Page 41

41 Státní politika zaměstnanosti

Jaroslavu Hanákovi se při pohledu na české technické školství nechce smát...

V souvislosti s dramatickou situací na trhu práce, kde chybí tisíce pracovníků technického zaměření, jsme si povídali také se zástupci Svazu průmyslu a dopravy České republiky, především s jeho prezidentem Jaroslavem Hanákem. Bavili jsme se zejména o nutnosti změnit vysoké školství tak, aby bylo schopno připravit více technicky vzdělaných odborníků. Technické školy jsou podle Hanáka náročnější než humanitní nebo ekonomické obory, s tím je prý nutné počítat. Pokud chceme mít kvalitní techniky, není možné náročnost studia snižovat. Je ale možné studenty k technice přivést už daleko dříve než před jejich nástupem na vysokou nebo střední školu. Proč tolik potřebujeme změnit přístup k technickému vzdělávání? Tato země je průmyslová a průmysl je rozhodující pro HDP a export. To je fakt, s tím nikdo nic neudělá a dle mého názoru se to dvacet nebo třicet let nezmění. Průmysl je tu úspěšný, a aby tomu tak bylo i nadále, potřebujeme technicky vzdělané lidi. Jenže máme problém, třeba já patřím ke generaci, která v dohledné době odejde z aktivního života a patří k těm posledním, které se dostalo technického vzdělání s plným nasazením. Když tato generace odejde, nemáme adekvátní náhradu a z vlastních zdrojů ji ani mít nebudeme. Budeme muset složitě shánět odborníky ze zahraničí. Proto jsme dospěli k ná-

www.studenta.cz

JAROSLAV HANÁK: MUSÍME PROBUDIT A ZNOVU NASTARTOVAT TECHNICKÉ ŠKOLSTVÍ

zoru, že navrhneme cestu k probuzení a novému nastartování technického vzdělávání. Co je tedy podle vás na technickém školství špatně a co by se s tím dalo dělat? Když se podíváte do průzkumů konkurenceschopnosti, kam se propadla Česká republika za posledních pět let, je to katastrofa. Z 31. jsme spadli na 39. místo ve světě, v kvalitě vzdělávacího systému z 26. na 59. místo, v kvalitě výuky matematiky a přírodních věd z 8. na 78. příčku a v kvalitě výuky managementu z 34. na 95. místo ve světě. Tato čísla nás vyburcovala k přípravě materiálu o zásadní restrukturalizaci přístupu k technickému vzdělání. V podstatě by se mělo začít od mateřských škol, kde děti získávají nějakou základní zručnost a schopnost logicky uvažovat, ve věku od 4 do 7 let je také nejlepší začít s výukou jazyků. Základní školy by se měly navrátit k polytechnickému vzdělání a k podpoře matematiky, využít můžeme i některé dostupné nástroje. Střední školství, které je v kompetenci krajů, musí lépe nastavovat vzdělávací kapacity v jednotlivých oborech. Jak chcete těchto změn dosáhnout? Jsem přesvědčen, že změna technického školství je nepolitická a neideologická záležitost. Vlády se budou střídat přinejlepším po čtyřech letech, zatím to zvládají spíš po dvou. Tuto kartu však musíme hrát s vizí na deset, patnáct nebo dvacet let dopředu. Chceme vybudovat systém, na kterém by se výrazněji podílely firmy. Chceme přímou vazbu škola–firma, žák–firma, student–

firma. Žádáme určité daňové úlevy, chceme změnit systém stipendií, nechceme systém zatěžovat zdravotním a sociálním pojištěním. U vysokých škol je samozřejmě otázkou školné. Já tvrdím, a nemusíte se mnou souhlasit, že co je zadarmo, je špatně. Domnívám se, že třeba zápisné by mohlo být vhodným regulačním opatřením. Na školy, jejichž absolventy tato země nepotřebuje, ať je to třeba 50 000 korun, na technickou školu by to mohlo být třeba jenom 5 000 korun. Při nástupu do zaměstnání je od absolventů vyžadována praxe, kde ji ale mají získat? Chceme výrazně změnit přístup k praxím. Chceme, aby se studenti dostávali na praxe, kde by byli u toho nejlepšího, co je v daném oboru k dispozici. Praxe musí být povinné. Ani na sebelepší škole se studenti nemohou potkat se všemi dnešními hi-tech technologiemi. Studenti také musí během praxe poznat firemní procesy, aby bylo jejich zapracování po nástupu jednodušší. Luděk Vokáč

Ing. Jaroslav Hanák (1952) Vystudoval VŠE (1977), kariéru začínal v ČSAD Prostějov. Od roku 1992 je předsedou představenstva a prezidentem akciové společnosti First Transport Lines Prostějov. Je viceprezidentem řídící rady pro osobní dopravu světové organizace silniční dopravy IRU a členem dopravního výboru BUSINESSEUROPE. Prezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR se stal v roce 2011 po předchozím působení na pozicích viceprezidenta a člena dozorčí rady.

Studenta 27 Rijen 2012  

Studenta magazín vydání říjen 2012

Studenta 27 Rijen 2012  

Studenta magazín vydání říjen 2012

Advertisement