Page 1

Pagina 4 januari 2013

NIEUWS uit de MEDEZEGGENSCHAP atd

ra KU

AK

HET NIEUWE JAAR

Na een heerlijke vakantie is een nieuw jaar aangebroken. Een nieuw jaar vraagt ook om nieuwe plannen. De kerstvakantie was een mooi moment om even de balans op te maken: wat hebben we tot nu toe bereikt? Om voor onszelf en jullie wat duidelijkheid te verschaffen hebben we het even op een rijtje gezet. Behouden schrijfcentrum Toen de financiering van het Academische Schrijfcentrum (ASN) onzeker was stuurde AKKUraatd een brief naar het college, en schreef Merle een opiniestuk. De financie-ring is nu tot en met 2014 rond, en het college gaf aan het schrijfcentrum zeker niet kwijt te willen. Studeren met een functiebeperking AKKUraatd schreef vorig jaar een brief waarin gepleit werd voor structurele inbedding van diensten voor studenten met een functiebeperking, en deed een aantal aanbevelingen. Na overleg met DSZ zijn een heel aantal aanbevelingen overgenomen en is er extra aandacht voor studeren met een functiebeperking. Aankaarten balieproblemen DSZ Een enorme stroom studenten moest begin dit jaar urenlang wachten bij de balie van Dienst Studentenzaken. Merle stelde hier een rondvraag over, met als resultaat een evaluatie én een heel aantal verbeteringen! Waar zijn we nu mee bezig? Het belangrijkste waar we op dit moment mee bezig zijn is een notitie over communicatie naar studenten. Uit de schaduwfractie bleek dat hier veel op aan te merken is, en we gaan pleiten voor verbetering en structurering van informatiestromen. Zo weet de student altijd waar hij of zij aan toe is. In de eerste periode van het collegejaar doken leden van de fractie de zalen in het collegezalencomplex in om te kijken naar de bezetting. Het resultaat: een aantal overvolle zalen en een enkel videocollege. De problemen hebben we aangekaart, en we zijn nu samen met de universiteit aan het kijken naar oplossingen. Zodat studenten college kunnen volgen op een stoel met een docent voor de neus, gewoon zoals het hoort. We zijn druk in overleg met medewerkers van de milieudienst over duurzaamheid op de campus, en hoe we dit nog een stapje verder kunnen brengen. Zo zijn we ook betrokken bij de uitvoering van de notitie ‘Kleine duurzaamheid’. Dit is lang niet alles waar we mee bezig zijn: op onze website, www.akkuraatd. nl, kun je nog meer vinden! Heb jij een onderwerp dat je wel eens op de agenda zou willen zien? Een goede tip om de universiteit te verbeteren? Mail ons dan op akkuraatd@studentenvakbondakku.nl.Dan kunnen wij daar in 2013 mee aan de slag!

SOLLICITATIES LIJSTAKKU EN DE RECHTSWINKEL NU OOK OP DE HAN!

LijstA

KKU

Allereerst, allemaal een gelukkig nieuwjaar gewenst. Tweeduizend-dertien is een spannend jaar voor de medezeggenschapsraad, omdat er dit jaar weer verkiezingen aankomen. Daarvoor zijn we altijd op zoek naar de beste kandidaten, en binnenkort zullen we informatie bekend maken over de sollicitatieprocedure. Als je vragen hebt over het profileringsfonds of andere rechten en regelingen op de HAN, dan heeft Studentenvakbond AKKU een rechtswinkel waar je gratis advies kan krijgen, zie bijvoorbeeld de column op de vorige pagina. De rechtswinkel heeft op dinsdag en donderdag spreekuur op het AKKUkantoor in het Gymnasion. Binnenkort beginnen we ook met een maandelijks spreek-uur op de kapittelweg, waar jij je rechtsvragen kwijt kan. LijstAKKU is hier ook elke maand bij, dus ook als jij nog suggesties hebt die echt op de agenda van de medezeggenschapsraad moeten komen het komende jaar, kom 31 januari om 12.45u langs bij het eerste AKKU-spreekuur op de kapittelweg!

