddelere kan tage deres vante rute. Første gang i 2012 deler vi ud onsdag den 25. januar kl. 15. Du kan også dele ud på andre tidspunkter, når bare det bliver inden 1. februar. Læs mere om, hvordan det foregår, hvornår osv. her: www.smaa.dk/kirkebladsuddeling.htm.

14 smaa.dk - forårsprogram - Studentermenigheden i Århus


SMÅ-KORET

Mandag kl. 19.00 - 21.30 i Møllevangskirkens krypt Vi er et rytmisk kor på omkring 45 studerende, fordelt på 6 stemmer (1.-2. sopran, 1.- 2. alt, tenor og bas). Vi synger et bredt repertoire af pop, gospel og jazz. Lige fra Spice Girls over Stevie Wonder til Billie Holliday, og vi bliver til vores koncerter ofte bakket op af et band. Vi arbejder seriøst med kormusikken og forventer et basalt kendskab til noder og korstemmer. Vi synger normalt omkring 3-4 koncerter pr. semester herunder arrangementer i Studentermenigheden. Vi er meget sociale og lægger vægt på fællesskabet i koret både under korprøverne, i øveweekender og til fester. Vi mødes hver mandag fra 19.00 til 21.30 i Møllevangskirkens krypt. Første gang i foråret er mandag d. 6. februar kl. 19. Koret ledes af Anders Larsen. Korkontingentet er på 250 kr. pr. semester og inkluderer bl.a. medlemskab af Kor72U og Økumenisk Ungdom. Så hvis du har lyst til at prøve kræfter med rytmisk kormusik og heftig kageordning, så kom mandag den 6. februar kl. 19.00. Du er velkommen til at kontakte korets formand, Frederik Skyggebjerg mobil: 31 48 06 65 mail: frede_skygge@hotmail.com. smaa.dk - forårsprogram - Studentermenigheden i Århus 15


TRO & TVIVL ”Tro & tvivl” er for studerende, som interesserer sig for de store spørgsmål i livet – og gerne vil vende dem med andre. Gruppen er et gratis tilbud for dig, som gerne vil arbejde med din tro. For dig, som er søgende. For dig, som har flere spørgsmål end svar. Undervejs inddrager vi kortere tekster og temaer fra Bibelen – og anden relevant litteratur og inspiration. Sammen går vi ind i en dialogisk og undersøgende proces med udgangspunkt i hver vore tanker, baggrund, historie eller personlige erfaring. Her er mulighed for - i et trygt rum - at få sat ord på tilværelsens store spørgsmål. Hvem og hvor: Studenterpræst Ingelise Strandgaard og stud. theol. Johan Dalsgaard leder gruppen. Vi mødes hver anden torsdag i lige uger i Studentermenighedens hus, Rødkløvervej 3, Aarhus N. Hvornår: Vi starter torsdag d. 23. februar 2012 kl. 19.30 - 21.30. Alle er velkomne! Gruppen er en åben gruppe, d.v.s. at du er velkommen til at slutte dig til gruppen i løbet af semestret. Tilmelding: studenterpraest@asb.dk / mobil 21 68 55 95. 16 smaa.dk - forårsprogram - Studentermenigheden i Århus


SAMTALEGRUPPE - LIV & SJÆL Vi arbejder med de temaer, som er relevante for de studerende i gruppen. Måske du drømmer om: • • • •

At blive bedre til at håndtere pressede situationer At få større forståelse og accept af, hvem du selv er At få modet til at stå ved dig selv og dit eget værd At få det bedre i dine nære relationer.

Gruppen, som er et gratis tilbud, er åben for alle studerende i Aarhus. Dog optages max. 10 personer i gruppen efter først-til-mølle-princippet. Vi mødes på studenterpræstens kontor(lokale C 116) på School of Business and Social Sciences, Fuglsangs Allé 4, Aarhus V. Første gang er onsdag d. 22. februar 2012 kl. 14. Gruppeleder: Ingelise Strandgaard er uddannet cand.theol. samt psyko- og parrelationsterapeut . Hun arbejder som studenterpræst med base på School of Business and Social Sciences. Hun har bl.a. erfaring fra egen samtaleterapeutisk praksis og som sorggruppeleder for unge under Kræftens Bekæmpelse. Desuden har hun erfaring som sognepræst og har desuden i en årrække arbejdet med HR og jobrådgivning i private virksomheder. Tilmelding: skal ske til studenterpræst Ingelise Strandgaard. Du er velkommen til at kigge ind på mit kontor eller ringe på mobil 21 68 55 95, hvor vi kan få en snak om dine ønsker og forventninger. smaa.dk - forårsprogram - Studentermenigheden i Århus 17


