Page 48

48 Společenská odpovědnost firem (CSR)

20 LET „SVĚTA ENERGIE” VŠECHNO, CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT O ENERGETICE A BÁLI SE ZEPTAT Školy, učitele a studenty podporuje společnost ČEZ už od svého založení (1992). Ze studentů totiž jednou budou lidé, kteří budou mít např. jako politici vliv na energetickou koncepci státu, budou navrhovat nové zdroje energií, působit jako odborníci a všichni budou spotřebiteli energie. Podpora vzdělávání v technických oborech je vedle výroby a prodeje elektřiny a tepla další službou pro veřejnost a ČEZ je stále jedinou českou průmyslovou společností, která takovýto dlouhodobý vzdělávací program školám poskytuje.

• •

Vzdělávací program „Svět energie“: žákům a studentům poskytuje informace, podporuje vztah k technickým oborům, oslovuje i učitele, kterým nabízí pomoc při zařazování zajímavých témat do výuky fyziky, nabízí učební materiály, filmy, software, internetové aplikace, besedy a diskuse se studenty, akreditované semináře pro učitele, exkurze, vydává popularizační časopis www.tretipol.cz, organizuje soutěže pro středoškoláky a vysokoškoláky (Cena ČEZ, Cena Nadace ČEZ), podporuje letní školy fyziky pořádané FJFI a MFF, všechny aktivity pro školy jsou zdarma nebo za symbolickou cenu.

• • • • •

Trocha statistiky z dvacetileté historie „Světa energie“: přes 2 miliony kusů vzdělávacích materiálů, 4 000 besed s více než 150 000 studenty, 1 200 pedagogů se zúčastnilo seminářů, 3 000 studentů prošlo soutěžemi, společnost ČEZ vložila do programu více než 150 milionů korun.

• • • • •

Podrobné informace najdete na www.cez.cz/vzdelavaciprogram.

říjen 2012

Studenta 27 Rijen 2012  
Studenta 27 Rijen 2012  

Studenta magazín vydání říjen 2012

Advertisement