BEN JIJ: KRITISCH, BREED GEÏNTERESSEERD EN COMMUNICATIEF STERK? BONTD ZOEKT NIEUWE (HOOFD) REDACTEURS (M/V) Het is belangrijk voor studentenvakbond AKKU om zich te blijven profileren en haar bereik op de campus te vergroten. In deze rumoerige omstandigheden waar het hoger onderwijs (nog steeds) een scala aan maatregelen voor haar kiezen krijgt en waar verandering en ontwikkeling hoog aangeschreven staan, biedt BONTD studenten de ruimte om (kritische) stukken te publiceren. Daarnaast houdt BONTD ook nu studenten weer op de hoogte van alles wat er speelt in het hoger onderwijs en op de Nijmeegse campus zelf.

Over

huisjesmelkers en GOEDE voornemens.

Als redactielid kom je aan het begin van elke maand bij elkaar met andere redactieleden om samen onderwerpen voor BONTD te bespreken. Nadat je samen onderwerpen hebt uitgekozen en verdeeld hebt over de redactieleden en gastschrijvers schrijf je je stukken en lever je die aan het eind van de maand af. Klinkt dit als een uitdaging voor jou? Stuur een email naar BONTD@studentenvakbondakku.nl! Aankomende Trainingen door AKKU Trainingsbureau

15-01: Learn to Learn 22-01: Presenteren 29-01: Solliciteren 18-02: Time Management Traject I

COLOFON BONTD informeert studenten over landelijke en lokale studentenzaken en biedt studenten een kans om op kritische wijze te reflecteren op wat er gebeurt in het onderwijsland. BONTD is een uitgave van Studentenvakbond AKKU. AKKU zet zich in voor de belangen van alle Nijmeegse studenten. Jij kunt AKKU steunen door lid te worden. Dat kan via de website www.studentenvakbondakku.nl. Aan deze editie hebben meegewerkt: Stas Uittenbogaard, Floor de Man, Nienke Aangenendt, Elske Gofers en Dewi Plass. De redactie is te bereiken op: Heyendaalseweg 141, Kamer N-1.380 (Ingang onder het Gymnasion) 6525 AJ Nijmegen 024-3615477 BONTD@studentenvakbondakku.nl bekijk BONTD ook op www.BONTD.nl!

VERDER IN DEZE

BONTD

Nieuws uit de medezeggenschap PAGINA 4

Afgekeurd tentamen: wat nu?

PAGINA 3


Pagina 3 januari 2013

Pagina 2 januari 2013

2013 – Het einde van de huisjesmelker? Door Floor de Man

Toen er afgelopen november een paginalang artikel over huisjesmelker Wim V. verscheen in de Volkskrant, slaakte ik een gil van blijdschap. ‘2012: het einde van de huisjesmelkers!’ - dat dacht ik althans. De eerste stap is in ieder geval gezet. Wim V. is al tientallen jaren één van de beruchtste huisbazen van Nederland. De bewoners van zijn twintig panden in Utrecht hadden het niet bepaald getrof fen. De 77-jarige, ‘kwetsbare’ man heeft zich schuldig gemaakt aan mishandelingen, bedreigingen, belastingfraude en een hele hoop andere ronduit onkoosjere zaken. Nadat een aantal van zijn bewoners niet akkoord ging met een kostenverhoging, heeft hij zelfs hun kamers met uitwerpselen besmeurd. Toen hij voor de rechter verscheen, schijnt hij vooral veel gegrijnsd te hebben. Ook zei hij dat ‘homo-flikkers’ en ‘nazi-hufters’, zoals hij studenten en wethouders noemde, nu eenmaal ‘standaarduitdrukkingen zijn die je gebruikt in het leven’. Vanwege een ‘generatiekloof’ heeft hij nu eindelijk besloten toch maar te stoppen met verhuren – behalve een corpshuis waar hij ieder jaar wordt uitgenodigd voor een kerstdiner. Het geval Wim V. staat niet op zichzelf. De meest bizarre dingen vinden plaats om huurders weg te pesten uit hun woningen. Zo kwam de Groningse studentenpolitie erachter dat het regelmatig voorkomt dat leeggekomen kamers worden verhuurd aan mensen die een hoop overlast veroorzaken. Denk maar aan gewelddadige kroegvrienden van de huisbaas die worden ingezet om de studenten eruit te krijgen. Deze voorbeelden zijn natuurlijk uitersten, maar malafide huisbazen zijn helaas absoluut geen uitzondering. Ook in Nijmegen komen er veel klachten binnen over bijvoorbeeld intimidatie en onderhoudsgebreken in studentenwoningen. Met name op de particuliere markt valt er nog veel te verbeteren. De kwaliteit van de woningen is slecht, terwijl zo’n 75% van de studenten te veel voor zijn of haar kamer betaalt. In Nijmegen is er helaas nog altijd sprake van een kamertekort – een tekort dat weliswaar daalt, maar nog steeds geschat wordt op zo’n vierhonderd. De SSHN heeft opdracht gekregen om voor 2015 ruim twaalfhonderd extra kamers op te leveren. Als dit gerealiseerd wordt, betekent dat het einde van het kamertekort in Nijmegen. In dat