KRISTEN BØN OG MEDITATIONSGRUPPE Hver mandag kl 18 står studenterpræst Jens Munk for 45 minutters meditation

Der er en introduktion til den russiske hjertebønsmeditation (liggende meditation), og vi prøver vandremeditation samt meditation på stilhed (siddende, der er skamler i stillerummet). Der vil i forløbet blive inviteret forskellige gæster, som vil dele erfaringer med os. Det er en åben gruppe. Det er frit, hvor mange gange du vil deltage. Du kan komme de gange, du har mulighed for det, det er op til dig. Første gang er mandag d. 6. februar, kl 18 i stillerummet i Studenternes Hus, lok. 124, Ndr. Ringgade 3.

18 smaa.dk - forårsprogram - Studentermenigheden i Århus


FILMKLUB I MØLLEVANGSKIRKEN I foråret ser vi 4 spændende film i verdens-klasse, intet mindre: vi ser Kiezlowskijs Dekalogfilm, der handler om livets store etiske og religiøse dramaer, fortalt i et enkelt og nøgent billedsprog. Der er i alt 10 film, og hver film handler om et af De ti bud. Hovedpersonerne kommer til at stå i etiske dilemmaer i deres liv, dilemmaer som er afledt af et af de ti bud. Kiezslowski aktualiserer på den måde med sine film De ti bud ind i vores konkrete virkelighed i det 20. århundrede. De ti bud viser sig på den måde at være uomgængelige eksistensmåder, vi kommer til at leve vores liv med og imod. Datoer for filmaftenerne: Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag

den den den den

7. februar kl. 18.30 6. marts kl. 18.30 3. april kl. 18.30 1. maj kl. 18.30.

Filmaftenerne foregår i Møllevangskirkens sognegård, Møllevangs Allé 49 8210 Aarhus V.

smaa.dk - forårsprogram - Studentermenigheden i Århus 19


PERFEKTIONSTRANG PERFEKTIONSTRANG og utilstrækkelighedsfølelse? Har du en følelse af hele tiden at skulle overgå dig selv for at kunne være med? Oplever du det anstrengende at skulle leve op til egne og andres forventninger? Måske kan det vendes til noget positivt. Måske er der en mulighed for at præstere uden utilstrækkelighedsfølelse. Hvis du er villig til at lytte til utilstrækkelighedsfølelsen og lære af den, kan du nå frem til en tilstand, hvor du arbejder mere lystbetonet, energifyldt, kreativt og frit. En livsstil, hvor du har dig selv og dit dybere potentiale med. Vi prøver sammen i en dialogisk og undersøgende proces at se på, hvad det er, som er på spil i perfektionisme og utilstrækkelighedsfølelse. Underviser: Jens Munk er uddannet cand. theol. og psykoterapeut i gestaltterapi. Han arbejder som studenterpræst på Aarhus Universitet med samtalerum i Studenternes Hus. Han har i en del år undervist i religion, filosofi og psykologi som højskolelærer og desuden arbejdet nogle år på samtale-/krisetjenesten Nattjenesten i Århus. Tilmelding studenterpraest@au.dk / 60 20 26 40. Havehænder søges lørdag den 14. april og søndag den 3. juni, begge gange kl. 12-15 havehygge - her er det Sofie, Ole og Michael

Nu har vi fået ryddet forhaven og sået græs, så der er åbent og indbydende. Der er dog altid meget, der skal ordnes i en have, og vi vil gerne invitere dig til at være med. Havemotion skal man ikke ringeagte og så er det tilmed hyggeligt. Det foregår i haven ved SMÅhuset, Rødkløvervej 3. 20 smaa.dk - forårsprogram - Studentermenigheden i Århus


SMÅ-RÅDET Jacob Nielsen (valgt okt. 2010) formand jesuskrist_re@hotmail.com 26 82 52 02 Helene Hay (valgt okt. 2010) næstformand hayhelene@hotmail.com 41 49 07 79 Benjamin Würtz Knudsen (valgt okt. 2011) bewukn@gmail.com 22 67 14 35

Tine Holst Agerskov (husplads) Tine_pingvinen@hotmail.com 61 33 36 79 Sidsel Blom (husplads) sidselblom@gmail.com 26 96 49 59 Eva Guttorm Nielsen (husplads) evaguttorm@hotmail.com 30 56 27 37

Louise Fladmose Madsen (valgt okt. 2011) louise.fladmose@gmail.com 61 68 82 94 Julius Petersen (valgt okt. 2011) Jjhp88@yahoo.dk 30 27 41 43 Rita Skov Possienke (valgt okt. 2011) rita@ritaskov.dk 21 27 91 41 Anna K.Skau (valgt okt. 2011) skauanna@hotmail.com 61 69 32 84

