Page 39

39 Státní politika zaměstnanosti

www.studenta.cz

Financování obtížných úkolů Česká exportní banka je státní finanční instituce, jejímž úkolem je pomáhat českým firmám v získávání zahraničních zakázek a tím podporovat zaměstnanost. O fungování banky jsme si povídali s jejím generálním ředitelem (v současnosti v rezignaci) Tomášem Uvírou. Ten nám v rozhovoru mimo jiné prozradil, že se studenty banka aktivně spolupracuje především díky jejich rozmanitým jazykovým schopnostem a nadšením pro země, kam chce Česká republika z hlediska exportu nejvíce expandovat. Jak v České exportní bance pracujete se studenty? Od počátku svého působení v bance se snažím studenty do našeho fungování více zapojit. Víte, my se soustředíme na regiony, které jsou z hlediska investování rizikové, a náš hlavní směr je mimo EU. V těchto zemích je pro nás důležité, abychom měli zaměstnance, kteří jsou jejich fanoušky. Jde třeba o Irák, africké země, Indii, Latinskou Ameriku, tam především o Brazílii a Mexiko. Historicky jsme byli zaměřeni na Rusko a naši zaměstnanci hovořili rusky. To ale chceme změnit, a proto jsme se koncem loňského roku začali zajímat o spolupráci s vysokými školami, abychom přilákali studenty na stáž. O jaké studenty máte zájem? Máme zájem především o studenty, kteří mají zálibu v exotických jazycích, jako je třeba arabština, vietnamština, čínština, turečtina. Z méně exotických jazyků jde především o španělštinu a portugalštinu. Studentům umožníme vycestovat do zemí, kde v současné době připravujeme místní reprezentace. Naučí se u nás základy bankovnictví a zahraničního obchodu, pro

nás je zase výhodné, že máme člověka, který mluví daným jazykem. Když v zahraničí mluvíte místním jazykem, bourá to bariéry. To není fráze, to je fakt. V byznysu je základem důvěryhodné partnerství, pokud si nesednete jako lidé, obchodovat spolu budete jen těžko. Zahraniční obchodní partneři navíc vyhledávají dlouhodobější obchodní vztahy namísto jednorázových kontraktů. To znamená, že máte zájem především o jazykově vybavené studenty ekonomických oborů? Navázali jsme spolupráci s VŠE, ale samozřejmě se nebráníme ani programům jiného typu. Pokud by nějaká vysoká škola měla zájem uplatnit své studenty exotických jazyků, budeme velmi rádi. Pro nás jsou perspektivní například i studenti technických škol. Ti v budoucnu vůbec nemusí působit v bankovnictví. ČEB je dobrá v tom, že se setkáte s tím, jak se dělá obchod, transakce, smlouvy, a studenti pak mohou pracovat třeba ve výrobních firmách a budou o naší existenci vědět a budou umět využít naše možnosti. Podporujete velké firmy i menší společnosti. Jak vypadá podpora těch středních a malých podniků? My poskytujeme úvěry a neděláme jenom velké obchody, děláme i ty velmi malé. Jsme schopni pomocí výhodného úvěru financovat například rozšíření výroby, poskytneme provozní kapitál, když podnik získá velkou zakázku. Můžeme dát úvěr jeho kupujícímu, to znamená prodávající může nabízet zároveň produkt a zároveň jeho financování. Tento typ financování je u nás dnes nejpopulárnější. Nabízíme i peníze na akvizice – tzn. když firma chce koupit konkurenta nebo založit pobočku v zahraničí. Jak se k vám vlastně zákazníci dostávají? My fungujeme jako normální banka, financujeme tedy většinou na základě podnikatelského záměru. Vyžadujeme od žadatele o úvěr také určitou zkušenost, to tedy znamená, že nefinancujeme start-upy. Na nový nápad tedy financování nezajistíme, úvěry poskytujeme někomu zkušenému, kdo prokázal, že je schopný vydělávat peníze, a chce expandovat. Nově přemýšlíme nad tím, jak lépe pomoci v expanzi firmám v IT oborech.

Luděk Vokáč

Tomáš Uvíra (1968) Generálním ředitelem ČEB se stal v únoru 2011, předtím působil na Ministerstvu financí ve funkci ředitele Odboru správy majetku. Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně, Fakultu provozně-ekonomickou. Za ministerstvo působil v dozorčích radách společností ČSA, RWE Transgas, Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, Osinek, Sokolovská uhelná a MERO Germany. Má i bohaté zkušenosti z bankovnictví, v letech 1993–96 působil v První slezské bance, následně působil v ČNB a byl nuceným správcem Velkomoravské banky.

Studenta 27 Rijen 2012  

Studenta magazín vydání říjen 2012

Studenta 27 Rijen 2012  

Studenta magazín vydání říjen 2012

Advertisement