geval zou de huisjesmelker het moeilijk krijgen, omdat studenten sneller een beter alternatief kunnen vinden en de prijzen automatisch minder hoog komen te liggen. Het valt natuurlijk wel te hopen dat in Den Haag het plan om het studenten-OV af te schaffen van de baan gaat: in dat geval zou allicht een gros studenten besluiten toch maar in Nijmegen te komen wonen. Het einde van de huisjesmelker ligt dan misschien niet in 2012, maar 2016 lijkt een mooi streven te zijn. Tot die tijd roep ik iedere student op eens even goed je huurprijs te bekijken en zo nodig naar de Huurcommissie te stappen – dikke kans dat je minder mag gaan betalen. Wat geld kan de arme student altijd wel gebruiken.

Kan jij gebruik maken van het profileringsfonds? AKKU wil studenten op de HAN kort wijzen op iets kleins maar mogelijk voor jou wel heel belangrijks: het profileringsfonds. Dit fonds is er om studenten die dat nodig hebben om verschillende redenen financieel te ondersteunen. Heb jij studievertraging buiten je eigen schuld maar door een fout van de HAN? Praat met je decaan, en misschien zit zo’n vergoeding er voor jou ook in. Als je meer informatie hierover wil, of advies over hoe zo’n aanvraag aan te pakken, neem contact op met onze rechtswinkel. Contactgegevens vind je hiernaast!

Boze menigtes, bloeiende percelen en fietsende voorzitters: goede voornemens voor 2013 Het zal een drukke maand worden in het sportcentrum, deze januari. In december heeft menig student iets meer gesnoept dan de bedoeling was, en op de laatste dag van de maand werd daar nog snel een goed voornemen tegenin geworpen. Andere studenten zullen misschien voornemen om, wij kunnen het op de redactie ook niet voorstellen, minder koffie te drinken. Gelukkig blijven de rijen voor de koffieautomaten wel nog staan, nu legioenen (voormalige) verstokte rokers naar een vervangingsdrug zoeken. BONTD is echter op zoek gegaan naar wat meer substantiële voornemens, waar we allemaal het hele komende jaar wat van gaan merken. Allereerst Tom Hoven, voorzitter van studentenvakbond AKKU. Hem zal je niet snel in vanwege de feestdagen plotseling zichzelf gedwongen gedragsveranderingen zien opleggen. “Ik ben niet zo van de goede voornemens,” aldus Tom Hoven, “maar ik heb wel dingen die ik in 2013 gedaan wil hebben”. Zo wil hij de diensten van AKKU, zoals de rechtswinkel en het trainingsbureau, nog meer onder de aandacht brengen van studenten, zowel aan de HAN als de RU. En natuurlijk houd hij de politiek in de

gaten: “Ik wil nog wel een keer een boze menigte toespreken komend jaar“. Voor Kees Boele werd de decembermaand door iets anders gekenmerkt dan de feestdagen. De heer Boele begon namelijk in december met zijn functie als voorzitter van het CvB van de HAN. In de eerste drie weken dat hij in deze hoedanigheid werkzaam was, heeft hij veel gezien van de HAN: de motivatie en het hart voor goed en mooi HBO-onderwijs dat hij aantrof in de HAN-percelen, wil hij in 2013 helpen nog verder tot bloei te laten komen. En daarbij natuurlijk, aldus Boele, de inspirerende goede atmosfeer in stand houden. Ook Gerard Meijer, de heer Boele’s collega aan de RU, gaat in 2013 zijn eerste volledige jaar bij de RU in. Het jaar 2013 zit voor hem vol ambitieuze voornemens: Het 90-jarige jubileum van de universiteit moet gevierd worden met onder andere een heuse TedxRadboudU conferentie, hoogleraren gaan ter gelegenheid van datzelfde jubileum de wijken in en basisscholen te bezoeken om te laten zien wat het hoger onderwijs allemaal bereikt

Studentenvakbond AKKU Heyendaalseweg 141, Kamer N-1.380 (Ingang onder het Gymnasion) 6525 AJ Nijmegen tel: 024-3615477 email: info@studentenvakbondakku.nl website: www.studentenvakbondakku.nl Kijk voor contact met de besproken werkgroepen op de site van AKKU, daar staat alle informatie die je nodig hebt! Mocht je er niet uitkomen kan je altijd een mail naar het bovenstaande email-adres sturen.

