Page 49

49 Společenská odpovědnost firem (CSR)

www.studenta.cz

Ing. Radek Benčík, MBA, jednatel NET4GAS, s. r. o.

NET4GAS, s. r. o., je výhradním provozovatelem přepravní plynárenské soustavy v ČR. Propojuje energetické trhy více než 40 let. Je zárukou bezpečnosti a spolehlivosti dodávek, provozní dokonalosti a inovativních řešení, která respektují závazek vůči budoucím generacím. www.net4gas.cz

Jsme si vědomi své společenské odpovědnosti, a proto rozvíjíme a dále prohlubujeme svou strategii firemní filantropie. Aktivně realizujeme tři programy. NET4GAS Blíž přírodě pomáhá projektům, pro které právě motto „Blíž přírodě“ představuje významnou součást trvale udržitelného rozvoje. Cílem programu, ve kterém jsme od roku 2007 generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody, je zejména obnova cenných přírodních lokalit na celém území ČR a jejich zpřístupnění veřejnosti. Více informací, které slouží zároveň jako tipy na příjemně strávený výlet v přírodě, včetně bohaté encyklopedie, najdete na www.blizprirode.cz. Programem NET4GAS Blíž poznání podporujeme vzdělávání, výzkum a zároveň budování blízkých vztahů firem a studentů, které bývaly v minulosti opomíjeny a následky tohoto trendu dodnes negativně pociťujeme zejména u kvalifikovaných technických pozic. Letos jsme se stali generálním

partnerem Ústavu plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze a partnerem Ústavu materiálového inženýrství Fakulty strojní ČVUT v Praze. V neposlední řadě jako dobrý soused směřujeme náš program NET4GAS Blíž regionům do oblasti komunitního rozvoje ve všech lokalitách, ve kterých působíme. Proto jsme se mj. v roce 2011 stali hlavním partnerem Nadace VIA v projektu Místo, kde žijeme. Víme samozřejmě, že CSR není jen firemní filantropie. Odpovědné podnikání rozvíjíme i v dalších rovinách.

Studenta 27 Rijen 2012  

Studenta magazín vydání říjen 2012

Studenta 27 Rijen 2012  

Studenta magazín vydání říjen 2012

Advertisement