Forrest fra ventre: studenterpræst Jens Munk, Sidsel Blom, anden række: Erik Borrits, Anna Skau, Tine Agerskov, Eva Guttorm, Louise Fladmose Madsen og Rita Skov, bagest: Julius Pedersen, Jacob Nielsen og Benjamin Knudsen

smaa.dk - forårsprogram - Studentermenigheden i Århus 21


STUDENTERPRÆSTEN SOM SJÆLESØRGER OG SAMT Du kan tale med studenterpræsten om de forskellige problemer, der kan opstå, når du er studerende. Samtalerne kan dreje sig om vidt forskellige overvejelser og problemer som fx. ensomhed, angst, konflikt-fyldte relationer til partner eller forældre, eksistentielle spørgsmål om mening og identitet, tab og sorg i forbindelse med dødsfald eller skilsmisse, etiske og religiøse spørgsmål. Tavshedspligt Studenterpræsterne er underlagt absolut tavshedspligt. Der føres ingen journaler, og der er mulighed for at henvende sig fuldstændigt anonymt. Gratis og for alle studerende Studenterpræsterne står gratis til rådighed for såvel en enkeltstående samtale som for længerevarende samtaleforløb. Præsten er ansat af folkekirken, men er et tilbud til alle studerende uanset religiøs eller kulturel baggrund. Du kan henvende dig personligt i studenterpræstens kontortid, eller du kan ringe for at aftale en tid. Uden for kontortiden og også på skæve tidspunkter af døgnet/ugen kan studenterpræsterne kontaktes.

22 smaa.dk - forårsprogram - Studentermenigheden i Århus


MTALEPARTNER

KONTAKT

Studenterpræster: ( www.studenterpraest-aarhus.dk) Jens Munk cand.theol. og psykoterapeut i gestaltterapi Kontor: Studenternes Hus, Ndr. Ringgade 3, lok. 122 8000 Aarhus C. Privat: Blåmejsevej 14, 8210 Aarhus V. mob./mail: 60 20 26 40 / studenterpraest@au.dk Træffetid: man-tors. 10-12, fre. 11-13. Ingelise Strandgaard cand.theol. og psykoterapeut Kontor: School of Business and Social Sciences, Fuglesangs Allé 4, lokale C 116 8210 Aarhus V. mob./mail: 21 68 55 95 / studenterpraest@asb.dk

Informationsmedarbejder: Allan Skovsgaard Wien Kontor: Møllevangskirken, Møllevangs Allé 49 8210 Aarhus V. mob./mail: 20 65 81 54 / kontor@smaa.dk Træffetid: Kan træffes ved Tolv Stop Op hver tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12.12, eller ring/mail for aftale.

Redaktion: Programudvalget, Layout: Allan Skovsgaard Wien, Tryk: Werks Grafiske Hus A/S, Oplag: 1.000. Deadline materiale til næste program er 1. juni 2012. smaa.dk - forårsprogram - Studentermenigheden i Århus 23


KONFLIKTHÅNDTERING I LÆSEGRUPPER Vidste du, at studenterpræsterne kan bruges som konfliktløsere og mæglere? Der er ikke meget, der som konflikter kan nedsætte livskvaliteten og tappe for energi og livslyst. Er du i en konflikt -

i din læsegruppe i forbindelse med arbejde i en studieorganisation

så har du mulighed for at henvende dig til en af de to studenterpræster, som kan fungere som mægler og konfliktløser. Den måde konflikter hånteres på er afgørende for, om det ender ud med udvikling frem for indvikling. En rigtig behandlet konflikt kan være afgørende for dit liv fremover og kan være med til at give dig en afgørende indsigt i samarbejde, gruppedynamik og konflikthåndtering. Hvordan foregår det konkret? Hvis du er i en læsegruppe eller andet studierelateret samarbejde, der er i konflikt, så kan du ringe til enten Ingelise eller Jens og aftale et møde, hvor vi kommer ud til jer i læsegruppen. Vi vil så sammen med jer, prøve at få aspekter af konflikten belyst, og vi hjælper jer til at få øje på de resurser og potentialer, der allerede er blandt jer, så I lærer at håndtere konflikten og nå frem til et givende samarbejde. For kontaktinfo til studenterpræsterne: se side 23 - mere om studenterpræsterne på www.studenterpraest-aarhus.dk

foraar2012  

Studentermenighednes forårsprogram 2012 med masser af spændende tilbud til dig

foraar2012  

Studentermenighednes forårsprogram 2012 med masser af spændende tilbud til dig

Advertisement