Wie we natuurlijk missen is de meest invloedrijke onderwijstopper van dit jaar: Minister Jet Bussemaker! Hoewel ze, volgens haar perswoordvoerder, wel wilde reageren op het verzoek van BONTD om een goed voornemen, was ze daar helaas te druk voor. Natuurlijk hebben we hier begrip voor, maar toch vragen we jou om hulp: Watzouvolgensjouhetgoedevoornemen van de Minister van OCW moeten zijn? Laat het ons weten via BONTD@studentenvakbondAKKU.nl, en maak kans op een prijs!

COLUMN RECHTSWINKEL Studenten kunnen tijdens hun studententijd te maken krijgen met problemen omtrent o.a. een afgekeurd tentamen of een bindend studieadvies. Dit is natuurlijk heel vervelend, maar vaak is er wat aan te doen. De vraag is dan welke mogelijkheden er zijn om dit aan te vechten.

CONTACT

voor de samenleving. Dit is voor de heer Meijer natuurlijk een opstap naar zijn volgende voornemen: de politiek ervan overtuigen dat er een sociaal alternatief gezocht moet worden voor het huidige leenstelsel-plan van het kabinet. En last, but not least, wil hij vaker met de fiets naar het werk. Dat mag ook wel, vindt hij zelf, als je op drie km afstand van de universiteit woont! De heer Meijer heeft nog meer voornemens en plannen voor het jubileum, die kan je lezen op BONTD.nl.

Indien een onderwijsinstelling een besluit heeft genomen waar je het niet mee eens bent, kun je in bezwaar en beroep. Heeft het besluit betrekking op een afgekeurd tentamen of een vrijstelling, dan dien je tegen dit besluit in bezwaar te gaan bij de examencommissie. Gaat het echter over een bindend studieadvies of over het collegegeld, dan is het College van Beroep voor de Examens (CBE) de instantie waar je moet zijn. Indien je in bezwaar wil gaan, is het van belang dit te doen binnen zes weken nadat de onderwijsinstelling het besluit genomen heeft. De termijn is anders verlopen, waardoor de examencommissie of het CBE niet meer inhoudelijk naar de zaak zal kijken. Indien de examencommissie je niet in het gelijk stelt, kun je tegen deze beslissing in beroep bij het CBE. In artikel 7.61 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) staan alle zaken waartegen je in beroep kan bij het CBE. Indien je in beroep wil gaan bij het CBE, is het weer van be-

AFGEKEURD TENTAMEN: WAT NU?! lang dit te doen binnen zes weken nadat de examencommissie het besluit heeft genomen waar je het niet mee eens bent. Het CBE zal anders wederom niet toekomen aan de inhoudelijke behandeling van je zaak. Indien ook het CBE je niet in het gelijk stelt, kun je tot slot nog naar het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) in Den Haag. De zaken waartegen je in beroep kan bij het CBHO staan opgesomd in artikel 7.66 WHW. Het CBHO zal binnen zes weken een beslissing nemen. Deze termijn kan eenmalig verlengd worden tot twaalf weken. Heb je naar aanleiding van dit stuk vragen of heb je juridische vragen van andere aard? AKKU Rechtswinkel geeft jou gratis juridisch advies! Stuur een e-mail naar rechtswinkel@ studentenvakbondakku.nl of kom langs op onze spreekuren (dinsdag en donderdag van 12.30-13.30 uur) op het kantoor van Studentenvakbond AKKU (onder de loopbrug van het Gymnasion).

BONTD Januari 2013  
BONTD Januari 2013  

Over huisjesmelkers en GOEDE voornemens: De eerste BONTD van 2013 met de goede voornemens van Tom Hoven (voorzitter AKKU), Kees Boele (voor...

Advertisement